Proč je islám totalitní systém a hrozba pro každou nemuslimskou civilizaci


By VOICE OF EUROPE  9. prosince 2017

Muslimové se modlí v Turíně, Itálie – Stefano Guidi / Shutterstock.com

Zeptali jsme se odborníka na politický islám a úspěšného autora několika knih, Dr. Billa Warnera, aby nám vysvětlil, co je přesně islám. Na tuto otázku odpověděl tím, že nám poslal esej s názvem „Politický islám, totalitní doktrína“.

 

Politický islám, totalitní doktrína

Dr. Bill Warner

Totalita je politický systém absolutní moci, kde stát nemá žádné omezení své autority a reguluje všechny aspekty veřejného a soukromého života.

PŘIROZENOST ISLÁMU
Nejběžnější hypotéza o islámu spočívá v tom, že je to náboženství založené na koránu. Nicméně, náboženský aspekt je jen malá část islámu. Není možné vědět, jak se modlit nebo jinak praktikovat náboženství s tím, co se nachází v Koránu.

Alláh se nalézá v Koránu a Mohamed ve dvou textech, jeho biografii, Súře, což je podrobná životní historie a jeho tradice nebo Hadith což jsou události, ke kterým došlo v Mohamedově životě. Hadith má obvykle několik dlouhých odstavců. Sbírka jeho tradic (hadís) se nazývá Hadith. Takže Sunna se nachází v Súře, jeho biografii a Hadith, jeho slovech a skutcích.

Více než 90 veršů Koránu říká, že Mohamed je dokonalým vzorem života pro všechny muslimy. Mohamed je dokonalým muslimem a všichni muslimové mají svůj život přizpůsobit jemu. Je dokonalý otec, manžel, soudce, vůdce, bojovník, podnikatel a politik. Jeho životní příklad, co říkal nebo udělal, se nazývá Sunna Mohammedova.
Celý islám se tedy nalézá ve třech knihách – Koránu, Súře a Hadithu. Většina lidí by byla překvapena, kdyby zjistila, že množství slov věnovaných Mohamedovi je více než šestkrát větší než Korán, slova o  Alláhovi.

Relativní velikosti textů trilogie

Dalším běžnou hypotézou je, že abyste  znali islám, musíte se o něm dozvědět od muslima. Není tomu tak. Islám je Alláh a Mohamed. Pokud čtete Korán (a nyní to je srozumitelné) a znáte Mohameda, znáte islám. Je důležité pochopit význam této skutečnosti. Cokoliv je v Koránu a v Sunně, je islám. Pokud něco není založeno na Koránu a Sunně, bez ohledu na to, kdo to říká, není to islám. Jediný muslim, který je absolutní a úplnou autoritou islámu, je Mohamed. Jakmile poznáte Mohameda, znáte jediného muslima, na kterém záleží.

To znamená, že o islámu mohou rozumět pouze ti, kteří znají Mohameda a Alláha. Důsledkem je, že nemusíte být muslimem, abyste pochopili islám. A protože většina muslimů má málo informací o Koránu a Sunně, jejich připomínky k islámu mohou být osobními názory.

The Relative Sizes of the Trilogy Texts

 

POLITICKÝ ISLAM
Takže všechna doktrína jsou nalezena ve třech knihách – Koránu, Súře a Hadith, Islámské trilogii. Pokud čtete Trilogii, objeví se něco pozoruhodného, ​​zjistíte, že většina doktríny není o tom, jak být muslimem, ale odkazuje se na nemuslimy. Arabské slovo pro nemuslima je Kafir, někdy přeloženo jako bezvěrec nebo nevěřící.

V islámské doktríně není Kafir nic pozitivního. Alláh nenávidí Kafiry a káže proti nim. Muslimové tvrdí, že křesťané a Židé jsou přijímáni islámem a jsou nazýváni lidmi knihy. Ale doktrína jde dál a říká, že jediní „skuteční“ křesťané jsou ti, kteří přijmou Mohameda jako jediného proroka, souhlasí s tím, že evangelia jsou omylem a odmítnou božskou přirozenost Ježíše. Skuteční Židé jsou ti, kteří přijmou Mohameda jako jediného proroka a považují Tóru za špatnou. Pokud to křesťané nebo Židé nepřijmou, jsou to Kafíři. Pohani, polyteisté, agnostitici, ateisté a všichni ostatní jsou Kafíři. Je důležité poznamenat, že islám tvrdí, že je posledním soudcem všech náboženství. Je to součást jeho totalitní povahy.

Je velice poučné, když vidíme, jaká část každého textu Trilogie je o Kafirovi.

Množství textu věnovaného společnosti Kafir

Více než polovina islámské doktríny se zabývá Kafirem. Kafir je mimo náboženství islámu a přesto je součástí islámské doktríny. Tento doktrinální vztah je politický, nikoliv náboženský nebo kulturní. Politický islám je definován jako islámská doktrína Kafira; největší část islámu je politická. Pouze muslimové jsou zaujati náboženským islámem, ale celé lidstvo je ovlivněno politickým islámem.

Islám není náboženství, ale kompletní civilizace. Islám má postoj nebo pravidlo pro všechny aspekty života. Je to náboženství, kultura a politický systém, kompletní způsob života. Pokud by byl islám pouze náboženstvím, bylo by to jedno. Například buddhismus je náboženství, kolik médií a politického prostoru se týká buddhismu? Buddhismus nevyžaduje žádnou civilizaci. Islám prosazuje všechny aspekty společnosti.

 

TOTALITARIANISMUS
Totalita je politický systém absolutní moci, kde stát nemá žádné omezení své autority a reguluje většinu aspektů veřejného a soukromého života. Neexistují žádné konkurenční politické strany, protože by vyvážily a omezily autoritu. Kritickým prvkem totalitarismu je absolutní moc usilující o vládnutí v co nejvíce oblastech života.

