Fakty svedčia o zaujatosti MOV (3)


S vďakou Lexovi, bez ktorého by tento text nevznikol.

Na konci minulej časti som sľúbil, že si podrobnejšie posvietime na doktora Rodčenkova, riaditeľa Moskovského laboratória a dušu celého systému dopingových podvodov. Rodčenkov je totiž jediný svedok, ktorý tvrdí, že Putin o celom projekte s dopingom v Soči vedel a podporoval ho. Na tomto jedinom svedectve stojí a padá „nekompromisný“ postoj MOV.

rozhovore pre Deutschlandrundfunk Rodčenkov uviedol doslova: „Som presvedčený, že Putin vedel všetko a veľmi podrobne od ministra Mutka. V roku 2011 mi Mutko povedal, že Putin si veľmi dobre pamätá moje meno a dozvie sa všetko, lebo Putin chce všetko vedieť. Putinov prístup je takýto: neskrývajte problémy, povedzte otvorene o svojich problémoch aj o tom, čoho sa bojíte a my urobíme všetko pre to, aby sme vaše problémy vyriešili.“ V tejto súvislosti nebude od veci, keď pripomenieme, čo na adresu Rodčenkova povedal Putin krátko po Rodčenkovej emigrácii v tomto rozhovore, ktorý zverejnil St. Hroch: „Tento občan, který z Ruska pláchl a který do té doby stál v čele ruské antidopingové agentury – kde předtím pracoval? – v Kanadě. A potom přijel do Ruska a po jmenování do vysoké funkce sem tahal všelijaké svinstvo. Těžko si dokážu představit, že při přejezdech státní hranice USA a Kanady, kde je přísná kontrola, sem přesto dokázal převážet nejrůznější svinstvo a vybudoval si na tom svůj soukromý byznys. Nutil řadu sportovců toto svinstvo užívat, a ty, kteří odmítli, jako např. plavci, podrobil jakýmsi sankcím a poté, co mu tu začala hořet koudel, tak zdrhl, aby si tam, za vodou, začal zachraňovat kůži a hledat místo pod sluncem za cenu nejrůznějších udání.“ – toto okrem iného povedal Putin.

Pritom Rodčenkov takto hovorí až spoza oceánu. V roku 2015, keď prebiehalo vyšetrovanie, si McLaren do správy ICR1 zapísal v kapitole na strane 205, kde mal byť výťah z interview s Rodčenkovom toto: „Riaditeľ Rodčenkov sa počas celého vyšetrovania IC správal vyhýbavo. Pri interview s nami odmietal vykonanie akéhokoľvek záznamu a nikdy nebol s nami sám bez sprievodu inej osoby. Jeho správanie a spôsob, akým odpovedal na otázky, úplne znemožňoval viesť štruktúrovaný rozhovor“.

Vyhýbavý Rodčenkov sa stal zdieľnym až v USA. V máji 2016 napísali na základe rozhovoru s ním New York Times rozsiahly článok, v ktorom popisuje celý systém švindľovania s dopingom a špeciálne počas ZOH v Soči. McLaren vo svojej správe McLaren2 voči Rodčenkovi úplne otočil: „Forenzné a vedecké fakty podporujú tvrdenia Rodčenkova, ktoré mi oznámil pri interview. Rodčenkov musel hovoriť pravdu aj pod hrozbou toho, že ak sa pravdivosť jeho odpovedí nepotvrdí, mohol by byť deportovaný z USA. V rámci svojho pôsobenia pri tomto vyšetrovaní ho preto považujem za dôveryhodnú osobu.

McLaren2 na strane 64 prináša aj informáciu o inom veľmi významnom prínose Rodčenkova k zdokonaleniu dopingu, ktorý sa priamo využil pred OH v Londýne: „Jeden z jeho príspevkov na zlepšenie dopingového systému vyplynul priamo z jeho hlbokých znalostí dopingových kontrol v akreditovaných laboratóriách WADA. Tieto znalosti umožnili Dr. Rodčenkovi, aby vyvinul cocktail – to je spôsob, ako namiešaním vhodných látok sa podá taký doping, ktorý má kratšie obdobie zistiteľnosti, než môžu antidopingové laboratóriá zistiť, a zvlášť toto Londýnske.“ Výsledkom bolo, že počas OH v Londýne nebol zistený doping žiadnemu ruskému športovcovi.

Sám Rodčenkov to pre britský The Guardian  v júli 2017 komentoval tak, že za znalosti vďačil priamo organizátorom OH. Tí ho ešte pred konaním hier pozvali na podrobnú exkurziu antidopingových laboratórií. Povedal doslova: „Môžete si predstaviť, aký veľký význam mali tieto informácie z Londýnskeho laboratória pre celý reprezentačný tím. Mal som informácie o tom, čo toto laboratórium robí, a to mi stačilo, aby som pochopil, kde sme a aké veľké je nebezpečenstvo. Bez týchto znalostí by celý ruský dopingový systém skolaboval.“ V inom rozhovore o Londýnskom laboratóriu povedal toto: „Poviem otvorene, laboratórium v Harlow nebolo pripravené na detekciu nových preparátov ako dlhodobé metabolity, ostarín alebo GW1516. Je pre mňa úplne nepochopiteľné, prečo Londýnske laboratórium ignorovalo najnovšie výskumy a analýzy. Veď už boli o nich publikácie. Aby ste si potvrdili, čo hovorím, tak sa pozrite, koľko pozitívnych vzoriek sa našlo medzi Londýnskymi, ktoré sa analyzovali neskôr. To hovorí samo za seba. Laboratórium bolo nedostatočne pripravené.

