Rasy a Adam


Bible patrně nejlépe vyjadřuje genezi člověka. Všichni pocházíme z jednoho pravývojového typu a naše genetické dědictví je stejné. Jenže stejně jako u jiných tvorů, došlo přesunem do dalších životních prostředí k výrazné diferenciaci, způsobené vlivem okolí. Tak, jako to nezpochybňujeme u ostatních živočišných i rostlinných druhů, nelze to zpochybňovat ani u druhu Homo Sapiens.

Každý biolog zná pojem endemit, což je živočišný (i rostlinný) druh, vyskytující se pouze na určitém území. Převedeno do řeči srozumitelnější, jedná se o rasu, čili plemeno, tedy druh nebo poddruh určitého živočicha.  Vliv prostředí je samozřejmě tím podstatným, co každý druh či poddruh formuje.

Tak jako u tvorů, které považujeme za nižší, i člověk se v určitém prostředí utvářel jako endemit, tedy obyvatel pouze toho kterého území. A pro své přežití v daných podmínkách se postupným vývojem těm podmínkám přizpůsoboval. Každá lidská rasa má tedy určité vývojem dané předpoklady pro určité schopnosti. Například negroidní rasa má výrazně lepší pohybové schopnosti než rasy ostatní.

Často se zmiňuje a zároveň odsuzuje jako výjimečná rasa bílá. Ale je nebo není výjimečná? Dle mého názoru je. Dokázala se totiž neustále vyvíjet jak společensky tak technicky. Ostatní rasy sice také dokázaly určitý technický pokrok, ale po jeho dosažení jako by ustrnuly ve vývoji a teprve po někdy až nepříjemným seznámením se s příslušníky rasy bílé, dokázaly obnovit svůj rozvoj. Dokladem je zejména rasa žlutá, tedy asiaté. Příslušníci této rasy dnes často přesahují dovednosti svých, často krutých učitelů. Nejen v oné krutosti, ale hlavně v dovednostech společenského a technického rozvoje.

Je zvykem nazývat ty, kdož se rozličností ras zabývají, rasisty. Na základě pochybné multikulturality. Na základě jakýchsi rovností. Jenže to, že se v každé rase najdou příslušníci vysoce nadaní stejně jako zcela nemohoucí, není dokladem ničeho. Uvědomme si, že podíl těch nemohoucích vzrůstá úměrně s vyspělostí společenství. Čím zaostalejší komunita, tím horší péče a samozřejmě vyšší úmrtnost těch postižených.

Naše rasa se vyznačuje nejvyšší schopností přizpůsobivosti novým podmínkám. Je to naše přednost, ale vyvolává to v nás pocit nadřazenosti. Bílý muž je schopen osídlit kterékoli místo na Zemi. Bez větších problémů. Bohužel za sebou nechává mnoho bolesti. Bílá rasa se vyvíjí rychleji než rasy ostatní, bohužel ke své vlastní zkáze. Bílý muž vymyslel humanismus a přetvořil jej do sebemrskačství. Uvědomuje si svou vinu a aby ji odčinil, vymýšlí cesty ke svému sebezničení. Ostatní rasy k podobnému řešení ještě nedospěly. V lepším případě se řídí úslovím Co se stalo, nelze odestát, a snaží se nepokračovat ve zlu. V horším případě se jdou pomstít bílému muži. A bílý muž nastavuje i druhou tvář.

Už jsem naznačil, že existuje pojem poddruh, a já si jej vypůjčím i v případě ras. Bílá rasa si totiž také vytvořila jakýsi poddruh a tím je rasa germánsko-anglosaská. Zde se onen falešný humanismus zkarikoval do nejhorších možných podob pomocí tzv. politické korektnosti. Tedy nenazýváme věci, osoby a události jejich pravými a původními jmény, leč vymýšlíme pseudoopisy. Abychom prý neurazili kohosi druhého. Takže nesmíme černocha nazvat černochem, ale hovoříme o „afroameričanech“ kteří naopak hovoří o bílém odpadu „white trash“. Nesmíme cikánovi říci, že je cikán, ale musíme jej nazvat Romem, ačkoli on hovoří o „bílých sviních“. A to vše jako příslušníci bílé rasy ovládáni germánsko-anglosaským poddruhem této rasy.

