Jak se Boiohaemum nestalo Bohemií


Snad si ještě budete pamatovat, že naše současné území před příchodem Slovanů obývaly kmeny Keltské. Podle prvních z nich dostalo naše území i latinské pojmenování Boiohaemum, čili domov Bojů.  Leč narazil jsem na dílo jistého Dr.Jana Slavíka vydané roku 1903 v Hradci Jindřichově. A ten na základě rozborů děl starých řeckých a  římských historiků, tedy Ptolemaia, Tacita , Strabona či Hérodota dochází k závěru, že naše území dostalo své pojmenování omylem. Bójové zde prý nikdy nesídlili. Jednalo se o málo početný keltský kmen, který se usadil na sever od Dunaje, ale nikoli v území, které Ptolemaios označuje Germania Magna (Velká Germanie). A slovem Germania Ptolemaios rozumí území na sever od Alp, tedy včetně české kotliny, bez ohledu na skutečné obyvatele. Stejně tak, jako je oblast jihozápadní Evropy označována jako Galia. Podle Slavíka pak byli Bójové vytlačeni na západ do míst poblíž kmene Helvétiů a zde pak byli označováni jako Bojuvari, tedy příchozí ze země Bójů. Tento název byl základem pro současné Bavarii, tedy Bavorsko.

Stejně tak Slavík popírá jakoukoli přítomnost germánského kmene Markomanů. Ti se podle jeho rozboru Ptolemaiova díla měli pohybovat v Hercynském lese, tedy opět mimo naše území. Zde je prý opět trochu rozpor v pojmu Hercynský les. Ptolemaios a ostatní historici takto označují veškerá horstva východní Germánie, tedy včetně Alp, s výjimkou Gabréty, tedy Šumavy. Markomani sídlili na bavorské straně Gabréty, tedy  opět ne na našem území. V úvahu tedy přichází další kmen zvaný Kvádové. Ti ovšem měli obývat část Moravy a Slovenska a podle etymologie názvu se mělo jednat o Slovany. Kvádové, či Kuádové snad od slova kúti, tedy kovati. Kvádové tedy byli zpracovatelé kovů, kováři.

GermaniaMagnaPt

Kdo tedy žil na území Bohemie?

Na naší straně Gabréty to měli být Sudinové „jichž domov byl tudíž v jižní polovici Čech. Kmen tento dosud připomínají tu místní jména: Sudomiř (dvakrát), Sudoměřice. Sudiměřice, Sudějov, Sudin, Sudislav, Sudislavice, Sudkovice, Sudslav. Jméno jejich připomínají i hory Sudety. Co se jména týká, tož třeba toto srovnati se slovy jak sud (nádoba), sudýnek (košík), suden (košík, police, střez, misník). Slova tato kmene sud znamenají tu obydlí, neb co k obydlí ná­leží a možno tu poukázati ke jménu Sysel, Susel (Suselci) = obyvatel pevného sídla, jakož i ku kelt. (wallis) sudd, sudden, suss, znamenající stáj. Sudyni jsou tudíž obyvatelé pevná sídla mající a rovnají se tu našim Sedličanům.“

Jaké bylo další osídlení krajiny uvádí Slavík takto:

„Markomany v sídlech při řece Moravě Pt. (Ptolemaios) nezná. On uvádí v téže krajině v sídlech Markomanů národ Baimů-Bémů. V pozdějších, středověkých zprávách nalézáme tam, kde dle Pt. byli Baimové-Bémové lid nazvaný Beehaimi, Boemany. Z pravidla má se za to, že kdekoliv se mluví v starších zprávách o Beehaimech, Boemanech neb Bémech, že sluší názvem tím vyrozumívati Čechy, resp. obyvatelstvo nynějšího království Českého. Tento názor jest mylný. Do IX. století netvořili, pokud známost naše sahá, nynější Čechy jeden celek ale více celků obý­vaných zvláštními kmeny: Sedličany, Pšovany, Litoměřici a t. d. a jen jeden z nich a sice obyvatelé Podřipska-Pražska zván byl Čechy-Bémi.

