Jak to viděli jiní


Již po dvakráte jsem tu předkládal popisy z kronik Českých, které nám měly ukázat naši slavnou historii. Teď ale předkládám trochu jiný pohled. Pohled vědce, kterým byl v současné době málo známý Jan Erazim Vocel. Roku 1868 vydal knihu, kterou nazval Pravěk země České. A na základě studia dalších historických pramenů popisuje území obývané dnes slovanskými Čechy již od doby kamenné, přes keltské osídlení až k původu národů slovanských.

Na základě popisu řeckého historika Hérodota i svého předchůdce P.J.Šafaříka klade Vocel původ Slovanů do míst současného Běloruska, Volyně, kolem řeky Dněstr a okolí. V podstatě tak chápeme původ Slovanů i dnes. Na rozdíl od pověstí o praotci Čechovi však Vocel předpokládá, že nedošlo k žádnému masovému pohybu obyvatelstva, ale postupné mu osidlování směrem na západ. A to tak, že vždy část pastevců odešla do další části, tam založila osadu, čímž vytvořila zázemí pro další osadníky, kteří postoupili zase více na západ.

Zajímavý úryvek z Vocelovy doby jako by se opět hodil do dnešních dnů:

Na bludu jest tedy založena myšlenka, žeby se celý národ v jisté určité době jedním takměř šmahem v zemi až dosud pusté osaditi mohl. Osazování takové nemohlo se jinak než znenáhla, během mnoha století konati. Nicméně bude se však namítati, kterak dějepis učí, že nesčíslné hordy Avarův, Hunův, Mongolův a jiných národů uraločudské čeledi najednou do Evropy se vyřítily, a že i plemena germánská, obořivše se na setlelou říši Římskou, rozsáhlých krajin v krátkém čase se zmocnila. Než však národové tito nehrnuli se do pustých neobývaných končin, aby se tam klidně usazovali a půdu pracně vzdělávali, nýbrž do krajin vzdělaných, žírných, aby tam plenili, kořisti získali a obyvatelstvo tamější sobě podmanili.

První zmínky o Slovanech na našem území se nacházejí u Prokopia (Bell.Goth.I. 2. c. 15), který píše že Herulové, sídlící mezi Moravou a Váhem, po porážce od Langobardů odešli do Dánska a slovanské kmeny tomu nikterak nebránily. Další zpráva pochází až z Fredegarovy Kroniky, který uvádí, že kolem roku 623 byl vládcem (dle Vocela králem) zvolen Sámo. Další zmínky cituje Vocel až z doby Karla Velikého, kdy pod jménem Beehaimi se dostali Češi do franských kronik. Vocel se také odvolává na Ptolemaia a jeho názvy kmenů sídlících na sever od Dunaje. Byli to Korkontiové, Slezové či Rakatové a sídlili zde již ve třetím století. Vocel přitom vychází z podobnosti jiných slovanských jmen, a to Krkonoše, Slezy (Slezsko) či Rakousy. Z toho vyvozuje i možnost pozvolného přebírání území od dosud zde žijících Markomanů a Kvádů. Vocel samozřejmě žije v Hankově mýtu obou podvržených rukopisů a občas se na ně odvolává spolu s odvolávkou na Kosmovu kroniku, ačkoli se k popisu dob bájných staví dost rezervovaně. Bájné postavy našich dějin, počínaje Čechem, přes Kroka, Libuši a Přemysla Oráče posuzuje částečně na podkladě RKZ, částečně v porovnání s pověstmi jiných národů. Rovněž založení Prahy odvozuje od slovanského obyčeje umístit hradiště na lesnatý ostroh, kdy se muselo plánované místo vymýtit, tedy vypražit. A jméno Praha je tedy podobného původu jako třeba Žďár, založený na vypáleném – tedy vyžďářeném – pozemku, nepochází tedy od pověstného prahu.

Další bájná knížata s odvoláním na Kosmu rovněž pouze vyjmenovává s tím že neuvádí další podrobnosti, jak to činili posledně uvádění letopisci Hanka a Hájek. Dnes samozřejmě víme, že se nejedná o seznam vládců, ale větu, kterou některý vládce nechal poslat jinému a která zní asi takto. Přemyšl, Nezamysl my na ta vojem ni silau. Křeži my se neklan, hosti vítam. Tedy: Přemýšlej. Nezamýšlíme na tebe ani vojem, ani silou. Kříži my se neklaníme, hosty vítáme.

První známé kníže Bořivoj je údajně syn Hostivíta. Známe jej pouze z toho, že byl pokřtěn biskupem Velkomoravským Metodějem a postavil první kostel na místě pražského hradu. Zajímavé je, že Vocel zcela opomíjí údajných deset českých knížat pokřtěných v Řezně.

Bavor podpis_rex2

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Bavorovy poznámky se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

63 reakcí na Jak to viděli jiní

 1. Petrpavel napsal:

  Potřebujeme opravdu růst růstu? Aneb jak to vidí jiní.
  „ …..produkujeme více, než potřebujeme, tedy že máme rezervy a můžeme zvolnit, můžeme produkovat méně. Můžeme více investovat do školství, výzkumu a životního prostředí, můžeme dopřát rodičům více času s dětmi a dětem lepší životní podmínky. Můžeme mnoho a nemusíme jedno – štvát se za dalším a dalším růstem růstu produkce. …“
  „…tato situace nemá v kapitalismu řešení. Teď to můžeme vidět, brzy to i pocítíme.“
  http://outsidermedia.cz/deadlock/
  Souhlasím, poněvadž jinými slovy řečeno : můžeme se klidně vrátit o 26 let zpátky ….. a nic se s naší životní úrovní nestane, naopak, posílí se ty její důležité a podstatné složky.

