„Odepisuje“ Čína ruskou vládu…?


Možná si budete říkat, že jsou vánoce a svátky klidu, ale v mezinárodních vztazích ani u nás doma se život nezastavil a proto i dnes trochu zahraniční politiky.

Bezprostředně po odletu ruského premiéra z oficiální návštěvy v Číně 17.prosince, vydala agentura Xinhua (Nová Čína) komentář s názvem „Vydrží Rusko zkoušku pevnosti v souvislosti se složitou krizí…?“

Agentura Xinhua je oficiálním informačním zdrojem nejvyššího čínského vedení a autorem komentáře je Fu Ying, ředitel „Ústavu pro studium Ruska“ čínské Akademie moderních mezinárodních vztahů.  Jeho obšírný materiál nepřekvapuje ani tak svými závěry, jako faktem jejího výskytu, a to tím spíš, že dosud se čínská diplomacie vyznačovala mimořádnou trpělivostí.

Několikadenní Medvěděvova oficiální návštěva proběhla ve slavnostní a přátelské atmosféře, bylo podepsáno přes 30 dokumentů, mezi kterými nechybí dohoda o projekci přeshraničního úseku plynovodu „Síla Sibiře“ ani dohoda společnosti  „NOVATEK“ o prodeji 9% akcií společnosti „Jamal SPG“ čínskému fondu Hedvábné stezky. A najednou materiál pod takovým názvem….

V materiálu se m.j. píše, že „Rusko prožívá nesnadné období. Petrodolary stále jsou podstatnou součástí ekonomiky Ruské Federace (RF). Ministerstvo hospodářského rozvoje spočítalo, že při ceně 40 USD poklesne HDP země o 5%. Rozpočtu se přitom, dle Ministerstva financí nebude dostávat více než 3 biliony rublů. To ale není to nejdůležitější. Podle názorů analytiků je jednou z hlavních příčin finančně ekonomické nestability posledních dvou let v Rusku je strukturální krize ekonomiky trvající už od roku 2012. Její podstatou je deindustrializace hospodářství a úpadek zemědělství, po níž zpravidla není možná rychlá obnova zpracovatelského průmyslu a agrárního sektoru“ – píše čínská agentura, a pokračuje:

„V souvislosti s geopolitickým napětím se nejenže snížil přítok investic do Ruska, ale podstatně stoupla cena zahraničních úvěrů pro ruské banky a podniky. Loni devalvace rublu k dolaru dosáhla 72,2% a k euru 51,7%. Devizová krize vedla k růstu inflace a tím i k poklesu reálných disponibilních příjmů obyvatelstva a spotřebitelské poptávky“.

V ještě horších barvách popisuje čínská agentura perspektivu: „Není možné se dostat ze systémové krize bez překonání disproporcí v rozvoji finančního a reálného sektoru hospodářství, které se nadále prohlubují.“

Problémy ruské ekonomiky jsou popsány v podstatě správně a psali o nich ještě ostřeji jak domácí, tak i západní experti. Čína ale tradičně zachovávala trpělivost a navíc se na veřejnosti snažila prezentovat svůj vztah k Rusku Čínský tisk například nazval připojení Krymu k Rusku velkou událostí, čínská společnost pomohla Rusku s pokládkou podmořských kabelů k obnově zásobování poloostrova elektřinou – i přes povyk Západu.

Dnes ale, kromě konstatování problémů ekonomiky, použila Čína z nějakého důvodu slova ředitele „Ústavu Ruska“ Fu Dinga, že „…kvůli ukrajinské krizi se Rusko dostalo do nejvážnější strategické slepé uličky v tomto století“. Kdybychom neznali, kdo to napsal, mohli bychom prstem ukázat na politiky z Washingtonu nebo Bruselu.

K otázce, proč „Nová Čína “ zveřejnila článek, se vyjádřili přední ruští sinologové.

Andrej Devjatov*): – Článek byl publikován ihned po Medvěděvově návštěvě. Ale byla tato návštěva úspěšná – a pokud ano, tak v čem? Bylo to obvyklé každoroční plánované setkání premiérů, Medvěděva uvítali a vyprovodili se všemi poctami ve stylu východní pohostinnosti. „Nová Čína“ je ovšem oficiálním orgánem čínského vedení, a na rovinu – nikoli ezopovským jazykem – řeklo, co si Čína myslí…

Na otázku, zda tento materiál je signálem, že se Peking rozhodl „zabalit“ spolupráci s Ruskem? – odpovídám: A co, vlastně, mají „zabalit“, jestliže obchodní obrat mezi oběma zeměmi letos poklesl o třetinu? Slibovali spolupráci v objemu 100 mld.USD, náš premiér mluví o růstu ke 200 mld. do roku 2020. Medvěděv stále ještě počítá v dolarech USA, myslí v kategoriích dolarů! Čína se jen rozhodla nám dát na vědomí svoji pozici. Jde o to, že v rusko-čínských vztazích dnes není žádná dynamika!

