Ovlivněné volby?


Ne, nechci se věnovat tomu, zda „korespondenční vítězství“ zeleného kandidáta na prezidentství v Rakousku bylo cinknuté, či nikoliv. Zaujala mě jiná věc. Sledujte, prosím, tok mých myšlenek.

Silná imigrační vlna loňského roku a trvající očekávání téhož v roce letošním i dalších vyvolala řadu diskusí, sporů až hádek a také řadu spekulací. Jedna z nich má jádro v tvrzení, že prakticky nulový odpor proti masové imigraci ze strany tzv. elit EU je motivován snahou těchto sociálních inženýrů změnit skladbu obyvatelstva, v krajním případě v jakousi snadno ovladatelnou masu populace bez kořenů a národních tradic. Cíl je tu jasný – skutečně „jednotná EU“.

Logickou se mi zdá myšlenka (není moje původní), že vzrůstající počet imigrantů, kteří postupně získávají volební právo, povede k vlastně „legálním demokratickým“ změnám prostřednictvím voleb a tak se původní obyvatelstvo stane menšinou nejen demograficky, ale i politicky. A tak jsem se podíval z tohoto pohledu na nedávné prezidentské volby v Rakousku, v nichž Van der Bellen zvítězil nad Hoferem rozdílem 31 tisíc hlasů, což představuje necelého půl procenta z 6,4 milionu oprávněných voličů.

Skladbu těchto voličů z pohledu jak dlouho jsou rakouskými občany jsem nikde nenalezl, a myslím, že takový údaj ani najít nelze, tento ukazatel se nejspíš z logických důvodů nesleduje.

Zkusil jsem tedy Wikipedii, ale tam je k mnou sledovanému demograficko/sociologickému tématu jen velmi vágní údaje, třeba:

8 175 000 obyvatel. Wikipedie:  Od 90. let má znatelný vliv imigrace přistěhovalců, ke konci roku 2004 žilo v Rakousku…..

Dále jsem nalezl zajímavý web: http://www.migraceonline.cz/cz/zeme/austria
a na něm například tato tvrzení:

„Rakousko je jedna ze zemí, kde v posledních letech dochází k nárůstu počtu imigrantů. V období 2011-2012 se jejich počet zvýšil o 40%. Zároveň se však zmenšují rozdíly mezi počtem migrantů do Rakouska a těch, kteří z něho odcházejí. Podle rakouského statistického úřadu žilo v roku 2012 v Rakousku přibližně 970 000 cizinců (11,5% populace), přičemž víc jak 18% všech obyvatel má migrantský původ.

Imigranti nejčastěji přicházejí ze sousedního Německa, které je následováno Srbskem, Černou horou, Kosovem a Tureckem, přičemž víc než polovina všech přistěhovalců je z členských států EU. Ostatní migranti přichází nejčastěji z rodinných důvodů, za prací, nebo z humanitárních důvodů. Zvyšuje se počet zahraničních studentů (v období 2011-2012 představovali cizinci víc jak 1/5 studentů v Rakousku) a žadatelů o azyl (v období 2010-2012 došlo k nárůstu o asi 60%).

Současná rakouská legislativa pro migrační otázky je založena na souboru cizineckých zákonů přijatých v roce 2005 a jejich dodatcích. V roce 2011 pak byly přijaty nové regulace, Azylový zákon a Zákon o usazování a pobytu, které kromě jiného zakotvují bezplatnou právní pomoc v procesu získávání azylu a novou úpravu imigrace kvalifikovaných pracovníků s názvem Red-White-Red Card. Rakousko momentálně nemá jednotný imigrační úřad. S cílem zjednodušit institucionální podobu systému proto vláda v roce 2014 plánuje zprovoznit jednotný Federální úřad pro záležitosti cizinců a azyl.

V roce 2011 také došlo k schválení Národního akčního plánu pro integraci, který se zaměřuje především na pomoc při osvojování si znalostí němčiny s cílem umožnit občanům třetích zemí participaci na společenském, ekonomickém a kulturním životě v Rakousku. Stále častěji dochází k přenosu integrační odpovědnosti na lokální úroveň. Rakousko se proto snaží vyvíjet koncepce a návody ke komunální integrační politice, budovat struktury v jednotlivých obcích a podporovat iniciativy a projekty na této úrovni.“

Jak laskavý čtenář jistě uzná, to už je zajímavější, ale pak jsem našel pro mě hotovou perlu v podobě:

Diplomová práce Michala Dimitrova na UK v Praze „Integrace v Rakousku po roce 1990 na příkladu spolkového hlavního města Vídně“. https://is.cuni.cz/webapps/zzp/dtdownload/8800022599

Ze strany 35 vybírám následující údaje:

„2.3 Cílová skupina integrační politiky

Jeden ze základních problémů při studiu integrace imigrantů spočívá v definici cílové skupiny, tedy lidí, kteří mají být do většinové společnosti začleněni.
V každodenním životě v Rakousku dochází k používání slov imigrant (MigrantIn) a cizinec (AusländerIn) v synonymním významu, přičemž klíčovým parametrem je zde státní občanství. Na základě statistik žilo v lednu roku 2007 na území Rakouska 826 013 cizinců, což činí cca 10 % z celkového počtu jeho obyvatel. Tento údaj ovšem nepostihuje skutečnost, že téměř polovina z přistěhovalců , tedy těch, kteří se narodili v jiné zemi, už získala rakouské občanství, a tím ztratila status cizince. To, že např. Srb, Turek nebo Afghánec získají rakouský pas, neznamená, že ztrácejí svou původní identitu a stávají se stoprocentními Rakušany. Přitom se nejedná o zanedbatelnou skupinu: rakouské státní občanství mělo v roce 2007 43 % ze všech obyvatel Rakouska narozených v cizině, přičemž většina z nich v běžném styku se svým okolím hovoří jiným jazykem, ne němčinou.“

Můj, jistě nepřesný a amatérský výpočet mě vede k číslu nejméně „několika set tisíc“ rakouských občanů, samozřejmě s volebním právem, jejichž skutečnou identitu naznačuje skutečnost, že „většina z nich v běžném styku se svým okolím hovoří jiným jazykem, ne němčinou“. Podle údaje (viz výše), že 18 % obyvatel Rakouska má migrantský původ bychom se možná dostali až někam k milionu voličů, ale držme se při zemi, protože nevíme, jak hluboko do minulosti je sledován „migrantský původ“. Doufám, že ne do časů stařičkého mocnáře.

Rakouské prezidentské volby rozhodlo 31 tisíc hlasů. Koho z dvojice kandidátů těch „několik set tisíc“ uvedených rakouských občanů volilo, to nevíme. Ale můžeme to předpokládat se značnou mírou pravděpodobnosti. Jazýček na vahách? Zatím.

Vloni do země přicestovalo 90 tisíc imigrantů. Dejme tomu, že třetina z nich postupně získá občanství. Zkuste extrapolovat, jaký bude vývoj, pokud takový trend bude pokračovat, a jak budou rakouské volby vypadat třeba za dvacet let.

Stokrát můžeme myšlenku o řízeném procesu masové násilné imigrace označovat za blábol a spekulaci, rakouský příklad je přinejmenším důvodem k zamyšlení. Vliv relativně nedávných imigrantů (řekněme za posledních 25 let) na volby by zasloužil solidní sociologickou studii, ne tohle moje povrchní zamyšlení. Možná bychom si měli zažádat o grant od EU na takovou práci…..

Paranoidní? Možná. Ale to fakt ještě vůbec neznamená, že po nás nejdou.

hudec

Příspěvek byl publikován v rubrice Krajanovy postřehy se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

168 reakcí na Ovlivněné volby?

 1. Tribun napsal:

  Tomu se, pokud vím, říká všeobecné volební právo. Chtěl byste ho snad revidovat? Úplně stejně byste mohl psát o tom, jak volby ovlivnilo to, že volební právo získaly ženy.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Doporučuji nejprve citát Sixta z Otterdorfu. Je po straně každého článku.

   To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Býval kdysi dobrý institut : domovské právo.

   To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Ano, toužím, volební právo revidovat tak, aby v ČR mohl volit do všech zastupitelských sborů od poslední vesnice až po poslaneckou sněmovnu a senát (asi korespondenčně) každý Afgánec, Syřan, Libanonec, Rus, Němec, Senegalec atd. – co jich jen na světě je. Pak budete spokojen? 🙂
   Promiňte, že jsem použil vaši oblíbenou metodu vkládat někomu do úst/klávesnice to, co neřekl/nenapsal, a pak mu oponovat. Další diskuse s vámi by byla ztráta času, sbohem.

   To se mi líbí

   • Tribun napsal:

    Pro každý? Řeč není o každém, řeč je o tom s českým (v Rakousku rakouským) občanstvím. Občanství a národnost v tom našem specificky etnickém pojetí není totéž. Můžeme se bavit o tom, jaké mají být podmínky získání občanství, ale kdo jej získá, ten musí mít plná práva. A vázat jeho získání na etnicitu, to těžce zavání Norimberskými zákony.

    To se mi líbí

    • vittta napsal:

     To rád slyším, Tribune.
     Já bych dal občanství jen někomu, kdo složí státní zkoušky, dané speciálním zákonem, z českých dějin a českého jazyka, a kdo žije v ČR nejméně 10 let a za oněch 10 let se nedopustil žádného trestného činu, ani přestupku, za který je možné uložit pokutu 10 000 a výše.
     Děti pak mohou mít státní občanství pouze pokud ho mají oba rodiče, jinak to samé, v 18, kdy u nás občan získává volební právo, zkouška z ČJ a české historie.
     Co myslíte,je to dobrý nápad?

     To se mi líbí

     • Tribun napsal:

      Vyložený nesmysl to není a v zásadě to odpovídá i současné právní úpravě. Jen mi přijde trochu nesmyslný ten požadavek na znalost české historie, protože ta pro život v přítomnosti není ani zdaleka tak podstatná, jako například znalost právního řádu. Zákon ji ovšem chce také, což mne, musím přiznat, docela překvapilo. Zajímalo by mne, jak to mají jinde.

      To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Neznalost zákona neomlouvá, to se každý musí starat, aby věděl.
       Důležitá je ovšem rovnost před zákonem, a za ní skutečně naši předkové cedili krev.
       A ta u nás, a už vůbec ne na západ od nás není, kdokoliv je barevný KRIMINÁLNÍK a LŮZR, s důrazem na to KRIMINÁLNÍK a LŮZR, ten je nad zákonem.
       Dost na tom, že jsou nad zákony oligarchové a boháči, těch ovšem tolik není, když je nad zákonem i pakáž, je to velice zlé a napadá to podstatu naší civilizace.
       Historie pak, je něco jiného, to je něco, co je „naše“ a kdo chce být „náš“, měl by něco vědět.
       To, co říkáte jsem také už slyšel, ale nezná se, že by to byla pravda, protože jsem si nevšiml, že by někdo chtěl, aby cizinci uměli česky a dokonce znali české dějiny.

       To se mi líbí

      • Bavor V. napsal:

       Znalost historie je přece předpokladem ke znalosti současnosti a jejích souvislostí. Ten náš místní současný život se nevyvinul včera, ani v roce 1989, ale před nějakými šestnácti stovkami let. A znalost tohoto umožňuje komukoliv chápat ty souvislosti a požadavky doby. Že to nechápou mnozí rodilí, to je věc jiná.

       To se mi líbí

  • Slim napsal:

   Skvělá poznámka, Tribune. Lituji, že nenapadla mne.
   Tata a Bavor reagovali těžce nefér. Ten první dokonce sprostě (ale on si to zjevně neuvědomuje, takže je marné s ním diskutovat). Oba vycházejí ne z toho, co píšete, ale z představy, kterou o Vás mají, zřejmě z jiných diskusí.

   Ta tátova sprostota spočívá v tom, že se samozřejmě domnívá, že vy NElpíte na své domovině. Neumí si prostě představit jiný citový svět, než svůj vlastní.

   Jejich kvapná reakce mě bohužel přinutila přeházet pořadí mých vstupů do této (jistě čím dál víc emotivní) diskuse..
   Takže nejprve PIHY na Hudcově úvaze. Je jich několik, poměrně drobných, zmíním jednu: JH jaksi automaticky přepokládá, že staří imigranti podpoří nové. To je značně pochybné, přece by se dělili o výši svých dávek.
   Pokud náhodou nevěřím na právo krve (ius sanguini, princip státní příslušnosti platící dlouho v německy mluvících zemích; po WW2 naštěstí pochopily, že je barbarský), nebo dokonce na tažení Alláhakbáristů na Vídeň (v odvetu za r. 1683), nepřipadá mi to tak docela jasné. Příklad našich cikánů, kteří se brání (Samková) přijetí „nových“ mi to aspoň nenaznačuje.
   A kategorie „pravý Rakušan“ ap., další pochybné momenty.

