Úkoly 13. sjezdu splníme !


Tedy oni mě tam organizátoři vlastně ani nepozvali, tak bych mněl držet hubu. Ale s blížící se věkovou hranicí starobního důchodu jsem pořád drzejší  – parabolický vývoj od drzé puberty k drzému stáří, asi takhle:

Tak jsem na tu akci…..:

 

Zpravodajský portál EurActiv.cz ve spolupráci s Asociací pro mezinárodní otázky (AMO)
zve na diskusní setkání se stakeholdery na téma
Oběhové hospodářství: Výzvy pro Plzeňský kraj
Za účasti poslance Evropského parlamentu
Pavla Teličky
Kdy: 30. ledna 2017 od 10.00
Kde: Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň
Jak může aktuální balíček EU k oběhovému hospodářství ovlivnit nakládání s odpadem
z pohledu stakeholderů působících v Plzeňském kraji?
Předběžný okruh témat k diskusi:
 Oběhová ekonomika – představuje omezování skládkování, zvyšování podílu recyklace a předcházení vzniku odpadů příležitost nebo jde o „nesmyslný tlak z Bruselu“?
 Jakým způsobem mohou nové cíle z evropského balíčku k oběhovému hospodářství do roku 2030 (recyklace 65 % komunálního odpadu, 75% recyklace obalů, omezení skládkování na 10 %) ovlivnit využívání odpadů v Plzeňském kraji? Mohou vést k zásadnímu přehodnocení Krajského plánu odpadového hospodářství?
 V Plzni byla letos uvedena do provozu spalovna ZEVO Chotíkov. Jaké jsou dosavadní zkušenosti s jejím provozem a jaké jsou s ohledem na vývoj v institucích EU její vyhlídky do budoucna? Pokud budou recyklační cíle vyšší a budou navíc pro ČR závazné, nebude se spalovna potýkat s nedostatkem odpadu? Může jít ZEVO Chotíkov příkladem dalším krajům?

Diskusní setkání s přítomnými stakeholdery zahájí svými příspěvky:
Pavel Telička, poslanec Evropského parlamentu (ANO/ALDE)
Radka Trylčová, členka rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství
Tomáš Drápela, předseda představenstva Plzeňské teplárenské
Pavel Černý, ředitel společnosti Rumpold-R Rokycany
Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA

… dorazil vlastně načerno. Načerno, ale včas, na rozdíl od pana europoslance, který je čerstvě i místopředsedou Evropského parlamentu. Prý to klouzalo. Alespoň jsem měl čas najít si na Googlu co je to stakeholder (https://cs.wikipedia.org/wiki/Stakeholder ) a co je zač ta EuroActiv.cz ( http://euractiv.cz/ ).

Také jsem měl čas se porozhlédnout po cca padesáti účastnících a konstatoval jsem, že jich asi tak polovinu znám, neb se už deset let tady v gubernii z titulu nejdříve přípravy, potom stavby a nyní provozování spalovny komunálního odpadu v Chotíkově (přejmenované aktuálně na ZEVO Plzeň) točím kolem odpadů a skoro už té problematice trochu i rozumím.

V úvodních pěti minutách shrnul p. Telička právě čerstvě, ani ne týden, zveřejněný záměr Evropské komise stanovit závazné cíle pro recyklaci odpadů. Jeho proslov bych označil heslem „Úkoly budou náročné, ale my je splníme“. A zopakoval bruselské záměry: Do roku 2030 recyklace 65 % komunálního odpadu, 75% recyklace obalů, omezení skládkování na 10%.
Pak přítomné seznámila radní Plzeňského kraje R.Trylčová s plánem odpadového hospodářství Plzeňského kraje. Zazněl tam mj. údaj (který, prosím, nezapomeňte), že v Plzeňském kraji se v roce 2015 (za 2016 ještě nejsou údaje k dispozici) 294 tisíc tun komunálního odpadu.

Podstatou krátké řeči zástupce skládkařů P. Černého bylo konstatování, že chápou, že skládkování odpadů jako velký byznys v podstatě rokem 2024 v ČR končí (měl by platit nový zákon o odpadech, jejichž skládkování bude téměř zakázáno) a že se musejí přeorientovat na jiné segmenty práce s odpady. Později v diskusi tento postoj potvrdil i Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (to jsou skládkaři).

