V Číně žije třikrát méně lidí, než se uvádí…?


Podíváme-li se na Čínu, klademe si otázku: – a kde vlastně žije a čím se živí ta 1,5 miliardy lidí, které tam mají být? Dvacet největších městských center dají dohromady nanejvýš něco přes 200 milionů lidí.

 Dnes se nezřídka ve vlasteneckých kruzích připomíná přání anglosaského světa vyprovokovat nás k válce s Čínou. A tak nějak to taky bude. V té souvislosti je slyšet od různých tuzemských expertů, že nás Čína už brzy utluče čepicemi, zaberou si celou Sibiř a další katastrofální předpovědi. Může se to stát?

Sloužil jsem 3 roky prezenční služby v pohraničním vojsku na Dálném Východě, učil jsem se vlastenectví na příkladě hrdinů Damanského*), nicméně se domnívám, že ten strašák tak hrozný není …

Je známo, že Čína, kromě toho, že je světovou dílnou, se vyznačuje ještě obrovským množstvím obyvatel – kolem 1,347 mld.(některé zdroje se s tím nepářou a uvádějí 1,5 mld.) a průměrnou hustotu osídlení 140 lidí na km2 této třetí největší země světa po Rusku a Kanadě – 9,56 mil.km2.

Koluje taková bajka, podle které ordonanc, nebo nějaký jiný pomocník Suvorova, když zapisoval diktát hlášení Alexandra Vasiljeviče do hlavního města o dalším jeho vítězství, se pozastavil nad přehnaně vysokými údaji o zabitých nepřátelích.
Na to mu Suvorov údajně odpověděl: „A proč bych měl ty nepřátele šetřit!“

 

Obyvatelstvo:

 

Číňané, a po nich Indové, Indonézané, a vůbec celá Asie si uvědomili, že počet obyvatel jejich zemí je stejně strategickou zbraní, jako bomby a rakety.

Nikdo nemůže s určitostí říci, jaká je v Asii demografická situace ve skutečnosti. Všechny údaje jsou odhadní, v lepším případě jsou to informace Číňanů samotných (poslední sčítání proběhlo v roce 2000).

Počet obyvatel totiž, bez ohledu na protipopulační politiku vlády (1 rodina=1 dítě) posledních cca 20 let počet obyvatel stále roste každoročně o 12 mil. lidí. Jak tvrdí experti, je to kvůli obrovskému výchozímu (tj. základnímu) číslu.
Já jistě nejsem demograf, nicméně 2+2=4. Pokud máte 100 lidí, 2 umřou a 1 se narodí, tak po roce máte lidí 99. Takže, pokud máte 100 mil. nebo 1 mld., a poměr narozených a zemřelých je záporný, pak bez rozdílu výchozího počtu – bude výsledek minusový. Číňanům a demografickým expertům paradoxně vychází plusový…!
Je to velmi zamotaná otázka. Např. v monografii Korotajeva, Malkova a Chalturina „Historická makrodynamika Číny“ je uvedena následující tabulka:
1845   –          430 mil.
1870   –          350
1890   –          380
1920   –          430
1940   –          430
1945   –          490 mil.
Dostal se mi do rukou starý atlas, kde se píše, že v r.1939, tedy před 2. Svět.válkou, bylo v Číně napočítáno 350 mil. lidí. Netřeba být odborníky v demografii, abychom si všimli obrovského nesouladu a absence jakéhokoli zřetelného systému v chování čínského obyvatelstva.

Jednou je pokles o 80 mil. za 25 let, pak nárůst o 50 za 30 let, jindy zase 20 let beze změny. Hlavní je – že výchozí cifra byla střelena odhadem – „kdo by je, ty nepřátele, počítal“…  Ale skutečnost je nejspíš patrná – za 95 let od r. 1845 do 1940 se počet Číňanů nezměnil.

A najednou, za posledních 72 let (s přihlédnutím k ničivým válkám, hladu a bídě a 20 letům protipopulační politiky) tu máme nárůst  skoro o miliardu!
Všem je například známo, že SSSR ztratil během Velké Vlastenecké Války 27 milionů lidí.   Málokdo ale ví, že na druhém místě, pokud jde o lidské ztráty, byla s 20 miliony Čína. Někteří experti uvádějí dokonce 45 milionů.  A bez ohledu na tak příšerné ztráty ohromný přírůstek mezi roky 1940-1945 o 60 milionů! Přitom kromě Světové války byla v Číně i válka občanská, a na Tajwanu dnes žije 23 mil. lidí, kteří se dříve počítali Číňanům.

Nicméně, v době vzniku ČLR v roce 1949, měla země 550 milionů lidí. Za 4 roky (nepočítáme uprchlé na Tajwan) ale přibylo neuvěřitelných 60 milionů lidí. Pak přišla kulturní revoluce s nesčetnými represáliemi i pojídání vrabců v hladových letech, ale obyvatelstvo přirůstalo stále rychleji.

Ale přece jen skoro uvěříme a spočítáme na koleně: 430 v roce 1940 – to je samozřejmě velmi mnoho. Přibližně polovina jsou ženy (v Asii je žen o něco méně – ale dejme tomu). Kolem 200, z nichž babičky a děvčátka tvoří další 2/3. Ženy rodí mezi 15 a 40.rokem=25 let, a dožívají se něco přes 70. Vychází nám tedy cca 70 milionů. Předpokládejme, že v Číně nejsou bezdětné a lesby, + přičtěme moji demografickou neprofesionalitu – a vychází nám oněch 70 milionů rodiček v roce 1940.

Kolik musely rodit tyto ženy děti, aby za 9 let bylo Číňanů 490 mil., na 15% přírůstek? Válka ničení, žádná medicína, řádění Japonců… Podle vědy, neklame-li mě paměť, k tomu, aby nedošlo k poklesu populace, musí se rodit 3-3,5 člověka. A dalších 90 mil. na 70 mil. rodiček, dalšího člověka. Fyzicky za 9 let to není jednoduché, ale je to i možné, ale …
Na internetu se píše, že podle sčítání roku 1953 bylo v Číně 594 mil., ale v roce 19496 ne 490, ale 549 mil. Za 4 roky čtyřicetpět milionů. Za 13 let populace narostla ze 430 na 594 milionů lidí – tedy víc než o třetinu. Takže, každá ze 70 milionů žen za 13 let porodila 3,5 dítěte pro reprodukci + kolem 2,5 (163:70)=6.

