Diletanti? Profíci!


V pátek 6.5.2016 se celkem náhle a neočekávaně objevil na komentářové str. 9 deníku Mladá fronta DNES celkem obsáhlý článek dvou autorů – předsedy Evropské komise Jeana-Claudea Junckera a předsedy Evropského parlamentu Martina Schulze. To, jak laskavý čtenář jistě uzná, není úplně obvyklé a text stojí za přečtení a jistě i za zamyšlení. Zamyšlení nechám na vás, hostech zde v síni pana Bavora, k tomu asi moje „předžvejkání“ nepotřebujete. Pokusím se ovšem podívat se na text z pohledu praxe PR, neboli vztahů k veřejnosti.

eu

Pokud už autoři chtěli zvolit nějaký nosič v podobě tištěného deníku, zvolili Mladou frontu DNES správně. Její redakce se totiž právě v tomto čísle listu prsí na str. 2 tím, že „MF DNES je nejčtenějším seriózní deník v Česku“. Slovo „seriózní“ chápejte, prosím, v tomto případě jako obvyklý terminus technicus, kterým se některá média chtějí odlišit od prvoplánovitého bulváru, ačkoliv značná míra bulvarizace i u MF DNES a dalších je nesporným faktem. Aktuální průzkum prý ukázal, že MF DNES čte 631 tisíc čtenářů denně (Blesk více než milión).
MF DNES je také známa svými zpravidla „proevropskými“ postoji (míněno „pro EU“ postoji, se zeměpisnou Evropou to nemá nic společného).
Čistě formálně logicky lze tedy předpokládat, že text takových dvou vysokých funkcionářů EU by se měl setkat se zájmem a asi i s pozitivním ohlasem čtenářů MF DNES. Zda je to reálné ověřit neumím, v tom se budu pohybovat na půdě odhadů až spekulací. Určitým ne zcela přesným indikátorem by mohly být reakce čtenářů na webu iDNES, pokud se tam komentář objeví – o tom ale pochybuji právě z důvodů očekávatelných reakcí v diskusi, pokud by byla vůbec připuštěna.

 1. Titulek
  Není žádným tajemstvím, že titulek má přilákat pozornost čtenáře. To se podařilo, jak je zřejmé i v mém případě.
  Dále má titulek čtenáře nějak naladit – vstřícně, agresivně, romanticky atd., škála možností je široká. V tomto případě má titulek podobu žádosti či výzvy, ale jen vykřičník mu chybí k plnohodnotnému způsobu rozkazovacímu.
 2. Forma článku
  Autoři se dopustili obvyklé chyby mnohomluvných vyjádření a nerozčlenili text nějakým způsobem na menší části (třeba mezititulky), přitom obsah textu je k tomu jako tvořený, protože jej obsahově autoři dělí v podstatě na pět částí, tři z nich dokonce autoři formulují jako „zaprvé, zadruhé, zatřetí“. Grafickou podobu tomu ale nikdo (třeba editor, co já vím?) nedal. Velká formální chyba, protože ucelené jednolité texty běžní čtenáři dnes většinou podvědomě odmítají číst.
 3. Úvodní odstavce
  Autoři se dovolávají autority papeže, což není v naší celkem ateistické zemi příliš mazané. Používají zde také okoukaný fígl, typu: „nepoužiji argument, že Pepík to pivo nezaplatil, to ponechám jiným“, kterým se čtenáři říká, že ho sice nezaplatil, ale já to přece netvrdím…. Autoři tak svou poznámkou: „Někdo se bude možná smát, že EU je na tom asi dost špatně, když potřebuje pomoc od samotného papeže“ chtějí právě takovou úvahu (podle mě oprávněnou) předem diskvalifikovat.
 4. Zachování evropského životního stylu
  To by byl celkem dobrý argument, kdyby něco takového skutečně existovalo. Ještě před pár lety jsme ale slyšeli, o neslučitelném životním stylu „líných“ jižanů a pracovitých „seveřanů“, přičemž tyto hlasy bylo slyšet především z centrálních mocností EU. „Podíl Evropy a jejích národů na světovém hospodářském výkonu i populaci totiž klesá,“ píší autoři, kteří jsou ale přitom hodně dlouholetými tvůrci (zdá se tedy, že neúspěšnými) politiky EU. Přemýšlivý čtenář nad tím možná zakroutí hlavou…..
 5. Mír a bezpečnost
  To je až legrační. Autoři se dovolávají jednoty, ale přitom zapomínají, kdo se vlastně začal v kauze „imigranti“ (a o to tu viditelně především jde, jak je zřejmé i z poslední věty perexu) chovat „nejednotně“, co takový postup přinesl. Právě rozhodování/nerozhodování špiček EU v případě uprchlíků přináší do Evropy opak míru a bezpečnosti. Připomínají Evropě geograficky blízká krizová ohniska, ale nějak si zapomínají vzpomenout, kdo stál u vzniku oněch krizí. Nebylo to právě vedení EU?
 6. Migrace
  Té věnují autoři rozsáhlou pasáž a dovolávají se humanity, opět s velmi silným odvoláváním se na papeže, který „na nás v tomto ohledu klade velké požadavky“.

