K otázce prostituce.


Čas od času se mezi témata v parlament dostává i prostituce. Tedy její legalizace či potírání. Nic nového pod sluncem. Již před více než stovkou let se tímto tématem zabývaly různé orgány, kongresy a podobné instituce. A výsledek? Posuďte sami:

Zdá se, že všechny národní i mezin. kongresy v zájmu potírání obchodu s děvčaty konané, jichž officielně zúčastují se vlády, země obce, vyznívají na prázdno. Obchod s děvčaty kvete a bují dále. Nezapomenu, jakým hrozným dojmem na mě působila statistická zpráva »Rakouské ligy ku potírání obchodu s děvčaty«, dle které obrovská většina dívek, s nimiž v Rakousku a z Rakouska se obchod vede — jsou Slovanky. Zprávy německých kongresů význívají v témž smyslu. Jakýmisi »zásobárnami« jsou Bavory a Sasko — kde české dívky se hromadí, aby odtud postupně transportovány byly po celé říši i dále. Sorganisovaná banda kuplířů, vládnoucí obrovskými sumami — jichž centrálu tvoří Lvov, Krakov a Pešť — vzdor zostřeným zákonům řádí úžasnou měrou. Jak vyplácí se obchod s děvčaty, vidno z úředních zpráv, jež uvádí »Deutsches Nationalkomitee« ve svých výkazech. Za jedno děvče platí se až 1000 dolarů (z Argentiny), jež se kupujícímu desateronásobně vrátí. Při zatčených kuplířích nalezeno v hotovosti: 30.000 marek, cheky na 800 liber sterlingů, 300 rublů atd. — Dům v ceně 20.000 marek, na němž je koncesse veřejného domu, obtížen hypothekami přes 100.000 marek. — Ze zjištěných případů kuplířství v jednom roce činil počet nezletilých 40 procent! — Data z říše bázně boží a dobrých mravů nejsou nikterakž horší, nežli by dala se zjistiti u nás. Je obdivuhodno, že k ochraně nevědomých dívek českých, jež v tisících zásobují veřejné domy ciziny, často proti své vůli, neustavil se dosud ochranný sbor.
Necháváme je klidně hynouti a poskvrňovati jimi čest českého jména — tak jako trpíme sobě skvrnu bílého otroctví nechanického. (Ani výborná práce dra Boh. Gebauera — který z vlastního názoru líčí úžasné poměry nechanického prodeje dětí — ojedinělého snad na světě, nenašla žádoucího porozumění!) Nemíním podati úvahu o prostituci samé v celém rozsahu pojmu, jen vzhledem k obchodu s děvčaty zjištěnými fakty dokázati, že jedinou odpomocí k potření jeho je zrušení úředně povolovaných domů veřejných, čili tak zvané reglementace. Nejsilnější oporou ochrany domů veřejných jsou důvody zdravotní. Avšak důvody tyto stávají
se ilusorní, jakmile dostaneme jasný obraz o stávajících, faktických poměrech prostitučních. Dle zpráv shora uvedeného »Nationalkomitee« jest na př. v Berlíně zapsáno 3000 dívek, které však tvoří jen 10 procent skutečného počtu prostitutek. Kdyby — z ohled zdravotních — i těchto 30.000 mělo býti zreglementováno, bylo by k tomu zapotřebí 1000 domů, čili 4 ulic v délce berlínské Friedrichstrasse (jedné z nejdelších ulic velkoměstských). Shrňme důvody pro a proti reglementaci, pokud táž na veřejné domy jest vázána.
Pro mluví ohledy zdravotní. Při reglementaci možný jest náležitý dozor zdravotní. Avšak zde se naskýtá otázka, zda je nutnou reglementace, která váže se na veřejné domy? Právě tyto domy jsou příčinou obchodu s děvčaty, nebo tam směřují dodávky, odtamtud vycházejí poptávky. A logicky: nebude-li poptávek, nebude i dodávek, Zdravotní opatření dají se rozešiti i cestami jinými, na p. zdravotním zákonem, zřízením bezplatných nemocnic pro nemoci pohlavní (jako zřízeny jsou již v Hollandsku) a j.
Jestliže uvedeme si na mysl, že podporování prostituce úřady veřejnými — a jakýmkoliv způsobem prováděné (udílením koncessí, zdravotním a policejním dohledem) — jest svrchovaně nemravné, pak musí se hledati jiné cesty k řešení otázky zdravotní (která vlastně ani reglementováním rozřešena není při ohromné většině prostituce tajné), nežli zřizování domů veřejných.
Proti těmto mluví dále i nesvědomité vykořisťování, kterému vesměs obyvatelky domů podléhají. Majitele bohatnou (i pražští zaměstnavatelé kupují si velkostatky), a ubohé oběti nevychovanosti, omezenosti, bídy nebo vášně — zůstávají nemajetné a hynou v bídě. K těmto důvodům pro zrušení veřejných domů pojí se i důvod mravní. Není zajisté pochyby, že veřejné domy jsou sídlem výstředností a slouží značně k pohodlí mužů. Proto musí každá korporace, i jednotlivec, kteří pracují na řešení otázek sociálních, přičiňovati se o zrušení domů veřejných.

