Milý příteli blbíši


Milý příteli Blbíši https://poznamkypanabavora.wordpress.com/2016/11/19/novy-uder-ukrajinske-vlade-cia-a-fbi-urychlene-opousti-kyjev/#comment-88723

tak si vzpomínám, že kdysi dávno – no, dávno, něco málo víc jak před sto lety (je to dávno –

„před sto lety“? Kdysi to i pro nás bylo „dávno“ to „před sto lety“. Je to pro nás dávno i dneska  – vždyť v mém případě je to jenom o třicet let dříve, než jsem se narodil. A jsou tu mezi námi tací, pro které je to ještě o několik ročků méně. Pravda, pro mladé, náctileté a o něco málo starší je to nesmírně dávno – také jsme tím prošli, že to, co se odehrálo v devatenáctém století, bylo nesmírně dávno, třeba takové národní obrození, Jungmann či Palacký, to byli kmeti z kdysi dávno zaniklé společnosti – že?

Jo, a když už tak medituji nad relativitou vnímání času, zmíním ještě, že jsem onehdy četl, že Německo /no zase, „Německo“ – kdo jiný v Německu než mlamoji a frikulíni/ požaduje, aby v EU byl od roku 2030 zákaz automobilů se spalovacím motorem https://www.novinky.cz/auto/416977-nemecko-zada-zakaz-spalovacich-motoru-od-roku-2030.html

Kape někomu „na karbid“? Moje auto je staré skoro 11 roků a je jak nové. Takový Boeing 747 byl zkonstruován v šedesátých letech minulého stolet  a dodnes tvoří dominantní část velkokapacitních letadel v provozu. Vědí ti magoři, že třináct roků je doba kratší, než „dohoří knot svíčky“?) – ale abych se po té sáhodlouhé vsuvce vrátil k té úvodní myšlence, tak před těmi sto+  lety bylo pro jízdu automobilů povinné, aby před takovým „monstrem“ utíkal běžec s fanglí, kterou dával najevo, že se blíží „nebezpečí“.

Jo, příteli, já (a určitě i vy) jsme řídívali svá vozidla ještě v době, kdy povolená rychlost jízdy v „uzavřené osadě“ byla 60 km/hod a mimo ni nebyla nijak omezena, stejně jako rychlost jízdy i v té „uzavřené osadě“ v době od 23.00 do 05.00 hod. (samozřejmě, mimo případnou místní úpravu značkami o snížené rychlosti jízdy). Ale jen pro přesnost – v obci v Československu byla předtím vždy povolena rychlost jízdy jen na 50 km/hod. s výjimkou období od 1. 1. 1976 do 30. 9. 1997.  Pamatujete? Já ano.

Pak přišli – podle vás – ti „silní“ a omezili rychlost jízdy mimo obec (dříve „uzavřenou osadu“) na maximálně devadesátku, pro motocykly, náklaďáky a autobusy na osmdesátku, na dálnici na stodesítku, když předtím na ní byla rychlost neomezená. Pamatujete? Já ano.

Fakt to byli ti „silní“ a dělali to proto, aby „buzerovali“ ty „slabší“, jak to podáváte?

Není to třeba tak, že vždycky jsou ti „silní“ a „slabí“, ale mnohdy není poznat, kdo do které skupiny patří? V případě té rychlosti jízdy totiž těmi „slabšími“ ani zdaleka nemusí být ti omezovaní řidiči, jak to pojímáte vy. Oni totiž mohou být právě těmi „silnějšími“, protože mají v rukách „zbraň“. Skutečnou zbraň proti těm – v tomto případě – opravdu slabším – bez uvozovek, tj. proti ostatním účastníkům silničního provozu, zejména chodcům a především dětem, a dokonce, volky nevolky, i ti řidiči se „zbraní“ v podobě karoserie, podvozku a motoru svého vozidla, jako tím pádem „silnější“, jsou v dvojjediné roli, tedy i těch „slabších“, protože při nehodách umírají i oni sami.

Spoléhat na „zdravý rozum“ všech řidičů – to je něco podobného, jako před pekelnou branou – „Zanech vší naděje, ty, který vcházíš“.

Spoléhat, že většina se bude chovat „rozumně“, to je to samé, jako zůstávat klidným proto, že v případě „připrchlíků“ většina nejsou islamističtí teroristé.

Zkrátka a dobře, v té době neomezené rychlosti jsme byli za řídítky nebo volanty svých „strojů“ svobodní. Na silnicích jsme totiž byli skoro sami. Pamatujete? Já ano.

Platí to i dneska, nebo platí spíše to „Svoboda je poznaná nutnost“ Benedikta de Spinozy?

Tak to k té „buzeraci“ na silnici.

Pokud jde o alkohol za volantem nebo řídítky, tady se zdržím, dám sem pouze tento odkaz –

http://blog.aktualne.cz/blogy/libor-stejskal.php?itemid=8677

Přečtěte si, prosím, i úvodní slovo Libora Stejskala. I diskuse je výživná. Já jsem se k ní vyjádřil ve svém vstupu 24. 1. 2010 v 20.01 hod.

A také ještě dodám, že později Libor Stejskal zveřejnil pod mým nickname ještě asi dva články. Zanedlouho jsem z akt.cz odešel, ztrácely úroveň až do polohy suterénu.

Milý příteli,

já vím, že svým komentem jste neměl v úmyslu řešit ty konkrétní dvě věci, že ty dvě věci byly zmíněny jen jako demonstrace k tomu, co jste coby filozofické jádro shrnul v posledním odstavečku před závěrečným textem.

I to, co jsem já napsal výše a co jsem napsal v tom článku v „Hospodě U Stejskalů“ je míněno jako demonstrace. Jako demonstrace reality, jako demonstrace společenských změn, které si to vaše „srabáctví silných“ vynucují. Doby svobody konce padesátých a počátku šedesátých let v USA, svobody zejména beatníků a posléze víceméně i hippies, jsou nenávratně pryč. A jako naschvál, ta nesvoboda k nám přišla právě odtamtud. S rakovinným bujením globalizace, ekonomiky ovládané výhradně pravidlem zisku, společenských vztahů deformovaných politickou korektností a genderismem.

Mohu vás ujistit, že i pro mě je osobní svoboda velmi významným pojmem. Že i já nelibě snáším další a další státní dirigismus, a k tomu všemu aplikovaný kupodivu údajně v zájmu liberalismu.

Vnímáte ten paradox. V zájmu liberalismu se omezuje svoboda!

Co s tím? Hlásíte se ke kritikům srabáctví „silných“ proti „slabým“, kteří ovšem – podle vás a dalších – už nejsou silnými proti „silným“, ale jsou proti nim zase jen těmi srabáky.

Jsou přitom zmiňovány otázky jejich „tolerance“ velkých tunelů, podvodů, velkých daňových úniků.