Někdo namítne, že v Rusku také byl boom na přelomu 19. a 20. století. Ale v Rusku tou dobou Japonci nevyvraždili 20 milionů lidí a 20 milionů neuteklo na Tajwan. A vrátíme-li s k tabulce, tak co bránilo Číňanům se v předchozích letech rozmnožit aspoň o 10 milionů?

A tady za 13 let z ničeho nic o 164 milionů ve válce a hladu. A abych nezapomněl takové drobnosti jako korejská válka, v níž padlo dalších kolem 150 tisíc mladých Číňanů – to jsou drobnosti. V následujících desetiletích se Ćíňané rozmnožovali zkrátka bezuzdně.

Mám za to, že oni svoje Číňany, podobně jako FED dolary, malují prostě jen tak, ze vzduchu.
Nikdo nezpochybňuje, že Číňanů, Indů a Indonézanů je velmi mnoho, Nigerijců také plno Íránců a Pákistánců. Je ale množství a množství. A Indové – šikulové, se včas chopili iniciativy.
Teď trochu o území. Čína je veliká, ale … podívejte se na administrativní mapu ČLR. V Číně jsou tzv. autonomní oblasti (AO) – je jich 5, ale řeč půjde o třech: Sitiang-ujgurská, Vnitřní Mongolsko a Tibetská.

Tyto tři AO zaujímají dohromady území o rozloze kolem 4 mil.km2 – tedy skoro polovinu rozlohy Číny!
Ale žije na těchto územích celkem asi 46 mil. lidí – kolem 3% obyvatelstva ČLR. Jmenované oblasti jistě nejsou ideální pro osídlení, ale nejsou horší než Vnější Mongolsko nebo naše Tuva, nebo např. Kyrgizie nebo Kazachstan.

Většina Číňanů žije mezi řekami Juang-che a Jang-tse a na teplém pobřeží (jih, jihovýchod). Mimo chodem, k Mongolsku. Pokud Vnitřní Mongolsko je územně větší než Francie a Německo dohromady, pak Mongolská lidová republika – Vnější Mongolsko je ještě+ o polovinu větší než Vnitřní (1,56mil.km2). Osídlená prakticky není – 2,7 mil. lidí (hustota osídlení 1,7/km2, zatímco v ČLR vč. uvedených AO je to 140 lidí/km2, je v meziříčí ke 300 lidem/km2) – máme-li věřit statistickým údajům.

Zdrojů, za kterými se Číňané údajně pohrnou na Sibiř s rizikem narazit na ruské atomové bomby, je i v Mongolsku, ale i v Kazachstánu,  plno, ale bomby nejsou. A proč tedy nevytýčit ideu spojení – sjednocení mongolského  lidu pod křídly Říše středu?

Číňanů je v Rusku 150-200 tisíc. Počet obyvatel Chabarovska a Přímořského kraje, Amurské oblasti a Židovské autonomní oblasti (kolem 5 milionů) se jistě nedá srovnat s 38 miliony obyvatel pohraniční provincie Chej-lung-tiang, ale přece jen.

Nicméně, Mongolové – klidně spí (Číňanů a Rusů je tam dohromady 0,1% – cca 2 tisíce) a Kazachové se zatím také příliš nevzrušují.

Obávat by se, podle mého, měla Barma (nebo také Myanmar) se svými skoro 50 miliony obyvatel a poměrně velkou rozlohou 678 tis.km2. Nad ní visí ona Jihočínská miliarda, právě v Barmě její diktátorský režim „utlačuje čínskou menšinu“ (1,5 mil.)!! Ale hlavně, rovník je vedle, obrovské mořské pobřeží a – teplo.

Dokonce ani barmští přátele se, jak se říká, nemozolí, zato my jsme v panice.
No, dobrá, čínští komunisté se ze strachu z Američanů bojí zavést pořádek ve vztazích s Tajwanem, ale ve Vietnamu Čína otevřeně naráží, křičí, že se nebojí a stále připomíná dávnou rvačku, Laos a Kambodžu se snaží vzít znovu pod křídlo novopečený Velký Bratr. Čína se hádá s Vietnamem o roponosné ostrovy, ale jinak je klid.

Číňani jsou divní. Lidi už tam jsou jako sardinky, ale oni neosídlují ani svoje obrovská území, nemluvě o slaboučkých sousedech, jako Barma a Mongolsko. Ale Burjatsko určitě napadnou  -vždyť poslali už 150 tisícový expediční sbor, jen polovina z něj, se bůhvíproč, zasekla v Moskvě nebo v teplém Vladivostoku. Ale to je prkotina, protože hned jako první udeří – na Sibiř!
No, a to je nejspíš všechno – napoprvé.

Autor: Viktor Mechov
Komentář:

Další myšlenky k této věci …

Populace Země prudce klesá. Vyhodnotit tento pokles lze alespoň podle reálného počtu obyvatel Číny.
Viktor Mechov napsal velmi zajímavý článek, ve které uvádí argumenty ve prospěch toho, že populace Číny je 3-4 krát menší, než nás naučili se domnívat. Totéž lze nejspíš říci i o Indii a dalších zřetelně chudých zemích s populací nadmíru „vysokou“.

