E-maily medzi Clintonovou a Obamom:


hlavná príčina, prečo Hillary nebola obžalovaná.

(Nové dokumenty FBI odhaľujú, motív na utajenie podielu prezidenta.)

Světový den meteorologů

 Preklad tohto zdroja od pána Bavora. Originálny článok napísal Andrew McCarthy pre National Review.

Hneď od začiatku treba zdôrazniť, že zahladenie pochabého zaobchádzania Hillary Clintonovej s e-mailami sa udialo z iniciatívy prezidenta Baracka Obamu, nie FBI, nie Ministerstva spravodlivosti. (V National Review sme na to opakovane upozorňovali, napríklad tu, tutu.) Proti jeho rozhodnutiu nebol možný opravný prostriedok. Obama cez pseudonymné konto opakovane komunikoval s ministerkou Clintonovou na jej súkromné nezabezpečené e-mailové konto.

Tieto e-maily, vzhľadom na charakter komunikácie medzi prezidentom a členmi vlády, museli obsahovať aj utajené informácie podľa klasifikácie, ktorú sám Obama zaviedol svojim prezidentským výnosom (EO 13526, pozri odsek 1.4). Nepriamo to vyplýva aj z toho, že Obamova administratíva neoblomne odmietala zverejniť obsah e-mailov Clintonová – Obama. Ak došlo k nesprávnemu zaobchádzaniu s utajenými informáciami, tak nutne bolo nesprávne na oboch stranách tejto e-mailovej komunikácie.

Ak by bola potrestaná Clintonová, bolo by Obamovo zavinenie automatické. Pri súdnom procese s Clintonovou by e-maily medzi ňou a Obamom boli stredobodom obžaloby. Pre žalobcu by boli dôkazom úmyselného nesprávneho zaobchádzania s informáciami (alebo podľa oficiálnej verzie „hrubo nedbalého“). Väčší význam by však mali pre Clintonovej obhajobu, pretože by ukázali Obama ako Clintonovej komplica, ktorý by nemusel čeliť žiadnym trestnoprávnym dôsledkom.

Práve preto by k obžalovaniu Clintonovej nikdy nebolo nedošlo. Pekne to ilustruje aj zverejnenie sms-správ medzi agentom FBI Petrom Strzokom a jeho milenkou, právničkou FBI Lisou Page, toto najnovšie odhalenie, z ktorého nám spadla sánka.

Nateraz odložme bokom tú poslednú polemiku. Ktorá sa strhla okolo neschopnosti FBI archivovať päťmesačné obdobie výmeny sms medzi Strzokom a Pageovou, tými z najukecanejších zaľúbencov. Áno, tento technický nedostatok nám zakrýva kritické obdobie vyšetrovania vzťahov Trumpa s Ruskom: od polovice decembra 2016 do polovice mája 2017. To je obdobie, kedy výbor a Ministerstvo spravodlivosti doložiteľne vykonávali a opakovane obnovovali (v intervaloch po 90 dní) sledovanie schválené súdom FISA, ktoré sa pravdepodobne zameriavalo na čerstvo inaugurovaného prezidenta USA. (Pripomíname: Vtedajší predseda výboru, James Comey, 20. marca vypovedal pred Výborom na dohľad nad tajnými službami, že jeho vyšetrovanie skúmalo možnú koordináciu medzi Trumpovou kampaňou a zásahom Kremľa do volieb.)

Chýbajúce sms správy sa pripísali technickej chybe. Ak pripustíme, že táto technická chyba nebola výberová, že sa nestratili len texty, ktoré sa týkali vyšetrovania Trump – Rusko, tak vyzerá dosť nevierohodne, že sa v FBI za päť mesiacov na technickú chybu neprišlo, veď hlavnou náplňou tejto inštitúcie je zhromažďovanie informácií. Ale stať sa to môže. Generálny prokurátor Jeff Sessions trvá na tom, že sa vykoná agresívne vyšetrenie tejto straty, tak predpokladajme (aspoň v rámci úvah), že sa buď tieto texty nájdu, alebo sa prijateľne vysvetli ich strata.