Rasismus je pojem, který se dnes hodí na cokoli, co jen i vzdáleně naznačuje, že rasy vůbec existují. V podstatě i olympijské kruhy jsou rasistické, protože vycházejí právě z toho, že mají spojovat všechny rasy světa. Antirasistická hnutí se dostávají do fáze totalitarismu. Ačkoliv výzkumy hovoří jinak, jsou odpůrci popírání ras ohrožováni nenávistí těch, kteří jako flagelanti táhnou krajinou a vykřikují svá pomatená hesla.

A co s tím má společného chudák Adam? Adam je symbolem toho, že všechno někde počíná. Ale kde to bude končit? Přijde Janova Apokalypsa? A kdo bude ta nebeská jízda. Budou to muslimové na velbloudech?

„Najf… !“  

______________________________________________________________

(najf – foneticky psané anglické slovo knife, čili nůž. Najf požadovali Mloci)

K tomu doporučuji i v dnešní Obrazárně článek MF Včera , případně Jana Kellera 

Bavor podpis_rex2

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Bavorovy poznámky se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

116 reakcí na Rasy a Adam

 1. vonrammstein napsal:

  Apokalypsu už žijeme. Ve Zjevení svatého Jana není nijak definováno, jak dlouho potrvá, jsou jen vyjmenovány její hlavní atributy. Některé už se naplnily, jiné se k tomu bezprostředně chystají a o dalších ještě neslyšet. Může to trvat stejně dobře sto nebo tisíc let.
  Navíc jsou to podobenství. Muslimové na velbloudech se mnohem víc podobají mračnům kobylek, než nebeské jízdě. Alespoň v mých očích.
  Ale nakonec se to stejně stane. Planeta není nafukovací a jinou k obývání nemáme a mít nebudeme.

  To se mi líbí

 2. Strejda Olin napsal:

  Je „nekorektní“ rozlišovat rasismus jako teorii od rasismu jako praxe. Nevím jak nazývat člověka zabývajícího se teorií lidských ras, jinak v jádru filantropa a altruistu. Pokud v teorii lidských ras věří, měl by to být asi rasista. Ale to přece ještě není nic špatného ani odsouzeníhodného.
  Potom je tu člověk, který na základě své víry v rasismus obhajuje, nabádá a provádí segregaci, diskriminaci a násilí vůči jednotlivcům, skupinám a národům jiné rasy. To je také rasista.
  Takže v rámci politické korektnosti jsou všichni rasisté vhozeni do jednoho pytle. Pro jistotu se k nim vhodí vlastenci a patrioti jako nacisté, šovinisté a xenofobové.

  To se mi líbí

 3. peter. napsal:

  Židia aj kresťania považujú Bibliu (Starý zákon) za knihu kníh a za najposvätnejšie písmo.No a tam sa v knihe Genezis píše o tom,že moreplavec a praotec Noe mal troch synov.Séma,Cháma a Jafeta.Chám zneuctil svojho otca a preto ho Noe predurčil stať sa praotcom otrokov,čiernej rasy.
  Sém sa stal praotcom východnej(žltej)rasy a Jafet sa stal praotcom bielej rasy.
  Tak aká diskusia?
  Keby neboli rasy tak by sa nevytváral taký tlak na multikulturalizmus,ktorý je definovaný ako taviaci kotol,v ktorom sa majú všetky rasy,kultúry a náboženstvá pretaviť do jednej rasy,s jednou kultúrou a jedným náboženstvom.V tom kotli sa zničia národnosti.A tak sa už nikdy nebude môcť zopakovať holokaust a všetci títo monokultúrni,jednofarební beznárodnostní ľudia urobia „svetovú revolúciu“ v ktorej zničia kapitalizmus jednoducho tým,že zničia európsku civilizáciu a v multikulti kotli rozpustia bielu rasu,pôvodkyňu všetkého zla,ktoré sa v histórii ľudstva vyskytlo.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Když jsem psal tento článek, pamatoval jsem si z Čapka pouze ten závěrečný „Najf“. Tak jsem si našel knihu a zjistil jsem, že konec hry a konec knihy se dost podstatně liší. Doporučuji proto optimistický závěr knihy – rozhovor autora se sebou samým. Tam vlastně vyřešil i tento problém, když zjistil, že i ti mloci se nakonec sami mezi sebou pomlátí, protože je bude rozdělovat území, na kterém žijí. Multikulturalismus podle toho zhyne na rozdílnostech a využitelnostech obývaného území.

   To se mi líbí

   • NavajaMM napsal:

    Čítal som mlokov už veľmi dávno a mne ako záver utkvel rozhovor deda s vnukom na Karlovom moste, pod ktorým sa vo Vltave objavil mlok.
    Ten záver svetovej mločej vojny doplnil Čapek, aby ten záver nevyznel príliš pesimisticky, ale neviem, či sa tešiť z toho totálneho zamorenia všetkých oceánov. Z blata do kaluže.

    To se mi líbí

  • "etnolog" napsal:

   Jenže to nesouhlasí, podle toho Sema jsou prý řečeni Semité a těmi jsou především Hebrejci alias Židi, pak Arabi a Feničané a Frygové a Aramejské národy , a to nejsou ani náhodou černoši, a také Berbeři ,Tuarezi a Kabylové (ti jsou o dost černí ale nemají přímo černošské rysy.
   Pak také byla kanárská rasa alias Guančové, ale ačkoliv jejich jazyk byl nejspíš nářečím berberským, tak to byli 2 metroví chlapi bílé pleti a světlých vlasů a modrých očí, ale hovořili něco jako semitsky-berbersky. Tedy je to o dost složitější, do semitských jazyků se počítá třeba koptština, ale to je vlastně verze starověké egyptštiny, která je semitským jazykem, jenže jí hovoří černí Etiopové, také amharština je semitský jazyk, i amritština, ale přitom její mluvčí jsou dle vzhledu černoši,jak si je člověk i představuje ale nehovoří černošskými jazyky.
   Do těch se počítají třeba sudanští černoši a bantuští černoši a ti hovoří nesemitskými jazyky ale černošskými.
   Maltština je vlastně také semitský jazyk a její obyvatelé směs různých ani ne tak Arabů, jak spíš bývalých Feničanů, Arabové až později.
   A dále také xoiné třeba Bushmanští černoši .A to je jazyk, který se naprosto odlišuje od ostatních černošských jazyků.
   Jenže pak jsou ještě jazyky swahilské a ty jsou něco mezi černošskými jazyky a semitskými a jejich mluvčí mají vzhled jak negrů tak arabů.
   Pak ještě záhadný národ v Súdánu, blízko Omdurmánu a Chartúmu, který byl černošský , ale nehovořil ani žádným africkým, ani žádným asijským jazykem, tedy, především míněno, ani semitsky (v podobě koptštiny, egytštiny či arabštiny a pod. ani swahilsky ani Bantu ani Xoiné.
   Čili Semita je dost zavádějící pojem a podobně i černoch, černoši jsou prostě jak černoši(nesemiti) tak Semiti a nečernoši jsou jak Semiti, tak občas černoši ikdyž nejsou černí, spíš „opálený“ .
   Žlutá rasa nehovoří vůbec žádnými semitskými jazyky, a navíc se od sebe liší, japonci nejsou ani náhodou číňani podobně korejci, pak máte ještě australské praobyvatele a ti hovoří například jazyky pintintjarra apod.
   A úplně odlišné jsou vůbec tahitské národy, ani žlutí, ani černoši ani semiti, někteří jsou černí, ale neužívají černošské jazyky ani černošské austraské..