Potom se ujal slova ředitel Plzeňské teplárenské T.Drápela, pod nějž spadá už zmíněná nová spalovna ZEVO Plzeň ( http://www.zevoplzen.cz/ ). Řekl, že se děsí toho, co zase v Bruselu vymysleli, protože má mnohaletou zkušenost, jak EU rozjebala energetický trh. Tudíž čeká nějakou podobnou hrůzu i v tomto případě.

Poslední expert za předsednickým stolem I. Kropáček z Hnutí Duha nad novými úkoly jásal a mě osobně zaujal opakovaným tvrzením, že nežijeme v české kotlině, ale v Evropě. Podle mě je to bruselsky pravdivé – z poloviny….

Pak se rozproudila diskuse, která se nesla v tom duchu, že recyklovat odpad je správné, ale je otázkou, zda jde všechny země v EU narazit na stejné bruselské kopyto. Zde podotknu, že ačkoliv přítomní ani zdaleka nevyjadřovali zcela shodné názory a postoje, všichni byli evidentně fundovanými odborníky z praxe a to o tom kopytu byl skutečně leitmotiv celé diskuse.

Podle údajů Eurostatu vytváří obyvatelé zemí EU rozdílné množství odpadů, přičemž dělící linie hodně/málo probíhá po hranicích starých a nových zemí EU. Viz tento graf (nemám v lepší kvalitě, ale pro ilustraci to jistě stačí):

odpad1

Dalším tématem diskuse bylo konstatování, že v EU neexistuje jednotná metodika v terminologii – v některých zemích označují jako recyklovaný odpad prostě všechen, který je vhozen do „barevných kontejnerů“ (tedy prvotně vytříděn), v jiných jen ten, který je skutečně následně recyklován. V některých zemích (především „starých“) označují za recyklaci a energetické využití (elektřina + teplo – tedy spalování), v jiných nikoliv. Celkové prostředí v oblasti odpadů označili někteří přítomní za chaotické a statistiky za neprůkazné. Platí zde to socialistické, že statistika je zcela přesný souhrn zcela nepřesných údajů.

Korunu všemu nasadil ředitel Odboru odpadů MŽP Jaromír Manhart (mě se moc líbil, s ničím se moc nesral, což ještě uzříte), když poukázal na zmatky i v ČR, když Plzeňský kraj vykazuje za rok 2015 tvorbu komunálního odpadu ve výši 294 tisíc tun, ale Český statistický úřad za stejné období pro tentýž kraj uvádí 161 tisíc tun. U ostatních krajů je to podobné.

Účastníci diskuse tedy s rozdílnou mírou intenzity poukazovali mj. na to, že Evropská komise/Evropský parlament stanovují nějaké závazné cíle a vychází přitom z údajů velmi zmatených a nepochybně dílem i zcela fiktivních.

Europoslanec P. Telička samozřejmě cíle EK obhajoval a tvrdil, že máme-li k nim výhrady, jsme přece členy EU (známá teze „EU nejsou oni, EU jsme i my“) a tudíž vzneseme připomínky a budeme je prosazovat. To doprovázely ironické úsměvy auditoria, zobrazující obecný názor, že si to hlavně Němci a Francouzi stejně udělají podle svého.

Celkový duch jednání lze tedy charakterizovat jako vstřícný vůči tzv. „Oběhové ekonomice“ (třídění, recyklace atd.), ale ostražitý vůči Bruselu. Kromě lidí, které jsem už znal, jsem tam zaregistroval i nové, kteří mluvili velmi racionálně, například ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky (což zní děsně) Soňa Jonášová ( http://incien.org/ ), je navíc pěkná baba :-).

Největším obhajovatelem stanovených úkolů od EU/EK nebyl kupodivu P. Telička, ale I. Kropáček z Duhy, který vše prezentoval metodou stupňování „dobrý, lepší, bruselský“ a tvrdě se opíral i do českých institucí, které jsou včetně MŽP málo ekologické. Oháněl se tam např. opakovaně nějakým číselným údajem o třídění a recyklaci v návrhu zákona o odpadech, jako že je to málo atd. – to podle něj kazí právě ti lidé z MŽP, a mělo by to být alespoň 50%. Načež výše jmenovaný J. Manhart z MŽP zacitoval z noťasu ten návrh a ono tam bylo těch 50%. Tak řekl, že p.Kropáček to vůbec nečetl a že lže – doslova! A to byla také poslední tečka za dvouhodinovým velmi zajímavým jednáním.

