O souboji elit


 Ve zdejší hodovní síni jsem, tuším, následujícího autora ještě neprezentoval (možná proto, že u některých vyvolává svými velmi neortodoxními závěry podráždění až kopřivku…), nicméně ho pravidelně studuji, a o jeho čtvrteční TV relaci vás nechci připravit. Nikoli snad proto, že u mě vyvolala spontánní reakci ve smyslu „přesně tak to vidím…!“, ale protože se domnívám, že jeho odpovědi stojí za zamyšlení – zejména tehdy, odfiltrujeme-li osobitou terminologii „Fondu konceptuálních technologíí“ (FKT) a celého systému „KOB-DOTU“*) (Koncepce společenské bezpečnosti – Obecnější teorie řízení).  Takže vám představuji (některým z vás možná netřeba) podstatnou část odpovědí šéfa novosibirské sekce FKT Valerije Viktoroviče Pjakina …

 Úvodem: – nevím, zda naši diváci tu událost zaregistrovali, nicméně chci začít událostí, která předurčí další události na naší planetě. Proč chci začít právě odsud? – Jde o to, že jsem zjistil, že analytici tuto velmi důležitou událost přešli bez povšimnutí. A když proběhla, vyhodnotili ji přesně opačně – jakoby vůbec nepochopili, k čemu došlo …

Událost je to natolik důležitá, že určí i stabilitu dolaru, průběh všech politických událostí ve světě – všude bez výjimky. To proto, že Spojené státy prováděly nadstátní správu a k události došlo právě v USA.

Když hovoříme o srážce zemské a globální elity, je to pro mnohé jaksi prázdný pojem. A jestliže jsem už několikrát řekl, že zemská elita tvoří kostru nadstátního řízení, tak to také není prázdný pojem.

O co tedy jde… V USA se zemská elita čelně srazila s elitou globální, a tam kde může, prosazuje svůj vlastní zájem a realizuje ho v řízení a správě. Projevilo se to například tím, že G.Tillersona, při jeho prvním setkání s Lavrovem, jacísi úředníci nenechali domluvit a jednoduše ho vypakovali z jednací místnosti, dále mu „zapomněli“ objednat hotel… ale to jsou jen drobnosti. Došlo ovšem k události, na kterou nezareagovali nejen analytici, ale ani klanově-korporátní seskupení, která mají své zájmy v ekonomice. A tato seskupení měla nějak reagovat a připravit se na budoucí události, protože nečinnost by je mohla přijít draho, protože je nutné přijmout úplně novou správní strategii…

O čem to tu mluvím? … Mám na mysli to, že v USA se Trump rozhodl dosáhnout odstoupení Obamou jmenovaných prokurátory států, a jeden z nich – Preet Bharara z newyorkského Jižního federálního soudního distriktu (mimochodem, byl to on, kdo se před rokem ujal vyšetřování tzv. „Panama Papers“), odmítl odstoupit – tak ho ministerstvo spravedlnosti odvolalo. A to přesto, že loni v listopadu – údajně na výslovnou žádost tehdejšího senátora Seissonse uzavřel dohodu jak s ním, jako budoucím generálním prokurátorem, tak i s D.Trumpem, že ve funkci setrvá.

Stalo se poprvé v historii USA, že se na samém začátku prezidentského období nový prezident střetl s tak otevřeným odporem státních úředníků, který ohrožuje samo jeho setrvání v úřadu. Aparát ministerstva justice je tedy vykázal do patřičných mezí – a tím vlastně říkají: „my jsme tu moc a my tu rozhodujeme…“.

Tady bych chtěl připomenout případ od nás, kdy se v roce 2001 roce Putin ujal prezidentské funkce, bylo urychleně třeba zavést pořádek a především vyřešit záležitost přirozených monopolů a vrátit je pod vliv státu. Prvním z nich byl Gazprom, kam byl jmenován Miller. Tomu ovšem tamní aparát podstrčil k podpisu listiny, které ho měly zdiskreditovat. Je třeba připomenout,  že probíhal klanově-korporátní souboj. Na jedné straně státní moc, na druhé straně jednotlivé klany. A uvnitř korporací obyčejní najatí manažeři vůbec nehořeli touhou jít s kůží na trh za klanově-korporátní zájmy. Navíc dochází k jistému přelivu mezi jednotlivými klanově-korporátními seskupeními. Takže tyto dva faktory (podporované státem) přispěly k tomu, že došlo k efektivnímu vyčištění řídících struktur, které kladly odpor, a následně se celá řídící struktura vyladila, jak bylo třeba. Připomínám, že u nás šlo o střetnutí mezi státem a klanově-korporátními skupinami, jejichž najatý personál nehořel touhou hájit čísi klanové zájmy.