   To se mi líbí

 4. peter. napsal:

  Multikulturalizmus je ešte väčšou zhovadilosťou ako Hitlerove pokusy z oblasti eugeniky.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Eugenika

  To se mi líbí

 5. vittta napsal:

  Z toho článku bude jeden velký soudní proces!
  Fagan už píše trestní oznámení.
  Pilířem žaloby bude zřejmě slovo „negroidní“, protože je tam obsaženo ponižující slovo „negr“.
  Normálně se musí říkat „afroamerickoevropskoaustraké“.

  To se mi líbí

  • peter. napsal:

   vittta:
   Z tohoto výroku si žiadny súd ťažkú hlavu nerobil.A že išlo o významného človeka svedčí aj to,že v čase keď bol na návšteve Izraela český prezident,tak „Bibi“Netanjahu s ním prerušil jednanie,aby sa mohol zúčastniť jeho pohrebu

   To se mi líbí

    • vittta napsal:

     Jsou všelijací kreténi, mezi vykladači náboženství obzvlášť.
     Když to řekne nějaký negerský šaman či diktátor v Africe, nikdo si toho moc nevšimne, když to řekne imám, nikdo si toho moc nevšímal, pokud jich miliony nevtrhli do Evropy.
     Křesťanští kněží už to dnes raději neříkají, alespoň ne veřejně, i když si myslím, že podobné nápady jistě také mají.
     Žid je vděčné téma a všimne si toho každý, už proto, že je to Žid.
     Tam je napsáno ultraortodoxní, no už to slovo naznačuje, že to bude nějaký ovád.
     Ono je to podle mě tak, že v každém národě je nějaké procento totálních pitomců.
     Záleží pak na době, jak se jejich názory prosadí.
     Ve 30 letech se v Německu prosadili nacisté, po kterých nějakou dobu potom neštěkl pes, až dneska jsou zase do módy, vlivem špatných časů.
     Křesťanští ortodoxní myslitelé mohou kvákat co chtějí, a nikomu to není moc nebezepčné, za to náležitě radikální imám má dnes dobu hojnosti.

     To se mi líbí

 6. jaa napsal:

  No ale ono to může být taky jinak. Tak před 30 lety objevili, že pramáti Eva byla černá, Stěhováním do odehlých končin došlo k přizpůsobením se podmínkám, lidi znělali a tak kdo ví.. Třeba nějakej učene vymyslel, že když afričany přestěhují na sever, tak že taky zbělají. Kdo ví? Pitomí jsou na to dost.
  Jo a jen tak navíc .. když jsem se včera koukala na toho Asada… hmm má šmrnc a není hloupej.. a kdo ví jestli taky tohle není jedna z příčin, když si tak probírám ty „politiky kol dokola“.

  To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Dobrý postreh, pani Jaa. Politik, čo má šmrnc a nie je hlúpy – taký nepatrí do partie európskych politikov (pardon, ani amerických).

   To se mi líbí

  • "etnolog" napsal:

   Víte, to nefunguje,tisíce let tam žijí eskymáci a ti jsou dost černí (tak prý ještě, také kromě jiného byli špinaví a strašně smrděli tak teplá voda se nekonala a spadnout z kanoe do ledové vody bylo o život a v iglů bílý člověk nevydžel, pozvracel by se, bylo to prý jako bydlet v žumpě a před sto lety byli lidé otužilejší-třeba Einstein nadával, že Praha je špinavé město a pro vodu to má do nejbližší kašny 300 m).
   A i přes dnešní vymoženosti, to rasa bílá není ani náhodou.A podobně, ve stejných šířkách, co jsou černoši, jsou i různí indiáni a ti nejsou ani náhodu černí ani černošského vzhledu.
   Řekl bych, že to tak není, podobně, i potomci Španělů, nepomíchaných jsou pořád jako Španělé z poloostrova

