Legendární projev Nikity Chruščova


Miroslav Šiška,  25.2.2016   

Dnes (25.2.16)je to přesně 60 let. V Moskvě po deseti dnech jednání končil 20. sjezd sovětských komunistů, první po Stalinově smrti v březnu 1953. Byl už zvolen i nový ÚV, avšak nikdo z 1350 delegátů netušil, že od prvního dne probíhají bouřlivé debaty v politbyru. Pak bylo ráno 25. února oznámeno: Bude ještě jedno uzavřené zasedání a znovu vystoupí první tajemník Nikita Chruščov.

Nikdo ze stovek zahraničních hostů v tu chvíli do Velkého kremelského paláce nesměl a první muž strany mluvil s malou přestávkou téměř čtyři hodiny. V emocionálním projevu doprovázeném často mácháním zaťatou pěstí vrhal do sálu jeden odhalující fakt za druhým.

Pro všechny přítomné to byl šok a mnozí historici jeho vystoupení označují za projev století. Chruščov ho nepřednesl z nějakého okamžitého nápadu. Byl to výsledek určitého procesu, jenž měl hluboké příčiny. Uvědomoval si, že je za minulé zločiny spoluzodpovědný, ale prokázal mimořádnou odvahu říci pravdu – i když ji nemohl a zřejmě ani nedokázal říci celou.

Fakta byla děsivá

O termínu konání 20. sjezdu bylo rozhodnuto v červenci 1955. Během příprav padl návrh, aby se vytvořila zvláštní vyšetřovací komise. „Komu to prospěje?“ dotazoval se Molotov. „Proč se máme přehrabovat v minulosti?“ Kaganovič se připojil: „Stalin je zosobněním vítězství sovětského lidu. Jestliže budeme zkoumat Leninovy nástupce, vyvolá to pochybnosti o správnosti celého našeho kurzu.“

Přes jejich i Vorošilovův odpor se však Chruščovovi podařilo získat ve vedení potřebnou podporu a poslední prosincový den byla komise ustavena. Do čela postavili bývalého šéfredaktora Pravdy Petra Pospělova.

Pět dní před začátkem sjezdu předložila komise rozsáhlou zprávu o počtech obětí teroru z let 1935–1940 (téměř dva milióny zatčených a třetina z nich popravených) a o osudech účastníků 17. sjezdu v roce 1934 (Stalin dal zastřelit dvě třetiny členů a kandidátů ÚV).

Všechna údajná spiknutí byla smyšlená. Stalin osobně schválil mučení, jimž se dosahovalo doznání. Dokumenty ukazovaly, že o tom všem věděli i další členové politbyra. Nastala tvrdá výměna názorů. Kdo a jak oznámí delegátům závěry zvláštní komise? Kdo nás nutí prát špinavé prádlo? Nebylo by lepší napravit chyby bez rozruchu?

Průběh ostrých hádek se neprotokoloval, ale lze je rekonstruovat ze vzpomínek Chruščova i několika dalších účastníků. „Fakta byla tak děsivá,“ připomínal si například Mikojan, „že v určitých pasážích mluvil Pospělov třaslavým hlasem a jednou se zhroutil a rozplakal.“

Chruščov prohlásil: „Krach Stalina je odhalen. Co je to za vůdce, který všechny likviduje? Musíme mít odvahu říct pravdu.“ Molotov namítl, že jakákoli zpráva musí trvat na tom, že „Stalin byl velkým nástupcem Lenina“. Kaganovič mu ale oponoval: „Historii neošidíš. Fakta se nedají odhodit. Chruščovův návrh přednést na sjezdu zprávu je správný. Neseme zodpovědnost, ale situace byla taková, že jsme nemohli nic namítnout. Přesto by měli být delegáti informováni, ale tak, abychom nerozpoutali anarchii.“

Ne, je třeba vystoupit ihned!

I v dalších dnech musel Chruščov o svůj projev – jehož kostrou byla zjištění Pospělovovy komise – svádět v předsednictvu taktický boj. Nakonec v předvečer sjezdu (tj. 13. února) padlo rozhodnutí: „Po vyčerpání programu sjezdového jednání bude uspořádáno neveřejné zasedání bez účasti pozvaných hostů a projev nebude publikován.“

I tak se však kolem jeho znění odehrály ještě velké manévry, o čemž svědčí různé verze ležící dodnes v archívu. U jedné z nich je třeba poznámka: „Toto se nesmí dostat mimo stranu a už vůbec ne do tisku.“ U jiné, napsané 19. února, je zase připojeno několik Chruščovem sepsaných stránek s vášnivými pasážemi. Odrážely se v nich výsledky jeho rozhovorů s několika starými komunisty, kteří se po amnestii vraceli z pracovních táborů.

Značný vliv měl na Chruščova především jeho dávný přítel Alexej Sněgov, který byl v roce 1937 deportován za polární kruh. Rok po Stalinově smrti se mu podařilo s pomocí zdravotní sestry propašovat dopis až do rukou Chruščova. Sněgov byl propuštěn a nastoupil na ministerstvo vnitra, kde pak shromažďoval důkazy o nelidskosti Stalinovy vlády.

Ještě pozdě večer 24. února diktoval Chruščov stenografce poslední pasáže projevu a přikázal, aby mu byl konečný text dodán příští den ráno. S ním se poté objevil v místnosti, kde odpočívali členové předsednictva.

Projev měl podobu červené brožurky s názvem Kult osobnosti a jeho důsledky. Rozdal text přítomným a naléhal, že je nutné vystoupit. Kaganovič namítl (jak vysvítá z dokumentu, který byl zpřístupněn až po 40 letech), že „už je po sjezdu a tato otázka by měla být později v klidu posouzena na zvláštním plénu ÚV“. Chruščov však řekl: „Ne, je třeba vystoupit ihned!“

Kam se dívali členové politbyra?

I když bylo jeho vystoupení ohromující a zároveň otřesné, nebyla jeho obžaloba stalinského režimu zdaleka úplná. Svá odhalení omezil pouze na zločiny proti členům komunistické strany a nemluvil o obětech tzv. veřejných procesů, o členech opozice a už vůbec nevzpomenul hlavní oběti režimu – milióny prostých občanů.

Nejdříve hovořil o škodlivosti kultu osobnosti a citoval tu část Leninovy závěti, v níž mluvil kriticky o Stalinovi (ta byla po třicet let naprosté tabu a za zmínku o ní se odsuzovalo do gulagu), a pak přešel k odsouzení stalinských metod „administrativního potlačování, hromadných represí a teroru“.

Tvrdil, že Stalin zradil Lenina, na kteroužto možnost upozorňoval už sám Lenin v dokumentech, které dal Chruščov delegátům rozdat. Napadl rovněž Stalinovu teorii „zostřování třídního boje za socialismu“ jako neleninskou a zavázal se, že on, jako první tajemník, navrátí zemi k leninismu.

Po vylíčení některých válečných událostí (útočil na mýtus o Stalinovi jako geniálním vojevůdci, díky němuž Sovětský svaz vyhrál druhou světovou válku) a odsouzení násilného stěhování pěti kavkazských národů na konci války si nenechal ujít příležitost odsoudit „leningradský případ“. Skončil popisem Stalinova slavomamu, zejména v posledních letech života, a vyvozením závěrů, jež z této kapitoly sovětských dějin plynou.

„Kam se dívali členové politbyra?“ ptal se v závěru projevu. „Proč včas proti kultu osobnosti nevystoupili a dělají to teprve v poslední době?“ Obdobně jako v pozdějších pamětech se snažil vysvětlit, „že soudruzi v různé době na tyto záležitosti nahlíželi různě a nevěděli, co Stalin i jejich jménem dělá“. A když se to dozvěděli, bylo na odpor pozdě.

Motivy a pohnutky

Dodnes se diskutuje o tom, jaké motivy a pohnutky vedly Chruščova k takovému vystoupení na sjezdu. A jak se dá porozumět tomu, že většina politbyra nakonec souhlasila, aby se na takovém fóru promluvilo o Stalinových zločinech.

Možná to bude znít nepochopitelně, ale pojem strana byl tehdy fenomén neuvěřitelného rozsahu. Stalin měl pravdu, když řekl: „My, komunisté, jsme lidé zvláštního ražení.“ A skutečně jimi byli – strana pro ně byla vším. A jestliže stranu generální tajemník poškodil, pak to prostě muselo být odsouzeno.

Sám Nikita Chruščov měl ke svému odvážnému činu jistě pohnutek povícero. Bezesporu k nim patřila jeho osobní ambice stát se vůdcem. Jinou možnou, uváděnou hlavně jeho obdivovateli, byla jeho základní lidská slušnost a opravdové zděšení ze zločinů, jichž se Stalin dopustil.

Do značné míry šlo také o východisko z nouze. Po propuštění miliónů vězňů z gulagů se dalo očekávat rychlé odhalení pravdy, a tak bylo lepší, když demaskování Stalina proběhne podle scénáře napsaného samotnou stranou.

S těmito třemi byla plně slučitelná i další, zřejmě nejdůležitější pohnutka. Po celá léta, kdy působil po boku Stalina, zůstával věrný uvědomělé víře v „komunistickou zářnou budoucnost“. I když se veřejně nevydával za „Lenina dneška“, považoval se za vůdce leninského typu, který režimu konečně umožní rozvinout jeho lidský a hospodářský potenciál – tentokrát bez „deformací“.

Vypustil džina

Chruščovova kritika Stalina a stalinismu – ačkoli tohoto slova při projevu nepoužil – nepřerostla a ani nemohla přerůst v kritiku samotného systému. Přesto vyvolal svým projevem doslova explozi ve společenském vědomí. Způsobil i to, co nepředpokládal a určitě nechtěl: sehrál roli rozbušky a do základů otřásl Sovětským svazem a celým komunistickým hnutím.

V mnoha stranách se začal dlouhý proces přehodnocování vlastních dějin, hodnot, programů a názorů. Přes různé vývojové peripetie vyvrcholil perestrojkou v Sovětském svazu a rozpadem komunistického systému v celosvětovém měřítku v devadesátých letech minulého století.

Jak „získal“ Grajewski červenou brožuru s razítkem Přísně tajné

Uzavřeného zasedání poslední den sjezdu se mohli zúčastnit jen sovětští delegáti a Chruščovův projev se nesměl stenografovat. S jeho obsahem byli v noci na 26. února seznámeni vůdcové východoevropských komunistických stran. Nevíme ovšem, která z verzí to byla, neboť jich v průběhu sjezdových dní vzniklo několik – a navíc Nikita Chruščov písemnou zprávu spatra na tribuně emotivně doplňoval vlastními průpovídkami.

Faktem je, že už 1. března předložil zredigovaný text politbyru (58 stránek) a zrodila se brožura v červených deskách s označením Přísně tajné. Sedm číslovaných výtisků obdrželi předáci stran ze satelitních zemí a tisíce dalších byly vzápětí rozeslány stranickým výborům, aby s obsahem projevu seznámily sedm miliónů komunistů a 18 miliónů komsomolců. Mezi prvními obdržel brožuru šéf polských komunistů Boleslaw Bierut. Ten na sjezdu vystoupil, potom však onemocněl zápalem plic a ležel v kremelské nemocnici. Když si Chruščovův projev přečetl, údajně dostal infarkt a 12. března zemřel. „Ten dokument byl pro Poláky zvlášť trpký,“ napsal později v pamětech Chruščov, „neboť se v něm popisovala i bezdůvodná obvinění proti jejich komunistické straně, která byla rozpuštěna a její vedení na Stalinův příkaz postříleno.“ Bylo podivnou ironií osudu, že právě za Bierutova nástupce Edwarda Ochaba se stalo, že tajný Chruščovův projev dlouho utajený nezůstal. Ačkoli tehdy západní zpravodajské služby vyvíjely v tomto směru značné úsilí, ve skutečnosti na počátku zaúřadovala velká náhoda a v pozadí celého příběhu byl milenecký vztah Ochabovy sekretářky Lucie Baranowské a novináře Viktora Grajewského, redaktora polské tiskové agentury PAP.