Bezplatná rada …

Co vidíme v USA? Zemská elita, která se zformovala a pracuje v rámci profesionální nadstátní řídící struktury „Pax Americana“, má zcela konkrétní zájem na odporu proti Trumpovi. To proto, že pokud Trump bude realizovat svůj záměr „America first!“, ohrozí to nejen postavení jakýchsi anonymních finančních spekulantů, ale přímo jejich konkrétní pracovní pozice a kariéru – takže mají proti globální elitě o co bojovat. Oni budou bojovat do krajnosti a půjdou proti Trumpovi, aby ho smetli. Proto jim globální elity podstrčily Michaela Flynna (prezidentův bezpečnostní poradce) s jeho kontakty v Rusku – aby získaly čas na řešení velmi vážného úkolu – likvidaci odporu ve sféře justice – která je alfou a omegou americké státnosti. A to – jak a za jakou cenu to bude řešeno, se okamžitě přenese do všech zemí. Pokud americká zemská elita, s pěnou u úst, shodí státní správu USA, tak to tvrdě pocítí celý svět, m.j. i dolar. Pokud ale to Trump zvládne – a jak to zvládne – … tady je přece možné se projevit jako dobrý spojenec a poskytnout určitou pomoc ke stabilizaci. On má teď spoustu obrovských problémů a nejen s aparátem – tady by bylo možné „podat stéblo“ –  třeba při pádu dolaru…. Je ovšem třeba pracovat a chápat procesy – což ovšem není vidět u celého analytického společenství, a nejen v Rusku. Klanově-korporátní seskupení asi nevědí, která bije… – mládenci, měli byste zachraňovat svoje peníze!

Mimochodem, střetnutí korporativních řídících elit a státu není vůbec nějak abstraktní jev. Vezměte docela nedávné setkání Putina s Erdoganem: – ti řešili řadu problémů … – a 11.března masmédia sdělila, že  bylo přerušeno trajektové spojení s Krymem. Ovšem, k přerušení došlo už 9.března – tedy v den setkání prezidentů… Krátce na to masmédia oznámila, že byl zakázán bezcelní dovoz naší pšenice a dalších druhů zemědělské produkce – co na tom, že turecká oficiální místa to nepotvrdila? Takže zemská elita, stejná, která zorganizovala atentát na našeho velvyslance Karlova v Turecku – tedy titíž novoosmané, kteří stáli za pokusem o státní převrat, jakoby chtěli říci: – „s kým to jednáte – vždyť on nemá žádnou reálnou moc!“ – i tady aparát hraje svoji hru. Ale Erdogan není příliš schopný správce – on potřebuje mít za sebou kompletně vybudovanou mocenskou vertikálu, takže v souboji s aparátem poněkud prohrává – a Turecko se mu sype…

Co je podstatou holandsko-tureckého diplomatického konfliktu ?

 

Ukázat, že Erdogan nic neřídí a nic nechápe. Kdo po tom konfliktu s Holandskem a Německem řekne, že je turecký prezident chytrý? On je jako býk v aréně – vrhá se proti červenému hadru. No a co? Nepustili tvého ministra do Holandska na předvolební kampaň? Proč to v klidu neodehrál, aby jim to za studena vrátil? Ne! On šel hlavou proti zdi a nechal ze sebe udělat blbce. Mimochodem, ministři nejsou od toho, aby jezdili po světě s propagandistickou předvolební kampaní – což bylo Erdoganovi také korektně a klidně vysvětleno.

Musím se vrátit k prvnímu tématu – nemohu se nezmínit události ve Francii. Jestliže jsem řekl, že je Trump ve velmi vážném konfliktu se zemskou elitou (který se mimochodem projevil i na setkání s Merkelovou), odráží se tento konflikt i ve francouzské vnitřní politice. Všimněte si, že za Fillonem (pravicový kandidát na prezidenta) stojí ty nejtěžší kalibry, a ať na něj jakkoli tlačí justice, on pokračuje. Na co se spoléhá? Na to, že – dle hodnocení listu LeFigaro – je ho ochotno podpořit 37% voličů, jako beranidlo působí LePenová s podporou všech ostatních. Proti nim stojí favorit Američanů Macron.  A kdopak se v USA zakousl do prezidenta? – justice! Nadstátní řízení po 2.světové válce vedly USA. To ony formovaly kádrový sbor ve všech (ovládnutých) zemích. Ovládání justice zemskými elitami v USA automaticky vede k témuž v ostatních zemích, včetně Francie, takže tamní justice intenzivně brzdí Fillona – vtom se projevuje střetnutí zemských a globálních elit. Vyřešení tohoto problému v USA povede k vyřešení problému ve Francii – všechno je vzájemně provázané.

Můžete okomentovat trapnou situaci s Trumpovým nepodáním ruky Merkelové?

Tam ale k ničemu takovému nedošlo. Všimněte si videa. Probíhalo první setkání, podle protokolu jí on přívětivě tiskne ruku, atd. – a dál? Trump má velmi mnoho problémů a Německo, spravované na základě tzv. „Kanzler Akt“, mezi ně nepatří. On si jako herec odpracoval vše podle scénáře příslušné scény, ale poté byl myšlenkami už úplně jinde (během předchozího týdne byly zaznamenány dva pokusy o průnik do Bílého domu, pracovníkovi jeho bezpečnosti ukradli notebook, střet s justicí, jakož i řada dalších znepokojivých signálů, které musí vnitřně zpracovat a reagovat na ně), zatímco probíhající setkání s kancléřkou rozhodující význam nemá – a on myslí už úplně na něco jiného. Všimli jste si, že na kancléřčinu tichou otázku (při fotografování), zda si podají ruce, vůbec nereagoval? A z tohoto „nic“ se masmédia snaží uválet kuličku… Pro Trumpa je hlavní nutností vyřešení konfliktu s justicí, v níž se zakopala zemská elita – ale na tom, jak bude tento konflikt vyřešen, závisí všechny další procesy ve světě.