  To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   A co Bořivoj? Potřeboval růst růstu? 🙂

   To se mi líbí

  • Slim napsal:

   To není od věci, co tam Tribun píše..

   A jedna samozřejmost, čili plynelka; však on nám to Cech už okomentuje.. 🙂

   http://www.novinky.cz/domaci/396766-babis-hrozi-nez-se-hadat-v-koalici-to-radsi-volby-uz-v-cervnu-2017.html

   To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Máte opravdu zvláštní dar. Odspinovat od tématu článku ke komunismu za všech okolností. A přitom podstatné sdělení tohoto článku prostě pomíjíte.

   To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Já jsem se smál, až jsem se za břicho popadal, když jsem to četl.
   Podle mě ten článek svědčí o Tribunově politické nevyzrálosti.
   Něco jsem mu k tomu napsal, ale nevím, jestli to zveřejní, cenzuruje mě.
   Psal jsem něco v tom smyslu, že kapitalismus opravdu není takový, že by se staral o potřeby školství a volný čas rodičů a dětí, natož aby se zajímal o původní občany.
   Z toho nejsou patřičné zisky, navíc vyspělý původní občan je do určité míry „nasycen“ co se týká různých „potřeb“ a také neutrácí svůj peníz tak lehce, nýbrž mnohdy šetří na horší časy, jak je uvedeno, protože vidí, že sociální stát je na tom čím dál hůř.
   Leč, kapitalismus si ví rady vždy a tak přišel na to, jak zvýšit zisky z vynaložených peněz, navíc cizích.
   Pozval nekonečný proud migrantů, vesměs negramotných nebo pologramotných, kteří dostanou peníze od státu, ale utratí je u kapitalistů, což je takový elegantní způsob převodu státních peněz do soukromých kapes.
   Tito primitivové na „korunu“ nekoukají, navíc toho ještě hodně rozbijí, takže se to kupuje pořád dokola a ničení jako takové nikdo neřeší.
   Celou šarádu jistí sluníčkové „neziskové“ organizace, které dílem také ždímou veřejné peníze a někteří obzvlášť velcí blbci to dělají dokonce zadarmo.
   Ti se starají o hladký průběh, a tak střeží, aby migrantům nikdo nezkřivil ani vlas a to ani verbálně, a jsou tak důsedlní, že skřivit vlásek jim nesmí ani policie, natož pak justice.
   Prudící občany pak kriminalizují, čímž pomáhají velkokapitálu s jeho zisky na úkor jich samotných (těch sluníčkářů) což je jistě kuriozní a nejkurioznější je, že si tito sluníčkáři myslí, že s kapitalismem bojují.

   To se mi líbí

 2. Hudec napsal:

  Mně se ta Vocelova logika docela líbí. Kdysi jsem kdesi četl, že Slované (tedy my) přišli do střední Evropy „potichu“. Není to roztomilé tvrzení?
  Báchorky o holubičích povahách beru samozřejmě s rezervou, ono našich předků „muselo bejt taky dost“, jinak by nepřežili. Ale jejich příchod sem zdá se opravdu neměl charakter úplně nemilosrdného vpádu.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Mne ale nejvíce zaujala ta zvýrazněná pasáž. Už tenkrát jako by věděl, že budou existovat sluníčkáři, kteří budou plácat své mantry o pomoci chudákům.

   To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Museli to dělat zatraceně chytře, Pane Hudče.
   Žádný historický pramen nepíše o jejich krutosti a brutalitě, ale najednou tady byli a co je nejlepší, jsou tady dodnes. (jsme)
   A když se nad tím člověk zamyslí, je to velká, opravdu velká věc.

   To se mi líbí

   • blbíš napsal:

    NENÍ!!! Protože nikdo nepřišel na to, že nemusí platit tvrzení, všech těch sebejistých dějepravců (který se tolik líbí příteli Hudcovi), že KAŽDEJ musel od NĚKJUD přijít. Třeba mě, jako prvoka (nebo co to bylo, že bylo schopný se rozmnožit do tak neskutečně neuvěřitelný vývojový fáze, jako je třeba Klňava, Pehe a spol.) by docela bavilo to rozbalit někde tady kolem Řípu. Už jen to předvídavý věštectví: „…mlékem, srdím ( = blby) oplývající…“ je dost naznačující a vypovídající, že nemohlo dojít k „odněkudnému či přišivšímu“ mísení. Proto ty Vaše prameny: …“ Žádný historický pramen nepíše o jejich krutosti a brutalitě, ale najednou tady byli a co je nejlepší, jsou tady dodnes“ … ani nemohou existovat! 🙂

    To se mi líbí

 3. pepan napsal:

  – už sem to sem před časem dal, takže znovu, spam:
  stěhování národů je Němci zneužitá pověst, kterou si ospravedlňovali svůj „nárok“ na východní území, o které je, nečestně podle a zákeřně připravili méněcení Slované.
  Autor článku v odkaze se odvolává na genetické výzkumy, které dokazují „slovanské“ geny u kostrových pohřbů z doby, kdy o nějakých Germánech nebo Slovanech nebylo ještě ani potuchy. vyvozuje z toho závěr, že místní obyvatelstvo je ve své podstatě konstantní, střídala se pouze vrstva parazitů, která dané území mocensky ovládla. Samozřejmě, můžete s touto myšlenkou polemizovat, no ale to prokazování DNA je ryze technický, chemický postup, nevyužívá žádných ideologických náhledů na problém samotný…
  http://www.palba.cz/viewtopic.php?f=101&t=6596&hilit=st%C4%9Bhov%C3%A1n%C3%AD+n%C3%A1rod%C5%AF

  To se mi líbí

  • pepan napsal:

   kurňa, vypadlo mi to, že ty geneticky zkoumané ostatky byly nalezeny hluboko v současném gemánském území, aby to teda dávalo smysl:
   „… V říjnu 2008 uveřejnil Wolfgang Haak v Proceedings of the National Academy of Science článek o výzkumu hrobů starých 4600 let nalezených v Eulau, asi 50 km jihozápadně od Lipska. V hrobech byly pozůstatky 13 lidí, kteří zemřeli násilnou smrtí a pak byli přeživšími pozůstalými pietně pohřbeni. Na násilnou smrt poukazovaly zranění kamennou sekerou na kostech předloktí i lebek, na pohřeb pozůstalými předměty v hrobech – kamenné sekery, pazourkové nástroje a zvířecí kosti (zřejmé posmrtní potrava).
   V jednom z hrobů byl dospělý muž, žena a dva hoši. V DNA získané z kostí muže a chlapců se našla haploskupina R1a. Přesněji, její podskupina R1a1.(3) Genetická shoda DNA muže a chlapců potvrdila že šlo s vysokou pravděpodobností o otce a syny. A stronciová analýza ukázala že byli místní, žili v oblasti kde zemřeli. Nebyl to ale jediný nález R1a haploskupiny v kostech lidí kteří žili před začátkem letopočtu. V roku 2006 zveřejnil Felix Schilz práci o genetické analýze kostrových ostatků 19 mužů kteří žili před 3000 lety z Lichtenštejnské jeskyně. Ve dvou případech se našla haploskupina R1a. (4)….“

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Zajímavé na tom je to, že právě okolí Lipska je pozůstatek Srbské Lužice, tedy opět původně Slovanské osídlení, které ovšem nepřežilo německé tlaky, na rozdíl od naší kotliny. Lužice vlastně byla (podle dosavadních znalostí) nejzápadnější část slovanského osídlení, navazovala v podstatě na současné Polsko na východě a naše území na jihu.

    To se mi líbí

    • pepan napsal:

     ta pointa vtipu spočívá v tom, že zkoumané hroby jsou cca 5000 let staré. A to stěhování národů a anexe Střední a Východní Evropy Slovany měla, podle pověstí a historiků rozličného světonázoru probíhat až od třetího k pátému století našeho letopočtu. Do té doby měli předci zdejšího současného obyvatelstva pobývat v Pripjaťských bažinách a požírat čolky. Podobně jako Shrek….

     To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      Já vím, jen jsem podotknul, že právě kolem Lipska skutečně také bývala slovanská krajina. Ale odkdy…?

      To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      Zajímavá citace z Vocelovy knihy: Konečně podotknouti třeba, že někteří slovanští, ano i angličtí, badatelé se domnívají, že antické bronzy v krajinách na pravém břehu Labe se prostírajících jsou památky Slovanů, poněvadž prý tito co autochthoni tam přebývali.. Toto napsal J.E.Vocel již roku 1868.

      To se mi líbí

  • Joda napsal:

   „… že místní obyvatelstvo je ve své podstatě konstantní, střídala se pouze vrstva parazitů, která dané území mocensky ovládla …“
   To je zajímavá myšlenka. Já jsem byl jednou na přednášce o Velké Moravě a přednášející tam uváděl jako zajímavost, že dle archeologických nálezů se příslušníci vládnoucí vrstvy lišili od běžného obyvatelstva vzrůstem, tvarem lebky a pod. A že tzv. zánik velkomoravské říše byl v podstatě jen likvidací (vyhnáním, zabitím?) příslušníků vládnoucí vrstvy. Běžné obyvatelstvo žilo i po roce 915 dál na daných územích.

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    On je také problém v tom, že asi nevznikl člověk na několika místech najednou, ale opravdu se musel nějak šířit, takže spousta dohadů je založena na jakoby rasách. Ale dneska už zase víme, že byly jen dvě vývojové větve, kdy jedna překonala druhou a patrně ji asimilovala.

    To se mi líbí

   • Hudec napsal:

    To já jsem byl koncem 80.let minulého století na výzkumu v Mikulčicích, kde to vedl docent Klanica. Ten tvrdil, že jsou spíše alkoholický nežli archeologický výzkum a měl pravdu – musel jsem tam u nich přespat. Hezký den a večer to byl…..

