MEDIA OMNIA VINCIT


Vlastimil Vondruška – Breviář pozitivní anarchie
MOBA 2016

(Koupil jsem si knihu. Tištěnou, protože nevím, zda je i v elektronické podobě. V.Vondrušku čtu rád a i když se zabývá spíše příběhy detektivními, povětšinou se drží i historie. Jenže kniha výše uvedená je něco zcela jiného. Pro většinu politických ignorantů přímo nebezpečná, protože odhaluje mnoho z neschopnosti různých elit, jelit i politikářů. Předkládám zde krácenou kapitolu z této knihy. Vybral jsem ji proto, že má k současnosti mnoho co říci)

Původně biblické heslo Veritas omnia vincit tvrdí, že pravda vítězí. Kromě jiných příležitostí se objevilo i na standartě husitského krále Jiřího z Poděbrad. Pro název této kapitoly jsem si ho vypůjčil a trochu upravil podle dnešní reality.

S věrohodností historických pramenů jsou potíže, i když jde jen o pouhá fakta. V případě bitev se středověcí kronikáři nikdy neshodují v tom, kolik stálo proti sobě rytířů no koních a pěších ozbrojenců. Stejné je to dnes ve většině zpravodajských relací. Podle sympatií novinářů se počet demonstrantů na téže demonstraci pohybuje od mizivého hloučku až k mohutnému  zástupu. Téměř nikdy není jisté, kdo bitku začal, a stejně tak se míjejí svědectví o způsobu zákroku pořádkových sil. Jeden svědek je popisuje jako korektní a druhý jako neodpustitelně brutální. S fakty prostě byl a bude problém.

Ještě komplikovanější však je, pokud si přečteme hodnoceni událostí a zamyslíme se nad nimi. Každý autor totiž do svého textu vnáší vlastní hodnoty a představy. Ty už překračují faktografickou stránku kroniky či článku a jsou nepochybně myšlenkovou nadstavbou, pro kterou není lepšího označení než ideologie.

Ve středověku hlásala církev z kazatelen příběhy, které ukazovaly na blahodárnost víry, a především na nezastupitelný význam církve a papeže. Podle momentální situace se připomínaly dobré skutky panovníka, případně šlechtického majitele panství (ovšem jen pokud byl štědrý k církvi). Kdykoli se papež, preláti, panovník či velmož zachovali hanebně, cudně se mlčelo, případně se, když už něco takového vyšlo na světlo boží. z kazatelny věřícím vysvětlovalo, že to tak není a je to pouhá pomluva. Pro kázáni se vybírala témata, která měla věřící přimět, aby byli poslušni. Současně se ve věřících (tedy především poddaných) vytvářely správné postoje vůči nepřátelům, Kazatelé hřímali proti skutkům ďábla, kacířů, nevěřících. mohamedánů, případně také proti sousedním panovníkům, s nimiž se ten jejich ocitl ve válce.

Média ovlivňovaná politiky,současná i ta nedávná, se chovají podobně. Dnes svým divákům, posluchačům či čtenářům předkládají v první řadě informace, které zdůrazňují význam a hodnotu politiky Evropské unie, prostor dávají komentátorům, kteří ji obhajují, a pokud se objeví kritik, je postaven na pranýř.

Jen naivní čtenář si může myslet, že dříve to dělali ideologové, kazatelé a kronikáři špatně, ale dnešní ideologové, novináři a političtí komentátoři jsou konečně ti sproqvedliví a pravdomluvní. To hovoříme o oficiálních názorech. Každá řeka, včetně té mediální a ideologické, má však i vedlejší ramena, skryté přítoky a potůčky Nikdy v minulosti se oficiální ideologii nepodařilo zcela umlčet hlasatele opačných názorů (proto existují i kroniky, které popisují svou dobu jinak než většina ostatních). Svobodu slovo a nezávislost médií (i v těch veřejnoprávních se občas objeví bílá vrána) je třeba hýčkat a chránit.

Mnozí neposlušní, nevyvážení ústnatí takzvaní populističtí komentátoři či novináři hovoří někdy jazykem na můj vkus poněkud zemitým, někteří si libují v neověřených spekulacích, či dokonce senzacechtivých výmyslech; jenže od toho má mít čtenář rozum, aby si uvědomil, co vypadá pravděpodobně a co už je za hranou. Význam kverulantů je však v tom, že předkládají jiné názory a pohledy, než jsou ty oficiální. Bez kritiky vládnoucích elit a bez odvážných kazatelů by nebyl pokrok.

Pohled na historii a způsob prezentování událostí podléhal vždy stejným zákonitostem. Většina autorů se snažilo vyhovět vládnoucím elitám. Pokud by čtenář vzal do ruky hromadu učebnic dějepisu a přehledů dějin napsaných a vydaných od 18. století do současnosti, pak s překvapením zjistí že v nich najde výklady protichůdné stejně jako oheň a voda.

V české produkci najdeme pohled barokní katolický, josefínský osvícenský obrozenecký,  habsburský prorakouský, buržoazní doby 1. republiky, nacistický z doby okupace, socialistický po roce 1948, jiný socialistický po roce 1968, dnešní po roce 1989, jiný dnešní po vstupu do EU I když všechny přehledy vycházejí ze stejných pramenů, citují stejné listiny, kronikáře o dějepisce, uvádějí stejná data a jména panovníků, hodnoceni se liší.

Důvod není ten, že by autoři historických přehledů byli amatéři, neznali svého řemesla, neuměli pracovat s prameny, či dokonce úmyslně lhali. Ten důvod je strašně jednoduchý – lidské myšlení bylo vždycky ovlivňováno dobou, v niž dílo vznikalo. Reflektuje aktuální stav vědeckého poznáni, platný právní systém a morálku, zabývá se takovými problémy, které společnost právě trápí, Je proto iluzorní očekávat že by se v historických studiích barokních učenců objevily problémy migrace, že by se v prohabsbursky orientovaných náhledech zabýval někdo dějinami sebeurčení národů nebo že by se dnešní historici věnovali chvále monarchistického zřízení.

Proč to všechno tak obsáhle vysvětluji? Nemysleme si, že jsme spolykali všechnu moudrost světa. Naši předkové se ve svém pohledu na svět mnohokrát zmýlili, mýlíme se my o budou se mýlit i naši následovnici.

Jedinou cestou je pochybovat, přemýšlet a snažit se pochopit své oponenty. Ale s tím kdo o sobě nepochybuje a nemíní přemýšlet o názorech jiných, je škoda ztrácet sily. Nenechme se zaslepit demagogy a falešnými proroky a nenechme se otrávit ješitnými vykladači politických pravd!

(Pokusím se občas něco odcitovat, protože to za uvedení stojí. Za přečtení v každém případě.)

Příspěvek byl publikován v rubrice Přejaté se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

69 reakcí na MEDIA OMNIA VINCIT

 1. NavajaMM napsal:

  Vďaka.
  Zarazil som sa na tomto odstavci:
  „S věrohodností historických pramenů jsou potíže, i když jde jen o pouhá fakta. … S fakty prostě byl a bude problém.“
  Najväčší problém s faktami je ten, že sa spravidla nerobí rozdiel medzi faktami a názormi. Fakt je definovaný takto (Merriam-Webster):
  – niečo, čo skutočne existuje, alebo sa to skutočne stalo,
  – pravdivá informácia.
  Historický údaj môžeme prehlásiť za fakt až vtedy, keď je overený a vierohodný. Dovtedy ide len o názor. Prakticky všetky historické kroniky (aj novinové správy) sú plné názorov (subjektívnych výpovedí), aj keď obsahujú exaktné údaje.
  S určitým nadhľadom jediní skutoční novinári, pri ktorých človek presne vie, čo je fakt a čo názor – sú športoví novinári, rosničky s počasím a burzoví spravodajcovia.

