Čtyři body suverenizace Ruska


Přední ruský geolog a známý veřejný činitel, akademik Vladimir P. Polevanov*) se v rozhovoru pro informační agenturu RU-SMI zamýšlí nad významem podzimních parlamentních voleb v Rusku. Jeho docela neortodoxní názory vám předkládám….(Poprvé jsem vám jeho názory představil skoro přesně před rokem – pozn.překl.)

Vstoupili jsme do období krize, což není třeba zvlášť komentovat – všichni o tom víme. V období krizí se politická činnost vlád projevuje zvláštním způsobem. Dnešní situace se velmi podobá situaci kolem roku 1995, kdy byla ostrá krize, a prezidentu Jelcinovi hrozilo, že nebude pro další funkční období zvolen, a tak byly založeny desítky stran, což bylo v té době velmi jednoduché (a dnes je to ještě jednodušší). A tyto desítky politických stran šly všecky do voleb. Já sám jsem se na to tehdy také skočil a založil jsem stranu „Nové Rusko“. Byla to strana vojáků – jediná toho druhu- a to proto, že na druhém místě kandidátky byl velitel ruských výsadkových sil a na třetím velitel Černomořské flotily, dále tam patřil Ruský svaz veteránů výsadkových vojsk, Ruský svaz veteránů ministerstva vnitra a Ruský svaz veteránů Afghánistánu. Civilisté tam prakticky nebyli. Naivně jsem si tenkrát myslel, že „…kolik máme jen členů rodin…“, takže milion hlasů nabereme … Organizoval jsem předvolební mítinky, absolvoval nekonečné množství vystoupení – tenkrát jsem byl čerstvě vypovězen z vlády, takže mě skoro všichni znali.

Jak jsem ale pak pochopil, všecko bylo daleko jednodušší – bylo málo peněz. Takže jsem natáčel nejrůznější spoty, vystupoval v regionálních televizích- to nestačí! Proto, aby si vás zapamatovali, musíte během měsíce vystoupit nejméně 17x v hlavním vysílacím čase na prvních celostátních kanálech – pak si vás za měsíc zapamatuje tak 30% diváků – vše ostatní jsou vyhozené peníze, ať vystupujete kdekoli. To ale není to úplně nejdůležitější. Hlavní roli hraje ona multipartajnost – kde vyhrají ti, kteří vyhrát mají. Pokud by byly jen řekněme 4 partaje, pak by bylo možné, aby se lidi vrhli na jednu-dvě z nich (třeba ke „Spravedlivorosům“ nebo ke Komunistům), ale efekt oněch desítek straniček (tenkrát bylo na seznamech kolem 50 stran – a už jen ta obrovská hromada papíru lidi rozčilovala), tak tedy efekt je ten, že odeberou hlasy komunistům, Žirinovskému, něco i vládnímu Jednotnému Rusku, ale celkem ty straničky dosáhnou v úhrnu tak 3-5% – mám-li to vyjádřit odborně, jde o tzv. kanalizaci protestu. V době krize tedy bude mít volič možnost hlasovat, pro koho chce, ale efekt padne právě oněm dosavadním 4 parlamentním stranám. To není finta nová – už Mao Ce Tung a jeho kulturní revolucí „…ať vykvetou tisíce květů..“, ty kvítky vykvetly, oni je pak zkosili (udává se 15-20milionů obětí), což ovšem v čínských měřítcích tolik neznamená. Připomeňme si jiný jeho výrok: „…ať zemře 400 milionů Číňanů ve válce proti americkým imperialistům a sovětským revizionistům, jen když zvítězíme a myšlenky marxizmu-leninizmu se rozšíří po celém světě. Pro takový úspěch nebude ta oběť vysoká!“.

Takže takovýto postup je znám a já se od straniček typu „PVO“ nebo „Přátel piva“ distancuji, ale ke vstupu do oné čtyřky velkých parlamentních stran nemám také nejmenší chuti. Jde o čistě kouřovou clonu, která má účel kanalizovat protest.
To se mimochodem týká i tzv. jednomandátových volebních obvodů. Odtud se tam může probojovat tak maximálně 10-15 nových nejznámějších lidí, nespojených se systémem, z celkových 225 – to by byl gigantický úspěch… Ačkoli, i ty okamžitě překoupí vládnoucí strany – okamžitě, no a stanou se součástí systému. Je třeba vycházet z toho, že volby u nás i ve světě jsou byznys-projektem.

Vrátíme-li se k volbám roku 1996, je dnes už známo, že v nich vyhrál Zjuganov (KPRF). Ovšem tehdejší šéf ochranky prezidenta a místopředseda parlamentního branného a bezpečnostního výboru Koržakov ihned prohlásil, že moc nikomu nepustí… takže Jelcin zůstal u moci. Na otázku, zda jsme se neměli s někým spojit, odpovídám, že se nikdo s nikým spojovat nechtěl – stejně jako dnes. Vždycky je příliš mnoho vůdců a málo řadových indiánů. Dokonce i komunisti, kteří mají významný elektorát, půjdou do voleb nejméně ve třech stranách „komunistů“. Někteří jsou dokonce odhodláni se soudit o název „komunistický“ jako značku … Podobná situace je ale i u liberálů – nikdo s nikým nechce – jako pavouci ve sklenici.

Předpokládáme-li, že do Státní dumy projdou nynější 4 parlamentní strany (Jednotné Rusko, KPRF, Spravedlivé Rusko a LDPR Žirinoského), nabízí se otázka, kdo to vše koordinuje: – jednoznačně Kreml. A zda je to osobně Surkov, nebo šéf administrace Ivanov, nebo nějaké speciální oddělení, to není důležité. Důležité je, že v tučných tzv. „nulových letech“ po r.2000 desítky stran nebyly potřeba – nebyla po nich poptávka. Ale v krizi je třeba vypouštět páru občanské nespokojenosti – a to se nejlépe provádí prostřednictvím desítek straniček, které spolu nekooperují.

V takové Číně od roku 1948 je v parlamentu 8 stran (tam je ale 88 milionů komunistů) – podobně je  v USA, také 8 stran, ale pravidelně vyhrávají jen dvě. Ve francii se, chválabohu, objevila síla, která doširoka rozhání kyvadlo lidové nespokojenosti (M.LePen), která má šanci stát se prezidentkou – pravděpodobně jí k tomu pomůže EU, která zavařila tu kaši s migranty. Stojí za ní nejspíš národní byznys, který nepotřebuje doma konkurenty.

Pokud jde o náš národní byznys a naše patrioty – tak ti se mezi sebou rvou ještě víc než ti liberálové. A my, koneckonců, ani národní byznys nemáme, nemáme ani národní banku …  Centrální banka Ruska (CBR) je jen přívěskem amerického FEDu a kompletně včleněna do tzv.Washingtonského konsensu (WK).. Putin zatím neslyší na úpěnlivé výzvy Sergeje Glazeva k odpojení se od WK a navíc jmenuje Kudrina odpovědým za vypracování strategie rozvoje země. Takže při takové ultraliberální vládě národní byznys ani nebude.

