O projektu zásadní rekonstrukce SSSR


Říká se, že cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly. Toto přísloví lze spolehlivě vztáhnout i na to, co se dělo v posledních dvou dekádách existence Sovětského svazu…

 Krátce před svou smrtí J.V.Stalin řekl, že bez vypracování plnohodnotné ekonomické teorie socializmu a bez přípravy schopných ekonomů pro praktickou práci, což je možné pouze na základě této teorie, Sovětský svaz nevyhnutelně zahyne. Bylo to naprosto logické, protože v podmínkách boje o přežití země nestíhali dostatečně promyslet praxi výstavby společnosti. Vnitřní zákonitosti, možnosti a limity nové společnosti zůstávaly neznámými dokonce i pro samotné její bezprostřední budovatele.

Pečlivě odměřenými slovy tento „vůdce všech dob a národů“, hovořil v takovém stylu všeho všudy podruhé a naposledy ve svém životě – po roce 1931, když poukazoval na to, že SSSR musí za desetiletí proběhnout trasu, kterou vyspělé země procházely 50 let, – „…jinak nás rozmáčknou“.  A v obou případech měl pravdu.

Myšlenka rozvoje tržních vztahů jako součásti sovětského hospodářství a nástroje zvýšení jeho efektivnosti, nepochází, jak se většinou uvádí, z roku 1965 od tehdejšího předsedy vlády SSSR Kosygina a ekonoma Libermana a jejich hospodářské reformy. Podobné pokusy byly prováděny prakticky už od samého počátku socialistické výstavby. Už po uzavření programu NEP, v rozmachu industrializace a v předvečer oznámení „splnění 1.pětiletky za 4 roky“ v létě 1931 označil Stalin jako podmínku úspěšného rozvoje socialistické výstavby chozrasčot (detailní rozpis a sledování úkolů až na nejnižší technologický stupeň, a s ním spojené hmotné zainteresování podniků a pracovních kolektivů) a vytváření zdrojů pro rozšířenou reprodukci základních fondů.

Nicméně, i bez formálního chozrasčotu v celé stalinské ekonomice fungovala jasná zásada: při úplném splnění plánu, včetně míry zisku, sortimentu, snížení vlastních nákladů, náležely podniku k dispozici různé fondy materiální stimulace, včetně tzv. ředitelského fondu – a byly to zdroje nemalé a významně přispěly rozvoji výroby a rychlému růstu její efektivnosti. Součástí této Stalinovy snahy bylo i oddělení politiky od ekonomiky, přesunu moci z Ústředního výboru strany na Radu ministrů, což popudilo ještě před 2. světovou válkou koncem 30. let vznikající třídu stranicko-hospodářské nomenklatury. To našlo svoje vyjádření v represích proti odborníkům a vzdělancům, za velmi aktivní účasti právě oné partajně-hospodářské nomenklatury v oblastech a republikách, na což Stalin odpověděl represemi proti nim samým – proti nomenklatuře. Toto vše přerušila válka a první poválečná léta.

Léta poválečné obnovy potvrdila správnost Stalinova záměru (to umožnilo SSSR zrušit přídělový – lístkový systém podstatně dříve, než tomu bylo např. ve Velké Británii), nicméně odpor této tvořící se nomenklaturní třídy proti detailním plánům a nárokům na kvalitu, odpovědnost a snižování vlastních nákladů, trval desetiletí. Významného úspěchu dosáhla partajně-hospodářská nomenklatura díky právě zmíněné reformě Kosygin-Liberman v roce 1965, která kladla důraz na obecné a množstevní ukazatele a významně ulehčila život podnikům a ministerstvům, ovšem uštědřila ránu efektivitě a podstatně zdražovala produkci. A to vše, paradoxně, pod praporem „zavedení chozrasčotu“. Definitivně s ním skoncoval N.S. Chruščov, který se snažil v úsilí o upevnění své mocenské pozice proti „staré stalinské gardě“, získávat body právě u partajně-hospodářské nomenklatury. Boj probíhal po celá desetiletí, a proto další pokus o přechod na chozrasčot v roce 1979 byl velmi nesmělý a byl už v zárodku potlačen. Mezitím právě v tomto roce propukla mimořádné silná spotřebitelská krize, způsobená nesouladem mezi rostoucí hmotnou zainteresovaností a stagnující výrobou. Bezmála na třetině území SSSR musel být zaveden v maloobchodě lístkový systém. Překonat tuto krizi se podařilo jen v roce 1981, a to díky prudkému zvýšení spotřebního dovozu v souvislosti s moskevskou olympiádou 1980.