PŘEHLED

TÝDENNÍK VĚNOVANÝ VEŘEJNÝM OTÁZKÁM
ročník VII. v PRAZE, 15. LEDNA 1909. ČÍSLO 17
Strana 300.

Bavor podpis_rex2

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Bavorovy poznámky se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

53 reakcí na K otázce prostituce.

 1. NavajaMM napsal:

  Kľúčová veta je tu: „nebude-li poptávek, nebude i dodávek“. Pozrime sa dookola na všetky reklamy, čo sú okolo nás. Väčšina z nich (nejdem ani odhadovať percento) obsahuje sexuálne narážky alebo podlinkové sexuálne signály. Každá takáto reklama popri hlavnom posolstve aj zvyšuje dopyt po sexe a posilňuje trh s prostitúciou. Vlastníci a manažment médií sú fakticky najväčší kupliari aj doslova, nielen v prenesenom význame.

  To se mi líbí

 2. strejda napsal:

  Časy se mění. Z potulných komediantů a herců, které před mnoha lety hnali od prahů se staly slavné celebrity. Tentýž úspěch čeká i prostitutky. Za další generaci se pozvednou do výšin slávy a popularity.
  A zase, nic nového pod sluncem. Vzpomínám na slavnou Fryné a další dobové celebrity. Jejich sláva se hvězd dotýkala.
  O morálce se vždy jen mluví aby řeč nestála. Rozhodují peníze. Jen peníze a nic jiného než peníze.

  To se mi líbí

 3. Cech napsal:

  No ono jak kde a jak kdo a jak s kým ale to co mají společné je to, že je to vždy za úplatu.
  Význam:
  • poskytování pohlavního styku za úplatu
  Zde je to většinově doména něžného pohlaví, neb to neněžné může pouze v rámci 4%.

  Takto se do dobývání sek. renty zapojuje cca. 6 – 8 % obyvatel.
  • kupčení s vlastním přesvědčením
  Zde je to většinově doména politiků a masmediálních otroků.
  Takto se do dobývání sek. renty zapojuje cca. 20 – 25 % obyvatel.
  Tož doposud tak nějak nevím, která forma prostituce zda ta nelegální, nebo ta legální je pro nás více škodlivá.

  To se mi líbí

 4. Slim napsal:

  Když jsem bydlel v Opatovickej ulici, tak jsem tam měl jednoho kamaráda, Faustýna, vrátnýho z hotelu. Byl to moc hodnej člověk, spravedlivej a přičinlivej. Znal kdejakou holku z ulice, a mohli by přijít, pane feldkurát, kterejkoliv čas noční do hotelu k němu a říct mu jen: ,Pane Faustýne, potřebuje nějakou slečnu, a von vám hned svědomitě se optal, jestli blondýnku, brunetu, menší, vyšší, tenkou, tlustou, Němkyni, Češku nebo židovku, svobodnou, rozvedenou nebo vdanou paničku, inteligentní nebo bez inteligence.“

  Švejk přitulil se důvěrně k polnímu kurátovi, a objímaje ho v pasu, pokračoval: „Řekněme tedy, pane feldkurát, že by řekli: ,Potřebuju blondýnu, nohatou, vdovu, bez inteligence,` a za deset minut byste ji měl v posteli i s křestním listem.“

  Polnímu kurátovi počalo být horko, a Švejk mluvil dál, tiskne k sobě mateřsky polního kuráta:
  „Ani by neřekli, pane feldkurát, jakej měl pan Faustýn smysl pro mravnost a poctivost. Vod těch ženskejch, kerý dohazoval a dodával do pokojů, nevzal vám ani krejcar diškerece, a když se někdy některá z těch ženštin zapomněla a chtěla mu něco podstrčit, měli vidět, jak se rozčílil a začal na ni křičet: „Ty svině jedna, když prodáváš svoje tělo a pášeš smrtelnej hřích, nemyslí si, že ten tvůj nějakej šesták mně pomůže. Já nejsem žádnej kuplíř, nestoudná běhno. Já to dělám jedině z outrpnosti k tobě, abys, když už ses tak spustila, nemusela svou hanbu veřejně vykládat kolemjdoucím, aby tě někde v noci chytla patrola a tys musela potom tři dni mejt na direkci. Takhle seš aspoň v teple a nikdo nevidí, kam až jsi klesla.“

  Von si to vynahražoval na hostech, když nechtěl brát peníze jako pasák. Měl svou sazbu: modrý voči stály šesták, černý patnáct krejcarů, a von to všechno vypočet přímo dopodrobna jako oučet na kousek papíru, kerej podal hostovi. Byly to velmi přístupné ceny za zprostředkování. Na ženskou bez inteligence byla přirážka šesták, poněvadž von vycházel z tý zásady, že taková sprostá nádoba víc pobaví než taková vzdělaná dáma….

