Z „Otázek a odpovědí“ V.V.Pjakina 180612


Vzhledem k pozoruhodnosti některých odpovědí V.Pjakina, jsem pro vás přeložil jakýsi výtah řečeného. Předpokládám, že celé znění přeloží do cca týdne „irena“ na Outsidermedia…

Putinova „Přímá linka“

Je přizvání gubernátorů a ministrů  (formou videokonference), aby přímo reagovali na dotazy a stížnosti občanů významným vítězstvím Putina a jeho pevné pozice, anebo krokem k havarijnímu řízení?

To není krok k havarijnímu řízení, ale významné datum v procesu získávání suverenity Ruska. Takovýto formát provedení „prezidentovy přímé linky“ (PL) by zkrátka nebyl možný v roce 2000-2001 – ani dřív. Bylo ho možné zajistit pouze díky přesvědčivé podpoře prezidenta ve volbách. Jen toto zajistilo zásadně novou kvalitativní úroveň zabezpečení řídících procesů v Rusku a v zájmech Ruska. V budoucnu ji historici zaznamenají jako fundamentální datum, které naprosto změnilo postavení Ruska ve světě a předurčilo další postup Ruska.

K čemu došlo?   Úvodem nesmíme zapomínat na to, že oligarchy se u nás stali jen lidé, kteří lezli před americkým úředníkem po břiše, aby dokázali, že právě oni jsou těmi, kdo nenávidí Rusko ze všeho nejvíc, že právě oni budou zastávat zájmy USA a sloužit jim. A tito vyhráli casting a stali se nějakým ropnými, nebo jinými oligarchy. Nejednou jsem mluvil o tom, že pokud naše zlodějská, naprosto tupá řídící tzv.“elita“ zůstane na svých místech, nemá Rusko do budoucna šanci. Je třeba chápat, že prakticky celá ruská „elita“ se zúčastní spiknutí proti Putinovi a Rusku, na provedení státního převratu a rozpoutání občanské války. A příkladů byla v PL nad hlavu. Zavírají se nemocnice, školy proč? Byla taková teorie, kterou Putin odrazil – a sice soustředění obyvatelstva do několika milionových měst, a vše ostatní zavřít. Putin to sice odrazil, ale „elita“ na to šla jinak: – zavírala a zavírá šmahem školy, nemocnice a zdravotní služby na venku, aby přinutila obyvatele, aby v důsledku absence infrastruktury sami odjeli do měst. Všichni, kdo plánují uzavírání nemocnic a škol, provádějí genocidu ruského lidu.

Co tedy Putin novým formátem (PL) provedl? Napřímo uvedl lid do řízení země. Napřímo donutil úředníky mluvit s lidem. On lidu ukázal: – já pracuju, makám a snažím se pozvednout zemi. Ale podívejte se, jaké máme kádry… Vy teď budete volit gubernátory – a potřebujete takovéhle – které nejenže nezajímá jméno občana, který se v neštěstí na ně obrátil, ale dokonce nad ním ohrnují nos – jak si vůbec dovoluje póvl mi cokoli namítnout? Putin to všem občanům názorně ukázal, a v podstatě je požádal o podporu tlakem zdola, s poukazem, jací také lidé dnes řídí zemi.

Na dotaz tam položený „…proč Západ neuznává Asada, ale my uznáváme Porošenka?“ – Putin odpověděl jen „Zajímavá otázka…“ – jak byste odpověděl Vy?

 Musím se vrátit trochu zpátky – k ukrajinským událostem kolem údajné vraždy Babčenka. Vzpomeňte si, jak se tehdy talk show na našich hlavních tv.kanálech změnily v hlavní hlásnou troubu války… Během skoro tří týdnů např. nejsledovanějšího „Večera se Solovjevem“ na hlavní federálním kanálu, zněly válečné bubny. Pozvaní experti i Solovjev sám se mohli přetrhnout a křičeli, že je třeba vzdát se „Minského formátu“(MF), protože nefunguje, USA neuznávají Asada, ale my jsme uznali Porošenka – je třeba odvolat toto uznání! Našel se jen jeden čestný člověk, který vysvětlil, že „Minské dohody“(MD) jsou naopak vítězstvím ruské diplomacie, že je to nástroj umožňující držet Západ v potřebných mantinelech. Proto se Západ snaží vyrazit Rusku z ruky tuto zbraň. U nás (ve vedení země) nejsou blbci, kteří by tomu podlehli.

Je pochopitelné, že Jakov Kedmi*)doporučuje, aby se Rusko MF a MD vzdalo. Pokud by to totiž Rusko udělalo, stalo by se ze subjektu objektem řízení světových procesů a nemohlo by nastolovat jakákoli pravidla ve světě. V takovém případě by se totiž objevil Izrael a nabídl by „pomoc“ při řešení postavení Ruska ve světě, ale za to Rusko zajisti vše, co bude Izraeli třeba – diplomatickou podporu i zdroje. Jinak řečeno – deaktivovat stát a řešit věci svými způsoby. To řešil Kedmi a další, kteří požadovali zrušení MD.

