Co jsou dva roky v životě lidském


Už to brzy budou dva roky, co jsem  poslal tohle povídání na téma „národ a rasa“. Kam se nám ta problematika za dva roky posunula?

Vážení spoluhodovníci v síni pana Bavora, narazil jsem v sobotu 18.ledna 2014 v příloze Lidových novin Orientace na zajímavý článek Terezy Matějčkové. Chtěl jsem se o něj s vámi podělit a případně podiskutovat, ale nechtělo se mi ho opisovat. Spojil jsem se tedy s jeho autorkou, která mi velmi ochotně poskytla hned dvě jeho verze – původní nezkrácenou a tu zredigovanou pro Lidové noviny. Udělal jsem si z nich něco mezi (tj. vypustil jsem obsáhlý úvod o pojmu rasa podobně jako LN, ale nikoliv celý), ale do samotného textu jsem už nijak nezasahoval. Moje poznámky k textu najdete pod článkem a tak už jen dodám, že Tereza Matějčková (osobně ji neznám) je doktorandkou filozofie a na Googlu najdete, že publikuje poměrně čile. Zde dostává slovo u pana Bavora:
———————————————————————————————————-

Nový život pojmů rasa a nacionalismus

Americký profesor antropologie J. Relethford píše v dnes již klasické učebnici antropologie Lidský druh z roku 1990, že pojem rasy postrádá jakýkoliv vysvětlující potenciál a že je co do schopnosti deskripce značně omezený. Jakkoliv mrtvý může být pojem rasy pro účely vědců, je v lidském jazyce dost živý.

Zastánci termínu rasa mohou tvrdit, že neexistuje společnost, která by se nevymezovala vůči tomu, co považuje za cizí. S tím nelze než souhlasit. Rozdíl je však v tom, jak nepřekročitelné jsou hranice oddělující archetypální kategorie My a Oni. Například po dobu středověku probíhalo dělení podle příslušnosti k víře. Byl-li člověk pohanem, dalo se s ním pracovat: mohl přestoupit na „naši“ víru a byl „náš“. Avšak rasa, která je již ve svém raném užití spjata s dědičností, vystavuje situaci jinak. Nepřítel nezmizí tím, že ho převychováme. Zmizí teprve tehdy, zmizí-li fyzicky: rasa je totiž spjata s tělesností, z které se dotyčný nevyvleče.

Z pochopitelných důvodů byl pojem rasy v poválečném světě tabu. Nový životu mu ale v nedávných letech vdechly poplašné zprávy o budoucnost tak zvané bílé rasy. V první řadě přitom nejde o obavu, že vymizí člověk se světlou pletí a rovnými vlasy. Obavy vzbuzuje hrozba, že zanikne kultura, jíž byl bílý muž mluvčí. Německý týdeník Die Zeit, který v minulém roce věnoval zvláštní vydání konci bílého muže, tak vyjádřil přesvědčení, že bílý muž zrovna polyká hned trojí porážku – ze strany žen, imigrantů a zemí, které dlouhou dobu považoval za zoufale zaostalé. Redaktoři týdeníku se přitom při zpracování citlivého tématu nijak netajili tím, že do budoucnosti hledí s nadějí nikoliv navzdory, ale právě díky zmíněné porážce.

Německý většinový pohled tak optimistický není.  Svědčí o tom fenomenální úspěch Sarrazinovy knihy Německo páchá sebevraždu. Sarrazin zde vyjadřuje obavy o budoucnost německé bílé inteligence, která je ohrožena muslimskými přistěhovalci. Ti se totiž dle Sarrazina vyznačují omezenou vzdělavatelností: bude-li se zvyšovat počet imigrantů, bude se snižovat inteligence. Jakkoliv se odborníci na demografii, dědičnost i inteligenci proti Sarrazinovým tezím bouřili, z německého bankéře a bývalého politika se stal hrdina.

Zajímavější než poplašné zprávy o vymizení bílé rasy je nicméně sám pojem rasy, který původně vyrostl z lidské potřeby vytyčování hranic. Pozoruhodná je však následující skutečnost: ruku v ruce s odmítáním pojmu rasy jde v poválečném období i odmítání hranic vůbec. Evropské státy se hospodářsky propojují, ve výchově vítězí liberální proud neomezování, filosofové upozorňují na to, že hranice i identity jsou sociální a kulturní konstrukty. S trochou nadsázky můžeme tvrdit, že zbytky hranic padají s kulturní a sexuální revolucí šedesátých let minulého století.

Přitom si můžeme všimnout, že v současnosti naráží samotné odbourávání hranic na své hranice. Dokonce i pojem rasy vyznačující se tak pohnutou historií nachází své zastánce, mezi něž můžeme zařadit amerického profesora filosofie P. Taylora, který ve své knize Rasa rehabilituje spojení fyzického vzhledu s konkrétním sociokulturním prostředím, přičemž důrazně odmítá jakoukoliv hierarchizaci ras. Kategorii rasy nicméně považuje za užitečný hermeneutický klíč pro porozumění vztahů různých sociokulturních skupin.

S hranicemi, rasou a národností je spojena otázka nacionální státu a imigrace. V poválečném období se evropští politici i myslitelé od nacionalismu důrazně distancovali. K jeho novému zhodnocení dnes vyzývá profesor ekonomie na Oxfordu P. Collier. Z poklesu nacionalismu totiž nelze usuzovat na pokles násilí. Dle Colliera platí opak: odmítnutí násilí je spjato s poklesem nacionalismu. Collier si dále všímá, že neexistuje nadnárodní celek, který by dokázal vytvářet pocit sdílené identity. Právě sdílená identita je však podmínkou pro úspěšnou spolupráci a důvěru mezi obyvateli. Obojí je pak podstatné nejen pro kvalitu života, ale i pro tak přízemní záležitost, jakou je výběr daní: ten totiž funguje nejlépe v těch zemích, kde existuje smysl pro společnou identitu a kde obyvatelé mají za to, že přispívají ke společnému dílu. Naopak přerozdělování v rámci nadnárodních celků je – jak ukazuje příklad Evropské unie – krajně problematický.