Nemá přitom smysl se domnívat, že se Číňané tímto faktem nějak znervózňují. Jen nám říkají: „Podívejte se, co se to u vás děje! My máme svůj Čínský sen, ale co máte vy?“ Čína se ptá: „Jak s námi chcete spolupracovat?“. A my, ať to obracíme jakkoli, odpovídáme, že – „Nijak“.

Kolik nám navykládali o „Síle Sibiře“. Ale, co s ní? Číňané jsou rozvojem projektu zjevně nespokojeni. Agentura „Nová Čína“ prakticky říká, že jim lžeme. Číňané vždy jednají se silnými a odpovědnými a teď nám jen dali na vědomí, jak vidí dění v Rusku.

Na otázku, zda to znamená, že nás začínají odepisovat, odpovídám toto: – Nás – to je koho? Kdepak, náš lid Číňané neodepisují. Oni odepisují jen Medvěděva a jeho vládu!

Andrej Ostrovskij**)  se domnívá, že publikace „Nové Číny“ svědčí o tom, že se Medvěděv  s čínským vedením nedomluvil. Jednání nejspíš probíhala v takovém tónu, že se Číňané rozhodli svoji nespokojenost veřejně vyjádřit. V předvečer návštěvy jsem předpokládal, že na jednáních budou problémy, a moje obavy se teď potvrdily.

Především nejsou spokojeni s propadem objemů obchodu. Nedávno jsem se vrátil z Číny, kde jsem měl přednášku o roli „Nové Hedvábné stezky“ v rozvoji Dálného Východu a Číňané mi položili dvě jasné, ale složité otázky: – s čím souvisí propad vzájemného obchodu, a jak obrat zvýšit? Na první otázku není odpověď tak složitá. Propadl se rubl. Dříve bylo za juan 3,5 ruble, potom 6 a dnes už 11 rublů. Propadla se světová cena ropy. Důležité ale je, jak zvýšit obchodní obrat v nynějších podmínkách.

K tomu ale nestačí zabývat se jen obchodem samotným, měnit „svíčky za cvičky“. Dnes dodáváme ropu a za ni dostáváme spotřební zboží a něco produkce strojírenství. Musíme se ale nezbytně zabývat závažnými projekty, investovat do rozvoje výroby. Zároveň je nezbytné rozvíjet společné vědeckotechnické projekty, budovat inovační platformy na ruském i čínském území.  Tak, jak to dělají například Němci. Objem obchodu mezi Čínou a Německem dosahuje 170 mld.USD ročně, ale jak v Číně, tak i v Německu existují společné podniky, postavené za přímé investice.

Pokud jde o „Sílu Sibiře“, je pro mě záhadou, co se s tímto projektem děje. Podle plánu by měly první dodávky plynu do Číny dorazit v roce 2019. Jaké jsou podmínky kontraktu a kdo se jím zabývá? Pokud tomu rozumím, tak Čína má o ruský plyn zájem, m.j. i prostřednictvím západní větve na Altaji. Proto ale musíme ke hranici aspoň postavit silnici. Z čínské strany je veškerá infrastruktura k hranici přivedena, zatímco z naší strany chybí 250 až 300 kilometrů silnice.

Na dotaz, s jakým cílem agentura uvedla slova profesora Fu Yinga o ruské strategické slepé uličce na Ukrajině odpovídám: Copak nemá pravdu? V podstatě jsme se jednoduše od Ukrajiny izolovali, soudě podle ekonomické spolupráce,  je tato země pro nás odstřižený cíp. Znám Fu Dinga dobře a vím, že ta slova nevypustil jen tak. Kvůli Ukrajině se pokazily naše vztahy se Západem, takže bychom se vlastně měli hospodářsky orientovat na Čínu. Přede dvěma lety jsme mluvili o obratu na Východ, ale ve skutečnosti k tomu nedošlo. Svědčí o tom objektivní statistické údaje. Přede dvěma lety byl poměr obchodu se Západem a s Čínou zhruba 85% : 15% a dnes jsou čísla stejná!

Z toho plyne, že Čína není spokojena naší pomalostí při změně kurzu. Peking by rád viděl v Moskvě strategického partnera.