  To se mi líbí

  • Slim napsal:

   Když se to tak vezme, připomínal pan Faustýn V. Havla, že.
   Akorát že nebydlel v Opatovický, ale kousek dál, na Engelsově nábřeží.

   To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Tam je všechno… 🙂
   Můj nejbližší kamarád, když přebere, tak začne říkat: „kup mi nohatou blondýnu, ale pokud možno blbou“. Naštěstí to končí jen u verbálních projevů a vždy ho nepoškozeného vracím do náruče jeho „Náčelnice“.

   To se mi líbí

   • Slim napsal:

    😀 Dobrá aplikace, tvůrčí
    My zase používáme slogan pocházející od faráře našeho nábožného kuráta Martince, který přišel poskytnout Švejkovi duchovní útěchu do cely v Přemyšlu.
    Ten slogan začíná: Jeníčku, Jeníčku..

    Byl to jeden nešťastný katecheta a kaplan, odněkud z Moravy, který měl takového neřáda faráře nad sebou, že se raději dal na vojnu. Byl to doopravdy nábožensky založený muž, který s lítostí v srdci vzpomínal na svého faráře, který pomalu, ale jistě propadá zkáze. Vzpomínal, jak jeho farář chlastal slivovici jako duha a jak mu jednou v noci mermomocí strkal do postele nějakou potulnou cikánku, kterou našel za vesnicí, když se potácel z vinopalny.

    Polní kurát Martinec představoval si, že jsa ve službách duchovní útěchy raněným a umírajícím na bojišti, vykoupí i hříchy svého zpustlého faráře, který vraceje se v noci domů, nesčíslněkrát ho vzbudil a vypravoval mu:
    „Jeníčku, Jeníčku! Macatá děvka, to je můj celý život „

    To se mi líbí

 5. NavajaMM napsal:

  Ešte mi stále vŕtajú v hlave tie zmienky o slovanských krásaviciach, ktoré sú zásobárňou pre tento obchod. A zase spomeniem súvis s reklamou. Veď nábor týchto dievčin so zásterkou všetkej počestnosti organizujú magnáti reklamy – ako „castingy do modelingu“.
  Odkedy u nás znovu existujú, ignorujem súťaže typu „Miss“. Vždy sú tam špičkovo krásne dievčatá, na to žiadna kritika, ale veľmi silne cítiť, že je to trčiaca špička toho ľadovca, o ktorom je dnešný článok. (Alebo som sa vlastnou vinou nedozvedel, že hlavná cena bolo štipendium na prestížnej univerzite?)

  To se mi líbí

 6. cobolik pacholik napsal:

  nie je prostitutka jak prostitutka ja poznal take co za 5$ a robim aj pre taku,co brala 4000$ na hodinu,jednym tym za 5 som daval cigarety bo biedne jak svina a naisto chore na AIDS a ta nobl to jej vozim ten royce na autoumyvarku casom,ci plasim jej deti na taku nobl a este z toho playboy poznam ju 4 roky pomaly to nijaka nobl hej ata a dom,ale tak to rovna paracka

  To se mi líbí

  • jaa napsal:

   zdravím čobolíku.. jen dotaz, jak daleko je od Vás ten fajrák. Podle press je to prý dost zlý….

   To se mi líbí

   • kočka šklíba napsal:

    Jestli máte na mysli ten oheň tak ten je v Kanadě, čobolík jsem se domnívala že v USA.

    To se mi líbí

    • jaa napsal:

     Já myslela že v Kanadě…..se omlouvám

     To se mi líbí

     • cobolik pacholik napsal:

      ja sa ospravedlnujem pani,bo pisal som jak do chlapa,staci kuknut na mapu severnej ameriky a ohen som videl v san bernardina california,to treba vidiet bo v televizii ci na nejakej fotke to jak chciet babu a ona je za neprestrelnym sklom…

      To se mi líbí

   • cobolik pacholik napsal:

    musel som kuknut,kde hori,bo ja nemal sajnu,kde v canada a zistil ze alberta bo hranica us a canda len strelim 3500 ja zijem v NJ od kanadskej hranice asi 7 hodin jazdy smerom na sever a pre orientaciu tam,kde hori tak ja by zil v ciernej nad tisou a ohen by bol smerom na severozapad take 4000 km odhadujem kukni na mapu a budes mal jak tak tak sajnu,proste barz daleko na europske pomery,uz len rusko vacsie bo canada to obrovska rozloha s tou ritou dokopy.len doplnim kto nebol mimo europu nevie si predstavit tie dialky staci ist do rusie a tam dostane sajnu bo u nas to sa neda nijak porovnat,ja ked isiel do california to som kukal jk tela jake vzdialenosti a zeme nikoho tu je.