   Reakci pro Godota a na článek nechám na později

   To se mi líbí

   • Cech napsal:

    Nevím zde se zřejmě ze strany JGH jednalo o „drobné pochybnosti“ toho v EU budoucího, které si ve Vaší neochvějnosti jediného a tudíž správného názoru nepřipouštíte.
    U pana JGH zřejmě vznily po přečtení a uvědomění si následujícího :

    Proto je také pochopitelné, že se Vás to pravděpodobně netýká, protože pochybovat podle Vás může pouze Pihatý Hudec a ne čokoládově čistý jedinec.
    Tož ona ta sněhurka asi má co do sebe ANO a ne že NÉ.

    To se mi líbí

   • Hudec napsal:

    Pihy na mé úvaze? Jistě jsou, ale:
    – zpochybnil jsem snad právo kteréhokoliv občana (tedy s občanstvím) volit, jak mi Tribun podsunuje? Zkus si ještě jednou přečíst můj text a dodej moji citaci v tomto smyslu. Že je v diskusi nekorektní Tribun, to je obvyklé, u tebe předpokládám nedůsledné přečtení mého textu. Já uvažuji o tom, zda a jak mohli imigranti s volebním právem ovlivnit výsledek voleb a docházím k závěru, že mohli a že k tomu nejspíš došlo. A také si myslím, že jejich postavení imigranta je vedlo k té volbě, kterou u nich předpokládám. A z toho vyvozuji, že kdyby nedocházelo v předcházejících „iks letech“ k tak silnému nárůstu počtu imigrantů, dopadly by volby jinak. Především by (nejspíš) Hofer nenašel tak živnou půdu pro své působení a za druhé by jeho soupeř naopak nenašel tak silnou podporu, kterou od imigrantů/občanů předpokládám. Ty můžeš mít názor jiný až opačný a jistě ho dokážeš něčím podpořit.
    – nakolik staří imigranti podpoří nové, to jistě nevíme, ale zkušenosti z jejich enkláv ve velkých městech západní Evropy ukazuje, že k sobě tíhnou, to snad nelze popřít. Dílem podle náboženství, dílem podle národností. Já s termínem „právo krve“ neoperuji, ale u velké části imigrantů lze právě takové postoje vysledovat.
    – někde uvádím cokoliv o kategorii „pravý Rakušan? V citované diplomové práci užil její autor termín „stoprocentní Rakušané“ a já tento pojem nijak nerozvádím ani s ním neoperuji. Prostě je součástí citace, s níž se můžeš nějak potýkat. Intuitivně cítím, co tím měl autor asi na mysli, ale nehodlám jeho výraz vysvětlovat ani zdůvodňovat. Už asi dvacet v ČR žijící manžel mojí neteře Anton Misak je Ukrajinec a občan ČR, ale označit ho za stoprocentního Čecha bych si fakt netroufl, a on sebe samozřejmě také ne, ani když si dáme pár panáků.

    To se mi líbí

    • Slim napsal:

     Panečku, to je křiku, když jeden fašounek prohrál. 🙂 Kdyby těch 31k šlo naopak, byla by to vůle Rakouského Lidu.

     Odpovím ti dole, tady je to úzké.

     To se mi líbí

     • vittta napsal:

      Tyhle kecy si nechte na nějakou sluníčkovou párty.
      Kdyby vyhrál stejným způsobem zlý extremista, spíše bychom asi řekli:
      Kurva to bylo o chlup, příště to už ale bude v prdeli, protože za 4 roky se voličstvo poněkud změní-dle medoty „výměny občanů“.
      Takhle jen řekneme, že je to v prdeli už nyní, navíc ještě pravým, demokratickým podvodem, což je úplně nejhorší.
      Všiml jste si vůbec, že lidé nevolili strany?
      Nezajímá je zelená politika, ani levicová, ani pravicová.
      Volba je buď otroctví a zkáza- nebo naděje.
      Klasické politické strany jsou-alespoň v Rakousku- už ze hry.

      To se mi líbí

     • Hudec napsal:

      Ale křik jsi spustil ty, tedy hned po Tribunovi. Já jsem se jen snažil ( s notnou dávkou zjednodušení) zjistit možný důvod té prohry/výhry o fous a co tím fousem mohlo být. A upozornit na možný trend. Nemám nic proti nesouhlasu (ani tvému, který se dal očekávat), ale opřený o nějaká fakta, nikoliv o zkomolení toho, co jsem napsal. S fašounky či nefašounky to nemá nic společného, o těch levých ani pravých jsem nepsal. Ty se třeba domníváš, že imigranti z posledních desetiletí (s rakouským občanstvím) masově volili Hofera, já si myslím opak. O ničem jiném to není a tudíž není třeba se osobně napadat a plácat něco o fašounkách.

      To se mi líbí

      • Slim napsal:

       OK. H. se mi jako faš. jeví, ale ty opravdu píšeš něco jiného.

       Na Tribuna jsem nereagoval jako první. Co proti němu máte odjinud mne nezajímá, tady píše zdrženlivě a s „chirurgickou přesností“, mohu-li použít ten zprofanovaný výraz.
       Takže KDE on spustil jaký křik????????

       To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Tedy nechci se vás Slime dotknout, ale marně hledám něco, co bych mohl označit jako „těžce nefér“ a u taty dokonce sprostě.
    Dejme tomu, že se Pan Bavor a Tata vyjádřili nefér, neboť podsunuli cosi Tribunovi do jeho prolhaných zrádcovských úst, ale jen nefér, ne těžce a sprostě.
    Jistě, také jsem si přisadil a také nefér, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá a když Tribun pro změnu nefér naskočí na mně, rozhodně nebudu brečet.
    Ale od vás mě ta neférovost překvapuje, prostože jen skutečný narcis může někomu NEFÉR vyčítat, že je NEFÉR.

    To se mi líbí

 2. Cech napsal:

  Heinz Fischer :
  Zde je jasné že nový prezident musí být prezidentem všech a nejen rodilých Rakušanů.
  Proto také Bohuslav Sobotka :
  Z výsledku prez.voleb v Rakousku mám opravdu radost!
  Gratuluji panu Van der Bellenovi ke zvolení a těším se na dobrou sousedskou spolupráci.
  Ministr pro lidská práva :
  „Je to dobře nejen pro Rakousko, ale hlavně pro jednotnou Evropu.“
  Německý ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier :
  „Celé Evropě spadl kámen ze srdce.“
  No a ona rozhodující poštovní technikálie :
  Odesláno bylo 766 076 hlasů, z toho 746 110 bylo platných.
  61,7 procenta z nich bylo pro Van der Bellena.
  V s volbami v roce 2013 bylo o více jak 40 % více jak již bylo výše zmíněno.
  Hofer získal 49,7 procenta hlasů, Van der Bellen 50,3 procenta.
  To zásadní a viditelné je, že jako první se z výsledků raduje právě ta „celá Evropa“, která by v případě vítězství Hofera okamžitě volala po opětovných volbách.

  To se mi líbí

 3. Petrpavel napsal:

  Úvaha jistě logická. Rozdávání občanství je job pro zainteresovanou menšinu doma i venku a jobovka pro mlčící většinu doma.
  Maně, v souvislosti s možností přesměrovat si výsledky voleb, uvažuji proč naše tzv. demokratické strany volají po volbách po internetu a po hlasovacím právu od 16-ti let… Možnost povinných voleb jaksi nezmiňují.
  Ale myslím, že sundávají kalhoty zbytečně před brodem, český volič je snadno manipulovatelný.

  To se mi líbí

 4. tata napsal:

  Tribun napsal:
  24.5.2016 (12:26)

  Napsal jste větu kterou určitě zde nikdo zpochybnovat nechce……volební právo nikdo zde nechce selektivně………ovšem ten kontext to je hruza…….o oten de,a ten jako lidi VY IGNORUJÍ.
  A ten kontext je že se za náký čas mužeme stát cizinci ve své zemi a stane se tak naprosto legalní cestou a oto jde,VY jste inteligentní člověk,tak reakce muže znamenat jedno provokovat,ten kontext musí byt zřejmí každemu jen pruměrně inteligentnímu.
  Tady neuspějete my lpime na své domovině a své kultuře a nestojime aby za dvě 3 generace zde převladla jiná kultura,jiné zvyky řikejte si tomu jak chcete třeba rasismus,xenofobie……..dukazů je dost kde tyto komunity jsou ve velkém……..

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Tato
   to je na Tribuny příliš složité. Oni radši jednoduchá řešení, pokud možno svá jednoduchá řešení. Myšlení nežádoucí.

   To se mi líbí

   • tata napsal:

    Pro mě je přiliš složité kde jsem byl sprostý?

    Slime Vy jste tomu DAL……..tata o tribunovi nic nepředpokládá,,,,,,,,,jen reaguje na to co NAPSAL.
    Nosná myšlenka toho co napsal pan Hudec……..není vubec….Řeč není o každém, řeč je o tom s českým (v Rakousku rakouským) občanstvím. Občanství a národnost v tom našem specificky etnickém pojetí není totéž.

    ALE kde se lidi jako TRIBUN a třeba já nepochopime,a určitě ani PAN HUDEC.
    Nosná myšlenka je nedopustit aby jsme se stali menšinou v naší zemi.
    Sou to jasná fakta s jiných zemi…….a třeba zde jasně pišete nesmysl…………JH jaksi automaticky přepokládá, že staří imigranti podpoří nové. To je značně pochybné, přece by se dělili o výši svých dávek.

    BYL jste někdy za hranicemi když napišete takový nesmysl……..převážná čast imigrantu se nepřisobuje novému trendu života,zapadají do vzniklích komunit a řidí se svými zvyky,dukazu mate dost v celé zapadní EVROPĚ.KONEČNĚ to činí většina imigrantu to jest i to činili migranti od nás stím rozdilem že defakto šli do stejné kultury.

    Problém tohoto je naprosto jasný většinou naprosto jiné naboženství a zvyky a to je smrtelný koktejl.Proto je naprosto nebezpečné povolit tak rosáhlou migraci.

    KDYŽ už zde někdo občanství ziská nikdo mu neupirá pravo volit………..takže moto je nedopustit migraci v takovém rosahu o kterych třeba TRIBUN PIŠE JINDE…….PROTOŽE TO automaticky bude zanik naší kultury v budoucnu……..a to nám jedno není a to je uplně o něčem jiném než pišete

    To se mi líbí

    • vittta napsal:

     Zánik naší kultury není zánik tribunovy kultury.
     I když kdo ví, možná bude i Tribun muset tak za 10 let zásadně přehodnotit svou kladný postoj k buzerantům a ženám, pokud tedy k ženám kladný postoj má.
     Ale jak znám Tribuna, pro barevnou Evropu se buzerantů a ženské emancipace klidně zřekne.
     Účel světí prostředky, a nějak se ta šťastná budoucnost začít budovat musí!

     To se mi líbí

    • Petrpavel napsal:

     Tato, oni v předvečer na Titaniku taky tančili. Tihle sebejistí vládci a všeznílci všehomíra nikdy nepochopí úvahu a z ní vyplývající obavu druhého. Nebo pochopí, a je jim to jedno.
     Ukazují drápky. Jsou nahoře protože jsme jim to umožnili.
     Díky za vaši reakci.
     Jak to říkala ta rudofialovomodrá Jiřina? Možná se mýlím, ale raději se budu mýlit s vámi než s Obamoumerkeltribunslimem …

     To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Pane tata, trochu ot:
   až dnes som sa dostal k tomuto článku https://poznamkypanabavora.wordpress.com/2016/05/09/rusko-jako-oblezena-pevnost/
   a vášmu príspevku na konci, už sa tam nedá odpovedať.
   Nuž, nemôžem potvrdiť, že spomínané osobnosti autenticky povedali to, čo je uvedené, ale z toho, čo viem, dosť verne to celé zodpovedá realite. Ota Šik má v tomto pravdu.
   Dokonca si myslím, že toto je hlavný dôvod, prečo svetové ekonomické špičky zničia každý „štát“, ktorý chce byť silný a nezávislý.
   Ďalšia vec – je jedno, že tvrdia „inak to nešlo, nemali by sme tak rýchlo tržné hospodárstvo“. Bol to megazločin a podpísal sa na našej súčasnosti. Štáty sa udržujú ideami, na ktorých vznikli – naše dve republiky zrejme veľmi dlho ostanú „zlodejské“.
   Späť k téme:
   Všetko, čo som napísal vyššie, je imigrantom srdečne jedno. Keďže čoraz viac ľuďom to pomaly začína dochádzať (a to je jeden z hlavných zdrojov „extrémizmu“), každý imigrant s volebným právom posilňuje pozíciu našich oligarchov a zvyšuje nádej na ich úplnú beztrestnosť a udržanie statu quo.

   To se mi líbí

 5. okolojdoucí napsal:

  Záhadou těchto rakouských voleb je specifičnost skupiny korespondenčně volících voličů. Hofer získal 51,9 % všech hlasů přímo volících, ale jen 38,3 % hlasů odevzdaných korespondenčně.

