Neinformovanost v Čechách


Česká media usilovně nezmiňují základní příčiny migrační vlny, tedy války a chaos, které přináší touha kontrolovat svět a jeho bohatství.

Na facebooku se objevilo varování, že dravec, který přeloví, nakonec zahyne. (https://www.facebook.com/prebudeni/videos/1081277735239502/)

V diskusi pod dokumentem stojí:

„[]  tak se nelitujte [] neprodávejte  se tak lacino []  ptejte se svých zkorumpovaných vůdců, proč prodávají tak levně…

Jistě, i my v Česku lecos víme o likvidaci našeho bohatství. Považujeme se za vzdělané, pracovité a civilizované, ale ani my jsme nezabránili tomu, aby z Česka neunikaly stovky miliard korun na západ.

Západ nás má přesně tam, kde nás chce mít. Zadlužené, ale schopné splácet úroky. Splácení dluhu je nežádoucí. Na to doplatil Ceauscescu, druhdy Západem oslavovaný jako hrdina, když odmítl přítomnost vojsk Varšavské smlouvy na rumunské půdě.  Pak mu ale ruplo v bedně a rozhodl se připravit Západ o vývar z půjček. Vypsal referendum o tom, že Rumunsko nesmí mít žádné zahraniční dluhy a rozhodl splatit dlužných 13 miliard dolarů co nejdříve. To se sice povedlo, ale orientace na vývoz vedla ke snížení životní úrovně. Když byl dluh splacen, byl diktátor i s panímámou v prosinci 1999 bleskově odsouzen a popraven. To otevřelo cestu pro nové půjčky.

Ptáte se kolik dlužilo Rumunsko v roce 2012? Přesně desetinásobek původního dluhu, tedy 130 miliard dolarů. Ptáte se po vojenské základně? No mají tam teď americkou. To je západní pojetí omezené suverenity.

Polsko mělo koncem osmdesátých let dluh asi 40 miliard dolarů.  Věřitelé jim tehdy, kvůli neschopnosti dluh splácet, velkoryse odmázli 14 miliard. Polákům se ulevilo a začali si hojně půjčovat. V roce 2012 již dlužili přes 700 miliard (http://blisty.cz/art/70025.html) a budou si dál půjčovat na zbraně proti Putinovi.

Multikulturalismus a integrace přistěhovalců

Multikulturalismus je kouzelné slovo, takměř jako statistika, což je, jak praví lidová moudrost, děvka, kterou je možné jebat ze všech stran.

Jistá odesní osoba zapletla multikulturalismus do své kandidátské řeči. Prý to je jeden z prostředků, jimiž chtějí socialisté udělat z lidí beztvaré stádo. Kdyby hloupost nadnášela, musela by se vznášet jako holubička.

O multikulturalismu nejvíc mluví lidé, kteří o něm nic nevědí. Prý ohrožuje naši kulturu a naše hodnoty. Málokdo si uvědomuje, že ty si ohrožujeme sami již tím, že ochotně dovážíme (pa)hodnoty z USA. Opravdu potřebujeme cukrem přecpanou CocaColu, hamburgry z fastfoodů, násilím vyplněné filmy, přihlouplé TV seriály a smrad z přepáleného popcornu v kinech. O kultu násilí a válek ani nemluvě.

Ono beztvaré stádo vzniklo dávno před multikulturalismem a to díky vytrvalému působení reklamy a náboženské a politické propagandy. Multikulturalismus je namířen proti ohlupování a tak proti němu část mocných začala vystupovat.

Myšlenka multikulturalismu je podobně jednoduchá, jako věta, kterou pronesl v Kosovu Slobodan Miloševič: „Nikdo vás tady bít nebude“. Mínil tím srbskou menšinu v tehdejší autonomní oblasti Srbska, zvané Kosovo.

Pokud jste zapomněli, Kosovo je bývalá autonomní oblast Srbska, osvobozená bombami NATO od srbského jha.

Cosi se nepovedlo a tak z něj osvobození utíkají k západním osvoboditelům. Pozoruhodné je, že se teď Západ snaží přitlačit Srbsko, aby pomohlo. Možná bude dáno na seznam svobodných zemí. A prchající Kosováci se budou doprošovat u druhdy úhlavního nepřítele.

Kanada nikdy nebyla socialistická a tamní obdoba naší (pseudo)levicové ČSSD, New Democratic Party, nikdy nevedla federální vládu. Tu a tam se prosadila v některé z provincií.

Kanadský multikulturalismus, jehož jsem byl svědkem, má svoje kořeny v sedmdesátých letech minulého století. Politicky je dítětem lehce pravicových Liberálů a silněji pravicových Konservativců. Tedy dvou politických stran, které se střídají u moci. Jeho myšlenka byla zakotvena ve čtyřech bodech:

 • Podporovat a rozvíjet identitu různých kulturních skupin;
 • Pomáhat členům těchto skupin, aby překonaly kulturní bariéry a mohli se plně zapojit do kanadské společnosti;
 • Podporovat styky mezi jednotlivými kulturními skupinami v zájmu národní jednoty; a
 • Pomáhat přistěhovalcům naučit se alespoň jeden z kanadských úředních jazyků.

Principy multikulturalismu byly uzákoněny jako Canadian Multiculturalism Act (1988) (http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/C-18.7/page-1.html) a včleněny do Kanadské charty lidských práv. To se stalo v době silně pravicové vlády, kterou vedl Brian Mulroney. Zákon i Charta zakazují diskriminaci kvůli pohlaví, náboženství, rase a etnickému původu.

Z uvedených bodů je zřejmé, že vyzývají k tomu, aby se jednotlivé kulturní skupiny respektovaly, poznávaly a aby celý proces vedl k začleňování nově přišedších do společnosti.

Multikulturalismus ale nelze brát jako protějšek tak zvaného „melting potu“, tedy procesu, jakkoli hypotetického, v němž se přistěhovalci slijí s existující populací. To nefunguje ani v USA, matce všeho přetavování.

Rozdělení přistěhovalců

Přistěhovalce lze zhruba rozdělit na čtyři skupiny:

A) Uprchlíky, kteří dostávají politický asyl. Dublinské dohody jsou vhodné pro tuto relativně nepočetnou skupinu. Je třeba vědět, že občanská nebo jiná válka, nemoce, hlad a jiné katastrofy nezakládají právo na politický asyl;

B) Ekonomické přistěhovalce, jimž byl povolen vstup do země, protože mají peníze a nebo dokonce nabídku práce;

C) Rodinné příslušníky, kterým je povolen vstup v rámci spojování rodin; a

D) Uprchlíky kteří formálně nespadají do předchozích skupin, ale přijímací země je nemohou z humanitárních nebo jiných důvodů odmítnout. Sem nepochybně patří většina ze současných uprchlíků.

Za normální situace spadají skupiny (B) a (C) pod jurisdikci jednotlivých států. Jenže, když se daly na pochod velké masy, vznikla administrativně nehomogenní skupina (D), zahrnující všechny první tři skupiny. EU najednou zjistila, že nemá sílu ani zájem zastavit války a napravit rozvrat na němž se sama podílela a současně není schoppna zajistit plynulé přijetí uprchlíků a nbo jejich návrat (je-li kam).

V dalším textu bude řeč o skupině (D).

Bydlení a ghetta

Je-li počet přistěhovalců příliš velký, není jednoduché všechny najednou ubytovat a tak nutně dochází k improvizacím.  Výsledné řešení odpovídá prostředkům, které je společnost (vláda) ochotna poskytnout. Jde o čistě ekonomickou záležitost, která nemá nic společného s multikulturalismem.

Myšlenka, že vláda dovoluje, aby si přistěhovalci vytvářeli ghetta, je stupidní. Pravda je, že kanadská vláda dělá příliš málo pro to, aby ghetta nevznikala. S nepříliš velkou ironií lze dodat, že to je pravice, která v rámci papouškování pouček o skryté ruce trhu, potlačuje výstavbu tak zvaně „dostupného bydlení“. Například v Ontariu vznikla za vlády pravicového Mika Harrise díra zvíci jedné miliardy dolarů. Trh si to holt nepřebral a levné byty nevznikly.

Odstěhovat se z původního bydlení do „lepšího“ a nebo dokonce do „vlastního“, není jednoduché. Pro lidi, pracujíci za minimální mzdu, takměř nemožné.

V Kanadě se nedá mluvit o ghettech ve smyslu „vyloučených oblastí“ s „vybydlenými byty“, tedy standardem, který v Česku dopřáváme Romům a sociálně slabým. Existují čtvrti, ve kterých přistěhovalci převládají, ale to je dáno nedostupností levnějšího bydlení.

Přistěhovalec a multikulturalismus

Přistěhovalec nebude dost dlouho vědět, že multikulturalismus vůbec existuje.

Přistěhovalci se snaží dostat do styku s krajany, kteří již v zemi jsou. Hledají u nich informace, jak dál.

Teprve po delší době zjistí,že existují určité programy, které teoreticky umožňují, aby se kulturně různé skupiny vzájemně poznávaly.  To, že se přistěhovalci sdružují v rámci různých (krajanských) spolků, je jistě pravda. Pokud v nich setrvávají, není to z důvodu neochoty přijmout „západní“ hodnoty, ale často i proto, že ty nové hodnoty nejsou nezbytně tak skvělé, jako ty, které si přivezli.

Když moje rodina hledala v české komunitě odpověď na otázku, co dál, byla odpověď vždy tak podobná, že byla vlastně stejná: „No, to vám nezávidíme“, říkali, „to víte nám to trvalo, než jsme se zmohli na tenhle dům a tohle auto“. S těmi lidmi není chuť udržovat styky.

Z celé české kolonie se jen tři lidé chovali jinak: můj bývalý spolužák z Queen’s University Aleš, majitel farmy na vánoční stromky pan Durčák a otec mého spolužáka z Prahy, čelista Zdeněk Koníček, který tehdy žil v ontarijské Hamiltonu. Každý po svém vnášeli do našeho života kapku optimismu a jsme jim z to dodnes vděčni.

Západní hodnoty a jejich údajné ohrožení

To, že se přistěhovalci neslijí se společností, není dáno jejich apriorní neochotou přijmout nový jazyk, kulturu a vůbec její (západní) hodnoty.

S jazykem není podstatný problém. Přistěhovalec se poměrně rychle naučí, co potřebuje. Kdyby řemeslník, který renovoval můj dům potřeboval pomocníka, stačil by mu člověk, který umí zatlouct hřebík, ví, co znamená two-by-four nebo two-by-six (tedy dřevěné trámky s rozměry v palcích), vědět co je drill, hammer, nail, screw a orientovat se ve slovech fuck, fucking, screwed, shit a několika dalších. Příliš gramatiky netřeba.

Odpůrci multikulturalismu, straší ohrožením západních hodnot. Jenže co to vlastně jsou ty západní hodnoty? CocaCola, hamburgry, fastfoody a ohlupující reklama? Násilí ve filmu a sportu, úžas nad sofistikovanými zbraněmi, ohlupování náboženstvím, které je stejně středověké jako islám? Vyprázdněné slovo demokracie?

Troufám si tvrdit, že základní kanadskou hodnotou je zjevná nadřazenost všemu, co  do Kanady přichází. Okolní svět jen málokoho zajímá.

Českým bojovníkům uniká, že jsou naše hodnoty neustále jsou atakovány dovozem ze západu. Tedy bohatstvím mocných, nikoli chudobou přistěhovaných. Stačí se podívat na programy kin a nechat se ovanout smradem praženého popcornu. Kde je český film, kde je česká literatura? A jak snadno přijímáme pocit nadřazenosti nad uprchlíky. Nezapomínejme, že nadřazenost i podřízenost jsou synonyma pro nevzdělanost.

Integrace do společnosti

K integraci jsou zapotřebí dvě strany ta, která se chce integrovat a ta která to umožní. Takový proces selhává v okamžiku,  kdy se z přijatých uprchlíků dělají občané druhé kategorie.

Když Kanada uprchlíka přijme, dá mu tak zvaný „Landed Immigrant Statut“. Tím získá všechna občanská práva, kromě možnosti volit a kandidovat ve federálních a provinčních volbách. Landed immigrant  nemusí podepisovat žádná prohlášení o tom, co smí a nebo nesmí dělat. Zákony jsou dané, a podle stavu policejního a soudního aparátu plus minus vymahatelné. Platí pro všechny – jak pro stejně starousedlíky, tak jako pro nově příchozí.

Kdo a jak bude proboha určovat, jaké zvyky je nutné dodržovat? Protestantské, katolické nebo židovské?  Pít pivo a rum, chodit na ryby, dívat se na pornografii, sexuálně obtěžovat ženy po českém, tedy nemuslimském způsobu, odmítat šariu, ale souhlasit s její existující katolickou nebo židovskou obdobou?  Proč si nabubřele myslíme, že právě naše zvyky jsou lepší než jejich?

Netradiční pohled na multikulturalismus

Někteří politici tvrdí, že multikulturalismus neuspěl. Tedy ve smyslu začleňování imigrantů do společnosti. To ale není vina myšlenky samé. Je to vina neochoty přijímat ty nové mezi sebe. V Kanadě to je výsledek chabé vzdělanosti respektive neochoty dozvědět se něco o okolním světě.

Kanaďané, nemají zájem soutěžit s příchozími o práci a o pozice na sociálním žebříku. Místo toho, aby se zajímali o to, proč je příchozí převyšuje, zabouchnou mnohým příchozím dveře.

Kdo sleduje hokej, zná patrně brankáře Petra Mrázka. Naučil se v Česku, respektive na Moravě, chytat a jako junior přišel Ottawy a během posledního roku je na dobré cestě být jedničkou v Detroit Red Wings. Byl jedním z posledních brankářů, kteří byli připuštěni do Ontaria. Kanaďané se nezajímají o to, proč má Česko a další evropské země tak dobré brankáře a co převzít z evropské metodiky pro zlepšení výchovy vlastních hokejistů. Místo toho zakázali import brankářů do Ontaria.

Je to projev omezenosti, která se jednou vymstí.

Na multikulturalismus lze pohlížet jako na prostředek, který upozorňuje, že přistěhovalci často přinášejí hodnoty (touhu po vzdělání, vytrvalost, soudržnost a schopnost přinést oběť pro své potomky, aby měli lepší život), které jsou pro současnou svrchovanost bílé společnosti svým způsobem nebezpečné.

Zde je ukázka naznačující zmíněný problém. Jde o 22 jmen středoskolských studentů, kteří vroce 2014 absolvovali tak zvanou Deep River Science Academy. Jde o šestitýdenní program, který seznamuje účastníky s projekty laboratoří Atomic Energy of Canada ltd. Hledejte mezi těmito jmény anglosaská příjmení:

Lucy Lan – Stephen Liu – Virginia Galpin – Chloé St. Amand – Jasmine Wang – Wilson Wu – Akash Chopra – Fangwei Chang – Mihai Dumbrava –  Allan Chen – Weiwei Meng – Eshwari Nanjappa – Matthew Lam Catalin Floca-Maxim – Kathy Fan – Amanda Wong – Bill Yang – Ankil Patel –  Emily Chen – James Xu Yvonne Zhu – Ruby Zhang

Možná Lan a Fan a to je vše. Podobný nepoměr lze najít ve sportovních žebříčcích nebo v seznamech žáků, kteří se učí hrát na nějaký hudební nástroj.

Kdysi jsem zveřejnil (http://blisty.cz/files/isarc/9905/19990512i.html#08) příběh Číňana Tenga. Vynechal jsem tehdy jeho líčení, jaká tvrdá konkurence v Číně vládne již na střední škole a jak obtížné je dostat se na universitu. Tihle příchozí si pak přinášejí pracovní etiku o níž se Kanaďanům ani nezdá.

