Fakty svedčia o zaujatosti MOV (4 – dokončenie)


S vďakou Lexovi, bez ktorého by tento text nevznikol.

MOV o sankciách ohľadom ZOH v Pjongčangu pre ruských športovcov rozhodol na základe Správy disciplinárnej komisie z 2. 12. 2017 (SDK) v Lausanne. Táto zobrala do úvahy McLarenove správy, o ktorých sme pojednávali doteraz, aj Forenznú analýzu prof. Champoda z 30. 11. 2017, ktorá sa zameriavala na analýzu mechanických stôp na fľaštičkách so vzorkami zo Soči a potvrdila manipuláciu so vzorkami tak, ako to popísal Rodčenkov. McLarenove správy však boli zamerané na otázku, či vôbec došlo k porušeniu antidopingových pravidiel a či existujú dôkazy – cieľ bol popísaný hneď na začiatku ICR1. Tieto správy však neboli zamerané na zistenie rozsahu organizovaného dopingu medzi ruskými športovcami a zničením vzoriek v Moskovskom laboratóriu nebolo možné tento rozsah ani približne určiť.

McLarenove správy alarmujúcim jazykom formulovali atmosféru dopovania medzi pozitívne testovanými športovcami a mainstream mal tendenciu paušalizovať závery na všetkých aktívnych ruských športovcov. Ako jediné vodítko na kvantifikáciu možnej manipulácie so vzorkami uvádza SDK Bioanalytickú správu prof. Burniera zo 6. 10. 2017,, ktorá porovnávala viacrozmerné analýzy základných biochemických parametrov vo vzorkách 110 mužov a 134 žien z predchádzajúcich ZOH vo Vancouveri. Tieto vzorky boli dopingovo negatívne od športovcov rôznych národných tímov. Na porovnanie boli analyzované vzorky 141 mužov a 87 žien zo ZOH v Soči, len od ruskej výpravy.

Cieľom tejto analýzy, po využití Rodčenkovho priznania, akým spôsobom manipuloval so vzorkami, odhaliť rozsah vzoriek zo Soči, v ktorých bol nefyziologický nadbytok chloridu sodného. Pripomeňme si, že chloridom sodným Rodčenkov dovažoval vymenené negatívne vzorky, aby ich hustota zodpovedala hustote zapísanej v odberovom formulári.

Na nasledujúcom grafe je znázornená približne lineárna korelácia sodíka oproti kreatinínu vo vzorkách z Vancouveru.

Na ďalšom grafe je výsledok tej istej analýzy na vzorkách zo Soči. Výsledky sú väčšinovo tiež lineárne korelované, ale vyskytuje sa tu 13 vzoriek (v červenom kruhu), ktoré majú nefyziologický nadbytok chloridu sodného.

Tento výsledok sa potvrdil aj analýzou obsahu chloridu sodného oproti hustote a oproti osmolarite moču. Medzi 13 vzorkami, ktoré boli podozrivé z manipulácie, bolo 5 mužských (väčšinou bobisti) a 8 ženských (väčšinou hokejistky). Znovu pripomeniem verdikt CAS z 1. 2. 2018, ktorým zrušil 28 ruským športovcom sankciu MOV a 11 sankciu potvrdil. Všetkých 11 športovcov s potvrdenou sankciou malo vzorky medzi týmito 13, u ktorých Burnierova analýza potvrdila manipuláciu s močom.

Z tejto analýzy je možné usúdiť, že manipulácia so vzorkami, a teda potenciálne pozitívny dopingový nález, prichádzala do úvahy maximálne pri 6 % vzoriek ruských športovcov v Soči. Áno, je to ostudné a neférové, takéto konanie si zaslúži odsúdenie a trest. Ale uvážme – na základe týchto znalostí – je primerané, aby bolo zo ZOH vylúčených 94 % športovcov, ktorí sa dokázateľne previnili len tým, že v Soči súťažili za ruský národný tím?

Je to podobné, ako keby za to, že jeden zo žiakov (dokonca vieme ktorý) zničil triednu knihu, riaditeľ gymnázia celú triedu nepripustil k maturite.

Krátko späť k McLarenovým správam. V predchádzajúcich častiach sme videli, že podozrenie na „štátom organizovaný doping“ vyslovil len bývalý riaditeľ Moskovského laboratória Rodčenkov a podporil McLaren na základe výpovedí iných svedkov. Na základe McLarenovej správy sa táto téza nedá považovať za dokázanú. SDK na strane 26 výslovne tvrdí, že na základe nezávislých a nestranných dôkazov nie je možné rozhodnúť, kto v Rusku dopingový systém inicioval a riadil. Pri mnohých príležitostiach boli uvedené narážky na Ministerstvo športu, ale nepreukázalo sa dostatočne vierohodne, že by boli do tejto činnosti zapojené orgány Ministerstva alebo iné vyššie štátne orgány (touto kulantnou formuláciou sa myslí PUTIN – aby bolo medzi nami úplne jasno).

Nasledujúci odstavec z SDK si zaslúži úplnú doslovnú citáciu:

Toto tvrdenie je potvrdené aj tým, že prof. Richard McLaren zmenil formuláciu vo svojej Záverečnej správe oproti Predbežnej správe, v ktorej predpokladal existenciu „štátom riadeného systému zakrývania pozitívnych testov“, čo zahrňovalo aj Moskovské laboratórium, ktoré malo „pod štátnym dozorom a vedením všetky svoje antidopingové aktivity“. Vo svojej Záverečnej správe však profesor uviedol formuláciu: „Medzi športovcami letných a zimných disciplín existoval inštitucionálny komplot, ktorého súčasťou boli aj ruskí funkcionári na Ministerstve športu a v jeho infraštruktúre, kam patrili aj RUSADA, CSP a Moskovské laboratórium spolu s FSB. Cieľom tohto komplotu bola manipulácia s dopingovými kontrolami.