   To se mi líbí

   • jaa napsal:

    ááááá etnologu, vy jste mi ale myslivna………. eskymáci jsou tmavší, protože v tom řidším vzduchu sluneční paprsky mají jinou sílu. Evropan se musí hodně krémovat, na rozdíl od Afriky kde je zase slunko a nebe vůbec níž. .Bylo to poznat na Asuánu, kde jsme se v noci koupali a hvězdy byly takříkajíc na dosah. Nikdy předtím ani potom jsem tolik hvězd neviděla, ju a taky dlouho do noci jsme vyhlíželi přelety „sputniků“ a že i v tam už v 70 tých jich už bylo docela dost.

    To se mi líbí

    • kočka šklíba napsal:

     Nezdá se vám to jaksi zbytečné? Tohle psát na tzv. etnologa?

     To se mi líbí

     • jaa napsal:

      Možná, ale je taky možné, že zrovna chyběl ve škole když to probírali. Nebo byl na nějakých důležitějších akcí… a tohle základní mu ušlo. Co já vím? Ba doplnění vzdělání ení nikdy pozdě….:-)

      To se mi líbí

 7. Karamela napsal:

  Mno…. A co když je bílý muž, to co je, jen díky úplně náhodně příznivým a zároveň nepříznivým geologickým podmínkám? Že se prostě musel víc snažit, přemýšlet a zkoušet, aby přežil, ale zároveň mu počasí a vůbec příroda umožnila dosažené zachovat a dále prohlubovat? Možná, že kdyby černoši nežili a Africe, ale v Evropě, byli by na tom samém místě jako onen bílý člověk (bez ohledu na to, že mají černou kůži). Vždyť ono v té Africe je to vlastně vegáč – zima jim není, něco k snědku bujná příroda vždycky dá, na co se pinožit kdesi cosi? To opravdu ta motivace krapánek chybí. (Svými humanitárními milodary jsme to zkur… úplně…)
  Proto nemám ráda jakékoli „ulehčování“ našim dětem, od jednoduššího písma, aby se jim lépe psalo, po boty na suchý zip, co kdyby měly stres ze zavazování tkaniček atd. atd. a k tomu čtyřiadvacetihodinový servis za účelem splniti každičké přání, aby se nedejbože děťátko třeba nenudilo…. Jen to, že je člověk nucen překonávat překážky, ho posunuje dál. Jednoduchá evoluce.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Ale ano, každého utvářely jeho životní podmínky. Jenže komu to vysvětlíte, když je to rasistické?

   To se mi líbí

   • Karamela napsal:

    No nejenom, že je to „rasistické“, ale ještě bysme se měli mrskat bičem třikrát denně, že nejsme dost empatičtí a sobecky se nechceme „dělit“. A to nás masírují vlastní tzv. elity, je to normální?

    To se mi líbí

  • Strejda Olin napsal:

   Karamela
   „Možná, že kdyby černoši nežili v Africe, ale v Evropě, byli by na tom samém místě jako onen bílý člověk“. Geniální myšlenka. Kdyby běloši žili v Africe a černoši v Evropě, byli by z Evropanů černoši a z Afričanů běloši. A kdyby Křováci nežili v Botswaně, ale v Čechách, nebyli by to Křováci, ale Češi.
   Vy si zahráváte s teorií gografické determinizace schopností lidských druhů 🙂

