Michail Chazin Bod zlomu (Přelomový moment)


https://izborsk-club.ru/14866

Už jsem mnohokrát mluvil o tom, že ve světě se začíná měnit dominantní politická ideologie. Jestliže na Západě od konce 70. let, a na Východě (v bývalém socialistickém bloku) od konce 80. let dominovala pravicově-liberální ideologie, tak dnes se to začíná radikálně posouvat.

Nejlépe je to vidět na Spojených Státech Amerických, kde se míchají hned dva směry – od pravicově-liberálního k levicově-liberálnímu (Sanders) a pravicově-liberálního k pravicově-konzervativnímu (Trump). Jelikož hospodářská krize ve světě nekončí, tak i tento pohyb to bude pokračovat.

Kam? K opačnému od pravicově-liberálního, to jest levicově-konzervativnímu směru.

Tento směr je u obyčejných lidí zosobněn jediným státem, ve kterém levicově-konzervativní ideologie byla úspěšně realizována – se Sovětským Svazem. Proto zatímco světová elita se snaží udržet pravicově-liberální model, dnešní obraz Ruska se asociuje u lidí v ostatních zemích právě s obrazem SSSR. V jistém smyslu je to jeho fantómní obraz.

Odpovídajícím způsoben se image Ruska, postoj k němu, v poslední době rok od roku zlepšuje . A dokonce orgie, které pravicoví liberálové zařídili, ohledně Krymu, nevyšly. Protože všichni si uvědomují, že návrat Krymu na základě referenda — to je SPRAVEDLIVÉ, a spravedlnost, to je jeden ze základů levicově-konzervativního přístupu.

Tento pocit, pozitivního posunu ve vztahu k Rusku,  vzniká u každého člověka, který není angažován, který přijíždí do západních zemí, to je prostě cítit, a to zejména těmi, kteří hodně cestují.

To je dobře patrné dokonce i v Polsku. Zatímco Polsko je země,  u které ve vztazích s Ruskem bylo hodně bolestných momentů, hlavní z nichž je, samozřejmě, je XVIII století – dělení Polska.

Ale, nicméně. Výsledkem je docela zvláštní jev. V souvislosti s tím, že v Rusku politiku vykonává pravicově-liberální elita, tato politika nepodporuje zvýšení zájmu a pozitiv vůči Rusku. Navíc s těmito tendencemi  bojuje. Musíme vzít v úvahu, že proto, že západním pravicově-liberálním elitám se strašně nelíbí ústup od pravicově-liberálních principů u vlastní společnosti, a snaží se velmi tvrdě potlačovat tyto sympatie.

Právě odsud vyrůstají sankce a další antiruské akce.

Proč se terčem sankcí stal Putin?

Věc se má tak, že osobně Putin, jako člověk, se nejeví pravicově-liberálním, ale pravicově-konzervativním politikem. Z této příčiny se všichni liberálové na Západě velmi báli, že on může začít tlačit liberální linii z konzervativních pozic. Ale u Putina, který přišel k moci na začátku roku 2000, jako arbitr, zpočátku byl i pohled arbitra: domníval se, že nemá právo samostatně ovlivňovat pozice elitních skupin, a nejsilnější u nás byla právě pravicově-liberální.

Ale v důsledku, vývoje situace v Rusku a ve světě, se u Putina objevil vážný vnitřní konflikt.

Na jedné straně on ne zcela odpovídal stále více zřejmě se projevujícímu trendu, který od něj požadoval odpovídat fantómovému obrazu sovětského lídra. Při tom je třeba si uvědomit, že lídrem fantómového SSSR, může a měl by být výhradně fantómní Stalin, nicméně Putin se stále distancoval od tohoto obrazu.

Na druhé straně, pravicově-liberální elity Západu viděly, že on není pravicový liberál, ale pravicový konzervativec a obávali se, že v určitém okamžiku, s ohledem na skutečnost, že ruská společnost se rychle posouvá doleva, může se začít posun ne od konzervatismu k liberalismu, ale zprava doleva,  to jest začne se pohybovat na stranu levicově-liberální politiky.

To je, jestli to tak říct, intrika, v rámci které se toto Poselství a připravovalo.

Pokud se podíváme na ruskou vnitropolitickou situace, pak uvidíme, že ona je také krajně zajímavá, protože pravicově-liberální privatizační elity v Rusku se nachází ve velmi ostré konfrontaci s absolutně levicově-konzervativní společností, která již přibližně na osmdesát procent ne zjevně, a asi padesát procent zjevně, podporuje Stalina.