  To se mi líbí

 2. K-k. napsal:

  Vypadá to velmi slibně! Existenci e-booku jsem zatím neobjevila.

  To se mi líbí

 3. bob napsal:

  A to se „historici“, možná i historici vždy tváří, že ten jejich výklad je objektivní.
  My , resp. já (budu mluvit za sebe) co mám věk 60+, tedy „stará struktura“, jak nás hezky po 89 pojmenovali máme jednu obrovskou výhodu. Prakticky oficiálně (i když ne z oficiálních zdrojů) jsme věděli, že nám lžou. Takže jsme většinu informací, jak současných, tak historických prověřovali a korigovali (byli jsme mistři v čtení mezi řádky, sdělené informace, propagandu jsme tupě nepřejímali).
  Obávám se, že zde je rozdíl mezi naší (mojí) generací a tou současnou), která nemá k informacím tak řekněme skeptický názor jako my (zase má sociální sítě atd.),
  Docela by mě zajímala anketa na téma, kdo má zásluhu na vítězství ve 2.ww.
  (odpověď před 89 a po 89). Kdo by ji vyhrál?
  Teď trochu vážně :-):-):
  Já pořád nevím, jestli Žižka a Husiti byli „hodní“ nebo ne.
  Podle mě ano

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Hodní-nehodní, byli naši.
   Žižka byl velký válečník a husité předvedli do značné míry něco, co tehdy nebylo zvykem.
   Nacionalismus, resp. vlastenectví.
   A to se dneska nelíbí, a tak z nich dělají náboženské fanatiky.
   Jenom.
   Dobře že jste to připoměl, takže to máme do celkového obrazu.
   Sluníčkáři milují buzeranty, migranty (pouze ty barevné) cigoše (pouze ty nepracující) práva kohokoliv na cokoliv (vyjma práva na cokoliv, jedná-li se o muže, bělocha), sudeťáky a inkluzi ve školství ,islám (ten militantní zejména) a EU
   Nenávidí pak Putina, Zemana, Trumpa (zatím), Čechy, (na Slovensku samozřejmě Slováky) bělochy, heterosexuály, ČR,……a husity!

   To se mi líbí

   • Cech napsal:

    Zde prosím si dovolím drobné upozornění na ono označení sluníčkář, pod které je zcela cíleně a záměrně uloženo několik jak hnutí tak i neziskovek pracujících většinou proti, než v zájmu Česka.
    Není možné označovat např. Robejška a Hermana naprosto shodně i když oba pracují v zájmu Německého kapitálu.Proto označení sluníčkář naprosto cíleně nepopisuje dynamiku onoho procesu působení proti zájmům Česka.Označení je tak cíleně paušalizované a nerozlišuje škodlivost s jakou ten který politik, či aktivista devastuje životní úroveň v Česku ve prospěch té které nadnárodní korporace.
    Jako příklad proto rozdělme Hermana a jeho zájmy a Robejška a jeho zájmy.
    Budeme li mluvit o Hermanovi musíme mít na mysli, že jeho zájmy a zájmy hnutí ANO jsou v 85 % naprosto shodné.
    Budeme li mluvit o Robejškovi tak si musíme uvědomit, že jeho zájmy mají s hnutím ANO společných pouze 15 % cílů.
    NO a přesto oba pracují v zájmu Německého kapitálu proti zájmům Česka.
    Nezlobte se ale označení sluníčkář v současnosti již není na místě, protože pod tímto směšujeme jak iniciátory budoucí barevné revoluce, tak i relativně solidní proněmecké a jiné prozápadní aktivisty.

    To se mi líbí

    • Laco G. Mlynář napsal:

     Prosím o nějaké konkrétní myšlenky, projevy, články, ze kterých je patrné, že pan Petr Robejšek pracuje pro německý kapitál.

     To se mi líbí

     • Cech napsal:

      Dovoluji si odkázat na jeho články z archivu A.cz ne prosím současnost, to se již prekabátil ale minulost a jeho tehdejší hodnocení Česka a ČSSD.
      Proto jsem zvolil Robejška, protože jeho názory jsou několik let dokumentované a lehce dohledatelné.
      Proto ono Herman X Robejšek, ne proto že oba umí německy ale pro jejich postoj v minulosti a současnosti.
      Protože přeci jenom Dr. habil. Petr Robejšek a Mgr. Daniel Herman to jsou naprosto odlišné váhové kategorie.Proto Herman je ten zlý a uvízl v bahně, protože jeho vzdělání a znalosti mu neumožňují onu Robejškovu módní přizpůsobivost.
      Proto také byl zvolen tento příklad, jako jakási metodická ukázka, jak se provádí to správné prekabátěnie.

      To se mi líbí

   • Hudec napsal:

    Poslechěte, vittto, to je v logice věci. Husité byli podle sluníčkářů jen nevzdělaná chátra, která odmítala dobro, poskytované jim tehdejšími elitami.
    Nic nového pod sluncem, celkem.

    To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Vnik husitského hnutí měl své důvody, které se neobjevily náhle po upálení Jana Husa. To byla jen ona příslovečná poslední kapka, vedoucí k radikalizaci. Což vy samozřejmě víte stejně dobře jako já.
   Důvody to byly sociální, náboženské a národnostní, byť někteří historici tvrdí, že pojem „národ“ je až moderní konstrukce. To mi připadá směšné, protože český národ tu existoval a jako národ se především projevoval. A nebyl to český národ politický, ale ten „půdy a krve“ a hlavně jazyka.
   Nerado se to slyší, ale základy oněch sociálních důvodů ke vzniku husitského hnutí položil svojí církevní politikou tolik adorovaný Karel IV. Při vší úctě k významnému místu tohoto Lucemburka v českých dějinách, ani jeho vláda neměla důsledky jen pozitivní, ale i negativní, což se projevilo až delší dobu po jeho smrti.
   On vybavil církev v Čechách tak velkým majetkem a mocí, že to výrazně ovlivnilo sociální situaci v království. A to byl jeden (jistě ne jediný) z důvodů vzniku husitského hnutí.
   Náboženské spory učenců tehdejší doby je dost obtížné pochopit, mě se to nepodařilo. (realisté versus nominalisté), nicméně jejich asi hodně zjednodušeným výstupem pro „prostý lid“ byla základní představa rovnosti všech před Bohem. A protože realita byla v rozporu s kázáním oficiálních církevních hodnostářů, ve chvíli kdy tento rozpor překročil „kritické množství“, navíc posilován neutěšenou sociální situací mas a nižší šlechty, došlo k výbuchu, na tehdejší poměry nebývalé síly.
   Chápu vaše měřítko „Hodní nebo ne“ jako záměrné zjednodušení. Husitské hnutí zosobňujeme rádi postavou Žižky, což je samozřejmě také zjednodušení. Vy to víte, já to vím, Bavor to nejspíš také ví… a vůbec je nás víc, kteří to vědí. Žižka byl vůdcem radikálnějšího husitského křídla relativně krátkou dobu, na tehdejším husitském mocenském jevišti byla spolu s ním řada dalších hráčů.
   Hodnotit dnes „hodní nebo ne“ je samozřejmě poznamenáno pohledem člověka 20./21.století. Když se opřu o své (jistě omezené) znalosti historie a od toho Žižkova a husitského dobrého odečtu to špatné, stejně mi toho zůstane dost dobrého.
   Takže „Hodní“, myslím si. Stejně jako u toho Karla IV., kterého jsem tu trochu znectil.

   To se mi líbí

   • Jos napsal:

    Sakra, právě před krátkým časem jistá zrádcovská skupina zopakovala chybu Karla IV a vybavila církev římskou majetky a tím pádem i vlivem, současné církvi zcela nepříslušným. A pokud Karel IV něl v té době pro své konání nějaké racionální důvody, tahleta skupina má pouze jediný Škodit a mít ze svého škůdcovství osobní prospěch. To bude zajímavá situace, až se občané skutečně naštvou.