Mimochodem – první rozsáhlá spotřebitelská krize byla v roce 1969 vyvolána zmíněnou reformou Kosygin-Liberman, která podpořila růst nákladů na úkor efektivity a podstatně znehodnotila peněžní zdroje obyvatelstva.

Třetí taková spotřebitelská krize vyvolaná produktivitou nepodloženým růstem příjmů a pumpováním peněz do šedé ekonomiky za Gorbačovovy „katastrojky“, způsobila rozvrat sovětského vnitřního trhu v listopadu 1987, ze kterého se země už nevzpamatovala. Svůj díl na tom, samozřejmě, měly „manažerské schopnosti“ tehdejší sovětské vlády.

Projekt „Hvězda“

Dlouholetý šéf KGB J.Andropov velmi dobře viděl, že zahnívající strana táhne ke dnu celou zemi a podle řady hodnocení a svědectví vypracoval projekt komplexní modernizace země, někdy nazývaný „Projekt Hvězda“, jiné zdroje zase „Korporace Hvězda“, nebo dokonce „Leviatan“. O projektu příliš mnoho známo není, a nejspíš kvůli své větevnatosti a komplexnosti nebyl nikdy detailně dopracován a existoval jen v podobě konceptuálního zámyslu, systému priorit a základních principů, i když s velmi přesnou posloupností kroků.

Tragedií projektu byla metodologická chyba, daná povahou struktury, která ho vytvořila a měla realizovat: tajné operace v dlouhodobé perspektivě nefungují, protože tajné vědomosti, vzhledem samé svojí podstatě, se nerozvíjejí a velmi rychle hynou.

Nepřímé indicie umožňují rekonstruovat čtyři základní směry „projektu Hvězda“ s tím, že v případě jeho úspěchu by to, co je dnes nazýváno „čínskou cestou“, mohlo být nazýváno „sovětskou“.

Andropov chtěl především využít objektivní převahy SSSR nad Západem. Naše země tehdy představovala jednu ohromnou, hospodářsky uzavřenou korporaci, finančně nezávislou, s obrovským technologickým potenciálem, soustředěným především ve vojensko-průmyslovém komplexu. Teoreticky mohla v rozhodujícím momentě, na rozdíl od Západu, zkoncentrovat všechny svoje gigantické zdroje na dosažení hlavních úkolů.

Z knihy Michaila Deljagina „Světoči ťmy“ přeložil st.hroch        (Pokračování příště …)

hroch-hlava

 

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

30 reakcí na O projektu zásadní rekonstrukce SSSR

 1. kchodl napsal:

  Díky za překlad, výborné.

  Ještě než jsem dočetl článek k poslednímu odstavci, smál jsem se, že to je úplně stejné jako v každém korporátu, který jsem kdy viděl.

  Proto je docela ujeté mluvit o krizi socialismu/kapitalismu, když se vlastně jedná o to samé jako v Sojůzu. Nebo v normalizační ČSSR.

  Dokonce i politicko-ekonomickou normalizační nomenklaturu máme, jen VUMLU se teď říká MBA.

  „Strana“ je nahrazena příslušností k establišmentu, s povinným politicko-korektním slovníkem, statusovými symboly, správnou kulturou a zájmy.

  Podobná jsou i různá „vítání delegací“ papalášů na letišti, jen místo Brežněvovských polibků jsou jiné grify.

  I „zavádění chozraščotu“ máme – a kupodivu, také to torpéduje efektivitu a brutálně zdražuje produkci.