Teraz sa však sústreďme na e-maily medzi Clintonovou a Obamom.

Comey mal 5. 7. 2016 tlačovú konferenciu, na ktorej vydal vyhlásenie s popisom trestuhodného konania pani Clintonovej, ale odporúčal, aby nebola obžalovaná. Dnes už vieme, že Comey toto vyhlásenie pripravoval dva mesiace a za tento čas ho on a jeho poradcovia viackrát revidovali.

V polovici januára 2018 adresoval Ron Johnson, predseda Výboru senátu pre vnútornú bezpečnosť, list FBI s otázkami na tieto dodatočné úpravy. Podľa senátora Johnsona návrh vyhlásenia z 30. 6. 2016 (teda päť dní predtým, než Comey vydal konečnú verziu) obsahoval pasáž, ktorá sa výslovne dotýkala predmetnej výmeny e-mailov medzi Clintonovou a Obamom. (Upozorňujem, že v cenzurovanej správe FBI o výsluchu Clintonovej bola zmienka o e-maili, ktorý 1. 7. 2012 poslala Clintonová z Ruska na e-mailovú adresu Obamu. Pozrite v správe na strane 2). V danej pasáži návrhu z 30. 6. stálo:

Taktiež sme dospeli k záveru, že jednak veľkému počtu ľudí bolo známe, že ministerka Clintonová používa súkromnú e-mailovú doménu, a jednak to bolo aj očividné. Clintonová tiež veľmi často používala svoj súkromný e-mail z územia mimo Spojených štátov vrátane územia pod kontrolou sofistikovaných protivníkov. K takejto e-mailovej korešpondencii došlo aj medzi ňou a Prezidentom, (zvýraznil autor) keď bola ministerka Clintonová na území takého protivníka. Na základe kombinácie týchto faktorov sme dospeli k záveru, že k súkromnému e-mailovému kontu ministerky Clintonovej získali prístup nepriateľské osoby.

V ten istý deň, podľa sms medzi Strzokom a Pageovou, vykonal úpravu Comeyho dokumentu náčelník štábu Jim Rybicki. Výraz „Prezidentom“ sa zmenil na „iným vysokým štátnym úradníkom“.

Tento pokus zakryť, že e-maily sa týkali Obamu, mal jednu očividnú chybu. Prakticky by sa upriamila pozornosť vyšetrovateľov Kongresu a investigatívnych žurnalistov, kto je ten záhadný „vysoký štátny úradník“, ktorému Clintonová posielala e-maily. Toto mimikry by nefungovalo.

Z toho dôvodu sa do 5. 7., kedy Comey predniesol svoje vyhlásenie, prijalo rozhodnutie nezmieňovať Obamu ani náznakom. Namiesto toho sa celá vina preniesla na Clintonovú (ktorá sa aj tak nemusela obávať trestu) za nezodpovedné odosielanie a príjímanie e-mailov, ktoré mohli získať nepriateľské tajné služby. Comey sa vôbec nezmienil o tom, kto bol Clintonovej adresát:

Taktiež sme dospeli k záveru, že jednak veľkému počtu ľudí bolo známe, že ministerka Clintonová používa súkromnú e-mailovú doménu, a jednak to bolo aj očividné. Clintonová tiež veľmi často používala svoj súkromný e-mail z územia mimo Spojených štátov vrátane územia pod kontrolou sofistikovaných protivníkov. (Celá vyššie zvýraznená veta chýba.) Na základe kombinácie týchto faktorov sme dospeli k záveru, že k súkromnému e-mailovému kontu ministerky Clintonovej získali prístup nepriateľské osoby.

