Jiný pohled na Starý zákon


Špinavý trik se stromem poznání
Podle Starého zákona stvořil bůh Adama. Ukazuje se, že jako hračku, kterou, když omrzela, odhodil do kouta zvaného svět.

Starý zákon, převyprávěný pro indoktrinaci dětí, líčí vznik lidstva takto:
„A teď je na čase stvořit člověka,“ řekl Bůh. „Lidé budou mými dětmi a já jim svěřím do péče vše, co jsem stvořil. I oni budou mít děti a časem osídlí celý svět. Ať půjdou kamkoli, svět jim bude poskytovat dostatek všeho, co budou potřebovat.“ ZDE (http://deti.vira.cz/bible-pro-deti/stary-zakon/na-pocatku/).

Povšimněme dvou věcí:
Zaprvé, bůh mluví sám k sobě, což je nepochybně případ pro psychiatra.
Zadruhé, již před uplácáním prvního člověka, Adama, explicitně zmiňuje svět, který potomci Adama a Evy osídlí.  Pro děti bylo vynecháno tvrzení, že teprve po ochutnání jablka ze stromu poznání, přišlo poznání nahoty a s ní i sexualita.
Adam s Evou museli podle Hospodinova prvoplánu vypadnout z ráje a tak vznikla bouda se stromem poznání. Bůh přeci věděl, že ráj je na množení příliš malý a erotické dusno by mohlo  ohrozit mravní výchovu andělíčků, kteří se, kde se vzali, tu se vzali, v ráji objevili.
Hospodin mohl Adamovi s Evou říct: Tamhle jsem nechal díru, kterou odejdete do svého světa. Nebude to zrovna ráj, ale zase si něco užijete.
Místo toho jim dal „svobodnou vůli“ nehryznout do jablka. Jenže jakápak svoboda, když podle jeho všemohoucenského záměru existovala jen jedna jím předurčená volba.

První zbraně a první ochranka
Řečeno současným jazykem, Hospodin si k triku s jablkem potřeboval vybudovat infrastrukturu. Nechal padnout anděly, aby měl ďábla pro zlo a stvořil vyhazovače z ráje, tedy policajta s ohnivým mečem, známého jako Archanděl Gabriel.
Na tomto místě se nabízí paralela se současností. Před druhou válkou v Iráku byla vytvořena příslušná infrastruktura a pak, na poslední chvíli, byla Husseinovi dána možnost „svobodné“ volby (vzdát se moci), aby odvrátil hněv znovuzrozeného křesťana.
K takové volbě samozřejmě nemohlo dojít. Gabrielův meč i armáda ochotných musely být použity, jinak by nevyšel ani božský, ani presidentský záměr ukázat, kdo je pánem nad lidstvem.

První penis a vagina
Adam byl údajně muž. Můžeme se tedy ptát: Měla Hospodinova hračka od počátku penis? Podle kresby Jeana Effela, ano. Bůh na ní používá cosi jako francouzský klíč, aby Adama vybavil pro život a utáhl na jeho těle to, čemu se někdy říká utahovák. Effel správně poznává, že šlo o hluboce promyšlený čin, související s budoucím rozmnožováním.
Hospodinu se posléze zalíbilo Adama uspat a z jeho žebra stvořit Evu. Vaginu musela mít od počátku, protože Starý zákon nezmiňuje, že by jí vznikla dodatečně, tedy někdy mezi žertem s jablkem a okamžikem vyhnání z ráje.
Podle Starého zákona zjistili Adam s Evou, že jsou nazí. Místo toho, aby je těšilo, že konečně začínají chápat na co to Adam má a proč je Eva dole puklá (což je označení vymyšlené Škvoreckým) začali se, doslova bůhví proč, stydět.
Eva si kousla první a zjistila, pokud nebyla zcela zabedněná, že dosud přehlížela tu zajímavou Adamovu věc. Pak dala Adamovi a on si taky všiml čehosi zajímavého.
Možná, že údajné skrývání se před bohem mělo daleko prozaičtější vysvětlení než stud. Lze předpokládat, že sexualita, potlačená nudným životem v ráji a zanedbanou boží výchovou, vypukla naplno.
První světová soulož
Starý zákon zcela opomíjí skutečnost, že kousnutí do jablka nakonec vedlo k první souloži na světě. Ta předcházela první vraždu i první válku.
S největší pravděpodobností k ní došlo poté, co dal Hospodin příkaz „milujte se a množte se“.  Aby té srandy nebylo tolik, dal jim do vínku tvrdou práci a rození v bolestech. Evě navíc přidal takměř islamistickou hrozbu, že jí bude muž vládnout. ZDE (http://neuveritelnaodhaleni.cz/nejznamejsi-biblicke-pribehy/pad-cloveka-do-hrichu.html) To pak chuť na sex přece jenom utuchá.
Kdyby měl Hospodin alespoň nějaký formát, mohl si ty výhružky odpustit. Vždyť dobře věděl, že se, jemu všemohoucímu, trik s jablkem musel podařit.  Adam s Evou do toho neměli co kecat.