Takže je Bohemia ten správný název?Bavor podpis_rex2

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Bavorovy poznámky se štítky , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

50 reakcí na Jak se Boiohaemum nestalo Bohemií

 1. vonrammstein napsal:

  Těžko říct. Etymologie taky není neomylná, zejména ta stará. Spokojil bych se s Čechií. Naproti tomu se nikdy nesmířím s Českem.

  To se mi líbí

  • K-k. napsal:

   souhlas!

   To se mi líbí

  • Jos napsal:

   Však také zhovadilé česko bylo zavedeno normálním podvodem.

   To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Počkejte ještě dalších 50 let a také zmizí jako svého času nenáviděný patvar ČESKOSLOVENSKO.
   Třeba to bude Severní vilájet. Co my víme, že?
   Jinak jako pravidelný čtenář časopisu Lidé a země znám pojem Česko od sedmdesátých let. Mezi geografy bylo běžné. Ale nemíním rozvíjet diskusi na překonané téma.

   To se mi líbí

   • Jos napsal:

    To snad máme geografy kteří neumějí česky, používají jazyk kontaminovaný slovenštinou a svévolně přejmenovávají zemi ve které žijí miliony lidí a ve které jsou totální menšina bezhlavě následovat?

    To se mi líbí

 2. severočech napsal:

  Ad Česko. Odsouzení se mi zdá ukvapené, Čechie, Polonie atd. není česky (slovansky).
  Naopak koncovka -sko je v češtině pro označení zemí běžná (Rusko, Polsko, Maďarsko, Finsko atd.)

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Čechie je slovanská. viz Rossia, Serbija, Makedonija, Balgaria…

   To se mi líbí

   • Hudec napsal:

    No jo, ale česky se to řekne Rusko, Srbsko, Bulharsko. Takže to možná je v jejich řeči slovansky, ale nezní to moc česky. Ovšem myslím, že tohle jsou už celkem žabomyší spory. Mě by se sice také libozvučně líbila „Čechie“ či „Čechia“, ale Česko už se celkem ujalo tak co s tím naděláme.

    To se mi líbí

    • Jos napsal:

     A na př. Itálie bude co – Italsko, V tom je zakopaný pes. Novinářům, moderátorům v TV a podobným je to fuk. Ačkoliv právě oni by se měli start o kvalitu svého, vlastně pracovního nástroje, jazyka. Místo toho klidně ze všech sil šíří historicky, jazykově i logicky nesprávný výraz.

     To se mi líbí

  • oh napsal:

   Francouzsko, Anglicko, Belgicko, Italsko..
   Takové Česko mě tahá za uši dodnes.

   To se mi líbí

  • Jos napsal:

   A vy jste severočechu co? Čes, Česk nebo Česák? A vaše žena je snad Česa nebo probůh Česačka? Výraz česko je vadný z řady důvodů. A předkové to jasně vnímali a proto ho nepoužívali. A tak na př. v písni Hej Slované zpívali: Oře tam Čechie, máti naše drahá……. Dokonce ani Ottův slovník naučný výraz česko neobsahuje.

   To se mi líbí

   • Ahele napsal:

    Jenže, měli Československo, nyní máme vztahy česko-slovenské nebo česko-polské,
    slovníky taktéž česko-německý např. , církev Českobratrskou. Máme Českou Lípu a Český Těšín. Že mě Česko dodnes tahá za uši je fakt, ale s Čechií by to bylo totéž ne-li horší.

    To se mi líbí

    • Jos napsal:

     Omyl neměli Československo, v době kdy se zpívalo Hej Slované měli Rakouskou-Uhersko. A proč by byl problém s Čechií která se používala běžně několik set let.

     To se mi líbí

     • Ahele napsal:

      Předkové neměli Československo? Ti, které máte pravděpodobně na mysli vy měli ještě předtím Království České nebo Země koruny české. A Čechie v té písni představuje bájnou ženu ochránkyni české země.
      „A strážný duch země české, slavná Čechie, když letěla v noci nad šťastným domem, žehnala svatýma svýma rukama šlechetné té české rodině.“
      Čechii najdeme dnes hojně v názvech např. sportovních klubů. Myslím, že i nějaký hotel se tak jmenuje. Obdobně je to např. s Bavarií, což je obdoba Čechie ve smyslu patronky země. Snad existuje i pivo Bavaria.