  „Stranické“ benefity? Máme.

  Běrjózku/Tuzex? Ovšem, výše postavený korporátník má přístup ke slevovým akcím a limitním sériím.

  Proletářský internacionalismus se teď jmenuje multi-kulti. Soudružské kolektivy se utužují teambuildingem.

  Kdyby k nám propadl časoprostorovou anomálií kterýkoliv sovětský „aparátčik“ z 50. až 80. let, cítil by se jak ryba ve vodě, jako doma.

  A mohl by si vybrat: IBM, Logika, Oracle, Lockheed, Boeing, Ford, Dell, …

  To se mi líbí

  • jaa napsal:

   🙂 když ono je tak těžké vymyslet něco nového – takse jenm inovují názvy…

   To se mi líbí

  • Pepanov napsal:

   Zde je vidět, že dejiny jdou ve spirále, mění se jenom čas. To co už zde bylo se vrací,
   jenom se to jinak nazývá a profitují na tom jiní lidé.👹

   To se mi líbí

  • strejda napsal:

   +1. Jste jako skoro vždy velký cynik, ale +1 jsem musel dát, je to kompaktní tvrzení. Nic veselého.

   To se mi líbí

 2. Cech napsal:

  Děkuji za překlad a hledání možného východiska z „Gorbačovova sevření“ je opravdu vždy strašně úsměvné.
  Tak jak byl řízen SSSR a v současnosti Rusko a v budoucnosti bude řízen i ten zbytek samostatných proamericky orientovaných státečků na území současného Ruska.
  To co otevřelo cestu pro specialisty CIA k nevratné likvidaci bývalého SSSR velmi přesně definoval Michail Veličko.
  Pouze skokové změny umožnily Rusku a následně SSSR progresivní rozvoj.Skokové změny umožnily těm opravdu schopným dostat se k moci a využit potenciálu Ruska.
  Jinak v souladu s definicí Michaila Veličko bylo Rusko,SSSR a následně bude i současné Rusko řízeno pomocí stranicko(rodově dědičné)-hospodářské nomenklatury.
  Díky poznatkům o řízení SSSR mohla CIA ovládnout nejen podstatu jeho řízení ale i bezpečně naprogramovat jeho likvidaci.
  Díky použití nomenklaturního Gorbačova se podařilo nejen rozložit východní blok ale i zabezpečit naprosto nevratnou likvidaci a rozpad Ruska.
  Proto také se nám podařilo za následné postgorbačovské vlády Jelcina snížit v rozpadajícím se Rusku HDP o těch cca. 40%.Jen pro porovnání za celou WW II to bylo nějakých 25 %.
  Proto vzhledem k výše uvedenému lze zkonstatovat, že současná úporná snaha Putina o záchranu Ruska je více jak heroistický čin, který je ale bohužel odsouzený k nezdaru. Díky naprosto cílenému zásahu CIA přesně uprostřed řídících struktur bývalého SSSR, je i současné Rusko odsouzeno k budoucímu rozpadu.
  Snad to jediné co by mohlo odvrátit onen předurčený osud Ruska, je rozpad řídících struktur USA ale k tomu asi nedojde, neboť to ohrožuje celosvětovou ekonomiku a to není žádoucí pro nikoho.

  To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Chechtám se, když čtu ty různé „analýzy“ o stranicko-dědičném až dynastickém řízení Ruska, jakoby tím netrpěl Západ v daleko obludnější míře – totálně v ekonomické oblasti, ostatně v politické také, posledních 30 amerických let vládla jediná dynastická parta, bushovci a s nimi propojení clintonovci, ve finále s maskovacim Opičákem v čele.

   Působí to jak sezení u psychiatra, kdy pacient uzavřeného oddělení Západ projektuje své běsy do svého kolegy Ruska, který zůstal před bránou blázince a je ošetřován jen ambulantně, protože jeho stav již není tak vážný.