    To se mi líbí

 4. cobolik pacholik napsal:

  slovanske narody neziju na mikrozenii,ci okolo ohnovej zeme,jak sa holota mnozila za tie tisicrocia,tak sa vsetko menilo,od reci az po prirodu,jasne vidiet,kde sa dnes vyskytuje ta slovanska holota a neprisla z mongolska,podla reci,zvykov a kultury je jasne,ktora bije,rus,to tiez ukrajinec,ci bielorus a cech,ci slovak toto iste so slovincom,srbom ci chorvatom a skade viem? v riti som sa naucil bo som snimi mal do cinenia,jasne,ze pepici to bratri bez be komentara.

  To se mi líbí

 5. cobolik pacholik napsal:

  bez komentara aj tie zasrane preklepy,idem makat.

  To se mi líbí

 6. jaa napsal:

  MT -připomeňte prosím někdo sklerotičce – jak rozdělit obrazovku na dvě okna, aby jedno mohlo net a druhé třeba excel. Vím,že to někde je ale už to hledám 3den. Dík.

  To se mi líbí

 7. Strejda Olin napsal:

  Pokud se rody, kmeny a národy stěhovaly z místa A na místo B, je nutné vědět KDY se tak dělo a PROČ. To dodnes nikdo neví, jen se dohaduje a kolik historiků, tolik názorů. V podstatě víme prd!

  Dost dobře si neumím představit zemědělce, který obdělává svá pole, má svůj statek a po staletí je jeho rod z tohoto kusu pozemku živ a má vše, co k životu potřebuje, že se najednou sebere a odejde někam stovky a tisíce kilometrů daleko. Že odejde někam, kde to nezná a tehdy nemohl znát. Hustota obyvatel byla řídká, volné půdy bylo v okruhu pár desítek kilometrů dost k obživě mnoha dalších generací. Napadá mě, že jednou z příčin toho, že lidé všeho zanechali a vydali se na strastiplnou a nebezpečnou cestu do nejistoty, mohly být klimatické změny a s nimi související neúrody a hlad. Obyčejný člověk neměl důvod se stěhovat odněkud z úrodných lánů Ukrajiny někam do západní Tramtárie.
  Dalším důvodem bylo, že se začali objevovat lidé, kteří ten důvod našli – být víc bohatý, mít větší moc, mít víc polí, otroků a poddaných, žít v blahobytu na úkor druhých. Národy expandovaly, obsazovaly další a další území, jedny vytlačovaly druhé, neustále se bojovalo a válčilo. Kdo ale válčil a expandoval? Sedláci, řemeslníci a kupci? Ne, ti začali emigrovat z nouze a bídy. Byla to aristokracie, kněžstvo, církve a buržoazie, jejich egoismus, sobectví a hamižnost. Od starověku přes středověk až po novověk a současnost.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Jenže v té době ještě nebyli zemědělci usazeni trvale na jednom místě, ještě pořád neuměli využívat půdu extensivně, takže naopak byli nuceni po několika letech putovat dále za lepší půdou. I kdyby to bylo jen o několik desítek mil. Trvalé usazování probíhalo až mnohem později, spíše v V. až VI. století. A tehdy už byly kmeny většinově na svých dnešních místech. Nesmíte do tehdejší doby zatahovat pozdější rozdělení společnosti.

   To se mi líbí

   • blbíš napsal:

    Navazuji na mý vysvětlení z 14:08 h..
    Pepanovi či Bavorovy nesmysly s tím DNA 5 tis. let starých koster či tou Lužicí, nebo o tom neusazeným zemědělství berte s rezervou! To byl jen chytrej zastírací manévr tý „ryze český vývojový fáze – cesty“ v Evropě! Prostě při těch svých delších procházkách tu a jindy zase tam, pohazovali kosti svých zemřelých (odtud také odborné označení tý kultury – pohazovači kostí -!!!, nebo jen tak z plezíru (ale pro to ještě není žádnej odbornej výraz), na truc Germánům zakládali tu a tam osady a jedna se jim zvlášť povedla, někde tuším u Lužice, nebo si občas něco utrhli ze stromů či vydloubli nějakej kořínek ze země, to se na výletech přece dělá, no a co má bejt?

    To se mi líbí

   • Strejda Olin napsal:

    Přechod od lovu a sběru k usazení se, k zemědělství a obdělávání půdy se uskutečnil v neolitu někdy v letech 8 – 5 tisíc let př.n.l.
    Již někdy 3 500 let př.n.l. znali Sumerové zemědělství a městské státy na čele s králem.
    Stěhování národů, odchod Markomanů, příchod Slovanů a Sámova říše se uskutečnily až v polovině prvního tisíciletí po Kristu. To již téměř 1000 let v našem prostoru žili Keltové a Germáni.
    Co jste chtěl tím „Nesmíte do tehdejší doby zatahovat pozdější rozdělení společnosti“ říci?

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Sumerové měli krále a slovanské a germánské kmeny se stále řídili kmenovým stařešinstvím. Ten vývojový rozdíl je přece známý. A pozdější rozdělení přece vychází z toho vývojového rozdílu. Mezi Slovany i Germány ta aristokracie v pojetí expanze ještě prostě nebyla. To sice fungovalo v Sumaru, Egyptě, pak Řecku, Fénicii a jinde kolem Středozemního moře, ale ve Velké Germanii (Germania Magna) či Sarmatii ještě byli lovci a pastevci.