Pokud se zeptáte na potenciální vůdce vlasteneckého společenství, pak odpovídám, že Putin takovým je, ale v jeho okolí nikdo víc. Dnešní stav bude trvat, dokud bude mít lid dostatek trpělivosti. Tady platí, Leninovo, že revoluční situace nazrává, když vrchní vrstva nemůže a spodní nechce. Tady ale horní vrstva může (vytvářejí partaje a v potřebném momentě zapínají debilizaci) a spodní vrstva se chce podřizovat. Existuje tedy konsensus a revoluční situace není. Skvělou knížku napsal S.Rybas o revoluci roku 1917, kde m.j. píše, že ke svržení cara bylo třeba spiknutí celých pěti elit Jediným východiskem je tedy rozkol v elitách. A k němu u nás došlo, soudě dle toho, že Bastrykin**) otevřeně vystoupil proti liberálům. Žádná revoluce zdola se nekoná. Revoluce, k revoluci se všichni chystají, revoluce se režírují. A vzpoura – proč byla asi zřízena Národní garda, proč se udržují na vysoké úrovni silové struktury, pro jim zvedli platy? Tak jakápak vzpoura? Revoluce se konají v zájmu výměny vrcholových struktur, jeden systém láme druhý. V roce 19717 zvítězila buržoazie, pak Američané podpořili bolševiky, protože Rusko vstoupilo do války o návrat průlivů Bospor a Dardanely (admirál Kolčak chystal na říjen výsadkovou operaci k obsazení Istanbulu), na druhé straně Rasputin, který poměrně úspěšně přípravu revoluce brzdil, byl zabit (ovšem nikoli knížetem Jusupovem, jak se tvrdilo, nýbrž anglickým agentem), protože nebylo možné připustit připadnutí průlivů Rusku (-proto první dekret „O míru“…).

Proto se situace může změnit pouze, pokud si vrchnostní seskupení začnou dělit moc a stále se zužující trh majetku, byznysu, atd. A tato dělba už začala – Bastrykin, což je zástupce zjevně silové vrchnosti, se vyslovil pro deliberalizaci ekonomiky. Takže už se objevila první zrna nového systému. Jde o to, že vrchnost našeho systému už konečně začíná chápat, že na Západě ji nikdo s otevřenou náručí nečeká a rozvratem hospodářství si jakoby podepisuje rozsudek smrti (podobně jako svého času Berezovskij). O lidu tady nelze mluvit, na ten kašlou vždy a všichni. A v to, že je Západ přijme oni skutečně upřímně doufali. Jelcin (a s ním jsem se setkával poměrně často) byl skutečně přesvědčen, že ani armádu nepotřebujeme, protože jsme na věky přáteli, že odzbrojeni vplujeme do civilizovaného světa, který nás přijme…. Pak se sny rozplynuly a on si ke konci uvědomil, že všecko je jinak. Navíc – já jsem svého času organizoval kosmodrom s pracovním názvem „Svobodný“ a s volacím „Sen“ (dnešní Vostočnyj), to je moje myšlenka. Dokonce ke mně časopis FORBES poslal ke 20.výročí svého dopisovatele, aby mi blahopřál a zeptal se, jak to vlastně bylo. Nosná moje myšlenka byla – vytvořit tam infrastrukturu, kterou, a s tím i celý ruský Dálný Východ, by země bránila všemi svými ozbrojenými prostředky. Nedávno jsem hovořil s jedním z generálů blízkých Jelcinovi a on mi řekl, že jsem rozhodnutím o vytvoření kosmodromu zachránil celé vojenské letecké seskupení Dálného Východu, protože Jelcin měl k podpisu výnos o likvidaci vojenských základen, raketových základen, atd – on ho přemluvil k jejich zachování jen kvůli nutnosti ochrany toho kosmodromu (což zachránilo i místa minimálně 50 tisíc příslušníků armády). Byl jsem gubernátorem Amurské oblasti a denně jsem sledoval svodky, abych si m.j. ověřil, zda ceny zboží, především potravin u nás nepřesahují okolní oblasti, ale také jsem sledoval zprávy o přeshraničním pohybu našich – dnes už zase přátel – Číňanů. Ukázalo se, že si tam špacírují jako na promenádě. Přecházeli ale s čistě pragmatickým cílem: – ryby, které se táhly vytřít, měly ve zvyku se třít v levobřežních, ruských přítocích Amuru. Číňané tam sypali látku, která rybám nesnesitelně páchne – a ty přeplavaly k vytření k nim na opačný břeh. Tehdy jsem si, po dohodě s velitelem pohraničních vojsk, předvolal velitele všech pohraničních jednotek a zeptal se jich (bylo jich asi 20 od kapitána po podplk.), proč změnili naši státní hranici v promenádu? Na to jeden z nich řekl větu, kterou slyším dodnes: – přece po nich nebudeme střílet? To řekl člověk, kterého země platí, dala mu hodnost, který je voják a střílet je povinen – natolik byli zblblí onou antimilitaristickou propagandou. A tak byly dezinformované všecky silové struktury – a to potřebovala státní moc, aby si mohla nerušeně dělit majetek. V tom to celé bylo.

A moje doporučení onomu mocenskému seskupení? Jsem kategoricky proti revolucím. Doporučoval bych využít zkušeností Číny. Byl jsem tam čtrnáctkrát, přednášel jsem tam a nedávno jsem napsal knížku. Jak Čína dosáhla toho obrovského skoku od zaostalé socialistické feudální země před 20 lety až po dnes první ekonomiku světa?  Základní předpoklady:

 1. Vůdce – Teng Siao Ping, který vytýčil jasné úkoly a požíval autority u obyvatel. My takového lídra zatím máme.
 2. Tento vůdce se nebál vydávat příkazy nepopulární na Západě – rozehnání liberálů na náměstí Nebeského klidu, je kompletně jeho zásluhou. Proto my jsme rozehnali „Bolotnou“ – a správně jsme udělali, protože její organizátoři se pokusili zorganizovat revoluci. Rozehnali jsme je bez tanků. Ony tanky v Pekingu ovšem měly příčinu, o které se jaksi nemluví. Armáda vyslala parlamentáře (asi 30 lidí) k těm tzv. studentům, aby se domluvili na pokojném rozpuštění demonstrace. A ti tzv. pokojní demonstranti (o kterých se v masmédiích tvrdilo, že „jsou to přece děti!“) všecky parlamentáře před očima vojáků pověsili! Poté armádě nikdo už žádný rozkaz dávat nemusel…
 3. Klíčová! – Jestliže svého času V.I.Lenin bral pod kontrolu poštu, telegraf a nádraží, tak my dnes – pokud nepřevezmeme pod státní kontrolu centrální banku, nedokážeme se rozvíjet, dokud budeme podřízeni tzv. Washingtonskému konsensu. Čína má skoro 100% bank národních – proto si mohou dovolit financovat infrastrukturní projekty, které se v nejlepším případě zaplatí za 20 let, nebo také vůbec – ale elektřina, dopravní spojení, rozvoj země potřeba je! Proto my tím, že jsme se honili jen za ziskem, jsme zničili skoro všechna letiště, kdy u nás při gigantických vzdálenostech zůstalo 300 z původních 1.200 regionálních letišť (což ani tehdy nebylo mnoho, protože jen Aljaška jich má 1.200). Novopečení dopravci vyšroubovali ceny vnitrostátních letenek do astronomické výše – letenka z Jakutska do Irkutska je dražší než z Moskvy do Paříže.
 4. Kontrola celostátních masmédií.

Nakonec musíme provést suverenizaci (takto mírně to nazvěme) klíčových odvětví hospodářství:

 1. Strategické suroviny
 2. Přístavy
 • Energetika
 1. Železnice

Těžké strojírenství, stejně jako obranný průmyslu se může rozvíjet s podílem soukromého kapitálu.

Při obchodní a průmyslové komoře bych ustavil soud, který by určil, nakolik zákonná byla privatizace těch, či oněch aktiv. Takže ne státní, ale nezávislý soud. Aby se jasně řeklo, zda a jaké zákony byly porušeny při privatizaci Jukosu a Lukoilu, a zda se tedy vrátí do vlastnictví státu, atd. K tomu je ale nezbytná vůle hlavy státu a zmíněná deliberalizace. Udělat to musíme, protože nám toho už mnoho nezbylo. Jestliže svého času Margaret Thatcher nazvala SSSR  „Horní Voltou s raketami“, tak lhala. Pokud by to řekla dnes, tak bych s ní docela souhlasil. Jediné, co nás v podstatě drží ve třídě velmoci, je naše triáda jaderných zbraní, která díky modernizaci podstatně překonává USA. Takže v tomto smyslu můžeme být relativně v klidu.