Ohľadom Ruskej federácie sa v konečnom verdikte konštatuje, že Ministerstvo športu bolo garantom, ktorý podpísal v decembri 2006 dodržiavanie antidopingového protokolu WADA a v tomto svojom záväzku zlyhal.

Ak to niekto potrebuje mať formulované polopate: týmto sa téza „štátom riadeného dopingu v Rusku“ považuje za nepodložené ohováranie.

Ako všetci správne tušíte, toto však zďaleka nie je happyend. Na základe McLarenových správ prišlo Moskovské laboratórium o akreditáciu, a RUSADA bola vyhlásená ako nespĺňajúca antidopingový kódex. V roku 2016 tieto dve organizácie začínali s WADA s akreditáciou od nuly a až po ich plnom sfunkčnení a získaní nových akreditácií sa môžu ruské športové asociácie považovať za plnoprávnych členov medzinárodných športových združení.

SDK na strane 16 uvádza záver zo zápisu zasadnutia správnej rady WADA zo 16. 11. 2017 ohľadom akreditácie RUSADA. Komisia, ktorá dozerá na kontrolu plnenia antidopingových predpisov v Rusku „je ohromená zaujatím, akým nový riaditeľ RUSADA reformuje túto organizáciu, aj rýchlosťou jeho práce na opravách nedostatkov, ktoré boli zistené pri audite WADA“. WADA sa však rozhodla ešte akreditáciu neudeliť a počkať na splnenie dvoch požiadaviek:

 • Funkcionárom antidopingovej kontroly WADA nebol umožnený prístup do niektorých miest, nazývaných ako „uzavreté“ a nebolo teda možné všade skontrolovať plnenie správnej implementácie kódexu.
 • Oficiálne miesta Ruskej federácie zatiaľ neakceptovali novú formuláciu o dopingovom komplote na zakrývanie dopingu medzi jednotlivcami vrátane funkcionárov z Ministerstva športu, CSP, RUSADA, FSB a Moskovského laboratória. (Pozn. NavajaMM: Podmieňovať týmto súhlasom udelenie akreditácie mi pripadá „veľmi neštandardné“. Od tejto formulácie sa totiž odvíjajú súčasné sankcie MOV na ZOH, s ktorými Rusko už vyjadrilo nesúhlas.)

Ako výsledok svojho verdiktu SDK odporučila, aby MOV prijal „primerané opatrenia, ktoré budú dostatočne efektívne ako sankcia existencie systematickej manipulácie antidopingových pravidiel a systému v Rusku (t. j. vrátane rovnošaty, vlajky a hymny), popri súčasnej ochrane práv jednotlivých čistých športovcov z Ruska“ (SDK, strana 28).

MOV sa teda rozhodol, že ruskí športovci, ktorí dostanú pozvánku na tohtoročné ZOH, nesmú reprezentovať svoju krajinu a pri prípadnom víťazstve sa nepoužije vlajka a hymna Ruska. Niečo podobného sa ešte nikdy nestalo. V tomto článku síce nájdeme zmienku, že v roku 1968 pred OH v Mexiku významný člen olympijského hnutia – princ George William Hanoverský z Britskej kráľovskej rodiny – navrhoval, aby žiadna zo zúčastnených krajín nepoužívala svoju vlajku a hymnu a aby sa pri odovzdávaní medailí pre všetkých športovcov používala len olympijská vlajka a hymna. Zdôvodnenie bolo, že hymny a vlajky sú politika a nie šport. Šport by nemal byť arénou politického súperenia.

MOV teda vie, že jeho rozhodnutie je politické a nie športové. Tento zákaz má politicky pokoriť Ruskú federáciu, lebo MOV si osvojil postoj usvedčeného zločinca Rodčenkova z rozhovoru v minulej časti. Verí, že športovcom z Ruska je to jedno, ale že veľmi utrpí prestíž Vladimíra Putina. MOV síce podľa Olympijskej charty schvaľuje vlajku, emblém aj hymnu každej výpravy národného olympijského výboru (článok 31), účasť na OH je len na základe pozvánky MOV a ten môže ľubovoľnú prihlášku bez zdôvodnenia zamietnuť – na účasť na OH nie je právny nárok  (článok 44) a napokon má posledné slovo vo všetkých otázkach, ktoré sa týkajú OH (článok 58), takže rozhodnutie MOV nie je možné zvrátiť ani sa proti nemu právnou cestou brániť. MOV má proste pravdu z definície.

Napriek tomu si myslím, že MOV spáchal veľkú hanebnosť.

Každý vrcholný orgán (aj obyčajný šéf malej firmy), ktorý má v určitej oblasti postavenie posledného arbitra, si morálnu integritu a úctyhodnosť zachová len vtedy, keď rešpektuje vlastné pravidlá. V prípade MOV je to Olympijská charta. Rozhodnutie MOV ohľadom „športovcov z Ruska“ nie je v súlade s Článkom 2, bod 10 – Úlohou MOV je vystupovať proti akémukoľvek politickému alebo komerčnému zneužívaniu športu a športovcov.

 

Spracoval

Příspěvek byl publikován v rubrice Navaja se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

132 reakcí na Fakty svedčia o zaujatosti MOV (4 – dokončenie)

 1. vonrammstein napsal:

  WTF???
  Zlatou vybojovalo v dramatickém finále Rusko. K tomu uvedl exporadce Petra Nečase a Pavla Bělobrádka Martin Schmarcz na svém Facebooku: „Vlastenci se radují ze čtvrtého místa v hokeji. Vlastizrádci slaví zlatou.“

  To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Fakt netuším, čo tými vlastizradcami chcel povedať.

   To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Že je kokot.

