Důležité rozvodí ….. k 60.výročí XX. sjezdu KSSS


Rozvodí – tvoří hranici mezi sousedními povodími.

Rozvodí určují směry toku řek…

Rozvodí, které nastalo v sovětské společnosti – to je pětiletka mezi léty 1956-1961, mezi 20. a 21. sjezdem KSSS. Je třeba pochopit strukturu nejvyšších skupin sovětské společnosti v poválečném období. Byl to jakýsi rovnoběžný čtyřúhelník sil: stranický aparát, Rada ministrů, státní bezpečnost, armáda a nad vším tím se tyčil Stalin. Už koncem 30.let Stalin uvažoval o odstavení strany od reálných řídících pák, soustředit vše v „narkomatech“- v budoucích ministerstvech, a straně ponechat kádry, ideologii a propagandu. Válka a obnova země tu myšlenku odsunuly do pozadí, nicméně Stalin se k ní v roce 1952 vrátil. Po roce ale zemřel, nebo byl zabit, nebo mu záměrně neposkytli včas lékařskou pomoc – to už je otázka jiná, ale začaly vzájemné boje různých úhlů čtyřúhelníka. Velmi často tyto boje zjednodušují na soupeření Chruščova (1.tajemník strany) a Malenkova (předseda vlády), Chruščova a Beriji (ministr vnitra). Osobní vztahy jistě existovaly, nicméně šlo o boj partajního aparátu o zachování své pozice. Co byl červnový státní převrat roku 1953 a zabití Beriji? Byla odstavena státní bezpečnost. Poté odstavili Radu ministrů a odvolali Malenkova, aby pak vyhodili maršála Žukova (armáda) – a partajní aparát se stal jediným vládcem země. Je pravda, že si Chruščov velmi brzy uvědomil svoji chybu, protože se tím zbavil možnosti využívat rozporů mezi stranami čtyřúhelníku a rozdělil tedy partajní organizaci na průmyslovou a vesnickou. To se ovšem stalo jednou z příčin jeho pozdějšího pádu.

20.sjezd byl úspěšným pokusem nomenklatury o zablokování skutečné demokratizace sovětské společnosti liberalizací. Po válce se v sovětské společnosti nakupil silný demokratický potenciál, který nomenklatura nasměrovala do primitivního antistalinizmu a liberalizace pro sebe. Z tohoto hlediska byl 20.sjezd jakýmisi nomenklaturními saturnáliemi. Ve starém Římě si jednou za rok otroci a jejich páni vyměnili místa – byl to jakýsi svátek neposlušnosti otroků. Tady se nomenklatura uvolnila vážně a nadlouho. Jde o to, že nomenklatura byla velmi zvláštní mocenskou skupinou. Za Stalina neměla garantovanou ani fyzickou, ani ekonomickou, ani sociální existenci. Celé chruščovovské období 1953-1964 bylo bojem nomenklatury o změnu z vrstvy „o sobě“ ve vrstvu „pro sebe“ – tedy v jakousi kvazitřídu. Na březnovém plénu ÚV KSSS v roce 1953 bylo rozhodnuto, že člen ÚV nesmí být uvězněn bez souhlasu ÚV – byly tedy dány fyzické garance.

Dál bylo nutno svalit na někoho vinu za represálie, na kterých se podíleli prakticky všichni nomenklaturní pracovníci. Sám Chruščov byl, mimochodem, „stachanovcem“ (úderníkem) teroru a 20.sjezd byl velmi vážným mezníkem, který si mnohé získal. I když se nedomnívám, že všichni šedesátníci byli takovými idioty, aby nechápali, o co jde. Část byla ukřivděna represemi rodičů. Byli ale lidé,jejichž rodiče, nebo oni sami byli represím vystaveni, nicméně chápali, že tu nejde jen o Stalina, ale o mohutný historický proces.

