Mimořádné vydání aneb Jak vrátit Americe její velikost


Včera zde NavajaMM nabídl ruské vydání Trumpova programu. Požádal jsem přítele Hrocha o překlad a ten teď předkládám. Když jsem jej četl v originále, tak jsem tak „nezabral“, ale v překladu se ukazuje, že Trump opravdu asi nebude úplný blbec, jak si myslí třeba Krvavá Madla a jí podobní.

Osobní soupeření prezidentských kandidátů během volební kampaně bylo natolik napjaté, že odsunulo do pozadí programy, se kterými kandidáti bojovali o pozici prezidenta USA. Ruský deník RBK proto připomněl program, který voličům představil Donald Trump:

EKONOMIKA:
-Vytvoření dynamicky se rozvíjející ekonomiky, která během příštích 10 let zajistí  vytvoření 25 mil. pracovních míst.
-Reforma ekonomické politiky: zjednodušení systému progresívního zdanění, obnovu normativně-právní základny, obranu zájmů Ameriky v zahraničním obchodě, modernizace a rozvoj energetické soustavy, „penneyho plán“ (každoroční snížení výdajů Kongresu o 1%, kromě výdajů na obranu, vzdělání a zdravotnictví)
-Růst ekonomiky o 3,5% s perspektivou do 4% ročně
DANĚ:
-Všeobecné snížení daní, především dělníků a příslušníkům nižší a střední třídy
-Zavedení spravedlivých daňových sazeb pro lidi s vysokými příjmy – platit daně musí, ale daňové výdaje nesmí mít vliv na konkurenceschopnost jejich byznysu
-Snížení nákladů na péči o děti – rodiny musí být oproštěny od placení daní v průměrné výši péče o dítě, včetně nuceného pobytu doma s tím spojeného
Základní body Trumpovy daňové reformy:
-Zjednodušení systému progresivního zdanění – zavedení tří daňových pásem místo sedmi
-Zrušení daně z investičního příjmu, strhávané v rámci programu Obamacare (program zajištění přístupu ke zdravotní péči pro 30 mil. Američanů, realizovaného Obamovou administrativou)
-Zrušení daně dědické
-Snížení daně ze zisku ze 35 na 15% – týká se všech druhů podnikání, od velkého po drobné
NÁRODNÍ OBRANA:
-Zrušení krácení vojenského rozpočtu, zvýšení počtu americké armády na 540 tisíc vojáků v činné službě
-Zajištění amerického válečného námořnictva 350 vojenskými plavidly a 36 aktivními prapory, zajištění 1.200 moderních stíhaček pro americké vzdušné síly
-Velké investice do rozvoje moderní protivzdušné obrany k odražení možných hrozeb z vnějšku, modernizace křižníků a nákup moderních minolovek k neutralizaci raketové hrozby se strany KLDR a Iránu
-Úplný audit Pentagonu, zaměřený na snížení byrokracie a zbytečných výdajů a tak uvolnit prostředky k dodatečnému financování vojenského programu
-Podpora válečných veteránů: péče o jejich fyzické a psychické zdraví, sociální adaptaci
ZÁKONODÁRSTVÍ:
-Reforma zákonodárství s cílem zastavit odliv pracovních míst z USA („Musíme přestat trestat Američany za to, že pracují a podnikají v USA“)
-Zrušení „plánu čisté energie“ (Clean Power Plane, týkající se snížení množství škodlivých emisí do atmosféry při výrobě elektrické energie – jeden z projektů Obamovy administrativy), který bude zemi stát 7,2 mld.USD ročně
-Snížení počtu vládních zaměstnanců na základě analýzy systemizace
IMIGRACE:
-Národní priorita – pracovní místa, příjmy a bezpečnost amerických občanů
-Zpřísnění kontroly úrovně imigrace, které umožní snížit její příliv, a jako důsledek, poskytnou více pracovních míst Američanům a zvýšit jejich příjmy
Jak učinit Ameriku znovu první: Trumpových deset bodů

1.Začít práce na vystavění zdi při jižní hranici na účet Mexika
2.Zrušit praxi „chytit a pustit“: každý, kdo nezákonně překročí hranici USA bude ze země vykázán
3.Vykázat ze země cizince, kteří porušují zákony
4.Bojovat s „azylovými městy“ (sanctuary cities – města, jejichž administrace oficiálně zakazují místním službám spolupráci s Federální migrační službou)
5.Neprodleně ukončit platnost dvou Obamových migračních amnestií. Všichni nelegální migranti musí být deportováni, stav pracovníků Federální migrační služby musí být ztrojnásoben
6.Pozastavit vydávání víz v zemích, které nemohou garantovat efektivní mechanizmus prověření identifikace svých občanů
7.Přesvědčit se, že země, do které budou deportováni nezákonní migranti, je skutečně přijme zpět
8.Garantovat možnost fungování biometrických systémů na všech pozemních, vzdušných a vodních hraničních přechodech
9.Přestat umožňovat nelegálním migrantům nelegální práci v situaci v případech, kdy federální zákon zakazuje jejich zaměstnávání
10.Reformovat institut legální migrace, vycházeje z toho, že hlavními zájmy země jsou zájmy Američanů, a imigrace musí být snížena na svou „historicky vzniklou úroveň“
 

OBCHOD:
-Odmítnout Transpacifické partnerství (dohoda 12 zemí o vytvoření zóny volného obchodu v asijsko-pacifickém regionu – dosud USA neratifikovaná)
-Zaujímat tvrdou pozici při zahraničněobchodních jednáních – hájit zájmy amerických pracovníků
-Uložit ministerstvu obchodu pečlivé sledování všech narušení, jichž se dopouští zahraniční státy v rámci existujících obchodních dohod a prosazovat jejich odstranění
-Informovat partnery v NAFTA (Severoamerická zóna volného obchodu – USA, Kanada, Mexiko) o nezbytnosti přehodnocení podmínek, za kterých tam jsou USA zapojeny, až po možnost vystoupení z ní
-Uložit obchodním zastupitelstvům USA vyřídit všechny případy porušení pravidel WTO Čínou, za použití celé váhy prezidentské moci při řešení obchodních sporů s Čínou
ENERGETIKA:
– Učinit USA energeticky nezávislým státem, vytvořit v odvětví energetiky miliony pracovních míst