———————————————————————————————————

Byla to tečka, ale ne pro mě. Organizátoři z organizace EurActiv mi ještě tentýž den poslali tiskovou zprávu o průběhu akce. Tady je:

TISKOVÁ ZPRÁVA

Lepší nakládání s odpady a dalšími zdroji je byznysová příležitost, které se ČR musí chopit, zaznělo na debatě v Plzni

Politici i odborníci debatovali u kulatého stolu o nákladech a možnostech, které přináší takzvané oběhové hospodářství. Do budoucna musí mít Česko jasný plán, jak zacházet s odpady a efektivně využívat veškeré zdroje, které má k dispozici.

Plzeň, 30. ledna 2017

Při těžbě surovin, produkci výrobků, jejich využívání i následné likvidaci lze při využití inovací a nových technologií ušetřit značné množství zdrojů, na kterých je Evropa závislá. Na přechod k takzvanému oběhovému hospodářství tlačí aktuálně projednávaný legislativní balíček, který před rokem navrhla Evropská komise.

Do roku 2030 by měly podle Komise evropské země posílit recyklaci (65 % komunálního odpadu), omezit skládkování (maximálně 10 % veškerého odpadu), snížit plýtvání potravinami, lépe využívat vodu nebo podporovat opětovné využívání výrobků.
„Evropskou legislativu bychom neměli vnímat jako zbytečné příkazy přicházející z Bruselu, ale jako příležitost pro české podniky. Efektivnější využívání zdrojů je celoevropský trend a měli bychom usilovat o to, abychom se v této oblasti dostali na špičku. K tomu je potřeba hledat nové byznys modely, které sice v některých případech vyžadují vyšší počáteční náklady, ale dlouhodobě ekonomice prospívají,“ zdůraznil nově zvolený místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička (ANO, ALDE) během debatního setkání „Oběhové hospodářství: Výzvy pro Plzeňský kraj“, které proběhlo 30. ledna 2017 v Plzni.
Kulatý stůl byl součástí série diskuzí o důležitých otázkách evropské politiky, které v českých regionech pořádají Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) a zpravodajský portál EurActiv.cz. Série je součástí projektu „Empowering Youth and Regions in the European Parliament” podpořeného Evropským parlamentem.
Vedle europoslance Teličky se setkání zúčastnila členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Radka Trylčová (ODS), předseda představenstva Plzeňské teplárenské Tomáš Drápela, ředitel společnosti Rumpold-R Rokycany Pavel Černý a odpadový expert Hnutí Duha Ivo Kropáček. Ke kulatému stolu s nimi zasedli zástupci ministerstva životního prostředí, kraje i obcí, představitelé soukromých firem a nevládních organizací i další odborníci.
„Skládky svou historickou úlohu splnily. Pokud s tím budeme počítat, můžeme se začít připravovat na další vývoj – ať už to bude energetické využití odpadu, které představuje určitý mezikrok, nebo další možnosti, které oběhové hospodářství nabízí. Potřebujeme ovšem, aby byla legislativa hotová včas, byla přehledná a předvídatelná,“ uvedl Pavel Černý.

Příliš mnoho spaloven?

Důležitou součástí oběhového hospodářství je nakládání s odpady. Během diskuze tak přišla řeč i na Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje pro období 2016–2026.

„Do roku 2020 bychom měli zvýšit recyklaci plastů, kovu, skla a papíru z domácností nejméně na 50 % hmotnosti. Komunální odpad bychom měli po vytřídění využitelných složek, nebezpečných látek a biologicky rozložitelných odpadů zejména energeticky využívat. Je také potřeba snížit množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu, který míří na skládky. V roce 2020 by měl podíl této složky činit maximálně 35 % hmotnosti z celkového množství biologicky rozložitelných odpadů vyprodukovaných v roce 1995,“ přiblížila cíle plánu Radka Trylčová.