  „Dodatečné“ a oddělené sčítání korespondenčních hlasů je neštěstí samo o sobě. Drsné je též to, že počet neplatných korespondenčních hlasů je řádově totožný s počtem hlasů, které mezi oběma kandidáty celkově rozhodly! Nejkurióznější je však sama podstata možnosti volit korespondenčně a zároveň TAJNĚ. Zkuste to domyslet do detailů, je to zajímavé 🙂

  Jinak si myslím, že vítězem prezidenstských voleb (i když to tak asi nevypadá) je Strache a FPÖ. Pro lidovce a socdemáky to je přímo katastrofa, protože Van der Bellen bude fungovat nejspíš jako spolehlivý a neplacený „náhončí“ hlasů pro Svobodné.

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   O tom jsem už dávno hovořil s okresním hejtmanem, dokonce tady.
   Já se domnívám, že se invazní síly pomocí legálních voleb a případných podvodů dostanou v blízké budoucnosti i k silovým ministerstvům jaderných mocností-a tím pak samozřejmě k jaderným zbraním.
   No, kdo ví, o co jde, ale muslimové nebudou v jejich použití tak váhaví jako bílé huby.
   A kde že je mohou použít?
   Třeba….na Rusko.

   To se mi líbí

   • okolojdoucí napsal:

    Ono to s těmi jadernými zbraněmi a technologiemi vůbec je dost zvláštní a s „viditelnou“ politikou často mimoběžné. Stačí porovnat rétoriku Clintonové vůči Rusku s obchodními vztahy Clintonů a Rosatomu. Muslimy k tomu velcí hráči nepustí, tedy alespoň doufám. Volby na reálnou kontrolu jaderných zbraní asi velký vliv mít nebudou. Armády a tajné služby jaderných mocností jsou světem samy pro sebe a jejich finanční zdroje a možnosti (už jen ty přiznané) těžko představitelné.

    To se mi líbí

    • vittta napsal:

     A víme o tom něco?
     Kdyby tak někdo řekl, že budou islamisté kupovat v aukci v Británii kostely po stovkách a dělat z nich mešity, také bych se tomu před 10 lety smál…
     Jedna věc je jistá, i když to bylo leckdy nahnuté, bílé huby další světovou válku nezačali, a co se tak šušká, i za cenu nesplnění rozkazu.
     Jenže u těch tmavých to nevíme.
     A ve hře je příliš mnoho na to, abychom to riskli.

     To se mi líbí

 6. Slim napsal:

  @ Godot
  Slyšel jsi někdy, že rakovinu způsobil Alexander Fleming? Jasně, ví to každý starší doktor, o člověka se perou různé choroby, jednu potlačíš, přijde ke slovu jiná.
  Ve společenském životě je to stejné. Tebe prvořadě děsí imigrace a ozbrojuješ se proti ní. Já mám zase za akutnější sociální problémy, mizerné vzdělávání mládeže… a taky změny počasí. Proti tomu se moc neozbrojím, akorát jsem si koupil větrák. 😀
  (Zrovna včera jsem u Martina Uhlíře četl, že poslední teplotně podprůměrný měsíc (proti průměru předchozích 30 let) bylo září 1992. Následujících 283 měsíců bylo teplotně nadprůměrných, a v posledních letech se to ostře zrychluje [mohu dodat článek, až vás přestane bavit boj s Islámem]).

  Možná ti to přijde pošetilé; mě zase představa, že se ozbrojíme a zavřeme hranice…

  Je nepříjemnou skutečností, že svět se mění: globalizace, majetková koncentrace, přelidněnost (viz definici závodčího z Putimi): matička sirá Země nám začíná dávat najevo, že už toho bylo dost.
  Je to skoro třicet let, co mě jeden kluk na lyžařském soustředění udivil poznámkou, že na Zemi je mnoho míst, dokonce zemí, který by se vůbec obývat neměly. Dneska se divím, že mi to nebylo jasný vždycky. A abys neměl pocit, že je to OT, katastrofálním suchem trpí v současnosti v Africe Senegal, Nigérie, Etiopie, Botswana, Zambie a velké části JAR.

  A teď detaily, už jen okrajově: Tribun ti nic nepodsunuje, jen konstatuje co obnáší všeobecné volební právo (které si naši předci pracně vydobyli). To spíš ty mu podsunuješ: ty Senegalce.. atd. na což ti opět naprosto přesně odpověděl (že diskutovat lze o přiznávání občanství). Není to poprvé co někomu přičítáš nějaké motivy, nebo nadšení, které mít vůbec nemusí.
  https://poznamkypanabavora.wordpress.com/2016/04/30/cesky-fasismus/#comment-75480

  Prostě jsi neobjektivní – v tomto tématu. (Nevytýkám, vím co je vášeň 🙂 ). Asi si to neuvědomuješ, stejně jako tata, který vůbec neví, kde „upustil cihlu“, i když jsem mu to výslovně napsal.
  (Exoty, jako vitta, nebo Cech samozřejmě pomíjím.)

  Pravý a stopro Rakušan – to je totéž. Nepíšeš to, ale citát se dá, není-li blíže kvalifikován, brát jako vlastní názor. Zrovna Rakousko nikdy moc etnicky homogenní nebylo: viz Karl Lueger a jeden další vejlupek. To byl produkt etnicky smíchané Vídně.

  Zkrátka, hledání jednoduchých řešení (dokonce zrádců – jak je slyšet v diskusi) u složitých jevů nevede vždycky k cíli.

  Uff, to bylo úhozů.

  To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Můj nebožtík otec uměl být někdy pěkný hajzlík, ale měl dobré hlášky. Třeba: „Nechtěj, synku, nést na bedrech tíhu Všehomíra“. To když jsem se až moc zabýval „všelidskými problémy“. Připomínám to proto, že počasí řešit nebudu, protože to nejen neumím, ale ani ho nemohu ovlivnit. Ni v tom nejmenším.

   Považuji za rozumnější věnovat se věcem, které přece jen snad nějak ovlivnit mohu, alespoň trochu. Věnovat se tomu, co bezprostředně ovlivňuje nebo může ovlivnit můj život a já to mohu nějak pozdržet, pootočit alespoň o fous. Moudrý politik a můj oblíbený „dětský hrdina“ Jiřík z Poděbrad měl snad vyslovit názor v tom smyslu, že dějiny jsou řeka, kterou nemůžeme ani zastavit, ani podstatně změnit její tok či rychlost. Jen snad někde u břehu, v zátočině, můžeme nějaký proud maličko usměrnit – to postavit hrázku, tu vyhloubit korýtko.

   Tak je to i s těmi imigranty. Je-li už Evropa v barvách EU odhodlána spáchat sebevraždu (doufám, že ne), my bychom stejně měli dělat všechno pro to, abychom tu vlastní ne-li odvrátili, tedy alespoň pozdrželi.

   Ohledně ne/objektivity – názor na ni bývá značně subjektivní. Ani v názoru na Tribunovy podpásovky se neshodneme, stejně jako na „stoprocentním Rakušanovi“. Nu co se dá dělat, žádné neštěstí to není.

   Někdy jsou jednoduchá řešení nejlepší, to nepochybně nelze popřít. Případ od případu.

   P.S.: Větrák mám také, od roku 1998, kdy jsem tu postupující Saharu viděl v Senegalu na vlastní oči. Paradoxně na rallye Paříž – Dakar, což jistě nebyl nijak pozitivní příspěvek k ochraně životního prostředí. Co s tím naděláš?

   To se mi líbí

   • Slim napsal:

    Moudrá řeč, díky. Nějak jsem v tom spěchu odpovědí nestačil dodat, co jsem původně chtěl. Že článek dal jistě dost práce a je vítaně aktuální. 🙂

    Jednoduchá řešení jsou často dobrá, pokud jsou. Ve škole nás obšírně učili LINEÁRNÍ diferenciální rovnice, jen nám neřekli, že jak jsou krásné, tak jsou výjimečné. V moři těch druhých, nelineárních.

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Slime
     bylo by dobré, abyste se zamyslel nad tím, co jste mně a tatovi napsal. A také, co napsal Tribun (je vůbec trapné, že se tu dohadujeme kvůli někomu takovému). Asi by bylo dobré také se na chvíli řídit tím citátem Sixta z Otterdorfu. Vřele doporučuji.

     To se mi líbí

    • Kamil napsal:

     Problém, o kterém se zde průběžně diskutuje nespadá v žádném případě pod nějakou třídu diferenciálních rovnic, ani nelineárních, ale evidentně patří někam do teorie katastrov! Souhlasu netřeba!

     To se mi líbí

   • anonymouse napsal:

    „Tribunovy podpásovky“

    To, počítám, nejsou ani tak podpásovky, jako spíš jde o neschopnost kauzální úvahy (AKA vyvozování logických závěrů z příčin). Usuzuji tak z obsahu a vyznění článků na jeho vlastním portálu.

    Jiná věc je že on, v záchvatu svého „ušlechtilého“ zápalu napravovat špatnosti světa, se na tomto fóru ve skutečnosti chová jako troll.

    Tady mi navíc přijde, že vůbec ani nepochopil sdělení ve článku obsažené.

    To se mi líbí

    • jaa napsal:

     Já se docela divím, že na něj reagujete. Je to zbytčné a podporují ty Vaše dohady jen jeho ego….
     jak se říká …. tůdle nudle… či huč furt -. starostou nebudeš 🙂

     To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Tak jasně, mně nebo Čecha klidně pomiňte, také kdo ze slušných lidí by se s námi bavil.
   A tatovi jste to řekl, kde upustil cihlu, a on to neví, byť jste mu to výslovně napsal.
   Teď jestli jí tam fakt upusti, jak jste napsal, nebo jestli si to náhodou jen nemyslíte.
   Já vám řeknu jednu věc, tata je chlap protivnej a někdy podle mě pozoruhodně nechápavej.
   Ale……není slizkej.
   A to vy- alespoň podle mně- bohužel jste!

   To se mi líbí

 7. Asfalt napsal:

  Nevím, co se děje. Godot zde provedl zcela legitimní a racionální úvahu a některé reakce na ni mi připadají snad až hysterické. Ne, Tribune, nepostřehl jsem, že by Hudec mluvil o volebním právu či vůbec nějaké preskripci, vidím tu dekripci stavu věci a úvahu nad ní. Ne Slime, opravdu Tribunova poznámka tentokrát nebyla v ničem skvělá.

  V jiných rozměrech se Hudcem nastoleným problémem zabývá např. i následující video:

  Bylo vyvěšeno v r. 2009, tedy dávno dávno před tím, čemu dnes říkáme „uprchlická krize“. I bez současné řešené migrační vlny se měla třeba Francie do 50 let stát muslimskou zemí. Nejde však jen zdaleka o Francii.
  Jistá kultura zdá se býti nahrahzována jinou. Někomu je to jedno (Slima více trápí počasí, jež není v lidské moci, Tribun se na rychlo dal do zachraňování zatím nikým neohrožovaného volebního práva), někomu není (Hudec a další). O tomto postoji to zde je a překvapuje mě, že někdo může podrážně reagovat na naprosto legitimní úvahu a možná i obavu patriota či vlastence (nikoliv ultrapravicového radikála, jež by někomu chtěl brát práva).

  Co se týče politického vlivu islámu, tak v Turecku jsou již demonstrující za zachování sekulárního státu rozháněni vodními děly a slzným plynem. Skutečně se to nemůže stát jednou u nás??? Nevím jak vy, snílci a kosmopoliti, ale mně by po sekulárním státu třeba dost stýskalo, vedle jiných věcí. Ano, naši předci si vydobyli všeobecné volební právo, ale i sekulární stát. Proč se neptáte třeba právě na něj? Řada věcí, které dnes považujeme za samozřejmé, s jinou kulturou samozřejmostí být nemusí (a nebude). Když je vám šumafuk vlastní národ, je vám šumafuk i současná kultura? I doba temna měla kdysi své příčiny. Opravdu nelze zažít novověkou obdobu?

  To se mi líbí

  • Slim napsal:

   Překvapivě málo věcné. Takže jedinou otázku: co myslíte, že by se dalo udělat proti vyšší fertilitě některých etnik? Máte třeba vy 3 a víc dětí?

   To se mi líbí

   • oh napsal:

    Máte starost o stav Země a globální oteplování, ale zdá se mi, že přehlížíte možnost, že by ničím neomezované množení lidí mohlo narazí na limity toho, co je Země vůbec schopná uživit – tím spíš, že probíhající klimatická změna by některé dosud produkční oblasti mohla dlouhodobě zrušit. Tak co s tím, pořídit si kupu hladových dětí a smířit se s tím, že se jich většina nedožije dospělosti?