-Podpořit ropný a plynový průmysl USA, obnovit práci uhelného průmyslu
-Dosáhnout energetické dominance USA na světovém trhu, učinit dosažení tohoto úkolu strategickým ekonomickým a zahraničněpolitickým cílem státu
-Dosáhnout plné nezávislosti na činnosti OPEC
-Zrušit příkazy Obamovy administrace, omezující sféru výroby energie, – to umožní vytvářet až 1,5mil. pracovních míst ročně s efektem 30 mld.USD
ZAHRANIČNÍ POLITIKA A BOJ S TERORIZMEM:
-Součinnost při ustavení regionální stability a oslabení napětí ve světě
Zvýšení vojenského rozpočtu po konzultacích s kongresem, reforma ozbrojených sil, zdokonalování rozvědky a služeb pro boj s kyberterorizmem
-Spolupráce se spojenci na Blízkém Východě v boji proti „IS“
-Vytvoření koalice pro agresivní boj s „IS“ a jeho následné zničení, rozšířená výměna zpravodajských informací s partnery, rozbití jeho systému propagandy a verbování
-Dočasný zákaz vstupu do země obyvatel nejnebezpečnějších a nejnestabilnějších regionů ve světě, které vyvážejí terorizmus
-Vytvoření zvláštní komise pro radikální islám, jejímiž hlavními funkcemi bude vysvětlování nebezpečí radikálního islámu veřejnosti, odhalení ohnisek radikalizace a skupin, podporujících radikální islám
INFRASTRUKTURA:
-Přilákání investic do infrastrukturních projektů, umožňujících vytvoření podmínek pro urychlená hospodářský růst Ameriky
-Podpora investic do odvětví dopravy, rozvoje komunálních a komunikačních systémů, vytvoření moderního a spolehlivého systému zásobování elektřinou, přeorientování státních výdajů na potřeby vnitřní americké infrastruktury
-Vytvoření tisíců nových pracovních míst ve stavebnictví a metalurgii pro zajištění nových infrastrukturních projektů spojených s dopravou, zásobováním vodou, telekomunikacemi a energetikou
-Realizace nového dlouhodobého plánu výstavby silnic, mostů. Tunelů, letišť, železnic, potrubí, přístavů a vodních cest
-Použití nových technologií v národním dopravním systému: moderní potrubí, úspěchy v oblasti námořního obchodu, využití dopravních prostředků nové generace
-Vysokou prioritu programu zásobování obyvatelstva čistou vodou, modernizace systému zásobování vodou
PÉČE O DĚTI:
-Provést změny v daňovém kodexu, které umožní pracujícím rodičům snížit svoje daně o výdaje na péči o dítě a přestárlé rodiče
-Umožnit rodičům otvírání nedaněných spořících fondů k zajištění péče o děti a přestárlé příbuzné
-Zainteresovat zaměstnavatele na zajištění péče o děti svých zaměstnanců v místě práce
-Zajistit šestitýdenní placenou dovolenou pro mladé matky
ÚSTAVA  A  JEJÍ DRUHÝ DODATEK:
-Jmenování soudců nejvyššího soudu, kteří budou hájit hlavní zákony USA (jedná se hlavně o náhradu soudce Scalii): nadřazenost zákona, ústavní svobody, mezi nimi i právo svobody vyznání, slova, tisku a nošení zbraně (druhý dodatek Ústavy USA)
-Právo amerického lidu na nošení zbraně nesmí být potlačováno, a Američané, mající zbraně a ctící zákony, musí mít jistotu, že mají plné právo se bránit, protože policie nemá možnost pomáhat lidem v libovolné době a na jakémkoli místě
-Právo nošení zbraně se musí stát všelidovým – jeho zákonnost musí být uznána ve všech 50 státech
-Reforma systému psychiatrie, jejíž hlavním úkolem se musí stát přijetí efektivních opatření k nepřípustnosti hromadného násilí
VZDĚLÁNÍ:
-Neprodleně zvýšit financování škol na federální úrovni o 20 mld.USD
-Zajistit možnost výběru a navštěvování školy každému z 11 mil. dětí školního věku, žijících v podmínkách chudoby
-Organizovat společně s Kongresem práci na reformě vysokého školství, která umožní univerzitám a colledgím snižovat cenu výuky výměnou za federální úlevy.
Zdroj: http://www.rbc.ru/politics/10/11/2016/58243fba9a79477f6bd5bf01

Text v závorkách jsou poznámky redakce – pozn-překl.
hroch-hlava

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

96 reakcí na Mimořádné vydání aneb Jak vrátit Americe její velikost

 1. vonrammstein napsal:

  Zní to rozumně, cožpak o to. S realizací to bude ovšem pořádnej ořech. Najdou se tisíce důvodů, proč tohle a támhleto nejde. Trump má hodně nepřátel a ti se budou hodně snažit.

  To se mi líbí

 2. brtník v brlohu napsal:

  Na jedné straně slibuje něco co potřebuje hooodně peněz a na druhé straně chce snižovat daně – to je trochu v rozporu. Tedy ne že by se nedalo ušetřit – hlavně v zbrojní oblasti. Je to trochu kvadratura kruhu. Nějak mi něco našeptává že to dopadne tak že se něco zlepší ale nakročí k revoluci. Třeba jen slyším trávu růst…….

  To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Nenechajte sa mýliť, v peniazoch ide o výber dane, nie o sadzby, čo je dôležité. Tá investičná daň a dedičské dane, to sú smeti, čo nestoja za reč.
   Tá daň zo zisku z podnikania – zníženie z 35 % na 15 %: jednak menej motivuje k únikom do daňových rajov, jednak podporuje zamestnanosť, lebo podnikatelia miesto daní budú platiť viac miezd, a jednak pôsobí na to, aby americkí podnikatelia fungovali doma a nie v zahraničí. Spolu s rastom HDP 3,5 % ročne by to malo vygenerovať vyššie daňové príjmy, než dnes.
   Plus – škrty výdavkov Kongresu + zníženie nezamestnanosti a odsun ilegálnych migrantov znamená zníženie sociálnych výdavkov.
   Záver – ten plán nie je finančne nereálny.

   To se mi líbí

   • brtník v brlohu napsal:

    Mno – nejsem si tím tak jistej – ona ekonomika jak se prezentuje – dnes není exaktní věda a pokud je kategorickým imperativem maximalizace zisku, tak bych to tak moc zase jako berné nebral – snižování daní je jenom kapounská mantra.

    To se mi líbí

 3. NavajaMM napsal:

  Vďaka za preklad.

  To se mi líbí

 4. jaa napsal:

  Není to nic nesplnitelného. Sovětům se podařilo pomocí podobného plánu de fakto přeskočit století vývoje západu do kosmické éry. . Počítám že autor byl buď výborný student – ale nevím čeho ?historie CCCP? nebo přímý účastník. Nevím jak kdo z Vás, ale myslím že pan Knopp by si mohl pamatovat. Je to už strašně dávno – měla jsem k rusku takový leták nalepený vzadu v sešitě – sedmi nebo desetibodový – plán z let 20tých. Bylo tam – zrušení negramotnosti – mladí co uměli číst a psát se rozjeli po sojuzu a na venkově učili, potom elektrifikace- elektrárny, vodní cosi – vč. zavlažení suchých oblastí obrácením řeky.strojírenství, zemědělství. budování domovů pro sirotky …,
  V podstatě tam bylo všechno co se potom do a po II, WW plnilo.
  Už jsem to několikrát hledala ale nikde nic. Zvlášť na WIKI nic – což mne sice neudivilo, ale faktem je že podle toho se zřejmě i v některých zemských lokalitách – Irák, Egypt, Lybie, Syrie , Kuba – jelo, proto ten na tamější místní poměry nebývalý skok civilizační. Možná, že kdyby se to učilo a takhle praktikovalo i nadále – k mnohým malérům by se nedošlo.
  Nevzpomene si někdo z těch starších??? O čem jsme se tenkrát učili a jak se to jmenovalo??

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Patrně se jedná o NEP, tedy nový ekonomický plán

   To se mi líbí

   • Ahele napsal:

    NEP byl vyhlášen Leninem v r. 1921 v reakci na velice špatnou hospodářskou situaci a jednalo se o dočasný návrat k tržnímu hospodářství. Mělo to být pozvolné až na jedno či dvě desetiletí. Teprve poté se mělo přistoupit ke kolektivizaci. Preferován měl být těžký průmysl (prosazoval Trockij?). Opuštěn byl Stalinem v r.1929? na základě zpráv o špatném vývoji hospodářství celkově, ale hlavně šlo o potravin. Bylo nastartováno v podstatě válečné hospodářství. Bylo přistoupeno ke kolektivizaci, která měla přinést jednat zvýšení množství potravin a jednak zvýšiení přílivu venkovského obyvatelstva do průmyslu a do měst. Byla zahájena industrializace.
    Stalin měl v té době prohlásit, že Rusko má pouhých 10 let na to aby přežilo a pokud to nedokáží, tak bude zničeno.
    Co se týká Stalina, tak to se neučilo. Některé informace se začaly objevovat až po roce 89. No možná spíš až po roce 99, když se začali vymotávat z Jelcinova bačování.
    Na ZŠ byl zmiňován pouze Leninův NEP. Stalin byl i za nás tabu.

    To se mi líbí

    • jaa napsal:

     v půli padesátých se to učilo na základkách. a podle toho co si pamatuji, není to, to co wiki uvádí. Faktem je že 13-14tiletým, žijícím tady, mnohé bylo nepochopitelné. – negramotnost, přes tehdejší poválečné výpadky elektřiny . že někde není, že vody je málo a pod. Jídlo jsme neřešili. Stačil chleba nadrobený v meltě, nebo namazaný povidlama, a pod. Byla jiná doba – proto sofistikovaná nová ekonomická pravidla by mlá´ďatům nic neříkala . Měli jsme také úplně jiné zájmy. Bylo to něco jiního ale….

     To se mi líbí

     • Ahele napsal:

      Zřejmě jste stihla ještě dobu před tzv. odhalením kultu.

      To se mi líbí

      • jaa napsal:

       NJN- pamatuju dobu, kdy ti lepší žáci stáli čestnou stráž u smutečních fotek Stalina a Giottwalda, a my „ostatní“ jim tiše záviděli, že se nemusí na rozdíl od nás učit. Proto asi mám na dost věcí poněkud jiné hodnocení.