Závěr

Kanadský multikulturalismus nepřináší žádná nová práva pro přistěhovalce. V jeho rámci byl ale uzákoněn zákaz diskriminace (kvůli původu, rase a náboženství), který je, alespoň na papíře vymahatelný. Je reakcí na homofobnost a rasismus určité části bílé populace.

Multikulturalismus  lze tedy považovat za výzvu: Zajímejte se o hodnoty, s nimiž přistěhovalci ze svých zemí přicházejí. Je to ve vašem vlastním zájmu.

kanadajj

Příspěvek byl publikován v rubrice Pozdravy z Poottawí se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

120 reakcí na Neinformovanost v Čechách

 1. NavajaMM napsal:

  Pane Jírovec, kopete do otvorených dverí. Proti „multikulturalizmu“, ako ho podávate vyššie, zrejme nikto nič nemá. Do ČR aj SR už dlhé roky prichádzajú prisťahovalci a v rôzne úspešnej miere sa tu integrujú. Ich deti tu chodia do škôl. Nikto ich tu nebije.
  Vo Vašom príklade s Kanadou – Kanada má svoju imigračnú politiku systematickú. Je to koncepcia schválená parlamentom, podporená zákonmi. Má hlavu a pätu a miestne kanadské obyvateľstvo tiež tejto politike rozumie a prijíma ju.
  To však nie je prípad EÚ (žiadnej krajiny) a súčasnej „utečeneckej krízy“. EÚ nedordžuje vlastné pravidlá, koncepciu nemá žiadnu a obyvateľstvo vo veľkej väčšine absolútne netuší, čo sa deje, aké majú vlády s utečencami zámery a ako sa ich to dotkne osobne. Vlády to buď nevedia, alebo o tom nekomunikujú. Tu, u nás, je problém ten, že cez noc sme sa skoro všetci stali „občanmi druhej kategórie“ pre vlastné vlády. Je to situácia, ktorá je s Vašimi kanadskými skúsenosťami neporovnateľná.
  Ešte raz – polopate. Migranti sú len zástupný problém. Ide o totálnu (a takmer celoplošnú) stratu dôvery v politiku EÚ.

  To se mi líbí

 2. kchodl napsal:

  Pěkné, po dlouhé době článek od pana Jírovce, ve kterém kromě osočování ČR, českého národa, českých hodnot, naší kultury a lidí jsou i nějaké informace.

  I když, některé mi přijdou dost účelově vybrané, aby dokázaly, co chtěl autor dokázat – například pochybuji, že byl Čaušesko zastřelen, protože Rumunsko splatilo dluh: nebylo to hlavně kvůli tomu, že to byl poměrně krvavý diktátor ? Že uvrhl Rumunsko do silné chudoby, zatímco si stavěl v Bukurešti superpalác a nomenklatura měla „dolce vita“ ? Že se půl Rumunska vytápělo jen na 16°C, že v nemocnicích nebyly základní léky, že tajná policie Securitate byla brutální i na balkánské poměry, … a plno dalších věcí ? Spíše to vše vypadalo na odstranění svědků jejich spoluviníky, jako čistka v gangu, než co jiného, ta jejich nesametová „revoluce“. Jestli v tom figurovala i západní pomsta za splacení dluhu, tak až někde daleko vzadu.

  Prostě jedna z Jírovcových manipulací.

  Naše hodnoty jsou lepší než „jejich“, prostě proto, že jsou naše. A my jsme tady doma, je to naše země. Kanaďané mají – oprávněně – zjevně stejný názor, v čemž jim fandím. Že jsou to často do sebe zahleděné, namyšlené a nevzdělané řepy ? No a co, je to jejich země, jejich boj, jejich věc.

  Není samozřejmě od věci se poučit, jak to dělají v jiných zemích, ale pokud poučování přesáhne určité meze, nabízí se otázka, proč „upchlík“ ve své původní zemi nezůstal, pokud byla tak skvělá, že je nutno část přenést k nám (nebo do Kanady).

  Brankář Petr Mrázek, to je něco jiného. Jírovec opět manipulativně směšuje naprosto nesouvisející věci – hokejisty, kteří se do ČR nakonec vrátí nebo možná nevrátí, ale každopádně jsou součástí světového hokejového „týmu“ a přirozeně kosmopolitní, podle smlouvy, jako třeba Jarda Jágr, a „uprchlíky“.

  Stejné je to ve vědě a technologiích. Není národní násobilka, ale je národní kultura – to nejde míchat do jednoho guláše. To je stejně ujeté, jako ukazovat Einsteina coby imigranta do USA a obhajovat tím přijetí negramotného, islámem prosáklého řezače hlav, který nikdy v životě nepracoval a nikdy pracovat nebude, tedy pokud se neříká „práce“ budování chalifátu a vraždění „nevěřících“.

  Závěrem mám vzkaz pro pana Jírovce: Pokud nechápete, co jsou české nebo západní hodnoty, seberte svých pět švestek a jeďte na čas do Rijádu, Abu Dhabí, Dauhá nebo do Rakka. Nebo někam do Afriky. Tam možná přijdete na to, co jsou to vlastně ty „západní, evropské, křesťanské, české, kanadské, … hodnoty“.

  To se mi líbí

  • Rosťa napsal:

   Ceausescu jednorázově splatil dluh MMF, což byl těžký zásah do života obyvatelstva. Tady bych s dr. Jírovcem souhlasil, protože takové lidi mocní tohoto světa nemilují. Ti potřebují zadlužené státy a poslušné ovečky v nich. Zlobil Muammar, zlobil Saddám ….

   To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Podle této „logiky“ by museli odstřelit také Husáka a celé vedení KSČ, protože dluh ČSSR byl také minimální.

    Jírovec jednoznačně obviňuje Západ, že oni stojí za vraždou Čaušeska – protože splatil MMF a SB dluhy. Což je poněkud něco jiného, než kdyby se stal objektem nenávisti vlastních lidí, protože splacením dluhu nezbylo dost valut třeba na nákup léků nebo ropy a oni proto mrzli.

    To se mi líbí

    • Rosťa napsal:

     Asi na tento počin nenajdeme společnou řeč. S ostatními věcmi souhlasím. Panu dr. Jírovcovi nerozumím a než začnu jeho věci číst, dám si preventivně dva panáky slivovice. Preventivně.

     To se mi líbí

 3. kchodl napsal:

  OT: (doufám, že to nevadí, pane Bavore, kdyžtak to prosím smažte)

  Teroristická fronta se v severozápadní Sýrii začala pokládat, syrská armáda a NDF (to jsou syrské státem organizované milice) začaly postupovat směrem k Idlibu a severní hranici s Tureckem, dobyly několik měst a spoustu vesnic, kozomrdi prchají. Je celkem pravděpodobné, že do týdne až do měsíce nezbude v SZ Sýrii jediný kozomrd. Syřané mají úspěchy všude, i na jihu a východě. Čím více postupují, tím jsou fronty kratší a tak mohou zvýšit koncentraci vojsk, tím je situace kozomrdů horší. Také ruské letectvo se může zaměřit na méně cílů.

  Je to vidět i z toho, jak silně USA, Západ a „spojenci“ Saudská Arábie, Katar začali tlačit na mírová jednání. Podobnost s Ruinou a Minskem není čistě náhodná.

  To se mi líbí

  • Cech napsal:

   Nevím možná podobnost čistě náhodná, kdy my za stálého a nepřetržitého mírového jednání.
   1) Vybudujeme v Sýrii leteckou základnu pro zabezpečení vzdušné podpory.
   http://cz.sputniknews.com/svet/20160123/2198588/stratfor-druzicove-snimky-vojenska-aktivita-usa-syrie.html
   2) Nastartujeme mohutnou pozemní operaci a převezmeme již okupovaná území od IS.
   http://cz.sputniknews.com/svet/20160122/2192418/koalice-usa-pozemni-operace-syrie-irak.html
   No a teprve po rozdělení Sýrie podle námi předem stanoveného schématu, naše mírové rozhovory zakončíme triumfálním úspěchem.
   Protože prozatím se nám daří přisouvat vycvičené kozomrdy rychleji, než je Syřani likvidují.
   No na druhou stranu, my v současnosti již nepřisouváme jen tak nějaké kozomrdy, protože ti co bojují mimo dotyk s nepřítelem, mají společného s kozomrdem pouze velmi, velmi málo.
   Překročil bych odkazy a proto různí Jackové a další naši kluci, jak z anglického tak amerického aj. venkova, již činí 20 % těch bojujících kozomrdů.
   Optimizmus je v boji naprosto nezbytný ale přehnaný optimizmus, způsobuje v boji značné ztráty.
   Tož uvidíme ale my se Sýrie jen tak nevzdáme.

   To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    🙂
    To je veselé. Jedno práškovací letiště v SV cípu Sýrie je asi fajn pro případné zásobování Kurdů, ale na nic víc se nehodí, navíc je v dostřelu S-400. Ohledně nasazení amerických pozemních sil, poslední zprávy říkají, že americké a britské speciální jednotky tajně na území Sýrie vyhledávají „umírněné“ skupiny, ochotné bojovat „proti IS“, tj. za USA, do čehož se nikomu nechce, Kurdům nejméně. Nějak nemohou nikoho najít. S přísunem čerstvých džihádistů to nebude tak horké, protože cesty z Turecka už jsou na SZ Sýrie zablokované.

    US Army do Sýrie nasadit nemohou, oni s tím Syřané totiž nesouhlasí a vykládají si to jako napadení státu, což by vedlo k prohlášení USA za agresora a vyhlášení války mezi Sýrií a USA. Pokud chtějí Amíci bojovat přímo v Sýrii, bude to válka s Ruskem, což jistě riskovat nebudou. Po pár tanečcích a řvaní do médií tak Amíkům nezbývá, než se dívat, jak jsou jejich kozomrdi pobíjeni po tisících. Ustupující kozomrdy směrem na jih Jordánci začali střílet na hranicích, poslední publikovaný „incident“ mluví o 12-ti kusech. Jordánsko se otáčí směrem k Rusku a je jen otázkou času, než americké výcvikové tábory pro kozomrdy, sklady a nemocnice na svém území zruší.

    Jistě by mohli Amíci zaútočit během mírových jednání, když už není možnost útočit během Olymiády, ale nemají s kým. Sýrie – tj. Rusové – si nenechají sebrat východní část, dnes obsazenou IS, protože tam jsou všechny syrské ropné a plynové vrty, takže pak by Sýrie neměla čím za své dluhy zaplatit. Tedy měla, protože má velké zásoby ropy a plynu, ale ne hned.

    Postup Syřanů v SZ Sýrii za posledních 12 dní:

    To se mi líbí

    • Cech napsal:

     No jak se to vezme práškovací, co to vlastně je to práškovací letiště.
     Pokud zde mám možnost doplnění paliva, doplnění spotřebované munice a změnu podvěšené výzbroje, tak to klidně nazývejme práškovacím letištěm.
     http://cz.sputniknews.com/nazory/20160123/2199779/pozorovatel-ni-usa-zakladna-syrie.html
     To co je nyní nezbytné je výměna doprovodů cisternových kolon a doprovod navážených nových zbraní (toyot s tou 50).Prozatím je to zabezpečováno vrtulníkovou podporou a taktéž je zabezpečováno dovyzbrojování roztroušených malých bojových skupin, které nedovolí syřanům volný pohyb po teritoriu ale neumožňují Rusům aby je bombardovali.No a po dobudování to rozjedeme na plno.
     Stejně jako se nám podařilo vybudovat naši základnu na Ukrajině.
     http://www.novarepublika.cz/2016/01/zazrak-modernej-doby-vojenske-cvicenie.html
     No a na naprosto stejném principu, budeme jako NATO fungovat v Sýrii.
     To že nás tam nějaký Asad nechce, to nic neznamená ale chce nás tam umírněná opozice a možná i Kurdové pokud se zadaří.
     No a nakonec sám Obama prohlásil, že nám nikdo, nikdy nezakáže bojovat s IS.
     Tož tak co tak tam vlítnem a oni si Rusové setsakramensky rozmyslí s námi bojovat.
     Prostě takto jsme to udělali vždycky a vždycky to vyšlo, tak proč by to nevyšlo nyní.

     To se mi líbí

     • kchodl napsal:

      Srovnávat Ukrajinu a Sýrii je nesmyslné, na Ukrajině jsou Amíci se souhlasem vlády, jakkoliv je tako vláda nelegální a vzniklá americkým převratem. Kdežto v Sýrii by byli agresorem, podle mezinárodního práva.

      Amíci jsou úžasní jednou věcí – vždy zradí svého spojence. Tentokrát zrazují Jordánsko, které svou podporou kozomrdů obrátili ve frontovou linii a ve kterém brzy vypukne válka Jordánců s kozomrdy – jinak se hášimovská dynastie neudrží. Král Abdulláh bude muset po kozomrdech vyjet, stejně jako před mnoha lety jeho fotřík Husajn po Palestincích. „Černé září“, tomu říkají.

      Dále Amíci zradili Irák, který rozkomponovali na šiitský Irák, kurdský protostát pod nadvládou Turků, a ISIL. Svůj ISIL už zradili. Jaké sunnity nainstalují v Mosulu, až ho stojednička dobude ? Nekozomrdní sunnité s nimi nechtějí mít nic společného, takže asi zase nějaké „umírněnce“.

      Předtím zradili Egypt. A Lybii, samozřejmě.

      Zrazují ještě Turecko, protože vyzbrojili syrské a irácké Kurdy, odkud zbraně a peníze proudí do Turecka tureckým Kurdům. Převzali irácké Kurdy, které měl zatím přes Barzáního klan opachtované Turek. Podporou Kurdů – ačkoliv jen v Sýrii a Iráku – podporují Kurdistán jako celek, což nutně vyústí ve zničení současného Turecka a posiluje tureckou válku s jejich vlastními Kurdy.

      Zradili i Izrael, vyzbrojováním a podporou nejreakčnějších islamistů, což se nemůže ve výsledku neobrátit proti židům obecně a Izraeli. Současná bezpečnostní situace v Izraeli je odrazem americké zabijačky v Sýrii. A odrazem celosvětové americké podpory radikálního islámu. Stačí se zeptat třeba francouzských židů.

      Zrušením íránských jaderných sankcí zradili především Saudy a Katar.

      Současné americké operace jsou unikátní v tom, že tentokrát zradili úplně všechny zůčastněné. Ve výsledku prohrají všechno.

      Je možné, že Rusové nechají Amíky na východě Sýrie „vyhrát“. Kus pouště s vrty, které stejně nepůjdou používat jejich firmami a jejichž ropa bude jen živit kozomrdy. Ukazuje se, že nejhorší, co může Amíky potkat je, když jejich zmatené plány vyjdou.

      Opice slíbíla, že pozemní síly nenasadí, takže jakákoliv větší aktivita prohraje volby Hitlary a neokonským republikánům, může to znamenat instalaci Trumpa. Ten se po nich hezky povozí.

      Přísun významějších sil zabere nějaký čas a nedá se utajit – Rusové by jistě mohli reagovat. Mají čím a mají to mnohem blíž. Jedna výsadková brigáda Amíky nevytrhne, i kdyby to byla 101. „Křičící orli“.