Ostatně i samotná Evropská unie dospívá k názoru, že sdílená identita není jen nemravná myšlenka devatenáctého století. Dokladem je úmysl vytvořit si vlastní „velké vyprávění“. Tento krok můžeme přitom chápat jako významný posun v myšlení o hranicích i sdílené identitě: Evropská unie, která se prezentuje jako projekt postavený na odmítnutí nacionalistických mýtů, si chce sama pořídit svůj mýtus. Jenže klíčová otázka zní: je to na úrovni nadnárodního celku možné? Pakliže ano, proč je sdílená identita menšího celku, jakým je národ, ohrožující, zatímco srovnatelný fenomén by měl být bezpečný v podání nadnárodního celku?

Hranice mohou být uzavřenou klecí, mohou však také představovat bezpečné zázemí. Ostatně teprve tehdy disponuje-li člověk svými hranicemi, stává se možné, aby byl s druhým, aby se s druhým setkal. V tomto kontextu připomíná Collier, že se nemáme bát určité rehabilitace slova nacionalismus. Nenamítáme-li nic proti internacionalismu, těžko lze potírat nacionalismus, který je podmínkou pro společné úsilí národů. Hranice národy nejen oddělují: ony je spojují, aniž by je slučovaly. Hranice proto nemusí být pochopeny jen jako prostředek, jímž se od druhého vymezujeme, naopak mohou být pochopeny jako vykročení k druhému. Vzpomeňme na anglické přísloví: dobrosrdečnost začíná doma. Důraz přitom klaďme nikoliv na slovo „doma“, ale na slovo „začíná“.

Tolik tedy Tereza Matějčková.

Dovolím si několik poznámek:
1.  Myslím, že v textu poněkud splývají pojmy „rasa“ a „národ“. K rase je obtížné se z Čech nějak vyjadřovat (moc jich tu nemáme a Cikáni myslím celkem postačují) kromě tvrzení, že přes názory vědců rasy objektivně existují. To, že je vědci neumějí/nechtějí oddělit přesnou čarou (který míšenec ještě je anebo už není běloch, asiat, černoch atd.) jejich existenci samo o sobě nezpochybňuje. Vzpomenu zde celkem přesvědčivé publikace Petra Bakaláře „Tabu v sociálních vědách“ (Votobia 2003), pokud si vzpomenete jaký poprask způsobila v médiích svojí absencí respektu k „politické korektnosti“.

 1. O „bílém muži“ je několik desetiletí módou hovořit s despektem (autorce to za vinu nedávám), ale skutečností je, že v běžném životě a v našem prostředí nějaké velké zpochybnění nevidím. V mém okolí kam až dohlédnu hrají ženy a muži svoji celkem standardní historickou roli. Kladu si tedy otázku, nakolik je zdůrazňování úpadku role bílého muže jen mediální manipulací (nevím, zda cílenou či živelnou)?
 2. Skvělý a pro mne nový je postřeh autorky ve dvou závěrečných odstavcích, z nichž vyvozuji:
  – národ je nějaká sdílená identita (řeč, historie, kultura, zvyky, území atd., … třeba i smysl pro humor, dodávám)
  – národ se nějak vymezuje vůči jiným národům (a nemusí to být vždy vymezování nepřátelské, to podtrhuji, a pokud ano, pak to může být nepřátelství sebeobranné, čehož jsme právě my řadu staletí příkladem)
  – Bruselští tvrdí, že pojem národa je překonaný a rádi by měli národ „Evropský“
  – Už jsem zažil dobu, kdy jsem studoval teorii o „mnohonárodnostním sovětském lidu“. Děkuji pěkně, to to dopadlo….
  – Tvrzení, že postup Bruselu je jiný než postup Moskvy neobstojí, protože je logické, že v nové době se volí nové metody a postupy. Z Bruselu se nejedná o tlak vojenský a fyzicky násilný, ale tlak ekonomický a politický metodou cukru a biče. Třeba zrovna Maďar by asi teď mohl dost vyprávět. Já osobně vnímám postup Bruselu jako mazané vlákávání do tenat s použitím curku salámovou metodou, do tenat v nichž postupně zaniká šance na únik
  a teď to hlavní (a za to autorce dík) – vznikne-li něco jako evropský národ, nebude to vlastně jen přenesení národní ideologie na vyšší úroveň? Nebude se pak onen předpokládaný Evropan vymezovat vůči jiným národům principiálně stejně, jako dosavadní Němec, Francouz, Čech (dále doplňte sami)?

Myslím tedy, že bruselským jde jen o to, ukojit prostřednictvím „evropského národa“ svoje mocenské cíle a vzdálit co nejvíce výkon moci od občana.