Okomentujte explozi v pařížské úřadovně MMF:

USA (jejich zemská elita) potřebují mít všude kolem nestabilitu. Není-li nestabilita, nejsou schopni řídit. Stejně, jak byl vytvořen IS a jiné organizace, tak i dříve např.(v 70.letech) „Rudé brigády“ – které se pokoušely unášet děti vlivných lidí, ale i politiky a vymáhat výkupné, byly řízeny a zásobovány CIA. Pro USA tedy není žádný problém zorganizovat jakoukoli teroristickou organizaci – a jak se ukázalo, byla založena taková skupina „Ohnivé buňky“(CCF) v Řecku, která v rámci operace „Odveta“ začala rozesílat balíčky s výbušninou. Poslala je německému ministerstvu financí, pařížské úřadovně MMF, ale řecká policie operativně zabavila dalších 8 takových balíčků. To znamená, že globální elita, globální prediktor**), okamžitě zasáhla, aby zabránila šíření neřízeného chaosu v Evropě, jak se stalo před 40 lety s „Brigádami“ v Itálii. Uvnitř USA probíhá boj a ten se přenáší i za hranice. Zemské elity se snaží šířit chaos, globální elity jim v tom brání, protože jim se sice chaos hodí, ale řízený. A řízený chaos už chaosem není. Tohle zemské elity nechápou, a proto jsou schopny si podříznout i větev, na které sedí.

Co říkáte tomu zmatku kolem údajné žádosti Janukovyče (býv.ukrajinského prezidenta) Putinovi o vojenskou pomoc v r.2014?

A co se děje? Děje se to, že začal naplno útok proti Putinovi. Otázka existence takové žádosti vůbec není nadbytečná, protože: – na základě čeho bylo přijato usnesení Rady Federace o poskytnutí prezidentovi RF práva použít na Ukrajině ruskou armádu? Co to ukazoval V.Čurkin v OSN a co bylo publikováno v masmédiích? Dokument – konkrétní dokument! Proč se vše dělalo? Proto, aby Rusko vojensky vstoupilo na Ukrajinu, a mohla začít skutečná válka všech proti Rusku. První pokus byl přes Krym, ale tam Rusko zasáhlo velmi jemně a kvalitně a podle naprosto jiného scénáře, než jaký předpokládali plánovači války zemské elity USA. Druhý pokus byl tedy uskutečněn s Donbasem, ale ten také nevyšel. Rusko povstalým vlastencům na Donbasu pomohlo poradci, výzbrojí a výstrojí – ovšem na základě veřejné, dobrovolné iniciativy. Putina ovšem stále do války tlačili (zvenku i zevnitř) nicméně on, jakmile se objevila možnost, se pravomoci udělené mu Radou federace vzdal.

A dnes se zase zpochybňováním existence oné Janukovyčovy žádosti (sám Janukovyč její kopii „nemůže najít“) pokouší Putina zpochybnit. Všichni účastníci této kampaně, ti všichni pracují pro státní převrat v Rusku. Všimněte si, že jediným, kdo Putina a Rusko v tomto případě hájí, je ruské „zamini“…

Co říkáte uvedení filmu o Putinovi „Největší člověk na světě“ na CNN?

Už jsem to řekl kdysi dříve: – kult osobnosti vytváří nikoli přátelé, ale nepřátelé. A tento film na jedné straně prezentuje Putina jako všemocného, ale současně to vnitřně zpochybňuje. Takže lidé, kteří nechápou principy řízení a správy, na něj budou mít požadavky jako na Dědu Mráze – a nesplní-li je…  Máme tu zase další článek výše uvedeného řetězu.

Zdroj:  https://fct-altai.ru/

*) KOB-DOTU – rozsáhlá koncepce vypracovaná na sklonku existence SSSR
**) Globální prediktor – subjekt globální politiky, scénárista a plánovač převládajícího způsobu globalizace a sociálních procesů ve vztahu k lidstvu jako celku. (Wikipedie)

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

32 reakcí na O souboji elit

 1. jaa napsal:

  A kruciš, pak má člověk klidně spát. Ale velký dík za překlad

  To se mi líbí

 2. kchodl napsal:

  Děkuji panu Hrochovi za překlad.
  Nicméně, Pjakinova vystoupení (možná by se spíš hodilo tomu říkat „show“) pravidelně a hezky překládá paní Irena na webu leva-net.webnode.cz, který jinak prezentuje materiály oněch „KUB-DOTU“ (česky Koncepce sociální bezpečnosti – Dostatečně všeobecná teorie řízení). Např. poslední Pjakinovo video k dnešnímu článku (překlady dole v textové formě, jinak je to otitulkované) je na:
  http://leva-net.webnode.cz/products/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-22-03-2017/