Nuže, souhlasím, že v „boji“ proti těmto nešvarům si nevíme rady. A nejen my. Nikdo v rámci našeho civilizačního okruhu, okruhu našeho „způsobu života“ (který nedovolíme nikomu, aby nám bral – pamatujete G.W. Bush jr.?).

V tom je ten problém. Takže těmito problémy trpíme nejen my, ale prakticky celá EU a také USA a další rozvinuté země.

Zkuste mi, prosím, odpovědět na otázku, proč tomu tak je.

O odpověď se pokusím i já – a nejsem v tomto ohledu vůbec sám, kdo to tak vidí, ty odpovědi tu od některých lidí zaznívají pravidelně.

Protože tyhle problémy jsou systémové. Jsou imanentními systému, ve kterém žijeme, systému, do kterého jsme se (někteří z nás) procinkali klíči kdysi před více jak čtvrt stoletím v naději, že cinkáme pro VŠECHNO LEPŠÍ. V naději, že bude jen to „lepší“ a žádné „horší“ nebude.

Není se co divit, společenský systém „západu“ tehdy nebyl zdaleka tak prohnilý, jako je tomu nyní. Ten tehdejší západní systém jenom čekal na okamžik (přesněji, ne čekal, on pro to dělal, co bylo v jeho silách), až si to my tady vycinkáme a jemu se otevřou dveře ke globalizaci, k „uloupení“ našich zemí, jejich majetku, přírodních zdrojů, sítí, levné pracovní síly a trhů.

Konec konců ani ta Evropská unie, do které jsme kdysi dávali žádost o přijetí a byli jsme 1. 5. 2004 přijati, byla úplně jiná, než jak se vyvinula, aniž jsme mohli něco reálně změnit (já vím, mohli jsme tomu nejhoršímu zabránit, kdyby prezident Klaus nebyl ratifikoval Lisabonskou smlouvu, ale jen si vzpomeňte, co se u nás okolo jeho obstrukcí dělo – vzpomínáte? – i do blázince ho chtěli zavřít, ne že ne, tyhle návrhy se rodily a byly vyslovovány pražskými „celebritními“ psychiatry, o Pehech a dalších nemluvě. Kdo z nás tehdy stál na straně prezidenta?).

Milý příteli,

lepší už to nebude. Jen horší.  Protože – jak jsem výše napsal – ty skutečné, ty olbřímí problémy jsou atributy tohoto systému. A dokonce si je ten systém těch problémů a jejich škodlivostí docela vědom, a to i ti představitelé, kteří vodí marionety satelitů, jako jsme my. A neumí si s nimi poradit. Tu mám na mysli především „daňové ráje“, které jsou produktem globalizace s otevřenými ekonomikami. Ta otevřenost byla nejdříve myšlena jako svoboda expanze producentů do zemí s nízkou cenou pracovní síly. To fungovalo. Jenže ti, kteří z toho měli zisky – a eráry to jistě nebyly – došli k poznání, proč by měli platit vysoké (mnohem vyšší, než u nás) korporátní daně doma, proč mít firmu doma a produkovat jinde, když mnohem levněji vyjde mít firmu tam, kde produkuje a kde je levně, anebo ještě lépe tam, kde se vlastně skoro žádné korporátní daně neplatí. A bylo vymalováno.

Kdo zná řešení?

Popřít filozofii soudobého kapitalismu a vrátit se k izolovaným národním státům a národním ekonomikám provázaným cly?

No to už spíše tu o Šípkové Růžence (i když, kdo ví, co nastane, až se země EU mezi sebou porvou jak hladoví psi o kus žvance?).

A přitom teorie řešení zná. Žel, už více jak čtvrtstoletí je to jen teorie. Kterou si nikdo nedovolí ani připustit. Já to napíšu – překonání tohoto systému ve smyslu jistého učení devatenáctého století, které říká něco o rozvoji výrobních sil a výrobních vztahů (ten historický materialismus není jen komplet plané tlachání).

Nicméně jsme soudní lidé a víme, že tohle řešení na moc a moc dlouho nepřichází v úvahu.

Ale kdo ví, jak dlouho ta doba bude trvat, pokud ovšem nenastane to, co píšu níže, anebo ještě něco mnohem horšího, po čem už ty otázky nebudou ani na pořadu dne.

Pak je tu ale ještě jedno řešení, na kterém ti, co mají „řídicí páky světa“ pevně ve svých pařátech, usilovně pracují. Tím řešením je NWO – „New World Order“. Nový světový řád, systém, ve kterém jistá skupina lidí obsáhne všechno a všechny a proud bohatství bude plynout jen k nim. K nikomu jinému. Takový „ekonomický nacismus“? A možná, že nejen ekonomický.

Tož tolik, milý příteli, k „silným“ a „slabým“ a ke srabáctví.

Ale je to jen můj názor, nic jiného. Nikomu ho nevnucuji, ale ani si ho nenechám brát.

S úctou

Lex

paragraf-Lex

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Lex se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

41 reakcí na Milý příteli blbíši

 1. Hudec napsal:

  No vy jste mi dal, Herr Oberst!
  Bude to vypadat jako „mimo téma“, ale to je jen povrchní dojem.
  Ano, chyba je v systému, ale to jsme (já osobně tedy nepochybně) prozřeli dost pozdě.
  1. Je ohromující, najít v tom archivním článku z aktulane.cz, resp. v diskusi k němu drobnou poznámku v reakci muže jménem Hochmann na téma podivnosti pražské opencard. V roce 2010! Člověk si ani neuvědomuje jak to letí a jaký je to evergreen. A spousta jiných kauz také…..
  2. Donutil jste mě, abych se i sám pro sebe stal poručíkem Dubem, který o téměř všem už dávno před válkou diskutoval s okresním hejtmanem. Liboru Stejskalovi (kde je mu asi konec, v které neziskovce á la Evropské hodnoty?) jsem mnohokrát v diskusích oponoval, že když oni, sluníčkáři (či jak jsme jim tehdy říkali), budou pořád tak tlačit na pilu, masa se nakonec zvedne proti nim. A oni tlačili, tak přišla reakce regionálně se Zemanem a o pár pater výš s brexitem a Trumpem. A nejspíš to bude pokračovat, co já vím?

  A bez statistik a čísel, jen jako řidič tvrdím, že kdyby dnes nebyla na silnicích (a ulicích!) „buzerace“ s předpisy a omezeními, jsme mnozí už dávno po smrti. V některých případech by to sice nebyla žádná škoda, protože jako ve válkách „v těch patáliích vedle hodných lidí budou odstřelováni také lumpové a darebáci“, ale jako seriózní tvrzení ten citát samozřejmě neobstojí.

  Na silnicích víc než kde jinde platí, že svoboda jednoho končí na hranici svobody toho druhého. Někdy až svobody vůbec žít. Oni se i s předpisy řidiči mnohdy chovají jako hovada, což teprve bez předpisů….