Rozhodnutie vymazať akúkoľvek zmienku o Obamovi je v súlade s panikou, ktorá v jeho administratíve vypukla po odhalení, že Clintonová používala súkromný nezabezpečený e-mail, začiatkom marca 2015. Táto reakcia bola popísaná vo viacerých článkoch, napríklad tutu. To, čo najviac znepokojovalo poradcov Obamu a Clintonovej (niektorí boli spoloční), bola nielen opakovaná e-mailová korešpondencia medi nimi, ale aj to, že Obama v celoštátnom televíznom rozhovore predstieral, že nemal potuchy o Clintonovej súkromnom e-maili.

New York Times 4. 3. 2015 priniesli senzáciu o tom, ako Clintonová na ministerstve posielala e-maily a v ten deň John Podesta (jeden z hlavných Obamových poradcov a vedúci Clintonovej kampane) mailoval Cheryl Millsovej (dôverkyni Clintonovej a hlavnej asistentke na Ministerstve zahraničných vecí) s návrhom, aby sa Clintonovej e-maily prezidentovi a od neho „podržali“ – to znamená nezverejňovali – lebo to „je jeho základné exekutívne privilégium“. V tom čase výbor snemovne, ktorý vyšetroval útok džihádistov v Benghází, tlačil na poskytnutie e-mailovej korešpondencie Clintonovej.

Kým Obamovi poradcovia dumali nad tým, ako sa vysporiadať s jeho vlastnou spoluúčasťou na neblahej korešpondencii, Obama 7. 3. v rozhovore pre CBS News klamlivo vyhlásil, že o Clintonovej používaní súkromného e-mailu na služobnú korešpondenciu „sa dozvedel z tlače, tak ako všetci ostatní“. Pravdepodobne sa spoliehal na to, že pri komunikácii s Clintonovou (odhadom 20 e-mailov) používal alias a tak sa na to nikdy nepríde.

Jeho a Clintonovej poradcovia si však v tomto neboli takí istí. Hneď po odvysielaní rozhovoru poslal tajomník Clintonovej kampane, Josh Scherwin, e-mail svojej kolegyni Jennifer Palmieri, v ktorom píše: „Jen, asi o tom už vieš, ale POTUS vari práve povedal, že sa až zo správ v médiách dozvedel, že HRC používala svoj súkromný e-mail.“

Scherwinov poplach dorazil až k Millsovej. Krátko nato rozrušená Millsová e-mailovala Podestovi: „Musíme to upratať – má od nej e-maily – ktoré nemajú state.gov.“ (To znamená, že Obama má od Clintonovej e-maily, o ktorých musel vedieť, že sú zo súkromného konta, lebo adresa odosielateľa sa nekončila na „@state.gov“ ako všetky ostatné e-maily z Ministerstva zahraničia – State Department.)

Ako to teda Obama a jeho poradcovia „upratali“?

Obama svoju e-mailovú korešpondenciu s Clintonovou zapečatil. Urobil to tak, že uplatnil svoje pochybné privilégiá prezidentských záznamov. Biely dom prehlásil, že e-maily samozrejme nie sú zapečatené kvôli svojmu obsahu, ale je to kvôli zachovaniu princípu dôvernosti v komunikácii medzi prezidentom a jeho poradcami. Kvôli médiám, ktoré sa neustále motali okolo tejto záležitosti malo toto riešenie dve výhody: Obamovi to pomohlo (1) vyhnúť sa zverejneniu e-mailov bez toho, aby musel priznať, že v nich boli tajné informácie a (2) nemusel uplatniť pojem „exekutívne privilégium“, so všetkými temnými asociáciami na Watergate, hoci v podstate urobil to isté.

Pripomeňme, že keby sa domáhal exekutívneho privilégia, musel by pri trestnom procese predložiť relevantné dôkazy.