    To se mi líbí

 7. Slim napsal:

  Novinka dnešního rána je, že Trumfík to má už na 99%. Hilárie si bude muset vzpomenout, jak koženě působící Al prohrál s šaškem Buším Jr, a nebýt moc vážná. Uvidíme, co jí Bill poradí.

  To se mi líbí

 8. Petrpavel napsal:

  Závažnou a jistě dnes prvořadou otázku prostituce sice Kotrba neřeší, ale přece jenom ….

  „ …Teoretickým obsahem pojmu vlastenectví by mohlo být, že tato země je naše. Vlastnictví půdy, továren, silnic, domů či katedrál. Takovou zemi bych budoval, pro takovou bych pracoval i zadarmo. Pro takovou zemi bych snad i umíral ve válce. Ale to je reálný socialismus, který tu už čtvrt století není …“

  „… Podívejte se na reakci Francie po odhalení dokumentů TTIP… Copak vládnoucí strana či její ministři neznali podrobně text předtím? Znali. A najednou, když ten kapitalistický podvod praskl, jsou z francouzských socialistů evropští hrdinové. Sociálně demokratický ministr průmyslu Mládek i sociálně demokratický předseda a premiér Sobotka ten podvod také doteď schvalovali… A mlčí jak ryby doteď. Co zmůže protest členů sociálně demokratické frakce Doleva, když nemají koule na to, vyzvat ministra Mládka k rezignaci za zradu voličů? Kdo rozhodne TTIP v Česku? Aktivisti, podepisující petice? Ne. Voliči ve volbách? Ne. Není to téma. Vláda hlasováním? Možná, spíše ne. Parlament? Ne. Jeden úředník na zasedání jiných úředníků. …“

  „…Zcela na konec, co říkáte na společné foto sociálnědemokratického hejtmana Haška s Nočními vlky? Někteří ho aktivisté ho za to kritizovali.
  Ocituji Haška samotného: „Někdo má fotky s českými tuneláři z 90. let či nedávné doby, já mám ze včerejška foto s ruskými motorkáři.“ Jo, je to frajer. Mít názor, který je správný a prosazovat ho, i když si tím všeobecný souhlas nezíská, je čin hodný politika. Vzdát hold vojákům Rudé armády padlým při osvobození Brna a jižní Moravy je dnes téměř hrdinství, vzhledem k intenzivní protiruské hysterii ČT, Lidových novin, Respektu a podobných médií. Musím říct, že Hašek se ukázal jako velmi rozumný levicový politik, kterého si nejen za to můžu vážit. Kdyby takoví byli všichni… Bohužel Slávek Sobotka či Jiří Dienstbier hrdiny nejsou. …“

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Stepan-Kotrba-k-vyroci-vitezstvi-NATO-je-zlocinecka-organizace-Sudetsti-Nemci-mohou-byt-radi-ze-je-nepostrileli-Kotleba-by-u-nas-dostal-po-drzce-Nocni-vlci-Haska-si-za-to-vazim-434012

  To se mi líbí

  • Rosťa napsal:

   Už jsem ten článek četl ráno, pouze s tím Kotlebou nemá až tak docela pravdu. V sobotu jsem dostal info přímo od „zdroje“, syn tam vyženil příbuzenstvo.
   Na Haška se vyhlásí kruhový hon, presstitut Mitrofanov už zaútočil. Je mi jedno, kolik má Hašek funkcí a kolik vydělává, pro mě je důležité, že mu JM kraj šlape. Proto je obrovská škoda, že se po té domácí zabíjačce netrhl se slušnými socany a nenechal špindíry dienstbierovce svému osudu. Asi na to doplatí, i když to je člověk na správném místě.

   To se mi líbí

   • Rosťa napsal:

    Ještě k tomu Haškovi. Vyjádřil se k tomu i europoslaneček plaváček štětináček. Cituji: „Když se láme chleba, tak se projeví charakter“. Musel jsem si to přečíst třikrát a stejně jsem nepochopil, jak to tento morální gigant ryzího charakteru myslel.