Lucia byla manželkou místopředsedy vlády, ale počátkem roku 1956 se do pohledného Viktora bezhlavě zamilovala. Její manželství se rozpadlo. Nový poměr neskrývala a kolegové si brzy zvykli, že Viktor půvabnou ženu často navštěvoval a volně se pohyboval po sekretariátu.

Grajewski se narodil v Krakově v židovské rodině. Když německá armáda vtrhla v září 1939 do Polska, podařilo se všem odjet do Sovětského svazu, odkud se po válce vrátili domů. Viktor vstoupil do komunistické strany. V roce 1949 rodiče a mladší sestra odešli do Izraele, zatímco on v zemi zůstal a nadále pracoval ve stranickém tisku.

V roce 1955 svou rodinu v Izraeli navštívil a tamní život se mu zalíbil. Byl jiný, než jak ho líčila komunistická propaganda. Sám se později vyjádřil, že po návratu do Polska začal uvažovat o vystěhování. O jeho dilematech však přátelé ani Lucia nic netušili.

Jednoho dopoledne počátkem dubna 1956 ji přišel jako obvykle navštívit do práce. Na kancelářském stole zahlédl brožuru v červených deskách s dráždivým razítkem Přísně tajné. „Co to je?“ zeptal se. Lucia lhostejně odpověděla: „Chruščovův projev.“ Grajewski udiveně nadzdvihl obočí, ale dost možná že přímo ztuhl. O projevu samozřejmě ledacos věděl, ale nemluvil s nikým, kdo ho na vlastní uši slyšel nebo z něj četl jedinou větu. Dostal bláznivý nápad a jednoduše svou milou požádal, aby mu brožuru půjčila – že si ji doma přečte. „Klidně si ji vezmi,“ odvětila, „ale do čtyř hodin ji vrať, musím ji dát do trezoru.“

Je už zřejmě nezjistitelné, zda Grajewski text doma opravdu přečetl (ruštinu ovládal) a pak se rozhodl zajít na izraelské vyslanectví nebo tam zamířil rovnou z Ochabova sekretariátu. Jisté bylo, že doslova šokoval tajemníka ambasády Jakova Barmora (což byl ve skutečnosti zástupce izraelské rozvědky v Polsku) a ten nemohl uvěřit tomu, co mu spadlo do klína. Během hodiny byla brožura ofotografována a Grajewski ji stačil včas vrátit do Luciiny kanceláře. Druhý den už „ofotografovaný Chruščov“ putoval diplomatickou poštou do Tel Avivu. Přes šéfa rozvědky Amose Manora a premiéra Ben Guriona se dokument dostal 15. dubna do rukou ředitele Mosadu Isera Harela. Ten si hned uvědomil, jaký význam může mít tento úlovek pro zlepšení vztahů se CIA, a okamžitě s ním poslal zvláštního kurýra do Washingtonu. Američané zpočátku nevěřili, že je projev pravý, ale odborníci potvrdili, že se nejedná o falzum. Teprve poté CIA celý text poskytla listu New York Times, který ho 4. června 1956 zveřejnil. Když se na jeho pravost západní novináři později dotazovali samotného Chruščova, v žertu jim odpovídal, ať svoje otázky adresují šéfovi CIA Allenu Dullesovi…

moskyt

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice moskytiéra se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

127 reakcí na Legendární projev Nikity Chruščova

 1. Asfalt napsal:

  Neumím a nebudu posuzovat Stalina a jeho dobu.
  Zde sebereflexi v nadužití státní moci přinesl Chruščov. Myslím ale, že k obdobné sebereflexi nedojde s příchodem nového prezidenta v USA, které dnes vraždí ve velkém za svými hranicemi.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   To je jiná situace. Stalina jsme museli odsoudit, Obamu budeme stále vychvalovat a budeme s s ním mýlit

   To se mi líbí

   • Asfalt napsal:

    Ano, vím, sdělil nám to Pehe kdesi v článku: „Lepší je se mýlit s USA než mít pravdu s Ruskem.“

    PS: Děkuji, že jste na mne nepodal trestní oznámení kvůli zveřejnění nepravdivé informace o zcizených čokoládičkách. Jsou borci, co by to udělali. Přece jen jste kabrňák 🙂

    To se mi líbí

  • moskyt napsal:

   Sebereflexe v nejvyšších mocenských strukturách není v módě, v žádném systému. A tak aniž bych posuzoval dobu J.V.S. jsem přesvědčen, že i v tomto případě se jednalo jen o účelový prostředek v boji dvou skupin. Technokratů a partajní nomenklatury. Pro SSSR bohužel vyhrála partajní nomenklatura a SSSR nastoupil cestu ke svému zániku.

   To se mi líbí

   • Asfalt napsal:

    Přiznávám, že na to nejsem zrovna odborník, ale věřím Vám, moskyte.
    I v současných USA vidím (možná nesprávně) jakousi dichotomii moci. Dobrá, když ne sebereflexe, tak boj skupin vlivu s jejich možnostmi a metodami…

    To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Jenom aby někdo zanedlouho nerehabilitoval Hitlera.
   Také z čisté sebereflexe….

   To se mi líbí

 2. karel napsal:

  Výročí, sedesáté, přelomového zlomu v historii KSSS.Projev NS Chrusčova na neveřejném zasedání v rámci jejího XX sjezdu. Velmi dobrá historická úvaha Miroslava Šišky na velmi dobrém blogu pana Bavora. Čekal jsem smršť diskuzních příspěvků , a zatím: nic.Tento projev byl ještě v šestapadesátém vytištěn na jednom z mnoha letáků, které k nám přinášely balony vypouštěné z Bavorska. V rámci balonové akce RFE. Jako dítě jsem četl. Ano, NCh odhalil zákulisí mocenských čistek s krvavými konci ve VKS(b), potažmo KSSS a ve společnosti obyčejných lidí, bez stranické příslušnosti.Můžeme se jenom domnívat proč. Vždyť i on byl účasten na těchto procesech.Bylo to proto, aby, po odstranění jeho největšího soka, L. Beriji krátce po Stalinově smrti, a získání největší mocenské příčky, řídil SSSR v jiném, přirozenějším kursu? Kurzu uvolnění vztahů mezi Východem a Západem?Jako dítě, mladý člověk, dospělák, vzpomínám na uvolnění poměrů od prostředku padesátých přes nezapomenutelné šedesátá. Když listuji archivními Plameny, Literárními novinami, Kulturou,Sešity pro mladou literaturu …Knihy , hudba…Zjišťuji vlastně až dnes, že něco krásného v mém životě už bylo…
  Každá mocnost, každý stát, má svoje „kostlivce“. SSSR to ústy Chrusčova veřejně odhalil.Západní velmoci mají svoje koloniální období,dobytí a osidlování Západu, kdy lidský život místních domorodců žádnou cenu neměl.Od roku 1956, kdy byl pronesen Chrusčovovými ústy tento projev, se prolilo mnoho lidské krve. Většinou pro t.zv.západní kulturní ideje. Západ nechává odhalení svých krvavých řešení na historicích. Neslyšel jsem nikdy od současných západních politiků, a snad ani minulých,že by se něco takového dělo za jejich funkčního období, a když už, tak proto, aby země, svět byl zbaven hrozby krvavých diktátorů…
  Jen tak na okraj:Na konci devadesátých vyšla , myslím třídílná, Černá kniha komunismu. Jeden z autorů je český historik, Karel Bartošek. Tento člověk napsal v ranných padesátých knížku o zločinech americké armády v západních Čechách.Emigroval, a změnil styl psaní o 180 stupňů. Knihu, ČKK, jsem nečetl, jenom v jakési recenzi jsem se dozvěděl, že se tam vede(také) spor o to, zda komunismus(no, zatím nikde nebyl), má na svědomí osmdesát nebo sto milionů lidských životů. Myslím, že v tomto platí to biblické břevno ve vlastním oku…

  To se mi líbí

  • Jos napsal:

   Ten Bartošek je starej maoista. Takže tam maoismus víceméně pomlouvá komunismus. Všechny tyhle černé a bílé knihy jsou ideologický brak. Já mám doma někde Bílou knihu o kontrarevoluci v Maďarsku. Je tam dokonce serie fotek z popravy jednoho člena AVH v Budapešti. Má to jen tu drobnou vadu, že ten v roce 1956 popravený žil ještě v 80.letech minulého století a možná žije dodnes.

   To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Už kolikrát jsem se ptal, kde se tolik milionů vzalo.
   Zatím mi nikdo neodpověděl.
   Můžeme začít našimi čísly- tedy československými.
   Podle údajů KPL se jedná o 8 000 obětí.
   Ještě nám tedy zbývá 79 992 000 za předpokladu toho nižšího čísla, pokud od toho odečteme oběti stalinových čistek 1935-1940 tedy nějakých 650 000, pak zbývá ještě 79 342 000.
   To není výsměch obětem, to je prostý dotaz, který má směřovat k tomu, aby oběti nebyly zneužívány k politickým cílům.

   To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Teď jsem koukal k Janice a tam MaB vysvětluje nějaký ten milionek.
    Neopoměla mězi oběti komunismu ovšem zařadit i 2,5-3 miliony Kambodžanů, což je s ohledem na pomoc USA této komunistické zemi poněkud sporné.
    Pol-Pota co já vím nakonec svhrnul komunistický Vietnam…

    To se mi líbí

  • Slim napsal:

   Karle, jsou prostě lidé, kteří vše rádi prožívají vášnivě. 🙂 Jiří Ruml třeba. Nepochybně i milá paní docentka, která si ráda vybírá, s kým NEmít pravdu
   Nebo mnoho autorů různých těch černých knih komunismu. Vášnivě věřili Stalinovi, pak se vášnivě zklamali začali psát tyhle hanopisy. Kdo jim může za to, že věřili nekriticky?

   Tenhle článek patří k dobré části Šiškovy produkce. Chruščov měl i později mnoho potíží, kvůli této řeči, a nakonec to v mnohých v politbyru určitě ještě kvasilo i v době jeho odvolání.

   Vypráví se, že na nějakém shromáždění s pracujícími na Sibiři dostal mezi jinými dotazy (na papírkách) i otázku: Proč jste se Stalinovi nepostavili?
   N.S. zvedl papírek a do pléna se zeptal: kdo to psal?? Nikdo se nehlásil.
   Vidíte, tak proto!.. uzavřel Chruščov

   To se mi líbí

 3. vittta napsal:

  Přečetl jsem, a podle mého názoru je to takový trošku romantický špionážní román.
  Čestný a čistý Nikita odvážně a revolučně přednese zásadní projev, který delegáty otřese.(museli dostat dokonce brožury s důkazy)
  Tímto otřesem se ze starých drsných bolševiků stanou rázem obrozenci a může začít obrodný proces, který samozřejmě nakonec komunistickou stranu zničí, protože ta je nereformovatelná, resp. je nereformovatelný komunismus.( v článku naznačeno tak, že důsledkem byla perestrojka)
  Jakýsi Žid pak přísně tajnou brožuru s projevem zveřejní, aniž by se cokoliv stalo, alespoň se tedy nic nestalo na sovětské straně.
  Za to se zlepšily vztahy Mosadu s CIA, i když CIA nechtěla věřit, že jsou dokumenty pravé, až odborníci (všude jak vidno mají odborníky na cokoliv) pravost potvrdili.
  Z toho se dá vyvozovat, že jakkoliv byl projev zásadním mezníkem v práci a politice KSSS, tak navenek nebylo naprosto nic na sovětské politice vidět (vnitřní i vnější), alespoň ne tak, aby si toho CIA všimla.
  ———
  Opravdu se necítím povolán k hodnocení éry Stalina a poststalinské doby SSSR, ale článek je určen spíše k manipulaci, než seriozní diskuzi.