    To se mi líbí

   • cobolik pacholik napsal:

    hele AFB,ja dost casto nieco precitam,ci zacujem,jak ten kokot ,a dumam,jak moze napisat taku debilinu,ci davat take kuky?bo kurva idealny nie je nikto,jedine na cintorinoch lezia idealny ludia.ja niekedy cital blogy z atlasu,ci daco trafim,docista proti svojmu kraju a jeho obcanom a este to populaziju,bo niektore veci sa nedaju prerobit nejakou slizkou recou,ze teply to taky isty jak ja,ze rusky to kokot bo mordoval v nemecku uz docista niekedy to vyzera,ze oni na vine tej skurvenej vojne,ze cesko zodpovedne za odsun sudetakov a svinske zachovanie k nim,vies jak dumam,co ty myslis?ja dumam,robi to za peniaz,robi to narocky a vie,ze je to kokotina,robi to z presvedcenia,ze tak je to spravne,ze radar bol dobry pre cesko,ze alahisti nebudu problem v cesku,proste jak sa hvari piata kolona a stale neviem co to znamena,tu doteraz ja nevidel,odkedy prehadzovacka prezident,to kurva lepsie od tridniho boje,babis,ze zbojnicka kurva,zeman,ze sa pcha rusom a zlutaskom do riti, a ked som precital diskuziu pod blogom,to ho holota rozbila v prach,co myslis,ja myslim,ze takych jedine mordovat,skryto zakerne zajebat,hlavne ty v poitike,oni ani insie nevedia robit tak dumam,vedia len rozpravat,co im neberiem,ale ked proti mienke vacsiny holoty,to len smrt takemu,bo kukam roky na to a k nicomu oponovnie nevedie,ci poukazovanie,vies,ze smrtelny hriech nezabijes,vies,ze miluj svojho blizneho,ja za boha nemozem to v sebe utlmit,mna nutka len zajebat takeho,co ty myslis o masinoch,hrdinovia,jak ich otec?co myslis,paragni vlastne zabitim haydricha usmrtili kazdeho desiateho cecha?curda s gerikom mali srdce a chceli tych ludi,ktorych postrielane jak parchavych psov zachranit?jak dumam tak dumam ja by takych len zajebal,co by mi na to povedal knaz?ci demokrat?co myslis jak specialista od zabijania mecom,ja by pouzil vsetko,cim sa da zajebat,aj by som taku kurvu dusil holymi rukami,,abo by som mu vydlubal oko hoci aj prstom,psycholog budem musel ist a opytat sa,co si mysli o mojich pojebanych sklonoch,dali by ma asi za katr na pozorovanie prinajlepsom,ci skusali nejakym testom?podla zakona tu,toto,co rozpravam,mi nepredaju,ani nozik,nie toboz gulomet,som chory,mam uz pojebane.ci mam len pud sebazachovy,cakam…

    To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Á, komouši už se houfujou 🙂 Copa kdybyste někerej napsal, co je na tom nepravdivýho?

   To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    Jo je to asi hodně pravdivé, bohužel, takový další Mašín…:
    „ …naletěli komunistickým policejním provokatérům vydávaným se za americké agenty ..“
    „ … Raichl … nebál se nejen říkat své názory na Sověty, ale třeba se kvůli nim i s jejich komunistickými obdivovateli poprat, byl dlouho trnem v oku …“
    „ …se mu představili jako „američtí důstojníci“, kteří jsou ochotní a schopní materiálně i finančně podpořit politický zvrat. Raichl a spolu s ním řada spolubojovníků jim bohužel naletěli, což si Raichl do konce života vyčítal. Mimo jiné mu slíbili jen do začátku dodat z bývalých skladů wehrmachtu větší množství německých samopalů, dva těžké a 32 lehkých kulometů. A také granáty a miny. Raichlovi to znělo jako rajská hudba a začal žít v domnění, že bude moci se svými samopalníky konečně něco účinně dělat pro dobrou věc. ..“
    „ …Raichl přežil, ačkoliv byl odsouzen na smrt provazem….“
    „ …Raichl byl autentický bojovník…byl celoživotním antibolševikem… již i na frontě měl ale přátele mezi komunisty…
    „ …Naposledy přijel do České republiky v roce 2002 a ve svých 81 letech se rozhodl demonstrativně, veřejně potrestat dr. Vaše smrtí. … Pravomil Raichl to už do Prahy nestihl, protože zemřel v Plzni na infarkt. …“

    To se mi líbí

 2. st.hroch napsal:

  Co je v našich hokejistech důležitější, než jejich vítězství na olympiádě…

  Ekonom a politolog Michail Deljagin přináší pohled na ZOH v J.Koreji z jiného úhlu:

  Nedíval jsem se na hokejová utkání olympiády – jakož i na všecky ostatní závody, protože jsem se nechtěl dívat na „sportovce za Ruskou federaci“, kteří zradili svoje pomlouvané druhy.

  Zmýlil jsem se, pokud jde o hokej.

  A pro mě není vůbec podstatné vítězství: 26 let jsem nebyli olympijskými vítězi – no, co – mohli jsme si klidně ještě počkat.

  Ale, když se naši hokejisti vykašlali na všecky zákazy liberálního rusofobského dobytka a zazpívali naši hymnu, – ukázali, že nejsou „sportovci z RF“, ale naši – ruští, Rusové.

  Mohli být třeba i poslední, – ale pro mě je důležité, že jsou naši. Moji. Pokud by v červeném sovětském dresu, namísto šedivé myšiny, za kterou je posměšně pochválil Západ, nastupovali i ostatní sportovci, – domnívám se, že by byl výsledek podstatně vyšší, i tak nás reprezentovala v podstatě třetí řada (první dvě byly pomluvou vymýceny skoro úplně), sportovním zlodějům – lidsko-právním všečlověkům by nepomohlo víc, než Čechům.