       To se mi líbí

  • Jos napsal:

   To byl patrně plán GOELRO. Plán rozvoje národního hospodářství sovětského Ruska na základě elektrifikace. Byl naplánován na 15 let a splněn někdy ve 30.letech.

   To se mi líbí

 5. Ahele napsal:

  K tématu článku. Nemyslím, že program sestavoval Trump sám. Musel mít sakra dobré poradce a spolupracovníky. V té souvislosti se ještě dopustím kacířské myšlenky. Někteří tady zavadili již dříve o Pjakina. Tento pán někdy na začátku toho volebního tyjátru na otázku kdože si myslí, že to vyhraje prohlásil, že to bude Trump. Zdůvodnil to tím, že on je ten, kdo v USA nastartuje změny, které jsou nezbytné a který je provede tou nejhorší dobou.
  Vlastně on má být ten fackovací panák, protože lidem se ty změny nebudou líbit až k nim skutečně dojde. Musí být prý pozvolné (jedno dvě desetiletí?) poněvadž prudká změna by znamenala velké nebezpečí pro celý svět. A k té by došlo, pokud se se situací v USA nezačne někdo zabývat co nejdříve.
  Tzn., že Trump to za jedno volební období stěží může zvládnout a tudíž za ním stojí někdo, kdo na změně má rovněž zájem. Pjakin si myslí, že je to GP. Já nevím, ale já si myslím, že za sebou má určité kruhy (a ne bez vlivu) v USA, které ještě neztratily rozum a jestli je to i jakýsi GP tím lépe.
  Uvidíme jaké lidi si přivede. Zatím se objevila dvě tři jména a dva z nich jsou bývalí ze zvláštních služeb.

  To se mi líbí

 6. bob napsal:

  Jakkoli se netajím sympatiemi k Trumpovi, tak bych to nepřeceňoval…
  On papír snese všechno.
  Na duhou stranu velcí lidé si dávají velké cíle.
  Zaujaly mě výdaje na zbrojení.
  Kladu si a zdejšímu publiku, co by nastalo, kdyby se přestalo zbrojit.
  Kde by pracovali Ti, co jsou na zbrojení napojení?
  Snížil by se počet válečných konfliktů?
  ……..??????

  To se mi líbí

 7. brtník v brlohu napsal:

  Pokud jde o Rusko tak co vím tak nejlepší zdroj je kniha – Stalin Krev a sláva – autor Svjatoslav Rybas.
  Vývoj bude rozhodně zajímavý – z Čínského pojetí – aneb – všechno bude jinak, na rozdíl od volby Obamy jde podle mne o začátek nějakého posunu – je otázka kam, ale i už Obama byl předzvěstí že se něco děje, byť se v něj dávaly přehnané naděje.
  Systém není reformovatelný, ve vzduchu je revoluce – apropo nepluje Aurora směrem k Potomaku?

  To se mi líbí

 8. Bavor V. napsal:

  Také zajímavý odkaz. Pokud by se našel někdo, kdo by to převedl z krční choroby do jazyka, bylo by to zajímavé pro všechny. Aneb jak funguje ideologická výchova v Německu
  https://sciencefiles.org/2016/11/11/deutschland-goes-crazy-schueler-sind-verzweifelt-ueber-die-wahl-von-donald-trump/

  To se mi líbí

 9. kchodl napsal:

  Visí to už pár dní na Trumpově webu, od středy ráno, kdy bylo už jasné, že bude prezidentem.

  Jak vtipně podotkla „jaa“, je to v podstatě „Stalinský plán“. Není na tom nic nesplnitelného, jen to bude „tanec mezi vejci“ a proplutí mezi „Scyllou a Charybdou“, přičemž nelze hledět na nějaké to rozšlápnuté vejce a uražené kusy lodě. Když se káci les, létají třísky.

  Ať již se to povede či se něco nepovede, světu to určitě pomůže, protože se Dumberica začne zabývat sama sebou a přestane se arogantně navážet do celého světa. Dosud takové věci měli v podstatě zakázané, v rámci politické korektnosti se o tom všem vlastně ani nesmělo mluvit.

  Když jsem se při návštěvě zmínil, že to tam vypadá jak v Mogadišu nebo že ten a ten most asi brzy spadne a tak hrozné okresní silnice nemají ani v Albánii, okamžitě následovala jejich obvyklá vypatlaná otázka „Why do you hate America ?“ (Proč nenávidíš Ameriku ?). Tak moc jsou oni zombifikovaní – kritika je nepřípustná. Amerika je nejlepší, basta fidli.

  Když jsem se neopatrně zmínil, že u nás má každý zdravotní pojištění zahrnující i operaci srdce nebo transplantace, že území je pokryté vrtulníkovou záchrannou službou zdarma a že maminky chodí na mateřskou minimálně na dva roky, byl jsem bez výjimky prohlášen za lháře. Amerika je nejlepší – nic takového není možné, v Československu se bydlí v zemljankách a k jídlu jsou jen brambory, někdy. Viděli to ve filmu, odporovat bylo marné.

  Kdo cokoliv kritizuje, je škarohlíd, nemá pozitivní myšlení a je pravděpodobně „loser“ (ztroskotanec). Pokud se ukáže, že jste bohatý a vzdělaný – tedy loser evidentně nejste, a přesto říkáte takovéhle věci, pak jste určitě blázen nebo je přímo nenávidíte. Tak to mají v makovicích poskládané.

  A platí to i vnitřně, pro ně samotné. Když skupina vzdělanějších maminek – některé z Evropy – začala vyvádět ve škole, že jejich „Veselá matematika“, podle které učí (spíše blbnou) děti, je zvrhlá záležitost, vedení školy je napráskalo coby protistátní elementy, málem teroristky, načež se rozjelo úplně kafkovské vyšetřování.

  Připomínalo mi to vyhnilý Sovětský svaz 80. let minulého století, konkrétně rok 1986, kdy jsem tam byl poprvé a „přestavba“ sotva začala. Totalita a dekadence, marast a hnití. Plus vraždící fašistická policie, to ani v Sojůzu neměli. Ani no-go zóny a zfetované negry, pakistánské a portorické gangy, svoloč všeho druhu puštěnou ze řetězu.

  Takže se vůbec nedivím tomu obrovskému nadšení z Trumpa, který najednou říkal v rádiu a televizi věci, za které by běžného člověka zcela jistě na minutu vykopli z práce, pravděpodobně by skončil před soudem a možná i ve vězení, určitě finančně zlikvidován. Trumpovy noční tweety byly natolik nekorektní, že mi to přeposílali všichni američtí známí, jako by byl Trump nějaký kouzelný Gandalf, který zlomil Sauronovo prokletí. V lidech to probudilo obrovské naděje.

  My v Čechách samozřejmě víme (nejen z Cimrmana), že období nadšeného očekávání je vždy vystřídáno obdobím zklamání, což se v Americe prohlašuje za jejich vynález, tedy „Gartnerovu hype křivku“ (ačkoliv se jedná o Cimrmanovu křivku):

  Problém asi bude, že američtí náckové se ve světě natolik „zamotali“, že uvedení všeho do normálního stavu bude vnímáno – a žumpou snaživě zdůrazňováno – jako „velká americká prohra“.

  Nejen jako konec SSSR, ale mnohem hůře – spíše jako pověstná německá „dýka v zádech“. Což bohužel dává, až se Trumpův plán tak či onak povede a „Amerika bude opět skvělá“ neblahé signály do budoucna, kdy americký nacismus, tedy jejich „výjimeční a nenahraditelní“, může velmi ošklivě vyhřeznout mnohem více než kdykoliv předtím.

  Bohužel a naštěstí – jak se to vezme – skepticky si myslím, že i kdyby se trumpetistům všechno povedlo, původní postavení Ameriky jako světového hegemona se již nikdy nevrátí. Americký dluh je nesplatitelný. Svět nesedí na zadku a vývoj na nikoho nepočká. Maximálně budou jednou z vyspělých zemí, jako jsou evropské země, Japonsko nebo Rusko, brzy Čína. Ale hospodářské a pracovní centrum, „kovárna světa“ bude v EuroAsii. Budou rádi, když se vyhnou občanské a rasové válce – všechno je lepší než RAHOWA.