  Pjakin je určitě zajímavý šoumen a všeobecně velmi vzdělaný a brilantní člověk, ovšem nemohu si pomoci, přijde mi to do značné míry jako úsměvná eskamotérská vystoupení, občas intelektuálně poměrně brilantní, hlavně tím, jak dokáže dávat dohromady různé zcela nesouvisející události a zařadit je do jednoho příběhu. Zdůraznit jejich symboliku – jakoby všechny dějinné události byly jen jakási „velká hra“ a nějací mocní si přes hlavy nechápajícího publika posílali jen jim srozumitelné narážky a symboly. Tu si někdo vezme červený svetr (když Zeman vítal Ping-Ponga), jindy má britská královna zvláštní klobouk nebo někde spadne 11 raket, přičemž kruciální je ne co trefily, ale že jich bylo jedenáct. Pjakin dokáže tyto ptákoviny podávat s velkým zaujetím a osobním kouzlem, takže chápu, že to může na někoho působit poměrně věrohodně. Ovšem jsou to jednoznačně totální kokotiny.

  Některá vystoupení jsou fascinující až nádherná – moc jsem se bavil při Pjakinovi o symbolice vlajek a jejich barev, to nemá chybu – je to krásná parodie historické analýzy, až cimrmanovská nebo patafyzická, mohl by z fleku hostovat v Monty Pythonech. Pochopitelně, barvy vlajek a celá ta symbolika vznikala úplně jinak, má zcela jiné historické a kulturní kořeny a zázemí, co říká Pjakin jsou úplně ujeté nesmysly, ale je to moc krásné, jak kolem toho splétá příběh a odůvodňuje to. Scénka jak vystřižená z Jarrého nebo Viana. Myslím tohle: http://leva-net.webnode.cz/products/dve-kridla-globalniho-prediktora-eurasijske-a-atlanticke-historie-vlajky/

  K tomu všemu je Pjakin až roztomile rusky provincionální, v dobrém smyslu slova – evidentně nemá ponětí o mnoha věcech za hranicemi Sojůzu/Ruska a vše hodnotí ze svého pohledu čistě ruského intelektuála. Podobnou úchylkou trpí také Amíci, ale ti to většinou berou jako majitelé světa, arbitři a soudci – takže vše musí být po jejich, jinak je to špatně – což Rusáci nedělají ani si to nemyslí, u nich platí „my to děláme takhle, do toho nám nekecejte“, ale chápou, že jinde se to dělá jinak. Pjakinovská šou je prostě určená pro ruské publikum, takže je na ruské kulturní a společenské zázemí optimalizovaná, to není nic divného.

  Celá ta KSB-DVTŘ je půvabnou pavědou, velmi hezkou obdobou americké scientologie. Je v tom pochopitelně pár pravdivých myšlenek, třeba zmínky o konceptuálním bezstrukturním řízení, o různých řídících úrovních a prioritách, … ale jinak se jedná bezesporu o druh sekty, schovávající se za politologii, ekonomii, sociologii a další měkké vědy až pavědy. Ale zatímco scientologie je agresivní a otrokářská, tato ruská pavěda tak nepůsobí, jejich sekta je příjemně švihlá a zábavná.

  Když si odmyslím bláboly o „globálním prediktoru“ a ostatních „egregorech“, jisté pravdivé jádro zůstává, například co se týče globalizace a vůbec celého politicko-ekonomického dění. Nelze říci, že by Pjakin v mnoha věcech neměl pravdu – například od prvního okamžiku odmítal ruskou intervenci na Ukrajině, což bylo cílem celého amerického puče – vyvolání otevřené války mezi Ruskem a Ukrajinou, na státní úrovni, čemuž se Rusáci elegantně vyhnuli a hodili míč zpět Amíkům, kteří se v tom plácají dodnes, přičemž chcíplá Ruina visí jako koule na noze EUhniji, která na tom všem nesmírně prodělala – a to ještě není všem dnům konec.

  Jak se říká, na každé manipulaci a lži musí být aspoň 90% pravdy, aby to k něčemu bylo – a taková jsou všechna Pjakinova šou. Přitom si nemyslím, že by se jednalo o propagandu, ani snahu o nějakou „informační válku“, jde prostě o ruský pohled jednoho poněkud ujetého, ale chytrého a vzdělaného člověka, bezesporu věřícího sektáře prapodivného uskupení KSB-DVTŘ.

  Je to koncekonců milé – zábavně intelektuálně provokující až šokující, s notnou dávkou jakoby zákulisních informací a „odhalování překvapujících souvislostí“, s přiměřenou dávkou mysticismu a spiklenectví. Opravdu legrační a osvěžující.

  To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Ještě dodatek, protože jsem příspěvek „odpálil“ příliš brzy.