Totality v islámské doktríně
Totalita se nachází v samém jménu islámu. Islám znamená podání, podřízení Koránu a Sunně  Mohamedově. V Mohamedově životě vidíme základy absolutní moci. Poté, co odešel do Mediny, stal se džihádistou a napadl své sousedy. Když přišel do Mediny, ta byla napůl židovská. Za dva roky už v Medině nebyli židé. Byli vyhoštěni, zavražděni, zotročeni a popraveni. Mohamed napadl pohany z Arábie a Židy. Poté, co se Arábie podala islámu, Mohamed se obrátil na Sýrii a napadl křesťany.

Politický islám nakonec nebude tolerovat odpor. Zde je ukázka některé islámské politické doktríny o absolutní, celkové moci:

Korán 2: 193 Bojujte s nimi [Kafíry], dokud nebude více neshod a náboženství Allahovo zavládne absolutně, …

Zde jsou dvě hadísy:

Muslim 001, 0031 Mohamed: „Byl jsem určen, abych bojoval proti lidstvu, dokud nepřijmou, že neexistuje žádný bůh kromě Alláha a že věří, že jsem Jeho prorokem a přijímám všechna zjevení vyslovená skrze mne. …

Bukhari 4, 52, 196 Mohammed: „Byl jsem směřován na to, abych bojoval s Kafiry, dokud každý z nich nepřizná:“ Je jediný bůh a to je Alláh. „

Tato doktrína, založená na Mohamedově životě, spočívá v tom, že džihád bude veden proti Kafirům, dokud se nepoddají islámu. Tato teorie způsobuje neustálý tlak ve všech oblastech života po staletí. Doktrína nepůsobí v plnou silou ve všech dobách, měkne a ubývá, ale tlak na přivedení šaríje k moci nikdy nezmizí. Dnes se síla islámu zvětšuje po celém světě kvůli džihádu a migraci.

Poté, co vstoupil do společnosti, pravidla islámu dostala dostatek času. Výsledkem islámské politické doktríny je to, že veškerá moc – politická, kulturní a náboženská – se stává naprosto islámským. Jediné výjimky nastávají, když islámu odporuje síla, jako je Španělsko, Balkán a brány Vídně.

Univerzalita islámské doktríny

 1. Islám se vztahuje na nejzákladnější detaily života
 2. Každá osoba a všechny národy se musí podrobit islámské doktríně.

 

 

SHARIA
Protože islám je kompletní civilizace, má svůj vlastní právní systém nazvaný šaría. Šaría je mnohem víc než právní systém zákonů. Zahrnuje teologii, právo, filozofii, náboženské rituály a morálku. Sharia tvrdí, že je Alláhův zákon a musí nahradit všechny ostatní formy vlády.

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak vidět univerzálnost islámské doktríny, je přezkoumání příručky o šaríjském právu, jako je např. „Důvěra cestujícího „. Témata zahrnují teologii, modlitbu, pohřby, daně, obchodní právo, bankovní právo, vůle, manželství, manžela / manželky, jak být matkou / otcem, sex, rozvod, kriminální právo, odpadlictví, politická vláda nad Kafirem, džihád, Lid knihy, křesťané, Židé, trest, rodinné právo, jídlo, etika, sex, umění, oblečení, používání koupelny, struktura vlády a tak dále. Je několik málo podrobností o životě, které nejsou zahrnuty v islámské doktríně.

Všimněte si, že zákony týkající se Kafírů jsou zahrnuty do šaríi. Neexistuje nikdo, kdo není zahrnut do islámské doktríny. Nikdo se nemůže opustit totalitní šaríu.

TOTALITÁRNÍ HISTORIE
Po Mohamedově smrti, jeho nejbližší společník se Abu Bakr, stal chalífem. Jeho prvním rozkazem bylo napadnout a rozdrtit muslimy, kteří chtěli opustit islám. Každý se musí podrobit islámu a jste-li jednou Muslimem, musíte zůstat muslimem, nebo můžete být potrestáni.

Dalším společníkem Mohameda, který se stal kalifem, byl Umar. Jeho desetiletá vláda byla věnováno džihádu dobytí křesťanských a Zoroastrianských Kafírů.

Zákon nasycení islámem
Turecko bylo nazýváno Anatolií nebo Malou Asií a bylo křesťanskou civilizací. Dnes je Turecko více než 95% muslimské. Severní Afrika, Egypt, Irák, Sýrie a Libanon bývaly křesťanské. Afghánistán byl buddhistický; Pákistán a Malajsie bývaly hinduistické. Dnes je zde více než 95% muslimů. Islám nedosahuje rovnováhy s původní kulturou; dominuje a zničuje domorodou kulturu v průběhu času.

Tento proces úplné civilizační nadvlády je zákon islámského nasycení. Doktrína vyžaduje, aby džihád nikdy nezanikl, dokud se původní obyvatelstvo nepoddá  šaríi. Postupně šaría přináší podřízení islámu. Doktrína je totalitní, takže výsledek je totalitní.

Islám je nejúspěšnější totalitní systém v dějinách. Existují postkomunistické společnosti a postnacistické společnosti, ale neexistují žádné post-islámské společnosti.

 

Pokud se chcete dozvědět více o islámu, navštivte internetové stránky Dr. Bill Warner:

https://www.politicalislam.com/

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Přejaté se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

77 reakcí na Proč je islám totalitní systém a hrozba pro každou nemuslimskou civilizaci

 1. vonrammstein napsal:

  Poslední odstavec je nejdůležitější. Říká jasně: Nechceme-li islámu dříve nebo později podlehnout, musíme ho zničit až do jeho posledního nositele. Absolutně a definitivně.

