PLZEŇ S OKOLÍM A ČESKÝ LES. – 2


Díl X. z edice KAFKŮV ILLUSTROVANÝ PRŮVODCE PO KRÁLOVSTVÍ ČESKÉM .
SEPSAL JOS. KAFKA,
ADJUNKT MUSEA KRÁL. ČESKÉHO.
S PŘISPĚNÍM ODBORU KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ V PLZNI.

S plánem města a četnými illustracemi.

PRAHA  NÁKLADEM A TISKEM DRA EDV. GRÉGRA. 1902.
Pro svého přítele Jardu Godota Hudce jsem připravil malý výtah z popisu jeho městyse. Doufám, že popis roku 1902 se nebude shodovat se současnou dobou.

V městě.

b) Ubytování .

Pro delší ubytování doporučuje se najmouti pokoj s nábytkem (průměrně za 20-80 K měsíčně); návěští uprázdněných bytů bývají upevněna na domovních dveřích nebo sdělí je inform. kanceláře J. Prokopa v Divadelní ul . nebo Zahradníka v Solní ulici. Výpověď je 14denní (1. nebo 15. v měsíci). Možno také najati posluhu, aby vyhledal byt a ohlédnouti se v místních listech. Také některé hotely pronajímají pokoje na měsíce za výhodných podmínek.
Ceny za pokoj jsou různé; doporučuje se dle prostředků pohotových voliti levnější neb dražší hotel a v každém případě cenu pokoje zvláště pro delší pobyt předem si vyjednati.

Hotely.

U císaře rakouského (Waldekův) , Smetanovy Sady č.1., 120 pokojů od l,8 K výše. Vanové lázně. Restaurace, kavárna a zahrada. Obědy od K 1,20 výše. Menu 2 K.
Zlatý orel, Náměstí, 33 pokojů od l,60 K výše, obědy od 1,20 K.
Hotel Ferdinanda Císaře, Střelecká ul. 1, 6 pokojů od 1,60 K výše, oběd 1 K.
U zlatého křížku, Nádražní ul, 12, 13 pokojů od K 1,20, oběd 80 h,
Plzeňský Dvůr, Zbrojnická ul. (něm. nacionalni).
Zájezdní hostince.
U anglického dvora, Palackého U černého orla, Saská ul. 15.
U dvou jelenů, Palackého nám. 2. U zlaté hvězdy  Ferdinand. , tř. 1.
U bílé labutě, Palackého tř.5. U zlatého anděla, Dominikán . ul .

c) Stravováni.

Stravování v hotelích dle kategorie stoupá za snídani od 40 h. do 1 K., za oběd od 80 hal. do 1 K., za menu od 1,20-3 K. Dražší dle lístku.
Kdo neváže se na hotel, obyčejně v něm jen snídá nebo večeří. Večeře výhradně dle lístku. Snídaně vyhledává cizinec často rád levněji a také pro časopisy v kavárně (viz kavárny), kde stojí bílá káva 28 hal. bez pečiva.
Obědvati možno v Plzni velmi levně, již také za 70 h., hlavně v malých restauracích.  Požadavky za tuto cenu nelze ovšem míti valné. Obyčejná průměrná cena za slušný oběd občanský je 80 h. až 1 K ve většině restaurací, kde i večeře se nabízejí. Ve větších restauracích obědvá se dle couvertu za 1,20 -2 K. Radíme každému, kdo do takových restaurantů zavítá, aby se ptal po couvertu nebo menu, neboť jinak jí dle lístku jídelního, což přijde dráže. Kdo chce večer levně a dobře se najísti, vyhledává jídelny uzenářů.

