Černá hodinka aneb Bujaré oslavy ?


Tak jsme si dnes oslavili Mezinárodní den migrantů. Vyhlásilo ho Valné shromáždění té ztrouchnivělé organizace, známé pod zkratkou OSN, v roce 2000.

Řekl bych, že nám migranti nějak začínají přerůstat přes hlavu. Takto o nich psal skoro na den před pouhými čtyřmi lety Deník Referendum (úryvky):

Táhne Katar a emiráty
Nejvíce migrantů přichází tradičně do Spojených států, Kanady a západní Evropy, nově pak do bohatších států v jihovýchodní Asii a na Arabském poloostrově. Migranti, kteří odcházejí z čistě rozvojových zemí do zemí rozvinutých, dnes tvoří 50 až 60 procent všech vystěhovalců.
V několika státech již migranti představují většinu obyvatelstva. Ve Spojených arabských emirátech například zaujímají 70procentní populační podíl; v Kataru potom až 87 procentní. Nejméně imigrantů na počet obyvatel se naopak usazuje v Rumunsku (0,6 procenta), Japonsku (1,7 procenta) a v Turecku (1,9 procenta).
Zvláštním případem migrantů jsou tzv. běženci – lidé žádající o azyl, tj. hledající ochranu před persekucí a pronásledováním. Podle statistik Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky počet běženců pozvolna klesá. V roce 2000 spadalo do příslušné kategorie 15,9 milionu migrantů, tedy 8,8 procenta z celku; v roce 2010 přitom 15,4 milionu, tj, 7,6 procenta. Většina uprchlíků pochází z oblastí aktuálních konfliktů – Afghánistánu a středoafrických zemí.
Mezinárodní den migrantů je připomínán od roku 2000 z rozhodnutí Valného shromáždění OSN. Datum 18. prosince odkazuje ke schválení Mezinárodní úmluvy o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin, jež byla shromážděním odhlasována 18. prosince 1992.
V Evropě hlavně Evropané
V Evropě je téma migrace zmapováno detailněji než jiných částech světa, neboť krom Mezinárodní organizace pro migraci se jím zde zabývá i řada dalších institucí. Zeměmi s největším podílem přistěhovalců na starém kontinentu jsou Lucembursko (31 procent) a Švýcarsko (21 procent). Průměrný podíl EU se pohybuje mezi 8 a 10 procenty.
V absolutních číslech se nejvíce migrantů usazuje ve Velké Británii (cca 550 tisíc ročně), Španělsku (450 tisíc, ale v posledních letech klesá), v Itálii (440 tisíc, dtto) a v Německu (368 tisíc). Azyl získalo v posledním roce nejvíce osob ve Francii (cca 50 tisíc), v Německu (48 tisíc) a ve Švédsku (31 tisíc). V EU celkově byl status uprchlíka přiznán 250 tisícům běženců.
Přibližně 50 procent všech migrantů, kteří se stěhují do evropských států, tvoří občané jiných zemi EU.
A v ČR?
V České republice dnes žije přibližně 450 tisíc cizinců s povoleným pobytem, což odpovídá 6,3 procentům populace. V předminulé dekádě byl v ČR zaznamenán nejprudší nárůst v počtu usazujících se cizinců ze všech zemí OECD (z 35 tisíc v roce 1990 na 228 tisíc v roce 1999) a podíl doposud stoupá. V počtu migrantů na počet obyvatel je ale ČR stále pod unijním průměrem.
Naopak počet žadatelů o azyl dosáhl v ČR vrcholu už v roce 2001 (více než 18 tisíc) a od té doby setrvale klesá. V roce 2009 se úřady zabývaly 1258 žádostmi, v roce 2010 jich projednaly 833. Loni pak bylo vyřešeno 780 případů. Azyl v ČR získalo v roce 2011 celkem 330 běženců.

