Domy a lidé na panství Strakonickém roku 1815 až 1850


Při sčítání poddaných roku 1801 jsem objevil nové zajímavosti v zápisech.  Například to, že v porovnání s roky pozdějšími, tedy zejména s rokem 1829 žilo na panství téměř dvojnásobné množství obyvatel. Tedy 6 968 oproti 3 615.

Příště se pokusím objevit dobu, kdy došlo k onomu radikálnímu poklesu poddaných. Napoleonské války to evidentně nebyly.

Toto jsem psal před časem.

Jenže chybička se vloudí. Nějakým nedopatřením jsem špatně počítal poddané roku 1829 a tím jsem způsobil onen radikální pokles. Skutečnost je poněkud příznivější. Sice jsem nepřepočítával celou knihu znovu, ale zaměřil jsem se na patnáct nejlidnatějších vsí a hle, celkový počet narostl na 5 782 poddaných. Tedy s odhadem dalších chyb bych určitě došel k číslu podobnému jako roku 1821, tedy kolem sedmi tisíc duší.

Zajímavostí je skutečnost, že občas se vyskytne usedlost vedená pod dávno zemřelým majitelem. Tento údaj dokáže vytrvat i 20 roků. Tedy za dobu dvaceti let se nikdo nestal pánem domu aby mohla být usedlost vedena podle jeho jména. Pokud k tomu konečně dojde, jedná se často buď o kupce nebo na usedlost přiženěného muže.

Naopak statků, kde přetrvává celých sledovaných 50 let rod jednoho jména není zase tolik. Což ovšem nevylučuje možnost pokračování rodu „po přeslici“.

Roku 1815 se také často objevuje zápis „Veterán“.  Protože je to bez bližšího určení, předpokládám, že se jedná o veterány z napoleonských válek. Roku 1829 se naopak vedle Veterána objevilo označení „Kapitulant“. (Sousedovice, Wenzl Hrazák)

Jinou zajímavostí je skutečnost, že nejsou (nebyly vedeny?) knihy pro období 1821-1839 a pro roky 1839-1850 byla vedena jedna průběžně proškrtávaná a dopisovaná kniha.

S podobou jména si písaři zřejmě nelámali hlavu. Takže se na jedné usedlosti v průběhu let vystřídají na první pohled různí majitelé, ale ve skutečnosti se jedná pokaždé o jiný zápis. Například Hromádka – Hromada. Podobné je to s křestním jménem Matěj. Vyskytuje se buď jako Mattes nebo Mathias či Matheus. A pokaždé se jedná o stejnou osobu.

K posunu jmen dochází i jakousi dosud nepochopenou změnou, kdy se původně zapsaní např. Farek oder Kuchta mění v další knize na skutečného Kuchtu, Švec oder Kolář je později zapsán jako Kolář a podobně.

Často se stává, že se během několika roků nemění počet obyvatel usedlosti přesto, že se lidé rodí i umírají. Prostě přírůstek vyrovnává úbytek. A to i v případech, kdy během doby odejdou snad „mladí“, snad čeleď, tak jsou nahrazování buď přírůstkem nebo novou čeledí. A dokonce ani při změně majitele nedochází ke změně počtu bydlících.

Někdy se projevuje určitá zarputilost starých, kteří nepředávají hospodářství svým následníkům, takže majitelem usedlosti je třeba stařec ve věku 88 roků. Jinde naopak mnohem mladší odcházejí na výminek, takže odpočinku si původní majitel užívá již v 65 letech.

Zvláštní kapitolu tvoří obecní pastoušky. Ne vždy jsou záležitostí „odedávnou“. Někde se objevují po opuštění některé usedlosti původním majitelem a obec tuto usedlost přemění na pastoušku.

Při znalosti některých usedlostí se člověk musí vůbec divit počtu zde zapsaných osob. Třeba v domě, který původně měl velikost typu 2+kk bylo ubytováno i 12 osob včetně dětí i starých. Naopak statek ve stejné vsi obývali pouze majitel s manželkou.

Roky 1839-1850 představují zásadní přesun obyvatel. Je to vidět ve změně majitelů usedlostí. Dokonce některá jména z obcí úplně mizí, některá se přesouvají do jiných usedlostí. Také se mění způsob zápisu věku obyvatel. Neuvádí se průběžný věk, ale rok narození. Z důvodu jednoduchosti zápisu se vypouští údaj o tisíciletí takže rok narození je pouze trojčíslí (790 = 1790, 825 = 1825) S ohledem na rok, kdy jsou knihy vedeny, je každému jasné, co je jak myšleno.

První další údaje poskytuje až sčítání lidu z roku 1910

 

Příspěvek byl publikován v rubrice prácheňsko se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

5 reakcí na Domy a lidé na panství Strakonickém roku 1815 až 1850

 1. jaa napsal:

  Sice mimo téma, ale už se o tom co dělat někde dýl psalo:
  http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/novotny-pracujme-na-druhem-narodnim-obrozeni/

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Velmi by mně zajímalo, kdo si tady v Bavorově myslí, že může přijít nějaké druhé národní obrození.
   Já si to nemyslím, byla by to cesta zpět, nikdy se nedá vstoupit do stejné vody. Nejsou ani podmínky k něčemu podobnému. Nadvláda nadnárodního kapitálu něco takového znemožní. Mládež je masově vychovávána k nezájmu o věci národní.
   Dříve bylo základem vzdělanosti umět číst, psát a počítat. Dnes čte již jen menšina mládeže, většina nerozumí psanému textu, psát rukou již někteří i odmítají a za to, že matematika nepatří k maturitě, bojuje téměř polovina populace, nejen dětské.
   S touto indiferentní masou konzumentů se nedá nic dělat. Však i matka příroda omezila jejich reprodukci.
   Budoucí svět bude zcela jiný než jsme znali a známe. My v něm nebudeme a mladí si musí najít svoji cestu. Na rady nedají a jejich dnešní i budoucí vůdcové myslí hlavně na to jak je ovládnout.

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Nenazval bych to obrozením, ale již mnohokrát v historii došlo k úpadku a pak opět k povznesení národního uvědomění. Takže jedna vlna přejde, jiná přijde. Vždycky byli zaprodanci a vždycky byli vlastenci. I když to tak nevypadá, já věřím, že český národ nezahyne a zůstane zde na věky věků.

    To se mi líbí

   • oh napsal:

    Odpovím otázkou: kolik lidí si asi tehdy mohlo myslet, že může uspět nějaké národní obrození?

    To se mi líbí

   • tata napsal:

    STREJDO
    podle mě to povede ke katastrofě a je otázka jestli zničí tuto planetu jestli né tak ta katastrofa bude znamenat obrození vždy to tak fungovalo

    To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.