      Amíci si příliš zvykli, že když zatlačí, každý uhne a poddá se. Ale tentokrát narazili, jako už předtím na Ukrajině, to je také katastrofa – musí živit 35 mega Ukrošů, aby nechcípli, za cenu jedné zbytečné „základny“ ve Lvovské oblasti. Která je ve skutečnosti proti Rusku úplně k ničemu. Udělat z poměrně vyspělé země za pár let téměř Zimbabwe, to je úspěch nad úspěchy. Který otočil všechny hraniční státy Ruska proti nim – všichni vidí, jak dopadlo Čečensko, Azerbajdžán, Gruzie a Ukrajina. Dokonce i Pobaltí se začalo cukat – nechtějí dělat Amíkům kanonenfutr.

      Světový výsledek toho všeho je totální PR katastrofa, protože vydávat banderovské nacisty za bojovníky za svobodu a demokracii je stejně zoufalé jako vydávat kozomrdy za umírněné hodné hochy. Obě tyto grandiózní chyby vyhodily 50+ let kupování žumpálistů a investice do PR do kanálu, celosvětově. Impakt Američany koupeného mainstreamu poklesl na dosavadní minimum. Stejně je na tom dlouholetá propaganda ve filmech a seriálech, v literatuře – tomu se lidé po celé planetě už šklebí, kdykoliv „bojovník za svobodu a demokracii“ zamává americkou vlajkou.

      Jediná věc by mohla Amíkům ublížit ještě více – pokud se do Sýrie opravdu vrhnou a uspějí. Instalují svoji „demokratickou syrskou vzdorovládu“ v Rakka nebo někde jinde na východě Sýrie. To vše za masivního porušení mezinárodního práva a zaplnění mainstreamu lží až po vrch.

      Z tohoto pohledu je klidně možné, že je tam Rusové pustí, aby se v tom svinstvu ještě více namočili. Protože z dlohodobého pohledu to bude pro Amíky ještě větší katastrofa než na Ukrajině. Amíkům v syrské operaci zlomil vaz úspěch ISILu v Rakka, „umírněných řezačů hlav a žroutů jater“ v celé Sýrii a do světa uniklé informace, koho to vlastně Fašington podporuje. „Umírněná opozice“ se od ISILu v ničem neliší, jsou to také kozomrdi.

      Tedy ano, pane Čechu, pokud „naši“ uspějí, můžeme všude říkat, že Pyrrhos ve skutečnosti vyhrál.

      To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       To je tak vynikající analýza, pane kchodle, že zbývá už jen čekat, kdo po Vás první hodí kamenem nebo trestním oznámením.

       To se mi líbí

      • Cech napsal:

       Dobře tak uvidíme protože ta pozemní operace spolu s Tureckem již začala na území Sýrie.No a nějaké mezinárodní právo se ani neprobudilo natož aby se někdo vzrušoval.Prostě Rusové jsou z amíků tak trochu připo***í.No a proto, co udělali Rusové – > zahájili hru na mrtvého brouka.
       Co udělají naši, vnutí Rusům jediné řešení a to bude to naše.

       Proto to vše proběhne hladce a mezinárodní právo nám, jak nyní tak v budoucnu bude pouze kývat.
       Takže při mírových jednáních uvidíme co Rusové zvládnou, protože my jsme nasadili krom USA pouze Turecko,Francii,Německo,Anglii a částečně i Španělsko.
       No a dalších 22 zemí netrpělivě čeká na svoji příležitost.
       To jediné co po našem strhujícím vítězství, jak v Sýrii tak na Ukrajině bude nutné, zabezpečit něco jako zika pro evropany.
       No ale to zajisté již je v šuplíku a čeká jen na svoji příležitost.

       To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       Pane z Rammsteinu, nic vynikajícího na tom není, to se píše prakticky všude, dokonce i v amerických politologických časopisech a webech. Nakonec, Trump říká v podstatě to samé. A nejen on. Jen u nás drží žumpa hubu. A hledají „Kremlem placené Putinovy agenty“. Dneska jste Putinův agent i když řeknete, že 1+1 nejsou 3.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Je to, jak již předeslal Rytíř, výborný text.
       Já se už delší dobu zabývám otázkou, jestli jsou tyhle děje chtěné a organizované, nebo vznikají jaksi samy od sebe, zhruba tímto mechanismem:
       Iluze lepšího světa- pocit vyjímečnosti- ekonomický přínos- válečná informační kampaň (vedená ušlechtilými úmysly) válka- vítězství- rozčarování- ekonomický kolaps oběti- ekonomický kolaps agresora- porážka- nepochopení porážky- nepoučení se z porážky- další iluze- a vše se opakuje.
       Pak následuje samozřejmě důsledek několika porážek, tedy chaos a destabilizace celých regionů….a aby to nevypadalo tak blbě, tak se vrtí psem..dneska už tak, že ještě před rokem jsme se báli války na Ukrajině, a před půl rokem už bylo jasné, že je průser s negry a čmoudy a válka na Ukrajině dávno nikoho nezajímala.

       To se mi líbí

      • NavajaMM napsal:

       Áno, dobré čítanie, má to šťavu.

       To se mi líbí

 4. anonymouse napsal:

  Multiculturalism comes to Saltsjöbaden

  To se mi líbí

 5. Hudec napsal:

  Pane Jírovče, Kanada je Kanada a Česko je Česko. Strávil jsem v roce 1998 měsíc v Torontu, což ze mne sice nedělá odborníka na Kanadu, ale přece jen je to nějaká osobní zkušenost, která mi říká, že zásadní rozdíl je jednak v rozloze těch dvou zemí a dále v tom, že „Kanaďané“ jsou poměrně mladé etnikum, navíc dvojjazyčné a tím trochu rozdělené. Jejich vazby k „místu“ jsou výrazně slabší, než ty české – to je takový severoamerický rys. Dále je podstatný rozdíl v přírodních zdrojích, které mají obě země k dispozici.
  Prostě zatímco Česko je „obsazené“, Kanada je ještě volná. Z toho všeho nutně pramení rozdílný přístup k imigraci, a to nejen státních orgánů, ale především vztah samotných občanů k tomuto aktuálnímu fenoménu.
  Ono je to obecně tak, myslím si, že současný stav (status quo, snad to píšu správně) nepotřebuje zdůvodňování. Prostě je, sice s nějakými vadami vždy a všude, ale pokud v zásadě funguje, není třeba ho radikálně změnit – není třeba ho ZDÚVODŇOVAT. Zdůvodnit je třeba (téměř) vždycky změny – proč mají nastat, co přinesou pozitivního atd. A společnost, nemá-li nastat rozpor a krize a boj, musí tyto změny v zásadě akceptovat. To byly například roky 1918, 1948, 1989, přičemž abstrahuji do toho, zda to v konečných důsledcích byly změny pozitivní nebo negativní – ale byly ZDÚVODNĚNY a společnost je ve velké míře akceptovala.
  Ohledně multikulturalismu (to je děsné slovo) a aktuální imigrace to zatím v Česku neplatí, zdůvodňování je výrazně neúspěšné, společnost takovou změnu neakceptuje a nevypadá to, že by v nějaké historicky krátké době akceptovala. Změna se jistě dá české společnosti vnutit násilím (1939, 1968), ale zkušenosti ukazují, že to mnoho dobrého nepřineslo.
  Myslím, že máme plné právo prostě jen NECHTÍT a tuto svoji nechuť vlastně ani nemusíme moc zdůvodňovat. Zdůvodňovat musejí ti, kteří změnu chtějí.
  A ohledně české „xenofobie“ stačí říci, že v ČR žije asi půl milionu cizinců a o významných problémech s nimi se celkem nehovoří, protože celkem ani nejsou a problémy asi nemají ani oni, neb jsou tu dobrovolně. To je přibližně 5 % obyvatelstva, pokud dobře počítám. To je, podle mě, až tak akorát.

  To se mi líbí

 6. tata napsal:

  Poznamka k tématu co vzniklo mimo……..KDyby to nebylo tak vážné člověk by se musel smát,jak se nás snaží manipulovat,nedávno jsem k tomu psal o tukání na hlavu……….scenář pořád stejný……snažit se přesvedčit že to usilí v oblasti o mir bojkotují Rusové.Protože ale oproti spojencům za pár měsiců mají Rusové viditené uspěchy a hlavně bojují na straně oficialní vlády podle mezinárodního práva.
  Prostě z bileho černé neuděláš……..

  To se mi líbí

 7. vittta napsal:

  Článek pana Jírovce vidím jako čistou sluníčkovou manipulaci, napíšu to natvrdo, je plný lží v čisté podobě.
  Snaží se čtenáři doslova vnutit myšlenku, že MY jsme ti špatní a migranti ti dobří, o které když se nepostaráme, tak to svědčí o naší méněcennosti.
  V článku je třeba řeč o úniku stovek miliard na západ, že se považujeme za „hogo-fogo“ ale tomu úniku jsme zabránit nedokázali.
  To je častá lež antičeských propagandistů, protože nebyla žádná možnost, jak tomu zabránit, prostě o tom, jak „to chodí“ 98% občanů nic nevěděla a co je důležité, vědět ani nemohla.
  Ta zmínka je tam ale proto, aby se čtenář připravil vnucením nějaké iluzorní viny, že nejsme o nic lepší jak ti migranti,(že jsme horší, protože jim zemi rozbili (i) naše bomby, ale my jsme si jí rozbili sami) masáž o pozitivech migrace následuje až pak.
  Kuriozní jsou také ta vybydlená gheta, která u nás, v buranském Česku, poskytujeme Romům a v takovém případě se ještě dodá, že i sociálně slabým, aby to lépe znělo.
  Cikánů je tam ale 95% a tihle „Kohouti“ VŽDYCKY zapomenou zmínit, kdo ta vybydlená gheta vlastně vybydlil, možná se tak už postavily, abychom se tam mohli zbavit cigošů, nebo co.
  Z mnoha manipulací mě zaujalo toto: (aby to nebylo dlouhé, další text)

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   „O multikulturalismu nejvíc mluví lidé, kteří o něm nic nevědí. Prý ohrožuje naši kulturu a naše hodnoty. Málokdo si uvědomuje, že ty si ohrožujeme sami již tím, že ochotně dovážíme (pa)hodnoty z USA. Opravdu potřebujeme cukrem přecpanou CocaColu, hamburgry z fastfoodů, násilím vyplněné filmy, přihlouplé TV seriály a smrad z přepáleného popcornu v kinech. O kultu násilí a válek ani nemluvě.

   Ono beztvaré stádo vzniklo dávno před multikulturalismem a to díky vytrvalému působení reklamy a náboženské a politické propagandy. Multikulturalismus je namířen proti ohlupování a tak proti němu část mocných začala vystupovat.“
   ———————–
   V tomto duchu by mě zajímalo, kdo o multikulturismu tedy něco ví, a mohl by nám poradit.
   USA, plné negerských, latinských nebo asijských ghet?
   Švédsko, s nejvyšším počtem znásilnění (myslím že jsou druzí)?
   Francie a Belgie, plné no-go zón?
   Německo z cenzurou a bagatelizováním barevné kriminality?
   Možná Kanada…ale jak uvedl pan Hudec, tady není Kanada, v kanadě žije asi 35 000 000 a je asi 130 x větší jak ČR.
   Pak je tam zesměšněna naše obava o naší kulturu, no, tu si přece ohrožujeme sam i- a následuje výčet produktů, které jsou běžné v nejméně polovině světa, Cola, Fasty a jejich hambáče,násilné filmy a trapné seriály a popcorn v kinech- jako by právě tyto bezvýznamné voloviny tvořili základ naší kultury, o jejíž zachování nám jde.
   Nejvíce seriálů, z našeho pohledu podstatně trapnějších, než to nejtrapnější, co lze tady vidět, se mimochodem točí v Indii…..a popcorn v kinech, to je panečku ohrožení.
   Celé je to pak zahráno do autu, že beztvaré stádo vzniklo (to naše) dávno před multikulti díky reklamě, náboženské a politické propagandě.
   A migranti?
   Není to zmíněno, ale zdá se, že místo CocaColy budou pít vodu, protože si uvědomují její škodlivost, ve Fastech jíst nebudou, ale budou…budou..kde vlastně budou jíst, aby ukázali svůj přínos naší kultuře?
   Možná v Kebabech, syrských restauracích….nebo japonských, čínských, vietnamských, o kterých se pak Jírovec decentně nezmiňuje, i když jich tu je zrovna tolik, ba daleko víc, jak těch fastů.
   Na násilné filmy koukat nebudou a už vůbec na seriály, a když půjdou do kina na nějakou pohádku třeba, tak bez popcornu.
   Obzvlášť pikantní je zmínka o náboženské propagandě, tak tu samozřejmě migranti nemají-na rozdíl od nás, máme se věru od nich co učit.
   Důstojnou tečku mému výtahu dělá názor, že multikulturismus je namířen proti ohlupování, čehož se mocní zalekli a začali proti multikulti vystopovat.
   Proč?
   Protože letadlo.
   To je neuvěřitelná slátanina, ať mi pan Jírovec promine.
   Nechce se mi ani věřit tomu, že by byl pan Jírovec napsat něco takového, nebo tomu dkonce věřit, cítím v tom Kohouta na sto honů!

   To se mi líbí

 8. tata napsal:

  Pane Jirovec
  Jsem ve velkých rozpacích,článek musel dát hrozně práce dá se zněj čerpat plno věcí co mnozí znás neznali s Kanadského prostředí…………….ale trpí stále stejnou vadou takovou chytrou horákyní.I ted zde není jasné co stím basník chtěl řici,co tedy obhajujete,vždy tam zustanou zadní vrátka ve stylu ani tak ani onak.
  Pominme jedno vyloženě manipulatní tema a to Rumunsko.,zde je to naprosto zřejmé,zde je ten kousek pravdy hodně nadnesen.
  NIKOLIV už tak vtom nosném tematu problém imigrace……..zde plujete na vlně vzletných krasných myšlenek ale jádru se zdatně vyhýbate………aby třeba pan domácí napsal že to tak nemyslíte jak to tedy myslíte……….protože k jádru odmítate reagovat.

  POŘÁD OMYLÁTE že ten chaos tam zpusobila naše zapadní kultura……..
  CITACE
  Česká media usilovně nezmiňují základní příčiny migrační vlny, tedy války a chaos, které přináší touha kontrolovat svět a jeho bohatství.
  ………
  I KDYŽ opět to není jen černé,bylo by to na salodlouhou diskuze ,že mnohokrát se na to využilo jejich mentalitu,naboženství,stačilo napomoct a tu praci valky ,chaos si tam mockrát spusobili sami.Ano zjednodušeně za ten provázek tahala naše kultura

  a tady dám odstavec hodně duležitý
  citace
  Jistě, i my v Česku lecos víme o likvidaci našeho bohatství. Považujeme se za vzdělané, pracovité a civilizované, ale ani my jsme nezabránili tomu, aby z Česka neunikaly stovky miliard korun na západ.

  PROČ kdy se to jak píšete stalo i nám,není uplný chaos a valka zde?

  JAKMILE dojdem k jadru odmitnete odpovídat.
  CO je gro když připustíme že za to naše kultura muže jsme povinni to napravit že přijmeme uprchliky zde,a budem riskovat zanik naší kultury?
  protože srovnáváte nesrovnavatelné

  citace
  Multikulturalismus lze tedy považovat za výzvu: Zajímejte se o hodnoty, s nimiž přistěhovalci ze svých zemí přicházejí. Je to ve vašem vlastním zájmu.
  ………………………
  To je to oni mají jiné hodnoty a kulturu…………..ano zajimat se mohu ale jako turista tam,já zde nechci jejich kulturu a většina znás ne……….JAK JSTE NA TO PŘIŠEL ,že to je
  Je to ve vašem vlastním zájmu.????????????????
  snad že uvádite uplně jinou kulturu na podporu svého tvrzení
  citace
  Kdysi jsem zveřejnil (http://blisty.cz/files/isarc/9905/19990512i.html#08) příběh Číňana Tenga. Vynechal jsem tehdy jeho líčení, jaká tvrdá konkurence v Číně vládne již na střední škole a jak obtížné je dostat se na universitu. Tihle příchozí si pak přinášejí pracovní etiku o níž se Kanaďanům ani nezdá.