  A tím, že naši hokejisté nešli na ostudný závěr špinavé olympiády, jasně ukázali svoje pohrdání rusofobskými prostitutkami od sportu (a jejich ruským liberálním poskokům od sportu), stejně tak i ignorování jejich podlého marazmu . Dali příklad, jak se měli zachovat ruští sportovci – pokud by tam z RF byl ještě někdo z Rusů a z ruských, kromě hokejistů.

  Sakra, prohlédnu si ze záznamu všechna jejich utkání. Nejsem vůbec hokejový fanoušek, – ale v rámci osobní omluvy…

  http://www.delyagin.ru

  Pozn.překl.: nějak nevím, co měl autor na mysli „Čechy“ v závěru třetího odstavce od konce. Možná (tak bych to viděl já) – militantně rusofobské vedení našeho biatlonu – nikdo jiný mě nenapadá…

  Liked by 1 osoba

  • Petrpavel napsal:

   Vnímal jsem jejich vítězství stejně pozitivně, a zrovna tak negativně prohru Česka s sedmou řadou (sportovně řečeno efkem) Kanaďanů.
   Ti „Čechové“ se nedají pochopit, dlouhé souvětí není organicky složené (překlad?).

   To se mi líbí

   • st.hroch napsal:

    Inu, ona ruština mívá docela divoká souvětí. Nicméně zmíněný se panu Deljaginovi vydařilo obzvláště…:-)

    To se mi líbí

   • jaa napsal:

    V kanadě prý jsou hokejisti nejen žádaní ale i slušně placení. Co je na tom k nepochopení.

    To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Taky mi to žádnej smysl nedává.

   To se mi líbí

  • jaa napsal:

   NJN, musím se přiznat, že jsemco by bába zvědavá – se /tentokrát nepovinně-/byla jen jedna televize/ po moc a moc letech koukala na záznam z utkání. A vydržela celou dobu.
   Jo šlo o „nepolitický“ sport. . Akorát ti naši „moderátoři“ tak ti mně brali, ti byli tak „neutrální“ mnó…
   Líbilo….takže nějaké pako mne nezajímá… vždyť přece … psi štěkají, ale karavana jde dál.

   To se mi líbí

  • vera napsal:

   To ne, žádný biatlon, to je historka z natáčení hokeje…
   Češi měli ze základní skupiny víc bodů, a proto měli právo vybrat stranu střídačky a barvu dresů.
   …Sedím vedle Rusa a ten do mě ťuknul a povídá: Máte pěkné bílé dresy. A já: No a co? Hele a co pravá střídačka? zase on. A pak navrhuje, že si to za 100 eur vyměníme,“ líčí Černý. „Ale byla to nadsázka.“
   Černý se jen rozesmál a ruskému kolegovi odpověděl: „100 eur? Tak to je v Rusku krize, ne?“ A hned do formuláře vepsal, že si Češi berou levou střídačku a červené dresy. ….
   Zdroj: https://oh.idnes.cz/barvy-dresu-cesko-rusko-semifinale-du3-/zoh-hokej.aspx?c=A180222_101338_zoh-hokej_ber
   ….Achjo. Neměli jsme ani na výhru, ani na rytířské gesto…čekala jsem jestli si Rusové rýpnou, to mě potěšili 🙂

   To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    Celý zápas jsme se čílili jak je možné povolit oběma mužstvům hrát ve skoro stejných červenobílých dresech. Byli k nerozeznání (doby kdy hráli Jiřík, Golonka, Hlinka … kdy jsem znal každého našeho hráče je ta tam). Proč tam nemohli mít aspoň jedni trochu modré?

    To se mi líbí

 3. Cech napsal:

  Je dobré si zabezpečit diagnozu „sportovní astma“.
  Jak jej standardně verifikovat ? Provádí se sledování funkce vnějšího dýchání:
  Sportovec ze všech sil „vydechne do trubičky“, tím se měří objem urychleného vzduchu za vteřinu. Poté s pomocí inhalátoru se přidává bronchodilatans — lékařský prostředek, který způsobuje dilataci průdušek a průdušinek.
  Pokud se ve vzorku s bronchodilatansem zvětšil objem o více než 15 %, znamená to, že tento lék pomáhá proti nedostatku dechu.
  Díky tomu jsou podle informací od 45 do 69 procent cyklistů, plavců, biatlonistů a lyžařů astmatici.
  No a existuje mnoho článků, kde se hovoří o tom, že na zdravé lidi Salbutamol nemá žádný efekt.
  Potom již stačí salbutamol, který obsahuje účinnou látku podobnou adrenalinu vhodně aplikovat. Problém při užívání Salbutamolu bohužel je „abstinenční syndrom“. Na tyto léky totiž vzniká, jako i na jakýkoli jiný doping, závislost. Proto je nutné neustále zvyšovat dávku a množství které sebou musíte vozit je poněkud nápadnější no nicméně naprosto legální.
  Pokud tento postup Rusko nezvládlo a používá bezmyšlenkovitě přípravku který vytvořil Ivar Kalviňš, tak se potom nesmí divit.

  To se mi líbí

 4. Petrpavel napsal:

  Nejen MOV je zaujatý, i já, ale trochu opačně. Nesnáším další přípravy na válku – za účasti mojí země :
  https://www.novinky.cz/zahranicni/464433-usa-chystaji-mocensky-obrat-nastupuje-souboj-velmoci.html

  To se mi líbí

 5. Petrpavel napsal:

  Nejhorší není ta neznalost svých dějin, i když je to trapné a svědčící o našem školství, ale proč takové ankety vznikají. Chtějí ukázat, že mládež ty znalosti nemá a proto je třeba jim je předložit. Jak jinak než pěkně přefiltrované, převrácené, vylhané, jak jinak než prostřednictvím dalších stamilionů na proudžety neziskovek.
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/To-je-pecka-CT-odvysilala-o-Viteznem-unoru-neco-z-ceho-se-zblaznite-smichy-zde-je-VIDEO-525833

  To se mi líbí

 6. Ahele napsal:

  To se mi líbí

 7. Rosťa napsal:

  OH jsem z výše uvedených důvodů ignoroval. Výjimku jsem udělal jen u Ester a finále hokejistů. Oba vítězové mně udělali velkou radost. Z čeho radost nemám, je to stupňování represí vůči RF a to po všech stránkách. Podle stejné šablony časem začaly všechny velké války. A jak říkal ten oný, co učil na Universitě v Princetonu cosi o relativitě čehosi, že sice neví, jakými zbraněmi se povede 3. světová, ale ví, že ta čtvrtá už bude klacky s pazourky. Kdybych si vzpomněl, jak se ten chlap jmenoval. Je málo známý.