Aj prvá ICR1 však prináša zaujímavé informácie o Rodčenkovi, ktoré sa dozvedeli od športovcov. Napríklad diskárka Jevgenija Pečerinová hovorí: „(Rodčenkov) vie, ako dlho každému preparátu trvá, kým sa z tela vylúči. Vie to a radí nám. Je to najdôležitejší špecialista. … (V Rusku) dostane športovec všetko, čo len chce. A čím kratšie je obdobie, kedy sa dá látka zistiť, tým je ten preparát drahší.

ICR1 zaznamenáva, že Rodčenkov je na zakázané látky výnimočný odborník. Uvádza, že v roku 2005 bol o ňom v televízii aj dokument, v ktorom Rodčenkov o sebe povedal: „Odkedy sa venujem dopingu, skoro celý zoznam zakázaných látok som vyskúšal sám na sebe. A stále pokračujem v pokusoch – užijem preparát a idem behať, asi desať kilometrov. Potom si nechám odobrať vzorku. Je to potrebné pre moju prácu.

Jeden z utajených informátorov v ICR1, ktorý bol citovaný aj v minulej časti, informoval McLarena, že sestra Rodčenkova, Marina, bola odsúdená ako nelegálna dílerka zakázaných preparátov. McLaren si túto informáciu overoval na Moskovskej polícii a dozvedel sa, že v decembri 2013 naozaj polícia zatkla jeho sestru Marinu v súvislosti s nelegálnym obchodom zakázaných dopingových látok športovcom. Medzi týmito látkami boli testosterón, oxandrolón a metandienón, všetky sú podľa WADA zakázané. Počas vyšetrovania bol nakrátko zatknutý aj Rodčenkov, ale nepodarilo sa dokázať, že sa na tomto predaji tiež podieľal.

Dôveryhodnosť Rodčenkovho svedectva vždy vzbudzovala pochybnosti preto sa dnes cituje hlavne jeho miestoprísažné vyhlásenie z tzv. Schmidtovho vyšetrovania, ktoré sa viedlo v USA krátko po Rodčenkovej emigrácii. Podstatná časť tohto vyhlásenia vyznieva tak, že v Rusku existoval štátom riadený doping už od čias ZSSR, že Rodčenkov v podstate nastúpil do rozbehnutého vlaku a že v Rusku prakticky neexistovali športovci, ktorí doping vôbec nepoužívali. Toto miestoprísažné vyhlásenie bolo spísané hlavne (bod 8 tamtiež) na doloženie štátom podporovaného dopingu v Rusku a so správami McLarena už nemá nič spoločné.

V bodoch 67 – 76 tohto miestoprísažného vyhlásenia sa Rodčenkov hrdo prihlásil k vyvinutiu zmesi troch steroidov a whiskey, ktorý medzi sebou nazývali „vojvodkynin cocktail“. Rodčenkov priznáva, že on osobne inštruoval športovcov a trénerov ako ho užívať a organizoval jeho distribúciu.

Jadrom vyhlásenia je podrobný popis plánu výmeny vzoriek v laboratóriu v Soči počas ZOH a len potvrdzuje a pridáva ďalšie podrobnosti k tomu, čo pôvodne porozprával New York Times a iným periodikám a obletelo to celý svet. Rodčenkov je na svoj program hrdý, veď žiadny z ruských športovcov nemal pozitívny dopingový nález, hoci Rodčenkov tvrdí, že vo svojich záznamoch má aj údaje o pravých vzorkách a vie, ktorí zo športovcov mohli byť kvôli dopingu diskvalifikovaní. Na prospech Rodčenkovho morálneho profilu v mainstreame je v bode 223 uvedená príhoda o tom, ako na neho vtedajší minister športu Nagornych naliehal, aby zariadil pozitívny nález ukrajinskej biatlonistky, ktorá bola najväčšou konkurenciou ruských. Rodčenkov odmietol: „Vysvetlil som mu, aby na tento nápad zabudol. Pri opakovanej analýze sa príde na to, že zakázaná látka bola do vzorky dodaná injekčne, lebo sa vo vzorke nebudú nachádzať metabolity.“ – Toto uviedol v miestoprísažnom vyhlásení. Pre Deutschlandrundfunk však tú istú situáciu komentoval týmito slovami: „Za 20 rokov som tisícky pozitívnych vzoriek vymenil za negatívne a zrazu odo mňa Nagornych chcel toto. Len si to predstavte. Samozrejme, že som mu povedal, že Ukrajinka je špičková športovkyňa a nemôžeme jej len tak niečo pichnúť do moču.

V súvislosti so zničením 1417 vzoriek v Moskovskom laboratóriu je zaujímavé, že: „Vždy som sa snažil držať Moskovské laboratórium čisté, aby v ňom pokiaľ možno vôbec neboli pozitívne vzorky. Preto som dbal na používanie takých látok, ktoré mali len veľmi krátke obdobie zistiteľnosti.“ Rodčenkov sa pri vyšetrovaní McLarena vyjadril, že medzi zničenými vzorkami by sa len výnimočne našla nejaká pozitívna. Ich zničenie však poslúžilo ako zámienka na plošný trest pre všetkých ruských športovcov. WADA si takto nemohla overiť, ktorí z Rusov podvádzali dopingom a nemohla potvrdiť, ktorí nemali žiadny pozitívny nález. Tak sa chová ku všetkým ako k pozitívnym.