Bůh s vámi zatočí, když ho naserete – první použití zbraně hromadného ničení
 
Jistý Lot prý seděl v bráně Sodomy, městě známém hříšností. Byl sám, kdežto ostatní chlapi už nejspíš v krčmě pili pivo a kořalku, házeli na stůl trumfy, hráli vrchcáby a začínali si s děvkama. Možná mu bylo líto, že ho Lotka, žena jeho, nepustila za trochou zábavy.
Sodoma a s ní další nepovedená komunita, známá jako Gomora, měla svoje fízly, kteří donášeli „tam nahoru“ o neřestích, kterých najednou bylo zu moc.
Hospodin, podle pověstí vševědoucí, zpravodajcům důvěřoval, ale přesto si vše osobně prověřil. I pravil pak bůh samomluvně:  „Lidi jsou kurvy, mrdaj a kradou“. A rozhodl, že na ona města pošle oheň a síru. No, nebyl to žádný lidumil, to chápe i malé dítě.
K  Lotovi, lelkujícímu u brány, dospěla patrola zvíci dvou policejních andělů (tak vznikla tradice zdvojování hlídek) s výzvou, aby upaloval do hor a na nic se neohlížel. Možná se neměl na nic ohlížet a pelášit.
Lotovi bylo nejspíš líto kamarádů, kteří měli zahynout a tak s Hospodinem smlouval. Začala licitace s počtem spravedlivých, kvůli kterým, kdyby v Sodomě byli, by bůh město ušetřil. Začali na padesáti a skončili u deseti, což byla hranice, o níž odečítající vševědoucí předem věděl, že není splněna. Lot na boží trik naletěl v dobré víře, že dělá něco pro lidstvo.
Sodoma je důkaz, že Hospodin nechal svoji světovou hračku zchátrat směrem ke hříchu. Možná se vymstilo že se poflakoval po nedělích. Lze ji ale vidět i jako další trik, s jehož pomocí si chtěl vymáhat oddanost člověka.
Stará Lotová možná byla zvědavá husa, a tak se ohlédla, když prchala s Lotem a příbuzenstvem. Nebo se jí zastesklo po zajímavých časech a k zastavení ji přiměla nostalgie.
A bůh ji přeměnil v solný sloup. Bylo to lepší než třeba napalm nebo jiné hořlaviny. Tak jako tak, ale bylo po Lotce.
Zákaz ohlížení může být chápán jako varování: Nezkoumejte boží skutky!
Láska a obdiv k bohu je přece zprostředkována výhradně nevědomostí. To později pregnantně vyjádřil výrok o blahoslavenosti chudých duchem. Věřící se nemá a nesmí ptát, proč Hospodin sesílá morové rány nebo kde byl za světových válek. Zejména v těch, kdy se k němu modlily obě strany současně.
Příběh Sodomy a Gomory neříká, co se stalo s božími špicly. Nejspíš zahynuli, když splnili předepsanou roli. Stejně již nebylo na koho donášet. Bůh měl v rukávu výmluvu, že stejně šlo o lidi mravně narušené a navíc dobře věděl, že si jeho svět lehce pořídí nové.
Přidržíme-li se brněnské definice spolupracovníků Stb, šlo o horší než neslušné lidi.

Snadnost zabíjení bohem a pro boha
Bůh vtělil do desatera přikázání nezabiješ. Je až za přikázáním v jednoho boha věřiti budeš. Takové umístění naznačuje pořadí důležitosti, i to, že se ve jménu boha může krást i zabíjet.
Bůh se výhružkami stává kruťasem.  Chtěl, jak Starý zákon praví, vyhladit nejen člověka, ale i všechny živočichy. Dokonce několikrát. Jako by lvi, želvy, koně, komáři s vosy za něco mohli.
V podstatě si vynucoval víru člověka hrozbami. Musíš milovat jen mě a nikoho jiného než mě, jinak zahyneš. Tuto hrozbu nakonec používají i jiní mocní.
Když mě budeš zobrazovat, pomstím se na tvých synech až do čtvrtého pokolení. Tak kdysi znělo druhé přikázání desatera. Jen bůh ví, kdo si tak nehorázné vydírání otcovskou láskou, mohl vymyslet. Boží přístup k ženám se podobal islamu, takže o nich se moc nemluví.
Lidem prý bůh  dal do vínku dobro a zlo. Začalo to Kainem a Abelem. Adam s Evou jistě nestáli o to, aby si jejich synové dávali po tlamě, navíc kvůli bohu, který je trikem vyhnal z ráje.
Bůh přijal masitou obět v podobě Abelovy ovce (patrně ukradené z Adamova stáda), kdežto Kainovo obilí odmítl. Prý neměl rád jeho vlastnosti. Co s nimi, zděděnými ale mohl Kain dělat?,
Když se bůh nasral na Sodomu a Gomoru, použil, jako historicky první barbar, zbraň  hromadného ničení.
Pak přišel Noe a potopa. Zase hromadné ničení a devastace. Podle Roarka Bradforda zachránil bůh alkoholika. Noe totiž byl ochlasta, který si tajně chodil cvaknout ze soudku kořalky. Pro případ, že by ho odchytila jeho žena, měl připravenou výmluvu, že pije z obavy, že ho štípne kobra. Tato lidštější verze je popsána v knize Černošský pánbůh a páni Izraeliti.

Noe a jeho archa jsou symbolem toho, že i víra v největší blbost se vyplácí.
V jedné předscéně Horníčka a Wericha je dialog, který se týká Noa.
W: Vy neznáte Noa? To je ten, co mu Hospodin přikázal, aby postavil loď na kopci.
H: Loď na kopci, to je přece blbost.
W: No, všichni blbí se mu tenkrát smáli.
H: Ano, když loď, tak jedině na kopci!

Incest (n)a závěr
Starý zákon decentně přechází skutečnost, že synové a dcery vyhnanců z ráje se mohli dál množit jen prostřednictvím incestu. Je to o to horší, že Eva byla součástí Adama a ten tedy, svým způsobem, souložil s částí svého těla.
Starý zákon bezostyšně předkládá k věření, že se přesně ví, co řekl Hospodin Adamovi a Evě v ráji. Kupčící s vírou údajné slovo boží, přepisují pro důvěřivé děti, aby je chytili na návnadu fantasie a nepustili je ze svých spárů.
Je pravda, že stejně přesně víme, co řekla Ježibaba Jeníčkovi a Mařence. To jsou pohádky, které dětskou hlavu včas a bez následků opustí. Kdybychom zůstali u nich, bylo by na světě veseleji a nenásilněji.

kanadajj

Příspěvek byl publikován v rubrice Pozdravy z Poottawí se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

66 reakcí na Jiný pohled na Starý zákon

 1. vonrammstein napsal:

  Very, very, really very poor. Aneb ještě větší ubožák, než jsem se doposud troufal domnívat.
  Že tyhle sračky tisknete, Bavore. Takovýmu hovnu by těžko konkuroval i Kohout-a že to je těžkej kalibr. Asi je na čase změnit lokál, s tímhle u jednoho stolu sedět nehodlám.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Ale, ale. Pane z Rammsteinu, vaše reakce mi připomíná reakce některých diskutujících na PL, pokud se objeví článek takových es jako Filiplína, Kalousek či podobní. Trochu tolerance, která je přece jen tady obvyklá. Nebýt jako náš zámořský vzor, kde je v některých místech zakázáno vyučovat evoluční teorii a smí se učit pouze o stvoření.

