Podivný nový svět


Tentokrát jsem pro vás připravil podstatnou část rozhovoru televizního kanálu rassvet.tv s ukrajinským analytikem a publicistou Romanem Vasilišinem*). Tradičně už vynechám poněkud upovídanýho tazatele a soustředím se na odpovědi … (pozn.překl.)

USA-Rusko-Čína:

V souvislosti s objevením se u kormidla USA nového herce, se množí otázky, co to znamená právě pro Čínu. Především, v zájmu pochopení otázky si musíme uvědomit, že ve světě probíhá 3. světová válka – ať ji nazveme hybridní, síťově-centrickou, válkou jiného typu – je to válka jinými prostředky. Válčí se o právo určovat pravidla postkrizového uspořádání světa. Diváci musí pochopit, že 3. světovou válku vedou dva hlavní klany globokracie. Prvním je bankovský židovský klan Rockefellerů se svými spojenci (Americká finanční seskupení vydělávající už tři desetiletí na emisi amerického dolaru). Na druhé straně je to finanční internacionála Roshildů společně se svými společníky (Windsory, Vatikánem), na jejichž straně přirozeně stojí Čína. Aktivní fáze této války začala v desátých letech tohoto století a můžeme rozeznat tři rozhodující bitvy.

První z nich bylo „arabské jaro“ rozpoutané Američany, kteří v ní uvázli, impérium zmizelo a výsledkem byla migrační vlna – což byla čistá tajná operace Rotshildů. Tato fáze války silně – a nejspíš smrtelně – podlomila evropskou elitu, která v posledních desetiletích byla čistou kreaturou amerického bankéřského syndikátu.

Druhou bitvou byl pokus amerického establishmentu o prosazení dvou transoceánských obchodních dohod (transatlantická a transpacifická). Celá tato operace skončila odpovědí v podobě „Brexitu“ .

Třetí – je válečné pole s názvem „Ukrajina“. Tam pokus klanu Rockefellerů o ustavení svojí militarizované vlády nad Ukrajinou fakticky končí neúspěchem. Především se moc dostala do rukou Porošenka, který je „koněm“ Rotshildů, a za druhé došlo ke „Krymskému excesu“ – který se během pár dnů bez boje stal součástí Ruska. To je zatím jen tendence.

Jak já to vidím, tak Rusko v tomto posledním případě plnilo pokyn finanční internacionály a Donbas a „Ruské jaro“ byly jen doprovodnými jevy, jejichž opodstatnění odpadlo v momentě, kdy se dohodli kolem  Porošenka a Ukrajina se teď hroutí do pekla, protože ji nikdo nepotřebuje. Válka tím tedy v podstatě skončila a situace se vyvinula tak, že americký klan se dostal do stavu, kdy k jejímu pokračování by musel – buď zvýšit sázky, což by znamenalo použití zbraní hromadného ničení, nebo totálního embarga – což obojí je nesmírně riskantní. Anebo se domluvit na podmínkách, které předkládají jejich oponenti. V tomto případě americká elita použila prezidentské volby jako plebiscit: bombardovat/domlouvat se. Trumpovo volební vítězství nejspíš načrtlo kontury budoucího vítězství sil orientovaných na přijetí scénáře Rotshildů.

USA – Čína:

V této fázi, vycházíme z toho, že začíná cyklus asijské akumulace kapitálu a jednotlivá uskupení (atlantické a euroasijské) se v této situaci snaží o vybudování nejvýhodnější budoucí jednací pozice. V této situaci prosincový Trumpův útok „z voleje“ v podobě najetí na Čínu prostřednictvím např. telefonátu s vedením Tajwanu a širokým píárem tohoto telefonátu a provokace drobných incidentů (únos amerického dronu Číňany) ukazuje na to, že za touto mlhou konfrontačních vyjádření se skrývá přání Trumpa a americké elity o přestřižení pupeční šňůry mezi USA jako producentem peněz a Čínou jako producentem zboží – ve vzájemné závislosti. Snaha o vytlačení Číny do její sféry. Na to není ale síla, protože Čína není dosud připravena (silná vlastní finanční infrastruktura, dostatečné volné kapacity pro vnitřní poptávku, jasně definovaní spojenci), ale tendence k postupnému jejímu vytlačování je zřejmá – ostrá prohlášení jsou jen jakousi kouřovou clonou a svéráznou demonstrací mírumilovných záměrů.

Vrátíme-li se na druhé straně k situaci Číny jako největší světové ekonomiky, tak jestliže se předpokládá u USA aspoň přechodné zachování tradičních světových institucí (MMF, SB), tak Čína nic takového funkčního zatím nemá. Existují sice prototypy, jako Asijská banka infrastrukturních projektů, nebo čínský projekt transpacifické spolupráce, „Hedvábné stezky“ a jejího ekonomického pásu, ale jde teprve o zárodek – nikoli plně funkční systémy. Čína má vlastní koncepci rozvoje (národně-socialistický) „Čínský sen“. Problém je v tom, že čínská elita je převážně subjektivní a na rozvoji Číny kromě ní ve světě nikdo zatím neprojevuje citelný zájem. Proto bude snaha Číny o vytvoření vlastního mezinárodní společenství spojeneckých zemí narážet na silný odpor se strany nejen Američanů, ale i samotných Rotshildů (kteří by to rádi celé řídili).

Čína – Rusko:

Podíváme-li se na to právě pod posledně zmíněným úhlem, tak se jako nejschůdnější jeví čínsko-ruský svazek – tedy jakási novodobá „horda“, jak ji definoval Andrej Petrovič (Devjatov). Takový svazek si ovšem shora zmínění konkurenti přejí ze všeho nejméně. Tedy ani ruská elita, která je úzce s anglosasy propojena. Tady bych rád připomněl onen podstatný rozdíl mezi čínskou, ruskou, ukrajinskou, ale i dalšími elitami: čínská elita staví projekt kaskády „Tři soutěsky“ s projektem 30 mld. za 28 mld, zatímco ruská elita při projektované ceně Kerčenského mostu 1 mld. už utratila miliardy čtyři a stále není hotova – ovšem za takových 5-6 mld.to přece jen dostaví. No a ukrajinská elita dokáže prostavět třeba 50 mld. a nepostaví ani kadibudku – protože vše rozkradou. Proto se čínská elita (po smutných zkušenostech z řady dosavadních společných projektů) snaží od té ruské izolovat. Čína a Rusko jsou zkrátka rozdílné mentality. Pokud by byla ruská elita jiná, pak by se čínsko-ruské spojenectví zadařilo.

Ale protože jakýsi klastr je přece jen kolem Ruska třeba vytvořit, tak jí nabízejí koncepci Eurazijského ekonomického svazu (EAES), kam patří Rusko, Bělorusko, Kyrgízie, Arménie a Kazachstán a dále ODKB, kam kromě nich patří i Tadžikistán.V budoucnosti je možné zapojení i Japonska a Jižní Koreje. Měl by to být velký a efektivní svazek, který ale nebude mít, vzhledem ke stupni zalidnění, zajištěnu dostatečnou poptávku. Začal už proces snahy o oddálení svazku Ruska s Čínou a naopak jeho sblížení se zmíněnými zeměmi. Ta jednání kolem Kurilských ostrovů, nikoli náhodou, po 70 letech relativního klidu opět vyplula na hladinu. Dosud to, kromě Japonců, nikoho zvlášť nevzrušovalo – v Rusku už vůbec ne. A najednou se tu objevilo jakési hnutí k předání ostrovů Japonsku. No a v Jižní Koreji začal podivný pohyb v korejské elitě, najednou uklidili urychleně prezidentku (přestože o systému korupce tam se ví už dávno) a na její místo si dělá nárok bývalý gen.tajemník OSN, který je ovšem také něčím koněm (snad Rockefellerů). A sotva se ten stihl ke kandidatuře vyjádřit, už na něj vytáhli jakýsi řídký kompromitující materiál (jakýchsi, v tamních podmínkách, směšných 200 tis.USD). Tento pohyb začal zejména po zvolení Trumpa.

