Pravicové síly Evropy se sjednocují na pozadí „Brexitu“


Dmitrij Narkevskij
Politrussia.com

Zatímco veškerá pozornost ruské veřejnosti byla zaměřena na na Petrohradské fórum, ve Vídni došlo k události, které pretenduje na to stát se další etapou ve sblížení předních pravicových a nacionalistických stran Evropy. V předvečer britského referenda, rakouské hlavní město hostilo stranické vůdce, vyznávající euroskepticismus, zásady omezení migrace a snížení pravomocí Bruselu. Účastníci z Francie, Německa, Rakouska a Itálie tradičně kritizovali představitele EU a vyzvali Brity, aby hlasovali pro odchod z EU.
Dříve takové politické síly, jako německá „Alternativa pro Německo“ (AfD), francouzský „Front National“ rakouská „Strana svobody“ a italská „Liga severu“, prostřednictvím specifičnosti své ideologie, která je založena na národních a někdy i nacionalistických sloganech, soustředily své působení především na domácí prostředí, a to aktivní kritikou národních vlád. Nyní, však všechny vycházejí na celoevropskou scénu, zvláště když jejich protivníci již dlouho využívají jednotný evropský informační prostor k politickému boji.
Jak je pravidlem, typické nacionalistické myšlenky na mezinárodní scéně nepřispívají ke sbližování sil, které je vyznávají. Nicméně, v tomto případě pravé síly nalezly schopnost k navázání spolupráce a sjednocení se k boji proti podle jejich mínění hlavnímu zlu, byrokratům Evropské unie.
Každý z účastníků se na schůzku ve Vídni dostavil s jistým balíkem úspěchů.

Francie
„Národní front“ Marine Le Pen, i když prohrál v regionálních volbách v prosinci 2015, však natolik vystrašil své protivníky rostoucí popularitou mezi voliči, že dokonce i vládnoucí Socialistická strana, vyzývala své voliče hlasovat ve druhém kole pro soupeře, tj. republikány, v žádném případě pro pravé. Povzbuzena podporou 28% voličů, což je 6,6 milionu lidí, vůdkyně oznámila své rozhodnutí kandidovat v prezidentských volbách ve Francii v roce 2017. Na pozadí snížení důvěry ve francouzského prezidenta Hollanda se kandidatura Le Penové nejeví ničím, co by odborníci považovali za nějakou extravagantnost.
Další aktivitou „Národní fronty“ byla důsledná podpora Brexitu. Kromě toho, vůdkyně krajní pravice se domnívá, že Francie má více důvodů k provedení obdobného plebiscitu, protože stupeň její integrace do struktur EU je mnohem vyšší než Velké Británie.
Ve svém nedávném interview Marine Le Pen, zdůraznila: Bez ohledu na výsledek (britského referenda), jeho konání ukazuje, že se EU rozpadá, a trhliny jsou všude.

Po britském oznámení výsledků referenda, jako vůdkyně francouzských pravých, poblahopřála občanům království, a znovu zdůraznila potřebu analogického referenda ve své zemi.

Německo
Strana „Alternativa pro Německo“, je opravdu mladým politickým uskupením, které se objevilo teprve v roce 2013. Během dvou a půl roku se straně podařilo vstoupit na základě regionálních voleb do zákonodárných orgánů, v polovině spolkových zemí. Tak jako Národní fronta ve Francii, i AfD se stala třetí největší politickou stranou v Německu.
Na jaře se konal první sjezd strany, na kterém byl přijat záměr zúčastnit se voleb do Spolkového sněmu v roce 2017, a byly definovány základní principy její politiky. Noví „liberálové a konzervativci“, jak se sami nazývají stejně tak jako jejich francouzští kolegové, vystupují ve prospěch omezení pravomocí EU. Nové německé politické síle se nelíbí nadměrná koncentrace moci v Bruselu, proto AfD vystupuje za opuštění eura a návrat k formátu EU Evropského hospodářského společenství, před rokem 1992.
Jedním z hlavních principů „AfD“ je princip, že islám není tradiční součástí života v Německu. Podle AfD mešity a hidžáby jsou cizí německé a evropské kultuře. Strana pokládá za nezbytné omezit nošení muslimských oděvů, zejména ve vládních a vzdělávacích institucích, zakázat stavbu minaretů, zejména za peníze panovníků a fondů ze Středního východu. Výraz „není Boha kromě Alláha,“ podle německých politiků z AfD, omezuje právo na svobodu svědomí a vnucuje pouze jediný názor jeho následovníkům. S cílem upevnit svou pozici, se strana rozhodla přijmout manifest, ve kterém oficiálně oznámila svůj záměr bojovat proti islamizaci Německa.

