Pan hrabě R.N.Coudenhove – Kalergi neboli euroasijský Panevropan.


(napsal František Kubka, vyšlo v rámci jeho knihy esejí „Tváře ze západu“, vydal Československý spisovatel 1961) https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Kubka

V redakci „Prager Presse“ byl vyhlášen poplach. Nečekaně navštívil šéfredaktora Laurina pan hrabě dr.Coudenhove-Kalergi! Přišel se poděkovat za podporu, kterou jeho dílu poskytuje list československého ministerstva zahraničních věcí. Dostavil se ve chvíli zvlášť významné. Myšlenka Panevropy přecházela ze stádia diskuse do období realizace. Francouzský ministerský předseda Aristide Briand navrhl 17.května 1930 sedmadvaceti státům Evropy organizovat „režim Evropského federálního svazu“.

Dnes, 19.května 1930, byl dr.Coudenhove-Kalergi pyšný a šťastný.

Od roku 1923, kdy vydal svou první knihu „Pan – Europa“, stavěl neúnavně, podoben termitovi, sypkou budovu evropského společenství jako autor brožur a článků, jako vydavatel měsíčníku („Pan-Europa-Zeitschrift“), a především jako návštěvník politických kanceláří. Nejčastějším hostem byl v posledních letech na Quai d´Orsay, kde právě seděl Aristide Briand. Tomuto muži, který francouzskému imperialismu chtěl v roce 1925 posloužit podepsáním Locarnské smlouvy, ležel dr.Coudenhove-Kalergi tak dlouho v uších, až ho o své pravdě přesvědčil. Tak se aspoň domníval. Spíše však byli Aristide Briand a Coudenhove-Kalergi poslušni stejného vnuknutí západoevropského kapitálu, který procházel těžkou krizí.

Pan doktor byl sebevědomý mladý muž se záhadnou tváří a ještě záhadnějším orientálním úsměvem. Skutečně byl prorok Panevropy klasickým děckem Euroasie jako syn Japonky a rakouského diplomata. Staří lidé v Ronšperku (Poběžovicích) si ještě pamatují na cizokrajnou paní hraběnku, která se procházela v zámeckém parku. Ta žlutá paní byla matkou Panevropanovou. Panevropanova pleť byla však z nejbělejší slonoviny. Oči měl úzké a vlas černý jako dehet.

Pan šéfredaktor dal mě k rozhovoru zavolat. Tvářil se, že mně tím lichotí. Ale spíš mne potřeboval, protože míval z cizinců trému. Návštěvníka devótně oslovoval „Hochgeehrter Her Graf!“

Vysoce vážený pan hrabě pozorně vyslechl páně šéfredaktorovu elóži a oznámil slavnostně:
„Stojíme na prahu světodějných událostí. Rodí se Panevropa!“

Dr.Coudenhove-Kalergi mluvil tak, jako psal. V úsečných tezích:
„Můj boj vyvrcholil. Splnil se můj sen. Dochází k politické akci. Uspíšila ji světová hospodářská krize. Panevropa bude východiskem z krize, čili, jak to vyřkl francouzský tisk: „Panevropa je logickým pokračováním Locarna a Společnosti národů! (https://cs.wikipedia.org/wiki/Locarnsk%C3%A9_dohody )
Odstraní celní přehrady mezi evropskými státy. Především však přehrady psychologické, uvolněné Locarnem. Vznikne Evropa přibližně v antického římského imperia nebo říše Napoleonovy.“

Pan šéfredaktor, který znal lépe Kopidlno nežli antický Řím a „Prager Presse“ považoval za mocnější nežli Imperium Rmanum, pravil: „Panevropa nebude podnikem výbojným?“