V nejbližších měsících budeme zřetelněji vidět, do jaké míry lze Trumpa brát vážně. V každém případě máme před sebou novou „Jaltskou konferenci“ (nové uspořádání světa) a novou „Brettonwoodskou konferenci“ (nový světový ekonomický systém). Jedním z příznaků takové tendence je Trumpovo prohlášení, že OSN je organizací přežitou – takže ještě není ve funkci a už světové organizaci, reprezentující současné liberální uspořádání světa, poslal „černou známku“.

Budeme tedy očekávat takové velké, principiální změny a doufat, že se vše obejde bez použití zbraní hromadného ničení a explozí finančních bomb v masovém měřítku.

„Dárky“  k novému roku:

Míněny jsou zřejmě nedávné teroristické akce. Na to téma jsme tu už hovořili dříve, ale diváci nebyli s mými názory spokojeni. Nicméně já si dovolím trvat na svém názoru – jednoduchém a pochopitelném – přestože ho lidi odmítají přijmout:

Terorizmus je problém vymyšlený – informačně-píárový výmysl elity, v zájmu pohodlnějšího vedení stáda. Teroristický akt je dnes zpravidla poselství jednoho nadnárodního klanu druhému (nebo vedení nadnárodní elity národnímu státu). Takže je-li někde připravována teroristická akce, tak se jí zúčastní: plánovač (zástupce nadnárodní elity určitého klanu), dále se podílí – anebo aspoň nepřekážejí – tajné služby země, v které se akce odehraje, a pak příjemce poselství. Teroristické akce se uskutečňují pod falešnou vlajkou a liší se podle složitosti realizace. Např. „lehké“ varování v podobě bomby nebo automobilu (něco jako vytýkací sms nebo pohlavek). Jestliže ale shodím, nebo rozmetám letadlo – pak jde o vážné varování. Vždy je to tak, že ti, kteří varování dostanou, vědí, komu je adresováno. To už je složitý, drahý „dárek“ (něco jako kopanec do zadku). A nejvyšší vážnost varování – to je např. sabotáž na nějakém chemickém kombinátu s velkými materiálními a lidskými ztrátami, nebo použití klimatické, tektonické zbraně. Ale sám teroristický akt je poselstvím jednoho nadnárodního klanu elity druhému, nebo elitě národního státu – a nic víc… No a vykonavatelé – ať už fousáči, nebo levicoví-pravicoví radikálové – to už je starost plánovačů, koho se rozhodnou nastrčit.

Podívejme se na poslední akce: – vražda ruského velvyslance v Turecku – to je jednoduchý teroristický akt. Kdo zabíjel? – jakýsi guillenista, jehož šéfové sídlí kdesi v USA. „Mírné“ varování Rusku – kdo je adresátem, ten už si to přebral. Dalším teroristickým aktem je Berlín: zástupci kterési tajné služby (mohla být klidně i německá), nebo soukromé vojenské organizace, kteří mají přístup ke všem elektronickým datům v Německu, si klidně vytypovali odpovídající těžký nákladní automobil překračující polsko-německou hranici, sledují ho, zastřelí řidiče, a vjedou v Berlíně do předvánočního trhu. Ani nijak cíleně nepronásledují lidi, zkrátka vjedou, narazí, vypnou motor, vmísí se do davu a zmizí. Počet obětí není podstatný, jejich skutečný počet se nedovíme. V Bostonu například, nebyli žádní mrtví, na zemi, jak se ukázalo, leželi „jako zranění“ jen nalíčení herci…. Jak to v Berlíně skutečně bylo, to se nikdy nedovíme. Podle tradice, založené ještě v případě „Dvojčat“WTC, se na místě za dva dny našel pas „pachatele“. Zase je to vzkaz Německu, nebo se na tom německá elita sama podílela, ukazující prstem na islámské migranty – nevíme. …

Posledním je pád ruského letadla na Krymu. To byl jasný teroristický akt, ať se oficiálně tvrdí cokoli – jestliže se úlomky letadla rozptýlily do vzdálenosti 15 km. A možných adresátů tohoto vážného varování je celá řada – mohlo to být Turecko, mohl to být, Putin, nebo Šojgu, mohl to být Izrael (anebo naopak)…

Bělorusko:

Bělorusko se pokouší jít svojí cestou a soudě podle posledních událostí, kdy se prezident Lukašenko nezúčastnil zasedání EAES, ani se neobjevil na summitu ODKB v Petěrburgu, – vypadá to tak, že Lukašenko příliš nevěří tomuto globálnímu projektu pod patronátem Ruska a sází na Čínu. Domnívám se, že spíš s Čínou řeší otázky strategie, protože s Ruskem to nejde vzhledem k jeho liberální politice, která vlastní strategii vylučuje. Bělorusko tak dobudoucna vypadá jako jakási předsunutá nepotopitelná letadlová loď Číny mezi Evropou a Ruskem, prostřednictvím které bude v budoucnu Čína řešit některé otázky pro sebe důležité. Takže jestliže hovoříme někdy o našich národech jako o slovanských sestrách, tak my jsme sestra banderovská, Rusko sestra vlasovská a Bělorusko je sestrou sovětskou…

Ukrajina:

Za velkou ukrajinskou událost je považována „nacionalizace“ Privatbanku oligarchy Kolomojského. Abychom si ujasnili pojmy, připomeňme si, že hovoříme-li u nás o nacionalizaci, máme na mysli znárodnění ztrát. Hovoříme-li o privatizaci, máme na mysli přisvojení si zisků. Takže se privatizuje zisková struktura, ta se přivádí k bankrotu, aby byla následně znárodněna se všemi dluhy. To není náš vynález – okoukali jsme to v Americe.