     To se mi líbí

     • Strejda Olin napsal:

      To ale stále nevysvětluje, proč se lidé žijící v oblasti Dněstru (dejme tomu že Slované), vzdáleného přes 1000 km, rozhodli odejít, když žili v tak úrodné a plodné krajině. To by jich muselo být sto milionů, aby se na Ukrajině neuživili, takže přelidnění jistě nebyl důvod k migraci. V té době, tedy rámcově před 1500 lety, žádná ani malá doba ledová nebyla. Plus mínus stabilní podnebí tu máme tisíce let. Takže ani klima nebylo důvodem. Že by to byla touha po poznání? 🙂 To jistě ne.

      To se mi líbí

      • Bavor V. napsal:

       Ale oni se v podstatě nerozhodli nikam odejít, pouze samovolně postupovali za pastvou a také za novou půdou, protože ještě neznali ani trojpolní systém hospodaření. Takže se jim půda rychle vyčerpala a oni šli za novou. Zcela prosté.

       To se mi líbí

      • pepan napsal:

       -protože číst odkazy je zdlouhavé, tak zase spam:
       „…O stěhování národů mluví historikové kteří nejenže nemají ani ponětí jak vypadal život rolníka ještě před několika desítky let, ale nemají ani dostatek představivosti aby si to dovedli představit. Rolník se nemohl jen tak sebrat a jít. Obilí nelze hnát jako dobytek. Rolník musel počkat do žní aby sklidil úrodu, jinak by i s rodinou pošel hlady. Stěhovat se mohl tedy až od poloviny srpna, na místě ale musel být už před zimou. Nejen aby zoral pole, ale také aby si postavil nějaké obydlí kde přečká s rodinou a zvířaty zimu a taky aby nachystal píci pro dobytek. Času na přesun bylo proto málo. Rolník musel vzít s sebou taky veškerou úrodu a to je už problém. I když nějaké pytle možná měl, určitě ne dost pro celou úrodu. (Obilí se tehdy skladovalo v obilních jamách.) Jak utěsnit vůz aby se obilí nevytrousilo? Jak ho uchránit počas přepravy před deštěm? Jediné namoknutí by celou úrodu zničilo.
       Na krytí denní potřeby energie potřebuje tělesně pracující muž asi 3600 kcal denně, žena pracující na poli asi 2900 kcal. Kilogram chleba dodá 2500-3300 kcal, kilogram hovězího masa 1500-1700 kcal. Základem stravy bylo obilí, takže denně musel každý dospělý spotřebovat asi kilogram obilí. To je 365 kg ročně. Při tehdejším poměru zasetého a sklizeného obilí musel ale rolník vzít ještě 120 kg obilí na zasetí. Dvojice by tak musela vézt víc jak 8 metráků obilí. O nějakém „uskromňování“ je zbytečné mluvit. Člověk se může uskromnit pouze dočasně. Pak musí energii doplnit. Když pokračuje energetický deficit, po spotřebovaní tukových zásob člověk umírá. Vězňové v koncentračních táborech a gulagech umírali po 3-6 měsících. Dostávali sice stravu, ale mizernou. Na porovnání – absolutné hladovějící člověk umírá po 2 měsících.
       Nosnost vozů byla v té době 500-700 kg. Děti sice snědly míň, ale jen do 13 let. Pak se jejich energetická potřeba stává vyšší než potřeba dospělých. Stotisícový národ by musel tedy migrovat s 50 000 vozy. Kde je vzít a kde vzít dobytek co by je tahal? Mimochodem, kolona těchto vozů by byla dlouhá asi 500 km. Představa tak dlouhých vozových kolon křižujících Evropu je směšná. Kromě toho, Evropa už byla v 6. století osídlena, nikde nečekala na přišelce nedotčená půda.
       Podívejme se teď na snad nejznámější „stěhování“, na stěhování Longobardů. Jak už víme, po vítězství nad Gepidy se „odstěhovali“ do Itálie, prý na pozvání eunucha Narzese, protože Itálie byla po Gótských válkách „vylidněna“. Pod vedením krále Alboina se nedočkaví Longobardi vydali na cestu už o Velikonocích – 2. dubna 568. A hele, už v březnu 569 dobývali první Italské město na jižním úpatí Alp. Nejde o omyl, očitý svědek výpravy Secundus z Tridentu, potvrzuje příchod Longobardů do Itálie až na jaře 569. Zimu tudíž museli strávit někde v Alpách. Nakonec, proč ne. Zima v Alpách je nádherná. Dovedeme si představit řady vozů, stojících v metr hlubokém sněhu, a Longobardy slavící v chatkách z chvojiny Vánoce (byli už křesťané), zatímco dobytek klidně žvýkal… Co? Co žvýkal dobytek v zimě? A co jedli Longobardi? Neil Christie si myslí že jich bylo 150 tisíc, Jörg Jarnut že jich bylo 100-150 tisíc Wilfried Menghen odhaduje jejich počet na 150-200 tisíc, Stefano Gasparri mezi 100 až 300 tisíc a nejvyšší odhad uvádí pan Mackenzie, který ve svém článku „Germanic invasions (of Rome´s empire)“ udává že jich bylo kolem 500 tisíc. (8) Nikdo z nich si neláme hlavu nad tím, že aby přežili muselo by 100 000 Longobardů denně sníst asi 100 tun obilí. Ještě jednou – denně! Samotný historik Longobardů Paul Diakon (720-799) přitom píše, že Longobardi byli malý kmen – (gens parva) a měli malé vojsko (paucitas exercitus).
       Kdyby přišlo do severní Itálie 100 000 Germánů, mluvilo by se tam dnes nějakým germánským jazykem. Proč by přešli vítězní Longobardi na italštinu? A od koho by se ji naučili? Vždyť Itálie byla „vylidněna“. Doslova smrtelnou ránu ale dává bajce o stěhování Longobardů genetika. Jedinou oblastí v Itálii kde nejsou vůbec žádné R1a geny je právě – Lombardie. A právě v okolí Pávie, která měla být centrem jejich království. Longobardi pocházeli prý ze Skandinávie, kde je nositelem tohoto genu každý pátý, na jihu dokonce každý třetí muž. Jak to že v Lombardii žádné R1a geny nejsou? A není tam ani „skandinávský“ I1 gen. Tak na základě čeho mluví historikové o statisícovém národě Longobardů? Zcela určitě šlo jenom o malou válečnickou družinu vyhnanou Avary. Toulali se po Evropě hledajíc lid který by mohli vyžírat, ale odevšud je vyhnali jiní válečníci, až se na ně nakonec usmálo štěstí v Itálii.
       Z tohoto hlediska se jeví jinak i pověst o příchodu „národa“ Čechů. Čechy nebyly neobývané, „Čechové“ nepřišli do prázdné země, protékala přece mlékem a strdím. Národ by měl problém usadit se v ní. Ne tak válečníci. Stačilo vyhnat ty předešlé. Pověst o moudrém praotci (vůdci) se vypravovala po večerech, až se stala pověstí celého kmene (i rolníků) a poté i pověstí celého národa. Pověsti mívají reální základ.
       Germáni jako pospolitý lid nikdy ve východní Evropě nežili. Mapka Mr. Petra Mackenzieho podle které žili začátkem 6. století všude v Evropě Germáni je jenom pangermánským blouzněním. (Jde o pána který odhadl počet Longobardů na půl milionu.)…“