Musíme mít ale plán strategického rozvoje, protože loď, která neví, kam pluje, nechytí vítr v potřebném směru. A my zatím nevíme, kam plujeme. Rusko se nejdřív vrhlo na Západ, že nám pomůže – ten nás pomohl shodit na polojeskynní úroveň a teď se nás pokouší dorazit, když Putin zjistil, že cesta na Západ je cestou do hrobu. Teď se jaksi obracíme na Východ, ale musíme pochopit, že jediná cesta, kam se obrátit je – k Rusku – vlastní cestou. Ten plyn, který nutíme kdekomu, ten potřebujeme sami. Jen v Moskevské oblasti jsou celé regiony bez plynofikace – a takových je … A Čína se bez našeho plynu do 10 let obejde, protože valný podíl čerpá s Turkmenistánu (3 plynovody), koupila bohatý šelf v Barmě a vybudovala tam potrubí, má největší zásoby břidličného plynu na světě a má dnes už i vlastní moderní technologie, které dokázali vyvinout, nebo okopírovat americké – během jediného roku, a už 3 roky je úspěšně používají.
Půjdeme-li svojí cestou, pokud nová ruská elita tento obrat uskuteční – máme jedinečnou šanci stát se z „Horní Volty s raketami“ hospodářsky vyspělou soběstačnou zemí s velkou historií. Rusko je vlastně poslední šancí lidstva. Západní svět shnil nenávratně a beznadějně. Lidožrouti z USA a jejich liberální fašizmus jsou tím, co ohrožuje planetu Zemi. Existuje dokonce i monografie amerických autorů, která má takový název „Liberální fašizmus“. Je to země, která v zájmu záchrany svého dolaru, své hlavní zbraně, je ochotna rozpoutat 3.světovou válku, a nebýt našich jaderných zbraní a raket, už by tato válka byla v Evropě. Oblíbená hra USA je střetnutí Ruska a Číny v jaderné válce – to je jejich sen. Pokud by se, nedej Pánbůh, někdo z těch liberálních omezenců dostal k moci v naší zemi, pak tato válka bude nevyhnutelná.

Vůdce naší země musí hledat oporu ke změnám především ve svém okolí, vládnoucích elit – v nejbližším okolí. Pak už se mu dostane podpory od obyvatel díky působení televize. Když jasně demonstruje, že vymete ten rakovinný nádor liberálů. Jakmile představí jasně prorusky naladěné elity, bude mít obrovskou podporu. A ty elity nebudou nutně úplně nové –rekrutují se ze stávajících.

Tato elita upevní zemi v zájmu vlastní spásy.

*) – Vladimír Pavlovič Polevanov byl jedním z nejrychleji vyhozených členů ruské vlády. Jedním z prvních jeho kroků po nástupu do funkce  vicepremiéra a předsedy výboru pro správu státního majetku bylo, že nechal odebrat propustky do budovy vlády americkým „poradcům“. Byl tvrdým kritikem prováděné privatizace a jejího „šéfa“ vicepremiéra Čubajse. Mnohokrát byla v oběhu Čubajsova slova k němu:…“Proč Vás znepokojují osudy těch lidí? No dobrá. vymře nějakých 30 milionů. Prostě se nevešli do trhu.. Nemyslete na to – však oni vyrostou další..“ Po 2 měsících ve funkci ho prezident Jelcin na nátlak Američanů odvolal.
**) Alexandr Bastrykin (1953) – generál, šéf Výboru pro vyšetřování RF

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=sq_mYKrHMp4

hroch-hlava

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

61 reakcí na Čtyři body suverenizace Ruska

 1. vonrammstein napsal:

  To už je hodně přes čáru. „Rusko je vlastně poslední šancí lidstva“?? Ani hovno. Nasrat.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Pro vás možná „bohužel“, ale to je tak jediné, co k tomu můžete mít. Strejda to napsal dobře.

   To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Jsem na tenhleten ruskej mesianismus zatraceně alergickej. Nikdy nic dobrýho nepřinesl. Naopak.

    To se mi líbí

    • vittta napsal:

     Nejen ruskej, rytíři.
     USA mají také notná mesialismus, ale výsledky jsou chabé.
     Nechce velmoci velmocemi, co nám také zbývá.
     Hlavně ať se neserou do nás, nebo co nejméně.
     V tomto konkrétním případě musíme chtít, aby válka v Sýrii skončila a co je důležité, aby její vláda byla v rukou osvědčeného a zkušeného politika.
     A tím rozhodně Assad je.
     Americké konce jejich válek s popravou příslušného „diktátora“ se moc neosvědčily, jsem zvědav, jak to zvládnou Rusové.
     Politicky, o vojenském úspěchu se asi moc pochybovat nedá, když bude nasazena potřebná síla.

     To se mi líbí

     • vonrammstein napsal:

      Ale jistě, s tím naprosto souhlasím. Reaguju na ruskej článek o Rusku.

      To se mi líbí

     • kchodl napsal:

      Amíci jsou v tomhle ještě o mnoho řádů horší, tam se to ani mesianismem nedá nazvat, to je něco mnohem horšího a mnohem arogantnějšího. Zrovna nemohu přijít na dost odporné slovo, které by to vystihovalo.

      Včera jsem koukal na Trumpa, jak ho grilovali kvůli NATO, kdy on říkal něco ve smyslu, že NATO je přežité a že to Amíci platí – no jenže co by chtěl, aby si okupovaní sami platili okupanta ? Amíkům to jejich pokrytectví a prolhanost natolik zalezla pod kůži, že to berou jako fakt. Jako kdysi otrokář svého otroka „ochraňoval“, protože co by si ten chudák jinak počal, no ne ?

      Na vlastní uši jsem slyšel, koncem 80. let v Sojůzu, jak i velmi chytří lidé opakují blábol, že oni jsou vlastně tak chudí protože musí dávat ohromné peníze na zbrojení, aby nás v ČSSR chránili svými raketojadernými zbraněmi a obrovskými armádami před imperialistou. Jenže už pominuli, že nás okupují, že nám schválně zarazili veškeré výroby konkurenceschopné na Západě – protože jsme jim konkurovali – že nám bezostyšně kradou veškeré know-how a patenty, že nás spoutali tím svým příšerným totalitně-byrokratickým systémem a vydržují si u nás bandu totálních hovad na trůně.

      Jenže, na rozdíl od Amíků, oni měli ti Rusáci částečně pravdu, s těmi svými jadernými raketami. Amíci nás totiž chtěli docela normálně vyhladit. Už od 50. let měli takové operační plány a dokonce je začali realizovat. Nedošlo k tomu jenom proto, že to nestihli – než stačili vyrobit dost 10Mt vodíkových bomb a dost bombardérů a vycvičit osádky, Koroljov udělal R-7 a R-14, Sacharov s Kurčatovem ruské vodíkové bomby a Amíci mohli na beztrestnost zapomenout.

      Zapípal na ně Sputnik, z toho byli totálně out, ne kvůli kosmonautice, ale protože museli všechny svoje plány na sežrání světa pustit k ledu. I ty vyhlazovací.

      Takže on je mesianismus a mesianismus.

      Jestli si někdo myslí, že kam šlápnul Rusák, 20 let tráva neroste, tak (mimo Německo, Japonsko, Jižní Koreu) ať se podívá na Jižní Ameriku, Afriku, … tam tráva neroste už 100 let. Tam „zachraňuje“ strýček Sam.