  To se mi líbí

  • čtenář napsal:

   Netradiční cestu k bezpečnější dopravě zvolilo několik evropských i světových měst – zrušila semafory, dopravní značky, přechody pro chodce i chodníky. Řidiči, chodci, cyklisté i bruslaři na kolečkových bruslích se nyní musí dohodnout bez značek. Dopravní značení už zrušilo několik měst v Německu, Velké Británii, USA, Nizozemí, Švédsku a Austrálii.

   https://www.novinky.cz/cestovani/150697-nektera-evropska-mesta-pro-prehlednejsi-dopravu-rusi-dopravni-znacky.html

   To se mi líbí

   • Hudec napsal:

    Přeji vám šťastnou budoucnost:

    To se mi líbí

    • robe napsal:

     velice se pletete. zrušení značek v obytných čtvrtích (!) a tím obnovení přednosti zprava, a následné nutnosti brzdit na každé křižovatce a zpomalovat pravidelně rychlost, je opravdu odzkoušené a vedlo ke snížení nehodovosti..
     ( co z toho kdo uvařil, a že okamura spekuluje o nadbytku značek – to už je jiná..)

     To se mi líbí

   • brtník v brlohu napsal:

    Joo a říkali to v televizi.

    To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    „Od zdi ke zdi“.

    Tohle možná funguje někde na polopěší zóně nebo ve vilové čtvrti, ale pokud to revoluční „nadšenci“ pustí jinde, bude z toho katastrofa.

    To máte jako s létáním, někde v USA je malé letadlo docela běžná věc a nic se neřeší, když se předpisově ohlásíte na místním ATC, tak se vyděsí že jste asi v nějakém maléru, protože to normálně nikdo nedělá. Ale to samé nemůžete, když se blížíte k nějakému většímu městu nebo vojenské základně – tam musíte najednou najet na plné plnění všech předpisů na úrovni „dospělého“ pilota mezinárodní letecké linky, jinak vypukne strašný průser. Všichni místní vědí, kde ta hranice je.

    Nebo bližší příklad – cyklistika v Praze, po silnicích, které na to nejsou vybavené a hustota provozu nic takového nedovoluje. V Hradci Králové to jde, jenže tam s tím dopravní systém počítá 100 let, cyklotrasy jsou už v projektech od počátku, dokonce jsou tam pro cyklisty i semafory. No a řidiči jsou na cyklisty zvyklí a ti zase na to, že nedělají blbosti.

    To se mi líbí

    • čtenář napsal:

     jenže hustota provozu v Praze nedovoluje ani to aby vypadly semafory,to je pro ně kolaps všech kolapsů,hned po sněhu na silnici,podle mě ale nikoliv proto,že tam mají vysokou hustotu provozu,ale proto,že nejsou na takové situace zvyklí.
     Prahu jsem rozhodně neměl na mysli,že by tam měly být zrušeny značky a semafory.

     zelená můžu,červená nesmím,tak tohle zvládne i školák,
     ale jezdit bezpečně bez semaforů,tak to už vyžaduje za tím volantem i přemýšlení a daleko vyšší pozornost.

     my z vesnice,kde se semafory vypínají mimo dopravní špičku vidíme jaké zmatky dokáže na silnici udělat řidič,který je s největší pravděpodobností odkojen semafory,které fungují 24/365,takový řidič je schopen vjet do křižovatky,tam se zastavit a začít vzpomínat na to jakou že to asi tak mohl vidět značku před tou křižovatkou.

     To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Já bych se na to moc nespoléhal. Pokud máte někde zafixované zvyklosti a pak se chcete najednou řídit pravidlem“pravé ruky“, asi vám bude houby platné, že jste měl přednost, když budete ležet ve špitále a auto na šroťáku.

     To se mi líbí

  • čtenář napsal:

   A kameru už máte…?

   Poslyšte příběh. Je naprosto autentický.

   Pan Martin sedl do auta a že někam pojede. Asi 100 m od jeho domu, na plácku u staré samoobsluhy, kde nikdo policajta neviděl už asi sto let, na něj čekala policejní hlídka. No prostě počkali si na něj. Hlídka provedla kontrolní kontrolu a vytáhla papírek Drugwipe. Pomocí něho bylo orientačně zjištěno, že pan Martin pohulil travku.

   Pan Martin vcelku nic nenamítal. Prohlásil, že travku sice pohulil, ale asi před týdnem, proto se nedomnívá, že by byl pod jejím vlivem.

   Pan Martin byl vůbec dobrotisko jak z prvorepublikových filmů. Normální člověk by řekl, že nějakým jejich papírkům nakoupeným někde na pouti nevěří, ať si je strčí do prdele a že se jede na krev. Tak nakonec stanoví i zákon, musí to udělat i bez vaší výzvy. Info pro vás: S drogama to není jako s chlastem, kde lze za jistých okolností akceptovat orientační vyšetření jako průkazné. U drog se jezdí na odborné lékařské vyšetření vždy.

   Takže pan Martin si myslel pohoda, vole, a policisté taky pohoda, vole. Řekli mu, zda chce jet na krev nebo to dá do správního. Martin popřemýšlel a vyšlo mu to druhé. To první se mu nehodilo, protože měl na večer jiné plány.

   A tak to šlo do správního. A teď to přijde. Do správního nešlo to, že pan Martin pohulil, ale to, že odmítl odborné lékařské vyšetření. Tak to policisté napsali až ex post do úředního záznamu, který sepsali na služebně.

   http://dfens-cz.com/a-kameru-uz-mate/

   To se mi líbí

   • Hudec napsal:

    Kameru nemám, trávu nehulím. Možná generační zlom?
    I jako milovník vína tvrdím, že s chlastem si za volant sedne jen debil. O trávě to netvrdím, neb její účinky osobně neznám, ale předpokládám totéž.

    To se mi líbí

    • čtenář napsal:

     také nemám kameru,ale to je otázka času,protože policistům by se až tak důvěřovat nemělo,když budu vidět hasiče u hořící domu,tak budu věřit tomu že hasí požár,ale o všech policistech na silnicích si nemyslím,že pomáhají snižovat nehodovost,to by stávali na jiných místech než na těch kde je potkávám.
     není to tak dlouho co mě známý upozornil na to,že si na jednom místě mám dávat pozor abych nepřejížděl plnou čáru,protože si z toho místa udělali policisté snadný příjem peněz.

     PS:to je odkaz z toho článku „A kameru už máte…?“

     já se nechci přít,prosazovat svůj názor stůj co stůj,to v žádném případě,jen jsem chtěl upozornit na to,že bychom se měli před těmi policisty mít na pozoru.

     pondělí 1. srpna 2016, 17:32 – Plzeň

     Za manipulaci s důkazy oba příslušníky dopravního inspektorátu policejního ředitelství Plzeň-venkov obvinili detektivové z Generální inspekce bezpečnostních sborů. „Je proti nim zahájeno trestní stíhání pro zneužití pravomoci úřední osoby,“ řekl Právu státní zástupce Jiří Richtr, který dohlíží na vyšetřování případu. Soud je může za to poslat až na rok do vězení.