    To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     Církevní megaloupež byl vskutku danajský dar – pro církve.
     „Ničemu se nenaučili, nic nepochopili. Jen blázen dělá stejnou chybu dvakrát.“, řekl Napoleon Bonaparte o Bourbonech, ale platí to hlavně pro římskokatolickou církev.

     Černoprdelníci jsou nepoučitelní: nevyvodili důsledky z husitství a následných let, nevšimli si ani situace ve Francii koncem 19. a začátkem 20. století. Ve Francii se tehdy začali flanďáci plést do politiky, nejen otevřeně ale i v rovině tajných služeb a zákulisních akcí, což následně vyústilo třeba v Dreyfusův skandál a ve finále v totální zestátnění veškerého nemovitého majetku katolíků ve Francii, zákony z roku 1905/7, takže jim nepatřila ani nejmenší kaplička nebo farní zahrada a byli doslova vymeteni z veřejného života a médií.

     Ale kdo chce kam, pomozme mu tam.
     Zatím potěšeně křičí a nafukují se, cpou se do mediální žumpy, snaží se ve veřejném životě zaujmout místo jako kdybychom měli čtrnácté století. Kdejaký hňup v sutaně si vyskakuje a plive na český stát a český národ, na naši historii. Vrací se proněmecké směrování většiny černoprdelníků jako v době temna před národním obrozením, sudeťák Herman je jenom špičkou ledovce.

     Když jim tak leží v žaludku husité, jsou na nejlepší cestě si to všechno zopakovat.

     To se mi líbí

    • oh napsal:

     My se máme, když žijeme v demokracii. Komunisti by nevhodný koncert prostě zakázali. Demokrati se s vámi dohodnou, že ho neuspořádáte.
     http://zlin.idnes.cz/valasske-klobouky-zrusily-koncert-root-a-torr-kvuli-satanismu-psn-/zlin-zpravy.aspx?c=A161116_200458_zlin-zpravy_ras
     „Jo, město „jenom“ doporučilo příspěvkové organizaci, které je, jen tak mimochodem, zřizovatelem, aby „vstoupila do jednání“, a přiměla pořadatelskou agenturu (výhrůžkou, že jí jinak v budoucnu nebude v KD umožněno cokoli pořádat, což je zřejmě ta zmíněná „vzájemná dohoda“), aby „přehodnotila realizaci koncertu“.
     Ale jinak s tím město nemá nic společného 😀 “
     (Komentář na FB profilu města pod zamlžovacím prohlášením radnice.)

     Tak nevím, souvisí to s rostoucí chutí církve kecat úplně do všeho, nebo nebo paní starostka z Kandidátky mladých od voleb duševně zestárla nejmíň o sto padesát let?

     To se mi líbí

     • Jos napsal:

      Nejspíš to souvisí s postojem katolíků vzjádřeným ve větě: „Majetek už máme, tak je správný čas přitvrdit.“. To není ze mne, to jsem si přečetl na Deníku Referendum.

      To se mi líbí

     • Rosťa napsal:

      Kapela ROOT vystupuje běžně na Slovensku, Rakousku, Německu, před pár dny byli ve Švédsku, kde to platí magistrát, zvou je už několik let, mají pozvánku do USA a Mexika a teď mají tři koncerty po sobě tento týden u nás. Jó, ta parta černoprdelníků hermaníků, kdyby mohla, to by bylo upálených.
      Provozovatel v Kloboukách dostal od starostky nůž na krk. Pokud nechtěl krachnout, musel ustoupit.

      To se mi líbí

      • oh napsal:

       Ono je to ještě lepší. Provozovatel v Kloboukách je příspěvková organizace zřizovaná městem a řediteluje jí jeden z radních. A protože pořádající agentura by v tamním kulturáku ráda uspořádala i nějaké další akce, aniž by jim chrabří městští mládežníci z radnice házeli na poslední chvíli granáty pod nohy, nebudou je ani žalovat o náhradu škody. 😦
       Za tenhle spolek – údajně není černoprdelnický – kandidovala paní starostka:
       http://skobla.wixsite.com/kmladych

       To se mi líbí

       • Rosťa napsal:

        Pořádající agentura je tam bez stálé smlouvy, takže musí šlapat brázdu. Už by si nevrzla. Tak to pořadatel vysvětlil kapele. Proto se také nemůže soudit.

        To se mi líbí

     • kchodl napsal:

      Starostka jen zachytila čerstvý vítr – dosavadní „liberální“ americký směr jsou vlastně satanisté, noví trumpetisté spíše budou naklonění tradičnějším církvím, ba dokonce hrozí, že by koncerty „satanistických“ kapel mohly být v budoucnu novými pražskými trumpetnými poturčenci chápány jako značný minus, což by ji ohrozilo kariéru.

      Prostě varianta na přestavbové „nově větry ze starých prdelí“. A „cizinec je našinec“ se mění na „cizinec není našinec“, jak v té Werichově pohádce. Starostka je zřejmě ambiciózní „jasánkovská“ pizda. Takových je všude nepočítaně.

      Že Rooti hrají ve Švédsku, to se nedivím, jako se nedivím, že „babylónská děvka“ miluje kozomrdy nebo že hotel ve Stockholmu měl malér z ubytování Klause. Ostatně, většina „severského rocku“ se stylizuje jaksi „na temnou stranu“.

      Nálepkování muziky a kapel je vlastní každé totalitě. Dnes by na Západě měli problém vystupovat i Beatles, protože byli: bílí, upravení, hráli v kvádrech, nikdo z nich nebyl teplý. A taková věc je zhola nepřípustná – multi-kulti kritici by je rozcupovali na kousky.

      To se mi líbí

      • Rosťa napsal:

       O tom nehraní v Kloboukách se rozhodovalo dřív, než Donald vyhrál. Jede v tom ta černoprdelnická sekta. Pořadatel používá prostor, který patří městu a tak měl holt smůlu a peníze za propagaci musel kanalizovat. V novodobé historii se to ROOTům ještě nestalo. Naštěstí z toho mají celkem prču, nijak je to nepostihlo a hrají stále.

       To se mi líbí

       • kchodl napsal:

        Takže černoprdelníci. Ale ta angažovaná starostka je jaksi politicky maskovaná, nekandidovala za KDU-ČSL ani TOP09 nebo socany, což bych v tomto případě čekal.
        Naštěstí tihle zakazovací vyšinutci většinou nedosáhnou na vyšší než regionální úroveň.

        Za bolševika pamatuji na urputné zákazy punku, což se z čistě politického hlediska nedalo pochopit – byla to přece západní dělnická protistátní muzika, která tepala prohnilý kapitalizmus. Divil jsem se, proč z bolševického rádia nezní pořád Sex Pistols s jejich „God Save the Queen“. Báli se toho jak čert kříže.

        Naštěstí tenkrát zakazovači hodně dali na vnější znaky, jakmile viděli místní kapelu v kvádrech a s kravatami, frontman neměl háro ale byl dohola, tak jim to bylo docela jedno, a textům při vystoupení nerozuměli, protože z toho řevu a rámusu vážně skoro nic rozumět nebylo – při těch doma dělaných aparaturách a mixech, v akusticky zcela nevhodných sálech venkovských „kulturáků“.