Itálie
Na rozdíl od AfD, se „Liga severu“ již dávno pevně usadila v italské politice. Jestliže si „AfD“ teprve razí cestu k moci, „Liga severu“ je už dlouho zastoupena na regionální i celostátní úrovni. Kromě toho hnutí má zastoupení i v Evropském parlamentu, kde jsou spojenci francouzské „Národní fronty“.
Účast v orgánech EU nesnižuje skeptickou rétoriku „Ligy severu“ vůči jejímu uspořádání, fungování a vyhlídkám na další rozvoj. Hnutí, ještě před Brexitem podporující iniciativu o nutnosti uspořádat referendum o vystoupení Itálie z eurozóny, bezprostředně po referendu, a to ústy svého vůdce, Mattea Salviniho prohlásilo, že začíná shromažďovat podpisy ke konání referenda v Itálii, analogického britskému.
Charakteristickým rysem programu „Ligy severu“ není jen negativní postoj k EU, ale i výzva k odtržení severního území Itálie a vyhlášení na tomto území nového státu Padanie. Tento přístup, postavený na tezi o pracovitém severu a příživnickém jihu, omezuje množství příznivců strany na celostátní úrovni, ale zabezpečuje jí celkem stabilní voličskou základnu v severních industrializovaných regionech země.

Rakousko
Svobodná strana Rakouska upoutala na sebe v posledních měsících pozornost celé Evropy.
Po prvním kole prezidentských voleb, se ukázalo, že její kandidát Norbert Hofer reálně pretenduje na vítězství, když v poli poražených zůstali zástupci vedoucích politických sil země, znervózněly nejen politické síly v zemi, ale i v celé Evropě.
Nehledě na to, že od největšího úspěchu „Svobodných“ v parlamentních volbách uplynulo více než 16 let, EU si dobře pamatuje, že tehdy musela opustit demokratická pravidla, tj. respektování vůle lidu a princip nevměšování do vnitřních záležitostí jednoho z jejích členů. Tehdy bezprecedentní nátlak na Rakousko, odvolávání velvyslanců, bojkot ze strany evropských partnerů, ovládl jednání a donutil tehdejšího vůdce strany ustoupit. A jestliže v letech 1999-2002 EU mohla vyvíjet otevřený nátlak na suverénní stát, tak v podmínkách roku 2016, kdy se potýká s vážnými strukturálními obtížemi, si Brusel ani vedoucí členové unie nemohou dovolit jednat se stejnou svévolí.
Když ve druhém kolo prezidentských voleb nakonec zvítězil van der Bellen, stará Evropa si oddechla úlevou, vrátila se k opětovným diskusím o Brexitu, Rusku a uprchlících. Ale rakouský problém, jak se ukázalo, měl daleko ke konci. Předseda strany Heinz-Christian Strache podal k Ústavnímu soudu stížnost s výpisem narušení, která podle jeho názoru, měla vliv na výsledky voleb, a teď je soud povinen rozhodnout o možnosti revize volebních výsledků.