  To se mi líbí

 9. peter. napsal:

  p.Jírovec:
  Porovnávať rasové a národnostné pomery v Kanade s pomermi v Európe,je bez toho aby som to bližšie rozvádzal,hrubo nekorektné.Vy píšete,že o multikulturalizme hovoria väčšinou ľudia,ktorí o ňom nič nevedia.No tak nás poučte!Ako tú našu spoločnosť,ktorá je už vďaka reklame a americkým kvázi hodnotám dávno premenená na beztvaré stádo,ozdravia imigranti z Afriky alebo Pakistánu?Veď si nevieme poradiť ani s Rómami.
  Vaša obhajoba multikulturalizmu je nechutne manipulatívna,lebo zabúdate sa zmieniť a autoroch tejto odpudivej ideológie,o dôvodoch ktoré ich k tomu viedli a o tom,že na multikulturalizmus je neoddeliteľne napojená ochrana práv LGBTI komunít,genderová ideológia,feminizmuz a snahy o likvidáciu klasickej rodiny.
  http://www.blogovisko.sk/k-zaciatkom-duhy.html
  Štát Izrael prjal do svojej legislatívy zákon,ktorý hovorí,že „Izrael je štát Židov,pre Židov“.Oni žiadny multikulturalizmus doma nepripúšťajú.Ale všade inde vo svete ho tvrdo presadzujú.
  Nechajte vy len naše národy,aby si same vybrali čo je pre ne osožné a potrebné pre zachovanie si svojej jedinečnej, po predkoch zdedenej kultúre.Verte,že nepotrebujeme žiadne ideológie a sociálne experimenty .Naši predkovia si poradili,poradíme si aj my.

  To se mi líbí

 10. čtenář napsal:

  multikulti prostě fungovat nikdy nebude,a pan Jírovec,s tím jeho věčným okopáváním kotníků i státu který mu poskytl nový domov,je toho příkladem.

  To se mi líbí

 11. vittta napsal:

  Celé se mi to-ohromenému-motá v hlavě.
  Vždyť tento článek ukazuje, že původcem válek nemusí být nutně chamtivost, stačí dobré úmysly.
  Ty-jak Čechům známo-vedou rovnou do pekla, resp. dláždí onu cestu.
  Samotná chamtivost totiž nestačí, válku začnou lidé jako je pan Jírovec, kteří budou s nadšením bojovat v lepší příští.
  Kolik lidí, kteří prosadili válku v Kosovu věřilo, že Miloševič je skutečný disktátor, že Albánci jsou utiskovaní a že svržením toho Miloševiče dají lidem svobodu?
  Kolik vysoce postavených a vzdělaných lidí tomu věřilo- a kolik dosud věří?
  Kolik jich věřilo a věří, že svržení Hussajna a Kaddáfího byl dar pro trpící lid, protože oba vůdci skutečně byli diktátoři a nějakou tu krev na rukou opravdu měli?
  Kolik těchle dobrodinců má prsty v masových vraždách civilistů, když plni míru a lásky nutí lid zemí, který vůbec neznají, přijmout hodnoty, které jsou jim cizí?
  Kolik idiotů vyvěšuje tibetskou vlajku, kolik nadšenců dává Cikánům nové a nové byty, které tito promění v hromady trosek, a tito našenci pak hřímají, jak musí Romové žít,, co musí vytrpět?
  Kdo je vlastně vinen tím vším?
  Jestřábi v Wall Street, nebo dobrodinci, kteří chtějí všem jen dobré, svět bez diktátorů, bez rasismu, bez nenávisti?

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Nemyslím, že by pan Jírovec nějak obhajoval vámi zmiňované akce. Naopak je odsuzuje a považuje za příčinu toho, co se děje. Ale i já s ním v mnohém nesouhlasím a proto jsem rychle připravil na poledne svůj příspěvek a svůj pohled.

   To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Ještě jsem zapoměl Pane Bavore….
    Pan Jírovec neobhajoval mnou zmíněné akce,to netvrdím.
    Ale obhajuje tuhle válku, bagatelizuje a převrací fakta, a tím dává podmět k další válce.
    To přesně dělali i válečníci v Kosovu, Afgánistánu, Iráku,Lybii, ale i třeba v Alžírsku, Vietnamu, nebo před vpádem Němců do Evropy v r.1939.
    Má to společnou jednu věc.
    V době, kdy to tito dobráci obhajovali, ta válka ještě nebyla, takže to vypadalo jako bohulibá záchrana míru. (civilistů, obrana proti komunismu atd.atd.. dle libosti každého)
    A pak, když byla, probíhala a skončila, tak už se k tomu nikdo nehlásí-kdo tedy není úplně blbej…..

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Ale nikde tu válku neobhajuje, přece naopak ji považuje za příčinu všeho zla.

     To se mi líbí

     • vittta napsal:

      Ty jiné, ale obhajuje a organizuje tu budoucí.
      Kdo myslíte že mě radikalizoval? (a nejen mě)
      Ti negři?
      Nebo ti islamističtí čmoudi?
      Myslíte že já jsem rasista, xenofob, fašita nebo ultrapravicový živel?
      Ale kde pak, mě je na háku, jaká je barva něčího ksichtu.
      To mě ale nebrání napsat, že 70% Cikánů je špinavá bezcenná pakáž, tak to prostě je.
      Že migranty tady na nic nepotřebujeme, protože jsou ze silně nadpoloviční části líní jako svině a vychcaní jak díra do sněhu a ti co nejsou, tak budou držet hubu, nebo přes ní dostanou- ale ne od nás, ale od svých.
      To je jen názor, dál to nejde, u toho to končí.
      Pak ale přijdou Čulíci a Kocábové a Tribuni ale i Janiky a nerad to píšu, i Jírovcové, a řeknou, že JÁ jsem ten původ toho, že Cikáni jsou špinavá pakáž, protože jim málo dávám, že JÁ jsem ten důvod, proč islamisté proudí po statisících do okolních zemí, a tam loupí a znásilňují a kradou,protože jsem jim JÁ vybombardoval domovy a JÁ odmítám vidět jejich odlišnost a jejich přínos.
      Ale JÁ se necítím vinen, JÁ chodím jen do práce a v podstatě solidně platím svoje závazky státu.
      Nevolím extremisty a odmítám prolévat krev svých bližních.
      A přeci jsem to JÁ, kdo je vinen?
      Tak to tedy NE, pokud to mám být JÁ a trpět za to, pak to také JÁ budu.
      Budu volit extremisty a odmítat jiné rasy.
      A když to bude nutné, budu proti nim bojovat!!!

      To se mi líbí

      • Hudec napsal:

       Já taky.

       To se mi líbí

      • Rosťa napsal:

       Stran voleb se přidám.

       To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Skvěle, Vittto. Pozice rozhněvaného mladého muže sluší nejen mladým mužům, ale i středně ojetým kozákům, pokud v pravici třímají kurva dobrej argument. Jsem s Tebou.

       To se mi líbí

      • blbíš napsal:

       než řeknu amen, chci vyslovit, vittto, přání, aby toho nebylo zapotřebí, protože ti vyvolávači jediných pravd přece nemohou být většinou, která rozhodne. Ale plně souhlasím, to jejich kontinuální nasírání nemusí dopadnout dobře… toho se docela bojím!

       To se mi líbí

   • tata napsal:

    PANE Bavor
    Trochu mě tato Vaše odpověd mrzi…….tato debata opět muže posunout naše pochopení respektive vyjasnění pozic……….stačí jedno aby on sám obhajoval své skutečné stanovisko……nikoliv vzletnými slovy co je příčinou,nebo tak nák srovnáváním nesrovnatelného.Bohužel nikdy na konkretní otázky neodpověděl,na ty žhavé jste vždy odpověděl že to tak nemyslel a jak to teda on skutečně myslí.??????

    Na přičinách nemáme problém se tak nák moc se rozcházet……..tam většina souhlasí že je snámi manipulováno,uplně čisté svědomí naše kultura nemá……..myslím tim vyvolavaní konfliktů,a chaosu v těch zemích.
    TŘEBA Vittta sem dal velice silný argument….sám osobě by to bylo na dlouhou a zajimavou debatu,několikrát jsem k tomu něco napsal a opět smazal,protože je to defakto to jádro.
    Vubec nejde jestli by to schvaloval ale jestli si uvědomuje a přemyšlí i o jiných postojích,třeba mi se oto pokoušime valná věčina……..odpovědi nedostáváme když má čas a chut napsat takovíto článek……….proč se nesnáží odpovědět a to zatím nikdy na konkretní otázky.
    JAKO ……….myslíte si že tyto kultury mohou exzistovat nezavisle vedle sebe.
    ……… je možno srovnávat Jeho imigraci kdy defakto se stejnou kulturou
    píše že to nebylo lehké.
    Umí vnimat jak přistupuje naše kultura ve smyslu tolerance,samozřejmě není bez chyb přesto ve srovnání co si mužete dovolit evropan tam je nesrovnatelné

    jde oto co teda konkretně je schopen obhajovat,co bude schopen odpovědět sám ale konkretné………..ne proč to vzniklo

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Tato, nevím, proč vás moje odpověď mrzí. Já jsem jen poukázal na to, že zmiňované věci v článku nejsou. Jinak nic víc. A ty tam skutečně nejsou.

     To se mi líbí

     • tata napsal:

      PROTOŽE se chci dobrat podstaty……….Vy vždy řikáte že to tak nemyslel ,že to tak neviděl,proto už poněkolikáté žádám jeho reakci na konkrétno.
      VY jste vydal jeho vyznání které s prvu bylo myšleno jen VÁM,oproti většině tam nevidíte podporu migrace jako určitá povinost za chyby co naše kultura zpusobila jim.
      Pořád je to pro mě mlha,
      VĚTŠINA zde tvrdí. nechcem migranty,nebot to máme podpořeno mnoha argumenty které uznáváte jestli se nemýlím i VY mám pravdu nebo ne?Ne kvuli rasismu ale že ty kultury považujem za neslučitelné……….dobře debatujme o nich.
      CO nám do nekonečna omýlá pan JÍROVEC,PROČ SE TAK STALO,neustále narážky jak jme povini to nák morálně kompenzovat……….to je co?
      NEBO jasné narážky na přinos aby jme poznali jejich kulturu………
      jasnějc to nemůže byt,,,,,,,,,,,třeba zde
      citace……………
      Multikulturalismus lze tedy považovat za výzvu: Zajímejte se o hodnoty, s nimiž přistěhovalci ze svých zemí přicházejí. Je to ve vašem vlastním zájmu.

      ALE Vy pořád tvrdite že to není souhlas s migrací………….to mě mrzí jasnějc to snad ani nejde

      To se mi líbí

      • Bavor V. napsal:

       Tato, zužujete migraci na muslimy. Ale jsou tu také Ukrajinci, Vietnamci a jiní, jejichž dosavadní přínos znamenal třeba u nás vylepšení lékařské péče. Ukrajinec, dlouhodobě zde žijící, skvělý lékař.

       To se mi líbí

      • tata napsal:

       bavore to je trochu unfér………řešíme imigranty s muslimského světa,nebo snad zde někdo řeší ukrajince atd nevšiml jsem si

       To se mi líbí

      • tata napsal:

       tak ted vubec nechápu to řeším já a on hokejistu……….ted jste stoho udělal pěknej hokej

       To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Tato
        jde jen o to, že pod pojmem multikulti všichni vidíme jen ty muslimáky, ale oni sem patří i jiní. A ti naopak skutečně mohou naši zem obohatit. Povšimněte si v článku ještě jednoho údaje. Jedná se o seznam těch absolventů školy. Mezi nimi sice není žádný muslimák, ale rozhodně ani žádný „původní“ Kanaďan. A to je také to multikulti.

        To se mi líbí

      • tata napsal:

       ANO BAVORE jenže to tak vysvětlujete VY………STÍM SOUHLAS,JENŽE podle tech jiných věcí i on hlavně myslí muslimy,zeptám se jinak řeší se ted všude migrace jiných nebo muslimského světa.JE SNAD v EVROPĚ STRACH s ukrajincu vietnamcu a podobných……….nečtu nikdy náké ohrazení vymezování proti této migraci a proč protože ta nás neohrožuje.ANO to jsou ty zadní vrátka,proč se teda přimo nevymezí ……….že migraci s islámského státu taky nepodporuje ale že píše o migraci jiných……….nezlobte se ten kontext jak to vysvětlujete ,nemá logiku.
       ten problém je právě ta mlha,proč má čas na takovéto články ovšem nikdy neodpoví na přimou otázku………..takže poslední pokus……….pane JÍROVEC co si konkretně myslíte o té migraci s muslimů……………je přinos jako takový nebo hrozba
       A JE TO snadné rosouzení……….co myslíte odpoví srozumitelně a jasně………
       VŽDIT i vy tvrdíte že sním nesouhlasíte,takže moc dobře vite že tam hlavně zahrnuje muslimskou čast

       To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Mě jde o to, Pana Bavore, že jsem si mohl do této chvíle myslet, že
   lidé prosazující islámskou invazi mají různé důvody.
   Janika snad, jako žena, může mít nějaký pud, který jí nutí starat se o slabé, a zároveň mít v nekritiském obdivu vůdce jako byl Kaddáfí, což byl muž s charismatem-a tak si ty slabé vybájila z těch, kteří leckdy slabí nejsou až do absurdna, protože se třeba postavila proti etnické statistice kriminality, a pak se tarasovi vysmála, že nemá o této kriminalitě žádné statistické důkazy.
   Čulík klidně může být pokrytec, který pro peníze a EGO razí takové myšlenky.
   To samé Kartouz, Pehe, Mitrofanov a další.
   Kohout může být jen hlupák, který si nevidí na špičku nosu, když ostře vystupuje proti katolíkům, a zároveň se zastává daleko bigotnějšího islámu- dílem proto, že katolíci se proti tomu nebrání.
   Stropický může zakrývat svou hloupost, tak plácá, co si myslí, že se od něj chce slyšet.
   Jeho synek že je rozmazlený, v dostatku vychovaný spratek, který by rád kázal jiným o své moudrosti.
   Ale pana Jírovce znám jako slušného a inteligentního člověka, který nemá postranní úmysly.
   Pokud takoví lidé jsou schopni napsat takový článek, který používá nesmyslné pseudoargumenty, který převrací fakta…..pak už na to nemám jiné vysvětlení, než že nemoc, sluníčkismus, ohrožuje jakoukoliv civilizaci a jakékoliv hodnoty, přímo odsuzuje ochotu si bránit vlastní zemi………..nemám slov.

   To se mi líbí

   • anonymouse napsal:

    To je jednoduché. P. Jírovec má svůj neměnný narrative (motivovaný „sluníčkovými“ – a tedy zajisté dobrými – úmysly) a na realitu a fakta se ohlížet nebude.

    A ne, a ne, a ne! Prostě ne!! Ať to stojí co to stojí.

    ———

    Zajímavé v této souvislosti je to, že on – motivován svými dobrými „sluníčkovskými“ úmysly – vlastně dělá přesně to, co odsuzuje na „těch druhých“, kteří – dle jeho názoru – krize vedoucí k migraci způsobují. Motivace celé řady z nich je totiž podobná: páchat dobro. Akorát že mají jiný narrative (též neměnný a nezávislý na realitě a faktech).