Podívejme se na Privatbank: – tam nejde o žádnou konspirologii. Privat byl založen za peníze Chabadu**) – peněz izraelských chasidů se sídlem v New Yorku. Tato sekta začala v 90. a dvoutisících letech ovíjet Ukrajinu a prakticky převzala vládu nad ukrajinským židovstvem. Do čela banky postavili Kolomojského a Bogoljubova, a včele správní rady stál nějakou dobu někdejší předseda Komsomolu Tigibko. Postupně se banka stala největší na Ukrajině (něco jako v Rusku Sberbank) a stala se jedním z hybatelů převratu na Majdanu. Kolomojský, jeho pomocník Korban (pro choulostivé operace) se nazvali „židobanderovci“, Putina označili za schizofrenika a jako první zakládali vlastní ozbrojené složky, které začaly zavádět v regionech vlastní pravidla, dostali k rozkradení obrovský klastr ekonomiky, aby následně prohráli, protože prohrál jejich mateřský klan Rockefellerů. Jak já tomu rozumím, umožnili Kolomojskému a Bogoljubovi vytáhnout z Privatu všecka aktiva, ti poté vzali tu prázdnou slupku Privatu a nacpali ji státu. Všecko, co Chabad u klientů zabral (depozita, dobré dluhy za levný peníz) a veškerou hotovost si sami sobě poskytli v podobě úvěru. Takže banka dostala skoro 6 mld.USD dlužních úpisů a teď je stát musí vyplatit věřitelům, aby poté, co banku postaví na nohy, ji zase dali do privatizace – vítězům. Přesněji řečeno, každý Ukrajinec „vyplázne“ 3 tisíce hriven. A kdo jsou těmi vítězi? „Koně“ Rotshildů:  Porošenko a Gontareva (šéfka centrální banky), Grojzman (premiér) – mimochodem, všichni jedné krve… s tím, že perspektivně je levně koupí právě Rotshildové, kteří tak v budoucnu fůzemi dostanou pod kontrolu celý ukrajinský bankovní systém.

Jinak jsou samozřejmě na Ukrajině dnes populární připravované prezidentské a parlamentní volby a tradiční „mrkvička“ bezvízového styku s EU…

Začneme nejspíš z „bezvíza“ protože je to jakási naše hlavní sakrální hodnota. Opět nám to EU odložila, ale já vůbec nechápu, k čemu nám ta „bezvíza“ s EU je, jestliže na Ukrajině platí už od roku 2011 bezvízový režim s Izraelem. Elita to nepotřebuje a řadoví ukrajinští občané, kteří už svoje zuby odložili na poličku – zejména po Majdanu, ti mohou do Izraele, jakožto střediska černé transplantologie, zajet odevzdat svoji ledvinu bez víza a bez těch EU komplikací a prostředníků. Odletíte tam, necháte si vzít ledvinu a vracíte se jako bohatý člověk. A když vám dojdou peníze, odvezete tam i druhou ledvinu, nebo játra – a tam vás i pohřbí… Takže bezvízový styk s EU vlastně ani nepotřebujeme.

Druhé téma jsou volby – jako nástroj manipulativního řízení lidu v naše státě. Proto, s přihlédnutím k tomu, že u nás se propadl HDP třikrát a v pádu pokračuje,  jsou volby pro elitu logickým  krokem – v zájmu odvedení pozornosti lidu. Tím spíš, že se změnilo rozložení politických sil a je třeba personálně přeformátovat moc. Porošenko svoji roli odehrál (změnit náš život v jakousi podobu blázince), vláda všechno rozvrátila a rozkradla, Ukrajinu vykuchala, a teď je třeba je vyměnit za nějaké „normální“, akceschopné koně – nejspíš Rotschildů (typu Ljovočkina, Bojko a Firtaše, kteří přečkali v závětří svých zahraničních sídel), kteří jakoby obnoví vztahy s Ruskem. Šance rostou i „Opozičnímu bloku“, ale nikoli Janukovyčovi, který opakovaně demonstruje svoji neakceschopnost. Vyměnit je třeba Porošenka i parlament, kteří už svou práci odvedli a nominovat tam ruskojazyčné figury, aby formálně urovnaly vztahy s Ruskem. Ovšem hospodářský úpadek a sociální genocida budou pokračovat při jakékoli vládě – pokud lid nebude zdola prosazovat nějaké svoje projekty (zatím ale je apatický a nemá vizi).

V této souvislosti chci zdůraznit, že role nás analytiků, kteří vyhlašujeme, jak je, či není vláda dobrá/špatná – ať už z jakékoli strany – tato role je ničemná, pokud nebudeme navrhovat konkrétní životaschopná řešení, která bude lid schopen strávit. Pro mne a moje stoupence to znamená, že začít je třeba v Kyjevě, destabilizovat zdejší vládnoucí partu Klička a spol. a chopit se vlády. Je třeba mít alternativní hospodářský program. U nás je hlavním problémem stlačení peněžní masy a peněžní vyhladovělost –  a z toho vycházíme. (dále Vasilišin vysvětloval záměry a pozici nového hnutí „Bratři“, v němž se angažuje – pozn.překl.) Ukrajina je na cestě k rozpadu – což je ekonomicky předurčeno. To, co zbude – Kyjev a okolí (a to je vlastně původní Ukrajina) nebude hospodářsky životaschopné (bez moře, bez zdrojů). Cestou je obrácení se k Bělorusku a zapojení do jeho hospodářského systému, který je perspektivní.

Zdroj: rassvettv.ru

*) – Vasilišin Roman (1962) – politolog, analytik, veřejný činitel. Šéfredaktor časopisu“Rána jistoty“, autor populárních knih „Bratr“ a „Bratr 2“ , a „Prezident od přírody“ (ironie o Janukovyčovi)
**) – Chabad – směr uvnitř židovského náboženského hnutí chasidismu

hroch-hlava

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

81 reakcí na Podivný nový svět

 1. Petrpavel napsal:

  Je na čase vrátit se z „podivného nového světa“ do světa přirozeného, normálního, tak jak jej známe my dlouhá desetiletí. I historie je jen soupis subjektivních pohledů na realitu. Věřme především sobě. My žijeme teď.
  Třeba takto :
  http://www.halonoviny.cz/articles/view/44813838

  A vrátit se ze Světa k nám domů, do české kotliny. Co si tady uvaříme, to si sníme. USA, Rusko, Čína, Ukrajina, Bělorusko jsou možná zajímavé cizí vzdálené země na pozorování. Nic víc. My žijeme tady.

  Ne kdysi a v budoucnu, ne tam či onde. Oprostěme se od toho.
  Teď a tady, tak zní naše potřeba. Nebo snad ne?

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Nějak vám uchází, že v současném globalizovaném světě se všechno, co se děje kolem nás, dotýká i nás. Proto je nutné znát i to, co se kde děje. Ono to k nám může také dojít. A tak je třeba vědět, co nás může potkat a před čím by bylo třeba se chránit. Protože my si tady toho už moc neuvaříme. Většinou nás krmí právě ti okolo.

   To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    Opět, jako vždy, mimochodná, leč okamžitá, námitka.
    Jistě, když mají v nás tak skvělé a ochotné strávníky 🙂 . Toto zjištění mi opravdu, ale opravdu neuchází. Na rozdíl od mnoha jiných …

    To se mi líbí

   • Kamil napsal:

    Je to tak, dnes je třeba vnímat dění i myslet v souvislostech (což je v podstatě definice řízení = myšlení v souvislostech; optimální řízení pak umožňuje vzít v potaz i nejrůznější typy vazeb, atd.)

    To se mi líbí

    • Petrpavel napsal:

     Nutnou podmínkou užitečnosti vnímání a myšlení v souvislostech je i potřeba a schopnost odstřihnout se od neblahých souvislostí a vazeb, umění vzít sice jejich působení na vědomí, ale vyvodit z poznání potřebné důsledky. Nikoli pouze „globální“ západní trendy konstatovat a analyzovat, to je málo. A nedejbože dokonce nadšeně přejímat, přikyvovat a přisazovat si dalšími hezky (pro ty ovlivňovatele) napsanými a plněnými domácími úkoly v podobě dalších a dalších zákonných úprav mířících proti odpůrcům tohoto typu řízení. Tedy řízení odjinud.