   To se mi líbí

 8. Asfalt napsal:

  Všeobecná encyklopedie (1996):
  Rasismus je soubor nevědeckých představ a koncepcí založených na předpokladu fyzické a duševní nerovnosti a nerovnoprávnosti různých ras, tj. na základě biologické (tzv. rasové) klasifikace. Směs sociálně psychologických stereotypů a předsudků, které jsou výrazem krajního etnocentrismu a xenofobie. … Rasistické postoje spojené s agresí jsou často patrné u sociálně neúspěšných jedinců a mají svůj základ v individuální i skupinové frustraci.
  Pojem rasa je v sociálních vědách diskreditován jako kulturně zcela irelevantní.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Antropologie:
  Do fyzické antropologie patřilo od počátku i studium lidských ras, jež tvořilo v 19. století dokonce její hlavní náplň. Vzhledem ke zneužití rasových teorií, které vyvrcholilo v eugenice a v rasismu, panuje dnes k pojmu rasy značná nedůvěra. Jakkoli jsou určité nápadné tělesné znaky nepochybně dědičné (barva pleti, tvar nosu, vlasů apod.), podle antropologů představují rozdíly spíše povrchní, které nic neříkají o intelektu a dalších schopnostech svých nositelů.[7]
  Málokterý pojem dnes vzbuzuje v antropologii větší emoce, než právě lidská rasa. Častým důvodem k odmítání tohoto pojmu jako něco nepatřičného jsou nejen dějiny přístupů k pojmu rasa, ale především ještě stále živá vzpomínka, kam až může dojít k přeceňování tohoto pojmu. Ukazuje se, že je v souvislosti s rasami nutné odlišovat rovnost a stejnost.

  Národ versus rasa z pohledu Paktu o občanských a politických právech:

  Čl. 1
  1. Všechny národy mají právo na sebeurčení. Na základě tohoto práva svobodně určují svůj politický statut a svobodně uskutečňují svůj hospodářský, sociální a kulturní vývoj.

  Čl. 2
  1. Každý stát, který je smluvní stranou Paktu, se zavazuje respektovat práva uznaná v tomto Paktu a zajistit tato práva všem jednotlivcům na svém území a podléhajícím jeho jurisdikci, bez jakéhokoli rozlišování podle rasy, barvy, pohlaví, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.

  Pro cimprlichy, ano, Pakt není přímo aplikovatelný, k přímé aplikaci jsou jiné dokumenty a zákony, zde ho však uvádím, abych doložil širokou politickou závaznost.

  Už vím, že pro některé zde je těžké pochopit analogii, natož nějakou abstrakci, a když není po jejich, chovají se jak pětiletí. Ale v kultuře formální rovnosti je skutečně v politice, politologii, ekonomii, právu apod. termín rasa „diskreditován jako zcela irelevantní“. Pokud někdo nesouhlasí, nechť se těší na nacismus, aparteid apod., tam bude jako ryba ve vodě.
  Zatím ale platí, že rasový realismus lze uplatňovat třeba v medicíně, ale už i antropologie je k tomuto pojmu opatrná, jak patrno z citace v 2. odstavci. Rasy v nami uznávaných hodnotách prostě nejsou v humanitních směrech realitou, stav této reality dokládá čl. 2 citovaného Paktu.
  Sex je realitou, ale jeho zveřejňování patří na stránky pornografické. Rasy jsou možná biologickou realitou, ale mluví se nich jen na stránkách přírodovnědných. Říká se tomu profesní etika či odpovědnost za veřejná slova, jež na ty méně inteligentní nebo tolerantní mohu působit různě.

  Doufám proto Bavore, že jste odpovědný a víte, že na světě jsou i pitomci, Váš článek není nějakou úvahou v humanitním směru, v rasové problematice se dostatečně vyznáte, aby Vaše názory nemohly být označeny za nevědecké a smyšlené, a že Vaše vyjímečnost „bílé rasy“ může vždy znamenat i pro ty největší frustráty nyní i v budoucnu jen a pouze deskriptivní objektivně doložitelnou nestejnost, nikoliv preskriptivní nerovnost.