  To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Přesně 🙂
   Chruščova by mohl hrát Robert Redford.
   Článek mi přijde hrozně idealistický, přišlo mi to jako ten přiblblý (a prolhaný) film o aféře Wategare. „Velké odhalení“.

   Jako kdyby v roce 1944 Himmler zatkl Hitlera a odhalil existenci koncentráků a plynových komor, Hitlerovy zločiny proti míru. Ádu by mohli třeba pověsit a z SS udělat městskou policii.
   🙂

   Podle jiných knih byla na procesech, mučení a vraždění účastna převážně Jagodova MVD (pozdější NKVD/KGB), coby ochotný nástroj stranické věrchušky, včetně Chruščova. Důvodem byla Stalinova demokratická sovětská ústava, která umožnila kandidovat ve volbách i nestraníkům. Takže jakýsi bolševický gubernátor vymyslel špionážní aféru, zapojil do toho Jagodu a tajnou policii a rukou společnou všechny potenciální konkurenty vyvraždili. To se rozlezlo po celé zemi, i Stalin měl namále. To byla první vlna, která měla nejvíce obětí. Následně Stalin použil stejnou metodu k vyvraždění vrahů, kterých bylo řádově méně. Pak vyvraždil důstojníky armády, protože byli spojení s nácky, bez toho by Sojůz ve válce neměl žádnou šanci, byla to pátá kolona – důkazů je o tom spousta. Berija byl ve skutečnosti reformátor a vrcholový manager, velmi schopný, který většinu nezákoností dokázal zastavit. Následně řídil válečný průmysl a pak vývoj a výrobu jaderné bomby. Chruščovova klika po smrti Stalina zavraždila Beriju, odstavila Žukova a celou jeho partu, chopila se moci. Sám Chruščov byl součástí všech nejodpornějších zločinů, žádné neviňátko. Tvrdí se, že po válce se Stalin chtěl vrátit k myšlenkám z roku 1935-6, ohledně demokratizace země, chystal velké reformy, kterými by Stranu odstavil od ekonomické moci a exekutivy, zůstala by ji jen ideologie a kádrová politika. Takže Stalina zavraždili nebo mu neposkytli pomoc při nemoci, Beriju a jeho lidi zavraždili, předtím odsunuli Žukova a pak už měli volné pole.

   Co je pravda, to si netroufám soudit, vše je tak politicky zprofanováno, že skutečný obraz událostí je asi už nezjistitelný. V Rusku samotném jsou nejméně tři kliky historiků, každá ukazuje úplně jiný obrázek.

   Byl to zločinecký režim, a je pravda, že za Chruščova se velmi zlidštil. Kolik v tom bylo Chruščovovy snahy a nakolik to byl jen efekt generační výměny a poválečného nadšení a nechuti pokračovat v bolševické hrůze, to je další otázka.

   To se mi líbí

   • hans napsal:

    ..skutečný obraz událostí je asi už nezjistitelný…

    Ke středověku a starověku je mnohem méně pramenů, a přesto historikové na výzkum nerezignují. Není proto důvod se vzdávat ani u Sojuzu. Ovšem nutnou podmínkou je pracovat s prameny v souladu s běžnými postupy vyvinutými v historické vědě, což je zejména pro západní sovětologii podmínka nezkousnutelná.. a výsledkem jsou věci jako je Šiškův článek.

    A taky by se nemělo spoléhat na Chruščovovy bajky, historie podle Chruščova je jako české dějiny za raných Přemyslovců podle Václava Hájka z Libočan…

    To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     Souhlas.

     Ke starověku je málo pramenů, ale má velkou výhodu, pro historické bádání – nejsou žádné tlaky historii přiohýbat tím nebo oním směrem. Což už pro středověk neplatí, dnešní „západní“ historiografie je schopná skoro tvrdit, že Anglosasové vymysleli když už ne oheň, tak alespoň kolo (hyperbola).

     Je prostě jasné, že „západní výzkum“ sovětské historie má jasné zadání. Pokud by nějaký, i ruský historik, napsal něco málo špatného neřku-li dobrého o Stalinovi, je okamžitě otaxován jako „stalinista“ (což má podobně dobrý zvuk jako „hitlerista“) a uvržen do klatby, už nikdy nedostane grant a nepozvou ho na nějaký „světový kongres“, i na překlady a publikace může zapomenout.

     Chruščov byl z hlediska (nejen) ruských dějin zločinec, protože jeho klika vylila tuny splašků na nejhrdinštější etapu ruské novodobé historie, napadla základní sovětský narativ té doby – obdivuhodnou etapu budování státu a průmyslu, zlepšení situace milionů lidí, vítězství ve válce proti skutečnému nepříteli civilizace a lidskosti. To si s sebou nesou Rusové dodnes.

     Číňané tak hloupí ani ovlivnění nebyli, tam je dodnes Mao málem svatá postava. I když jeho epocha znamenala mnohem více mrtvých než Stalinova. Konec Sojůzu zkrátka přišel s bouráním Stalinových soch, i když to nebylo hned patrné.

     To se mi líbí

     • vittta napsal:

      Moje řeč.
      Dneska když chce někdo bádat, musí si dát sakra pozor, nebo si bádá doma v obýváku u zatažených rolet.
      Ani tady nejde přesně napsat, co by člověk chtěl…..

      To se mi líbí

     • hans napsal:

      Tentokrát si notujeme.. 🙂

      Ano, čínská cesta v hodnocení státníka-zakladatele – říci udělal to a to dobrého a to a to špatného (tuším vypracovali i shrnutí v procentech, pro laiky) je mnohem lepší než vše špatné shodit na vybrané oběti (Stalina, Beriju, momentální politické odpůrce) a sebe (Chruščova a své minulé i současné spojence) vybělit..

      To se mi líbí

   • Kamil napsal:

    Kdysi, jako mladý muž jsem někde (asi v 60-tych letech a v češtině) četl vyjádření NCh na otázku jak se zbavil Beriji, že, volně cituji: „… Berija se dopustil osudové chyby, když přišel do mé kanceláře neozbrojen. Tak jsem ho zastřelil…?! „. Nakolik je to jen nadsázka ilustrující tehdejší dobu a způsoby netuším, stejně tak netuším zda se to alespoň trochu blíží pravdě.

    To se mi líbí

 4. jaa napsal:

  No čistý a čestný – ? .-) všechno smékl na Stalina a pak byl – stačí jen umět pořádně číst.

  http://www.financnici.cz/nikita-sergejevic-chruscov

  To se mi líbí

 5. taras2 napsal:

  Když se diktatura vydá cestou reforem a změkčování (demokratizací) poměrů, vždycky skončí neblaze. V SSSR to proběhlo ve dvou fázích, v té chruščovovské, potom se to za Brežněva vrátilo k oslabené formě stalinismu, dokončil to Gorbačov. Problém je ten, že bývalí nepřátelé diktatury berou posun k lidštějším formám vlády jako slabost systému a navrtají ho jelcinovskými červy.

  Co se motivů Chruščova týká, nikdo mu do hlavy nevidí, zřejmě to bylo od každého něco. Chtěl s konečnou platností utnout stalinisty ve vedení, kteří patrně zvedali hlavy, možná v něm dozníval ten osobní strach, ve kterém žil za Stalina (kdysi kdesi prohlásil, že při každém pozvání do Kremlu se loučil s životem). A možná se mu docela obyčejně hnusil ten vražedný teror bez konce.

  To se mi líbí

  • hans napsal:

   Ále houby. Kdyby se mu hnusil teror, tak by ve 30. a 40. letech nebyl v první řadě sekyrníků.

   A taky by v onom projevu ty nejkrvelačnější čističe nevyzvedával jako „nevinné Stalinovy oběti“. (V míře zatčených a popravených lidí a funkcionářů totiž mezi regiony existovaly dramatické rozdíly, i o řád. Což mimochodem stačí k vyvrácení teze o „Stalinově vině“. )

   To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Přesně. Vlny represí byly dvě hlavní – v první z nich jela stranická věrchuška, kde měl Chruščov čelné místo. Ti vyvraždili miliony. Následovala mnohem menší vlna, ve které Stalin za pomocí Beriji vyvraždil vrahy. A generalitu armády, spojenou s nácky.

    Ono to bylo podobné jako dnes. Ve 20. a 30. letech v Sojůzu cvičil Reichswehr, plno Rusáků mělo přímé vazby na pozdější německou generalitu. Dnes jsou to ekonomické a finanční vazby, ale princip je stejný, pátá kolona řízená zvenčí.

    Nakonec vždy platí starý vojenský aforismus: válku vyhraje ta strana, která se rychleji zbaví „mírové generality“, tedy panáků, kteří se nahoru dostali ne pro svoje schopnosti velení, ale díky intrikám a korupci.

    To se mi líbí

    • taras2 napsal:

     Pánové Hansi a Kchodle, koukám, že jste ve výkladu historie velmi kreativní. Popírat zásadní podíl Stalina na bezuzdném vraždění je asi stejně chytré, jako popírat Hitlerovu vinu na koncentrácích a vraždění židů. Samozřejmě, že se Chruščov podílel na stalinském teroru, samozřejmě že posílal lidi na smrt. Ale hlavní podíl na puštění NKVD z řetězu má Stalin, vždyť na likvidačních příkazech je jeho schvalující podpis. A to mu psali jeho nejbližší kamarádi a prosili ho o milost – a on k tomu připisoval rozkazy na zlikvidování „té svině“.

     Kchodl si navíc spletl ony vyvražďovací vlny, ta první po roce 1930 byla kombinovaná s terorem proti „kulakům“ a oběti většinou zemřely v důsledku hladomoru, nejednalo se o primárně o popravy, i když samozřejmě se s nimi nemazlili. Teprve ta druhá vlna „Velkého teroru“ byla primárně likvidační, bylo popraveno okolo milionu lidí a vražedné metody byly dány technologií, předepsanou shora, přímo od Stalina. Ke konci se to zvrhlo do vražedné frašky, kdy jednotlivé regiony mezi sebou soutěžily v počtu odhalených a popravených nepřátel lidu. Pokud Kchodl říká, že důstojnický sbor byl indoktrinován Němci, tak je to typická stalinská paranoia, nejdřív je do Německa vyslali, aby se naučili řemeslu, pak je bez velkého přebírání popravili. No a pokud Kchodl píše, že se jednalo o „obdivuhodnou etapu budování státu a průmyslu, zlepšení situace milionů lidí“, tak mu nelze přát nic jiného, aby ho stroj času do té obdivuhodné době přenesl a nechal ho vychutnat tu zlepšenou situaci.

     To se mi líbí

     • kchodl napsal:

      Typické, Tarasi. Žádnou vinu Stalina nepopírám, přece.
      Ovšem hned mě srovnáváte s popírači holokaustu, jako bych napsal, že Hilter nevěděl o koncentrácích.

      Jen se Stalina pokouším postavit do správného světla, není to černobílé. Chruščov byl aparátčik a brutální vrah, zločinec jak z partesu. Vůbec si se Stalinem nezadali, ani s Berijou, snad jen Jagoda byl ještě horší, to prý byla bestie. Celá bolševická věrchuška byla úděsné panoptikum.

      Ano, byla to obdivuhodná etapa, protože ze zaostalé agrární země plné negramotnosti, rozvrácené občanskou válkou a totální změnou vlastnictví, pod celosvětovým embargem, se během dvaceti let stala průmyslová velmoc, s množstvím špičkově vzdělaných lidí, s téměř plnou gramotností, kde smrt hladem byla výjimečná. Navzdory tomu, že odrazili největší útok v dějinách lidstva. To je podle mě obdivuhodné.

