Česko slovenské vztahy


My si tady notujeme jak nám bylo spolu docela dobře a že ty drobné neshody opravdu nestály za „rozvod“. Ale ono to naše soužití nebylo tak idylické, jak by se podle mnohých informací zdálo. Ponechám stranou Hlinkovské období a podívám se do minulosti poněkud vzdálenější. Do doby, kdy pro Slováky významný spisovatel Josef Miloslav Hurban burcoval proti Čechům a Čechoslovákům.  Byl totiž zastáncem Slováků v rámci Maďarska Dokonce o tom napsal i tyto verše

,,Ktože by rozdvojil
Co sám pán Boh spojil,
Slovákov s Maďary
Ktože by rozdvojil?

Jedna nás sloboda,
Štestia i nehoda
Jedna vlasť, jeden král
Od vekov spojoval!“
Nebo

Za slovenský národ,
Za Uhorskú krajinu.
Za ohnište svoje
A vernú rodinu:

Za to štvoro pekných
Ja horím myšlienok
Jak túži za vlahou
Kvetinky korienok

Hurban nesnášel české buditele, kteří prý chtěli slovenštinu vyhubit. Toto například píše proti Palackému:

Palacký vraví, žeby sa slovenská reč mohla povýšit na literárnu vtedy, ked by sa v nej snemy držaly a ona na diplomatičnosť povýšená bola; ale my odpovedáme, že jedna z hlavných príčin, pre ktoré reč slovenská tak je potlačená v Uhrách, je tá okolnosť, že prebudenejšia strana slovenského kmena činnost svojho ducha českými modlitbami a postillami uspokojila, nezatúžiac po kmenovom, národno-politickom živote, po práve, po otcovskej reči, že len ustavično snívala o českých Husitoch a Bratroch Moravských, o králickej biblii, o jednote s Čechmi ale nikdy nie o kmene svojom a jeho určení.

„Ale nyní“ vraví ďalej P. Palacký: když slovenské sněmování a auřadování zákony novými takměř zapovězeno jest, když maďaršťina vítězná i až do těch selských škol auředně vtírati se počíná, když stavové višší v národu bez mála všickni Slováky opustivše, k Maďarům přilnuli, národ sám v sobě nevelikí na prostrední a nižší, tudíž nejvíce chudé třídy obmezený, k tomu na několikero podnářečí rozdělený a nesvorný, nikdež pevní jednoty, nikde veřejného, sociálního života, nikde samostatného centrum pro své důležitosti nenacházející, konečně opuštěný ode vši pomoci lidské, do posledního boje o život a smrť, jako do víru vše pohlcujícího mimo vůli svau zachvácena se cíti: nyní dílo takové zamýšleli, starím nesvornostěm nové podněty dávaly, sily ještě více rozdrobovati a tím pro nastalé půtky nové snad původní svůj cíl s očí pauštěti, jest – ať se co nejmírněji proneseme – blud osudný a žalostný.“
Najprv sa pýtáme : keď je takto hrozný slav slovenského kmena, čo majú Češi k obraneniu tejto osudnej ťarchy? Čím nám pomohli v tých strašných bojoch od roku 1841 ? Co nám dajú oni za to naše do toho starého status quo sa navrátenia? Kde bola aká pomoc pre naše biedy v tom čechizovaní našom kmena slovenského? Sympathiu Čechov sme mali v našom nešťestí, to je pravda a vtedy sa kmen český domnieval, že kmen náš dosť bude mať v sebe sily, aby sa obránil. Znajúc teda neštestia naše, odvážili sme sa už jedenraz sami kmen náš zkriesiť a k životu jeho vlastnému prebudiť, aby aspoň sám seba mal, sám sebou sa ratoval. Kmen náš slovenský nevylieval krve za českú ale uhorskú korunu on je vpletený v pásme celkovito inšom ako českom, zato aj inde musí obranu svoju hladať, ako v obrazotvornej velikosti českoslovanského, to jest českého literátorstva; na základe verejnej spravodlnosti a historickom podstavku k stálejším dojdeme výsledkom, ako na pokútnych theoriach o jednom velkom českoslovanskom národe. Dom nášho kmena a jazyka je vlasť uherská a v čiem mene móžeme sa na právo svoje domáhat, to je spravedlnost krajinského zriadenia a zato máme, že tie predsudky, aké vo vlasti našej o Slovákách lietajú, nie českou, pre uhorský štát voždy len cudzou, ale na všetok spósob slovenskou, ako domácou, krajinskou literatúrou zaženieme. Toto sa už aj viac od toho času, co píšeme po slovensky docielilo, jako by naši odporníci mysleli A práve zato veríme, že hocpriam jednotlivcovia ťažkí bývajú k přisluhovanou spravodlnosti,- štát uhorský, stavy, ba sami Maďari uznajú spravodlivé žiadosti kmena nášho a neodoprú mu práva vzdelávat seba svojou otcovskou, domácou, krajinskou rečou. Ale P. Palacký vraví na tieto praktickoživotné naše dóvody: „Všecky ty řeči nejsau nic, než pauhé pedantické žvastání.“

Svoji „Borbu proti Čechom a Čechoslovákom“ sepsal Hurban roku 1846. Tedy v době, kdy se oba národy, každý po svém, snažily o své obrození. Ostatně i Palacký byl v té době znám jako austroslavista. Nicméně Země Koruny České měly trochu pevnější základy ve své minulosti. Zřejmě proto se mnozí Češi snažili Slovákům radit, což ale u některých vyvolávalo zuřivý odpor. A nebyl to jen Hurban. Podobně prý vystupoval i L.Štúr, případně M.M.Hodža.
Poněkud podivnější je, že kniha, která Hurbanovo  pojednání nejen zveřejňuje, ale i stejně zuřivě obhajuje, vyšla roku 1922 a vytištěna byla v Budapešti. Jejím autorem je Juraj Podhradský. A jeho slova z knihy si také připomeneme. V úvodu, kde se věnuje osobě J.M.Hurbana píše například: J.M.Hurban ako útly mladík ako starec už striebristou hlavou bol a zostal navždy výlučne len Slovákom, verným svojmu národu a rýdzočistým národným tužbám. Za polstoletia bojoval a boril sa v tomto duševnom ovzduší s Čechmi, Nemcami a Maďarmi; a ačkoĺvek sa viacrazy prihodilo, že sa mýlil, nepredpoja( —- )* len tak sa móže súdiť o ňom, že ostal  vždy dôsledným tomu ideálu,( —)*ostavil v svojom mladistvom veku, a národ si nikdy nezaprodal.
     Vzpomenuli sme to, že mal hádky i s Maďarmi, nielen s Čechmi. Ale aký to velký rozdiel v tomto rozbroji! Hurban od maďarských kruhov žiadal rôzné kulturálné a hmotné výhody pre svoj lud, uĺavenie duševnej a hmotnej biedy Slovákov v rámci silnej a tej istej drahej spoločnej vlasti. Hurban si bol vedomý toho, že Slováci a Maďari sú na seba odkázaní a len spoločnou silou dokážú napredovať a vyvinovat sa. S Čechmi sa boril ale na život a smrt, lebo už vtedy predvídal, že český jazyk, české snahy, české hmotárstvo zničily by úplne Slovákov a sotrely by aj ich meno s povrchu zeme.
     Práve preto úctia Slováci v osobe Hurbana najodhodlanejšieho výbojníka slovenských osamostujúcich snáh, lebo on započal pohyb úplného odtrhnutia sa od Čechov v každom ohlade a on bol vodcom tej rozhorčenéj polemiky, ktorá rozhodne porazila všetkých vtedajších Čechoslovákov.

Otázkou tedy je spíše osoba onoho Juraja Podhradského, který buď patřil mezi zastánce maďarizace Slovenska nebo byl předchůdcem Tisovsko Hlinkovských separačních snah.

A ještě malá poznámka: (—)* značí místo, které bylo v kopii knihy nečitelné z důvodu jakýchsi černých skvrn.

Bavor podpis_rex2

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Bavorovy poznámky se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

123 reakcí na Česko slovenské vztahy

 1. vonrammstein napsal:

  Nevolá sa podĺa neho Hurbanovo?
  Nějak nemůžu uvěřit, že by pravověrný slovenský vlastenec nenáviděl Čechy až tak, že by dal přednost souručenství s Maďarskem.
  Slováci mají pár dobrých důvodů, proč nemilovat Čechy. Ale mají nesrovnatelně víc důvodů, proč nenávidět Maďary.

  To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Pane von Ramstein, nedajte sa s týmto príspevkom zblbnúť. Pozrite si napríklad stručný životopis Palackého, čoby zrkadlovej osobnosti na Českej strane v tom istom čase. Snáď to mnohé objasní:
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Palack%C3%BD

   To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Podívám se zítra, děkuji za odkaz. Na slib s Apokalypsou jsem nezapomněl. Předčítám ji teď po večerech svojí krásné paní, zbýva cca pětina. Až ji dočteme, pustím se do kopírování.

    Liked by 1 osoba

   • vonrammstein napsal:

    Přečetl jsem. Nic mě nepřekvapilo. Kupodivu si toho o něm dost pamatuju ze škol. Ještě si najdu toho Hurbana, abych mohl porovnat.

    Liked by 1 osoba

    • NavajaMM napsal:

     Snáď ani netreba. Išlo len o tú súvislosť, Hurbanovi sa vyčíta, že sa podlizoval Maďarom, pričom zrkadlovo tú istú politiku robil Palacký voči Nemcom. Treba tiež podotknúť, že v tej historickej situácii zdôrazňovať spájanie Čechov a Slovákov by sa rovnalo vlastizrade na obidvoch stranách hranice. Obidve orientácie sú preto skôr pragmatické a vedú k cieľu – čo najväčšia miera federalizácie v C aj K a následne úzka spolupráca.

     To se mi líbí

     • Slim napsal:

      To je mýlka (Hurbana vynechám). Palacký „sa nepodlizuje“ Němcům.

      Právě naopak, on se odmítl dopisem do Frankfurtu účastnit velkoněmeckého programu. („Jsem Čechem rodu slovanského“). Protože odhadl české možnosti pro samostatnost jako slabé, hlasuje pro třetí variantu, austroslavismus: federaci národů pod rakouským císařem. (Mimochodem, odmítl se – v květnu 1848 – stát říšským ministrem školství.)

      Austroslavismus ostatně vyznával i Masaryk, až do vypuknutí I. světové.

      Liked by 1 osoba

 2. NavajaMM napsal:

  Pane Bavore, toto je nevyvážená podpásovka. Hodne by ste tomuto príspevku ubrali na tendenčnosti a neobjektívnosti, keby ste viac priestoru venovali Hurbanovmu proťajšku na českej strane – Františkovi Palackému. Museli by ste reflektovať aj jeho koncepciu austroslavizmu.
  A sme doma. Narážky na Hlinkovské separačné snahy sú v tomto kontexte celkom mimo misu.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Přiznám se, že bych tuto knihu býval pouze poslal vám, ale zarazilo mne právě to, kdy byla vydána a s jakým komentářem. Proto jsem končil tak, jak jsem končil. Poznámkou, že bychom se měli zaměřit právě na autora knihy. Hurbanovi nic nevyčítám, právě proto jsem podotkl i ten Palackého austroslavismus. Byla taková doba. Jenže roku 1922, tedy v době velkého nadšení pro konečně společný stát, tvrdit, že se Slováci osvobodili od Čechů, to já považuji za přinejmenším podivné.