     To se mi líbí

     • Kamil napsal:

      Psal jsem o optimálním řízení, přesněji třeba o „multicriteria optimisation“ tj. optimalizačním procesu s více různými hodnotícími kritérii (třeba ve tvaru minimalizace nehladkých funkcionálů) a odpovídajícími vazbami (opět třeba ve tvaru minimalizace nad nekonvexními množinami), obé s konkrétním nastavením kritérií a vazeb dle reálné situace/procesu, která/který má být řízena/řízen. V takovém modelu není opravdu žádné místo pro „nadšené přijímání, přikyvování a přisazování …“ Jde o matematické modelování a nikoliv dřístání podlezavých kecalů/politologů či jiných „známých“ odborníků na cosi, nejlépe „všechno“, atd.

      To se mi líbí

 2. kočka šklíba napsal:

  OT ale musím to sem dát. S mnoha věcmi nesouhlasím co jsou v textu , nakonec je to člen SSO, ale co se týká křesťanů, teda podle mě se jedná spíše o katolické hodnostáře a katolické fanatiky, což i zde můžete, samozřejmě kdo chcete, vysledovat, tak má naprostou pravdu.
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Krestanum-nejde-o-to-zastavit-islam-Ve-skutecnosti-totiz-chteji-Cesky-ateista-varovne-promluvil-470483

  To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   “ … křesťanství v Evropě dostane k moci, neváhá ani minutu, aby začalo bortit principy sekulárního – tedy nábožensky neutrálního – státu. Křesťané stejně jako muslimové totiž netouží po nábožensky neutrálním státu. Touží po státu, který bude založen na jejich náboženství a kde se ostatní náboženské menšiny a nevěřící budou muset podřizovat zákonům vyvěrajícím z jejich náboženství a jejich barbarských svatých textů. V globálu dnes představuje větší hrozbu islám, avšak pro Evropu představuje větší hrozbu křesťanství … „

   To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Problém pisatele je právě v tom, že slučuje katolicismus a jeho hodnostáře s křesťanstvím. Takže pouze mele a mele.

   To se mi líbí

  • Děda Olin napsal:

   „Všechna abrahámovská náboženství, mají-li k tomu prostředky a disponují-li potřebnou mocí, se snaží o uplatňování svých vlastních norem, hodnot a zákonů na celou společnost. Je-li něco nepřípustného v rámci křesťanství, je to nepřípustné celkově.“

   Toto je podstata autorova názoru a v tomto s ním souhlasím. Jen bych ho opravil v tom, že ne „všechna abrahámovská náboženství“, ale všechna náboženství se takto projevují, mají takovou tendenci k dosažení absolutní moci.
   Obrátit každého na svoji víru, rozhodovat co je a co není dobré, proniknout do „duše“ každého jednotlivce a jeho prostřednictvím do rodin a státních institucí, být žalobci a soudci v jedné osobě.
   K tomu je ovšem potřebné mít ekonomickou moc a tu zatím zaplaťpánbůh 🙂 všude nemají.
   Konečným cílem je nastolit království Boží na zemi. A kdo je na zemi jeho zástupcem?

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Tady je nutné opět nesouhlasit, protože naštěstí (?) existuje v téměř celém světě (kromě islámu) jiná síla, která nemůže dovolit, aby jakákoliv církev o čemkoli rozhodovala. Což je samozřejmě výsledek historického vývoje, kromě jiného daný i podstatou náboženství, které povoluje změny a opravy, tedy i vývoj. Islám to nedovoluje.

    To se mi líbí

    • Děda Olin napsal:

     Jakou „jinou sílu“ máte na mysli? Napadla mě „demokracie“ a to byste mě fakt rozesmál.
     Historický vývoj jen potvrzuje, že k dosažení cílů je potřebná strategie a taktika. Jednou z podstat náboženství je schopnost používat taktiku, která se projevuje právě ve změnách, oprav a dílčích ústupcích, nijak se však dotýkajících podstaty a strategie.
     Opravdu věříte, že již dnes „jakákoliv církev o čemkoli“ nerozhoduje? Myslím že bychom našli dost důkazů o tom, že církve ve světě přímo či nepřímo rozhodují o mnohém a v mnohém brání svobodnému jednání stamilionům jedinců (což může a je vykládáno jako tradice a jiný způsob života).

     To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      Mám na mysli tzv buržoazii,která si nenechá kecat do kšeftu.

      To se mi líbí

      • Děda Olin napsal:

       Tak to ano. S tím s vámi souhlasím. Pokud se ale církve z titulu svého majetku a světského podnikání nestanou součástí buržoazie. Pak už jen stačí vstoupit do politického života přímo, nebo prostřednictvím politických stran (KDU-ČSL, CDU, CSU atd.atd.) a je tu vliv církví na světský život a společnost jak Brno.

       To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Šlechta ani buržoasie si sice nerady nechaly a nechají kecat do kšeftu, ale rády přijaly a přijmou jakoukoli podporu od církve. A církev ji za posílení své moci vždy ráda poskytla, poskytuje bude poskytovat. Symbioza.
       Ti „dole“, věřící a volyči, jsou jenom naivní a důvěřivý ovládaný kompars.

       To se mi líbí

      • Antimon napsal:

       Pane z Bavorů máte patrně na mysli i ty církevní restituce. Kdy ta „buržoazie“ si to u „Pána Boha“ pojistila, tučným úplatkem. Ano buržoazie si moc do kšeftů kecat nenechá. Ale použije každou páku, aby si ty kšefty pojistila. Myslím, že ta buržoasie měla dokonce jeden čas na opascích „Got mit uns“ …. Myslím si, že buržoazie není ta správná brzda na náboženství.

       To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Nemám na mysli restituce, které si nevymyslela buržoazie, ale spolek zuřivých modrých svazáků jen jako pomstu komunistům, a celé společnosti. Mám na mysli to, že zejména tady v českých zemích, se důsledně dbalo na oddělení církve od moci, právě proto, aby církev nekazila vládnoucím vrstvám jejich zisky. A také křesťanské církve mají přímo určeno, že se mají jen modlit, protože na vládnutí jsou tu jiní. (učení o trojím lidu). A ač se to nezdá, tak vždy vládci poroučeli církvi a ne obráceně. Jen dokázali tuto moc šikovně maskovat, aby to vypadalo přesně obráceně. Ostatně hluboko v historii se tímhle způsobem presentoval Otec vlasti Karel IV., který sice církvi dával různé dary, ale pokud bylo v jeho zájmu poslat do háje i papeže, tak to s naprostou chladnokrevností udělal. A stejně to funguje dodnes. Kdekdo bude obcházet kostely a poklekávat před farářem, jenže v okamžiku, kdy jde o kšeft, jde všechna víra stranou. Takže církev si může akorát tak myslet, že ovládá. Ve skutečnosti je ovládána.

        To se mi líbí

 3. kchodl napsal:

  Děkuji panu Hrochovi za další zajímavý článek.

  Začíná to sice konspirativně „Pjakinovsky“ s blábolením o R&R, ale konec vše napraví, protože celkem realisticky popisuje jednu z možných politických variant: východisko Ruiny po odumření současného banderovského režimu – což bude následovat brzy po odstavení jejich amerických loutkářů.

