Rozširovanie NATO: Čo povedali Gorbačovovi


Pri príležitosti výročia vstupu ČR do NATO

Na obrázku z 15. 7. 1990 diskutuje Michail Gorbačov s Hansom Dietrichom Genscherom a Helmutom Kohlom.

Počas niekoľkých posledných rokov nás mainstreamové médiá presviedčajú, že nikto Gorbačovovi nesľuboval, že sa NATO nerozšíri (napríklad tento článok z 2015, ktorý odkazuje na The Guardian a vyhlásenia vrcholných predstaviteľov NATO). Tak si teda osviežme pamäť a pozrime sa do niektorých dobových materiálov, aká je pravda.

Keď sa po rozbití Berlínskeho múru rozhodovalo o znovuzjednotení Nemecka, dostal Michail Gorgačov 9. 2. 1990 od vtedajšieho ministra zahraničných vecí USA Jamesa Bakera uistenie, že NATO sa po zjednotení Nemecka nerozšíri na východ – slávnou vetou „not an inch  eastward“. Neoconi sa neskôr snažili tento prísľub interpretovať len v kontexte Nemecka, v zmysle – armády NATO nebudú dislokované vo východnej časti. Len nedávno (koncom roka 2017) však boli zverejnené utajené dokumenty, ktoré usvedčujú neoconov zo lži.

Jedným z takýchto dokumentov je americký diplomatický kábelogram o vízii Hansa D. Genschera o novej architektúre Európy z 1. 2. 1990. V tomto dokumente sa na strane 3 v bode 7, že Nemecko považuje svoje členstvo v EÚ a NATO za nezvratné a tak to bude aj po zjednotení. V bode 8 sa však zdôrazňuje, že proces zjednotenia Nemecka nesmie viesť k „oslabeniu sovietskych bezpečnostných záujmov“. Podľa Genschera by malo vylúčiť „rozširovanie svojho územia smerom na východ, teda priblíženie k hraniciam ZSSR“. Dodal, že má obavy aj zo začlenenia územia bývalej NDR do vojenských štruktúr NATO, aby to nesťažilo proces zbližovania medzi Nemcami.

Tento postoj Nemecka potvrdzuje aj ďalšia správa o rokovaniach britského ministra zahraničných vecí s Genscherom z 6. 2. 1990. V zápise z tohto rokovania je podstatný priestor, celý bod 4, venovaný otázke budúcnosti NATO. Genscher spomenul svoj predchádzajúci rozhovor s poľským ministrom zahraničných vecí, v ktorom sa zhodli, že Nemecko by nemalo byť v budúcnosti neutrálne. Genscher v tom videl možný náznak erózie Varšavskej zmluvy, ale NATO by malo pomôcť, aby si ZSSR zachoval tvár. Nemecko nemá záujem NATO rozširovať a vo výhľade by sa krajiny Varšavskej zmluvy mali spojiť so západom cez posilňovanie OBSE. Genscher zdôraznil, že pod nerozširovaním NATO má na mysli nielen NDR, ale aj ďalšie krajiny. „Rusi musia mať nejakú istotu, že keď napríklad Poľsko jedného dňa opustí Varšavskú zmluvu, nevstúpi na druhý deň do NATO.“

Ďalším zaujímavým dokumentom bolo memorandum Paula H. Nitze prezidentovi USA Georgovi Bushovi zo 6. 2. 1990 o priebehu Fóra o Nemecku, ktoré sa aj za účasti vrcholných predstaviteľov Varšavskej zmluvy konalo v Berlíne. Toto memorandum obsahuje aj odstavec tohto znenia: „Bude potrebná dohoda medzi NATO a Varšavskou zmluvou, ktorú by zastrešoval Helsinský proces. V takejto dohode by boli obsiahnuté symetrické ústupky z obidvoch strán, súčasťou toho by malo byť stiahnutie vojsk Východu aj Západu zo zjednoteného Nemecka. Ak sa rozpustí Varšavská zmluva, malo by sa rozpustiť aj NATO.“

O niekoľko dní neskôr prebiehali v Moskve rozhovory medzi ministrami zahraničných vecí Jamesom Bakerom a Eduardom Ševardnadzem. V memorande z 9. 2. 19990 James Baker o týchto rozhovoroch píše: „Samozrejme, bude nutné dať nezlomné garancie, že jurisdikcia NATO, ani jeho vojská, sa nepohnú smerom na východ. A bude nutné urobiť to takým spôsobom, ktorý uspokojí východných susedov Nemecka.“

Dokonca existuje podrobný zápis následného rozhovoru medzi Jamesom Bakerom, Eduardom Ševardnadzem a Michailom Gorbačovom, v ktorom je zaznamenané okrem iného toto:

Gorbačov: V Československu a Rakúsku sú obavy, že by sa v zjednotenom Nemecku mohli objaviť sily, ktoré by trvali na obnovení hraníc z roku 1938 – ide o Sudety, Rakúsko. Samozrejme, dnes také hlasy nie je počuť, ale čo bude zajtra? Vo Francúzsku a Veľkej Británii tiež vyskakujú otázky: ostanú ešte v budúcnosti veľkými hráčmi v Európe? Skrátka, tieto veci sú teraz pre naše dve krajiny ľahšie riešiteľné vďaka našej sile a váhe. Hovoril som s Kohlom a jeho tímom a chápe to.“

Baker: Súhlasím.