V přeměně nomenklatury na kvazi třídu sehrála aktivní roli tzv. liberální inteligence, která byla nižší frakcí liberální nomenklatury. V novém programu KSSS roku 1961 byla zakotvena velmi vážná věc – jedním z hlavních úkolů KSSS je maximální uspokojování rostoucích materiálních potřeb sovětských občanů. Takže nomenklatura se rozhodla budovat společnost spotřeby. Protože se ale v Rusku a v SSSR vždycky produkoval nepříliš velký úhrnný společenský produkt, byla to společnost spotřeby pro sebe samé. Obecnou slabinou sovětského systému jako systémového antikapitalizmu nespočívala jen v zahájení třídního přerodu nomenklatury, před čímž varoval i Trockij a čeho se obával Stalin, jehož teze o zesilování třídního boje v souladu se směřováním k socializmu, se ukázala být naprosto správnou, což éra Gorbačova a Jelcina předvedla v krystalické čistotě. Orientace na spotřebu souvisela také s tím, že nomenklatura narazila na strop možností. Slabinou sovětského systému bylo, že jakkoli představoval odmítání kapitalizmu, měl současně stejnou výrobně-technickou základnu jako on. Takže, aby se z antikapitalizmu změnil na postkapitalizmus, potřeboval vědeckotechnický výrobní trhák. Nejzajímavější je, že počátkem 60.let byl SSSR ve výpočetní technice zhruba 10 let před USA. Ovšem, v létech 1968 a 1973 politbyro tyto práce zvláštním usnesením uzavřelo. Logika byla takováto: co potřebujem, to ukradnem… Ve skutečnosti ale si nomenklatura jasně uvědomila, vědeckotechnický pokrok ji staví do ofsajdu a zablokovala celou řadu velmi důležitých směrů rozvoje. Jakmile ale tyto směry zablokujete, nezbývá vám, než zařadit se do světového trhu a chytat se západní koncepce konvergence. K tomu došlo už po Chruščovovi, za Brežněva a vykvetlo za Gorbačova. Šokující věc: – v 60.letech jsme měli mnoho technických úspěchů, počínaje vesmírem. To byl svého druhu „SSSR-1“. Byl ale i „SSSR-2“, nomenklaturní kapitulační směr, který si tiše tikal, tikal a tikal…

Nedá se říci, že si toho nikdo nevšiml. V roce 1969 vyšel pozoruhodný román Vsevoloda Kočetova „Copak chceš?“, ve kterém autor ukázal začínající rozklad nejen na úrovni inteligence, ale i nomenklatury. Příznačné je, že když román vyšel v časopisu „Okťabr“, vrhla se na něj liberální inteligence včele s Konstantinem Simonovem. Knížku se podařilo vydat pouze díky podpoře 1.tajemníka Běloruska Mašerova. Nehledě na to, že Mašerov protlačil její vydání, celý náklad románu z pultů velmi rychle zmizel. Nejzajímavější je, že v sebraných spisech Kočetova, vydaných koncem 80.let, tento román chybí. Kočetov ve skutečnosti vykreslil jedovaté plody, založené po 20.sjezdu KSSS.

Dál se, v důsledku reforem Kosygina-Libermana, liberální frakci dostalo i sociální základny – v podobě sovětského stánkaře. Právě tato vrstva šedé ekonomiky se stala sociální základnou toho, co potom prorostlo do perestrojky.

Přitom KGB silně utlačovala národovce. Ti, koho Andropov (dlouholetý šéf KGB) nazýval rusisty, dostávali daleko delší tresty než disidenti, které si KGB často docela hýčkalo. A řada lidí, kteří se mohli stát vůdci patriotické generace v SSSR, umírala za zvláštních okolností – jako Vasilij Šukšin a Jurij Selezňov (spisovatelé), nebo malíř Konstantin Vasiljev.

20.sjezd je veledůležitým mezníkem na cestě přeměny nomenklatury ve kvazitřídu a její integrace do světové soustavy jako elementu závislého na světových špičkách. Od Chruščova vede přímá linie ke Gorbačovovi a Jelcinovi, tedy ke zradě národních a třídních zájmů.

http://41.media.tumblr.com/9cfc19e29ebad8d17c8627764a698a51/tumblr_mw3ygnHEqi1spwv2fo1_500.png

Zdroj: zavtra.ru

hroch-hlava

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

19 reakcí na Důležité rozvodí ….. k 60.výročí XX. sjezdu KSSS

 1. vonrammstein napsal:

  Je to trochu zjednodušené, ale v zásadních aspektech pravdivé. Na podrobné popsání toho vývoje by byla potřeba pořádně velká knihovna. I když-ta už vlastně existuje.
  Některé tragické postavy těch dějů si ovšem zemřít vysloveně zasloužily. Trockij, Berija, Kameněv, Zinovjev… Málo podobných zmetků tahle planeta zrodila. Anebo ti ostatní aspoň nebyli tak nápadní.