Celé to máte tady:
http://denikreferendum.cz/clanek/14609-svet-si-pripomnel-mezinarodni-den-migrantu-je-jich-214-milionu

Obecně vzato bychom se všichni mohli vyprdnout na práci a slavit skoro každý den. Posuďte sami:

Významné a mezinárodní dny 2016

1. ledna 2016 Nový rok.
1. ledna 2016 Světový den míru.
1. ledna 2016 Den obnovy samostatného českého státu.
4. ledna 2016 Světový den Braillova písma.
26. ledna 2016 Mezinárodní den celníků.
27. ledna 2016 Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.
31. ledna 2016 Den dětí ulice.
12. února 2016 Darwinův den.
13. února 2016 Světový den rádia.
16. ledna 2016 Den památky Jana Palacha.
20. února 2016 Světový den sociální spravedlnosti.
21. února 2016 Mezinárodní den mateřského jazyka.
21. února 2016 Mezinárodní den průvodců cestovního ruchu.
22. února 2016 Den sesterství.
29. února 2016 Mezinárodní den boje proti vzácným chorobám.
březen 2016 Měsíc čtenářů.
1. března 2016 Mezinárodní den civilní ochrany.
1. března 2016 Den nulové diskriminace.
2. března 2016 Mezinárodní den zásnub.
3. března 2016 Světový den divoké   přírody.
8. března 2016 Mezinárodní den žen.
8. března 2016 Světový den muslimské kultury.
11. března 2016 Evropský den památky obětem terorismu.
12. března 2016 Den přístupu České republiky k NATO.
14. března 2016 Mezinárodní den akcí pro řeky a proti přehradám.
20. března 2016 Světový den štěstí.
21. března 2016 Světový den poezie.
21. března 2016 Světový den lesů.
22. března 2016 Světový den mimů.
25. března 2016 Mezinárodní   den solidarity se zadržovanými a nezvěstnými členy mírových misí.
26. března 2016 Světový den boje proti epilepsii.
27. března 2016 Světový den divadla.
28. března  2016 Den učitelů – Den narození Jana Ámose Komenského.
poslední neděle v dubnu 2016 Světový den sdružených měst.
2. dubna 2016 Mezinárodní den dětské knihy.
7. dubna 2016 Den vzdělanosti.
16. dubna 2016 Světový den hlasu.
18. dubna 2016 Mezinárodní den radioamatérů.
20. dubna 2016 Světový den marihuany.
21. dubna 2016 Mezinárodní den proti hluku.
23. dubna 2016 Světový den knihy a autorského práva.
25. dubna 2016 Světový den boje proti malárii.
28. dubna 2016 Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
30. dubna 2016 Mezinárodní den jazzu.
druhá sobota v květnu 2016 Světový den pro fair trade.
1. května 2016 Svátek práce.
5. května 2016 Mezinárodní den hygieny rukou.
5. května 2016 Květnové povstání českého lidu.
6. května 2016 Mezinárodní den proti dietám.
8. května 2016 Den vítězství.
9. května 2016 Den Evropy.
13. května 2016 Světový den koktejlů.
15. května 2016 Mezinárodní den odpůrců vojenské služby.
15. května 2016 Den rodin.
17. května 2016 Světový den informační společnosti.
18. května 2016 Mezinárodní den muzeí.
23. května 2016 Světový den želv.
28. května 2016 Světový den her.
29. května 2016 Mezinárodní den příslušníků mírových operací OSN.
31. května 2016 Světový den bez tabáku.
1. června 2016 Mezinárodní den dětí.
1. června 2016 Světový den rodičů.
1. června 2016 Světový den mléka.
3. června 2016 Evropský den jízdních kol.
5. června 2016 Světový den životního prostředí.
8. června 2016 Světový den boje proti nádorům mozku.
9. června 2016 Mezinárodní den archivů.
10. června 2016 Vyhlazení obce Lidice.
14.června 2016 Světový den dárců krve.
18. června 2016 Autistický den hrdosti.
20. června 2016 Světový den uprchlíků.