Těším se na vaše názory, opravdu mě zajímají.

hudec

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Krajanovy postřehy se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

85 reakcí na Co jsou dva roky v životě lidském

 1. NavajaMM napsal:

  Správny postreh, že treba rozlišovať „rasu“ a „národ“. Nech už sú kritériá pre rasu akékoľvek, sú objektívne formulované (mimo subjektu) a nedajú sa ľubovoľne meniť. (Michael Jackson bol svojim spôsobom dôkaz.)
  Príslušnosť k národu naopak formujú subjektívne kritériá a to aj z vnútra subjektu, aj zvonku. K národu sa nemôžem priradiť sám od seba, národ ma musí aj prijať (a naopak). Národ je tým pádom kategória silne „fuzzy“ charakteru.
  Národ, ale aj akákoľvek iná sociálna skupina, sa odlišuje od ostatných súborom diskriminačných pravidiel („my“ vs. „oni“). Tak, ako má človek rôzne psychologické zóny v prostredí (intímna, komfortná, atď.), tak aj rôzne vníma druhých ľudí ako členov svojej skupiny („my“).
  Ten hypotetický „európsky národ“ by musel byť veľmi homogénny, aby fungoval ako skutočný národ a toho sa už teraz žijúce generácie určite nedožijú.
  *
  Pozrite, ako to fungovalo v Juhoslávii. Oficiálne to bol panslovanský raj, ale stačilo málo a šli si po krku aj tie najbližšie národy – Srbi s Chorvátmi.
  Mám práve obavy, že umelým vytváraním celoeurópskeho národa sa tá vzájomná nevraživosť bude posilňovať.

  To se mi líbí

 2. Petrpavel napsal:

  Odmítám rozlišování lidí podle rasy, ale i podle národa. Veškeré takové úvahy považuji za teoretizující, zbytečné a zavádějící. Často účelově zavádějící. Jak dopadl československý národ v roce 1939, dvacet let po jeho umělém vytvoření, jak dopadl v roce 1992? Ještě že Češi, Moravané a Slezané mají zatím rozum a stát drží celkem rukou společnou a nerozdílnou.
  Jedině stát má naději být samostatně uvažující a rozhodující jednotkou. Stát který má všechny potřebné atributy státu v rukou. Díky svěření občany a díky důvěře občanů v něj. Stát vzniklý na národnostním principu takovou důvěru všech nemůže mít. Stejně tak národ evropský vzniklý uměle, bez důvěry občanů, navíc v době kdy je stát pomlouván jako nedokonalá špatně fungující instituce a řízeně reálně přestává plnit svou funkci a pravomoc předává jinam, tu nadstátním korporacím či bankám, tu úředníkům z brusele či vyšinutým šílencům z júesej, tu nadstátnímu vojenskému paktu. Oslabování státu vede tam kam směřujeme. K řízenému chaosu, k moci jiných institutů než je stát zřízený všemi jeho občany pro jejich potřebu a ochranu,

  To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Ještě omluva Asfaltovi.
   Opravdu se chovám hulvátsky, jak dí, když s ním takto otevřeně souhlasím.

   („….4) Rozumím emotivním důvodům, které problém vyvolávají, a chápu to jako reakci na migrační vlnu. I já jsem proti masové migraci, ale míchat do problému rasy je naprosto kontraproduktivní, zbytečné a nebojím se říci, že i nebezpečné. Znovu zopakuji, že nejde o boj ras, ale o suverenitu ČR, o český národní zájmem, o prosazení vůle lidu v údajné demokracii a o nezávislost koupených masmédií.

   5) Naopak nerozumím, proč odmítnutí komponovat rasu do problému vyvolává tolik nevraživosti. ..“)

   To se mi líbí

  • Strejda Olin napsal:

   +1

   To se mi líbí

  • Strejda Olin napsal:

   PP tvůj příspěvek je pro mě hodnotnější než celý článek paní Matějčkové.
   Definice státu říká, že stát je územní mocenská jednotka, instituce, disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony. Je vymezen územím, není podřízen žádné jiné moci vnitřní nebo vnější.
   Nyní bychom mohli diskutovat o tam, jak je v konkrétních příkladech, třeba České republiky, tato definice naplňována, jak náš stát jako suverénní mocenská jednotka funguje:
   – jak funguje demokracie
   – jak vláda vládne, jaká je její odbornost a kvalifikovanost
   – v čí prospěch vláda vládne
   – jak stát svoji moc uplatňuje
   – jaké zákony jsou vytvářeny
   – jak stát dodržování zákonů vynucuje
   – jak je kontrolováno dodržování zákonů, jak je vyšetřováno jejich porušení a jak jsou porušovatelé souzeni
   – komu justice slouží, zda je nezávislá
   – jaká je úloha nevládních, nevolených institucí a organizací, jak velký je jejich vliv na fungování státu
   – vládnou oficiální volené politické orgány, nebo nevolené ekonomické subjekty, kdo fakticky státu vládne
   – jak dalece jsme vůbec suverénním státem
   – jsou státní hranice jen formální čárou na mapě, nebo je kontrolována, střežena a připravena k obraně státu

   Plní-li stát své funkce, nenahrazuje-li ho někdo jiný, je-li stát demokratický a spravedlivý, jsou-li si občané státu bez rozdílu ekonomického a sociálního postavení, národnosti, rasy, pohlaví, sexuální orientace, věku, politického přesvědčení a náboženské víry reálně rovni, jsou-li chráněny jejich práva a svobody v souladu ze zájmy většiny a státu, pak lze hovořit o státu, v němž rasová otázka nebude mít žádný význam. V opačném případě jde jen o ovládání velké skupiny lidí na určitém území jinou, malou skupinou lidí.

   To se mi líbí

  • Antimon napsal:

   „Odmítám rozlišování lidí podle rasy, ale i podle národa. …… Ještě že Češi, Moravané a Slezané mají zatím rozum …..“

   a ti Češi, Moravané a Slezané jsou co? Proč je tedy takto explicitně vyjmenováváte, když „…Odmítám rozlišování lidí podle rasy, ale i podle národa ….“. Tomu nerozumím.

   Myslím si, že národní rozlišení dané jazykem, kulturou a sdílenými dějinami má stále svůj smysl. Ten snad někdy ztratí v daleké budoucnosti, kdy všichni lidé budou bratři, nebude válek a rozmíšek … (já vím, idealizmus). Ale při současném stavu věcí národ má své opodstatnění. Dokonce i taková eklektická společnost jaká je v USA se označuje termínem „Americký národ“.