   To se mi líbí

   • NavajaMM napsal:

    Pane Bavore, máte pravdu. Tohoto Juraja Podhradského som doteraz nepoznal a márne som v pamäti hľadal nejaké hmatateľné podklady, o ktoré by sa táto publikácia mohla na slovenskej strane oprieť.
    Potom som našiel skromnú zmienku tu:
    https://sk.wikipedia.org/wiki/Juraj_Podhradsk%C3%BD
    a už je to jasné. Tá jeho kniha je čistý protislovenský pamflet v búrlivom období Maďarskej republiky rád, keď ešte dúfali, že niečo z veľkosti Uhorska zachránia. Podhradský bol taký vtedajší Biľak alebo Indra. Tým to uzavrime a ponúkam ruku na zmierenie, nechal som sa uniesť. Za tú podpásovku môže maďarón Podhradský.
    *
    Na druhej strane som si vďaka vám uvedomil, akú obrovskú zotrvačnosť majú historické deje. Stovky rokov bola medzi nami hranica cisárstva a kráľovstva, záujmových sfér Nemcov, Poliakov a Maďarov. Nemusíme si sypať popol na hlavu, že tieto vonkajšie sily prekonávame s ťažkosťami.

    To se mi líbí

 3. NavajaMM napsal:

  Stručne na dokumentovanie, o čo šlo. Hurban, Štúr a Hodža patrili k evanielickému krídlu slovenských národovcov, mali veľmi blízke vzťahy k českej inteligencii a spravidla používali na publikovanie češtinu. Isté rozčarovanie vzniklo z toho, že slovenskí národovci dospeli k rozhodnutiu o nevyhnutnosti kodifikácie slovenčiny a jej používania. Pričom českí národovci toto chápali ako rozkol v jednom národe a zradu.
  Dokumentujem to úryvkom z listu K. H. Borovského Štúrovi:
  „Jděme tedy každý jinou cestou, z jednoho národu, z jedné literatury buď-tež dva národové, dvě literatury, my již déle odporovati nebudeme, ale vymiňujeme si aspoň tolik, aby p. Štúr ve svých Novinách a Orle přestal již nás Čechy a Moravany jako posud nazývat svými bratry. Nač takové pokrytectví?“
  Viac podrobností tu:
  https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/134236/BrnenskeTextykSlovakistice_014-2011-1_15.pdf?sequence=1

  To se mi líbí

 4. tata napsal:

  Toto je a bylo vždy minové pole.Ja bych to komentoval jednoduše,byl jsem proti rozdělení………..situace se tak vyhrotila,že ted vedle sebe mužeme žit bez větší hořkosti,a jsem rád že to takto dopadlo……..patlat se kdo komu vic ubližil bych nechal spát………..ničemu to nepomuže,budme vděčný že ted už si nemusime nic vyčitat je to nová kapitola

  To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Čo bolo, bolo, povedal by som tiež ….

   To se mi líbí

  • cobolik pacholik napsal:

   ja po takom minovom poli idem jak po minovom tych,co kladie miny dalej ,tomu jednu dat do plecniaka a odpalit,bo ukladacov min to teraz v tom samostatnom cesku priehstia,co maju bocne povolania,umelec,politik,lobista,ci predjna kurva zvana historik,ci expert od masmedii,howgh.

   To se mi líbí

 5. cobolik pacholik napsal:

  v polovici 19. storocia,jak sa pise vyzsie,bolo situacia taka polorevolucna,kde mnoho narodov hladalo svoje mieto z podrucia,slovaci od madarov a cesi od austrie a nemcov,ja nezil vtedy a jak vtedy jak teraz su ludia,co budu pisat basnicky a politicky sa angazovat v prospech nejakeho podrucnika,vidiet jasne v cesku,co placu na hroboch sudetakov,ci sa pchaju kdekomu do riti,ta unie nic ine jak vtedy pod madarom,co ja zijem a nemam nic nastudovane,ci len minimalne,vidim,ze coboly to doteraz maju feefronov v laske,ten basnik bol podobny do tych teraz,co im platia,za prizdisravanie v mene svojho naroda a lakovanie.
  prva vojna a po nej moznost bola jasna na vyber,bo taka bola situacia vtedy a vybralo sa pepikov a nie uniu s balatonom,bo nikto nebude mordovat z cobolov madarov,ale ked na svojom uzemi sa nedohovorite a cakaju,ze vy budete vediet madarsky,kus na pizdu pomyslenie,kazda casova doba v historii ma svoju danu situaciu a vtedy,ked sa lamalo tak asi bolo najlepsie,podobnych kokotov,bolo na obidvoch stranach moravy,ked skoncila komuna,co prizdisravali jak na pepikov,tak na cobolikov,at jse trhnou,bo po prvej svetovej nam pasovali pepici bo sme boli hovna vtedy myslim intelktualne a industrialne a urbanisticky,co nam pepici v tom prekurevsky pomohli,bo keby sme neboli s pepikmi,boli by sme na urovni polandu,velky gazdovia kazdy dva kone a styri kravy a 20 metrov pola hrdy gazda kurva,vlastne na co pisem tote dristy,vtedy v situacii a danej dobe nejak sa menilo a dnes spominat,to len dobre,bo 70 rokov spolu,len co ja mozem za mojho zivota povedat spoluzitie s pepikami som nemal nejaky problem jak basnik slovensky narodovec,co pisal,ze slovakom dobre s madarom to rovno s mongolom mohol napisat basnicku bo debil v amerike vidi ked dristaju cesi,slovaci,polacky ukrajinci do kopy s litvinami a potom litvini medzi sebou inac jak predtym cuje,ze ani jeden z nas nerozprava rovnako,cuje rozdiel a kuka jak tela a pyta sa ma jak to,ze si rozumiete a robota ide jak sialena bo dobry bonus dostava od buildera,bo mi slavic nation body comprende?
  rozdelenie je uz logicky debilina myslim ceskoslovenska a prosim ukazat vase vyhody jak coboly tak pepici,co maju take svetoborne pepici a co cobolici po tom rozdeleni,ze si neukazuju,kto na koho plati,kurva vy kukajte,jak ste za chujkov u seba v tych independent statikoch,vy budete hovorit toto iste o morave a slezku,keby poslo v pizdu a nebudem daleko,ze bude dobre ked sa cele cesko rozdeli na independent kraje a bude sa hovorit,sme rozdeleny,ale spokojne zijeme v tom malom hovne,dufam,ze sa urazia narodvci,akehokolvek narodneho smeru bo jebem na takych,moj zivot tam,ci tu to inaksia skola a prax,hlavne tam,bo ma do sialu privadza jak si minulu dobu,ci karla krala ceskeho,co najvacsi rozmach ceska urobil,ci reichu,ci komuny prirobi jak vetrik veje k terajzsej dobe,ci situacii dnesnej doby,bo historiu svoju nemozno zabudat,ale vyvarovat sa tych upravarov tej historie,ked zajebu nieco,co do dnesnej doby patri jak vlk ku koze,zajtra ide na cobol konzulat,bo mi musia overit podpis,este som tam len volal, a uz vedia,ze pride kokot a tu som toto iste a nemienim menit svoje kuky ani bohovy.
  nech vodprejsknu staci povedat,ihned zareagujem.

  To se mi líbí

 6. cobolik pacholik napsal:

  a teraz zacne vypravdovanie bo teraz som kuknul,na tych na do mnou,tata napise netreba pisat nechme to spat jitrit rany,zijeme okolo seba,fajne je.nevidi kurva,ze je tam za saska,nikto kurva doma so svojou najblizsou rodinov,matkou,otcom,bratom sestrou,zenou,detmi nema idealne,kto napise nech neserie malajskeho tigra!,taka dolezita vec jak stat ja prirovnam k rodine,ozenim sa a po pat rokoch zistim,ze mladsia jebacka lepsia,ci mat bocnu a tvarit sa stastny manzel a otec rodiny,dobre ,ze nevie a zijem tak necham to spat,kurva dokedy sam seba ojebavat ci byt ojebavany,to tak isto najlepsi priklad,ked ukazuju jak sa rozviedli,jak zostali priatelia,delia si deti,usmievaju sa na seba a ziju s novymy partnermi,zistili,ze to nebolo dobre po 15 rokoch zostali strasne dobry priatelia,nova jebacka idealna,nove deti tiez zlate,vsetko jak by v raji toto to u mna nema pojimania,zije sa pokope 70 rokov a nakoniec ty co tam prezili vacsinu zivota zistili po tolkych rokoch a prezreli,ked im niekto vyjebany jak hurban najebal gitu do hlavy,kurva vy dumate ci podumajte jak ja pisem bo ja tak dumam a prevracam v tej sibnutej palici,mne pripada,ze taky ludia co pritaknu nemozno im verit,tolke roky tam zili a naraz prekukli,kurva….ja tiez nijaky kurva svetly zitrek,ale niektore veci nezmenim ani bohovy,ani boha…

  To se mi líbí

 7. cobolik pacholik napsal:

  rychlo zabudnut,ze ceskoslovensko bola jeho prislusnost,tolke roky a teraz nejitrit rany boha jak tak mozno,jebem koncim.

  To se mi líbí

 8. lacogroessling napsal:

  Jak napsal jeden z diskutujících, dnešní článek je proti slovenská podpásovka. Neříká totiž, že ony slovenské, promaďarské postoje byly velmi minoritní, ani to co se dělo následně po maďarsko-rakouském vyrovnání.
  Jak napsal jeden ze známých českých cestovatelů. Československo bylo značkou s věhlasem, jako když na mramor upadne zlatý dukát, takový mělo zvuk a mnohdy má dosud. Ačkoliv mi bylo líto našeho rozchodu, od začátku jsem tvrdil, že Slováci byli v právu, když o něj usilovali. Bez jisté míry diktatury nefunguje na světě žádná federace. Mimochodem, také teorie o budování té evropské je jen utopie.

  S obdivem je třeba hledět na to, co Slováci dosáhli od I. velké války. Za 2 roky to bude 100 let. Na začátku neměli téměř žádné střední národní školy, natož školy vysoké. Z toho vychází, jak na tom byla slovenská vůdčí vrstva, včetně intelektuálů. Když v roce 1919 přišli na Slovensko sčítací komisaři z Čech, museli národnost obyvatel zjišťovat podle jazyka ukolébavek, takové bylo národní povědomí mnohých Slováků vinou hungarizace.
  Dnes jsou sebevědomým národem, který platí eurem a má vyšší životní úroveň, než ti co je nazývali opovržlivě Felvidékem a chtěli potlačit všechno slovenské.
  Jsem Čech rodu moravského, sentimentem Čechoslovák, když je u nás doma dobrá nálada, mluvíme slovensky. A věřte, že dobře, chodili jsme do slovenských základních škol, mimochodem výborných.

  Klobouk dolů, Slováci.

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Na to, aby Slováci dosáhli, čeho dosáhli, potřebovali spřízněný průmyslový národ, sami by to dokázat ani nemohli a s Maďary už vůbec ne.
   Tak jsme jim s tím pomohli a myslím, že do rozvoje Slovenska se investovalo dost.
   A teď si jdou svou cestou.
   Já jsem to rozdělení nechtěl, ale v tomto mnou vládla spíše úplně jiná emoce.
   Úžas, že se vůbec rozdělit chtěli, že to někoho napadlo, vždyť ta federace byla funkční a hodně se tam tehdy budovalo.
   Sice jim tam Havel ničil průmysl (zase ta děvka, ten měl prsty ve všem) ale stejně…
   No ale přeju jim vše dobré a kdyby přišel čas na novou federaci, nebyl bych proti.

   To se mi líbí

   • lacogroessling napsal:

    Jaký spřízněný průmyslový národ pomohl Čechům, aby se civilizačně dotáhli tam, kde jsou?

    To se mi líbí

    • vittta napsal:

     To je ale blbá otázka.
     Češi byli v úplně jiné situaci.
     My jsme se z ničeho vypracovávali v průmyslový národ za vedení velkých králů, ve věčných bojích s Němčoury.
     A dokázali jsme toho Němčourům urvat zatraceně víc, jak Slováci Maďarům.
     Němci to zase měli od Římanů a ti o Řeků, Egypťanů, Peršanů atd..
     Naše národní obrození pak Rakušané určitě neplatili nějakou pozitivní diskriminací a naši průmyslníci také nedostávali z Vídně dotace.
     Ale nedá se to srovnávat, v r.1918 bylo Slovensko chudou zemí a bylo nutné ho v rámci I.republiky postavit na nohy skokem, ne vývojem, trvajícím staletí.
     A to jsme také provedli.
     Nutno říci, že Slováci se postavit na nohy nechali, některé národy můžete stavět na nohy jak chcete, a stejně na nich stát nikdy nebudou!