Pravá internacionála
Jak již bylo zdůrazněno, všechny tyto strany spojuje negativní postoj k Evropské unii. Všechny podpořily rozhodnutí Britů opustit EU, včetně myšlenky na provedení podobných referend ve vlastní zemi.
Ale to není jediný společný průnik jejich programů. Zvláštní pozornost strany věnují problému uprchlíků. Jako důslední odpůrci politiky přijímání migrantů, tyto strany aktivně kritizují bezpáteřnost vedení EU, příliš měkkou politiku Merkelové a úmluvu o uprchlících sjednanou pod otevřeným diktátem Ankary. Je zajímavé, že většina těchto stran dospěla k podobným postojům dlouho před podzimem roku 2015.
Západní média, ve své většině mající negativní vztah k těmto politickým silám, snaží se nezaměřovat pozornost tuto skutečnost, protože to narušuje vtíravě přijímanou myšlenku, že proud uprchlíků do Evropy byl vyprovokovaný ruskou vojenskou operací v Sýrii. V tomto smyslu je charakteristické, že „Liga severu“ bila na poplach ještě v době invaze afrických migrantů prostřednictvím cest přes Středozemní moře a území Itálie. Co se týče „Svobodných“, ti se snaží upoutat pozornost svých voličů k této otázce již po několik desetiletí.
Ale, samozřejmě, nejžhavěji se problém migrantů, a následně poté i kritika migrační politiky národních vlád a celoevropských struktur projevil v loňském roce. Frustrace mnohých Evropané z politiky globalizace a kosmopolitismu se stala významným trumfem v politickém boji. Bruselská politika, směřující k vytvoření jakéhosi jednotného evropského národa, začal ztrácet svou přitažlivost, jakmile se Evropa střetla s opravdu vážnými problémy. Nečekaně pro politické elity evropských zemí a vznikající třídu celoevropské byrokracie vyšlo najevo, že národní rozdíly mezi Evropany nejsou eliminovány. Přesto však při pohledu na současný stav Evropy, je obtížné představit si, jak Evropané v praxi, mohou chránit svou identitu. V tomto smyslu se pravicové strany snaží učinit kroky směřující k potlačení procesu rozmývání, jak územních tak i kulturních hranice Evropy.

Samostatnou politickou otázkou pravých se stal vztah k Rusku. Vystupováním za posílení národní součásti politiky svých zemí, rozvoj vlastní ekonomiky a boj proti taktice bruselských byrokratů k homogenizaci Evropy, praví nemohou a priori podporovat protiruské sankce, které ovlivňují národní byznys.
Za stavu kdy nelze rozhodnout o zrušení sankcí prostřednictvím národních parlamentů, Italové a poté Němci si našli způsob, jak demonstrovat svůj postoj. Projednání regionálními parlamenty Veneta a Lombardie otázky o uznání Krymu jako součásti Ruska a zrušení protiruských sankcí, z iniciativy představitelů „Ligy severu“. A 27. červena vešlo ve známost, že Liga severu a populistické „Hnutí pěti hvězd“ iniciovaly projednání protisankční rezoluce, analogické francouzské. AfD se rozhodla jít stejnou cestou, spuštěním procesu hlasování ve vládě Bádenska-Württemberska.
Sjezd pravicových stran Itálie, Francie, Německa a Francie ve Vídni opět prokázal hluboké změny ve smýšlení voličů celé Evropy, založené na rostoucí nespokojenosti mezi národy Evropy s procesy probíhajícími v jejich zemích. Ukolébaní dvěma desetiletími poměrně klidného a organizovaného života občané EU, se v mnohém ukázali nepřipravenými k novým výzvám. Poznání toho, že navzdory obvyklé propagandě národní a sociální konflikty ve společnosti nejsou překonány, podkopává důvěru v současnou moc.
Na vládnutí uvyklé středové a levicové strany Evropy cítí, že jejich myšlenky ztrácí přitažlivost. Růst pravicové smýšlení se přehnal přes celý kontinent. V Nizozemí, Dánsku, Švédsku, Finsku. Vznik alternativních proudů využívajících nacionalistických hesel, kritiku EU, proruskou rétoriku, je projevem chybějící jasné představy o budoucím směřování vývoje Evropy. Tradiční politici Starého světa a k nim přidružená média a odborné organizace, jeden přes druhého cejchují nové pravé, obviňujíc je ze všech smrtelných hříchů, porovnáváním s fašisty první poloviny dvacátého století.