V této situaci pro Putina, bylo principiální otázkou. On buď musel definitivně odmítnout Stalina, a tak zcela zavřít pozitivní obraz Ruska, který se u veřejnosti na Západě formuje právě teď velmi ostře, a říct jim : „Ne, vy jste se mýlili. Nejsem takový“ – a fakticky vyjít vstříc těm silám, které usilují o jeho odstranění.

Nebo měl naopak říci: „Jednou mě už asociujete se Stalinem, pak se Stalinem stanu!  A pak už promiňte, kdo se neukryl – já nejsem vinen. Vy sami jste to chtěli“.

K tomu je třeba ještě dodat, že pravicově-liberální elity (které jsou u nás tradičně určují finanční a hospodářskou politiku, především skrze Centrální banku a vládu) velmi aktivně vedou antiputinskou předvolební kampaň. Základní prvky této politiky jsou zaměřeny na zničení malých a středních podniků (čímž se aktivně zabývá Ministerstvo financí s daňovou službou a centrální bankou) a ždímání práv důchodců a obecně chudých. Přičemž pokles životní úrovně a zvýšení počtu chudých je uznáváno již i oficiálními a polooficiálními, to jest spojenými s vládou, statistickými organizacemi. Pět let nepřetržitého hospodářského poklesu také vypovídá o mnohém.

Tak, co vidíme v této situaci v Poselství?

Putin pronáší řeč, v níž je zmíněna zásadně důležitá věc. On říká, že je třeba bojovat s chudobou. To znamená, že přímo kritizuje centrální banku i vládu a říká,  co bude muset nová vláda udělat. Přičemž program při tomto formulován není pravicově-liberální (v rámci níž „lůzrům“ pomáhat smysl nemá), ale klasická levicově-konzervativní. Samozřejmě, to je možné interpretovat jako demagogii, ale s ohledem na obsah hlavní části a, co je nejdůležitější, výše uvedených úvah o trendech, může být, že až tak moc není.

V ekonomické části celou dobu říkal věci, které přímo protiřečí současné politice nynější vlády. To je principiální věc.

Putin přímo mluví o tom, že SSSR a Rusko – to je jedno a totéž. Mluví o tom, že na Západě SSSR vždy nazývali sovětské Rusko. A to je přímý signál! On fakticky říká, ano, kluci, vaše asociace Ruska s fantomovým obrazem SSSR, je správná!

Ale jestli je to tak, pak měl demonstrovat Stalinskou rétoriku, připravenost Ruska hájit spravedlnost ve světovém měřítku.

A to vidíme na konci Poselství– to nejsou ani 70. léta; to jsou třicátá, konec čtyřicátých – začátek padesátých dle rétoriky.

Na Západ velmi chladně vysílá: můžeme vám udělat takhle, můžeme to udělat tak, můžeme udělat tak.

Při tom Putin přímo říká: „Nebudeme to dělat ze své vlastní iniciativy. Ale vy sami nás tlačíte!“

Každý člověk, který hodně četl podobné projevy (nemluvím o tom, že psal), si všimne  následujícího. Tato řeč není o vydírání, ani ne o hrozbách. Já naprosto nevylučuji, že něco z toho, co Putin řekl, vůbec neodpovídá realitě. Konkretika těchto silových otázek byla zjevně orientována na některé lidi na Západě, které zjevně nebo ne zcela zjevně kladli Putinovi nějaké otázky, tlačící ho ke změně pozice. A v jeho slovech našli odpověď na tuto otázku. Ale protože neznáme tyto požadavky, nechápeme ani odpovědi.

Zásadně důležité je něco jiného. Rétorika a stylistika byly naprosto stalinské.

Zdá se, že Putina natolik znechutili, že pro sebe přijal nějaké vnitřní rozhodnutí.

Zejména rozhodnutí, že s tímto nepodřádkem (bezobrazieje) , které trvá již tak dlouho a která se stalo tak nepříjemné,  už nelze dále trpět. Protože nebylo obvyklé  lidem na Západě objasňovat, že  by neměli přijímat opatření k odstranění vůdce jiného státu. My jsme suverénní stát. Co je komu do toho, jak je u nás vybrána hlava státu? My jsme ho zvolili našimi vnitřními procedurami. Buďte tak laskavi, pracujte s ním. Vy s ním nechcete pracovat? Pak to znamená, nechcete jednat s námi, s celou zemí.