Zkontrolovat to je poměrně jednoduché: stačí si ve Wikipedii sečíst počet obyvatel 20 největších čínských měst. A dostanete sugestivních 230 milionů lidí (včetně populace okruhů). A kdepak žije zbytek těch lidí – kde je zbývající miliarda? Na venkově? A kde pěstují potravu? V horách Tibetu, které zabírají skoro polovinu území ČLR? A potravin přece potřebují obrovské množství – máme-li věřit, že v Číně žije 1 miliarda a 340 milionů lidí! Podívejme se dál… Blbopedie uvádí, že v roce 2010 Čína vyrobila 546 mil.tun obilí, přičemž osevní plochy v Číně představují 155,7 mil.ha. Ale k zajištění normálního života populace země musí vypěstovat v průměru kolem 1 tuny obilí ročně na hlavu. Část ho jde na krmení dobytka a část na chléb a další potraviny.
Takže Čína jasně není soběstačná, máme-li věřit údajům o počtu jejích obyvatel. Nebo ano –ovšem, je-li tam 3 krát méně obyvatel, než se uvádí.
Je to možné prověřit, mimochodem, podle ukazatelů USA – a hned bude vše jasnější a pochopitelnější!  Takže: v USA sklízí průměrně 60 mil.tun pšenice ročně z ploch o výměře kolem 20 mil.ha. Krmě toho ta m sklízí 334 mil.tun kukuřice ze 37,8 mil.ha, a 91,47 mil.tun sojových bobů z plochy 30,9 mil.ha. Vychází tedy, že celkem sklízí kolem 485 mil.tun obilí z plochy kolem 89 mil.ha. Ale počet obyvatel USA dosáhla jen kolem 300 mil.lidí! Přebytky obilovin se exportují.
Odsud hned vyplývá, že Číně chybí řádově 800 mil.tun obilí, které není prakticky kde koupit – máme-li věřit údajům o 1,4 mld. Číňanů. Pokud této pohádce nevěříme, tak je vše pochopitelnější, a populace Číny nemůže překročit 500 mil. lidí!

A ještě jedna nesrovnalost: Wikipedie informuje, že podíl městského obyvatelstva v roce 2011 poprvé dosáhl 51,27%, což rovněž potvrzuje hypotézu, že skutečný počet obyvatel Číny nepřekračuje 500 mil.
Totéž se děje s Indií! Pojďme spočítat počet obyvatel 20 největších indických měst. Odpověď vás rovněž překvapí: je to pouze 75 mil.lidí! Ale kam se poděla ta zbývající miliarda a dvěstě milionů, kde žije? Rozloha země je něco přes 3 mil.km2. Nejspíš žijí v přírodě s hustotou osídlení kolem 400 lidí na 1 km2.

Hustota osídlení je dvakrát vyšší než v Německu. Ale v Indii žije ve městech údajně kolem 5% obyvatelstva. Pro srovnání: v Rusku je podíl městského obyvatelstva 73% při hustotě osídlení 8,56 na km. Ale v USA činí podíl městského obyvatelstva 81,4% při hustotě osídlení 34 lidí/km2.
Může být oficiální informace o Indii pravdivá?

Samozřejmě ne! Hustota osídlení na venkově vždy dosahuje jen několik lidí na kilometr, tedy cca 100 krát méně než v zemi celkem. A to je jasným potvrzením toho, že populace v Indii je 5-10 krát nižší než se píše v oficiálních zdrojích.

Navíc, podle informace Wikipedie skoro 70% Indů žije na venkově – takže námi spočítaných 75 mil. městských obyvatel odstavuje kolem 30% populace Indie.

Z této proporce plyne, že celková indická populace se bude pohybovat kolem 250 mil. lidí, což daleko spíš odpovídá skutečnosti, než pohádka o miliardě.

Indie – to je zatím prostě kloaka s pohřbenou ekologií a neschopným obyvatelstvem, maximálně 200-300 mil. lidí. A indicko-čínský mýtus o obrovském přelidnění se hodí jen k tomu, aby  parazité nás mohli i dál beztrestně oblbovat  a pokračovat v ničení obyvatelstva planety …

Jistě, čtenář nemusí souhlasit s obsahem článku, případně s metodikou srovnání (některé údaje nesedí). O to tady ale nejde. Spíš by nás to mělo vést k zamyšlení nad tím, proč se – a nejen v případě údajů o přelidnění – natolik manipuluje se skutečností. Takže si každý pro sebe položme klasickou otázku – „Cui bono?“, nebo chcete-li „Cui prodest?“ … Vzpomínám si, že můj tatík říkával, že nejhorší smrt je smrt z vyděšení..  (pozn.překl.)
*) Damanskij – ostrov uprostřed pohraniční řeky  Ussuri (230km jižně od Chabarovska), kde se odehrávaly tvrdé boje čtvrnáctidenního konfliktu v roce 1969 mezi sovětskou a čínskou armádou

Přeložil:

 

Zdroj:  http://zagopod.com/blog/43284204895/Vnezapno:-V-Kitaye-zhivet-v-tri-raza-menshe-naseleniya,-chem-pri

 

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

64 reakcí na V Číně žije třikrát méně lidí, než se uvádí…?

 1. jaa napsal:

  Dík za překlad. Je to zajímavé. Podle hospodářského zemepisu pro školy pedagogické a hospodářské z roku 1956 – se dříve počet jen odhadoval. První sčítání – bylo až v r. 1953 – 590 milionů obyvatel – tedy až po válce, Rozmístění neobyčejně nerovnomšrně – Nejvíce Zemědělské oblast do 500mnm. někde hustě – až 1000/km2. Ve východní části /36%plochy/ žije 95% obyvatelstva – Je to vůbec zajímavé porovnávat – i další země.
  Vůbec byly tenkrát ty učebnice důkladnější a zajímavější. Akorát tam není Rusko a Izrael jen v divné zkratce – tedy z dnešního pohledu.. .
  To jen tak… ale je zajímavé , že jsou tam taky všechna nerostná bohatství – v té době už známá.
  Jinak se tam uvádí že anglické dominium Indie – bylo v roce 1947 rozděleno na Indické / hindové – 380 mil. obyv. a Pakistán/ muslimové.- 80 mil.
  Barma a Siam – po 20 mil. Indonézie – 81 mil.
  JU a Turecko – podle tehdejší doby – nikoli Evropa ale Malá Asie. hmm Vůbec informace od tama jsou taky zajímavé… to jen tak