   Všiml jsem si, že mnoha lidem Pjakinovská mystika poměrně konvenuje, možná protože jsou na to připravení četbou a sledováním všech možných fantazijních seriálů a příběhů, od pseudo-legend jednoho poněkud pomateného historika o „Pánu prstenů“ či dnes populárního a krásně provedeného fantasy „Hra o trůny“. Takových děl je tisíce (třeba jedna kniha jménem „Bible“).

   Jedná se přitom o vyprávěné zjednodušení dějin světa, které vypadá lákavě, pro svou nekomplikovanost, také proto je tolik věřících ve všechna náboženství, protože z intelektuálního hlediska to nabízí určité „odpovědi“, které sice možná nejsou správné, ale zato uklidňující a pro běžný živost dostatečně přesné. A přesně takový je Pjakin, podobně jako jiní mystici využívá tyto nedostatky lidského myšlení a intelektuální pohodlnosti k „surfování na vlně“, zisk má ze svých vystoupení a oveček. Takže v tomto ohledu vůbec nic nového.

   Podobně fascinující je zjednodušené vysvětlení například společnosti nebo ekonomie, což předvedli dostatečně marxisté-leninisté se všemi těmi tlustopisy vousáčů (M-E-L), ale takových příkladů je více.

   Například Rusáci mají jednu (vlastně dvě) takové knihy od spisovatele Jefremova, což jsou „Hodina Býka“ a „Mlhovina v Andromedě“. To všichni četli jako děti, tenkrát to bylo poměrně přelomové ruské sci-fi, dobře napsané – vlastně úvahy o společnosti, schválně transponované do budoucnosti mezihvězdných vesmírných letů, protože kdyby něco takového Jefremov napsal jako současný román, nepochybně by se našel nějaký vypatlanec, který by ho za to poslal na 30 let do gulagu. Bylo to prostě příliš úspěšné, což je vždy velmi nebezpečné. Ale jinak jde o poměrně plytké příběhy, nic zvláštního to není.

   Rusáci v tom nejsou pochopitelně sami, ještě šílenější je v tomto ohledu jedna (vlastně dvě) americké knihy, a sice „Fontána“ a „Atlasova vzpoura“ spisovatelky Ayn Randové. Od toho hbitě odvodili jakousi „teorii objektivismu“ a stalo se to základem libertariánů, jakousi jejich biblí. Což je fascinující legrace prdel, protože je to celé naprostý výmysl, se skutečností to nemá společného zhola nic, takže pokud by podle toho někdo někdy přestavěl společnost a ekonomiku, výsledkem by nutně musela být monumentální katastrofa (což se ostatně v USA děje a tyto dvě knihy – respektivě spíše jejich šílení vykladači – na tom mají určitý podíl).

   Takže v tomto kontextu jsou Pjakinovská šou ještě hluboce v pásmu normality.

   To se mi líbí

   • NavajaMM napsal:

    Z tých niekoľko málo úryvkov Pjakina, čo som videl, som mal podobný dojem. Vďaka za tento rozbor, aspoň viem, že som si zrejme nenechal ujsť nič dôležité.

    To se mi líbí

  • bob napsal:

   Ale to jak popisuje situaci kolem Trumpa v USA mi zase tak fantasmagorické nepřipadá.

   To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Právě v Trumpovi se Pjakin značně zamotal do vlastní sítě – protože na jedné straně blábolí o tom svém Satanovi jménem „globální prediktor“, který prý má pod palcem „státní elitu“ USA představovanou Hitlery a její melody boys, zatímco Trump je představitelem „globální elity“ a tudíž vlastenecky chrání USA tím svým „America First“. To mi připadá značně překombinované a také s tím u svých oveček dost narazil: „nechápou to“, a musí to pokaždé dovysvětlovat – čímž „kouzlo“ pomíjí.

    To už mi přijde jednodušší vysvětlovat Trumpa pomocí židobolševického světové spiknutí, táhnoucího se až k Metuzalémovi a oněm „egyptským žrecům“, to je aspoň větší sranda. A „munice“ je na to také dost, protože jeho dcera Ivanka si vzala judaistu, dokonce prý – ta hrůza – jednoho z těch ovlivněných tou nejstrašnější židáckou sektou Chabad. Tedy alespoň podle těchto psychoušů. To vše usoudili, protože viděli „mladé trumpíky“ chodit občas do synagogy.

    Je to natolik absurdní, že spousta idiotů tomu věří „na první ránu“ (což nic nemění na tom, že pseudo-chassidská sekta Chabad – dalo by se to označit za obdobu kozomrdného wahhábismu – opravdu existuje a pomalu a jistě získává nemalý vliv, hlavně mezi přebohatými americkými židy, což občas přechází až do židovsko-americké obdoby nacismu).

    Tyto kecy jsou tak mizerné, že by podle toho nešlo napsat ani legrační sci-fi/fantasy, aby příběh držel pohromadě, dokud od toho čtenář neodpadne a nehodí knížku do odpadu.

    To se mi líbí

 3. NavajaMM napsal:

  Vďaka za preklad, pane Hroch, Pjakina inak príliš nesledujem.