MD, navíc zakotvené v rozhodnutí OSN, to je formát, pomocí kterého tlačí Rusko na všecky. Západ požaduje, aby Rusko plnilo MD – Rusko svoje závazky plní, ale říká: – podívejte se, my jsme garanty stejně jako Německo nebo Francie – a oni je plní? Pokud by MD nebyly, pak by nastoupil diktát USA. To je jeden aspekt (odmítnutí MD). Druhý aspekt, to je drzá a cynická lež, že Západ, přesněji USA neuznávají Asada. USA požadují odklizení Asada, ale současně mají se Sýrií plnohodnotné diplomatické vztahy. To, že ta m aktuálně nevede americké zastoupení  velvyslanec, ale Chargé d´Affaires, souvisí s obrovskou personální nekompletností ve Státním Departamentu (SD). USA dnes nemají velvyslance ve více než polovině zemí světa, a to je spojeno s přestavbou celého SD, kterou provádí Trump, ale jinak mají diplomatické zastoupení v plné šíři. To ale Západu  nebrání ve vedení protisyrské a protiasadovské kampaně a boji proti Asadovi.

Ale od nás chtějí co? Přerušení diplomatických vztahů a tím i ztrátu možnosti ovlivňovat procesy na Ukrajině? Aby se Ukrajina stala rukojmím jiných politických rozhodnutí. Pokud by k tomu došlo, tak není tajemstvím, že by o zastupování svých záležitostí požádala USA. A tím by dala USA legitimní možnost ovlivňovat vnitropolitické záležitosti a procesy v Rusku – a to už vůbec nehovořím o prudkém zvýšení vlivu USA na vnitropolitické záležitosti ve světě. Rusko nic takového nepotřebuje, má tam svoje zájmy, mimo jiné přes Ukrajinu přepravuje část svého exportu energetických nosičů, a už vůbec tam nepotřebuje mít území naprostého chaosu.

Je tu ale ještě lež o tom, že jsme uznali Porošenka. My jsme Porošenka neuznali, nic takového nebylo. Existuje jiná forma jakéhosi tichého souhlasu, kdy jsme nepřerušili s Ukrajinou diplomatické vztahy, ale Porošenko pro nás byl a je nelegitimním prezidentem. Proč tedy masmédiích celé tři týdny lhali a podněcovali hysterii? Proto, aby se podařila provokace s Babčenkem, aby Rusku byla uštědřena těžká rána: – vzdáváme se MD, stáváme se ze subjektu objektem řízení, Izrael se stává představitelem Ruska, se všemi důsledky, které z toho pro Rusko a Izrael vyplývají.

Na rozdíl ode mne Putin nemá možnost vysvětlovat tyto věci – jak to tedy měl lépe říci? Je to natolik elementární, že stačí „zalézt“ do internetu a tam se na to podívat – a skutečně je to zajímavá otázka – proč jsou navrhována naprosto protiruská řešení … Je to pro Rusko metoda slepých uliček.

 

G-7  vs  ŠOS

Pokud je máme srovnat, tak na summitu ŠOS**) se projednávaly otázky globálního významu, zatímco summit G-7  připomínal jen jakási politická sešlost, který nic nevyřešil. Nakonec Trump odmítl podepsat komuniké, pokritizoval účastníky, odjel dřív než ostatní a také prohlásil, že je na G-7 nezbytná účast Ruska. Znamená to, že k přesunu centra řízení už došlo?

 Kdepak, k tomu ještě nedošlo, ale proces probíhá jistě, a co se týká Trumpa na G-7, tak on už předem oznámil svůj předčasný odjezd, s ohledem na setkání se šéfem KLDR, čemuž dostal od G-7 podporu. Pokud jde o srovnání obou akcí, tak ŠOS celkovým HDP překonává G-7, stejně jako tempy hospodářského růstu, a tomu odpovídalo i řešení oněch otázek. Zatímco ŠOS je rozvíjející se struktura, která se s jistotou staví na vlastní nohy, ke které se snaží v té, či oné míře připojit všichni, pak G-7 je struktura dožívající. To se promítlo do otázek na summitu řešených: – jak omezit Rusko… Jaký vliv chtějí ve světě mít, jestliže je zajímá omezení Ruska, zatímco vidí, že centrem koncentrace řízení se stává Čína? Na druhou stranu má Trumpův vzkaz logiku, protože každá mezinárodní struktura, do níž přijde Rusko, se stává životaschopnou a akceschopnou. Co řekl Putin na ŠOS k prohlášení Trumpa o potřebě přizvat Rusko do G-8? – My jsme neodešli, to vy jste odmítli jet do Moskvy – tak tady jsou podmínky – očekáváme vás v Moskvě….  A Trump hovořil přesně o tom. Jinými slovy: – tím, že jste vyškrtli Rusko, jste se marginalizovali, tak buď to s Ruskem dejte do pořádku, jinak pro nás nejste zajímaví. Mimochodem o tom svědčí i slavná fotografie Trumpa, sedícího se založenýma rukama, a okolostojících šéfů členských zemí… Trump vidí jako svůj hlavní úkol upevnění USA.