V době květnové návštěvy čínského prezidenta podepsalo Rusko mnoho dohod o konkrétních projektech. Včetně vysokorychlostní železnice Moskva-Kazaň a napojení „Nové Hedvábné stezky“ na Eurazijský ekonomický svaz. V září, jak se zdálo, se měl úspěch rozvinout. Ale žádné nové dohody nebyly – jen jakási memoranda o vzájemné pomoci. Teď jsme na základě třídenních konzultací v Blagověščensku podepsali dohodu o výstavbě mostu přes Amur. Už nikoli poprvé se posuzoval projekt, teď se opět odsouhlasovaly parametry výstavby a financování. Život ukáže, bude-li se dohoda plnit.

Pokud jde o otázku, pokud nejsou spokojeni s proběhlými jednáními, proč se – stejně jako dosud- neuchýlili k diplomatickému mlčení, tak to nejspíš znamená, že se rozhodli ukázat nám, že o ruské ekonomice vědí víc, než se my tady domníváme. Mluvit o „zabalení“ spolupráce jako celku, samozřejmě nelze. Objektivně se Čína bez nás neobejde – potřebuje naše energetické zdroje a geopolitický vliv Moskvy.

Dodávky plynu po souši Spojené státy přerušit nemohou, ale Čína se chce cítit podstatně bezpečnosti ve vztahu k jiným dodávkám. Turkmenský plyn Číně absolutně nestačí. Nynější ropná potřeba Číny představuje ročně 500 mil.tun, zatímco sama těží jen 210 mil.tun. Bez Ruska jim energetická bilance nijak nevychází.

Inu, a proto, aby dostal, co potřebuje, začíná Peking na Moskvu tlačit. K tomu účinně využívá své ekonomické síly na jedné a zhoršení vztahů Ruska se Západem na druhé straně. My vlastně nemáme v rukávu žádné zvláštní „trumfy“. Dříve jsme při jednáních mohli tvrdit, že máme i Západ. Ale Evropa se rozhodla minimalizovat odběr energetických surovin od nás, takže se můžeme ocitnout bez trhů a Čína toho využívá.

Kromě toho ale my ani neplníme podepsané dohody. Dodnes jsme nepoložili potrubí do Skovorodina a ropu taháme cisternami, zatímco na čínské straně je vše hotovo. Čína chce pro začátek aspoň plnění dříve podepsaného! My se zatím jen vykecáváme o velkých plánech. Takže článek vyjadřuje především jejich nespokojenost s osobou Medvěděva. Takže nikoli Rusko, ale jeho vládu odepisují. Mimochodem, stejně, jako svého času odepsali moskevského starostu Jurije Lužkova. Pamatujeme si, jaký skandál čínští představitelé rozpoutali, když uzavřel Čerkizovské tržiště. Hlavní chyby se ale dopustil, když nedokázal v Moskvě postavit byznyscentrum „Park Hua-ming“ nedaleko Botanické zahrady – do roka byl z funkce pryč. Naproti tomu Valentina Matvijenko dokázala v Sankt Petěrburgu vybudovat „Perlu Baltu“ a její politická kariéra vyletěla vzhůru – dnes je předsedkyní Rady Federace (obdoba našeho senátu).

Nebo skandál kolem odvolání někdejšího premiéra Kasjanova, který Číňanům v roce 2000 slíbil, že bude vybudován ropovod Angarsk-Daqing, ale v září 2003 jim dal na vědomí, že se věc potáhne. V únoru 2004 jsme měli nového premiéra. Takže o vlivu Číny v ruském establishmentu není pochyb. Číňané ale napřímo nikdy nepůsobí. Jistě, v Jihovýchodní Asii jednají velmi tvrdě. Ale v USA a v Rusku daleko delikátněji.

V USA je velká čínská lobby jak ve vládě, tak v kongresu. Amerika sice dosud neodvolala sankce za události na náměstí Nebeského klidu, ale doložka nejvyšších výhod funguje stále. Bez ní by nebyl možný tak obrovský obchodní obrat mezi oběma zeměmi, blížící se 600 mld.USD ročně.

V Rusku jsou na spolupráci s Čínou zainteresováni především šéfové sibiřských a dálněvýchodních regionů. Obecně vzato, mechanizmus čínského lobbingu je v Rusku poněkud jiný než v USA. Co Číňany dráždí, jsou časté výměny gubernátorů. Jedni podepíší dohodu, druzí ji ignorují. Čína už dlouho usiluje o právní ochranu svých investic v Rusku, aby nezávisely na nápadech gubernátorů.