        To se mi líbí

     • čtenář napsal:

      Plivance a zákaz vystupování pro Belphegor v Rusku

      „Tím ovšem celá záležitost zdaleka neskončila. Radnice donutila pořádající agenturu večerní vystoupení Belphegor zrušit a nakonec vystoupili jen Nile (plus místní předkapely). Další den následoval přesun do Moskvy, kde sice Belphegor zahráli, ovšem nebylo jim umožněno využít svých obvyklých koncertních propriet a zvukař v závěru jejich setu Helmuthovi vypnul mikrofon, prý kvůli závadným-satanistickým textům (nejspíš k tomu byl kýmsi „kompetentním“ donucen). Zbývající koncerty Belphegor v Rusku pak byly definitivně zakázány. Rozčarovaný Helmuth, který před časem zvládl tyfus i náročnou operaci srdce, při níž se pohyboval doslova na hranici mezi životem a smrtí, však ruským fanouškům vzkazuje, že jejich skupina je navzdory náboženské i vládní cenzuře nezastavitelná a že se vrátí…“

      http://www.rockandall.cz/video/plivance-a-zakaz-vystupovani-pro-belphegor-v-rusku/

      To se mi líbí

      • oh napsal:

       Čtenáři, mám dojem, že Valašské Klobúky jsou v ČR, tedy podstatně blíž než v Petrohradě a v Moskvě.
       1) Situace u nás doma se mě dotýká bezprostředněji.
       2) Situaci u nás doma máme šanci ovlivnit spíš, než to co se děje v Rusku.
       3) Nehodlám řešit třísku v sousedově oku jen proto, abych si nemusel všímat trámu v tom svém.
       To, že jinde také provozují nábožensky motivované kraviny, nijak nelegitimizuje provozování stejných kravin v ČR. Jen to znamená potvrzení staré pravdy: „Kde blb, tam nebezpečno!“

       To se mi líbí

       • čtenář napsal:

        Valašské Klobouky jsem dvakrát v životě navštívil,ačkoliv jsou jen pár km od Vizovic je to i oproti těm Vizovicím jiný svět,tak jsem to viděl a vnímal jako návštěvník.
        proto mě neudivuje,že místní si protlačili tento zákaz,jsem proti zákazům,to ano,ale také se snažím chápat místní obyvatele,protože místní obyvatelé nejsou doma v Praze,Brně,Olomouci.Ostravě,Zlíně,ale ve V.K.

        To se mi líbí

       • čtenář napsal:

        zjistil jsem si města kde se ten Hell Tour konal v roce 2015 a kde byl naplánován na tento rok,Valašské Klobouky působí mezi těmi 6+6 městy jako pěst na oko,takže si začínám myslet,že se počítalo s tím,že to ve V.K. neprojde.
        dnes jsou v Plzni,zítra v Pardubicích,v sobotu ve Valašských?

        zákaz = reklama na ta dvě nová alba Root a Törr zcela zdarma,takto vidím zařazení Valašských Klobouků do HellTouru 2016 já.

        To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       My jsme zvyklí na tolerantní ČR a českou toleranci obecně, ale v Rusku je spousta věcí týkajících se např. náboženství dost „za čárou“ jaksi obecně – není to postoj úřadů, ale všeobecné morálky. Ono stačí, když se na veřejnosti třeba v moskevském metru líbá kluk s holkou, tak na to místní koukají dost nevraživě ve stylu „tohle si nechte do soukromí“. Rusáci jsou prostě docela prudérní. Není to zásluhou „Putinova režimu“, bylo to tak i za bolševika.

       V USA je to mnohem horší, vzpomínám, jak kolegovi nějaký místní „rozhořčený občan“ ostřeloval v Georgii barák z AR-15, protože pracoval na zahradě v neděli – což se nesmí, to se chodí do kostela a jinak se musí sedět na zadku. Střílel jen do oken „aby se nikomu nic nestalo“, tak za to dostal jen rok kriminálu. Každých pár set metrů tam má svůj kostel nějaký černoprdelník a lapá dušičky. Šíření místního ateistického časopisu je tam trestný čin – může to vycházet, ale nesmí se to ukazovat a prodávat veřejně.

       Taková kapela tam může vystupvat jen ve velkých městech, kdyby vyjeli do nějakého zapadákova, bylo by to asi o život.

       To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Podle mě ne. Ale to je pohled katolíka.

   To se mi líbí

 4. LB napsal:

  MT.
  Trump začíná jednat o prosazení plánu na omezení počtu období pro členy Kongresu a zpřísnění regulace pro lobbyisty. To by byla velmi důležitá změna a krok ke slíbenému vysušení „washingtonského močálu“.
  Narazí to ale na tvrdý odpor, už to jednou neprošlo v 90. letech.

  Není divu, včera jsme viděli obsazování funkcí v našem Senátu

  http://www.wnd.com/2016/11/mcconnell-throws-cold-water-on-parts-of-trumps-100-day-plan/

  To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Trump zjevně vůči Kongresu začal s „těžkými zbraněmi“, bude zajímavé, jak zareagují.
   V „balíčku“ je také doživotní zákaz lobismu pro členy vlády a vysoko postavené osoby na ministerstvech.

   V tomto kontextu je zajímavé, že z nabídek na cca 4000 míst ve své administrativě již trumpetisté vyloučili všechny bývalé lobisty, až již byli od Demokratů nebo Republikánů (těžko se v tom vyznat, protože kariéristům je docela jedno, za jakou „vlajku“ zrovna hrají).

   Důležité bude také dění kolem vysokých důstojníků Pentagonu a tajných služeb, protože dosavadní korupční praxe spočívala v zaměstnávání vysokých vojenských činitelů ve zbrojních koncernech, coby doživotní odměna za dohozené zakázky a částečnou slepotu ohledně testování kvality a termínů, úplnou slepotu vůči předražování. Lockheed, Northrop, General Dynamics, … jsou plní bývalých vojenských a bezpečnostních papalášů na skvěle placených, uměle vytvořených „ředitelských“ místech.

   Pak se není čemu divit, že F-35 letadlo nelétá, LCS lodě neplavou a každá vojenská „hračka“ stojí aspoň desítky miliard. Že americké letectvo na ničení kozomrdných rezatých pickupů s kulometem, celkově v ceně 5 tisíc dolarů, používá zásadně jen „inteligentní“ rakety za 250 tisíc dolarů, řízené bomby za 500 tisíc dolarů – a to i v poušti, kde to nikoho civilního okolo zabít nemůže, i kdyby to spadlo mimo.

   Místo laciných, po všech stránkách vhodnějších, „protipovstaleckých“ vrtulových letadel Amíci zásadně létají jen nadzvukovými stíhačkami s 500x dražším provozem – a velmi touží, proti kozomrdům s puškami, bez jakékoliv protivzdušné obrany a radarů, nasadit „stealth“ letouny s 2000x dražším provozem – záminkou je, aby to „neviděl“ zlý Rusák, který ovšem „stealth“ letouny „vidí“ velmi dobře.

   Zaměstnávání bývalých vládních činitelů – i z tajných služeb – v soukromých korporacích, jako odměna za „prokázané služby“, je v USA široce rozšířená forma korupce, takřka institucializovaná. Proniklo to dokonce i do ICT firem, už od 90. let, ale v poslední době to vzalo přímo „vrtuli“. Těžko najdete nějakého pseudoředitele i pro naši „východní Evropu“, který nebyl alespoň v CIA nebo NSA – je tam, protože díky korupci v těchto organizacích mohou koncerny prodávat americkému státu ICT vybavení za mnohonásobně předražené ceny, dokonce v takovém objemu, že je civilní trh v podstatě nezajímá. Policejní americký stát, všechny ty odposlechy a sledování, vyžaduje obrovský objem ICT hardware, mnoho licencí software a velké množství zcela předražených servisních kontraktů.

   Prohnilí až na dno, tedy „rotten to the core“, to je realita amerického režimu.
   Trump se pokouší o čistě Herkulovskou práci, tedy „vymetání Augiášova chléva“. Těžko mu proto vyčítat, pokud se mu to až tak úplně nepovede, není to Diův syn. Ale snaží se, to samo je obdivuhodné.

   Korupce v českém Senátu je proti tomu všemu jako když malí kluci hrají kuličky o pětikoruny a tak trochu přitom neuměle a naivně podvádějí.