     Policisté zastavili Senjuka letos v dubnu na jižním Plzeňsku. Dali mu dýchnout a přístroj ukázal přestupkové množství alkoholu. Dechovou zkoušku pak ještě jednou zopakovali, a když byla opět pozitivní, zadrželi mu řidičák a odjeli. Na služebně pak při sepsání oznámení o přestupku zjistili, že hodnoty mezi prvním a druhým nadýcháním se lišily o více než deset procent. V takovém případě bylo jejich povinností provést ještě třetí dechovou zkoušku.

     To se mi líbí

     • Hudec napsal:

      No jo, to je kauza Rostislava Senjuka. On býval revolucionář, tuším že poslanec posledního Federálního shromáždění a pak předseda nějaké podnikatelské pidistrany. Pamatuji ho ze škodováckých časů. Že je mazaný, o tom není pochyb. Pro mě se policisté nejspíš dopustili „procesní chyby“, ale nespáchali žádný zločin. Působí to dojmem, že ten alkohol tam prostě byl. Já osobně bych v podobném případě požádal o odběr krve a bylo by po ptákách. Tedy – pokud bych si byl jist, že jsem nepil.
      Moje sympatie jsou tedy i v tomto případě na straně policistů (byť třeba chybujících), než na straně nalitého vychcánka.

      To se mi líbí

      • čtenář napsal:

       myslel jsem si,že si to přečtete celé,na dfens,ale nevadí

       přeji hodně štěstí za volantem

       To se mi líbí

      • oh napsal:

       Víceméně s vámi souhlasím, že alkohol ani drogy za volant nepatří. Jenže moje sympatie na straně policistů nejsou. Myslím si, že policajti ve službě nemají nárok na dělání „procesních chyb,“ stejně jako např. statik nemá právo blbě spočítat nosnost konstrukce a elektrikář nemá právo vám z nové domovní instalace udělat jedno velké elektrické křeslo. Protože jestli něco „nalitým vychcánkům“ s nedostatkem svědomí a nadbytkem peněz umožňuje proplouvat systémem bez postižení, jsou to mimo jiné i „procesní chyby.“ Každý policajt by správný postup měl znát a dodržovat. Když se mu nechce, může jít dělat jinam, kde není tolik pitomého papírování.

       To se mi líbí

       • Lex napsal:

        „Má pravdu, předsedo!“, „Má pravdu“.
        Protože do přítele blbíše a jiných projektantů, když počítají nosník nebo jinou konstrukci, také strká a nadává mu ožralý parchant a okolo stojí další, kteří ho přitom fotí a filmují a říkají mu, co má dělat, protože Pan Domácí také při analýze projektu a počítání rozpočtu současně zasahuje na ulici při rvačce, nebo v hospodě, kde mu štamgasti účinně pomáhají, protože ten elektrikář ty rozvody také dělá třeba pod hrozbou zbraně atd. atd., a to ještě při vědomí, že těm „parchantům“ nemůže odpovědět stejně, protože mu hrozí inspekce a zneužití pravomoci úřední osoby.
        Člověče!
        Ano, policista by neměl dělat „procesní chyby“. Souhlasím. Nicméně každý zákrok, i jen obyčejná kontrola řidiče „pod vlivem“ je jednání v podmínkách konfliktu.
        Doporučuji vyzkoušet (nemyslím na straně toho řidiče).
        Tím ty chyby neomlouvám, jenom to vaše srovnání…..

        To se mi líbí

 2. Berkowitz napsal:

  S tématem dnešního článku to nesouvisí, ale datum si to vyžaduje:
  Atentát na Johna Fitzgeralda Kennedyho, 35. prezidenta Spojených států amerických, byl spáchán v pátek 22. listopadu 1963 v texaském městě Dallas ve 12.30 místního času (18.30 UTC). John F. Kennedy byl smrtelně raněn střelou z pušky Carcano M91/38, když v rámci kampaně pro prezidentské volby 1964 projížděl ulicemi Dallasu v otevřeném voze doprovázený manželkou.

  Čest jeho památce

  https://life.ru/t/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/935370/vystriely_v_dallasie_komu_nuzhna_byla_smiert_priezidienta?source=push

  To se mi líbí

 3. NavajaMM napsal:

  Kamaráde Lexi, chcel som nechať prvú reakciu pre priateľa blbíša, ktorému je článok venovaný, no už sa to tu začalo plniť, tak za mňa – skvelý text, nadchol ma.
  Máte pravdu, tie krízy a problémy sú atribúty kapitalizmu.
  Povedzme ten proklamovaný trvale udržateľný (aspoň maličký) rast. Na to, aby niekto kúpil všetko, čo sa v určitom cykle vyrobilo, musia byť na to k dispozícii peniaze. Lenže suma všetkých tržieb z predchádzajúceho cyklu je vždy menšia, ak berieme do úvahy „zisk“, tak značne menšia. Ten rozdiel sa spravidla vyrovnáva dlhom (napr. kúpou na splátky, kreditnou kartou, hypotékou…).
  To, čo zabíja kapitalistickú ekonomiku, je zadržaný zisk – teda to, čo by ju formálne podľa teoretikov malo stimulovať.
  Riešenie v rámci kapitalizmu neexistuje.
  Kapitalizmus je len veľká pyramídová hra a každá pyramídová hra raz skončí veľkým sklamaním.

  To se mi líbí

 4. strejda napsal:

  Zajímavé a dlouhé psaní s mnoha příklady. Rád jsem si ho přečetl. A je tam popsáno, byť poněkud jinotajně, ale tomu rozumím, co je hlavní příčinou toho všeho. Je to systémová chyba současného kapitalismu, který narazil na své hranice a nemá mechanismus na jejich překonání. Čeká nás tedy další etapa přeměny kvantity v kvalitu. Ta by měla přijít od nejvyspělejších zemí, tedy zemí Západu. První nesmělé krůčky vidíme na Brexitu a na Trumpovi. Brzy se to rozšíří i na další entity. Otázkou je kdy a jak přijdou další etapy. Zdá se ale, že nastal čas.
  Současný systém je propracovaná konstrukce, která končí. Tak, jako tak. Nedá se změnit, jen udržovat. Británie již není Británií, kterou jsme obdivovali. Stala se z ní nevratně kosmopolitní společnost bez ukotvení. Totéž čeká Francii, Belgii, Nizozemí a Švédsko. Německo do toho padá volným pádem a Rakousko se Švýcarskem se pokouší zachytit na hraně.
  Dnes není těžké vidět ten pád, těžké je si představit co přijde PAK. Nebude to žádný návrat. Nebude to ani levicové či pravicové řešení, to jsou skutečné bláboly. Bude to jiné. Bude to zásadní změna o které dnes nevíme o moc víc, než že bude.
  Proto jsou diskuse o tom, co přijde, tak zajímavé i potřebné. Připravují půdu, kterou pak někdo oseje.
  Pár jasných (mně) postulátů říká, že Evropa nepotřebuje zvyšování počtu obyvatel. Ani natalitou, ani imigrací. Stejné je to se světem. Také je nutné zastavit devastaci přírodního prostředí a trend obrátit, přírodní prostředí obnovovat a rozšiřovat. Bude nutné zaměstnat všechny lidi na smysluplných pracech. Třeba i prodloužením studia do 30 let.