      To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       Stačí porovnat Kubu a Portorico nebo Haiti. Verbež tam žije stejná, ale Kuba je proti těmto Amíky opatrovaným lokalitám úplný ráj na zemi.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Pozadí bude ve vládě idiotů.
       Když vládnou idioti u nás, tak je z toho tak max. losování o zakázce, kdy losující loví papírek 10 minut, a cigoši s IQ tykve chodí do stejných tříd s normálními dětmi, takže to škodí oběma stranám.
       V Německu je z toho (v současnosti) statisíce negrů v zemi a jelikož to jsou idioti, řešení vidí v tom, že je nastrkají jinam, přitom i orangutana by napadlo, že je nemají dále brát.
       A když vládnou idioti v militaristické velmoci jako je USA…..
       Výsledky vidíme.

       To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       Už jsem přišel na slovo, které Amíky vystihuje, místo mesianismu: říkal to už jejich Opičák – výjimeční a nepostradatelní. Takže, nacismus.

       Jsou to prostě nadlidé, nejvyspělejší a nejlepší, jejich systém nemá v ničem konkurenci, vše je nejlepší dělat podle nich – jinak je to špatně. Všechno vymysleli oni, mají patentovaný i oheň a kolo.

       Ono se to moc nepíše, ale Amíci se po WWII nejvíce v Evropě identifikovali s německými nácky. Taky si jich hodně převezli domů. Takže jejich protislovanské rasistické a nacistické náhledy, podceňování kultury, braní všech zemí za železnou oponou za nesvéprávné, to pochází právě odtud.

       Jestli je někdo duchovním dědicem německého nacismu, jsou to Amíci. Naplno to propuklo, když se dostali po Reaganovi k moci ti jejich nekonští náckové a začali si myslet, že celý svět je jenom jejich.

       To se mi líbí

      • st.hroch napsal:

       Americký televizní kanál ABC přerušil přímý přenos předvolebního vystoupení Donalda Trumpa ve chvíli, kdy připomněl rozkvět extremizmu v době, kdy byla H.Clinton státním sekretářem USA. Trump ve vystoupení hovořil o teroristických útocích v Orlandu a Světovém obchodním centru a poukázal na spojení působení Clintonové na pozici státního tajemníka USA s upevněním pozice islamistů na Blízkém Východě a v Severní Africe. V té chvíli se spojení náhle přerušilo a běžela jen hudební kulisa. Viz.: https://www.youtube.com/watch?v=l4UYqQ-kabo

       Po obnovení spojení, nicméně zvuk v jistých chvílích chyběl. Trump řekl: „Podívejme se na Orlando, San Bernardino, Světové obchodní centrum… A my jsme dovolili IS zaujmout tuto pozici, a Hillary Clinton … oni by jí měli dát cenu – jako zakladateli IS. Tak takhle i …“ – stihl Trump říci před přerušením signálu. To ale není první případ přerušení vysílání v momentě obvinění na adresu Hillary. Minulý měsíc se podobně přerušilo vysílání CNN, když reportérka připomněla podporu protikriminálního zákona Clintonovou v 90.letech, který následně vedl k masovým zatýkáním afroameričanů.

       Zdroj: https://russian.rt.

       To se mi líbí

      • tata napsal:

       Na vlastní uši jsem slyšel, koncem 80. let v Sojůzu, jak i velmi chytří lidé opakují blábol, že oni jsou vlastně tak chudí protože musí dávat ohromné peníze na zbrojení, aby nás v ČSSR chránili svými raketojadernými zbraněmi a obrovskými armádami před imperialistou.

       mohu potvrdit poprvé jsem tam pracoval 1978 a setkal jsem se stimto dost často……že se mají proto tak nebot živí a chraní celi soc,blog

       To se mi líbí

  • tata napsal:

   JEDEN MINUS je odemě…..přesně to popsal Strejda,takže je zbytečné to vice rozvádět.MNĚ osobně překvapilo kam až chtěl zajit JELCIN,bohužel se ukazuje že západ ohledně Ruska VRŠÍ CHYBY,at se nam to sebevic nelibí Putin je celím srdcem Rus a to vypovidá vše

   To se mi líbí

 2. jaa napsal:

  Díky za překlad . je to chytrý pán ale nebere dostatečně v úvahu to těsné obklíčení Ruska bez předpolí a 5 kolonu. Ale je to tak na ještě nejméně trojí přečtení aby to člověk vstřebal. .
  Dík

  To se mi líbí

 3. strejda napsal:

  Velice zajímavé a podnětné čtení. Je vnitřně konzistentní. Pokud bereme v úvahu euroatlantickou civilizaci, tedy civilizaci bílého muže, tak je Rusko opravdu tou poslední šancí. USA jsou před ekonomickým krachem a vnitřně se rozkládají, Evropa si neumí poradit s imigranty a naprosto nemá představu co bude dál. Obě mocnosti končí. Zbývá Kanada, Austrálie a Rusko. Z toho jsou Kanada a Austrálie malé státy, které nemají šanci v okolním neevropském světě přežít. Jen pouhá rozloha nestačí. A tak zbývá jen Rusko, které je plné vlastních problémů. Jeho asi jedinou výhodou po přírodním bohatství je jeho populace, zatím málo zasažená úpadkem a dekadencí. Ta má v sobě potenciál pro obranu. Ale jen potenciál, možností ho realizovat má málo. A času mnoho nezbývá.
  Nás může jen těšit, že žijeme v tak významné a převratné době, která dovršuje proces zahájený Velkou válkou před sto lety. Co by za to jiní dali (Stále jsme v té nejlepší době pro většinu populace). Příští roky budou neobyčejně zajímavé.

  To se mi líbí

 4. kchodl napsal:

  Šikovný chlapík.

  Co je absolutně jisté, neokonské/neoliberální plány nevyjdou.
  Pokud to dělají takoví jako Hitlary, Kagan, Nullandová, Makrela, havloidi, … to je horší než příslovečný „polibek smrti“. Čím více budou tlačit na pilu, tím hůře dopadnou.

  Někoho může naštvat ten ruský mesianismus, ale jak píše výše strejda, má v podstatě pravdu – kdo jiný z bílé civilizace zbývá ? Jen Střední a Východní Evropa, tj. bývalé soc-dem a Rusáci, kam tento novodobý mor ještě nepronikl.

  To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   🙂 Vida, použil jsem ten „ruský mesianismus“ dřív, než jsem dočetl sem. Takže viditelně nejsem jedinej, koho to v tý souvislosti napadlo.

   To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Teď jsem se na PL dočetl, že nějaká německá familie zdrhla do Ruska a požádala tam o azyl.
   Zatím nemají status uprchlíků,a jsou tam už nějaký pátek.
   To je zajímavé především proto, že je to dobrá politická pecka, udělit Němcům azyl, takže se divím, že se to ještě nestalo.
   Přitom co dělá EU Rusku…..
   Jestli oni nemají s Německem nějaký tajný kamarádšoft……samozřejmě mimo EU.

   To se mi líbí

 5. NavajaMM napsal:

  „Musíme mít ale plán strategického rozvoje, protože loď, která neví, kam pluje, nechytí vítr v potřebném směru. A my zatím nevíme, kam plujeme.“
  Toto doslova platí aj o EÚ, a čo je horšie, aj o Československu.
  Čo sa týka Slovenska, všetci politici zatiaľ fungovali ako veterné ružice a hľadeli, odkiaľ fúka vietor. Žiadny z politológov si zatiaľ nevšimol, že za „populizmom“, ktorý sa pripisuje Ficovi a sčasti Kotlebovi, je potreba ľudí mať na čele niekoho, kto vie, čo robí. Tým získaval dôležité hlasy aj Mečiar a darmo to humoristi obracajú na tradičnú zaostalosť určitých skupín voličov.
  Raz darmo, politik bez strategickej vízie je bezcenný. Ak EÚ zahynie, tak na toto.