Tedy, vážení přátelé, pokud jste ten komentář dokázali přečíst (mně to dalo celkem práci), sdělte mi svůj nezaujatý pocit z něj. Mě připadá jako jednotně ušitý pro země V4, protože z Bruselu se vůbec nenamáhají rozlišit mezi náboženským cítěním hlavně v Polsku, ale částečně i v Maďarsku a na Slovensku, v kontrastu s většinovou náboženskou lhostejností v ČR, která někdy přechází až v cítění proticírkevní. Prostě typická snaha Bruselu narazit všechno na jednotné kopyto.

Hlavní úskalí celého komentáře je ale trochu jinde, než v možnosti úspěšně zpochybnit některá jeho konkrétní tvrzení či jejich irelevanci. Moje zkušenost mi říká, že vysocí potentátci volí takovouto cestu „apelu“ ze dvou důvodů:
1. Když jim teče do bot (což je v tomto případě zcela zřejmé, ale nikoliv prioritní)
2. Když potřebují alibi. Vždyť oni nám (ČR) přece nic nediktují, oni nás přesvědčují a diskutují s námi, ne? To je ten důvod! Zachování zdání o demokratičnosti!

Domnívám se tedy, že faktický dopad článku je jeho autorům hluboce ukradený, protože si budou stejně prosazovat svou, ať je postoj českých občanů v otázce imigrace jakýkoliv. Z této mojí úvahy také pramenila potřeba změny původního titulku tohoto mého textu. Zněl „Diletanti“, ale když jsem dopsal, uvědomil jsem si, že je to dílo naopak těžce profesionální. Že jeho smyslem není ovlivnit veřejné mínění, přesvědčit snad čtenáře, ale že to nejvýznamnější na něm je, že prostě vůbec vyšel! Na jeho dopadech v ČR záleží, myslím, autorům pramálo.

Hlavní vadou obsahu je pak ABSOLUTNÍ absence jakékoliv sebereflexe! Kdyby tam byla větička ve smyslu„asi jsme všechno neudělali úplně dobře, ale teď to napravíme“, čtenář by nepochybně ne snad přímo zajásal, ale zadoufal, a jeho pohled by byl přece jen o něco přívětivější. Trocha popela, vysypaného na vlastní hlavu, zpravidla v krizi zabírá. Tahle snůška typicky bruselských keců na veřejném mínění v ČR ve věci imigrace nemůže změnit zhola nic, leda ještě prohloubí příkop mezi menšinou (už dávno přesvědčenou) a většinou, kterou jen utvrdí v jejím odporu.

Fakt by mě moc zajímalo, zde se jedná o „PR článek“, tedy o z nějakých „EU fondů“ zaplacenou de facto inzertní plochu. Ale to se asi nedozvím, i kdyby to tak bylo, nikdo to nepřizná.

hudec

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Krajanovy postřehy se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

18 reakcí na Diletanti? Profíci!

 1. Tony napsal:

  Dnes jsme se od pana Agroferta doslechli, že v EU je nám dobře – tak vo co gou ??