  To se mi líbí

  • jaa napsal:

   Hmm strejdo, dobrá úvaha – kterou ale kapánek rozvinu. Možná kdyby tvůrci NWO tak nespěchali, aby si mohli užít přílepku TVŮRCŮ NOVÉHO SVĚTA a to ještě za jejich života, možná se jim to podařilo. Bohudík/bohužel asi pospíchali jako Klaus s privatizací… Nepočítali s nevyrovnáním se němců a frantíků s dosavadním staletým pocitem „nadřazeností“ a snahou vše ovládat, nepočítali s národnostními státy, které se formovaly po staletí.. nepočítali s tím, že všechno chce svůj čas. Vzhledem k tomu, že začali po druhé světové, mysleli si že když to dosud zvládali, že se jim podaří to zvládnout ještě za jejich života. Řekla bych osudová chyba. Arabové byli nepřipraveni a nevychováváni k náboženské snášenlivosti- jediné lidi/vůdce kteří to mohli dokázat – Násir, Saddám, Kaddáfí – snad jediní, kteří mohli ten přechod bezpečně zvládnoput – jejich odchovanci bažící po moci a many many – zlikvidovali a státy, které měly v místních podmínkách docela slušně k tomu cíli nakročeno zlikvidovali. Nevím čeho se báli, proč spěchali, nebo jestli to byla jen akce židů , jen dohady., u židů podporována nadřazenost – taky na níboženském základě. Evropané tenhle náhlý atak přesunu mas nemají šanci zvládnout. a protože to cítí jako své ohrožení a opravněně – bude ještě hodně zle, Než se pokud vůbec k nějak=ému smíru dojde.
   Nevšimli si totiž jednoho a podle mne podstatného… že se velice zaktivizovala ta část jejich členstva – co se namlsala moci, peněz, a nadřazenosti… a v tom momentě v tom vidím začátel konce. Na takovýto atak zatím vždycky reagovala ta většina – lid obecný, kterého chtěli předěláním zmermomocnit- povstáním proti původcům… Bohudík/bohužel. – kdo ví, protože pokud je mi známo – právě v rozmanitosti národů a jejich vzájemném se doplňování je síla jít dopředu. Jinak to jde všechno co se zatím dokázalo do kytek.

   Hmm

   To se mi líbí

 5. kchodl napsal:

  Nesnáším revolucionáře.

  Kapitalismus neselhal, byl totiž plíživě demontován a nahrazen „elitním“ demokratickým korporátním fašismem. Přičemž demokratické je to, co se líbí „elitám“, všechno ostatní je populismus, extremismus a tak dále.

  O selhání nejvíce plkají právě ti, kteří systém zkurvili, samozřejmě v dobrém úmyslu.

  To samé platilo o socialismu.

  Kuriózní na tom všem je, že ona „vítězná revoluce“ přijde vždy ze strany oněch zpovykaných „elit“, které už roupama neví coby a dekadentní perverze je přestaly bavit, posedne je záchvat mesianismu a tak v rámci revoluce zamordují pár milionů lidí a vše dobré nahradí něčím příšerným, což je velká daň za to málo dobrého, co každá revoluce přinese.

  Selhala globalizace? Vůbec ne, jen se ukázalo, že si Západ žil celou dobu nad poměry na účet dluhu a zbytku světa.

  Že kapitalismus potřebuje expanzi? Pokud ano, má dost prostoru třeba i doma – expanze není jen zabírání nových a nových zemí.

  Trump má pravdu a budu se moc smát, jak praxe vyvrátí všechny ty dnešní ychtylské bláboly, stejně jako se to stalo za Reagana.

  To se mi líbí

  • jaa napsal:

   K poslednímu – jen jestli jej nechají????

   To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Pane Kchodle, v súčasnej dobe je revolučné otvorene hovoriť pravdu, takže aj vy ste revolucionár, aj keď to neznášate.
   Kapitalizmus nezlyhal on nikdy nebol ideálnym modelom spoločnosti, to nás len dodnes klamú, že nikto nikdy nič lepšie nevymyslel. Ten korporátny fašizmus, ktorý naň naočkovali, ten to celé len zhoršuje, ale globálna kríza by prišla aj bez toho, len neskôr.
   K tomu, čo som napísal vyššie, som neprišiel cez žiadnu ideológiu, ale roky samoštúdia ekonómie a roky finančných analýz jej dôsledkov v reálnom svete.

   Nie som v tom napokon sám. Načal to už Keynes, Rakúska škola, atď. a nedávni nositelia Nobelovej ceny za ekonómiu musia dokonca do ekonómie zavádzať nové pojmy ako „Animal spirits“, aby sa zdalo, že vedia vysvetliť ekonomické fungovanie kapitalizmu.
   (https://www.economist.com/media/pdf/animal-spirits-akerloff-e.pdf)
   Odporúčam tiež pozrieť si video s krátkou prednáškou Yanisa Varoufakisa, dám to tu aj s kompletným anglickým prepisom, lebo je to dosť hutné na počúvanie.
   (https://www.ted.com/talks/yanis_varoufakis_capitalism_will_eat_democracy_unless_we_speak_up/transcript?language=en)
   Stretol som sa na webe väčšinou s názorom, že čo nám už môže povedať rozumného skrachovaný financminister skrachovanej malej krajiny… verím, že to nebude váš prípad, preto to sem dávam.
   Podstata jeho posolstva je v tom, že kapitalizmus ničí demokraciu a ak niečo neurobíme, zadusí ju.
   Nie som revolucionár. Som demokrat. A verím, že demokracia k svojmu životu kapitalizmus nepotrebuje.
   Ostatne, kapitalizmu je demokracia tiež len na ťarchu.