  Také zmínka o chabatských chasidech z New Yorku, kteří mají napojení na bankovní kruhy a celkově se jedná o úplně bláznivou grupu ne nepodobnou islámským wahhábistům, má hlavu a patu.

  Stačí si uvědomit, že plodem těchto kruhů byl již Trockij a jeho zločinecká banda, v Rusku pak celá ČEKA a její převážně chasidské osazenstvo, vraždící po VŘSR zcela ve stylu Einsatzgruppen SS.

  Nešlo přitom ve skutečnosti o ideologii, ale o plánovité vyvraždění ruské elity (je plno dokladů a skutečně historických knih, nejen „historických“, které to bez obalu popisují; a několik naturalistických filmů, například ruský „Čekist“ z roku 1992 je opravdová „chuťovka“). V Sojůzu je v několika vlnách úspěšně nechal pobít Stalin, čímž zachránil ruskou státnost jako takovou. Ve valné většině to byli masoví vrazi.

  (Chabat) chasidští židé nenávidí sionismus i novodobý stát Izrael, protože je demokratický a nevznikl Božím zásahem; jsou celkově značně obtížnou osinou v zadku reálné izraelské politiky. Do čeho proniknou, skončí naprostou katastrofou. V USA jsou napojeni na část Republikánských neokonských kruhů a na Demokratické „liberální intervencionisty“ – z toho všeho pochází americká protiizraelská politika posledního desetiletí. Mají také – coby svůj k svému – blízko k saudským wahhábistům a íránským ultrakonzervativním šiitským islámským kruhům. Izrael touží předělat na náboženskou diktaturu, případně vyhladit, pokud se nepovede to první.

  V této souvislosti je nezmiňovaná až popíraná pravda, že chasidské židovské hnutí vyhlásilo světovou válku Německu 24. března 1933, až poté následoval německý bojkot židovských obchodů z 1. dubna 1933 – jako bezprostřední reakce na toto prohlášení. Reálně vzato, datum 24.3. 1933 by mohlo být považováno za začátek druhé světové války.

  Dlouho předtím se chasidské bankovní kruhy silně podílely na vykrádání Výmarské republiky, docela podobně, jako to dnes dělají na Ukrajině. To jsou další důvody, proč v jinak kulturním a evropském Německu prošly v roce 1935 Norimberské zákony, s podporou převážné části německého obyvatelstva.

  Zbývá dodat, že sionistické židovské hnutí se od chasidských zločineckých bláznů již tehdy distancovalo a postupovalo proti chasidům spolu s tehdejší Hitlerovou vládou – dojednaný odjezd všech německých židů do Palestiny zablokovali Britové, s podporou amerických chasidských židů.

  Nacistický holokaust byl do značné míry sponzorován chasidskými bankovními kruhy z důvodu odstranění sionistické židovské konkurence, a může to být jeden z mnoha důvodů, proč Spojenci nebombardovali vyhlazovací tábory nebo alespoň železniční dopravu, i když na to měli prostředky – na rozdíl od Sovětů – a o všem detailně věděli od počátku.

  Trump je napojený – přes svého zetě a svůj realitní a mediální byznys – na sionistickou židovskou větev, takže zmínění chasidé jsou přirozeně proti němu a jeho vládě. Což se dosti silně projevuje.

  Těžko reagovat na celý článek, protože pokrývá vše od „Šumavy k Tatrám“, ale z posledního roku je docela jistě velmi zásadní – kromě výbuchu amerických médií a ztráty jejich vlivu, což vedlo ke zvolení Trumpa – hlavně selhání „obchodních dohod“ TTIP a TTP.

  Tento de-facto diktát byl veden s téměř nacistickou světovládnou arogancí: s tajným vyjednáváním, znění dohod bylo tajné. Proti tomu jsou i nejodpornější historické velmocenské dohody jen slabý odvar.

  Musím se smát, když slyším o hrozbě „nové Jalty“ mezi Ruskem a USA díky Trumpovi a Putinovi, ohledně dělení světa – protože TTIP a TPP jsou 1000x Jalta&Tordesillaská smlouva&…, na steroidech.

  Prosazení těchto „dohod“ by znamenalo skutečnou okupaci velké části světa šílenými globalistickými kruhy, ve všech myslitelných ohledech. Zrušení jakéhokoliv práva, všude by platily jen korporátní fašistické zákony, i zákonům USA by to bylo nadřazeno. Americká Ústava by se stala naprostým cárem papíru stejně jako ústavy a zákonodárství všech postižených zemí.

  Nemyslím si také, že má význam nálepkovat jednotlivé země coby pročínské nebo globalistické, jako to dělá autor dnešního článku. Je mnoho zájmů a vláken, které působí ve vzájemné synergii. Proto také všechny „úžasné plány“ většinou selžou.

  Za posledních cca 30 let můžeme vidět, že pokud nějaké plány měli a mají „hybatelé světa“ R&R, Wall Street, „světová finanční kabala“, „globální prediktor“, etc. etc. tak tyto plány spektakulárně selhaly.

  Západ postupuje vždy jen po bezprostředních ziskových cílech, kvůli animální nenažranosti není schopen vykradení oběti odložit na pozdější dobu, čímž vše selže.

  Krásnou ukázkou je Ukrajina, která se místo „výkladní skříně Západu“ vůči Rusku – což by mělo šanci narušit ruský stát více než co jiné – stala výstražným příkladem, jak „západní demokratizace“ dopadne, pokud by Rusové již zapomněli na zločinecké působení Západu s pomocí opilé Jelcinovské loutky (a „svých“ většinou chasidských „demokratů“). Podobně dopadly pobaltské země nebo koncekonců i Střední Evropa.

  Spíše bych soudil, že pravý opak je pravdou – současná finanční oligarchie, hrající si na pány světa, je zoufalá a vůbec netuší, co dělat. Je na pokraji velkého krachu, finančního a burzovního výbuchu bubliny netušeného rozměru. Smete to celou virtuální „ekonomiku“, prolhané statistiky, falešné hodnoty (papírové zlato, například), …

  Legrační na tom všem je, že to zajisté není způsobeno nějakým „přelomem světa“, tedy růstem technologií nebo nějakého nového duchovního paradigmatu, jak se snaží všichni pachatelé vyvinit, a hodit to na objektivní zákonitosti vývoje, vesmíru a tak vůbec.

  Je to důsledek dlouholetého nahromadění podvodů, zlodějen, falešného účetnictví, prolhanosti, vražd, útočných okupačních válek, falešných směnek jménem dolar a státní obligace, … důsledek kriminálního jednání obrovitého rozsahu.

  To vše ruku v ruce s naprostým vyprázdněním politiky a ideologie. Prolhanost a ztráta vlivu masmédií je pouze průvodní jev.

  Není to ani vina „kapitalismu“, jak zní z opačných ideologických pozic. Je to prostě selhání morálky, přesně jak kdysi říkal Baťa: krize není ekonomický, ale morální problém. Výsledek slepé chamtivosti a nenažranosti, bez ohledu na budoucí šance. Je to chování parazita, ale velmi hloupého, který sežere hostitele – protože má dojem, že hostitelů je nekonečně a minule i předminule to vyšlo.

  Ale problém je v tom, že tuční hostitelé došli – nebo jsou dobře ozbrojení termojadernými zbraněmi.