   Jo, a nedávno, asi tak 8.11., jsem si všiml, nevymklo se americké řízení tak trochu z kloubů? Zřejmě důkladná práce ruské CIA a Putinem tajně ovládnutých médií, které lživou podporou Hitlary, přehnanou ad absurdum, tak zpitoměly americké voliče, že zvolili za prezidenta ruského agenta a do jeho vlády zákulisním vlivem dostávají jednoho Putinova agenta za druhým, případně neschopné blby, kteří způsobí konec USA a jejich rozpad. Při troše štěstí i další americkou občanskou válku.
   🙂

   Putin si toto předvolební působení otestoval v ČR zvolením nemožného Zemana – o jehož „kvalitách“ svědčí přezdívka „Ovar“ – proti skvělému zástupci nejlepších evropských kruhů, který by bez Putinova zásahu nemohl prohrát. Ostatně Ovar je ruskému agentovi Trumpovi podobný v mnoha směrech, nadávkami objektivním pracovníkům médií počínaje, xenofobním rasismem konče.

   CIA je ruskou tajnou službou již mnoho let, od šikovné stabilizace Fidela Castra debaklem v Zátoce sviní a odstranění Kennedyho – chtěl zničit FED, a nic neničí Západ a demokracii efektivněji, zachování FEDu co nejdéle je v bytostném ruském zájmu. CIA je nesmírně efektivní ruská agentura obecně, dlouhodobě ničí Západ vnitřně svými dodávkami drog, navíc se tím samofinacuje, takže nestojí Moskvu peníze. Zbytek platí americký daňový poplatník, takže Putina to nestojí skoro nic, platí jen vodku a kaviár při tajných návštěvách agentů v Kremlu a lístky na balet do Balšovo těátra. Poslední báječná operace CIA v ruském zájmu probíhá na Blízkém východě, kde již odevzdali svými tajnými akcemi do ruského vlivu Egypt, Turecko, Írán, Irák, pracuje se na Sýrii, další bude asi Jordánsko.
   Úspěšně se rozvíjí rovněž operace v Evropě, kde díky CIA řízenému importu islamistů brzy dojde k občanské válce, což Rusku umožní konečně vojensky obsadit celý kontinent – a to dokonce pod krytím osvoboditelů, vítaných květinami jako hrdinové.

   Vše je zkrátka na dobré cestě.
   🙂

   To se mi líbí

  • jaa napsal:

   ach cechu – holt že jste z národa co dal naší kotlině a mnohým dalším, /nevím do kolika jazyků byl přeložen/ švejka nezapřete….
   Jo srandfa muší bejt, kdyby na chleba nebylo….. 🙂

   To se mi líbí

 3. LB napsal:

  Existuje scifi, ale zato otevřeně zábavná, verze těchto úvah. Tzv. operace Golgota. Formou napínavé črty jí napsal generál Ljubimov

  http://www.i-sn.cz/clanky/dokumenty-doby/operace-golgota—–gen.-michail-petrovic-ljubimov.html

  Připomíná to jedno z Arbesových romanet, že? Rozhodně je vidět, že nejen v MI5/6 byly literární talenty (Fleming, Forsyth), i generálové KGB umějí psát.

  To se mi líbí

   • Hudec napsal:

    To je ta superloď s kanony, jejichž jeden výstřel přijde na 800 tisíc USD.
    Rotačky běží naplno, tak co, že…..?! 🙂

    To se mi líbí

    • LB napsal:

     Ano, běží, ale to neznamená, jak se možná domníváte, žádný velký úpadek. USA jenom sestupuje z pozice, kam se dostala trochu omylem, na pozici prvního mezi podobnými. Čína na druhém místě, pak velká mezera, a pak Rusko (když teda vynecháme Unii, s její současnou rozporností).
     Bude zajímavé, jestli Trumpa nenapadne hrát novou verzi „triangualar diplomacy“, tentokrát v obměně toho, co hrál Kissinger v 70. letech, se třetí nejsilnější mocností proti druhé. Což je tentokrát Čína.

     To se mi líbí

     • Hudec napsal:

      Úpadek USA nemohu posoudit, neb jsem v té zemi nikdy nebyl a čím jsem starší, tím více dám na osobní poznání – dojem. Tím nezavrhuji zprostředkované informace, jen si myslím, že samy o sobě prostě nestačí.