   To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Moje reakce je naprosto logická. Jako katolík nehodlám číst tyhle Jírovcovy-stejně jako Kohoutovy-blasfemický žvásty. Kohouta si dobrovolně taky číst nechodím, teď už ani Jírovce. Žádnou toleranci k rouhání nemám, to bych byl hodně mizernej katolík. Při křtu a biřmování jsem slíbil pravej opak.
    Považoval jsem Vás za soudnýho člověka, zřejmě jsem se seknul. Pokud se tady budou objevovat takovýhle zvratky, ztratím prostě důvod sem chodit. Ale vy se tu beze mě jistě snadno obejdete a nikoho z nás to nebude doopravdy mrzet.

    To se mi líbí

    • Slim napsal:

     Nikdy bych tomu nevěřil, 😀 ale poslední dobou jsem Vám v lecčems přišel na chuť, Ramštajne, i když se často vyjadřujete jako prase.
     Jírovec napsal stupidní věc, zejména když uvážíme jeho věk a vzdělání, ale což činit? Nevidí souvislosti, resp. si je blbě vykládá. Ignorujte to

     To se mi líbí

     • vonrammstein napsal:

      Nedokážu, Slime. Pokud píše třeba o politice nebo něčem relativně marginálním, tak to jde. A nebo mu napíšu oponenturu. Na kterou mi stejně neodpoví. Ale tohle už je daleko, předaleko za čarou snesitelnosti. Nehodlám na něčem takovým participovat byť pouhou nehlučnou účastí.
      Hodně lidí si plete upřimnost s hulvátstvím nebo sprostotou. Pravda-hranice je tenká. Pro rozlišení potřebujete instinkt.
      Ne že Jírovec souvislosti nevidí-on je nehledá. Kdyby chtěl, najde si na většinu těch „podivností“ odpovědi sám. Nebo by se mohl zeptat někoho chytřejšího. Ale to je přesně to, co nechce. Chce kopat do mrtvoly, baví ho to a ještě si u toho připadá zábavnej.
      Jak jsem řekl: Nehodlám s Jírovcem dobrovolně sdílet jakejkoliv společnej prostor. Ani ten virtuální.

      To se mi líbí

    • vittta napsal:

     Já rozumím tomu, rytíři, že katolík může těžce nést podobné řeči, ale tenhle konkrétní případ, tedy ostré reakce na Jírovcův článek, to mě celkem udivuje.
     Podle mě to není zase tak brutální, aby to vyžadovalo takové reakce.
     Také si myslím, že Jírovec není Kohout.
     Kohout je skutečné nekulturní hovado non+ultra, buran a nevychovanec (atd…) a hřeší ve svých kecech a činech vůči katolické církvi čistě jen na to, že mu z té strany nehrozí brutální násilná reakce…jako každý zbabělec.
     Podle mě je ta ostrá reakce spojena spíše se jménem Jírovec, než se samotným obsahem, protože se tady už psaly tvrdší hlášky na katolickou církev, a podobně ostré reakce neměly.

     To se mi líbí

     • vonrammstein napsal:

      Držel jsem se ještě hodně zpátky, to mi věř. Moji autocenzuru by mohli vyučovat na katedře žurnalistiky.
      Jírovec je v jistém smyslu horší Kohouta, protože Kohout je prostě jenom blbej.
      Jírovcovi jsem tu-asi tři dny zpátky-příspěvek o školství pochválil a bylo to tak správně. Za tohle jsem ho zatratil a zas je to tak správně. A protože už překročil všechny meze, je to definitivní.
      Chápu, že to nechápeš, ale prostě to tak je.

      To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Já to chápu moc dobře, rytíři.
       Jírovec bojuje proti církvi, ty zase bojuješ za ní, oba se stejným zaujetím.
       Jsi katolík z přesvědčení, Jírovec je zase proti katolíkům z přesvědčení.
       Já nemohu být členem nějaké církve, protože mojí hlavní vlastností je nekázeň a revolta.
       Nemám rád katolickou církev, pro jejich obludný mocenstký aparát, který poslední dobou dokonce úplně zkolaboval.
       Ale vím to, co mnozí nevědí.
       Katolická církev se chová logicky, a logický je i její dogmatismus.
       Kdyby byla dobrá a pokorná a žila v chudobě, nikdo by jí za to nebyl vděčný.
       Především proto, že by dávno neexistovala….
       A její místo by v pohodě zaujal někdo jiný, který by byl minimálně stejný.
       My bychom si nijak nepomohli…..
       Místo dogmatu by byl…chaos.
       Těžko říci, co je lepší, ale dogma vydrží rozhodně déle.

       To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Ne, ne, ne. Nechápeš vůbec nic. Tedy o Církvi.

       To se mi líbí

 2. anonymouse napsal:

  To se mi líbí

 3. Karamela napsal:

  Ajajaj, tak to se mi nelíbí 😦 To není ani vtipné 😦

  To se mi líbí

 4. Hudec napsal:

  Karel Čapek také psal apokryfy, dokonce i o Lotovi. Mělo to jistou eleganci. Ačkoliv si také myslím, že všechna náboženství lidstvu škodí, beru na vědomí, že ne všichni se mnou budou souhlasit.
  Diskuse o náboženství vedou ne snad jen ke sporů, ale vždy a bez výjimky ke sporům krvavým. Zde bude krev (naštěstí) jen virtuální, ale stejně….
  Navrhuji (a to není nic proti panu Jírovcovi, s nímž tentokrát věcně souhlasím) v této diskusi absentovat.