  Výsledkem nebude nic jiného, než krach parazitů, což ale nebude znamenat zkázu a konec „civilizace bílého muže“, ale naopak, její znovuzrození a očistění. Proces nicméně bude tak turbulentní a chaotický, že se ukáže neřiditelný – tedy neřiditelný ku prospěchu parazitů.

  Současné plány „pánů světa“ tak připomínají ze všeho nejvíce lstivé plány a namyšlenost francouzské šlechty v předvečer pádu Bastily. Další léta budou nepochybně zajímavá.

  To se mi líbí

  • Děda Olin napsal:

   Krásná práce Kchodle. Díky!
   S jedním však s vámi nesouhlasím:
   „Není to ani vina „kapitalismu“, jak zní z opačných ideologických pozic. Je to prostě selhání morálky, přesně jak kdysi říkal Baťa: krize není ekonomický, ale morální problém. Výsledek slepé chamtivosti a nenažranosti, bez ohledu na budoucí šance. Je to chování parazita, ale velmi hloupého, který sežere hostitele – protože má dojem, že hostitelů je nekonečně a minule i předminule to vyšlo.“
   Jsem totiž přesvědčen, že je to právě kapitalismus, který je inkubátorem, úrodnou půdou a ideálním prostředím pro bujení a živelný růst „slepé chamtivosti a nenažranosti“, parazitismu a nemorálky.
   V tomto smyslu se mýlil i pan Baťa (svého času zaměstnavatel mých rodičů). V nedávné diskusi se naprostá většina vyjádřila, že těch nepoctivých/nemorálních podnikatelů je minimum/menšina. Dedukuji, že takto by byli hodnoceni i podnikatelé meziválečného období. Byl tedy i kapitalismus té doby mravní? Přesto svět zachvátila hospodářká krize, která podle pana Bati nebyla problémem ekonomickým, ale morálním. V čem se, ve vší úctě, mýlí? V tom, že nepochopil to podstatné – nejde tu o mravnost nebo nemravnost podnikatelů, ale o to, že nemravný je kapitalistický systém.

   To se mi líbí

   • tata napsal:

    Oline

    Nák bych řekl že si se dotoho trochu zamotal….

    .Není to ani vina „kapitalismu“, jak zní z opačných ideologických pozic. Je to prostě selhání morálky

    V čem se, ve vší úctě, mýlí? V tom, že nepochopil to podstatné – nejde tu o mravnost nebo nemravnost podnikatelů, ale o to, že nemravný je kapitalistický systém.

    TO je protichudná argumentace……..ano KAPITALISMUS má ve svém základu…..tu nemravnost tudíž to i musí byt jeho vinna……v jeho základu je že peníze nesmrdí….tudíž dost často přímo podporuje,umožnuje vydělat peníze tím že oblbne zakazníka bestrestně s podporou zakona……..toto je vlastně zakladní kámen kapitalismu….samozřejmě zjednodušeně …..bylo by to na dlouhé vysvětlování.

    To se mi líbí

    • Petrpavel napsal:

     Řekl bych že to není Olin kdo se do toho zamotal 🙂

     To se mi líbí

     • tata napsal:

      KLIDNĚ MOŽNÉ….jen mi ukažte v čem

      To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Berte jako nepovedený pokus o vtip. Já se v tom vážně neorientuji.

       To se mi líbí

       • tata napsal:

        AHA tak reakce jen pro reakci,protože nic vtipného to není a dostanete 2 plus.Hodně mě to u VÁS ZKLAMALO,já oproti jiným každou reakci beru dost vážně,nemám problém uznat že jsem napsal blbost no nic

        To se mi líbí

    • Děda Olin napsal:

     Tato, podívej se na to ještě jednou.
     Začínám uvozovkami citací Kchodla, který je toho názoru, že za to, o čem píše výše, nenese vinu kapitalismus, ale selhání morálky.
     Z dalšího pro mě vyplývá, že pan Kchodl má na mysli morálku kapitalistů, tedy konkrétních lidí – podnikatelů, působících ve společensko-ekonomickém systému, jemuž obecně říkáme kapitalismus. V něm spolu s Baťou nevidí viníka (krize není ekonomický problém).

     Já si naopak myslím, že na vině je kapitalismus jako veskrze nemravný systém, svojí podstatou vytvářející podmínky a nevídané příležitosti k nemravnému jednání a ve kterém i mravný kapitalista nemá snadný život (pokud v souboji s nemravným systémem rovnou nezkrachuje).

     V čem vidíš, že jsem se trochu zamotal?

     To se mi líbí

     • tata napsal:

      aha tak to jsem blbě četl……..já to bral že nejdřív pišeš že není vinen……..omluva vinna je u mého špatného čtení,konečně dost často neumím pochopit ty uvozovky.
      pak se naprosto shodnem…….a já ohledně reakce k tobě napsal hloupost

      To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Rovněž děkuji, za Vaše poznámky.

    Ohledně kapitalismu, to je na delší diskusi, na kterou nemám v této chvíli vůbec chuť ani čas. Předně bychom museli definovat pojmy, protože pod tuto nálepku se schovává všechno možné, od režimu v 19. století po švédský kapitalistický socialismus až současný fašismus amerického typu.

    Navíc dnešní neomarxismus, neofašismus, neo… většinu slov zrušil nebo obrátil naruby, takže předem musíme udělat slovníček, abychom si vůbec rozuměli a nebyl to dialog slepého a hluchého s němým.

    Na čem se asi shodneme, že dnešní západní společnost „přirozená“ a „spravedlivá“, „morální“, „demokratická“, „svobodná“… zdaleka není. Skoro všechny kategorie a principy, které deklaruje, jsou porušovány úplně flagrantním způsobem, mnohdy až do Orwellovského opaku. Napadeno je téměř každé „svaté“ slovo.

    Místo kapitalismus jsem mohl napsat třeba socialismus nebo fašismus či komunismus, to je nakonec jedno. Nezáleží, zda je kočka černá nebo bílá, hlavně když chytá myši (a nesere v síni). Problém je v tom, že dnešní kočka myši nechytá a dokonce občas vyměšuje, kde nemá.

    Někdy příště.

    To se mi líbí

    • tata napsal:

     Také děkuji za reakci,ano je to mnohem složitější……o čem jsem ale přesvedčen……což u levičáka jako já není překvapko a nezajištuje že se nemýlím

     NESOUHLASÍM S TÍMTO……..

     Místo kapitalismus jsem mohl napsat třeba socialismus nebo fašismus či komunismus,

     TADY PODLE MĚ JE ROZDÍL……….PRINCIP socialismu je založen uplně na něčem jiném než kapitalismus .

     KDYBYSME To ulehčili a vzali k vysvětlení určité zjednodušení …tak manual na kapitalismus má v sobě už nemorálnost

     Manual na socialismus ,komunismus to nemá……ale v základu je utopistický,prováděj to lidi ,a nenajdete takovou partu aby hlavně pracovali pro celek,oni si vtom udělají kapitalismus jen pro sebe

     ANO je to přiliš na dlouhou debatu,s nemožností učinit konkretní argumentační zavěr,je to hlavně o uhlu pohledu,a čemu jak kdo davá přednost……moje oblibená hláška,,,,,co je lepší rajská nebo svičková……..nedoberete se ničeho

     To se mi líbí

     • Petrpavel napsal:

      Tato vystihl jste to základní :
      “ …TADY PODLE MĚ JE ROZDÍL……….PRINCIP socialismu je založen úplně na něčem jiném než kapitalismus . …“
      Dokud tohle nepochopí VĚTŠINA nespokojenců, a nezáleží na bohatství ani na původu, jen na morálce každého, pak budeme stále jenom plakat ne nepravém hrobě.