„Nikoliv,“ odpověděl Panevropan. „Můj učitel, rakouský filosof Gomperz, tvrdil sice, že se Evropané sblíží v okamžiku nebezpečí zvenčí, jako Spojené Státy Zeměkoule vzniknou s pohádkovou rychlostí, až na naší planetě přistanou vojska Marťanů, ale naše Panevropa je přirozeným zeměpisným, hospodářským a kulturním faktem. Kant by řekl: „Europa an sich!“. Proto Panevropa vzniká a vznikne jednak sloučením států, jejichž panství se výlučně nebo převážnou měrou omezuje na evropský kontinent, na druhé straně pak eliminací států neevropských nebo jen částečně evropských. K Panevropě nenáleží Velká Británie, protože valná část její říše je v zámoří. K Panevropě nepatří Rusko v podobě euroasijského Sovětského svazu. Ale náleží k ní Francie se svými koloniemi, a také Itálie s africkým územím. Západní hranice Panevropy vytvořilo moře. Východní hranice vedou přibližně po nejzazší východní mezi okrajových států baltických, Polska a Rumunska.“

„To znamená definitivní roztržení Slovanů….“ pravil jsem.
„Panevropeismus vylučuje panslavismus!“ odpověděl pan hrabě stroze.
„Ale Germánie zůstává v Panevropě celá,“ řekl jsem.
„Ano. Její poslání je chránit Evropu proti Euroasii! Panevropa vznikne předně proto, že se Rusko v podobě Sovětského svazu samo vyloučilo z Evropy, a že ani v Asii – totiž v severní její části – nehraje úlohu dominantní. Bylo poraženo v roce 1905 Japonskem, a Japonsko jako nová velmoc, ovládá Asii. Sovětský svaz není proto významným činitelem ani před Uralem, ani za ním…“

Zeptal jsem se, není-li toto tvrzení příliš smělé. Host odpověděl:
„Sovětský svaz zmizel se světového trhu a usiluje o svou autarkii. Rusko musí především zbrojit“ Ozbrojené Rusko nebude Panevropě nebezpečné, nýbrž naopak, bude odbytištěm jejího zboží. Step ve svých přirozených hranicích se stane plantáží panevropského exportu.“

„Přijme Sovětský svaz vznik Panevropy?“
„Bude musit!“
„Myslí si to i Briand?“
„Briand je francouzský patriot,“ odpověděl pan hrabě. Jako francouzský patriot si musí přát, aby komunismus byl odsunut co nejdále od Paříže.“
„A Anglie?“ ptal jsem se.
„Anglie bude s Panevropou kšeftovat,“ řekl tázaný povýšeně.

Pan šéfredaktor byl už netrpělivý. Velká politika ho nebavila. Tu ať dělají „nahoře“. On je novinář. Zavtipkoval však:
„Was meinen Sie, Herr Graf, ist es gut für Juden?“ Je-li to dobré pro židy?

„Velmi dobré,“ odpověděl host s kamenným úsměvem. „Polští, němečtí, podunajští, balkánští i západoevropští židé si budou všichni žít v Panevropě, a dobře žít!“
Kamenný úsměv neopustil hostovy úzké rty, když pochvaloval francouzského premiéra za jeho geniální schopnost organizační:
„Já jsem jen ideolog, jen filosof,“ pravil skromně, „ale Briand je vtělená politická vůle. Myslí francouzsky, tj. v praktických formách organizačních. Společenství evropských národů bude – podle jeho plánu – řízeno Evropskou konferencí jako nejvyšším reprezentativním orgánem a Evropským výborem jako orgánem výkonným. Můj projekt Panevropského paktu předpokládá další nebo poněkud jiné spolkové orgány. Plán Briandův a můj se doplňují a lze o nich diskutovat.“
Pan hrabě hořel. Přitom zůstal nehybný jako Buddhova socha.
Pan šéfredaktor už nevydržel sedět. Panevropa nebyla pro jeho nervy.