    To se mi líbí

    • Slim napsal:

     možnost, že by ničím neomezované množení lidí mohlo narazí na limity toho, co je Země vůbec schopná uživit

     PŘESNĚ TAK, OH (konečně rozumná reakce)! A právě PROTO je to takový průser, protože je naprosto politicky neprůchodné ten růst zastavit (a taky jeho nerovnoměrnost).
     A nejde jenom o uživení. 😦

     To se mi líbí

     • vittta napsal:

      Jasně, jako bylo nemožné zastavit islámskou migraci….jen žvásty!
      Nakonec jí zastavilo pár makedonských vojáků a policajtů a ploty z ostnatého drátu.
      A když bude chtít Itálie a Řecko, tak tam nepáchne ANI JEDEN.
      Tam, pravda, by se muselo párkrát střelit a nedívat, když se pár set lidí utopí.
      Ale bavíme se o miliardách potencionálně toužících po lepším životě, nebo v případě klimatických změn jen po životě.
      Co je proti tomu pár stovek.
      Jestliže do naší země přijde 1000 trpících a řeknou:
      Nemáme co jíst, budeme se snažit, aby z nás byli Češi, neřeknu ani slovo a pomohu bez keců..
      Když jich bude 10 000 pokorných, pomohu, ale už u toho budu přemýšlet.
      když jich ale bude 100 000, už to odmítnu a 1 000 000 bez okolků zničím, protože pak už najednou půjde o můj kejhák a kejhák mých dětí, a na světě je 7 000 000 000 lidí.
      Pomoc má své limity, můžete někomu půjčit 10 000,-, třeba 100 000,-, možná milion, ale 10 milionů už prostě nepučíte, neprodáte svůj dům, svůj majetek, abyste pomohl někomu druhému a sám neměl nic.
      To je…nemožné.

      To se mi líbí

     • Petrpavel napsal:

      Co je Země schopná uživit…kolik potravin končí v odpadkových koších nóbl i nenóbl stravovacích zařízení?, kolik potravin není vyprodukováno proto že ještě jejich zdroje nebyly vysety či vysazeny poněvadž zemědělci stačí dotace na půdu?, kolik potravin je znehodnoceno za účelem tvorby ceny? , kolik …
      Politicky neprůchodné…krásný výraz. Výraz neschopnosti cokoli řešit.
      Co všechno už je politicky neprůchodné?
      Jak zpomalila populační růst Čína?

      To se mi líbí

      • Slim napsal:

       Jj, Čína je dobrý příklad. Jenže tady by se jednalo o problém mezi vládami všech (nebo spíš mnoha) zemí. A to je sakra rozdíl.

       To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Přesné Slime.
       Tady by se jednalo o problém mezi vládami všech (nebo spíš mnoha) zemí – v případě, že převáží pohled váš, Tribuna, a mnoha dalších.
       Převáží-li pohled opačný půjde o řešení pro NAŠI vládu.

       To se mi líbí

      • Slim napsal:

       Jste si jistý že mluvíte o populačním růstu v Čechách?
       O tom byla totiž řeč.

       To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Jsem si tím jistý stejně jako vy.
       Česká vláda teď má opačný problém, klesající populační křivku, budiž, ale to nic nemění na tom, že by řešení mělo být v její gesci. A v zájmu nás rodilých Čechů, ne migrantů.
       Když české vlády dokázaly navodit populační sešup proč by nemohly dokázat populační růst? Když nebudou vědět jak na to můžou se zeptat našich komunistů…

       To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Netahat je sem

    To se mi líbí

   • Asfalt napsal:

    Ano, mám 3 děti, ale o tom to není a po tom vám nic není. Rovněž to není o regulaci porodnosti. Možná by to mohlo být o sociálních a jiných podmínkách pro vyšší ochotu mít děti a vidět nadějně jejich budoucnost. Ale ani to nebylo předmětem.
    Bylo to o postoji k vlastnímu národu a k vlastní kultuře. O tom je ta „malá věcnost“, kterou můžete doplnit vlastní úvahou o budoucnosti vlastní země či Evropy a vlastním hodnotovým soudem k vyslovené predikci.

    To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Děláte si legraci?
    Bojovat proti vyšší fertilitě jiných etnik vyšší fertilitou naší?
    A co jako budou naši mladí dělat, kde budou bydlet, kde se rekreovat atd..atd…když se namnožíme na 30 000 000?
    Tady je bohužel, a to zdůrazňuji, BOHUŽEL jen jediná možnost.
    Zavřít hranice, (nejlépe celého společenství států, dříve ideálně EU) a na všechna přemnožená etnika se vysrat!
    To není žádný fašismus, ani nelidskost, to je realita!
    Do Evropy se nevejdou 3 000 000 000 trpících, ze kterých se do 20 let stane miliard 6 vlivem dostatku jídla.
    Nemůžeme jim materiálně pomoci, můžeme jim dát vědění lékařské, zemědělské apod, ale pomoci si musí sami.
    Musí si sami vytvořit takovou společnost, která jim zajistí slušný a důstojný život, ale nemůžeme je spasit.
    A že tam mají sucho….to je prostě smůla, stejně jako někdo zemře ve 30 na rakovinu a jiný je tady do 100 ve zdraví.
    Tohle je země, vy naivko, ne ráj, tohle je slzavé údolí.

    To se mi líbí

    • Jethro napsal:

     Předběhl jste mne.
     Mít 8 dětí z patnácti porodů bylo příznačné pro doby poměrně dávné. Myslím u nás.
     To, že ženy rodily děti ob dva roky, aby jich pár přežilo a pomohli rodičům na stáří, to už máme naštěstí za sebou. Nechtěl bych se do té doby vracet.

     To se mi líbí

  • anonymouse napsal:

   To se mi líbí

  • kočka šklíba napsal:

   Naopak skvělé, alespoň já to tak cítím, na rozdíl od Slima.

   To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   To, čo sa dnes deje, je obdoba Černobylu. Politici (ako technici v Černobyle) si z reality vybrali len malú časť údajov, ktorým dominuje HDP a demografia. Aby im teda nezhasol motor a vylepšili demografiu, odstránili z reaktora všetky regulačné tyče. Keď na riadiacom pulte zasvieti alarm, už budú len zlomky sekúnd pred výbuchom.

   To se mi líbí

 8. tata napsal:

  Slime
  NÁK čím dal vyplavujete že VÁM nejde o diskuzi.

  unfal v diskuzi je když při první reakci,bez argumentů mate jasno

  citace………..(ale on si to zjevně neuvědomuje, takže je marné s ním diskutovat). Oba vycházejí ne z toho, co píšete, ale z představy, kterou o Vás mají, zřejmě z jiných diskusí.

  Ta tátova sprostota spočívá v tom, že se samozřejmě domnívá, že vy NElpíte na své domovině. Neumí si prostě představit jiný citový svět, než svůj vlastní.

  ANO domnivat se mužete,měl byste ale počkat na reakci……………..skutečnost je že konstatuji FAKTA……….tO JEST……..jÁ a Tribun mame dimetralně odlišný nazor na migraci………ovšem on vytahl reakci na volební pravo……….ten članek ani nahodou nenaznačuje že by měl být někdo omezovan z duvodu migrace,ja to konstatuji.

  ani ta druhá věta………….včem spočivá moje sprostota nemá realný podklad.

  já jen konstatuji že mame rozdilný pohled na migraci ano zde vychazim co běžně piše……..

  Tady neuspějete my lpime na své domovině a své kultuře a nestojime aby za dvě 3 generace zde převladla jiná kultura,jiné zvyky řikejte si tomu jak chcete třeba rasismus,xenofobie……..dukazů je dost kde tyto komunity jsou ve velkém……

  já zde jasně deklaruji svuj postoj……….nehodnotim jeho——–jasně piši že zde neuspěje s názorem že migrace je ku prospěchu………..Je Váš problém že to předkládate jako že není vlastenec

  DALE…….CITACE…………Slim napsal:
  24.5.2016 (19:35)
  2 4 Rate This
  Překvapivě málo věcné. Takže jedinou otázku: co myslíte, že by se dalo udělat proti vyšší fertilitě některých etnik? Máte třeba vy 3 a víc dětí?

  opět jsem tahate JEN svuj vyklad………..bohužel věcný nejste VY……..RESPEKTIVE REAGUJETE NATO CO VZNIKLO VE VAŠÍ HLAVĚ

  To se mi líbí

 9. Petrpavel napsal:

  Nikdy jsem nepochyboval o to, že a proč je příkop mezi lidmi v ČR úspěšně vykopán. Uprostřed. Napřed majetkové a vlivové rozdělení, řevnivost, pak chaos,nepřehlednost, rivalita, neláska, nakonec nenávist.
  Už je to i tady, už je to i tady … může radostně zvolat. Kdo? Nikdo.
  Jdu raděj počítat ne do sta, ale do milionu ….

  To se mi líbí

 10. tata napsal:

  PP
  neni to trochu zmatené………kde vidite tu nenavist i zde to by mě fakt zajimalo.ŽE jsou vykopaný přikopy mezi lidmi to souhlas na tom je založen kapitalismus.TÍM vše ovlada,chudým podporuje nenávist k bohatým,bohaty zase pohrdají věčinou chudými,minimalně je maj za neschopné aniž si uvědomí že bez té masy by to bohatství neměli………..byt všichni schopní jak by to asi dopadlo.Nezlobte se ale timto přispěvkem taky malí přikop kopete………kde jste četl u kmenových nákou nenavist to by mě zajimalo

  To se mi líbí

 11. tata napsal:

  malí střipek toho proč se bojim……….dostal vše a najednou obratí po tolika letech……..
  http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/404441-lekar-opustil-rodinu-v-britanii-a-pripojil-se-k-is.html

  To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Prosím vysvětlete neznalému jak vypadá vyjednávání státníků v demokracii. Já jsem (podle mnohých 🙂 ) nějak zastydlý v socialismu (podle mnohých dokonce v komunismu) a jsem zvyklý že za Československo vyjednává ve světě Husák a ne Brežněv.

   To se mi líbí

  • anonymouse napsal:

   No, ono se píše (dokonce i na Britských listech) že Erdogan sebral pasy syrským univerzitním profesorům a místo nich posílá do Evropy jedince nemocné a nevzdělané. To potom není divu, že to naštvalo i samotnou Merkelovou.

   To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Turci ztratili čas.
    Dneska už mohou stavidla otevřít, ale negry a čmoudy už nikdo v Reichu na nádraží jídlem, pitím a hračkami vítat nebude.
    A ani sluníčkoví politici nejsou moc nadšení.
    Budou muset vyndat ty svoje psychopatické hlavy, co mají zatím nastrkané vzájemně ve svých prdelích, a začít si své teplé fleky chránit jinak než slaboduchým kecáním.
    No..uvidíme…..

    To se mi líbí

    • tata napsal:

     TA věta na konci sice drsná ale sedí

     To se mi líbí

    • kočka šklíba napsal:

     Myslím si, že jste v tomto příliš optimistický, oni ti sluníčkoví politici už měli něco dělat nejméne 3/4 roku, neudělali nic, a nyní je už dost pozdě i kdyby chtěli, jako že nechtějí.
     Nakonec dnes jsem zaslechla, jak Chovanec zřizuje něco jako oddělení proti ruské propagandě, ptz prý jsme ovlivňováni jejím působením například ve věcech Ukrajiny nebo migrantů. Takže co? I ten co se zdál jako snad přijatelný takhle lže?

     To se mi líbí

     • vittta napsal:

      Musíme si položit otázku PROČ nic nedělali.
      Podle mě z velké části proto, že uvěřili svým vlastním lžím.
      Tedy tomu, že se barevná pakáž v pohodě integruje, že občané, kteří nechtějí tuto pakáž podporovat jsou především na východě a je to proto, že jsou zblblí komunismem, a že jejich vyspělí a kultivovaní občané západní mají jedinou starost, a to o demokracii a toleranci.
      A falšovali průzkumy, a dělali fingované rozhovory s nastrčenými respondenty, jak o migrantech nic nevědí, a jásali nad selfíčkem islámské děvy, která sama samotinká vyfotila se před tlupou nevlídně vyhlížejících fašistů.(než se ukázalo, že je dost radikální)
      A najednou BUM!!!
      AfD sílí, v Rakousích vyhrál ve volbách zlý xenofob a migranti veřejně vyhlašují, že se integrovat nebudou.
      Politici EU ještě mají páky.
      Zfalšovali volby v Rakousku, jenže vroucí rakouský kotel nezchladili, naopak.
      Zavírají huby nepohodlným komikům a advokátům (advokátkám) a politikům, ale ti ty huby nedrží.
      A muslimové je vydírají čím dál víc.
      Mají poslední eso, Rusko a jeho zázračnou propagandu.
      Jenže dávno to není eso trumfové, oblbují už jen sami sebe a těch 10% tupých idiotů, kterými disponuje každý národ.
      A to jim stačit na zajištění dalšího bezpracného vegáče stačit do budoucna nebude.
      Ne, nevědí to, na to jsou příliš ješitní.
      Ale tuší to, podobně jako zvíře tuší a cítí blížící se přírodní katastrofu.
      A bojí se.
      Použijí násilí, protože jsou zahnáni do kouta, a naše krev poteče ulicemi.
      Ale jen chvíli, protože na násilí proti vlasnímu lidu už je pozdě.
      Pak už to bude jen jejich krev!
      A lid bude nemilosrdný, jak to tak bývá!