    A protože tito jedinci postrádají intelektuální kapacitu (AKA schopnost kritického myšlení) potřebnou pro vyhodnocení skutečnosti, nedochází jim, že vystupují ve funkci snadno ovladatelných „užitečných idiotů“, kteří dobře slouží těm, kteří mají moc, a k ní navíc nějaké, více než „pragmatické“, cíle. Cíle, kterých by, bez účasti oněch užitečných idiotů, mohli dosáhnout buď jen stěží, případně vůbec ne.

    To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Tahle programová slepota lidí, které bych jinak považoval za inteligentní, mě vede k tomu, že inteligentní nejsou. Chybí jim kritický rozum, jsou to ve skutečnosti idioti. Nebo se tak alespoň chovají, z rozličných důvodů, třeba příslušnosti k určité skupině. Skupinová demence se tomu také říká. To dokáže semlít i génie.

    Proč to rozkecávat a zakrývat. Mnohem důležitější pro ně jsou nějaké sociální nebo finanční vazby a v rámci obrany Ega dokáží nepříjemné skutečnosti úplně potlačit a celé své jednání sami pro sebe racionalizovat jako nadhled, službu vyšším ideálům, dobrotu a ušlechtilost, pomoc slabším, … Aby se necítili jako hovada. To všechno vede ke kognitivní disonanci a flagelantství nebo fanatismu, podle vnitřního nastavení.

    To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     Flagelantství! Dlouho jsem tohle slovo nečetl ani neslyšel a výstižnější bych nenašel.

     To se mi líbí

    • NavajaMM napsal:

     Áno, pane kchodle, tie psychologické dôvody netreba podceňovať. Súčasný dôraz na individualitu vedie aj k tomu, že ľudia u nás na západe majú silnejšie ego ako voľakedy. K tomu je tu stále kult neomylnosti. Kto si verejne prizná omyl, stráca v našej kultúre body. Nie nadarmo kedysi Taleyrand varoval pred tým, aby človek podľahol prvým pohnútkam, lebo sú príliš šľachetné. Potom sa stane, že človeka napríklad dojme nejaká fotografia v novinách a namiesto toho, aby sa s tým v tichosti vysporiadal, ventiluje to verejne. Zovšeobecní. Nebodaj aj niečo sľúbi. A je to!

     To se mi líbí

 12. jaa napsal:

  Hmm, ale stejně by mne zajímalo – kolikže „uprchlíků“ přijal klan Issových. Vždyť Sámer v Damašku vyrlstal, a holky tam jezdili na prázdniny a pod. Nějak o nich vůbec není slyšet?? A jsou to hvětdy šoubyznisu tak by se mohly ukázat. A zrovna tak Abbasová a další… Pročpak o nich není ani vidu ani slechu?? Proč se nepochlubí????

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Vrozená skromnost,jak se zdá!

   To se mi líbí

  • Cech napsal:

   Nevím jak je to s celou rodinou Issových a nebo Abbasových :
   Ředitel Muslimské unie České republiky Mohamed Abbas v debatě na TV Barrandov Týden v ringu prohlásil, že právo šaría je „moudré“.
   Jak řekl, Evropané jen potřebují čas na to, aby ho pochopili.

   No a oni to opravdu pochopili prostřednictvím svých avantgardních performer umělců.
   Herečka Martha Issová například přišla o významnou roli ve velkofilmu Lidice.
   Důvod :
   Hereččina nezkrotná touha po penězích.
   Issová požadovala dvakrát tak vyšší honorář za jeden natáčecí den, než dostal Karel Roden. Herec dostal podle zdroje 30 tisíc korun.
   No ale jsou i světlé chvilky v jejím životě, například v tomto klipu se údajně přemohla a nedožadovala se žádných penízků.

   Tož realita umělců je natolik složitá, že mnohdy ani oni sami, jí nehodlají za žádnou cenu pochopit.

   To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Možná za tu bábu dostala 10x tolik, než Karel Roden za celý měsíc…..

    To se mi líbí

   • jaa napsal:

    chi, ale pravdu měli v jednom… a to špatný se občas zapomíná. Fakt… až jsem to shlédla .. tak se mi ta deb.lita připoměla…
    Ale stejně si myslím, že by nějaký nový klip … s vůastním příkladem nebyl až tak….. :-)Jsou ale zalezlí jak krtci v krtinci… A co pamatuji, tak si to tam linovali a nebylo tam tak špatně… hmm

    To se mi líbí

   • strejda napsal:

    Zajímavý, poměrně poklidný a málo kontroverzní článek. Jeho přínosem je především to, že nutí přemýšlet. Nejen u Ceaușesca, ale především u naší identity. České, či lépe asi středoevropské.
    A tam se zcela a naprosto rozcházíme. Vybrat si za vzor pokleslé projevy je velmi nekorektní a manipulativní. Nejsou u nás, ba ani nepřevažují, fastfoody anglosaského typu. V našem středoevropském městě máme bufety s klasickým sortimentem, prodává se tu vietnamsko/čínská kuchyně. Také turecká a balkánská. Máme ale i různé restaurace zaměřené na obědy. S obsluhou i samoobsluhou. Lidé nechodí jen na stupidní filmy a nejí při tom popcorn. Máme tu přednášky, výstavy, koncerty, besedy. Místní, okresní a krajští autoři vydávají své knihy o historii, přírodě a kultuře. Turisté pořádají pravidelně poznávací výpravy bližšího i vzdálenějšího okolí. Někteří mají velké soukromé sbírky ba i soukromá muzea. Různé spolky od železničních nadšenců po šipkaře či kaktusáře vyvíjejí pravidelnou činnost. Stát podporuje kulturní a přírodní památky. Já, mé děti a nyní i vnuci navštěvují koedukované školní třídy.
    Do umývadla mám jen jeden přítok. Teplou a studenou vodu si míchám již v armatuře. Okna otvírám do stran a nešoupám nahoru a dolu. I to je můj středoevropský svět.
    Máme tu hospody, pivnice, kavárny, vinárny a restaurace. Někde je plno, jinde poloprázdno či prázdno. Sedávají tam i ženy, od jedné samotinké u kafe po celou skupinu na oslavě. Když některou z nich znám, mohu si s ní volně popovídat. Dokonce si mohu s cizí ženou jít v klidu a pohodě posedět do některé kavárny. To, že každý máme své partnery není na závadu. Neděláme nic špatného, NAŠE kultura to bere jako zcela samozřejmé chování. Ženě dávám ve dveřích přednost a oblékám ji kabát. Sedám si až si sedne sama.
    Tak to je malá ukázka mého středoevropského světa, mého pohledu na svět. A nechci ho náhle a rychle měnit. Nevím proč bych měl to, co rostlo a kultivovalo se přes tisíc let vyměnit za něco zcela cizokrajného odjinud. Pokud o to budu mít zájem, zajedu si tam a třeba se tam i usídlím, když mně nechají. Ale zcela jistě tam nepůjdu proto abych je předělával po mém.
    Je toho velmi mnoho co mohu ztratit a dost dobře nevím co mohu získat. Dávám přednost pozvolným změnám, které neničí a nemění můj svět. Patří do nich asijské bufety a obchody. Patří do nich i to, že vietnamská studentka vyhraje literární soutěž z českého jazyka. Ale nepatří do nich skupiny nikdy nepracujících, potloukající se kolem nádraží. Bez ohledu na to jak vypadají. Nepatří do ní ale pravidelně se opakující vybírači popelnic a už vůbec ne bezdomovci.
    Nevadí mně černý nebo hnědý lékař, vážím si jich, jsou výborní – ti, co je znám. Ale vadí mně bílí grázlové – i ti, co je neznám.
    Je to takový barevný kaleidoskop, ale není poskládaný náhodně. Má svůj staletý řád a rytmus a vývoj. A ten chce někdo svévolně zničit.

    To se mi líbí

  • joda napsal:

   Ad „Klan Issových“
   Všimli jste si, že o Syrii mluví každý, kdo má do řiti díru, ale názory klanu Issových si v mainstreamu nepřečtete? Přesto, že asi mají informace z první ruky. Přesto, že v jiných oblastech se v mediích objevují dost často. Není to třeba tím, že jejich názory a informace o Syrii se mainstreamu nehodí?

   To se mi líbí

 13. okolojdoucí napsal:

  Pane Jírovče, trochu jste mě namlsal s tím rozdělením migrantů do skupin, ale stejně se to zase nějak „rozplizlo“ do nesourodé směsi hrušek a jablek.

  Avizoval jste, že ve druhé části textu bude řeč o skupině D), tedy o migrantech, kteří – cit. „formálně nespadají do předchozích skupin (azylanti, gastarbeitři, rodinní příslušníci), ale přijímací země je nemohou z humanitárních nebo jiných důvodů odmítnout.“

  Zkuste se vyslovit k těm „jiným důvodům“ pro nemožnost odmítnutí. Co je to za důvody? Kde mají hranice, tj. kdy dle Vás (pokud vůbec) už přestávají platit? A co když je tím „jiným důvodem“ prostě jen befehl z Berlína či Bruselu? Co pak?

  A ještě bych rád zareagoval na Vaše slova: „Proč si nabubřele myslíme, že právě naše zvyky jsou lepší než jejich?“

  Já si nic takového nemyslím a asi ani většina zde, toto nám podsouváte. Nejde o porovnání zvyků, jde o zachování těch našich. A pokud mají být měněny, třeba i za přispění námi akceptované míry imigrace, tak jen v delším čase a přirozenou cestou, a ne na základě nějakých kvót a nařízení, navíc přikázaných z ciziny. Vaše argumentace naší nabubřelostí v okamžiku, kdy si začínáme uvědomovat ohrožení či ztrátu zbytků své suverenity, je nabubřelá spíše z Vaší strany.

  To se mi líbí

  • anonymouse napsal:

   ji5: „Proč si nabubřele myslíme, že právě naše zvyky jsou lepší než jejich?“

   To, co ve svém článku ve věci kultury p. Jírovec hlásá, se nazývá KULTURNÍ RELATIVISMUS.

   Jde o duchovní úpadek jedinců, kteří ztratili morální kompas a tudíž nejsou schopni odlišit dobré od zlého, hodnotné od méně hodnotného.

   Osobně si (nabubřele !!! 🙂 ) myslím, že kultura, která neuznává rovnoprávnost všech jedinců bez ohledu na víru, pohlaví a sexuální orientaci (přičemž homosexualitu trestá smrtí!), požaduje trest smrti za odpadlictví od víry, rutinně praktikuje ženskou obřízku, akceptuje trest ukamenováním pro znásilněné ženy a je i jinak všeobecně represivní (plus případně mnoho dalšího – čtenář si laskavě doplní sám), je ZCELA JISTĚ HORŠÍ ve srovnání s kulturou naší.

   Lidi emigrují z Asie a Afriky (a to především z kultur založených na islámu) do Evropy (liberální demokracie), nikoliv naopak.

   Kultury prostě NEJSOU všechny stejně hodnotné.

   To se mi líbí

   • okolojdoucí napsal:

    Ano, srovnávat je možné a je to i třeba. Ale o to v dnešní migrační horečce nejde. I kdyby to srovnání dopadlo jakkoli, já si chce ponechat a rozvíjet přirozenou cestou kulturu svojí. A mimochodem, nějaké zkušenosti s muslimy a jejich rodinným životem také mám, a nelze generalizovat ani ohledně postavení žen ve společnosti. Rozdíly třeba mezi takovým Katarem a Indonésií jsou obrovské.

    To se mi líbí

  • Renard napsal:

   Každý máme svou kulturu, máme ji rádi, a proto je (pro nás) ta nejlepší. Je-li toto vyjádření nabubřelost, pak jsem rád nabubřelý. Co si ale mám myslet o těch, kdo považují svou kulturu (vynechal jsem uvozovky, které se mi tlačily do klávesnice při pomyšlení na výčet od anonymouse) za tak vynikající, že ji chtějí nutit svým hostitelům a dokonce je vyzývají, aby se ze své země odstěhovali, pokud se jim to nelíbí? V jejich kultuře je jistě mnoho zajímavého a podnětného, ale za tím si zajedu k nim (nebo si o tom něco přečtu), ale zásadně tehdy a jen tehdy, kdy sám budu chtít. Budu-li v jejich prostředí, budu ctít a respektovat jejich zvyky, ale jsem si jist, že se pak rád vrátím domů. Třeba i obohacen. Totéž ale očekávám od nich.

   To se mi líbí

 14. Strejda Olin napsal:

  Názor pana Jírovce je jeden z milionů. Nic víc, nic míň. Já jsem v kontaktu s Čechem, který do Kanady emigroval v roce 1968 a jeho názory na přistěhovalce a původní indiánské obyvatele jsou naprosto diametrálně odlišné od Jírovcových. O tom, jak se tam integrovali naši Cikáni, se raději mlčí. Kanadský multikulturalismus, zbavený politické korektnosti, je úplně jiný, než jak se nám tu snaží pan Jírovec nakecat. To samé platí o tom americkém. Ale to je jejich věc, pokud jim to vyhovuje, ať si ho tam pěstují. Ať si tam dovezou třeba miliardu imigrantů, ale ať k tomu nenutí nás.

  To se mi líbí

 15. jaa napsal:

  Mno a jak to vypadá s tou demogracií.. Takže S YT je konec. Neb musíte dát souhlas ke sledování přes Ameriku pod záminkou „zlepšení ochrany osobních údajl“. Což jsečm nedala takže bohužel s YT končím. škoda… 😦

  To se mi líbí

 16. Hudec napsal:

  Možná má pan Jírovec pravdu v jedné věci. My, Češi jsme špatně informováni. Tak se to pokusím trochu napravit:
  http://zpravy.idnes.cz/migranti-svedsko-jizda-bez-ridicaku-db4-/zahranicni.aspx?c=A160125_095039_zahranicni_mlb

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Buďme rádi, že neztratil lékařský diplom, a soud mu zařídí, aby mohl operovat……

   To se mi líbí

  • strejda napsal:

   C.S.Forester ve svém vynikajícím díle „Křižník Artemis“ mimo jiné uvádí jaký vliv na zásadní rozhodování měl jeden vystřelený náboj. Nic nepoškodil, byl jakoby bezvýznamný, zahozený. Ale přesto v mysli protivníka to byla poslední z tisíce kapek, která ovlivnila jeho uvažování. V mysli vzdal, že konvoj porazí. Jednalo se o konvoj na Maltu, který nakonec doplul a dovezl zásoby. Malta se udržela, následně se britská vojenská přítomnost ve Středomoří. To vedlo k porážce Osy v Severní Africe. Následně k posílení Británie a porážce nacistického Německa. Kdo chce dojde až k Angele.
   Co tím chci říci. Podobné, zdánlivě nesourodé události se vzájemně spojují a ovlivňují. Vzniká tak podhoubí, které je základem a zdrojem činnosti. Běžně platí, že se napětí časem snižuje. Ale o to se nyní zajímat nebudeme, nás zajímá něco jiného. Tyto příběhy s nízkým vlivem neskončí a přijde chvíle kdy se koncentrují do něčeho rázného. Příkladů máme mnoho. Oliver Cromwell, Americká revoluce, Velká francouzská revoluce, Říjnová revoluce, Velký pochod, Kubánská revoluce. Nakonec i naše sametová revoluce byla něco podobného – v českém středoevropském pojetí.
   Eroze Západu je silná a navíc již dobře pozorovatelná. Systém se dostává do stavu, kdy ho drží více tradice než realita. Pak ale stačí otřes a stavba se zhroutí a rozpadne. O to dnes již jde.
   Přemýšlím jak na to budou reagovat české samice Veroniky Žilkové. Jako Kurdky nebo husitky? Jako Panna Orleánská nebo jako Verča Žilkovic?