  To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Pane Hudče, máte úplnú pravdu. Tie Čapkove apokryfy sú umenie a hneď všetko vyznie inak, dokonca nie sú bez veľkej dávky úcty.
   Váš návrh beriem, no cítil som potrebu vyjadriť sa k Vášmu: „všechna náboženství lidstvu škodí“. Ono v skutočnosti je to tak, že úplne všetky ľudské výtvory ľudstvu škodia, keď s nimi narába zlomyseľný alebo nevedomý človek. Náboženstvo nie je výnimka. Nie je výnimkou ani kult racionálneho rozumu.

   To se mi líbí

  • Cech napsal:

   Zde prosím jako profík zřejmě mnohem lépe pochopíte proč se v Nevadské poušti otestovala ona kapesní atomovka.
   Dnes o tom referují Babišovy listy a zdůrazňují, že se není čeho bát že to má účinek 2% té Hirošimské.
   No a s přesností těch 30 m, kterou mají americké tedy i naše cílené zbraně, je vlastně použití velmi efektivní na rozdíl od klasických chemických trhavin, které např. v Sýrii používají Rusové.
   http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/amerika/v-usa-se-mnozi-hlasy-zadajici-vyvoj-novych-jadernych-zbrani_326364.html
   Jinak je to pouze odpověď na výše zveřejněný balónek masmediální manipulace.
   No a tento článek, kde se jednoznačně ukazuje na to že :
   Ano, když loď, tak jedině na kopci!
   Neboli když atomovku tak jedině malinkou, kterou mohou používat jak v Sýrii proti ISIL tak i na Ukrajině proti samozvaným republikám.
   No a všem je nyní již jasné, že za to může bílý muž protože šíří křesťanství.

   To se mi líbí

  • Slim napsal:

   Dobrý nápad, nepromeškat příležitost mlčet, jak kdysi to formuloval Jacques Chirac
   («ils ont manqué une occasion de se taire»)

   To se mi líbí

 5. Lunka napsal:

  Hloupa, trapna, vulgarni visitka pseudointelektuala.

  To se mi líbí

 6. severočech napsal:

  No tak to dopadá, když se tzv. Starý zákon vykládá moderně.
  Americký badatel Sitchin vydal serii knih, kde našeho“pánaboha“ vysvětluje krapet jinak (texty Starého zákona odvozuje od mezopotemských bájí) a taky modrrně (včetně Sodomy – spor mezi „bohy“). V češtině většinou vyšly, stačí dvě Dvanáctá planeta a Konec dní.

  To se mi líbí

 7. jaa napsal:

  Ále jděte, proč to pokrytectví… že by tak rychlé stárnutí? Jo. je těžké si přiznat , že ač tzv. ateisti – na náboženství si nedáme šáhnout. Copak tam je tak nevhodného – v podstatě má pravdu – většina popsaného konání je proti lidským zákonům jak jsme si upravili dnes a jejichž poznání dalo dost púráce.
  Navíc ani není zcela původní… začátkem 80tých vyšly dvě knihy – nějakého amíka tuším-Cernošský pánbů a izraelité, … a proroci. Psáno lidovovou američtinou. Jak sám autor přiznává.

  V době kdy dost víme o genetice a pod. by se člověk nedivil že je tolik zmetků… vyšlo – li lidstvo z dvou lidí. – tím neustálým křížením a rozmnožováním v jedné skupině – jo u zvířat si dáváme pozor aby nedocházelo k rozmnožování v rámci „rodiny“ – a tím i k znehodnocení a u lidí Vám to nevadí. Všichni to známe – máme logická vysvětlenní ,ale zabejčile budeme tvrdit že Biblí má pravdu a … ále kuš….
  Myslela bych , že právě zde se mohou rozebírat jednotlivé části a porovnávat s lidskými zákony včil.. ke kterým se díky poznání ,lidstvo konečně dopracovalo. ale ono néé… pohoršeně či alibisticky budeme tvrdit že biblí má pravdu… Nač je potom logika a lidské poznání… copak je všechno jen mlácení prázdné slámy – aby se někdo blejsknul tím co si myslí že ví:::
  a včil mne kamenujte….

  To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Ale, pani jaa, necítite u seba ten „protimluv“? Ateisti a nedáme si siahnuť na náboženstvo? Ak ateisti, tak IM – druhým siahame na náboženstvo a to, z môjho pohľadu, minimálne nie je slušné.
   To je tak ťažké pochopiť Voltairov postoj „váš názor sa mi hnusí, ale (dám život za to, aby ste ho mohli mať)“? (parafráza)
   Za inšpiratívnu považujem odpoveď Dalajlámu na otázku, ktoré náboženstvo je najlepšie: „To, ktoré z vás urobí lepšieho človeka.“ Bez váhania by som to vztiahol aj na ateizmus.

   To se mi líbí

   • jaa napsal:

    Navajo, jen velmi nerada Vám kazím pohled na jeho svatostm, stejnej ba možná větší ubožák než pabst, který taky nedrží slovo a pracuje proti…… . Podle mne Slova, Slova, slova nic víc. koukněte se na lajkit.cz/zprávy – šokující pravda o Tibetu….. nechci sem dávat odkaz, je to strašné. krom toho – když jeho jasnost se všemi penězi a nejbližšími „služebníky“ utekl – nechal své otroky napospas . hmm – a to mám z dokumentu – anglického z půlky 90tých let.
    Není divu že si tak rozuměl s H. stejná sorta— bohužel

    To se mi líbí

    • NavajaMM napsal:

     Pani jaa, táto vaša replika nie je nič viac, než morálny a vecný nihilizmus v diskusii. Presne rovnako by ste mohli zhodiť Beethovena alebo Goetheho poukázaním na holocaust, Michelangela alebo Leonarda poukázaním na Borgiovcov atď.
     Nebojte sa, žiaden môj pohľad nepokazíte. Vo vašej replike totiž nič inšpirujúceho nenachádzam.