Baker: Chcel by som sa vás opýtať jednu otázku a nemusíte odpovedať hneď. Predpokladajme, že dôjde k zjednoteniu. Ktorú z možností by ste preferovali: zjednotené Nemecko mimo NATO, absolútne nezávislé a bez vojsk USA; alebo zjednotené Nemecko, ktoré si zachová svoje väzby na NATO, ale s garanciou, že právna pôsobnosť NATO a jeho vojská sa nerozšíria na východ od jeho súčasných hraníc?

Gorbačov: Všetko si to premyslíme. Chceme tieto otázky podrobne prerokovať na vrcholnej úrovni. Je samozrejmé, že rozšírenie zóny NATO je neakceptovateľné.

Baker: S týmto súhlasíme.

James Baker obratom o tomto rozhovore, práve so zdôraznením vyššie citovanej časti, informoval listom z 10. 2. 1990 Helmuta Kohla. Formuloval to úplne jednoznačne: „…A potom som mu položil túto otázku. Radšej by ste videli zjednotené Nemecko mimo NATO, nezávislé a bez vojsk USA, alebo by ste boli radšej, keby zjednotené Nemecko bolo súčasťou NATO s garanciami, že právna pôsobnosť NATO sa neposunie ani o centimeter na východ zo svojho súčasného miesta? Povedal mi, že sovietske vedenie si to podrobne prediskutuje. Potom dodal, že akékoľvek rozšírenie zóny NATO by bolo neakceptovateľné. (Čo však naznačuje, že NATO v súčasných hraniciach by mohlo byť prijateľné.)“

V behu udalostí je zaujímavá návšteva Václava Havla ako čerstvého prezidenta v USA, jeho slávna reč 20. 2. 1990 pred oboma komorami Kongresu s ováciami postojačky, v ktorej zaznala aj jeho zmienka o amerických vojakoch, keď vyjadril nádej, že nebudú musieť byť odlúčení od svojich amerických mamičiek len preto, že si Európa nevie sama udržať mier. Václav Havel sa predtým aj potom stretol s Georgom Bushom a dostal školenie o význame americkej armády pre Európu, až bolo nutné americkému prezidentovi vysvetliť, že Havel to tak nemyslel a chápe význam USA. V zápise ich rozhovoru 21. 2. 1990 v oválnej pracovni za prítomnosti Milana Kňažka, Alexandra Vondru a Michaela Žantovského zaznelo aj toto:

Bush: …Vráťme sa k vašej otázke, čo máte odkázať Gorbačovovi. Povedzte mu, že my dvaja sme sa zhodli v tom, čo presadzujete v Československu a povedzte, že my sa ohľadom Československa, ani žiadnej inej krajiny, nebudeme chovať takým spôsobom, aby sa skomplikovalo to, o čom Gorbačov so mnou tak úprimne hovoril. Povedzte mu, že nielen USA podporujú jeho perestrojku, ale aj osobne prezident USA žiadal prezidenta Havla o vyjadrenie podpory prezidenta menovite Michailovi Gorbačovovi.  Toto je dôležité. Nechceme sa zamotať do vnútorných vecí ZSSR, ale v Gorbačovovi vidíme človeka, ktorý podporuje mierový proces vo východnej Európe. Mám radosť, že si s vami chce sadnúť a vypracovať zvláštnu dohodu o stiahnutí vojsk. Možno môžete využiť svoj dramatický talent a uistiť ho, že prítomnosť vojsk USA v Európe ho v žiadnom prípade neohrozuje, sú stabilizačným prvkom. …

Havel: Chcel by som povedať, že toto vysvetlenie od vás bolo pre mňa veľmi dôležité. Už tomu rozumiem oveľa lepšie a je mi jasné, že prítomnosť vojsk USA v Európe je stabilizujúcim faktorom, a vedia to aj sami Sovieti. Toto je záležitosťou prestíže. Práve kvôli tomu som o novom bezpečnostnom systéme v Európe hovoril bez toho, aby som sa zmienil o NATO. Pretože ak sa NATO rozrastie, bude sa musieť nazývať inak, minimálne z prestížnych dôvodov. Ak sa NATO zmocní Nemecka, bude to vyzerať ako porážka. Ako keby jedna zo superveľmocí porazila  tú druhú. Ale ak sa NATO môže transformovať – trebárs v spojitosti s Helsinským procesom – bude to vyzerať ako proces mierovej zmeny, nie porážka.

Bush: O tomto vážne porozmýšľame – ako túto záležitosť prezentovať. Prišli ste s dobrou myšlienkou. Náš postoj je, že NATO bude pokračovať s novou politickou úlohou a budeme pokračovať s procesom OBSE. Porozmýšľame, ako by sme mohli pokračovať.

George Bush sa v rozhovore zmienil o tom, že má kvôli udalostiam so zjednocovaním Nemecka vnútropolitické problémy a čelí kritike. Niektorí kritici vraj tvrdia, že po páde Berlínskeho múru a po tom, ako sa začalo diskutovať o budúcnosti amerických vojsk v Európe a budúcnosti NATO, sa americký prezident necháva zatlačiť do kúta a je pasívny. Bushovi ale záleží, aby veci Gorbačovovi nekomplikoval, lebo podobnej kritike čelí doma aj on a je dôležité, aby proces pokračoval.

Na dnes teda potiaľ, verím, že je o čom premýšľať a k tejto téme sa ešte vrátime, aby sme sa pozreli, ako si USA premysleli Havlov typicky český návrh a koľko úprimnosti bolo v uisteniach o nerozširovaní NATO na úkor bezpečnosti ZSSR.