21. června 2016 Světový den hudby.
23. června 2016 OSN pro den veřejné služby.
23. června 2016 Mezinárodní den vdov.
25. června 2016 Den námořníků.
26. června 2016 Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi.
27. června 2016 Den památky obětí komunistického režimu.
druhá neděle v červenci Evropský den koupání v řekách.
5. července 2016 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
6. července 2016 Den upálení mistra Jana Husa.
6. července 2016 Světový den polibku.
11. července 2016 Světový den populace.
20. července 2016 Mezinárodní den šachu.
28. července 2016 Světový den boje proti žloutence.
29. července 2016 Mezinárodní den tygrů.
30 července 2016 Mezinárodní den přátelství.
6. srpna 2016 Světový den boje za zákaz jaderných zbraní.
13. srpna 2016 Den leváků.
19. srpna 2016 Světový den humanitárních pracovníků.
23. srpna 2016 Evropský den památky obětí stalinismu a nacismu.
28.-29. srpna 2016 Evropská noc pro netopýry.
30. srpna 2016 Mezinárodní den obětí násilného zmizení.
druhá sobota v září Světový den první pomoci.
poslední neděle v září 2016 Světový den srdce.
5. září 2016 Mezinárodní den charity.
8. září 2016 Mezinárodní den gramotnosti.
10. září 2016 Světový den prevence sebevražd.
14. září 2016 Evropský den židovské kultury.
15. září 2016 Mezinárodní den demokracie.
od 16 září 2016 Evropský týden mobility.
21. září 2016 Mezinárodní den míru.
26. září 2016 Mezinárodní den antikoncepce.
28. září 2016 Den české státnosti.
29. září 2016 Světový den srdce.
1. října 2016 Mezinárodní den kávy.
2. října 2016 Světový den nenásilí.
4. října 2016 Světový den lidských sídel.
10. října 2016 Světový den proti trestu smrti.
12. října 2016 Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof.
od 12. října 2016 Světový týden kostí a kloubů.
14. října 2016 Světový den  standardů.
16. října 2016 Světový den výživy.
20. října 2016 Mezinárodní den kuchařů.
20. října 2016 Světový den statistiky.
21. října 2016 Den původních odrůd  jablek.
24.října 2016 Den Spojených národů.
24. října 2016 Světový den pro rozvoj informací.
od 24. října 2016 Týden za odzbrojení.
27. října 2016 Světový den  audiovizuálního dědictví.
28. října 2016 Den vzniku  samostatného československého státu.
31. října 2016 Den UNICEF.
druhý čtvrtek v listopadu 2016 Světový den jakosti.
1. listopadu 2016 Mezinárodní den veganství.
3. listopadu 2016 Den bez pesticidů.
10. listopadu 2016 Světový den vědy pro mír a rozvoj.
11. listopadu 2016 Mezinárodní den válečných veteránů.
14. listopadu 2016 Den bez aut.
15. listopadu 2016 Den vězněných  spisovatelů.
17. listopadu 2016 Mezinárodní den studentstva. Den boje za svobodu a demokracii.
19. listopadu 2016 Světový den toalet.
21. listopadu 2016 Mezinárodní den filozofie.
21. listopadu 2016 Světový den rybářství.
25. listopadu 2016 Mezinárodní den bez nákupů.
2. prosince 2016 Světový den počítačové gramotnosti.
9. prosince 2016 Mezinárodní den proti  korupci.
10. prosince 2016 Den lidských práv.
11. prosince 2016 Světový den dětství.
18. prosince 2016 Mezinárodní den migrantů.
20. prosince 2016 Mezinárodní den lidské solidarity.
29. prosince 2016 Mezinárodní den biologické rozmanitosti.

 

Mě se naprosto mimořádně líbí, že na 8.března připadá nejen náš legendární MDŽ, ale také Světový den muslimské kultury – to se mi tak hezky snoubí, i když Světový den zásnub připadá na už na 2.března.