      To se mi líbí

   • jaa napsal:

    Já spíš myslím, že: „bližší košile než kabát “ furt platí. Na jedné straně – možnost postihu, za ohrožení národa a bezpečnosti Evropy, nehledě na možnost Haagu, na druhé straně
    nesplněné ambice a vzniku „pašalíku“. spolčení se s teroristy – takže taky Haag.
    Jen mne napadá- cože to vlastně ta Samková ví…..

    To se mi líbí

 12. Rosťa napsal:

  Tribun jako vždy si sem přišel zatrénovat svůj nasírací systém. Přijde, vypustí lejno, po rozdrbání diskuse a osobním uspokojení odejde. Elegantně se tím baví a má z toho prasečí radost. Na to jsem si už zvykl. Co tu předvádí Slim, je mi záhadou. Napsal bych to jinak, ale pan domácí by mě poslal na hanbu. To nic nemění na tom, že je mi z něj nechutno.

  To se mi líbí

 13. jaa napsal:

  A stejně si myslímže celá ejúnie a němci jsou trollové. Nebo se snaží je dělat z nás. Přece v době dnešní techniky by absolutně neměl být problém zjistit KDO JE KDO a zatrhnout turkům a spol. tipec .
  Stačilo by docela- požádat slušně syřany o seznam vydaných pasů s nacionály. Mylsím, že by jej velice rádi dodali – už proto že by se rebelové mohli usadit jinde a doma měli pokoj.
  No a tím projet pomocí běžného vyhledávače každý pas či udávané nacionály a není co řešit. Po válce takhle lustrovali němce vracející se do německa – akorát že nebyly počítače ,ale psané seznamy válečných těch oných a frantíci, amíci, belgičané a další je v nich hledali. no a kde toi nesedělo – tož šel do basy…. v tomto případě šupem zpět.
  ach jo…

  To se mi líbí

 14. ji5 napsal:

  Chtěl bych nabídnout několik postřehů z nedávné cesty do Kanady. Pozoruhodné je, že ve Francii (letiště De Gaulle), Kanadě (letiště Trudeau v Montreálu) a v různých službách s nimiž jsem během tří neděl přišel do styku, naleznete velké množství neetnických Francouzů a nebo Kanaďanů.

  Je možné, že nebílí dělají práci, kterou bílí nechtějí vykonávat, ale nikde necítíte odpor proti tomu, že tam jsou.

  Nikde nebyla vidět policie a nebo armáda, jako na zoufale provinčním letišti v Ruzyni.

  Dopustím se ještě názoru, že vykořenění uprchlíci svým způsobem jdou po stopě peněz, které z jejich zemí odsáváme. V Kanadě to samé dělají lidé třeba z atlantických provincií, když byl narušen (nikoli válkou) jejich způsob života a šli třeba do Alberty, kde byly penize z těžby naftových písků. Teď se to nevyplácí, protože šla cena nafty klesla a jsou lidé bezostyšně propouštěni a nezbyde jim než se vrátit odkud přišli.

  Diskuse, které u pana Bavora i jinde probíhají, se zdají být posunuty daleko od skutečných problémů. Do nekonečna se omílají nesmysly o snaze islámu zničit EU a o tom, že migrace je kýmsi řízená. Opravdu si někdo myslí, že těch několik miliónů uprchlíků, kteří jsou v táborech v Turecku, Jordánsku a Libanonu, vítá to, že jim válka zničila domovy a odvěčí se Západu ničením jeho „hodnot“?

  Možná jsem se přehlédl, ale v celé diskusi se neobjevilo slovo válka. Té se bojte, přátelé. Bojte se zločinců, kteří touží „dorazit“ Rusko a případně Čínu. Bojte se Clintonové, bojte se amerických jestřábích generálů. Bojte se hajzlů u moci.

  Před malou chvílí byla v ČT24 zmínka o americkém generálovi, který je odpovědný za přísun 250 amerických specialistů, kteří maji cvičit „umírněnou opozici“ proti Asadovi. Prý zatím budou bojovat proti Islámskému státu. Jenže to je zase jen příprava na další válku proti Asadovi.

  Myslíte si, že se někdo z moderátorů osmělil zeptat, co to vlastně znamená a jaké oprávnění USA mají, aby svoje instruktory vůbec do Sýrie poslali.

  Někde nahoře je zmínka o tom, že by mělo být přiznání občanství podpořeno znalostí historie. A co takhle odebírat občanství Ćechům, kteří o české historii nemají ahnung – mám na mysli oběti českého vzdělávacího systému. Česká historie byla zprzněna známým ústavem a tak se smrskla na to, že jsme měli komunismus. To se vtlouká do hlavy již malým dětem. A že jsme měli Havla. To se přistěhovalec naučí za pět minut.

  Každá země má pro přiznání občanství svoje pravidla. I v Kanadě máte znát cosi z historie a trochu jazyka a taky najednou narazíte na to, že ti místní o své zemi vědí velké kulové. I Kanada má několikaletou čekací dobu na občanství. Jsou země, které nechtějí přijímat nikoho a získání občanství ztěžují, jak mohou.

  Kdosi nahoře zmínil, že v Británii kupují islámci katolické kostely. To je proto, že místní obyvatelstvo už nechce církev platit. To je stejné i v Ontariu. Jde o normální kšeft – je nabídka a je poptávka.

  Problém je v tom, že se politici neodváží vytlačit cirkve (jakékoli) z civilního života. Vymlouvají se na křesťansko – židovské tradice, které stejně málokoho zajímají. Jenže pak nemohou, jen tak jednoduše, zakázat islám a nebo jeho vyznavače vybombardovat do doby kamenné.

  Mimochodem, víte, že Hospodin obdařil Evu (u příležitosti vyhnání z ráje) nejen slibem rodění v bolestech, ale i islamistickým varováním, že jí bude muž vládnout? Víte, že původní druhé přikázání desatera obsahovalo zákaz zobrazování boha a k tomuhrozbu, že bůh bude jeho porušení trestat na synech (!) do čtvrtého pokolení. I tohle jsou ty hodnoty, na které se naše společnost odvolává. Církví se bojte přátelé, všech, i té, která nabyla na váze díky Dukovi.

  To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Je to průs…švih když se, a dovolte mi tu nadsázku, komunista shodne s antikomunistou. A očekává, že budou v menšině.
   Nebo je to dobře?

   To se mi líbí

   • jaa napsal:

    no průšvih to nebyl ani za totáče. Předseda partaje byl nejlepší kamarád velebníčka A NIKOMU SE NIC NESTALO… TAK O CO BY MĚLO JÍT TEĎ:::

    To se mi líbí

  • jaa napsal:

   a kuš….

   To se mi líbí

   • kočka šklíba napsal:

    Proč jaa, ji5 má v tomhle pravdu.Jenže nějak opomíjí , nevím jestli záměrně, že už tu svým způsobem, v Evropě, ne u nás, válku máme. Jak zatím vlastně teroristickou, ale také dost hrozivou a hlavně hrozící, a to islámem, tak i konkrétní, na Ukrajině.

    To se mi líbí

    • jaa napsal:

     Hmm, zklamala jste mne a docela dost. Já si myslela, že Vám to myslí. Nějak jste docela přehlídli – že jak amerika tak Kananda jsou vlastně náplavy – tedy emigranti a dnešní stav je po době 5 ti století. Po době působení emi/imigrantů- se stav původní populace snížil na 3,9% v KAnadě A 2,8% v USA.
     Takže – svět se díky technice zmenšil a díky tomu nebudou potřeba staletí…..a dostat Evropu na ta 3 % nebylo by tak těžké- některé národy vymizí.. ty velké ztenčnou.
     Jesti Vám nevadí že Vaši vnuci budou v té menšině původních obyvatel – budou-li mít kliku, nebo dokonce nebudou – tak jako mnoho púvodních obyvatelů Kanady a Ameriky – Vaše věc a Vaše svědomí- Mně to rozhodně vadí.
     Takže amíci nemuseli vymýšlet žádné nové strategoe k ovládnutí světa. Použili jen to co jejich předkové….
     Těm milionům nrtvých je prd platné – že teď po staletích Jak Kanada – říkali to při zahájení ZOH – te’d finančně vyrovnávají, a v americe totéž. Fakt je že těm zbylým 3% už toho tolik platit nemusí – zvlášť když podmínky ?NÁHRADY? jsou tristní. +sorry

     To se mi líbí

     • jaa napsal:

      Jen přípodotek . Nynější stav světa se dá přirovnat k stavu v době „objevení amerik – drancovíní , at už vybudovaného/Lybie . voda/ nebo přírodního — spousty mrtvých — přesně tak jak se to dělo tenkrát….

      To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Bohužel jaa oponujete ji5 v něčem, co netvrdí. Přesněji : říká totéž co vy.
       Máte dobré postřehy, ale podávejte je jako své, ne jako oponenturu „z musu“ .

       To se mi líbí

      • jaa napsal:

       myslíte? asi neumím číst….

       To se mi líbí

     • kočka šklíba napsal:

      No já Vám upřímně asi nerozumím, nechápu co tím myslíte a jak to navazuje na příspěvek ji5.

      To se mi líbí

      • jaa napsal:

       Mno, jak bych… asi takhle, nevím jak teď, ale my měli ve škole dost neoblíbenou drezuru v češtině: CO TÍM CHTĚL BÁSNÍK ŘÍCI? Ale dostalo se mi to pod kůži a tak u takových podivn ých haldách slov si říkám totéž, proč vůbec ta skrumáž vznikla a text rozebírám. Takže i tento – proč vzniknul, proč je nesmyslně multikulti vyzdvihována a tak pomalu….no dostali jsme na frak sakumprásk a s tím nemohu souhlasit a došla jsem k těm zásadním chybám, podsouvání , či důvodům.. kdo ví…. asi tak…

       To se mi líbí

      • jaa napsal:

       Jen ještě – v zemích kde je 97% přistěhovalců to asi může fungovat, protože se tam chtějí za každou cenu udržet, ale jinde je napřed zapotřebí těch 97% původního obyvatelstva eliminovat – nem,yslíte???

       To se mi líbí

  • Jos napsal:

   Máte pravdu pane Ji5. Společně s Asfaltem se strachujme o sekulární stát. Islám se sem zatím příliš nechystá. Je tu zima jak řekl Boit, ale hlavně pro ně málo peněz. Jenže nyní jsou dostatečně vyfutrované prostředky z našich kapes církve. A z nich hlavně ta římská, které byly zájmy této země v historii vždy cizí, je v náporu přímo revolučním. A je jí úplně fuk, že náboženstvím postižených lidí spíše ubývá.

   To se mi líbí

   • kočka šklíba napsal:

    Ano vždyt vítal i Duka, stačí si přečíst jeho blogy na aktuálně ze začátku imigrantské krize. A Svoboda z KDU co je v EU parlamentu rovněž. Ted se nějak odmlčel, pravda a Duka částečně obrátil, částečně radši mlčí.

    To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Úplný súhlas. Najväčšie nebezpečenstvo sú jastrabi, ktorí by chceli silou zničiť Rusko.

   To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Já tam cítím Kohouta, pane Jírovče.
   Napadáte katolickou církev a islámu si nevšímáte.
   Je o mě známo, že pro vyslovení názvu „Katolická církev“ se mi zvedne žaludek, ale moje alergie je podobná i u církví jiných, na rozdíl od některých jedinců.
   Ono nejde tak úplně o církve, kterých bychom se měli bát.
   Katolická církev asi není sama o sobě hamižná, běžní katolíci nebudou o nic hamižnější jak ateisté.
   Jde o jedince, kteří skrze církve provozují své úchylky, ti jsou nebezepeční.
   A také- k mému značnému překvapení (protože já rasistou nebýval ani náhodou) jde o etnicitu.
   Zatímco bílé huby jsou vesměs v klidu a náboženství berou jako určitou soukromou věc, černé huby naopak vidí ve svém náboženství záminku, jak vydrancovat bohatý západ a své náboženství chtějí násilím vnucovat každému.
   Nejspíš je to kulturním vývojem.
   Jsou za námi prostě pozadu….
   A ty války…
   Dopouštíte se podle mě zásadního omylu, když tvrdíte, že tam válčíme „MY“.
   Dokonce tam neválčí ani Američané, jak tomu bývalo třeba ve Vietnamu.
   Američané a některé evropské státy (ČR ovšem NE) dnes pouze rozeštvávají a platí všechny možné skupiny- a trénují u toho svoje techniky a letce a své zbraňové systémy.
   A oni se nadšeně vraždí mezi sebou.
   Mají to v krvi.
   Mají tu válku asi rádi, nebo co…..vždyť v těch zemích, jako je Afgánistán nebo Irák se válčí celé dekády, nikdo nemůže vyhrát, a dohodnout se neumí.
   Bez ohledu na to, kdo je k tomu provokuje.

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Dohodnout se umí pouze v případě, že si mezi sebou najdou toho správného diktátora, který jim zatrhne jejich snahy o „demokracii“ v místním provedení. Protože na tu naši prostě nemají.