  To se mi líbí

 2. Renard napsal:

  Připadá mi příznačné, že na prvním místě uvádějí autoři „náš životní styl“, který navíc zužují na ekonomické ukazatele, a teprve na druhém mír. Myšlenky Evropské unie jsem se vždycky zastával právě proto, že jsem v souladu s jejími deklaracemi chápal mír na prvním místě a vyrovnanou životní úroveň jako odvozenou hodnotu, kde ekonomická spolupráce je (po tom míru) jedním, nikoliv ale jediným předpokladem jejího dosažení. Také například Evropskou komisi jsem naivně považoval (opět v souladu s deklaracemi) za výkonný orgán, zajišťující chod organizace a jednající podle dispozic rad ministrů nebo hlav států. Při svém působení v Lucembursku jsem například pracoval pro DGT (Generální ředitelství pro překlady), což je orgán Evropské komise, který zabezpečuje to, že každý občan EU může jednat s orgány EU o svých záležitostech ve svém jazyce. Přišel jsem do styku také s DIGIT (Generální ředitelství pro IT), který zajišťuje chod veškeré infrastuktury IT, jejích databází a sdílených dat, například těch o sociálním zabezpečení, na nichž stojí třeba výplata penzí pro lidi, kteří ve své kariéře pracovali v různých zemích. To jsou nepochybně příklady užitečné činnosti. Podobně užitečnou práci vykonávají i další orgány a instituce, pro něž se i má práce v DGT vykonávala, například Evropský soudní dvůr, Evropský účetní dvůr a Oficiální vydavatelství (to, které provozuje například internetové stránky pro veřejnost v národních jazycích). Jako politický orgán mi ale Evropská komise připadá nadbytečná a její jediný účel vidím v tom, že je to odkladiště a trafika pro kreatury, které tam bez jakéhokoliv náznaku demokratické volby delegují jednotlivé státy. A právě to je příčinou, proč bych dnes byl pro úplný „restart“ projektu EU, který by asi měl začít úplným rozpuštěním a novým ustanovením jejích orgánů, a to s výrazně demokratičtějším charakterem (tím mám na mysli hlavně odpovědnost občanům), jakož i správnějším vymezením jejich pravomocí, mantinelů – a rovněž sankcí za jejich nedodržení. A protože je taková představa v současnosti a dohledné budoucnosti nereálná, byl bych prostě pro odchod z této EU.

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Hodně podařená je v článku zmínka o tom, že žádný, sebesilnější jednotlivý stát, nedokáže prosazovat své zájmy.
   A když pak jede ďáblova rohožka kamkoliv, tak nemluví za Němce ale rovnou za celou EU, aniž by se namáhala se někoho ptát na jeho názor.

   To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Renarde, díky za vaše postřehy, ať jsou jakkoliv laděné. Máte k té EU (míněno Brusel) přece jen geograficky i pracovně blíže než našinec, který obtížně prohlédne tou mlhou zdání domněnek a pověstí.

   To se mi líbí

 3. Sims. napsal:

  Dnes jsme si poslechla aktuální rozhovor s jedním velmi chytrým pánem a došla jsem k závěru, že bohužel politici obecně a ti evropští patři k nedovzdělaným a zaostalým lidem s orientací na peníze, slávu, moc a možná na „různorodý“ sex. Víc schopností jim bohužel přisoudit nelze.

  http://video.aktualne.cz/dvtv/zeleny-driv-si-zapad-rozdeloval-svet-karta-se-ale-obraci-ted/r~df07e6a2fd8c11e5a5f4002590604f2e/

  To se mi líbí

 4. kchodl napsal:

  Titulek článku nevnímám jako výzvu či žádost, ale jako plnohodnotnou výhružku. Připomíná to bolševickou dikci 50. let: „Nemůžeš stát opodál !“, protože bolševik každému tykal – to je jediný větší rozdíl. Evokuje to i následovné: „Jsi s námi nebo proti nám ?“.

  Co se od článku nadít, je docela jasné i bez čtení, když si všimnete jmen pachatelů – jsou to dvě nejprofláklejší a nejodpornější kreatury z Evropské komise, proslulé svou neomalenou sprostotou, agresivitou a diktátorstvím. A také nulovou kulturní úrovní, absencí vzdělání a slušnosti. Primitivní agresivní psychopaté.

  Blíží se to hitlerovským proslovům o „nevyhnutelnosti“ a „jedinému řešení“, bolševickým žvástům o „nastoupené cestě“ – ze které nelze uhnout.

  Nejzábavnější je odvolávání se na „babylónskou děvku“, tedy hlavního černoprdelníka. Zde evidentně podcenili „domácí přípravu“, protože to v ČR vyvolá jen úsměšek. Pokud kdo měl nějaké iluze o katolické církvi, jako o obránci křesťanství, tedy jednoho ze základů evropské kultury, upřímně doufám, že je ztratil při sledování, jak BD myje nohy invadujícím kozomrdům a migrantům.