      Spolupráce předválečných sovětských důstojníků s nacisty nebyla žádná paranoia, jak se nám snaží léta namluvit západní historiografie, i ta novější sovětská – byl to fakt. Bylo to naprosto stejné, jako dnes dělají Amíci – indoktrinace na vysokých školách, lákání agentů, zavazování se ke spolupráci. Plus kulturní vliv, bezstrukturní řízení.

      Kdyby nebylo velkovraha Stalina, žádné Československo by už neexistovalo, ani Češi by neexistovali, možná by zbytek národa v postavení polootroků panské rasy mluvil německy, pokud by splňoval úchylná nacistická rasová kritéria. Ani Rusko by nebylo, samozřejmě.

      Posíláním mě ke Stalinovi pomocí stroje času jste mi připomněl Fagana, který Vás posílá tu do Moskvy, tu do Severní Koreje, jakmile se v něčem na svém blogu opovážíte nesouhlasit s tímto věrozvěstem „liberální demokracie“. Doufám, že faganismus není nakažlivý, nerad bych to dostal také, když už i na Váš blog píši.
      🙂

      To se mi líbí

      • taras2 napsal:

       O ten stroj času jste si doslova řekl, Kchodle, protože „zlepšená situace“ spočívala v tom, že byste nevěděl dne ani hodiny a „budování státu a průmyslu“ byste mohl zažít na vlastní kůži při budování Bělomorkanalu. Ti vězni ho vykopali za dva roky a hlavní mechanizace byl krumpáč, lopata a dřevěné kolečko.

       Stavět Stalina do správného světla dnes, po třičtvrti století, když je známo prakticky všechno, archivy otevřeny, to je nošení dříví do lesa. Jistě, industrializace byl úspěch, ale za jakou cenu? A personalizace vítězné války s osobou Stalina („Kdyby nebylo velkovraha Stalina, žádné Československo by už neexistovalo“) je přežitek z dob kultu osobnosti. Stejně jako německá armáda s Hitlerem ta sovětská vyhrála válku navzdory Stalinovi. Omyly a kopance obou vojevůdců jsou dostatečně známé. Spolupráce sovětských důstojníků s nacisty, hlavní důvod vyvraždění skoro celého nejvyššího důstojnického sboru, se opírá o podvrh, který poslal Abwehr via Beneš Stalinovi, který na to skočil. Jestli znáte ještě něco jiného, sem s tím.

       Mě na tom udivuje to, že lidé jako jste vy s Hansem jsou ochotni podlehnout ještě po letech fascinaci evidentním psychopatem a paranoikem.

       To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Tarasi, já se domnívám, že právě ona personalisace způsobila to vítězství. Nebo se domníváte, že třeba francouzi nebojovali za Napoleona, ale za Francii? Výdy musí být někdo, kdo zosobňuje určitou činnost. A je to stejné všude. Nakonec i chudák Hus se stal symbolem něčeho, co vlastně ani nehlásal.

        To se mi líbí

      • taras2 napsal:

       Bavore, jistěže je na tom kus pravdy: se jménem Stalina na rtech šli vojáci do útoku a umírali. Se jménem Stalina umírali i komunisti před popravčí četou a zřejmě nechápali tu ironii, že je na tu smrt sám poslal. Nejsměšnější bylo jejich přesvědčení, že Stalin neví, co s nimi NKVD vyvádí, přitom na rozkazu k mučení byl Stalinův podpis. Sto dvacet mrtvých na Stalinově pohřbu svědčí o míře davové hysterie, která po jeho smrti (zaplaťpánbu) zavládla. Oni si skutečně mysleli, že je s nimi konec, když už nemají Voždě. Ale s racionálním uvažováním to nemá nic společného.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Tarasi, šlo to v té době s těmi lidmi dělat jinak, resp. nějak zásadně jinak?
       Nemluvím teď o Stalinovi jaký byl nebo nebyl, ale jaký mohl a nemohl být.
       Stvořil tu dobu do nějaké míry Stalin, nebo ta doba udělala Stalina takového, jaký byl?

       To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       Šlo o záchranu civilizace a kultury celé Evropy a pro Rusáky o záchranu ruského státu a všech národů okolo. 10 let před válkou Stalin řekl prorockou větu: „Máme 10 let, buď to dokážeme (industrializaci a vyzbrojení) nebo jsme všichni mrtví“. Neříkám, že to znamená volňáska k vraždění kolem dokola, jen to stavím do kontextu doby a situace.

       Umrtnost v gulazích se nelišila od úmrtnosti v tehdejší době v civilních povoláních a životě, dokonce byla celkově statisticky nižší, protože v gulagu měli lidé co jíst, na rozdíl od mnohdy katastrofického stavu na svobodě. Jistěže se děly strašné zločiny, jako v každém vězení a každé totalitě. Ovšem Solženicyn v mnohém strašně lže, je to mnohokrát prokázáno – ale to je jenom detail, protože se nebavíme o jednotlivých lidech, ale o celkovém obrazu.

       Industrializace byl monumentální úspěch, bez ohledu na ztráty, protože jaké by byly ztráty při dobytí Sojůzu nacisty ? Tarasi, já jsem v Rusku byl. Třeba v Leningradě (kterému každý Rusák říka odjakživa Pitěr), kde rodiče dodnes nosí svým mrtvým dětem na hrobečky hračky a chleba. Kde se každá oslava zvrhne na přípitky „Na ty, kteří uhořeli v tancích“. To prostě nemůžete pochopit, jestli to osobně neznáte. Náckové obklíčili vesnici, nacpali všechny vesničany do stodoly a upálili je – a to se stalo ne jednou, ale minimálně 1000x. Myslíte, že když 20-ti letá holka líbá při oslavách vítězství ruku 90-ti letému dědečkovi, letci, který bránil Pitěr, že je to indoktrinace „Putinvizí“ ? Vůbec ne, protože celý život slyšela od prarodičů a rodičů, co se tehdy dělo. Taková holka si nekoupí BMW i když na něj má, ale prachy dá na novou ruskou ponorku, úplně klidně a dobrovolně, když si přečte v amerických novinách, jak je nutno „demokratizovat“ Rusko – protože přesně ví, co to sloveso znamená – její vraždu a vraždy jejích dětí, které bude mít.

       Přes všechny zákazy, „odhalení“, špinění, Rusáci zkrátka Stalina MILUJÍ (a zároveň nenávidí, to je normální součást lásky). I když by to třeba přímo nepřiznali, ale je to v nich.

       Překvapuje mě, že Vy jako deklarovaný levičák nepreferujete celkový užitek společnosti, ale zaměřujete se na jednotlivé „maličkosti“, tedy ony „třísky z lesa“ – měl jsem dojem, že to mám v popisu práce já, coby pravičák.
       🙂

       To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       ad Bělomorkanal: kolik lidí zahynulo při kopání Panamského průplavu ?
       Ještě mnohem více. To prostě bylo dané tehdejším stavem medicíny a hygieny.
       Je to demagogie, uvádět to jako zločiny režimu.

       To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       ad personalizace: No jasně, to je stejné, jako kdyby nebyl Mendělejev, tak by se tabulka prvků jmenovala prostě „Tabulka prvků“ (jako v USA, kde se poslední dobou všechna ruská jména tají). Jistě by vznikla „tak nějak sama od sebe“.

       Nechci se přiblížit úrovní demagogie k známým blogovým výtečníkům (protože se mi to zdá hysterické a demagogické na kvadrát, ale …): „Úloha osobnosti v dějinách sestává prakticky z ochoty dotyčné osobnosti zemřít nebo nechat se zabít dříve, než stačila odvolat.“. Což ovšem není pravda, jen básníkova (Karla Kryla) parafráze.

       Stalin byl. Co by bylo bez něj, to opravdu nevíme, ale která jiná osobnost byla na skladě ?
       Byl zajisté méně chaotický než Winston Churchil, méně politikář než Roosvelt. Ale o jeho úrovni svědčí to, že odborné věci nechal odborníkům, nechoval se ani jako Hitler, který chtěl dělat kaprála každému jednotlivému vojákovi na frontě (micromanager) ani jako Churchil, který si myslel, že všemu rozumí a „vynalézal“ šílené betonové přístavy pro invazi nebo vzduchové miny při „Bitvě o Anglii“.

       To je prostě na delší diskusi.

       To se mi líbí

      • hans napsal:

       ad Belomorkanal: kdyby kritici Sovětů ala Taras2 vycházeli ze statistik, museli by se kritiky vzdát, nebo kritizovat neúměrně nízký počet obětí. Typuju, že dají přednost druhé možnosti..

       To se mi líbí

     • moskyt napsal:

      „Nás nezajímají holá fakta, ale příčiny a následky …“ J. Sjomin ruský levicový novinář

      „Když dítěti berou oblíbenou hračku, vždycky se zlobí.“ Obecný poznatek

      O Stalinovi a jeho době všechno známe, všechno víme, je naprosto jasné, že je to zloduch, krvavý diktátor etc. A také jsme např. i konečně vyřešili otázku Katyně a Paktu Molotova-Ribbentropa. Skutečně jsme to vyřešili a objasnili? Vždyť se objevily pochybnosti (fundované) o pravosti dokumentů, které mají potvrzovat vinu Stalina a SSSR. Nikdo však např. dosud neviděl originál tajného dodatku tohoto paktu, jen nějakou podivnou kopii z amerických zdrojů, která svým slovníkem a „štábní kulturou“ vzbuzuje vážné pochybnosti.

      Skutečně byly otevřeny archívy? Ovšem, že ne! Některé zůstaly v režimu utajení i nadále, k některým má přístup jen úzká skupina lidí a zápaďáci jsou z této skupiny vyloučeni.

      Takže co, nadále budeme věřit různým Conquestům, Rezunům, kteří píší ideologické traktáty na objednávku, nebo popřejeme sluchu lidem, kteří i když Sověty nemusí, tak jsou odborníky dbalými svého jména, a dokážou říci pravdu i když je nepříjemná a bourá zavedená ideologická klišé. A tak namísto projevu Chrušč. doporučuji číst třeba Zemskova (oběti Gulagu, vysídlení kulaků, nebot také skutečné válečné ztráty Sov.sv. ve VVV), Djukova (vysidlování Pobaltí a tzv. genocida), Pychalova (důvody vysídlení různých národů – speciálně Čečenců – během VVV) anebo třeba Ganina, který vám řekne, jak skončili důstojníci ruského (carského, prozatímního) Gen. št. v době občanské války (k všeobecnému údivu vůbec ne násilnou smrtí z rukou bolševiků) atd. To jsou autoři, kteří mají většinou, k Sov. svazu záporný vztah. Takové literatury je víc než dost nejen té tzv. „stalinistické, prosovětské.

      A nelíbí se vám současná vlna adorace Stalina a SSSR v Rusku? Podle mého soudu je to zákonitá reakce na snižování, zamlčování a dehonestaci velké, byť rozporné historické osobnosti ruských dějin a skutečné velmoci ve světových dějinách . A nejde o nic jiného než o to, tuto osobnost a stát postavit v dějinách na místo, které jí náleží. A rozhodovat o tom jestli to byl katan nebo velký státník má právo především lid všech částí bývalého SSSR. Toť vše.

      A jestli má teď někdo chuť mne nazvat „stalinistou, dogmatikem“ , či já nevím ještě čím, nebo k tomuto komentu fláknout palec dolů, nechť si poslouží. Na to mne napadá jediná odpověď , odpověď prince dánského: „Slova, slova, slova…“

      To se mi líbí

      • taras2 napsal:

       „Velká byť rozporná historická osobnost ruských dějin“ byl vrah a trýznitel milionů lidí, psychopat a paranoik, který zaslouženě pošel v louži z vlastních chcanek. Ale mě nepřekvapuje, že se někdo – v duchu konspiračních teorií a’la UFO či řízené destrukce Dvojčat – snaží zpochybnit skutečné a dostatečně objasněné události a jejich význam. Je to v lidské povaze, proto to na světě vypadá tak, jak to vypadá.