    To se mi líbí

    • Alena Z napsal:

     Mimochodem, k té katolické církvi – česká katolická církev začíná vyučovat arabštinu – učí se prý představitelé církve i dobrovolnící – kvůli charitě a pomoci uprchlíkům, To je ale horlivost!
     Alena Z
     PS. Vyučovací tabuli s textem jsem viděla na vlastní oči.
     A

     To se mi líbí

     • anonymouse napsal:

      A tu o té hoře a Mohamedovi jste slyšela? 🙂

      V modifikované verzi: když se nechce Mohamed integrovat s horou, …

      Ale vážně – jsou to nejspíš nějací sluníčkoví matějové. Nedochází jim, že nejvíce by uprchlíkům (a té situaci celkově) pomohlo, kdyby se co nejrychleji naučili místní jazyk.

      To se mi líbí

     • vittta napsal:

      Ať si koupí provazy!!!
      To je jejich konec, a nepomohou jim ani ukradené peníze!

      To se mi líbí

   • anonymouse napsal:

    Ona hlavně ta katolická církev se se svojí minulostí do značné míry vyrovnala (včetně toho varování Evě že jí bude muž vládnout).

    Na rozdíl od Islámu, ve kterém je většina těchto reliktů minulosti součástí aktuální doktríny, v islámských zemích navíc doktríny oficiální.

    Že tento rozdíl p. Jírovec nezmiňuje nemohu považovat za nic jiného než za vědomou manipulaci.

    To se mi líbí

  • anonymouse napsal:

   Pane ji5, prosím vás, než začnete zase se svou směsí povrchních dojmů z letišť a rádoby kompetentních analýz, poslechněte si tohle:

   Dr. Tino Sanandaji (Kurdish-Swedish economist and author) joins Dave Rubin, discussing political correctness and the immigration crisis in Sweden.

   [https://www.youtube.com/playlist?list=PLEbhOtC9klbDHIW-XIpOqFu6pgnPlFf1Y]

   (a podotýkám v této souvislosti, že ty švédské poznatky lze docela dobře extrapolovat i na Evropu).

   A pak si ještě poslechněte tohle:

   Ayaan Hirsi Ali with Maajid Nawaz – Alan Howard Foundation / JW3 Speaker Series

   [https://www.youtube.com/watch?v=SV_GMeZ_XmA]

   Velmi dobře jsou v tomto příspěvku shrnuty důvody proč je Islám nekompatibilní s našimi hodnotami a tudíž nebezpečný (včetně tu a tam i nějakých čísel). A ty důvody sedí i na současnou vlnu nekontrolované imigrace.

   (A počítám, že je v tomto kontextu poměrně dost jasné, které informace lze považovat za bernou minci a které jsou založeny na dojmologii / vykonstruovaných narrativech.)

   To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    Reakci mi systém spolkl…
    Tak aspoň : přečtěte si „anonymousi“ (a když už píši, i vy „tato“ – opravdu si myslíte, že ty miliony uprchlíků vítají válku či zničení diktátorských, leč struktur, ve své domovině?) znovu článek „ji5“ a napište prosím kde obhajuje či velebí islám …

    To se mi líbí

    • anonymouse napsal:

     Kde jsem, prosím pěkně, napsal, že ji5 „obhajuje či velebí islám“??

     Psal jsem ve smyslu že píše o povrchních dojmech, nejspíš neví o čem mluví (příp. že má nějaký vlastní „narrative“ – neboli příběh) a přidal jsem odkaz na informační zdroje, ve kterých lze nalézt důvody proč si to myslím.

     To se mi líbí

     • Petrpavel napsal:

      Budiž, tak znova, vašimi slovy : kde říká, že „…je Islám kompatibilní s našimi hodnotami a tudíž není nebezpečný…“ ?

      To se mi líbí

      • anonymouse napsal:

       Ani to jsem nikde nenapsal. Obávám se, že mi přisuzujete výroky, které jste si sám vykonstruoval. 🙂

       Počítám, že by nebylo od věci se blíže seznámit se zákony logiky. 🙂

       To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Švejkování…v knize dobrý, v diskusi, no …

       To se mi líbí

     • kočka šklíba napsal:

      Proč tedy píšete tohle? : „Velmi dobře jsou v tomto příspěvku shrnuty důvody proč je Islám nekompatibilní s našimi hodnotami a tudíž nebezpečný (včetně tu a tam i nějakých čísel). A ty důvody sedí i na současnou vlnu nekontrolované imigrace.“ Jen tak aby řeč nestála? Nechápu tedy proč tak odpovídáte přímo panu Jírovcovi. Možná by neškodilo, kdybyste neradil ostatním s jakými zákony se mají seznámit a raději si přečetl svojí reakci.

      To se mi líbí

      • anonymouse napsal:

       Inu, pokud jde o ty zákony logiky …

       … skutečnost, že se odkazuji na nějaká fakta (a zvlášť na ně výčtem upozorňuji) přece neznamená, že jakkoliv, byť i jen vzdáleně, tvrdím, že p. Jírovec napsal, či dokonce myslel, ÚPLNÝ OPAK (jak mi tu bylo podsouváno)!!! To přece snad ani nemůžete myslet vážně!! (A pokud ano, tak je to vážně úlet.)

       Jediné, co byste z formulací z mého příspěvku mohla usoudit (aniž byste se dopustila logického zkratu) je, že neřízenou imigraci považuji za hrozbu. Což, s ohledem k dosavadnímu vývoji, považuji.

       Plus ty formulace jsou, v kontextu s úvodním článkem – který je sice o volbách, to ale v souvislosti s migrací, a s rostoucím trendem voleb ovlivněných kulturou, která je zcela nekompatibilní (často dokonce v příkrém rozporu) s kulturou většinovou a dostává se, pomalu ale jistě, do pozice, ve které je schopna tuto (_zatím_ většinovou) kulturu zlikvidovat, zcela na místě.

       To se mi líbí

      • kočka šklíba napsal:

       Víte anonymousi, nemám ráda, když někdo komukoliv jinému doporučuje cokoliv. Něco jiného je napsat svůj názor, ale jak začnete s nějakým poučováním, nějakým doporučováním na obecné úrovni jako vaším : seznamte se se zákony logiky nebo Vitttovo pro mě: sakra naučte se nenávidět zlo, ne nějaké katolíky, tak je mně jasné, že s Vámi rádoby poradci něco není v pořádku. To si, budte tak hodní, nechte pro někoho kdo Vás poslouchá – děti, manželka, nebo přítel nebo někdo kdo ví, že se Vás poslouchat vyplatí, možná. Já to nevím a nechápu proč svými, jistě cennými radami pro někoho, tady plýtváte.

       To se mi líbí

      • anonymouse napsal:

       Hmm. No, já zase nemám rád, když mi někdo (formou slaměných panáků) vkládá do úst něco, co jsem neřekl.

       V takovém případě se, celkem pochopitelně, bráním.

       OK??

       To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Duchovní mrzák. Je mi Vás líto.

   To se mi líbí

 15. NavajaMM napsal:

  K téme demokracie a všeobecného volebného práva – trochu od lesa:
  Všeobecná teória systémov. Naša kultúra a celá európska spoločnosť je systém s vysokým stupňom usporiadanosti. Na udržiavanie usporiadanosti je nutné venovať nesmierne dávky energie (vzdelávanie, sociálny systém, kultúra a pod.), inak sú termodynamické zákony neúprosné a systém zvyšuje svoju entropiu – chaos a rozpadá sa.
  Veľmi veľa demokratických a sociálnych vymožeností v stave nerovnováhy bude pôsobiť ako urýchľovač prírastku entropie. Masová migrácia pôsobí na zánik európskej kultúry ako sme ju poznali. Entropia nepustí.

  To se mi líbí

 16. tata napsal:

  Nak VÁM pp ………přestávám rozumět………misto abyste mě ozřejmil kde vidite i zde tu nenavist počitáte…..ted jste podle mě sežral i s navijákem text pana ji5 napsal:
  25.5.2016 (00:44)
  Nezlobte se já tam bohužel vidím manipulaci……….nemyslíte že je tak trochu v rozporu?ANO ŘIKÁ tam pravdu o USA,A politicích EU……..ano oni mají hlavní podil na vznik problému s migrací,at už že ty konflikty tam podporovali,nebo drancovali tyto země………otom žadná zde určitě sním většina souhlasí,,,,,,,,,,,,co nevidíte tu jemnou nit jeho hlavního mota………my jsme ted povinováni je sem vzit bez ohledu nebezpečí to on nevidí naopak……….
  citace………Je možné, že nebílí dělají práci, kterou bílí nechtějí vykonávat, ale nikde necítíte odpor proti tomu, že tam jsou.

  Nikde nebyla vidět policie a nebo armáda, jako na zoufale provinčním letišti v Ruzyni.

  Dopustím se ještě názoru, že vykořenění uprchlíci svým způsobem jdou po stopě peněz, které z jejich zemí odsáváme. V Kanadě to samé dělají lidé třeba z atlantických provincií, když byl narušen (nikoli válkou) jejich způsob života a šli třeba do Alberty, kde byly penize z těžby naftových písků. Teď se to nevyplácí, protože šla cena nafty klesla a jsou lidé bezostyšně propouštěni a nezbyde jim než se vrátit odkud přišli.

  Diskuse, které u pana Bavora i jinde probíhají, se zdají být posunuty daleko od skutečných problémů. Do nekonečna se omílají nesmysly o snaze islámu zničit EU a o tom, že migrace je kýmsi řízená. Opravdu si někdo myslí, že těch několik miliónů uprchlíků, kteří jsou v táborech v Turecku, Jordánsku a Libanonu, vítá to, že jim válka zničila domovy a odvěčí se Západu ničením jeho „hodnot“?

  hlavně ta poslední věta,myslite že mluvite stejnou řečí…………to teda pochybuji……..

  To se mi líbí

  • jaa napsal:

   Máte pravdu tato, indeligence evropská zamrzla v nadstavbě minulého století, kdy byla úplně jiná situace. Nadstavba /tedy morálka a filozofie/ se obvykle řešila až když byly všechny ostatní základní podmínky života vyřešeny. Čert ví proč tak zamrzli v minulém tisíciletí… že by strach o tom vůbec myslet – nebo debatovat. Připomíná mi to jeden prastarý vtip o hasičích, co debatovali jak hasit plnou hořící stodolu. Než se dohodli – stodola lehla popelem
   😦

   To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    Ono toho „zamrznutí“ v minulém století by bylo velmi třeba. Migrace a emigrace v něm probíhaly bez patrných zádrhelů, až najednou …
    Co se stalo tak převratného na přelomu století? V Evropě, na Středním Východě, v Africe. Není to náhodou postupující „demokratizace“ á la USA?
    Moc vám jaa nerozumím ale chápu dobře, že máte pocit, že morálka a filosofie vymizela. Já taky.

    To se mi líbí

    • jaa napsal:

     No já tím myslela, že NADSTAVBA – TEDY morálka a filozofie zamrzla na úrovni konce minulého století a pořád se s tím stavem operuje a mává jako fangli axiomu – zatím co vývoj šel překotně dál a tím horším směrem. myslím, že tyhle kategorie by se měly dát k ledu – když už nedokáží reagovat na dobu a věškeré myšlenkové kapacity dát k dospozici nápravě stavu… Bohužel tyto nadstavbové kategorie jsou tak pohodlné, že ovládají vše a tím brzdí účinnou ochranu života na zemi. Realita je třeba řešit a fofrem.

     To se mi líbí

 17. ji5 napsal:

  Přátelé, vytýkáte mi „směs povrchních dojmů z letišť a rádoby kompetentní analýzy“, ale můj prohřešek přece tkví v tom, že předkládám postřehy, které se vám nelíbí, protože neopovídají tomu, co chcete slyšet.

  Popuzuje vás můj postřeh, že by lidé spolu mohli žít v pohodě, kdyby je nerozesrávali politici?
  No tak volte Okamuru, Konvičku nebo podobné podvodníky.

  Popuzuje vás můj názor, že obrana proti islámu vede přes eliminaci vlivu katolické církve a striktní zavedení sekulárního státu? Asi ano, jenže jiná cesta nevede. Nemůžete mít svobodu vyznání a potlačovat některé z náboženství. Jistě, odvalit Duku z cesty není jednoduché.

  Napsal jsem, že sekulární stát musí zbavit vlivu všechny církve. V čem je tedy moje údajná obhajoba islámu? Českým problémem je samozřejmě hlavně katolická církev, proto ji zmiňuji jako první.

  Netrápí vás válka, protože je zatím daleko. Proti mému názoru nemáte protiargument a tak toto téma prostě ignorujete.

  Českou společností kolují nejrůznější texty, které „humorně“ řeší netoleranci islámu, například umístěním gay a topless klubů vedle mešity. Hlásá to například bývalý hokejový komentátor NHL Jiggs McDonald.

  Což takhle řešit netoleranci katolické církve zcela stejným způsobem? Nebo vnucovat vepřové židům a náš emancipovaný názor na ženy některým jejich ortodoxním sektám? To byste dopadli…

  To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Hlavu a pätu to má, ale máte predstavu, ako sa zbaviť tých politikov, ktorí nás len „rozesrávají“? Nejako realisticky a rýchlo?