      To se mi líbí

 3. Hudec napsal:

  Teď jsem se (opakovaně) začetl do knihy Radka Fukaly „Velká válka s křižáky 1409 – 1411“ (nakladatelství Epocha 2011) a autor tam v úvodních kapitolách přibližuje vznik polského a především Litevského státu a také státu křižáckého v Pobaltí.
  Nikoliv někdy před dvěma tisíci lety, ale ještě ve 13./14. století se na území dnešní Litvy, Běloruska a Ukrajiny nalézala pro nás neproniknutelná změť etnických skupin Žmudínů, Rusínů, ale i Židů atd., kteří se možná (spíš ale ne) cítili být Litevci (někdy z donucení) ve „státoprávním“ smyslu, ale jinak cítili především silnou příslušnost k údělu příslušného knížete, kde žili (Vilno, Polock, Volyň atd.), nebo přímo k městu.
  U Polska už to mohlo být trochu jinak.
  Proto se mi zdá logické, že u obyvatel naší kotliny se v dobách, o nichž je dnes řeč, o žádné jednotné etnikum, jednotnou společnost jednat nemohlo. Chci tím říci, že závěry dr. Slavíka se mi zdají pravděpodobné.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Etymologie je sviňa. Dr.Slavík si třeba obyvatele jižní části Čech docela prostě vymyslel. Když vezmu základ slova Sudini = Sud, vyjde mi v dnešní podobě süd, čili jih. Etymologie je prostě sviňa.

   To se mi líbí

  • hans napsal:

   Proto se mi zdá logické…

   1. Ta „východoevropská změt“ se stane proniknutelnou, když si uvědomíme, že 95% lidí na území dnešního Běloruska a ne-stepní části Ukrajiny se pokládalo za Rusy.
   2. Počínaje cca 7. stoletím všechny prameny bez výjimky pro slovanské obyvatele naší kotliny uvádějí vždy pouze jedno etnikum a jeden politický celek, jeden kmen, totiž Čechy. Fantazie 19. století o českých pidikmenech netřeba brát vážně.
   3. Slavík, stejně jako Václav Hájek z Libočan, nebo u janiky vytažený Winter, patří v nejlepším případě do historie vědy, Slavík hned vedle lidí, co si mysleli, že Kolumbus na konci oceánu přepadně přes okraj světa atd.

   To se mi líbí

   • Hudec napsal:

    A co třeba Doudlebové, panu Bavorovi jistě blízcí?

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Kdož ví, kdo to vlastně byli ti Dúdlebi. A jaký měli vztah ke Slavníkovcům.

     To se mi líbí

     • Jos napsal:

      A kde se vzali Slavníkovci? V historii se objevili náhle z ničeho nic a hned byli vyvražděni.

      To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       No to je přece jasný. Hned potom, kdy se ke svýmu vlastnímu překvapení bez varování zhmotnili, nasrali tím Přemyslovce, kteří ostatně taky neexistovali. Když to vykrátíte minus nulou, dostanete pravděpodobnej obraz starších českých dějin.

       To se mi líbí

 4. Strejda Olin napsal:
  • Jos napsal:

   Na Vikipedii si v tomto případě dejte pozor. Heslo natvrdo ovládáno skupinou propagátorů česka a nelze tam opravit ani největší chyba a řadu řekněme účelových podvůdků..