  To se mi líbí

 2. NavajaMM napsal:

  Vďaka za preklad a ten záver je najlepší – o smrti z vydesenia. V tej súvislosti ma napadá, že ktosi (a už si neviem spomenúť kto) povedal, že najvydesenejší národ na svete sú Američania.
  Čo sa týka článku, áno, je hodne úsmevný. Čína je normálny civilizovaný štát a zhruba každých 10 rokov vykonáva sčítanie ľudu. Prírastok 10% každých 10 rokov (tak je to posledných 40 rokov), to nie je žiadny štatistický outlier. Najväčší prírastok zažila Čína od 1964 do 1982, teda v čase, keď už mal Mao Parkinsona a už nevládal tie veľké skoky. O Maovi sa hovorí, že mal hodne mileniek, takže keď zomrel, tak sa znormalizoval aj ten prírastok.
  V tých skorších rokoch – prečo tie čísla tak lietajú – málokde presne píšu, ktoré provincie počítajú do Číny. Nemyslím teraz na Tibet, ten nebol veľmi zaľudnený, ale napríklad v niektorých obdobiach patrila k Číne Korea, ale nepatrilo Mandžusko alebo niektoré veľké mestá na juhu.

  To se mi líbí

 3. NavajaMM napsal:

  OT: Pán Bavor, môžete vyzerať poštového holuba.

  To se mi líbí

 4. blbíš napsal:

  klobouk dolů, příteli, spíte taky někdy? …jak ste se k tý ruštině vlastně dostal?

  To se mi líbí

  • jmeno jasne napsal:

   co je na ruskom tazke,ja vsetky vojnove ruske filmy a serialy dostupne na you tube pokukal vsetky a slucham v originale,najlepsie rozumiem ja tvoju mamu jebal, a v cobolove jak by smet,cesi malo toto pouzivaju,lachy,cobolici rusi su v tom rovnaky,len nehovoria kurva,ale suka,to v mojom ponimani horsie ked povie kurva,jak specialista od hrubych slov som tak vydedukoval,a nehovor stara krabica,ze nerozumies rusky…
   a jak sa dostal k ruskemu?lahke jak svina,nema 27 rokov a kazdy kto ma ponad 50 ponima nemnozka pa rusky ja dost dobre a ked som robil s traktaramy to som plynule dristal,sarisko,slovensko,cesko polsko rusky,to by si mal pocut a prilozil english,to amici na tej stavbe kukali jak telata,bo ja cul ukrajincov v pepikove,ty vole,voni mluvej jak z dzada pradzada cesky.
   jasne,ze ja nemam na prekladanie,ale na moju uroven cujem,ze mi staci.

   To se mi líbí

  • st.hroch napsal:

   Takže to na sebe napráším…první otázka trefila – moc ne, to je ta stařecká nespavost, která mi ale nevadí, protože si prodloužím den a jen Bůh ví, kolik mi jich v pohodě ještě zbývá… No a k jazyku: díky dobrejm základům od pana učitele Zemana ze základky, jsem četl a psal (s chybami) Hlavně ale jsem v tehdejším SSSR pár let žil (a taky hodně cestoval) – a to je vždycky ta nejlepší škola). Překládání se ale věnuju až tak poslední 3 roky. Výhodui mám i v tom, že pár mých přátel tam jezdí pracovně několikrát do roka.. Teď si překládám už třetí knížku mýho oblíbejnýho spisovatele Markejeva, rád bych přeložil všech osm, ale vzhledem k tomu, že dojíždím sedmý gumy, těžko můžu předvídat… No a na závěr perličku… loni mě pár přátel vyzvalo, abych z těch novinářskejch překladů sestavil sborník. Když jsem to udělal, zhrozil jsem se, protože jen ročníky 2014-15 vydaly na 4 svazky. Takže jsem se tímto dost vynachválil – a z toho plyne, že jsem navíc i skromnej!
   F-šecko dobrý! 🙂

   To se mi líbí

   • blbíš napsal:

    myslel jsem si to, tak osm říkáte, tak kromě toho dolů ho ještě s úctou žmoulám v ruce! Tak ať se Vám to podaří !

    … vono se dá jet i na vojetejch, to mi můžete klidně věřit! Zrovna tudle jsem přemejšlel, jak vytáhnu z pod auta upadlej šroubek … no vytáhl, trvalo mi to sice celý dopoledne, ale vytáhl. No a když po těch 4 hodinách vylezu z toho pod auta a hrdě jsem koukal na v dlani spočívající šroubek, tak moje stále ještě žena, která tu mou akci pozorovala a náramně se bavila, se s úšklebkem se zeptala, proč jako jsem s tím autem nepopojel … no nezabil byste ji. No nic, tak až zvládnete těch osm Markejevů, tak mám takovej dojem, že Lenin taky něco napsal, nebo že by sebral vod někud nějaký spisy, no to je jedno, hlavně že je to v ruštině, né?

    To se mi líbí

    • Divoženka napsal:

     No tak teď jsem se málem počůrala smíchy 😂…. že pozdravuji vaši ženu 😉

     To se mi líbí

     • blbíš napsal:

      … my spolu nemluvíme, dneska jsem jí přešel v botách kuchyni, kterou zrovinka dovytřela … ani večeři jsem nedostal, ale to dělá schválně, aby se mohla koukat v týví na Hříšnej tanec a slzet u toho

      To se mi líbí

      • Divoženka napsal:

       Stejně je to hezké, když se i po tolika letech dokážete hašteřit….😊 a s láskou…. dnešní mladí by se hned rozváděli! Tak doufám, že si hezky zabulela a zavzdychala 😀 A nebojte, my jsme všechny jak přes kopírák, u nás doma to taky funguje podobně, jen v o trošku mladší verzi. I hádka je projev citů, nejhorší je lhostejnost….