  Alternativně, pokud se Trumpův „Stalinský plán“ nepovede, bude USA velmi ošklivou zemí třetího světa, něco jako Brazílie na steroidech. Paláce za vysokými zdmi a vedle toho drogami promořené favely, to vše pokryté kamerovými sítěmi a vraždícími policejními drony. To bych jim nepřál.

  Je i možné, že Trump není Stalin, ale spíše Chruščov, takže úpadek bude pokračovat, byť pod vzletnými hesly. Hodně záleží na tom, jaké si zvolí lidi do týmu. Ale zatím to vypadá docela optimisticky. Nicméně se musí počítat s odporem dosavadních pseudoelit, který bude velmi silný.

  Osobně jsem velmi zvědavý – a bude to pro mne představovat jakýsi signál, jak moc se dá jejich reformě věřit – zda zařízne šílený projekt stíhačky/útočného letounu F-35. Ten projekt je totiž záměrně postaven jako „nezaříznutelný“, protože výroba tohoto šmejdu je rozprostřena po celých USA, každý stát a kongresman z toho má své korupční peníze, mohou operovat zaměstnaností v továrnách v každé „Horní Dolní“.

  Přes všechny pochybnosti je zvolení Trumpa obrovskou nadějí pro Ameriku i celý svět. Hitlery by byla epická katastrofa pro všechny, to je bez debat.

  To se mi líbí

 10. cobolik pacholik napsal:

  vsetko,co prehadzovacka naplanoval mocno pritiahnute za vlasy a ani za 20 rokov nebudu valne vysledky,ja tu zijem ponad 4 petiletky a zacinal docista od piky,potom skoncil na spodku a ked prestal pit ohnivu vodu zmenil som vsetko doslova,dane nizsie,skade sa naberie na zbrojenie a prilepsenie rodinam s detmi,ze zamestnavatel priplati,tak jak u vas priplaca,priplati,ale sebe nie holote,ja neverim,ze amik pojde na stavbu za 20$ a ked urobi a neraz som videl a vidim 10% z toho,co ost holota,ci cigan z mexico,toto uz zauzivane tu a zmenit,vsetko bude drahsie,ked zacnu len amii robit,tu sa robi len puska americka a zradlo,vsetko ostatne china,ja nemam valnu ekonomicku gramostnost,len gazdovsky rozum,hlavne treba jebnut banky,poistovne a farmaceuticke firmy,tie beru jak svina,toto,co prehlasuje prehadzovacka,si predstavte u vas,bude cech robit,jak chochol za polovicu,ci soboty nedele,tvrde pochybujem,ja delal v cesku na par otrokov z holomouce bolo to v usti/labem pepici stavby veduci ich prosil,ze im za pol hodiny,ked dlhsie zostanu po 500 hotovena drevo da, ani jeden nezostal,len ta glupa vychodniarska holota doliala beton a lialo sa v ten den 300 kubikov v tej chemicke a 50 milionov bolo na 6 rokov a po pol roku uz nebolo haliera,nikto nebude robit za menej a raz tolko,ci uberie tym kurvam,co sa volaju CEO?jasne da sa vela veci napravit,ale podla seba viem,to mocno boli a treba byt o tom presvedceny a vvyinut otacky jak kurva,to plati v akejkolvek casti nasej cinnosti na tej zemi a ja pochybujem mocno,ze tu by nieco take preslo,bo mexica kopnu do riti,neviem si predstavit amika cistit zeleninu a umyvat taniere v restaurant za 10 na hodinu ja robil s union workers,ja s prstem v prdeli,bez nejakej velkej namahy robil toto,co oni cely den a este dristali,jak tazko robia,mi polozili obrubnikov 500 metrov to na krize zdochnete,bo obrubniky sa robili z takych zulovych kamenov 6sti sme robili,amici 4 a urobili za 8 hodin 70 metrov mi za 11 hodin 500,jasne robili sme na doraz,bo mali na druhy den robit asfalt,ale v normalny den to 300m prstem v riti,jasne tak robit,to za desat rokov sa rozpadnete jak suche hovno,pri pade z lavicky,myslim cisto obrubniky,ale vzdy sa to obmnienalo,pri pijatike a takom nasadeni som vydrzal,6 rokov,potom som prestal pit a este 5 rokov,keby som to robil dotraz uz by som 6 rokov bol kalika a keby pil 10 rokov pod drnem,nerobim tu zo seba andy stachanova,ci placem jak maricka magdonova,cisto moju prax a skusenosti,ja barz tej petiletke,co prehadzovacka nahodil verim tak 30%,bo zatial to nie len amerike to sa neberie bohatemu,ale holote bo v 2007 roku tu bola recesia a vsetko padlo,za rok bolo viacej milionarov a miliardero a stale sa pisalo,ze barz slabo ide,skade sa urobilo este viac bohatych,upozornujem,som ozno jednoduchej vesnickej buran,ale za zivot moj kuk a potom prax dali jasne,na NISA sport pisalo,ze som bol presvinsky blizko tym mojim jebnutym kukom(mozno teraz nedobry kuk) nazdar,ale dlhe…

  To se mi líbí

 11. Petrpavel napsal:

  Žádnou velikost nevrátí, Amerika žádnou neměla a nemá, nic nezmění (stejně jako Babiš nic nezmění v ČR). Pozici celosvětového agresora a vyžírky musí ponechat poněvadž by ho sežrali všichni od rockefellerůsorosů až po posledního černocha. Nic tam neumí, jen zbrojit, bít se v prsa, loupit světové bohatství a mozky. Vzpomeňme na Obamománii před osmi léty, teď je Trumpománie. Lid musí být oblbován.
  Jedinou naději pro nás vidím v tom, že něco zvorá a Ameriku oslabí, tady bych viděl možnou souvislost s Gorbačovem. jenom tady.
  Malá ukázka jejich způsobu demokratického ovládání světa a jeho bohatství :

  To se mi líbí

  • cobolik pacholik napsal:

   tak jak cech umi,bo vidno,ze tam nieco je tak aj amik umi,to vsade v normalnom kraji,len nenazratych kuriev uzernickych,tym malo a ty uz robia,co chcu,vid china,singapur,taiwan…
   narobene hocijake pracovne miesta,ci hlavne fondy suvisiace s financiami,tych treba prihamovat,toto pred 20 rokami tu nebolo jasne podla mna v roku 2007lehman bross zacal bankrot a operoval s 300 miliardami majetku,potom wachovia,AIG, a banky co davali pozicky,poistovne,vsetci propojeny lepsie jak nervovy system v palici,holota prestala platit,bo po 3 rokoch take percenta,ze sa nervovy system zosypal a zacalo sa sypat,ja dumal,ze FBI zacne vysetrovat,jak kurva taky kapital,tolko sa zarabalo a ani para nad jazerom penazi nezostala a mulat dal 800 miliard,congress schvalil z tych penazi si brali odstupne a druhe firmy,znamena banky prijimali tych,co doviedli banky na dno a este im davali bonus nastupny,bo vysoko kvalitny manager,mne hned jeblo,kdekolvek som isiel robit,najprv kukal par dni,co viem,a jak mi ide,nahodil cenu za hodinu a ked mi pasovalo delal som,bo v jakejkolvek ludskej cinnosti,musi byt medza a platit regula a financie reguly nemaju a ked svoje,bo ja stale hovorim,ze pre mna jedna plus jedna dva,pre finacnu instituciu a vsetky tie vykurvene fondy to 8 stale si k tym 8 pridavaju a ty co musia doplatit rozdiel nemaju uz a preto dumam,ze problem je v tych vysoko vzdelanych finacne gramotnych manageroch akeholvek razenia,oni su diery na lodi skade najviac voda priteka do lodi a holota nestiha pumpovat a lodka sa topi…docista priklady doby kamennej davam,ale cujem,ze som kurevsky blizko realii.
   bo ja neviem naisto tu nejaky financne gramotny,bo kuknite na blomberg news,ja kazde rano,to cisto chanel od financii,ty CEO a hocijaky big managers to bity skurveny komunisticky komisar od peniaza,svoju idieologiu tak podava,su sebeisty,jak by sedel v tanku a sutrem dakdo hadzal do neho,mne sa zda,ze oni myslia,ze to jak na obrazovke play station,ta ich neohrozenost v ich presveceni,na vlas mi jebne politicky nacelnik,pred 35 rokmi,ci hocijaky ideologicky vypatlanec zo socializmu,hej jak bilak,ten ked ristal to kus intelegentnejsi rusky komunista kukal jak tela,ale nehamovl ho bo taky su istota kazdej ideolgie a hej bolo vyrocie umrtia dubceka,keby ho neboli zajebali,ani kryl by nebol umrel zo zialu a CS by fungovala dalej.zase dlhe a myslim tie moje filozoficke uvahy tu ma zacinaju srat, a budem za kokota staci napisat hej,alebo nie.