A co nám vysílají pravicově-liberální finanční elity Západu? Oni nám říkají: Rusko – je dobrá země, jsme připraveni s ní pracovat, jsme připraveni vzít vaše zdroje pod naše řízení, ale máte nesprávného manažera; my nyní vynaložíme úsilí, abychom jej odstranili; zavedeme teď individuální sankce a všechno ostatní.

Kluci, to není vaše věc! Jsme suverénní stát. Takže jděte někam! Připomínám, že Stalin se krajně ostře choval k jakékoliv snaze ponížit SSSR jako mocnost!

Poselství zcela jasně vychází z logiky, kterou lze popsat podle základních, opěrných bodů, takových, jako Mnichovská řeč 2007 a Valdajská řeč 2014. I v prvním i ve druhém i ve třetím včerejším, případě to bylo obrácení se k západním elitám. V roce 2007 západním elitám řekli: „Kluci, vy narušujete dohody začátku 90. let“. Západní elity odpověděly: „Prohráli jste válku, proto vaše mínění pro nikoho není zajímavé“. Výsledkem byl pokus prosadit tento náš názor nejprve v Gruzii, pak na Ukrajině. Obě války, Gruzie 2008, Ukrajina 2014, začaly v zemích, které Západ se snažil protlačit do NATO.

Při prvním rozšíření NATO jsme ještě mlčeli. Při druhém rozšíření NATO, kdy vstoupily pobaltské státy, už jsme reptali, ale ignorovali nás. Potřetí pokus realizovat tuto kombinaci u Západu selhal.

V roce 2014, ve svém projevu na Valdajském klubu,  se Putin taky obracel k Západu. Tehdy byla stejná intepretace jeho řeči – že je to hrozba. To nebyly hrozby, to byly odpovědi na ty otázky, které Putin, je zcela očividně, získal po neoficiálních kanálech.

Dnes Putin dal konečnou odpověď: „Mládenci, tak nelze, a tak se to nedělá! Pokud nás vytlačujte do této oblasti – co už, – souhlasíme. Tím více, že nejen naše společnost vyžaduje levicově-konzervativní politiku, ale i západní společnost od nás vyžaduje stát se lídrem, vlajkovou lodí levicově-konzervativního hnutí“.

A všechny ty ukázky zbraní – to není nic víc než demonstrace: silou tento politický vektor nezničíte!

Tímto způsobem, v realitě vidíme velmi zajímavý obraz, velmi podobný tomu, který byl ve 30. letech, kdy prakticky ve všech více či méně známých zemích světa byly fašistické režimy.

V druhé polovině 30. let v Evropě zbyly pouze dva státy, v nichž byla demokracie v moderním smyslu tohoto slova – Švýcarsko a Československo. Západní a střední Evropa stojí nyní před takovými událostmi.

Samozřejmě, všechno toto je forma interpretace. Ale již v příštích několika měsících, společně uvidíme, je-li správná nebo ne. Jedna věc je již jasná – pracovat  s pravicově-liberálními elitami (tj. finančními) na Západě je nemožné. Je to vidět i dle sankcí, i dle Stockholmské arbitráže ohledně Gazpromu, ale také ve WTO: oni se snaží zajistit nám žaloby pro porušování pravidel, zatímco sami v téže době, v rámci sankcí drze tato pravidla ignorují.

Lze Putina mít rád, nebo ne, ale on je docela adekvátní člověk, aby chápal, že stát rozkročený mezi dvěma ledovými krami, pravicově-liberální privatizační elitou (která k tomu pod tlakem svých západních kurátorů, s tímže Putinem ostře bojuje) a levicově-konzervativním národem je dlouhodobě nemožné.

A protože ovlivnit národ je kategoricky nemožné, nezbývá upustit od zásady nevměšování, kterou přijal v roce 1999, když souhlasil, s postem Prezidenta, a začít vyčišťovat pravicově-liberální část současné ruské elity.

Tím spíš, že za prvé, ona dává pro toto čistě formální, právní základy (korupce, krádeže, a tak dále.) a za druhé, objevila se podpora na Západě, v podobě těch elit, které podporují Trumpa.