Přední české restaurace a pivnice plzeňské.
V restauracích (Rs) možno obědvati za K. 1,20-1,60 i večeřeti. Jídla dle lístku v cenách občanských. Pořadí zvoleno dle jakosti a oblíbenosti.

a) Ve vnitřním městě.
U modré hvězdy (Knoblochova), Solní ul . 12. Rs, U kosa (Fiala), Andělská ul. 14, se zahr. Rs.
Basařova restaur., Říšská ul. 8. Salzmannova pivnice (majitel A. Lisý), Pražská ul. 10, se zahradou.
V Mesopotamii (Kneislova), Veleslavínova ul. 20. Stará Mesopotamie (Mashaus), Veleslav,ul. 14.
Slavie, roh Domin, a Malé ul . Rs. Majerova restaurace, Divadelní u l . 15.
Procházkova pivnice, Perlová ul. Císařova restaurace, Střelecká ul. 1. Rs.
U zlatého křížku, Nádražní ul. 12, se  zahradou. Rs. Špačkova  restaurace, Poděbradova tř. 22.

b ) Na Pražském předměstí.
Špačkova rest. v Pecháčkových sadech 10. Kozova rest. , Klicperova ul. Rs.
U města Filadelfie, Lindaurova ul. 11. U tří Sokolů, Mikulášské nám.
Šimandlova restaurace, Poděbradova tř . 11. Na Střelnici (jen v létě zahradní  restaurace).

c) Na Říšském předměstí.
Restaurace Měšť. Besedy (v nové budově, Kopeckého sady 13. Rs.
Waldekova Rs. Smetanovy sady. Zahrada. Svobodova rest., Radeckého nám.38, se zahradou (pivo ze spol, pivovaru). Rs.
Kušteinova rest., Štěpánské sady 25, se zahr. Rs . Skolkova rest., Kolárova ul. 2.,se zahr. Rs.
Valterova rest., Husova t ř . 42, se zahr. Řs. Váchova restaurace, Škrétova ul. 26, se zahr. Rs.
Frankova rest., Tylova ul. 35, se zahr. Rs. Hodinářova rest., Jungman. tř.41.
Kroftova pivnice, Radeckého náměstí 31, se zahradou. Alois Malý, Nerudova ul v 1071.
Kroftova piv. Doudlev. tř. Melicharova piv. , Jagellonská ul. Boškova piv. Roh. Havíř, a Litické ul.
Belvedere, Klatovská tř., se zahr.

d) Na Saském předměstí.
Rest. na Lochotíně se zahr. R s .  Benešova piv. Otokarovy sady 43.

Zahradní restaurace.
Kde se nachází zahrada, bylo udáno již při hotelích a jednotlivých restauracích i pivnicích. Nejpěknější zahradní restaurace nalézá se na Lochotíně.

Vinárny .
Kotěšovcova, Školní ul. 3.  Vinárna společenstva pražských hostinských Pražská ul . 3
Sadil, Palackého nám.25. Dalmatská, Františkánská ul.12.Tyrolská vinárna, Dominik, ul. 2.

Oblíbené jídelny uzenářů.
Rosenkranz, Říšská ul. 12 a Nádražní tř .  Šubrt, Poděbradova t ř . 18.
Šimandl, Poděbradova tř . 1. Rohrer, Náměstí a Kolárova ul. 2.

Kavárny.
V Měšťanské Besedě (v nové budově v Kopeckého sadech. Vídeňská, roh Štěpánových sadů
a Kasární uličky. Waldekova, Smetanovy sady. Francouzská, Solmsova ul . 9.
Slavie, roh Dominik a Malé. ul.

Oblíbené závody cukrářské.
A.Doubek, Říšská ul. 17. Josef Kodl, Školní ulice 11.
Fritz (dříve Kestřánek), Školní ul. 5. Vicovský, Kopeckého sady 12.
Pott, Františk. ul. (něm.)

Útrata v Plzni.
Stížnosti, že by Plzeň byla dražší než jiná stejně veliká města rakouská, jsou jen jednostranně oprávněny. Ubytování není ovšem levné a zdražuje se ještě četnými příplatky za posluhu, otop, jakož i zpropitným, jež žádá pokojská, sklepník i sluha; v tyto příplatky k obyčejné ceně pokojové činí snadno 40 hal. Obyčejná cena pokoje obnáší 1,50-3 K. Kdo chce levněji vyjiti, musí s  ovšem spokojiti skrovnější měrou pohodli. Snídaně a přesnídávka nejsou nikde drahý; obědy lze voliti od 60 hal. do 2 K i výše. Kdo vyhledává dobrou a levnou večeři, navštíví buď jídelnu uzenářskou nebo restauraci, kde obědvá se za 70 hal .

d ) Lázně a plovárny.