  To se mi líbí

 6. kchodl napsal:

  OT:
  Putin před chvílí předložil Dumě ke schválení zákon o trvalé dislokaci letecké skupiny v Sýrii.
  To znamená, že jakmile skončí AviaDarts (12. srpna), tak tam Rusáci vlítnou. To byl důvod, proč dostavovali ta letiště v Hmejminu a okolo.

  Je to mezinárodní smlouva se Sýrií, takže dokud nebude vypovězena, budou tam pořád, trvalé nasazení. Minulé nasazení totiž Rusové ukončili na jaře jako „splnění cílů mise“ a „stáhli se“ (jen tak napůl).

  Jinak celou noc dělají nepřetržité nálety na úsek obklíčení Aleppa, kudy se kozomrdi pokoušeli projít. Dopadají tam i křídlaté střely z moře, někde se sice píše i o balistických raketách (ale to je zjevná blbost daná novinářskou tupostí). Všude se píše, že důvodem tak zběsilé aktivity kozomrdů je hlavně to, že v obklíčení uvázli nějací Saudové a Katarové, jejich speciální jednotky, možná i Amíci a Britové. Žumpa už píše o „žoldácích“, takže obvyklý způsob „věrohodného popření“.

  To bude kvikot, dnes bude havloidní žumpa určitě obzvláště vypečená.

  To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Zpráva Tassu:
   http://tass.ru/politika/3521452

   Ruský prezident Vladimir Putin předložil Státní dumě k ratifikaci dohodu se Sýrií o umístění letecké skupiny ruských ozbrojených sil na území Syrské arabské republiky.

   Doba platnosti smlouvy o umístění ruské letecké skupiny v Sýrii není stanovená, každá z podepsaných stran může ukončit její platnost, po informování druhé strany v písemné formě. Platnost smlouvy končí po uplynutí jednoho roku od obdržení oznámení druhou stranou.
   Ve smlouvě se rovněž zdůrazňuje, že Ruská federace může dovážet do Sýrii bez poplatků a cel veškeré potřebné zbraně, munice a materiály pro leteckou skupinu. Všechen movitý majetek na letišti a dočasně umístěné na něm infrastruktury jsou uznány majetkem Ruské federace. Personál může překračovat hranice na základě dokumentů platných pro výjezd z RF, a není předmětem inspekce ze strany Sýrii.

   To se mi líbí

   • strejda napsal:

    Co je současném Rusku, případně Putinovi hodné obdivu je realismus v geopolitice a vojenském angažmá. Postupuje cílevědomě a cíleně. Zdá se, že plně využívá své informační zdroje a není zatížen žádnou ideologií. Je to postup relativně levný a vysoce efektivní pokud se uplatňuje pouze na vybraných krizových místech. Nevzniká při tom mnoho zavádějících šumů a navíc Rusko není vázáno spojenci.
    Problém USA je především ve příliš velkém rozptylu zájmu, v plošné angažovanosti. Jsou zahlceny mnoha dílčími problémy, které nemohou opustit či ponechat osudu. Ničí je vlastní ideologie, složitost vztahů se spojeni i „spojenci“ a nákladnost systému. Pokud budou Američané i nadále chtít ovládat celý svět, jejich systém se zhroutí. Oni to ví, samozřejmě. Jenže neznají cestu jak z toho ven. Jakýkoli pohyb pro ně znamená oslabení.
    Svět, tedy bílá civilizace, se dostal do kritického bodu kdy se kvantita mění v novou kvalitu. Jsou na světě lidé, kteří ví jaké to bude za 10 či 20 let. Bohužel 🙂 nikdo neví, kteří lidé to jsou. Jednou, až to nebudeme potřebovat, se to dovíme.

    To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     Souhlas.

     Obdivuhodný je současný ruský pragmatismus, aniž by kdekoliv morálně slevili a nechali se zatáhnout do nějakých zločineckých sítí „něco za něco“ – např. zradíte Assada a za to si nechte Krym (nehledě na to, že Krym je ruský dávno a dávno byl, takže dávat něco, co není moje …). A netrpí žádnou hysterií a touhou po pomstě, kdykoliv se jim něco povede, neomazávají to Amíkům o hubu.

     Jednat s těmi americkými psychopaty ale musí být skutečně o nervy, nedivím se, že to Lavrovovi parkát tak trochu ujelo.

     Problém Amíků je také v jejich aroganci a urážlivosti. Cokoliv se dotkne jejich choulostivého „psyché“, mohou se pominout.

     Vsadili na cestu hegemonie, i za cenu války s Ruskem, už před 20-ti lety. Ale plán nevyšel, hlavně z důvodu selhání jejich zbrojních projektů, především F-35. Nemají žádnou „stříbrnou kulku“, ze které by se všichni posadili na zadek a „odevzdali jim od všeho klíče“ bez boje, případně po snadném vítězství jako nad Saddámem. Místo aby získali a dál rozšiřovali svou technologickou převahu, tak neustále upadají.

     Ve finále už pár let vidí, že plán selhal, ale jedou ho sebevražedně dál, už jen z toho důvodu, že si přitom moc pěkně přikrádají ze státního – „dolování renty“ je už ten hlavní důvod, ne prohraný boj o hegemonii.

     Navíc nemají žádný „plán B“, protože všechny včetně spojenců už tak vytočili, že pokud couvnou, i ten nejmenší ratlík jim začne okusovat zezadu nohy.

     Ale není vyhnutí, budou muset něco dělat – přesně jak to říká Trump: „takhle už to dál nejde, k ničemu to nevede“. Jediné východisko je postupná demontáž říše, přesně stejně jako to začali sovětčíci s Gorbym ve druhé polovině 80. let. A musí přitom doufat, že jim to nespadne na hlavu, celá ta chatrná stavba.

     To se mi líbí

     • strejda napsal:

      +1 pokud couvnou, i ten nejmenší ratlík jim začne okusovat zezadu nohy.
      Tomu se říká prekérní situace.

      To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Koukám, že žumpa zatím mlčí, přitom že Rusové budou mít stálou leteckou základnu v Sýrii je myslím opravdu velmi důležitá zpráva, velmi překonávající všechno ostatní.

   Je to tak trapné, tento způsob „zpravodajství“, že to už ani není legrační.

   To se mi líbí

   • NavajaMM napsal:

    Počítam, že naši „spravodajcovia“ sú natoľko napojení na „overené a spoľahlivé zdroje“, že už samostatne nesledujú nič. Tobôž aby o niečom samostatne rozmýšľali…

    To se mi líbí

   • jaa napsal:

    No mlší – buď se dovolují nebo jsou na školení jak dál…..

    To se mi líbí

 7. Rosťa napsal:

  Dík Hrochovi za překlad.
  Rozpad východního bloku a následná „pomoc“ ze Západu oddálila potíže kapitalismu o dvacet let. To, co třeba u nás mělo nějakou hodnotu patří cizincům, popřípadě zmizelo z povrchu zemského, aby nekonkurovalo. V Rusku byl scénář jako přes kopírák díky ne příliš důvěryhodnému Gorbymu a naivitě Jelcina, jehož široká ruská duše dojela na „dobrodinní“ nekompromisních západních ranařů. Naštěstí měl dost rozumu, aby zabránil nejhoršímu a povolal ke kormidlu Putina. No, a vzniklá patová situace nemá řešení. Válka s Rusem by znamenala konec civilizace, sankce nikam nevedou, pátá kolona v Rusku je držena u huby ( jako v Číně ) a prasárny typu vyřazování sportovců z OH pouze znehodnotily jak OH, tak medaile, které zbytek světa obdrží. Když se tak na ten současný slimácký bordel na západ od nás dívám, tak nakonec ten opovrhovaný mužik bude nakonec rád, že s námi nemusí mít nic společného. Co mně ovšem hlava nebere je, že ti největší kritici RF se neštítí jezdit na ruské PHM, topit jejich plynem a používat el. energii z reaktorů jejich provenience.