A výhra může být velmi velká, protože správná levicově-konzervativní politika nám dá v celém světě kolosální podporu.

přeložil Poznámkovník

 

P.S. pro zájemce odkaz na kompletní sborník „Ukrajina2016“

http://www.uschovna.cz/zasilka/WN63X97I5HWZZK46-PAI

Příspěvek byl publikován v rubrice Od přátel se štítky , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

34 reakcí na Michail Chazin Bod zlomu (Přelomový moment)

 1. vonrammstein napsal:

  Tak tohle je něco skutečně strašnýho a varovnýho. Pokud by článek odpovídal realitě, SSSR se zřejmě hodlá vrátit jako bumerang. No-už jsem dost starej na to, abych se účinně bránil.

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Je to varovné a je již pozdě to nějak změnit. Došlo se příliš daleko a Rusko bylo a stále je vytláčeno na okraj. Je to podivný způsob se takto zbavit rozlohou největší země na světě. Koresponduje to i s tím, co tady u Bavora zaznívá. Západ propadl to těžké vnitřní krize ze které nedokáže najít jiné východisko než sebezničení. Je to jasně viditelné na rychle postupující etnické změně Evropy, ale nejen jí.
   Tady von, nejde o to se bránit, jde spíš o to přežít. Znovu se objevuje Churchllovské dilema. Bude se Evropa chovat jako Tisíciletá říše a sama se zničí nebo skončí jako Rakouské císařství a za velkých obětí se obrodí a zkusí najít novou cestu?
   Bránit se nedává naprosto žádný smysl, není mnoho co bránit, nechali jsme si to vzít. Nejen my, celá Evropa.
   Ale to vše víme, diskutujeme o tom a víme, že to bude dlouhá cesta.

   To se mi líbí

 2. Bavor V. napsal:

  Jak to tedy je s komunisty, zejména bývalými?
  https://jaromirpetrik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=468078

  To se mi líbí

  • Rosťa napsal:

   Kdysi předseda KANu ( jméno si již nepamatuji ) tvrdil, že bývalý komunista je totéž, co bývalý černoch. S postupem času a nabýváním zkušeností jsem zjistil, že záleží na člověkovi a ne na tom, v které straně je. U dnešních komančů jsem schopen si poslechnout tu „mlátičku“, kvůli které se chystá Majdan, u socanů to byl Koskuba a třeba Foldyna, u ODS toho prokouřenýho z Teplic a mladého Klause ( SPD jsem volil jako menší zlo ), ale ty zrůdnosti prezentované lidovci ( kteří kopou za Vatikán a Posselta ) a TOP 5,03 se nedá najít nikdo, o které by si slušný člověk opřel kolo. Jestli bukanýři budou jen škodná, jako VV, to se uvidí. Já jim nevěřím ani pozdrav, ale mohu se mýlit. Obzvlášť, když dvojásobný Mgr Michálek řekne v mediu: „Už TGM říkal, že na interntu se lže“. Asi používají hodně silný matroš.
   Poznal jsem dost komančů, kterých jsem si vážil pro jejich schopnosti a férové jednání, ale i dost nekomančů, před kterými je škoda si odplivnout. Generál PP ovšem patří do kategorie, které si vážit nemohu. Ne proto, že byl asi komanč, ale proto, že přísahá dle situace. Někdy za WS, jindy za NATO. Ryzí charakter.

   To se mi líbí

 3. tata napsal:

  A co takový Štětina ,právě že antikomunismus se používá jen když se to hodí.
  vonrammstein napsal:
  13.3.2018 (00:38)

  víte co je na vaší reakci hořce usměvné………..SSSR se zřejmě hodlá vrátit jako bumerang.
  stačí se zamyslet on je ten bumerang výstižný ale uplně v druhém polu než mu dáváte.Bumerang se dá chápat že mu dáte nákou energii a ta energie se vrátí spět.Když Gorbačev napřahl ruku ke smíru at už prodal svoji zemi nebo byl tak najivní,ukázalo se kam to vede oni s Ruskem nechtějí žít v míru a respektovat ho ale srazit ho na kolena,zadupat.Když se podíváme do historie už by tyto snachy neměli nikoho napadat kolikrát se zdálo že je na kolenou a vždy to bylo jen přání.Ovšem oproti dříve kdy agresory jen vyhnali ted disponují takovým arzenálem že to muže několikrát zničit svět.Takže už jen snaha Rusko jen destabilizovat třeba jako to je s Ukrajinou znamená,že bude bez kontroli takový arzenál že jen blázen se oto muže snažit