Z hotelů má lázně zařízeny jen hotel Waldekův. V moderních nebo nově přestavěných domech nacházejí se při větších bytech zpravidla též lázně.
Veřejné vanové a parní městské lázně nacházejí se v Prokopově třídě č.5. Platí se za vanovou lázeň 70 hal., za parní lázeň1 K; v předplaceni levněji. Otevřeno v  létě od 8 hod. ranní do 8 hod. več., v zimě od 9 hod. ranní do 7 hod. več. – Parní lázně v úterý a v pátek odp. jsou vyhraženy dámám.
Tamtéž nachází se také městská plovárna s oddělením pro pány a  dámy. Jedna koupel v řece nebo v bassinu stojí 20 hal. , pro děti a studenty 10 hal.; za vypůjčené prádlo se platí: za plavky 4 hal., za ručník 6 hal., za prostěradlo 10 hal. Zvláštní kabiny ke koupání jsou jen v dámském oddělení. Plavba v řece jest od 9 -11 hod. dop. vyhrazen a dámám.
Mimo to je v Doudlevecké třídě vojenská plovárna přístupná též osobám civilním, v Rybářské ul. bezplatná plovárna lidová.

e) Pomoc lékařská.

Pro případy prvé pomoci lékařské při náhlém onemocnění neb úrazu na ulici nebo ve veřejných místnostech zřízena je zdravotní stanice (Náměstí, radnice), kde nacházejí se ve dne i v noci zdravotní zřízenci pohotově, opatřeni jsouce vozy a nosidly k převážení nemocných nebo mrtvých. Pomoc tato je bezplatná.
Nemajetným poskytují bezplatnou lékař, pomoc městští lékaři (jeden fysik a 5 lékařů).
Veřejná všeobecná nemocnice nachází se dosud v Otokarových sadech (roh Veleslavínovy ul.),  pavilon pro nakažlivé nemoci je v Kroftově ul. na Říš. Předm., kam r. 1902 celá nemocnice bude přesídlena do nových a zcela moderně upravených místností.
K přijeti zapotřebí je vysvědčení lékařského a průkazu příslušnosti. Poplatek stanoven je nyní na 1,44 K.

Soukromý  ústav léčebný má Dr. Jaklin v Plachého ul. 16.
Specialisti: Dr. Ferd. Charvat, Nerudova ul. 1, pro chirurgické  operace,
Dr. Muška, Náměstí,  pro oční nemoci 2,
Dr . Wittmayer  Náměstí, pro zubní a oční nem.
Dr. Dobrý. Jungman. tř. 42 pro  dětské nem.

Lékárny: Krásný a Formánek, Náměstí 9.
Otakar Houba, Palackého tř.1.
J.Daubek, nádražní tř. 28.
Kaiser Ed., Nám  27,(něm.)

Peněžní ústavy a záložny.

Filiálka rakousko – uhers. banky, Náměstí č.10.
Filiálka Živnostenské banky pro Čechy a Moravu, Náměstí č.25
Filiálka české eskomptní banky, roh Náměstí a Školní ul.
Občanská záložna, Plzeň, zaps. spol. s ruč. neobm. Náměstí 41.
(Povšimněte si statusu peněžního ústavu – ručení neobmezené, tedy něco, co současný právní řád nezná)
Hospodářská okresní záložna, Palackého náměstí č. 8 (dům  okres, výboru)  založ. r. 1893
Úřednická záložna, společenstvo s ruč. obmez., Vaňkova ul. č.7.
Hospodářské družstvo pro okres Plzeňský a okolí, zapsané společenstvo s ruč. obme
Hospodářská úvěrní banka pro Čechy, filiálka v Plzni, Kopeckého sady č.15.
Spořitelna král. města Plzně, založ. r. 1857, Františkánská ul. čís. 15.
Deutscher Vorchuss – Verein zapsané spol . s ruč. neobmez. Goetheova ul. v němec. domě

Směnárny ( až na živnob. něm. židov.)