Biely dom sa domnieval, že prezidentove nešikovné vyhlásenie v rozhovore pre CBS sa dá opraviť zdôvodnením, že Obama sa z médií dozvedel o Clintonovej serveri, ktorý používala ako domácu kanceláriu, že nemyslel to, že nevedel o jej príležitostnej korešpondencii zo súkromného e-mailu. Bola to vyslovená chyba argumentácie. Z Obamovho pohľadu bol problém to, že si s ním Clintonová písala cez súkromné e-mailové konto. Fakt, že jej e-mail bol napojený na jej vlastný domáci server a nie cez inú súkromnú mailovú službu, bol v princípe iná záležitosť. Médiá však neboli ochotné takto rozlišovať a výsledkom bolo, že Biely dom záležitosť dostatočne nevysvetlil.

Medzitým, generálna prokurátorka Loretta Lynch prikázala, aby Comey, keď bude popisovať spôsob, ako FBI pristupovala ku Clintonovej e-mailovaniu, používal slovo „záležitosť“ namiesto slova „vyšetrovanie“. Tým sa malo zabezpečiť, aby orgány činné v trestnom konaní, ktoré ovládali Demokrati, zosúladili svoje vyjadrovanie s rétorikou kampane demokratickej kandidátky. Ak neexistovalo žiadne vyšetrovanie, nemôže byť ani obžaloba.

V apríli 2016, v inom celoštátne vysielanom rozhovore, Obama objasnil, že nechcel, aby bola Clintonová obvinená. Jeho dôvody boli z právneho hľadiska len handrovou bábkou: Clintonová vraj nemala v úmysle poškodiť bezpečnosť USA. To však nebolo obsahom útokov, ktorým Clintonová čelila, o úmysle nepadla ani zmienka. Obama však svoje prehlásenie považoval za stanovisko šéfa exekutívy a očakával, že jeho podriadení v orgánoch činných v trestnom konaní toto jeho stanovisko realizujú, a teda žiadna obžaloba nebude.

Za pár týždňov, hoci  vyšetrovanie stále prebiehalo a mnoho očitých svedkov, vrátane samotnej Clintonovej, ešte nebolo vypočutých, FBI začala pracovať na  Comeyho správe, ktorou by vyšetrovanie uzavrel. Bez obžaloby.

27.6. sa Lynchová stretla s Clintonovej manželom, bývalým prezidentom Billom Clintonom v Arizone. Niekoľko dní nato si FBI dala tú námahu a vyškrtla z Comeyho správy akúkoľvek zmienku o e-mailoch medzi Obamom a Clintonovou a tým sa celá „záležitosť“ skončila bez obžaloby.

Generálna prokurátorka Lynchová s nevinnou tvárou vyhlásila, napriek búrke kritiky na jej stretnutie s Billom Clintonom, že vo veci potrestania Clintonovej bude akceptovať akékoľvek odporúčanie riaditeľa FBI a kariérnych prokurátorov. Pageová v ten deň napísala Strzokovi, že „jej to zámerne vykĺzlo akoby z únavy z dlhého letu“ a dodala, že generálna prokurátorka „vie, že to skončí bez trestu“. Všetkým zainteresovaným to bolo jasné: žiadna obžaloba nebude.

S vedomím, že obžaloba nebude, oznámila 30. 6.  Lynchová FBI svoj zámer akceptovať Comeyho odporúčanie. Aby všetko nevyzeralo ako dohodnuté, FBI ešte v ten istý deň doplnila do Comeyho správy (ktorú potom predniesol 5. 7.) toto prehlásenie: „Túto správu som nekoordinoval a neredigoval s Ministerstvom spravodlivosti, ani so žiadnym iným členom vlády. Nikto z nich nevie, čo sa chystám povedať.“

Nemuseli sa však zúčastniť na príprave tejto správy, nemuseli ani poznať presné formulácie. To rozhodnutie aj tak neurobil Comey. Jediné, čo všetci potrebovali vedieť bolo, že nebude žiadna obžaloba.