  To se mi líbí

  • Cech napsal:

   Evidentně nezbývá než to vyzkoušet ale jak a na kom, to je nyní ta zásadní otázka.
   To že náporový motor s jaderným ohřevem Rusové již téměř měli, než s tím museli zalést před Jelcinem je naprosto evidentní a zjistitelný fakt.
   Zde je velmi obtížné jej vyzkoušet veřejně, protože je to otevřený JR i když s palivem které má extrémně nízký poločas rozpadu ale přeci.
   Proto až to Rusové veřejně vyzkouší tak vylezou zelení mužíčkové a začnou řvát jak zamořují ovzduší po celé planetě.
   Prostě v tomto případě se s tím musí hodně vysoko atd. nejde to ukázat tak jako kynžál.

   To se mi líbí

  • strejda napsal:

   „Sovětští předáci odjakživa zastrašovali svět svou domnělou vojenskou převahou a připraveností zasadit zdrcující úder.“ Tak strašil i nějaký Džugašvili zvaný Koba.
   Ale svět, jak víme se jich nelekl. Dolfa Šiklgruberů blahé paměti to okoštoval. Pak ho zpopelnili. Pan Fischstein by neměl tahat kočku za ocas. Nikdo nestojí o jeho následnou omluvu.

   To se mi líbí

  • Rosťa napsal:

   Tak Fištejna už jsem si počtl a chtělo by to něco od Romanceva. Ten je taky informovaný.

   To se mi líbí

   • poznamkovnik napsal:

    Ono je těžko říct jestli to je od Fištejna, tedy pro mne je značně nezřetelné, kde končí jeho text a kde cituje někoho jiného a kde jen cosi opisuje co kde kdosi řekl. Mám pocit, že Poslání nečetl/neviděl rozhovor s novinářkou M. Kelly (tj. ne novinářem) taky ne, pak by totiž nemohl psát ta tvrzení u kterých není jasné kdo je vlastně říká.
    Ale asi se tak dělá správná žurnalistika.

    To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Nic nového pod sluncem, už Velký Áda spoléhal na zázračné zbraně. Dnes se tomu smějeme, ale kdo měl v letech 44/45 minulého století vědět, zda skutečně něco nemá?
   Můžeme si dělat legraci z Putina a zázračných zbraní, ale je to humor jen pro opravdu otrlé.
   Na stranu druhou mi „náš“ (můj teda ani ne, ale co se dá dělat) Západ připomíná slavného volajícího „Když přijde Wenck!!??“
   A Wenck samozřejmě nikde, kde nic není, ani smrt nebere.

   A dovolím si jednu poznámku mimo téma. Všechna média hlavního proudu dnes řvou, kterak prý Rusové zabili v GB toho svého bývalého špiona, co se přidal na druhou stranu. No, co asi takový špion může čekat, že jó ?? To je jedno které je strany.
   Jestli na něco ten náš eurosajuz zajde, tak na pokrytectví. O tom jsem diskutoval už dávno před touhle válkou (co brzy přijde) s naším okresním hejtmanem.

   To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   No teď jsem k tomu něco napsal o kousek výše.
   Tobě omluva, že moc nereaguju, ale…. nějak se to na mě všechno valí a na legraci není čas. Nepojedeš někdy k nám do městyse? Už bude hezky a někde na terásce…?!

   To se mi líbí

   • Slim napsal:

    S tím výkladem nesouhlasím, Wencka jsi tam přidal jen „pro čtivost“ 🙂

    Jisté jsou dvě věci: v Rusku jsou v neděli volby (k tomu se taky vztahuje ta masáž „zázračnými zbraněmi“, to je jen pro neznalé) a celá věc dál zhorší vztahy RF s VB.

    Nápadná je ostentativnost celé akce (je to podobné jako s tím poloniem, kdysi. To bylo tehdy tak nezvyklé, že angličtí doktoři zprvu nevěděli, o jakou otravu se může jednat.)
    Nemusíme souhlasit s variantami v tomto článku:
    https://blisty.cz/art/90240-proc-pouzilo-rusko-v-anglickem-salisbury-tak-drsny-jed.html
    ale ta záměrná nápadnost akce je do očí bijící.

    Lze vymyslet řadu dalších variací. Například, neutrhla se nějaká část ruských tajných služeb ze řetězu?