   To se mi líbí

   • jaa napsal:

    Proč se někoho zbavovat, když Vám byl předložen dukaz že multikulti funguje.. nejen v Kanadě ale i Americe—- akorát že původní obyvatelstvo dostalo parádný záhul… ake o tom se v článku – pravda – nepíše. co chcete víc.

    To se mi líbí

    • NavajaMM napsal:

     Je tu jeden problém, ktorý som si neuvedomil hneď – hovoríme o politikoch, ktorých volí niekto úplne iný, takže sa ich ani nemáme ako zbaviť. Len znášame dôsledky ich konania.
     A že multikulti funguje? Aj moderné otroctvo juhoázijského typu funguje a je veľmi produktívne. A čo z toho vyplýva pre nás?

     To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    Vrtá mi hlavou proč tak pěkný příspěvek jaký poslal NavajaMM má stále hodnocení palci 0:0, jakoby nezájem. Přitom je ta otázka kardinální.
    Přisuzuji ty nuly rozpakům které s zmocní každého když má vyslovit svůj pohled na dobré řešení neřešitelného problému. Ještě navíc realisticky a rýchlo!
    Pro mě dobrá ukázka toho, že už nevěříme v možnou nápravu. Možná se stydíme se za své představy o způsobu a směrech nápravy. Kdyby takovou otázku někdo položil v diskusi počátkem devadesátých let sešly by se desítky odpovědí. Odpovědí takových jakým bychom se teď zasmáli. Nebo nad nimi zaplakali. Kam zmizel ten optimismus a naděje?
    Budu pozitivní a svůj : volte KSČM, nic nemůžete zkazit 🙂 .
    (P.S. Jinak jsem celkem zdráv)

    Líbí se 1 osoba

    • Petrpavel napsal:

     Tak jak na to? Především bych chtěl číst radu od toho kdo dal palec dolů …

     To se mi líbí

     • Petrpavel napsal:

      Návrh na řešení nebude?
      Typické pro každé diskusní fórum : plno řečí, „mouder“, informací, dezinformací, závěr, čin, návod žádný.

      To se mi líbí

  • anonymouse napsal:

   „můj prohřešek přece tkví v tom, že předkládám postřehy, které se vám nelíbí, protože neopovídají tomu, co chcete slyšet.“

   Nikoliv.

   Ty postřehy – jakkoliv trefné – nevypovídají nic o podstatě problému, před kterým Evropa stojí, a který musí řešit. Ergo, neodpovídají _situaci_.

   Čulík na Britských listech nezveřejňuje negativní události (hlavně pokud se týkají muslimů) a tvrdí (mimo jiné), že jsou, ve věci hodnocení a posuzování většinové muslimské populace, irelevantní. V tomto bodě má nepochybně pravdu.

   Zrovna tak je ale pravda, že situaci „většinová vs. muslimská populace“ nelze hodnotit ani na základě příkladů _pozitivních_.

   Jediné, co rozhoduje, je statistické vyhodnocení fakt, a z tohoto vyhodnocení plynoucí pravděpodobnost problémů.

   Soužití je možné, ale pouze pokud se odstraní úlety menšinové části muslimské populace. A ta, zatím, má, díky ideologii Islámu, vymyté mozky a jedná pod jejím vlivem.

   „Popuzuje vás můj postřeh, že by lidé spolu mohli žít v pohodě, kdyby je nerozesrávali politici?“

   Nelze žít v pohodě s jedinci, kteří netolerují (to přinejmenším – někde je shazují ze střech) homosexuály (100%), kteří považují hodnotu ženy za poloviční ve srovnání s hodnotou muže (30%), kteří vyžadují trest ukamenováním za nevěru (25 – 30%), oblékají ženy do pytlů a zakazují jim svobodný pohyb (ať už v pytli nebo bez), praktikují ženskou obřízku (v evropských zemích pokoutně), … – dalo by se pokračovat, ale nemá to cenu, ta čísla lze snadno nalézt.

   „Nemůžete mít svobodu vyznání a potlačovat některé z náboženství.“

   Pokud to náboženství hlásá principy, které jsou v rozporu se zákony, tak to bude nutné. Pokud se to náboženství snaží proniknout do veřejného života (šaríja, ale nejenom), je to zcela na místě.

   „V čem je tedy moje údajná obhajoba islámu?“

   V tom, že Islám stavíte naroveň křesťanství. Tyto dvě víry jsou diametrálně odlišné. Podstata islámu je dobyvačná.

   ——

   Počítám, že na ty klipy jste se nepodíval. Protože pokud ano, našel byste v nich odpovědi na řadu vašich připomínek. Plus na ledacos dalšího.

   Pokud jde o protiargumenty (a ignorování témat) – inu, v tom (cherry picking/lemon dropping) vám, konkrétně na tomto fóru, těžko konkurovat. 🙂

   To se mi líbí

   • kočka šklíba napsal:

    Katolické náboženství, tedy jeho představitelé, že se nesnaží proniknout do nejen veřejného ale politického života? Vy zde nežijete? Snaží a poměrně se mu to, bohužel, daří. Podstata katolického náboženství je taktéž dobyvačná, že jsou nyní, co se týká násilí, jakoby mírnější? Mají jiné prostředky, miliardy korun například.

    To se mi líbí

    • anonymouse napsal:

     Snaží (napsal jsem někde, že nesnaží? podle mne nenapsal).

     Je tu ale „rozdílek“: za kritiku katolického náboženství vám nebude hrozit smrt. Na rozdíl např. od Ayaan Hirsi Ali či Maajida Nawaze, kteří jen kvůli tomu, že o islámu a jeho hrozbách veřejně diskutují (!!), musí mít ochranku.

     O islámských hlídkách, které svépomocně vyhlašují určité části měst (ulice, ale i větší čtvrti) za oblasti podléhající právu šaría nemluvě.

     O katolické analogii výše uvedeného jsem zatím neslyšel.

     To se mi líbí

     • Jos napsal:

      Anonymouse, vy jste hodně mimo mísu. O tom jak svobodně zde můžete kritizovat třeba římskokatolickou církev se jděte zeptat jednoho obchodníka z Hradce Králové, který se už před lety ocitl u soudu, žalován římskou církví jen za to, že na svůj krám vyvěsil nápis To jsou ti co upálili Jan Husa. Nějakému prelátovi se pravda zdála pobuřující. A po zločinných církevních restitucích arogance těchto kruhů sakra stoupla. Na to se stačí podívat na katolické weby. Katolická církev je ve frontě na ovládnutí tohoto státu první ve frontě. A za ní je velká mezera. A nějakou obec věřících vůbec nepotřebují. Stačí jim moc a vliv daný penězi.

      To se mi líbí

      • anonymouse napsal:

       Otázka: ocitl se před soudem, nebo byl odsouzen (nebo osvobozen)?

       Je fakt, že o tomto nic nevím (a když hledám, strejda kůkl mi hlásí „Some results may have been removed under data protection law in Europe.“).

       Že to není nic moc a že jde o abuse je jisté, ale troufnu si tvrdit, že do fatwy to má – alespoň zatím – daleko.

       To se mi líbí

      • Jos napsal:

       Byl odsouzen, ale trest si už nepamatuji. Nějaké měsíce v base tuším. Ale prošlo to novinami. Já četl zprávu o tom rozsudku. Ale je to dlouho.

       To se mi líbí

      • kočka šklíba napsal:

       Přesně.

       To se mi líbí

    • vittta napsal:

     Sakra naučte se nenávidět zlo, ne nějaké katolíky.
     Ti sice nejsou nic extra pozitivního, ale zhmotněním světového zla nejsou také!

     To se mi líbí

     • kočka šklíba napsal:

      Ano zlo nenávidím, tedy také katolické funkcionáře (čest výjimkám) a nechte si své rady pro někoho, kdo se jimi, možná, řídí.

      To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Musíte být hodně „vysoko“, když nepotřebujete rady, které vám narušují kruhy.
       Jste nechápavá, kočko, a jestliže je někdo nechápavý, měl by sklapnout podpatky a tím pozorněji naslouchat názorů druhých.
       Jenže určití lidé tohle nedělají.
       Okamžitě napadnou každého, kdo jim radí, jako svého nepřítele, aniž by jen tušili, co jim vlastně radí, a aby vypadali sami před sebou chytřejší, tak ještě také překroutí význam té rady.
       Předemnou pak vypadáte jako blbka, i když mám za svou radu dva mínusy.
       ———-
       Věc se má tak, že jestliže někdo projektuje zlo do úzké skupiny, nemusí si všimnout zla jinde.
       Klidně si nenáviďte katolické funkcionáře, máte za co, ale nezapomínejte i na ty, kteří budou mít třeba jediné pozitivum-budou protikatoličtí-ale jinak stejná hovada.
       O zlu je třeba vědět.
       Já budu podporovat fašisty, pokud budou mít šanci.
       Oni ale nejsou dobro, jen svým zlem stojí proti jinému zlu.
       V těžkých dobách musíte podporovat energické, dobrodinci nic nedokáží.
       A katolíci by teoreticky mohli být hrází proti islamistům, ne sice tady, ale třeba v Polsku.
       Tahle reálná situace není pro kecaly a trubce, chce to přijmout rizika a nést za ně odpovědnost.

       To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Tak proti islámu můžeme bojovat tak, že vybudujeme sekulární stát v ČR, kde má jakoukoliv církev 95% občanů doslova a do písmeme naprosto u prdele, a omezíme vliv katolické církve, který je naprosto nulový a spočívá jedině v politických finančních čachrech?
   Ty politicko-finanční hrátky ale nemají s nějakým katolicismem společného naprosto nic, na rozdíl od islámu, který sice také má politicko-finanční hrátky, ale obsahově zároveň usiluje i o moc politickou jako svou základní ideí.
   To už tady naznačil Anonymouse, křesťanství, či-chcete li, katolicismus, se s islámem nená srovnávat, minimálně v reálné politické moci.
   Církev i kdyby chtěla, svět by pokřesťanštit násilně už nemohla, je v hlubokém úpadku.
   Třeba za 50 let to budou křesťané, kdo budou ničit ve jménu křesťanství jiné kultury, ale až to tak bude, měli by ti, co přijdou po nás, s tímto bojovat.
   Ale nyní je islám v agresi, ne katolíci, a my musíme bojovat s islámem.
   A samozřejmě církvím zdanit jejich lup, ale na to stačí jediný zákon, a nikdo ze zahraničí ani nepípne, to je věc čistě našich zrádců, ale ti byli…zvoleni, takže…
   O neblahé roli ČSSD jsme toho už namluvili dost, a mnozí to pomalu začínají chápat a oprošťují se od zarytých tzv. „levicových“ voleb, či voleb „menšího zla“.
   S tím MŮŽEME něco dělat i mírově.
   Ale islámská invaze je třeba zastavit jakkoliv, a obávám se, že to už po dobrém nepůjde.
   A s tím soužitím v míru, NE, není to pravda,
   Zkuste si žít s nějakou cikánskou familií, a uvidíme, jak s nimi budete žít v míru.
   Budete, ale budete muset za ně uklízet, v noci si dát špunty do uší, a nic na zahradě hezkého nemít.
   Jenže takový mír stojí za hovno!

   To se mi líbí

   • Jos napsal:

    Nojo vitto, ja píšete „v ČR, kde má jakoukoliv církev 95% občanů doslova a do písmeme naprosto u prdele“ naprosto bez skutečného odporu prošly církevní neuvěřitelného rozsahu. Ony totiž ty církve, jejichž vliv je podle vás nulový, ty občany coby věřící naprosto nepotřebují. Je to totiž přesně opačně. Vliv občanů na církve, na uspořádání věcí je naprosto nulový.

    To se mi líbí

    • vittta napsal:

     Moc katolické církve ovšem není dána tím, že je to katolická církev, ale tím, kdo dostal za protlačené „restituce“ podíl.
     A to vesměs žádní katolíci nebyli.
     Já je rád nemám, jde mi ale o to, aby se nebojovalo proti nepravému.
     Protože boj s katolickou církví nemusí být bojem s vinníky té obrovské zlodějiny, to jsou přece v první řadě němečtí revanšisté, a pak naši antičeští kolaboranti.
     Na ně by se v tom boji rozhodně nemělo zapomínat, ale já jsem si právě nevšiml, že by to někdo dával do souvislosti.
     Tedy Němce, (sudetské) kolaboranty a prostředníka k prolomení dekretů prezidenta republiky E.Beneše- katolické církve.
     A ani bych se moc nedivil, že o tom v Římě ani nevědí, když se tak podívám na papeže a představím si, jak obrovský tam musí panovat bordel!

     To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Nejsem Váš přítel.

   To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    Je vaším problémem že se sám vyřazujete z této komunity. Má to logiku, to musím uznat. Měl byste být ale důsledný a neotravovat zde ovzduší.