   To se mi líbí

 5. Rosťa napsal:

  Teď dám kafčo a kouknu. Ve 14.00
  http://www.svobodny-vysilac.cz/

  To se mi líbí

 6. kchodl napsal:

  Než vypukne večerní havloidní orgie nenávisti s vymítáním Zemana a dalších proruských a pročínských ďáblů, pobavil mluvčí americké vlády John Kirby.

  Když povyprávěl o dalších „posledních nemocnicích“ v Aleppu, čerstvě vybombardovaných Rusáky, včetně zabití „posledního aleppského pediatra“, nedokázal čelit otázce reportérky RT odkud že to Fašington stále bere tyhle pitomosti.

  Rusáci navíc nad východní Aleppo nyní nelétají, nechávají tam působit kozomrdy samostatně – ti postříleli asi 30 civilistů, kteří demonstrovali za kapitulaci. A před pár dny použili vůči civilistům v osvobozených částech Aleppa opět chemické zbraně.

  Jinak se „svobodná média“ radují nad jedním ruským videem z dronu, které zachycuje zásah dvou raket Kalibr, mimo budovy jedné kozomrdné vojenské základny – jedna trefila prázdnou betonovou plochu, druhá jakousi 4×4 metry budku opodál. Takže jásají, jak jsou ruské rakety nepřesné.

  Jenže podle toho, že ono zasažené „prázdné parkoviště“ bylo ze silně armovaného betonu, se dá soudit, že v podzemí je nějaký bunkr, pravděpodobně sklad munice. A ona budka kryla větrací šachu nebo tam byl výtah do podzemí. Takže zásah na plochu musel rázovou vlnou zničit podzemní prostory, mimo to že tlakovou vlnou bezpochyby zabil všechny lidi v přilehlých budovách.
  Zásahy byly tedy naprosto přesné.

  Je s podivem, že jim takové blábolivé lhaní stojí za to. Je to dokonce kontraproduktivní, protože v komentářích k článkům je to „uvedeno na pravou míru“ skoro okamžitě.

  To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Tak už to do Sýrie sype i ruské strategické letectvo.

   To se mi líbí

   • blbíš napsal:

    to musí bejt strašnej pocit to vědomí, že vám někdo může vysypat tu hrůzu přímo na hlavu, to musí bejt k zešílení … a my to bereme, jako že někde, hlavně, že ne u nás, že … jako co bude k večeři … fakt hrůza a zmar!!!

    To se mi líbí

    • blbíš napsal:

     … každej adept na politickou funkci by měl absolvovat jeden měsíc v přední linii takový hrůzy… naprosto každej, bez výjimky!!!

     To se mi líbí

 7. kchodl napsal:

  Pro pana Bavora (a pana Hudce) doplňuji ještě horní text o zbrojní korupci v USA o anekdotický případ oněch nových amerických lodiček, mimo programu LCS jde také o novou třídu torpédoborců Zumwalt. To jsou ty futuristické „stealth“ lodě, kde výzbroj mimo raket tvoří dvě dalekonosná děla ráže 155 mm, tedy ráže normální houfnice, určené k podpoře výsadků na pevninu. Dostřel je kolem 130 km, přičemž jde o raketovou naváděnou munici.

  Program upadl do známé „spirály smrti“, kdy kvůli mnoha vývojovým problémům – většinou díky záměně sci-fi za realitu, předražení a mnohaletému zpoždění – není dostatečný počet lodí, místo 28-mi se budou stavět jen 3, a tím jednotková cena všeho vyletěla nade všechny meze. Jednak je předražený vývoj rozpočítán na méně kusů, jednak díky kusové „ruční“ výrobě vyjde stavba lodí velmi draze – nemá to prospěch ze sériové až hromadné výroby, tedy „úspory z množství“.

  Čím méně lodí, tím vyšší cena; čím vyšší cena, tím méně lodí. A nejen to, raketově stoupá i cena speciálních komponent a subdodávek, jakož i „spotřebního materiálu“, třeba speciální munice. Což je ona „spirála smrti“.

  Krutě se to projevilo na ceně munice do speciálních kanonů těchto lodí – za jeden náboj chce výrobce asi 800 tisíc dolarů. Vzhledem k tomu, že normálně stojí náboj do 155 mm houfnice stěží 800 dolarů, je efektivita nasazení takových „udělátek“ skutečně k popukání.

  Pokud taková loďka vypálí svých 2×300 nábojů na nepřítele, mohou v USA vyhlásit státní smutek, protože zrovna utrpěli ztrátu půl miliardy dolarů – to je, jako kdyby jim naráz spadlo 10 stíhaček F-16.

  Nabízí se Šalamounské řešení takových válečných akcí: místo aby Amíci připluli po moři k nějaké vzbouřené kolonii a rozstříleli pobřežní město z Zumwaltů, mohli by jim prostě poslat půl miliardy dolarů cash, aby se přestěhovali někam jinam a přestali Amíky prudit. Bylo by to značně kulturnější, rychlejší, nikdo by nepřišel k úhoně a kromě toho by ušetřili miliardy za ty lodě, naftu, výplaty posádkám, úplatky v Kongresu a tak dále a dále. A mohli by to ještě ke všemu vydávat v OSN za rozvojovou pomoc a odečíst si to z daní.
  😀 😀 😀

  Naoko podobně je na tom program stíhaček F-22A, označovaných (Američany) za nejvyspělejší stíhačku světa. Jeji nestvůrná cena – neoficiálně 400 milionů dolarů – vyplynula nejen ze „spirály smrti“, ale především z fantazírování a vzdušných zámků, když se nakonec narazilo na realitu.

  Projekt byl od začátku fyzikálně nesmyslný a bohužel, povedlo se ho chcípnout – díky diletantství zasahujících managorů a politiků – až když bylo pozdě. Neokoni a liberální intervencionisté byli příliš natěšení na „stříbrnou kulku“, kterou rozbijí Rusáky na maděru, než aby zapojili mozek, pokud tedy nějaký mají.

  Takže USA mají cca 188 letounů F-22A, vhodných leda na experimentování nebo občasné demonstrace, ale ne na skutečné válečné nasazení. Proto mnoho kusů šoupli do Národní gardy, kde s tím létají šťastlivci o víkendech – krásný koníček, a dokonce to platí vláda ! Možná to někdy bojově použijí, výjimečně, aby z toho nebyl v Kongresu a u veřejnosti až takový průser, ale jinak je to docela k ničemu. Je z toho prostě PR letadlo. Nejlepší stíhačka světa ! Neviditelná !

  Zábavně působí např. udávaná ekvivalentní radiolokační odrazná plocha RCS=0.0001 m^2, tedy jeden centimetr čtverečný, což je fyzikálně nemožné, takovou odraznou plochu má jakýkoliv minimální výčnělek nebo prostě Pitotova trubice pro měření vzdušné rychlosti. Což samozřejmě nezabraňuje všem idiotům tento nesmysl pořád dál a dál opisovat a nad tímto číslem doslova onanovat. Kromě toho, RCS je z každého směru jiné, obvyklé letecké konstrukce minimalizují odraznou plochu při pohledu zepředu, aby protivník „neviděl“ (co nejdéle) útočící letadlo. Ale shora nebo z boků či zespodu je to pochopitelně úplně jinak – takže stačí síť spolupracujících radarů, počítačem z nich složit obraz, a je po neviditelnosti.