Garance ale zatím nejsou, a objem investic je mizerný. Čínské investice v zahraničí dosahují 880 mld.USD, ze kterých do Ruska jde pouhých 8 miliard, což je méně než 1% – zhruba stejně tolik Rusko investuje v Číně.

Je třeba chápat, že materiál pro „Novou Čínu“ byl nejspíš připraven předem a během Medvěděvovy návštěvy jen zvažovali jeho publikaci. Souhlas nejvyšší čínské vedení dalo a sotva ruský premiér vyletěl, článek vyšel. Závěr si udělejte sami…

Zdroj: Russian.news.cn _151217

 *)   Andrej Devjatov – zástupce ředitele Ústavu rusko-čínské strategické spolupráce

 **) Andrej Ostrovskij – zástupce ředitele Ústavu Dálného Východu Ruské akademie věd.

hroch-hlava

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

33 reakcí na „Odepisuje“ Čína ruskou vládu…?

 1. jaa napsal:

  No já nevím, ale spíš bych tipovala, že „kalí vodu“. Rusko aNI ˇČína nikdy neříkají co udělají – dokud není hotovo…Počítám že to bude něco jako ta země v Affrice – co přechází na čínskou měnu…. taky o tom nikdo nevěděl dopředu :-)fa

  To se mi líbí

 2. kchodl napsal:

  Připomnělo mi to 80. léta s těmi západními „kremrology“, kteří také na základě nějakého článku v moskevské Pravdě široce rozumovali o nesmrtelnosti chrousta a kdy Brežněv odpálí rakety. Zdá se, že tato choroba dorazila i do dnešního Ruska, protože Čína a způsob jejího řízení je zjevně pro ruské „sinology“ stejně tajemná, jako byl Sojůz pro západní „kremrology“.

  To ale nic nemění na faktu, že o „Putinově“ nové industrializaci není moc slyšet, nic se nepíše o infrastrukturních rozvojových programech, o prioritních směrech vývoje a státem podporovaných investicích, o zrychlených odpisech v perspektivních oborech, o …

  Je klidně možné, jako tomu bylo v minulosti, děje se to mimo rozlišovací schopnost politických a ekonomických komentátorů. Všechno má svou setrvačnost, hlavně v tak rozlehlé zemi jako je Rusko. Navíc to má spoustu „špecifík“, protože Rusko je prostě Rusko, tam věci fungují jinak.

  Také je klidně možné, že vedení Ruska chystá nějakou radikální změnu, například zaříznutí kolaborantů v CBRF, ruské vládě a na ministerstvech a podobné články a pověsti jsou předzvěstí oné „společenské objednávky“. Mohou být s Číňany na takové kampani i domluvení, to by bylo přesně v ruském stylu. I výše uvedené články mohou být účelové. Ale tyto spekulace se mi zdají již moc „kremrologické“.

  Jde o strategické věci v mezinárodní politice a obchodu, tam jsou úskoky a všemožné triky pravidlem. Stačí se podívat na ony plynové tanečky. Napřed nechali vycukat Ukroše, aby ukázali jak jsou ohledně plynovodů nespolehliví. Zároveň rozvíjeli několik variant onoho Jižního/Modrého/Tureckého/… proudu. Amíci se ničením tohoto projektu znemožnili ve všech dotčených zemích – počínaje Bulharskem, pak Řeckem, Makedonií, nakonec to odneslo Turecko. Vyhrožovali také Itálii, Rakousku, Srbsku. Přitom je docela možné, že od prvopočátku byla jediná skutečná varianta posílení Severního proudu do Německa – už jen proto, že je to zcela nejjednodušší, se známými náklady, provedeným průzkumem a vyzkoušenými dodavateli. Položit další trubku ke stávající je jednoznačně levnější než budovat celou infrastrukturu znovu. Jde o nejstabilnější oblast Evropy geologicky i politicky. Se známými odběrateli a následným distribučním řetězcem. Německo je také největší zákazník – a nejzávislejší, díky jejich zelené protijaderné blbárně. Od začátku bylo soudným lidem jasné, že jinak to skončit nemůže. Jiný plyn v Evropě není a nebude, ne za stejné peníze. Ukrajinská plynová soustava bude v roce 2020 tak jako tak na konci životnosti a investovat tímto směrem je vzhledem k „americkým“ poměrům – země je řízena telefonicky psychoušem Bidenem – úplně nesmyslné pro každého. Legrační je také tvrzení, že Evropa se rozhodla minimalizovat energetické suroviny z Ruska. To za prvé není pravda, toto se snaží rozhodovat Amíci, ale kde nic není, ani smrt nebere – prostě za ruské energetické suroviny žádná adekvátní náhrada není. Nejde jen o plyn, také o palivo pro jaderné elektrárny, kde Rusko vyrábí přímo přes 50% světového objemu a má ještě více obohacovacích a těžebních kapacit – za posledních 30 let Rusko ovládlo tento trh celosvětově, je největší hráč. Takže buď se EU stane bukolickou vylidněnou krajinou bez energie, třetím světem – jakýmsi energetickým Somálskem nebo bude kupovat energetické suroviny od Ruska, jiná možnost není.