     To se mi líbí

     • jaa napsal:

      Já Vám nechci nic brát, nic vnucovat, ale podle mne je nutné to brát v úvahu při hodnocení. . Krom toho srovnávat Bethovena, Michelangela a další s holokaustem či Borghiovci je … mno… je to o něčem jiném.. ale to je Vaše věc…

      To se mi líbí

      • NavajaMM napsal:

       Pani jaa, je to presne podľa vašich pravidiel. Článok o stredovekých pomeroch v Tibete poznám, je vytrhnutý z historického a kultúrneho kontextu a jeho jediným účelom je podporiť určitý militantný postoj. Ohradil by som sa tiež voči porovnaniu Dalajlámu a istého H., ktorého ste spomenuli (sú vraj tá istá sorta). To buď nemyslíte vážne a skúšate ma, alebo to svedčí o pomerne vysokej dávke ignorancie voči faktom.

       To se mi líbí

   • jaa napsal:

    Jen ještě dodatek – víte – to tzv desatero a další – jsou tak šikovně sesumírovány a tisíciletími „upravovány“ že nemohou být pravdivé – vezmeme-li v úvahu úroveń vyjadřování a stavu tehdejšího světa.
    Já chápu , že lidi potřebují nějakou berličku, oporu či výmluvu nebo ospravedlnění pro své činy . Není asi na světě člověk – který by se proti některému „neprovinil“. Za mlada to nevadí ale jak člověk stárne a začne uvažovat o konci – začnou asi nahlodávat mysl ty vsugerované .. dávné poučky a vyhrůžky…kterými jsme si v ranném mládi, většina, prošli a to “ co kdyby“.. je ošemetná věc – peklo nebo očistec… protože nebe je asi úplně prázdné – pokud existuje.
    Proto píši o pokrytectví – možná jsem měla napsat strach.. kdo ví.

    To se mi líbí

    • NavajaMM napsal:

     Pani jaa, militantní veriaci a militantní ateisti sú si veľmi podobní. Ich svetonázor spočíva na tom, že duchovná konštrukcia, ktorú živia, im musí slúžiť. Na podmanenie sveta a hlavne na podmanenie si iných ľudí.
     Náboženstvo (také normálne civilné s pokorou a úctou k svetu a druhým ľuďom) je v podstate filozofia – hypotéza o neznámej časti sveta. Až potom to dáva zmysel, nie vo vybíjaní energie na potieranie iných hypotéz.
     Skúste predviesť konštruktívny ateizmus. Ako podľa ateistu vyzerá Neznámo?

     To se mi líbí

  • anonymouse napsal:

   „Copak tam je tak nevhodného“

   Ta hloupost té doslovné interpretace.

   Kdyby např. někdo podobným způsobem rozebral pohádku O Červené Karkulce – považovala byste to za normální?

   Náboženství mě nijak neirituje – pokud zůstává v rovině kulturních alegorií. Ani jeho kritika. Ale tohle mi přišlo hloupé.

   Píšeme rok 2016 (kruciš! 🙂 )!!

   To se mi líbí

 8. berkowitz napsal:

  Není to k věci, ale začněte nový týden s úsměvem.
  Když byla Angela ještě svazačkou v DDR
  Z onoho videa se po…… smíchy :

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Majkl (Michael Jackson) i Elvis by se styděli, že se nedokázali takhle odvázat a okamžitě by skončili s kariérou 😆

   To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Hoax?

   To se mi líbí

   • Ahele napsal:

    Zajisté. Když byla Angela mladá, tak se takové plavčičky nenosily. Ani v NDR, kde byly poměrně rozšířeny Nudipláže. Ostatně odtud byla byla tehdy, co se A. týče, pořízena jiná dokumentace, která už dávno není tajná a pravda je, že A. měla postavu pěknou. Tenkrát.

    To se mi líbí

    • jaa napsal:

     Ba ne Ahele, já je měla – vlastní výroby – střih byl v Pramu. Vypadaly pěkně , akorát byl zádrhel, že ty boky se sukovaly a napevno, aby nespadly. No a svlékněte mokré plavky, když ten pevný suk nacucne vodou 🙂 To je horší než se soukat do těsných texasek – ležmo…

     To se mi líbí

 9. tata napsal:

  Také to nepovažuji za dobrou věc zbytečně ironizovat naboženství………..na druhou stranu opět se ukázalo kdo je fanatik,ta reakce byla nepřiměřená………..toto tema minové pole nevstupovat.

  To asi ANGELA NENÍ ŠTASNÁ…….PROBOHA je vidět že neměla soudnost ani jako mladá

  To se mi líbí

 10. est napsal:

  To se mi líbí

 11. tata napsal:

  Zajimavé navic vtomto věku tak srovnané myšlenky

  To se mi líbí

 12. Slim napsal:

  OT. Pošta pro dona Bavora

  To se mi líbí

 13. ji5 napsal:

  Můj článek vznikl díky odkazu, který se týká převyprávění Starého zákona pro děti (!) Vrátil jsem se jeho prostřednictvím do 1. – 5. třídy, kdy komunisti dovolovali, aby náboženství bylo součástí osnov a byli jsme ohlupováni katechetkou, paní Čisteckou. Vystavovat děti propagandě je ta nejhorší věc, kterou jim můžeme udělat. Proto jsem svůj článek napsal.

  Jako vždy jsem článek poslal panu Bavorovi „k uvážení“. Usoudil a vydal.

  Kdosi v diskusi napsal, že sahat na náboženství není slušné. Ale proč se nezabývat tím, že právě náboženství bylo a je příčinou většiny zlořádů na zemi. Jistý spisovatel se k tomu vyjádřil takto: Bůh buť neexistuje a nebo je to šílený sadista.