Chtěl jsem se hosta ještě zeptat, zdali je přesvědčen o trvalé dohodě německo-francouzské. Muž Locarna, Stresemann, zemřel. A ani Stresenmann nebyl z těch Němců, kteří by pro krásné oči Francie rezignovali např. na Elsasko-Lotrinsko. Ale bez dohody mezi Německem a Francií nebude Panevropy. – Cítí dr. Coudenhove německy a chce skrze Panevropu obnovit říši Karla Velikého, a to říši německou? Napaluje Brianda, který má – naopak – utkvělou představu francouzské nadvlády nad kontinentem? Pojí obě varianty Panevropy stejná antipatie k Anglii, která si od dob lorda Buckinghama hraje na rozhodčího v kontinentálních sporech a jde vždycky proti tomu, kdo nabyl mocenské převahy? Jsou Briand, bývalý socialista a dnes maskovaný exponent francouzského kapitálu, a pan hrabě, bývalý rakouský velkostatkář, jednotni ve svém odporu k dělnické velmoci na Východě a připravují panevropské tažení proti zemi, kde by se dalo ještě kolonizovat a investovat? Je Panevropa pokusem o záchranu z hospodářské krize na účet proletariátu?

Nezeptal jsem se na tyto věci, protože host zpozoroval neklid hostitelův a rozloučil se s prosbou o další přízeň listu.

Pan šéfredaktor doprovodil doktora Coudenhova-Kalergiho až ke schodišti.
Vrátil se a řekl: „Pro mne za mne může jít celá Panevropa do háje.“
Byl to výrok vulgární, ale prorocký.

Do Mnichova jsem viděl pana hraběte ještě několikrát v Praze a jednou v Ženevě. Jeho „Pan-Europa-Zeitschrift“ vycházela dál, i když už ji nikdo nečetl. Konec Panevropě udělal Adolf Hitler, jakmile přišel k moci. Měl svou vlastní představu Evropy, esesáckou:
„Deutschland kämpft an allen Fronten für Europa!“ Německo bojuje na všech frontách za Evropu, hlásaly plakáty za okupace i na pražských ulicích.
I Hitlerova Evropa vzala za své.
Jak se dařilo panu hraběti za války, nevím.

Po válce jsem byl v bývalém jeho zámku v Poběžovicích. Navštívil jsem tam československé pohraničníky, kteří střeží Šumavu. Nejen Anglie, kterou pan hrabě vyháněl z Evropské federace, nýbrž i zámořská Amerika se usadily – v západním Německu.
Stárnoucí Euroasiat panevropské observance přihlížel asi smutně obecnému krachu ideje, kterou nekoncipoval ani první, ani jediný, pro kterou však vyplýtval mnoho papíru, inkoustu a slov.

A ejhle! 7.května 1952 oznamovala velmi stručně „Neue Zürcher Zeitung,“ že se právě v Lausane ustavilo „Panevropské hnutí pro vytvoření Spojených států evropských“ jako hnutí „lidové“. Byly přijaty nové stanovy a vypracována proklamace, obracející se na všechny „evropské vlastence“ s výzvou, aby spojili své síly k rychlému vybudování Evropské unie. Hrabě Richard N. Coudenhove – Kalergi byl zvolen presidentem výkonného výboru „hnutí“.

Na tom by nic nebylo. Ve Švýcařích je podobných podniků celá hromada. Zajímavé je však datum: 7.května 1952 podepsali v Paříži delegáti Spojených států, Velké Británie, Francie a bonnská vláda smlouvu o Evropském obranném společenství (EOS).
Smlouvu francouzský parlament sice neratifikoval, ale neochabla vůle ocelových, atomových, uhelných a finančních magnátů vytvořit ze západní Evropy – v čele s Bonnem – tvrz i výpadní bránu proti zemím socialismu.

Pan hrabě Coudenhove –Kalergi, i když už starý a trochu mdlého rozumu, jak jeho někteří přátelé tvrdí, je zase na koni. Je to bonnský kůň s americkou čabrakou. To asi „presidentovi Panevropy“ už nevadí.
Ale – bude-li dost dlouho živ – spadne s toho koně a zláme si vaz.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Richard_Mikul%C3%A1%C5%A1_Coudenhove-Kalergi

 

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Krajanovy postřehy se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

22 reakcí na Pan hrabě R.N.Coudenhove – Kalergi neboli euroasijský Panevropan.

 1. vonrammstein napsal:

  Ani ne tak observance, jako obedience. Tenhle bastard už se smaží v pekle, ale jeho pomatenost žije dál. Ke škodě nás všech.

  To se mi líbí

 2. kchodl napsal:

  Hrozná kreatura!
  František Kubka píše výborně, mám rád jeho lehce ironický styl.