       To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Nežrali jenom obilí. Taky hodně lovili a sbirali. To dělá každej, kdo chce exodus přežít.
       Krom Židů ovšem. Těm padá mana přimo z nebe.

       To se mi líbí

      • pepan napsal:

       ono to nemá smysl reagovat, no mě vrozený altruismus mi nedá. Při předpokladu přesunu, budu skromnej tisícihlavého „národa“, sice rozdrobeného do menších tlup, nebude ve směru pohybu dost lesních a polních zvířátek. Včetně třeba veverek, ježků a syslíků kterými vyhladovělí migranti také nepohrdli, nemluvě o divočácích. Voni se lovem totiž přiživovali i domorodci bydlící na trase a nehrozilo nějaké přemnožení zvěře, jak to známe dnes.
       Možná je sebeuspokojující na vše prosazovat svůj „názor“, ale bylo by vhodné jej mít podepřený aspoň nějakými znalostmi. Jinak je to hlas Brouka Pytlíka.
       O praxi stěhování sice ne národů, ale početného vojska vyprávějí kroniky v případě Džingischánovej Mongolů a jeho spojenců. Rok, někdy i dva před „multikulturní a obohacující“ misí menší jezdecké oddíly vymordovali ve směru pohybu veškeré místní obyvatelstvo. A to v pásu, pokud mě paměť neklame, minimálně třicet kilometrů širokém. A to jen proto, aby měli dostatek píce pro koně.
       Svědčí to spíš o dokonalém naplánování, než o nějakém náhlém „popudu“, jak je nám předkládáno v současnosti se „Syřanama“…

       To se mi líbí

 8. Renard napsal:

  Já si jako nejvýznamnější sdělení z toho článku beru tu zvýrazněnou myšlenku, že dobyvačné hordy přicházely k hotovému a snažily se toho zmocnit – na rozdíl od pravděpodobně obvyklejšího přirozeného postupu, spočívajícího v hledání nových prostředí, ať už pustých, nebo obsazených někým, kdo je svolný s mírovou výměnou zboží, služeb, zkušeností – a konec konců i genetických informací 🙂
  Myslím si, že představa pozvolného pronikání slovanských kmenů do dnešního prostoru, která se i mně zamlouvá, není nakonec v rozporu ani s legendami. Ten, koho ony označují za praotce a dávají mu jméno Čech, mohl být prostě jeden z těch rodových nebo kmenových vůdců, kteří se svou skupinou pronikl do nových oblastí – třeba ani ne tak moc vzdálených od těch dosavadních. Anebo ještě spíše to bude vypravěčský symbol několika či dokonce mnoha takových příběhů. Zrovna tak mi připadá celkem normální, že lid, který se věnoval zemědělství a řemeslům, mohl víceméně dobrovolně přijmout nabídku nějakého válečníka ovládajícího bojovou skupinu, třeba i původem z jiného národa (jako byl Sámo), že je bude chránit výměnou za poslušnost a materiální podporu. A stejně dobře jsem ochoten věřit tomu, že když takový vůdce začal svou moc zneužívat, mohli se proti němu semknout a odstranit ho postupy v té době obvyklými. Jelikož už se asi nedozvíme, jak to bylo doopravdy, můžeme jen vytvářet hypotézy a řídit se pravidlem, že nejpravděpodobnější je ten nejjednodušší výklad a ne nějaká překombinovaná konstrukce.
  Hlavně ale mějme na paměti, že ti, kdo se k nám (míněno do Evropy) derou dnes, přicházejí právě jen proto, že tu z čeho brát, ale většinou nejsou ochotni a ani schopni k tomu nějak přispět. I ti tzv. barbaři, kteří ovládli západořímskou říši (podle všeho hlavně proto, že už ztratila morální sílu), alespoň obdivovali její úroveň a celá staletí se snažili ji napodobit a nějak na ni navázat. Ti dnešní ale zřejmě touží vysát, co se dá, a pak zlikvidovat zbývající trosky a nahradit je něčím jiným. Je dobře, že se proti tomu zdvihá stále silnější odpor, který by měl smést i ty, kdo se tomu snaží napomáhat zevnitř.