 

SpracovalMM

Zdroje:

https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Rusko-pry-nema-pravdu-kdyz-rika-ze-NATO-slibilo-neexpandovat-dale-na-vychod-376660

http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/newly-declassified-documents-gorbachev-told-nato-wouldnt-23629

https://nsarchive2.gwu.edu//dc.html?doc=4325675-Document-01-U-S-Embassy-Bonn-Confidential-Cable

https://nsarchive2.gwu.edu//dc.html?doc=4325676-Document-02-Mr-Hurd-to-Sir-C-Mallaby-Bonn

https://nsarchive2.gwu.edu//dc.html?doc=4325677-Document-03-Memorandum-from-Paul-H-Nitze-to

https://nsarchive2.gwu.edu//dc.html?doc=4325678-Document-04-Memorandum-of-conversation-between

https://nsarchive2.gwu.edu//dc.html?doc=4325680-Document-06-Record-of-conversation-between

https://nsarchive2.gwu.edu//dc.html?doc=4325682-Document-08-Letter-from-James-Baker-to-Helmut-Kohl

https://nsarchive2.gwu.edu//dc.html?doc=4325689-Document-12-2-Memorandum-of-conversation-between

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Navaja se štítky , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

64 reakcí na Rozširovanie NATO: Čo povedali Gorbačovovi

 1. strejda napsal:

  Dějiny jsou dynamický proces, který nelze zastavit. Je docela možné, že určité jmenovité osoby, Bush st., Genscher, Gorbačov a další opravdu mysleli vážně co říkají. Pokud je tomu tak, jednalo se o naivní politiky, kteří ve funkci zpychli a mysleli si, že mají moc. Ti, kdo opravdu rozhodují, to viděli jinak a podle toho se zachovali. Převládla euforie z rozpadu SSSR a pádu Ruska do jelcinovského chaosu. A v euforii se dělají hlouposti typu rozšíření NATO až na hranice Ruska dost snadno. Navíc se na tom přiživili se i notoričtí nezodpovědní jestřábi. I my jich máme habaděj.
  Svět je dnes mnohem méně bezpečný než za dob dvou supervelmocí, kdy byla vybalancována rovnováha a existoval nárazníkový pás, který mohl teoreticky i prakticky utlumit případnou chybu. Ten dnes tragicky chybí a Západ jásá. Rusko se nikdy nevzdá a nezlikviduje a nikdy nebude Západu věřit. Vždy na důvěru velmi tvrdě doplatilo. Postačí vážný incident, který se nedá vyřešit během těch málo minut, které zbývají na reakci a je konec civilizace bílého muže. Rusko, EU a USA se vzájemně zničí. Čína, Indie, Jižní Amerika a další státy utrpí velké škody, ale přežijí. V jiném světě, ale přežijí.
  NATO se do této tragické situace samo vmanipulovalo a nemá cesty zpět.
  Blbci se radují a rozumní neví jak z toho.

  To se mi líbí

 2. Cech napsal:

  Vzhledem k organizačním opatřením neboli k absolutní zbrani nazvané Perimetr, nebo také námi nazývaný „mŕtva ruka“.

  Likvidace daného systému měla pouze jediné řešení a to je provést preventivní úder ale vzhledem k matematickému modelu, z kterého vyplývalo, že není možné zachytit odvetný úder (tento kalkul byl znám oběma stranám ale před US veřejností byl utajen).

  Proto bylo nezbytné vzhledem k nutnosti likvidace odvetného úderu přiblížit NATO na takovou vzdálenost aby US protiraketový systém chránící odpalovací zařízení v evropské části vydržel do té doby než bude schopen zlikvidovat oněch požadovaných 70 % raket otvetného úderu na vzestupné trajektorii.
  Potom úloha US protiraketového systému v EU končí a nastupuje US část, která měla zlikvidovat zbytek tj. oněch 20-30 % raket (bohužel již na sestupné dráze).Likvidace balistické rakety na sestupné dráze je velmi obtížná ale US systém předvedl že je toho schopen, ovšem musí být minimálně těch 70-80 % antiraket zlikvidováno na vzestupné trajektorii.
  Díky prozíravé politice Bushovy administrativy, která sehrála ve spolupráci s Gorbačovem špičkové divadlo, ještě nyní se musí celá tehdejší Bushova administrativa stydět, jak moc se musela ponížit při jednání s Ruskem ale výsledek je excelentní.
  NATO rozmísťuje odpalovací zařízení u hranic s Ruskem a pokud se podaří ještě stejně kvalitně jako s Ruskem vyběhnout i s Čínou, je možné provést proti Rusku preventivní jaderný úder bez likvidačních následků na území US a Kanady.
  Ten obrat který nastal a nyní musí US specialisté zlikvidovat je hypersonický raketový systém Avangard.
  Znamená to pro US Space Corps využití blízkého kosmického prostoru.
  Za nás to jednoznačně definoval již Mark Braid pro web Defense One který prohlásil, že vesmír není útočiště, ale bojiště.
  Tož pokud US administrativa po vyhrané válce s Ruskem, nepostavi bustu Michailu Sergejeviči Gorbačovi v nadživotní velikosti tak jsou ubožáci.

  Líbí se 1 osoba

 3. Slim napsal:

  „Dějiny jsou dynamický proces, který nelze zastavit. Je docela možné, že určité jmenovité osoby, Bush st., Genscher, Gorbačov a další opravdu mysleli vážně co říkají. Pokud je tomu tak, jednalo se o naivní politiky, kteří ve funkci zpychli a mysleli si, že mají moc. “

  Píše Strejda a vystihl tím podstatu věci (možná až na tu poslední větu).