       Lid už ale přece jednou rozhodl, že Vožď je génius sovětské vlasti, stejně jako si Němci svého času zbožštili Fýrera. Že se na „lid“ odvoláváte je dost významné.

       To se mi líbí

 6. ji5 napsal:

  Potíž je v tom, že my o pozadí vládnutí – a je jedno jestli v USA, bývalém SSSR nebo ČR – prakticky nic nevíme. Před časem jsem narazil na výtah z knihy o Beriovi – prý to nebyl takový prevít, jak se o něm tvrdí. Chruščov byl součástí establishmentu, stejně jako třeba Dubček. Doba je vynesla, ale zapadli a pes po nich neštěkne.

  Historka o získání projevu Chruščova na XXII sjezdu je trochu přitažená za vlasy, protože ten sjezd nebyl tajný, byli tam hosté ze spřátelených zemí a nepochybně novináři. Nejen v Česku se všechno vykecá.

  Vláda jedné strany měla obrovskou slabinu v tom, že vládnoucí politici neměli kam odcházet. Nebyly správní rady a jiná teplá místa. Zbývalo přirozené úmrtí nebo pokles po dosažení vrcholu. V SSSR byla důležitá a méně důležitá ministerstva. Na dně bylo ministerstvo pošt a ten kdo tak dolů klesl, propadl někdy hrdlem.

  Minulý týden jsem si koupil knihu historika Šlomo Sanda „Jak byl vynalezen židovský národ“. Vyšla v roce 2015. Je to pokus vyvrátit pohádky o tom, jak židé putovali 2000 let po světě, až se dostali do země jejich bohem jim zaslíbené.

  V Česku se nesnažíme vlastní historii zkoumat, my ji przníme a co se nehodí, zahazujeme. U Jílkové mluvila 25.2. jakási učitelka, která tlumočila přání desetiletých (!) dětí, aby už nebyl komunismus. V tomhle věku jsem za hlubokého stalinismu dokončoval pátý rok náboženské výchovy, která byla v letech 1948-53 v osnovách jako povinný předmět. Byla to vskutku hnusná indoktrinace. Navíc mi katechetka jednou sebrala nůž a porušila přikázání nepokradeš!

  V ČT byla před několika zpráva o tom, že v Jáchymově našli jakýsi bunkr, který sloužil jako samotka pro potrestání vězňů. Ukázali záběr učitelky z mateřské školy, která malé skupince dětí říkala tady trpěli vězňové, jak jsme si o tom povídali ve třídě. S indoktrinací se musí začít v nejútlejším věku.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Historia magna magistra. Čili Historie je velká učitelka.A tak pro poučení vyjde v pondělí další povídání o pohledu na naši minulost a pak v sobotu to uzavře jeden zapomenutý dějepisec. A zejména u něj předem upozorňuji na skutečnost, že mnohé dávnější výroky mají dodnes svou platnost.

   To se mi líbí

  • oh napsal:

   Nějak to tvrzení o přání dětí paní učitelce nevěřím. Proč, to celkem výstižně vyjádřil jistý p. Saturnin při vysvětlování důvodu vzniku „Kanceláře pro uvádění románových příběhů na pravou míru“
   Kdysi jako chlapec četl jsem dobrodružnou knížku pro mládež, a moje dětská důvěřivost a víra ve skutečnost autorova příběhu byly podrobeny tuhé zkoušce. Četl jsem o ztroskotání lodi, při kterém se několik lidí zachránilo na malém ostrově. Měli s sebou také malé dítě, asi šestileté. Hned ze začátku pojali podezření, že ostrov nebude oplývat pitnou vodou, klesali na mysli, a tu to dítě proneslo větu, po jejímž přečtení jsem měl dojem, že je to nejúžasnější věc v celé knize. To pachole totiž pravilo:
   „Bohdá, že žízní nezahyneme!“
   Jsou dvě možnosti: buďto si to ten pan spisovatel takhle vymyslil, což je neuvěřitelné, nebo to dítě to opravdu řeklo, a to je ještě neuvěřitelnější.
   Šestileté dítě, které říká „Bohdá, že( atd.“), je totiž zjev z říše strašidel, hroznější nežli bezhlavý hrabě, bílá paní nebo baskervillský pes, a jsem přesvědčen, že jenom ta okolnost, že se to všechno odehrávalo na maličkém ostrově, zabránila ostatním trosečníkům, aby se od toho dítěte nerozprchli na všecky strany, křičíce hrůzou.

   (Zdeněk Jirotka – Saturnin)

   To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Nejfunkčnější je čistá, provoplánová, takřka spontánní lež.
    Když se ji pokusíte zvěrohodnit detaily, skoro určitě narazíte na někoho, kdo se tím tématem zabývá a nachytá Vás na švestkách. Pokud chcete lhát, lžete upřimně a s plným přesvědčením. Pak Vás nerozhodí ani Aristoteles s nějakou marginální logikou.

    To se mi líbí

  • cobolik pacholik napsal:

   solmo,neviem kde zije,ak v israel bude zbaveny obcianstva a ked mimo tej preklatej zeme,bude mal dozivotny zakaz vstupu,do tej najvacej demokracie tam.

   To se mi líbí

  • Kamil napsal:

   Potvrzuji, také jsem měl na ZŠ náboženství jako povinný předmět, uveden byl i na vysvědčení.

   To se mi líbí

   • cobolik pacholik napsal:

    ja som mal nabozenstvo u nas v burakove nie povinny a to som mladsia polostara krabice,nie vo vysvedceni,ale volne mohol farar vyucoat nabozenstvo po vyucovani v skole,ktoru mu ta zasrana komuna dala k dispozicii nie v kostole,bo co sa tyka religie siroko daleko burani na tom zaranom vychode to si volne vyznavali boha,ale boha im,nezili jak on kazal,velmi malo dorzovali,kradli,pili smilnili,nikto sa z nich neobohatil ze by musel mat konto v zanzibare,bo teraz tiez buduju tam videl som po rokoch,ukradnut nie je co,bo tam nema tie firmy z ktorych kradli,tak posli hrnce drotovat na ten zapad a nosia tam,aby si demokrat ukradol z ich mozolov bo stavaju domy z penazi,co im dal iny kraj zarobit,bo demokrat kradne od nich,to je rozdiel od tej komuny a tiez si stava jak komuna si stavala,len s tym rozdielom,ze komuna mala charakter a dovolila kradnut vsetkym v urcitej medzi,ale demokrat kradne sam a bez medze v tom je tam najvacsi rozdiel,inac rozdiel nijaky,bo s tym bananom,ked cujem to uz nenavidim a ked cujem pravda a laska,to nenavidim viac,jak viteznej unor.

    To se mi líbí

    • cobolik pacholik napsal:

     moju celu rodinu,demokrat tam nezivy ponad 20 rokov a mojho mladsieho brata to zivy pepikvo uz ponad 15 rokov,ja nebeham s pruhmy tu jak pojaseny,brat nedrista cesky,ale obidvaja vieme s kade chlieb zerieme.

     To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Výborně, pane Jírovec, jsem velmi příjemně překvapen, tentokrát nejste záporný ani protičeský. Souhlas.

   To se mi líbí

  • hans napsal:

   ..Vláda jedné strany měla obrovskou slabinu v tom, že vládnoucí politici neměli kam odcházet…

   Přesný postřeh. nevyřešený do konce Sojuzu. Číňani však výměnu politiků dokázali zorganizovat. Vietnamci zdá se taky.

   To se mi líbí

  • hans napsal:

   ..V Česku se nesnažíme vlastní historii zkoumat, my ji przníme a co se nehodí, zahazujeme…

   My ne. Vy. Velmi omezená grupa.

   To se mi líbí

 7. cobolik pacholik napsal:

  my samy tu nie sme o nic lepsi,ci horsi od chruscova,ci kohokolvek vlastne tu sa jedna o sebereflexiu,my sme samy videli,kazdy podla rocnika v epoche vyvoja v nasom kraji,co robi strana,ty starsi z ktorych teraz to uz len srot a zije ich malo zazilo procesy,ked sa popol popravenych sypal na cestu.
  mnoho tu pamata 68,jak bolo fajne a potom prisiel vania a bolo koniec strajkovania,jak sme sa proti tomu postavili?ja som naraz rval v 89 v KE,ze skurvena komuna,konecne volnost a za pol roka som videl,ked som chcel,aby tej kurve prokuratorskej vojenskej nie dojebali jak on mne,ale aby ho ukazali,co on robil a jak sudil,este aj ten zakon,co komuna urobila docisa dokurvil,za pol roka som videl,ze zase fajna spravodlivost a s tym zoznamom spolupracovnikov stb to uz bolo jasne jak rikaj bratri z cech tresnicka na dortu pravdy a lasky zvana demokracia,ze z toho rvania hovno,ale co chcem povedat?vy samy kuknite na seba zareflexujte,tak do zrkadla,bo ja ked tak kukam,do zrkadla velmi nie,bo mi ten moj rypak nepasuje,ci sme boli lepsi ci horsi jak nasi stalinisti,nasi socialisti,ktorych v 68 sa spratalo,ci ja jak rozvinuty socialista,viezli sme sa jedny menej ci viac,boli sme cast machine a jak sa hovori ja nic ja muzikant,to taka smiesna hlaska,ked sa zareflexuje a kukne na seba,bo malokto z nas vie byt k sebe kukajuci jak na druhych,jasne,ze moze byt brane za primitivny kuk,bez politickeho nadhladu,ci lacny drist ,kto si bez viny,prvy hod kamen,ale od tej zakladnej primitivnej hlasky,to postulat v sebereflexii,to uz nase vedomie a svedomie nereflektuje,asi tolik a este my kuknime na nasich politikov akejkolvek ideologie myslim,ty novodoby po tej komune to si mozu potriast rukou s ktorym kolvek spravnym z akejkolvek spravnej skurvenej strany a co sa tyka ameriky?amerikcke media a politici,jak za cias leonida hruboobocneho.dost primitivny kuk ziaka osobitnej da sa povedat,ale boha jeho kukajme najprv na seba a potom na druheho,hlavne na seba…

  To se mi líbí

  • cobolik pacholik napsal:

   teraz som kus preletel,dristy ostatnej holoty a ked sa nemylim,tak je tu viacej z osobitnej,co znaci,ze primitivizmom to tu jen kvete sakra…

   To se mi líbí

 8. vonrammstein napsal:

  Kukol som sa na seba a mý svědomí řeklo něco jako-u mě dobrý, pokračuj.

  To se mi líbí

  • cobolik pacholik napsal:

   air force base,podla ksichtu nevyzeras na sebereflexneho(ja uz vobec nie),ale podla tvojich dristov,co sledujem velmi bystro, drist tu mylku bura,jak barelova bomba hamburg,este mas lehce smazatelny plus,ze otvorene dristnes,ze ti bacovia nevadia,to pepika slechti a este ma zaujma,co mas vykerovane na ruke,videl som v kostole,bo ja to mam ruky popisane jak steny verejnych WC.

   To se mi líbí

 9. vonrammstein napsal:

  Obrázky, čobolíku. Spoustu obrázků. V pondělí jdu tu pravou packu kompletně dodělat, nejspíš to skončí na jedný straně na krku a na druhý v podpaždí, jak znám svýho neřiditelnýho tatéra. Je to feťák. Ale nesmírně talentovanej.
  A pak mám rozdělanou levou ruku, levou nohu… jednou to propojím takovým šikmým pásem přes záda a bedra, hrudník a břicho. Plán je, jen se ho dožít.
  To, co vidíš na fotkách, je dračí spár. Spodní strana předloktí a zápěstí je celej stočenej drak. Na hlavě mu stojí archanděl Michael s mečem a štítem, kterej zabírá horní stranu. Nad tím vším jsou další a starší věci.
  Snažím se to všechno nějak kontinuálně propojit. Je to přece příběh.