    To se mi líbí

    • cobolik pacholik napsal:

     ja vysvetlim,ked ten kokot stetinaty bude lamat chlieb,preda svoju matku,cele pepikovo bo je uz tak obmedzeny,ze nevie co drista a klvanu tu kurvu zradcovsku predajnu ked pojdem do dochodku pojdem odjebat.lepsie sediet v pepikove bo tam sa fajci v kriminale tu nie…

     To se mi líbí

     • cobolik pacholik napsal:

      o tych vlkoch pisu,ze do polska nepustili v pepikove to halo,jak by kometa uderila a vybila pol sveta holoty,kurva demokraticke kraje jak to zasrane poland a nepustia obycajnych buranov na motorkach bo dristaju jak by putina viezli na drabinaku do polska,oni debili nevedia uz docista co robia,jak poland tak czechia nemaju na rusko v nicom,popravim maju toto,co robia teraz saskuju a robia bu,bu ty stara kurvo.
      PS:prosim musel som pouzit take vyrazy,keby vadilo mozno zmazat ,tak mi huklo,vyskusal by som zobrat ekipu a ist nemecky vlci do rusie polozit kvety 6 army co tovarisce rozbili v prach,jak by reagoval traktar a nase demokraticke media a myslim,ze by traktar mal v pazi nech si idu volke pokukt jak dopadli ich dedovia a ty debili z masmedii od nas to by samy utekali v noci postavi zatarasy,aby mohli nieco napisat,ze im chodi po europe milion alahistickej holoty to hranicu strazit netreba,ale 20 motorkarov to pisu jak o ruskych invaznych zboroch s podporov 2000 lietadiel….

      To se mi líbí

    • Cech napsal:

     Zde se nejedná jen a pouze o Dienstbiera ale Hašek tímto svým činem vážně ohrozil sounáležitost ČSSD a ODS+TOP 09 a starostové, pokud by se spolupráce ČSSD a ODS+TOP 09 a starostové na nejvyšší úrovní rozpadla, tak US ztratí plnou kontrolu nad veřejnoprávními mediálními prostředky např. i onou ČT.
     Kde např. zodpovědný vedoucí redaktor domácí redakce Lukáš Dolanský, byl zbytečně mediálné vystaven podezření, že díky PR které jej dosadilo do jeho pozice má něco společného s prosazováním US zájmů v Czechii.
     Lukáš Dolanský :
     Vzdělání
     2003–2004 – University of Westminster, Media Studies – Media Management, Londýn, VB
     1996–2002 – FSV, Mediální studia, Karlova Univerzita
     1992–1993 – Methacton HS, Pennsylvania, USA
     Karierní šplh
     2010 – současnost – politický reportér ČT
     2005–2010 – vedoucí domácí redakce, Lidové noviny
     2000–2005 – politický reportér, MF Dnes
     2000–2000 – redaktor, TV3
     1999–2000 – redaktor, iDnes
     1998–1999 – Herald Comms, Mnichov, SRN
     1997–1998 – redaktor, Večerník Praha
     To naprosto co je veřejnoprávními manipulujícími prostředky hodnoceno jako ten největší proruský úlet, je Haškova opovážlivost důrazně oponovat oficielnímu vládnímu názoru o interpretaci sankčního seznamu USA.
     „Pane redaktore, vy lžete divákům České televize. Tady toto byli lidé, kteří byli vpuštěni do schengenského prostoru, a já věřím příslušným orgánům na hranicích EU, které je prověřily.“
     Zde se jasně dostává Hašek do rozporu se současným oficielním pohledem, jak vlády tak i samotné Dienstbierovy vládnoucí frakce ČSSD.
     Proto současný představitel vládnoucí frakce v ČSSD zhodnotil Haškův proruský postoj následovně :
     „Zde podle mne je tento Haškův čin možné symbolicky vnímat jako souhlas s okupací a s anexí části cizího státu, tedy Krymu.
     Ale také jako souhlas s vysíláním vojáků na cizí území a vedení útočné války proti jinému suverénnímu státu na východě Ukrajiny.
     Nebo také již přímo je to svázáno s relativizací okupace Československa v srpnu 1968.“
     „Nepochybně je to také v rozporu se zahraniční politikou našeho státu“.
     Tož zřejmě po současných podzimních volbách, bude nutné pro pokračování současné ANO vládní koalice, vyloučit některé hejtmany z politického dění.

     To se mi líbí

     • NavajaMM napsal:

      To už sa začínam cítiť ako začiatkom 70-tych rokov na základke, keď sme hromadne prišli do školy v tričkách s nápisom Beatles a učiteľka to vyhodnotila takmer ako vzburu proti socialistickému zriadeniu.

      To se mi líbí

  • oh napsal:

   Včera jsem chvíli sledoval nějakou zpravodajskou relaci ČT a nejprve mě dojali tím, že „Noční vlky“ označili za kontroverzní motorkáře a poté jsem měl neodbytný dojem, že z redaktorky přímo stříká zklamání a znechucení nad tím, že nemůže veřejnoprávně poreferovat o nějakých násilnostech nebo alespoň malinkaté výtržnosti v souvislosti s jejich cestou.

   To se mi líbí

   • Rosťa napsal:

    Až se tu bude producírovat vojenský US kovošrot po našich silnicích, redaktorkám se rozjasní líce.