  Problém je už to, kdo jsou ti „oni“ kdo něco řekli Gorbačovovi. Bush st. a Baker už nebyli v letech 96-99 aktéry prvního rozšíření NATO. Těmi byli Clinton a Albrightová (které do Stadepu pomohla Hillary). Dále, SSSR už po 2 letech neexistoval a v nárazníkové zóně byly Bělorusko a Ukrajina. RF prodělala koncem léta 98 státní bankrot a někteří lidé si mysleli (a mnoho z nich si to přálo), že se tento stát úplně rozpadne.

  Samozřejmě, že mainstreamový tisk často lže, ale to přece není nic překvapivého. Hlavním viníkem není Bush st., ani údajný „zrádce“ Gorbačov (ten se provinil naivitou) ale Jelcin, Suškevič a nevím už kdo na Ukrajině. A západní jestřábi: Albrightová, Brzezinski (ne nadarmo je Polák) a neoconi, kteří přišli k moci s Bushem jr.

  Pokud jde o Německo, nepamatuju si, kdy přesně se instalace NATO posunuly do ex-NDR, takže jsem možná trochu předběhl další Navajovy články. Omlouvám se.

  Líbí se 1 osoba

  • poznamkovnik napsal:

   někde bych musel najít citaci, ale Brzezinski před smrtí dost výrazně vzhledem k Rusku korigoval své názory…
   No Jelcin asi taky nakonec prozřel a povolal, nebo mu někdo dodal ,Primakova a pak už následovala Primakovova otočka nad atlantikem…
   Zajímavé že Kissinger nedávno na Primakovových dnech v Moskvě mluvil o Primakovovi jako o člověku s kterým se léta potkával, což trochu odporuje oficiálnímu životopisu a funkcím Primakova..

   To se mi líbí

  • Cech napsal:

   Nevím pane Slim ale „domnívat se“, že mainstreamový tisk často lže, je možné při vašem vzdělání a rozhledu považovat :
   a) Za skluz.
   b) Za cílený spin.
   Bezdebaty je Vám naprosto jasné, že mainstreamový tisk je pouze vykonavatelem příkazů vládnoucí elity pro kterou zabezpečuje masmediální krytí.
   Jako příklad ze současnosti si dovolím použít slova Petra Hájka :
   „Jak s obdivem sleduje hrdinný boj „umělecké fronty“ za ohrožený penězovod.
   Konečně! Chtělo by se s úžasem vzkřiknout. Vždyť jedna z nejbojovnějších divizí Kavárny (takzvaná umělecká fronta, jak si pěkně říká) vystoupila na obranu svobody slova a nezávislosti médií! Tedy překvapivě ta část, která je tak či onak napojena na penězovody z našich daní, které jim skrze miliardový průtokový Ohřívač České televize proudí do kapes.“
   Proto není možné považovat vyrovnanou a vůči SSSR a nasledně Rusku naprosto kontinuelní politiku a tuto představovat tak, že za zhoršení vztahů mezi USA a Ruskem může nějaký chudák Clinton a Albrightová.
   Opravdu ne, již Bush st. naprosto jasně věděl že pomocí Gorbačova vytvořil tolik potřebný sanitární koridor do něhož bude možné konečně umístit systém THAAD aj..

   To se mi líbí

 4. Slim napsal:

  Tady máme jeden čerstvý, ještě probíhající proces.

  https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/465878-slovensky-ministr-vnitra-kalinak-rezignoval.html

  Buď ho můžeme brát jako střetávání různých záměrů a sil, jehož výsledek není předem daný, nebo jako výsledek nějakého naplánovaného záměru zlých sil (Gyorgy Pivovara např.). To druhé je jaksi snadněji pochopitelné, jen je napřed potřeba znát výsledek… 😀

  To se mi líbí

  • Cech napsal:

   Zde se snad není čemu divit prostě Kaliňák musí pryč, protože to řekl Kiska :
   https://www.expres.cz/kuciak-smrt-ndrangheta-071-/zpravy.aspx?c=A180304_174026_dx-zpravy_stes
   No a zabezpečovala to svými demonstracemi „ulice“ a koordinovala televize.
   https://www.expres.cz/kuciak-smrt-ndrangheta-071-/zpravy.aspx?c=A180304_180829_dx-zpravy_stes
   Tož naprosto shodně to funguje u nás v Česku – > žádné druhé neexistuje, je vždy pouze otázkou jak dlouho je nutné držet protesty v ulicích a jestli jsou na to vyčleněny příslušné finanční prostředky.
   Naprosto normální korekce po špatných volbách nebo v případě Slovenska, naprosto nežádoucího dalšího vývoje ne podle „Kiskových“ představ, prostě nezodpovědná činnost současného předsedy vlády SR doc. JUDr. Roberta Fico, CSc. a jeho SMERU.
   Proto také slovenská média ostře kritizovala premiéra Roberta Fica za to, že prezidenta Andreje Kisku kritizoval kvůli jeho setkání s finančníkem a filantropem Georgem Sorosem a také kvůli prohlášení, že Kiska se postavil na stranu opozice.
   Prostě nyní Kaliňák no a následuje Fico s celou slavnou stranou SMER, je na tom snad něco pro slováky neakceptovatelného ?

   To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Ilustrácia – Kiska si spokojne mädlí ruky.
   https://scontent.fbts4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p843x403/29136864_819390934937939_6787018206897624857_n.jpg?oh=f53c87adeb2721ef1e1baceff2cd1e05&oe=5B043BC9

   Cez víkend prišiel z dovolenky predseda koaličnej strany Bugár a Fico s Kaliňákom sa presvedčili, že jeho strana Kaliňáka v žiadnom prípade nepodrží. Opozícii je už dnes odchod Kaliňáka málo. Počas demonštrácií toho toľko verejne nahovorili, že sa počíta len Ficova demisia s vládou an bloc.