   To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    Čtěte dál a dojdete k tomu, že je jedinečně spojuje stát (ČR). Vyjmenovávám je z politické korektnosti ( 🙂 ). Není třeba je rozlišovat, eliminovat, byť jsou odlišní. Odlišují se přirozeně sami, svým jazykem, nářečím, zvyky atp., ale nerozlišují. Máme jeden státní jazyk, byť mezi Čechy najdeme lidí různých ras či národností.
    Americký národ? Co to je?

    To se mi líbí

    • Antimon napsal:

     No, asi se s Vámi neshodnu. Pokud nerozlišuji, tak nerozlišuji a basta. Politická korektnost sem, nebo tam.

     Ale s tím Americkým národem s Vámi souhlasím. Co to je? Ale je to tak a oni se tak označují. Sami. Podle mně je to tím, že se chtějí vymezit oproti ostatním. Tedy úplně stejně, jako ostatní národy. Když jsem to slyšel poprvé, tak jsem si řekl, že je to špatný překlad. Ale i v originálních textech je „American nation“.

     To se mi líbí

     • NavajaMM napsal:

      Áno, v americkej angličtine je „national“ skoro synonymom k „federal“. Nationality znamená štátnu príslušnosť.

      To se mi líbí

     • blbíš napsal:

      „Americký národ…co to je“= ach jó, to přece ví každej i Marek Wollner z ČT, který si na Facebooku pochvaloval, že izraelský premiér nemluví na návštěvě v Moskvě „Rusky“, ale izraelsky.
      Takže pro takové natvrdlé Antimony a jim podobné předkládám definici amerického národa á la ČT:
      Americký národ je národ, který mluví americky a tím pádem nemá potřebu se už vůbec proti ostatním nijak zvlášť vymezovat (například takovým Britům).
      P.S.
      a už vůbec nejsem na pochybách, že si Antimone myslíte, že je to „špatným překladem“ !!!

      To se mi líbí

      • blbíš napsal:

       … no jó – to by to nesměl být NavajaMM, ten aby se nepřidal s něčím tak neuvěřitelným jako je „angličtina“ a dokonce prej „emerická“!!! (podobně, jako to bylo s tím odsouhlasením toho již legendárního brouka co válel to ho_no = hrdobce, co měl být ve skutečnosti hrdobci)
       … to už snad není ani možný, kam ti Slováci jsou ochotní až zajít

       To se mi líbí

      • NavajaMM napsal:

       🙂

       To se mi líbí

      • Antimon napsal:

       Vy jste po ránu už pil?

       To se mi líbí

      • blbíš napsal:

       …co je to má být jako za otázku -„UŽ?“ (mezi slušnými Bavory) !!!
       = já ještě nepřestal, dyť je přece neděle, né?

       To se mi líbí

   • Rudi3 napsal:

    Jo Moraváci, ti jsou popsáni třeba na tomto blogu:
    http://vetvicka.blog.idnes.cz/c/486104/kraj-kaj-ziju-uchylaci.html

    To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Ano, ale sláva – už se to smí napsat. Tomu našemu ministru „spravedlnosti“, co nám vyhrožuje a má bráchu muslima, bychom to měli jeden každý poslat na e-mail.

   To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Ralph Hučko, Havířov
   Sobota, 5. prosince 2015, 06:58:42 +109
   „Tati, co je demokracie?“ – „Víš, Dežo, to je když bílý makaj a my dostáváme dávky.“ – „A to jim nevadí?“ – „Vadí, ale to už je rasismus“ …

   To se mi líbí

  • Strejda Olin napsal:

   +1

   To se mi líbí

 3. Hudec napsal:

  A už jsem mu ten odkaz poslal na „posta@msp.justice.cz“ s poznámkou: Informace k Vašim cenzorským aktivitám.
  Konrétnější adresu jsem narychlo nenašel. Ale kdyby takových e-mailů dostali padesát, museli by ho (snad) alespoň informovat a odpovědět.

  To se mi líbí

 4. M-T napsal:

  Já s dovolením téma malinko odlehčím, pan Hudec promine, jeho závěrečnou, tučně zvýrazněnou otázku pomíjím, (prožívám už řadu měsíců těžké období a výhled ??? , to je vám pak jedno zda rasa nebo nově plemeno lidské…). K jeho poznámce v bodě 3 „ – národ je nějaká sdílená identita (řeč, historie, kultura, zvyky, území atd., … třeba i smysl pro humor, dodávám) ..“ Dnes na mě už hned po ránu zamával Mikuláš 😀 , řídil linkový autobus, ani nevím odkud kam. Zatroubil, aby na sebe upozornil, přece se nevyparádil jen proto, aby si ho nikdo nevšiml, že? 🙂 Umět předat takový malý kousek humoru a radosti je mnohdy záslužný čin, dodávám já.

  To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Jistě, souhlas. A ostatně – typicky český sebeironický humor je také jedním z národních rysů.

   To se mi líbí

 5. peter. napsal:

  Snažím sa vychádzať so svojimi susedmi v bloku kde bývam dobre a myslím,že sa mi to aj darí.Predsa len,s niektorými vychádzam lepšie a s inými mám vzťahy chladnejšie,pozdravíme sa a to je všetko.Podobne je to s návštevami.Niektoré prijmem rád,iné strpím a niektoré sú vyslovene nevítané.Všetci,susedia aj návštevy majú spoločné jedno.Musia prísť k mojim dverám,zazvoniť a ja ich buď pozvem ďalej alebo nie.A teraz si predstavte,že niekto vydá nariadenie,že všetci budeme musieť bytové dvere odstrániť a celý dom vyhlásime za zónu voľného pohybu.
  A potom niekto prikáže odstrániť aj hlavné vchodové dvere a vyhlási,že každý,kto nemá kde bývať,je v tomto dome vítaný.Ten niekto to vyhlási bez toho,aby sa opýtal ,či s tým súhlasíte alebo nie.
  Pohostinnosť nie je povinnosťou.Najmä vtedy ak si ju niekto vynucuje.Alebo ak vás niekto núti k tomu,že musíte byť pohostinný.
  Slovensko je domovom jeho občanov,ktorých výsostným právom je rozhodnúť,koho vo svojom domove chcú a koho nie.
  Keď teda Brusel tvrdí,že pojem národ je už prekonaný,tak sa správa rovnako ako ten kto chce aby sme odstránili dvere zo svojich bytov.