Za dôležité tiež považujem, že MOV vo svojom zdôvodnení zákazu štartu Rusov pod hlavičkou vlastného štátu necituje toto miestoprísažné vyhlásenie. Keď totiž uvažujeme o Rodčenkovej dôveryhodnosti, treba si uvedomiť, že odkedy pracoval ako riaditeľ Moskovského laboratória, aj podľa vlastného miestoprísažného vyhlásenia, minimálne od roku 2005, teda desať rokov denno-denne podvádzal a klamal. Je možné, že v jeho prípade by zlyhal aj detektor lží, lebo ho viac stresuje hovoriť pravdu, ako klamať. Nechcem tým naznačiť, že v jeho vyhlásení nie je veľa informácií pravdivých. Lenže ktoré? A nikto sa nemôže spoľahnúť, že keď sa Rodčenkov znovu dostane do Ruska (stále tam má rodinu), že svoje vyhlásenie neodvolá a neprehlási, že bol v USA pod drogami a pod nátlakom.

Dnes na záver ešte zacitujem z rozhovoru Rodčenkova pre Deutschlandrunfunk, aby ste si mohli urobiť plastickejší obraz o jeho charaktere.

Na otázku, prečo Putinovi záležalo na úspechu Rusov na ZOH v Soči povedal Rodčenkov: „Hry v Soči, to bol veľký Putinov projekt. Pretože sa nemohol ničím preukázať, len úspechom na Olympijských hrách, tak preto.

Na druhej strane o niečo neskôr dostal otázku, čo to pre Rusko a jeho dušu znamená, keď musia športovci reprezentovať pod neutrálnou vlajkou, bez štátnej hymny a v neutrálnych rovnošatách. Rodčenkov odpovedal: „Táto symbolika nikoho netrápi, je to len symbol a Rusko nemá na výber, sú to len rovnošaty a aj neutrálne sa budú akceptovať bez, ako by som to povedal, toto okolo je len prvá vlna emócií a neskôr na to všetci zabudnú – hymna, vlajka, neutrálna rovnošata. Na tom nezáleží.

Na konci rozhovoru dostal otázku, či po všetkom, čo sa o dopingovom systéme v Rusku a v Soči už vie, či cíti nejaké pocity hanby. Odpoveď Rodčenkova: „Prečo by som sa mal hanbiť? Viete, ide o dvoch rôznych ľudí, jeden bol v Soči a bol hrdý na to, čo robí. A teraz som tu ja, čo vám toto všetko rozprávam, po vražde môjho priateľa Nikitu (pozn. prekl.: myslí sa Kamajev, šéf RUSADA), po vražde Borisa Nemcova, veď po Olympijských hrách v Soči nasledovala invázia na Ukrajinu a zostrelenie MH17. Necítim sa, povedzme to tak, zahanbený. Hovorím ľu´dom pravdu, lebo všetky takéto veci v športe majú tesnú súvislosť s politickými a dokonca historickými udalosťami, ktoré sa stali po OH. Úspech v Soči podnietil Putinovu agresiu. Nie je namieste… hovoriť o nejakej morálnej hanbe. Rusko je krajina, kde neexistuje žiadna morálka a žiadna hanba. Nanešťastie ja som Rus. Je vám to jasné?

Tak si urobte názor sami. Kvôli niekoľkým, čo to nedokážu nebudem tentoraz to potešenie brať ostatným. Až nabudúce.

 

 

Spracoval

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Navaja se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

54 reakcí na Fakty svedčia o zaujatosti MOV (3)

 1. vonrammstein napsal:

  Proč je tenhle článek v nejnovějších komentářích?

  To se mi líbí

 2. cobolik pacholik napsal:

  ten panacek vedel o vsetkom,aj keby sam putin kazal brat cokolvek,uz jak prokurator by som dumal,hoci ja obycajny kokot a nemusim byt prokurator v amerike dumam a nie v rusku,dal by som mu otazku mr.rodcenkov,ked je pan tak hlboko presvedceny a vie,ze sa v rusii konal doping na najvyzsej urovni,preco kurva pan rodcenkov nevtikol hned na zapad a zacal sirit pravdu,pokial mu biznis isiel,bol pan ticho,pravda ho nepalila,bo ju chladili peniaze,ked sa na medzinordnej urovni zistilo,ze sa bral doping,pan utiekol tu,bo nebol by na mieste zastreleny,ale dostal by turmu,jak mam brat pana vierohodnost,ze mu zalezi na spravodlivosti,dalej tu je vidno jak v amerike sa vytraca uz dost dlho zmysel pre spravodlivost,kuka sa na spravodlivost,cez ideologicke kukere,hned by dostal otazku,ze sa mu ma verit a jaky dokaz,ze to vsetko robil sam putin a co vy pan rodcenkov?vy nic?az potom ste tu prisli bonzovat?predat spravu emigracnemu uradu a deportovat do rusie,bo ked uz pri dopingovej sprave v ktorej pravdy bude,ze sa bralo,ale kto to organizoval,ze stavka v rusii to otazka jak car puska velka a ked do toho zamiesal,MH17 v ktorej je len jasne ,ze raketa sundala ten let,krym a ukrajinu zamiesa,plus nemcova,sionistu chodorovskeho nespomnul,tomu dal car milost,chuj s ruskou aferou,mne hlavu prebija doveryhodnost americkej justicie a jej organov,jak napriklad FBI,co od zaciatku jasne,ze ruska spojka vo volbach to blud,polopravdy a na silu udrziavne ojebavanie,uz za toho blbecka busha,ked dal novinar otazku,jak je mozne,ze my kraj poriadku a spravodlivosti,drzime,bez najmensieho podlozeneho dokazom obzalovania stovky alahistov na guantanamo?mr prezident,mam dojem,ze sa to tak isto moze obratit,aj na us citizen,ktory budu vyuzivat svoje nedotknutelne pravo slobodu slova a na nijakej podlozenej skutocnosti sa nas obcan moze bez sudu ocitnut vo vazeni,povedal,ze nebude odpovedat,bo sprava guantanamo,sa riesi,aj zdruzenie ci asocia advokatov urgovala v kongers,nie pre peniaz,ale su ludia,jak snowden,co poukazuje na to,jak sa nedodrzuje zakon a inac sa robi ,jasne,ze alahisti tam,to nijaky svatci,ale najprv obzaloba a nie jedna pani povedala,jak kerry,ked sa ho pytali,toto mi tiez utkvelo v tej palici,na akych dokazoch tvrdi,ze MH17 zostrelili rusi,normalne povedal,ze social media to publikuju,kurva minister zahranicnych veci a potom habkal jak ja na 4 promile,viac verim tym jebanym traktarom jak demokratickemu zapadu,proste sa karta obratila,kus ma dnuka jebe,ale porovnavam si tak gazdovsky,bo na palici,ked tolke roky som cul ojeby z ruska a teraz ked tak slucham rusko,jak free europe v rozptyle v bechyni v 1983 roku a signal som mal dobry,na letisku anteny kvalita,proste to jebane traktarovo povie viacej pravdy jak tu tie kurva balady o kovpakovy na tom zapade.
  bo rusko to nijaky svatec,dalej rusia najviac sa zasluzila,o ochranu krestanstva,ked stupila na gagor tym jebanym vahabistom,chazarik v mnichove,si drista,ze si bude robit proti iranu,co chce a kedy chce,najvacsi klamar a terorista,kaze jak ma iran robit a do toho zakontruje este lepsi kokot saudi arabia,co ma pravo doby kamennej a jeho vlada okato vyrobila ten jebany islamsky stat,bo cujem v kostaich,korea pojde do pozadia a na blizkom vychode sa moze zrodit nieco,jak sa zrodilo v reichu v roku 1932,co zo zaciatku vyzeralo tak nevinne a sladko,a potom preto,ze vykurveny politici otvorene nepovedali,ze nemec ojebuje a nepridrzali ho na kratko,ten jebany sionisticky chaazarsky stat,moze narobit skody takej,o ktorej sa uz mozno viacej pisat nebude…6 miliony zidkov diktuje jak kto ma zit,nech drzia picu a do nikoho nejebu…ukazuje v mnichove cast dronu a ich lietadla lietaju po cudzich vzdusnych priestoroch,kedy chcu,jak syria,libanon,iraq bo sa brania,kurva to len tam mozne,jedno jim jebli dole,bo rus kus vybavil,rus ma jasne povedat,jeste jednou a nie ze zostrelime nad syriou,ale rozjebem na prach rovno na letisku v israel,my tiez preventivne urobime a nebude nam nejaky jebany chazar strielat kde chce,jak by bol pupok sveta,kurva nech tam ziju,ale nech neucia druhych jak maju robit a samy tu hadracku holotu polozili do ghet jak samy boli,predtym,za osmanskej rise,tam zili po kope araby a zidia SEFARDSKY,pokial neprisli chazarsky a od rozjebania osmanskej rise problem jak svina sto rokov a coraz horsie,bo kurva ine pidistaty jak israel,taka serbia,musela drzat picu a este zbombardovali a oni,to buduju a kradnu zem tym hadrakom,bo oni od boha z nich bol vzdy problem…bo maju v tych jebanych hlavach,ze boh im vsetko dal.kurva ta najebal som spravu,lepsia jak WADA,chuj mne nevadi.

  Liked by 1 osoba

  • cobolik pacholik napsal:

   ja teraz preletel clanok a tam sa toto pise,ze ten kokot je spoluzodpovedny,tu chcem poukazat,ze mna kokota obycajneho napadlo,co nejaky doktor prav vydal spravu,nijak si nefandim bo naozaj ja dlhe clanky necitam cele,ja dostanem kopa a idem potom kus preletim,za to,cim menej z clanku precitam,to jebnem este dlhsi moj slint,to slovo sa mi paci slint, a este obdivujem ludi jak navajo code,ze tak do detailu,to rozoberie a pise sa ta sprava na tolko stran jak karl may,tot iste ten vykurveny hagsky sudny dvor,na amrickych pilotov,ktory strielali v iraku,ci afganistan do civilnej holoty neplati,jak za soudruha delaj hosi od demokratickej justicie,jak mna.kurva ojebavak ma pravdu a kto drista pravdu,je za kokota,nevadi samo sa to tak dojebe,co len dobre,keby aj hned traz to vsetko jeblo…

   To se mi líbí

 3. jaa napsal:

  https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni-olympijske-hry-zoh-pchjongcchang-2018-curling-na-zoh-2018/327251/doping-rus-zmizel-z-vesnice-ostatni-curleri-nechapou-k-cemu-by-si-pomohl.html

  Začíná to být zajímavé. Byla by to sranda nebo dráma – kdyby fšem rusům co získají dajli medajli našli doping. jejda… začíná to být zajímavé, když sami curleři nevidí důvod dopovat. Jestlipak jim u nepoddajných rusů nepomáhá výše jmenovaný????