Nu, vyberte si podle chuti a dejte zprávu, co vás nejvíc zaujalo.

P.S.: A dejte mi, prosím, typ na dárek pro migranty k jejich svátku. Mě zatím napadla jen jízdenka zpátky k nim domů. Ale prosím – jen slušně. Ať neděláme panu domácímu problém!

Další článek v 0:00: Tatra, Matra, Fatra (4. časť) – prečo sú Nízke Tatry nízke

hudec

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Krajanovy postřehy se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

48 reakcí na Černá hodinka aneb Bujaré oslavy ?

 1. cobolik pacholik napsal:

  den republiky to pasuje,victory day, nepasuje datum mi bo, ja nemenim datumy a chyba tam sviatok prizdisravania nasej republiky,datum nemusi byt,to tam dennodene.
  podla mna som napisal velmi slusne,ale cukalo so mnou,ale vyzvy k slusnosti som dodrzal.

  To se mi líbí

 2. bob napsal:

  S těmi migranty je to na dlouhé povídání.
  Zde bych se odvolal na článek MULTIKULTURALIZMUS zde uvedený….
  Pokud se nemýlím, je to něco přes 300 let, co jsme se mohamedánů (Turků) zbavili, tak, řečeno eufemisticky mě vidina soužití s muslimy neláká a po pravdě řečeno si ji nedovedu představit.
  Na druhou stranu nic nemám proti vhodné (zdůrazňuji vhodné) pomoci chudákům, i když bych sobecky upřednostňoval naše chudáky.
  Tolik stručně k migrantům.
  K těm svátkům:
  Asi většina vznikne proto, že ten, kdo ho vymyslel a prosadil z toho má dobrý džob.
  Zaujaly mě spíš nelogičnosti
  – proč mají svátek želvy a ne třeba krokodýli?
  – proč je svátek koktejlů a ne třeba piva?
  – proč není svátek brunetů (tek), blondýnů (nek), plešatých ?
  – a kde je svátek gayů? (to už zavání porušováním lidských práv..:-))
  Mohl bych takto pokračovat donekonečna.
  Jestli jsem některý svátek na který se tážu přehlédl, omlouvám se. Snažil jsem se číst pozorně…

  To se mi líbí

 3. Cech napsal:

  Především Vám jako profíkovi děkuji za ten seznam výročí, která jsou v Česku doposud ještě povolena oslavovat.
  Do budoucna je z výše Vámi popsaného zřejmé, že bezesporu některé archaické svátky jako MDŽ, budou nahrazeny novými současnými a to je ten Světový den muslimské kultury.
  Dále zřejmě seznam ještě rozšíří o nějaké ty pro naše děti a vnuky další důležité svátky oslavy a výročí.
  https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/co-chybi-nejvic-pet-let-po-jeho-smrti-skromnost-a-pokora-rika-pritel-vaclava-havla-7749
  Proto si také myslím, že do budoucna musí existovat dynamicky vládou udržovaná databáze povolených oslav, s popisem toho co se ten který den oslavuje a jak mohou dané oslavy probíhat.
  Zde se jedná např. o to aby nebyl pro oslavy povolený 17. listopad 1989 zaměňován za, v budoucnu zakázaný 17. listopad 1939.
  V tomto souhlasím s Vámi, že korekce oslav je do budoucna naprosto nevyhnutelná, jelikož po přeformátování jak Evropy tak i Česka budou některé oslavy více méně atavistické, jako třeba toho 24.12. xxxx, proto jste toto datum naprosto prozíravě vynechal.
  Ta druhá otázka kterou jste předložil a to, typ na dárek pro migranty k jejich svátku, tak nevím ale třeba vietnamci na svůj Tết po 12 h pm.
  Mají tradici, že první osoba, která vkročí do vašeho domu v novém roce, vám přinese štěstí nebo smutek po celý rok.
  Zvou tedy pouze majetné, zdravé a inteligentní muže. Vietnamci jsou hodně pověrčiví, takže pokud náhodou jako první vkročí do jejich domu či vlasti onen migrant, a nebude se jim potom dařit,tak si na něho zaručeně vzpomenou.
  Proto zřejmě bude nutné se někdy poučit i v Asii protože opravdu Vietnam ani Čína s přílivem migrantů z Afriky problém nemá a mít nebude.