   To se mi líbí

   • NavajaMM napsal:

    Strejdo, trafili ste to ako klinec po hlave. Tiež mám niekedy pocit, že až fyzicky cítim, ako sa tá stavba trasie. Najhoršie na tom je, že tí, čo sú zodpovední za jej stabilitu, sú možno len hlúpi a slepí, nie zlomyseľní. Videl som totiž, ako takto skolabovala veľká a zdravá banka čiste hlúposťou manažérov. Tupým opakovaním mantier „quick winn“ a „business as usual“.
    Verím, že medzi českými ženami budú husitky, aj Kurdky, aj obyčajné husičky. Panna Orleánska však nie je štatistický jav, na ňu sa spoliehať nemôžeme.

    To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Ano, je to zvláštní….
    „Všichni“ to tušili, někteří to i věděli-ti,co hodně cestují.
    Já byl mezi tušícícmi.
    A čas najednou trhl oponou, a ukázal západ jaký skutečně je.
    Plný lží, přetvářky, cenzury, buzerace, zbabělosti….
    Kradou se tam děti, zamlčují trestné činy, zavírá se huba politicky nepohodlným.
    Západ dospěl ke svému vrcholu, dostatek degeneroval jeho obyvatele, vzal jim svobodnou vůli a vlastně i jejich svobodu.
    Lidé tam mají jen ten dostatek, jsou to prázdné nádoby bez duší, jen figuríny.
    A východ žasne, protože naše vzory jsou na tom hůře, než my za normalizace.
    A západ zase žasne, že východ může nejen žasnout, ale mít i nějaký názor.
    Přece….jsme o tolik níže, opice, lezoucí po stromech, rusáci a bolševici, z hajzlem na chodbě-tak je to přece učili.
    A my…my stojíme, a oni se hroutí…
    Nepadnout ten socialismus, byli by už zralí ke zhroucení, jako jsou zralí dnes.
    Proti vyspělým a se vším si rady vědícím východním národům nemohli mít žádnou šanci.
    Pád socialismu je zachránil na 20 let, a příležitosti se chopili jiní.
    A oni podléhají-a chtějí, abychom podlehli s nimi…..

    To se mi líbí

   • Hudec napsal:

    Kde jste, strejdo, k té krásné knížce přišel? Já kdysi někde v antikvariátu. Kráčím hledat do knihovny…. To zas bude trápení…

    To se mi líbí

    • strejda napsal:

     V mládí (1961-1966) koupil, to jsem každý týden jedno odpoledne v Praze prolézal antikvariáty. Musím se podívat zda jsem ji někomu nepůjčil. Nacházely se tam skvosty jako třeba mluvnice volapüku. byly to jedna z nejkrásnějších chvil mého života. A když jsem jednou narazil v antikvariátu na ulici 28. října na mého tátu – nejsme Pražáci, tak to byl zážitek par excellence. Jistě si to dokážete představit.

     To se mi líbí

     • Hudec napsal:

      Já lovil třeba na přelomu 80/90 let ve Zlíně. Skvosty, třeba Ernesta Denise Čechy po Bílé hoře, prof. Urbánka Smrt Ladislava Pohrobka atd. Za pár šupů tenkrát.

      To se mi líbí

 17. peter. napsal:

  Ja pán Jírovec,mám rád poriadny v trojobale vyprážaný bravčový rezeň so zemiakovým šalátom.Dobrú klobásu a bravčovú tlačenku s cibuľou.A mám rád aj fazuľu s údeným bravčovým kolenom.Nie som ochotný meniť svoje stravovacie návyky a vymeniť ich za halal-kultúru len preto,že tomu komu som poskytol útočisko, sa moje stravovacie návyky nepáčia.V takom prípade dotyčného migranta vykopnem z môjho domu a doporučím mu,aby išiel žrať svoj kuskus s baraninou niekde tam,kde funguje halal-kultúra.
  A ešte mám rád Vianoce,so všetkým čo ku nim patrí.Teda aj s vianočným stromčekom,koledami a jasličkami s Ježiškom.Nie som ochotný kvôli migrantovi ktorého prijmem vo svojom dome ako hosťa, tieto svoje zvyky meniť.A keď sa mu moje zvyky nepáčia,vykopnem ho zo svojho domu a doporučím mu,aby išiel hľadať svoj nový domov tam,kde kvôli jeho zvykom budú ochotní zľaviť z tých svojich.Píšem o tom preto,že na západe Európy a v Škandinávii donútili „multikulturalisti“pôvodné,hostiteľské národy vzdať sa svojich stáročných zvykov a obyčajov len preto,aby nedajbože neurazili imigantov a ulahodili im..Ako napr.v Dánsku:
  http://www.nwoo.org/2016/01/25/islam-s-bravcovymi-kotletami-prve-danske-mesto-sa-oslobodzuje-od-halal-diktatury/
  Ja na to nikdy nepristúpim.A viete pán Jírovec prečo?No preto,že som tu doma a nenechám sa nikým obmedzovať.A keďže som tu doma,nemusím k sebe prijať nikoho a nemusím svoje rozhodnutie nikomu ani zdôvodňovať.Jednoducho preto,že ja som tu doma!A keď sa rozhodnem,že niekomu ponúknem svoje pohostinstvo,tak len tomu,kto je ochotný strpieť moje zvyky a kto si nebude vynucovať,aby som rešpektoval ja tie jeho zvyky.Preto,že som tu doma!

  To se mi líbí

 18. blbíš napsal:

  „Multikulturalismus lze tedy považovat za výzvu: ……………………………… nepovažuju!!!
  „Zajímejte se o hodnoty, s nimiž přistěhovalci ze svých zemí přicházejí….nezajímám!!!
  „Je to ve vašem vlastním zájmu.“ ……………………………………………………..takže vlastně vyhrožování!

  umíte vůbec, pane Jírovče, ještě pochopit, že s tím Vaším multikulti jsem nic neměl, nemám a nehodlám mít něco společného? Chápete to alespoň malilililinko, člověče!!! Až mě spoluobčané přesvědčí svým hlasováním v referendu, že je vůlí většiny, tak to pouze budu muset vzít na vědomí a zařídím se podle toho, ale do té doby s tím multikulti už laskavě jděte, Vy a Vám podobní, do prdele!!! Argumenty došly, bohužel!!!

  Pane Bavore, nahoďte smysluplnější téma …tu o kačenkách!

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Jste opravdu na omylu. Vždyť multikulturalismus zde již dávno funguje. Jen se v něm nejedná o muslimy, ale o pravoslavné, budhisty či konfuciány.

   To se mi líbí

   • blbíš napsal:

    … ach jó, nechtějte mě nasrat, pane domácí, jako byste spadl z višně a nevěděl jste, která bije a o jakej multikulti se tu poslední dobou žvaní a jako byste netušil, jak jsou ti Vaši pravoslavní, budhisti a krucifixti všeho druhu těm jírovcům a spol. ukradení … fakt, to byla odpověď jako fík…tak teď už vážně to referendum a pak hned o těch kačenkách!

    To se mi líbí

 19. ji5 napsal:

  To je zvláštní. Napsal jsem svůj pohled na kanadský multikulturalismus a poslal panu Bavorovi k uvážení. Psal jsem o tom, co jsem zažil a viděl. Psal jsem o tom, jak se obecně projevuje.
  Problém je nejen v malé informovanosti Čechů ale i v neochotě mnohých přečíst, co bylo napsáno.

  Blbíš to v 19.58 dokazuje demonstrativním nezájmem o hodnoty s nimiž uprchlíci přicházejí (nikde není řečeno, jestli jsou lepší nebo horší) a považuje moje konstatování „zajímejte se, je to ve vašem zájmu“ dokonce za vyhrožování.

  Psal jsem o multikulturalismu, protože to je v mediích často vyslovovaní slovo, ale bez vysvětlení o co vlastně jde a v čem měl selhat.

  Prý špiním Česko a dokonce i Kanadu. Když slyším žvásty českých politiků, tak neváhám napsat, že to jsou žvásty. Když vidím primitivnost kanadské společnosti, jak se projevuje i v prostředí prošpikovaném středo a vysokoškoláky, nevidím důvod, proč bych nad tou společností měl jásat.

  Překvapuje mě, že jsem považován za sluníčkáře. Tato nálepka se v podstatě opakuje pod vším, co napíšu. Pokud to někoho potěší, jsem ochoten odvolat jediný kvantitativní výrok, který jsem kdy o přijímání uprchlíků udělal.

  Napsal jsem, že 1% muslimů nemůže rozvrátit společnost. Beru to zpátky. K rozvrácení české společnosti žádné muslimy nepotřebujeme. Zvládne to pár pablbů v čele státu.

  To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   Máte pravdu, jsem trouba, protože jsem porušil nejzákladnější pravidlo hodovní síně… „nejez jídlo, které ti nechutná“!
   Vaše konstatování „zajímejte se, je to ve vašem zájmu“ je v češtině chápáno jako rozkazovací způsob, který je tím rozkazovatější, čím se mě snažíte ve Vašem „závěru“ přesvědčit, že to „je v mém zájmu“ … no a na to čeština zná odpověď … a co když to zajímání se není v mém zájmu, pak tedy co? … čeština opět zná odpověď … pak leda tak přes držku, čili vyhrožování. Že jste to myslel, milej pane, jako doporučení a obavu o mé zájmy… tak to napište laskavě jinak a nebude se Vám to zdát tak „demonstrativně nezájmové“….. i když proto jsem výše již jednou napsal, jestli to alespoň malililinko chápete?! Nic jste nepochopil, fakt vůbec nic!

   To se mi líbí

  • anonymouse napsal:

   Je to marný, je to marný, je to marný.

   Tohle se, jak se ukazuje, vysvětlit nedá. Prostě nedá.

   Zrovna tak, jako nelze vysvětlit autorům The Guardian, že není možné začínat narrativem, a ve snaze ten narrativ dokázat teprve selektivně hledat důkazy (cherry picking/lemon dropping). A ne že by se o to nikdo nesnažil. Ale je to marný. Zrovna tak, jako je nemožné to samé vysvětlit Čulíkovi v BL. Dtto.

   Začínám si, pomalu, ale jistě, myslet, že kdo si jednou zadal s Britskými listy, zůstává poznamenaný navždy. Ne snad proto, že by nějak změnil svůj způsob myšlení, jako spíš z toho důvodu, že – aby mu tamní šéfredaktor něco vůbec publikoval – musí jeho články mít určité kvality, na které on slyší. Pokud tyto _innate_ kvality nemá, nemůže se v BL stát autorem.

   ——

   Pokud jde o multikulturalismus a informovanost Čechů, přečtěte si toto:

   http://www.annemariewaters.org/rotherham-the-perfect-storm-an-investigation-in-to-muslim-grooming-gangs/

   Skutečně výživné čtení. Ukázkový případ alikace multikulturalismu – ve formě, ve které je až doposud pojímán v Evropě (!!!!!) – v praxi. A problém skutečně tkví v malé informovanosti Čechů – tento případ se v českých mediích téměř neobjevil. A to přesto, že je pro imigraci do Česka nepoměrně významnější, než příběhy z Kanady – která je, jen tak mimochodem (pokud Vám to uniklo), na druhé straně Atlantiku, a tudíž o třídě evropských problémů s imigrací (nesrovnatelných se zkušenostmi z Evropy) tam nemá nikdo ani potuchy (ono to na vratké kocábce přes ten Atlantik tak nějak jaksi nejde, že ano). [/sarcasm]

   A ta informovanost je skutečně potřeba – hlavně pokud se týká informací o událostech, které se odehrávají takříkajíc za humny, a tudíž jsou pro dění v Česku podstatné. Mohu dodat nespočet příběhů – často ve formě youtube klipů – především z Británie a Švédska, kde se, jak je známo, odehrávají ty nejhorší úlety, nejpříšernější z příšerných.

   Pak si též poslechněte následující rozhovor. Doporučuji jej celý – mluví se tam, resp. vyvrací se v něm, mj. i Vaše utkvělá idea, že za všechno zlo ve světě může (americký) imperialismus, potažmo NATO a celá Evropa.

   Pokud ale ne celý, tak speciálně pro Vás doporučuji úsek mezi 38:32 až 44:40.

   To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Už ten nadpis,pane Jírovče.
   Neinformovanost v Čechách.
   Nic nevíme, a blbneme, jsme jen loutky v rukou amerických distributorů CocaColy a hamburgerů.
   A když se naskytne něco, co proti této americké zrůdnosti bojuje, tedy migranti- tak to nechceme, k velké radosti těch imperialistů, protože oni to chtějí, abychom migranty odmítali.
   To je naprosto cílená manipulace, my tady-alespoň tady v hodovní síni-nemusíme moc americké agresivní výpady a jejich debilní zahraniční politiku, tak prostě napíšete, že ONI chtějí, abychom nechtěli barevné migranty a tedy tím, že je nechceme,jdeme oněm pitomým Američanům přímo na ruku, jak stádo debilních ovcí.
   A ten poslední odstavec v tomto textu je také výživný.
   K rozvrácení Česka žádné muslimy nepotřebujeme.
   To je čulíkovská manipulace, jako kdyby třeba někdo strašil mimozemšťanama, a my se jich tady báli a hysterčili.
   Jenže- my se bojíme něčeho, co známe.
   Je jich tady několik milionů, my jsme totiž (možná bohužel) součástí EU a EU dávno není společenství rovnoprávných národů-pokud kdy byla.
   Takže pane Jírovče, oni tu jsou….a dokonce jsou i tady. v ČR- a jsou s nimi potíže!

   To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Pane Jírovče, bez urážky (lebo to naozaj nie je vina ani hanba), ten, kto je v tejto diskusii nedostatočne informovaný, ste Vy. Prečítajte si, prosím, toto:
   http://www.spiegel.de/international/germany/cologne-attacks-trigger-raw-debate-on-immigration-in-germany-a-1071175.html
   Nepíšu to žiadni xenofóbni Česi. Je to od Nemcov, ktorí tomu tlaku čelia najviac.
   Je to výživné čítanie, nebudem vytrhávať citáty z kontextu, dajte si to celé.
   *
   Keďže práve tieto udalosti zo silvestrovskej noci zdvihli novú vlnu odporu proti migrantom, poprosím Vás o poučenie z Vášho nadhľadu. Ktoré hodnoty počas udalostí v Kolíne na Silvestra, ktoré nám migranti demonštrovali, stoja v našom záujme za povšimnutie a podľa Vás unikli našej pozornosti?
   Berte to, prosím, vážne. Ani kanadské žartíky sa v našej spoločnosti vždy nehodia.

   To se mi líbí

 20. ji5 napsal:

  Název článku naznačující neinformovanost české společnosti má plné opodstatnění, protože ta začíná u samotného presidenta. Nedávno prohlásil, že kdybychom propouštěli uprchlíky do Německa, Němci by nám je mohli vrátit, protože uprchlíci se vracejí do země odkud přišli. Chápu, že president třeba nemá čas číst dublinské dohody, ale má svoje poradce, kteří by mu měli připravit materiály tak, aby trapně nežvanil o věcech o kterých nic neví.

  Uprchlíky přijímá první svobodná země, do které se dostanou. Tam příslušná instituce rozhodne, jestli mají nárok na ochranu a nebo ne. Ti, kteří jsou zamítnuti musí z té přijímací země odejít. Přesněji řečeno, mohou tam zůstat po dobu platnosti víza (pokud nějaké mají), jinak budou deportováni do své původní země nebo odejdou do jiné země, pro kterou mají víza.