     To se mi líbí

    • Petrpavel napsal:

     USA, Německo…? Máte pravdu, díky privatizaci a vyvádění zisků ven a ponechání ztrát u nás doma jsme civilizačně – společensky hodně dole. Dotáhli jsme to díky jejich „nezištné pomoci“ tam kde právě jsme 😦 .
     Vitta to asi pochopil jinak, ale odpověděl pěkně.

     To se mi líbí

     • vittta napsal:

      Jo, my jsme Slovákům pomáhali, tihle nás drancují.
      Drancovali nás ostatně vždycky, jenže nějaká záhadná síla nám dala touhu to vydržet a urvat z toho to, co se urvat dalo.

      To se mi líbí

      • vittta napsal:

       I dneska potřebujeme „jejich“ technologickou základnu.
       Tehdy jsme potřebovali písmo, architekty, „inženýry“.
       K tomu potřebovali starověké civilizace tisíce let, než k tomu dospěli.
       A národy z toho čerpaly, pokud ovšem byly tak vyspělé, že z toho čerpat chtěly.

       To se mi líbí

  • jaa napsal:

   Musím Vám Laco oponovat… neřekla bych podpásovka. Spíš jakési upozornění či výstraha.
   Proč, no že už tenkrát jistá část „psavých vzdělanců“ když se jim to hodilo, použila kdečeho a zcela bezostyšně – v rámci prosazení svých názorů. Krásně+ „zaobalené „vlastenectvím. Bez ohledu na možné následky a ovlivnění názorů lidí – tím horším směrem. A´t to byli údajní velikáni – Palacký či Hurban. nedokázali překročit svůj stín a vidět a domyslet dosah komplexně.
   Lidi jako Masaryk či Štefánik- co to dokázali bylo velice málo. Těch co věděli, že lid obecný – nevím jak v čechách ale na moravě se slováky dobře vychází a že by to mohlo fungovat- Bohužel, dění okolního světa jim kladlo překážky a za vydatné pomoci místní indeligence holt. . No a totéž se děje i nyní. Někteří jedinci vytrhují části z kontextů a používají je nebo se jimi zaštiťují pro podpoření „své pravdy“. Že tím nadělají víc škody než užitku je většině jasné, ale to nutkání … . Zase ta psavá indeligence.. Proč – asi z nudy, že se nikdo nepere, že se má někdo líp či hůř, nebo že se chce zviditelnit, když se mu zdá, že na něj „zapoměli“. Nebo taková Vašáryová… nikdo ji nechce, stárně, odešla z výsluní… Namlsala se a včil utrum a vůbec jí nedochází, jak své zemi škodí. I když Vásáryová – není ona z části ma’darka – to by to vysvětlovalo..
   Takže ta kniha je takový jakýsi předobraz pražské či bratislavské kavárny. Nemysleme si, že se – dokud budou – nebudou snažit dál. Těch „psavých myslitelů“- co si myslej o sobě, že mají v tornistře maršálskou hůk – je na obou stranách ještě dost a dost…
   Tak se to jeví mně-

   To se mi líbí

 9. Cech napsal:

  Zde prosím je nutné pochopit co bylo hlavním cílem rozdělení Československa.
  Popisovat tu výše popsanou masmediální šablonu je zbytečné, snad cobolik pacholik vzhledem k velkým praktickým zkušenostem pochopil cíl.
  Když se vymezoval sanitární koridor bylo Slovensko IN a Česko OUT, toť z podstaty celé nic více nic méně.
  No a nyní se podívejme na masmediální manipulaci přičlenění Česka k Německu.
  To že katolická církev prostřednictvím KDU-ČSL opět zdravi v Norimberku shodně jako bývalý čelní představitel politického hnutí Sudetendeutsche Heimatfront (SHF) Konrad Henlein všechny přítomné Němce slovy „milí krajané“, za což sklidil DH potlesk stejně jako jeho předchůdce.
  Posléze připomněl nacistické zločiny a násilnosti Čechů při poválečném odsunu německy mluvícího obyvatelstva.
  Zbývá pouze stanovit termín kdy se KDU – ČSL opět přihlásí k nacionálním socialistům. A Daniel Herman bude jmenován Obergruppenführerem, župním vedoucím NSDAP a poslancem.
  Proto je vhodné si připomenout proč je důležité jak z pohledu KDU-ČSL tak i hnutí ANO náležitě oslavit 700 let super Čecha.
  http://nazory.aktualne.cz/petr-pithart-o-karlovi-iv-nejvetsi-cech-velky-evropan/r~6b4e81d2184c11e69d46002590604f2e/
  Protože Katolická církev nemá v KDU-ČSL a doplňkové straně jen zkušené a odborně zdatné manipulátory, jako byl svého času Kalousek a nyní Bělobrádek, tak její dorůstající generace dělá školácké chyby na niž lze velmi snadno popsat jak její cíle, tak i budoucnost kterou připravuje pro Česko.
  Viz :
  http://blog.aktualne.cz/blogy/dominik-feri.php?itemid=27384
  Tož asi tak k tomu dělení států, hospodářství, rodin, ideologii a všeho co by umožnilo zabezpečit divide et impera současných a budoucích vládců.

  To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Myslím, že článek Dominika Feriho, zvlášť jeho závěrečná část, je docela dobrým příspěvkem k přetrvávající a prolínající se diskusi mezi tatou a vitttou a Navajou. Alespoň z mého pohledu …

   To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Vůbec tam nevidím souvislost.
    Ten Feri podle mě řeší blbosti, koho obdivovat a vrazil do toho hokej a kandidování do zastupitelstva (jako on) a kachnu podle receptu babičky a četbu obrozenců…a to celé zamíchal, a vznikl mu vlastenec.
    To podle mě každý cítí jinak, no ale když to tak Feri vidí, jeho věc.
    Koukl jsem do názorů a hnedle ten první byl o hokejových fandech v hospodě u piva, což je klasická hláška všech antičeských hovad, protože nechápu, proč by kolektivní fandění u piva mělo být nějak zavrženíhodné.

    To se mi líbí

    • Cech napsal:

     Ten zásadní popis pro objevení souvislostí poněkud sametově ale přec, podává Václav Klaus ml. zde :
     http://www.novinky.cz/komentare/403558-komentar-karel-iv-henlein-a-tok-vaclav-klaus-ml.html
     Je to sice poněkud v rámci mírného pokroku v mezích zákona ale jak funguje současná koalice pod dozorem KDU-ČSL je popsáno velmi pěkně.
     Ty ostatní návaznosti proč TOP 09 a starostové je stranou přímé podpory Katolické církve je nutné dohledat samostatně.

     No a proč Dominik Feri je veden jako jeden z Pehehovců, bude již naprosto jasné.
     Tož Dominik jako každý Pehehovec, říká pouze svůj názor a nic víc.

     To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    Moje poznámka splnila svůj účel : dala vás dohromady 🙂 .

    To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Neberte toho pablba Hermanojc vážně. Nemluví za nikoho, jen žvástá pod něčí značkou svoje vlastní úchylný názory. Nic to neznamená.

   To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    Nebude to tak jednoduché jak se nám snažíte namluvit. Hlásá úchylné názory, a není sám – ta společná značka je nám všem známa, má svou pevnou volyčskou základnu, a ta základna má pěkně nabobtnalou šrajtofli. Ale to by nebylo to nejhorší. Horší je, že zase takový pablb to není a někomu a něčemu slouží.

    To se mi líbí

 10. tata napsal:

  Petrpavel napsal:
  16.5.2016 (08:51)

  Mužete mi ozřejmit tok VAŠICH MYŠLENEK……….JÁ VTOM článku nevidím ani zlomek naších pohledů.Bohužel hlavně Vitta nechce vidět co piši ,ve své podstatě není rozpor vtom hlavním…….současní politici a nejen u nás + u nás pražská kavarna dělají vše proto aby tady vzniklo extremistické podhoubí……..v čem se lišime on defakto řiká bojme se jen těchto tvurcu tohoto podhoubi,to co stoho vzniku potom ukočirujeme.

  JÁ řikám bojme se těchto tvurcu ale dejme si pozor aby stoho podhoubí nevyrostla jiná san,nepodlehejme iluzi že vzrorstlou san ukočirujem,není to proroctví ,ani strašeni jen vyzva budme opatrní……….takže v podstatě když to parafrazuji……..on dotoho chce jit pohlavě já nabádám k opatrnosti……..cil máme stejný.

  Spátky k článku moc dobrý článek vystihuje podstatu jen v maličkosti s nim trochu polemizuji………krasně vystihl………..v posledním odstavci co je i vlastenectví……….v čem sním budu malinko polemizovat není na škodu to hurá vlastenectví ,z něho mužou vybujet kořinky toho praveho proč to ironizovat

  CO ale uplně pominul je jak ho chapu já………..už jsem se dlouho vtomto ohledu nezminil naposledy na aktualně při dlouhých debatách se STejskalem na tema vlast a Mašinové.

  Podotýkám zde jsem naprostý patriot,co jiný považují za patos je promě misto v srdci,je to druhá věc po rodině co je pro mě nejduležitější,každá zminka otom jak jsme hrozní mě vytačí,takže nevím kolik nas je ale promě co jiní nazyvají patos je opravdové.

  ted čtu PP že i vitta piše kde jste našel souvislost?

  vitta

  To podle mě každý cítí jinak, no ale když to tak Feri vidí, jeho věc.
  Koukl jsem do názorů a hnedle ten první byl o hokejových fandech v hospodě u piva, což je klasická hláška všech antičeských hovad,

  ano každy to vidí jinak,pro mě dobrý članek i když v maličkostech bych polemizoval

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   No já bych chtěl někoho vidět, jak bojuje současně s příčinami „fašismu“ a s „fašismem“ samotným v reálné situaci, kdy boj proti příčinám onoho „fašismu“ je nazýván fašismem.
   To potom chcete janikovsky řízek, aniž byste zabil prase.
   Mrkněte tam na tu diskuzi, jak je jí křivděno, protože ona VŽDYCKY říkala….no, raději v originále:
   Janika

   „představu, že sem lze importovat příslušníky zcela jiné kultury po statisících či milionech, a přitom zachovat klid a mír“ – říkám od počátku, Asfalte, že to není řešení. Samozřejmě, to dá rozum, že je to blbost, nebyli by tady šťastní ani oni. Jenže takový postoj mě od nálepky sluníčkáře neuchrání. Když nechci imigrantům nadávat, tak do party nemůžu a jsem nepřítel.
   Přitom záplava lží, co se o mně a tomto blogu šíří, je neuvěřitelná a neuvěřitelně pitomá. Napíšu třeba článek „Angažovaná občanka“ – a oni to vykládají, jakože horuju za angažovanost a kritizují mě za to :-).
   ————————
   Vždycky to říkala, ale ve skutečnosti všechny, kdo migranty odmítají má za darebáky, ona přece chce jen pomáhat lidem a Tresen s Ondřejem se tam ohánejí mezinárodním právem, což je samozřejmě dávno lež, jako věž.
   A úplně nejhorší je, když někdo o nich napíše jako o negrech, čmoudech nebo dokonce kozomrdech.
   To je těsně před vraždou.
   To samé je s tím fašismem přece, lidé bojují se slovíčky, točí se na banalitách.
   Jedni se ušklíbají, že tady ještě žádní nejsou a už jsme posraní, jiní by jen pomáhali lidem, další by bojovali jak s invazí, tak ale i s fašismem.
   A přitom do Evropy proudí co den tisíce dalších a dalších a Německo (EU) né že by se snažili zastavit ten příval, ale snaží se jich co nejvíc nacpat jinam.
   A jejich boj?
   S fašismem lze bojovat různě, buď odstraníme příčinu, nebo zavřeme hubu těm, co kritizují.
   Různě, ale ve stavu blogů se kritik zabanuje a jeho názory zcenzurují, ve stavu reality se kritici kriminalizují.