Diskutující se věnovali také otázce spalování odpadů. „V současné době spalujeme odpad za velmi nízké ceny. Není potřeba se obávat výstavby nových spaloven v České republice, protože ani za podmínek, které se připravují v nejoptimističtějším scénáři návrhu českého zákona o odpadech, nebudou spalovny pro soukromé investory lákavé. Ani obce a kraje – ať už s využitím dotací, nebo bez nich – nebudou schopny takové projekty realizovat,“ tvrdí Tomáš Drápela z Plzeňské teplárenské, která provozuje nedávno spuštěné zařízení pro energetické využití odpadu v Chotíkově.

„Minulý týden zveřejnila své stanovisko ke spalovnám Evropská komise. Nabádá členské země, aby byly obezřetné a nevytvářely zbytečné nadkapacity ve spalovnách, jako se to stalo v Rakousku nebo Německu. Členské státy by neměly spalovny podporovat, ale naopak například na spalování směsného komunálního odpadu uvalit daň,“ zdůraznil Ivo Kropáček z Hnutí Duha.

Výstupem z debatního setkání, jehož partnery byly Eurocentrum Plzeň a Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje, se stane soubor doporučení, která budou rozeslána zainteresovaným institucím a organizacím v České republice i na evropské úrovni.

Trochu jsem na to zíral, leč poděkoval jsem:

From: Jaroslav Hudec [Sent: Monday, January 30, 2017 10:32 PM
To: ‚Johana Černá‘
Subject: RE: Tisková zpráva_Oběhové hospodářství: Výzvy pro Plzeňský kraj

Děkuji za tiskovou zprávu.
Bohužel musím konstatovat, že já jsem na tom zajímavém dvouhodinovém jednání slyšel a viděl něco přece jen trochu jiného.
Zdravím
Jaroslav Hudec

Dostalo se mi ještě další odpovědi takto:

Dobrý den, pane Hudče,
ještě bych doplnila, že zmíněná doporučení, na nichž pracujeme, budou vypadat přibližně takto: http://euractiv.cz/analyzy/energetika/branit-jednotny-trh-a-domaci-specifika-doporuceni-pro-energetickou-politiku-eu/.
S pozdravem
Johana Černá, EurActiv.cz
Asistentka vydavatele

Ta doporučení k energetice jsou vskutku pěkná, ale už teď přece víme, že nám EK/EP/EU vzkáže, abychom si je vetknuli za klobouk. S odpady to bude identické.
Takže závěrem: Tak se dělá evropské PR. Svolá se jednání, tam se lidi vyžvaní, pak se vydá tisková zpráva, která popisuje něco úplně jiného a také se to pověsí na web:
http://euractiv.cz/clanky/klima-a-zivotni-prostredi/jak-vyuzit-odpady-cesko-v-tom-musi-mit-jasno-zaznelo-na-debate-euractivu/
Zastánci bruselských se durdívají, když přirovnáváme současnou EUvěrchušku k Moskvě a k zahnívajícímu období socialismu. Já si pomoci nemohu a parafrázuji i na závěr svůj titulek:
Úkoly XIII.sjezdu, jak nám je stanovila strana a vláda, čestně splníme!

P.S.: Jó, a dostali jsme brožurku:

ep

hudec

Příspěvek byl publikován v rubrice Krajanovy postřehy se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

62 reakcí na Úkoly 13. sjezdu splníme !

 1. jaa napsal:

  No, jo, říká se že co se v mládí naučíš, pozdějái jak když najdeš… nemůžete se Teličkovi divit… a nejen jemu…

  To se mi líbí

  • st.hroch napsal:

   Jeden by řek, že si kdosi dělá prdel… ale ono to je všude kolem. Teď mám čerstvý poznatky z úřadů -třeba je někdy popíšu…:-)

   To se mi líbí

 2. bob napsal:

  Díky, že jsem se dozvěděl, kdo je stakeholder.
  Po tom Vašem článku o tataráku jsem to četl blbě jako steakholder…..
  A kdo je Telička to jsem věděl.
  Řekl bych typický bruselský panák.
  Možná že steakholdeři by odpady vyřešili líp, než stakeholdeři 🙂 – pokud by se do toho nemotala EU…:-)

  To se mi líbí

 3. kočka šklíba napsal:

  No neříkejte, že Vás tohle překvapuje : “ Takže závěrem: Tak se dělá evropské PR. Svolá se jednání, tam se lidi vyžvaní, pak se vydá tisková zpráva, která popisuje něco úplně jiného a také se to pověsí na web“……vždyt to tak je ve většině případů 😉 .