  Protože přijímací země nezvládly příval uprchlíků (mimo jiné proto, že to stojí peníze a ty se EU dost dlouho zdráhala uvolnit). Kdyby presidentovi poradci nebyli absolutní hlupáci, tak by věděli, že Německo nevrací uprchlíky do Rakouska, přestože to byla hlavní trasa, po které do Německa přišli.

  To samé se týká chabé informovanosti o šarii. Ta je součástí trestního práva jen v Saudské Arábii, Iránu a možná přibyde Katar. Jestliže nám jde o lidská práva a zejména o zacházení s ženami, je pozoruhodné, že Česko s těmito barbarskými zeměmi udržuje diplomatické a obchodní styky.
  V ostatních zemích je šaria nanejvýše součástí občanského práva a to často v kombinaci s občanským právem, které zbylo po kolonistech.

  Ještě poznámka k Britským listům. Ty se postupně vyvinuly z široké diskusní platformy do současného tvaru, který, podle mého názoru, ovlivnil rusofob Karel Dolejší. Sám jsem do BL napsal několik set článků, ale s Janem Čulíkem jsem se nikdy osobně nesetkal. To bylo v době, kdy toto medium nebylo censurované a mělo v logu, že se v nich píše o věcech o kterých se jinak nemluví. BL si pak začalo některé autory kupovat honoráři a dokonce si začaly klást podmínku, že nesmějí přispívat do Parlamentních listů. S úbytkem autorů a čtenářů pak začaly používat metodu vzájemných pochval, známou z publikací různých aktivistů.

  Je to takové kolečko sebechvály: Jan Čulík napíše v úvodu článku větu „Jak správně poznamenává Karel Dolejší ve své vynikající analýze….“ a pak to převezme Boris Cvek konstatováním “ jak ve svých článcích výstižně podotkli Čulík a Dolejší…“

  Psal jsem pro BL zadarmo (to uvádím pro úplnost, nikoli ze závisti). Rozešel jsem se s nimi před dvěma lety, protože začaly moje články censurovat a nebo ztrácet.

  Okolojdoucí (12.24) napsal: „Zkuste se vyslovit k těm „jiným důvodům“ pro nemožnost odmítnutí. Co je to za důvody? Kde mají hranice, tj. kdy dle Vás (pokud vůbec) už přestávají platit? A co když je tím „jiným důvodem“ prostě jen befehl z Berlína či hHruselu? Co pak?“

  Myslím, že důvody jsou politické a ekonomické. Z Kosova, Iráku a Afghanistánu utíkají lidé, přestože jsme je „osvobodili“. Když je budeme šmahem odmítat, tak to může vyvolat pochybnosti o tom, co tam Západ vlastně dosáhl. To je politicky nežádoucí.

  Počet uprchlíků je příliš velký na to, aby do hry nevstupovaly ekonomické faktory, přesněji otázka, kdo to všechno bude platit. EU se snaží uplatit Turecko, tedy nesvobodnou zemi v NATO, aby uprchlíky ve svých táborech držela a neposílala je do EU. Jen to bude stát několik miliard eur.

  Není to otázka befelu z Bruselu a nebo Berlína. EU se snažila záplavu uprchlíků vyřešit dohodou mezi členskými státy (prostřednictvím kvót). Německo bylo ochotno absorbovat podstatnou část těch, kteří již byli na pochodu, takže na ostatní cílové země, třeba na Česko měly vyjít zlomky procenta. Teď jich přijelo asi 10 a dělá se z toho obrovská událost.

  Určitou roli může hrát i empatie, jenže na tu se v Česku moc nedá.

  To se mi líbí

  • anonymouse napsal:

   Dublinské dohody, neinformovanost presidenta – ji5: „Uprchlíky přijímá první svobodná země, do které se dostanou.“

   Hmmmmmmmmmm.

   http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-eu-first-country-rule-change-puts-pressure-on-uk-to-take-more-asylum-seekers-a6822096.html

   Jen jestli on ten president nakonec není informovaný lépe, než p. Jírovec. Zajímají Vás ještě vůbec fakta?

   ji5: „Jestliže nám jde o lidská práva a zejména o zacházení s ženami, je pozoruhodné, že Česko s těmito barbarskými zeměmi udržuje diplomatické a obchodní styky.“

   1. Především nám jde o lidská práva a zacházení s ženami U NÁS,

   2. Udržování diplomatických styků NIJAK NEVYLUČUJE a) kritiku, b) snahu o zamezení importu těchto praktik (a potažmo kultury) do naší země.

   Je to tak těžké pochopit? Nebo manipulujete záměrně?

   Šaria je nepřijatelná i jako součást občanského práva. Evropské právo stojí na zásadě, že před zákonem si musí být VŠICHNI rovni – tedy i imigranti. Přijetí šarie jako součásti občanského práva by tuto podmínku porušilo.

   Těžké pochopit?

   Atd.

   To se mi líbí

  • vittta napsal:

   To je přece nesmysl, pane Jírovče.
   Odmítat lidi z Kosova by měl být přímo základ, protože chyba se připouští tím, že se přijímají.
   Kdyby je vyfakovali s tím, že mají svobodnou zemi, byl by klid.
   To samé Irák, tam je dobojováno, USA a spojenci zvítězili, diktátor svržen, občasné teroristické bojůvky sice narušují demokratizační proces, ale….jen málo.
   V Afgánistánu jakbysmet.
   Kdo by zjistil, že to tak není, a kdo by mu na rozežraném západě věřil?
   Pche….já viděl US dokoment „města hříchu“ a byla tam Praha, a tam ukazovali loupící taxikáře a okrádající bordely s hernama….copak o to, ale všechno to byli cigoši, taxikářem počínaje,přes pasáky a kurvy, prodavačem drog konče.
   Proč tam ukazovali jen cigoše…a to ještě hodně „jihoamericky“…..
   Ti ubožáci pustí těm svým naivním debílkům jen to, co se jim hodí, a ti naivkové jim to žerou i s navijákem, víc jak Němčouři Hitlerovi v r.1940 po porážce Francie!
   My jsme zatím imunní…ale, s důrazem na to „zatím“.

   To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Co říkáte tomuhle, pane Jírovče?
   http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/392947-stockholm-uz-neni-bezpecny-svedska-policie-priznala-ze-neuhlida-poradek.html
   Mainstream přehání, nebo lže?
   Nebo snad mají tito obohacovači malá práva, a tak se z nich stávají profesionální kriminálníci?
   Nebo se z nich stávají profesionální kriminálníci, protože švédská policie neví, jak se používá puška?
   Co byste raději, kdybyste tam bydlel, schválně, jestli máte zájem být upřímný.
   Popravčí čety, které by dnem i nocí dělaly pořádek a stovky zastřelených u zdí, nebo byste se nechal okrádat, bál se vycházet z domu, a bál se i doma, a svoje děti byste nemohl pustit ani ven?
   Já jenom jestli si uvědomujete, jak vzniká apokalypsa, protože vy si možná ještě vyberete to dobrovolné osobní i rodinné utrpení, ale mnozí Švédové, co tam s nimi žijí, už ne.
   A ti, co je přestanou děsit hromady mrtvol, ti budou…přibývat, nebo ubývat, jak se budou migrantům dávat další a další práva, aby se sami napravili?
   Co myslíte?

   To se mi líbí

   • anonymouse napsal:

    A teď si vezměte, že 1. tohle je pouhá špička ledovce, 2. kdyby nebylo silvestrovských událostí, pokračovalo by se v zatloukání „vesele“ dál, pod dohledem švédských sluníček.

    To se mi líbí

    • vittta napsal:

     Já vím….
     O to větší by byl pak ovšem výtrysk nenávisti.
     Válka je hrozná věc, Anonymousi, žádná romatika, ani ta smrt nebude tak vznešená, že člověk řekne pár slov budoucím generacím a vydechne naposledy.
     Budou z nás zvířata, a budeme řvát bolestí až budeme umírat, a řvát bolestí budou i naši nepřátelé, města zachvátí plameny-a řev opilců z hospod nahradí dunění děl a rachot pásů obrněných strojů….. protože tak to asi za té války bude.
     A proč?
     Pro lásku k bližnímu…..
     Tyhle záběry, dneska už mainsreamové, budou přibývat.
     Sluníčka nemají takovou moc, jen hrozí, policie bude vykonávat politická zadání (stíhání zpochybňovačů multikulti) lajdácky a laxně…
     Vždyť některé mainstreamové záběry a zprávy by ještě před měsícem stály jejich redaktora místo a na západ od nás nepříjemné výslechy.
     Je to jak s těmi migranty.
     Jednoho, deset, sto, ba i tisíc se jich dá zkontrolovat a prověřit, milion už ne.
     Tak i jeden, deset, ba sto novinářů lze šikanovat, vyhodit z práce-ale tisíce už ne.
     A když nějací domobranci zmlátí do bezvědomí až k smrti agresivního negra, lze to vyšetřit pod přísným okem sluníčkového politika, i deset takových událostí….ale stovky už zastavit nepůjdou.
     Jenže oni to nevědí….sluníčka to prostě nevědí!!!

     To se mi líbí

     • anonymouse napsal:

      O to větší … výtrysk nenávisti.

      Obávám se, že máte pravdu.

      Neboť, co jiného znamená nečekaně vysoká popularita Donalda Trumpa mezi US voliči než to, že tito mají současné situace, a způsobu, jakým se k ní staví současná politická reprezentace, plné zuby.

      Trump, se všemi svými politicky nekorektními „úlety“, dává hlas všem těm, kteří jsou nas..ní (anglicky bych, v daném prostředí, řekl „Trump is giving voice to the outraged“, tohle je rozvitější, protože nevím, jak to přesně přeložit, aby to nakonec nebylo mimo kontext v Česku pochopitelný; přece jen, je to daleko 🙂 ).

      Nas..ní na to, že nemohou promluvit, protože když promluví, dostanou okamžitě nějakou nálepku – nejčastěji jsou označeni za rasistu, příp. islamofoba, xenofoba, … (všechno i u nás důvěrně známé termíny). Amerika není Evropa, situace je odlišná, ale přesto v kontextu s PC v mnohém podobná.

      A Trump má obrovskou výhodu – není na nikom závislý, má své vlastní prostředky, svoji kampaň si dokáže financovat sám. Může si tudíž říkat co chce, nemusí se na nikoho ohlížet. A taky to dělá (k velké nelibosti amerických sluníček) ono to – zatím – funguje. Na rozdíl od všech možných očerňovacích kampaní – ty zůstávají bez efektu. Hlavně nejspíš díky té nas..nosti.

      Co se z něho, pokud by byl zvolen za presidenta, vyklube, není jisté; ale, jak to tak – zatím – vypadá, jeho šance na nominaci jsou vysoké.

      ———

      A on se – pokud se něco nezmění – najde nějaký Trump i pro Evropu. A co z toho může pojít je ve hvězdách v podstatně větší míře, než v Americe s jejich Trumpem.

      Takže asi tak.

      To se mi líbí

  • danaver napsal:

   A úplně nejhorší je, že se ta neinformovanost a neempatie a hlavně blbost! začíná z Čech rozlézat až na konec světa…
   řekli ve Finsku mladé holce-prodavačce, že si má dobře prohlédnout hodnoty se kterými migranti přicházejí, a ona si trubka splete směr……

   To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Týýý voe, tak těm odvaha nechybí…
    Doufejme, že je v zájmu práv migrantů a mírového soužití kultur a ras, policie pořádně skřípne, protože to prostě bylo brutální rasové napadení.
    Jak se pak tam mají ti chudáci cítit?
    Jako občané II.kategorie?

    To se mi líbí

 21. taky Alena napsal:

  pěkná diskuse, posuňme se ale o pár let dále. Budou zde imigranti s odlišnou kulturou. Všude, kde se tak stalo, stačila mediální masáž, aby se jednotlivé skupiny radikalizovaly.( smutné, ale vzpomeňme na Srbsko) . Byť by byli sluníčkáři sebeidealističtější, do budoucna už nebudeme žít v zemi , kde se svobodně chodí po silnici. Nezabráníme tomu…..
  Války se všude rozpoutávají snáze, kde jsou rozličné kultury a národnosti
  Pokud bych měla pravomoc trestat, sluníčkáři by trestu neunikli……

  To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Paní Aleno, pri čítaní Vášho príspevku ma napadlo, že to ešte nemusí byť koniec – to, čo ste načrtli čiernymi farbami. Že nás možno po tejto vlne migrácie čaká ďalšia a väčšia – z USA. Koniec-koncov sú to pôvodne hlavne Európania a kresťania… (taký úlet som si dovolil…)

   To se mi líbí

 22. tata napsal:

  To že trpím paroniou ještě neznamená že nám SKUTEČNĚ opravdu někdo cileně NĚCO nepodsouvá.
  PŘESNĚ toto mě napadá při tom když čtu VÁS pane JIROVEC.
  Od cesty kdy jsem měl o VÁS vysoké minění sice sem nesouhlasil s pohledem na migranty ale bral jsem to jako upřimný pohled čim dál jsem na velkých pochybách že to děláte záměrně něco ve stylu vymývaní mozků Jehovistů.
  JAK SI jinak vysvětlit že nereagujete na přimé otázky a vypouštíte jen mlhu,skutečně polopravdy ale na podstatu naprosto neduležité,protože co to zpusobilo je koukání ………,jak pracujete ale stěmi polopravdami je užasné a naprosto s jedním cilem no že to není směřováno na obhajobu a bagatalizaci věcí kolem migrace muslimů Vám zde věří jen pan BAVOR……..co pane Bavor ještě to tam nevidíte.
  Ty body rozebrali sice jiní ale přidám svuj:
  neinformovanost české společnosti má plné opodstatnění, protože ta začíná u samotného presidenta.
  Není to spíš že vnímate fakta jednostraně……….ono splno dohodama si mockrát mužete vytřít vite co.Duležité je snahy protlačit poviné kvoty třeba………

  To samé se týká chabé informovanosti o šarii. ……….TO JE přímo SKVOST TaTO MANIPULACE….Hlavně společnost má strach s radikálního muslimstva a to právě použivá šarii jako zakad………a to že sem s těmi dobrými muslimy zatim,pronikají i ty radykální je jasný fakt jen nevíme množství………nebezpečnejší že ve stotisic dobrých stačí deset bláznů a je vymalováno,protože ty dobří jsou dost dobře a často snadno zmanipulovaní………..takže defakto tvrdit že je to strašení je hodně jasná manipulace

  DOST ČASTO PIŠETE….Problém je nejen v malé informovanosti Čechů ale i v neochotě mnohých přečíst, co bylo napsáno.

  bohužel tím trpíte hodně VY,REAGUJETE jen na to co se VÁM HODÍ,hlavně zduraznujete tvrdší reakce na VÁS ALE vždy se vyhýbáte na dotazy co by byla přimá odpověd,nebo rozvádite věci co bylo špatně,hlavně reagujete jako o migraci takové ,jenže to je ten nejvetší manipulační prvek………nikdo nebo skorem nikdo nemá problém s migraci mimo muslimského světa………..ale VY STALE TO HAZITE do jednoho pytle proč je nabiledni.
  zde se to dá lehce vypozorovat……….

  Blbíš to v 19.58 dokazuje demonstrativním nezájmem o hodnoty s nimiž uprchlíci přicházejí (nikde není řečeno, jestli jsou lepší nebo horší) a považuje moje konstatování „zajímejte se, je to ve vašem zájmu“ dokonce za vyhrožování.

  ne blbíšovi vubec nejde o ty hodnoty mimo muslimů…………jenže vy dávate zamerně přikady mimo to aby se to spojilo……….problém je že nechcem muslimské hodnoty……….to opravdu není v našem zajmu.

  zde jste se mirně odkopal ale zase se to dá zamlžit…………….Napsal jsem, že 1% muslimů nemůže rozvrátit společnost. Beru to zpátky. K rozvrácení české společnosti žádné muslimy nepotřebujeme. Zvládne to pár pablbů v čele státu.