   To se mi líbí

   • tata napsal:

    JEN MALÍČKOST……….PROČ POUŽIVAT ZBYTEČNĚ TY SLOVA?Vyjimečně v nákém kontextu ale jinak nabijím zbran protivnikovi.Součast tohoto boje je informační valka a těmi slovy poskytujete nepřiteli určitou vyhodu,to nemá s upřimností co dělat je to mirně řečeno nediplomatické.
    A ONI JSOU SKUTEČNĚ už nebezpečím,a využijí každé chyby,nevím proč jim ji poskytovat dobrovolně to je trochu hloupé

    To se mi líbí

   • tata napsal:

    vittta napsal:
    16.5.2016 (10:08)
    BYL TEN odstavec 1 na mě ?
    Nechodím tam nepotřebuji sluničkářské teorie i když tvrdite že sem jim podlehl.Stačí mě co se dozvím mimochodem nejsem masochista.
    K tomu odstavci jestli byl na mé psané je to stale nepochopení,pořád VÁŠ vyklad.
    MUSIME SE stavět na odpor protestovat jakoliv vydavat strach s imigrantů za FAŠISMUS,zaroven ovšem dát pozor aby toho někdo nevyužil………….to jest aby někdo náš boj za zachovaní naší kultury…….nevyužil na hon na čarodejnice……..to nebezpečí bude vždy a těžko se to určuje je to jen nabadaní k ostražitosti.
    Je na každém kde má ty hranice……….dám přiklad s věcmi u nás………..problém s Romskou otázkou ktery se jeden čas silně vyhrotil…….nebot do čela toho boje se postavil KOHOUT………ČAS ukázal jak sem měl pravdu kde je on já nebudu……..pak v jednom rozhlasovém pořadu řekl jak si vodil dav na provázku…….to mám namysli byt opatrný….občas se nedá prokouknout………mockrát jsem se spletl třeba DINSTBIER…….ALE NEŘIKEJME ŽE není potřeba se bat zneužití ,že to se vyřidí potom

    To se mi líbí

    • vittta napsal:

     Tak schválně, kdo je dneska podle vás blízko fašismu jak tady, tak v EU a jak je konkrétně nebezpečný?
     Já už byl z fašismu nařčen i tady, to není můj pláč, ale je to dobrý příklad, protože přesně tohle se děje i ve velkém.
     Čas od času mě někdo zmíní třeba i u Janiky jako nějaký příklad radikalismu a…třeba Kchodl je silně neoblíbený u takových lidí.
     A proč?
     Inu, má legální pistoli (sama o sobě hrůza), mluví o obraně vlasti a používá slova jako negr a kozomrd.
     Já ani kozomrda moc nepoužívám, ale také…mám pistoli a negra používám.
     Úplná hrůza.
     A to jak já, tak Kchodl vystupujeme poměrně ostře proti hitlerovskému nacismu.
     Kdo by to ale četl, když máme pistole a používáme nehezkých slov!

     To se mi líbí

     • tata napsal:

      opět VAŠE RETORIKA ……….MĚ NUTIT NA ODPOVĚD co vubec neřikám,nepiši……NÉ JÁ ale vy si vytvořite co já netvrdím a pak stím polemizujete.

      JÁ TOTIŽ netvrdím že ted je někdo konkretní fašista……….jen NABÁDÁM K OPATRNOSTI………ŽE TATO RETORIKA MOCNÝCH muže fašismus vyrobit,samozřejmě že někde to podhoubí dříme zatím je defakto neškodné,slabé ale ty podminky k zesilení mu bohužel vytvařejí……….a to je značný rozdil s čim polemizujete………navic definovat FAŠISMUS je složité je ruznorodý,jeho největší nebezpečí je že ho mužete snado poznat když už je pozdě.

      Promě je jedno jasné nespojím se nikdy s lidmi co uznavají a obdivují fašismus,zatím takového co by měl moc něco ovlivnit nevidím……..Třeba OKAMURA ……..nepovažuji ho za fašistu ale za populistu,ktery muže přitahovat lidi se sklonem k tomu……..takže ho nevolím a jsem mirně opatrný……………to je přesně co celou dobu piši byt opatrný

      To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Jasňačka, lepší tato zastupitelská demokracie kde si Sobotka s Hermanem a Babišem a Schapirem a Merkelovou apod. dělají co chtějí než populistická referenda podle Okamury :-)… Ach jo.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Ale pozor, Petřepavle, zase Okamura….
       Sice to není fašista, ale ty náznaky….
       A to je vono, tato, o tom s vámi mluvím VŽDYCKY!
       Raději podpoříte fašismus se vším všudy, o čem ale mainstream bude tvrdit, že to je demokracie, než podpořit Okamuru, který sice není fašista, ale mainstream to o něm tvrdí.
       A na každém šprochu…..

       To se mi líbí

      • Bavor V. napsal:

       tato
       opatrnost je dobrá věc, ale nepřehánět. Ostatně nic se nemá přehánět. Ani ta opatrnost. Přesně jak mám v krajním sloupečku: Nemám nic proti knoflíkům. V přiměřeném počtu.

       To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Tomu jednomu palci dolů : on si opravdu někdo myslí, že „naše“ stávající zastupitelská demokracie je lepší způsob vládnutí než vedení celonárodní diskuse o závažných problémech či vyvstalých situacích a poté řešení referendem? Proč?

       To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Už dvěma palcům …

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Ty palce dolů, Petřepavle, dávají antifašisté latentním fašistům.
       Nějaká demokracie je nezajímá.
       Hlavně ne Hitlera, a kdo je Hitler?
       Sládek, Okamura, Bartoš….

       To se mi líbí

      • tata napsal:

       WITTA
       vite co trhněte si…………mužu napsat cokoliv abyste to nepřekroutil po svém.
       POPSAL JSEM SVUJ pohled na OKAMURU………………….Ale pozor, Petřepavle, zase Okamura….
       Sice to není fašista, ale ty náznaky….

       ASI NEUMITE čist,ale to už je VÁŠ PROBLÉM

       pp ……….ovšem on populista není že když chce zastupitelsko demokracii………..že založil stranu kde se jasně ukázalo co jsou zač a oč jim jde………prosím věřte jim,je zajimavé jak u někoho vidite ,,slova ,,u druhého co vyslový je čistá pravda škoda že se ta pravda až tak nesnoubí s činy………jen se rozhadali kdo sní větší koláč ale to přece nic nevypovýdá.
       ach jo.

       Bavore samozřejmě že přemira opatrnosti muže byt škodlivá někdy musite ryskovat,to už má každy jiné ale to samé je druhý pol ignorovat určité indicie a brat to to se nemuže stat a když ,tak to budem řešit potom,

       MYSLÍM že Vitta je přesná ukázka,jakmile jen řeknete pozor tomu nevěřím………už začne burcovat ,irozinovat……….vidite ho za vším vidí fašisty……….a to je stejně špatné jako kdo je vyrabí jen s lidí co se bojí imigrantu………obojí je stejně nebezpečné.

       TED JEŠTĚ NÉ…………..NEBOT ty co vyrabí fašisty s lidí co jen nechtějí zničit svoje zvyky a mají moc maj převahu,jenže vidět v každém co ma strach i z jiného člověka co vyvolává duchy se muže stat přesně to samé jen s obraceným znamenkem…………..to se přesně stalo v NĚMECKU…………….NEJDŘIVE NIKDO NEVĚŘIL že by frajtr mohl něčím stat,kdo upozornoval na to nebezpečí byl nejdřive blázen,vždit on chce jen dobro,pak skončila většina kritizujicích na popravišti,při nejlepšim jen v kriminale.

       To se mi líbí

      • tata napsal:

       NavajaMM

       mohl bych poprosit o VÁŠ NAHLED na pokročovaní té diskuze at je vuči memu pohledu jakoliv kritická

       na toto tata napsal:
       16.5.2016 (12:58)

       Petrpavel napsal:
       16.5.2016 (13:10)

       vittta napsal:
       16.5.2016 (13:31)
       tata napsal:
       16.5.2016 (15:29)
       samozřejmě vždy to je uhel pohledu ale v určitém čase jste se zapojil tak mi zajimá VÁŠ POHLED

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       No jasně, každý může volit koho chce, Tato, to je v pohodě.
       Ale být děsně opatrný a volit ČSSD, to chce opavdu hodně mainstreamový pohled na svět.
       Ostatně, to se po vás také chce, být opatrný, aby nebyl Hitler, a volit nějakou mainstramovou partaj.
       Pak máte povoleno i zakafrat proti migrantům, nebo nějaké megazlodějině.
       Ale- pouze bez náznaků rasismu a xenofobie!

       To se mi líbí

      • NavajaMM napsal:

       Díky za tu výzvu, pane tata, že vás zaujíma môj názor. Kvôli práci som však nemohol reagovať skôr.
       Vo veci fašizmu už by som to nelámal cez koleno. Povedali sme si celkom dosť pod vedľajším článkom a je to fajn, musíme sa naučiť diskutovať a rozumieť si. Teraz sa prihováram, aby sme sa na to ešte vyspali, už nám to v hlavách leží a pracuje.
       K Okamurovi a priamej demokracii – priznám, že českú politickú scénu nesledujem až tak, aby som mal podrobný prehľad, čo kto urobil alebo povedal. No s priamou demokraciou ako myšlienkou sympatizujem, aj som v tomto duchu volil pri posledných slovenských voľbách. A tu teda z nadhľadu spoza hraníc zase vidím, že máte kus pravdy obaja (vy aj vitta+Petrpavel). Určite už neverím tomuto straníckemu politickému systému a som presvedčený, že ho treba zmeniť. Priamu demokraciu vidím ako ideál. Lenže na druhej strane sú namieste aj pochybnosti, či to dokáže urobiť politická strana – teda získať podporu rozhodujúcej časti voličov a potom šmahom pod sebou uťať konár. V tomto zmysle chápem vaše varovania pred politikom Okamurom.
       My na Slovensku sme to povolebné zlyhanie politikov zažili už viackrát. Pri posledných voľbách Sieť aj Most sa dušovali, že nepôjdu do vlády so Smerom a v priebehu týždňa po voľbách si to rozmysleli. Predtým v r. 1998 spojil dokopy Dzurinda koalíciu do jednej volebnej strany, ktorá mala poraziť Mečiara a sľúbil, že po voľbách stranu rozpustí. Hneď po voľbách prehlásil, že strana dostala vo voľbách mandát a nesmie sa ho vzdať. Proste politik pred voľbami je úplne iný človek ako politik po voľbách. To je realita.
       Riešenie preto vidím v zrušení tohoto systému. Žiadne politické strany, čo najviac profesionalizácie štátnej správy, čo najviac priamej demokracie a dôsledná decentralizácia. Nemyslím územnú, tú už máme, ale funkčnú. Žiadne voľby, čo by dali moc do rúk skupinke ľudí. Žiadny politický minister vnútra, ktorý by mohol políciu ohýbať podľa politických cieľov. Žiadne veľké skokové zmeny, ale trvalá mravčia robota. Tak má vyzerať štát. Chápem, že si to podľa tohoto stručného náčrtu nemusíte vedieť predstaviť, je to na dlhšiu debatu.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Okamura je nebezpečný (raději upozorňuji, že jsem ho nikdy nevolil) a demokratická ČSSD vysílá do nacistického sudeťáckého hnízda oficiálně českého ministra.
       http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Herr-Herman-jel-se-koriti-do-sudetske-riti-Zastupci-bojovniku-za-svobodu-se-s-ministrem-nemazou-435836
       Ale hlavní je bojovat s „pravicí“ a fašismem, mezi tím nám sudeťáci ukradnou pohraničí a negři z Reichu zaplaví zbytek, placeni našimi vlastními penězi, které posíláme do Bruselu!!!
       Pak nám plivnou dotace na lavičky za 300 000/ks a semafory na silnicích v místech, kde by je potřeboval jen nesvéprávný, nebo opice z cirukusu!