  To se mi líbí

  • Zdena napsal:

   To je dyskryminácia: „Zvou tedy pouze majetné, zdravé a inteligentí muže.“ To jako mezi ženami se žádná majetná, zdravá a inteligentí nenajde???? 🙂

   To se mi líbí

   • Cech napsal:

    Je jasné, že se majetná, zdravá a inteligentní žena najde ale pokud překročí práh jako první žena, tak to přináší smůlu na celý další rok.

    To se mi líbí

 4. oh napsal:

  Nějak mi v tom seznamu chybí Světový den humanitárního bombardování.
  A po téhle zprávičce i něco jako Mezinárodní den mafiánů.
  http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/podivny-projekt-za-miliardovym-plynovodem-do-evropy-stoji-spolecnosti-s-napojenim-na-mafii-1326767

  Migrantům bych k jejich svátku přál, aby jim všemožní šiřitelé lickýchpráv a demokracie i toho nejsprávnějšího náboženství (všech vyznání) dali konečně pokoj a nechali je v klidu žít tam, kde jsou doma. (Já vím, jsem xenofobní naivní trouba.. 🙂 )

  To se mi líbí

 5. NavajaMM napsal:

  Zaujal ma už ten prvý – 1. 1.
  Že svetový deň mieru. Oslavuje sa po celom svete petardami a kanonádou hneď o polnoci. Je to prvý deň v roku, to ako aby sme ten mier mali čo najskôr z krku, nech na to už celý rok nemusíme myslieť.
  Okrem toho – Deň obnovenia samostatného českého štátu. Tento sviatok na mňa pôsobí hodne rozpačito. Na našej strane – Deň vzniku Slovenskej republiky – to nie je o mnoho lepšie.
  Snáď o pár generácií, keď vymrieme my, čo poznáme históriu a pamätáme, tak to už nikoho neprivedie do rozpakov.

  To se mi líbí

 6. vonrammstein napsal:

  Si děláš kozy, světe.

  To se mi líbí

 7. Rosťa napsal:

  Čekal jsem, že se tu bude držet určitá pieta kvůlivá pětiletému výročí skonu našeho velikána, kterého nám závidí celý svět a zatím tu místo toho vymýšlíte blboviny. To i v tom Bělehradě na něho jistě všichni vzpomínají se slzou v oku. Ne jak v Práglu, kde šlo obrovské procesí minimálně dvaceti lidí s velkým oranžovým srdcem z papundeklu.

  To se mi líbí

  • oh napsal:

   Jestli chcete pietu za velikána, Rosťo, tak na baktualních blozích vyhledejte Džamilu Stehlíkovou, nebo na I-Děsu Dominika Duku.

   To se mi líbí

 8. Pepanov napsal:

  Chybí mne tam vnucené americké svátky jako je Valentýn, Den matek , helovín a pod.
  Po doplnění několika zahraničních svátků může být úsměv v louži celý rok.

  To se mi líbí

 9. Rosťa napsal:

  Ňáko se nám to pizgří. Jirát s Pacovským asi nebudou mít veselé Vánoce
  https://www.novinky.cz/krimi/424112-soud-zrusil-rathuv-trest-kvuli-nezakonnym-odposlechum-i-sledovani.html
  Jako právně pomýlený sice nevím, co bude následovat, ale čekám, že ještě bude veselo. No, a jestli začne někdo otevírat jeho chybějící hlas při církevní šarádě a „doplněný“ čistě demokraticky pánem t.č. v kriminále ….. .