    To se mi líbí

  • oh napsal:

   „Dnes v poledne se pokloním v Kroměříži památce velitele československé vojenské jednotky v SSSR a československého prezidenta arm.gen.Ludvíka Svobody. ČT navzdory opět nebudu zkoumat, zda přítomní nejsou na sankčním seznamu americké či jiné vlády a nepředstavují bezpečnostní riziko např. pro USA a Kavčí hory.“ napsal na FB zlověstný putinozemanovský agent Michal Hašek.

   To se mi líbí

 9. Rosťa napsal:

  K prostituci se stavím neutrálně. Služeb nevyužívám a s přibývajícím věkem už to měnit nebudu. Z doslechu vím, že služby zde nejsou levné a tak mi, matematicky vzato, vyšla levněji manželka. V této symbiose se každého desátého udělá stojka a člověk nemusí někde běhat po nocích a ještě se otáčet, jestli ho nevidí nějaký známý. To jsem vyšpekuloval sám a jsem na to hrdý. Nicméně chápu, že doba je všivá a přístup k penězům je pro některá děvčata problematický. Proto je neodsuzuji za to, že na dobu X pronajmou své tělo za předem dohodnutou částku nevybouřenému protějšku, nejčastěji druhého pohlaví. Ten vykřičený dům je něco jako autopůjčovna. Půjčím, ojedu, zaplatím, odejdu.
  Často si pleteme některá slova. Prostitutka a presstitut/ka nejsou slova stejného významu ( pro vzdělance „synonyma“ ), ale významově se značně lišící. A jak jsem psal, k prostituci se stavím neutrálně, zatímco presstituti jsou pro mě děvky prodejné bez kapky cti v těle. Právě mně myslí proběhlo Pehe a jakási Klvaňa. A cosi jako Mitrofanov z Rostova na Donu.

  To se mi líbí

 10. kchodl napsal:

  Nic nového pod sluncem.
  Vždy, když stagnující vyčpělý režim neví kudy kam, začnou se zákonárci a intelechtuáni všeho druhu zabývat regulací prostituce. Nebo alkoholu, hazardu, kouření, bůčku, sladkých limonád, …
  A všech možných radostí života.

  V náboženských diktaturách profesionální děvky věší jako v Íránu nebo jim sekají hlavy jako v evropském středověku či v dnešní vrcholně lidskoprávní Saudské Arábii (viz. předsednictví SA v OSN Radě pro lidská práva). V dekadentních zemích, jako byla ranně buržoazní Francie nebo středověké Japonsko, jsou profesionální pracující děvčata přímo váženou součástí systému, jako kurtizány nebo gejši.

  V totální totalitě jako byli protestantské režimy Luthera či Kalvína, Cromwella, se lidé množí zřejmě pučením, takže se nesouloží vůbec, tam je tato otázka bezpředmětná. Nebo v Orwellově dystopii.

  Daleko horší děvky než krásné prodejné ženy jsou různí námezdní pisálci, ideologové, černoprdelníci, lékaři, … všichni ti, kteří mají hranice své práce dány především morálně a neomezuje je nic tak okrajového a zbytečného, jako je třeba fyzika nebo velikost cizího koláče k rozdávání.

  V dnešním článku uvedený dokument z prohnilého Rakouska-Uherska není výjimkou, nýbrž potvrzením pravidla.

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Ale dělají to pro naše dobro, to je třeba vidět.
   Dobro, všeobjímající až božské.
   Průvodním jevem všech těchto dobrodiní je to, že to zakázat nelze, a prostituce (a všechno ostatní špatné) se provozovala i v režimech, kde byl za to trest smrti.

   To se mi líbí

 11. K-k. napsal:

  OT: Pane Bavore, pošta… 🙂

  To se mi líbí

 12. Petrpavel napsal:

  Tahle zpráva bude mít jednoznačný ohlas. Bohužel. V kontextu současné relativizace hodnot, v kontextu neřešené a vyvolané migrační vlny…

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Italie-v-soku-Nejvyssi-soud-dovolil-imigrantum-krast-434014

  Ale mělo by tomu být obecně? Má to mnohé souvislosti s lidskou povahou, s chováním každého jedince, s postojem společnosti.
  Jsou správné sociální dávky v režimu který neumožňuje všem pracovat, jsou-li dávky jednotlivci zneužívány?
  Je správné poskytovat obědy některým dětem zdarma a některým, kteří se za to stydí a neřeknou o své skutečné nouzi, ne?
  Je správné odsoudit či neodsoudit hladového gemblera který prohraje každou korunu nebo toho kdo povoluje a toho kdo provozuje herny?
  Je správné požadovat po důchodci který celoživotně obývá relativně „nadměrný“ byt aby se kvůli zvyšujícím se nájmům stěhoval jinam?
  Je správné odsuzovat bezdomovce prodávajícího Nový Prostor stejně jako bezdomovce popíjejícího svůj litránek krabicového koupeného za vyžebrané peníze?
  Je správné chtít po každém českém dítěti aby vystudovalo vysokou školu jen proto aby mohlo „pracovat“ na zbytečné pozici a zvát k nám na skutečně potřebné práce a profese cizince?
  Je …

  To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Je správné podávat trestní oznámení za výroky k imigraci a imigrantům na Konvičku nebo na Dienstbiera?