  To se mi líbí

  • hans napsal:

   Berija?? Proč?

   To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Když se musíte ptát, patrně o Berijovi nevíte dost.

    To se mi líbí

    • vittta napsal:

     Teď ještě jestli o něm víme to, co bychom o něm vědět měli.
     Tihle lidé budou zahaleni tajemstvím navždy.
     Kromě toho….jak se vlastně v jeho době a v jeho funkci dalo reálně jednat?
     Berijové přece netvoří dobu, ta naopak tvoří je.
     Nejen v SSSR…..

     To se mi líbí

    • hans napsal:

     Právě že docela dost vím.

     Zmetek je pro mě politik, který škodí, rozvrací a ničí. Nikoliv efektivní organizátor, který má za sebou spoustu jednoznačných úspěchů.

     Berija v Gruzii 37-38 – ze všech sovětských regionů relativně (jako podíl z počtu obyvatel) obětí čistek mezi obyčejnými lidmi nejméně, ale mezi funkcionáři nejvíce. Na celostátní úrovni: 38-40: výměna krvelačných šmejdů v bezpečnosti za slušnější lidi, zastavení velké čistky, propuštění desetitisíců ne-li statisíců zatčených lidí. 41-45 – řízení velké části zbrojního a těžkého průmyslu, po válce – atomový projekt, podíl na rekonstrukci ekonomiky, 53 – masivní amnestie, reformy.. Zkrátka samé plusy.

     Ve srovnání s takovými chaoty jako byl např. Churchill, kteří zkazili co mohli, byl úspěšným státníkem.

     To se mi líbí

     • Slim napsal:

      Tohle se mi zdá přehnané, ale pravda je, že u Beriji patrně dojde k některým korekcím v jeho hodnocení. Nechci říct rehabilitaci, to určitě ne.

      Za přečtení KUPODIVU stojí
      http://www.martinus.cz/?uItem=15199

      Řeknete, syn chce očistit otce… ale dozvíte se tam řadu zajímavostí. Třeba že B. byl germanofil, poklonnik germanskoj techniky, kultury itd. a pak lépe zapadne do lajny fakt, že se na jaře 53 – v krátkém období, kdy byl pretendentem trůnu – pokoušel o změnu kurzu sovětské zahr. politiky, dokonce snad s náběhy na pokus o sjednocení Německa (!).

      To se mi líbí

      • st.hroch napsal:

       Kdepak – tam je to složitější, stejně jako nebyl jednoduchej Berija. Pravda ale je, že Chruščov a spol. potřebovali na někoho shodit svoji krev. Proto ho ani neostavili před soud, nýbrž ho odstřelili jako potulnýho psa. Zdrojů k Berijopvi je celá řada.

       To se mi líbí

      • hans napsal:

       Sjednocení Německa byla Stalinova myšlenka, ale pro USA nepřijatelná – podmínkou totiž byl jeho neutrální status po vzoru Švýcarska.

       Pretendentem trůnu nikdy nebyl.

       Čtiva v ruštině je spousta, v češtině pravda jen ta Slimova kniha a ještě jeden kratičký životopis od Amy Knight.

       ..Tohle se mi zdá přehnané… Co? Holá fakta, nepřehnaná.

       To se mi líbí

  • kočka šklíba napsal:

   No o jednom minimálně bych věděla,a zastřelil byste je nebo oběsil? Co vám vím vyhovuje? Jako Semelovou?