  Těžko si také představit, jakou že to udělali Rusové na Ukrajině ekonomickou chybu „odříznutí se od Západu“. Přestali odebírat ukrajinské zboží – ale jaké zboží ? Šlo o vysoce vyspělé strojírenské výrobky hlavně pro vojensko-průmyslový komplex. V podmínkách dnešního přezbrojení ruské armády by byla veliká blbost nenacpat peníze raději do vlastních – fungl nových – továren. Platit vysoké mzdy vysoce kvalifikovaným vlastním lidem – to je jednoznačně lepší než luxusně živit Ukrajince, kteří se navíc cítí jako neRusové a západní cizinci. Experti a kvalifikované síly z ukrajinských výzkumných ústavů, univerzit a zbrojovek již jistě mají ruské občanství a pilně pracují někde za Uralem. Další bylo ukrajinské zemědělství – ale nestalo se Rusko nedávno druhým největším vývozcem obilí na světě ? Zaříznutí konkurence z EU jim také velmi poslouží, protože jinak nemá smysl investovat do potravinářského průmyslu, pokud EU vyroba je široce dotovaná – tomu se konkurovat nedá. Stejně jako se nedá konkurovat argentinskému nebo brazilskému hovězímu. Nebo banánům ze Střední Ameriky. Nebo čínskému spotřebnímu a lehkému průmyslu.

  Těžko si lze představit, že změna orientace ekonomiky se provede jako cvaknutí vypínačem. Nepodléhá to pouze politickému rozhodnutí, ale má to vlastní pravidla, daná ekonomickou a technickou optimalizací. Jak dlouho potrvá přejít z norem, které jsou víceméně evropské na normy kompatibilními s čínskými, které jsou víceméně americké ? A takových otázek je tisíce.

  To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Vcelku máte pravdu, neprotirečím, no aj tento prekladaný článok nie je ani tak o Číne a Číňanoch, ale o Rusoch a ich vláde pre Rusov. Myslím, že to je taká prvá lastovička, ktorá zvestuje personálne zmeny okolo Putina.

   To se mi líbí

 3. Cech napsal:

  Celkem střízlivé hodnocení až na drobný zádrhel, při srovnání těch hodnocení kdy se bude mít Rusko lépe a co musí udělat EU před tím než TTIP začne fungovat na 100 %, narazíme na současnou Soros taktiku.
  Bezesporu že se nejedná o nic nového, kde počátky sahají do doby kdy John D. Rockefeller začal chránit své bohatství před vládním zdaněním vytvořením daně neplatící filantropické nadace v r. 1913.
  Takto pod rouškou „činění dobrodiní pro lidstvo“, známého jako „filantropie“ z lásky k lidstvu a za peníze Amerického daňového poplatníka je možné řídit jednotlivé vazalské státy.
  No a vzhledem k tomu že v současnosti, se již vazalské státy podařilo seskupit do jakýchsi celků tak projekty současného řizení EU a přes sankce a Ukrajinu řízení Ruska, nesou shodnou okolností oba Soros metodiku.
  Pro EU :
  Tyto návrhy vyzývají k vytvoření uprchlických dluhopisů vydaných EU.
  „EU musí poskytovat na každého žadatele o azyl v prvních dvou letech 15,000 euro, aby pomohla financovat ubytování, zdravotní péči a náklady na vzdělání – a aby učinila akceptování uprchlíků pro členské státy lákavějším“.
  No a co je na tom to nejpodstatnější pro ten USD :
  „Tyto peníze může získat vydáním dlouhodobých dluhopisů, za využití své z velké části nevyužité výpůjční schopnosti AAA…“
  Pro Rusko :
  Západem oceněná guvernérka centrální banky v posledním rozhovoru pro Bloomberg řekla, že hlavním problémem pro Rusko není cena ropy.
  Jako problém ale vidí otázku reforem, které by vedly ke zlepšení investičního klimatu a přílivu investic do ruské ekonomiky. V otázce reforem se mimochodem shoduje s bývalým ministrem financí Alexejem Kudrinem, který nyní ekonomickou politiku vlády kritizuje. Faktem je, že propad investic do ekonomiky pokračuje nepřetržitě od roku 2012 a vede samozřejmě k dekapitalizaci.
  V současných podmínkách země investice potřebuje a stát očividně nemůže být jediným jejich zdrojem, i když součástí protikrizové politiky vlády jsou některé velké investiční projekty.
  Zde se opět Soros strategie opírá o fakt, že Ruské hospodářství nezažívá růst od roku 2012 a stagnace není dlouhodobě dobrá zpráva.
  No a co Soros strategie navrhuje – > mnohem hlubší privatizaci těžebního a některé části VPK s tím, že by stát nedržel kontrolní balík jako doposud.Prostě „půjčit“ si na rozvoj nějaký ten dolar z odprodeje státního podílu.
  No a co je celkem stresující pro Čínu :
  Naprosto skokové odpoutání se Ruska od USD potom US dluhopisy držené Čínou, no nevím, nevím jestli to z Amíků vymlátí.
  Posledním poučením pro Čínu je naprosto dynamická změna pravidel MMF v souladu s potřebami US a jeho USD.
  Tož dle mého mínění, to zdali Soros strategie zvítězí i v Rusku a nejenom v EU závisí na schopnostech likvidace vývozu do celého světa Syrské ropy Spojenými státy americkými.