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Pokud to vezmete do důsledků, musíte zničit celé lidstvo a pak budete konečně mít jistotu, že se nepodlehne.
   V minulém století se o něco podobného v „malém“ pokoušeli. Výsledek byl katastrofální.
   Ještě jinak, síla vyvolá protisílu, násilí další násilí. Výsledek vůbec nemusí odpovídat původním představám.
   A nakonec. Lid, který má jedno a půl dítěte na ženu nemusí bojovat, v dohledné době končí tak jako tak. To jsou počty pro základní školy. Tam napřete pozornost. Aby bylo za co bojovat. Opravdu inteligentní by bylo vyhubit islám a pak vymřít.

   To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Nesouhlasím. Teď už musím do pelechu v pelech, ale večer se pokusím k tomu vrátit.

    To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Ono by to nebylo tak tragické, kdyby politici Západu nepotlačovali ty, kteří se aspoň trochu snaží islám civilizovat a nepodporovali ty, kteří naopak expandují a chtějí zavádět ty nejtvrdší formy islámu. Tedy na jedné straně Kaddáfí či Assad, na straně druhé hlavně Saúdové a jejich spojenci.

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     To se mi líbí

    • strejda napsal:

     Bavore, uhodil jste hřebík na hlavičku. Civilizace bílého muže špatně ohodnotila přelom v letech kolem roku 1990 a s vervou se pustila do přetváření světa podle svých, nutno hned říci, zcestných představ. Zničila Jugoslávii, zničila Afghánistán po sovětské okupaci a polosekulární arabské státy Irák, Libyi a Sýrii, které se postavily náboženskému fanatismu, a ničila i jinde. Probudila politický islám, uvolnila mu prostor a podporovala ho, jinak to nešlo, musel reagovat. A jako recept na opravu si naordinovala sebezničení.
     Nepatřit k této kultuře, schvaloval bych její sebezničení. Přežila se a zdegenerovala. Protože patřím, hledám řešení jiné a jinde. Je nutně se zbavit vlivu úpadkového Západu a pokusit se udržet a rozvíjet naši klasickou kulturu. Mohou to být sice jen pozdní květy, ale přece.
     Jediné co nechápu je PROČ!

     Liked by 1 osoba

     • vera napsal:

      Karma za přebujelou pýchu? Jediná civilizace, která si postavila na piedestal vědu a mozek, musela prohrát, protože jak praví Tao:
      „Ve chvíli, kdy se tratí Velká Cesta
      nastoupí takzvaný vztah k lidem a takzvané vědění,
      nastane Veliký Podvod.
      Ve chvíli, kdy se rodiny přestávají snášet
      nastoupí takzvaná pieta.
      Ve chvíli, kdy ve státě zavládne temno a země
      země spjeje k rozvratu
      nastupují loajální a věrní poddaní.“
      Můžete se smát, že na to věřím, na nějaká vyšší pravidla, ale ono to bez nich vážně nejde. Existují miliony stránek, popisujících jednotlivé děje, a přesto – pořád nevíme proč. A pak si člověk otevře Tao, nebo řecké báje a pověsti, a tam to všechno je, všechny příčiny lidské zaslepenosti, a tresty za hloupá přání…no, diskutovat přísně formálně se o tom nedá, ale pomáhá to porozumět, že všechno už tu bylo…)

      To se mi líbí

      • brtník z brlohu napsal:

       Prosím odkaz.

       To se mi líbí

       • vera napsal:

        Vážně? To jste mě potěšil, ne každému tyhle věci sednou, tak je moc nešířím. Nebo to je kvůli tomu spjeje, žejo, ale ono to tam vážně je přesně takhle 🙂
        http://tao.kvalitne.cz/kral.html
        Petiškovic Řecké báje mám tištěné, ty nedám z ruky)

        To se mi líbí

       • brtník z brlohu napsal:

        Díky, tuhle verzi Lao-c’ nemám, ono je to s překlady dost ošemetné, musí se překonat spousta nástrah:
        1) vlastní výklad v Číně
        2) překlad do angličtiny
        3) překlad do češtiny potažmo slovenštiny, často zprostředkovaný
        4) nové objevy ve vlastní Číně

        To se mi líbí

       • brtník z brlohu napsal:

        PS – i dík za odkaz.

        To se mi líbí

       • vera napsal:

        Souhlasím, překládat není jednoduché, a v tomto případě zvlášť, to nemůže překládat jen tak někdo, ani nejlepší znalec jazyka, pokud se jeho duše a mysl netoulá podobným způsobem )
        K tomu toulání a Číně, k tomu mám jednu drobnost. Jak tak čtu pelmel, sešly se u mně kdysi skoro současně verše čínského básníka Li Po, a perského Omara Chajjáma.
        A sedla jsem na zadek, jak jsou si ti dva podobní, v měsíci svitu pijáci vína, mnohomluvnost v krátkých veších, to vám byla tak dobrá společnost…)

        To se mi líbí

       • oh napsal:

        Přidávám se k poděkování.

        To se mi líbí

       • vera napsal:

        ohu, och 🙂
        Ale nepovolím, Boeing767 to stejně nebyl, tam v těch věžích 🙂

        To se mi líbí

       • oh napsal:

        😀
        Povolování netřeba.