   To se mi líbí

 2. Cech napsal:

  Zde je možné souhlasit to co měl udělat Stalin a neudělal, protože neměl tak moc času a když už po válce čas měl, tak již ve své podstatě začal být bývalý SSSR řízený ve prospěch US.
  Zde je patrná ještě jakási setrvačnost, tedy do těch 60. let a potom již pouze a jen postupná demontáž SSSR, která pokračuje doposud.
  Důkaz toho jak jsou Rusové naivní je, že skočili na špek CIA ohledně operace Golgota.
  Neboli uskutečnit demontáž SSSR ne jako likvidaci socialismu, ale jako jeho posílení a znovuzrození skrze utrpení, chaos a proces poznání pravdy o kapitalizmu.
  Zde lze doložit jak moudře CIA rozehrála tuto hru a jak obezřetně postupovala až po současnost.
  Podařilo se díky této strategii naprosto bezproblémově zlikvidovat východní blok jako nežádoucí ( v podstatě hrozbu pro budoucí samostatnost Evropy a její nezávislost na US).
  Podařilo se naprosto nepředstavitelné některé použitelné východní země začlenit jako druhorychlostní do EU a z těchto a zbylých zemí vytvořit dočasný sanitární koridor.
  Zabezpečit doposud pouze částečný rozpad bývalého SSSR ale také jasnou koncepci na rozpad úplný, na několik proamericky orientovaných státečků.
  No a nyní celý plán tak jak jej CIA původně představila. Říká se že Juriji Andropovi což ovšem není důležité, neboť za jeho startovní fázi je odpovědná klika Michaila Sergejeviče Gorbačova.
  O co tedy šlo :
  V první etapě mělo dojít k usmrcení socialismu.
  Druhou fází mělo být poskytnutí určitého světla a přeformátování myšlení.
  Třetí fází měla býti obnova socialistické společnosti, její vzkříšení.
  Naprosto ideální plán pro Rusy na znovu obnovení Stalinovy slávy.Zde prosím je nutné opravdu ocenit genialitu pracovníků CIA a totální naivitu a také neschopnost Rusů uvědomit si pro ně skutečný dopad první etapy.
  No a z těchto tří fází se Rusům podařila pouze ta první protože byla uskutečněna díky téměř přímému řízení z US.
  No a potom již bylo Rusům jednoznačně vysvětleno, že žádná fáze 2 a 3 nebude protože nebude Rusko.
  Proto snad ty současné zoufalé pokusy Putina zabránit dokončení původního plánu US.
  Je asi pravda že možná pro Rusko zachrání nějaký ten čas ale ve finále tento naprosto geniální plán CIA zabezpečí rozpad a devastaci toho torza, které zbylo z východního bloku.
  Proto také díky OSN má Turecko právo realizovat všechny druhy operací proti teroristickým hrozbám jak uvnitř země, tak i za jejími hranicemi.
  No a proto také Fronta an-Nusra, pokud požádala u OSN o ochranu před ruskými vzdušnými silami, tak ji také dostane.
  Pouze na základě těchto fakt zazněla ona slova o regionální rozpadající se bývalé velmoci.

  To se mi líbí

 3. severočech napsal:

  Obdiv ke „geniálnímu plánu CIA“ poněkud bledne při uvážení, že v jiných částech světa se tagenialita CIA naprosto neprojevuje.

  To se mi líbí

 4. Ahele napsal:

  Ten plán asi tak geniální nebyl. Tedy byl, ale jen pro prvních pár použití. Mmch u nás byl zajisté použit též, pokud si tedy vzpomeneme na Havlův projev „Budou vás strašit….“ a došlo také pouze na první etapu. Muselo se to provést rychle a na první dobrou. V pozdějších opakováních už musel být korigován a to až tak, že bylo třeba mrtvých k přesvědčení váhajících, a poté zřejmě improvizace. A každá improvizace ssebou nese nečekané souvislosti, na které je opět třeba reagovat improvizací. No a jsme tam kde jsme.

  To se mi líbí

  • K-k. napsal:

   to je neskutečný! 😦

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Bohužel skutečný

    To se mi líbí

   • Rosťa napsal:

    To je normálka. Když jsem chtěl pro mámu ( 89 let ) příspěvek na benzín, když ji vozím po těch doktorech, tak dostala takovou ceduličku, se kterou má údajně zamávat, aby ji pustili v šalině sednout. Na můj dotaz, kdo ji do šaliny vynese, jsem odpověď nedostal. No, není ze „Sýrie“, ani nemá tu správnou barvu pleti.

    To se mi líbí

    • Hudec napsal:

     No jistě. Syřané si stěžují, že nemají výtah a madam špatně chodí. Moje maminka (83) chodí úměrně věku a II. patro bez výtahu. Že by jí ho tam nějaká neziskovka nechala vystavět? Nákupy /zatím/ vynesu já, ale jak dlouho ještě (62).
     Já bych tu svoji potíž bral jako normální a je moje povinnost se nějak postarat. Ale serou mě, když bez výtahu mají byt za stáj. Opravuji – „kravín“. Ať jdou do prdele. I se vstřícným Sobotkou.
     Howgh.

     To se mi líbí

  • brtnikvbrlohu napsal:

   A není to případ ani zdaleka ojedinělý.

   To se mi líbí

 5. NavajaMM napsal:

  Vďaka za preklad. Stručné a hutné.

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.