   To se mi líbí

   • Cech napsal:

    Děkuji za upřesnění situace konečně odpovídá „Kiskovým“ představám.
    Na druhé straně u nás ze také zadařilo :
    Policie odložila trestní oznámení kvůli šíření nepravdivých informací před prvním kolem prezidentských voleb. Tehdy se ve schránkách v Moravskoslezském kraji objevily letáky s informací, že příznivci prezidenta Miloše Zemana nemusí v prvním kole k volbám, protože hlava státu automaticky postupuje do druhého kola. Informaci České televize (ČT) o odložení trestního oznámení ČTK potvrdila policejní mluvčí Gabriela Holčáková.
    No a konečně zase máme šťastné pondělí.

    To se mi líbí

    • Ahele napsal:

     To jsem zvědavá jestli také odloží tr. oznámení na toho důchodce co před druhou volbou rozesílal dehonestující maily na Drahoše.

     Líbí se 1 osoba

   • Ahele napsal:

    No a kdyby přece jen chtěl ještě vzdorovat je připravena ministryně spravedlnosti Žitňanská odstoupit. A kdyby ani to ne tak vystoupí z koalice celá Most-Híd.

    To se mi líbí

   • jaa napsal:

    No já nevím, možná, třeba je to jen zbožné přání, ale ve zprávách z jednání Mostu – je to půl na půl …. tak jestli vydrží ten spolek jsem zvědavá.

    To se mi líbí

 5. jaa napsal:

  No já nevím nakolik Gorba znal anglicky a německy… takže je otázka – jak a co mu a jak zainteresovaný překladatel . přeložil….

  To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   O presnosti prekladu nepochybujte. Na tejto úrovni sa nedá riskovať nedorozumenie. Zvyčajne sú z oboch strán prítomní dvojjazyční tlmočníci, takže preklad má „kontrolu štyroch očí“. Inak Gorbačov určite anglicky rozumel.

   To se mi líbí

 6. Rosťa napsal:

  Gorbi udělal hrubou chybu a celá ta dnešní šlamastika jde na jeho vrub. A nebudeme si nic namlouvat, v té Americe nebydlí pro nic za nic. Doma by mu pšenka nekvetla. Smutné je, že ten obrprůser se týká i nás a je to jen otázka času, kdy nějaký idiot podlehne iluzi, že ve válce vyhraje s Rusem. Nevyhraje, ale prohrajeme všichni. A také všichni to víme. Tedy mimo těch, co žerou hollywoodské sračky, ve kterých jeden superhrdina zlikviduje celý „nepřátelský“ stát a hned se vše v dobré obrátí.

  Z jednoho chomoutu jsme za banány přelezli do chomoutu jiného a je nám blaze.

  To se mi líbí

  • Rosťa napsal:

   Ty převratové scénáře jsou si všechny podobné. Jen se předem určí, kolik lidí se zabije, aby to s lidmi hnulo. U nás v 89. stačil „student Šmíd“, který nebyl ani student, ani Šmíd, ani mrtvý, u Ukrů museli hodně přitlačit, na Slovači to odskákali „jen“ dva. Kdyby to byla např. obsluha benzinky, tak by se o tom možná ani nepsalo. Jak to mají ošéfované u nás se teprve uvidí. Věřím, že čerstvě natištěné USD ještě od rotaček ani neuschly a už jsou v těch správných, demokratických, kapsách.

   To se mi líbí

  • vera napsal:

   https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Fiedler-Demostrace-nebo-dlouho-pripravovane-divadlo-527847
   …volby (Ondráčka) v pátek 12:25 hod, demonstrace proti jeho zvolení …proběhly hned v pondělí 5.3. večer. … v sobotu ani v neděli magistráty nefungují a v pátek (zvláště po poledni) už v drtivé většině případů (ne-li vždy) rovněž.
   Pro pořádání shromáždění občanů (demonstrace) je nutno podat ohlášky předem. Ověřil jsem si na magistrátu v Ostravě, že aktuálně se požaduje lhůta minimálně 5 dnů (v roce 2012 bylo vyžadováno 30 dnů). Ale pokud chcete vystavět pódium, je nutno žádat o povolení záboru plochy, předložit situační plánek a doložit souhlasné stanovisko příslušného odboru (OSŘP), nebo jím stanovených podmínek, případně (já to musel dokládat vždy) i stanovisko Dopravního inspektorátu PČR.
   Opravdu mám(e) věřit tomu, že od pátečního poledne do pondělního dopoledne..toto všechno řádně proběhlo ve všech 11 městech na všech 11 magistrátech? (a že se podařilo vše zorganizovat – podia včetně montáže, aparatury, přepravy apod. … na počkání?)

   To se mi líbí

 7. blbíš napsal:

  Šašek počmáranej …Svěrák na Lvech: V Zemanově projevu bylo málo lásky….
  … si tak říkám, hlavně, že Zeman si té lásky od nich užil a užívá plnejma douškama, žejo?

  Líbí se 1 osoba

  • Rosťa napsal:

   Komedianti si navzájem předávali Čestná uznání za svou geniální tvorbu a bojovali za udržení penězovodu z bakalovize nadáváním na presidenta republiky, který si dovolil citovat z analýzy UK o tom, že Krkavčí hory protěžují tu bandu kolem Kalouska. Ten zápal v očích našich umělců předčil i kolegy ze světoznámého Festivalu politické písně v Sokolově. Umělce já rád, samý ryzí charakter.