graf

Nejšablonovitěji vypadá hanlivý, z pohledu staré politické elity, přídomek „populistická strana“, neustále používaný proti pravicovému hnutí. Avšak stará klišé již nepůsobí. Obvinění z populismu nevytváří již takový odpuzující efekt, se kterým jejich autoři počítali. Na druhou stranu nejsou populisty stejně tak i francouzští socialisté, jejichž hlavním politickým postulátem, byla vždy ochrana zaměstnanců? Před volbami aktivně využívají tuto tezi, a když se dostanou k moci, provádějí politiku zkracující pracovní práva svých vlastních voličů. Poté je velmi obtížně obviňovat oponenty z populismu.
Krach politiky Evropské unie se stal hlavní příčinou nárůstu počtu stoupenců pravice a nacionalistických hnutí v Evropě. Výsledky referenda v Británii pouze zvyšují zájem voličů o pravicové myšlenky. V současnosti včerejší vyvrženci tradiční evropské politiky stabilně nabírají sil a v blízké budoucnosti ji budou schopni demonstrovat. Nicméně vyhrát volby těmto stranám nestačí. Musí přemýšlet o nové politice, kterou musí nabídnout svým zemím a Evropě jako celku.
Výsledky referenda v Británii potvrzují, že jakoukoli, dokonce i zdánlivě zcela iluzorní představu lze předložit. A proto musí pravicové strany nyní přemýšlet o způsobech, jak realizovat své vlastní programy, jinak se opravdu budou muset smířit s přezdívkou „populistický“.
Užší koordinace jednoho s druhým ve svých činnostech může poskytnout doplňující možnosti evropskému pravicovému hnutí. Do zformování plnohodnotné Pravé internacionály, je možná ještě daleko, ale touha nových pravých ke spojení svého úsilí už představují vážnou hrozbu pro budoucnost EU. Po referendu v Británii je tato hrozba daleko reálnější. Blízká budoucnost ukáže, zda chtějí Evropané pokračovat v cestě k etnické, kulturní a politické unifikaci, nebo následovat obyvatele mlžného Albionu raději prožívat nelehké období, ve vlastním národním domě.

http://politrussia.com/world/da-zdravstvuet-pravyy-398/

moskyt

Příspěvek byl publikován v rubrice moskytiéra se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

44 reakcí na Pravicové síly Evropy se sjednocují na pozadí „Brexitu“

 1. K-k. napsal:

  OT: Pane Bavore, pošta… 🙂

  To se mi líbí

 2. kchodl napsal:

  Autora neznám, ale přímo velkorusky přezírá účast zástupců národních stran z V4 na setkání ve Vídni, zřejmě jsme podle jeho mínění dosud brežněvovskými satelity Sojůzu. Také grafika pomíjí procenta získáná v parlamentních volbách Okamurovým Úsvitem.

  To se mi líbí

  • jaa napsal:

   No ono – kdo ví jak to v tý Vídni bylo. Nic se o tom neví a jak jsem tak včera sledovala vystoupení města v čechách před poloprázdnou sněmovnou… nevím, nevím… bylo to divné…

   To se mi líbí

 3. jaa napsal:

  Hmm, něco je špatně. Učili nás že pravice je fuj a levice dobrá. Buď se mýlili ti co to definovali, nebo se mýlí ti co to dnes vedou. Všeobjímající levice spolu s katolíky svou láskou táhnou svět do pryč a ta zlá pravice je snad jedinou možnou bariérou před tím pryč. PARADOX – Tedy leda by platila prastará naše přísloví že: „VŠEHO MOC ŠKODÍ“ a „ZA DOBROTU NA ŽEBROTU“. Ale rozhodně něco je špatně.

  To se mi líbí

 4. vonrammstein napsal:

  Tahle analýza je zatím tak trochu z kategorie „přání otcem myšlenky“…
  Ale naděje v tom je.

  To se mi líbí

 5. Rosťa napsal:

  Dík Moskytovi za překlad. Atmosféra v Evropě houstne a nic nenasvědčuje tomu, že se situace stabilizuje na nějaké stravitelné hodnotě. Jelita z EU cítí ohrožení a budou kopat jak ta pověstná kobyla před smrtí, což povede k další aversi „plepsu“ k tété nabubřelé instituci. Následkem bude další posílení stran (nejen) výše v překladu zmíněných. Poslední zhasne.