       To se mi líbí

 11. Hudec napsal:

  Česko-slovenská nostalgie v nás ještě přetrvává, ale postupně poznávám, že to je jen dočasná záležitost. Já se ještě mohu rozplývat nad krásou Vysokých Tater a plánovat (až mě přestane bolet noha) túru na Jahňací štít, ale mým vnukům, kteří tam se mnou byli jako malé děti, už to začíná být fuk.
  Nejstarší už má kamaráda Paula v Regensburgu, začalo to gymnaziální družbou a vedlo k přátelství. Baví se spolu anglicky. Lyžovat jezdí buď na Šumavu (někdy společně) a nebo, když se zadaří, tak do Alp – Tatry jsou moc z ruky…. Slovensky neumí, nemá proč a odkud znát.
  U mladších dvou bude ten odklon ještě výraznější, očekávám.
  Musíme se asi smířit s tím (jako slovakofil to těžce nesu), že soužití Čechů a Slováků bylo jen epizodou v životě obou národů. My, Češi, můžeme mít klidné svědomí – dost jsme Slovákům pomohli, myslím si. S trochou nadsázky bych řekl, že jsme je stáhli hrobníkovi z lopaty a i to obnovení Československa vz.1945 se jim hodilo jako záplata, kryjící jejich fašistickou příhodu. Ale za to si nic nekoupíme, ani jejich vděk ne.
  Vyčítat jim dávné koketování s Maďary je poněkud zpozdilé – hledali svojí cestu a podobně jako jeden český génius později zjistili, že tudy cesta nevede. Ale on to pan Bavor tak nepochybně nemyslel, prostě jen zveřejnil jeden starý zajímavý text.
  Přeji Slovákům jen to nejlepší, zatím si vedou ve svém samostatném „domečku“ dobře, dvojdomku jim netřeba. Co přinese budoucnost nikdo netuší. Ohrožuje je (podle mého laického soudu) spíše cikánská demografická záležitost, model Londýn 2016, než Maďaři. Poláci jsou za horami a Kyjev i Moskvy daleko. Nebýt těch Cikánů, skoro bych řekl, že jsou v sympatickém závětří, kde si jich predátoři možná nevšimnou…..

  To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Pane Hudče, v mene Slovače díky za želanie aj uznanie.
   Trošku si zaoponujem. Myslím, že nie je potrebné, aby sme denne cítili nejaký pocit vzájomnosti. Verím, že keď zoberiete vnukov do Banskej Bystrice, nebude im celkom ľahostajné, že tam bol dedo na vojne a snáď si aj uvedomia, že rozumejú skoro všetko, až na pár exotických slov ako kaleráb alebo žubrienka.
   Ono keby ste urobili anketu v Bratislave, možno by ste prišli na to, že zbytok Slovenska im je vcelku ukradnutý. Ba čo je horšie, sú tam rusofili a voliči Fica a Kotlebu. Preč s tým…

   To se mi líbí

 12. tata napsal:

  MYSLIM ŽE jste vystihl to nejpodstatnější,mladá generace už žadnou sounaležitost nepocituje,ano uvidíme kam to pujde.Snad jen k tomu lepšímu

  To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   K lepšímu? Určitě ne.
   Možná i tohle je odpověď na vaši výzvu jak že jsem to myslel s tím souhlasem s článkem Feriho a hádáním se o vlastenčení a vlastenectví.
   Sounáležitost, spolupráce (třeba ty brigády na společném), vcítění se do druhého, antiegoismus, aspoň relativní rovnováha majetková a právní, nutkavá potřeba spravedlnosti, mezilidská a mezinárodní pomoc… – to je vlastenectví. Vlastenčení je ježdění s vlajkou a křepčení na náměstí když hokejista vydělá za zasunutí černé věcičky do sítě brankáře z jiné země který tím zase nevydělá, stejně jako pokřik holohlavých anonymů s kapucou Čechy Čechům či nadávání na netu migrantům aniž se hledá a nachází skutečný viník.

   To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    Nejlepší na tom je, že dnes už za Česko může klidně hrát rodilý Němec mluvící jen německy a za Německo rodilý Čech mluvící jen česky … Ještě že máme angličtinu 🙂 .

    To se mi líbí

    • Cech napsal:

     Ba ne substituce musí být vedena ve prospěch jejich justice protože jinak by mohlo dojít na uplatňování zákona a to prosím ne, proti tomu byl již i komoří Lang.
     Nahrazení == substituce zákonem zmocněné Generální inspekce bezpečnostních sborů zákonem nezmocněným celorepublikovým útvarem policie je pro jejich justici v naprostém pořádku.
     Dozorová státní zástupkyně Lenka Bradáčová usoudila, že předání věci Generální inspekci bezpečnostních sborů v tomto okamžiku by zpomalilo vyšetřování, protože noví vyšetřovatelé by se teprve museli s věcí seznámit, proto případ ponechala Šlachtovým detektivům. Pavel Zeman k tomu podotkl, že si takový postup dovede představit a zdůraznil, že státní zástupce je pánem přípravného řízení, jemuž se policie musí podřídit.
     Absolutistické postavení dozorového státního zástupce: podle vysvětlení Pavla Zemana stojí jeho vůle nad zákonem.
     Generální inspekce bezpečnostních sborů není vnitřní organizační složka Policie ČR, která by se samozřemě musela podrobit rozhodnutí dozorového státního zástupce, ale samostatný bezpečnostní sbor, jehož poslání a pravomoci určuje speciální zákon.
     Státní orgán smí činit jen to, co mu zákon přikazuje nebo dovoluje.
     No a že tak nečiní tak v tom je ta podstata, proč může američan kandidovat na prezidenta Česka.

     To se mi líbí

     • Petrpavel napsal:

      Myslím, že se Čechu ve věci GIPS nebo ÚOOZ mýlíte. Jsem rád, že GIPS byl od vyšetřování odstaven protože bylo-li by tomu tak vyšetřování by skončilo prozrazením sledovaným osobám. ÚOOZ je jediným relativně nezkorumpovaným útvarem a taky proto je často a i v této kauze unisono napadán politriky od ČSSD po ODS (kupodivu Okamurou a KSČM chválen 🙂 ) a i je snaha o jeho ochromení planými trestními oznámeními kvůli bůlbostem (vit třeba na šéfa Šlachtu kvůli nějakým cesťákům).
      Upozorňuji, že nemám žádné konexe nikam, je to moje přesvědčení dané čtením mezi řádky.

      To se mi líbí

 13. tata napsal:

  trochu bych polemizoval s tím Vlastenčení …………i když v zasadě je to tak ,ja bych ho uplně neodsuzoval,někomu je prostě vlast,národ třeba ukraden………..ale muže tím zasit určité seminko hrdosti že začne trochu pidit po těch pravých kořenech opravdu myt svou hroudu v srdci.

  To se mi líbí

 14. Rosťa napsal:

  Jako rodák z Moravského Slovácka jsem ten rozvod bral značně nelibě. Možná jsme tím ale předešli něčemu podobnému jako v Jugoslávii, nebo v poslední době např. na Ukrajině. Zaplatit pár grázlů v Práglu a v Blavě čerstvě natištěnými zelenými papírky na místní Majdánek by asi nebyl pro loutkovodiče veliký problém. Úspěch zaručen.
  Domnívám se, že na Slovači to funguje o bacil líp, než u nás, nicméně jsem přesvědčen, že Československo mělo ve světě větší váhu a pro oba národy je odtržení z dlouhodobého hlediska krok zpět. Bohužel rozhodují ti loutkovodiči. Německo spojit, vše na východ rozdrbat.

  To se mi líbí

 15. Rosťa napsal:

  Je to malinko OT, ale musím to sem dát
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Velike-ponizeni-Madeleine-Albrightove-To-asi-necekala-435801
  Je to od nich nepěkné a musím se vší vážností protestovat. Tato činorodá žena se dokonce dala na hereckou dráhu. Holyvůd se rozhodl, že natočí vlastní verzi trhleru Mrazík a jednu z hlavních postav má právě hrát Majdalénka. Já moc americky neumím, ale pochopil jsem, že je majitelkou nějaké rezidence na samotě u lesa, ve které chová havrana, hada, pojízdné sáně a jiná podobná domácí zvířata. Na té rezidenci by nebylo nic zvláštního, protože papundeklových baráků je plná Amerika, ale tato stojí na takové hydraulické noze, která jí otáčí. Tu k lesu vchodem, tu vchodem k Willowovi. Ta majitelka rezidence se jmenuje Ms. Hag Yagová. Nebo tak nějak.

  To se mi líbí

  • tata napsal:

   vittta napsal:
   16.5.2016 (16:02)
   VIDITE opět jen překrucujete……….DEBATA na Čssd už proběhla DAL JSEM JASNÁ FAKTA PROČ……..Jiná volba stejně vedla ktomu samému,naopak mohla byt jen horší…….to zde nikdo nevyvratil……..skuste to nebo to nepouživejte.
   Hlavně to nemá souvislost s imigranty a tim padem co řešime ted.

   JASNĚ SEM ŘEKL že nastala situace kdy už zde je hráz proti KALOUSOVI a jemu podobným takže ČSSD NEVOLÍM.

   všechny argumenty co jste uvedl je VÁŠ VYMYSL .

   Ale být děsně opatrný a volit ČSSD, to chce opavdu hodně mainstreamový pohled na svět.

   V minulích volbach ani náhodou nešlo o uprchliky,jasně sem deklaroval že přiští to bud hodim KSČM NEBO nepujdu.

   Druhá věc o té opatrnosti je zase překroucena,vubec netvrdím že vidim nakou stranu jako FAŠISTICKOU,NEBO ŽE JE duvod k náké obzvlášt opatrnosti……..jen JÁ osobně nevěřím OKAMUROVI,proto nepujdu nebo KSČM A už jste to odemně několikrát musel čist.

   toto si uložim a uvidíme kdo měl pravdu
   UŽ NEBUDU ROZEBíRAT že si myslim že krom toho aby se voliči nezblaznili a nedali dost hlasů pro vladu TOP ,ODS,protože předpokládám že vyhraje BABIŠ……..KAŽDOPADNĚ se nic moc nezmění ohledně uprchliků……….jestli nenastané naký ohromný prušvich,valka,atentaty islámu v takové miře,že i ty tupci pochopí že tyto dvě kultury vedle sebe v jednom statě unii nemohou fungovat.
   Takže zatím není sila která to změní…….ve své podstatě nemáme moznost volit dobře.