    To se mi líbí

 18. tata napsal:

  ji5 napsal:
  25.5.2016 (12:35)
  Né to aspon u mě máte špatný dojem.Víte Vy jste proti mě strašně chytrej člověk což konečně věčina…….tim myslím chytrost nastudovanou…..já mam takovou lopatskou akademii zkušeností a ona se někdy vyrovná té studované.
  ono o čem pišete je ale i protichudné……….KAŽDOPÁDNĚ mate pravdu že za tento problém mohou politici .Dám podobenství rodiče špatně vychovají syna neb mu vše uhlazují a promijí……..vychovají z něho grazla,ktery se neštítí ničeho.
  Rodiče vymenit už nemužete,ani toho grazla nepřevychovate……..mužete jen mu dat mantineli něco provedeš už ti nikdo zahlazovat nebude,bud si to uvědomí nebo ho jen mužete zavřit.
  Keci jak rodiče pochybyli jsou k ničemu vratit se to nedá.

  A to přesně děláte řikate upozornujete kde byla chyba to mi vyme taky………ne my ale VY ignorujete,ted je nejen problém v politicich ale v té lavině imigrantu………kde VY TVRDITE ŽE to problém není.

  POLITIKY jen tak neviměnime,cirkev je natolik silná že její vliv mužete jen max omezit nikoliv zcela eliminovat.Ted je prvořadé aby si politici aspon s časti uvědomili že nejvetší problém je zastavit imigraci.
  Vaše moto je scela mimo možné ,nastolit politiky co si uvědomí jak chybovali a jedinou napravou bude otevřit naruč těm sužovaným……..minimalně jste najivní

  To se mi líbí

 19. jaa napsal:

  Ju a o tohle jsem zakopla, když jsem hledala nějaké podklady o původních obyvatelích:

  http://svobodnenoviny.eu/bude-se-opakovat-historie-vzniknou-spojene-staty-evropske-genocidou-puvodniho-obyvatelstva/

  To se mi líbí

  • anonymouse napsal:

   Až ke genocidě to dojít nemusí – pokud bude menšinové obyvatelstvo respektovat určitá pravidla.

   Hlavním pravidlem bude (jakožto nemuslim, tj. Dhimmi https://cs.wikipedia.org/wiki/Dhimmi) platit daň z hlavy (Džizja https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEizja).

   Život sice nebude jednoduchý, ale ti, kdo se nebudou protivit pořádkům, mohou přežívat docela dobře. (A s tím máme zkušenosti, ne??).

   Že původní obyvatelstvo (zcela jistě ta část, která se neasimiluje) zanikne, a to i se svojí kulturou, je nicméně jisté.

   To se mi líbí

 20. ji5 napsal:

  Evropa neřeší jakési neštěstí, které na ni odkudsi spadlo. Řeší následky svých vojenských akcí, a geopolitických hrátek, kterých se v rámci NATO podpory USA účastnila a nebo účastní.

  Cožpak je tak těžké pochopit, že cílem je rozbití Ruska a to i za cenu světové války. Je tak těžké pochopit, že součástí show je i herec Stropnický, který si natřásá peříčka a slibuje jak Česko bude bránit některou z Pobaltských republik. Je těžké pochopit všechny hrátky zvané barevné revoluce?

  A války, aby se vyprázdnily arsenály a bylo místo pro nové zbraně. Je tak těžké pochopit, že oddělení propagandy, které se má údajně postavit té ruské, je součástí příprav na válku? Až ji Západ spolu s USA vyprovokuje, tak si všichni mohou strčit ty skvělé evropské a kdovíjaké hodnoty za klobouk.

  Je tak těžké pochopit, že stamiliardy dolarů, které dávají USA ročně na zbrojení, potřebují ke svému zdůvodnění nepřítele. Jistý kretén v presidentském úřadě před nedávnou dobou prohlásil, že smrtelným nebezpečím je pro svět několik desítek tisíc islamistů (financovaných arabskými státy). kteří se v terénních Toyotách prohánějí po částech rozvráceného Iráku a Sýrie. To je samozřejmě směšné. To se už změnilo a mluví se o rozpínavosti Ruska. To je ten pravý nepřítel.

  Co dělají Američané v Sýrii? Zbrojí a cvičí „umírněnou opozici“, která prý bude bojovat proti islámskému státu (tedy zatím).

  Těm mocným nezáleží na pár miliónech lidí. Záleží snad někomu na tom, že válka v Afghanistánu již dávno není jen třicetiletá? Nám je to jedno, vždyť to jsou jen kozomrdi. Víme něco o uprchlících, kteří jsou mimo Turecko?

  Před časem jsem v jednom článku vyslovil nerealistické přání, totiž aby alespoń některý z českých politiků řekl nahlas „v tomhle s vámi nejedeme“. Dědictví jednoho z největších škůdců české historie (Havla) vypěstovaného západní propagandou, to neumožňuje.

  Povšimněte si, že česká vláda neustále mluví o národu a suverenitě. Tak ať jednou ukáže trochu odvahy a postaví se těm mocným. Mohou se opřít o to, čemu se říká vyšší princip mravní.

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Ne, to není pravda.
   Migrační krize není důsledek žádné evropské ani americké válečné politiky.
   Války nikdy nepřestaly, a žádní migranti do Evropy po milionech neproudili.
   A více jak 2/3 těch migrantů je ze zemí, kde válka není.
   Je to útok islámu na Evropu, aby jí ovládl, a je placený obrovskými částkami za prodej ropy.
   Jen zlomek těch migrantů by navíc byla schopna sehnat si na cestu peníze, a pokud se podíváte na mapu, zjistíte snadno, že dostat se do Evropy z Afgánistánu (a zemí dále na východ) je nemožné.
   Vy jen-podle mě nevědomky- sloužíte válečným štváčům a to tím, že se v nás snažíte vzbudit pocit viny.
   Pokud pak jde o Rusko, tak to přijde na řadu až potom, ale nedovedu si tak úplně vysvětlit, jakým postupem.
   Je totiž zjevné, že tupá, mírumilovná a líná Evropa nemůže Rusko jakkoliv ohrozit, ale agresivní islámská rozpínavá Evropa ano-JENŽE, nejen Rusko, a kdyby islám Rusko dobyl, pak by se s USA jistě nejen nedělil, ale ještě by pak USA v pohodě zničil.

   To se mi líbí

  • anonymouse napsal:

   I kdyby tohle všechno byla pravda (jakože není – ale mě nebaví vyvracet pohádky o americkém vojenskoprůmyslovém komplexu), tak Evropa, ani podle současných pravidel, nemusí přijímat ekonomické migranty (kterých je něco mezi 70 a 80% příchozích, pravděpodobně však ještě více).

   Že bude válka – inu, možná bude. Ale nebude způsobena „americkým vojenskoprůmyslovým komplexem Noama Chomského“ (AKA „vaše utkvělá myšlenka“), ale bude důsledkem nebetyčné idiocie evropských elit, které sice mají plnou hubu „je suis Charlie“, ale jakmile dojde na věc, skutek utek a nastupuje politika appeasementu vůči těm nejhorším lotrům a kriminálníkům, přičemž dochází ke kriminalizaci lidí, kterým to ještě myslí a „něco někde řekli“.

   Ono totiž – podle Occamovy břitvy – není potřeba hledat složité vysvětlení tam, kde existuje nějaké jednodušší.

   To se mi líbí

  • kočka šklíba napsal:

   Máte v mnohém pravdu, jen se mně zdá, že podceńujete islamisty a vůbec imigrantskou vlnu. Ale, že je za tím vším politika USA, to je jasné.

   To se mi líbí

 21. anonymouse napsal:

  Tak tohle je vážné. A zavání to fašismem.

  „Krátce po získání pravomoci uplatňovat „dalekosáhlé sankce“ na zvolené vlády předseda nevoleného výkonného orgánu Evropské unie přislíbil, že bude blokovat všechny pravicové populisté síly napříč kontinentem.“

  „Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise, slíbil, ještě před prezidentskou volbou, vyloučit Norberta Hofera, vůdce rakouské strany Svobodných (FPÖ), z veškerého rozhodování v EU v případě jeho zvolení.“

  http://www.breitbart.com/london/2016/05/24/eu-vows-use-new-powers-block-elected-far-right-populists-power/

  To se mi líbí

  • anonymouse napsal:

   (Pochopitelně že i za tohle nejspíš může americký vojenskoprůmyslový komplex.)

   To se mi líbí

   • kočka šklíba napsal:

    A ne snad? Nevím jestli konkrétně americký vojenskoprůmyslový komplex, ale politika USA zcela jistě.

    To se mi líbí

    • anonymouse napsal:

     No tak když to víte tak zcela jistě, tak počítám, že byste měla dokázat popsat mechanismus, jakým k tomu dochází.

     To se mi líbí

     • okolojdoucí napsal:

      Tady mohu drobně posloužit. Zde příklad mechanismu z minulosti: https://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_bribery_scandals
      Zde „udička“ a „háček“ na Junckera https://en.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_Leaks
      Stačí dohledat, kdo profitoval z takových schémat a kdo je zprostředkoval. Juncker je na dálkové ovládání, protitlak (zbytků) svědomí tlumí alkoholem. To je moje „diagnóza“ 🙂

      To se mi líbí

     • kočka šklíba napsal:

      Hm, zřejmě jste se narodil vloni, vždyt kdo to tam, dokonce pod falešnými záminkami, celé začal přece musí být jasné každému, kdo jen trochu přemýšlí. Kdo zavraždil Kaddáfího? Kdo tzv. bojoval s IS ale vlastně jim cvičil bojovníky atd. .. No a ta imigrantská vlna se taky nezvedla jen tak sama od sebe vloni, kdo odposlouchával Merkelovou, bože to je otázek a ve všem má prsty USA. Nebo ne?

      To se mi líbí

   • oh napsal:

    Jo, jistě, nic takového jako americký vojenskoprůmyslový komplex neexistuje a na události ve světě tudíž nemůže mít ani ten nejmenší vliv. 😀

    To se mi líbí

 22. anonymouse napsal:

  Souhrnná odpověď.

  Okolojdoucí: no ano, ale to jsou ekonomické záležitosti. O tom nikdo nepochybuje. Ale tak nějak mi nedochází jak by tyto měly ovlivnit Junckera v jeho sluníčkářsko-fašistických rozhodnutích. Stále mám tendenci tato rozhodnutí připisovat spíš sluníčkářské idiocii. Až do té doby, než uvidím něco konkrétnějšího, než dohady. Oni jsou, se svojí EU, v průseru (a začíná jim to být jasné) a snaží se z něho nějak vybruslit. Cestu fašismu si zvolili proto, že jim stále nedochází celkový kontext, nikoliv proto, že by jim to někdo nadiktoval.

  Kočka šklíba: co „je jasné každému, kdo trochu přemýšlí“ o ničem nerozhoduje. Podstatná jsou fakta. Přemýšlení bez fakt vede k fantasmagoriím (AKA „narrativům“). (V tomto kontextu doporučuji čtení The Guardian a potažmo Britských listů; tam si toho může člověk užít co hrdlo ráčí.)

  Oh: demagogie. Pokud chcete své úvahy o vlivu různých organizací na světové dění zakládat na tvrzeních typu „pokud už něco jako americký vojenskoprůmyslový komplex existuje, má určitě vliv v podstatě na cokoliv, co se kde šustne“, a to bez důkazů, doporučuji spojit se s Noamem Chomským. Ten to má podobně. Anebo by to možná chtělo obklad na hlavu.

  ——

  Obecně, na konspirativní teorie mě moc neužije, a tolerovat je jsem schopen pouze do určité míry.

  To se mi líbí

  • Cech napsal:

   Souhlasím s Vámi že tolerovat se musí ale to nejhorší co nás potkalo v současné době je fakt, že konspirativní teorie nejsou bohužel prostě pouze a jen výmysl chorých mozků :

   Demagogie Noamema Chomského to je opravdu myšlenkový skluz, co dá zřejmě hodně zabrat.
   Bohužel zde jednoznačně platí, že náhoda je pouze nepochopená souvislost.

   To se mi líbí

  • oh napsal:

   Kdepak, ironie. A také alergická reakce na vaší zcela zbytečnou závorku z 25.5.2016 (22:56).

   To se mi líbí

   • anonymouse napsal:

    Ironie – tož to jo, to beru.

    Pokud jde o ten vojenskoprůmyslový komplex – inu, to je zase moje alergická reakce na lidi, kteří ze všeho co se kde šustne obviňují Ameriku. Protože to je úlet, nepřípustné zjednodušování, a tudíž naprostá pitomost – tak jednoduché to totiž není. Takže ten úlet tímto zesměšňuju.

    Ze své hlavy tu analogii nemám, ale zaujala mne.

    To se mi líbí

 23. Hudec napsal:

  Sem už se k diskusi bude těžko někdo vracet, ale nedá mi to, abych sem nevsunul odkaz k původnímu tématu.
  Přeháněl jsem:
  http://zpravy.idnes.cz/brexit-kampan-minority-hlasovani-dlk-/zahranicni.aspx?c=A160526_102925_zahranicni_ert

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.