   To se mi líbí

 12. LB napsal:

  Překvapuje mě to svaté nadšení mnohých pro Trampa. Je velice naivní.

  Copak nečtete nahoře v programu, že chce zvýšit výdaje na zbrojení? Neslyšeli jste Giulianiho, že bude obnoven program protiraketového štítu (čti radar na Brdech) a posílena přítomnost vojsk ve východní Evropě? Neslyšeli jste zvoleného viceprezidenta, jak se v televizní předvolební debatě vyjádřil, že Putin skrček, s kterým budou jednat silou?

  Viceprezident si vůbec zaslouží víc pozornosti, jak ukazuje prof. Lichtmann, kterého tady někdo chválil, snad p. Bavor, pro přesnost předpovědí.
  http://zpravy.idnes.cz/volby-trump-impeachment-lichtman-predpoved-fz2-/zahranicni.aspx?c=A161112_102225_zahranicni_fka

  Nebude potřebná žádná cesta do Dallasu a nejspíš ani im-píč-ment, vojensko-průmyslový komplex už najde cestu jak tohoto „stavebního podnikatele“ zformovat podle svého gusta.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   No vám asi uniklo, že ono „svaté nadšení“ se týká vítězství nad médii a podobnými organizacemi. Co se týká samotné osoby vítěze, jsme na rozpacích úplně stejně.

   To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    Babiš taky vítězí nad médii a podobnými organizacemi. Dokonce i jako osoba je mi sympatický (bohužel ta banda s ním a kolem něho je k nesnesení).
    A k čemu nám to je? Opít rohlíkem se tomu říká.
    Šroub dotažený k prasknutí mírně povolil (stejně jako Trump) , takže nepraskne . Škoda! Raději bych čekal na to prasknutí s kalouskyfialyclintony než s díval na trvalé přežívání mafiokapitalismu s babišisobotkytrumpy.

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Já myslím, že to prasknutí bychom nepřežili, a já mám život rád. Ať je jaký chce.

     To se mi líbí

     • Petrpavel napsal:

      Já přežil to prasknutí v 1945, v 1948, v 1968 i v 1989, tak proč ne toto 🙂 ?

      To se mi líbí

      • Bavor V. napsal:

       Protože tahle rána by už mohla být smrtelná. Žádný samet, ale atom.

       To se mi líbí

       • Petrpavel napsal:

        Pokud jde opravdu o přežití : kdo vyvolává nesváry mezi stát, majdany, barevná jara, a přináší tím nejčn pocit nebezpečí?
        Co raději takhle :
        „ … jsem pro spolupráci, klidně i pro vznik nového obranného společenství. Evropské státy by měly najít společnou řeč, spolupracovat a zároveň nepodléhat tlakům, které se mnohdy snaží pouze Evropu záměrně rozdělit. Prostě je před námi znovu úkol svolat novou konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, nemusí být v Helsinkách, klidně může být v Praze, a protože už nejsme v bipolárním světě, tak by takový bezpečnostní systém pro Evropu garantovaly jak Spojené státy, tak Ruská federace, ale také Čínská lidová republika jako náš strategický partner.

        Všechny tři jmenované státy jsou stálými členy Rady bezpečnosti, a tak by se naše území a území Evropy už nemohlo stát válčištěm. Tedy místem, kde se vedou válečné operace. Byla by to i garance, že nebudeme zataženi do válečného konfliktu, se kterým nesouhlasíme. Evropě a našim potenciálním spojencům máme co nabídnout. …“

        http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/sloupky/nase-zeme-neni-bitevnim-polem/

        To se mi líbí

  • jaa napsal:

   Bohužel, ale tak docela nevěřím, že by osoba jeho formátu s něčím podobným nepočítala.. Je to realista. Děcka rozmazlená nemá, a že to zvládl při tom vydělávání peněz dokazuje, že mu to myslí – vždy o krok dopředu. Tož uvidíme…

   To se mi líbí

  • jaa napsal:

   NNO podle mýho selskýho – právě ten štít mi evokuje, že myslej realisticky. On bude potřeba . protože začnou-li stahovat vojáky, spousta místních vládců se bude chtít ?pomstít? za příkoří či ústupky, které museli dělat, možná taky proto aby si vylepšili renomé, a budou si chtít z emeriky ukrojit, Zvlášť saudové… ;pak japonci – co dotovali 40% rozpočtu americe. už od války.. takže .. všechna ta vycvičená vojska bude doma potřeba na obranu – tedy pokud aktivisti a podobné to oné nezačnou vnitřní rozbroje,
   Vypadá to že nejen tramp ale i větší nezveřejňovaná část velení už toho rozkladu jues má plné zuby. A to ještě nevíme fšecko.

   To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Jaké „svaté nadšení“ ? Copak jste nečetl diskusi ?
   Nikdo není nadšený z programu a politických slibů, těch všichni četli a slyšeli bezpočet.
   Jde o něco úplně jiného.

   Co je vskutku hodno nadšení, je Trumpovo zničení té odporné Orwellovské „politické korektnosti“, amerického zcela nekritického lhaní a mlčení o úpadku USA, stejně tak zpochybnění jejich strašlivé zahraniční politiky. Když si takové věci může dovolit prezident, může každý – samozvaná mediální „ideopolicie“ najednou lapá po dechu a je v totálním šoku.

   A nejenom mediální žumpa, ale i všemožní „levicoví“ a „demokratičtí“ či „neokonští“ aktivisté, kteří promořili celou společnost. Je to americká verze bolševismu, přesněji trockismu, která roztáhla pařáty úplně všude.

   Dále je naprosto bezprecedentní, jakým způsobem volby vyhrál. To postavilo všechny politické a PR mágy úplně na hlavu. Nedělal skoro žádnou placenou kampaň v televizích, nekoupil si žádnou televizní reklamu – mimo volebního dne, kdy to pustil naplno – na úroveň, kterou jela Hitlery celou dobu. Ale předtím skoro nic.

   Jediným aktivním prostředkem byly jeho tweety, zbytek obstarala internetová alternativa zadarmo a z nadšení. A samozřejmě neustálé, 100%-ní negativní očerňování ze žumpy, všemi myslitelnými kanály.

   Tedy to už máme druhou záležitost, která je hodna nadšení – po zničení „prokletí PC“ – a sice naprosté znevěrohodnění žumpy. Po tomto vítězství ve volbách je nejsilnější ovládací mechanizmus – masová média – smrtelně zasažen, stejně jako se tomu stalo po prezidentských volbách u nás. Američané všech vrstev se „probudili“, evidentně začali hledat a ověřovat zprávy na internetu a masově nevěří televizím a tisku.

   Možná znáte jeden z Orwellových citátů:
   „Říkat pravdu v čase všeobecného klamu je revoluční čin.“

   I kdyby se Trump ukázal jen bublinou a simulakrem, je to v tomto ohledu revolucionář, hodný obdivu. Ale on bublinou není, je to, co je – úspěšný a nezávislý podnikatel, který neměl celý život nic společného s politiky – až na to, že si je musel kupovat jako každý podnikatel, tak je společnost totiž zařízena, i u nás, pokud byste to nevěděl.

   Trump nikomu nic za své zvolení nedluží – mimo své voliče. Nikdo mu nedal peníze na kampaň, nikdo ho neprotlačoval – právě naopak, celý establišment a všechny politické a vlivové organizace šly ostře proti němu. A všechny ty „šedé eminence“ fatálně selhaly.

   Můžete si myslet, že se všechno stalo náhodou, že je Trump pouze úspěšný poloblb, který má štěstí, ale to je samozřejmě zcela dětinská poloha. Nepochybně dokáže vyvažovat a nulovat všechny možné vlivy, je velmi zdatný manipulátor a řečník, dokáže výborně vyjednávat. Je to komunikativní člověk, který budí nadšení, úctu a ve svém okolí oddanost a věrnost ke společným cílům. Neničí nebo dokonce nevraždí své oponenty – jeho životní historie není plná podivných úmrtí spolupracovníků, jako třeba historie ClintonGangu.