   Ostatně, to se po vás také chce, být opatrný, aby nebyl Hitler, a volit nějakou mainstramovou partaj.

   a zde defakto lžete žadnou takovou partaj volit nechci a VY TO VITE

   JAKO VŽDY předkladate co vubec nemá nic společného stím co piši

   To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Vaše fantastické konstrukty na mojí hlavu…
    No, vy budete mít vždycky pravdu, protože jste to vždycky říkal.
    Vy naprosto netušíte, o čem píšu, a jediné co děláte, že mi pořád vysvětlujete nějaký svůj postoj, který je úplně mimo téma.
    Co je mi do toho, koho budete volit?
    Mě jde o to, koho jste volil a proč, a to PROČ především, protože to sice ještě nebylo přímo o migrantech, ale o Sudeťácích nebo restitucích to už bylo, né že ne.
    Jenže vy jste odvahu k tomu, abyste třeba zvolil komouše nenašel, a ti konkrétně proti Sudeťákům a restitucím vystupovali dost ostře.
    Nepíšu Okamuru, protože levicově zaměřený člověk může s ním mít problém, ale s komouši by zase tak velký být- ve světle politické situace- neměl.
    A volil jste mainstreamovou zrádcovskou stranu, aby jste zabránil vlastní iluzi o kalouskovském nebezpečí- a moc bych se nedivil, kdyby ta iluze byla importovaná cizáky.
    Je to sice turbolump, ale není o nic více nebezpečný, jak Sobotka nebo Babiš.
    Jinými slovy, volil jste mainstream, abyste zabránil mainstreamu.
    Splnil jste svou povinnost loajálního občana EU.
    Nic průraznějšího, než nejít volit vůbec vás vlastně ani nenapadlo, to projevili víc odvahy bambulové, kteří naletěli žvástům TOP09 o tom, že je to NOVÁ strana.
    Ale jak jsem již uvedl, to je vaše volba, vaše věc, mě po tom nic není a každý má právo volit toho, koho sám chce.

    To se mi líbí

    • tata napsal:

     To VAŠE má jednu obrovskou chybu………snažite se to okecat a ono to nejde………ted se bavíme o migrantech a fašismu…………ma volba ČSSD V MINULÍCH VOLBÁCH STÍM NEMÁ co dělat…………tu SEM PROBRAL dost a nemám silu VAŠE BLUDY ohledně toho vyvracet………….fakta jsou jasná at jste volil kohokoliv volby dopadli stejně nebo huř………..a to jsem před volbami jasně deklaroval a nemylil se

     a už vubec ne toto……………Ostatně, to se po vás také chce, být opatrný, aby nebyl Hitler, a volit nějakou mainstramovou partaj.

     ale VAS NIKDY moc fakta nezajimají.
     ohledně migrantu už minimalně pul roku tvrdím ŽE ČSSD nevolim…………….a ted probiráme souvislosti s migranty………….opět jen okecavaní bez zrnka pravdy

     takže to vzdávám

     To se mi líbí

     • vittta napsal:

      Mezi námi je jeden zásadní rozdíl, který neumožňuje, abychom si rozuměli.
      Já vám rozumím, jak to myslíte, ale vy mně ne.
      A především nemáte zájem mně rozumět, protože když někomu 150x píšu to samé ze všech možných a nemožných stran, a 150x se mi dostane stejné špatné reakce jen z jedné strany, pak je porozumění nemožné.
      Vy vycházíte jenom z toho, že máte pravdu, já že jí nemám, že to vím, že jí nemám, a vy jí máte, a proto se snažím to nějak zamotat, aby si čtenáři mysleli, že tu pravdu mám já, ale vy ne-což je JEDINÝ důvod mojí nicotné přítomnosti zde.
      Ano, moje přítomnost spočívá v okecávání taty, abych vypadal dobře a vy špatně.
      No a s těmi volbami…ať jsem volil koho chtěl, volby by dopadly stejně nebo hůř…
      Tomu moc nerozumím, to se přiznám.
      To mi zkuste ještě vysvětlit, než to vzdáte.
      Protože samozřejmě moje volba má minimální vliv, jeden hlas KOHOKOLIV má minimální vliv, ale pochybuji, že byste to myslel až tak povrchně.

      To se mi líbí

      • tata napsal:

       vittta napsal:
       16.5.2016 (23:24)
       2 0 Rate This
       Mezi námi je jeden zásadní rozdíl, který neumožňuje, abychom si rozuměli.
       Já vám rozumím, jak to myslíte, ale vy mně ne.
       ………………………………………………………………
       ŽE JSEM SI nevšiml když vždy reagujete nato co nepiši…….
       A hlavně nejde oto kdo má pravdu ………protože zde jde o pohled a na ten má každý právo.
       Mezi námi je opravdu propastný rozdil………všiml jste se že já nikdy ani slovem nekritizuji koho volite,naopak je to časté……….

       JÁ na 90 procent reaguji jen na bludy co VY PIŠETE CO JSEM NAPSAL NEBO ,komu v propagandě podlehám……….no myslete si dál že mi rozumíte.

       NEJSMUSTNĚJŠÍ je že nechápete že S vámi nesouhlasím jen v jednom.

       a to je že není potřeba určité opatrnosti………..vtomto jediném máme rozdilný pohled
       …………………………………………………………………………..
       citace………..Vy vycházíte jenom z toho, že máte pravdu, já že jí nemám, že to vím, že jí nemám, a vy jí máte, a proto se snažím to nějak zamotat, aby si čtenáři mysleli, že tu pravdu mám já, ale vy ne-což je JEDINÝ důvod mojí nicotné přítomnosti zde.
       Ano, moje přítomnost spočívá v okecávání taty, abych vypadal dobře a vy špatně.

       A to je VÁŠ NEJVĚTŠÍ OMYL………..vy vysvětlujete co si myslim co konám………..víte muj pohled muže byt mylný ………třeba že jsem volil ČSSD………STÍM NEMUSITE SOUHLASIT………..ALE NSMITE uvádět jiné argumenty proč sem tak konal a jak myslím.

       Protože to mužu jen já vědět a taky to piši…………jen uvadím vaše bludy o mě na pravou miru,A pořad stejné já dokola piši na 90 procent otom jak ja to myslim,a 10 procent v čem s Vámi NESOUHLASIM………..vy s 90 procent jak myslim a konám

       hezky jste se zamotal do slova pravda……….přitom to je to nesmysl……….pravdu v pohledu nemá nikdo……….

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Díky za konkrétní odpověď na můj konkrétní dotaz.
       Vlastně ne, neodpověděl jste, jen jste se zase ukojil nesmyslným plácáním…..
       Ale stejně…dík!

       To se mi líbí

      • tata napsal:

       No a s těmi volbami…ať jsem volil koho chtěl, volby by dopadly stejně nebo hůř…
       Tomu moc nerozumím, to se přiznám.

       ANO to jsem zapomněl i když to nebude myt cenu otom byla epopej KDYŽ JSME SE DOHODAVALI PROČ volím ČSSD.

       je to jednoduché…………..jestli akceptuje čisla voleb………….at udělate jakoukoliv kombinaci i naprosto nerealnou dopadlo to bud stejně nebo hůř……….zde jsem se dopustil malé nepřesnosti……….huř jesti uvažujete na pozicich levicového voliče……..jestli je někdo volič KALOUSE tak LIP.
       já TO psal s pohledu nas dvou.Kde v zasadních věcech mame stejný pohled i když jiné cesty,
       TAKŽE podle VÁS jsem udělal zasadní chybu volbou ČSSD.
       vytahněte si čisla voleb já to několikrát udělal takže už ne.
       A KDYBY jme my blbci co volili ČSSD volili spravně KSČM…………BYLA BY ZDE jen možná vlada pravice………tudíž teda stejná hruza……….podle VÁS JE naprosto stejná ČSSD,TOP ,ODS……podle mě to horší.

       AT jsem volil cokoliv jinak nemohlo to dopadnout lip.

       TAKŽE JSEM vám vyhověl zachovejte se jednou normálně a odpovězte na psané……….to jest argumentačně na čislech voleb mi vyvrate jak placám.

       ještě podotknu dopad voleb jsem vtomto rosahu defakto předpovidal,přesně se to naplnilo,proto jsem tak volil……..oproti VÁM považuji KALOUSKA za větší zlo……..to je muj pohled ale nic to nemění

       To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Zásadní problém je „tato“ v tom, že vy jste PŘED volbami, v době kdy jste zvažoval koho volit, nevěděl jak volby dopadnou!
       Představte si teoretickou variantu, že by právě váš hlas, rozhodl-li jste se pro ČSSD, chyběl právě KSČM k zisku 101. mandátu a měla by „jen“ 100 mandátů a ač vítěz by nemohla vládnout protože nikdo, tedy ani vámi volená ČSSD ji nikdy nepodpoří, ani tiše. Volbou ČSSD nikdy nezískáte levivcovou vládní politiku, jen populistickou liberálně mafiokapitalistickou …
       Já si za svou volbou ODS v 1992 stojím dosud, z pragmatických důvodů (to píši protože očekávám vaše připomenutí té mé volby). Vy si jenom dodatečně sám sobě zdůvodňujete že jste vybral dobře ač víte že nevybral.
       Ale aby bylo jasno : já vám to vůbec nevyčítám, jen konstatuji fakta. Každý máme právo na svou volbu.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Já si ani nemusím tahat volební čísla, tato.
       Petrpavel v podstatě odpověděl za mě, vy jste volbou sobotkovské ČSSD nic levicového nevolil, volil jste mainstream, abyste zastavil mainstream.
       Levicového udělala ČSSD zrušení poplatků u doktora a to ještě s povolením oligarchy.
       Pak, pokud to máte za levicové- dupe po OSVČ, resp. to podporuje.
       Jinak na tom nic levicového nevidím, co ČSSD provádí, ale mainstream vám to tlačí do hlavy, že je ČSSD levicová, a vy jim to prostě věříte.
       Mě ale, na rozdíl od vás- nejde o čísla, předkládaná mimainstreamem k uvěření.
       Jde mi o osobní odvahu vzepřít se mainstreamové propagandě a volit PROTI.
       Komunisté určitě nejsou ideální volba, ale je to volba ze vzdoru, volba nesouhlasu s mainstreamovou politikou a ten NESOUHLAS by měl být vidět.
       A podle toho, jak zasrani z mainstremových stran vyvádějí u komunistických %, není to tak úplně k ničemu.
       Už jsem to napsal, a napíšu to znovu.
       Já vás vidím jako loajálního občana EU, který dělá přesně to, co se po něm z Bruselu chce- tedy volí vládní, proevropskou partaj a ještě u toho děsně inteligentně přemýšlí o levici a pravici, podle mě do určité míry stejně nastrčené…tedy to dělení je nastrčené.
       Já jsem rebel, i když jsem už „starej vocas“, a žádnou mainstremovou partaj volit nikdy NEBUDU, a také se nestane, abych k volbám zbaběle nešel.
       KSČM se mi poslední dobou zdá málo akční, a protože doba akčnost potřebuje, vyberu si jinou partaj, která akční bude, pokud tedy KSČM nevyrukuje s něčím neotřelým.
       A zvolím tu nejradikálnější možnou stranu, která bude vypadat, že by mohla rozproudit zatuchlý mainstreamový rybník.
       Pro vaší informaci, DSSS to určitě nebude, ta podle mě žádný akční potenciál nemá, mít nebude, a ani mít nemůže.
       Je to podle mě, nevím do jaké míry to je, či není pravda, i KSČM může být teoreticky nastrčená, aby právě odebrala hlasy nespokojenců, a pak s nimi naložila tak, že nebude dělat- vyjma své existence- nic.
       Ale …..to už já změnit, ani nějak tutově vyčenichat, prostě nemohu!!!

       To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Vittta napsal : „…A zvolím tu nejradikálnější možnou stranu…“.
       Doptal jste mě 🙂 .
       Chtělo by se mi oponovat že taková asi nedostane ani potřebných 5 % a tak se hlas ztratí, ale to bych byl proti svému tvrzení že máme volit jen podle svého nejlepšího svědomí a nekalkulovat. Takže dobrý!

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Tak to já si dám zase bacha, aby měla tu reálnou šanci na úspěch.
       Volit nějaké votroubky jen proto, že jsou radikální, to zase není moje kafe.
       Proto já zatím neříkám, koho bych volil, politická situace je v ČR do určité míry nepřehledná.

       To se mi líbí

      • Slim napsal:

       Vzhledem k tomu, že hlasy pro neprošlé strany se úměrně rozpočítají pro prošlé, zdá se mi, že k „protestní“ volbě zbývají vittovi jen komunisté.

       Jinak dá např. 40% svého hlasu Babišovi, 28% ČSAD, atd. podle pořadí.