  Napadá mě, jak často nás doslova zradí naše slušnost, protože zmínění pánové, když jim byl šílenec tak nesympatický, by udělali lépe, kdyby poslechli své vnitřní hlasy a pořádně ho vzali něčím po hlavě, než by ho skopli ze schodů. Dole by ho mohli ještě dobře dokopat a domlátit.
  Ale to bychom byli ochuzeni o dnešní článek.

  Sluníčkáři sice říkají, že „násilí není řešení“, ale ti říkají spoustu pitomých věcí. Někdy jiné řešení než násilí není a platí, že čím větší násilí, tím lepší řešení.

  Eliminací magora by se ale stejně nic nezměnilo, protože na takových figurkách nezáleží. Kdyby to nebyl on, připsali by Peška někomu jinému. Vznik EUhnije a její vrozená, intrinsická totalitní odpornost je přímým důsledkem sil, které ji vyvolaly – nevznikla kvůli lidem, kvůli svobodě, kvůli míru, kvůli rozvoji Evropy, ale kvůli koordinaci sil kapitálu pro budoucí „Drang nach Osten“, kvůli uchvácení, útoku na EuroAsii.

  Jako taková chcípne, jakmile ten útok není možný, což se děje zrovna teď.
  Možná je to šance, jak založit konečně novou Unii, tentokrát opravdu kvůli lidem, svobodě, míru, rozvoji Evropy – včetně Ruska, a spojení s Asií – od Lisabonu po Vladivostok. Ale to ještě chvíli potrvá, napřed musí bestie chcípnout.

  To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Jistě to neplatí stoprocentně, ale také jsem zastáncem názoru, že kde nepomůže násilí, pomůže ještě větší násilí.
   Ačkoliv se úkaz označovaný jako sluníčkář zde u Bavorů obvykle nevyskytuje, rád bych upozornil (kdyby sem nějaký zabloudil) na existenci fenoménu, zvaného bonmot.

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Ale tohle přece věděl už Murphy: Nedři se, vem´ si větší kladivo.

    To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Bonmot, přesně tak. Také to pochopitelně nemyslím doslova.

    Čím jsem zkušenější, tím více si se smutkem uvědomuji, že dobrým slovem se spousta věcí opravdu nespraví. A že někdy dokonce ani zlá slova nestačí.

    Abych pro případné zbloudilé sluníčkářské pomatence dotvrdil svůj profil rasistického xenofobního fašisty a násilníka, LGBTQfobního, přišel jsem v poslední době na chuť Geobbelsovu výroku: „Když slyším slovo kultura, sahám po revolveru.“ K tomu mi stačilo doprovázet přítelkyni několikrát do havloidy promořeného divadla. Tam by člověk ocenil výhody kulometu, protože revolver má většinou jen šest komor, a to je příliš málo.
    Přežil jsem to jen díky své životaschopnosti, zvířecí odolnosti, zocelení sportem, silné vůli a láhvi Jeníka Chodce.

    To se mi líbí

 3. Rosťa napsal:

  Historie nám říká, že veškeré aktivity „demokratického Západu“ jsou podřízeny jediné věci. Dostat se medvědovi do špajzu. A ten mamlas to nechce pochopit.

  To se mi líbí

 4. kchodl napsal:

  OT: Jelikož je dnešní téma – kromě EUhnije – také literární, neboť texty Františka Kubky jsou skvost, dovolím si přpomenout jiného hvězdného literáta: Karla Čapka.

  Představte si, Karel Čapek varoval před Donaldem Trumpem! Věděl jsem, že Karel Čapek byl génius – minimálně literární – ale že byl i jasnovidec třídy Nostradama, to jsem netušil. Tipoval jsem ho tak maximálně na úroveň „Slepého mládence“, protože Krakatit a především Mloci, ale tohle…

  Naštěstí máme jistého čulíka: http://blisty.cz/art/85642.html

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Blbec v koncentrované podobě. Tím samozřejmě nemyslím Mistra Karla Čapka, ale to hovado, které si dovolí na Mistrův text vůbec sáhnout.