  To se mi líbí

 4. kchodl napsal:

  Demokratůra. Co se divíte?

  Až na jednoho popírače úspěchů euhnijní energetické politiky všichni soudruzi a soudružky táhnou za jeden provaz.

  Popíračem byl samozřejmě fanatický spalovač, který hájil sobecké zisky překonaného a zaostalého podniku. Soudruzi skládkaři alespoň provedli sebekritiku. Mrzké bylo také napadení statistik a číselných údajů bruselských soudruhů, chybělo už jen obvinění, že snad neumí počítat.

  Naštěstí byl na místě soudruh z hnutí Duha, jehož pevná ideová základna a oddanost záměrům EUhnije je ostatním soudruhům jasným majákem.

  Všichni by měli být rádi, že nadřazený mediální orgán sepsal zprávu tak shovívavě, čímž dal možnost chybujícím soudruhům se napravit, odstranit nedostatky v kádrové práci a politicko-výchovném školení a provést kolektivní sebekritiku.

  Se soudružským pozdravem, mupy mup.

  Zbývá jen vyřešit záhadu, proč se této podivné kratochvíle zúčastnil osobně Telička. To je samo o sobě mnohem důležitější než program této zbytečné schůze.

  To se mi líbí

 5. kchodl napsal:

  …ještě bych doplnila, že zmíněná doporučení, na nichž pracujeme, budou vypadat přibližně takto: http://euractiv.cz/analyzy/energetika/branit-jednotny-trh-a-domaci-specifika-doporuceni-pro-energetickou-politiku-eu/

  Ještě více než blábolení o odpadech mě ale fascinuje, že nějaká banda eurozmrdů EuroActiv zpracovává doporučení pro energetickou politiku EUhnije. Prostě svolá nějaký „aktiv“ a na něm se to prodiskutuje, jako v nějakém bolševickém sovětu. A je hotovo!

  Je z toho doporučení pro kraj, vládu a EUhniji. Jakási Adéla Denková to sesmolí, vyvěsí na web a pošle. Jak snadné!
  Nazve se to ANALÝZA a je hotovo – to je nová definice „bezbřehé arogance“.

  Copak jsou to experti na energetiku? A nejenom techničtí, protože to je státně-bezpečnostní a navýsost zahraničně-politická otázka. Neskutečné!

  Co to je, @$^##%^##?

  Zaspal jsem bolševický převrat?
  To teď rozhodují ad-hoc svolané sověty jménem „odborné kulaté stoly“ a „aktivy“?

  Abych snad zakopal někde na pozemku pár těch obřích plynových zásobníků a koupil dva plynové dieselagregáty (jeden záložní), jako jsem měl v baráku v Orlických horách, protože brzy asi vyspělost EUhnije dojde tak daleko, že elektřina nepůjde. A při našich parametrech slunečního svitu – Špidlově regulaci navzdory – FVE panely na provoz domácnosti nestačí, navíc to vyjde – včetně baterií – několikrát dráž než kupovat plyn.

  To se mi líbí

 6. NavajaMM napsal:

  Pripomína mi to starý reálnosocialistický vtip s pointou:
  „…Ivan Ivanovyč, ty veď kvartiru palučil, ty toľko gazetu ne čitaješ.“