  Před časem jsem se odvážil zeptat, odkdy se ty naše židovsko-křesťanské hodnoty mají počítat a které to vlastně jsou. Nikdo na to neodpověděl jinak než nadávkami.

  Když se Charlie Hebdo pustil do islámu, byli najednou všichni Karlíci. Vždyť je svoboda. Když se to přestane hodit, nejsou všichni Samkové.

  To se mi líbí

  • Cech napsal:

   Nevím co je na Kláře Samkové tak protistátního, že jste se ji rozhodl postavit proti Dukovi.

   Tam kde je cenzurován velký počet článků a je evidentně zakázáno zveřejňovat pravdu, nepohodlnou tomuto současnému režimu tam Vás to nezajímá.

   Prostě tam kde se začnou zveřejňovat velmi „nekorektní“ informace třeba ze Svobodného radia.
   „Do naší republiky mají přijít Erytrejci, kteří znásilňují nejvíc.“
   „Nejmladší z imigrantů Evropu nenávidí, přesto odmítají jít do Turecka či Arábie.“

   Tam nastupujete proti Dukovi ale pouze jako salónní opozice s vidinou, co tak hrozného by se stalo pokud by nám to nevyšlo.
   Jsem velmi potěšen pokud Kanadská autocenzura funguje i v Czechii, protože máme reálnou možnost dosáhnout na světové historické možnosti, jak v Kanadě tak i v Czechii.

   To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Pane Jírovec, súhlas s tým, že „Vystavovat děti propagandě je ta nejhorší věc, kterou jim můžeme udělat.“
   Skúšali ste si v tejto súvislosti pozrieť napríklad dejepis pre ZŚ? Alebo biológiu?
   Obsah tých učebníc je približne rovnako mimo misu ako starý zákon pre deti, ktorý inšpiroval vás. Vy ste celú dávku vypálili do náboženstva ako takého. Vlastne tiež mimo hlavného cieľa, ktorý by si to zaslúžil.

   To se mi líbí

  • Cech napsal:

   To co Vám bezesporu muselo opravdu udělat velkou radost :
   http://www.novinky.cz/krimi/404901-dva-policiste-maji-kvuli-tibetskym-vlajkam-na-budove-famu-snizeny-plat.html
   No ale časem toho bude přibývat a té radosti z Vaší strany bude pouze více a více.
   Tož nejen Advokátní komora ale jak vidíte tak i jiné složky státní správy za Vámi stojí.

   To se mi líbí

  • Cech napsal:
  • anonymouse napsal:

   Potíž nastává, když se někdo snaží alegorie interpretovat doslovně (literally). (Proto, mimochodem, i ta prázdná dýně, ještě dále vyprázdněná tím dodatečným výronem – nejspíš nějakého moudra.)

   Křesťanství to nedělá, už dlouho, a až na výjimky, tu a tam.

   Na rozdíl od islámu, ve kterém je doslovná interpretace spíše pravidlem. V různém stupni, pravda, ale podpora i pro ty nejhorší „interpretační úlety“ je značná (desítky procent). Korán totiž prý představuje pravdu, dokonalou a definitivní (má to dokonce v preambuli). Jde o ideologii (politickou, a ve své podstatě dobyvačnou), která požívá značně výrazné podpory. Což ji činí nebezpečnou.

   Charlie Hebdo se pustil do islámu naprosto oprávněně (a pouští se i do křesťanství – též naprosto oprávněně). To, že byli najednou všichni Karlíci s tím souvisí jen potud, že někteří lidé potřebují ukazovat, že jsou morálně na výši (virtue signalling), a to i přesto, že skutečnost jim je silně u pr..le a jde jim jen o to získávání bodů (v tomto bodě celkem souhlas).

   To se mi líbí

 14. K-k. napsal:

  Hm…moje babička vystoupila z církve po II.světové válce, když začalo být známo, jaké šílenosti se dály a když se jí syn vrátil z německé káznice s otevřenou tuberou (v pětapadesátém na to zemřel – bylo mu 49). Když jsem si s ní o tom povídala, zdůvodňovala to: „Buď pámbu není – a nebo je zlej, když tohle všechno dopustil. A jestli je zlej, uctívat ho nebudu…“
  Sama nejsem věřící, nejsem dokonce ani křtěná, což v mojí generaci ještě nebylo obvyklé. Víru jiných ale respektuji – pokud oni respektují moje bezvěrectví. Téhle zdejší debaty se účastnit nebudu, nepřinesla by nic, než hořkost.

  To se mi líbí

 15. tata napsal:

  ji5 napsal:
  30.5.2016 (10:45)

  Nak si bohužel neuvědomujete že svoboda není uplně myšlena ironizovat víru někoho jiného.ZDuvodnujete to budu parafrazovat když někdo skočí do studny skočím tam taky.
  Mě to co jste napsal nešokuje,s mnoha věcí bych si taky mohl dělat švandu nebo ironizovat,ale určitá zdrženlivost je na mistě……..ono šlapat v porcelanu jako slon není dobré…….a ten VÁŠ přispěvek se ktomu dá připodobnit……..to že se tak chová třeba druhá strana,by nemělo byt automaticky obhajoba že se tak budem chovat my.JE TO čistě MUJ pohled nikoliv snaha kritizovat VÁŠ POHLED

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Tato, Váš pohled je čistě idealistický či ideální. Alev reálném světě nemůže obstát. Už jen z toho důvodu, že vše je v pohybu a mění se. I církve i ateisté i ti mezi nimi. Není již povinnost a potřeba jednotného výkladu. I rozum je připuštěn.
   Osobitý výklad jakékoli věrouky je přínosem pokud není naplněn nenávistí a zlobou. Jedna věc je o něčem psát a druhá své názory vnucovat či doporučovat. A ji5 píše čtivě, z mého pohledu ateisty shovívavě a s porozuměním. A Bavor udělal moc dobře, že jeho psaní uveřejnil. Nakonec i ta malá diskuse je poučná i když spíše o lidech než o víře.