   To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Aj tak sa divím, že niektorí ľudia, ktorých som mal niekedy rád (Svěrák, Lasica, a dokonca niektorí dávni priatelia z detstva) sa na starosť zmenili na neznesiteľných. Tá senilná ješitnosť je hrozná vec, horšia ako ten Nemec, čo schováva veci.

   Líbí se 1 osoba

   • poznamkovnik napsal:

    To se tak u těch dvojic stává, když druhá korigující polovina odejde bohužel…
    Příkladů je spousta:
    Svěrák – Smoljak
    Lasica – Satinský
    Werich – Voskovec
    Šimek – Grossman
    Šlitr – Suchý
    p. Suchému se omlouvám, ale i tak…

    To se mi líbí

  • Alena Z. napsal:

   Ano, ti ho milují, až kosti praští… 😦

   To se mi líbí

   • blbíš napsal:

    … no co, co, Aleno?
    Moje, stále ještě žena, mě taky miluje až praští ty kosti, zrovna tudle mi rasantněji řekla, že vono to je jedno … prej prašť, nebo uhoď! Je dobře vědět, že vůkol nás je tolik lásky, žejo?

    To se mi líbí

 8. Bavor V. napsal:

  Trošku OT? Ze Slepičích kvoků (TW)
  I am India
  I am Charlie
  I am Paris
  I am Orlando
  I am Brussels
  I am Nice
  I am Munich
  I am Berlin
  I am Westminster
  I am Barcelona

  I am tired (jsem unaven)

  To se mi líbí

 9. Jiří Jírovec napsal:

  Poslal jsem otevřený dopis Zdeňku Svěrákovi. Potíž těchto lidí je v tom, že se, stejně jako my pohybují v prostředí, kde vlastně nelze vyslovit byť jen trochu odlišný názor. Když to uděláte, vyloučíte se. Kam má Svěrák jít z kavárny? K Zemanovi?

  Tady je ten dopis:

  Vážený Zdeňku Svěráku, nejlepší spisovateli a principále český,
  dnes nepíšu od radosti, ale abych zahnal chmury. A nechce se mi do obvyklých hrátek s češtinou.
  Spojuje nás, že máme syny kolem padesátky. Pozdě na to, abychom jim dali pár facek i kdyby si je zasloužili. Ubránili by se, to si přiznejme.
  Po vystoupení Vašeho Jana na Lvech jsem kdesi narazil na výrok „zavrhuji Cimrmana“. Míněno ať jdou Svěráci do prdele.
  Je mi to líto, protože jste oba dohromady přispěli české kultuře podobně jako V+W. Teď do toho ale Jan hodil vidle, protože z jeho výzvy čouhá faleš jako sláma z bot.
  Kde byl Váš syn, když ČT napadla prostřednictvím jakéhosi Rosiho neobyčejně hrubě Petra Žantovského. To je taky novinář, pokud to nevíte. Jenže ne ten „váš“.
  Víte, Zdeňku, bojovat za svobodu televize, ve které se dokola točí lidé z Bakalova impéria, je směšné.
  Proč umělci nebojují proti nehoráznému překrucování historie, které dělá ÚSTR? Vy stejně jako já víme, že to všechno bylo trochu nebo úplně jinak.
  Když protestuji, přečte to několik stovek nebo tisícovek lidí. Vy k tomu mlčíte, přestože Vaše publikum je stotisícové ne-li miliónové.
  Proč umělce nechává chladnými bída a chudoba? To je přece základní problém, před kterým naše země stojí.
  Přestal jsem podporovat Vaše Paraple. Mám teď jiné použití pro svoje peníze. Až to bude možné, k Vašemu projektu se vrátím. Naše kontakty, jichž si považuji, vznikly právě z obdivu k tomu, co jste udělali pro Jana Kašpara a následně pro mnoho dalších. Nerad bych je zahodil.
  Život tam dole je bohužel pod rozlišovací schopností umělců. Hérečky vystrčí kozy, aby měl bulvár o čem psát, herci se omotýlkují a rozdělí si mezi sebou ceny, „jak to tak chodí“. To je z Cimrmana. Vždy k tomu na jevišti dodáváte „jak to tak tenkrát chodilo“.
  Píšu Vám jako člověku, o kterém si myslím, že přece jenom ještě neztratil schopnost naslouchat. Nevím, jestli si uvědomujete, jak šíleně je česká společnost rozdělena. A to až hluboko do rodin. Co, když se Vás syn Jan vzdá, protože jste pomáhal budovat ten komunistický „hnus a destrukci“, jak tomu říká jistý Farský?
  To, co se teď děje, není kvůli Zemanovi a jeho občasným vulgaritám. Je to přímý důkaz existence blbosti, která, jak říkával Werich, je nevyplelitelná.
  Jsem nýmand, který nemusí nikoho zajímat. Mám určité životní zkušenosti, ale kdykoli něco řeknu narážím na orvellovské blekotání ovcí „dvě nohy dobré, čtyři nohy lepší“.
  Vzpomínáte si, jak končí Zvířecí farma? Prasata se emancipovala, chodí po dvou nohách, spí v postelích a druží se s farmáři, bývalými nepřáteli. A předávají jim zkušenosti: „Naše zvířata pracují daleko víc než vaše a za míň jídla“, říkají.
  Zvířata se zvenku dívají na žranici a najednou jim ten chumel prasat a lidí začne splývat a nemohou rozeznat, kdo je kdo.
  Víte, ono je vlastně úplně jedno, jestli jsem teď něco napsal, jestli jsem dopis odepsal a jestli jste napsané četl. Neumenší to můj strach z toho, co se děje.
  Z Královských Vinohrad Vás zdraví
  Jiří Jírovec

  Líbí se 2 people

  • vonrammstein napsal:

   „Mám určité životní zkušenosti, ale kdykoli něco řeknu narážím na orvellovské blekotání ovcí „dvě nohy dobré, čtyři nohy lepší“.
   Jestli ono to nebude tím, že dost často říkáte úplný kraviny. Ale dneska s Váma zhruba z poloviny souhlasím.