  To se mi líbí

 4. Strejda Olin napsal:

  Všude okolo nás vládne oligarchie a my budeme stále jak berani omílat fráze o demokracii a lidských právech. Ve výrobních prostředcích i výrobních vztazích panuje tvrdá diktatura, neúprosný boj a právo silnějšího a schopnějšího. Na této nedemokratické společenské základně se nedá budovat demokratická společenská nadstavba. Kdy to konečně pravičáci, liberálové, socialisté, sociální a křesťanští demokraté a jim podobní pochopí? Fráze a řeči o svobodě, rovnosti a demokracii nikdy nic samy o sobě nezměnily, pokud nebyly změněny vztahy k výrobním prostředkům. Soukromé vlastnictví výrobních prostředků, to je inkubátor vytvářející ideální podmínky pro prosperitu všeho zla, despocie, utrpení, nerovnosti a nespravedlnosti.
  Takže všechny ty naše řeči a spekulace o EU, RF, Číně, USA, migraci, IS, demokracii, míru, válce a politice vůbec jsou jen neustálým popisováním jevů a následků, protože nechápeme podstatu a příčinu.

  To se mi líbí

  • hans napsal:

   Kdy to konečně … pochopí?

   Ale oni to chápou, velice dobře 🙂

   To se mi líbí

  • peter. napsal:

   Strejda Olin:
   Možno to nepatrí do tejto diskusie,ale myslím,že pod váš príspevok sa to hodí.
   Ide o p.Karola Poláka,bývalého športového komentátora,dnes už 81 ročného,ale stále pracujúceho človeka.Interview ktoré poskytol najreakčnejšiemu a najpravicovejšiemu denníku u nás „SME“ hovorí o jeho charaktere.Svoje názory nemení a sú také aké sú, aj napriek tomu,že nebol v minulom režime členom Ksč.Na Slovensku požíva úctu a teší sa všeobecnej obľube.Ani ja som nebol v Ksč a predsa do slova a do písmena súhlasím s názormi p.Karola Poláka.
   http://www.sme.sk/c/3142780/karol-polak-socializmus-je-lepsi-ako-demokracia.html

   To se mi líbí

   • NavajaMM napsal:

    Vďaka za link, Peter. Skvelý rozhovor. Páči sa mi, ako to tomu redaktorovi natrel. V každej jednej téme. Je vidieť, že má hodne odžité a je to schopný chlapík.

    To se mi líbí

    • peter. napsal:

     NavajaMM
     On si môže dovoliť vzhľadom na svoj vek a robotu ktorú za sebou zanechal,povedať PRAVDU(!).Nikto mu nemôže nič prikazovať ani zakazovať lebo ten,kto by sa o to pokúsil,by sa zozmiešnil pred národom.Ani jeden z tých novinárskych smradov a rádobypolitikov v parlamente,mu nesiaha ani po členky.Len si predstavte ako by vyznela komunikácia medzi ním a povedzme takým Kiskom.Vždy to bol rovný chlap a ako rovný chlap aj umrie.Páči sa mi tento ČLOVEK.