        To se mi líbí

 2. strejda napsal:

  Je štěstí být nevěřícím, je štěstí být ateistou, je štěstí mít možnost používat vlastní rozum.
  Nemusím se zabývat rozdíly mezi věroukou křesťanů, židů a muslimů. Žádná mně neoslovuje. Musím se ale zabývat jaký vliv mají na společnost a na chování lidu. Jsem součástí té společnosti.
  Pak je jen křesťanství možno považovat v určitých směrech za tolerantní, prošlo dlouhou cestou poznání a vývoje a otevřelo se. Židovství je nauka o výjimečnosti a výlučnosti a islám je návod naprostém ovládnutí člověka.
  Pokud je tomu tak, je islám cesta zpět, cesta k něčemu, co je nám zcela cizí. Tak cizí, že je trvalé vzájemné soužití rizikové až nemožné. Islám v středoevropském prostoru je možné tolerovat jen jako multikulturní folklór, pokud nemá přímé napojení a zdroje mimo oblast. Pokud je zájmem malé a marginální skupiny věřících.
  Je zároveň nutné ho respektovat v zemích, kde zdomácněl, kde je všeobecně přijímán. Není ale správné podporovat jeho expanzi kamkoli jinam, to ovšem platí o všech náboženstvích bez výjimky.
  Co je problémem je, že se svět mění a mnohdy to není k lepšímu. Bosna ještě nedávno bývala tolerantní zemí, což v balkánském prostoru nebylo obvyklé. Katolíci, pravoslavní, muslimové i nevěřící žili společně a mnohdy nebyly rozdíly mezi nimi pozorovatelné. Velmi mnozí byli „vlažní“. Po rozpadu uspořádání po světové válce se tamější svět rozpadl a občanská válka donutila každého se někam přihlásit. Nejsmutnější je, že se strana nevěřících doslova vypařila. Ukázalo se, že není možné soužití tak rozdílných náboženských komunit a že příčinou je právě náboženství.
  Poučení pro nás je jasné, zabránit vzniku náboženské síly, která by mohla začít prosazovat své idee silou. Začne jedna a druhá se stejným způsobem začne bránit, nebude mít jinou možnost. A my nevěřící, ateisté, budeme nuceni ke konvertování. A to bude konec společnosti jak ji známe.
  Závěr je zřejmý, musíme se vyhýbat všem činnostem, které mohou vést ke změnám religiozity regionu.

  To se mi líbí

 3. NavajaMM napsal:

  Po mojich posledných príspevkoch asi nie je div, že som vysadený na MSM. Preto bez zábran varujem, že v našich končinách sú MSM oveľa nebezpečnejšie ako Islam. V dlhodobom horizonte sú dokonca jeho piatou kolónou. Mnohé definície totalitarizmu sa na ne vzťahujú v plnej miere. Napríklad aj to, že chcú regulovať všetky aspekty života a niet proti nim žiadneho obmedzujúceho prostriedku.

  To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   Chápete toho Slováka?
   … co má proti methylsulfonylmethanu (MSM), to fakt nechápu

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Já myslím, že proti chemii nic ale proti Main Stream Media (MSM) hodně, tedy média hlavního proudu.

    To se mi líbí

   • NavajaMM napsal:

    Rozumiem, ak myslíte toto: „MSM je výrobci prezentován jako velmi bezpečná, netoxická látka bez nežádoucích účinků. Není nám známo, zda užívání MSM způsobilo někomu zdravotní újmu. Tolerance látky je velmi dobrá.“

    Ale to viete… s novinkami treba s mierou, novinky každý neznesie tak dobre ako Skripaľovci.

    To se mi líbí

 4. NavajaMM napsal:

  Ešte jedna dôležitá poznámka. Náboženstvo, kým je len v hlave, je neutrálne. Záleží na tom, ako sa v živote prejavuje.
  Islam, ktorý je predmetom článku, je nebezpečný tým, že je „politický“ a aj papaláši v EÚ nebezpečne často hovoria o užitočnosti politického islamu. Všetko, čo chce byť „politické“ je potenciálne nebezpečné ako ZHN.

  Liked by 1 osoba

 5. NavajaMM napsal:

  A ešte jedna filozofická pre priateľov, čo si hovoria ateisti.
  Z individuálneho hľadiska je náboženstvo riešením vrcholu Maslowovej pyramídy – teda odpoveďou na otázky o zmysle života. Preto myslím, že neexistuje jediný homogénny ateizmus. Tá absencia božstva totiž v Maslowovej pyramíde nerieši nič a ateista musí hľadať iné riešenie zmyslu života.
  Keď sa nad tým človek zamyslí takto, tak socialistický ateizmus bol príliš „politický“, ale ani liberálny kapitalizmus a konzum nie sú riešením – tie sú len pokusom o odsunutie dospelosti.

  Liked by 1 osoba

 6. Rosťa napsal:

  Když se nějaké náboženství stane dominantní, je průšvih na cestě. Stačilo by, aby třeba KDU ČSL dostala 35% a to byste koukali na to tóčo, co bychom my ateisti zažili.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Nespojujte lidovce s náboženstvím.Ti nemají společného nic.

   To se mi líbí

   • Cech napsal:

    Tak nějak nevím zdali máte pravdu ale :
    „Já myslím, že skoro žádný. KDU-ČSL není přímo prodlouženou rukou církve. Kde však musí být zřetelné propojení je víra a politika. Víra bývala a měla by i nadále být základem našich postojů. Měla by být vidět v odpovědnosti a moudrosti, se kterou v KDU-ČSL činíme naše rozhodnutí.“
    „KDU-ČSL: strana pro 95 % katolíků.“
    Potom pokud Zdechovský a Vitula vědomě nelhali si dovolím s úspěchem oponovat vašemu tvrzení.

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Akorát že těch katolíků, kteří je volí, rozhodně není 95%. To si jen namlouvají. Ti jsou všude bez ohledu na politickou orientaci. Dokonce i u komunistů. A troufám si tvrdit, že katolíci většinově naopak nevěří KDU, že by byla jejich stranou.

     To se mi líbí

    • oh napsal:

     Nerad ruším vaše kruhy, ale Zdechovský a Vitula jsou politici.

     Politik: Osoba, která z nějakého důvodu soudí, že by byla velká škoda pro společnost, kdyby se neujala funkce.
     Soudný politik: Osoba, která zachránila společnost tím, že se neujala funkce.
     Politik-realista: Člověk, který spí dobře, i když nežije v souladu s tím, co hlásá.
     Politik-idealista: Osoba, pro kterou platí v politice: Přišel, viděl, zmizel, jak nejrychleji dokázal.
     Pravdomluvný politik: Contradictio in adjecto.
     Obratný český politik: Člověk, který prokázal svou obratnost už v období reálného socialismu a v nových podmínkách si zachoval obdobný postup.
     Politická mrtvola: Téměř každý člověk, který pobude v politice tak dlouhou dobu, že se zapomene na to, že do ní kdysi vstoupil.