       To se mi líbí

       • blbíš napsal:

        je vidět, že mladší, divoženko!!!
        kdyby v tom byla láska, dostal bych už snídani, to dá rozum, né? Místo toho se tváří velice přísně a komunikuje jednoslabičně. I snídani jsem si raději dělal taky sám. Teď přemejšlím, jestli něco zbude vod stolu z oběda, ale počítám, že jen to, co vnučkám pravidelně odpadávává od pusinek pod stůl. Ani nevíte, jak závidím Kamilovi, že je doma za psa a pouštěj ho na volno (tedy občas). Vůbec nechápu, jak třeba Laco může řešit Hedvábnou cestu, nebo K-k s láskou vzpomínat na cínovej mor. Boty ve vytřený kuchyni na ně a nestačili by si utírat ani pot z čela vod chvátání a strachu, zda to všechno stihnou. Von by se i kchodl strachoval z úplně něčeho jinýho, než z těch jeho „studeňáků“ v PC vod mála olova, to Vám garantuju. Nebo ten st.hroch, co si s vojetýma gumama kliďánko bez stresů překládá tu svoji ruštinu…ten ani netuší, jak ulítaný tělo padne a hned spí.

        No nic, du ještě rychle dovysmejčit ty pokoje, který jsem od 4:30 začal uklízet, ještě mi zbývá vyluxovat, převlíct peřiny, oholit se…no co, co, nemám tolik času jako náš Bavor, abych se mohl lelkováním na blogu vyhejbat nařízeným rodinným povinnostem!

        To se mi líbí

       • Kamil napsal:

        Proboha příteli, co nám to děláte? Uvědomujete si, co se mnohým z nás mužů stane, až si Vaše texty přečtou některé, nedej Bože třeba i naše ženy? To máme/musíme začít hledat nové a ještě rafinovanějí výmluvy? Nemožné, bohužel …

        To se mi líbí

       • blbíš napsal:

        … co já jako že dělám???

        Já ani nepíp, to divoženka za vším vidí lásku … já jsem rád, že při mytí nádobí z toho voběda holky všechno nedojedly a tak jsem se mohl alespoň trochu potají najíst!

        Jen si to se svejma ženama užijte taky, to by chtěl každej, dostat naž… a pouštět ven na volno.

        To se mi líbí

       • Kamil napsal:

        jj, leckdo chce lecos, ale většinou dostaneme …, a s tím užíváním …, čeho vlastně?

        To se mi líbí

       • Divoženka napsal:

        Ale no tak pánové ! Copak si myslíte, že vám to někdo věří 😂 Jó, co jste si vybrali, to máte …. 😉

        To se mi líbí

       • Kamil napsal:

        Je to přesně tak, jak říkáte, milá Divoženko, záruka dávno prošla, a nové výrobky bychom už asi nebyli schopni se naučit ovládat …, a jíst se bohužel musí.
        Blbíš to má ještě dobrý, má značnou šanci, že něco po holkách zbyde. Já musím doma nejdříve navodit atmosféru zdravé a střídmé stravy, a čekat v naději, že se žena chytí a bude chtít snížit svoji hmotnost a vylepšit si bmi, pak snad na talíři něco zbyde i pro mne …

        To se mi líbí

       • blbíš napsal:

        není to vůbec tak, jak říká divoženka… a herdek neustupujte, Kamile … a ještě k tomu milá. To jako máme bejt jako rádi, když Jó, co jste si vybrali, to máte? Není vůbec milá, de nám evidentně po krční tepně a Vy to ani nerozeznáte! Takhle to vždycky začíná. Jestli ustoupíme, zejtra s námi udělaj svůj obvyklej proces a u Bavora si už ani neškrtnem a budem moci jen čekat na to Vaše bmi (jednak nevím, co to je a druhak mě to uráží!). A kde si pak my kluci budeme moci vjet do vlasů a vykládat si o hedvábnejch cestách, rozpočtech a zachraňování vesmíru? Nikde, Kamile, UŽ nikde!!!
        Podívejte na to, jak si zrovna teď krásně začíná Bavor s čtenářem vjíždět skrz Babiše do vlasů, vo to nás chcete připravit neustálým ustupováním !!!???!!!

        To se mi líbí

       • jaa napsal:

        Hmm blbíši – boty v čerstvě vytřený kuchyni… teda promiňte, ale to je ještě shovívavá. Máte doma anděla.

        To se mi líbí

       • Kamil napsal:

        Ale já přece vím, že to není tak jak říká Divoženka, ani jak říká ten můj poklad, ale moudřejší přece ustoupí …, mimochodem své ústupy jsem během let tak vylepšil, že si jich žena už ani nevšimne, dobrý ne?
        A do vlasů mně nikdo, ani Vy milý blbíši vjíždět nebude, to si vyprošuji! Ty posledni tři, jsou to jediné co ještě mám … (choroby ovšem nepočítám, jednak se v nich nevyznám, a druhák s nimi už ani nemluvím, jen se stále vtírají a exhibují)

        To se mi líbí

      • blbíš napsal:

       1/
       tím užíváním …, čeho vlastně…

       si dovolím použít Vaší první větu, Kamile, neboť to čeho vlastně se dle mých brožovaných zkušeností skrejvá právě v těch Vašich pouhých koncových třech tečkách toho konstatování, že:

       leckdo chce leccos, ale většinou dostaneme …

       2/
       nám se stejnak nevěří!!!
       prej vybrali … ani ceknout jsem nemohl/li … to se to divoženkám mluví, když měly maminky, zatímco nám předhodily tchýně

       To se mi líbí

       • Kamil napsal:

        … a co jsme se nahledali, než jsme našli ty méně rázné, co alespoň tu mokrou hadru nepoužívali …

        To se mi líbí

       • Divoženka napsal:

        No můj už si nemůže tchýni vynachválit, to zas prrr 🙂Někdy mám pocit, že je její syn a né zeď. Podstrojuje mu, vychvaluje a mě řekla před svatbou, že co jsem si vybrala dobrovolně, to mám, domů ať se nevracím, když se pohádáme ! No chápete to, vlastní matka 😂 Pravda manžel je šikovný a hodný muž, tak nemá důvod nadávat, všechno zařídí a ještě ji neodmlouvá….😉, zkrátka to s ní umí ! No a kdo neumí, ten holt čumí ! (a to prosím v životě doma nikdy ženské práce nedělal, ba ani koš se smetím nevynesl…), ale jinak umí všechno. Toho si musím hlídat já, aby mi neutekl a ne ho kritizovat !