     Liked by 1 osoba

   • strejda napsal:

    +1

    To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Dočetl jsem to do poloviny. Jako komentátora jsem ho měl rád. Teď už vím, že je idiot.
    Ptej se řezníka na jemný nuance filosofie.

    To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     Nepáči sa? Nevadí. Trvám na svém.

     To se mi líbí

    • NavajaMM napsal:

     Áno, bol to jeho hlas „Sme majstri Európy!“ v Belehrade hneď po Panenkovom blafáku.
     Úplne Vás chápem, keď ste napísali, že je idiot. Proste vo Vás o sebe zanechal pri všetkých tých prenosoch, ktoré sme videli – celkom iný dojem.
     Čo dokazuje minimálne toľko, že to bol profík, akých je už dnes ako šafránu. Za celé tie roky ako komentátor Vám nedal príležitosť zistiť, že „je idiot“. V tom rozhovore je vidieť, že to nebola náhoda, makal na sebe a na svojom výkone.
     *
     Okrem toho, skvelá je tá situácia. Otázky mu kladie zrejme chalan, čo je vo veku Pollákovho vnuka a snaží sa mu nasadiť psiu hlavu otázkami na socialistické reálie, o ktorých nemá absolútne šajnu, lebo nepamätá, ešte špinil do plienok.

     To se mi líbí

     • vonrammstein napsal:

      O to právě jde. Jako komentátor byl skvělej. Dokud se ho nikdo neptal na jeho politický názory, bylo všechno v pohodě. A teď se ikona rozsypala na prach. Pro Vás možné ne, pro mě určitě jo.
      Zvykli jsme si spojovat tyhle lidi s jejich profesním výkonem. V tom jsou skvělí. Když pak otevřou hubu sami za sebe, bývá to zhusta průser.
      Lidi se neradi vzdávají ikon a neradi přicházejí o iluze. Ale tak to prostě je.

      To se mi líbí

      • NavajaMM napsal:

       Áno, tak to je. Presne rovnako to platí o všetkých idoloch. Spevákoch, futbalistoch, hokejistoch, hercoch atď. Pri vhodne (alebo neprofesionálne) vedených rozhovoroch sa skoro o každom po čase ukáže, že „je idiot“. Ten rozhovor je totiž minimálne z polovice dielom dotyčného novinára.
       Kedysi v Mladom svete fungoval akýsi Jiří Janoušek. Napísal napríklad knižku rozhovorov „Hvězdy z masa a kostí.“ Ak sa k nej dostanete, odporúčam, je to skvelé čítanie a veľký rozdiel v spôsobe vedenia interview.

       To se mi líbí

      • Cech napsal:

       Takovéto téma je opravdu velmi složitá věc.Celé to použití známých tváří ve prospěch masmediální manipulace je opravdu celá jedna složka, která vynesla do křesla US prezidenta herce a do politických pozic dosadila jiné herce, kteří jsou ochotni pracovat za více jak slušný honorář, se zadaným scénářem bez ohledu na nějaké to národní či sociální cítění.
       Je naprosto jedno zdali to byl Ronald Wilson Reagan, nebo nám všem mnohem bližší Martin Stropnický.
       To jak je možné použít i příslušnou „celebritu“ a to mnoho let po smrti, tak nějak ji reinkarnovat nám nyní předvádí Německo :
       Ministryně vzdělání Německa Johanna Wankaová je toho názoru, že nové vydání knihy Adolfa Hitlera Mein Kampf s komentáři historiků, je třeba zařadit na školní osnovy pro celé Německo.
       No a nám zde nejbližší je např :
       Angažmá celé ty naší známé rodiny Stropnických, pracující v rámci jednoho politického zadání, scénáře, ať je to :
       Martin, Matěj nebo Veronika všichni plní jedno zadání jednu úlohu pro svého zaměstnavatele.
       Tož proto jednostranně glorifikovat, či zatracovat nějakého herce či komentátora bez znalostí „ZA KOLIK“ je přinejmenším poněkud dětinské.

       To se mi líbí

     • čtenář napsal:

      „špinil“ ???

      vždyť mu je tak cca 40let

      To se mi líbí

      • NavajaMM napsal:

       Podľa otázok som ho tipoval tak na 30.
       Ak myslíte, že je to veľký rozdiel, tak sa ospravedlňujem, že som to prehnal.