    To se mi líbí

    • kočka šklíba napsal:

     Z této Vaší věty soudím, že Vy jste znalec : „Jisté jsou dvě věci: v Rusku jsou v neděli volby (k tomu se taky vztahuje ta masáž „zázračnými zbraněmi“, to je jen pro neznalé) a celá věc dál zhorší vztahy RF s VB.“ Tak by mě zajímalo jak to myslíte s tou masáží? Dá se to vysvětlit nejméně dvěma způsoby. A Vy se jistě rád s námi neznalými (asi nebudu sama) podělíte o své znalosti 😉 . Tohle je jen takové nic neříkající prohlášení.

     To se mi líbí

     • Slim napsal:

      Inu, těžko říct, jestli to budete ochotná pochopit, ale je to prosté.
      Útočné zbraně nemohou narušit rovnováhu toho základního „overkillu“. Tu by mohl narušit jenom efektivní obranný systém, něco jako úplně efektivní protiraketový systém. Ten ale není dosažitelný (a nebude, podotýkám jako znalec 🙂 Raději se ale vyhnu slovu „nikdy“)

      To se mi líbí

      • poznamkovnik napsal:

       No, že se vy připojíte k tomu klišé s volbami bych nečekal.
       Ono interview pro NBC které se nahrávalo hned po Poslání, a pak tuším další den – 2 svědčí o tom že cílem nebylo primárně domácí ale zahraniční publikum.
       Stejně tak jako náhlá změna tónu komunikace zástupce Ruska v RB OSN, stejně jako prohlášení Lavrova před a po Poslání. Tj. když Lavrov upozorňuje na rozdílné informace které jdou po politických a vojenských kanálech.
       Tečkou je zatím tiskovka Gerasimova.
       Tzn. pokud náčeník GŠ prohlašuje že v případě útoku na příslušníky ruské armády v Sýrii budou sestřelovány nejen rakety tak i jejich nosiče.
       Pak se situace zdá vážnější než se pod šumem informací politických problému ve střední evropě může jevit.
       Pak je zde kulturní aspekt, pokud něco prohlašuje náčelník GŠ Ruska, kde většina obyvatelstva si ještě pamatuje co to je nedělitelná velitelská pravomoc a že rozkazy se předávají jasně a nezkresleně, tak je to něco jiného než když si pustí hubu na špacír nějaký generál PP v NATO – což je kancelářký panák bez reálné pravomoci..

       To se mi líbí

       • Slim napsal:

        „situace se zdá vážnější…“

        Hmm, na to moc nevěřím a nikdy jsem nevěřil (zejména ne v r. 1983, když se strašilo RJaNem). Zkušenost 70 let ukázala, že žádná z obou velmocí nedokázala získat rozhodující vojensko-technickou výhodu a porušit vzniklou (přibližnou a dynamickou) paritu.
        Samozřejmě, že VPK obou zemí s tím, ze zřejmých důvodů, haraší

        To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Jenže to je AE. Těžko tomu věřit.

   To se mi líbí

   • jaa napsal:

    Jak těžko věřit? Je to logické.Vyplacené zálohy se musí zhodnotit. Nesplnili úkol při volbě prezidenta, a tak musí postavit děcka proti rodičům a počítají s tím že v našich končinách rodiče proti děckám nepůjdou.
    Ne nadarmo je tolik sociálních studií s vymytými mozky a tolik „neziskovek… Já si říkala , že je nějak podezřele ticho a vida na čem pracovali.
    To jeho „jedeme dál““

    To se mi líbí

    • vera napsal:

     Teda, koukám na ta loga, a nějak se mi to řetězí : ZtohoVen, VyjdiVen… )
     Možná se nic konat nebude, ale už vůbec ta myšlenka je děsivá, zastírat jeden významný svátek něčím jiným, a ještě učit děcka že volby nemají význam, co chtějí mladé odnaučit, snížit význam přímé demokracie, referenda?
     Budu se dívat na naši školu, jsem zvědavá )

     To se mi líbí

 4. Slim napsal:

  ZTRÁTY:
  V pondělí umřel Oleg P. Tabakov. Zítra dává Art jeho v Čechách nejznámější film, Oblomova.

  A včera se ztratil ze světa Steve Hawking. Tady je jeho výklad o černých dírách (jsou tam volitelně angl. titulky)

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.