  To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Je to dávná klasika, tenhle modus operandi se používá už tisíce let. Studená válka byla posledním viditelným projevem. Tohle je horší, je nakročeno na horkou.

   To se mi líbí

 8. Slim napsal:

  To ztotožňování „státní cti“ se sportem začal Dr. Josef Maria G. (nevím jestli byl taky Dr. h.c. mult) na berlínské olympiádě 1936. Je to ta druhá věc, kromě komercializace, co hubí sport, hlavně teda ten amatérský.

  Tohle mi přijde zajímavější.
  https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/464466-slovensko-ve-strachu-vrazda-novinare-mela-souviset-s-jeho-praci.html

  To se mi líbí

 9. Hudec napsal:

  Snad mě pan domácí nebude chtít exkomunikovat, ale svádím s tím marný boj. Musím s tím ven….
  Přece jen ještě něco k tomu Únoru.

  Působí to na mě dojmem, že mladší historici už pojímají to téma celkem klidně a profesionálně. Např. v plzeňské mutaci sobotní (24.2.2018) Mladé fronty DNES je obsáhlý rozhovor s historikem Jakubem Šloufem (nar. 1982) na téma Únor. Působí v Národním archivu a (sic!) v Ústavu pro studium totalitních režimů. Seznámil s mě dosud neznámými údaji. Například s tím, že v samotné Plzni, tolik (logicky) po válce proamerické, vstoupilo do KSČ v letech 1945 – 1948 (je do Února!) 30 000 nových členů! Z toho 10 000 z tehdejší Škodovky. A cituji tohoto historika:
  „Tento počet představoval skoro třetinu všech voličů registrovaných na území města. Strach nebo kariérismus hrály při utváření členské základny KSČ v tomto období podružnou roli.“
  Z toho je zřejmé, že masovou podporu KSČ skutečně měla. Zda to bylo dobře nebo špatně, to nechám k úvaze jednomu každému. Ten rozhovor je celý velmi zajímavý

  V deníku Právo byl v sobotu také obsáhlý rozhovor s historikem, doc. Jakubem, Rákosníkem (nar. 1977) s titulkem : „Únoru 1948 se vyhnout nedalo“. Jeho odpovědi na otázky jsou poměrně stručné a jasné. Vybírám:
  Otázka: Jakou podporu veřejnosti měl Košický vládní program, kterým se Národní fronta zaštiťovala?
  Odpověď: Z dobových anket víme, že přes 60 % obyvatelstva k němu nemělo žádné výhrady a jen asi dvě procenta jej zcela zamítla. Ostatní měli námitky jen k dílčím bodům.

  nebo

  Otázka: Jakou roli hrálo to, že si za první republiky KSČ nezadala?
  Odpověď: Naprosto zásadní. Komunisté po válce nejsnadněji mohli razit heslo, že v politice mají působit slušní a minulostí nezkompromitovaní lidé. Za protektorátu byli v emigraci, v koncentrácích nebo v odboji a nemohli být ani obviňováni z participace na partajní korupci první republiky.“

  A tak dále, také zajímavé povídání.

  Prostě mi to jen potvrzuje, že KSČ měla v Únoru 1948 u veřejnosti obrovský kredit. Kladu si ale otázku, jak ho mohla tak rychle, během nějakých pěti následujících let, tak ztratit?

  Promiňte, pane Bavore, ale přišlo mi to zajímavé. Dál už budu zase disciplinovaný zbrojnoš.

  To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Opravuji:
   „Jen do Února!“

   To se mi líbí

  • vera napsal:

   Po válce se všichni těšili, že se věci vrátí do starých kolejí. Tady se nevracely, všechno se přetavovalo, bouralo, rozorávalo, scelovalo. A rychle, co nejrychleji. Takový tlak lidi nemají rádi, zvlášť češi, konají radši v klidu, pomalu, rozvážně). A navíc se za jakýkoliv odpor začalo trestat-a hodně moc tvrdě. Trestní zákoník z padesátých let, to jsou navýšené tresty, až desítky let, doživotí, smrt- něco možná byly sabotáže, nevím ale taky šlo jen o omyly, nebo prostě odmlouvání nerozumným návrhům. Taková tvrdost vůči vlastním, od toho se museli lidé postupně odvracet, to nemohl nikdo normální schvalovat. Myslím že tímhle si ustřelili největší kus nohy)

   To se mi líbí

   • vera napsal:

    Ale jinak bych řekla jenom, že je to už 70 let, ve škole jsme se takhle učili o přelomu století )

    To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Máte 100% pravdu. Místní bolševici to ovšem ocení jenom minusama. Vítejte na rudým blacklistu.