   To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   Jirko Jírovče, stačilo jen použít slova táty Svěráka a nebožtíka Smoljaka:

   „Heleďte se, já bych napsal, že soudruh „Rákosník“ je magor a že musí pracovat pod dohledem zkušeného pracovníka.“

   … ale uznávám, že nejlepšímu spisovateli a principálovi českýmu se kromě toho, že mu nepíšete od radosti byste, jako tatínkovi, mohl přivodit chmury … i když netuším, kde by je vzal, když na tom scénáři pěti vět pro Lva makal s ním?

   To se mi líbí

   • Alena Z. napsal:

    Svěrák starší už je dávno ztracen. Pokoušel se propagovat Karla, v roce 2013 – 3 díly

    teď zase Drahoše (z youtube už to stáhl, ale je to tady dole na stránce):
    http://jdem.cz/dxpww3

    To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     Já ho měl vždycky moc rád. Ale od tý první prezidentský volby u mě skončil. Na filmy se rád podívám, Cimrmany miluju, ale… Snad je to jenom stařecká demence.

     To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   Není mým úmyslem moc rejpat, pane Jírovče, ale můžete mně, nebo někdo tady, vysvětlit, proč zrovna otevřenej dopis a co asi tak ste si vod něho sliboval? Tomu Svěrákovi staršímu? = nechápu! To jako ste očekával, že vám táta Svěrák odepíše, něco v tom smyslu, „…že za syna mám kokota a já mu domluvím?“ … dyť už vod Kchárla je to s ním naprosto jasný, nebo sem vedle a významně se mýlím?

   Ve vší úctě, i přes tu přehršel kladných palců od zdejších přátel, jen jestli to nebude nějaká Vaše hrdinná exhibice, bych si dovolil tipovat …!

   To se mi líbí

   • NavajaMM napsal:

    Priateľu, vidím to tak, že otvorený list je vždy lepší, než o niekom rozprávať za chrbtom. Ten otvorený list je, samozrejme, vždy viac pre publikum, než pre adresáta, ale adresát má možnosť naň odpovedať.

    To se mi líbí

    • blbíš napsal:

     … tak tomu fakt nerozumím, Navajo, pan Jírovec nedeklaroval úmysl Svěráka zahrbtačit, ale naopak, vyjádřit tátovi, co si myslí o jeho synovi a to se snad sděluje neotevřenými dopisy (když jsem zbabělej a nechci mu to říci z očí do oč), i když syn je trouba a veřejně něco pronáší, né? Vono vo dětech si to maj rodiče vyřídit mezi sebou, si alespoň myslím, vždycky jsem tak činil, když mi na děti někdo sahal!!!

     To se mi líbí

     • NavajaMM napsal:

      Áno, aj. No veľmi dôležitá je táto veta: „Vy k tomu mlčíte…“ Čo si vysvetľujem tak, že niekedy, holt, rodič musí upratať bordel, čo narobili jeho deti, lebo je to jeho vizitka.

      To se mi líbí

      • blbíš napsal:

       Ztrácím se v tom, ta věta: „Vy k tomu mlčíte…“ vůbec důležitá není, chtěl jsem Vás, příteli, i pana Jírovce upozornit, že pět vět na Lvech nepřinesl Honzík na pódium, aniž by je s tátou nesesmolil dohromady.

       Ukončeme to, zbytečná diskuse, táta i syn jsou tam kde sou, pan Jírovec to dobře ví a na mě by víc zapůsobilo, kdyby ten dopis adresoval v trochu jiném aranžmá oficiálnímu spolku, co to vzájemný vyznamenávání si uděluje.

       Ale je zase pravda, já jsem se ani na to nezmohl, takže už mlčím!

       Líbí se 1 osoba

  • Cech napsal:

   Všichni celkem chápeme Svěráků výstup.
   To co někteří chápou velmi obtížně je :
   Češi nejsou připraveni na to, aby znali platy moderátorů a dalších účinkujících v ČT, uvedl generální ředitel Dvořák.
   Dávat zde celý ten článek, „jak zachránit současný ČT_penězovod“ je téměř zdraví škodlivé, proto ale nenadávejme na Zdeňka a Jana Svěráka, oba hájí své zájmy jako příjemci na výstupní straně penězovodu.
   To zásadní je hospodaření ČT a jeho transparentnost na vstupu má cca. 6 miliard aniž by musela byť i minimálně pracovat.
   No a pokud odmítá veřejnosti (koncesionářům) objasnit jak a kam tyto prostředky Dvořák přerozdělí, tak by měl nastoupit stále se vytahující super hospodář Babiš a rozkrýt tuto veřejnou instituci.
   Ne prosím z hlediska nějaké svobody slova či čehokoli jiného ale z hlediska naprosto prostého zodpovědného hospodáře nic víc.
   No a pokud nehospodaří Dvořák s péčí řádného hospodáře se svěřenými finančními prostředky, tak si snad Babiš umí poradit, vždyť řídil prý dokonce i firmu.
   Prosím nevydávejme plýtvání finančními prostředky a podvody za něco, co je nezbytné pro svobodu slova.
   Proto podporujme svobodu slova, nezávislost atd. ale nepleťme si to s finančními machinacemi a podvody tak jako v tom evidentně nemá jasno pan Dvořák.