   To se mi líbí

 6. blbíš napsal:

  Těžkej hlavobol jste mi Lexi do postele připravil, opravdu těžkej, o to horší, že se na mě dneska ze všech stran vysypaly samý problémy, samý povinnosti, samý fujtably a kdy vůbec nestíhám. Přesto jsem sedl a měl jsem toho pro Vás napsáno docela dost, ale udělal jsem chybu, kterou moc často nedělám, přečetl jsem si to po sobě a… a nějak jsem najednou zjistil, že nemůžu dál. Furt a furt se mi z toho mého a Vašeho psaní začaly texty slívat dohromady, spojovat se do potůčků, později potoků a říček, až najednou se všechny vlily do rybníka, kde se to všechno zastavilo a přestalo se to hejbat. Najedou jsem se začal dusit a zjistil jsem, že ta voda je bez života, bez kyslíku a to všechno začíná zahnívat. Vyškrabal jsem na hráz a na tabulce si přečetl název toho rybníka, jmenoval se „MARNOST“. Už notnou chvíli stojím na tý jeho hrázi a dusím se z toho pachu hnití, ale přesto furt doufám, že zahlédnu ve vodě alespoň náznak pohybu, který znamená život, jenže vono nic, vážně nic. Všechno zastírá páchnoucí mlha a já tuším blížící se zmar. Na malý okamžik se však mlha nadzvedla a já na konci tý hráze něco uviděl. Nebudete věřit, příteli, viděl jsem tam stát stejně bezradnýho, stejně rozpačitýho, stejně vystrašenýho, stejně zmatenýho, stejně opuštěnýho a stejně podvedenýho starce, jako jsem já, kterej na mě volá a chce se mi na něco zeptat. Rozumím mu moc dobře, ale abych řekl pravdu, n e u m í m m u o d p o v ě d ě t . Snad i proto jsem byl rád, že mlha opět spadla a vše zastřela. Za chvíli jsem ale už nic neslyšel, jen jsem si všiml, že ležím na hrázi a že možná dejchám jeden ze svých posledních dechů.

  Jestli tohle Vám, příteli, stačí, jako moje odpověď na ty Vaše potůčky, potoky a říčky, kterýma jste mne dneska zlil, když jsem na rozepsaný text určený pro Vás použil klávesu DELETE, budu rád, neb vůbec nepochybuju, že tušíte, co jsem Vám tím chtěl říct!

  To se mi líbí

  • cobolik pacholik napsal:

   ja myslim,podla seba cisto,ze zatial to viac som plaval v hovnach,jak v nejakej vode cistej,jak sam,tak aj okolie a dianie okolo mna nikdy nemalo jaskravy kolor,beriem to tak,jak dava zivot,bo ked casom poplavam v cistej vode ,bo tej coraz menej,zase do hovien,ale jak kurva zatata,dumam ,ze nic neni marne,bo nas zivot a jeho priebech,jak rocne obdobia a pocasie v tych obdobiach,raz teplo,raz zima,ci prsi,abo hmla,aleked vtacik zacina spievt a kvietok kvitnut,to najkrajsi cas,tak z roka to 2 az 3 tyzdne,to podobne na vlas do nasho zivota, a treba ho zit bo tak ustavene,keby sme sa zalamali,ci poddali to by hrobari nestihali tych samovrahov chovat,samy by sa odfajfli,bo nas zivot,to len mih v historii a toto,co teraz za 50 rokov nebude naisto,bo nemozeme zit po 300 rokov,bo my nam dvno jeblo.

   To se mi líbí

 7. kchodl napsal:

  Ach jo, máte pravdu, snad tedy abych začal pracovat na sebenesnášení. 🙂

  Občas si myslím, že žádný kapitalismus vlastně nikdy neexistoval, jedná se o přirozený, spontánně vzniklý řád, většinou spíše neřád, jehož „pravidla“ jsou určena více úrovní technologií, např. výroby, dopravy, telekomunikací, … než čím jiným.

  S demokracií souvisí okrajově a pokud ano, tak negativně – jak píšete – je to jen forma výběru vlády. Ale souvisí se svobodou – a to dost podstatně.

  Krize jsou projevem selhání regulace. Kapitalismus se dá chápat jako neustálý sled katastrof, ale velmi malých, kterých je hodně – třeba krachy firem. Je to výsledek chyb regulačního procesu, kdy dojde ke ztrátě informace o odchylce nebo k poruše regulátoru. Nebo ke skokové změně vnějších podmínek. Pokud regulační smyčky něco naruší všeobecně, třeba „úvěrová expanze“, regulace selže u velkého počtu subjektů a říká se tomu krize. Kapitalismus se prostě reguluje katastrofami.

  Keynesové a spol napustí do systému více energie, tím se krize oddálí a někdy i zmenší nebo ureguluje, protože se získá čas a systém se s tím stihne vypořádat.

  Rozdíly mezi tím, čemu říkali socialismus a kapitalismem jsou ve skutečnosti marginální – až na jednu věc: socialismus se snažil o náhradu trhu plánováním, když neměl dost informací a tím nemohl nahradit volnotržní vztahy – dnes by to do značné míry šlo, pomocí počítačů a sítí. Nadvýroba ani nedostatek nemusí být, je možné vyrábět „on demand“, cíleně dopravovat od výrobce ke spotřebiteli atd.

  Kapitalismus se snaží vyrovnat s trhem také, jen z opačné strany, průzkumem trhu a marketingem. S použitím takových věcí vyřeší to, co socialismus při nejlepší vůli řešit nemohl.

  Vezme-li se to kolem a kolem, socialismus vlastně také neexistoval, byla to jen jakási reálná simulace kapitalismu jinými prostředky. Byl vždy ve vleku, ve stylu „hele oni mají ledničky nebo počítače… tak je uděláme taky, šoupni to soudruhu do plánu na další pětiletku…“.

  Rozumíte, co tím chci říct:“soudruhu vynálezče, neodevzdal jsi plány na vynálezy v příštím kvartále – jak si pak představuješ, že soudruzi plánovači naplánují jejich výrobu?“, asi tak.

  Socialismus s náhradou tržních sil plánováním nemohl říci, fajn, za pět let uděláme takovou bednu se zimou, říkat tomu budeme třeba lednička a dáme do plánu 100 milionů kusů.

  Přečetl jsem kdysi mnoho knih ze všech táborů, keynesiánce, hayekovce, … Marxe a všechny možné ychtyly,… ale přijde mi to pořád jako alchymistické spisy před zrodem exaktní chemie – je to zajímavé, ale důležitější je z toho „umělecký dojem“. Jsou to bláboly, zkrátka. Soulad teorií s praxí je značně omezený, extrapolace do budoucnosti selhává.

  Je to i sranda, asi jako číst libertariány s jejich „objektivistickou filosofií“ – na základě dvou románů Ayn Randové.
  🙂

  Díky za odkazy.

  To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   To bylo na NavajaMM z 00:42

   To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   A ještě jedna věc, která mě napadla v souvislosti s dnešním článkem:

   Když se Stalin vyjádřil, že je nutno vypracovat ucelenou ekonomickou teorii socialismu – která dosud neexistuje, není to vlastně doznání, že socialismus neexistoval?

   Že to byl vlastně stejný systém jako kapitalismus, jen ignoroval volnotržní vztahy – což lze ignorovat stejně úspěšně jako ignorovat gravitaci – a snažil se jejich působení nahrazovat administrativně, například plánováním, přidělováním, kvótami apod.