  To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Zrejme to odhadujete dobre, pani jaa. Našiel som tento zdroj (http://www.sportsintegrityinitiative.com/wada-wadas-bad-science/), ktorý je kritický voči WADA práve vo veci dotyčnej látky – meldonium.
   Meldonium je naozaj cielene protiruská látka, lebo z nejakého dôvodu sa vyskytuje hlavne v preparátoch z východnej Európy. Vraj kvôli tejto látke už mala dopingový trest aj tenistka Šarapovová.
   Pritom ani vedci poriadne nevedia, ako by táto látka mala pomáhať pri zvyšovaní výkonnosti. Navyše metabolity tejto látky pri vysoko citlivej analýze zostávajú v tele aj niekoľko mesiacov.
   Výrazne „protiruský“ dopad zákazu tejto látky dokumentuje aj výsledok tejto štúdie:

   To se mi líbí

 4. vera napsal:

  Nic moc účinky. A vlastně jenom jedno slavné jméno.
  To když si člověk přečte něco o Salbutamolu…a uvědomí si, kolik sportovců ho v současnosti bere… má antikatabolické účinky, pálí tuky, ovlivňuje intenzitu tréninku, mírné svalové a silové přírůstky, s krátkou účinností, tak 1,5 až 4hodiny. Hodně si ho pochvalují astmatiční kulturisti:
  https://vsetkooanabolikach.webnode.sk/tuk-spalujuce-latky/salbutamol/
  Zajímalo by mě, jestli se octne mezi zakázanými látkami až když ho začnou brát i východní sportovci, nebo zůstane navěky volným )

  Liked by 1 osoba

  • jaa napsal:

   🙂 to existuje – astmatičtí kulturisti? já myslela, že astma je vážná nemoc , a ejhle kulturisti 🙂 sou to vjeci

   To se mi líbí

   • Slim napsal:

    Astma je sice vážná nemoc, ale v lehké formě (tam se právě inhaluje Salbutamol), a snad i ve střední intenzitě jste v kompenzovaném stavu schopni stejných výkonů jako dřív.
    Pokud se nemýlím, astmatici jsou i Lukáš Bauer a snad i Ďáblíková (nebo Quitová.?)

    V těžké formě je to průser

    To se mi líbí

     • jaa napsal:

      Podle mýho selskýho – lehká, těžká – dělat vrcholový sport je hazard. A ten se jim škaredě vymstí. Proč to dělají, bždyť za to ty peníze nestojí.- Zdraví je přednější -nebo jim to nedochází?…

      To se mi líbí

      • Slim napsal:

       To je až moc selský. Kouření je taky hazard se zdravím a brali jsme na to v mládí ohled?
       Lidi se nerozhodují vždycky racionálně, je často vůbec nesnadné přijít na to, co to je

       To se mi líbí

     • kočka šklíba napsal:

      Ano a minimálně 50 % norských sportovců, podle jejich šeflékaře, podle jiné norské lékařky až kolem 70 %. Mimochodem, že to má i Sablíková jsem nevěděla (pokud jsem dobře přeložila to jméno), o těch 2 vím a také už neberu jejich sportovní výsledky nějak s radostí, prostě nemohu. Salbutamol prokazatelně výkonnost ovlivňuje.

      To se mi líbí

      • Slim napsal:

       No to hledání příčina-následek může být ošidné. Co když je to tak, že dýchání (spíš hltání) studeného vzduchu napomáhá vzniku astmatu? Nebo antukovýho prachu? 🙂 Astma- na rozdíl třeba od zlomené nohy – je nemoc ne úplně pochopená. Možná se pod tím jednotným názvem skrývá víc nemocí..

       To se mi líbí

     • kočka šklíba napsal:

      50 % přítomných na OH.

      To se mi líbí

 5. vera napsal:

  Vlastně je to nakonec jednoduché – největším dopingem je rusství :
  Sobotňajší zápas Olympijských športovcov z Ruska s USA (4:0) v B-skupine hokejového turnaja na zimných olympijských hrách v kórejskom Pjongčangu mal nešportovú dohru.
  Tréner USA Tony Granato odmietol po stretnutí podať ruku svojmu náprotivkovi Olegovi Znarokovi.
  Americkému koučovi sa nepáčil prístup Rusov – tí v závere zápasu za stavu 4:0 v ich prospech poslali počas presilovej hry na ľad najlepších hráčov. „Nebolo to od nich pekné, viedli už o štyri góly,“ cituje Granata portál insidethegame.biz.
  https://sport.sme.sk/c/20763300/tony-granato-nepodal-ruku-olegovi-znarokovi-na-zoh-2018.html#ixzz57ZbKyK7H

  To se mi líbí

  • jaa napsal:

   Tě buch – už i takhle, to snad není možné…..
   jak jsou ti amíci ubozí je do nebe volající…..

   To se mi líbí

  • kočka šklíba napsal:

   Idiot, co jiného říci?