  To se mi líbí

  • cobolik pacholik napsal:

   vacsina to fetaci,mne tetoval za 40$ t,j davka kokainu ktoru mu v mihu doviezol dealer,co by som bol platil 300 najmenej,bez ziadnej odtlacky,len kukal do knizky na fotku a pokeroval perfektne hlavu mrtveho indiana z profilu z kmena sioux,do ktoreho sa asi zacinam podobat,bo sa ma pytaju,ci moj dedo,bo tu skobu zvanu frnak mam zahnutu jak on,to jediny obrazok,co mam,inac mam haksne jak bilboard s dristamy,ktore necitas na bilboard a neucujes v spravach.

   To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Já se tomu svýmu při podání ruky koukám na zorničky. Neviem, ako sa to povie po slovensky. Když je má jak špendlíkový hlavičky, půjde to. Ovšem s rizikem, že se moc rozjede. V absťáku je dost bestiální. Když je má jak talíře, jdu pryč.
    Když se ti v půlce tetování tatér sebere a jede si přes půl města koupit aspoň trávu, není to normální. Ale lepší tady není. Aspoň v poměru cena/kvalita.
    Copak máš na prackách za nápisy?
    Můj brněnskej přítel Magua, bývalej satanista a blackmetalista si po konverzi nechal přes celý předloktí vytetovat „švabachem“ v latině „Ave Maria, gratia plena..“

    To se mi líbí

    • cobolik pacholik napsal:

     mam vykerovany epitaf z cintorina v sankt petersburg,kde lezi ruska holota zdochnuta z hladu a stradania,jasne in loving memory czechoslovakia,potom,nieco o mne,ze mam pary,ale malem som umrel a este,ze nie je problem nakrmit holotu sveta,problem je nakrmit nenazratych,jasne je to zostylizovane,ale tak pre orientaciu a este mam iron cross a okolo neho pride,liberty, truth,co ked pridem do zidovskeho obchodu na chlieb,to vidim,ze ma nemusia a na yeshiva,ked som dristal s rabi,ze to znak tych,co ich mordovali,tak som im dristnul,ze taky krizik to ma viac vyznamov a nech nesluchaju,len yad yashem,ale kus kukaju okolo seba bo vatsina holoty sveta z pod ineho kriza,ich zachranila od isteho vyhubenia a opity dost dobre pri zbijakce,som bol vyprevadeny z aeralu yeshiva,kde som rozbijal chodniky a zbijacka vazila tolko jak ja pijacek a to im vzdy vravim,ze nech brudnym gojom dakuju a suchaju nohamy,bo brudnych gojov celeho sveta nasadenie rozhodlo a nie ich talmud a torach,co to nerad dristam bo ja nerozlisujem v smrti,jak oni svojim shoa robia rozdiel v smri,co nenavidim,to som hned antisemita,co mam na haku tie ich pindy,bo som dristal s viac chazarikmy,co vedia toto,co ja bo nemaju vymytu palici,nejkym sion brothers.

     To se mi líbí

    • cobolik pacholik napsal:

     zornicky,tak isto jak cesky ,ked nezmenili,bo my mame barz blizko ku sebe a nie ku mongolom,jak z nas urobil nas establisment a skade viem?ked sa to niekto pyta tak ho poslem tam s kade vysiel a vec vybavena.

     To se mi líbí

     • cobolik pacholik napsal:

      a este tu nesranduj jak sa pise slovensky,bo ja chytrej cobol skolovany na obidvoch stranach moravy bo moj matersky sarisky a slovensky a cesky to moja prislusnost na tom si prekurevsky zakladam,aby bolo jasne ktora bije.

      To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Jawohl, Herr Hauptmann.
       Šariš, kurva. Nemůžeš nějak zařídit, aby tam přestali vařit pivo?

       To se mi líbí

      • cobolik pacholik napsal:

       ked prestanu tam pivo varit,bo solivar zrusili aj fruconu v sabinove,uz tam nebude nic made in saris ,neviem,bo pepici to bestie na pivo,ale sariske po tom bazantovy,ked ja tam pil v cobolove najlepsie,bo ceske vsetky dobre,ale najlepsie u mna bolo radegast,bo ja buran z vychodu ale drvivo som pil zo vsetkych alkoholov rum a v tej riti heineken v lete a potom ostatne 9 mesiacov smirnoff bo lacne tu jak hovno a dobre.

       To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Bažanta snad nevařej v Šariši??? Já ho piju, 12 je výtečná.

       To se mi líbí

      • cobolik pacholik napsal:

       jasne ,ze bazant vari hurbanovo a saris to rovno pod hradom.

       To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Přecházím na 12 Martin. Akorát že tady v Čechách se nedá nikde koupit.

       To se mi líbí

 10. cobolik pacholik napsal:

  to moja druha kerovacka a uvidel som v knizke o american indians, v barnes and noble,kde casom kuknem,jak maly som sa rezal na pokrvne brtsvo a smiali sa mi,ze som pojeb,ten indian z dakota,sa za boha nechcel vystahovat do rezervacie a zil v stane v parku mesta,zomrel 92 rocny,od mala ma kopali take kurvy zatate,bo ja taky tiez.

  To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Rozumím. Tohle jsem žil, když jsem si přečetl „Mé srdce pohřběte u Wounded Knee“. To je skoro dvacet let.
   Ale nějak jsem z toho vyrostl. Mý původní „indiánský“ kérky jsou už přetetovaný Dneska původní Indiány považuju za trochu lepší sortu cikánů. Plus hrdost. To ti naši Indiáni neznaj.
   Vyjímám Seminoly, k těm mám speciální vztah.

   To se mi líbí

 11. tata napsal:

  Mužu myt sokromí dotaz?
  Co VÁS na tom tetovaní tak fascinuje,dokážu pochopit decentní tetovaní ovšem byt jako obraz?Chapu že lidem jako já které tetovaní evokuje kriminalníka to je těžké pochopit ale byt prakticky černý nebot to člověku spline to je celkem sila navic je to zajisté určitý modní trend .muže se stát že za pár let to bude společensky neunosné uvědomujete si to

  To se mi líbí

  • cobolik pacholik napsal:

   tato dobrej dotaz za 100 bodu,podla mna je kerovacka,znacenie sa,ale ma viac vyznamov,holota sa keruje roky u nas havne mukly niekedy a vacsinou to boli pojeby zvany kriminalnici,bo ja osobne s vrahom dristal a nemal jedinu ciarku a sedel za tvrdej komuny 14 rokov a 6 mesiacov,ja nebudem pisat,o yakuza,co cely pokerovany,ci o gang na uliciach,ktore maju tiez svoje tetovanie vlastne ich znacka,u mna osobne to co vo mne je,potetovany to tiez tak kus pojeby,jak kriminalnici,ale z inej strany proste neublizuju druhej holote,bo sa tetuje miliony ludi ale jak ten vas franz to minimum,to sme jak zver co znackuje chcanim po kriakoch a kazda z tej zveriny ma specificky pach,co druhe zviera pozna,podobne ty jak nepokerovany uvidis pokerovaneho kukaj co na nom je poprevracaj v siske a hned vies s jakym pojebom mas do cinenia u mna osobne hned jasne totalny pojeb a este mam miesta vela na rukach a spolocensky neunosne nie je tato tetovanie,moje deti chcu mat a ja len imhovorim dumaj co das,bo to da sa povedat na furt a spolocensky neunosne je tato,ked tak kukam a slucham nejakych ludi co provadia ten svet,su viac,neunosny,jak vsetci pokerovany pojeby sveta od kriminalnikov az po mna podla teba,to mi ver tatuldo…
   este dodam,sprava vsetkych KL,kerovala tu biednu holotu na predlaktie,bo to malo pre nich vela vyhod a dnes sa hovori tomu,ze boli len numer bez mena,mena mali pekne zapisane len jednoduchsie zistit co za jeden a za prikerovanie numeriku bola smrt,polacek mi dristal,co tam bol a predstav si tato,ze v dnesnom demokratickom KL,chce spravny jak vtedy dat cip holote pod kozu,psom uz davaju bo ty pojeby myslim psickarov si myslia,ze to dobre,tak jak za hitlera si mysleli,ze vsetko je tam dobre,tak isto,chcu holotu znackovat,ale humanne elektronicky,aby ju mohli kontrolovat jak v mathausen,ze pritiahnute za vlasy?do auta mi poistovna chcela dat taku krabicku mensia jak zapalky a menej penazi budem platit na pol roka a jak pekne oni hovoria jak ja ich nenavidim kurvy a keby si slucal,jak mi dristali,ze oni nic nechcu vediet,len mile kolko prejdem a jaky rezim motoru,ze to dobre pre mechanika,hned mi v tej sibnutej hlave tuklo,jak v koncentraku,ked som zrycal,ze ani bohovy,ze ci ma chcu znackovat jak tela na bitunku?teraz neviem najst pismena,ked toto pisem bo dostavam zachvat sialu,kukli tie dve panenky na mna jak na totalneho pojeba,kukal som im do oci a oni kukali len na dvere,povedal som sorry a isiel v pizdu.kus som tato rozpisal,ale jak rovny clen co nepochybujem dumaj,ci debil pokerovany som,bo pe mnohych bity debil a hned to vycitim ,hned dam najavo ze to viem a naznacujem,ci oni su si o sebe isty,ze nie su pridebilisty,ked ma kus v palici,co kopa nema bo obmedzeny kokot,hned to meni situaciu a kuk na druheho debila.

   To se mi líbí

   • cobolik pacholik napsal:

    kus som prehnal bo som nesktrontroloval s tym mojim slovnikom dlazdica,neviem ci nebude velmi vadit,bo mne najmenej a ked vadi tak mazat kurva.

    To se mi líbí

   • blbíš napsal:

    Helejte, vy dvě pokreslený kůže, tady se nějak nechytám! Naštěstí jsem nemusel projít tím co Ty, čobole… ale stejně … se mi líp žije v nepočmáraným světě, kde si o těch kůžích kolem sebe můžu udělat sám obrázek bez nápovědy majitelů kůží prostřednictvím tetérskýho vidění světa, symbolů, významů či módního pomatení. Každá přečtená kniha, okoukaný obraz, poznaná ženská, dle mýho, potřebuje odstup, odložení, aby se k nim mohl člověk stále a stále navracet, což mi ty den co den viděný kérky značně komplikujou. A příslušnost k tlupě, rase, názoru? … o tý se taky nechci dozvídat z počmáraný kůže!
    Ale i stará pixla vám ze srdce přeje, aby těm, kdo jsou „nuceni“ se dívat na tu část vašeho „já“ to přinášelo potěšení a vizuálně-estetický zážitky … a když ne, tak aspoň vám přeju příjemný pošimrání od těch „nucených! … 🙂 !

    To se mi líbí

    • blbíš napsal:

     samozřejmě, že na těch kérkách, kde taky jiné, že jo: 🙂

     To se mi líbí

    • cobolik pacholik napsal:

     hele stara krabice,tym cim som presiel ,to bolo pre mna jedno z najvacsich stasti v zivote,ktore znamenalo,ze zijem este, a za cely zivot dedku len 3 krat mal niekto komentar bo tu kopa pojebov pokerovanych,bo aby si vedel,ze baby si davaju kerovat obocie,ty vies jak to boli,nemaju nijake tetovanie naplakala jeden lavor slz videl som na vlastne oci v kozmetickom salon,potom mala strupy nad ocami,jak ja po pijanstve,ked sa mi zdvihol chodnik a nerozoznas,ze to tetovane,ci malovane,kukal som jak tela,ja by si take nedal tetovat nikdy v zivote a pred tyzdnom som zobral dvoch mladych cobolov a uz su tiez sasovia pocmarany,bo dedku ten svet je teraz celej pocmaranej.