   Simulace kapitalismu – korporátní. V korporátu také nefungují tržní vztahy, jsou nahrazovány direktivně manažersky, bez ohledu na vnitřní ceny a efektivitu, což se snaží různými metodami optimalizovat, většinou neúspěšně.

   To se mi líbí

   • NavajaMM napsal:

    S tým Stalinom ste ten socializmus trafili na komoru. Neexistoval ani podľa vlastnej teórie. Najviac sa ten ekonomický model blížil monopolnému kapitalizmu s jediným kapitalistom – štátom. To, že sa tie plány neplnili a mnoho vecí bolo nedostatkových, to by som pripísal celkovej hospodárskej mentalite – moc sa v práci nezodrať. Začiatkom 80-tych som to počul veľmi trefne vyjadriť jedného týpka: „Naša generácia si môže gratulovať. Zažili sme leňoraj. To nikdy nebolo ani už nebude.“

    Na matfyze, sme mali pomerne pokrokových učiteľov marxizmu. Zďaleka to nebolo ako PŠM. Spomínam si na jednu opatrnú hlášku profesora: „Existujú názory, že medzi reálnym socializmom, ako ho poznáme, a komunizmom bude nutná ešte aspoň jedna revolúcia“.

    To, že socializmus fungoval relatívne bez veľkých hospodárskych výkyvov, bolo spôsobené hlavne neexistenciou finančného majetku a tým, že nikto neakumuloval zisky. Všetky peniaze sa vracali do obehu a do spotreby alebo investícií. Nebolo nutné poháňať ekonomiku dlhom.

    Nevyužívanie voľného trhu ako nástroja na optimalizáciu, to bola (imho) chyba. Voľný trh nie je ani vynález, ani atribút kapitalizmu, je ideologicky neutrálny. Naši 68-ci to chápali, ale brežnevovci mali iný názor. Štát by predsa len nemali riadiť senilné osoby.

    To se mi líbí

    • brtník v brlohu napsal:

     Ten předposlední a poslední odstavec Navaji je maximálně zhutněný Marx – odčerpávání nadhodnoty – skutečný socialismus odčerpávání nadhodnoty zařízne. To Kchodlovi zatím uniká a v tom spočívá budoucí revoluce. Volný trh s tím nemá co dělat – jeho vylučování je relikt carských Putilovských zbrojovek – prikaz – ke kterému se Lenin obrátil jako jediné tehdy známe možnosti nějak vybruslit s marasmu za občanské války.

     Liked by 1 osoba

   • Lex napsal:

    Kchodle, napsal jste výše, že – „…kapitalismus vlastně nikdy neexistoval, jedná se o přirozený, spontánně vzniklý řád…“.
    Úplně bych s vámi mohl souhlasit, kdybyste místo slova „řád“ použil výraz „výrobní způsob“. Ano, kapitalismus jako výrobní způsob byl důsledkem přirozeného vývoje. Jenže je tu druhá strana té mince zvané „kapitalismus“, a to je SPOLEČENSKÝ ŘÁD, tak jak ho celostně pojímá zase ten mnou vzpomínaný dialektický materialismus – „společensko-ekonomický formace“. A to už je, holenkové, jiná písnička. Jako výrobní způsob se kapitalismus prosadil přirozenou cestou – vznikem manufaktur, obchodem se zahraničím atd. atd. Jenže co bránilo dynamičtějšímu rozvoji toho výrobního způsobu – no přece způsob vlády a feudální organizace společnosti. A tady skončila ta „přirozenost vývoje“, tady hezky „z hrušky dolů“. A padaly hlavy představitelů feudálního panování. A nejen představitelům. Vám přece nemusím nic říkat o buržoasních revolucích. Vzpomínáte na Paříž a krev tekoucí po ulicích, když ji nebylo kam kanalizovat (já vím, že ne pamatovat „naživo“, ale z knížek). A už předtím Anglie – on se s tím Cromwel potom, co rozehnal „dlouhý parlament“ také příliš nemazal, že.
    Jinými slovy, pokud tady „spíláme“ kapitalismu, určitě sotva kdo z nás jako výrobnímu způsobu, jako formě organizace výroby. Spíláme mu jako tomu způsobu vlády, jako způsobu ovládání (včetně násilí) lidí s jediným cílem – zajistit si nerušený tok zisků a jejich růst. Že to je na úkor té absolutní většiny (a tím nemyslím lidské „parazity“, ale poctivé „makače“, lhostejno zda zaměstnance nebo živnostníky) je jen nabíledni.
    A ještě jedna poznámka – ten „kapitalismus“ nejsou jen země EU12, Švýcarska, USA a Kanady, jak se nám ihned vybaví při tom slově, ale také Indie, Pákistán, Bangladéš, Střední a Blízký východ, prakticky celá Střední a Jižní Amerika, prakticky téměř celá Afrika, a dnes, bohužel, také Ukrajina.
    Také „přirozený“ vývoj.

    To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     Jistě, ale mě šlo o jistou provokaci, že se na všechny ty zmatečně propletené společensko-ekonomické věci kouknu jen kybernetickým „kukátkem“ a budu ignorovat zavedenou terminologii a aparát, místo toho se tvářit, že jde o systém regulovaných systémů, což ukazuje některé aspekty v jejich nahotě: např. rozdíl mezi ekonomikou socialismu a kapitalismu.

     Berte to jen jako polemickou metodu, žádné „zjevení pravdy“.
     🙂

     To se mi líbí

 8. kočka šklíba napsal:
  • oh napsal:

   Jde o tenhle technický zázrak.
   http://www.armadninoviny.cz/obri-torpedoborec-uss-zumwalt-poprve-na-oceanu.html
   Zkráceně řečeno, je to nejnovější americká námořní verze „bílého slona.“

   To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Zumwalty jsou poslední ukázka korporátní mega korupce, protože jedna loďka vyšla zatím na cca 4 miliardy, což je na relativně malou loď, ještě k tomu s nejaderným pohonem (který je mnohokrát dražší než konvenční spalovací) absolutně šokující.

   Pro srovnání, superletadlovka s dvěma jadernými reaktory, což je doslova „plovoucí město“ s 4000 lidmi posádky, vyjde na cca 10 miliard, jaderná ponorka na 8 miliard.

   Zumwalty jsou produktem stejných bláznů jako projekty letadel F-22 a ještě více F-35. Nebo pobřežní lodě LCS.

   Jsou „stealth“, což je pro loď takovéto velikosti k ničemu, při leteckém a kosmickém průzkumu. Snad jedině proti nejstarším radiolokačně naváděným střelám z 60. a 70. let to má nějaký význam (pokud by je někdo našel v muzeu a uvedl do chodu, tak se stealth torpédoborci bude hodit).