  To se mi líbí

  • M-T napsal:

   Kdybych to uměla vyjádřit jako Vy, tak to napíšu stejně 🙂
   Tak aspoň přidám další palec +

   To se mi líbí

  • Strejda Olin napsal:

   Video. Když se všechny dílčí a jednotlivé události spojí, jde z invaze příživníků a hrdlořezů opravdu strach. Nikdy jsem takový pocit strachu nezažil.

   To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Ne? Tak ho vynásobte aspoň pěti a jděte se připravit. Zbrojní průkaz, zbraně a tak. A nebo ne-a pak si nestěžujte. KSČM Vás neochrání. Ta zmizí v Rusku ještě předtím, než se něco stane. Kromě Valenty. Ten si proklamativně nechá uříznout hlavu už tady. K tomu účelu si nalepím plnovous a půjdu se na to podívat.

    To se mi líbí

    • blbíš napsal:

     … já nemusím lepit, ale půjdu se taky mrknout 😀 +++

     To se mi líbí

     • blbíš napsal:

      Kubal se ptal na chodníku před SMEREM co to znamená, že Slováci nedali hlasy SYSTÉMOVÝM stranám !!! Nevíte náhodou koho, nebo co tím chtěl ten intervjůk říci?

      To se mi líbí

     • vonrammstein napsal:

      A bodejť. Znám toho zmrda osobně. Kdysi se pokoušel o moji současnou paní 😀
      Dodnes je k dohledání na různejch seznamkách. Bez šance 😀
      Neexistuje ve známým vesmíru nic tak marnýho, jako poslanec Valenta. Dvakrát mi utekl zpod pěsti jen díky intervenci mojí milovaný paní. Nemá ráda násilí. Já v odůvodněných případech ano.
      Byl jsem u toho, když slavil přijetí do parlamentu. Zastavil mě-fyzicky-personál tý hospody.
      Škoda.

      To se mi líbí

      • blbíš napsal:

       jen jestli ses nezastavil o ty jeho tituly PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. ……? 😀

       To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Ale kdepak. Tituly na mě dojem nedělají. Znám spoustu báječnejch lidí, co nemaj ani maturitu. A taky spoustu zmetků, co maj štyry tituly. To není měřítko. Valenta je zmrd prostě proto, že je zmrd. Kdybys slyšel jeho inaugurační halekání v hospodě, šel bys ho zabít taky.
       Pravda je, že když se ho na něco zeptaj třeba Parlamentní listy, dávaj ty jeho plky smysl. Takže úplnej debil to nebude. Ale zkus ho potkat v hospodě, kde se cejtí mezi svejma a „povolí si kravatu“. Na to se dá odpovědět jedině šibenicí.
       Nazdar, kočko.

       To se mi líbí

      • cobolik pacholik napsal:

       hele air force base,si taky zbitnik znamena rvac,bo barz neverim,vacsina takych nepise na takych slusnych a prechytrych strankach jak bavorovo,bo oduvodneny pripad nastupit bit sa pre zenu,ja len ak jej hrozi nasilie,inac,ani bohovy,bo vies zenska to nevyspytatelny tvor a moze ta mat rada ,ze mas v palici,co nepochybujem,nemusi hrat hlavnu rolu,ani remeslo v slipach nemusi hrat hlavnu rolu,a predstav si ani prachy,staci,ze mas peknu rit,jasne ,nie ze saleju len za tym,ale myslim,ze mas aj peknu rit,co ked som sa to dozvedel pred rokamy a potom pytal zien,co poznam a vedia,ze som pojeb,predstav si pravda a dost velka a to nepisem jak spestrenie vecera,bo to so mnou zmavalo,ze aj zenam sa paci rit,co o chlapoch to bite…

       To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       To není o soupeření, čobolíku. Moje paní by si o toho zmetka ani tu řiť neutřela. Mně to vědomí, že to kdysi zkusil, nic neříká. Taky jsem v minulosti spáchal spoustu chujovin.
       Já vycházím z aktuálního stavu. I kdybych o tom potratovi nikdy předtím nic neslyšel, stejně bych po něm v tý hospodě vystartoval. Protože jestli něco opravdu nesnesu, tak je to nabubřelej, pyšnej, hlučnej, sebevědomej, do Parlamentu čerstvě zvolenej kariérní komunista.
       A poď, Petřepavle..