Pani Clintonová, s vedomím, že tak skoro obvinená nebude, sa 2. 7. dostavila na vypočutie v FBI. Také niečo by nikdy neurobila, keby bola šanca, že ju potrestajú. Fraška vyvrcholila tým, že FBI dovolila, aby vedľa Clintonovej ako jej právni zástupcovia sedeli asistentka Millsová a Heather Samuelson, pritom obaja boli tiež vypočúvanými osobami pri vyšetrovaní. Niečo také by orgány činné v trestnom konaní nedovolili, keby mala záležitosť vážne dospieť až pred súd. Tu to však bolo jasné: žiadna obžaloba nebude.

Všetko sa upratalo: žiadne obvinenie znamená žiadnu obžalobu a to znamená žiadne zverejnenie e-mailov medzi Clintonovou a Obamom. Všetko fungovalo ako zázrakom… až na to dejstvo, v ktorom sa pani Clintonová vyhrá prezidentské voľby a na problém sa navždy zabudne.

 

 

Preklad

Pro ty, kterým unikla včerejší poznámka, tak tady je odkaz na MEMO:

http://bavor.blogspot.cz/2018/02/fisa-memo-plne-znenie.html

Příspěvek byl publikován v rubrice Navaja se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

49 reakcí na E-maily medzi Clintonovou a Obamom:

 1. NavajaMM napsal:

  Jedna stručná doplnková poznámka pre tých, čo sa pustia do čítania MEMA.
  V médiách je momentálne chaos v tom, či MEMO znamená koniec ruskej stopy, alebo nie. Demokrati tvrdia, že nie, lebo vyšetrovanie Trumpovych vzťahov s Ruskom vraj nezačalo Steelovym fasciklom, ale akýmsi Papadopoulosom z tímu Trumpovej kampane, ktorý je spomenutý v 5-tom bode MEMA. Papadopoulos sa mal v Londýne v nejakej vinárni pochváliť pred partiou, že Rusi majú niečo hodne špinavé na Clintonovú. Nič viac, no počul to spolupracovník austrálskej rozviedky a Austrálčania to posunuli kolegom do FBI. Krátko nato mal do Ruska cestovať iný člen Trumpovej kampane – Page, ktorý je hlavný bod MEMA. Tak FBI v požiadavke na sledovanie FISA predložila ako zdôvodnenie Steelov fascikel, lebo nič iného poruke nebolo.
  Demokrati tvrdia, že Mueller má v ruskej stope aj iné indície, nielen Steelov fascikel a že ho treba nechať dokončiť vyšetrovanie.
  Vtip je v tom, že republikáni neútočia na Muellera a na ruskú stopu ako takú, ale na to, že FBI pod pochybnou zámienkou získala príkaz na sledovanie občana USA s nulovým výsledkom, ale hlavne:
  – Z MEMA jasne vyplýva, že FBI a DOJ neboli nestranní strážcovia zákona, ale aktívne sa zapojili do politického boja na strane Demokratov, a to pred voľbami aj po nich.
  – Jeden agent (Strzok), o ktorom vedenie FBI vedelo, že je naklonený Clintonovej a je proti Trumpovi (jasný konflikt záujmov), vyšetroval aj Clintonovej maily, aj ruskú stopu.

  Čo to vtedy mal na svedomí Nixon? Že skrytý mikrofón?

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   V médiích momentálně je chaos v tom, jestli se o podobné události vůbec zmiňovat. Dříve se některé události nezveřejňovaly a k informacím se dostával omezený počet lidí. Ale zatajovat dneska cokoli je ukázka jen vlastní slabosti. V době internetu se info šíří v mnohem větší míře a může mít i špatné dopady. Když se z informací stanou desinformace. Což je možné kdykoli, kdy se původní informace „tichou poštou“ zkreslí.