  To se mi líbí

 6. NavajaMM napsal:

  Ešte dve myšlienky k veci:
  1. U nás na Slovensku, keď sa na zábave strhne bitka, najčastejšie je to preto, aby si cudzí chlapi (z vedľajšej dediny, ale hoci aj z „horného konca“) nedovoľovali flirtovať s „našimi“ babami. Toto je náš inštinkt a žiadne multikulti s tým nič nenarobí, leda že by sme prijali impotenciu ako národný štandard.
  2. Ak tá migračná tsunami má z Európy urobiť taviaci kotol na skvelý národ, ako sa to stalo v Amerike, tak len pripomeniem, že z pôvodnej americkej kultúry nezostalo takmer nič. Nestala sa esenciou v taviacom kotli. Obávam sa, že z Európy by sa taviaci kotol mohol stať len za tú istú cenu.

  To se mi líbí

  • Strejda Olin napsal:

   +1

   To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Bývalo tak i u nás na šumavském podhůří. Ještě v první polovině 70.let jsme někdy museli u muziky někde na vsi rychle naskákat na motorky a ujíždět, když si někdo z nás začal s místní holčinou. Aktuální stav ovšem neznám, muziky už se snad ani nepořádají, nevím.

   Liked by 1 osoba

   • Strejda Olin napsal:

    Rvačky na zábavách mezi domácími a přespolními jsem nezažil, ale pouliční vandalismus přespolních dost často (zapálené kontejnery, vysypané koše a popelnice, poničené dopravní značky, poškozené zastávky BUS apod.). Nebylo pochyb, kdo to udělal, ale konkrétního pachatele se nedařilo usvědčit.
    Ti mládenci už nemají čest ani hrdost. Jsou zbabělí, zákeřní a stateční jsou jen ve tmě a za rohem. Chcípáci. Zženštilost a metrosexualita. A to ještě „nedávno“ takoví kluci v 19 rukovali na dva roky na vojnu, z Rokycan třeba do Malacek nebo Michalovců a opačně, tam řídili a obsluhovali tanky, BVP, speciální náklaďáky, raketomety, ženijní a jinou bojovou techniku, stříleli ze samopalů a kulometů, cvičili v zimě v létě na Doupově, Boleticích nebo Turečáku, chodili do stráží a vůbec – byli to chlapi. Dělali lumpárny, ale uměli zabrat, dokázali se podřídit a ukáznit. Bylo jich na 200 000 každý rok (198 150 v r. 1990).

    To se mi líbí

 7. jaa napsal:

  Hmm Hudče, očekáváte diskuzi , což znamená , že hledáte odpovědi. „Nepotěším Vás“, spíš Vám zepár otázek? přidám. Tož..
  Značná část je podobná knize Národy, rasy kultury – od manželů Čeboksarových z roku 1978/ KOlumbus. Záhada je že strejda gůgl o nich nic neví, Všude jen odkazy na tu knihu. Na Lomomosovku jsem se nedostala anžto azbuku do jejich vyhledávače dát neumím a nikde o nich nic. Pátrala jsem proto, že jsem chtěla další podrobnosti či práce. .. nic.
  Dále – prohlašuje se že emeričani jsou na Výzkum jedničky – nohužel ale nikdo si neuvědomuje – že právě amíci – jsou na výzkum nuly. jen využívají vědátory a nadané celého světa – ať už financemi nebo donucením aby pro ně pracovali. Traduje se že opravdové mozky – když dostanou podmínky a to amíci umějí.. zakousnou se do problému jak bejk na červenou a nekoukaj na následky.pro lidstvo –
  Pravdou je že stahují „myslivny\ kde se dá, takže Evropa je vybrakovaná… A tak se teď snaží získat alespoň zepaár z okrajových – střední východ – tam kde ještě bylo vzdělání lidu obecného na jisté úrovni. Proto ti Syřané, Iráčané a Lybijci… školství tam bylo na vysoké úrovni, Žádná podprůměrnost jako v obou júniich.

  Otázkou co bude dál. asiati si už svoje vědátory chrání, dokonce – a to je co říct i Japonci. Jistě dělají pro ejůnii ledacos – ale v Japonsku. Totéž číňani a jak to vypadá už i rusové.

  Je otázkou co se bude dál, až budou jen americká, evropská a asijská partička. Určitě se mezi sebou poperou. Takže si myslím, že jistá naděje je v tom, že zůstanou národností státy, .
  Paradoxem je , že po hrůzách I, a II, WW došlo v průběhu poslední půle minulého století k nebývalém rozmachu vědy, a techniky. Faktem je že v novém miléniu po pádu Sovětů a rozpadu té kolikátiny světa už dochází, bohužel, jen k inovacím toho co se v tom plodném závěru minulého tisíciletí vymyslelo.
  No a protože těch „všeobecně informovaných“ ubývá ať už věkem, nebo nedostatkem dostatečně vzdělaných následovníků. asi to bude ouvej….
  To jen tak, abyste věděl, že nejste sám, komu to vrtá hlavou. že přes všechny – z dnešního pohledu, už „žabomyší trable“ , sice můžeme být rádi, že jsme se na té entropii rozvoje aspoˇˇn podíleli nebo byli jejími součastníky. litovat potomky a .doufat, že se vzpamatují a pochopí o co jde. Nebo nudou muset začínat zcela znovu… kdo ví… .
  Smutné bilancování… bohužel.