    To se mi líbí

   • jaa napsal:

    A možná to bylo krapítko jináč. Pamatuji co říkali pamětníci/účastníci těch časů. Třeba to, že po válce moc komunistů nebylo, a tak dělali „nábor“ tedy brali kde koho. O spolehlivosti, stačilo potvrzení dvou nezávislých svědků, že s němci nespolupracoval. Jiná možnost prověrek nebyla. Taky povídali, jak moc kolaborantů a spolupracujících – ne-li přímo „zasloužilých gaunerů“ se k nim dalo a nemožnost prověření jim dávala beztrestnost.
    Bylo to nejen v těch pár filmech o té době ale i v posumeťáckých – třeba Tv o tom letci u koní a pak ještě v jednom – dost ubohém, ale…. . Nevím, jak se to jmenovalo. No a když lidi viděli, že jsou zase u moci – nedivme se že rychle vystřízlivěli.
    Prostě ti „zasloužílí spoluprácovníci s němci“ se přelili zcela beztrestně do jiných partají… Přesně tak jako to udělali v 90tkách. Ju a taky – že pražští „aktivisté“ jezdili vlakem po republice – Ostrava , Bratislava, Brno do velkých fabrik s instrukcemi odborářům co dělat. Telefonů bylo málo. Do rádií se nedostali….Uplně stejně to dělali v 89tém- akorát že se toho ujala !umělecká fronta!. Stejný postup a stejně postupují i nyní, akorát mají smůlu,. že lidí co to vše pamatují je podstatně víc, Než bylo po 40ti letech. Taky se rozlili do různých partají,
    No taky to začalo v Praze, taky se to předávalo do okolních dalších – buď televizí nebo rádilii a využilo se navíc zasloužilých a „mladých“ umělců a studentů co jezdili do menších předávat instrukce. Vzpomeňte na tu slavnou „schůzi“ v garážích Kavek…. kdo to tam vedl? Hmm… Furt dokola..
    No a k té tvrdosti … kdo ví jak to bylo a co ti lidi dělali za němců – když si uvědomíte – jak se snaží otáčet dějiny zpátky pod němce. Stejnej postup – jiné reálie.. ale… Kdo ví….

    To se mi líbí

  • tata napsal:

   pane Hudec asi jsem blbí ale v čem nejste disciplinovaný,ZA PRVÉ NEPOSTŘEHL JSEM ZDE že je zde potlačován názor jakého koliv spektra a Váš příspěvek je spíš neutralní a tak se ptám v čem je ta nedisciplovanost.Unor je určitě složité období vím od svých rodiču že normální lidi doufali ve změnu jenže je to jako vždy jak zachutná moc a na udržení se použijí supr darebáci.Proto se musím smát komentům což převažují v mediích o nasilném uchopení moci.ASI je velice složité spíše nemožné udržet takovíte přechod naprosto mirumilovně bez represí.Bohužel to mockrát bylo i zincenované.

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Tato
    z bezpečnostních důvodů jsem zakázal diskusi na horké téma. A doufám, že bude zákaz respektován. Bavme se o čemkoli jiném, třeba OH, ale ne o včerejší datu. Jarda „nedisciplinovaně“ zareagoval na můj odkaz. Ale tam bych se asi také neudržel. Protože tam jde o manipulaci veřejností a je jedno, jestli to bylo včera nebo kterékoli jiné datum.

    To se mi líbí

    • tata napsal:

     Tak to se omlouvám já nezaznamenal že je zákaz na unor,zase tady nečtu vše.Pane HUDEC TO se omlouvám

     To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     Děláte chybu, múj pane. Konfliktní témata jsou tím, co vnáší do věcí světlo. Teprve když diskutující odhodí zábrany, dozvíte se, kdo je kdo.

     To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      Konfliktní témata také mohou zničit celou pohodu blogu. A tak prostě v některých situacích chci klid.

      To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Jistěže mohou. Ale konfliktní témata si pohodu nárokovat nemůžou. Já jsem ten puč nezpůsobil. Ale taky se nebudu tvářit, že se nestal. Na výročí.

       To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Řekněme že je pohoda a je pohoda. A každá je jiná. I konfliktní pohoda může být pohoda. Ale jsou témata, kde je konflikt nepohodou.
        Víte dobře, že třeba nezasahuji do diskusí třeba u Babiše. I když se tu neshodujeme. Ale tam se většinově dokážou všichni tak nějak hádat slušně. Tady ne. A v tom je ten rozdíl.

        To se mi líbí

       • vonrammstein napsal:

        A vite, kdo za to může? Komunisti! 😀

        To se mi líbí

     • Petrpavel napsal:

      „Teprve když diskutující odhodí zábrany, dozvíte se, kdo je kdo
      Velmi přesné!

      To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Samozřejmě. Já vím. Nežvaním naprázdno, na to nemám čas. Jsem naprosto upřimnej, protože lhát mě nebaví.
       Specialitka pro vás, ale vy ji stejně nepochopíte:

       S tím slepým cikánským harmonikářem, jménem Mário Bihári, jsme se před mnoha a mnoha lety skamarádili tady v Plzni.

       Jestlipak vám dojde, proč vám to posílám?

       To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Přiznám se, nedošlo.
       Ženu nebiju ani s ní (už) nespím, netýká se mě to 🙂
       Vychloubání se známým cikánským harmonikářem?

       To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    A to je jako omluva pro bolševickej teror?

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Něco jsem napsal. Obecně vzato, i toto je porušením zákazu!

     To se mi líbí

    • Jethro napsal:

     Kdysi mi jedna kamarádka řekla, že všechny komunisty měli po převratu pověsit na lampy. Já jsem jí na to vcelku slušně odvětil, že můj otec by do roku 69 komunista a jestli na tom trvá.
     Trvala.
     Už ta kráva není mou kamarádkou…

     Liked by 1 osoba

 10. Joda napsal:

  M.T.
  Hláška z filmu (Jan) Masaryk : „Už od dětství jsem uměl dobře lhát. Možná proto mě otec poslal do politiky.“ Zdá se, že starý Masaryk dobře věděl o co v politice jde a nebyl takový idealista, jak se o něm píše.