     To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     Symboly jsou důležitý. Víc, než si myslíš.
     Jsem jednoduchej. Můj svět je jednoduchej. Proč se zdlouhavě plácat v debatách tam, kde stačí říct „Já jsem Ramštajn. A ty seš mrtvej, pokud se pokusíš dokončit ten pohyb, co jsi právě udělal“?
     Jsou to atavismy, blbíšu. Fungujou bezchybě. Akorát je každej vyjadřujeme jinak.

     To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Můžete, ale jednoznačná odpověď neexistuje.
   Mohl bych Vám vyprávět, jak jsem jako mladej pankáč kolem dvaceti let pocítil touhu se tím tetováním-tehdy skutečně převážně kriminálnickým-chtěl odlišit od většiny a raději být považován za kriminálnáka, než za součást toho komsomolskýho trendu. Byla by to pravda, ale nemá to význam.
   Můžu Vám vyprávět o svojí fascinaci starýma kulturama, u nichž bylo tetování samozřejmostí. Ale nemá to význam.
   Tetování je droga. Nikdy nevěřte nikomu, kdo Vám řekne-„Jenom tenhle malej konkrétní obrázek, to je všechno.“ To je nevědomá lež.
   Živil jsem se jako tatér víc než deset let. Vím o tom opravdu hodně.
   Skoro nikdo nezůstane u toho jednoho obrázku. Snad do pěti procent. Ta drtivá většina ho bude chtít rozšířit, zvětšit, doplnit, najde si další motiv… Je to jako heroin.
   Kdysi jsem tím chtěl možná světu něco říct. Dneska na to seru. Nechávám se tetovat prostě proto, že se mi to líbí a že mi to dělá dobře.
   Vy si to nedokážete představit, ale: Deset let jsem si nenechal udělat žádný nový tetování. Pak jsem se ocitl na akci, kde se tetovalo a já do toho šel. A když do mě tatérka zapíchla jehly…. Bylo to jako vrátit se po letech domů.
   Móda s tím nemá-v mém případě-co dělat. Nechal jsem se tetovat, když to ještě módní nebylo a budu v tom pokračovat dlouho potom, co už zase nebude. Pokud se dožiju.
   A až mně bude 70, budu hnusnej potetovanej i nepotetovanej. Nemám co ztratit, nic neriskuju. Tož tak.

   To se mi líbí

   • blbíš napsal:

    ale jó, s tím nemám problém to pochopit … říká se tomu „postoj k …“, „názor na …“ každej jsme nějakej…
    já jen nemůžu pochopit tu nemožnost úniku z toho neměnnýho vizuálního kontaktu, s tím jednou (v dobré víře, v blbosti, v deliriu, v rozvaze, …) daným. Mě by ta neměnnost a „ušpiněnost tím“ asi zabila, … víš?

    To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     Rozumím. Já jsem si to vybral a couvnout už nemůžu, ani kdybych chtěl. Jako že nechci.

     To se mi líbí

     • blbíš napsal:

      … jo, to Ti určitě rozšíří obzor, milovníku šavlí!
      V tý nemocnici, co jsem tam trávil ty mnou nevyhledávaný zážitky, byla jedna taková udělaně-vyvinutější sestra, asi tak třicítka, nebo trošku přes a ta měla vzadu na krku nad límcem vytetovanej takovej japonskej čmárek a v něm celkem zřetelně osazený lidský voko. No musím Ti říci, blbej pocit, furt ve střehu. Tak jsem se jí zdvořile optal, zda je vdaná, sice mě chtěla v tu chvíli zabít, ale nakonec … prej ne!!! … takže až tááák bych to i možná viděl….

      To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Nemiluju šavle. Nejsem Tatar ani Turek. Tady v Evropě máme pěknou tradici rovných čepelí. I když uznávám, že pro boj z koňskýho hřbetu jsou šavle či palaše vhodnější než meč.
       Se Ti nedivím. Tam, kde teď dělám, je 95% ženskejch všeho věku. Hodně jich je potetovanejch. A víš Ty co? Nelíbí se mi to.
       Nechci tím říct, že bych neslyšel na potetovanou ženskou ad hoc.
       Ale musí to mít míru a vkus. Řeknu Ti příklad:
       Měli jsme s šermířema vystoupení v Lokti. Nad Ohří. Šel jsem si do stánku pro kelímkový pivo. Točila tam docela hezká holčina, ruce plný barevnejch obrázků. Já barevný tetování moc nemusím. Ale zakoukal jsem se a povídám: Egon Schiele?
       A vona že jo. Dokonalý zmenšený repliky obrazů, co můžeš vidět v Krumlově vedle Gustava Klimta. A tetovala jí to holka. Tak takhle jo.
       Vkus a uměřenost.
       Holka s rozmazaným drakem na krku je u mě mrtvá holka.

       To se mi líbí

   • tata napsal:

    DĚKUJI

    To se mi líbí

   • Irena napsal:

    Riskujete duši

    To se mi líbí

 12. cobolik pacholik napsal:

  20 rocna bozka ruku dedovy staremu jak uhlie v ostrave bo veteran a poslednu kopejku da nie na sminku,ale na jadrovu ponorku,to ked som precital az teraz som sa v duchu zasmial ,moja paracka na mna kuka ,ked som tu na tom blog,ze som docista pojebany jak ja sa ksichtym a pisem ja vysinuty to pre informaciu,ze kchodl nepise nejake beletricke tahy,ci prorusku propagandu,ktorou je ovplyvneny jak vsade pisu vsimnite si hlavne tam u vas,jak vania to tam ma nasrane spionamy a kto nema kurva,pisu jak by letaky z ruska rozdavli po praglu a vsetky weby pisali,len jake fajne rusko a amerika debily,docista jak komunisti,ze mandolinka zemiakova zrala nase zemiaky,bo poslai balonom z nemecka ty zapadny vrahovia s kopou letakou jaky oni najlepsi,oni nevedia,co uz maju robit bo tak namiesali,ze su samy z toho posraty a keby ja videl taku dievcinu,co bozka taku staru krabicu,to klaknem pred nou do prachu a pobozkam ju na jej sandal bo na ksicht nie,aby s ma nebridila….

  To se mi líbí

 13. blbíš napsal:

  tak jinááák, ty moje počmárána naklepaná milá záře nad Kladnem!!!
  Víš proč nemám rád v galeriích stálý výstavy, ač třeba bych toho Fillu, Špálu, Čapka, Zrzavýho nebo něco podobnýho i rád vlastnil? No proto, že co ta galerie stojí se s těmi obrazy mění akorát tak kulovaný = třeba to, zda budou viste v nově vymalovaný výstavní síni či nikoli. Rok co rok, desetiletí co desetiletí, furt stejnej flek k visení, stejný světlo, stejná atmosféra, stejná nuda, prostě je to k UDOUDÁNÍ!!! Kdyby je alespoň napadly aspoň škatulata hejbejte se, abych tu malbu viděl v jiným úhlu, v jiným světle, prostě tááák nějááák … hlavně JINAK … ale takhle je to pojebaná nuda, vlastně smrt obrazu a diváka, rozumíš-li mě vůbec!!! A tak podobně vidím to bezživotí tý Tvý kérky/kérek (byť třeba od Picassa namalovaný)! Pokud bych musel den co den ten flek na kůži vidět, nemohl ho třeba v pondělí a úterý pověsit do šatníku, abych ho neměl na očích a mohl si od něj odpočinout. Do prd_le neříkej mi, že to ideové sdělení těch Tvých čmáranic Tě každej den po probuzení natolik povznese, že tě nakopnou do novýho dne líp, než celozrnný sušenky Bé-Bé s vitamínem C! To mi snad nebudeš chtít namluvit, i kdybys mně oponoval celým světem počmáraným a měl tu naklepanou kosu u vás v emerice vyměnit za teploučko hospodských kamen? Dyť to musí být, čobole, přece po nějaký době k neukoukání a udoudání, si tedy z gusta myslím!

  To se mi líbí

  • cobolik pacholik napsal:

   kerovacky to moje jazvy zivota,viem kopa ludi ma javzv a neda sa kerovat ,bo oni nechcu byt pocmarany a ja chcem,asi taky rozdiel.

   To se mi líbí

   • blbíš napsal:

    von mi to ten von taky tak nějak povídal, prostě:
    chci & nechci

    To se mi líbí

    • cobolik pacholik napsal:

     taaak stary bakelit ty nechces von chce ja chcem voni nechcou a tak to je a kukni si na you tube na 3 D kerovacky,to nerobi nejaky holotnik,ale to uz umelec,hoci aj tie normalne,co som videl,to nerobi kazdy fakir,jak ty s tym grafiti po stenach,kukal som na nich v los angeles,to nie su ty,co nasprejuje na stenu vasek je pica,to uz umelci,to som kukal 3 hodiny a vypalil 100 cigariet jaky to borci,tych sprejov to mal na taku malu aviu,behal po leseni jak ja s tehlamy niekedy,a ked dokoncili lesenie spratali to bohove uderenie a vacsinou ty kolici a carecky vyzeraju jak pojeby,take sprejovacky to dokaze malokto…

     To se mi líbí

     • blbíš napsal:

      Hele, ty tvrdošínej rampouchu! Nedělej to složitější, než to je! Ty dobře víš, že mi o nějaký dvě dééé ani o tří dééé vůbec nejde, ani o ty kolíky co se s tím nemažou, Ty dobře víš, že mi šlo o ten furt stejnej každodenní kuk na ten čmárek na svý kůži, kterej nemůžu pověsit do luftu, abych si od něj oddáchl, protože dle mýho na to musí být silná nátura, aby se z toho kontinuál-kuku nejebl.

      To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Roald Dahl o tom napsal povídku. Je to zfilmovaný ve filmu „Tetovaný“ s Funesem a Gabinem.
       Tako na to téma existuje novodobej horror. Ale je děsivě blbej.

       To se mi líbí

      • cobolik pacholik napsal:

       hele zacinajuci perkinsone nemyslim vysetrovatela,ty tiez nekukas do rodinneho albumu kazdy den ja na kerovacky vobec,ale ked casom kuknes raz do roka na dajaku fotku zo seba,alebo blizkeho co mas rad,to srdce podskoci a po zavreti albumu tota ista nudna realita stareho bakelita ponal?

       To se mi líbí

      • blbíš napsal:

       hele, ty stará omrzlino, ták ti bakelitová piksla najednou neví, co vlastně z těch Tvejch kerkovaček vlastně nakonec vidíš? Pokud je tedy máš na tý svý …jak to sakra nazýváš (to víš -„zacinajuci perkinson“), jó riti … to pak ani album nepotřebuješ, stačí „kuk raz do roka“ a dvě zrcadla, aby Ti „srdce podskocialo“, že jo? 😀

       To se mi líbí

     • vonrammstein napsal:

      Sprayery nesnáším. Kdyby mi takovej zmrd posprejoval fasádu, zlámu mu ruce i nohy a přidám čelist.
      Výjimka: V Třebíči jim vyhradilo městou dlouhatánskou betonovou zeď poblíž nádraží. Stovky metrů. A světe-div se: Jsou tam nádherný umělecký díla.
      Výtvarnem se zabývám většinu života, poznám to.
      Takže grafitti ano. A moc rád. A nemusí to bejt zrovna Banksy. Ale ne na mý fasádě.

      To se mi líbí

      • blbíš napsal:

       i kdyby … „ale ne na „našich“ fasádách“… tak taky přes držku, nevyjímaje!!!