   Šílenci, kteří tento projekt objednali, zřejmě fyziku studovali z komixu a filmů série „Star Wars“, jinak se to nedá vysvětlit. Mimo standardních křídlatých střel Tomahawk to mělo být vyzbrojeno elektromagnetickými děly a lasery.

   Ani jedno ještě není funkční a ještě „pár let“ nebude. Místo toho tam dali dvě dalekonosné houfnice běžné polní ráže 155mm, ovšem hyper-super speciální, střílející raketovými řízenými granáty až na 130km. Což je pěkné, až na to, že jedna rána vyjde na 800 tisíc – když loď vypálí svých 2×300 nábojů, tak to dělá 480 milionů. Přitom 600 ran téhle ráže je nic, to v boji vypálí baterie polních houfnic každý den.

   Paradoxní je, že hlavním lákadlem projektu měl být „levný provoz“, díky el.-mag. kanonům a laserům – neměly být potřeba drahé náboje pro útok a drahé rakety pro protileteckou a protiraketovou obranu.

   Díky „stealth“ měly Zumwalty samostatně nerušeně operovat u pobřeží „nepřítele“, lacině ho ostřelovat, přitom se lacině bránit lasery před letadly a raketami.

   Ve skutečnosti budou při nasazení potřebovat protiletadlové torpédoborce, které budou ten drahý skvost chránit, Zumwalty nejsou schopny samostatně existovat.

   Potíže jsou i s trupem, je z hliníku, zčásti nesvářený, ale lepený – na jezeře, kde to zkoušeli, to bylo ok, ale ukázalo se, že voda v moři je slaná – a to vadí.

   Pohon měl být synchronními elektromotory se supermagnety z kovů vzácných zemin, ale jejich vývoj bude ještě „pár let“ trvat, tak tam dali obyčejné asynchronní, které se tam ale nevešly, a hlavně se tam nevešlo jejich chlazení, tak museli lodě předělávat. Také musí mít reduktor na dva lodní šrouby a složitější hřídele, tak do lodí občas teče.

   Zkrátka, Zumwalty jsou jedna velká katastrofa. Jediný, kdo je s tím moc spokojený, je Hollywood, protože to ve filmech vypadá úžasně. „WOW“ efekt to má opravdu vysoký.

   To se mi líbí

 9. Děda Olin napsal:

  Nepochybuji o tom, že někteří zde diskutující mají „zmáknuté“ různé ekonomické a filosofické teorie, školy, směry a názory a „upřímně“ se snaží jimi zdůvodnit současný stav světa. Stav, o kterém se snad shodneme, že je mírně řečeno neutěšený a neveselý. Spíše však alarmující a tragický.

  Tento stav není důsledkem přelidnění, klimatu, nedostatku přírodních surovin a zdrojů včetně potravinových, není ani důsledkem střetů různých náboženství a „existence“ několika Bohů, ani v důsledku střetu různých diametrálně rozdílných kultur.
  Příčinou nejsou ani ideologie, politické strany a hnutí, ani zednáři a jiné podobné řády a tajuplné kluby a sekty. Tvrdím, že na vině nejsou ani rodinné klany Rothschildů nebo Rockefellerů, ba dokonce ani Židé. Ostatně to již výše mnohem lépe než já napsal Lex.

  Kolegové, nikdy se nedopracujete odpovědi na otázku proč je stav světa takový jaký je, pokud budete odmítat marxistickou teorii VÝROBNÍHO ZPŮSOBU jako výsledku vzájemného vztahu mezi výrobními silami a výrobními vztahy, přičemž právě právě charakter výrobních vztahů považuji já za určující a prvotní příčinu onoho současného „neutěšeného a neveselého“ stavu světa.

  Výrobní způsob si „klasikové“ nevymysleli (tak jako teorii o třídním boji, nadhodnotě aj.), to není nějaká vykonstruovaná, z prstu vycucaná teorie, to je vážení objektivní, tisíciletími praxí ověřený společenský jev, který tu existoval a existuje i bez M+E. Protože lidé odnepaměti přeměňovali suroviny na statky, používali k tomu různé metody a nástroje, vyvíjel se nejen jejich rozum, ale i manuální dovednost a spolu s tím mezi sebou komunikovali, žili ve vzájemných osobních, pracovních, výrobních a ochodních vztazích. Chtěli-li přežít, museli!

  Otázkou je, proč za celá tisíciletí nedošlo k harmonizaci, humanizaci a především spravedlnosti ve výrobních vztazích. Řešení snad nabízeli již proroci Ježíš Nazaretský nebo Mohamed a jiní, Odpovědi hledali a nabízeli starověcí filosofové i „mudrci“ novověku. Podle mého názoru řešení nemohli a také nenašli proto, že nepochopili naprosto jednoduchý (a právě proto geniální) princip, že totiž výrobní vztahy mezi lidmi v pracovním procesu při uspokojování svých potřeb, založené na soukromém vlastnictví výrobních prostředků, jsou nesmiřitelné a jinak než změnou takového vztahu neřešitelné.

  Bláboly o nenásilí a nepřípustnosti revolucí a jen demokratickém řešení fakticky takovýto stav pomáhají udržovat při životě. Naivní, směšné a pokrytecké. Hlasatelé těchto teorií (ne nepodobní soudobým sluníčkářům, liberálům a socialistům) zcela pomíjejí fakt, že držitelé moci, strůjci a obránci tohoto neutěšeného stavu se dobrovolně, pokorně odevzdaní vůli většiny vyjádřené ve volbách a smířeni s demokratickým řešením, nikdy „svého panství“ bez násilí nevzdají. Tím samozřejmě není řečeno, že toto násilí musí být nevyhnutelně krvavé. Oni totiž uznávají nenásilí a demokracii jen potud, pokud to neohrožuje jejich privilegované společenské postavení.
  Je nemožné vybudovat spravedlivé a demokratické společenské vztahy na nespravedlivých a nedemokratických výrobních vztazích. Toť vše.

  To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Píšu a mažu, píšu a mažu…neumím to jinak, neumím to líp.
   Tak raději jen : ano, a v žádném případě ne ANO.

   To se mi líbí

 10. Petrpavel napsal:

  Kdo by chtěl pochybovat o správnosti cesty nastoupené před 27 léty, a Lex a mnozí zde zdá se pochybují, nevděčníci jedni, tady to máte černé na bílém :
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Jsme-na-spravne-ceste-Bylo-dosazeno-mnoha-pokroku-Juncker-Tusk-a-Porosenko-se-na-konci-summitu-EU-a-Ukrajiny-vychvalili-464198

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Poslední dopis J.V.Stalina soudruhům na rozloučenou:
   Pokud se náhodou stane, proti všem předpokladům, že ne kapitalismus, ale socialismus se zhroutí, rozpusťte potom Sovětský svaz a zajistěte vstup Moskvy do NATO. To bude rána, ze které se Západ nikdy nevzpamatuje.

   To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.