  To se mi líbí

 4. brtnikvbrlohu napsal:

  Problém s Pjatkinem je v tom že je to video s titulky – prostě se tomu musí věnovat celý dlouhý čas který jinde chybí, navíc ti prediktoři – po jednom, dvou dílech jsem se dostal někam co je Kchodl a přestal mne zajímat – získaný čas se dá využít líp u informovanějších.

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Podle mě je to zpestření, ale ne mana nebeská.
   Lze jen srdečně poděkovat panu Hrochovi, protože ten tomu toho času věnoval nejvíc.

   To se mi líbí

   • brtnikvbrlohu napsal:

    To je úplně mimo debatu – existence Hrochových překladů je neocenitelná, i ten Pjatkin – bez něho by nebyla Kchodlova reakce (nejen) jako příspěvek k orientaci v informačním prostoru.

    To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Jistě, nikdo nemá čas – ani pro tu legraci – sledovat pooommaaaléééé video.
   Ale všimněte si, že na těch stránkách, které jsem uvedl, jsou pod tím videem odkazy na stažení dvou souborů: jeden má koncovku .srt, což jsou textové titulky, druhý je přímo přepis vystoupení – na něj se můžete kouknout a rychle ty bláboly prolétnout. Občas je to sranda.

   To se mi líbí

 5. Rosťa napsal:

  Dík Hrochovi za překlad. Sám jsem zvědavý, která klika zvítězí.

  To se mi líbí

 6. hans napsal:

  ..Tillersona, při jeho prvním setkání s Lavrovem, jacísi úředníci nenechali domluvit a jednoduše ho vypakovali z jednací místnosti, dále mu „zapomněli“ objednat hotel…… prokurátoři a Trump…

  V každodenním zpravodajství se snadno člověk utopí. Bylo by milé mít nějaké týdenní-měsíční souhrny trendů a „znakových“ událostí v mezinárodní politice a ekonomice, psané trochu s odstupem.

  Ale bohužel, když se něco takového náhodou objeví, tak s podivnou omáčkou, jako jsou Pjakinovy prediktory. Pak váhám, jestli ty zajímavé detaily jsou skutečné..

  To se mi líbí

 7. Cech napsal:

  Děkuji Hrochovi za překlad ale nemyslím si, že působení sekce FKT nebo snad i Valerije Viktoroviče Pjakina je namířeno na získávání nadnárodního vlivu pomocí mystiky a kouzel neboli teorie zcela odtržené od reality.
  Bezesporu je to forma PR ale není určena pro kolonizaci cizího území.
  Ta použitá zdánlivá mystika je pouze nevyhnutnou berličkou na překonání traumatu, krerý jim způsobil Michail Sergejevič Gorbačov.
  Použití Michaila Sergejeviče Gorbačova byl mistrovský kousek americké politiky hlavně špičkového výkonu CIA.
  Pád SSSR a rozval jednotlivých svazových republik byl natolik mistrovsky propracován, že pro nás nyní zabezpečuje Rusko ve stavu neustálého řízeného chaosu, který můžeme bez velkých výdajů udržovat.
  Namátkou třeba Akbardžon Džalilov a Petrohrad je zase v chaosu, prostě nyní již není potřeba masivního nátlaku na zbývající Rusko a jeho zpráva se zmítá v křečích.
  Předtím jsme otestovali pomocí Alexeje Navalného, jak je na tom celkově politická stabilita a usoudili jsme, že je nutné přiložit pod kotel a proto jsme spustili akci v metru.
  Prostě nyní a do budoucna použijeme pouze lehce námi řízený chaos a počkáme si až bude odstraněn Putin&col a následně dokončíme rozval Ruska na malé na našem vlivu závislé státečky.
  No a tento plán se nám snaží se vší zoufalostí Valerij Viktorovič Pjakin překazit.
  Tož tak asi dle mého, proč Valerij Viktorovič používá doplňkového fiktivního řídícího (globálního,lokálního a jiného prediktora).Pro něho je nyní nutné získat čas, než bude moci ukázat prstem na skutečného viníka.
  Pokud vládne a žije $ jako světová rezervní měna je vše OK.
  To že umírali němečtí vojáci u Stalingradu aby se mohl stát dolar světovou rezervní měnou Valerij Viktorovič bezpochyby ví také.Bohužel rád by se dočkal okamžiku kdy $ přestane být onou světovou rezervní měnou což by pro nás bylo KO.
  No a vše ostatní je ona PR hra my chaos a rusové se jej snaží zvládnout a buť to zvládnou a bude KO a nebo nezvládnou a pro nás je to OK.