   Má i svou lidskou polohu. Víte například, že přijel na pohřeb svému tchánovi do ČR, ačkoliv je se Zelníčkovou už léta rozvedený ? To bylo dávno před jeho prezidentskou kandidaturou, nehonil žádné PR body. Nebo že si svou tchýni Zelníčkovou pozval na volby do USA ? A byla s ním po dobu voleb i jeho první manželka Ivana ?

   Že se takový člověk dokáže dostat na nejvyšší americkou pozici, je prostě hodno nadšení.

   To se mi líbí

   • LB napsal:

    Svatá prostoto !

    To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     Velmi chabé. To neumíte argumentovat ?
     Takovéhle výkřiky… aspoň to napište latinsky, když už.

     To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     Nezdá se Vám poněkud idiotské, když Trumpa tituluje „bigotním lhářem“ profesionální lhář z tak neskutečně profláknuté žumpy, jako je New York Times ? To je skutečně k smíchu.

     Nebo ona „předpověď“ prof. Lichtmana, na rozdíl od jeho predikce výsledku voleb na základě statistiky, učiněná totálně „z voleje“ ? Máme mu věřit, protože je profesor a protože správně použil statistické faktory v jiném případě ? Nemáme se ho zeptat také na kvantovou provázanost, tajnosti života chroustů a UFOuny ?

     „Impíčment“ je zajisté teoreticky možný, jako se to povedlo náckovské demokratické žumpě v případě Nixona, když chtěl zastavit vietnamskou válku, vyjednával s rudou Čínou a troufnul si nakouknout do tajemného účetnictví Pentagonu, tlačil na FED a jejich falšování Brettonwoodského systému. Jenže nejsou 70. léta, žumpa právě utrpěla fatální porážku až smrtelné zranění a máme internet.

     Republikánský Kongres si takovou věc nemůže dovolit, to by mohli GOP rovnou zrušit. Čelili by povstání celé bílé Ameriky, která je ještě ke všemu po zuby ozbrojená, na rozdíl od té barevné. A má za sebou také armádu, letectvo a námořnictvo. Pár lunatických idiotů ve velkých městech to nevytrhne, ani za pomoci kompletní žumpy a Soroše k tomu.

     Je to zkrátka úplná pitomost, blábolit v takové situaci o impeachmentu. Ale je to pěkná výpověď o alternativní realitě, ve které zřejmě žijí.

     Jakmile by GOP nešla Trumpovi a jeho administrativě na ruku, Trump zcela jistě udělá právě to, o čem lunaticky blábolí „Demokraté“: založí své hnutí a vykašle se na republikány. Což bude jejich „polibek smrti“.

     Tak jsou „rozdané karty“ a nevidět to může jenom totální slepec – nebo mediální ychtyl.

     To se mi líbí

     • anonymouse napsal:

      Profláknutá žumpa New York Times hlásá, že prý, po zvolení Trumpa presidentem USA (nešťastném, jak jinak), zůstává poslední velkou baštou liberalismu a svobody ve světě Merkelová v čele Německa.

      Kladně je hodnocena její reakce: dle Stefana Kornelia (jeden z jejích biograferů) prý veřejně pro Trumpa nastavila pravidla; sice mu poblahopřála k vítězství, ale zárověň si stanovila podmínky.

      AKA „lunatici nadále blouzní“. 🙂 🙂 🙂

      http://www.nytimes.com/2016/11/13/world/europe/germany-merkel-trump-election.html

      To se mi líbí

     • anonymouse napsal:

      Radikální část „Demokratů“ se na demonstracích proti výsledkům voleb usilovně snaží zlikvidovat poslední zbytky kredibility jejich strany.

      Postupují přitom značně efektivně: neplýtvají silami a své úsilí zaměřují převážně na oblasti, ve kterých s převahou zvítězili právě Demokraté. Přitom, v zájmu větší publicity, někteří jedinci rozbíjejí co jim přijde pod ruku.

      Lze očekávat, že se jim tak podaří zajistit další posílení vlivu Republikánů ve volbách v roce 2018, a pravděpodobně i Trumpovo vítězství v roce 2020.

      To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       Zřejmě je ovládl Putin, jinak se to nedá rozumně vysvětlit.
       🙂

       To se mi líbí

      • jaa napsal:

       No já se těm americkejm „demogratům“ ani nedivím. Víte, děláme fšichni chybu a dost podstatnou. Je sice pravda že se tvrdí že amerika je země neomezených možností. Hmm, ale nějak si nedovedu představit, že by si někdo – kdo si umanul že se stane prézou tohle mohl zajistit sám s hrstkou placených duší. Nesmysl. Možná je tam někdo – něco – o čem se nepíše – kdo už má toho poklesu emer. plné zuby a dokáže vidět, kousek dál než placení presstituti. jEN TAK SMÁZNOUT KANDIDÁTY VLASTNÍ PARTAJE, PŘESVĚDČIT VĚTŠÍ ČÁST z 350 mil lidí není práce skupinky lidí, a navíc s těmi protiakcemi a nesouhlasem presstitutů. Nevím, možná jde o potlačení vlivu židovsko- bankéřskáé partičky, nebo už je opravdu situace tak vážná že se do záchrany ameriky pustili. o my víme.
       Navíc ty snahy o odtržení Kalifornie a pod. Oni si vážně myslí ,že svět jim za to postaví slavobránu a… vždyť ztratí veškerý vliv. Všechny výhodné smlouvy byly přece uzavřeny pod tlakem USA, takže odejdou – li kdo se s nimi bude bavit. Nastanou pro ně ty samé podmínky jako pro všechny jiné pidi státy.
       Ale možná se mýlím, kdo ví

       To se mi líbí

   • čtenář napsal:

    já jsem tu americkou volební kampaň nesledoval,jak jsem již jednou uvedl,
    jenže,kdo má nyní pravdu?
    v naší žumpě psali,že ten pohřeb byl v roce 1990 a rozvod s Ivanou v roce 1992,jestli má pravdu naše žumpa,tak nebyl „už léta rozvedený“

    To se mi líbí

 13. Petrpavel napsal:

  Co, kdo nám zabraňuje bránit se ohrožení? USA, EU a vedení ČR, se světlou výjimkou na Hradě. Komunisti tohle uměli, tehdy péče o rodiny s dětmi byla v celém světe nevídaná…jo, byla to ale totalita….raději se demogratycki lidskoprávně ničíme:
  „ …Evropské státy plánují dávat miliardy eur Turecku i dalším zemím, aby udržely migranty před branami Evropy. Je to účinný nástroj?
  Stejně se ty miliardy rozkradou a nepoužijí tak, jak by měly. Kdyby se tyto peníze věnovaly na podporu porodnosti Evropanů, tak nemáme problém s porodností. Když spočítáme, jak se rychle zvětšují islámské komunity právě proto, že jejich natalita je mnohem vyšší než Evropanů, je to jednoduchá matematika. Matematika řekne, že za x desítek let bude většinová populace islámská. Je to dokonce jedna z oficiálních teorií, není to nic nového. Můj spolužák ve Spojených státech amerických, voják z Kataru, mi řekl rovnou: Proč se bráníte, když my vás přerodíme. A řekl mi to v roce 1994. …“

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Byvaly-velitel-ceske-armady-general-Sedivy-obraci-pozornost-na-Teplicko-Jde-o-muslimy-A-prozradil-take-co-mu-v-USA-rekl-vojak-z-Kataru-462259

  To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Má pravdu, předseda.

   Proto je nutné, co chce dělat Trump. Podporovat rodiny a porodnost. Státně.
   A radikálně zamezit imigraci, vyhnat kozomrdy zpátky do jejich zemí, tam ať se přerozují jak je ctěná libost. Ale musí počítat s tím, že živit se budou sami. Ropou a plynem mohou krmit třeba velbloudy, protože obojího je dost jinde – a když na to přijde, ekonomicky a válečně je embargo první věc, ke které dojde.

   To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    Chce … ale dělat to nebude. Proč, víte stejně dobře jako já.

    To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     To tedy nevím. Proč ?