  Je to výhružka a deklarace, předstupeň vyhlášení ultimáta. Tedy žádná argumentace nebo PR.
  Profesionální to není – anebo je, jak se to vezme. Profesionální mezi gangstery, leda.

  To se mi líbí

 5. Tyhle propagandistické výplody obou pánů jsou nejlepší propagací brexitu, czexitu a dalších odstředivých sil. Nejvíc mne pobavilo, když se pohoršovali nad soupeřením mezi národy, ale od plebsu chtějí mandát k soutěži s velmocemi…

  To se mi líbí

  • jaa napsal:

   Kdo ví, možná se jenom chtěli navzájem ujistit, že mají pravdu.. a stej nou… A o uprchlíky by se podle práva měly starat bývalé koloniální země – co z nich cešlou dobu profitovaly……Stačí je se kouknout do historie — ale té skutečné… nikoliv presstitutské-Ze kterých de fakto oba jspou… tož není jen semenec – ale zobat ho z flašky.. páni z eúnijního velení….Co jste si navařili to si snězte… dobrou chuť…

   To se mi líbí

 6. vittta napsal:

  Kdyby nějaký diskutér napsal takový článek třeba sem, do hodovní síně Pana Bavora, asi bych ho poslal nevybíravě do prdele, minimálně do ústavu pro duševně choré.
  V tom článku není nic, co bych mohl nazvat jako „normální“ a ano, jak píše Kchodl, zní to až jako výhružky, zatím kombinové s lízáním českých (a jiných) prdelí (neobvyklé), kdy se apeluje na nějakou…řekněme „rozumnější“ část našeho (jakéhokoliv) národa, zřejmě (u nás) v čele s Pecynskym, nebo jak se píše to jméno onoho ubožáka.

  To se mi líbí

 7. cobolik pacholik napsal:

  ty demokraticky politici,co tu hudacek rozobral a nastinil dristaju jak soudruzi,ked sme boli s rusami pivo zo sarisa a bagance z bardejova isli do rusie nie na hektolitre,ci pary,ale na tony,jak kolajnice z trince,toto iste urcuje unia,co mame pestovat,co zrat a kolko alahistov zadomovat.
  a proc pepici?bo ty co ste zvolili kradnu priehrstami z dotacii,co v bruseli vedia,tak jak moskva vedela,jak beru komunisti,ale nevadilo len aby toho boha chvalili,ktoreho mocny chce a holota?hovno jak vtedy tak aj teraz,viete ja videl ,ked som tam prisiel po 18 rokoch,ked som vystupil v tom burakove co prve ma jeblo,ze ani na novu tablicku,demokracia nema,co tam komuna dala bo ta stara este z komuny a reklama so sovietskym zvazom na vecne casy,demokrat vymenil s pravdou a laskou sa vratime tam kde sme boli predtym,politicky naisto.

  To se mi líbí

 8. st.hroch napsal:

  Je to smutný zjištění, ale vypadá to, že jeden parazit si s těmi psanými splašky neporadil, tak si přizval na pomoc dalšího – sobě podobnýho – tfuj!. Nečeká nás v tom spolku nic pěknýho…

  To se mi líbí

  • jaa napsal:

   Buďme iptimisti – vždyt „nic netrvá věčně – ani láska k jedné slečně“ jak praví staré úsloví

   To se mi líbí

 9. jaa napsal:

  Nemýlíte se v tom – že je to šité na míru Visegrádu. Akorát .. je to kapánek jinak. Ona se ta ejúnie mýlí a fest. Naši a z V4 -někam lezci -je neupozotnili kdo ví proč .. na to základní.. nebo to ani jíim nedošlo.
  Ukočírovat 9 států kdy si nezasahovali do národních pravomocí je něco jiného než ukočírovat Evropu. Nemají zkušenosti a tak si asi říkají , že když to zvládlo rVHP.. že oni jsou lepší… A asi si vzali špatné poradce… Je faktem že německé befel a foršrift.. převedeno do poslednío puntíku nemůže na východě fungovat, zrovna tak jako kapitalistický socialismus. To prostě nejde. .
  Jistě – měli jsme tu rusy – a byli vlastně všude – ale přiznejme si poctivě – jak to fungovalo. Byly dány mantinely – a úkoly – ale jak to jednotlivé státy prováděly – do toho jim už nikdo nekecal. Státy měli svoje normy, zvyklosti a když byli dobří vyváželi SVOJE výrobky SAMI… V ejúnii o všem rozhodují nadnárodní zájmy různých seskupení na finančně závislých komisích a úřednících—na tu řetězcích, tu bankách a pod.
  Navíc – když v RVHP měl někdo potíže -byla možná pomoc – že to fungovalo víme my z výcxhodu a taky ti – co si KLADNÝ VÝsLEDEK při dělení zůstatku dělili. A že toho nebylo málo. Akorát nevědí jak k tomu kkladnému došlo. V EU velká spousta peněz mízí kamsi… A proto je nutné o části národních rozpočtů – aby ejůnikní kasa měla dostatek— rozhodovat o nich a případný „přebytek“ rozdělovat COBY DOTACE a včil se jím díky makrela peněz nedostává .. takže je ouvej….
  Zvláštní přitom je, že při dotacích – díky kurzům Euro/K4, HUF a další, jsou by’t zlodějské _ ty dotace výhodné… Ale při nstanovení ceny za utečence už to v potaz nebrali – a ta Jourová asi nenjí takové ekonomické eso jak z ní Babiš dělá… protože jestli by jí to kapán ek myslelo – musela na to upozornit.. a taky měla upozorni na to že bude malér a nejen v Čechii… Tak se mi to jeví.
  Navíc tím svým foršrift a befel … ukázali ledví a proto lidi jim už nevěří.. tedy krom zepár trulantů – co si mylsej, že je nechají vládnout světui… hmm

  To se mi líbí

 10. lacogroessling napsal:

  To takový Goebbels v únoru 1943, pár dní po průšvihu u Stalingradu fedroval morálku Němců zvoláním, „Chcete totální válku?“
  A dav umírněných Germánů mu frenetickým řevem odpověděl, že ano. Tak ji dostali, až do hořkých konců.
  To nikým nevolení strejci z Bruselu se ani neobtěžují ptát, oni rovnou říkají známé, kdo není s námi, je proti nám a basta. Demokrati. Už jim nic jiného nezbývá, lhali, žili v nesmyslných představách (o federaci EU a jednotné měně).
  Co s tím? Vystoupit z EU není rozumné. Rozumné je prosazovat změnu základních dokumentů, které se ukázaly být zničující jak pro nás, tak pro celou EU. První na řadě by měla být Lisabonská smlouva. Nová smlouva by měla zastřešit ekonomické výhody sjednocení, t.j. volný pohyb lidí, kapitálu a zboží. Zbytek je neuskutečnitelný bez teroru a války.
  Jediné co napsali mládenci správně, je, že válka k ničemu dobrému v Evropě nevedla.

  To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Nacističtí „umírněnci“ ve Sportpalace na Geobbelsově projevu nebyli obyčejní Němci, ale jejich tehdejší pravdoláska. Tedy personál z vládních úřadů, komedianti a „přední němečtí intelektuálové“, plus spousta různých vyžírků, krytých svými nomenklaturními posty před nasazením na Východní frontě. Ti všichni si byli docela jistí svou režimní nepostradatelností a tím, že zrovna oni chcípat na frontu nepůjdou.

   Prostě přesně stejně jako dnes.

   To se mi líbí

   • lacogroessling napsal:

    Rozdíl mezi radikály a umírněnými je v tom, že první dělají to, co ti druzí schvalují.

    To se mi líbí

   • NavajaMM napsal:

    Medzi tými poslednými listami zo Stalingradu som našiel aj úryvok, ktorý hovoril zhruba toto: …Urobili sme týmto ľuďom hrozné veci. Keby sme túto vojnu prehrali, tak sa nám strašným spôsobom pomstia. Preto musíme vojnu vyhrať…“
    Tí, čo majú v rukách moc, vedia celkom dobre, ako to zaonačiť tak, že človek aj tak skoro nemá na výber. Na strane spojencov to bolo to isté s tou požiadavkou bezpodmienečnej kapitulácie.
    A je veľká pravda, že najviac do vojny štvú ľudia, čo si myslia, že sami ostanú v bezpečí.

    To se mi líbí

 11. Rosťa napsal:

  Zemřel S. Chelemendik. Žil na Slovensku kde několik let poslancoval a na netu se objevovaly často jeho příspěvky. Rád jsem ho čítával.

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.