      Myslím si, že „tisk peněz“, dnes tedy spíše emitování jedniček a nul v počítačích, nad určitou míru nemůže v konečném efektu přinést nic moc dobrého, protože to není nic jiného, než pyramidová hra ad absurdum. Zda se jedná o dolar, euro nebo českou korunu, to na principu nic nemění, mění se jen měřítko. Nejsem ovšem finančník…..
      Jaký bude vývoj USA, Ruska, Číny a dalších si odhadnout netroufám, k tomu nemám kvalifikaci. Životní zkušenost mi ale říká, na základě přece jen už nějakého dosaženého věku a dříve zastávaných pozic a z nich vyplývajících kontaktů, že je rozumné být spíše skeptikem.

      To se mi líbí

     • kchodl napsal:

      Tuhle šanci už promeškali – nejpitomější velmocenskou nadutou politikou lidských dějin donutili Amíci dva největší konkurenty Rusko a Čínu k úzkému spojenectví. Něco tak monumentálně dementního se ještě nikdy nikomu nepovedlo.

      Je to dementní ještě více než to vypadá, protože pozemní spojení mezi Evropou, Ruskem a Čínou je americkými silami nepostižitelné a svoje námořní flotily mohou nechat třeba kroužit okolo, na nic jiného nejsou.

      V tomto případě je definitivně hotovo, na století dopředu.

      Obávám se Rusové i Číňané Brzezinskeho i Kissingera četli také, dokonce i další magory, kteří sázejí na válku mezi Ruskem a Čínou, aby je pak mohli zničit snadněji jednoho po druhém.

      To se mi líbí

    • jaa napsal:

     vypadlo Vám neviditelná…..

     To se mi líbí

    • Hudec napsal:

     Superloď právě doplavala v panamském průplavu. Jestli od ten kchodl nemá o těch emerickejch zbraních trochu pravdu…. 🙂 .

     To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Zumwalty jsou poslední ukázka korporátní mega korupce, protože jedna loďka vyšla zatím na cca 4 miliardy, což je na relativně malou loď, ještě k tomu s nejaderným pohonem (který je mnohokrát dražší než konvenční spalovací) absolutně šokující.

    Pro srovnání, superletadlovka s dvěma jadernými reaktory, což je doslova „plovoucí město“ s 4000 lidmi posádky, vyjde na cca 10 miliard, jaderná ponorka na 8 miliard.

    Zumwalty jsou produktem stejných bláznů jako projekty letadel F-22 a ještě více F-35. Nebo pobřežní lodě LCS.

    Jsou „stealth“, což je pro loď takovéto velikosti k ničemu, při leteckém a kosmickém průzkumu. Snad jedině proti nejstarším radiolokačně naváděným střelám z 60. a 70. let to má nějaký význam (pokud by je někdo našel v muzeu a uvedl do chodu, tak se stealth torpédoborci bude hodit).

    Šílenci, kteří tento projekt objednali, zřejmě fyziku studovali z komixu a filmů série „Star Wars“, jinak se to nedá vysvětlit. Mimo standardních křídlatých střel Tomahawk to mělo být vyzbrojeno elektromagnetickými děly a lasery.

    Ani jedno ještě není funkční a ještě „pár let“ nebude. Místo toho tam dali dvě dalekonosné houfnice běžné polní ráže 155mm, ovšem hyper-super speciální, střílející raketovými řízenými granáty až na 130km. Což je pěkné, až na to, že jedna rána vyjde na 800 tisíc – když loď vypálí svých 2×300 nábojů, tak to dělá 480 milionů. Přitom 600 ran téhle ráže je nic, to v boji vypálí baterie polních houfnic každý den.

    Paradoxní je, že hlavním lákadlem projektu měl být „levný provoz“, díky el.-mag. kanonům a laserům – neměly být potřeba drahé náboje pro útok a drahé rakety pro protileteckou a protiraketovou obranu.