     (altpress.cz, malý aforistický slovníček pojmů)

     Z toho plyne, že vaše „pokud“ nemá reálný základ a vy nemáte nemáte čemu oponovat. Natožpak s úspěchem. 🙂

     To se mi líbí

   • tata napsal:

    Vtom bych nesouhlasil,myslím že tu větu je potřeba dovysvětlit .Ano představitéle KDU ČSL TO mají jako výtah k moci ale svým postojem přesvedčují právě ty opravdově věřící,co jim skáčí na vějičku.ASI JAKO BYSTE CHTĚL ODĚLIT vysoké hodnostáře cirkve a třeba nákého obyčejného kněze který opravdu věří…….ale to celé je církev a bohužeo chodu nerozhodují ty poctivý věřicí ale svoji určitou najivitou ktomu přispívají…….takže skutečně nejde odělit náboženství od KDU JSOU TO TAKZVANĚ SPOJITÉ NÁDOBY….a jedno že to náboženství je zneužívano na tu vějičku jsou právě lákany

    To se mi líbí

   • jaa napsal:

    Jejda pane domácí, nevím jak ve Vašem okolí, ale divil byste se kolikže ostře kovaných soudruhů jezdilo každou neděli na kázání do sousedního okresu. A divil byste se kolikže nenápadných lidovců by se „projevilo“ jako „tvůrci nových pořádků“. Lidovce ať je jakýkoliv nepředěláte.Pan FARÁŘ ŘEKNE A UŽ JEDOU…proč si myslíte, že se půl století s příbuzenstvem nestýkáme. I když se pravda celkem snažili ale … Je to …….. . A je to tak pohodlné. Všechnu neplechu svedou na toho nahoře a jsou čistí a…… a vůbec. Nevěřte na duchy a nedělejte si vůbec žádné iluze.
    Co mi ale rozum nebere, ta jejich namyšlenost a nepochopení, že islám nepředělají a že dostane-li se k moci – tak je zničí. To mi nesedí. Tuhle část jejich víry vážně nechápu.

    To se mi líbí

    • brtník z brlohu napsal:

     Oni toho Krista vymění za Alláha bez mrknutí oka – vždyť on taky zaručí že budou spaseni.

     To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     A pokud nejezdili oni, jezdily jejich „polovičky“. A nakonec měli pohřeb v kostele.

     To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      K tomu můžu doplnit příklad mého dědy. Ten když umřel, měl pohřeb v kostele a na hrob dostal věnec i od MO KSČ. A všichni ti členové byli v kostele také. Jenže tohle bylo roku 1963.

      To se mi líbí

      • strejda napsal:

       Svědčí to o jediném, že svět je pestřejší než by se kdekomu líbilo. Většině se nedá dlouhodobě vnutit. U případů, které se zde popisují nelze poznat zda je komunista u katolíků nebo katolík u komunistů. A zdaleka to není jen o korytech. Pravda, ono se nedá poznat zda je to opravdový katolík či opravdový komunista.
       Proč by katolík, který běhá za cizími manželkami neměl věřit v třídní boj (a třeba volný sex 🙂 ), proč by hluboce věřící katolík nechtěl sociální spravedlnost na tomto světě.
       Ukazuje se, že myšlenka ateismu, bezvěrectví je racionální řešení. Lepší než nějaké, především obskurní, víry.

       To se mi líbí

       • brtník z brlohu napsal:

        Ono jít na pohřeb do kostela je taky projev úcty k zemřelému, nevěřící nebudí rozruch – postaví se kdy je to vhodné, ba si i klekne, ale nemodlí se a nekřižuje se. Totéž třeba při svatbě.

        To se mi líbí

       • vonrammstein napsal:

        Přečtěte si Rerum Novarum nebo nějakou jinou sociální encykliku. Budete zírat, co všechno nám socani a a komunisti ukradli.

        To se mi líbí

       • strejda napsal:

        Když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří. Zatím se nepodařilo. Možná je to tím, že se ty ruce nevinuly jak by měly. Možná je to tím, že to katolické církvi tak dlouho trvalo než se odhodlala vyjádřit k tak důležité otázce. Je to encyklika z konce 19. století, asi 1891. Očekával bych ji o 50 let dříve. Nejpozději do roku 1848.
        Ono to spíš vypadá, že církev vykrádala socialisty a snažila se zamezit jejich vlivu. Stručně řečeno, přišla pozdě.

        To se mi líbí

       • vonrammstein napsal:

        Jsou i starší.

        To se mi líbí

       • strejda napsal:

        Tam již moje paměť nesahá. Jistě se vše vyvíjelo, ale církev nikdy nepatřila k průkopníkům pokroku. Ani ji to nepatřilo, měla být a byla stabilním základem, bohužel často silně dogmatickým. Ale to jsou církevní otázky, kterým nerozumím. Vidím to pohledem laika odchovaného encyklopedisty. V mládí jsem si velice cenil Holbacha, dokonce mám někde, kde?, výběr jeho citátů. Dnes si na příklad velice cením Heina. Je mnohotvárnější, hlavně v morálce.

        To se mi líbí

       • strejda napsal:

        Tady je Holbach v ryzí podobě, zcela skvělý. Až jde na mně hrůza jak je i dnes aktuální.