Pokud jde o úroveň chápaní našich analytiků, podívejte se na toto: proběhlo fenomenální a fundamentální setkání Trumpa s Kim – ale ne s Kim Čong-unem, nýbrž s Kim Kardashian, ale oni to ignorovali, nebo zesměšňovali. Co to tedy znamená: – proč právě Kim Kardashian, hvězda médií a šoubyznysu a večírků?  Co ta má společného s politikou?

Vzpomínáte si, jak H.Clinton s beranicí s rudou hvězdou projevila svoje přání přimknout se k vítězům? Ne k Rusku – ale k těm, které vyživuje zednářská hvězda, k těm, kteří stojí nad státem USA. Tím přiznala porážku americké zemské elity v boji o USA s globalisty. Velmi důležitým motorem celé protitrumpovské kampaně za Clintonovou byla právě Kim Kardashian, která mediálně vždy vyjadřovala tento protitrumpovský směr.

A tato Kim Kardashian veřejně uznala prezidenta USA Trumpa prezidentem a fakticky oznámila konec své války proti Trumpovi. Svým obejetím se u Trumpa dala na vědomí, necelá americká tzv. kreativní třída balí válku s Trumpem. A právě ta byla nejagresivnější částí kampaně proti Trumpovi. Ale výměnou řeší, hrubě řečeno, otázku zacházení ve věznici. Jakože: – přátelé, pojďme se domluvit, že nás nebudou trestat příliš tvrdě za to, že jsme byli proti Trumpovi. Ale Kim Kardashian není jen mediální hvězda. Ona formuje novou americkou společnost, ona je do této pozice postavena – do projektu přeformátování americké společnosti. Proč vybrali právě Arménku pro tento globální projekt? Protože Arméni, to jsou Židé č.2. A proto příchod Kim Kardashian k Trumpovi, je jeho dvojitým vítězstvím a upevněním jeho pozice, protože obdržel podporu uvnitř USA nejen židovskou, ale i arménskou. Dosáhl kapitulace americké kreativní třídy – a to všechno naši analytici propásli.

Tak tedy jim (zbytku G-7) Trump sdělil, že bez Ruska nemají budoucnost. A oni mu odpověděli, že jsou proti Rusku – co má tedy s těmi lůzry dělat?  Takže zbylí v G-7 vedou generální nástup na hrábě…

  *) Jakov Kedmi (1947) – izraelský občan ruského původu, někdejší šéf izraelské tajné služby NATIV, je častým hostem rozhlasových besed a televizních talk-show.
**) ŠOS – Šanghajská organizace pro spolupráci (od r. 2001) – členy jsou: Indie, Kazchstán, Kyrgizie, Čína, Pakistán, Rusko, Tadžikistán, Uzbekistán. Pozorovatelé: Afghánistán, Bělorusko, Irán, Mongolsko. Partneři v dialogu: Azerbajdžán, Arménie, Kambodža, Nepál, Turecko, Srí-Lanka. Pus dalších 16 přizvaných zemí a seskupení.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4066&v=qqlNrtdmnl0

Překlad:180614

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

11 reakcí na Z „Otázek a odpovědí“ V.V.Pjakina 180612

 1. brtník z brlohu napsal:

  V souvislosti s tímto článkem :
  http://casopisargument.cz/2018/06/18/america-first-v-pojeti-noama-chomskeho-3-cast/
  doporučuji debatu u Vidláka o náboženství.

  To se mi líbí

 2. vera napsal:

  OT: Není lepší sedět v noci na rybách, a vidět tohle? start ruského Sojuzu se sputnikem GLONASS…

  To se mi líbí

 3. jaa napsal:

  MT – jen tak tip pro ty co ještě nevědí jak s dovčou. Bulharsko – Sveti konstantin end… /Družba/hotel Estreya- Rezidence a Palace. Ten druhý je citlivě renovovaný Praha hotel z r. 186a něco. V nádherné zahradě, 3 bazény / 2venkovní- termál a normál, krytý 20metrový termál.velnes i rehabka, Dobrá strava/all I/ i i obsluha, čisto výtahy mimo ruch – prostě pohoda. Pro ty co něco pamatuji či hůř se pohybující, výtahy ale i pro prťata. Neuvěřitelný kout v tomto bláznivém světě, za přijatelnou cenu. . Jediná chyba – no chyba- slabé WIFI a jen u recepce. Ale zase s dobrým pitím se to dá vydržet.
  To jen tak

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.