      Ale tato, v tom „rajská nebo svíčková“ mám jasno. Obé.
      Ale co třeba „vepřoknedlozelo nebo kebab“, či „půlku kuřete statistickou pro každého(v kapitalismu) nebo půlku kuřete skutečnou pro každého (v socialismu)“?

      To se mi líbí

    • Děda Olin napsal:

     Nejsem ve při a snad někdy příště.
     Myslím, že jsou aktuálnější a i důležitější témata, např. :
     „Do Polska tento týden dorazily první stovky amerických vojáků s těžkou bojovou technikou. Mají odradit Rusko od možných agresivních choutek.“
     Nebýt to realita, člověk by si myslel, že se jedná o větu z nějaké veselé povídky Š+G.

     To se mi líbí

    • Antimon napsal:

     Já si myslím, že všechny ty nálepky „neo…“ mají pouze zakrýt podstatu věci, že kapitalismus je nemravný. Kdyby byl kapitalista „mravný“, tak neuspěje v konkurenci s těmi, co si s mravy moc hlavu nelámou. Kapitalista je „mravný“ pouze do té míry, jak ho donutí zákony. Ale ani o chlup více …. Viz řev kolem EET …pardon, já vím že je to zde kontroverzní téma 🙂

     To se mi líbí

    • brtníkvbrlohu napsal:

     Kchodlova úvaha na téma POJEM – OBSAH a DEFINICE POJMU je docela na místě, dneska jsme svědky totální manipulace právě s pojmy a jejich obsahem – ouplná Babylonská věž – úmyslně tvořená by plebs se nevyznal a nepostřehl podstatu – že táta chápe pojem (socialismus) po svém ještě neznamená že to tak chápou jiní – než se čílit nad jiným výkladem je zapotřebí se ptát co pod tím pojmem chápe někdo jiný (třeba ten s vygumovaným mozkem čuměním na bednu). Kchodl obsah pojmu nezpochybňuje – jen upozorňuje na skutečnost možnosti jiného výkladu.

     To se mi líbí

     • tata napsal:

      Vpořádku jenže….že táta chápe pojem (socialismus) po svém ještě neznamená že to tak chápou jiní – než se čílit nad jiným výkladem je zapotřebí se ptát co pod tím pojmem chápe někdo jiný

      jen pro pořádek ,jsem to avizoval,nečilil jsem se……..takže VAŠE JAKO VYTKA není až tak spravná nevystihuje podstatu mé namitky……navíc jasně na konci přispěvku píši jinými slovy….pak je nepochopitelné co mi vytýkate?

      jen pro pořádek…..ANO je to přiliš na dlouhou debatu,s nemožností učinit konkretní argumentační zavěr,je to hlavně o uhlu pohledu,a čemu jak kdo davá přednost……moje oblibená hláška,,,,,co je lepší rajská nebo svičková……..nedoberete se ničeho

      To se mi líbí

     • st.hroch napsal:

      Vzal jste mi to z huby, Brtníče, i s tím Babylonem. Zrovna jsem chtěl poznamenat, že jde o matení pojmů – a to, dle mýho, záměrný a už po řadu let. Je nejvyšší čas (není-li už po funuse) nazývat věci, osoby a jevy pravými jmény. Netuším například, co je na ouřadech EU levicovýho, nebo jak je možný, že šéf českýho hazardu (a tedy nečistejch prachů) se producíruje jako Senátor… Karfiól mi to nebere – asi už jsem starej…

      To se mi líbí

 4. bob napsal:

  Ten článek zavání na dálku „spiklenectvím a konspirací“, ale bohužel je nevyvratitelný a celkem to do sebe vše zapadá….
  Takže já, ať si Romancovová říká co chce ho beru
  Trochu tam postrádám úlohu Německa – to jsou jako „užiteční idioti“?
  A děkuji kchodlovi za jeho doplnění, není co dodat

  To se mi líbí

  • Cech napsal:

   Zde prosím bych se zastal fikového listu jménem Romancovová.
   To podstatné krom poukazování a plivání na odpůrce pornoJandy,zpěváka CPutny aj. bude odvádět stropnického oddělení kybernetické hrozby.
   Ne Chovancovo ministerstvo pravdy ale stropnického oddělení kybernetické hrozby mapuje do své databáze na základě dat od providerů jak citlivá data o firmách, lidech, účtech, stranách a spolcích.
   Ne data Chovancova ministerstva pravdy ale stropnického data se předávají policii a ta si Vás potom předvolá k tomu vysvětlení.
   Ne Chovancovo ministerstvo pravdy ale stropnického oddělení kybernetické hrozby pomocí strojového učení zřejmě používaného v současné doktrině naši kybernetické bezpečnosti potom setříděná a průkazná data bez jakéhokoli soudního příkazu předává našim spojencům a nadnárodním firmám.

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Omyl, fíkovým listem byla Stropnického herecká etuda. Ten odbor má každá armáda současné doby už dávno, herec jen chtěl nějaký ten miliónek navíc a tak využil situace, kdy se hlásil Chovanec a přisadil si také.

    To se mi líbí

    • Cech napsal:

     To je naprosto bezesporu, že jej má každá armáda ale pouze několik armád na světě má tu ohromnou možnost, kterou pro naši armádu vybojoval ministr Stropnický.
     Ten největší pokrok který vybojoval pro naši armádu je v tom, že spolupracuje a na základě nahlášení od politicky orientovaného Chovancova ministerstva pravdy pro něho hackerským způsobem vydoluje požadovaná data.

     To se mi líbí

  • Cech napsal:

   Zde jsem opoměl na obhajobu Chovancova ministerstva pravdy připomenout fakt, že na analýze díky níž tento orgán mohl vzníknout se 1/3 podílel tří členný Soft Targets Protection Institute.

   To se mi líbí

 5. Rosťa napsal:

  Děkuji autorovi za článek. Jsou tam některé pasáže, které neumím vyhodnotit ( duo Janda – Romancevová nedodala manuál ), tak jsem trochu zmaten. A aby toho nebylo dost, tak Rozhlas I – Brno právě pustil píseň M. Kubišové o harmonice ve křoví, co je popsána azbukou. A aby toho úplně nebylo dost, tak před Kubišovou zapěl Jiří Štědroň, známý to předplyšákový frontman kapely pod hlavičkou SSM. Je pátek třináctého a něco se děje. Hudební rejža se v tom veřejnoprávním mediu buď ožral, nebo si našel někde lepší šolich. Nakombinovat Kubišovou s písničkou na oslavu našich osvoboditelů s J. Štědroněm je ideologická diverze jak vyšitá. Že je Putin schopen nejen ovlivnit volby v USA, ale i množství písku v Mauritánii je pochopitelné, ale dostat svého agenta do brněnského rozhlasového studia, to je mistrovské dílo. Soros čumí jak přepitý tele.