   To se mi líbí

  • Rosťa napsal:

   Nevím, zda ten článek existuje. Nicméně je k dispozici dost článků, kde Peroutka lezl Dolfovi do zádele ( viz nadšení nad likvidací Židů ). Kdyby se kolem Peroutky držel zobák, nikdo by se v tom tak nešťáral a tato tzv. ikona žurnalistiky nemusela být vystavena v nedbalkách. Třeba už jen proto, že mraky lidí vůbec nevědělo, kdo dotyčný novinář je. Nejsem sice Sibyla, ale troufám si tvrdit, že po několika odvoláních Hradu vnučka utře.
   Dle mého názoru celá akce byla zinscenovaná v rámci kampaně za účelem dalšího útoku na prezidenta, přestože on nemínil Peroutku jakkoliv dehonestovat. Doba byla zlá a hrát si geroje nebylo jistě to pravé ořechové. Peroutka byl dost chytrý na to, aby věděl, že hrdinů jsou plné hřbitovy. Takže selhal, stejně jako by v této kruté době selhal téměř každý, což v podobném duchu řekl i president. Dnes se většina novinářů chová jako dobytek a to tu žádný Dolfa neřádí.

   To se mi líbí

 5. tata napsal:

  Ktomu soudu už i soud podle mě stratil dávno nestranost a selský rozum……..podle mě jak já chápu věci vubec se prohlášení ZEMANA NEDÁ považovat za urážku……..nanejvíše nepodařené srovnání…………je přece jedno jestli doslova nexzistuje danný článek……..mnoho jiných co sem četl to minimalně dokazuje že se napsané dá vykládat s mnoha význami i vyznamově co prohlásil Zeman,normálně podle mě to soud měl smést ze stolu že zde nedošlo k prokázané co by se dalo považovat za urážku.už jen proto že by se ted každy mohlo soudit kvuli každé pitomosti a zavalit soudy nesmyslnými žalobami

  To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Máte tato pravdu, ale už teď i tady se našli dva kalousci s minusy pro vás, a což teprve až bude ÚS řešit Zemanovu ženíškovelezradu.
   I soudní moc je jednou mocí která si uzurpovala nejen nadstandartní platy, ale i nadstandartní vedlejší, samozřejmě nezdanitelné, příjmy bokem. Žijí v symbióze s některými, zvláště mnohými, politiky. Ještě se dočkáme věcí. Tady by pomohl jen soudce Lynch…

   To se mi líbí

   • Jos napsal:

    Já bych navrhoval žalovat teď Peroutkovy dědice za Peroutkovy pomluvy Vladislava Vančury, které Peroutka v Přítomnosti systematicky publikoval.

    To se mi líbí

 6. Jos napsal:

  Základní podfuk autorů oné stránky je fakt, že z historie klidně vyškrtli několik set let vžitý a velmi frekventovaný název Čechie. A tváří se jakoby neexistoval a nebyl používán. Což je účelová lež snadno vyvratitelná nahlédnutím do děl známých autorů (na př. Denise, Pekaře a dalších). Vlastně v podstatě vyškrtli existenci velehory Čechie a podstrčili čtenářům krtčí hromádku zvanou „česko“. A to vše hlavně proto, by nemuseli vysvětlit proč vlastně chtějí zemi přejmenovat. A to je to co ve skutečnosti dělali a dělají.
  A tak na příklad píší cituji: “ česko… je ve významu Čechy doložen již z 18. století, od 19. století se objevuje též jako označení pro celé České země .“ To je opět lež. Ve skutečnosti bylo od 18. do konce 19.století doloženo dohromady 6 užití výrazu „česko“ (a jednou na Slovensku) a to je vše. A podobně jako v nejstarším uváděném textu z roku 1777 „Tak vidíme při zemích německých Česko, Moravu, Rakouské Slezsko.“ kde je česko vlastně podivný až obskurní tvar výrazu Čechy ve všech ostatních doložených textech v žádném případě nelze tvdit, že „seobjevuje též jako označení pro celé České země“. To zcela lživé tvrzení. Má se tím odůvodnit, proč by vlastně výraz česko měl zahrnovat celou Českou republiku. Ovšem česko se objevilo 6x za 100 let. Neujalo se. Ani předkům se jevně nelíbilo a vytrvale používali výraz Čechie. A takto četné použití výrazu Čechie najdete snadno na př. v jedné kapitole v Pekařově díle O smyslu českých dějin.
  Nakonec nám arogantní a agresivní propagátoři (a vím o čem mluvím, přišel jsem s nimi asi 3x do kontaktu, naštěstí jen písemného, a ve své aroganci sahali až k denunciacím) „česka“ připravili pěknou perlu. Podle nich je anglickým ekvivalentem názvu republiky Czechia.Takže anglicky se jmenujeme Čechie, zatímco česky se vlastně jmenujeme slovensky „česko“. Pěkná absurdita.
  Česko je příšerná patlanina prosazovaná podvůdky a politickou podporou ze strany nejméně jednoho téměř negramotného senátora z Moravy jménem Šula. A ty tlaky tzv. Jazykovědců pocházejí hlavně z Brna.