  To se mi líbí

 8. okolojdoucí napsal:

  @zrammsteinu Víte, mně ta ruská rozpolcenost a mesianismus též leze na nervy. Vždy znova a znova si vybavím (vousatý, já vím) vtip, jak sedí Sergej Sergejevič a Ivan Ivanovič v Pařížském salónu a Sergej Sergejevič říká: „Ivane Ivanoviči, mně je tak teskno ze života, že bych jim tu nejraději do toho klavíru nablil.“ A Ivan Ivanovič mu na to říká: „Nedělejte to, Sergeji Sergejeviči, oni by to stejně nepochopili.“

  Ale k věci, Rusové a Rusko jsou opravdu poslední záchranou evropské (křesťanské, chcete-li) civilizace. Hovno, nasrat, to s tím nic nezmění. Jak to vím? Současná rusofobie a multikulti šílení mě přirozenou cestou (jsem setrvale vzdorovitý, tomu určitě rozumíte) donutila oprášit ruštinu a zabrousit „k pramenům“. Byl to pro mě šok, vřele doporučuji. Nyní mám názor jasný, Rusko je stále OTEVŘENÝ SYSTÉM, my snad ještě také, ale u nich je to jednoznačné. Rusko není jen věrchuška a nějaká státní či imperiální ideologie, ale také neskutečný kvas ideí, opravdu hodně si vzalo ze Západu, a zároveň už se ve velké míře zbavilo nekritického obdivu, ale i nenávisti k němu. Stěžejní je, že ve své většině Rusové neodmítají svoji minulost a usilují aktivně a většinou REALISTICKY o svoji budoucnost. Porovnejte to s naší situací. Strategické uvažování o budoucnosti Ruska je celkem běžným námětem diskuzí. Úroveň většiny těchto diskuzí pro nás zde je prakticky nepředstavitelná. Paradoxně se nikoli zřídka některé myšlenky shodují s tím, co čtu na kriticky zaměřených webech a diskuzích v Americe. Rozdíl mezi Ruskem a USA je však v míře unifikace médií hlavního proudu a neformální korekce a represe všeho, co vybočuje. Hádejte, v čí prospěch. A hlavně, udělejte si názor sám! Srdečně zdravím.

  To se mi líbí

 9. tata napsal:

  Malem mě trefil šlak,zapasy Kvitové mé nervi těžko snaší……gratulace ale byl jsem na ručnik,za stavu 40/0 3 mečboli a ještě to prohrat.No ještě že vzapětí to dodělala

  To se mi líbí

 10. Ahele napsal:

  Ukrajina útočí na Krym, media mlčí
  http://www.zvedavec.org/vezkratce/13184/
  Pokud někoho zajímá zdroj z odkazu z odkazu na zde nejmenovaný zdroj, pak se pravděpodobně jedná o překlad tohoto článku
  http://voicesevas.ru/news/24961-poyavilis-neoficialnye-podrobnosti-proryva-diversantov-v-krym.html

  To se mi líbí

  • Ahele napsal:

   Kromě přitvrzení na Donbase se situace zahušťuje údajně i v Náhorním Krabachu.
   Oficiální místa RF situaci nekomentují. (Ukrajina ano)
   Je s podivem, jak se ty scénáře už poněkolikáté opakují v době trvání OH, kdy jsou všichni soustředěni na ten cirkus.

   To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Připomnělo mi to ten vtip, jak doktor operuje a sestra mu říká: pane doktore, ale vaši kolegové to dělají úplně jinak ! doktor na to: mlčte, dělal jsem to už nejmíň 100x. anesteziolog: pacient právě zemřel. doktor: jako ti všichni před ním, ale jednou to vyjít musí.

    Opakování neúspěšného postupu s vírou v jiný výsledek, to je neklamná známka debility.
    Amíci to určitě zkusí proti Donbasu navtrdo ještě jednou, zvláště po tom debaklu v Sýrii. Možná půjde i o něco jiného, ve stylu MH17. Co to bude tentokrát ? Jedovatý plyn v Kyjevě nebo sabotáž jaderné elektrárny, … možností je spousta.

    To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Ale je zábavné sledovat, jaká je to banda bláznů.

    Například jakýsi Christoph Germann (jeden bývalý ředitel CIA, je to někdo ze štábu Hitlary) říká, že bude nutné v Sýrii zabít co nejvíce Rusů a Íránců a rozbombardovat Assadovi celou infrastrukturu, aby režim neměl zázemí.

    Nebo jakýsi generál US Amry či co, který vypsal svá moudra ve Fašington Postu, ohledně ukrošské zabijačky. Uvádí příklad jakési srážky na Donbase, kde jeden teroristický (tj. DLR) dělostřelecký oddíl zmasakroval během pěti minut přesnou palbou na maximální vzdálenost dva bataliony Ukrošů. A že prý nic takového US Army neumí.
    Podobně se hrozně diví, že Rusové dokáží rušit vysílání nebo odposlouchávat. Co je to proboha za vypatlance ?
    https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/russias-superior-new-weapons/2016/08/05/e86334ec-08c5-11e6-bdcb-0133da18418d_story.html

    Nejlepší na tom všem je, že jelikož normální rusky mluvící obyvatelé na Donbase jsou pro něj – ačkoliv to nepřizná – podlidé, tak automaticky předpokládá, že střílet z těch děl musela invazní ruská armáda, nějaký superhyper oddíl. Jenže tak to samozřejmě nebylo, šlo o dobrovolníky z Donbasu, civilisty kolem 40-ti let, kteří ovšem za sebou měli 2-letou základní službu a pravidelná cvičení. Dělům neveleli žádní idioti, ale inženýři a technici z doněckých továren, ti dokáží spočítat prvky palby jako nic. Shodou okolností totiž o tomto incidentu je vyprávění i z druhé strany, dostali za to metály.

    Amíci dosud žijí v dojmu, že armády Varšavské smlouvy nebo přímo sovětská armáda byly něco jako Saddámova, takže by je rozmáčkli jak štěnici, kdyby tenkrát chtěli. Jenže tak to samozřejmě nebylo. Ruské zbraně se tolik nezlepšily, jsou pořád stejné – minimálně na Donbase se první rok válčilo jen s tím, co bylo ve skladech už od SSSR.
    Všichni se najednou diví, že ruské křídlaté střely mají dolet 2500 km, když přece dosud měly 300 km – ano, ale jen exportní verze, kvůli smlouvám o omezení prodeje raketových technologií. Ve skutečnosti už v 80. letech měli Rusáci ekvivalenty amerických Tomahawků s doletem až 5000 km, jenže jen s jadernými hlavicemi coby strategické případně taktické zbraně.

    To se mi líbí

   • Ahele napsal:

    Doplněk o Krymu
    http://ria.ru/defense_safety/20160810/1474038924.html
    FSB zlikvidovala na Krymu agenturní síť rozvědky MO Ukrajiny, kterou tvořili občané Jak Ukrajina, tak i Ruska. Měli připravovat teroristické útkoky. Jedním z nich je obyvatel Záporožské oblasti Jevgenij Panov, spolupracovník hlavního velení MO Ukrajiny. Byl zadržen a vypovídá.
    Krom tohoto byl RF oficiálně oznámen ukrajinský útok na hranicích s Krymem během víkendu, takže se potvrdila zpráva z Hlasu Sevastopolu.

    To se mi líbí

    • Ahele napsal:

     http://rusvesna.su/news/1470939896
     Panov vypovídá:
     Cílem ter. útoků se měly stát životně důležité objekty Krymu. Trajekty, tankovistě ve Feodosii, objekty města Džankoj, chemický závod „Titan“.
     Členy diverzní skupiny byli dále minimálně dva důstojníci vojenské rozvědky Ukrajiny.