  Velmi nízké radarové pozorovatelnosti (ULO) dosahuje F-22 nejenom tvary, ale hlavně speciálním povlakem, který se proudem vzduchu značně „obrušuje“, takže se musí před každým letem nanést znovu. Doslova k smíchu je, že z neviditelného letadla se stane velmi dobře viditelné, pokud letí nadzvukovou rychlostí déle než pár desítek vteřin, v případě hodně nízké nadzvukové rychlosti to vydrží pár minut (ale skutečně jen pár). A to nesmí pršet či být vyšší vlhkost vzduchu, což je v mírném podnebném pásu docela časté 🙂 . Nesmí se ani příliš prolétat mraky, jinak je „neviditelnost“ ztracena. Nad ČR by šla F-22A nasadit asi tak 4 dny v roce, když se povede léto, tak možná i dva týdny.

  Holt to zkoušeli – předváděli kongresmanům a všem dalším hlavounům – nad Nevadou. Tam moc vlhko není a nepršelo tam nikdy. A samozřejmě, neviditelnost předváděli jen pár vteřin, než anti-radarový povlak odpadl vlivem obtékání vzduchu a třením, případně rázovým vlnám při překonávání zvukové bariéry, nehledě na zvýšení teploty při rychlejším letu.

  Vtipné je, že odfouknutý materiál povlaku se jim při letu dostává do nasávání vzduchu pro palubní generátor kyslíku a ucpává jim to tam filtry. Což vede k tomu, že letadlo pilota občas „přidusí“, dokonce se jeden nebo dokonce několik chudáků takhle zabilo. Pár pilotů mělo kliku a stihli se z bezvědomí ještě včas probrat, než letoun narazil do země.

  Proto není F-22A zrovna čistým příkladem „spirály smrti“, je to prostě krásné experimentální letadlo, bohužel díky vypatlanosti objednavatele postavené v příliš mnoha kusech. Za ta léta se ho USAF naučilo jakž takž používat, ale je z něj „hangárová královna“, která na jeden let musí strávit týden v servisu. Tím je také obtížně nasaditelné – i do PR akcí třeba kolem Sýrie – protože na funkční bojovou letku, třeba denní hlídkování 4 letadel, jich musí být na místě skoro 60. A celá legie mechaniků, na každý stroj jich je kolem dvacítky, navíc spousta speciálního servisního vybavení.

  Velmi mě pobaví, když někde čtu, jak Amíci fantazírují – a nevědí o tom – že obnoví výrobu F-22A a díky tomu bude vše vyřešeno, budou moci „Rusáky vykopnout ze Sýrie“ během jednoho dne.

  Takové moudrosti jsou často např. v Armádních novinách nebo jak se ten web jmenuje. Články jsou většinou silně „spinované“, protiruské a neokonské, někdy to až hraničí se zdravým rozumem. Také hodně překládají z různé americké žumpy, třeba z National Interest, což je plátek lidí kolem Kristollů, známých neokonských vypatlanců – celá familie je stejně švihlá.

  To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Zbývá asi ještě vysvětlit, jak to, že šílenosti kolem F-22A nevyšly najevo, za těch posledních asi 15 let. Amíci jsou totiž velmi chytří a v těchto věcech zkušení.

   Předně, vše je přísně tajné. To umožňuje vyhnout se různým dotěrným vším, které mávají nějakými zákony o veřejné informovanosti a podobnými nesmysly. Má to i další výhody, například týkajících se bojového nasazení, při kterém by pravděpodobně vyšlo najevo mnoho velmi překvapujících věcí – tedy pro neznalé.

   F-22A nelze nasadit nikde, kde by letouny nestály v zabezpečených hangárech, aby nebylo porušené tajemství – ono „woodoo letounu“, a že má F-22A opravdu silné woodoo.
   Hlavně ono „nažehlování“ neviditelnosti, tedy pokrývání letounu oním povrchem, musí zůstat běžnému zraku zcela utajeno. Je pochopitelně docela jasné, že mnoho takových prověřených hangárů po světě není, a pokud někde jsou, jsou v nich jiná letadla, se kterými lze skutečně létat a bombardovat nějakého toho nepřítele.

   Dalším trikem, jakýmsi „flekem do hry“, je prohlášení F-22A vyzbrojených jednotek za „experimantální“, to znamená, že vyvíjejí nějakou strašlivě tajemnou a účinnou taktiku nasazení, která Putina dostane do kolen jedním vrzem. Díky tomu k informacím o F-22A nemají přístup ani šťourové s příslušným bezpečnostním oprávněním „přísně tajné“ – museli by být jmenovitě účastni tohoto „experimentálního programu“.

   Osvědčená finta je také „hype“ z tohoho letounu, který zabraňuje každému vlasteneckému, pravému Američanovi říci křivé slovo o F-22A, neboť je to součástí národní pýchy, stejně jako americká vlajka, hamburger, Harley Davidson, pistole Colt 1911, puška AR-15, americký jablkový koláč a Coca-Cola.

   Díky tomu všemu si mohou chlapíci na Havaji užívat polétání s „nejlepší stíhačkou světa“ coby víkendové zábavy, dokonce nad velmi zajímavou krajinou a mořem kolem Honolulu. Pro každého pilota to zní málem jako definice ráje. A ke všemu to platí vláda, docela štědře. Přitom létaní s F-22A není pro tyto vysmáté Havajce rizikové, protože z důvodu úspory nákladů se neviditelný povrch letounu neobnovuje, takže jim nehrozí, že je letadlo při letu zadusí, až se ucpe generátor kyslíku prachem z povrchu. Což je mimochodem důvod, proč mnoho opravdových bojových pilotů s F-22A odmítlo létat, i když jim to v kariéře opravdu nepomohlo.

   Nedávno část „Havajců“ dokonce poslali zalétat si na Blízký východ, což musela být krásná placená letecká dovolená. Nebylo to vůbec nebezpečné, protože z finančních a prestižních důvodů je neposílali nikam, kde by po nich mohl nějaký nepřející mizera střílet.

   No řekněte, koupila by vám Česká republika na víkendové létání letadlo za 10 miliard korun ? Jistěže ne. Proto je „Murika“ opravdu nejlepší země na světě.

   https://en.wikipedia.org/wiki/199th_Fighter_Squadron

   To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Promiňte mi všetečnou otázku, ale-když je to všechno tak supertajné, že „k informacím o F-22A nemají přístup ani šťourové s příslušným bezpečnostním oprávněním „přísně tajné“ – museli by být jmenovitě účastni tohoto „experimentálního programu“-odkud to všechno víte?

    To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     Protože se to už prokecalo, přes všechna omezující opatření.
     Čtu diskuse na leteckých serverech a stýkám se s lidmi „od fochu“.
     Je to zajímavé téma, takže o tom hodně lidí mluví.

     Že to nepíše žumpa, ještě neznamená, že to už nejsou veřejné informace.
     Ale kdybych takové věci napsal před řekněme pěti lety, tak by mě za to patrně zavřeli.

     Jenže to jsem to pochopitelně nevěděl – i když jsem si to samé v podstatě myslel, protože z hlediska fyziky a radioelektroniky to jinak být ani nemůže – je to v každé lepší speciální učebnici o radiolokaci. Rayleighův rozptyl, Rayleighova rezonance, … tyhle věci.

     Pochopitelně jsem ale netušil, proč F-22A dusí piloty, to bylo skutečně divné, protože palubní generátor kyslíku z odebíraného vzduchu mají všechna moderní letadla a funguje to úplně spolehlivě.

     Divil jsem se, že problémy s dušením pilotů neodstranili – krycí historka v leteckých časopisech byla, že jim do kyslíkového rozvodu pronikají nějaké jedovaté plyny, možná zplodiny hoření z motorů, což se skutečně někdy u některých letounů stávalo, v prvotních etapách vývoje. Ještě divnější potom bylo, že místo opravy kyslíkové soustavy doplnili palubní počítač o software, který když pilot omdlí, zabrání nárazu do země a přistane automaticky na nejbližším letišti – jenže to musí být vybaveno příslušnými systémy, což zdaleka není všude.

     Až nedávno vyšlo najevo, že za vše může prach z „neviditelného“ povrchu letounu.