  To se mi líbí

  • Jos napsal:

   Omlouvám se, to patří pod strejdu v 2.3.2016 (11:22).
   Nějak to odskočilo.

   To se mi líbí

   • Rosťa napsal:

    Vám ti Brňáci musí ležet hluboko v krku. Že vy budete Pražák.

    To se mi líbí

    • Jos napsal:

     Rosťo to není ani o Brně ani o Brňácích. Já tak mám půl příbuzenstva. Narodila se tam moje matka. To je hlavně o brněnské části Ústavu pro jazyk český AVČR. Možná to nevíte, ale při státních zkouškách dejme tomu v Brně je přinejmenším netaktické odvolávat se na učebnici, kterou napsal Pražák… obráceně to samozřejmě platí také. Ale ty bludy o česku pocházejí v největší míře z brněnské části Ústavu pro jazyk český AVČR. Jmenovitě na př. L.Čižmárová, ta je v tomto oboru manipulace eso. A také je to o stavu jazykovědy v českých zemích. Hlavní závěr z toho všeho, po prostudování všech dostupných materiálů ale i dalších zkušenostech je tento: S názorem jazykovědců netřeba se zabývat.

     To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Josi, pojem Čechie je tedy poměrně nový. Argumentujete Denisem a Pekařem. To zcela jistě nejsou staletí od publikování. Ernest Denis navíc nepsal česky ale francouzsky. Těžko tedy argumentovat o jeho českých výrazech. Zbývá tedy jen Josef Pekař. A proti němu zbytek historiků, geografů, etnologů atd., kteří pojem Čechie nepoužívali.
   Čechie známa spíše z alegorických představ mýtické ženy, která symbolizuje národ. Jméno Česko proniká stále víc a víc do podvědomí. To, že se někomu nelíbí je kompenzováno tím, že jinému se líbí. A většině je to samozřejmě jedno.
   Dnes je jasné, že je rozhodnuto.
   A ten článek ve Wikipedii je při soudném pohledu velmi kvalitně napsaný. Má plno dobrých argumentů. Za připomínku je možné brát, že se vážně nezabývá jinými, bohužel moderními, novotvary, které se nezapsaly do obecného povědomí.
   Poptal jsem se dnes několika lidí co jim říká Čechie. Výsledek je nic nebo nějaká mýtická postava z doby obrození. A také dlouhý motocykl Böhmerland. A sportovní klub. Toť vše. Že by to byla země nikoho ani nenapadlo.

   To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Jojo, Čechie pro tři jezdce za sebou… Světovej unikát. Jako Čechy.

    To se mi líbí

   • Jos napsal:

    Ale fuj, strejdo. Já jsem uvedl příklady, nikoliv výčet. To je od vás demagogie. Také mne udivujete s Denisem. Já totiž české vydání Denise vlastním. Takže zkuste nahlédnout třeba do Konce samostatnosti české. To vaše povídání o mýtické ženě, to je přesně plk se kterým vylezl Trávníček. a už tenkrát to byl výmysl ignorující fakta. Jenže vy fungujete na základě domněnek. Já si to před lety poctivě nastudoval. Takže vím, že je to zkreslení reality věcí.