  To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Víte, ta poznámka že mě názory zajímají je stará ony skoro dva roky. Ne že by mě teď názory druhých nezajímaly, to stále, ale mám teď sám v hlavě v otázkách ras a národů celkem jasněji.
   Jméno manželů Čeboksarových od vás slyším poprvé, neznám. Ale že měl SSSR s mícháním ras velké zkušenosti, to je jisté, a pramení to už z časů dávného Ruska.
   Jako perličku vám sdělím, že moje oblíbená neteř si vzala Ukrajince (s českým občanstvím) a mají synka – marná práce, trochu malinko šikmé oči, prostě má v krvi kousek toho Tatara bůhví z jakého století.
   Je zbytečné přesvědčovat sluníčkáře, že lidé jako vy či já nejsou xenofobové ani rasisté, protože oni mají své přesvědčení a s tím se nehne. Když jsem byl před dvěma lety v ruském Tatarstánu, obsáhle jsem o tom zde u Bavorů referoval. A netajil jsem se obdivem k tomu, jak SSSR z této zanedbané oblasti vytvořil centrum vědy a vývoje a výroby těch nejsložitějších zařízení (byl jsem se tam podívat na pokusné jaderné reaktory malých výkonů). A ti Tataři to zvládli a podílejí se na tom, ať už jsou rasy takové nebo makové. Hezky se o tomto tématu zmiňuje ve své monumentální knize „Kaput“ Curzio Malaparte, ale nemám sílu to hledat.

   To se mi líbí

 8. Strejda Olin napsal:

  OT
  Ráno jsem na iDnes (nebo to bylo na ČT24?) zahlédl titulek, že státní duma RF schválila zákon, podle kterého se Rusko nemusí řídit rozhodnutím evropských soudů. Něco v tom smyslu. Teď jsem to hledal a nikde nenašel. Pokud na to narazíte, dejte prosím odkaz. Díky.

  To se mi líbí

  • oh napsal:

   Doporučoval bych zatím nedělat nic, přinejmenším dokud z někoho nevypadne definitivní specifikace, jak bude vypadat vysílání v ČR – zejména co do použité komprese. Zatím to sice vypadá na H.265/HEVC, ale čert jim věř.
   http://diit.cz/clanek/ultrahd-vysilani-v-3840×2160-po-dvb-t2-s-h265-testuje-praha-jako-prvni-ve-stredni-evrope
   http://www.dvb-t2.cz/mapa-pokryti-dvb-t2

   To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Přesně tak. A to je ještě jen půlka problémů – protože H.265/HEVC je široký pojem. Záleží na profilu, na bitrate. H.265 je fungl nový standard, jsou teprve první hardwerové implementace a vyšší bitrate, kvalitnější obraz, HDR, 3D, vysoké fps, … každý dekodér umí něco jiného. A mimoto, je tady licenční problém, majitel licence se zbláznil a začal požadovat obrovské poplatky. Takže je ve hvězdách, jak to vůbec dopadne.

    Chce to zkrátka vyčkat, ono než to bude opravdu aktuální, chvíli to potrvá.

    To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   To je výsledek zrůdné činnosti ČT a celé televizní mafie v ČR. Digitalizace DVB-T přišla až „100 let za opicemi“, v době, kdy se všude jinde již připravoval DVB-T2. Zpozdilo se to hlavně díky snaze o zachování monopolu, aby na trh nemohl vstoupit někdo další.

   Legrační je hlavně licence současných DVB-T multiplexů až do roku 2024. To upadli na hlavičku.

   Co s tím ? Nic problematického – prostě si ke stávající TV koupíte set-top-box DVB-T2 za pár stovek. Nebo bazmek do USB a HDMI, také za pár stovek. U drahých modulárních televizí, které mají výměnný blok s elektronikou, si koupíte nový modul. Novější televize už umí DVB-T2 přímo, protože po celém světě už to léta jede, takže jediná změna bude nové naladění kanálů.

   Ono je to stejně jedno – vývoj je tak rychlý, že dnes nastupují ty UHD televize s rozlišením 4K (nebo Ultra HD, to je o pár pixelů méně než ty 4 tisíce) – sice se nic takového skoro nevysílá ani přes satelity, jen některé takové filmy se dají stáhnout přes net a začíná nová verze BD disků, které to umí (na které se to vejde, protože takový film je opravdu „velký“).

   Bude léta trvat, než pro to bude obsah, tedy UHD/4K filmy. Ale je to fajn na domácí věci, třeba prohlížení domácích videí, protože nové kamery a foťáky umí UHD video, no a na fotky je to také moc pěkné.

   Paradoxní na tom všem je, že to ničí kina, protože většina kin promítá jen 2K, což je zhruba FHD (1920×1080), lepší kina 4K což odpovídá tomu UHD. Takže doma na domácím kině budete mít stejnou – nebo dokonce vyšší – kvalitu než v kině.

   A brzy budou OLED televizory s o hodně lepšími barvami a menším odběrem, dokonce i ve formě nalepovacího „plakátu“ na zeď, tenké jen milimetr. A hned po tom, co ze zákazníků vytáhnou za to prachy, začnou to dělat 8K – tedy s rozlišením 8 tisíc bodů (4x UHD velikost).

   Nic na tom není – fabriky musí vyrábět, každých pár let musí vytáhnout z ovčanů další prachy za novou placku. A taky mají nové věci „kurvítka“, aby to hned po záruce odešlo. Projektované zastarávání se tomu odborně říká. Lepší to už nebude. Ale zase, všechny ty elektronické bazmeky jsou čím dál levnější.