     To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     Když už jsem se o tom rozepsal, tak ještě pár věcí.
     Problém radarové neviditelnosti se dá řešit v podstatě čtyřmi způsoby:
     1. Tvarem letounu, kdy všechny povrchy jsou „křivé“, tedy neodrážejí paprsek radaru zpátky, ale někam do strany. Tak fungovalo už první „stealth“ letadlo F-117, které mělo povrch složený z jakýchsi „faset“, takže odrážet radarové vlny přímo zpět mohly jen ostré hrany. Tato metoda má pochopitelně to úskalí, že pokud oblast pozoruje více radarů z více směrů a vzdáleností, jsou zachyceny i paprsky odražené na strany a díky počítačovému síťovému vyhodnocení pak letadlo „neviditelné“ není.
     2. Pohlcením paprsků radaru speciálním materiálem. Což může být třeba jenom barva, to se používá na všech moderních stíhačkách, snižuje to odraz o mnoho procent. F-22A k tomu používá ten tajemný „povlak“, který má bohužel tu vlastnost, že se postupně při letu „obrušuje“, což pochopitelně také přispívá k pohlcování vln radaru, protože nad povrchem letounu je tenký film radarové vlny pohlcujícího prachu, tedy mimo náběžných hran atd.
     Velká letadla, což je pouze bombardér B-2A, mají tyto vrstvy pevné (nemusejí se obnovovat) ale zato pěkně tlusté – někde až metr a více. Což pochopitelně nejde použít u malých stíhaček nebo dronů. Díky tomu je B-2A opravdu „stealth“ ve větším rozsahu radarových frekvencí, protože pohlcování je také závislé na frekvencích a tlustý potah má různé vrstvy pro pohlcování různých frekvencí. Kromě toho je výhodné používání nekovových materiálů, například uhlíkových kompozitů, které některé rozsahy frekvencí také neodrážejí, ale pohlcují.
     3. Aktivní povrch. Letadlo je pokryté miniaturními radarovými přijmači/vysílačí, které přijmají signál radaru a okamžitě vysílají protisignál – tím se vlny vyruší a zpět se vrátí zlomek odrazu. Tato metoda je v počátcích, protože dosud není technologicky použitelná, tedy ne na celé letadlo; používá se to u některých střel. Je to výhodné – tedy bylo by, kdyby to šlo udělat – i jako náhrada palubního radaru nebo rušících systémů. Vše v jednom. Jednou to půjde, až mikroelektronika „dospěje“.
     4. Plasmový oblak kolem letounu – plasma pohlcuje radarové paprsky kompletně. Jenže je problém, jak ji vyrobit kolem celého letadla. Dělá se to vypouštěním nějakého plynu, který lze snadněji ionizovat než vzduch, z mnoha otvorů na letadle, ionizace se provádí velmi vysokým napětím. Hodně to zkoušeli Rusáci, ale jestli to mají v nějakém provozním stavu, netuším. Jisté je, že se to používá na některých střelách, těsně před zásahem cíle, kdy to vyřadí radarové řízení blízké obrany, např. u lodí.

     Dá se k tomu napsat hodně věcí, třeba ještě vliv velikosti letadla a jeho částí vzhledem k délce radarové vlny, kde přichází ke slovu zmíněný pan Rayleigh, ale to už by bylo moc dlouhé na čtení. Každopádně není radarová „neviditelnost“ všemocná, protože letadlo je vidět ve viditelném světle (očima, například), v infračerveném spektru protože je teplejší než vzduch – díky výkonným motorů docela značně, také díky aerodynamice – protože letem vytváří víry a ty jsou vidět na radarech nebo v infra rovněž.

     Celkově vzato, celý ten povyk kolem „stealth“ je dnes převážně bublina, protože Rusáci i Žluťáci předělali čidla svých PVO a leteckých raket na jiné principy než jen radarové – na infra, například. A všechny radary propojili do sítí, zavedli multifrekvenční radary. Tím pádem je „stealth“ akorát „málo muziky“ za hrozně moc peněz. Vývoj v oblasti čidel a počítačového vyhodnocení, sítí radarů je prostě mnohem rychlejší a mnohem levnější, než vývoj „stealth“ letadel.

     To se mi líbí

     • blbíš napsal:

      radarový nevidění se dá vyvíjet i taky tak, že se radary nebudou stavět 😀

      To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       Jo, to je přímější metoda.
       🙂

       Také je osvědčené – třeba u Saddáma to fungovalo – si cizí radarovou a PVO síť prostě od protivníka koupit – stačí zakoupit pár šikovných operátorů nebo inženýrů, kteří u toho pracují. Jenže to jde jen u Arabů, kteří jsou zřejmě schopni prodat i vlastní sestru, u Rusáků tyhle pokusy dlouhodobě selhávají.

       Možné také je protivníkovu síť vypnout – pokud mu to dodávala „spřátelená firma“, která má k dispozici dálkový vypínač. Což se prokazatelně stalo Syřanům, když Izraelci rozbombardovali jistou „textilní továrnu“, dodanou Severními Korejci, z čehož se vyklubal těžkovodní reaktor na výrobu plutonia ve fázi těsně před porodem. Ruské PVO radary najednou izraelské stíhací bombardéry „neviděly“. Vše se dohodlo v zákulisí.

       Ze všeho nejlepší je pochopitelně nelítat, kam se nemá a nebombardovat všechno kolem dokola. Pak takové věci nejsou vůbec potřeba. Ale to se Fašingtonu špatně vysvětluje, jsou v tomto směru velmi nechápaví.
       🙂

       To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Jako když pejsek s kočičkou pekli dort. Výsledek je stejný.
   Škoda, že nenapsal, kde a kdy byla skutečná pravicová vláda podle jeho představ. To by mně opravdu zajímalo. Vypadá to, že vše je levice, tvrdá levice a extrémní levice. A připomíná to komunistické řeči o návratu k Leninovi. Jedni k Leninovi, jiní k echt pravicové pravici.

   To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Já s ním ten dojem neexistence pravice u nás sdílím. Vy tu nějakou vidíte?

    To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Lenin je sice věčně živý, ale nechal bych ho stranou.
    Že je vše dnes levice, tvrdá levice a extrémní levice, s tím bych docela souhlasil.

    Kde je třeba strana, která hájí zájmy normálního bílého Čecha, který celý život studuje a pracuje, má rodinu, stará se o rodiče, sourozence, děti, a nelíbí se mu, že jeho daně jdou na naprosté hovadiny, škodící společnosti, že bezpečnost je čím dál horší, o svobodě brzy nepůjde ani mluvit, podnikání je nastaveno tak, že je to většinou přímá cesta do chudoby a k exekutorovi, … že místo osvědčených tradic se zavádějí psychopatické hovadiny všech možných bláznů, z ženských jsou podivné ambiciózní bytosti bez mateřství a manželství, morálka je nahrazována jakýmisi „lidskými právy“ kozomrdů z kdejaké prdele, …
    Individuální svoboda člověka je okrajována každým dnem, jistotu zachování majetku nemá vůbec nikdo, … když v sebeobraně ublížíte útočníkovi, pravděpodobně skončíte ve vězení, …tomu by se dalo říkat pravice, například – jenže v dnešním slovníku jde o rasistické, xenofobní, sexistické, maskulinní, machistické, … prasárny, „hodné opovržení všech slušných a vzdělaných lidí“.

    Nechceme přece nějakou Utopii na „Hayekův“ atd. způsob, to je jistě pitomost, ale obyčejnou pravicovou stranu, která jistě nebude ideální, bude mít své chyby, časem bude do jisté míry korupční, … ale nebude zrádcovská, protinárodní, … a levičácká do morku kostí. Ani klerikální nebo fašistická. Ani anti-sociální. Ani elitářská.

    Chceme asi příliš.