   To se mi líbí

 13. Jos napsal:

  Domnívám se. že ani tato zpráva by neměla zapadnout.
  http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/402514-evropska-komise-navrhla-zruseni-viz-pro-obcany-kosova.html
  Jde na mne děs.

  To se mi líbí

  • Rosťa napsal:

   Reakce pana Skály mi přijdou velmi rozumné už delší dobu, stejně jako reakce poslance Koskuby. Kdyby se ta lepší část politického společenství spojila, asi by bylo líp. I v ODS mám kamaráda, kterého si vážím.

   To se mi líbí

   • jaa napsal:

    hmm, ani to se nevylučuje. Pamatuji z dřívějška – jak na jedné dědině ,nejlepšími kamarády byli – předseda partaje a velebníček a nikomu to nevadilo….

    To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Nemyslím si, nejvhodnějším článkem je přece jenom tento :
   http://www.parlamentnilisty.cz/politika/poslanecka-snemovna/Podekujte-svemu-poslanci-Takto-konkretni-lide-hlasovali-o-navrhu-zamaznout-debatu-o-vystoupeni-z-EU-434054
   Aneb : to se to všem kecá když o nic nejde, když se bojuje o popularitu, o volební body,. ale když se hlasuje, to je jiná, to se zvedne ruka podle stranického foršfiftu, oni ti blbí voliči se to jak jsme hlasovali díky zglajchšaltovanému mainstreamu nedozvědí, a chtít od nich námahu s hledáním záznamu o hlasování …!

   To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Hahahaha.
   To snad není možné !

   I Gazdík, který má tak 0.5 Lau (blbost na úrovni půl Laudáta) to zamítá. Dokonce i Langšádlová s indexem > 15 Lau a Laudát sám (=1 Lau) je proti. Ani blbost není zřejmě zcela bezbřehá.

   Fascinuje mě, kde lunatici z EK došli k tomu číslu 250 tisíc ojro. To je bajvoko 7 mega, a rodina českého vojáka dostane při jeho úmrtí ve službě vlasti (no, … službě NATO) jedno mega. Výchova průměrného českého dítěte prý vyjde cca na 2 mega (bez vysoké školy a dalších požitků), takže jeden kozomrd má tedy cenu tří a půl našich dospělých dětí nebo sedmi vojáků ?

   Vnucuje se otázka, jestli nebude ze všeho nejlevnější kozomrdy střílet, náboje jsou poměrně levné. Ale ze všeho nejlevnější by zřejmě bylo vybombardovat Brusel (a Štrasburg k tomu). A poslat za Makrelou pár zdatných harpunářů. Což doufám každý chápe jako černočerný vtip, ne návod.

   Přijde mi, že psychický stav Bruselu se zcela vymkl – i doktor Chocholoušek by si zřejmě nevěděl rady – po snaze o udělení bezvizového styku Turecku a Ruině (Ukrošsku), což je na spadnutí, dnes ohlásili bezvizový styk s Kosovem.

   Jsou tak mimo nebo je to součást nějakého o stupeň psychopatičtějšího plánu amerických magorů na světovládu ? Samosebou to není, na nějaké „výkřiky do tmy“ nevěřím. Ne na téhle úrovni.

   To se mi líbí

   • jaa napsal:

    Já nevím, ale pokud mne paměť neklame – tak v původním návrhu – rozšíření 9ti hvezdičkového eurospolku na rozšíření – byl udáván důvod protiváhy k nadvládě usjúnie…
    Akorát ti co to dávalo dokopy se jaxi utnuli a kdoví proč tak moc. Leda že by někomu trochu víc zateklo do bot a….

    To se mi líbí

   • Hudec napsal:

    Ano, lze použít Chocholouškova slova: „Pane Karfík, vy nás zásobujete…“. Ale ona je to možná „chyba, ke které v Brusli dochází maximálně jednou za deset let“. Oni na to v Brusli celkem prdí, ale podle nedávného průzkumu u nás poklesla jejich popularita na nejnižší úroveň od roku 2004. Tyhle nápady ten trend jen zesílí.
    Obhajovat dnes v ČR současný stav a vývoj EU je poněkud sebevražedné, k tomu se NAHLAS nikdo hlásit nechce. Potichu sklonit hlavu a přilísnout se k nějakým prebendám, to se zatím toleruje.