     To se mi líbí

     • vittta napsal:

      O co vlastně jde?
      Ukrajina chce strhnout pozornost na sebe a vyrazit z EU a USA nejaké prachy, nebo:
      EU a USA chtějí pomocí Ukrajiny vyprovokovat Rusko k vojenskému zákroku aby…aby co?
      Ukrajina chce sama vyvolat konflikt s Ruskem, aby oblbla vlastní občany, je to jen a jen ukrajinská akce, která se nelíbí ani EU, ani USA.
      To samé, jen se to nelíbí EU a libí USA, nebo naopak.
      Moc to nedává smysl, v každém případě bude Ukrajina poražena, peníze nedostane, na Rusko už další sankce uvalit nejdou a na válku s Ruskem není připravena ani EU, ani USA.

      To se mi líbí

      • Rosťa napsal:

       Ještě je tu varianta, která tu už zazněla. Válka vyvolaná amíkem proti Rusku na území Evropy. Amík zafinancuje, dodá zbraně na fakturu a pokud v RF se sníží radioaktivita na únosnou mez, převezme Sibiř pod vlastní ochranu. Rekonstrukci zničené země samozřejmě zajistí ami firmy.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Jak přesně?
       Že by jako US rakety napadly Rusko a Rusko by svoje rakety poslalo do Evropy?
       Já mám dojem, že Rusko by se bránilo především agresorovi, tedy v tomto případě USA.
       Takže by si to mohli rozdávat mezi sebou a Evropa by jen nadšeně vstřebávala radioaktivní popílek.
       Těžko říci……moc mě to ale neštimuje, už proto, že Rusko musí mít nějaké válečné plány a tam je přesně specifikován případný a pravděpodobný nepřítel, a to bude především ten, kdo je schopen Rusko ohrozit.
       A to současná Evropa rozhodně není, alespoň ne jako priorita!

       To se mi líbí

      • oh napsal:

       Na Rusko klidně další sankce uvalit jdou – stačí si vzpomenout na kyperskou bankovní krizi a její vyčůrané řešení, kdy jedním z argumentů kroužících v pozadí „řešení“ bylo „podle BBC ale tento krok téměř nepochybně měl i politický podtext. Eurozónu znepokojuje možné praní ruských peněz na Kypru a přítomnost velkého množství ruských vkladů v tamních bankách. Eurozóna, zejména Němci, tak nechtěli zachraňovat ruské peníze z peněz evropských daňových poplatníků.“ (zpravy.e15)
       Zachraňování německých peněz z veřejných prostředků nikomu nevadí.
       Errorzóna může přistoupit k zablokování nebo rovnou zabavení ruských aktiv a když budou géniové v Bruseli hodně kreativní, třeba i k embargu na obchod s plynem a ropou, což by jako „vítaný“ vedlejší efekt přineslo absolutní závislost EU na LNG tankerech z USA (TTIP na věčné časy a nikdy jinak!) a muslimských zemích, přičemž roury by mohly směřovat pouze přes Turecko (bezva nápad, že ) nebo přes Američany zdemokratizované země plné milých a přátelských „bojovníků za svobodu,“ vyzbrojovaných takovými oporami pravdy a lásky jako Saudská Arábie a CIA. (A to je ještě lepší nápad..) Stačí jen maličkost – nějaký „pořádný“ důvod a ten má asi dodat mírotvůrce Porošenko, i kdyby USA musely s Ruskem válčit až do posledního Ukrajince a Syřana. Amíci zase zkouší zopakovat postupy z Americko-španělské a následné Americko-filipínské války.

       To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       Přesně tak, oh.
       Amíci jedou pořád podle stejného přiblblého mustru.

       Když dostávají přes papuli v Sýrii – poslední zpráva je, že Turci budou muset uzavřít hranici, Rusové to mají jako kategorický požadavek – tak pustili ze řetězu Ukroše.

       Ale řešení to nemá, protože Uhnije je závislá na ruském plynu, přes to „nejede vlak“, žádné LNG ve skutečnosti není – není ho dost, za žádné peníze.

       Zrovna tak nemohou udělat Gliwice XY a zaútočit na Rusko, protože Rusko není Polsko, Vietnam ani Irák, Amíci by byli poraženi – s tím, co mají v oblasti k dispozici. A kdyby začali přisouvat výzbroj a armády ze zámoří, Rusáci by se na to bezmocně nedívali jako Saddám. Mohou Rusákům jenom okopávat kotníky, nic více.

       Nemohou udělat ani žádné bankovní čachry, protože západní burzy a banky visí na okraji propasti a propadem ruských akcií by padly evropské a americké banky – spustilo by to finanční Armageddon. Všechno je totiž už moc provázané.

       Ono je to tak, že čím více se v tom budou rochňat, tím více to bude smrdět. Prohráli, ale nedokáží to uznat a začít omezovat škody, místo toho si tu porážku chtějí vyžrat do konce. Takže to skončí pádem Ruiny, čímž ztratí veškeré své „investice“ do banderovců, jako už ztratili, co narvali do kozomrdů.

       To se mi líbí

     • Ahele napsal:

      Situace dál nepříjemně houstne. Rusové už toho zřejmě mají dost. Medveděv mluví o možností přerušit diplomatické styky s Ukrajinou nejen kvůli diverzi na Krymu, ale i kvůli zostření na Donbase (nedávný atentát na Plotnického a další incidenty z Kyjevské strany). Ukrajina nedala souhlas novém ruskému velvyslanci. A nově Rusové prohlašují, že další možností je, že vystoupí ze všech jednání ohledně Ukrajiny tzn. z normandské čtyřky i z Minských dohod

      To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       Dost možná to tak bude. Ale zároveň to vypadá, že se Rusové nechtějí nechat dotlačit k zavedení víz pro Ukroše, protože velké množství rusky mluvících Ukrajinců pracuje jako pendleři v Rusku a jsou na tom existenčně závislí.

       Putin už odmítl další jednání v „normandském formátu“ i individuální jednání na G20 v Číně, že to nemá s Ukrajinou smysl. Normandský formát i Minsk je nefunkční, jen tím Rusáky „tahají za nohu“.

       Ale zároveň nechtějí Rusové poškodit ukrajinské obyvatelstvo, což je jejich politika už od Majdanu – vlastně i předtím. Dávají Ruině plyn, elektřinu i uhlí, i když Ukroši neplatí, protože bez toho by tam lidé mrzli a nešla by jim elektřina.

       Skoro to vypadá, že banderovci by si přáli, aby Rusové udělali něco, co by mohli „prodat“ lidem jako tah Ruska proti ukrajinskému obyvatelstvu. A Rusové nic takového udělat zásadně nechtějí, i za cenu, že je to bude něco stát.

       To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       A další zajímavost je s Tureckem. Den po setkání Putina s Erdoganem se turecký předseda vlády vymezil proti NATO ve smyslu nákupu výzbroje odjinud – což je samozřejmě hlavní věc, která Amíky zajímala – a otevřeně se začalo diskutovat, že Turecko odstoupí od obchodování v dolaru – s Ruskem pojedou v rublech a turecké liře.

       Což vzhledem k tomu, že Turecko se rýsuje jako nejdůležitější jižní evropský plynový hub, pro plyn ze Sýrie, Íránu a Ruska, jistě nezůstane bez povšimnutí.

       Hlavně pro Fašington to musí být jak rudý hadr pro býka.

       To se mi líbí

 11. jaa napsal:

  Hmm a ještě – to jednání Erdoga v Petrohradě , obnovení sttreamu přes turky, na které se nedá spoléhat…a dělá to jen proto, aby postrčil a vydíral ejů—– je to rozhašené na moc místech… a Petrohradské mi tak nějak připomíná lavírování Stalina… před II.Wv. Někomu fest teče do bot… cifix

  To se mi líbí

  • kočka šklíba napsal:

   Není mně moc jasné co myslíte tímhle :“ obnovení sttreamu přes turky, na které se nedá spoléhat..“ Je fakt že angličtinářka nejsem.