  To se mi líbí

 7. Cech napsal:

  Především děkuji našemu profíkovi za praktickou ukázku současných EUnijních manipulačních praktik.
  Očekával jsem především opravdu něco velmi sofistikovaného naprosto neviditelného a hladce klouzajícího do krku EUroobčana.Jsem opravdu poněkud zklamán, protože se z toho ve finále opět vyklubala 80 let stará totálně profláknutá propaganda nám všem dobře známeho Paula Josepha Goebbelse.
  Nechápu to zásadní a to, že velmi dobře placená EU manipulační skupina úředníků, mající k dispozici jak výzkum, tak přední EU univezity společně s EU politiky výrazně nepokročila v manipulačních praktikách.
  Mně to jen tak bez jakékoli anylýzy připadá, že EUnijní manipulační kroky musí snad být předem odsouhlaseny US parlamentem.Použití těch samých US metod zapojení neziskových organizací jako v 70 – 80 tých letech minulého století.Prostě EU pod vedením a s použitím US metodik u nás cíleně bojuje proti reálnému socializmu.
  Místo neviditelné uhlazené do pravdivých frází schované lživé podstaty dlouhodobé cílené manipulace, stále dokola silová propaganda třetí říše.
  No co se týče elektriky tak to snad půjde :

  No ale ty zálohované a šrotované petky jako v Německu, to bude zase pro německé firmy vejvar a taky to poviné danění komunálního odpadu kvůli v Česku fungujícím spalovnám.
  Snad jsem to pochopil správně, že cílem EU cirkulačních snah je zabránit vzniku dalších fungujících spaloven, protože by se podařilo omezit skládkování a nebylo by možné ukládat tolik potřebné pokuty( jako např za prdění krav atd.). Ohrožení výnosného byznysu jako třeba v případě emisních povolenek atd..No tak u toho Telička být musí to je pochopitelné.

  To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Celkově jde o omezení výroby a spotřeby, tj. stejnou věc jako v případě oteplovacího podvodu s CO2, zelené energie OZE, … Do výrobně-spotřebního řetězce se přidají další fixní náklady, za „cirkulační oběh“ odpadů. Což se logicky promítne do cen všeho, do zdražení. Do zničení konkurenceschopnosti.

   Ve výše odkazovaném bolševickém „Doporučení“ o energetice (právě jsem to přelouskal, ufff) je lživě uvedeno, že maloobchodní cena elektřiny pro výrobce je dvakrát vyšší než v USA. Ale to platí jen pro německé výrobce, kteří mají vyjednanou s vládou speciální dohodu – což jsou skoro všichni, do značné míry – jinak je elektřina v Německu cca 8x dražší než v USA. Rozdíl platí snížením disponibilního příjmu koncový malospotřebitel, ten má plnou cenu a kromě toho všechno dražší, protože se cena energie promítá do cen všeho.

   Poněkud nepochopitelná je účast vysokých státních úředníků a hlavounů firem, na těchto sovětech; euhnijní šašci to dostali nepochybně befelem, velení příkladem se ujal sám Telička. Odborníci byli patrně zmanipulováni tvrzením, že se jedná o něco podobného jako diskuse v žumpě, jenže z té se na rozdíl od sovětu nevyrábí „doporučení pro kraj, vládu, EUhniji“. Navíc „diskuse“, jakmile je na místě nějaký psychouš z Duhy, nemá žádný smysl – to je jako kdyby si operační tým kardiochirurgů přizval k operaci srdce zaříkávače, filipínského „nekrvavého chirurga“ a tým léčitelů a demokraticky hlasovali o postupu operace. Celou šaškárnu tím jen legitimizovali. Byl to samozřejmě špinavý trik, zmínění se pravděpodobně domnívali, že budou hájit svá stanoviska – ale bylo to jako obhájit podobojí před kostnickým koncilem.

   Co se týče kvality a odbornosti manipulace, je to jen začátek, z toho se nedá soudit na vyspělost metod. Ale důležitý začátek: „vytažení“ otázek z odborné roviny podložené argumentace mezi experty do „veřejné diskuse“, což je místo, kam se takové odborné otázky dostat nikdy nesmí. To samotné je děsivá prohra zdravého rozumu.

   Ohledně „volné energie“, jedná se o profláklý „zlatý“ či „diamantový“ trik, tak dobře známý z minulosti, o jeho moderní obdobu. Ve středověku se vyrábělo zlato, v 30. letech 20. století umělé klenotnické diamanty, dnes se kafky chytají na volnou energii. Západní publikum už nevěří „volné energii“ z Indie, Íránu, Pakistánu či dokonce ani z Itálie, tak se zkoušejí módní Rusáci. Zisk může být i malý – stačí natočit pěkné video a umístit ho na tytrubko, načež inkasovat dolárky od Google z reklamy. Nemusí pršet, stačí když kape.