   To se mi líbí

   • jaa napsal:

    JO mebo taky – bedmu odhlásit, když nebude přijímat a pouštět si na ní jen videa – dokud bude fungobat videotekordét. A pak pustit z okna dolů. Už mne štve furt platit a platuit z musu .- i to co nechci…. Stejně by se něco s těmi poplatky mělo udělat protože – chtěla bych vidět někoho, kdo bude koukat na TV v mobilu. Vždy\ť je to nesmysl.
    Díky.

    To se mi líbí

    • kočka šklíba napsal:

     No myslím si že se zatím nemusíme znepokojovat, to nejmíň dva roky potrvá ;).

     To se mi líbí

    • oh napsal:

     Může být hůř, protože ve spojitosti s DVB-T2 se hodě mluví o placených kanálech, které budou vyžadovat přístupovou kartu (a pravidelné měsíční platby), podobně jako dnes satelitní příjem. Vzorek kódovaných programů už je v Regionální síti 4 – Filmbox Family a Joj Cinema. 😐

     To se mi líbí

     • jaa napsal:

      Tak to jste mne pobavil… Já bych sem to inovovala. Převést všechno vysílání ČT na ty karty. Konečně by se vědělo KOLIK LIDÍ SE NA NĚ KOUKÁ. A b\lo by po tahanicích vysílají-li či nevysílaí li smysluplně. No a ke jmenovaným programlům, vždyť tam dávají všechno co je moc staré… nic solidního nového – asi protože mladí neumí. Když si vzpomenu na vysílání ČT – divadla, koncerty… kampak se to všechno podělo… jo vidět kvalitní divadelní představebí .. třeba Čapka a další.. to by bylo. A to co vysílají má většina lidí na videokazetách. Akorát by to chtělo najít opravnu – co starší videa opravují…. ta není a tak je nutno pátrát jako dřív po šikovných elektro.. najdou-li se..

      To se mi líbí

   • Hudec napsal:

    Koho že zabili?

    To se mi líbí

 9. peter. napsal:

  To se mi líbí

 10. joda napsal:

  OT.
  Včera na ČT2 dávali 2. díl amerického (!) filmu „V síti CIA“. Popisoval mj. události v Maďarsku v roce 1956. A já jsem se v duchu vrátil o 40 let zpět.
  V polovině 70-tých let jsem byl na montáži v Maďarsku. S některými maďarskými kolegy jsme se spřátelili až tak, že jsme se bavili i o politice. Ti Maďaři nemohli přijít na jméno Radiu Svobodná Evropa. Tvrdili, že má na svědomí několik tisíc maďarských životů.
  Především tím, že vyvolala povstání v roce 1956 neustálými výzvami k ozbrojenému odporu vůči diktátorům a sliby, že povstalce západ nenechá na holičkách, že jim přijde na pomoc.
  A také v posledních fázích povstání, když už sovětské tanky dobývaly jednotlivá ohniska odporu v budapešťských ulicích. Tehdy by se mohlo hodně povstalců zachránit útěkem do Rakouska. Ale Svobodná Evropa burcovala k pokračování v odporu tvrzením, že na rakouských hranicích stojí americká armáda, která přijde povstalcům co nevidět na pomoc. Doslova tvrdila, že americké tanky budou do hodiny v Budapešti.
  Těch pár povstalců, kteří přežili a na poslední chvíli se překročili rakouské hranice s úžasem zjistilo, že na hranicích není žádná americká armáda a že tam ani nikdy nebyla.
  No, a v tom výše zmíněném filmu bylo vše toto potvrzeno.
  Mimochodem, to povstání bylo mimořádně drsné. Povstalci s komunisty účtovali stylem „vinný, nevinný – na šibenici s ním“. Na budově továrny, kde jsem pracoval byla v tom roce 1975 pamětní deska „Obětem kontrarevoluce 1956“. Na ní bylo asi 25 jmen – zabitých zaměstnanců té továrny. U každého z nich bylo uvedeno i povolání. V 90 procentech tam bylo uvedeno „munkas“ (dělník).

  To se mi líbí

  • peter. napsal:

   O maďarských udalostiach,ale aj o politických procesoch u nás v 50 – tich rokoch je dnes ťažké písať bez znalosti podielu CIA na nich a pri rešpektovaní tzv „politickej korektnosti“,aby zase nedošlo „k vyhrážkam formou priateľského upozornenia“(vittta – vďaka).
   Ale existuje k tomu nejaká literatúra ako napr.
   http://afinabul.blog.cz/1504/stewart-gustav-steven-vybusnina

   To se mi líbí

   • Strejda Olin napsal:

    Ošidnost používání ideologických brýlí při hodnocení a vyvozování závěrů historických událostí spočívá v tom, že, obecně řečeno, o nich víme prd! Víme JEN to, že ten dělal tohle, oni byli proti tamtěm, jedni chtěli toto a druzí zase tamto. Každá událost se nějak jeví, každý ji vidí jinak. A pravdu má vždy vítěz. Jenomže každá ta událost má nějaké pozadí, skryté síly, neviditelné motivy a související příčiny.
    Ani po 77 letech od Mnichova, 67 letech od Února, 59 letech od Maďarska, 47 letech od Srpna a 26 letech od Listopadu nejsou otevřeny archivy, jsou utajována fakta, neznáme síly v pozadí. Ale sem tam něco „proklouzne na světlo boží“ a najednou se ta či ona událost jeví v jiném světle. Tak je to i s Berlínskou a Kubánskou krizí, zavražděním Kennedyho, 11. zářím, sametovými a barevnými revolucemi, Arabským jarem, Majdanem i současnou migrací.
    Nic se neděje jen tak, bez příčiny. Příčiny (myslím tím ty skutečné) jsme při dobré vůli schopni vysledovat, ale bohužel neznáme a asi nikdy znát nebudeme znát síly, které ty příčiny vytvářejí, usměrňují, využívají, skrývají a manipulují jimi.
    „Všechno je jinak“, to je stejně geniální jako „E=mc2“.