  To se mi líbí

 8. vittta napsal:

  Od rána poslouchám rádio a čumím čas od času do netu a všude jen chemický útok na syrské město Šáb….něco.
  Hmmm…
  Putin a Asad z toho mají asi ten nejmenší zisk, jak se lze snadno přesvědčit právě z toho nekonečného, často až slaboduchého žvanění o té události.
  Nejdřív chlór, pak Sarin….někomu to možná zplývá, ale to je dost odlišné, i když nejsem nějaký supreodborník na chemikálie, tak mám dojem, že po Sarinu se nikomu jen „blbě nedejchá“ (jak všichni „svědci“ tvrdili“) ale je to nervový plyn, po jehož vdechnutí by asi oběť měla vícero příznaků než chrapot…
  Až před chvílí jsem konečně dotápal a už je mi vše jasné.
  Pomocnou ruku mi podal Jakub Janda.
  Ano, Kreml je zlo!
  Díky, Kubo!
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Jakub-Janda-po-chemickem-utoku-To-je-zlo-To-co-dela-Kreml-je-zlo-482468

  To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Proboha! Rádio, snad ne ČRo? Za co se tak trestáte?
   Když přes víkend byla ta demoverzi léta, jsem jel na kole a protože jsem si zapomněl (jako dost často) natočit na telefon něco k poslouchání, pustil jsem si Radiožurnál. Byl to zážitek, příště si raději vezmu mučící žíněnou košili s hřeby nebo se střelím do nohy, než tohle. Ani čulíkovy sebrané spisy, zhudebněné Michalem Davidem, by snad nebyly tak strašné.
   🙂

   Tak jistě, Syřané nebo Rusáci budou jistě z letadel házet bomby s otravným plynem, když mají kozomrdy v podstatě na háku a obklíčené v Idlibu, a jako na potvoru zrovna den před skončením jednání v Ženevě. Mimoto by se ti idioti v žumpě mohli konečně podívat, jaký je rozdíl mezi sarinem a chlórovými sloučeninami. Je vidět, že jde o mladé ocasy a/nebo blbce, kteří neměli ve škole brannou výchovu/CO školení v klasifikaci bojových plynů, pravděpodobně prošli nedotčení i povinnou výukou chemie.

   Podle všech zpráv se jednalo o skladiště chemických zbraní kozomrdů, které si vyhodili do povětří sami a svedli to na bombardování syrského letectva – ale ani náhodný zásah skladiště nějakou bombou se nedá v této chvíli úplně vyloučit. Prý to již vyšetřuje na místě OSN. Město bombardovali pravidelně v poslední době Syřané. Část těch chemických svinstev se prý pašovala do Iráku na posílení tamních kozomrdů.

   To se mi líbí

   • Hudec napsal:

    O chemii vím celkem prd. Ale o motivech činů možná ledacos.
    A tak si nutně položím otázku jako vy – proč by to ten Asad dělal? Nenajdu jediný důvod, kromě možnosti, že je to debil.
    Zatím prokázal, že spíše není, protože na rozdíl od Kadáfího a Sadáma Husajna ještě žije a celkem ten atak na Sýrii zvládá, byť s odřenýma ušima.
    Takže zase jedna pěkná kulišárna „pod falešnou vlajkou“, myslím si.

    To se mi líbí

    • LB napsal:

     Kupodivu ani president Trump neprojevil vaši logickou schopnost použít metodu cui bono, a obvinil z toho „hnusného“ útoku Assada.
     (Zůstal ovšem jako vždy nejlepší a dokázal do toho zamíchat i Obamu.. 🙂 ).

     http://abcnews.go.com/Politics/wireStory/white-house-condemns-heinous-attack-syria-46570444

     To se mi líbí

    • oh napsal:

     Na Literárkách k tomu přiložili moc zajímavou fotografii „zasahujích“ White Helmets.
     http://www.literarky.cz/komentare/ostatni/23969-pcroberts-dali-zapadni-kachna-ze-syrie
     Nejen že každý příslušník Bílých přileb má sílu deseti mužů, protože jeho srdce je čisté, ale navíc mají pokožku a dýchací orgány odolné vůči sarinu.

     To se mi líbí

     • vittta napsal:

      Nevysadila ta Mogheriniová medikaci?
      Nebo naopak, nepřebrala trochu?
      Ta dokáže mít takové žvásty, že by vypadala jako kráva i doma u plotny…

      To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     „Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) potvrdila, že stopy plynu sarin používaného v Sýrii nejsou spojeny s syrskou vládu a jejich bývalých zásob chemických zbraní. Tato zpráva potvrzuje, že syrské vládní tvrzení, že frakce jsou zodpovědné za chemický útok, stejně tak jako v 11. dalších příkladů použití chemických zbraní, byla syrská opozice.
     Zpráva rovněž dokládá tvrzení z minulého měsíce od Ahmed al-Kaddáfího al-Qahsi, bratrance Muammara Kaddáfího, který řekl, že chemické zbraně používané při incidentu byly ukradeny z Libye a později pašované do Sýrie přes Turecko ozbrojenci.

     To se mi líbí

     • kchodl napsal:

      Aha, tak tato zpráva je 3 měsíce stará. Nicméně ukazuje, odkud pochází sklady chemických zbraní kozomrdů.

      Směšné jsou i fotografie „ošetření obětí“ v žumpě, protože „Bílé helmy“ a „dobrovolní záchranáři“ zasahují bez masek a rukavic, což by při sarinovém útoku bylo to poslední, co by kdy udělali.