   To se mi líbí

   • Rosťa napsal:

    Já si myslím, že čulík je fiktivní figura. Tu si někdo vymyslel a chodí nás tím škádlit. Není přece možné, že by se někde narodilo takové hovado.

    To se mi líbí

    • oh napsal:

     Tihle se nerodí, množí se bezpohlavně – pučením, klonováním, xeroxem, nebo, jak se říkalo u VÚ, kde jsem si kroutil zvs: „Ten je tak blbej, že musel vyjít v rozkazu!“

     To se mi líbí

   • brtnikvbrlohu napsal:

    Projekce je pooootvora – takle se nám ten blbec obnažil že z něho zůstal holej kostrouš.

    To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Nazvat čulíka blbcem je urážka blbosti.
    🙂

    To se mi líbí

   • Hudec napsal:

    To je samozřejmě legrační. Kdyby mi to za to stálo, tak bych Čapka a Bílou nemoc také rozebral a mohl bych suverénně po čulíkovsku dospět k úplně opačným závěrům.
    Mrtvý se bránit nemůže.

    To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     Viděl bych to tak, že MUDr. Galén byl agent Putina a jako takový oslaboval svou zemi a její ušlechtilé snahy přivézt demokracii a lidská práva ke svým sousedům – na křídlech bombardérů a pásech tanků, prostě jako dneska. Maskoval to sice jakousi falešně humanitární činností, ale byl demokratickými voliči odhalen a po zásluze udupán.

     To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Ono to asi celé nie je z BL-hlavy, lebo veta „Chtějí válku, protože jsou pro ni vychováváni. Nikdo je nevychovává pro mír.“ je naozaj dôležitá, možno kľúčová. Len ten záver s Trumpom ako čerešničkou na torte je úplne debilný.
   Tí populisti obvykle len prídu na hotové, oni nevychovávajú davy, aby reagovali automaticky na spúšťové slová. To je 25 rokov sofistikovaného „integrovaného marketingu“ celého spotrebného biznisu. Populista v politike vyhráva potom zákonite. IMHO medzi DT a HC nebol v miere populizmu vôbec žiadny rozdiel, len cielenie bolo iné.

   To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Klasika: účelové zmatení pojmů. Zatímco dříve populista zneužíval „nízkých pudů a choutek“ voličů aby je následně podvedl a dělal něco úplně jiného, nyní se za populistu označují politici, kteří slibují základní věci, jako mír, starost o svou zemi, zajištění práce a slušného života – a ke všemu to myslí vážně.

    Když vyhraje někdo, kdo je proti establišmentu, je to z principu populista, protože vyhrál volby – to je nová definice.

    Hitlary byla populistka podle staré definice, Trump podle nové. Pravda, jsou to oba populisté.
    🙂

    Ale to není v zásadě nic nového. Četl jsem si teď – přivedla mě k tomu nedávná diskuse zde o začátku války USA proti Japonsku – pár knížek o Rooseveltovi a jeho době, které jsem dosud odkládal. A je to zajímavé – všechno je vlastně naopak. Roosevelt byla krysa značného kalibru. Věděl jsem sice i předtím, že vyhrál volby se slibem míru, zcela populistickým (postaru), protože už v době voleb chystal on a jeho lidé válku proti Japonsku a domlouval komploty s Churchillem. Ale netušil jsem, jak hodně měl v rozpoutání té války namočené ruce, to jsem nevěděl.

    Paradoxní je, že Roosevelt, který způsobil spoustu věcí, mimo jiné také špinavé kšeftíky se Stalinem, je hodnocen málem jako ctitel míru a jeho následník Truman jako válečný zločinec, protože nechal shodit atomovky na Japonsko. Ale s tím nemohl nic dělat, vše bylo již nastaveno předchozí administrativou. A byl to Truman, kdo zabránil McArthurovi pohazovat atomovky po Koreji a Číně. Navzdrory tomu je Truman vnímán jako poloviční Satan, poloviční jen proto, že nebyl příliš chytrý. Navíc to byl snad jediný prezident, který odjel z Bílého domu, aniž si s sebou vezl naloupené poklady, obrazně řečeno – prostě že nekradl a v úřadu se neobohatil on ani jeho familie.