   Zda nějaký nový způsob výroby energie existuje, se dozvíme stejně až když budou Rusáci potřetí osvobozovat Evropu – od Napoleona, Hitlera, potřetí od kozomrdů a islamofašismu. Nezapomeňte se, až přijedou, podívat na zadek ruských tanků – pokud tam nebudou výfuky, a nebude to kouřit, tak jim to běží na volnou energii, studenou fůzi nebo čerpání energie z potenciálu vakua.
   😀 😀 😀

   To se mi líbí

 8. Karamela napsal:

  Na to se nedá říct nic jiného: ufff….
  A tak byla ta Unie pěkná myšlénka …..

  To se mi líbí

 9. okolojdoucí napsal:

  V poslední době se (nejen) mně stále častěji vrací pocit, že tohle už tu bylo. Jak se říká v mém frankofilním okolí „Dežo už ví“.

  Mám další, mnohem jednodušší, ale o to nebezpečnější příklad. Připomněl mně to někdo výše s tím „MUPY MUP“. Kolegyně mě informovala o tom, že existuje nová, se současnou „realitou“ usouladěná, verze Říhovy Honzíkovy cesty. Dozvěděla se to tak, že se jí učitelka na ZŠ s ostražitostí v očích zeptala, zda jí nevadí, že na dceru při zapůjčení této knihy k přečtení již nevyšla aktuální korekt verze, ale jen ten ideologicky expirovaný originál.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   To si snad děláte prdel?! To přece nemůže být pravda. Nebudou se nakonec předělávat i Tři mušketýři na Tři mušketýrky?

   To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Honzíkova cesta byla stejně bolševická slátanina, s tím ať si dělají třeba genderfuck.
   Četlo se to jen povinně ve škole, žádné dítě si to nikdy nevybralo samo od sebe.

   Ale pokud sáhnou na „Tarzana“ nebo „Mauglího“ půjdu to nakladatelství vystřílet a vypálit, přes to nejede vlak! Tarzanku či Mauglinu bych stejně nepřežil, takže mi to bude úplně jedno (hyperbola).
   🙂

   „Tajuplný ostrov“ už zmodernizoval zmrd Ondřej Neff (Aston), takže tam je hotovo, nepochybně agilně přidělá pár aktuálnějších verzí, „až to bude potřeba“.

   „Bigglese od velbloudích stíhaček“, „Rychlé šípy“, „Srub u zlatého klíče“, komixy z ABC… a další základní dětskou literaturu snad ve své blbosti pominou coby neaktuální. Ransomeho dětské knihy jsou vychytrale napsané genderově vyváženě, to bylo od toho chlapa velmi lišácké! Mark Twain je nepředělatelný, toho musí rovnou zakázat, vyrobit plagiát „na motivy“, který postupně plíživě nahradí originál. Ale to budou muset zrušit i celého Bradburyho a některé knihy od Lema („Návrat z hvězd“), protože tam je tento postup do detailu předvídán.

   Každopádně mám všechny knihy oskenované a uložené na mnoha místech, takže přežití původních verzí je zaručeno, není nutné se uchylovat k zapamatování jako v „451° Fahrenheita“.
   🙂

   „Tři mušketýry“ už předělali na sprostě mluvící zhovadilý pouliční gang, samozřejmě rasově vyvážený, prozatím jen v žumpoidním oblbovadle. Považuji to za opatrný průzkum bojem, knižní verze bude nepochybně následovat. V příští verzi bude d’Artagnan negerská lesba na vozíku, Athos bude starý moudrý teplouš, Aramis transák (ostatně toho jsem vždy podezíral, že je minimálně obojetný – k černoprdelníkům neinklinoval jen tak pro nic za nic), a Porthos – protože to je parodická postavička od začátku – směšný tlustý odporný neschopný zakomplexovaný heterák.

   Je to ale úplně jedno, ať se snaží jak se snaží, stejně každý rodič dá dětem na čtečku či do tabletmobilu a na počítač původní verzi. Jediné, čeho tím dosáhnou, bude dětský odpor k oficiální prolhanosti už od začátku – takže se to dá jen uvítat, ve své blbosti si jen kopou jámu, do které spadnou.