      Mimo vyhození do povětří nebo bombardování skladu chemických zbraní je také možné, že celý incident je vymyšlený a nahraný. Možná jen mrtvé oběti jsou pravé – a i to je pochybné.

      To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Dokonce nějaký kozomrd říkal (i když v rádiu nebylo vidět, kdo mluví) že přiletěla raketa a šel z ní hustý kouř, a pak se všem začalo blbě dýchat a on sám upadl do bezvědomí…
    Sorry jako, ale být to bojový Sarin, ale bojový, ne že si ho někdo vyrobí doma v garáži, tam asi nemá ty správné parametry, tak by to v poměrně širokém okolí bez brutálních následků nerozdejchal nikdo.
    To by Mogheriniová a spol. viděli, co je apokalypsa….
    Jak píše OH, mě to také napadlo, jestli si to někdo nevymyslel úplně.
    Nebo tam vypustili nějaký slzák, jako určité placebo, a ti lidé ty příznaky nějaké mít budou…hodně nepříjemné.
    Nějaké mrtvoly…ty mají už s mrtvolala praxi jako v Hollywoodu, kulisy, figury, kečup…
    O skutečné mrtvoly či zmrzačené chudáky se nikdo nestará, poněvač kde sviští střely a padají bomby, tam je nebezpečno, a kdo by se tam honil, ne?

    To se mi líbí

  • st.hroch napsal:

   Docela zajímavá je reakce ruskýho genštábu k celý události: Rusko potvrzuje, že v rámci náletu na soustředěné islamistické pozice, který provedla syrská letadla, byl zasažen i velký muniční sklad, jehož součástí byla i kompletace granátů s chemickou náplní, následně používaných islamisty v Iráku a Sýrii. Exploze skladu vyvolala doprovovodné oběti mezi bojovníky i civilisty … (viz záznam níže).

   To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Tady píší o dvou látkách.
    https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/434302-v-syrii-byly-pouzity-dve-chemicke-latky-tvrdi-lekari-bez-hranic.html
    Což by verzi zásahu muničního skladu, či míchárny svinstev potvrzovalo.

    To se mi líbí

   • Cech napsal:

    Informace ruského genštábu zřejmě bude odpovídat realitě, protože povyk který nastal po tom co se syřané trefili do toho skladu je úžasný.
    No na druhé straně zřejmě tento útok proti IS OSN odsoudí jako teroristický čin proti lidskosti.
    No a bude nutné neprodleně vyslat něco modrých přileb na vyšetření Asadova terorizmu.

    USA si samozřejmě nepřejí, aby Rakku ovládla vojska Bašára Asada. „Je obtížné si představit, že by lidé osvobození od Islámského státu spadli pod vládu režimu, který terorizuje vlastní obyvatelstvo,“ řekl mluvčí amerického ministerstva zahraničí Mark Toner.
    Protože v Sýrii musí uspět i naše EU a likvidací toho skladu je Rakka zase blíže Asadovi než nám.

    To se mi líbí

 9. Jethro napsal:

  No, já nevím, pánové.
  Včera jsem poslouchal večer Gabala a ten má jasné informace a důkazy o tom, že to byl zlotřilý Assad a motivací mu bylo, že ví, že si může dovolit cokoliv, a tak zastrašuje lidi chemickými útoky a ještě zlotřile a brutálně bombarduje ty zasažené děti, co je vezou do nemocnic a ještě i ty nemocnice (kolik dalších nemocnic z té zbývající jedné ten lotr zase vybombardoval?), což dokazuje promyšlenou a hnusnou akci (Asada).
  Nějak pan Gabal nestačil vstřebat informaci od Zaorálka, že k úniku došlo v 6:30 a k náletu v jedenáct. Jo a Zaorálek je důkazem, jak se naše zahraniční politika odchyluje od politiky EU – prej.
  Prostě zavřít ambasádu, nejlépe tam vlítnout a toho hnusného diktátora a jeho sebranku sympatizantů tak nějak demokraticky killnout.
  ČT všechno doprovodila názornými obrázky, které sice neměly s tímto incidentem nic společného, ale tak nějak se pro naši věc hodily…
  Zlé jazyky tvrdí, že Gabal předstihl v boji o etalon blbosti Laudáta, ale to jsou určitě jen hnusné pomluvy!

  To se mi líbí

  • st.hroch napsal:

   K poslední větě o zlejch jazycích- vycházíme-li z premisy, že lidská blbost nemá konce, pak je předstižitelnej nejen jmenovanej oslanec a následně jmenovanej filozofič, ale kdokoli ještě blbější….:-) Samozřejmě – nepředpokládáme-li konečnost Všehomíra.

   To se mi líbí

  • oh napsal:

   Kam se amatéři Gabal i s Laudátem hrabou, to Borisek Johnsonů prý viděl důkazy, že za útok je odpovědný Asad.
   https://cz.sputniknews.com/svet/201704055052965-johnson-dukaz-utok-damasek/
   Sice zlé dezinformační putinovské médium Sputnik tvrdí, že Borisek raději neodpověděl na přímý dotaz, jaké že to důkazy viděl, ale to bude určitě jen pomluva.

   To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.