Hofmann & Kotlarzig, Říšská ul. M. Raumann & synové, Palackého nám.
Schön Karel, Náměstí. Živnost. Banka, Náměstí. Glauber Sigfried, Školní ul.

Zastavárny.

Akciová zastavárna, Resslova ul. č.21 Zastavárna občanské záložny Otakarovy sady, u Lochotín. lávky.
(Zde je zajímavá skutečnost, že se jedná o jakousi počestnou instituci, nikoli nějaké pokoutní šejdíře)

Pojišťovny .

»Praha«, spolek kapitály a důchody vzájemně pojišťující, generální zástupitelství, pro západni Čechy v Plzni, Ferdinandova třída 6. (ve vlastním domě spolku) .
První český c.k. priv. ústav ku vzájemnému pojištění proti škodám z ohně a krupobití, jednatel pro Plzeň p. Alfred Špaček, obchodník, Štěpánovy sady 1.
Rolnický vzájemně pojišťovací ústav generální zastupitelství pro západní Čechy v Plzni, Ferdinandova třída 6.
»Slavia« vzájemně pojišťovací banka, zástupce pro Plzeň p.Rudolf Kadeřávek, v Andělské ulici 1.

Mimo to mají zde četné cizí pojišťovny své zástupce.

A pro zajímavost přikládám článeček o vývoji hodnoty jedné stokoruny

stokoruna1

Příspěvek byl publikován v rubrice Přejaté se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

23 reakcí na PLZEŇ S OKOLÍM A ČESKÝ LES. – 2

 1. vonrammstein napsal:

  Páni. Blbejch 115 let a já to svoje rodný město vůbec nepoznávám.

  To se mi líbí

 2. cobolik pacholik napsal:

  co ma zaujima,kolko vydelal nejaky otrok na mesiac,ci rok,bo ten uradnik z 20000,to mi pripada,ze bol vtedy gates. a este ma koplo,ze sa pisalo po rusky,ci rusinsky na peniazoch,coboly nepisu po madarsky teraz,ja len cakam,kedy tu jebnu,ze pesos namiesto dollars.

  To se mi líbí

 3. cobolik pacholik napsal:

  a kde sa ojebuje,to vlastnik chazar,bo ja neviem,ci jude bol rolnik,ci kovac,bo co tu vidim za tie roky,oni bez brudnych gojov kosher nostra by podochli,keby si mali svoje samy vyrobit,ci nakopat na poli…

  To se mi líbí

 4. Petrpavel napsal:

  Zajímavý přehled vývoje „stokoruny“, ale chybí tam (tendenčně?) ty největší, nejnezbytnější a nejpodstatnější životní náklady : bydlení (pořízení a nájemné, jedinou výjimkou je rok 1939 – nájem 417 při průměrné mzdě cca 660 korun), vodné a stočné, danění příjmu, školné, zdravotní péče.

  To se mi líbí

 5. Hudec napsal:

  No tys mi to nandal!
  Mrknu na to později, teď ráno nemám čas, neb jsem tvrdě pracující člověk se spoustou povinností.
  Ale podrobnější srovnání, to by chtělo několik dní práce…….
  Zatím jen tak přes palec:
  Ubytování – až na úplné výjimky není problémem. Řada hotelů všech kategorií. Ale co je děsné, to jsou ubytovny – máme tu 7% lidí ze zahraničí, od studentů medicíny (dost třeba z Portugalska), až po úplně tupá hovada například z Rumunska. Je to už problém, který začíná řešit MV (ministr je bývalý plzeňský hejtman a zdejší lídr ČSSD). Obecné naladění proti cizincům celkem značné. Ceny neznám, neb nevyužívám, musel bych zjišťovat.
  Ze jmenovaných hotelů stojí hned ten první (Waldekův), to je dnešní Continental. Hodně zanedbaný, před pár lety ho převzal jeden můj známý (Richard, ale příjmení teď nemůžu vydolovat, provozuje i Parkán a Spilku atd. šikovný mladý hoch), který se ho snaží oživit.
  Zlatý orel na náměstí bude asi ten, který na přelomu 60./70. let zbourali a stojí tam dříve Ural, potom Centrál. Moderní budova.
  Ostatní už podle mě nestojí, ale je tu luxusní Meriott (či jak se přesně píše), na okraji města Park hotel a mnoho dalších různých kategorií.