    To se mi líbí

    • blbíš napsal:

     vono si to nakonec sedne, kchodle, uvidíte … musí!!!

     To se mi líbí

     • kchodl napsal:

      To doufám.

      Protože někdy mám vážně dojem, že všechno, co mě připadá normální, lidské, krásné, zajímavé, správné nebo obdivuhodné je dnes opovrhované, regulované případně zakázané nebo alespoň je to považované za nemorální a neslušné. A co je dobré k jídlu a pití je zaručeně prudce nezdravé, nemoderní a žerou to jen prasata jako já.

      Asi holt budu ten extrémista, rasista, xenofob, homofob, islamofob, misogyn, nevzdělaná venkovská řepa až vidlák, nekulturní prase, zápecník z HodníDolníHnojovéLhoty, … no a ještě si v tom všem spokojeně lebedím a po polepšení netoužím.

      To se mi líbí

      • Bavor V. napsal:

       Je to normální nebo je to paranoia vyvolaná blbečky z NATO: Nejistota a strach z dalších kroků Trumpovy administrativy ale v Taliinu trvají dál. „Viděno z lepší stránky: pokud Putin nezaútočí na Pobaltí letos na jaře a nevyužije toho, že se ve Spojených státech mění vláda, měli bychom být v dohledné době v bezpečí,“ říká Ahto Lobjakas
       https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/pobalti/r~c0666028abda11e6af6e002590604f2e/?utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_term=position-0&redirected=1479457303

       To se mi líbí

      • Jos napsal:

       Vy jste nějak nepochopili podstatu věcí. Pravicový revolucionář Klaus se chtěl podobat bohu a stvořit za šest dní kapitalismus. Jenže mu do toho foukl ďábel a vzniklo cosi nevídaného – lumpenburžoazie. A ta si drží obslužné struktury s názvem ODS, dříve též zločinná ODA, US, TOP09, KDU ČSL, teď ANO atd. Jinou roli než obsluhovat tyhle struktury ani nehledají. Jediné co je na tom politické je fakt, že Klausův ultraliberalismus nebo neoliberalismus je špatný klíč prakticky ke všemu.

       To se mi líbí

       • kchodl napsal:

        Pravicový revolucionář je oxymoron, protože skutečná pravice není nikdy revoluční.
        Spíš by pro ranného Klause sedělo zaškatulkování „pseudo-pravicový trockista“, když už.
        Ostatně, on má jakési „revoluční puzení“ i nyní, jako starý pán, vůbec z toho nevyrostl.
        🙂

        Ale myslím, že nemáte pravdu, protože ať by naši lidé dělali co dělali, dopadlo by to stejně, bylo to ze Západu dlouhodobě připravené a orchestrované, nacvičené do všech podrobností v jiných zemích, Jižní a Střední Amerikou počínaje a JV Asii konče.

        Klausovy revoluční pokusy měly pozitivní vliv v mnoha věcech, napřiklad v tom, že ona „transformace“ (vykradení) proběhlo sociálně relativně únosně, bez hrůz jako například v Rusku nebo na Ukrajině. I v Polsku to vyvolalo hrozné sociální důsledky – proč myslíte že několik milionů Poláků prchlo na Západ, na rozdíl od obyvatel ČR a SR ? Protože se doma nemohli uživit, v těch letech po převratu.

        Klaus a původní ODS, coby platforma oné změny, udělali spoustu chyb, ale obětního kozla bych z nich nedělal. Naopak, byli odstraněni havloidy pod přímým velením Západu, protože vykradení nešlo podle západních představ dost rychle a zákony chránící sociální status obyvatel nebyly dost rychle likvidovány. Skutečně s tím zametli až Tošovského havloidi a pak socani se 4koalou.

        Nyní je to samozřejmě úplně jedno, jsme tam kde jsme.

        To se mi líbí

       • Jos napsal:

        Tohle je na dlouhou diskusi. Klaus a ODS nastavili řadu věcí v této zemi naprosto chybně. Počínaje potlačeným veřejným diskursem o zásadních věcech, přes naprosto úchylné pojetí pojmu vlastnictví, absolutní nepochopení role státu v mnoha oblastech od školství až po kulturu. To všechno se stále projevuje i v současnosti a dokud si to neuvědomíme a nepojmenujeme, nemáme šanci to změnit, ne5kuli napravit..

        To se mi líbí

       • kchodl napsal:

        S tím se dá souhlasit.

        To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Svěží pohled na stará a prastará témata. kolo dějin se točilo, točí a bude točit. A bez Fukujamy. O to, jaké to točení bude se hraje již dnes. Příliš do toho vidět zatím není, ale dynamika pohybu je cítit. Marx vždy tvrdil, že změny musí přijít z nejvyspělejších zemí, tam kde se rozpory nejvíce projeví. Pak také budou trvalé a nevratné.
   Žijeme ve skvělé době, ovšem to vůbec neznamená, že nám bude skvěle. Ale hodně ještě zažijeme.

   To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Bezpochyby. Svá proroctví si většinově nechávám pro sebe (copa dybych se seknul, byl bych za debila), ale třeba rozpadu EU se rozhodně dožít hodlám.

    To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     Aby to nebylo jako v tom starém polovtipu, že když se EUhnije rozpadne, nahradí ji okamžitě něco mnohem horšího.

     Říkalo se to o Sojůzu, o R-U, předtím určitě i o Římské říši.

     To se mi líbí

     • strejda napsal:

      Von, v Číně měli období Válčících států. Byla by to zajímavá zkušenost. Evropa to uměla také dobře. Měla Stoletou válku, Třicetiletou válku, Velkou válku, II. světovou, Studenou a stovky dalších, včetně občanských.
      Možná toho zažijeme ještě víc, než jsem si myslel. Ale říká se, všeho moc škodí. Nejspíš by platil Kchodlův axiom, okamžitě přijde něco ještě horší.

      To se mi líbí

   • blbíš napsal:

    já bych se chtěl dožít toho, aby mi každej dal pokoj, vím že se mi to splní na tuty, ale bohužel tak, jak si raději ani nepředstavuju 😦

    To se mi líbí

 8. kchodl napsal:

  Tak jsem si přečetl všechno, co havloidi včera večer páchali a musím říci, že se překonávali.
  Skutečně bláznivé panoptikum !
  Ale nikdo není mrtvý, dokonce ani žádného „studenta Šmída“ virtuálně neodkrouhli, takže se vlastně nic nestalo. Tedy stalo – zase padla část jejich masek, více lidí vidělo, jací jsou to „vejlupci“ a jakým způsobem funguje mediální žumpa.

  Ještě pár takových 17. listopadů a budou asi muset spáchat seppuku, odstěhovat se do nějakého Havlistánu nebo konečně zapomenout na dolce vita v politice a neziskovkách a začít pracovat, třeba v kamenolomu. Tahle podivná sekta skončila, tedy v politice – ale bezpochyby budou škodit dál alespoň kulturně a sociálně. Do divadla příštích pár let chodit nepůjde, ani si pouštět české filmy či chodit na výstavy.

  Zeman má znovuzvolení jisté, havloidi mu včera připsali zase mnoho procent.

  Co mě potěšilo, jsou stále jednoznačnější hodnocení těchto havloidních aktivit i od lidí, od kterých bych to nečekal, minimálně ne tak příkře a prvoplánově.

  Celkově to bylo vážně vydařené !

  To se mi líbí

  • jaa napsal:

   ale při té zběsilosti pořád stejných lidí … no opravdu ukazují lidem co by se stalo a jak by to vypadalo….

   To se mi líbí

   • Jos napsal:

    Mně ta jejich zběsilost přijde stejná jako u komunistů za Jakeše. Halíci a další sebranka na nás řve: „My jsme vlastníci jediného správného názuru. A kdo s námi nesouhlasí je nepřítel státu a my si to sním vyřídíme“.

    To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.