    Díky „stealth“ měly Zumwalty samostatně nerušeně operovat u pobřeží „nepřítele“, lacině ho ostřelovat, přitom se lacině bránit lasery před letadly a raketami.

    Ve skutečnosti budou při nasazení potřebovat protiletadlové torpédoborce, které budou ten drahý skvost chránit, Zumwalty nejsou schopny samostatně existovat.

    Potíže jsou i s trupem, je z hliníku, zčásti nesvářený, ale lepený – na jezeře, kde to zkoušeli, to bylo ok, ale ukázalo se, že voda v moři je slaná – a to vadí.

    Pohon měl být synchronními elektromotory se supermagnety z kovů vzácných zemin, ale jejich vývoj bude ještě „pár let“ trvat, tak tam dali obyčejné asynchronní, které se tam ale nevešly, a hlavně se tam nevešlo jejich chlazení, tak museli lodě předělávat. Také musí mít reduktor na dva lodní šrouby a složitější hřídele, tak do lodí občas teče.

    Zkrátka, Zumwalty jsou jedna velká katastrofa. Jediný, kdo je s tím moc spokojený, je Hollywood, protože to ve filmech vypadá úžasně. „WOW“ efekt to má opravdu vysoký.

    To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     Ještě poznámka k těm zbraním Zumwaltů.

     Elektro-magnetická děla měla být na principu „kolejnicového děla“, což jsou dvě kolejnice vedoucí proud, který je propojen do obvodu nábojem – ten je vystřelován vzniklou Lorentzovou silou, což umožňuje dosáhnout řádově vyšší úsťové rychlosti střely než klasickým způsobem.

     Anglicky se tomu říká „rail-gun“, což naše žumpa často nádherně překládá jako „železniční delo“.

     Vývoj probíhá, ale dokončení je v nedohlednu.

     Laserové zbraně jsou kupodivu o něco reálnější, protože už umíme udělat vláknové polovodičové lasery, kde se výkon skládá z velkého množství běžných laserových diod, jaké jsou třeba v DVD vypalovačce. Zkušebně už jsou používány na lodích lasery o výkonu kolem 100kW, ale na sestřelování raket a letadel budou potřeba megawatty výkonu, což je ještě 10-30 let nedostupné, možná i déle.

     Založit na těchto technologiích celou koncepci lodí, když přitom tyto zbraně ještě dlouhá léta neopustí laboratoře, bylo skutečně „poněkud předčasné“, tj. šílené.

     To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      Za chvíli vyjde článek o tom jak Rusové plánují ultramoderní zbraně. To budete koukat;)

      To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       To jsem zvědavý.

       Jinak ten americký vývoj je výborný, jenom je problém v tom, že místo aby udělali pár prototypů, případně předsérii, jako se to normálně dělávalo, tak předem objednají větší množství.

       Vývoj nových technologií je velmi rizikový sám o sobě a pokud se k tomu přidá i úplně nová koncepce, průser je skoro zaručen.

       Jako by to samo nestačilo, Amíci pojišťují katastrofu spuštěním sériové výroby, když ještě není prototyp vyladěný ani otestovaný, vývoj stále probíhá.

       Managorsky tomu říkají „konkurence“, ve smyslu paralelizace vývoje a výroby. Zpětně pak upravují již vyrobené kusy na poslední verzi. Což je jednak drahé, jednak se to nedá uhlídat a výsledkem je, třeba v případě F-35, že každé letadlo je trochu jiné.

       Kdyby člověk sestavil seznam věcí, které se v řízení technického projektu nesmí udělat, Amíci je udělali u F-35, LCS, Zumwaltů úplně všechny, opakovaně, a ještě si vymysleli pár dalších.

       To se mi líbí

    • kočka šklíba napsal:

     Ale tohle mně připadá neuvěřitelné : „Potíže jsou i s trupem, je z hliníku, zčásti nesvářený, ale lepený – na jezeře, kde to zkoušeli, to bylo ok, ale ukázalo se, že voda v moři je slaná – a to vadí.“ Tak blbí být ani nemůžou, to jste se musel splést.