        To se mi líbí

     • blbíš napsal:

      … prej shovívavej anděl!!!
      … tady to máte, Kamile, co sem říkal, už to začíná… i jaa si myslí, že v kuchyni můžou všechno … počítám, že do půlnoci zmáknou Bavora … a budem rádi, když Canis lupus plzeňskej votevře tu a tam nějakou diskusi!

      Vševěd je měl zlatý a byl tedy velkorysejší, řeknu Vám!

      To se mi líbí

      • jaa napsal:

       myslím, že se tomu říká atavismus… a to je pro většinu žen kuchyně. Středobod domácnosti. Může být načančaný či pečlivě dizajnérsky vypočítaný obyvák, může být kde co/salón/, ale je to asi tak nějak zděděné po prapředcích a furt se to vrací. Proč – možná pro to, že jsou tam pevné židle k posezení, taky to dávné posezení u šporáku/byť fčil plynový či elektrický/ , z dob dávných.Stačí jen malá TV popř. žádná – ale ten středobod rodiny je furt. A je to zvyk mnohých.. i když na návštěvě/návštěvy – začneme v obýváku… postupem času se fšichni sejdou v kuchyni, mladí třeba na polštářích zemi… povídá se všechno je po ruce, žádné přebíhání pro tamto či ono. Z dění a debaty neunikne ani slovo…
       Jo to je kluchyně.

       To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     Jo, tyhle výpadky zdravýho rozumu mívám taky. Ale před okolím to pečlivě tajím.

     To se mi líbí

  • Ahele napsal:

   Kdo maturoval v šedesátkách (i později) povinně z ruštiny musel umět neboť především písemka dala zabrat. Nebyla známa témata a jen se hádalo co by tak asi mohlo přijít.
   Ta se ráno v osm vyhlašovala celostátním rozhlasem. Takže nešlo naučit se jenom něco, ale počítalo se s nejhorším. A jeklikož se jedná o jazyk slovanský nebyl nám tak úplně cizí. Člověk až žasne co mozek vygeneruje ze zbytků starých padesát let. Jakmile si zvyknete opět číst azbuku, tak to jde skoro samo. Ovšem zásadně nutný je Sitzfleisch
   (hezky česky řečeno) a ten má pan hroch obdivuhodný. Díky.

   To se mi líbí

   • Ahele napsal:

    K tématu – pamatuji ze školních let frekventované prvomájové heslo „S rudou Čínou je nás miliarda“. Byl tím zřejmě myšlen celý socialistický blok + ČLR, což by odpovídalo číslům uvedeným v článku.

    To se mi líbí

    • jaa napsal:

     No oni to měli poměrně přesně spočítané. Podle toho zeměpisu – to bylo 1 miliarda 58 milionů-. A to bez Egypta, a některých dalších, které byly v té době ppo vílce taky lidodemo.

     To se mi líbí

     • vonrammstein napsal:

      Egypt patřil do socialistickýho bloku? To mně ve škole zatajili.

      To se mi líbí

      • jaa napsal:

       ach bože VR, oni Vám toho asi zatajili víc. Zapomínáte na to co dnešní mlaďoši, ač už k nim nepatříte. Jo, chápu je to pohodlnější, člověk nemusí tolik myslet. Zase ta ĆASOVÁ OSA. Ta kniha je z roku 56 jak je k dočtení. No a v té době to byly převážně LIDOVĚDEMOKRATICKÉ STÁTY. S příklonen k sovětům, protože byli pro lidštější a pro národní,. Já sama pamatuji ještě řadu let/r.76// po angličany zavražděném Násirovi/r. /1970/i, jak byl jeho hrob, opatrován a plný květů. Ještě tenkrát tam platil sekularismus a žádné náboženské šílení a střílení. Volně a bezpečně jsme šmejdili nejen Káhiře ale všude cestou dolů. Lidi přátelští, spokojení – prostě pohoda.Taky pamatuji, když jsme jeli busem na Asuán – bylo tam bezpečno, klid, ráno jsme viděli prťata jak vymydlení mažou v uniformách s knížkami podpaždí do školy. Bylo tam čisto a bezpečno.
       Opravdu je nutné myslet v časových relacích, jinak by člověk vypadal jako trouba.

       Apropos my jsme přešli kk názvu socialistická až v roce 1960 … pokud nevíte.

       To se mi líbí

    • Zdena napsal:

     Já si tohle heslo nepamatuju z prvomájových průvodů ale z knížky Jana Procházky Přestřelka. Kromě uvedeného hesla si z té knížky ale nepamatuju už vůbec nic…. 🙂

     To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Akorát se člověk nesměl na tu slovanskou příbuznost moc spoléhat. Protože život není живот

    To se mi líbí

    • Ahele napsal:

     To máte svatou pravdu. Život je žízeň. 🙂 Lze použít jako mnemotechnickou pomůcku vezmeme-li v úvahu tradiční představu, že Rusové ji mají často a velkou.

     To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      😂 Jenže tuhle pomůcku nás na gymplu neučili tak jsem ji u matury nemohl využít a hovořil jsem o kulturním břiše města. 🙂

      To se mi líbí

      • blbíš napsal:

       …až táák, jó?
       No pane jo, to musel bejt masakr!

       To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        No, ono by to nebylo tak zlé, kdybych jako přísedící neměl okresní školní inspektorku rodilou Rusku. A ta mne pak na chodbě zastavila a ptala se, jak se řekne rusky „život“. V tu chvíli jsem automaticky odpověděl správně, takže až po jejím upozornění, co jsem celou dobu říkal, teprve vím, k čemu došlo. A možná že i ta moje reakce na chodbě mohla mít spíš positivní vliv 🙂

        To se mi líbí

       • blbíš napsal:

        … bych řekl, že naopak, přísedící na svým místě, neboť (asi?) nedělala unáhlený závěry z prvních slov (ty většinou každej zmastí) a uměla se dodatečně zeptat, né?