        Trvale projevují zvířata mnohem více snášenlivosti, soudnosti i rozumu než tvor, který se sám pokládá za svrchovaně rozumného. Neboť najdeme snad v lidských společenstvech, založených na utiskování a otroctví nějaká tak účelně organizovaná jako u mravenců, včel nebo bobrů? Viděl snad někdo, že by se divoká zvířata jednoho a téhož druhu shromáždila z ničeho nic někde na planině a bez jakéhokoliv užitku se navzájem pobíjela a vyhlazovala? Zažil snad někdo, že by zvířata mezi sebou vedla náboženské války? Krutost mezi zvířaty je dána hladem a nezbytností opatřit si potravu. Krutost člověka k člověku je motivována ješitností jeho pánů a nesmyslností jeho předsudků.

        To se mi líbí

       • vonrammstein napsal:

        Moc chytrej Holbach. Takovej praotec sluníčkářů.

        To se mi líbí

       • strejda napsal:

        Mýlíte se, kdybyste Holbacha znal podrobněji, tak víte, že to byl racionalista do morku kostí. To se opravdu, ale opravdu, o sluníčkářích říci nedá. Ti žijí ve svém světě, ve své víře. Nevím nakolik je společná s tou vaší, ale podle reakcí stejněvěřících je styčných bodů na mé gusto příliš. Na vaše jistě také.

        To se mi líbí

      • hans napsal:

       K dialogu strejda-vonrammstein o tom, kdo koho vykradl ohledně sociálního učení: skutečně jsou i starší teze. Svého času jsem žasnul, jak neuvěřitelně radikální názory na to co by se mělo dělat s majetkem boháčů vkládá Umberto Eco (ve Jménu růže) do úst Tomáši Akvinskému. Podle toho by Akvinský ve 13. století byl kilometry nalevo od dnešních komunistů. (Jméno růže je „jen“ beletrie, ale zase Eco je odborník na Akvinského, udělal si nam něm doktorát)

       To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Jen nevím, do které té skupiny bych ho zařadil. Že trpí mentální poruchou je známo už léta. A zřejmě se blíží k té stařecké demenci.

   To se mi líbí

   • blbíš napsal:

    Vakcínu na Alzheimera budeme mít do 10 let, říká expert. Už za tři roky bude lék, který demenci zpomalí

    tak honem, honem, dobádat, dobádat, rychle, rychle … já to nutně potřebuju

    To se mi líbí

    • brtník z brlohu napsal:

     Elixír bude – šak se na něm v badatelně císaře Rudolfa pilně pracuje – hlavně nasypne nějaký ten grant.
     Blbíši je to marný nedočkáme se oba.

     To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Doležal, to je profláklá figurka, má vynikající nápad. Voliči by měli projít testem. Osobně bych navrhoval ten z Cermatu pro přijímačky na střední školy. S limitem 25 bodů. Testy polezou do peněz, ale výsledek bude nějaký. Možná pak Doležal vymyslí něco jiného, třeba, že volit mohou jen kuřáci marihuany.
   Ovšem pokud by v příslušném zákonu byl požadavek, aby měl volený kandidát také volební právo, limitované třeba 40 body, tak by bylo nutné zrušit volby do obcí a krajů a sněmovnu omezit na 49 poslanců. To by snad vyšlo.
   Mně by se to líbilo.

   To se mi líbí

  • Cech napsal:

   Dá to práci ale pokud jste nalezl něco jiného, tak mne opravte.Ja jsem našel u pana Jiřího X. Doležala IQ kolem 100, zaručeně 130 nepřelezl to je garant.
   Do roku 1990 „student“ psychologie,
   1990 – 1991 první novinářské zkušenosti (Zrcadlo, Fórum, Český deník),
   1991 – dosud Reflex.
   Jako reportér Reflexu aby se zviditelnil tak v reflexu sebeprezentoval :
   Nechal se doma měsíc sledovat online připojenou webovou kamerou.
   Převlečen za nezletilou dívku, usiloval o přijetí do Klokánku.
   Podrobil se odběru spermatu.
   Převlečen za brouka, demonstroval za právo kůrovce sežrat Šumavu.
   Zveřejnil video ze své kolonoskopie.
   Nechal se očipovat.
   Držel hladovku za vybudování amerického radaru v ČR.
   Navrhl ministerstvu kultury, aby jej vyhlásilo kulturní památkou za to, kolik v životě vykouřil marihuany.
   Přisvojil si autorství dnes široce užívané a zlidovělé nadávky „sluníčkář“.
   Proto prosím „jeho “ interpretace hodnocení tak nějak rozporuje Stanford-Binetovu škálu a Cattellovu teorii inteligence a není v souladu s testováním zavedeným pro ČR.
   Pro ČR se používá Stanford-Binetova škála a Cattellova teorie inteligence testy zkráceny pro účely plošného testování na 40 minut.
   No a nyní rozdělení dle Jiřího X. Doležala :
   http://www.reflex.cz/clanek/komentare/79419/40-procent-volicu-chce-babise-za-premiera-co-na-to-gaussova-krivka.html
   Zde je nutné se vždy dle mého v první řadě zajímat, za koho daný presstitut šlape a jaké přednosti na trhu prestitutek svým kunšoftům vnucuje.
   Zde je pasák Daniel Křetínský a slovenský podnikatel Patrik Tkáč a kunšoftům Jiří X. Doležal vnucuje své psychologické „přednosti“.

   To se mi líbí

 7. Bavor V. napsal:

  Pro Jardu Hudce
  Nebyl ten „expert“, kterého jsi poslouchal v rádiu třeba tenhle?
  https://t.co/k5ekbooDws

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Co chcete od Česka, když má/mělo takové diplomaty. Jak je režim Asada uznáván v OSN je zřetelně vidět z toho, že má zastoupení jak na VS, tak i ve výborech. To se nedá třeba říci o Tajwanu podporovaném USA a Severokyperské republice podporované NATO.
   Očekával bych, že to diplomat ví. Jediné vysvětlení je, že si vazal nemůže vyskakovat a musí držet s páníčkem krok. A podle toho vybírat své reprezentanty. Fujajbl!