    To se mi líbí

  • jaa napsal:

   Kdyby jen komunisty. Náš kantor z intru byl povolán na ostrahu našich hranic. Moc o tom s námi /14 let/ mluvit nechtěl. ale jedno pamatuji dodnes. V dědince na hranicích, kam viděli – klučina přišel ke škole, vyvolal učitelku a když vyšla tak ji zastřelil- Byl z toho hodně špatnej, takže kdo ví jak to bylo. Pak se divme, že americe děcka střílej kdo se jim nelíbí…….

   To se mi líbí

 11. Rosťa napsal:

  Je to sice trochu mimo, ale moc se mi líbí pojetí té „naší“ západní demošky ( přepastováno z diskuse ).

  Jak to na Ukrajině začalo?, Občanka Jana, 31. 10. 2015 22:46:43 Bylo nebylo, jednoho dne se na ukrajinském náměstí Nezávislosti shromáždila skupinka lidí a mezi nimi také Velvyslanci USA, Francie, Španělska, Německa, Dánska, představitelka vlády USA Victoria Nuland-ta alespoň přinesla skákajícím koláčky, senátoři USA Chris Murphy a John McCain, ministr zahraničí Německa Guido Westerwelle, ministr zahraničí Nizozemska Frans Timmermans, vrchní komisařka pro zahraniční vztahy a bezpečnost EU Catherine Ashton, bývalý prezident Gruzie Mikheil Saakashvili, europoslanec Jacek Protasiewicz, litevský ministr zahraničí Linas Linkevičius, mluvčí litevského parlamentu Loreta Grauzhinene, bývalý premiér Polska Jaroslaw Kaczynski, český senátor Jaromír Štětina… …a obvinili Rusko a Vladimira Putina z vměšování do vnitřních záležitostí Ukrajiny. https://www.youtube.com/watch?v=gb0p-gms3ls

  Miluji demokracii.

  To se mi líbí

 12. peter. napsal:

  Dnes to nechce ani pes žrať.Pamätám!Kvalitná čokoláda,chuťovo výborné salonky……nielen deti tajne oberali zo stromčeka.Prichytil som aj ženu!
  http://www.teraz.sk/slovensko/unikatne-fotky-vianocne-cukrovinky/169418-clanok.html

  To se mi líbí

  • Strejda Olin napsal:

   Za přijatelný peníz se lidem prodává chemické žrádlo. A je jedno, jestli se jedná o maso, pečivo, ovoce a zeleninu, mléčné výrobky nebo sladkosti a cukrovinky. Seznam látek v nich obsažených je jak Mendělejevova tabulka. Vše ošizené, samá náhražka. A to máme 70 let po válce!

   To se mi líbí

 13. kchodl napsal:

  Omlouvám se za OT, ale nelze jinak. Šiklová přišla na super argument pro vítání „uprchlíků“:
  „Nejsou to teroristi, všichni Němci taky nebyli v SS“.

  Jo, ostatní Němci, třeba ti ve Wermachtu nebo v Gestapu, ti byli prima. Jen ti z SS jim to kazili.

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Jirina-Siklova-se-neboji-uprchliku-ale-nasich-fasistu-Uprchliky-musime-prijmout-Nejsou-to-teroristi-vsichni-Nemci-taky-nebyli-v-SS-411602

  To se mi líbí

  • Strejda Olin napsal:

   Vysvětluji si to stařeckou demencí, možná syfilidou. Možná obojím.

   To se mi líbí

  • anonymouse napsal:

   „To je, jako byste SS přirovnal k celému Německu,“ řekla …

   Jenomže, ti, co byli v SS, a na řadě dalších postů, jsou ti, kteří HRÁLI ROLI. Mlčící většina na běhu událostí nic nezměnila, a značná část podporovala status quo.

   S islamisty-extremisty, a s poměrně širokou podporou Islámu mezi řadovými členy, včetně řady jeho extrémů, je to to samé.

   Extrémní Islám údajně podporuje něco mezi patnácti až pětadvaceti procenty Muslimů. Pokud vím, Hitlerova podpora byla, předtím, než se dostal k moci, menší.

   Pokud se někdo snaží tuto logiku otočit, nemůže to mít v hlavě v pořádku. 🙂

   … s tím, že nedokáže říct, jestli islám má něco společného s Islámským státem. „V životě jsem nečetla žádné náboženské proklamace islámu,“ dodala.

   Aha. Takže o Islámu nic neví – a ještě se k tomu přiznává! 😀 😀

   „Mám strach, že se tu mohou, kvůli tomu, jak je ten problém interpretován a vyhrocován, začít uplatňovat některé fašistické nebo pseudofašistické skupiny,“ řekla.

   To se stát může. Problém je zdá se spíš ve schopnosti uvědomit si, kdo ten problém vyhrocuje.

   „… lidem mají situaci ohledně migrační krize vysvětlovat především novináři. „Třeba tím, že lidem řeknou: Nebojte se!““

   😀 😀 😀 😀 😀

   To se mi líbí

  • anonymouse napsal:

   „Islámský stát by Šiklová popsala jako skupinu lidí, která začala říkat, že právě to jejich je islám.“

   Ano. A problémem Islámu je, že existuje nebezpečně vysoké procento lidí (převážně Muslimů), kteří jsou ochotni přesně právě toto říkat!

   To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.