       To se mi líbí

      • čtenář napsal:

       nemusíte se omlouvat,když máte jiný názor.
       můj názor je,že ano,že těch 10let je hodně.
       ročník 1931 mi také přinese zajímavý pohled na život za 2.sv.u nás,si myslím,že i ročník 1936-7 by to dokázal

       To se mi líbí

      • NavajaMM napsal:

       Aj v tomto mám na 10 rokov iný názor. Rolu hrá, či bol človek v danej dobe „pred maturitou“ alebo už po. Dôležitý je ten predel, inak jednotlivé počty rokov moc neznamenajú. Hovorím z vlastnej skúsenosti. Moji obaja rodičia boli ročník 1934. To, čo mi hovorili o období pred a počas 2. sv. vojny je síce z hľadiska ich života zaujímavé, ale historicky takmer bezcenné. Sú to také zlomky typu ako sa mama vozila na vŕzgajúcej bráne pri dome, keď otec tajne počúval na povale Londýn, aby rušila to pískanie reproduktora.
       Vyrastali v dobe, keď si staršia generácia zámerne od detí a mladých držala odstup („neozývaj sa, keď sa rozprávajú starší“) a nezdôverovala sa so svojimi starosťami pred deťmi.
       Naozaj zažité mali moji rodičia až 50-te roky.

       To se mi líbí

      • NavajaMM napsal:

       Drobné upresnenie kvôli možnému nedorozumeniu. Vyššie som písal o mojej mame a jej otcovi, teda mojom dedovi.

       To se mi líbí

      • Strejda Olin napsal:

       Karolu Sudorovi je 40 let.
       V článku v HN ze dne 10. 5. 2007 se píše: „Dnes dvaatřicetiletý Sudor s rozhovory začal jako s koníčkem. Založil si na webu blog, který už dva a půl roku provozuje deník Sme.“

       To se mi líbí

      • NavajaMM napsal:

       Díky, strejdo Oline za informácie. Ten vyššie spomenutý Janoušek bol ku sklonku života takým dvorným intervjúkom Jana Wericha. Mal zrejme strážiť, aby sa k Werichovi nedostal niekto, kto by ako posledný Werichov rozhovor vydal „obžalobu socializmu“. Medzi Janouškom a Werichom bol ešte väčší vekový rozdiel ako medzi Sudorom a Pollákom. Ak si niektorý z týchto Werichových rozhovorov porovnáte s Pollákovým, udrie do očí rozdiel. Janoušek nenútil Wericha vychvaľovať reálny socializmus a zdôraznil Werichovu lásku k vlasti, múdrosť a jeho prirodzené sociálne cítenie, ktoré motivovalo aj celú tvorbu Osvobozeného divadla.

       To se mi líbí

      • Melin napsal:

       Jestli jsem dobře přečetl kopyrajt, tak se jedná o rozhovor z roku 2007, takže odečtěte osm let.

       To se mi líbí

    • Strejda Olin napsal:

     Pro mě jste v tomto konkrétním případě idiotem vy!
     Nepáči sa? Nevadí. Trvám na svém.

     To se mi líbí

 5. jaa napsal:

  Sice MT ale…..kdoví

  ://www.youtube.com/watch?v=iQlQ5At16ag

  To se mi líbí

 6. oh napsal:

  OT trochu třeskuté „demokratické“ logiky: Ve Slavjansku, kontrolovaném ukrajinskou armádou, skupina ozbrojenců unese inspektory OBSE a zadržuje je v budově tamní pobočky ukrajinské tajné policie SBU. Je tedy naprosto logické předpokládat, že ti ozbrojenci jsou proruští povstalci, kdo jiný by to taky mohl být, že?
  http://www.ceskenoviny.cz/svet/zpravy/ozbrojenci-v-donbasu-vezni-armadni-inspektory-obse-vcetne-cechu/1296813

  To se mi líbí

  • Strejda Olin napsal:

   Na té Ukrajině musí být neskutečný bordel. Jako všude, kde tzv. demokratické síly svrhly tzv. totalitu.
   „V případě, že nejde o lidové povstání, jedná se o státní převrat, který je charakteristický tím, že jej provádějí zpravidla úzké skupiny lidí a nedochází při nich k vystoupení mas. Revoluce může být manipulována zvenčí – nějaká třetí strana, typicky cizí stát, může mít zájem na vypuknutí revoluce, a může vznik a průběh revoluce různě ovlivňovat, například tajným vyplácením finanční podpory jedné ze stran.“

   To se mi líbí

  • hans napsal:

   Samozřejmě, že to byli proruští povstalci, událost se totiž stala v dubnu 2014. ČTK ji zveřejnila jako aktualitu a česká média bez ověření převzala a stáhla až po několika hodinách.

   To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.