       (Přiznám se, že nevím, co se stane s neplatnými hlasy, hádám, že se taky rozpočítají. Pak nepomůže ani napsat „lecken sie mir Arsch mit …“ jak to udělal MUC. Welfer.)

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Jak říkám, Slime, uvidím.
       Ale zase takhle úplně uvažovat nechci, že se můj případně propadlý hlas rozpočítá.
       To by pak byl mainstream v parlamentu navěky.
       KSČM ovšem u mě není zavržená partaj, ale už mě svou malou akčností doslova serou.
       Komunista má být revolucionář a nemá se bát střetů!
       A né že si hlídá teplý flek v poslanecké lavici a hnije…..to už mě pomalu, ale opravdu vážně, přestává bavit!

       To se mi líbí

  • jaa napsal:

   Váhala jsem , ale taky něco přidám… docela zajímavé—-
   http://zpravy.tiscali.cz/nezvladnuti-uprchlicke-krize-rozlozilo-rimskou-risi-zopakuje-se-historie-276189
   hmm

   To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Autorka se podle mě mýlí.
    Migrace se zastavit dá.
    Úplně stačí, když je hostitelské země budou nutit naučit se jazyk, nebudou jim dávat nic zadarmo, vyjma základního bydlení a jídla, a budou po nich žádat dodržování zákona a při jeho porušení budou silové složky jednat stejně, jako by se jednalo o občana dané země.
    A bude po migraci…

    To se mi líbí

 16. strejda napsal:

  Vy tady o Češích a Slovácích a jejich vztahu. Takové prkotiny. Já jdu slavit. Právě jsem se od Karola Sidona, toho novináře z šedesátých let, co se o víkendu rozpovídal v Terezíně, dověděl toto:

  I moje generace zažila dobu, kdy většina lidí věděla, že komunistický režim je zločinný, ale taky jim nezbývalo nic jiného, než to přežít. Měli to štěstí, že většinou přežili,“

  Vždyť jsme to, pánové a dámy, PŘEŽILI. Já dokonce plodil i děti. Chodil jsem do práce a bavilo mně to. Spal jsem klidně. Dnes bych si za to nafackoval. Spíš bych se měl jít hanbou utopit. To bychom měli všichni, aby se uvolnil prostor pro Sidonovy migranty, kteří nemají tak temná srdce jako my, co jsme se štěstím přežili.
  Jediné co mně drží na světě a proč neudělám sebevraždu je pomyšlení, že jsem se tehdy v těch zločinných časech mýlil a neviděl tu menšinu co nepřežila. Co kdybych se zase mýlil i dnes. Co když osidlování Evropy novým etnikem, zvyklým žít za jiných podmínek, bude za čas jinými zběhlými novinářskými Sidony označováno za zločin a ti přeživší budou mít štěstí. A já bych byl utopený nebo přejetý vlakem.
  A tak se ptám, za koho tací Sidonové mluví, ke komu patří a čí píseň zpívá?

  To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   No tak to se také cítím provinile.
   Tolik lidí zaplatilo ten socialismus hladověním, utrpením a mnohdy i životem…. Naši staříci na ten teror doplatili tak, že extchán zemřel (do té doby celkem zdráv u ústředního topení ve vlastním bytě, s vlastním autem atd.) před třemi roky ve věku 81 let, můj otec (s podobným osudem) před lety dvěma ve věku 84 let, rodiče mojí Labutě ještě žijí (93 a 94 let), extchyně také (80 let) a moje maminka se v 83 letech cítí celkem dobře. Z toho je zřejmé, že jim ten socík ale dal fakt zabrat….. horší, než koncentrák.

   To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Mojí bábě teď bude 95, 26.5.
    Horší na tom byl děda, ten umřel už ve 42, jsa utýrán zločinným režimem hlady.
    A Karol Sidon….schválně jsem se díval, kolik mu je, a kromě toho jsem se dozvěděl, že se s německým prostředím nikdy nesžil a dokonce přestal publikovat..
    Hmmmm……..
    Copak, copak, Karol, něbol on hentý…taký xenofobista?

    To se mi líbí

    • Petrpavel napsal:

     Můj strejda se dožil na samotě 94 let a to prosím trpěl za komunistů louho – až asi do roku 1975 kdy si od něj komunisti konečně převzali jeho pole, kdy mohl přestat soukromě hospodařit (s mlýnem skončil už o 15 let dřív) a jít do důchodu (kdepak by býval vzal dnešních nutných odpracovaných 35 let…). Od JZD pak dostával každoročně naturálie. O komunistech, když skončil se soukromničenm, říkal : vzali mi dřinu, dali mi důchod.

     To se mi líbí

    • jaa napsal:

     Sidon, Sidon – není to ten, co jej souzi vyslali učit se na rabína v Maďarsku, když předchozí skončil a když v Litoměřicích tenhle odbor nebyl? Bylo to buď v Mlaďáku či v některých podobných llistech — blahé paměti.. tedy pamatuji si jen matně, je to už doba, co jsem to četla. A ten že se usadil v dojčlandu.. proč asi???

     To se mi líbí

  • Rosťa napsal:

   Jsem také ujetý a rozumu nemaje jsem začal porovnávat. A misky vah ukazují jasně. Západ nás špicově podojil a vůbec nevím, jak se z toho lokajského postavení dostat. Trochu mám strach, že volbami to nejde. Jestli je tam Špidla, Gross, Topol, Nečas, Sobotka …. , je ta patlanina pořád stejná, nepoživatelná. A Sidon je ten poslední, který by kopal v dresu se lvíčkem na prsou.

   To se mi líbí

   • strejda napsal:

    Rosťo, teď jste trochu ujel. V Petah Tikva je krásný pomník. Na něm malý židovský lev bojuje s velkým britským lvem. Není lev jako lev. Záleží třeba i na ocasu, kolik jich je. To koukáte, co?

    To se mi líbí

    • Rosťa napsal:

     Strejdo, já všechny ocasy neznám, nejsem přes ně znalec. Trochu se stydím, že nevím, kde ( co je ) Petah Tikva. Jsem jen obstarožní tvor z dědiny. V každém případě si nepamatuji, že by rabín Sidon řekl něco, co by mě nějak výrazně oslovilo. Jeho vyjádření nejsou pravděpodobně určeny pro mě.

     To se mi líbí

     • strejda napsal:

      Tak Sidon není určen ani pro mně. Jen má tu smůlu, že ho znám jako novináře v časy před jeho konverzí k judaismu. Byl dobrý. Po konverzi se pak v něm objevilo NĚCO.
      Petah Tikva je město v Izraeli.
      Chtěl jsem jen poznamenat, bacha na symboly. Lva nemáme jen my Češi, ale kdekdo. Náš je dvouocasý, to až tak běžné není. A tak Karol Sidonů může klidně běhat s lvíčkem na dresu a zároveň brojit proti Čechům. Berte to i jako symbol.
      🙂
      P.S. A navíc, ten pomník není v Petah Tikva ale v Ramat Gan. Je to hned vedle.

      To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Píseň Sionu. Co byste čekal jinýho?

   To se mi líbí

 17. tata napsal:

  palec nahoru………………..a dalšich mimo možnost……….taky se stidím že jsem to prožil naprosto spokojeně……když budu srovnavat materialně asi o fous po revoluci jezdil jsem po evropě za komunistů jen SSSR A NDR ale taky dobrý………….ovšem to co já uznavám ty hodnoty a nikdy mi nešlo jen o sebe tak to minulé vyhravá……….taky nevím za koho hovoří za mě rozhodně né

  To se mi líbí

 18. vittta napsal:

  Ale dámy a pánové, musím říci, že je to úžasný zážitek…
  Koukám na hokej, Maďaři s Němčoury, a sotva dohrála oficiálně německá hymna, maďarští fandové spustili zpěv té maďarské.
  Já o tom už slyšel, ale netušil jsem, že to zpívají svým hochům přímo po zápase.
  Jenže…
  Na ledě zůstali stát v řadě i Němci a v hledišti diváci.
  To tedy…všechna čest!

  To se mi líbí

 19. cobolik pacholik napsal:

  dumal som dnes bo som mal cas,bol som v tom brudnom city v ktorom som este aj chcat musel stat v sore na porth autority,co vedlajsie,ze ked na vas tak kukam,nie len dnes,vy nebudete inaksi,vy nechcete zmenit,ci pripustit nieco na seba,nejaku zmenu,ci vidiet nieco inac,tak isto bolo v roku 1993 a teraz este lepsie,ja myslel ,ze aspon jeden bude dumat do mojich jebnutych kukov,povie sakra nemeli jsme se delit,ani jeden,budete nieco dristat okolo toho,co v duchu,jak cujete?take mlandrave jak prelozit pepicky,neviem prelozit,ale prirovnam take reci tu vediete jak telo cloveka,co spadol z 9 etazu,ja videl presne take reci su jak jeho svaly,taky riedky aspik co na slnku stoji dlhsie,taky sulc slaby nedovareny,presne jak v tom cobolove,ked som dristal a sulc taky isty jak tu,boha nema tam takych pojebov jak ja,jak som pisal ja tiez nie dajaky svetly zitrek,ale v niektorych veciach jak CS to stojim napnuty jak kurva,no nema tam a ani nebude.bo nie len to,ale mnoho dalsich veci,budete slaby sulc,cely cas a ten vas government o tom vie,ze po nom prejde aj bez gumakov,tak budem stal napnuty sam jak doteraz,kurva no nema,nie pre mna skoda,ale dumajte pre koho…nebude vas skoda,bo ste zradili svojich,ci ja zradil?budem sa dalej seba pytat,ale len sam.

  To se mi líbí

  • Miluše napsal:

   Trochu nespravedlivé, čobolíku. Ty víš, jak tě zde všichni uznáváme. Přečti si ještě jednou všechny komentáře a zjistíš, že i nám se po Československu stýská a že přátelství mezi námi zůstává. I když někdo rozhodl, aniž by se ptal.Je to tak i mezi lidmi. Není potřeba tvrdých slov, není nutné dát si vykérovat různé symboly, je to v srdcích všech nás, Čechoslováků. S tím snad souhlasíš.

   To se mi líbí

  • jaa napsal:

   čobolíku – žádný smutek. Čechoslováky jsme zůstali a to jen, a snad ,díky klidnému rozdělení. Jistě, zklamání nad činy tehdejšího velení a ta pachut dlouho přetrvávala. Ale s děním následujícím jinde – si myslím, že patrně díky informacím, které měli oba hlavní aktéři – se ta naše generálka na barevné majdany u nás nepodařila. ZvLÁŠŤ KDYŽ POROVNÁM TU NÁSILNOU ZMĚNU v Jugině /abych zůstala jen v Evropě/ a jak dlouho trvalo, než vypracovali nový scénář pro Ukrajinu.
   Paradoxní ale je, že zatím co jedna číst umělecké a herecké indeligence buntovala do boje, ta druhá v zápětí začala budovat nové vztahy, spolky uskupení, kolik společných akcí je na pomezí a že přátelské vztahy přetrvávají a jsou pořád víc. Takže kdo ví, v klidu jsme se rozešli, v klidu se můžeme sejít. Nebylo by to tak těžké a nebylo by to blokováno soudy a tahanicemi či zasahováním evropských „soudů“ jako v případě Juginy. Spousta – tedy čím dál víc lidí si uvědomuje – jakou váhu a význam mělo Československo ve světě a to navzdroy všemu tvrzení prodejných presstitutů a sdělovadel… Lidi mají svůk rozum….tož tak to vidím já….

   To se mi líbí

 20. Rudolf Knopp napsal:

  Deset let pracuji na Slovensku. Zaměstnanci jsou Češi i Slováci. Za tu dobu se mi to tak krasne promíchalo, že už ani nevnímám jestli někdo mluvit česky, nebo slovensky. Ne dělám rozdíly. Proste se mi to s lilo a beru nás jako jeden národ. A jsem rád. Já to mám pořád stejný. Miluji nás všechny.