    V porovnání s tím, dnešní Opičák přišel s nahým zadkem a odcházel jako miliardář.

    Liked by 1 osoba

  • vittta napsal:

   He, he….
   Tak na to jsem už ráno rázně reagoval.
   Zde k nahlédnutí:
   Pane Čulíku,
   Karel Čapek upozorňuje především na zlo.
   Kdo to zlo fakticky reprezentuje neurčuje nějaký Čulík, či jiný patologický válečný štváč.
   Jistě, že jste neonacista a válečný štváč tvrdím já, vy zase to samé můžete tvrdit o mně, ani mé, ani vaše tvrzení není důkaz ničeho.
   Co by něco dokazovat mohlo, je faktický stav společnosti.
   Kdo se rozčiluje nad výsledky voleb a referend?
   Jsou to xy (bylo tam mé jméno), nebo Čulíci?
   Já rozhodnutí voleb ctím, a pokud si lidé v nějaké zemi přejí třeba multikulturismus, je to jen jejich věc, stejně jako je jejich věc, pokud si ho nepřejí. (např. Němci to zvládnou, do toho mi nic není, ať si to zvládnou)
   Tomu se říká demokracie, a ta funguje do té doby, dokud se pravidelně opakují volby, takže si v dalším termínu mohou občané zvolit variantu jinou.
   Že se používají lži, to se používají, ale používají je obě strany.
   Lež ale sama o sobě musí navazovat na realitu, těžko spokojeného, sytého a bezpečně se cítícího člověka přesvědčíte o tom, že se má špatně.
   Též je problematická vaše posedlost hodnotami, které vyznáváte vy sám, a zároveň nenávist k hodnotám, které vyznávají jiní.
   Jako neonacistovi vám to samozřejmě divné přijít nemůže, protože nacismus, stejně jako jiné totalitní ideologie, stál na jedné, jediné pravdě, a na potírání těch, kdo tuto pravdu neuznávali.
   Ale ve skutečnosti to tak není.
   Muslimové mají jiného hodnoty než křesťané, a ti zase mají jiné hodnoty než demokraté.
   Je pošetilé si myslet, že muslimové ctí nějaké demokratické hodnoty, tedy že se podřídí vítězi svobodných voleb.
   Stejně pošetilé je si myslet, že se výsledkům voleb podřídí neonacisté či bolševici, nebo křesťané.
   Ale jako demokrat musím ctít své přesvědčení a trvat na dodržování zákonů a respektu k výsledkům voleb.
   Chápu, že jako neonacista toto musíte odmítnout a vaší hodnotou je rasismus (ano, i vy máte své obermench a untermench, jak vidno z vašich neustálých útoků na Čechy a bělochy obecně, a označování celých skupin občanů za chátru) a rozdělení lidí, nerespektování zákonů, které vám nejsou vhod a odpor k výsledkům voleb, pokud nedopadnou tak, jak si přejete vy.
   Ale nemluvte u toho tak dojemně o pravdě, je to skutečně trapné.

   To se mi líbí

   • NavajaMM napsal:

    Pekne!

    To se mi líbí

   • Hudec napsal:

    Já tu žádné palce nahoru ani dolů obvykle nerozdávám, místo nich raději učiním poznámku. Ale v tomto případě nemám co poznamenávat a dávám palec vzhůru.

    To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Výborně.

    Napsal jste to tak jasně, že by i čulíkovi mohlo dojít, že je nácek. Vlastně neonácek – to se patrně liší jen v tom, že náckové byli na to, že jsou náckové, pyšní a hrdě se k tomu hlásili, zatímco neonáckové se k náckovství nejen nehlásí, ale dokonce to lživě tvrdí o ostatních.

    Možná bych měl čulíkovi začít psát také, vypadá to na dobrou zábavu.

    BTW, půvabně jste se upsal ve slově multikulturismus (místo multikulturalismus), to začnu také používat. Mnoho kulturistů, to je dobré, všude samý Schwarzenegger.

    To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.