  To se mi líbí

   • strejda napsal:

    Hofer má šanci, ale to je naprostá marginálie proti tomu, že volby v Rakousku nesplnily předpoklady demokracie. Je zcela zřejmé, že rakouská vláda je nedokáže zorganizovat. Bude zapotřebí pro legitimitu příštích voleb pozvat mezinárodní pozorovatele z demokratických zemí. Ovšem kterých? Za zmanipulovanou volbu je považováno i referendum ve Spojeném království.
    Poukazujeme na nedemokratičnost voleb v zemích nám nenakloněných a sami máme dost másla na hlavě. Ukázaly to i presidentské volby G.Bushe na Floridě, kde rozhodoval – dost zvláštně – o jejich platnosti soud.
    Poslední roky ukazují na katastrofální propad demokratických zemí. Neschopnost bují ve všem, namyšlenost vládne politikům a prolhanost je stále opakovaná mantra. Občas vypluje nějaký lapsus politiky. Milion běženců v Německu za rok, neplatné volby v Rakousku, Brexit, přibližování NATO k hranicím Ruska. Je toho mnoho.
    Nové rakouské volby budou lakmusovým papírkem a jsem zvědav na ten řev poté.

    To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     Přesně tak. Hra na demokracii západního typu se přežila. Je do očí bijící, že je naprosto nefunkční, jede už jenom setrvačností. Ještě se dožijeme velikých změn. Doufejme, že k lepšímu. Nemusí to tak být.

     To se mi líbí

    • jaa napsal:

     nesplnili… mno pak je to zcela jednoduché řešení… holt se ta demokracie zruší…třeba jako nehodící s e přežitek….

     To se mi líbí

   • Kamil napsal:

    Dovolím si k tomu přiložit odkaz na lekci demokracie, poučné…
    http://www.novarepublika.cz/2016/06/referendum.html?m=1

    To se mi líbí

    • jaa napsal:

     smad jste od toho „génia“ neočekával neco smysluplného… jo takoví….

     To se mi líbí

    • blbíš napsal:

     tak jsem to dočetl až sem:
     „…že v naprosté většině jde o hlasy přihlouplého publika…“, dál už néé a jen doufám, Bavore, že to sem k Vám toho Vašeho přítele nepřetisknete, neb toužím i na dále setrvávat ve svým blbíštví!

     To se mi líbí

   • blbíš napsal:

    ááá kur_a, to nás zas čekají tanečky

    To se mi líbí

 6. Rosťa napsal:

  Referendum v GB se bude muset opakovat. Vyslovilo se pro něho v petici 3,5 mio petentů. Jak jsem se kdesi dočetl, tak mezi petenty figuruje téměř 40 tisíc občanů Vatikánu ( ten nemá ofiko ani tisíc obyvatel ) a tato petice je zastoupena i občany KLDR. A já bych se přidal taky, ale neumím velkobritánsky. Kdybych uměl, podepíši hned, protože jinak hrozí, že náš premiér fajn flek v EU nedostane.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   To není tak komplikované a strejda gůgl pomůže. Já už jsem podepsal, Pat a Mat prý také spolu s Járou Cimrmanem

   To se mi líbí

   • Rosťa napsal:

    To je dobrá společnost, tam se člověk neztratí. Ale ještě se rozmyslím. Počkám, až podepíše Ho či min.

    To se mi líbí

  • Kamil napsal:

   Tato akce motivovala i britské fanoušky fotbalu, a připravují petici s požadavkem na opakování fotbalového zápasu mezi Anglií a Islandem na euru 2016. Věří, že podruhé budou mít lepší šanci…

   To se mi líbí

   • Rosťa napsal:

    Island by musel hrát v pěti a bez brankáře. Doby, kdy za Anglii hrávali hráči, jako Lineker nebo Gascoigne, jsou dávno pryč. Poslední, kdo uměl něco s balonem byl S. Gerrard.

    To se mi líbí

    • Kamil napsal:

     Dokonce pamatuji, když „řádil“ (myslím na hřišti, ne v barech…) Best …

     To se mi líbí

     • Rosťa napsal:

      Také pamatuji. George Best byl fenomén, ale také neunesl tíhu vlasní geniality a ušlastal se. Tuším, že ale kopal za Iry. Podobně dopadl Gerd Muller z BRD.

      To se mi líbí

  • jaa napsal:

   Řeknu Vám, že jsem ráda za svůj věk, a navzdory začátku – žila jak žila i když jsem atky dostala zabrat Ale vůbec mladým nezávidím . ale je to jejich volba…..