  Z pivnic existují Salzmanni, ostatní jména mi nic neříkají. Ale pivnic máme v Plzni nepřeberně, od těch úplně klasických až po velmi moderní (kam já nechodím). Ceny moc z hlavy srovnávat neumím, to bych musel zjišťovat. Chodím totiž jen do několika a s ostatními nemám srovnání. Dost vymizely takové ty zaplivané čtyřky, ale to mluvím o centru, „za hradbani“ to nenzám, neb tam nechodím.

  O kavárnách jsem tu psal, mohl by sem dát pan domácí odkaz?

  Lázně….. Máme tu velký 50 m bazén s nějakým atrakcemi a venkovním také 50m bazénem. Tři menší pětadvacítky, z nich ž navštěvuji jeden, tzv. „Stavárnu“. Ten má tu výhodu, že bývá trochu chladnější a především nemá žádnou mělčinu, nikde si nemohou dámy v drdolu stoupnout a klábosit. Musíte plavat! Tomu odpovídá složení návštěvníků – většinou přijdou, odplavou svůj kilometr nebo dva (můj případ 🙂 ) a zase jdou. Šatny už trochu zanedbané, ale jinak prima. Welnesy v hotelech asi běžná věc, vlastně ani nevím.

  Lékařská péče všestranná, tři nemocnice, z toho dvě soukromé a z nich jedna děsná – Privamed (pan domácí se mnou nebude souhlasit, ale je to tak). Tomu se všichni vyhýbají a snaží se dostat do obří Fakultní nemocnice, která má velmi dobrou profesionální pověst, ovšem je to samozřejmě velká fabrika, kde jste kolečkem. Ostatně jako všude v ČR (a asi i jinde) – netřeba mít peníze, ale třeba mít známé! Mohl bych vyprávět (pozitivní případy, o něž jsem se postaral), ale nebudu, což laskavý čtenář jistě pochopí.

  Banky na každém rohu.

  Možná by zdejší auditorium v uvedených souvislostech zajímaly spíš nějaké perličky, zkusím je v hlavě vyhrabat, zatím mě nic veselého nenapadá.

  Do procesu!

  To se mi líbí

 6. bob napsal:

  No a teď se mohu bez problémů vypravit do Plzně. Všechno důležité vím. 🙂

  To se mi líbí

 7. NavajaMM napsal:

  Slavie – v polovici 80-tych rokov, keď som bol v Plzni na vojne, som tam nedopatrením zobral manželku na obed, keď ma prvý raz prišla navštíviť. Bolo to po pár týždňoch, bol som prvý raz v meste vonku a Slavie bola jediná, ktorú som si zapamätal z električky cestou zo stanice na Bory. Bola to moja najhoršia voľba – teda tá Slavie. Všetky ďalšie plzeňské podniky, ktoré som neskôr navštívil, boli lepšie.

  To se mi líbí

 8. Bavor V. napsal:

  Tak tohle si nemohu nechat pro sebe:
  1.Pražský magistrát naplánoval na dnešek jednání o smogové situaci, kde se měla řešit i městská doprava zdarma. Hygienici odvolali smogový stav pro Prahu
  2. Úvod rozhlasové zprávy: Ani smogová situace neodradí majitele domků od nákupu uhlí. Ze zprávy vyplynulo, že lidé neměli takové zásoby a musí nakupovat, jinak by mrzli.
  No, není to „nádhera“?