        To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        No, dostal jsem to za 2, tak asi ano. Jenže to už je tak dávno…

        To se mi líbí

      • NavajaMM napsal:

       Nám rozprával takéto príhody fyzikár v rámci zábavy. Ako družstevníci na zájazde sekali ruštinu:
       – Kakoj u tebja život?
       – U menja očeň krásnyj živót.

       – Otkuda vy idiote?
       – Ja, kak my vse, idiot iz Slovakii.

       To se mi líbí

    • Kamil napsal:

     Tak, tak …: mupi mup!

     To se mi líbí

 5. jmeno jasne napsal:

  ja si nemozem pomoct,jebnem aj tu,ze uz aj o obyvateloch sa pise jak o peniazoch,len kus naspak,peniazi je 3 krat viac a najbohatsi stale placu,ze slabo ide a v china pise,ze ma tej holoty jak listia v pralese a niekto z rusie,ze 3 krat menej,len pre zaujimavost,za druhej vojny ich bolo vykantrene 10 mil.v nanking bola taka rezacka,co tam previedli tie kurvy samurajske,ze ich nenapadlo,jak zidkov,ze shoa a nabit prachov od japan,bo reich platil a palti jak cernej a tie kury od kimona,o nic slabsi neboli,ked som sa tak o nich zaujimal,ta cisarska imperialna army,to totenkopf s gestapom ,dost slaby caj,dobre koncim,ale ja s lahkostou pierka sa prenasam svetom,temou,bo som pojeb nazdar.

  To se mi líbí

  • kočka šklíba napsal:

   Ano máte pravdu. Já četla poměrně dost knížek o 2. světové válce, a některé dost, no mnoho, dost drsné. Hlavně z koncentráků, to byla síla, teď už to číst ani nemohu. Ale to co jsem začala číst o této válce, o Japoncích, to jsem nedala ani tenkrát. To nešlo.

   To se mi líbí

   • jmeno jasne napsal:

    ja ne mate pravdu,ja len tak si pisem, a preboha nevykat mi,ja nijaka osobnost,ci nejaky postaveny,mne hned jebne v tej palici a dumam,vyka mi? mam nabeh na debila,bo tu sa nevyka tu sa tyka a soudruzi si tykali to mam od nich.(ked kocica reagovala na mna).

    To se mi líbí

 6. kchodl napsal:

  Děkuji panu Hrochovi za překlad, velmi zajímavé.

  Kolik Žluťáků je opravdu, není vůbec tak samozřejmě jasné, protože je to svět sám pro sebe. Bezpochyby jsou civilizovaní – po svém žlutém způsobu – a probíhá tam sčítání lidu, ale je otázka, co z toho je simulakrum pro nás „bílé ďábly“ a co je pravda.

  Byl jsem v Číně několikrát, ale většinou jen pracovně, kdy jsem se věnoval jen profesním věcem a snažil dostát povinnostem hosta, jako očekávaně žasnout nad ukázanými pamětihodnostmi – i když při bližším pohledu některé byly z betonu a umělé hmoty – a obdivovat „čínskou kulturu“, tedy to, co je za ní vydáváno zcela v souladu s romantizujícími evropskými „orientálními“ skazkami 19. století. Nechat se vláčet z místa na místo; polykat jejich blafy a snažit se zvracet co nejméně a hlavně tajně; vypadat nadšeně, i když je člověk polomrtvý únavou a ze všeho nejvíce by si užil klidu hotelového pokoje, vany a postele – a to sám, nikoliv ve společnosti ke všemu ochotných slečen, jejichž odmítnutí je chápáno jako urážka hostitele nebo impotence a tudíž ztráta tváře.

  Takže opravdu nemohu k počtu těch lidiček říci nic jiného, že jich je opravdu hodně. Projevuje se to tím, že pracují v celých hejnech – co u nás dělá jeden chlap, tam dělá 20, alespoň tedy v mém ICT oboru. Porady a konzultace jsou režírovaným divadlem, ve skutečnosti rozhodují přísně hierarchicky až patriarchálně – podřízený nesmí veřejně projevit odlišný názor od šéfa, to by šéf „ztratil tvář“, to samé se týká respektování starších. Je to Asie, o nějakém „poevropštění“ nebo „amerikanizaci“ nemůže být ani řeči, to je jen na povrchu. Jistěže to probíhá, ale mnohem pomaleji, než je prezentováno, a je to generační záležitost.

  Proto si myslím, že článek není zdaleka tak bláznivý, jak se může při letmém pohledu zdát. Je poněkud provokativní a obrazoborecký, což mi není vzdálené – používám tento způsob nanesení problému do diskuse také a často – protože to nastoluje zajímavé otázky, i kdyby úvodní tvrzení byla značně přehnaná.

  Celkově jsem k perspektivám Číny opatrnější a už vůbec bych se „americky neradoval“, že Žluťák nějak ohrozí Rusko nebo ho mocensky zastíní, to mi připadá nemožné, z mnoha důvodů. Číňané jsou orientovaní velmi materialisticky, asi je to dané tím, že dlouho nikdo z nich neměl nic. Ale to se o ruských mužicích dá říci majetkově také, přitom jsou Rusáci výrazně antimaterialističtí – i když jsou schopní mít zlatý záchod – těžiště jejich snažení je v duchovní oblasti, ať již se to projevuje v oblasti vědy, umění nebo švihlosti a mesianismu. A v obraně své země.

  Viděl bych to spíše na nějaký druh organické symbiózy, protože jak ruská, tak čínská kulturní oblast je tisíciletí propojená a vzájemně spolupracující. Musím zopakovat, že snaha Amíků zaútočit současně na Rusko i na Čínu je nejdebilnější strategická chyba známé lidské historie, nic pitomějšího udělat nemohli.