   To se mi líbí

   • tata napsal:

    strejdo
    ALE TO já vim,a né jen vtomto…..to idealistické je realné…….to idealní by bylo troufalé ani zlomek času si nemyslím že muj pohled je idealní…ale jinej nebudu,já podle toho žiji a nese mi to jen problémi,je to mnohdy nerozumné.PROTO jsem chtěl zduraznit že je to muj pohled nikoliv kritika……..i když v životě tolerance se většinou vymstí..bohužel

    To se mi líbí

 16. jirka.Knopp@seznam.cz napsal:

  Připojuji se k K-k. Když se můj děda vrátil z I.SV, prohlásil prý,že kdyby byl Bůh, nedopustil by, aby došlo k takovým zvěrstvám,kterýcg byl svědkem. Celou rodinu nechal vypsat z církve a tak i ze mě se stal později bezvěrec. Na náboženství jsem chodit musel a tak mě bylo vysvětleno,že Bůh existuje, je vševědoucí, a všemohoucí.A tak jsem usoudil, kdybych já byl vševědoucí a všemohoucí, tak bych byl rozhodně na lidi hodnější a nedopustil bych všechno to, co má na svědomí údajný Bůh. Třeba je to zjednodušené, ale já to tak cícím.

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   +1
   Ocamova břitva tvrdí, že nejjednodušší bývá nejsprávnější. Má pravdu.

   To se mi líbí

  • kočka šklíba napsal:

   Mě to sice nikdo neřekl, ale ani moje tchyně, velmi věřící a moc hodná paní, na tohle odpovědět neumí. Na to proč ten její Bůh by připustil taková zvěrstva ;).
   A jinak děkuji panu Jírovcovi :).

   To se mi líbí

 17. jaa napsal:

  Navajo 10,13
  Pána Jána – kdyby to nebya tragedie cáý¨ápaní – byla by to fraška. Docela by mne zajímalo . jaké by bylo Vaše hodnocení mé osoby, kdyby jste věděl, že část rodiny mám/měla jsem bigotně katolickou, dokonce s jedním velebníčkem , se všemi atributy z toho vyplývajícími. už jako prcek jsem dost nelibě nesla ten rozdíl mezi tí m co hlásali a tím co konali a odmítala jsem tam jezdit- občas se i povedlo. Kdoví jestli to nebylo prvopočátkem toho mého?zájmu? o víru – jakoukoliv. . Myslím tím ve smyslu náboženském a prošla jsem si je časem všechny a na žádném ateistickém školení jsem nebyla.
  Počítám, že jsem víc věřící než vy – tedy ve smyslu nezbožštění nějaké osoby.
  Věřím v lidi, lidský rozum a myšlení -logiku. V to, že když se člověk nedá ublbnout – dokáže obrovské věci.
  Stačí si jen vzpomenout či dohledat – jak vYpadal svět po II.,sv. jak málo toho všeho a bylo a všude, — jak mnoho se vybudovalo, poznalo a jaký posun v myšlení lidí to byl. – jak se to včil jeví bylo to díky bipolárnímu světu, kdy se trumfovali kdo je lepší. Výhody které západ měl – ať němci či frantíci – vždyť nynější nepokoje ve Francii vycházejí právě z omezování pravomocí a okrajování výhod – které díky rozpadu bipolárního svět už nejsou potřeba- už není potřeba dokazovat že jsou lepší. Oni si myslí že jsou a šmytec. A němce to čeká taky.. uvidíte.
  Nejsou to žádná školení je to celoživotní zkušenost a pozorování… +tak jak šel čas. ..Díky renesančnímu času 90tých let – se mi otevřeli dveře k věcem a dokumentům do té doby neznámých, se dá lehce vypozorovat stavy a děj – skutečnost a vývoj v různých zemích…
  Stav který se teď uzavírá, takže světová renezance ve smyslu informací a vědění trvala pouze 10 let..
  Proč se uzavírá – no asi není vhodné, aby to lidi věděli – protože by byli hůř ovladatelní
  Tož tak

  .

  To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Paní jaa, s dovolením, akéhokoľvek hodnotenia osôb, teda aj Vás, sa zdržím.
   Zosypali ste toho na mňa pomerne dosť, no ja som sa snažil riešiť len to, čo sa napísalo v článku pána Jírovca a čo s tým súvisí. A úprimne som bol zvedavý na konštruktívny ateizmus. Dnes sme sa teda nepochopili. Vaše príspevky v diskusiách však čítam rád a dúfam, že čo som napísal, nebudete brať osobne.
   To je zatiaľ asi všetko.

   To se mi líbí

 18. vittta napsal:

  To je štráchů s nějakým křesťanstvím.
  Podle mě většina diskutujících bere tu věc ze špatného úhlu.
  Jak byste tedy lidem sdělili vznik lidstva, kdybyste byli Bohem?
  To by mě fakt zajímalo.
  Bůh to těm idiotům musel nacpat co nejvíc polopaticky, a že to neudělal nijak špatně dokazuje to, že tomu ještě dneska asi tak polovička lidí věří.
  No nedivte se, jsme vyspělá civilizace, islámskému výkladu věří 95% jeho oveček.
  Možná se ptáte, proč se Bůh namáhal vůbec něco sdělovat…no, lidé jsou zvědaví, a jak je dobře vidět třeba u nás v Čechách, lidé si svého Boha tak jako tak najdou.
  Tak tady máme satanisty, asi tak 10 druhů křesťanů oficiálních a dalších asi 50 druhů křesťanů neoficiálních (tedy jak to zrovna kdo cítí), muslimy (asi 5 druhů), budhisty (také jich bude víc) krišnovce a šintoisty, negromily a čoklomily, homomily a antiamerikanisty, antirusisty a antiputinovce, antizemanovce, a ateisty a evolucionáře a revolucionáře a něco mezi tím vším dohromady.
  Pak je v tom značný bordel, jak je vidět, poněvač když i tady, v této kultivované společnosti někdo napíše slovo kozomrd či negr, pak se najdou tací, co ho hnedle onálepkují jako fašistu, aniž by tušili, co to ten fašista je, a když se o tom vede řeč, tak se ukáže, že každý vidí fašistu jinak, pouze že je zlý vidí všichni stejně.
  V tomto se tedy pan Jírovec podle mě mýlí, protože lidé by se v pohodě mlátili po hlavách i bez nábožensví, protože tak to prostě na světě chodí.
  Ale, když je silný Bůh, není třeba pušek k vládě, jak se praví v jedné knize.
  No, nebyli bychom lidmi, kdyby to platilo doslova, takže když je Bůh-či jeho zástupci- silný až moc, nedělá to také dobrotu.
  Jedna věc je ale jistá.
  Pokud chce mít JAKÁKOLIV země výsadu sekularismu, musí mít u toho také silnou armádu, postavenou na osvědčené náhradě náboženství- nacionalismu.(něco nás spojovat musí, když si chce každý věřit tomu, čemu chce)
  Protože sekularismus dráždí.
  Jak křesťany, tak kohokoliv jiného…..a ten „kdokoliv“ může být v různých časových obdobích také různý.
  Koho to dráždí v současnosti, nemusím ani říkat.
  Nebo raději ano.
  Muslimy a sluníčkáře.
  Jak jedni, tak druzí, jsou hotovi za svou víru a za svou dobrotu vraždit, a oba to dělají pro dobro lidstva!

  To se mi líbí

 19. Antimon napsal:

  Ufff …. už začínám chápat islámský fanatismus. Jestliže takový nevinný a rozpustilý článek dokáže tak rozhodit většinu zde přítomných. „Fatva“ ještě sice vyhlášena nebyla, ale moc tomu neschází…. 🙂

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Ani já si to nedovedu tak úplně vysvětlit.
   A to si toho jinak dovedu vysvětlit poměrně dost.
   Ale tohle…a to ještě pan Jírovec píše o konkrétním podmětu.
   Jasně, on to nejspíš má jako takové zarytí do katolíků, no ale jinak to nemá nějaké kontury neurvalosti a urážlivosti.
   Tedy…já to tam alespoň nevidím.

   To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Pro zájemce o turecký islám z první poloviny min.století bude ve čtvrtek úryvek z knihy o Turecku.

   To se mi líbí

  • tata napsal:

   celkem nechapu…..Antimon napsal:
   30.5.2016 (21:45)
   MYSLÍM že naopak až na vyjimku zde většina zaujala postoj hodně umirněný a rozumný.Jak to mužete připodobnit islámský fanatismus,to mě teda hlava nebere.Věčina zde je sice spiše ateistická ale uznavá že je zbytečné to hrotit

   To se mi líbí

   • Antimon napsal:

    Tato já Vám předložím jeden citát, který mně k mému příspěvku inspiroval:

    „Very, very, really very poor. Aneb ještě větší ubožák, než jsem se doposud troufal domnívat.
    Že tyhle sračky tisknete, Bavore. Takovýmu hovnu by těžko konkuroval i Kohout-a že to je těžkej kalibr. Asi je na čase změnit lokál, s tímhle u jednoho stolu sedět nehodlám.“

    A to co jsem napsal je samozřejmě pochopitelná nadsázka. Ale reakce, byť podle Vás umírněné, mně opravdu překvapily. Vždyť každý má právo na názor. A je-li někdo ateista, tak má snad také nárok na život. Nebo ne? Pokud se nemýlím, jsme stále sekulární stát, byť se různí Vlci a Dukové snaží seč mohou, aby to tak nebylo.

    To se mi líbí

 20. kočka šklíba napsal:

  Ano a na závěr zajímavý článek z novinek. Sice se toho netýká článek pana Jírovce, ale církve jako takové se týká velmi.
  https://www.novinky.cz/domaci/405009-trebonsti-rybari-cirkev-chce-rybniky-podvodem.html

  To se mi líbí

   • jan napsal:

    :)) půjdou do pekla, chátra jedna zlodějská

    To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     Státy? To asi ne. Ale jejich někteří přestavitelé celkem jistě.

     To se mi líbí

     • vittta napsal:

      Rytíři, řekni mi….
      Psal jsi někde tady ve vláknu, že to nechápu.
      Ty jsi přísahal Bohu, nebo církvi svaté?
      Může mít katolík svůj názor, nebo je povinen řídit se jakousi subordinací-tedy řekněme farář-biskup-arcibiskup-papež- Bůh?
      Jak jsem už psal, já chápu katolickou církev, že chce statky pozemské, protože kdyby byla chudá a pokorná, neodvratně by zanikla a postupně s ní i křesťanství jako takové, resp. by vyhrál ten pohled na křesťanství, kde by měli nejvíce peněz, tedy která církev.
      Ale je správné z pohledu katolíka, jakkoliv čistého ve svém srdci, podporovat touhu získávání majetku pomocí podrazů a lží, tedy že církevní preláti slíbí, že už nebudou mít další nároky, a pak se soudí o každý akr půdy, lesa i vody?
      Je správné, že se snaží pomocí dalších lživých soudních pří prolomit dekrety prezidenta republiky E.Beneše?
      Je správné, že papež zve jinověrné migranty do Vatikánu a Evropy a líbá jim nohy, i když oni jím pohrdají?
      Kde je hranice katolíka, dobrého a čestného člověka, co ještě si musí nechat líbit, jak zostudit sám sebe a církev svatou?
      Protože tohle možná opravduc nechápu a vskutku bych byl rád, kdybys mi to vysvětlil.
      A dobře víš, že se ptám vážně, bez postranních jízlivých jinotajů.

      To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.