   To se mi líbí

   • st.hroch napsal:

    Jo, pindosové ubožáci jsou, ale nepřehlédněme, že dávno nejde o sport – je to byznys, a tam jsou naprosto nekompromisní – nějaký mravy…? Nedávno si mi jeden (podle mýho slušnej člověk) postěžoval, proč je Evropani moc nemusí. Nejspíš jsem mu to nedokázal vysvětlit, protože z jeho řeči plynulo, že upřímně veří, že to co dělají, dělají správně…

    To se mi líbí

   • tata napsal:

    jenže kdyby to byla vyjímka,jenže já bych řekl že Američané uznavají jen sebe,jenže plno lidí si neuvědomuje co je za jejich svobodou,to pro ostatní znamená otroctví,at jsou Rusáci sebehorší oni vždy byli v obkličení hajili přežití ,USA jen roztahovačnost

    To se mi líbí

  • st.hroch napsal:

   „…Pokud se dnes účelově připomíná existence tohoto tábora, nesnižuje se tím pouze utrpení Romů v letech 2. světové války, ale de facto se tak relativizují i místa bezprostředně svázána s českou národní tragédií (např. Malá pevnost Terezín, tzv. Pečkárna, Kounicovy koleje v Brně, střelnice v Kobylisích aj.),“ stojí v závěru expertízy.“
   No, a to je to, oč tu jde a nikoli ve druhý řadě. Jestliže se v tom s tak ostudnou intenzitou angažoval býv. ministr kultury, pak vliv zpoza kopečků nelze vyloučit. No, a cikáni to mají ve skutečnosti silně na salámu. Bude je to zajímat jen potud, pokud z toho bude čouhat cecík státních financí…

   To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Ale nemaj. Zkuste se nějakýho zeptat. 9 z 10ti Vám řekne, že jeho děda nebo babi umřeli v Letech. Vůbec je nebude zajímat, že kdyby to byla pravda, muselo by jich bejt půl milionu.
    Ale že se tu někdo veze na vlně korektnosti, předposranosti a iluzorní cikánský emancipace, o tom samozřejmě není sporu.

    To se mi líbí

    • oh napsal:

     Někteří budou i tvrdit, že trpěli s rodinou v Letech i v době, kdy tábor už neexistoval. A najdou se i tací „novináři“, co podobná tvrzení nejen ochotně spapají, ale ještě přibarví, doplní úderným titulkem a budou ho – jménem civilizace – šířit dál:
     „Novinář“ – politolog z Týdne David Jareš píše novou, lepší českou historii, zbavenou mýtů:
     „To nebyla žádná převýchova. Byl to koncentrák, kde s lidmi zacházeli nelidsky,“ protestuje pětasedmdesátiletý Eduard Vrba. Do tábora v Letech se dostal v srpnu 1944 s celou rodinou. „Tehdy už to žádný trestní tábor na převýchovu nebyl, ale i kdyby, copak cikáni nejsou lidi?“ .
     Celé to má jen drobnou vadu – dvouletý Eduard Vrba byl tedy s rodinou v srpnu 1944 odvezen do tábora, který byl už rok zavřený. (Možná strojem času.) Ale takový drobný problém se jistě brzy vyřeší a odporní rasisti, dosud provozující památník Lety, chybné informace, hojně se na jejich webu vyskytující, určitě opraví podle nově zjištěných politicky korektních „skutečností“.
     Norské fondy na to jistě dohlédnou.

     .

     Liked by 1 osoba

     • vonrammstein napsal:

      Přesně o tom mluvím.

      To se mi líbí

     • čtenář napsal:

      no jasně,75 letý cikán uvede chybný rok a už se naznačuje jak si to celé vymyslel.

      no tak najděte ten důkaz,že tehdy dvouletý cikán v Letech vůbec nebyl a nemám problém,smeknu a skloním se před vámi až k zemi.

      ale takto,honit se na tom,jestli 42-43-44 mi přijde ulítlé.

      vy samozřejmě v 75letech budete sypat letopočty z rukávu,protože jste geniální,já jsem jako ten cikán.

      nevzpomenu si ani jaký byl letopočet kdy mi operovali slepé střevo,což není ani 50let stará věc,ale vzpomenu si na detaily,jak jsem seděl na hajzlu v mateřské školce celý den protože mě bolelo břicho,jak jsem se probudil když mě převáželi v noci na sál a viděl okolo sebe samé bílé kachlíky,jak jsem se vyděsil když jsem se podíval pod náplast a viděl ty stehy,jakou jsem měl radost když jsem od našich dostal tu červenou Tatru,ale kurva jaký to byl rok si nevzpomenu a určitě bych ho uvedl chybně kdybych se o to pokoušel.

      ale vy jak vidím byste z toho udělal závěr,že slepé střevo stále ještě mám.

      Liked by 1 osoba

      • kočka šklíba napsal:

       Jste normální? Nevypadá to. Důkaz toho že něco nebylo?

       To se mi líbí

       • čtenář napsal:

        ale vypadá to,že někomu zcela „normálnímu“ evidentně chybí že už nesmí startovat na vonrammsteina

        To se mi líbí

       • kočka šklíba napsal:

        Co to sem zatahujete čtenáři? Vy asi nejste zcela normální. Jak to souvisí s problematikou Letů, můžete to vysvětlit? A navíc to vůbec nechybí mně, spíše druhé straně, když jsme u toho. To dotyčný už 2x reagoval na moje příspěvky, já ani jednou, pouze jsem napsala aby neotravoval. A to kvůli panu Bavorovi, ten si, dost logicky, nepřeje nějaké hádky. Takže lépe čtěte.

        To se mi líbí

      • kočka šklíba napsal:

       Ale když chcete tak ano citace z Wikipedie : ……“Další deportace do Osvětimi-Březinky proběhly v březnu až květnu 1943, kde byla většina deportovaných v noci z 2. na 3. srpna 1944 povražděna. Zbylých asi 200 osob bylo z Letů propuštěno či přemístěno do jiných zařízení. 6. srpna 1943 byl tábor Lety oficiálně uzavřen. Z internovaných osob v Letech přežilo asi 300 osob.“….. Takže pokud tedy dotyčný člověk byl vůbec v Letech, tak byl zřejmě v věku 1 roku (nejpozději) bud propuštěn, nebo deportován do KT.