    To se mi líbí

    • Mac napsal:

     ta systematičnost bruselských papalášů v rozhodování typu „čím horší pro EU, Evropu a Evropany – tím lépe“ mne vede k přesvědčení, že to nemůže být způsobeno jenom jejich od reality odtrženým blbstvím. To musí mít nějakýho zákulisního hybatele, jehož snahou je likvidace Evropy. Doposud jsem nebyl stoupencem žádných konspiračních teorií, ale chování EU papalášů (na čele s Andželínou) si jinak vysvětlit neumím

     To se mi líbí

     • Petrpavel napsal:

      Když se dva (Evropa versus VÝCHOD a JIH) perou, třetí (Sev. Amerika) se směje.
      Stará dobrá taktika, včetně použití trojských koní. Nic nového pod sluncem. Politika byla a je vždycky konspirační, nikdy se nevyvíjí a nepostupuje náhodnými jevy.

      To se mi líbí

 14. cobolik pacholik napsal:

  toto s tymy alahistami to uz skor som videl,ze nijaka nahoda,platenie osmanom a ich diktovanie,to tiez nejaka kurva planuje,pustit tu hovadsku kosovsku holotu do europy to niekto robi narocky,aby vznikol konflikt podobne zacala druha vojna len inaksie veci sa pouzivali,ale postup ten isty,narobit bordel a potom nastartovat holotu proti sebe,turkom bezvizovy styk,jak som pisal,budeme rusom stavat dalsie pomniky v syrii ukazali,jak sa jedna a bude to aj v ich zaujme,cujem v kostiach,ze nazad bude czechoslovakia,jugoslavia ,ale najprv zavre kopa nevinnej holoty,bo kurva unia robi,co nie je jej zaujem,ale zivotne ohrozenie,mozno mam pojebane,ale tak cujem tym drotarskym nosom…

  To se mi líbí

  • oh napsal:

   http://www.novarepublika.cz/2016/05/dohoda-o-volnem-obchodu-s-usa-pustosi.html
   Jestlipak při vyjednávání o zóně volného obchodu místní také presstitutti a politické prostitutky vykládali analogii k těmto těšínským eurojablíčkům?
   „TTIP nijak nezmění přísné právní předpisy EU, které mají chránit lidský život a zdraví, zdraví a dobré životní podmínky zvířat nebo životní prostředí a spotřebitele.“
   „TTIP zabezpečí dodržování těchto norem a zaručí, aby bylo v budoucnu respektováno právo vlád stanovit si tak přísné normy, jak uznají za vhodné.“
   „TTIP nebude mít větší právní sílu než právní předpisy EU, nebude je moci zrušit ani pozměnit.“
   „Na základě TTIP nebude možné obcházet vnitrostátní soudy pro účely žaloby proti vlásdám členských států – to je mýtus. Pokud by daná americká společnost chtěla napadnout právní předpisy nebo opatření, jež byly přijaty vládou členského státu EU, musela by tak učinit u místního nebo vnitrostátního soudu dotyčné země. Pokud by jí bylo znemožněno se na soud obrátit, pak by se mohla pokusit uplatnit nárok v rozhodčím řízení na základě systému urovnávání sporů mezi investorem a státem.“
   „Urovnávání sporů mezi investorem a státem zahraničnímu podniku umožňuje, aby zažádal o odškodnění v případě, že vláda zabaví jeho aktiva nebo schválí zákon, který platí pouze pro zahraniční podniky a jeho investici znehodnotí. Například zákon, který zakazuje výrobek vyrobený v továrně, jež je v zahraničním vlastnictví, ale zároveň nezakazuje výrobky vyrobené domácími společnostmi. Zavedení systému urovnávání sporů mezi investorem a státem neznamená, že vlády přestanou přijímat právní předpisy, avšak pokud by nové zákony zahraniční podniky diskriminovaly, umožnil by jim tento systém uplatnit nárok na odškodnění.“
   Ta těšínská jablíčka pocházejí odtud http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/questions-and-answers/index_cs.htm
   takže každému musí být jasné, že jde o mimořádně zákeřnou prokremelskou propagandu. 😉

   To se mi líbí

 15. ji5 napsal:

  Prostituce je speciální odvětví šedé ekonomiky. Točí se v ní peníze, které by stát rád zdanil. Legalizace prostituce je ale politicky neprůchodná a tak zůstává u teoretizování. V podstatě jde o podnikání, které reaguje na poptávku nabídkou. Stejně jako u drog.

  Kdyby, čistě teoreticky vzato, byli občané vychová tak, aby o tyto služby nestáli, tak by takové podnikání zaniklo. V tomto smyslu je boj s drogami a prostitucí zaměřen zcela nesmyslně na nabídku a nikoli na poptávku. Proto se třeba Němci rozčilují, že se v Česku vyrábí pro jejich zem třeba pervitin.

  Čobolík píše o prostitutkách za $400 za hodinu. Nad nimi patrně stojí zlatokopky, které hledají špičkové sportovce a solventní podnikatele.

  O těch pětidolarových zpívá Jiří Dědeček (https://www.youtube.com/watch?v=pfqF9etBBS4)

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.