  To se mi líbí

 21. tata napsal:

  vitta PP
  předně už jsem si myslel že na tuto odpověd nejde vybruslit smekám dokázali jste to.
  1/opět je to bohuže otom že nehodnotíte real,ale moji volbu jak ji chapete VY,A PODLE ČEHO VOLITE vy,vubec VÁS NEZAJIMÁ ŽE to vidim jinak.
  OTÁZKA ale byla jasná ne o moralce jak si ji představujete ale jestli volba kohokoliv jiného mohla něco změnit. A TAK JE TO VŽDY

  PP………..PROBOHA……….ABYSTE OBHAJIL SVOJI TEORII vytáhnete teoretickou možnost,nevim jestli by jeden hlas vubec mohl tak rozhodnout dost otom pochybuji………ale dobře přistoupim na to.

  JENŽE ono to dopadlo jak jsem psal pul roku před volbami skorem do pismene,,,,,představte si že VÁM budu argumentovat………..co budete řikat že bezmezně věřite KSČM ona vyhraje…….a připuste teoreticky že se bude chovat jako ČSSD………NO CO byste odpověděl……..no věřil jsem ji a sklamala.
  A já nejsem neomylnej ,prostě bych řekl jakej sem byl vul.ROZDIL vaší uvahy která je pravděpodobna tak nanejviš 0,02 procenta ,že moje uvahy se pohybovali okolo 90 procent,nevytahuji se jen konstatuji…………myslel jsem že je možno argumentovat FAKTY NE teorii.

  VITTA………MNOHOKRÁT jsem psal že ČSSD LEVICOVÁ ve smyslu toho slova není……..přesto tim argumentujete

  JA jen vždy tvrdil že je o chlup lepší než TOP,ODS…..JEDNO ŽE TO VIDITE JINAK

  to že volite ze vzdoru jsem nikdy nekritizoval,chyba je že pro VÁS JE JEDINÁ MOŽNOST SPRAVNÁ TAKY TAK VOLIT…….a na tom zakladate svoje argumenty

  Vidět mě jako loajalniho občana EU je zajimavé ale je to VAŠE PRÁVO……ALE NEMÁ TO S FAKTY NIC SPOLEČNÉHO.

  CO budete volit je Vaše věc ani slovem sem to nikdy nekritizoval……….volbu vzdoru považuji jako jednu s možností pro mě není

  bohužel položil jste konkretní otazku……….dostal jste odpověd………a jako vždy byla o VAŠEM POHLEDU………..NO duležité je že mě rozumite vic než já sobě………..gratuluji

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Tato, vy jste podle mě poctivec a férový člověk, ale ty vaše paličaté kecy…to je někdy tedy dílo.
   Nemít vás právě za toho poctivce, už vás tady dávno muchlám jak hadr na nádobí, vy s těmi vašimi „čulíkovskými“ fakty….
   Fakta dává leda Bůh, a jste Bůh?
   Nejste.
   A jelikož nejsem ani já Bohem, nedávám tady žádná fakta, ale svoje názory, a samozřejmě, některé považuji za správné a argumentovatelné, a jiné považuji za kontraverzní, hypotetické a argumentovatelné hůře.
   Já jsem jen realista, a to slovo znamená, že jsem realista podle té reality, jak jí vidím já, což je logické.
   Takový Halík jí jistě vidí úplně jinak…

   To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Ještě se tato mrkněte sem.
    http://blisty.cz/art/82316.html
    To není článek, jen nějaký odkaz na Twiter, nebo co.
    Zajímavý je ale titulek, kdy je slovo antifašista dáno do uvozovek.
    To se týká toho drzouna, co se odvážil v Terezíně mít „fašistické“ řeči, sice se tváří jako bojovník za svobodu a proti fašismu, ale skuteční, „levicoví antifašisté“ mu to nesežrali, a odhalili ho!!!

    To se mi líbí

   • tata napsal:

    jaké paličaté kecy VY SE MI KONKRETNĚ zeptáte ja upřimně odpovim a vy reagujete na něco jiného

    TAK ODPOVĚZTE………..PIŠU že ČSSD JE levicová? nepišu……..tak proč mi to vyčitate
    a tak je to dokola pry placám ……….skorem každá reakce není co ja pišu ale VÁŠ POHLED S KTERYM POLEMIZUJETE
    proboha čulikovské fakta já tam nechodim ani nevim co piše

    To se mi líbí

    • vittta napsal:

     Čulíkovská fakta, tato, jsou informace, které za fakta vydává jejich předkladatel, aniž by se namáhal to jakkoliv zdůvodnit, nebo to zdůvodňuje vlastním názorem na tu věc.
     Že je ČSSD levicová jste napsal asi 1000x, ale ono na tom moc nezáleží.
     Rozhodně píšete, že ČSSD je lepší jak Kalousek, což podle mě není.
     Každý se rochní ve svých specifických hovnech!

     To se mi líbí

  • kočka šklíba napsal:

   to že volite ze vzdoru jsem nikdy nekritizoval,chyba je že pro VÁS JE JEDINÁ MOŽNOST SPRAVNÁ TAKY TAK VOLIT…….a na tom zakladate svoje argumenty
   Ano tato, to je dost podstatné :). Já také nevolím ze vzdoru, asi jako Vy.

   To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Tak…řekněte mi, koho volíte, a já vám řeknu, CO volíte.
    Volič ČSSD třeba volí EU, Lisabonskou smouvu, kopání do OSVČ, bratříčkování se Sudeťáky atd..atd…
    Pokud jí bude volit i nyní, ještě k tomu přibudou uprchlické kvóty a „evropské“ řešení migrace.

    To se mi líbí

    • oh napsal:

     Kalousek & spol. je tohle všechno a k tomu přidejte svaté reformátorské nadšení, které z tzv legislativní smršti dělá májovou přeháňku, všelijaké důchodové pilíře, výhodné pouze pro provozovatele (povinných) fondů a na míru ušité státní zakázky (registry, S-karta..). Do OSVČ slovně nekopá, ale škodí stejně. A co se EU a migrace týče, jeden Kalousek z března:
     http://domaci.eurozpravy.cz/politika/147779-eu-by-mela-kvuli-migraci-upravit-svuj-rozpocet-navrhuje-kalousek/
     Seznam „koho nevolit“ se plní snadno, ale do „koho volit“ se i kandidáti shánějí dost blbě. A při konstrukci volebního zákona možnost „nevolit“ není řešení, ale součást problému.

     To se mi líbí

   • tata napsal:

    VITTA
    fakt už je to směšné,,,,,,,,,tak trochu jinak…….já nikdy nekritizuji kdo koho volí…….jen řeknu ja bych ho nevolil…………VY DOKÁŽETE jen toho co to nevidí jako VY KRITIZOVAT…….A PAK SE OHÁNÍTE ŽE TEN DRUHÝ prosazuje svoji pravdu.
    To že jsem prohlasil nejméně 100 krát že je levicová je lež,lež NENÍ VHODNÁ K vám

    MNOHOKRÁT jsem napsal ač se prezentuje jako levicová ,levicová není spiše středová a lidé jako dinstbier ji cpou už mirně doprava

    ANO piši že ČSSD je LEPŠÍ………..Vy že horší………….oba argumenty mají stejnou VÁHU.
    a zde je ten problém.
    já respektuji Váš pohled nesnažim se Vám vnutit aby jste je volil .
    VY na zakladě svého pohledu ale vnucujete svuj postoj jako jedině spravný,a kombinujete na tom podkladu jak dotyčný žere maistrem.

    A proto V NAŠÍ DISKUZI bylo duležité at každy znas v minulích volbách volil cokoliv dopadli stejně podle mě mohli dopadnout huře…….a to VY DOKÁŽETE jen okecavat že buh davá fakta………..svuj nazor musite podpořit nakými fakty

    na to VÁM odpověděl oh napsal:
    18.5.2016 (10:03)

    To se mi líbí

    • vittta napsal:

     Problém je ten, že vy LŽETE už i pod samotným citovaným textem.
     Já nepíšu, že je ČSSD horší, píšu, že je stejná, což vnímám jako zásadní rozdíl, a to ještě v tom kontextu vždycky vyznělo, že Kalousek je superdobytek.
     Takže vaše stejná váha argumentů je zde PROKAZATELNĚ jen ve vaší hlavě, což dlohodobě tvrdím.
     Vy nejste schopen si můj text ani pořádně přečíst, takovou máte touhu reagovat, a už jen takřka neviditelný náznak vytáhnete jako nějaký můj argument…tím myslím to, že vysloveně nepíšu, že je stejná, ale že není lepší, což podle vás samozřejmě znamená, že je horší.
     Naučte se laskavě česky!
     A fakta?
     JÁ NEMÁM ŽÁDNÁ FAKTA, NEJSEM BŮH, fakta má pouze Kcharl, Čulík a vy, já ne.
     Já mám pouze svoje názory, které NIKOMU NEVNUCUJI, dokonce ani vám ne, i když tím „vnucováním“ strašně trpíte.
     A Dientsbier cpe ČSSD mírně doprava?
     A jak to jako dělá?
     Co je na Dientsbierovi pravicového?
     Že by lhaní?
     Arogance?
     Patent na pravdu?
     Kolaborace?
     Antičešství?
     Tím tato kreatura skutečně disponuje, ale na pravicovost to nestačí, samozřejmě ne ani na levicovost.
     Ale ty jeho dojemné prouprchlické kecy o humanitě asi levicové budou, ne?
     Humanita je levicová, jenže v kontextu, ve kterém se tato humanita vyvolává, už levicová není, je to normální kriminální zločin, víc nic.
     Ten ovšem…není ani pravicový.
     Jste jako ta ovce, LEVICE A PRAVICE, to je váš svět.
     A mainstream vám už řekne, kdo je levicový, a kdo pravicový. kdybyste tápal!

     To se mi líbí

     • tata napsal:

      jak jsem psal s Vámi je to marné………já piši věčinou obranu v čem mě napadate max nesouhlas s vaším napsaným,ale jen v rámci že to vidím jinak bez jakékoliv kritiky.
      Od VÁS se dovidám třeba že jsem něco ve smyslu hajzla,nebo ted ovce, protože mám jiný pohled,nebo vysvětlujete moje konání.No vždit mě znate lip než já sebe sama

      JINAK opravdu jsem špatně formuloval ……….horší……..ano pišete stejný……..ovšem na tom kontextu te věty to nic nemění………ano formulovat by se mělo přesně………přesto v kontextu to je slovičkaření……………..

      To se mi líbí

 22. tata napsal:

  aha tak já si mám VŠE NECHAT LIBIT……….JÁ NENAPADAM SKOREM VŽDY vyvracím,VĚCI JAK PODLEHÁM maistramu,jakej sem křivak,jak špatně volím………a už po několikáté dostanu upozornění od VÁS………ANO vím že sem vtomto otravný,jsou lidi co mavnou rukou já to nedokáži.
  ANO nemusí to byt napomenutí,třeba je to myšleno opačně………….VÍTE já se stěmi věcmi neumím vyrovnat jako ostatní,mockrat jsem napsal pitomost………když mi to někdo doloží uznám to a omluvím se,udělal jsem to mockrát.
  OVŠEM nedokáži mavnout rukou když někdo převrací mé napsané……….jinej nebudu……..holt upřimnost se nenosí a otravuje.ALE NIKDY nepřecházím do osobní roviny………holt nejsem splachovací což je největší znak této doby

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Tato, vy byste mne nasral. Já vás nenapomínám, neupozorňuji ani nic jiného. Prostě jsem si jen povzdechl „že vás to baví…“. Nic víc, nic míň. Stejně, jako bych to řekl někde v hospodě u piva.

   To se mi líbí

 23. tata napsal:

  KAŽDEHO nasere něco jiného,to už tak byvá a nezaleží že to tak druhý nevnimá,ja sem popsal proč….jinej nebudu

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.