   Líbí se 1 osoba

   • Bavor V. napsal:

    Nečekané a o to příjemnější:
    Svůj názor na udílení cen Český lev pak zmínil i moderátor dvtv.cz Martin Veselovský, jenž v minulosti působil právě v České televizi. „Jestli něco nepomohlo obhajobě veřejnoprávních médií a demokracie, tak to byly do sebe zahleděné, povýšené a jiný pohled neakceptující srdceryvné výkřiky herců a filmařů v sobotu na Českých lvech. Čistá ukázka podlehnutí pocitu vlastní důležitosti,“ poznamenal Veselovský. sic(!)

    To se mi líbí

   • lujjza napsal:

    ad „Češi nejsou připraveni na to, aby znali platy moderátorů a dalších účinkujících v ČT, uvedl generální ředitel Dvořák.“:

    No, hlavně když jsme dost zralí na to, abychom to všechno platili.

    To se mi líbí

 10. NavajaMM napsal:

  OT zo Slovenska:
  Dnes tu bol dlhý deň, dlho do noci rokoval každý s každým a výsledok je tento:
  – Most sa rozhodol hrať na predčasné voľby a rokoval o tom s Ficom. Fico odmietol.
  – Zajtra bude Most o predčasných voľbách rokovať s druhým koaličným partnerom – SNS. Ak sa dohodnú na predčasných voľbách, asi budú mať spolu s opozíciou dosť hlasov na schválenie ústavného zákona o predčasných voľbách.
  – Ak SNS nebude súhlasiť s predčasnými voľbami, Most odíde z koalície.
  – Opoziční poslanci zozbierali dosť podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze NR na odvolanie Fica (a celej vlády).

  To je fakticky koniec Ficovej vlády. Len ak sa dohodnú predčasné voľby, tak vláda (možno zmenená o niektoré mená) bude pokračovať do volieb.

  To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   … tak přece se jim to povedlo, vy si s těma Maďarama tedy užijete, měli ste si nechat nás, teď tam budete mít hovno, když to tedy dobře dopadne

   To se mi líbí

   • Alena Z. napsal:

    Jo, v roce 68 to byla federalizace, v roce 90 pomlčka. Tak to se nedá nic dělat.

    To se mi líbí

   • NavajaMM napsal:

    Že s Maďarmi. Odkedy majú Maďari Orbána, tak proti nim žiadny echt-Slovák nepovedal krivého slova. Most nie je čiste Maďarský. Má aj silné slovenské krídlo, ale sú v ňom prevažne rusofóbni kaviarnici, napríklad Šebej. Bugár nemal veľa priestoru na manévrovanie, lebo dnes sa mu rozpadala strana na slovenskú a maďarskú časť. Maďari chceli udržať koalíciu a podržať Fica, ale Slováci (sú to 4 poslanci) mu dali nôž na krk, že odídu zo strany a tým by vláda stratila väčšinu o 1 hlas.

    To se mi líbí

 11. NavajaMM napsal:

  OT – ranné hodnotenie výsledku včerajška:
  https://www.hlavnespravy.sk/dramaticke-rozuzlenie-divokeho-pondelka-vlada-nedovladne-az-konca/1339972
  Odtiaľ zaujímavá pasáž:
  „Ako to naozaj bolo, vedia len tí, čo boli v sále, ale je možné, že v prípade takejto multietnickej strany hralo pri rozhodovaní väčšiu úlohu aj zahraničnopolitické hľadisko. Aj im je jasné, že farebná revolúcia Za poslušné Slovensko má v prvom rade závažné geopolitické ciele, ktoré prekračujú hranice krajiny a je to útok nielen na Slovensko, ale na Maďarsko, Poľsko a Česko. Preto je možné sa domnievať, že časť skôr maďarsky a orbánovsky cítiacich delegátov môže Fica vnímať ako zastáncu jednoty Višegrádskej skupiny, napríklad v otázke migrantov. Naproti tomu niektorí menej maďarsky a menej slovensky cítiaci politici (spomínali sa najmä mená Šebej, Žitňanská, Kresák, Švejna, Ondrejcsák) môžu byť ideovo, organizačne či inak spriaznení skôr s víziami architektov nového svetového poriadku, o ktorých hovorí aj premiér Fico a otvorene píše maďarská tlač.“

  To se mi líbí

 12. NavajaMM napsal:

  OT – ešte jeden dobrý postreh o vývoji na Slovensku:
  Podľa Chmelára je toto celé predovšetkým hrou prezidenta. “Od začiatku je to jeho hra. On to napätie eskaloval svojím prejavom, kde vopred, než by rokoval s partnermi, povedal závery, ku akým chce dospieť. Tie závery boli dva: predčasné voľby alebo rekonštrukcia vlády, ktorá by sa opierala o novú dôveru v parlamente. Tomuto mnohí nerozumeli, ale to znamená, že chcel za každých okolností pád Ficovej vlády. Premiér na rekonštrukciu vlády nepotrebuje sa uchádzať o dôveru parlamentu, on môže vymeniť pár ministrov, no stále to bude jeho vláda viazaná parlamentným vyhlásením. Bolo od začiatku jasné, že to smeruje k tomu, aby prezident bol veľkým hráčom.”

  Môj dodatok: Kiskova úradnícka vláda by bola fakticky víťazstvom majdanu a koncom V4.

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Zní to smutně, ale není všem dnům konec. Klec se otevře a začne bratrovražedný boj o nová koryta. Teď nebo nikdy. Pokud k tomu Slovensko dospěje, zopakuje se to i u nás. Zde je ale jiná mocenská struktura, nemuselo by být rozumné to riskovat.

   To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.