  To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Já si taky nemohu nechat pro sebe, byť je to „nepodstatné“ (protože nemám přehled nechám za sebe mluvit povolanější…) :
   http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/To-je-nejaka-zednarska-loze-Jan-Schneider-zvysil-hlas-kvuli-spolecne-akci-Sobotkova-uradu-a-Evropskych-hodnot-472010

   To se mi líbí

   • Cech napsal:

    Jan Schneider se samozdřejmě mýlí, není to žádná zednářská lóže protože předseda Bohuslav Sobotka se opravdu naprosto neomylně postavil proti kolaborujícímu prezidentu Miloši Zemanovi, jak jej nazvali Vladimír Merta či Jaroslav Hutka.
    Například i Jan Sokol.
    „Já mám ten dojem, že je to nějaký omyl. Kdyby se to opravdu stalo, tak je to hodně problematická věc.“
    https://www.novinky.cz/domaci/427330-sobotka-se-postavil-zemanovi-nepodepise-jmenovani-srpa-do-eticke-komise.html
    Z daného jasně vyplývá že Bohůš není žádná třasořitka, jak se jej snaží různí chartisté, bezpečnostní analytici a někdejší pracovníci tajných služeb modelovat.
    Bohůš dává nyní před volbami všem jasně najevo, na které straně barikády stojí a kde ze svého nehodlá uhnout ani o milimetr prostě jde si za „svým“ přesvědčením.

    To se mi líbí

  • oh napsal:

   Pokud si troufám soudit z rychlosti, kterou pražský magistrát řeší problémy, než se radní z Mafiánského náměstí na něčem dohodnou, bude smogová situace opět aktuální. 😦
   Jako „domkář“ mohu potvrdit, že zima není zrovna optimální období na ekologickou přestavbu topení – pokud tedy nejste lední medvěd. 🙂 Navíc už jsem absolvoval zkušenost s akčně levnou ekologickou elektřinou a později s akčně levným ekologickým plynem – jakmile dodavatelé uhnali dost oveček, ekologie prudce podražila.

   To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Obávám se, že to byla úplně jiná Slávie, než ta v textu jmenovaná (na rohu Dominikánské a Malé ulice, to je zcela mimo tramvajovou trať dříve i nyní). Vy jste mohl být v kavárně Slávia na náměstí Republiky (která už také neexistuje). Pamětníci vědí, že v ní bývaly čaje, později diskotéky (zachyceno i ve filmovém zpracování režiséra Soukupa „Diskopříběh“). Já tam byl jen asi dvakrát v životě, neb jsem byl sportovec, pohrdající přitupělým potrháváním tělem v pravidelném rytmu.
   Na jídlo to asi opravdu nebylo ideální místo.
   Kdybyste dnes byl v Plzni, mohl byste vybírat jednak podle typu kuchyně a také podle vlastní kapsy…. a také podle dostupnosti MHD, třeba.
   U nás ve městě (tedy v centru v bývalých hradbách, ostatní je pro mě venkov) pokud mezinárodně a tak třeba u Španěla (El Cid), nebo v La Provence, nebo v Pizzerii Riegrovka, nebo v italské La Kučína, nebo v Číně Zlatý drak, nebo u Indů atd.
   Pokud rád maso, velmi dobře stejkhaus Angus (jen kousíček za hradbami u Mlýnské strouhy – Slim to tam zná).
   Pokud typicky plzeňsky tak samozřejmě Salzmani, Parkán, Mansfeld nebo u nás za rohem celkem obyčejný Žumbera, kde ale moc dobře vaří klasiku.
   Bída opravdu vypadá jinak.

   To se mi líbí

   • NavajaMM napsal:

    Vďaka za tipy, skúsim si to zapamätať. Inak, nebola to Slavie na námestí. Bolo to mimo hradieb, už asi smerom na Bory a električka okolo toho robila dlhú zákrutu, takže som mal tú budovu asi minútu pred očami. Preto som si ju aj zapamätal. Zrejme to bola iná Slavia ako zo zoznamu pána Bavora. Tancovačky vo vnútri byť mohli, sála bola dosť veľká, ale slabo kúrili a zle varili. Ak už neexistuje, žiadna škoda.
    Pri kasárňach bol najbližší podnik Flora, ale tam som v živote nebol.

    To se mi líbí

 9. vonrammstein napsal:

  Pročetl jsem to znova, jasná je mi už jenom Měšťanská beseda. Ty městský lázně v Prokopově ulici s přístupem do řeky by snad mohly být ty zdevastované na dnešním Denisově nábřeží.

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.