   To se mi líbí

   • Rosťa napsal:

    Život v socíku měl kupu nedostatků a schopnější často nebyli ohodnoceni dle svých schopností a lemplové s červenou knížkou měli často pohodový život. Něco se mu ale nedá upřít. Pro běžné lidi, kterých je určitě víc než 70% to byla doba bez strachu, co bude zítra, když přijdou o zaměstnání kvůli tomu, že zestárli, nebo častěji marodili.
    Po plyšáku jsem provandroval některé země do té doby zapovězené i s lidmi, kteří tam žili. Vždy je něco za něco a všude je chleba o dvou kůrkách.

    To se mi líbí

    • Kamil napsal:

     „Vždy je něco za něco a všude je chleba o dvou kůrkách“.
     Ano, nebudu přidávat další, všeobecně známé + či -, jen připomenu někdy opomíjenou skutečnost – bezpečnostní situaci v tehdejší společnosti. Naši přátelé i příbuzní si vždy při pobytu zde všimli a obdivovali jak je naše země bezpečná: noční procházky parky na cestě domů po návštěvě třeba vináren s tanečním programem, vše za pro ně neuvěřitelně dobrou cenu, považovali za téměř zázrak (popít dobrého vína a zatančit si při živé hudbě v téměř každé vinárně bylo pro ně nepředstavitelné, byli zvyklí na své puby …, ale tanec s vínem jako u nás neznali, ale obdivovali …).

     To se mi líbí

 7. blbíš napsal:

  Moje sci-fi:

  https://www.novinky.cz/domaci/408198-zeman-by-podporil-referendum-o-vystoupeni-z-eu-hlasoval-by-vsak-proti.html

  Být já tím o EU do zblbnutí kibicujícím Zemanem, Sobotkou, Zaorálkem, Kalousem, Fialou … (dosaď, koho chceš) a těmi ostatními představiteli evropských států co jsou v EU?
  Právě proto, že naše země je trpaslíkem, kterýho každej školí jak slézt ze stromu a nepochcávat se do plenek, bych se ASPOŇ POKUSIL na Hradě hned po Brexitu svolal summit všech unijních předsedů vlád a presidentů (kdo by nepřijel, jeho věc) a projednal bych s nima něco v tom smyslu, že si neumím představit odchod Britů z důvodů ble, ble, ble a že Brexit chápu nikoli jako nesouhlas s myšlenkou sjednocenýho hrdýho evropanství národních států ble, ble, ble, ale jako projev zásadního nesouhlasu občanů Evropy s vedením EU v čele s EK, která neumí čelit ožehavým otázkám dneška ani zítřka a prokázala nad vší pochybnost, že nedokázala čelit ani otázkám včerejším. Takže mě delegujte, abych na zasedání EP mohl říci asi tohle. Hele ty zbytnělá evropská komise, měla si dost času a bezpočet příležitostí prokázat co v tobě je, ale protože si to dopracovala až k celoevropský krizi a protože se obáváme hněvu svých občanů, který vyhřezl nyní při Brexitu, dáváme ti týden na to, aby si se zdekovala. Pokud tak neučiníš, klidně si tu seď třeba do aleluja, ale my ti to platit už nebudeme a naopak vyhlásíme každej ve svých státech referendum nikoli o setrvání v EU, ale o tobě a pokud budeš chtít i po jménech, abychom DEMOKRATICKOU cestou, který máš jindy plnou hubu, zjistili, jakou že důvěrou občanů EU to vlastně disponuješ. Samozřejmě, že na tom summitu v Praze bych s kolegy předjednal i další ble, ble ble, který by bylo dobrý jim tam sdělit, jako třeba o restartu EU, protože stávající stav je díky těm deprivantům nereformovatelný.
  P.S.
  Co v případě Angely a spol. byli-li by na summitu taky – sral bych na ně … ať slyší …možná by to bylo po prvý a na vlastní uši 🙂 !

  Takto bych si představoval práci jednoho každýho vedoucího politika svý země! Určitě bych takový, byť POKUS, kvitoval s uspokojením a asi bych u voleb hodně o takovým politikovi přemýšlel.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   zkuste to tady http://www.czexit.net/

   To se mi líbí

   • blbíš napsal:

    jako myslíte, Bavore, že bych tam měl jako vlítnout já – starej, chromej, šedivej, slepej, hluchej a jako že čehý… vlastně proč né, když voni zase prrrr a to jsou mladý a nejsou chromý, šedivý, slepý ani hluchý … to by byla pr..l, jak by řekl klasik, to jsou paradoxy, nebo přece jenom to sci-fi 😀

    To se mi líbí

    • Kamil napsal:

     „… voni zase prrrr a to jsou mladý a nejsou chromý, šedivý, slepý ani hluchý … “
     Ale v tom výčtu Vám blbíši ještě chybí, aby také nebyli ani blbí, ne?