  To se mi líbí

  • Slim napsal:

   Tak tohle bude zajímavé. Jak ho budou znova žalovat bez těch odposlechů jsem skutečně zvědav. Teď bychom potřebovali Lexe, nebo Asfalta
   A pokud jde o restituce, on ho při hlasování někdo nahradil? už si to nepamatuju. Jenom vím, že to prošlo pouze o dva hlasy; jenže Rath u řečnického pultu by byl nemalou překážkou, dokázal být velice důrazný, takže… ?

   To se mi líbí

   • Rosťa napsal:

    Jeho hlas tam chyběl. Neměli by 101. Jsou to kluci šikovní, vždy si poradí. A kdyby nasadili stejnou techniku na Matku Terezu, tak skončí v klepetech taky.
    Stejně, jak zavřeli dr. Sládka, aby prošel Havel. Jo, demokracie není zadarmo, ta něco stojí.

    To se mi líbí

    • Ahele napsal:

     ČSSD a KSČM odešli ze sálu. Hlasování se nezúčastnili. Ale ten stoprvní hlas byl Roman Pekárek (tehdy ODS) bývalý místostarosta Kolína v době hlasování pravomocně odsouzený za korupci. Do sněmovny se dostal těsně před hlasováním jen díky tomu, že Tluchoř, Fuksa a Šnajdr složili své poslanecké mandáty. Jistě si vzpomenete na ty tanečky kolem těchto tří. Jednalo se tehdy také o jejich uplácení funkcemi. Tzv Kauza trafik. Uměle vytvořené seskupení na podporu CR bylo také LIDEM.

     To se mi líbí

   • oh napsal:

    Potom, jak soudci vycházeli Jirátovi vstříc, co se týče vazby i všech námitek obhajoby, si Bradáčová teď stěžuje na přepjatý formalismus odvolacího soudu.
    Ale nebojte se ničeho, ona si spolupracující obviněná Salačová určitě vzpomene i na to, u čeho nebyla. A Pacovský jí to zbaští i s navijákem.

    To se mi líbí

    • Rosťa napsal:

     Nějak mně chybí, co bylo předraženo. Znalecké posudky nic neprokázaly, pokud mi tedy nechybí nějaké info. Já samozřejmě netrpím naivitou, že je čistý, jak slovo Boží, ale kdyby to na něčem prokázali, mělo by to určitou štábní kulturu. Tak to má jen pachuť politického zadání jednoho politika, který se v bakalovizi VH vyjadřuje ke každé kravině.

     To se mi líbí

     • Slim napsal:

      Vidím to stejně, vlkovi jsem kdysi tvrdil něco podobného; měl taky pěnu u..

      To se mi líbí

     • oh napsal:

      Chybí mi totéž a zaklínadlo „Buštěhrad“ na mě nějak nepůsobí.

      To se mi líbí

      • Bavor V. napsal:

       Po osobní zkušenosti s rozpočtem podobného rozsahu je mi tento nesmysl naprosto jasný. Žádný Buštěhrad nebyl předražen a celé to byla zinscenovaná likvidace nepohodlného politika.

       To se mi líbí

      • Rosťa napsal:

       Myrka v pyžamu ho nechala zašpérovat za akci Bušťehrad, který neproběhl a dle posudků ani nebyl předražený. Ale když už seděl v čučáku, tak vymýšleli stále nové a nové hňupoviny, jen aby nemuseli přiznat, že trefili kozla.

       To se mi líbí

     • kočka šklíba napsal:

      Ano, chtěla jsem se zeptat, jestli tedy už měli nějaké důkazy (ne svědectví Salačové, tomu nevěřím ani ň) o předraženosti zakázek. Já si na nic takového nepamatuji, ale mohlo mně to uniknout.