     To se mi líbí

     • Petrpavel napsal:

      Nejsem příznivcem, a ani zběhlý a nich, dlouhých analýz které všechno spíš zamlží než rozuzlí.
      Mnohokrát to i tady bylo opakováno :
      0) I Trump je produktem této Ameriky která nám byla příkladem v budování „našeho“ kapitalismu á la „z chudého chlapce milardářem“, jenomže ta doba už je tam i nás pryč. Zůstává jen „z chudého chlapce chudý chlapec“ a „z bohatého a vlivného otce bohatý a vlivný jeho chlapec“. Proč by to teď měnil?
      1)Usazená vrstva špíny nedovolí změnu i kdyby se zbláznil a chtěl ji prosadit.
      2) Zbrojení, základny, války : naprosto nic nového, jen zvýšení výdajů.
      3) Snížení daní? – kde vezme na slibované podpory všeho možného?
      4) Co je mi do Ameriky? Když budeme zvyšovat výdaje na zbrojení a vyzbrojovat NATO které nás nechrání ale ohrožuje?
      5) Rusko? Čína? Asad? Irán? Kuba? Proti komu jinému se budou vymezovat? Přece nevěříte, že proti Saudské Arabii, IS, Británii, Kanadě, Turecku, EU ovládané merkel a holland?

      To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       Neodpověděl jste na otázku, proč podle Vašeho názoru nebude Trump podporovat rodiny a porodnost. V kontextu předcházejícího je jasné, že mi šlo o rodiny a porodnost „křesťanské civilizace“, tedy bílých Američanů, stejně jako u nás jde o evropské bílé obyvatelstvo. Samozřejmě to není jenom rasová otázka, jde o vzdělání, pracovitost, kulturu, víru. O jednotnou společnost (societu), ne o budování ghet (i bílé chudiny). V širším kontextu o obranu „civilizace bílého muže“, se vším, co k tomu patří a na co můžeme být právem pyšní.

       Takže, proč to podle Vás Trump dělat nebude ? To mi vážně není jasné.

       Ke zbytku bodů (kvitujji, že indexujete od nuly, jako v programovacích jazycích, jsem na to zvyklý), k tomu se těžko mohu vyjádřit, když není známo dohromady nic – jen několik dokumentů z Trumpova programu. Nevíme, kdo bude pověřen čím, jaká je časová osa a tak dále. Z toho by se totiž dalo usoudit, co jsou jen politické bláboly a co je bráno smrtelně vážně, i zhodnotit šance na realizaci.

       Všeobecně, co víme, tak k bodu ad 0) sociální mobilita v USA poklesla asi na úroveň Británie (nedávno mi někdo ukazoval takovou statistiku), což je proti minulému stavu učiněná tragédie. Zbytek bodů má jedno společné: USA řídí, kontrolují a okupují celý svět mimo Ruska, Číny a pár rozvojových zemí. Takže vše, co se u nich „šustne“, bezprostředně ovlivňuje naši realitu. Mínění Makrely, Hollanda atd. je irelevantní, protože žádné nemají, jsou to jen loutky na fašingtonských nitkách. Ohledně daní, ekonomiky, zbrojení, fašingtonských válek – faktický stav známe, je úděsný. K tomu totální předluženost „atlantické civilizace“, kdy skoro vše je „Ponziho schéma“, tedy „letadlo“.

       Obyčejná evoluční cesta – v rámci systému – z propasti asi nevede. I kdyby se o to trumpetisti pokusili, změny musí být nad rámec dosavadního fungování, tedy revoluční. Musí se změnit systém, v mnoha důležitých ohledech a parametrech.

       Nicméně optimistické je už jenom to, že se konečně někdo pokusil veřejně definovat problém a začal říkat pravdu. Fáze popírání problémů skončila. A pokouší se s tím něco dělat, něco jiného, než rovnou spustit světovou válku a pak idiotsky doufat, že to dopadne stejně jako minulé světové války, tedy že USA vydělají a celý svět bude na sračku. To by se totiž v případě WWIII nestalo, v první řadě by byly zničeny USA.

       WWIII by tedy nespustil ani současný establišment, nově reprezentovaný Hitlery, kdyby vyhrála. Ale mohli se pokusit spustit několik konvenčních „malých vítězných válek“, pro odpoutání pozornosti od blížícího se amerického krachu (spíše atlantického, protože celá EUhnije padne na hubu s USA) a bolestného pokusu o další záplatování.

       Je známo, že na amerických základnách kolem Sýrie, hlavně na Guamu, se začala velmi podezřele hromadit bojová letadla a navyšovat zásoby munice nade všechny meze. Naposledy to tak bylo před 14-ti lety, když chystali druhou válku se Saddámem. Byla by z toho válka se Sýrií, Íránem a Ruskem, z počátku lokální a omezená. Ale Američané by ji prohráli – v tom lokálním měřítku, protože oblast je v dosahu ruského A2/AD a logistiky, přes to nejede vlak. Asi nějaký americký lunatik počítal s tím, že „hru na kuře“ by „Putin“ nehrál a raději by se stáhl, ale k tomu by téměř jistě nedošlo.

       A to se díky prohře ve volbách již nestane. Na mnoha posledních akcích Opičáka je vidět, že je silně proti válečnému „řešení“, protože začal likvidovat svědky americké spolupráce s ISILem a Al-Kajdou. Z dronů a letadel bombarduje vedoucí kozomrdy z jednotek „umírněných rebelů“. Nastal prostě „úklid“, alias „velké čištění“.

       V brzké době se dá v USA očekávat vlna sebevražd mezi středně a výše postavenými lidmi v tajných službách a v politických kruzích. Protože nová americká vláda začne všechny tyto věci vyšetřovat, o tom není pochyb. Jen v účtech Pentagonu – co je známo – chybí nejméně 6.5 bilionů (10e12) dolarů.

       USA zkrátka čeká velké „zemětřesení“, zvolení Trumpa byl jen začátek začátku.

       To se mi líbí

       • Petrpavel napsal:

        Přečetl jsem si znova odstavec programu nazvaný Péče o děti. Typický pravicový přístup, stejný jako u naší „pravice“, který přinesl co? Pokles porodnosti.
        Chytání čtyř blešek, aby se neřeklo, v zablešeném kurníku.

        To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Nezapomeňte na to, že některé věci prostě v USA nejsou a to, co my považujeme za samozřejmost bude u nich sociální revoluce.

        To se mi líbí

       • Petrpavel napsal:

        Nejsou, a nebudou!
        Ale proč ne u nás, kde ty dobré stránky známe?

        To se mi líbí

       • kchodl napsal:

        Přesně jak píše pan Bavor, nesmíte to vnímat pohledem Evropana, navíc ještě polepšeným československou zkušeností. V USA je i to, co píše Trump, v podstatě sociální revoluce. A má to dobře zjištěné – protože přesně to, co uvádí, lidem nejvíce vadí – výběr škol, „vyžírání“ státních prostředků na vzdělání jen školami s patřičnou ideologií (kulturního marxismu), šílenosti „Common Core“ osnov, …

        To se mi líbí

       • Petrpavel napsal:

        Kdyby tam byla demokracie a kdyby to lidem tam vadilo, už dávno by to přece změnili. Demokracie byla u nás do roku 1989 poněvadž když lidem něco vadilo tak to mohli změnit a změnili (že jsme se zmýlili s tímto faktem nesouvisí).
        Čekám tedy na ty změny v USA 🙂

        K pochopení mého postoje příklad :
        Představte si, že u nás vyhraje prezidentské (a, aby to bylo srovnatelné, stane se i předsedou vlády) volby populární (jako teď v USA Trump) Babiš. V PS a v Senátu svým vítezstvím zároveň zajistí převahu ODS, TOP 09 a KDU-ČSL (srovnání programů těchto tří našich parlamentních stran s Republikány snad nepopřete, ANO je slepenec) tak jako zajistil Trump. Tak, a jaké by bylo vaše očekávání vývoje u nás?

        To se mi líbí

     • Petrpavel napsal:

      Kateřina Konečná to řekla dnes v Partii na Primě znova : ne ti dva, ale jedině Sanders, neúspěšný konkurent Clintonové v Demokratické straně, by mohl – možná! – být změnou.

      To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       Na Kateřinu Konečnou trpím, ale v tomhle je naprosto mimo. Sanders žádnou změnou není, sám je problémem.