       To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Víš, co bylo mnou nejhorší viděný grafitti?
       V devadesátým roce majitel/ka udělal/a novou fasádu Sovovejm mlýnům v Praze. Okrovou. A nějakej duševní mrzák na to modrým sprejem nastříkal AŤ ŽIJE HAVEL.
       Asi Šiklová.

       To se mi líbí

    • Ahele napsal:

     A kruciš, zajímavá informace.

     To se mi líbí

     • tata napsal:

      ano pro mě také je to z jeden pohledů,ono je to vlastně zevším……..to že se mi něco nelibí není dukazem že je to špatné,nebo nenormální…….podle mě ta hranice bude jestli je otom někdo vnitřně přesvedčen,nebo podléhá určitému trendu,ale to stejně muže vědět jen ta osoba

      To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Amen.

    To se mi líbí

 14. blbíš napsal:

  sakra, to chce sušenky Bé-Bé + celej citron i toho Vaška: = rozumíš-li mně, napadli, atd, atd

  To se mi líbí

 15. hans napsal:

  Ad taras2 a Stalin: „Popírat zásadní podíl Stalina na bezuzdném vraždění je asi stejně chytré, jako popírat Hitlerovu vinu na koncentrácích a vraždění židů.“

  Fakt? No, teda, kdyby Hitler řekl – ale soudruzi, to jste přehnali,koncentráků stačí jen polovina, a u židů po půl roce řekl bylo dost zabíjení, od příštího měsíce končíme a zbylé necháme, a na uvolněná místa v koncentrácích a plynových komorách zahnal kompletní sestavu výtečníků z RSHA, tak bych s jeho „zásadním podílem“ asi měl problém. A zřejmě bych nebyl sám.

  Takže pane tarasi2, nejdříve prosím oživit azbuku, trochu si zagůglit, počíst, a až budete mít představu, kdo navrhoval zabíjení a zatýkání, kdo žádal více a více obětí, kdo z pozice své funkce prosazoval snížení počtů obětí a/nebo zastavení čistek… tak se můžeme bavit. Ovšem pak budeme ve shodě.

  „Kchodl si navíc spletl ony vyvražďovací vlny“
  Nespletl. To vy nejenže nemáte ponětí o tom, kdo velkou čistku 37-38 inicioval a kdo ji tlumil, ale ani netušíte, co se dělo. A Kchodlův popis vás překvapuje. takže: roku 37-38, resp. 36-39 proběhlo čistek několik, každá s vlastní dynamikou. V zásadě byly dvě skupiny čistek – proti potenciálním nepřátelům mezi lidmi a proti elitě (uvnitř které Kchodl hodně píše o čistce mezi vojáky).

  „hlavní podíl na puštění NKVD z řetězu má Stalin“
  Což je přesvědčení lidí nedotčených literaturou opírající se o normální historické studium primárních pramenů. Jenže vyprávěnky v ČT nebo BBC opravdu nejsou důvěryhodné, vždyť ti televizáci nám lžou i o tom co se děje právě dnes. Opakuji, nastudujte si, kdo velkou čistku 37-38 inicioval a kdo ji tlumil. Chruščovův projev je v tomto bezcenný (nápověda: iniciátoři čistky jsou v něm jmenováni jako její nevinné oběti).

  „vždyť na likvidačních příkazech je jeho schvalující podpis. A to mu psali jeho nejbližší kamarádi a prosili ho o milost – a on k tomu připisoval rozkazy na zlikvidování „té svině“.“
  Ále houby. Co takhle nějakého nejbližšího kamaráda jmenovat? Nebo jste si vyfantazíroval? Těžko navíc říct, co myslíte těmi likvidačními příkazy. Rozsudky podepisovali soudci, případně trojky; proslavené a mnohokrát citované seznamy funkcionářů podepisoval nejen Stalin (možná jich dokonce i víc podepsal Molotov, ze zřejmých důvodů), ale hlavně to nebyly likvidační příkazy, toliko schválení návrhů na obžalobu, které neměl šanci významněji ovlivnit..

  „frašky, kdy jednotlivé regiony mezi sebou soutěžily“
  Pche. Zase něco co říkali v televizi?

  Kchodl:“ snad jen Jagoda byl ještě horší, to prý byla bestie“ Chm, odstaven ještě před čistkou.. Nesplet jste ho s Ježovem?

  “ zlepšení situace milionů lidí“ „stroj času“
  Baví mě, jak některé lidi vytočí evidentní pravdy. jak se nechtějí smířit s tím, že v jimi neoblíbených etapách historie se „situace milionů lidí“ zlepšovala. A jak je vytáčí, že zkorumpovaní a pitomí papaláši** dostali, co dle veřejného mínění (tehdejšího i dnešního) zasluhovali..

  ** sem počítám i ty generály typu Tuchačevského, i když k Kchodlově německé stopě jsem skeptický..

  To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Fagane? Další inkarnace?

   To se mi líbí

   • Hamilbar napsal:

    Kérky argumenty nenahradí.

    To se mi líbí

    • blbíš napsal:

     … jak kdy, Hamilbare, odkud jste se s tím hansem tady vyloupli, smím-li se zeptat?

     To se mi líbí

    • cobolik pacholik napsal:

     pane hamilbar,nech pan nedrista,ze ma argumenty,bo vsetko konzultoval s nikitom a ma na mikrofilme vykerovane…

     To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     Jistěže ne. Ovšem pěst brutálně zarytá do sluníčkovýho rypáku to zhusta vynahradí.

     To se mi líbí

     • Hamilbar napsal:

      Souhlas, pěst brutálně zarytá do sluníčkového rypáku způsobí, že kérky nahradí argumenty. To bude nádherný svět.

      To se mi líbí

      • Bavor V. napsal:

       Asi vám nedošlo, že je to jen patřičná odpověď na úplně blbou poznámku.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Podle mě je to pokrytectví.
       „VY“ si hrozně potrpíte na argumenty, ale ve skutečnosti žádné argumenty, které se vám nehodí, nestrpíte.
       Tak se v malém banuje, cenzuruje, oponenti se označují za nacisty a rasisty a xenofoby (na to argumenty nepotřebujete, to samotné je argument) a ve velkém pak vyhazujete oponenty z práce, zatýkáte je za „šíření nenávisti“ a nakonec dojde i na ty rány pěstí.
       Vždycky na ně došlo.
       I u těch nejsluníčkovatějších bytostí, jenom ty rány pěstí nedávali oni, ale jejich slouhové, když se dostali k moci.

       To se mi líbí

      • kočka šklíba napsal:

       Jaké argumenty dali ti diskutéři na Hansovo tvrzení? To mě opravdu zajímá vittto, já jen čtu něco o další reinkarnaci, Vy čtete něco jiného? A pak čtu již jen reakci na vašeho guru, a tam chybí jakýkoli argument, nebo mě ho uveďte, asi jsem si ho nevšimla.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Dejte s tím pokoj, kočko, máte z rytíře úplnou fobii.
       Stejně už se oženil!
       A argumentů je plná stránka, i když třeba nejsou ve vláknu k Hansovi,ale jak koukám, má více + než -.
       Ono tady tak úplně moc argumentovat nejde, spíše dejme tomu polemizovat k tématu.
       Ale důležité je, co napsal Pan Bavor, tomu věnujte pozornost.
       Opravudu hloupě a namyšleně totiž do diskuze nevstoupil Hans ani rytíř-ale Hamilbar pitomou zmínkou o argumentech a kérkách a pak se ještě urazil!

       To se mi líbí

      • kočka šklíba napsal:

       Jste opravdu ale opravdu směšní, argumenty zde uvedl Hans, at pravdivé nebo nepravdivé. Na to se mu dostalo trapného výkřiku od vašeho asi vzoru. To pomíjíte.
       A vitto, nechte si ty osobní výpady. Budte tak hodný a uveďte ten argument na Hansovo tvrzení, asi neuvedete, ptz tam žádný není že? Ale to vás v tomto případě nezajímá, vy jen chcete urazit, ale ani to neumíte. Jen trapně kecáte z cesty. Halmibara nekomentuji, komentuji váš velký hnědý vzor a ten tedy nic neuvedl. Na to vy jste vystartoval. Takže znovu, argument na Hanse vidíte?

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Ale kočko, přestaňte s tím věčným rypákováním.
       Kdybyste do toho netahala svoje osobní problémy, které si léčíte neustálým napadáním Ramštajna, dávno by se o tom nikdo nebavil.
       A argumenty nebo protiargumenty?
       Proč bych to měl dělat?
       Najděte si na tomto tématu moje vyjádření ke Stalinovi a projevu Chruščova a budete mít jasno o mých názorech na tuto věc.
       Nemám s Hansovým výkladem problém, necítím se povolán na hodnocení ani Stalina, ani jeho doby, ani doby po Chroščovově zásadním projevu.
       K textu Hanse nemohu mít argument, ani protiargument, v zásadě s ním spíše souhlasím, Hans ovšem zjevně ví o tématu víc než já, takže spíše čtu, než že bych někoho buzeroval.
       A pak..jasně, nijak jsem nereagoval na Ramštajna a jeho výrok o Faganovi, však také nemusím ke všemu mít komentář, rytíř je zaměřený silně antikomunisticky, tak to vyřešil takto.
       Hamilbar asi zase nemá rád kérky, tak to zase vyřešil po svém.
       Potíž je v tom, že já nemám rád Hamilbara zatímco rytíř mi nevadí, přestože mám možná názorově blíže v mnoha ohledech spíše k Hamilbarovi.
       Hamilbar je ovšem podle mě slizký a zákeřný člověk, zatímco rytíř je-zase podle mě- spíše rovný, byť emotivní.
       A já mám rovné lidi rád.
       Kromě toho, ramštajn sem pravidelně chodí, takže jeho vyjádření, jakkoliv nepovedená, jsou tu..částečně doma, a jsou v tomto konstatntní, Hamilbar sem napíše jednou za čas a místo nějaké tématické poznámky tady prostě jen tak zaprudí.
       Tam násedovala (nejen) moje rázná reakce.
       Doufám, že jsem nyní plně uspokojil vaší touhu po přiblížení mé motivace k mému vyjádření.
       Nakonec dodám, že to není moje obhajoba, prostě jsem napsal, co jsem napsal s plným vědomím, že se to nemusí každému líbit!

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Tohle sem ještě dám, byť téma už pomalu končí.
       „„Důležité jsou aktivní justiční kroky proti ruské dezinformační aktivitě. Když narušuje ústavní pořádek, je třeba to začít trestně stíhat. Je nutné, aby se ruské propagandě zvyšovaly náklady všemi prostředky – mazáním, blokováním a izolováním jejích webových serverů, e-mailových komunikací, Facebooku, aktivních exponentů a agentů až po policejní a justiční kroky. Proruské trolly mazat, vůbec žádnou diskusi nevést. Jestliže s nimi budeme diskutovat, účel jejich kampaně ještě znásobíme,“ doplnil Ivan Gabal s tím, že navíc by bylo třeba značně snižovat počty diplomatů na ruských ambasádách, protože kupříkladu v Praze je jich prý jako v době okupační moci.“
       http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Langsadlove-akce-o-propagande-kde-Jakub-Janda-varoval-pred-PL-Lidovec-chtel-zakazovat-mazat-blokovat-A-pak-prisel-Schwarzenberg-a-magori-volove-a-extremiste-424054
       —————
       A to je ono.
       To se proti takovým odporným, fanatickým a ubohým krokům strhne na některých blozích a webech povyk.
       Oprávněný.
       A pak tyto blogy a weby udělají to samé se svými oponenty!
       To je to pokrytectví…..

       To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     ❓ 😮 ❓

     To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Máte pravdu, myslel jsem Ježova.

   To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.