  Perpektiva Indie se mi jeví poněkud chmurněji – stačí se podívat na Tádž Mahal, který jistě nevybudovaly ty houfy cigánů, kteří dnes kolem něj v milionových počtech bivakují v jakémsi megaChánově. Je tam pochopitelně i mnoho velmi chytrých lidí, ti se stěhují všude po světě nebo do Bangalore, kde je indický technologický průmysl. Ale musí se nějak postarat i o ty zbylé Indy, kteří lepší pravděpodobně nikdy nebudou, přes všechny snahy.

  To se mi líbí

  • jaa napsal:

   NO já bych s tou Indií až tak rezolutní nebyla. Jedou docela fofrem….

   To se mi líbí

   • jaa napsal:

    Ona vůbec ta Asie je celá v pohybu, Začíná se ukazovat, že ten přesun výroby kde čeho – za levnou pracovní silou byl tak nějak kardinální chybou – tak nějak ouvej. Dostali se k technologiím, které neměli a chopili se příležitosti. A výrazně….

    To se mi líbí

    • Minorita napsal:

     Nicméně jistí na tom řádně vydělali, zbohatli 😉, a o to šlo až v prvním případě … Že jde při onom nadšeném „“technologickém odsunu až vyhnání“ v důsledcích o řezání větve pod vlastním zadkem , věděli všichni příčetní …

     To se mi líbí

 7. jaa napsal:

  Jen jeěště dvě poznámky. V Bedekru té doby/76/ je kupodivu velice oceňován pokrok, který Egypt udělal, za dobu přestal být královstvím. Velký růst,který ale byl brzděn velkou porodností – l milion ročně.
  A ta druhá – zkušenost z Turecka. Byli jsme tam začátkem 90 tých právě v době , kdy bylo sčítání lidu. Všichni – tedy kromě turistů, měli zákaz vycházení – dokud nebudou sčítnuti. Po započtení dostali na ruku úřední razítko a mohli ven a otevřít kšefty… Byl to docela zajímavý pohled na liduprázdný Istanbul. Ale všichni byli vysoce disciplinovaní a poslechli.

  .

  To se mi líbí

 8. hans napsal:

  Ach, jo. Tak hroch dokázal najít a přeložit článek dokazující existenci úplně nové kategorie ruských pomatenců. K idiotům věřícím v placatou Zemi kolem které obíhají malá světýlka hvězd, idotům věřícím ve stvoření Země 4004 př. n. l., idiotům popíracím lety na Měsíc, idiotům věřících v existenci Tartarie se nyní přidali pomatenci nevěřící v miliardů Číňanů.

  Kteří neumějí do pěti počítat, nevědí absolutně nic o histoii Číny 19. a 20. století, a proto sekají jednu evidentní blbost za druhou, takže ty předešlé druhy pomatenců vypadají ve srovnání s nimi téměř jako inteligenti.

  Co se dočtem příště? Že Austrálie neexistuje?

  To se mi líbí

  • LB napsal:

   😀
   Njn, to jsou ty InfoBalkani.

   Taky jsem přemýšlel, co k tomu ještě přihodit a napadlo mě (ne)přistání na Měsíci. Co já jsem to jenom tenkrát v televizi viděl jako šestiletej ?

   To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Zapomněl jste na idioty kolem egyptských pyramid, kteří vymýšlejí zábavné švihlé teorie o jakýchsi „energetických strojích“, nadávno jsem se pokochal takovými žvásty na leva-net.webnode.cz (to je ono půvabné místo s tou Pjakinovskou sektou; popíračů letů na Měsíc je mezi nimi také plno, zřejmě to jde jedno s druhým).

   Ale otázku čínské populace – ačkoliv v článku je to pochopitelně podané šíleně – bych za vyřešenou nepovažoval, protože např. ona „politika jednoho dítěte“ se na venkově až tak moc neujala, plno dnes dospělých Číňanek je ilegálních, takže ve skutečnosti jich může být ještě více, než tvrdí oficiální statistiky. BTW, kdyby jejich oficiální statistiky byly skutečně pravdivé, Čína by čelila obrovským problémům s nedostatkem nevěst – ten sice reálně existuje, ale nenabyl katastrofických rozměrů.

   Je možný i opak, protože správci jednotlivých oblastí dostávají prostředky podle nahlášeného počtu obyvatelstva, pro ty pak dle centrálních plánů staví nová města a najednou se ukáže, že ti lidé neexistují a města jsou prázdná. Tomu se pak všichni diví a Západ to považuje za špatné tržní rozhodnutí – prostě se tuto podivnost snaží „napasovat“ do své myšlenkové soustavy.

   Nevím, zda čínské statistické údaje vůbec někdo někde křížově prověřoval, ohledně spotřeby potravin etc…

   To máte jako s dlouhověkostí v Japonsku – plno jejich kmetů existuje jen papírově, tedy jako příjemci důchodů, ale když to důchodová správa prověřuje, ukáže se, že praprapradědeček odešel před 30-ti lety do svého „výměnku“ meditovat a od té doby ho nikdo ze sousedů neviděl, ovšem důchodových šeků si užívá stále.
   😀

   To se mi líbí

   • hans napsal:

    To s těmi prázdnými městy máte doloženo?

    Protože onehdá jsem četl rozbor na tohle téma, v němž autor – na příkladu jednoho takového města – vysvětloval jak to vzniká: Číňané postaví město třeba pro 200 tisíc lidí a když je hotové, tak do něj přesídlí úřady a začnou lákat lidi a firmy kteří ho během cca 10-15 let postupně osídlí. No a západní novináři si vyčíhnou chvíli, kdy je město už skoro dostavěno, ale ještě nepředáno, nafotí ho, a vykládají o grandiózním „městě duchů“ a neúspěchu. Že o pár let později v něm žijí desetitisíce a statisíce lidí už zamlčí, to fotí zase jinde…

    To se mi líbí

  • oh napsal:

   Co je to Austrálie?

   Promiňte všichni, ale tuhle nahrávku jsem prostě nedokázal minout.. 🙂

   To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.