       Je letitým inventářem americké politiky, jedním z nejvíce šílených a nebezpečných lidí, protože šíleně nevypadá – nicméně je. Jedná se o typického reprezentanta „milionářských socialistů“, tedy té „levicové“ americké velkoměstské verbeže z „lepších lidí“. Levicového na nich ve skutečnosti není nic – jen možná to, že „vědí“ jak se mají chovat chudí: poslouchat je a volit. Je to arogantní nacistická banda.

       Všimli si jeho zastánci, co se doopravdy stalo v „demokratických“ primárkách ? Sanders kanalizoval odpor proti úděsné Hitlery a přivedl všechny své potenciální voliče pěkně pod Hitleryinu sekyru. Stačí si poslechnout jeho rezignační projev, ve kterém všem „doporučoval“ volit Hitlery. Bylo to zkrátka už dopředu domluvené, součást strategie.

       Ale zjevně takové tupé triky fungují – ještě dnes demonstranti proti Trumpovi skuhrají, že chtějí Sanderse – jenže toho nedostali a nedostanou – sežrala ho totiž Hitlery, jen to zamlaskalo. Toho si nevšimli, což je pozoruhodná slepota.

       To se mi líbí

       • Petrpavel napsal:

        Můžu se se Sandersem mýlit. Fakt o něm nevím skoro nic. Ale ona?

        To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Otázka je, co ví ona a zda nepodlehla té mediální masáži o „levicovém“ kandidátovi. Protože v USA něco takového prostě neexistuje. Tam je buď vpravo nebo ještě více vpravo (podle starých pravolevých klišé)

        To se mi líbí

       • čtenář napsal:

        ANKETA: Jestřáb Clintonová vs. nevyzpytatelný Trump. Koho by volili čeští politici

        Kateřina Konečná (KSČM), europoslankyně: S velkým sebezapřením bych zvolila Hillary Clintonovou. Pokud bych si opravdu musela vybrat. Pokud nemusela, nevolila bych ani jednoho. Domnívám se, že Trump je egomaniak bez reálného programu a představoval by značné riziko. S politikou Clintonové často nesouhlasím a už teď se bojím, jak vojensky zaměřená bude její zahraniční politika. Ale Trump by byl neřízená střela s rukou na nukleární spoušti, což považuji za nepřijatelné.

        Zdroj: http://www.lidovky.cz/anketa-jestrab-clintonova-vs-nevyzpytatelny-trump-koho-by-volili-cesti-politici-gig-/zpravy-domov.aspx?c=A161107_180019_ln_domov_ELE

        To se mi líbí

       • kchodl napsal:

        To netuším, asi neodolala tomu Sandersovu obrazu v médiích a programu. Všichni salónní levičáci – počínaje Chomským – toho dědulu adorovali. Sice je možná starý jako Trump, ale proti Trumpovi, který je pořád „jura“ je Sanders starý pán – zjevem, projevem i chováním – ale to je to nejmenší, ve srovnání s dalšími nedostatky. Největší samozřejmě je, že zradil své voliče – předem.

        Kateřina Konečná musí chodit do jámy lvové – do toho Uhnijního hnilostánku. Něco jim tam asi sypou do žrádla nebo míchají do vzduchu. Jinak si nedokáži vysvětlit, že by tak zblbla.

        Kdo si přečetl Sandersův program a je vychován v levé části spektra, plus postrádá fyzikální vzdělání – takže mu nevadí ty „zelené“ bláboly o obnovitelných zdrojích a oteplovací propaganda, může se mu to líbit. Pokud mu tedy nevadí celý ten „baťoh“ kulturního-marxismu, od juvenilní justice po multi-kulti. Tomu Sandersovu programu chybí už jen takové ty obrázky Ježíše s anděly, ze „Strážní věže“.

        Jinak by mi to asi uniklo – levičácké pitomosti nečtu – ale jeden můj známý grafik někdy zjara nakreslil do firemního webového časopisu – raději pod pseudonymem svého šéfa – zábavný komix, který má vypovídající název „Sanders a HomoElfové zavádějí americký socialismus“. Mělo to velký úspěch, začali tajně vyšetřovat jeho „sekčního managora“.
        Takže jsem si tu zhovadilou pitomost sehnal a přečetl.

        To se mi líbí

       • anonymouse napsal:

        Inu, nestačím zírat, jak intenzivní je confirmation bias převážné většiny protitrumpovců.

        Zatímco Trumpovi přívrženci většinou nedělají ukvapené závěry a vyjadřují – pokud jde o Trumpovu osobnost během kampaně – naději v obrat k lepšímu, tj., prohlašují něco ve smyslu „počkejme a uvidíme“, Trumpovi odpůrci jsou si téměř vždy naprosto jisti, že Trump je to úplně nejhorší, co mohlo kdy svět potkat (stačí nahlédnout k čulíkům – tam je výběr toho nejhoršího, co se dá v médiích nalézt 🙂 ).

        Jak vážně lze, z hlediska zaujatosti vs. věrohodnosti, tvrzení jednotlivých stran brát nechť si každý posoudí sám. 🙂

        To se mi líbí

       • Petrpavel napsal:

        Anonymousi, ukažte mi tady jediného odpůrce Trumpa 🙂
        Pokud tady jsou odpůrci, tak USA.

        To se mi líbí

       • anonymouse napsal:

        Petrpavel: bude stačit tohle?

        1. LB (https://poznamkypanabavora.wordpress.com/2016/11/12/mimoradne-vydani-aneb-jak-vratit-americe-jeji-velikost/comment-page-1/#comment-87847) – confirmation bias jak vyšitý 🙂

        2. je zde řada odkazů na články, případně i citace, které confirmation bias obsahují.

        To se mi líbí

       • anonymouse napsal:

        BTW, konkrétně jsem reagoval na odkaz v příspěvku čtenáře (o kus výše v threadu). 🙂

        To se mi líbí

       • Petrpavel napsal:

        Nechci anonymousi lpět na detailech, ale vámi argumentované „…Nebude potřebná žádná cesta do Dallasu a nejspíš ani im-píč-ment, vojensko-průmyslový komplex už najde cestu jak tohoto „stavebního podnikatele“ zformovat podle svého gusta…“ není zpochybňování Trumpa, ale USA …Velmi přesné.

        To se mi líbí

       • anonymouse napsal:

        Hmmmmmmmmmm. 🙂

        Nemáte, ani Vy, ani LB, tu nejmenší šanci zrovna o tomto něco vědět až do té doby, než to bude nějakým způsobem potvrzeno.

        Usuzujete pouze na základě předchozích informací, aniž byste měl nějaká konkrétní nová fakta.

        Confirmation bias jak vyšitý (přesně jak z definice). 🙂 🙂

        To se mi líbí

       • oh napsal:

        Sanders, i kdyby svůj program realizovat chtěl, by dopadl ještě hůř než Obama. Demokratický prezident proti oběma republikánským komorám kongresu. Prosadil by nejspíš jen velké nic. I kdyby se opravdu snažil – protože ani na podporu Demokratů by se nemohl spolehnout. Nezapomeňte, že lidi, co tahají za provázky u Demokratů, si vybrali Killary.

        To se mi líbí

 14. Petrpavel napsal:

  Recept pro „naše“ bartošky a dyky a krausea další tzv. „umělce“… :jenomže ti nemají žádný formát :
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/VIDEO-Slavny-herec-chtel-zfackovat-Trumpa-Po-volbach-se-citi-hrozne-462566

  To se mi líbí

 15. Rosťa napsal:

  Dobrý fór člověka pobaví

  To se mi líbí

 16. Petrpavel napsal:

  Kdyby snad někdo chtěl pochybovat o tom, že se nic v USA volbou prezidenta nezmění, tak pár fakt z wikipedie :
  “ …Členové kongresu bývají znovuzvoleni ve své pozici v průměru v 90 % případů. Náklady na kampaň pro jejich znovuzvolení jsou zlomek nákladů na získání křesla v Kongresu, pro rok 2012 činily 1 689 580 dolarů.
  Od ledna 2014, poprvé v historii amerického kongresu, je víc než polovina jeho členů milionáři dolarových, podotýkám) a desítka nejbohatších z nich má jmění v hodnotě 1,052 miliardy dolarů.
  Podle průzkumu veřejného mínění z dubna 2016 mají důvěru v kongres USA 4 % Američanů. …“

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.