   Liked by 1 osoba

 2. brtník z brlohu napsal:

  Navajo díky
  Jinak celkem ticho po pěšině, kauzou se zabývá co vím jedině R. Valenčík, u něho je také odkaz na
  https://www.securitymagazin.cz/zpravy/slozka-trump-aneb-co-poridil-byvaly-spickovy-dustojnik-mi6-1404058935.html

  To se mi líbí

 3. lujjza napsal:

  OT – pouze na vědomí
  https://sport.aktualne.cz/olympijske-hry/trinact-ruskych-sportovcu-omilostnenych-arbitrazi-do-pchjong/r~4fd477a20a4111e8a44c0cc47ab5f122/
  „Třináct ruských sportovců omilostněných arbitráží do Pchjongčchangu stejně nesmí“

  To se mi líbí

  • oh napsal:

   Moc hezká baktuální manipulačka.
   CAS nikoho neomilostnila. Omilostnit v řeči české má jednoznačný význam – stalo se, ale nebudeme to trestat. Správně je to – ale jen jednou, pak už zase naznačují omilostnění a existenci jakýchsi dalších důkazů, které ovšem MOV neráčil předložit – v textu: „arbitráž kvůli nedostatku důkazů zrušila doživotní tresty za doping, tedy stalo se to, že CAS vzkázala MOV a panu McLarenovi & comp., že jejich představa o platných důkazech není kompatibilní s požadavky, které má na důkazy CAS.

   To se mi líbí

  • lujjza napsal:

   Pro mě měl článek tento význam:
   Rusové se odvolali, byli úspěšní, ale stejně nikam nejedou. Protože komise MOV. Jednomyslně.

   To se mi líbí

 4. Slim napsal:

  To, co se tu v posledních dnech psalo o „republikánském memu“ je silně zavádějící.

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-02/what-the-gop-probe-memo-claims-and-how-that-squares-with-reality

  Ti, kdo si pamatují Watergate a mohli ho tehdy kriticky sledovat, dobře vědí, že Nixonova strana udělala mnoho zastíracích pokusů. Ale „vona játrová paštika vyplave jako volej na vodu“. Nakonec

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Ale tohle přece není nic nového. Demokrati přece celou dobu tvrdí, že Memo není pravdivé. Jenže mají pravdu oni nebo republikáni? Takže nic zavádějícího není ve zveřejnění Mema. Prostě se na to díváme každý jinak. A že tam něco smrdí, to ví každý. Jenže Putin má prsty všude. Nakonec zvolil i toho Zemana.

   To se mi líbí

   • Slim napsal:

    Bloomberg ovšem není Demokrat, anobrž Rep. Ale patří k těm příčetným, ne k té skupině Trumpových echt fandů, co si myslí, že Země je placatá.

    To se mi líbí

    • NavajaMM napsal:

     Slime, ani Adam Schiff, ani nikto ďalší z Demokratov, ani ten Bloomberg – NIKTO nepovedal, že MEMO nie je pravdivé.
     MEMO je tiež dielom skúsených a fundovaných právnikov, žiadny paškvil Trumpovho fan-klubu.

     To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Slime, skúste byť konkrétnejší, čo bolo „silně zavádějící“?
   Hore dal pán Bavor link na kompletný preklad predmetného MEMA. Každý si ho môže prečítať a urobiť si vlastný názor. – Na základe prvotného zdroja – MEMA.
   Ten link, čo ste tu prihodili, to má byť etalón pravdy? Je to esencia z názorov Demokratov a zavádzajúcejší článok som už dávno nečítal, lebo každý jeden z vymenovaných bodov sa snaží odviesť pozornosť od podstaty.
   Príklad:
   – Na bod z MEMA o politickej zaujatosti určitých KONKRÉTNYCH vysokých predstaviteľov FBI proti Trumpovi a za Clintonovú (ktorí zároveň vyšetrovali Russia probe) tento Bloomberg namieta, že „FBI je tradične prorepublikánske“ a Comey vyhlásením o Clintonovej mailoch (pripomínam, že bagatelizujúcim) vraj pomohol Trumpovi do úradu.