     To se mi líbí

     • kchodl napsal:

      Zní to šíleně, ale je pravda. Firma, která vyvinula technologie stavby hliníkových trupů lodí, testovala lepidla a způsob lepení na menších lodích, původně určených do sladkých vod. Od ní ty technologie koupily koncerny Lockheed Martin a General Dynamics, a postavily lodě LCS a Zumwalt, načež se při zkušebních plavbách ukázalo, že těm lepený spojům vadí slaná voda, což do té chvíle nikoho nenapadlo vyzkoušet.

      To se mi líbí

    • blbíš napsal:

     Ve skutečnosti budou při nasazení potřebovat protiletadlové torpédoborce, které budou ten drahý skvost chránit, Zumwalty nejsou schopny samostatně existovat.

     To sou mi dneska věci, tak voni se dneska loví letadla torpédoborcema? To musejí mít na palubách přišroubovaný docela velký praky, aby těma sudama trefili letadla, žejo?

     Jen jestli mě kchodle nehoupete!

     To se mi líbí

     • kchodl napsal:

      Všechno je dneska postavené na hlavu, milý blbíši. Ale nemusíte se obávat, až poletíte na dovolenou, že by kolem proplachtil hladový torpédoborec na lovu letadel.

      Je to skutečně tak, jak píšete, torpédoborce mají „velké praky“, tedy přesněji americký PVO/PRO (proti vzdušný – ten není proti vzduchu, jen proti letadlům/proti raketový) raketový systém Aegis.

      Dnes je totiž téměř hlavním úkolem torpédoborce PVO/PRO obrana jiných lodí.

      To se mi líbí

      • blbíš napsal:

       namontoval bych rovnou ty PVO/PRO na Zumwalty né?
       … a když se to tam nevejde, vodmontoval bych jednu tu železniční houfnici a střílelo by to holt 1×300 šrapnelů, stejnak za ty prachy kapitán si je bude šetřit, aby dostal prémie, ušetří torpédoborec, 1×300 nábojů a železničáři bude mít konečně taky houfnici na hlavním nádraží v Yorku. No a když kapitán nebude chtít dát železnicím kanón, tak bych mu zlomyslně za Zumwalta připojil na kouli tažnýho zařízení nefuturistickej vlek s PVO/PRO, já když se mi do kufru auta něco nevejde, tak to dělám úplně stejně a taky to nemám designérsky sladěný.

       To se mi líbí

 4. pepanov napsal:

  Já nevím, ale ve stavu v jakém je dnes USA, tak mají v tom prsty asi nějací mimozemšťané popř. možná, že CIA to nejdříve zkoušela na vlastním státě.

  To se mi líbí

 5. NavajaMM napsal:

  Ten Andropovov projekt Hviezda je pre mňa novinka, ale spomínam si na vtedajšiu atmosféru, bol som vtedy nakrátko aj v ZSSR a atmosféra bola dosť optimistická a cieľavedomá. Už nebolo cítiť brežnevovskú zatuchlinu a Andropov ako keby presne vedel, čo chce.

  To se mi líbí

 6. Joda napsal:

  OT
  Včera na ČT24 běžel pod obrazem text : „Rusové propašovali přes turecké a řecké vody palivo pro operace v Syrii“.
  Přiznám se, že po přečtení této zprávy mi začala fantazie pracovat naplno. Představuji si tisíce žabých mužů, každý s kanistrem na zádech, jak proplouvají Bosporem, Dardanelami a Egejským mořem.

  To se mi líbí

  • jaa napsal:

   🙂

   To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Zásobování vojsk palivem mají v Rusku na starosti báryšni, už od Velké vlastenecké války. Každá nafasuje 200l sud a musí ho dokulit na frontu. Přes Černé moře a Dardanely je dovoleno použít plovák z duše od traktoru.

   To se mi líbí

 7. vonrammstein napsal:

  Welcome to 50´s. Never more. Deljagin se buď zbláznil, nebo se konečně odkopal.

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.