   To se mi líbí

   • jaa napsal:

    No údajně po té omluvě za letadlo – se domluvili, o pokračování výstavby toho plynovodu/turecký proud/. Ač se předtím Erdo domlouval s Porošem,

    To se mi líbí

  • Ahele napsal:

   No ono to může být také poněkud jinak. Údajně existují indicie, že Erdogan dostal echo od Rusů o přípravě puče. Rusové, ač je Turecko i z mého pohledu také partner spíš nespolehlivý, si tím, že se obrátil na jejich stranu zřejmě mohou řešit geopolitické problémy na svých jižních hranicích i např. na Krymu. Turci strkali prsty i tam.
   Jednalo by se v tom případě pouze o pragmatickou politiku z obou stran, když vezmeme v úvahu, že Erdogan považuje přípravu puče za dílo USA.
   Obnovení streamu může být jen součástí toho všeho. Každopádně je to zajímavý posun.

   To se mi líbí

   • st.hroch napsal:

    Jen co si Erdogan zaletěl poklábosit s Putinem, ozval se obrovský výbuch v nemocnici města Mardin na jihovýchodě Turecka nedaleko syrské hranice, jehož výsledkem je přes 50 mrtvých a raněných.. Vzhledem k tomu, že nejlépe umí bombardovat špitály hrdinný Pindos (špitály jsou na místě a neumí se bránit), a že se takové teroristické útoky odehrávajhí s železnou pravidelností v zemích, které pindosům odmlouvají – viník se přímo nabízí. K podobnému závěru došli zřejmě i Turci, jejich šéf zamini dnes prohlásil, že se jeho země údajně zamyslí nad odchodem z NATO, spolupráce se kterým je pro Turky zklamáním…Že by to byli Rusové je nepravděpodobné, protože to, co teď Rusové potřebují nejméně, je doutnající Turecko v blízkosti svého jihozápadního podbřišku …

    To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     Děje se toho více, možná nejzajímavější je, že „rebelům a opozičníkům“ v Aleppu včera Syřané vypnuli internet a mobilní sítě, které jim celou dobu nechávali zapnuté, nejspíš kvůli odposlechu a mapování komunit. Takže kozomrdi mohou už komunikovat jen svými mizernými vysílačkami s pofidérním šifrováním nebo ti „rovnější“ přes americké či saudské satelitní telefony.

     Přitom to tam jak Syřani, tak Rusáci sypou velmi hustě, nejvíce za poslední měsíce.
     O nějaké dohodě, jak se v poslední době spekulovalo – tedy že Rusové dali od Aleppa ruce pryč, protože to po nich chtějí Amíci – nemůže být ani řeči. Celkově to spíš vypadá jako taktická past, aby donutili kozomrdy vylézt z děr a mohli je likvidovat při přesunech – celé odpoledne letadla ničila kolony, přijíždějící coby posily.

     To se mi líbí

 12. jaa napsal:

  Tak po humanitárním bombardování máme už i etičtější a humánní atomovky.

  To se mi líbí

 13. Slim napsal:

  Snad tady to nebude OT.

  Generál přeháněl ruskou hrozbu zní titulek v dnešních LN.

  Že ve zrodu a průběhu ukrajinské krize byly podivné nepravidelnosti, svědčící o vnitřních bojích v nejedné administrativě, to pro (nás) zkušené nebylo žádným překvapením. Že jedním z TOP jestřábů byl gen. Breedlove, tehdy velitel vojsk NATO v Evropě (SACEUR) bylo taky nasnadě.
  Nyní (snad přes Spiegel) unikly nějaké jeho maily, které poskytují více detailů o pozadí a dalších „spolupachatelích“.

  (Odbočka: Pokus zatáhnout stát do války není nic nového – zvláště, ale nejen – v USA. Proto „Ike“ těsně před odchodem z funkce varoval před vojensko-průmyslovým-výzvědným-byrokratickým komplexem. V témže roce CIA zavlekla nového prezidenta do Zátoky sviní.
  JFK si z toho vzal, naštěstí, ponaučení, a o rok později omítl rady LeMaye a dalších jestřábů k bombardování a invazi Kuby. Jak říkám, u velmoci celkem častý jev)

  „.. maily pocházejí z dramatických12 měsíců, které následovaly po ruské anexi Krymu v březnu 2014. Am. spojence tehdy překvapovala Breedlovova alarmistická prohlášení o rozsáhlých přesunech ruských vojsk…
  Uniklé dokumenty ukázaly, z jak pochybných informací Breedlove vycházel a že ruskou hrozbu zveličoval, aby přesvědčil politiky k dodání zbraní Ukrajině.

  … Obamu nebo A. Merkelovou přitom Breedlovovi kolegové považovali za překážku… za „politicky naivní a kontraproduktivní“, když volali po deeskalaci konfliktu.

  „Myslím že POTUS nás vidí jako hrozbu, která musí být minimalizována… jako nedostanete mě do války???“ napsal Breedl. o prezidentovi. .. Colina Powella (!) se ptal jak zařídit, aby se Obama víc angažoval v ukrajinské válce (dodávkách zbraní).

  Kromě Powella hledal radu … u Wese Clarka, Victorie Nulandové, George Pyatta (US vv na Ukr.) a důležitý byl byl P. Karber, šéf Potomac Foundation [a kšeftař se zbraněmi].

  Ten zorganizoval prodej zbraní na Ukrajinu z polských a pákistánských rezerv a zuřil když Bílý dům (NSC) nakonec prodej zastavil. „Náš problém je větší než jen min. zahraničí“ stěžoval si na Bílý dům.“

  Dalo by se dodat, že u nás jsou členy tohoto „kruhu přátel Ukrajiny“ kníže ze Švarcu a „slintavý Saša“. Jak a zda to souvisí s jejich zalobovaností na izraelsko-americké válečnické kruhy to nevím, ale dost možná to uvidíme za Hillary (Kačerovy šance, zdá se, momentálně vadnou), ta do toho spolku taky patří, i s naší „krajankou“ Korbelovou.

  PS. Phil Breedlove je jinak pěkné pako: „chodí rád oblečený v kůži a je fanouškem motocyklů Harley!. Jestli taky nosí „zlatou přilbu“ jako Patton, nebo stříbrem vykládaný Peacemaker, do kterého se samozřejmě láduje Stříbrná kulka, to nevím.

  Náš jenerál Pavel ovšem vypadá mužněji, B. je spíš six-pack týpek, podle vzhledu

  To se mi líbí

  • oh napsal:

   Maily Phila Breedlovea nikoho nezajímají, to je jen odporná proruská propaganda.
   Zato si naše média konečně všimla /dostala instrukce jak to podat/, že se něco děje kolem Krymu a obecná interpretace je taková, že si Putin vymejšlí záminku k invazi na Ukrajinu. Útok na ruské pohraničníky je „údajný“ a s otazníkem, nejspíše proto, že nějakou akci SBU popřel ukrajinský etalon pravdy Turčinov.
   http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/putin-krym/r~3f3dd0dc5fac11e6bff10025900fea04/
   Diskuze je pochopitelně bloklá, asi aby Martinu Novákovi nikdo ze zákeřných „proruských trollů“ nepřipomínal „třeskutě pravdivá“ prohlášení ukrajinské verchušky z bojů u Debalceva a Ilovajsku. 🙂
   P.S. Pod článek nacpali video z hospodářek – Hledáte-li stále nějaký pořádný důvod, proč se Donalda Trumpa vlastně bát, zde ho máte, tvrdí komentátor Hospodářských novin a laureát Peroutkovy ceny Teodor Marjanovič. 😦

   To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.