       To se mi líbí

    • Strejda Olin napsal:

     Pane von R., jak souvisí obsah videa s KSČM?

     To se mi líbí

  • cobolik pacholik napsal:

   ty terajsi doktori,specialisti od pc ty prevladaju,artisti vsetkeho druhu od pisma,divadla,filmu,malby nemyslim izieb,poniektory rolnici a kamenari,nic nechcu nove,chcu si zachovat len svoju kulturu a zvyky,co sa im ani necudujem bo kazdy chce svoje udrziavat a ma na to neodlucitelne pravo,my nie sme debilkovia,co nevieme uznat prava druhych,(jak v saudi arabia stale sa tu opekujem az trapne)ale nikde som oficialne nepocul,ze to ony prisli do nas,do europy a v prvom rade ,ked nie slusnost po mojom povedane kurva my ty doma,aby respektovali to,co nasa minulost,pritomnost nabubodovala,medzitym par krat rozbila na sracky,potom zvelebila na nas obraz a nie na ich obraz,ze poniektore skupiny,nebudem menovat na cele so zapadom s nasim prizdisravanim treba uznat,ze im tam narobili bordel,tak ked sa chcu kajat,tak sa mali nas pytat,ale jasne ,ze sa ani predtym nepytali,ked isli narusit ich pokoj,preto my hlavne poniesieme ten kriz,ktory sme si samy vyrobili,bo kurva trebalo nan pribit tych judasov,ked zacinali tych od alaha rusat,bo teraz odbocim jak furt,bo ja do boka,ked prisli hosi z iranu do italie robit biznis,co nemam nic proti nikomu a moze byt aj majka z gurunu,tak,ked ich vodili po ich historii,tak museli ,sochy,obrazy a necudne vyjavy,zahalit,bo navstevnici z iranu si tak priali,bo po mojom chujove pre ich oci a vyznanie a hned mi huklo,ked som to cital so zjezenymi vlasami a usi mi behali jak somarovi,co sa vzoprie,ze tym panom z iranu,nevadi,aby si nieco od takych debilov kupili a robili s nimi biznis,to uz necudne vytvory nevadia a hned som dostal zachvat sialu,hoci italia to nie moj dom,ale vzdialenejsi sused,co mi nejak nevadi,teraz uz nan seriem,ze zapreli svoju mat,jak judas kinga za 30 zasranych striebornych,bo som dumal dalej a vy dumajte tiez,co to za holota,ze sa tak ohne pre peniaz,aj prutik okolo torysy na vrbach sa ohyna,ale ,len do uritej medze,potom praskne a taliani su u mna za hovna,ze sa tak ohli,jak posledny lokaj bo ja vacsinu beriem jak ja zil,jak sa musel tiez casom ohnut a ohyban,ale tak?hned mi dalej v tej drotaskej palici siblo,a co ajatolah pacholiku,ked v nom drieme take buranske zmyslanie jak mam ja,hned mu tiez tuklo,takej falosi a pretvarke to neverit,ani nos medzi ocami,to myslim talianov,politicky zmyslajuci povie,ze drotariku jses debil a hnup,respektuje sa len ich kultura a ja by mu povedal, a kde ty spravny chumaju nasa kultura?vlastne neviem,ci ajatolahy,chceli samy pokukat,ci podla protokolu im to vtisli,co vy na to pepici?keby vasa vlada tak urobila,bo ja malem nemal,co zrat,tu v tej riti,nie z pijanstva,ale nechcel som robit u takych ajatolahov,co ma mali za handru,domov som peniaze svojej holote neposlal,bo som nerobil,nezdochli ani oni ani ja,mal som mysliet politicky,ci tak drotarsky,jasne nechcem tu robit nejake vedy,ci sympozia,chcem,ze by holota dumala,bo nase nacie sa vdy ohynali a pchali tie debilne hlavy z jednej do druhej riti,co vo vacsine pripadov myslim nemuseli,aj tak tie riti,nas mali v prdeli nazdar a dumat a hlavne zcat aspon kamenom hadzat…

   To se mi líbí

   • cobolik pacholik napsal:

    to som debil,kontroloval som a aj tak preklepov do aleluja,pane boze pomoz rebelom…ja viem,bude myslene,vidis hnupe,kontrolujes a aj tak pises jak z osobitnej,co delat som z osobitnej,barz mi toto prirovnanie nepasuje,bo ja videl ziakov v osobitnej na vyucovani a mal pijaka kamarata co tam ucil 30 rokov,ten mal velmi tazke zamestnanie,ja by tam skoncil naisto za katrem bud bohnic,alebo vladic.

    To se mi líbí

 9. jaa napsal:

  Jak jsem tak koukla na slovenské volby… s ejúniijními financemi se ejúmii pomocí slovenské kavárny zadařilo….Bude-li následovat to co u nás / Paroubek/…pojedeme z kopce a foftem…demontáž Visegradů a konec národních států , barevná v Maďarsku a Polsku..pod taktovkou ….uff…

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.