      To se mi líbí

   • Slim napsal:

    Hlasů pro bylo ale 102.

    http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1135880-poslanci-prehlasovali-senatni-veto-cirkevni-restituce-jsou-schvaleny

    2) Ministr spravedlnosti, jehož příjmení tu nelze vyslovit, ale jménem je Robert, prý chystá stížnost (nevím ke komu), takže to bude ještě zapeklité.
    A madam Bradáčová má – pochopitelně – taky pěnu kolem retů. Co kdyby nakonec musela zpátky do Ústí..

    To se mi líbí

    • Rosťa napsal:

     Jak dopadlo to první hlasování, než to šlo do Senátu? Tam mám dojem, že šlo o jeden hlas. To co jste dal, je přehlasování Senátu.

     To se mi líbí

      • Rosťa napsal:

       Dík

       To se mi líbí

       • oh napsal:

        Pořád je to o dva hlasy. Pro schválení bylo třeba minimálně 92 hlasů. tedy aby zákon neprošel, muselo by hlasů „Pro“ být maximálně 91 při stejné účasti poslanců na hlasování. Přítomnost Davida Ratha by měnila kvórum směrem nahoru. Z jednání byli omluveni následující poslanci:
        Walter Bartoš (ODS) – pracovní důvody, Pavel Bém (nezařazený) – osobní důvody, Jiří Besser *) (TOP/STAN) – zdravotní důvody, Václav Cempírek (TOP/STAN) – osobní důvody, Václav Klučka (ČSSD) – zdravotní důvody, Pavol Lukša (TOP/STAN) – rodinné důvody, Alfréd Michalík (ČSSD) – zdravotní důvody, Josef Novotný st. *) (VV) – osobní důvody, Jiří Paroubek (nezařazený) – osobní důvody, Antonín Seďa (ČSSD) – rodinné důvody, Jaroslav Škárka (nezařazený) – neuvádí důvod.
        Kvórum dále snižovali nepřihlášení poslanci: 3x ODS, 1x TOP/STAN, 3x VV a, pokud odečteme zavřeného Rátha, 1 nezařazený.

        *) omluvený Jiří Besser podle záznamu hlasoval pro
        omluvený Josef Novotný st. podle záznamu hlasoval proti

        To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Jako vždy : o fakta není zájem. Díky Rosťo.
       Kdo má mozek udělá si obrázek sám : ČSSD, ODS, TOP a obskurní hnutí jako VV. LIDEM či ANO vždy hlasují nápadně či nenápadně (nikoliv nenapadnutelně, ale to ten napadající musí použít mozek!) tak aby každá lumpárna byla schválena.

       To se mi líbí

    • oh napsal:

     „Jelikož se Vrchní státní zastupitelství v Praze domnívá, že tímto rozhodnutím jednoho ze senátů Vrchního soudu v Praze byl porušen zákon, připravuje podnět k podání stížnosti pro porušení zákona, který následně předloží ministru spravedlnosti,“ míní madame Bradáčová a ministr Robert „Nějaký mořský pták“ tvrdí, že je rozhodnut stížnost podat.
     Jsou to §266 – 276 zákona o trestním řízení soudním č. 141/1961Sb. a osobně se v tom moc nevyznám. Kdepak jsou asfalt nebo Lex, když je člověk potřebuje..

     To se mi líbí

 10. Rosťa napsal:

  A dnes je obzvlášť veselo. Pražská kavárna zaútočila na Pražskou kavárnu. Chtělo by to souboj. Třeba bambitky. Včíl nevím? Nepíše se baNbitky? Já ty kvéry neumím.
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Schwarzenberg-totalne-rozstrelil-Michala-Horacka-To-snad-ani-nectete-467764

  To se mi líbí

 11. jaa napsal:

  Mno tak zhruba 140+104S+N – rok má 365— to toho na práci jaxi taxi moc nezbývá . připočítáme.li narozeni a jmeniny koldokola rodiny … hmm 🙂

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.