  To se mi líbí

  • Ahele napsal:

   Já se domnívám, že ač je to k neuvěření, i v ČT máme také pravděpodobně disidenty. Před nedávnem jsem sledovala nádherný americký film z počátku šedesátek „Nebožtíci přejí lásce“ na ČT2. MMCH byl to týden mezi vánočními svátky a dávali každý den jeden skvost za druhým a všechny z tohoto období. Je tam moment kde hoteliér se ptá amerického senátora a byzmysmena (jak vyšitého z dnešní doby) ve které zemi by mu doporučil investovat do hotelového byznysu zda v Damašku nebo v NY an má jistě spolehlivé informace z CIA. Podotýkám, že byznysmena mluví BEK. Avšak v odpovědi to byl stopro hlas jiný a sice pravil – volně reprodukováno – no já vám nevím do Syrie se chystají Rusové a v Americe to zase jde od desíti k pěti, tak snad přece jenom raději ten Damašek.

   To se mi líbí

   • Rosťa napsal:

    Tak to je dobrý fór. Že by se to v tom bakalovizním hampejzu už začalo některým lidem zajídat?

    To se mi líbí

 6. pepanov napsal:

  Někde se začít musí nyní je to Brno. :-))

  To se mi líbí

 7. Petrpavel napsal:

  Hezky vypovídající o spolupráci naší politické scény s odborníky :

  „…Se kterými politiky jste o tomto problému komunikoval a jaký byl výsledek?
  Samozřejmě s premiérem a prezidentem Václavem Klausem. S tím jsem si dopisoval v letech 2005–2008. Výsledek čistá nula, jen zkušenost, že jde o člověka, který nechává poštu vyřizovat druhým. V daném případě tajemníkovi panu Ladislavu Jaklovi. Nejblíže k uskutečnění důchodové reformy, oponované profesorem Martinem Potůčkem, jsem se dostal při korespondenci s premiérem Jiřím Paroubkem v zimě 2005/2006. Bohužel premiér Paroubek po utrpěném vítězství ve volbách 2006 odešel z vedení ČSSD.
  Pan premiér Mirek Topolánek přislíbil a později odřekl schůzku. S Petrem Nečasem jsem si vyměnil pár dopisů, ze kterých jsem pochopil, že jde o dalšího ministra práce a sociálních věcí, jenž v praxi o problematice nic neví a ani nemá zájem. S panem Jiřím Rusnokem jsem měl několik osobních rozhovorů ohledně důchodové reformy. Pan Rusnok se zachoval jako správný bankéř. Velké peníze a lež mu byly více než slušný plat a pravda. Pan premiér Bohuslav Sobotka má kolem sebe firewall v podobě oddělení pro styk s veřejností, které odpovídá standardně na cokoliv formulací: „Seznámili jsme se a bereme na (bez)vědomí.“ …“

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Odbornik-Husak-rodinam-pomahal-Klaus-muze-za-vymirani-naroda-Rodiny-s-detmi-tezce-doplaceji-na-bezdetne-Babis-Drabek-Kalousek-valecne-uzemi-a-imigranti-427685

  To se mi líbí

  • jaa napsal:

   Hmm s tím Husákem mají pravdu. Dlouho jsem měla schované daňové tabulky z té doby. Nevím už jaké bylo základní dělění, ale že svobodní a bezdětní měli nejvyšší daně je fakt. taky tam byly zapracovány počty dětí a snižující se daně. Pak jsem to vyhodila jako už nepotřebné- zrovna tak jako snižování věku na odchod podle počtu dětí a přídavky na děti – ani nevím jestli to ještě existuje… škoda ale je fakt že to bylo chytré…..

   To se mi líbí

   • jaa napsal:

    … odchod do důchodu…

    To se mi líbí

   • Ahele napsal:

    Měla jsem je také. Už nemám, bohužel. Daňových pásem bylo několik rozhodně více než 5. Pamatuji si, že mladí svobodní do 33 let měli nízké daně (ale jen 3 týdny dovolené) poté šli do vyšší daňové skupiny (ale zvýšila se jim dovolená na 4). Pak to bylo odstupňováno podle počtu dětí a vyživovaných osob (např. manželka). Úlevu na dani směl přiznat pouze jeden z manželů ten druhý byl ve vyšším pásmu.
    To bylo v horizontální rovině. Ve vertikální pak byla uvedena procenta podle výše výdělku. Neexistovalo žádné dělení SP a ZP. Všechno bylo v zahrnuto v této jedné dani.
    Hlídaly to mzdovky a jakmile se zaměstnanec oženil nebo se mu narodilo dítě mzdovka ho plynule převedla do jiné tomu odpovídající daňové skupiny. Lidi nemuseli obíhat úřady pouze to nahásili svému PAMu a to, pokud přišla kontrola z finančáku, také za to zodpovídalo.
    Co se táká důchodů muži 60 let kromě horníků, policajtů a vojáků z povolání ti 55 let.
    Ženy 57 bezdětné, 56 s 1, 55 se 2, 54 se 3 a to bylo myslím maximum. Více dětí se už tuším nezohledňovalo. Možná ještě 53 se 4.
    Bylo tehdy také ještě jedno zajímavé omezení a sice zaměstnanec nemusel odejít důchodu, ale pokud odešel mohl si začít přivydělávat až po dvou letech.

    To se mi líbí

 8. Rosťa napsal:

  Úspěšný politik privatizátor dr. Macek ve svém článku píše, že pro udržení nízkého kurzu koruny ČNB denně spotřebuje 1 miliardu naší inflační měny. Ještě, že té ekonomice nerozumím a nemám zbraň.

  To se mi líbí

  • Ahele napsal:

   Nutno uvést na správnou míru, že k plíživému ukrádaní z úspor občanů ČR ČNB denně spotřebuje 1 miliardu týchž.

   To se mi líbí

 9. tata napsal:

  Ted jsem si na nejmenovaném přečetl pro mě dost nepochopitelnou,přimo šokujicí zpravu o

  že CVVM, Cetrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd, provedl v listopadu loňského roku nové pravidelné šetření, jak se český občan staví k poválečnému odsunu sudetských Němců, Benešovým dekretům a věcem s těmito dějinnými fenomeny spojenými.

  vysledky pro mě katastrofa……….Dnes už odsun jako spravedlivý a logický nebere ani 40% populace. Součtově dokonce už o procento víc je dokonce těch, co mají odsun v nějaké formě za nespravedlivý!!!! Poprvé za 21 let, co CVVM průzkum provádí! A celá čtvrtina nemá názor nebo ji to, jak stojí v doprovodném textu -NEZAJÍMÁ!

  kam směřujem no asi do sr…k

  To se mi líbí

 10. jaa napsal:

  co k tomu dodat…
  http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/zpravy/washington-post-usa-se-pripravuji-k-utoku-na-rusko-ve-vesmiru/

  zvláštní jak oni sami na sebe fšecko provalí a pak prý ruští hekři…. :

  To se mi líbí

 11. Rosťa napsal:

  Nějaký pošahaný Petr Havlík mně poslal mail z blázince v Kroměříži, abych se jako přidal k jejich výzvě. Prý hledají nějakého presidenta. Tož nevím co si s tím počít. Měl bych zavolat Vraťovi Mynářovi, jestli se ten náš někde neztratil. Ale to by snad už v teletníku Frydrichová snad hlásila, ne? Nemáte někdo informaci?

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.