     To se mi líbí

    • blbíš napsal:

     zrovna jsem se ptal svý, stále ještě dobrý, ženy, vo tom Vašem tam vlítnutí! …co Vám budu, Bavore, povídat … podívala se na mě a s jakýmsi spíše úšklebkem prohodila: „… s tebou by to vyhráli, zklidni, bude úplně stačit, když si po sobě budeš uklízet a vynášet smetí a podívej se na to tvoje tričko, včera nový a dneska pocintaný…“ tak Vám nějak nevím a to moje sci-fi „… být já na Hradě…“ už má takový votupělý obrysy 😀

     To se mi líbí

     • oh napsal:

      Pořád můžete zkusit Daliborku. Ta je taky na Hradě.. 🙂

      To se mi líbí

      • blbíš napsal:

       … teď mě čeká luxování, z večera mně znovu ušpinila nádobí, no a jestli prej zbyde čas, tak v koutě vysypala popel se zrním a očekává holubičí přístup ke všem dnes zadaným úkolům. A když z nouze nebudu roupama mít co dělat, můžu si prej před spaním zahousti i v tý Vaší Daliborce. Jó pane, není nad to mít jistotu, že mám, stále ještě dobrou, ženu!

       To se mi líbí

 8. oh napsal:

  Lze se ptát, co by soudy řady zemí a Amnesty International dnes řekly pozůstalým krvavých jatek na istambulském letišti.
  http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/zpravy/dw-evropa-12-let-chranila-pred-ruskem-teroristu-z-istanbulu/

  To se mi líbí

 9. Sims. napsal:

  Tak nám v JAR dávají lekci multikulturalismu, běloši utíkají hromadně pryč, poněvadž je černoši ohrožují na životech. Co na to říkají naši sluníčkáři, pražská kavárna, Jandové se svými Tyngl-tangy. Nakonec i my tak dopadneme s tou naší demokracií, inkluzí a otevřenou náručí kdekomu i tady v Evropě. Říká se, že revoluce požírá své děti a v Evropě začíná platit, že demokracie požere EU. Ono slovo demokracie má svůj jednoznačný význam, ale naši potentáti v EU tomu dali význam Junckerů, Merkelovek, Schulzů a dalších ……………kteří se jen tímto slovem přikrývají, ale chovají se v souladu s předválečným Německem. Zatáhnout evropany do dějinného konfliktu a po nás potopa.

  To se mi líbí

  • oh napsal:

   Naše dobře placené sluníčkáře nemůže něco jako skutečnost překvapit, oni to prostě nepřipustí. Víceméně náhodou jsem narazil na událost už starší, ale i tak myslím, že zaslouží připomenout, jak úspěšně vyhazuje peníze česká vláda tím, že platí tzv. Iniciativu Hate Free. Té se totiž podařil mimořádný objev, který bude jistě oceněn Nobelovou cenou, jakmile bude Nobelova cena za stupiditu prosazena. Jistému Petru Zavoralovi, zázračnému analytikovi a jednateli společnosti Yeseter Now, se totiž podařilo objevit islamofóbního muslima.
   http://www.hatefree.cz/blo/aktuality/1181-odpoved-berrezouga
   http://berrezouga.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=482111
   Objevitel absolvoval VŠDS v Žilině – obor telekomunikace a měl cosi společného s Oraclem a SAP, což z něj zjevně udělalo kvalifikovaného sociologa a znalce islámu a zcela ho obrnilo proti něčemu tak přízemnímu, jako jsou fakta.. Co mu bude nějaký muslim vykládat o islámu, když M.Sc. Zavoral to všechno ví líp.

   To se mi líbí

   • Kamil napsal:

    Děkuji za podnětnou informaci, tou odpovědí se šitřitelé „free hate“ asi moc chlubit nebudou?!

    To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.