   To se mi líbí

   • oh napsal:

    Neff těch verneovek už zprznil víc než jen Tajuplný ostrov.
    http://www.fantasya.cz/autor/verne-jules-a-neff-ondrej
    http://www.fantasya.cz/zbozi/pet-nedel-v-balonu
    Verne je totiž bohužel mrtvej už dost dlouho, aby vypršela původní autorská práva. Ze všeho nejvíc mě sejří, že k tomu neffopaskvilu v Albatrosu nacpali Burianovy ilustrace. Chce se mi střídavě blejt a vraždit. 😦
    Hlavně nezapomeňte, žádné médium s původními kopiemi nepřipojovat k síti, nebo vaše čtečka Ksindle X udělá čáry, máry, fuk a budete v ní mít neodstranitelnou politickokorektní verzi, která se bude průběžně aktualizovat podle toho, který pablb bude zrovna u moci a každý pokus o vymazání se bude hlásit přímo na centrálu ideopolicie..
    Jo a Lema nejspíš zakážou úplně celýho, protože kromě Návratu z hvězd taky Planeta Eden, Pirx, Ion Tichý a dokonce, ta hrůza, Trurl a Klapacius – to je samý podvratný element, jeden vedle druhýho.

    To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     Prznič Neff se tedy vážně snaží, dokonce i 20 000 mil ojel.
     Lem je jistý komplet, pochopitelně.

     Tak hluboko neklesli ani náckové a bolševik jen trochu a velmi ojediněle (Pleva a Robinson Crusoe, například). Jsem zvědavý, kdy ti současní náckové a bolševici začnou knihy opravdu zakazovat – protože s přepisy dlouho nevystačí.

     To se mi líbí

     • oh napsal:

      A to ještě Robinsona si více či méně upravovali snad všichni vydavatelé – mám v knihovně vydání od Šolce a Šimáčka z roku 1933 a je taky upravované a proti originálu zkrácené. (A politicky nekorektní až běda.) To mi v rámci školní povinné četby nahradilo Plevovu verzi, kterou jsem raději obešel obloukem a kupodivu si toho ani nikdo nevšiml. Nebo z toho aspoň nebyl průšvih. 🙂
      Bolševik to, co se mu nelíbilo, pouze znovu nevydával a nanejvýš to nedůsledně (přehlížel menší pobočky) odstraňoval z veřejných knihoven. A ignoroval antikvariáty.

      To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   Klídek příteli, po volbách se jim típnou dotace a ty jejich posraný granty a voni vychcípaj naprosto samovolně, věřte tomu. Podívejte, jak dneska svítí sluníčko, je úplně blbě si s nima kazit náladu..

   To se mi líbí

 10. blbíš napsal:

  Hele NavajoMM, když tu máme tu aktuální korektní poznámku od přítele okolojdoucího a taky ten všude přítomnej gender. Už asi tak přes rok se smíšenejma rozpakama pozoruju toho rytíře v tom brnění vlevo úplně nahoře stránky pana domácího (že by sám náš Bavor?), s tím chocholem, štítem a halapartnou. No, a když ste se nedávno pohroužil do tý „kosočtverečný heraldiky“, nezdá se Vám na tom Bavorovi něco ujetýho? Jen se podívejte na tu škrabošku a ten jásavej výraz ve tváři, na ten jeho postoj a jak drží ten klacek vod tý halapartny a co ten štít vopřenej vo nohu? … Nedá se svítit, ale mně to připadá jako těžká transka? Vůbec se nedivím, že Rožmberkové před něj posadili nehybnýho Rudolfa a von vůbec nic nepoznal.

  Jak to vidíte Vy?

  To se mi líbí

 11. Rosťa napsal:

  Odpadovému hospodářství nerozumím, ale jak se kolem toho u nás motá Tlemička, tak v tom čuju nějakou čertovinu a díru v mé peněžence. Je všeobecně známo, že každý europoslanec
  po první výplatě zapomene, kde Čehúnskomorácko leží a po odfasování několika denních eurodiet by nás prodali komukoliv. Čím dřív se ten eurocirkus rozpadne, tím líp pro nás.

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.