  Naopak naši politici zatím vtomto směru přesto že jsou vystaveny velkému tlaku jsou proti náké migraci muslimů,tak kdo je ten že ?

  JESTLI CHCETE Muslimskou KULTURU tak ji nenute NÁM …………..jestli jste tak otevřený té kultuře klidně tam emigrujte ale nám to necpěte………..mi jsme imuní proti VAŠÍ MANIPULACI…….BOHUŽE stoho čím dal kouká KOHOUTOVINA…………..ten aspon nic nemlží a hned člověk ví na čem je…………Vaše mlha je ale nebezbečná,čím dal přesvedčujete že to není paronia……………..ale že jste skutešně manipulator……………ano SLUNIČKÁŘ ale chytřejší nebot to skriváte do mlhy

  To se mi líbí

 23. ji5 napsal:

  Anonymouse (15.18):

  Idependent ve Vašem odkazu vynechal, že se uprchlíci mají registrovat v první svobodné zemi.
  První věta článku zní: „A system obliging refugees to register in the first European country they enter looks set to be abolished.“
  To znamená:
  „zdá se, že systém vyžadující, aby se uprchlíci registrovali v první (svobodné) evropské zemi je určen ke zrušení.“

  Dublinský systém tedy zatím nebyl zrušen ani nahražen něčím jiným.

  V článku dále stojí:

  „The Dublin system was already undermined last September when German Chancellor, Angela Merkel, lifted her country’s right to return Syrian refugees to the first country of entry. Ms Merkel has already called for the EU to revise the Dublin rules to cope with the refugee challenges.“

  To znamená: „Dublinský systém byl podryt již v loňském září, když kancléřka Merkelová odvolala právo její země vracet syrské uprchlíky do první země, do níž vstoupili. Paní Merkelová vyzvala EU k revizi dublinských pravidel, aby umožnila lepší vypořádání se s problémy uprchlíků.“

  Troufám si tvrdit, že si Independent nedal s dublinskými dohodami příliš práce. Německo, jako cílová země, vpouští (teoreticky) do země jen ty uprchlíky, kteří v příslušné první svobodné zemi byli uznáni hodnými asylu. Ty zamítnuté měla, opět teoreticky, vrátit zpátky právě ta svobodná země.

  Merkelová reagovala na situaci, kdy těch uprchlíků bylo příliš a nebylo je kam vracet.

  Merkelová řekla, že nebude uprchlíky vracet, již v září loňského roku ! To znamená, že nehrozí nebezpečí, že by je Německo vracelo do Česka.

  Celkový výsledek je, že Zeman buď neví o čem mluví a plácne, co ho napadne a nebo účelově lže o nehrozícím nebezpečí.

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Prosimvás…podívejte se někdy na televizi nebo do novin.
   Dneska už je Zeman s jakýmkoliv jeho výrokem slabé kafe.
   Boj začíná, Evropa se probouzí a události se zrychlují.
   A vy o Zemanovi a nehrozícícm nebezpečí.

   To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Za poznámku stojí, že politici EU řekli mnoho a část z toho dnes již neplatí. Jistě že nehrozí, že by Německo vracelo uprchlíky do Česka. Žádní z Česka do Německa zatím nepřešli. Ale hrozí, že bude přemisťovat uprchlíky z Německa do jiných zemí, tedy i Česka. Je to sice něco zcela jiného, ale pro Česko v konečném důsledku by to znamenalo množství nechtěných přistěhovalců. A o tom je řeč.
   Domnívám se, a nejen já, že není možné tupě čekat jak se záležitost vyvine a poslouchat a plnit příkazy. Jedná se o velice dynamický proces, který je na počátku.

   To se mi líbí

  • anonymouse napsal:

   Nemusíte mi překládat, v anglicky mluvícím prostředí se pohybuji něco přes 25 let. 🙂

   Pokud jde o Zemana – nemohu za něho samozřejmě mluvit, ani nevím, zda lže nebo nelže ( 🙂 ), ale mám z jeho vystupování dojem, že o věcech a událostech uvažuje, a snaží se v těch úvahách dohlédnout a odhadovat následky těch událostí. Což, alespoň pro mne, představuje hodně výrazné plus. Možná občas tu a tam ulítne, ale jestli ví nebo neví o čem mluví si zhodnotím sám, není potřeba mi to předžvýkávat, thank you very much.

   ———

   Pokud jde o Dublinský systém, ten má být přehodnocen a nahražen něčím jiným co nevidět (stejný zdroj):

   „The EU Home Affairs Commissioner Dimitris Avramopoulos told MEPs last week that a revision of the Dublin system would be unveiled in March. “Dublin should not just be a mechanism to allocate responsibility, but also a solidarity instrument among member states. It must be revised deeply; it was adopted in a totally different landscape,” he said.“

   Neboli, vynucená solidarita (mechanismem (!!! 🙂 ) – je to vůbec ještě solidarita??), a to už v březnu. EU se rozpadá.

   „European Commission President Jean-Claude Juncker promised a reform of the Dublin system. “It is time we prepare a more fundamental change in the way we deal with asylum applications – and notably the Dublin system that requires that asylum applications be dealt with by the first country of entry,” he said.“

   Vypadá to, že se má Evropa na co těšit. Každopádně to směřuje k tomu, že evropské země v krátké době ztratí další – a to poměrně významnou – část své autonomity. A taky že Zeman není daleko od skutečnosti – ať již svoji poznámku formuloval jakkoliv.

   Že se pravidla mění je fakt, a že se budou měnit i nadále je nabíledni (v současném bordelu není nic jistějšího). Ohánět se jejich současným zněním je ulítlé. Nelze se spolehnout UŽ VŮBEC NA NIC. Přijde mi, že Zeman si tohle všechno uvědomuje, a to velice jasně – a stojí přitom na straně zdravého selského rozumu (a i v zahraničí mnozí tomu jeho zdravému rozumu aplaudují a tohoto prezidenta nám závidí 🙂 ).

   BTW, vypadá to, že bude na dva roky pozastavena Schengenská dohoda: http://www.theguardian.com/world/2016/jan/25/refugee-crisis-schengen-area-scheme-brink-amsterdam-talks

   To se mi líbí

   • anonymouse napsal:

    A mimochodem, pokud jde o lpění na formulacích…

    Ve svém původním příspěvku jste napsal „Uprchlíky _přijímá_ první svobodná země, do které se dostanou.“

    Na přesnější formulaci (a překladu „to oblige“) trváte až teď.

    Přičemž „oblige [ with obj. and infinitive ]“ = „make (someone) legally or morally bound to do something“ („vyžadovat“ je synonymum).

    To si neumím představit. Jak by ty migranty k tomu někdo mohl donutit?

    A skutečnost? Evropské země – namísto donucování – tuto klauzuli až doposud využívají k ochraně svých území, a to jakýmkoliv způsobem, o kterém mají šanci předpokládat, že jim projde (taky co jiného mají, v kontextu vzniklé katastrofy, dělat, že ano).

    Tzn., Zeman má – s ohledem na tuto skutečnost – vlastně pravdu.

    To se mi líbí

 24. tata napsal:

  Jak řikám odpovidate jen na věci co jsou uplně neduležité………..TO je ta mlha vyberete si věc kterou ani jeden znás nemuže ovlivnit,a točite se naní……….je zde plno konkretních otázek a zde mlčíte jako dub……………..NAVRHUJI PANOVÉ to vypustit ten pán nemá absolutně snahu besedovat je to jen cilený kolovrátek………..pro mě osobně jste velké zklamání………Merklová toho řikala a dost stoho je jinak.ANI POLITICI U NÁS nemohou řici………ty kecy už mě fakt nebaví………jste jen jednosměrka……..i kdyby ZEMAN NEMĚL ANI ŠPETKU PRAVDY JE TO VE světle skutečných nebezpečí naprosto neduležitý fakt……….ano co zbývá Lidem jako VY KDYŽ TY MIGRANTI,UKAZUJÍ SAMI CO SOU…………TOČIT SE NA BLBOSTECH

  To se mi líbí

  • čtenář napsal:

   tato,bylo nám doporučeno,že se máme zajímat,že je to v našem vlastním zájmu.

   No a když se zajímáte,tak…dub a mlha,správně jste to napsal.

   Ale zase určitý přínos to mělo,kdybych někdy napsal,že pár pablbů v čele státu dokáže rozvrátit českou společnost,tak bych nyní musel napsat,že čtení o naší neinformovanosti,včetně následné diskuze-nediskuze,dubů v mlze,dokáže českou společnost zase stmelit.

   Takže čím více dubů,čím více mlhy,tím více budeme stmeleni.

   To se mi líbí

 25. tata napsal:

  souhlas

  To se mi líbí

 26. ji5 napsal:

  Ale přátelé,

  to, jak je společnost rozvrácená (či polarizovaná, jak se někdy říká), dokazuje sama tato diskuse. Vždyť někteří z vás nejsou ochotni přijmout ani faktickou a zdokumentovanou poznámku, že president Zeman lže a dávají palec dolů pravdě. Vám je jedno, že vám politici lžou – tedy pokud říkají, to co chcete slyšet.

  Teď tady někdo píše, že to je v dynamice událostí jen malá lež. Jenže tyhle malé lži za tou dynamikou věcí stojí, je na nich budována. Poznámky jsou příliš malý píseček, aby je bylo možné považovat za (velká) media, která neustále zklamávají, protože jsou stejně polarizována a stejně přehlížejí lži. Novinář, který dělal rozhovor se Zemanem se zjevně nenamáhal, aby řekl, pane presidente, copak to tady říkáte, vrací snad Německo uprchlíky do Rakouska?

  Takového Chovance nechá ČT blábolit o tom, jak ČR dodržuje zákony. Nikde nepadne ani slovo o tom, že Česko nepotřebuje žádná detenční centra a že podle stále platných dublinských dohod může lidi zachycené na hranicích vrátit do přijímacích zemí (tedy v našem případě Slovenska a Maďarska). Ukažte mi jediný pořad ČT věnovaný mechanismu přijímání uprchlíků, pořad, který by vysvětloval dublinské dohody a to, co z nich pro ČR vyplývá.

  Ukažte mi jediný proslov politika, který by vysvětlil, k čemu je ČR zavázána členstvím v EU, co tedy musíme udělat, jak to uděláme a kolik to bude stát. Nexistuje. Lžou a žvaní a do svých řečí vkládají nenápadné přílepky (viz Chovanec o nutnosti lepší kontroly internetu). A přetlučou to hesly o národu a suverenitě.

  V tom všem uniká, jak z potřeby vznikají noví a noví nepřátelé a s nimi potřeba zbrojit a připravit se na další válku. Byl bin Laden někde v jeskyni, pak nějaký ten diktátor, který se nám zprotivil, pak Rusko, které ale bylo trochu odloženo, protože se Putin nedal, a teď Islámský stát a po něm islám, jako náboženství.

  Z tohoto hlediska je Zeman se svými projevy skutečně bezvýznamný.

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Podle mě Zeman nelže.
   Já ho slyšel v takovém..řekněme širším kontextu, a v podstatě tvrdil, že pokud zavře Bavorsko hranice, budou se migranti dostávat nějaký čas do Reichu skrze nás.
   pak nám je sem mohou vracet.
   A s tím Rakouskem, tady přece nejde o to, jestli je Němci do Rakouska vracejí nebo ne.
   Ale mohou to udělat.
   Pak ovšem Rakousko může všechnu tu pakáž vrátit třeba do Slovinska..atd…
   Určitý praktický problém toho je, že můžeme vrátit migranta do první země, kam vstoupil, ale u 70% to nikdo neví, protože buď mají identit třeba pět s různými variantami, nebo nemají žádnou.
   A kam vrátíte takového přínosníka?
   Tady se otevírá určitá teoretická možnost, že onen přínos bude tvrdit, že přišel z ČR, a kdo mu dokáže, že ne?
   Kde-pak, Zeman nelže, Zeman předvídá.

   To se mi líbí

   • vittta napsal:

    A s těmi novými a novými nepřáteli mě opravdu lezete na nervy, protože to říkáte tak, že žádní nepřátelé ve skuttečnosti nejsou, že podléháme (řízené) iluzi.
    Jenže oni na těch hranicích jsou, a jsou i u nás.
    A je to pakáž, naši nepřátelé.
    A jsou nad zákony svých hostitelských zemí.
    To je fakt, žádná iluze!

    To se mi líbí

  • hans napsal:

   …Vždyť někteří z vás nejsou ochotni přijmout ani faktickou a zdokumentovanou poznámku, že president Zeman lže …

   Protože Zeman nelhal. Jeho tvrzení vámi nepravdivě vydávané za lživé (“ kdybychom propouštěli uprchlíky do Německa, Němci by nám je mohli vrátit, protože uprchlíci se vracejí do země odkud přišli“) mi přijde jako realistický a pravdivý popis jedné z možných (nepříjemných) alternativ budoucnosti. — Němci nám zajisté mohou vracet uprchlíky, kteří k nim přijdou od nás, pokud se rozhodnout to dělat. A zajisté by to dělali s tímto zdůvodněním a neexistovalo by nic, co by jim v tom mohlo zabránit. Argumentovat nějakým papírem, že uprchlíci se vracejí ne tam ale jinam je nesmyslné, protože zaprvé Němcům je respekt k právu a pravidlům cizí a zadruhé – i kdyby se nějakým zázrakem Němci rozhodli psané právo dodržovat, museli bychom nejprve Němcům prokázat, že nejsme ona „vstupní země“.

   Mimochodem podstatou Zemanova výroku je „kdybychom je propouštěli do Německa, Němci by nám je mohli vrátit“, to s jakým odůvodněním je budou vracet je prkotina, na kterou se soustředí jen člověk, který se nechce bavit o problému (co s migranty) ale který chce na něco „chytit“ Zemana.

   To se mi líbí

  • tata napsal:

   kolovrátek dále nemá cenu

   To se mi líbí

  • anonymouse napsal:

   ji5: „Teď tady někdo píše, že to je v dynamice událostí jen malá lež.“

   To tady skutečně někdo napsal??!! Že je to „jen malá lež“??!!

   Dokažte to!

   Protože pokud ne, tak buď sám lžete, nebo alespoň mlžíte (resp., s použitím Vaší vlastní terminologie, „málo lžete“ 🙂 🙂 🙂 ).

   Pokud jde o Vaši logiku ve věci Dublinských dohod, odporujete nejenom logice věci, ale i sám sobě, a stále více se do toho zamotáváte. Slippery slope. 🙂

   ji5: „Nikde nepadne ani slovo o tom, že Česko nepotřebuje žádná detenční centra a že podle stále platných dublinských dohod může lidi zachycené na hranicích vrátit do přijímacích zemí (tedy v našem případě Slovenska a Maďarska).“

   1. stále platných = cca. po další dva měsíce; po uplynutí této doby není nic jisté

   2. pokud může – podle platných (zatím) dohod – Česko vrátit lidi zachycené na hranicích na Slovensko a do Maďarska (což NEJSOU, ve striktním slova smyslu, PŘIJÍMACÍ země), může, podle stejných dohod, zrovna tak Německo vracet lidi zachycené na hranicích zpět do Česka (přestože Česko, ve striktním slova smyslu, není přijímací země). Že to ZATÍM Německo nedělá je jeho rozhodnutí, to ale neznamená, že to dělat nemůže, nebo dělat nezačne.

   Takže asi tak… 🙂 🙂 🙂

   To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.