    To se mi líbí

    • strejda napsal:

     Ach Josi. Konec samostatnosti české je kompletně na internetu ke stažení. První kapitola se jmenuje ČECHY V POLOVICI XV. STOLETÍ.
     Čechie že není pojem pro mýtickou ženu? To mám všechny ty obrázky a básně spálit? Čemu by to pomohlo?
     Víte, já nefunguji na domněnkách. Denise jsem přečetl, spíš pro doplnění znalostí o tom co se znalo před sto lety. A o mystické Čechii mám dokladů habaděj. Konec konců, Vy také. A že jete poctivě studoval? To Vás jistě ctí, ale je to argument zcela irelevantní.
     Takže, nic ve zlém a otočme list.

     To se mi líbí

 7. vonrammstein napsal:

  Opravdu jsem nechtěl vyvolat diskusi na téma „Česko jo, nebo ne ?“ 🙂
  Ale stalo se, což znamená, že téma není zdaleka mrtvé.
  Ačkoli se s Josem ani trochu nemusíme, tak za dnešní debatu dík, to jsou moje barvy.

  To se mi líbí

 8. Rosťa napsal:

  Hele, čehúni, co to tady řešíte? Česko, Čechia, Čechie a další patvary. Ústav pro jazyk brněnský toto zásadně neuznává a proto po několikaletém bádání došel k jedinému dokonalému názvu pro tuto kotlinu, kterýžto sem vlastně už přinesl praotec Morava. Tento, jak známo, měl tři syny. Kazimíra, Strýce a transvertitu „Libuši“, kterýžto původně, než začly fachčit hormony, byl vlastně Luboš. Ten vystoupil/a na Monte Bú ( pro nebrňáky Kraví hora ), řka: „Vidím město veliké, jehož sláva se ombudsmanky Šabatové dotýká. I proto Brno hlavním městem bude. A když čehúni zlobiti nebudou, pojmeme je pod naše ochranná křídla“.

  To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   To se prafotr Morava ovšem dost seknul, páč netušil, že Ramštajn má v bibliotéce za betlí Velký slovník hantecu, takže hravě dokáže, že v překladu do lidštiny cintnul cosi dočista jinýho. Jen co se pro něj na tu Vysočinu dostanu, hodí z toho cara do porculánu a vodvandruje, vodkud přitáh!

   To se mi líbí

   • Rosťa napsal:

    My, co jsme se v Oltecu narodili se neřídíme knížkami. A abych pravdu řekl, já jsem takovou knížku nikdy nečetl. Občas někde úryvky přečtu a vím, že jsou tam novotvary, které se nikdy nepoužívaly. Je to kšeft, stejný, jako když se Donutil natřípá s Frantou Kocourkem. Každá kačka dobrá.

    To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     Jasně že jo. Mám kliku, že komunikuju s rodilejma Brńácima, co držej lajnu a tyhle novotvary používaj fakt jen jako koření. Asi jako „…dá sa Pražákom.“

     To se mi líbí

     • Rosťa napsal:

      Pokud jde o víno, tak …..sa prodá Pražákom. Dávat jim to nemožem, páč by si toho nevážili.

      To se mi líbí

 9. cobolik pacholik napsal:

  to kukam jak puk,cesko nedobre,cechia uz lepsie,cechy sam neviem,bo nemam sajnu,vlastne vidim nikto nema sajnu jak gramaticky dobre,bo hned sa vyroji zo 20 najlepsich znalcov ceskeho jazyka z kazdej zasranej strany a zacnu kombinovat,aby sa zapacili a nalapali holotu a zamotaju tak,ze nakoniec bude po mojom pepikovo,kurnik,preco take halo?to sa teda cudujem,lakuje sa sa vas 25 jari,dobre jdu do hajzlu,bo sa pepici urazia,ze im tu drotar miesa,co aj tak mi zily netrha bo ten clanok uz taka bajka,to jak niekto tisic rokov dozadu vedel co bolo tisic rokov pred nim,ja takym neverim ani deko,najde jedno slovo vyryte na kameni,kus ostepu a zub z kona zapne fantaziu a napise take litanie,ze sam tomu neveri,to jak teraz den vitazstva na 8 maja,bo niekde nejaky chumaj precital,aby spravna strana bola lepsia od tej pred nou,dobrenhladajte spravny nazov svojho kraju v ktorom ste casom za volov…

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.