  To se mi líbí

 11. Petrpavel napsal:

  Pořád platí u výzkumu Centra pro vytváření veřejného mínění (CVVM – Herzman placený ČSSD) totéž: je potřeba přehodit ČSSD s SPD a bude to odpovídat realitě :

  https://www.novinky.cz/domaci/464513-volby-by-vyhralo-ano-do-snemovny-by-se-nedostali-lidovci-stan-ani-top-09.html

  To se mi líbí

 12. jaa napsal:

  Já to psala že:si nadělali a podělali vše c´to co nechtěli

  http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/dw-nemecky-antidopingovy-kritik-se-pustil-do-norskych-astmatiku/

  Pokaždé když se někomu něco nepovede bude to zpátky. Včetně těch našich „medajlistůL co nechtěj do Tjumeně. Dobře vědí, že se ukáže jejich „umění“ když tam budou rusové a tudíž se ta jejich „forma olympijská“ hukáže
  To jejich nejostudnější „vyhráníL….. : -o

  To se mi líbí

 13. Petrpavel napsal:

  Tohle může být v současné sportovně-politické situaci politicky důležité :
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ja-jsem-proti-EU-Koluje-VIDEO-se-slovy-Janka-Ledeckeho-ktere-media-asi-neodvysilaji-525898

  To se mi líbí

 14. Bavor V. napsal:

  Ještě něco k únoru:
  Svatý Matěj ledy láme, nemá-li je, nadělá je
  Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem
  A všechny dlouhodobé rosničkové předpovědi se nevyrovnají pranostikám

  Liked by 1 osoba

 15. vonrammstein napsal:

  „Na počest Ester Ledecké, která dosáhla fenomenálního sportovního úspěchu, když na zimní olympiádě získala dvě zlaté medaile v různých sportech, bychom prý Českou republiku mohli přejmenovat třeba na Esterreich.“ (PL)

  To se mi líbí

 16. vonrammstein napsal:

  Maličkost pro Ester:

  To se mi líbí

 17. cobolik pacholik napsal:

  hele kacko kde jsi, a strejda celou noc,pisal mi nejaky magister z archivu v praglu, meno som okamzite zabudol,nebo nemam pamet na jmena tak mu rikam lasko ma,ze moja ziadost bude vyriesena do 30 dni,nepytal peniaze,to znamena,ze mi po 30 dnoch napisu,at jdu do hajzlu?strejdo ty tam pises,jak je to?slechto fifth pouzivam tvoj web site na osobnu korespondenciu,nic nehovor ja dekuji,ked citas strejdo ci kacko,jak to mam brat,bo cujem,ze ked nepytaju prachy asi hovno,co myslite jak svazaci?slechto,ked problem poslem ti zuvacky,aby som si ta kupil a ked nie?tak soudruh president demisi prijal…

  To se mi líbí

  • K-k. napsal:

   Neplaš, čobolíku! Tímhle dopisem vlastně jen potvrzují, že tvou žádost dostali a že se s tím budou zabývat. Teď to začnou hledat a až něco najdou (nebo nenajdou), tak ti znova napíšou – buď ti něco pošlou a napíšou, kolik to stojí, nebo se tě zeptají, jestli to chceš, jestli chceš kopie, ověřené kopie a tak – a za jakou cenu. Nevím, jestli tam chtějí platby předem a jak to tam vedou – já tam byla kdysi dávno, to už je nejmíň dvacet let, za tu dobu se mohlo moc věcí změnit. Na tohle by ti líp odpověděl strejda. Ono to hledání je časově dost náročný, proto mají těch třicet dní na vyřízení. Ale zatím mám dojem, že to není beznadějný – kdyby tam tenhle druh písemností vůbšc neměli, tak by ti to asi rvovnou napsali. Držím palce a jsem sama zvědavá, jak to dopadne! 🙂

   To se mi líbí

   • cobolik pacholik napsal:

    ja neplasim,to hlavny krok v hladani a kto hlada najde,mne treba mena…

    To se mi líbí

    • cobolik pacholik napsal:

     a dakujem kacko,jses muza ty dala kopa a naviedla burana…

     To se mi líbí

     • K-k. napsal:

      čobolíku, víš, aby se vůbec dokázalo nějak vykázat, kolik písemností je v archivu uloženo, tak se to počítá na tzv. běžné metry. Jeden „běžný metr“ je vlastně metr police, naplněný krabicemi nacpanými papírama. V našem archivu jsme, pokud se pamatuju, měli něco přes osm tisíc běžných metrů. A to jsme byli proti velkým archivům, mezi které ten vojenský patří, jen mrňavé plivátko! Existují sice různé pomůcky, podle kterých se archivář v té hoře papírů aspoň jakžtakž orientuje – ale nakonec stejně musí jít a vyndat z police ty krabice a pěkně list po listu prohlédnout. A tak tě jen prosím o trpělivost, ono to fakt chvíli trvá, než se něco najde…

      To se mi líbí

 18. Petrpavel napsal:

  Určitě jste zaznamenali zprávu o úkladné smrti slovenského novináře. Všichni, včetně policie, ví předem proč k tomu došlo. Já ne.
  A najdou se i duševní mrzáci kteří dokáží udělat takovouto přesmyčku :
  vlk/2018/02/27/nevtip-na-tento-den-78/

  To se mi líbí

 19. Petrpavel napsal:

  Vsaďme se, že Zpráva o hospodaření ČT nebude PS odmítnuta. Kdo asi zase bude hlasovat pro odmítnutí, a kdo proti? Pro 22+pár „odpadlíků“, proti „demokratický“ protěžovaný zbytek. https://www.parlamentnilisty.cz/politika/poslanecka-snemovna/Nestoudne-Z-verejnopravni-televize-se-stal-nastroj-propagandy-manipulace-a-cenzury-Milos-Zeman-prednesl-zasadni-navrh-jak-vyzrat-na-CT-a-toto-nam-rekli-knize-Keller-ci-Okamura-525951

  To se mi líbí

  • Cech napsal:

   Zde s Vámi většina bude souhlasit protože pokud si vzpomenou na rok 2000 – 2001, tak jim je jasné že pokud někdo Dvořáka odvolá tak se v ČT bude okamžitě stávkovat.
   “ Bezprostřední „příčinou rozruchu““ bylo odvolání generálního ředitele Dušana Chmelíčka, který ve funkci vydržel pouhých deset měsíců, a zejména pak rychlý výběr nového šéfa ČT. Tím televizní rada 20. prosince 2000, pouhých osm dní po Chmelíčkově odvolání, zvolila Jiřího Hodače.
   No a následně když ředitel Hodač jmenoval Janu Bobošíkovou bylo rozhodnuto a tyto neuvážené kroky museli likvidovat až nejvyšší politici – > možná si někteří vzpomenou jak musel i revmatický Ruml přespávat v ČT.
   No a to všechno kvůli zpravodajství ČT Jany Bobošíkové vše ostatní by Hodačovi prošlo ale Bobošíková, která začala připravovat vlastní zpravodajství, které se ve vysílání poprvé objevilo na Štědrý den.
   Toto zpravodajství neodpovídalo požadavkům celé čtyřkoalice ale hlavně ODS i ODA a proto bylo rozhodnuto, že jej mohli vidět jen lidé přijímající signál z pozemních vysílačů, pro diváky satelitního vysílání a kabelových televizí bylo blokováno a tak nadále sledovali „vzbouřenecké“ zprávy. Bobošíková naprosto neprozřetelně navíc rozdala dvě desítky výpovědí, které později musel sice bezproblémově ale rušit až soud.
   To podstatné je že politici z tehdejší čtyřkoalice a části ČSSD museli proti tomuto suchému odideologizovanému Bobošíkovskému zpravodajství naprosto nekompromisně zasáhnout. Jan Ruml a Ivan Pilip si proto vzali spacák a přímo na zpravodajském sále přespávali a tak zabránili případnému násilnému vyklizení redakce.
   No a v současnosti zde máme demokratický blok + Piráty, kteří v souladu s peticí, která nese název „Mantinely demokracie“ a obsahuje devatenáct bodů, které konečně budou bránit jak naši pluralitní ČT tak i demokracii před zvůlí vlády a lidu.
   Tož generální ředitel Petr Dvořák již tuto petici podepsal a celá ČT se podle ní evidentně řídí.
   Proto zde opět máme něco jako 2000-2001 ale poněkud později a poněkud zaobaleněji ale „podstata demokracie“, která je zakleta ve zpravodajství ČT se nezměnila.
   No přespávat asi půjde předsada Pirátů, protože Kalousek je na to starý a prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. nemůže kvůli postavení.¨
   Takže uvítejme PhDr. Ivana Bartoše, Ph.D. se spacákem v redakci zpravodajství ČT Tempora mutantur not et mutamur in illis.

   To se mi líbí

 20. vonrammstein napsal:

  „Na existenci zvonu z nacistické éry upozornila bývala církevní varhanice v kostele Sigrid Petersová. „Není přece možné, abychom křtili děti pod zvonem s nápisem ´Vše pro vlast´,“ řekla v létě v rozhovoru pro národní agenturu DPA.“
  Ne? A proč ne?
  https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/hitleruv-zvon-v-kostele-zustane-rozhodla-si-nemecka-vesnice_469383.html

  To se mi líbí

 21. lujjza napsal:

  http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/rusko-ceka-sok-wada-mu-zakazala-poradat-sportovni-mezinarodni-souteze/
  Trapná a ubožácká šikana… Kde a kdy se ti hoši hodlají zastavit? Má to vůbec nějaké hranice?

  To se mi líbí

  • jaa napsal:

   Ale Lujjzo. To se dalo čekat. proč si myslíte že naši „taky sportovci“ se tak starali. i když jim mělo dojít, že národ je nebere.. Nebyli pozváni na Staromák… No a – Víte – asi nezískali tolik ruských sportovců na svou stranu jako doufali. Zapomněli na jedno že RUS je prostě RUs. těch přeběhlíků není zas až tolik. Navíc ta výhra v hokeji… to muselo někoho pořádně naštvat – vždyť hokej vládne sportům. Těch 2/6/10 přes všechny restrikce – jejda. Taky chtěli vyprovokovat rusy ani tam se jim nezadařilo – navíc paralimpiáda – moc se o tom podivném působení VADy píše negativně i na západě. No co rusové – patrně tím pádem přestanou platit peníze do jejich kasiček a myslím že to nejsou právě malé peníze. A pak mám obav jestli nepočítají s pádem Putina a rozparcelováním Ruska. Furt jim nedochází že to není jen Putin – že je to celý systém, a že lidi si už měli možnost vyzkoušet jak je to v tom jejich dobrotivém světě.
   Uvidíme … ale asi – vždycky se tyhlety akce obrátili proti strůjcům – proč by to včil mělo být jinak.

   To se mi líbí

   • lujjza napsal:

    Z článku:

    „Jak připomněla ruská média, nejbližším úkolem Ruska nyní bude vyhovět novým pravidlům Světové antidopingové agentury WADA, aby se země mohla i po 1. dubnu ucházet o pořádání mezinárodních soutěží. WADA zatím ruské antidopingové agentuře RUSADA nevrátila akreditaci pro provádění testů.“

    Tak jo, „vyhovět novým pravidlům WADA“.
    Platí ta nová pravidla pro všechny, nebo jenom pro Rusko?
    A až jim „vyhovíte“, určitě vymyslej nová. Na to se můžete spolehnout.

    To se mi líbí

   • jaa napsal:

    Ony ty příspěvky asi opravdu nebudou malé……

    To se mi líbí

 22. Slim napsal:

  Dozvuky olympiády a příprava dopingu.

  Tahle scénka z Untergangu má fantastické množství repríz. Tento tvůrce byl nápaditý, koho by to s holema napadlo. 😀

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.