       To se mi líbí

       • čtenář napsal:

        takže já mám lépe číst,od vás to fakt sedí.

        v odkazovaném článku od OH se píše že sebrali celou rodinu v noci.

        co chcete naznačovat tím „pokud tedy dotyčný člověk byl vůbec v Letech“ ?

        že sebrali celou rodinu,ale on zůstal schovaný pod postelí a vydržel tam rok,dva roky?

        kdo zpochybňuje že tábor už v roce 1944 neexistoval?já snad?

        já být dnes 75letým stařečkem a toto si číst,to jak to podává OH a to jak to podáváte Vy tak bych vás přetáhl holí a ani bych se za to nestyděl.

        To se mi líbí

      • oh napsal:

       Víte, čtenáři, to že pětasedmdesátiletý cikán, kterému tehdy byly celé dva roky a tudíž to celé zná jen z vyprávění, si možná spletl rok, mě ani tak nenaštvalo. Mnohem víc mě, s odpuštěním, sere fakt, že ten špatný rok klidně pustí do článku zajisté nepětasedmdesátiletý „novinář“ a ještě ho doplnil tou Osvětimí v titulku. Tak za to, milý čtenáři, bych zase já přetáhl holí pana novináře i pana šéfredaktora. Ti by totiž měli vědět, o čem píší. A mimochodem, srovnávat Lety s Osvětimí, to chce vážně kachní žaludek a hroší kůži a nulové znalosti historie obou těchto „zařízení“. Případně totální výpadek svědomí, extrémně přebujelé ego a velmi slušný plat.

       Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I
       Autor pozůstalý po oběti gestapa, příbuzný obětí Osvětimi
       Osobní poznámka: Kdyby mi někdo do očí tvrdil, že mí dva strýcové v Osvětimi byli drženi pod dozorem „českých dozorců“, musel bych mu naplít do obličeje.

       http://www.novarepublika.cz/2018/02/obri-lez-o-tzv-ceskych-cetnicich.html

       P.S. Existence či neexistence vašeho slepého střeva, čtenáři, by mě pravděpodobně nechala v klidu.

       To se mi líbí

       • čtenář napsal:

        dopracovali jsme se alespoň k tomu že mu ty dva roky být nemohli,jak správně uvedla kočka šklíba,to jsem bez ověření převzal z článku,nebyl jsem sám,že.

        bylo mu pouze několik měsíců,strana 3

        To se mi líbí

       • kočka šklíba napsal:

        No takže se ukazuje, že buď „novinář“ nebo Vrba nebo oba si to vlastně vymysleli. On si nic pamatovat nemohl ale v článku toho žumpoida je to podáno jako Vrbovy vzpomínky. Navíc, v tom dokumentu od čtenáře se píše, že “ s celou rodinou přežil“, tak něco je asi ve vyprávění pokaždé jinak, podle článku zemřel jeho otec v táboře na tyfus. A po uzavření tábora byl kde? Nevěřím, že by několikaměsíční dítě přežilo Osvětim, a jeho sourozenci rovněž. Myslím, že tu něco hodně nehraje.

        To se mi líbí

    • vera napsal:

     K té cikánské pravdomluvnosti …

     To se mi líbí

     • vonrammstein napsal:

      Pěěěěěknýýýý! Dobrý kurvy. Inu-cikáni.

      To se mi líbí

      • čtenář napsal:

       řekl bych,že málokdo by byl tak blbej aby dělal pojistný podvod v Tachově když má auto s registrací na Slovensku.
       tam mají také silnice,na Slovensku.

       navíc,ti cikáni kteří tam stáli byli oblečení v hadrech jako kdyby odešli před malou chvilkou ze stavby anebo vylezli z výkopu,dle mého to byla parta co k nám jezdí makat.
       pojistný podvod je až ta poslední možnost,moc složité na kohokoliv a za tu totálku by dostali akorát tak několik tisícovek a na ubytovnu by museli chodit po svých.

       a že lhali,no nic nezvyklého při takové situaci,kdo už nějakou takovou anebo podobnou situaci zažil tak ví že mezi lhaním bílých-černých není rozdílu,i bílí se snaží vykroutit jak jen to jde.

       To se mi líbí

       • vera napsal:

        Vám to chybí, procházet se po černém prostředí každý den, a pozorovat ten cvrkot, viďte, Jak nepoznáte na vlastní kůži jejich umění profesionálních plaček a lhářů, nemůžete uvěřit, co dokážou. Viděla jsem na vlastní oči, jak agresivní klučina napadl řidiče autobusu, vytáhnul ho ven a začal mlátit, ale když přišla policie, cikáni svorně hlásili- ja sem to videl, to ten ridic zacal. Přijeďte, užijem si hromadu srandy.
        Jsem zvědavá, jestli se v našem ghetu budete cítit stejně klidně, jako za křižovatkou mezi bílýma „stejně zlodějskýma bestiema“…..
        A že mají taky silnice , na Slovensku..no, oni tam mají taky školy a nemocnice, apřesto jdou k nám, slovenští cikáni, přitáhnou žloutenku a svrab do české školy, a pak zase táhnou o dům dál…
        bože, jak já zbožňuju ty kecy přes plot……..sorry, čtenáři, ale já to mám fakt všechno denně na talíři )

        To se mi líbí

       • vera napsal:

        A k tomu videu – je na něm vidět, že to jejich auto už tam chvilku stojí. Jak tu nehodu vysvětlíte jinak než schválností? Že si nevšimli?? vy se při couvání nedíváte dozadu, doboku, prostě to tam napálíte plnou rychlostí? To se tak normálně jezdí? Myslela jsem že ne, ale jestli víte že na Slovensku mají jiné zvyky, nechám se poučit…
        A že by dostali jen pár tisícovek, tak s tím se oni neserou. Hlavní je princip a činnost. Pošlou malé děcko pro balíček bonbonů, nebo papuče, hlavně že něco přinese.
        Jo, tak to u nich chodí…fakt, přijeďte kouknout.