   Podobnú argumentačnú slizkosť prejavujú Demokrati aj Bloomberg vo veci Steelovho fascikla. MEMO tvrdí, že to bol nedôveryhodný materiál a nemal byť vôbec podkladom pre požiadavku FISA. Demokrati a Bloomberg tvrdia, že Russian probe by prebiehala aj bez Steelovho fascikla. Veď je to očividné jeden o voze a druhý o koze.

   Mne to celé môže byť jedno, ja nie som Američan, ale štve ma to narábanie s informáciami, podsúvanie názorov namiesto faktov a uhýbanie. Náš mainstream robí to isté. Ako dôkaz opaku povie síce pravdu, ale úplne irelevantnú, a tvári sa, že vec je vybavená…

   To se mi líbí

   • Slim napsal:

    Memo není žádný původní zdroj. Je to zavádějící výběr z rozsáhlejšího tajného materiálu. Dokazuje jenom jedno: že Trumpovi začíná z Muellera stoupat voda ke krku. 😀

    To se mi líbí

    • NavajaMM napsal:

     Slime, diskusia ďalej nemá význam. Ignorujete dôležité veci a prekrúcate fakty. Memo je presne to, čo má napísané v záhlaví a „ zavádějící výběr z rozsáhlejšího tajného materiálu“ je len Váš (možno prevzatý) subjektívny názor.

     To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      Někdy bývá těžké přijmout něco, co odporuje mému přesvědčení. A protože Slimovo přesvědčení je, že Trump je darebák, těžko mu vysvětlíme, že i ti druzí jsou darebáci možná ještě většího rozsahu. Ostatně nejen Memo, ale i to povídání o e-mailech Hillary s POTUSem také něco vypovídá. Jenže zdroj není CNN, takže pro Slima to je „fake factory“.

      Liked by 1 osoba

      • NavajaMM napsal:

       Máte pravdu a to je to, o čom sme v podobnej diskusii hovorili nedávno. Že sa tieto veci riešia osobne. Keď ide o darebáka Trumpa, tak je každá špinavosť vopred očistená a keď ide o človeka, ktorý je „demokrat“, tak ten sa z definície nemohol dopustiť ničoho zlého.

       Môže mi to byť jedno, ale som z toho nervózny, lebo zas platí „Veľký brat – náš vzor“ a u nás sa bude robiť to isté.
       Pre mňa osobne by stačilo, keby v tom Meme bol spomenutý len konflikt záujmov – to je absolútny základ akéhokoľvek objektívneho vyšetrovania a to na základe jednej zo svojich profesií viem, o čom hovorím.

       To se mi líbí

      • Slim napsal:

       Vyčkejte chlapci, vyčkejte. Zatím jste to jen vy, kdo se chytá prvního stébla

       To se mi líbí

 5. jaa napsal:

  MT – zakopla jsem o něco, a smekám před slovákama. V naší/jejich by to nebylo možné….

  Jestli se nehodí – tak smažte

  To se mi líbí

 6. NavajaMM napsal:

  Skvelý český spisovateľ a novinár Ondŕej Sekora napísal aj knižku Kronika mesta Kocúrkova.
  Spomínam si tam na epizódu ako radní mesta odmietli obesiť zločinca, ktorého prichytili v meste, lebo to bol cezpoľný cudzinec a mesto si predsa postavilo šibenicu za príspevky svojich občanov a na mestskú šibenicu teda, podľa radných, budú vešať „iba nás a našich potomkov“.
  Nepripomína vám to niečo?
  Neskutočná drzosť, čo robia tí Rusi! Ako si to dovoľujú ovplyvňovať naše a americké voľby? To predsa smú len naše verejnoprávne médiá a z našich daní platené inštitúcie!

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.