   To se mi líbí

 8. lujjza napsal:

  „Manžel britskej premiérky pracuje pre akcionára výrobcu rakiet odpálených na Sýriu“
  https://www.hlavnespravy.sk/manzel-britskej-premierky-pracuje-akcionara-vyrobcu-rakiet-odpalenych-syriu/1376942

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Ale jo, Země je placatá…

   To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Vypadá to, že naši politici jezdí na studium do Indie, když jim Plzeň zatrhli.
   Na první pohled vypadají Indové jako dementi, ale na druhý vidíme, že podobných je všude dost. Bavorovou placatou zemí počínaje a návštěvami na kosmické lodi konče. Příští týden bude výroční 4800 konec světa v mém životě. A netvrdí to Ind. Ty jejich kikiháky číst neumím.

   To se mi líbí

 9. lujjza napsal:

  „Elysejský palác (…) oznámil, že syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi bude odebráno nejvyšší francouzské státní vyznamenání – Řád čestné legie.“
  „Podle AFP byla zahájena procedura k odebrání Řádu čestné legie Asadovi, který jej obdržel v roce 2001. Tehdy mu jej předal prezident Jacques Chirac, který se podle deníku Le Parisien domníval, že Bašár Asad bude svolnější k zavedení demokracie v Sýrii na rozdíl od jeho otce Háfize. Bašár dostal v pětistupňovém žebříčku řádu nejvyšší hodnost – nositel velkokříže.“
  https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/francouzska-vlada-hajila-v-parlamentu-utok-proti-syrii-asadovi-vzali-rad_476058.html

  A tím ho už konečně definitivně dorazej… 🙂

  To se mi líbí

  • jaa napsal:

   Myslíte , že Asád kvůli tomu nebude spát. Akorát před světem ukáží jak jsou ubozí a další možné ořádované odradí od řádů převzetí. Mám takový dojem, že se to už několikrát stalo.

   Jo jak to bylo ? jo dajli medajli nedajli… 🙂 🙂

   To se mi líbí

 10. jaa napsal:

  No jo VR, problém je, že nynější myslitelé si myslí, že jsou jediní. nejlepší. Zcela pomíjejí, že je už celkem dost nálezů dokazujících že tu byly nejmíň dvě civilizace /po -/+10 000letech/ na stejném , ne-li vyšším stupni civilizace než máme my. /Pirireisovy mapy, sloup v Dilí, strojek z Antikythéry. / To jsou ty nejznámější co neudrželi po pokličkou.. Dostat se do Vatikánských archivů, asi bychom se divili- co všechno se už našlo/. Proto asi papež koná jak koná, protože ví – že lidi se nemění – od určitého stupně, že začnou pracovat na své skáze.
  Zajímavé je že třeba ty mapy – turci schovali do trezoru a už je nevystavují. Já je ještě měla kliku vidět. Byl v 90 tých dokument o komplexech v pouštích Egypta – které mohli fungovat jako mnohá technické novodobá zařízení, jen z přírodních materiálů- žádné novodobé sloučeniny. A kdo ví co je v pláních Indie a Číny. On ten němec co po tomhletom pátral a psal, nebyl hloupý a proto jej z něj dělali .
  Stačí se jen zamyslet na tím propadem/pauzou/ mezi Řeckými státy, Etrusky a Římem a pak 1000 let pauza a pomalé drápání se nahoru k dnešku.
  Jo zlaáí devadesátá, to bylo dokumentů o historii a pak šmytec. Říkám si proč asi….

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Mapa admirála Piriho, reis znamená admirál, je ve vysoké kvalitě dostupná na internetu. To, co se jí připisuje na ní ovšem není. Stačí se podívat. A připisuje se toho mnoho. Brát to jako existenci ufounů nebo staré civilizace nemá smysl. Takovým způsobem lze vykládat skoro vše.
   Podobné je to se strojkem nalezeným u Antikithéry. Má na sobě řecké nápisy, těžko očekávat, že se po 10 000 řečtina znovu objevila a loď se strojkem ležela v moři 12 000 let. Je u něj zajímavé především mechanické zpracování a jedinečnost.
   Lidé mají rádi tajemno a tak čtou podobné nesmyslné výklady. A protože je čtou, tak je další píší. Je to stejné jako s tou placatou zemí. Koho to baví nechť se tomu věnuje. Internet je takových záležitostí plný. jsou jich tisíce.

   To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Amen.

    To se mi líbí

   • jaa napsal:

    áha, a jaké máte vysvětlení pro tu horu /sloup/ nerezivějícíhio železa? prosím pěkně

    To se mi líbí

   • vera napsal:

    Tajemno…mně se to už těžko říká, tohle slovo. Když teď vidím, jak je lehké přepsat docela nedávnou minulost, říkám si, kolikrát už k takovým přepisům došlo, co všechno je jinak než ve skutečnosti bylo..)
    Je spousta věcí, které naznačují, že časová posloupnost, kterou jsme se naučili, nemusí být až tak úplně přesná.
    A co se starých civilizací týká, a jejich znalostí…taky nevíme všechno. Existují mapy, podle kterých došlo před skoro nedávným časem k velké katastrofě na dnešním severním polu, a ta biblická potopa šla odtamtud až ke Kaspickému moři…
    A třeba to, že naši předkové byli větší než my. Habáni, tři až šest metrů. K smíchu. Jenže, třeba to že esxitují knihy obrovských rozměrů, až 150×200, ví málokdo. Málokdo si všimne, že kliky na zámeckých nebo hradních dveřích bývávaly ještě donedávna ve výši tak 170, nebo 180 cm (občas zůstaly zaslepené stopy po klikách) – normálně se přece dělají tak v úrovni pasu, a já vedle dveří koukám na rytířské brnění pro panáčka menšího než já, to nedává smysl…

    To se mi líbí

    • jaa napsal:

     Věrko, dejte si do hledání „Zakázaná archeologie“ …a přestanete se divit ledačemus a ledsco pochopíte, včenbě různých nelogických změn

     To se mi líbí

     • vera napsal:

      Viděla jsem, jao, koukám, jsou tam úžasné věci, tušení souvislosti a tušení světla…baví mě to)
      Ale tady jsem chtěla napsat o obyčejné klice, o věci, kterou máme před očima, takže by se nad tím dalo zamyslet, a stejně si s tím nikdo nedá tu práci, srovnat vědecké kecy o výšce našich předků s velikostí staveb a výškou klik…
      ale já tomu nezájmu rozumím, v něčem jsem stejná, ráda čtu sci-fi, ale když mi někdo řekl že viděl ufo tak jsem se jen uculilla, neuvěřila jsem)

      To se mi líbí

   • rexus napsal:

    Je na ní Cabo de San Roque, zátoka Bahía Blanca. Sám Colón, když žil na Kanárském soustroví, uváděl, že jednoho dne moře vyvrhlo záchraný člun se zbědovanými námořníky, co mu sdělili, že je bouře zahnala k zemi na druhé straně oceánu ne na evropské ani afriické . Napojil je vínem i jídlem a druhého dne zemřeli. Jsou tyto možnosti, jako námořník dobře věděl, že kdo dlouho nejedl nesmí se naráz najíst, jinak zemře ve velkých bolestech, podobně i s pitím, jen po kapkách. Pak by to byla sofistikovaná vražda, kdy si chtěl tuto na základě očitého svědectví znalost ponechat pro sebe, nicméně i v dnešní době neprokazatelná. Nebo prostě ač to věděl, že náhlé najedení se je nebezpečné, chtěl jim ulevit od hladu, ani za to by nemohl být ani dnes obviněn. Nebo mohlo být víno jím umyslně otrávené, pak by to byla již úkladná vražda, chtěl si ponechat sdělenou znalost pro své použití.
    A dále i za jeho života na tom sousostroví, je zaznamenáno, že několikrát moře vyvrhlo lodici podivného tvaru s rudě pomalovanými lidmi, tedy, podivného tvaru lodice= nejspíš piragua, rudě pomalovaní lidé = asi karibčtí Indiáni . Co se s nimi ale stalo dál, není zřejmě zaznamenáno, zda některý přežil a skončil na tržišti otroků či co jiného .
    Přístroj z Antikythéry je starý tak cca do 2500 let, ne 10 000. Jen ale na jeho vybroušení to znamená, že k němu používali lupu, ostatně to je o dost jednodušší přístroj, než vybrousit napříklat po obvodu 365 zubů, To proto, že například může být, že všechny budou stejné, ale ikdyby o zlomek mm širší či užší, pak jich nebude správný počet a přístroj nebude fungovat a musí se „jet“ nanovo. co se lupy týče, je jedno, a není to žádná újma, zda bude v důsledku vybroušení ji nutno mít mezi předmětem a okem přesně v polovině vzdálenosti, či k oku blíž a předmětu dál či naopak, to vůbec nevadí.
    Sloup v Dillí je nejspíš z meteoritského železa, čili s malým či nepatrným obsahem příměsí, dále velká hmotnost zamezující kondenzaci vody v době poklesu teploty (den, noc, roční období) , zvýšený obsah fosforu a snížený obsah síry ve svářkovém železe, a v minulosti časově o dost delší, než současná průmyslová éra , čistší atmosféra s hlediska exhalací.

    Nicméně, opravdu je dost artefaktů kde vědci fungují podle hesla co nemůže být, nesmí být. . Aerodynamické modely zlatých letadel, hliníkový artefakt přezky z Číny, teleskopická podnožka ze slitiny z geologické vrstvy staré miliony let u Aiudy, nithinolový materiál na Braselově ranči, předměty, nalezené a v hlubokých dolech, zarostlé v hornině, vědci to většinou odbývsaí s tím, že jakýsi havíř chtěl být zajímavý a pod a na geologické aspekty, napříkad doba vytvoření nánosu a pod kašlou.Tak to jsou nepopiratelné artefakty, které vědci „nemají“ rádi. To proto, že kdyby kdokoliv z nich to začal vysvětlovat nekonformně, tak jej vyštípou a může jít pracovat jinam.

    To se mi líbí

    • vera napsal:

     Ten železný sloup v Dillí, nad ním mě napadá taková spousta otázek..
     Kolika tun meteorů asi bylo třeba na tuhle velikost,kde jich tolik našli? nemohl spadnout jeden, to by byl kráter přes půl světa… A muselo toho být hodně. Totiž nejde jen o ten sloup, ale protože aby vyrobili právě takovou a nejinou kvalitu kovu, tak museli vědět jak na to, a to znamená dělat nějaké zkoušky, ne? A to museli dlouho zkoušet, jak takové čistoty dosáhnout, když my ještě teď nevíme jak nato…se vší naší technikou?
     kde to tavili, kde a jak vyráběli tak veliký předmět…když si přečtu co obnáší výroba takového ingotu dnes, v tak pokrokových podmínkách, jak to zvládli před tolika lety? To zázemí by mě zajímalo… 🙂

     To se mi líbí

     • jaa napsal:

      Nebo ten kosmonaut, ve výzdobě katedrály z 11. století v Salamance

      To se mi líbí

      • jaa napsal:

       Co mne ale opravdu fascinuje, jak rychle stárne sfinga / čím modernější způsob zjišťování stáří – tím starší a o tisíciletí. A taky to že v pyramidě koncem minulého, když to egypťani němcům dovolili . poslat robůtka s kamerou do těch „větracích“ tunýlků a on jim tak objevil další chodby, které světe div se, byly ukončeny kovovou stěnou. Egypťani to okamžitě stopli a tak kdo ví jak to s těmi pyramidami je. Těch způsobů stavby už taky bylo docela dost. hmm…

       To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.