        To se mi líbí

       • čtenář napsal:

        no paní Věro,
        říkejte to někomu kdo dvacet let trávil pracovně na ostravsku,kterému cikáni poškodili kolo a potom ho za noci sledovali kdy zastavím na jeho výměnu.
        říkejte to někomu kdo tam bydlel na hotelu v jehož blízkosti byly cikánské ubytovny a kde jsem měl obavu zatroubit na malá cikáňata,která silnici považovala za hřiště,aby nevyběhla z poza rohu ta velká cikáňata a …a nevím.
        a kde jsem se dřív než jsem se s autem rozjel tak jsem se zamknul a dvakrát jsem vyzkoušel jestli jsem fakt zamknutý,stažené okénko při stání na semaforu bylo nemyslitelným luxusem.

        vím co dokáží,vím co umí,vím jak umí lhát,vím jak umí krást.

        ale laskavě mi nepodsouvejte,že bych byť i jenom naznačoval,že bílí kradou stejnou měrou jako cikáni.

        protože jsem komentoval pouze LHANÍ při dopravních nehodách.

        i slušně vypadající žena ve středním věku,podle oblečení a podle typu vozu evidentně za vodou,umí lhát jako ten poslední cikán z ghetta,při dopravní nehodě kterou zavinila ona sama.
        ostatně slušně vypadající žena ve středním věku je i oproti cikánům před policií ve výhodě,protože vypadá na to že to lhaní nemá zapotřebí.
        to je moje vlastní zkušenost.

        ale chápu,snažím se pochopit,jak tu ženu,která byla mimochodem oblečena za vyšší hodnotu než byla hodnota té cikánské Astry.
        stejně tak ale chápu ty cikány,že lhali až se jim od huby prášilo.

        To se mi líbí

       • čtenář napsal:

        paní Věro,

        to že tam ta Astra s cikány chvíli stála jste si ale přečetla v textu,ale když se podíváte pozorně na kamerový záznam tak uvidíte tohle.

        ta Astra po hlavní silnici projela v té samé době kdy po vedlejší k hlavní přijížděl ten Peugeot.

        průjezd Astry po hlavní silnici 13:39:45
        náraz couvající Astry do Peugeotu 13:39:54

        takže Astra tam žádnou chvilku nestála,Astra projela,zastavila,zpátečka a prásk.

        obyčejná nehoda.

        To se mi líbí

       • vonrammstein napsal:

        Vy jste cikán?

        To se mi líbí

       • čtenář napsal:

        vonrammsteine,

        nejsem cikán.

        jen jsem se pozorně díval,proto jsem dal k posouzení to co jsem sám viděl na tom záznamu z kamery.

        To se mi líbí

       • vonrammstein napsal:

        Přijde mi, že Vaše obhajoba cikánskýho zlořádu je příliš intenzivní. Jako byste byl nějak zainteresován. Což asi nebudete, ale tím hůř to chápu.

        To se mi líbí

   • blbíš napsal:

    Už dlouho se domnívám, že za Lety i za privatizaci by se dal Kchárl už dávno pověsit za koule do luftu, byla by tedy vůle! Že tomu tak není svědčí, že to ta různá „opozice“, která dostávala vod nás průběžně střídavě hlasy ve volbách, to nikdy s náma nemyslela vážně, neb jí byla vždycky bližší košile než kabát. Nechám zcela na vás, co kabát a co košile. Nikdy bych nevěřil, že si Kchárl na tý „opozici“ zasurfuje na vlně současnýho cikánství tak elegantně a lehce … pro mě fakt k neuvěření!

    To se mi líbí

   • tresen napsal:

    I když je to v Parlamentních listech, nepodařilo se úplně zatajit, že v Letech byly postupně tři rozdílné tábory. To, co citujete, se týká tábora č. 2, který skončil v červenci 1942.
    Veškerá veřejná debata o utrpení Romů a o nedůstojném umístění vepřína tam, kde umírali, se týká tábora č. 3, kdy sem byly od srpna 1942 přiváženy celé romské rodiny. Než je v roce 1943 potkal transport do Osvětimi, v Letech zemřelo přes 350 lidí, z toho dvě třetiny dětí. Válku přežilo necelých 10% Romů z těch, kteří tu žili za I. republiky.

    To se mi líbí

    • kočka šklíba napsal:

     Nějak jsem nepochopila co tím chcete říci, to snad nikdo nepopírá. Reagujete tímhle na jaký příspěvek?

     To se mi líbí

     • tresen napsal:

      st.hroch
      20.2.2018 (19:48)

      To se mi líbí

      • kočka šklíba napsal:

       Tak asi jste to nějak umně zatajila, já v tom vůbec souvislost nevidím. Tedy že by st.hroch něco takového popíral nebo vůbec o tom v těchto souvislostech psal.

       To se mi líbí

       • tresen napsal:

        Pointa je v tom, že Hroch cituje pasáž týkající se jedné historické skutečnosti, ale vztahuje ji k něčemu úplně jinému.
        Že jste to nepostřehla, mě neudivuje. Je to totiž oblíbený spin.

        To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.