  PS:
  Abych v tom měl jasno, do jaké rasy řadíte třeba Syřana? Do stejné jako ta naše, nebo patří už jinam stejně jako Rus za nacistů? Biologicky jsou uznávány jen 3 nebo 5 (ani v tom není shoda) ras na planetě. Jaká rasová kritéria a kolik ras jste vymyslel Vy, aby to odpovídalo Vašim představám o tom, co má být či co je? Opět zopakuji, že národ je na rozdíl od rasy jasný, nepochybný a legitimní, ale dělejte, jak myslíte.

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Třesky-plesky, Asfalte, jsou v těch vašich encyklopediích.
   Kdyby vyhrál Hitler, byl by nevědecký pravý opak, a kdyby zůstalo britské imperium, tak jakbysmet.
   Tím mám na mysli to, že odvolávat se na cosi „vědeckého“ a „nevědeckého“ v politickém konextu je minimálně komické.
   Rasy existují, o tom není pochyb, a já jsem hrdý na to, že jsem běloch.
   Možná si říkáte, že je to projev namyšlenosti a rasismu, ale kdo to je dnes, DNES běloch?
   Běloch je odporný, zlý, agresivní a destruktivní tvor, obraz ďábla, co nemá jiné starosti, než ničení.
   A přeci jsem na svou bělost hrdý.
   Jsem přesvědčen o tom, že kdybych byl černoch, dokázal bych být hrdý i to, pokud by mě tedy Bůh obdaroval stejným intelektem.
   Kupodivu, hrdost na bělost je projevem rasismu a ještě jsem ani neslyšel, že by se někdo cítil ponížený u toho označení.
   Za to černí se urazí, když někdo poukáže na jejich černost, jako by sami se za tu barvu styděli a jako by samotná černá barva byla tím znamením méněcennosti.
   Váš text, Asfalte, je předvojem věcí příštích, protože je cítit hrozba v těch řádcích.
   Takto přicházel k moci třeba nacismus…jen se naznačilo, a bylo lepší vstoupit do NSDAP dobrovolně…..
   Pak se třeba mohlo, MOHLO stát, že „někdo“ si všiml malé loajality k vůdci a byl z toho…..problém!

   To se mi líbí

   • Hudec napsal:

    Aniž bych se považoval za odborníka na rasy a pakty a s vědomím, že zcela jistě neumím vypočítat počet ras a sdělit jejich charakteristiku, přesto mě moje cesty po Zeměkouli přesvědčily, že rasy reálně existují. Viděl jsem v JAR i v Senegalu, v Súdánu i ve Vietnamu, v Thajsku i jinde.
    Popírat existenci něčeho, co reálně existuje, je trochu legrační, i když to podporuje nějaký pakt. Politicky korektní je to možná, leč pitomé mi to přijde zcela jistě.
    Vyvozovat ze samotné existence ras jejich nerovnost, nadřazenost či podřazenost je záležitost zcela jiná a žádám, aby mi to nebylo podsouváno.
    Co se týká jejich nestejnosti, ta je přece zřejmá zcela, proč se tomu faktu vyhýbat?

    To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Asfalte
   seru z vysoka na humanistické pavědy. Při svém psaní jsem vycházel z obyčejné přírodovědy, přírodopisu či biologie (jak je libo) a podle zákonů přírody není člověk nic jiného (ač si to občas myslí) než zvířecí druh. Stejně jako kočka, pes, medvěd. A stejně jako uvedení tři další zástupci živočišné říše se rozšířil po celém světě a zmutoval do odrůd, druhů čili ras. I kočka, i pes, dokonce i ten medvěd stejně jako člověk má své „Adama a Evu“. Ve vývoji jak výše uvedených tvorů, tak i člověka nastal obyčejný vývoj podle podmínek, ve kterých žili. Pokud toto popíráte, pak popíráte evolucionistickou teorii vzniku světa a obhajujete kreacionistickou. Jako člověk vlažně věřící bych měl být rád, ale já se přikláním spíše k Darwinovi a v Bibli spíše vidím Darwinův předobraz, sepsaný někým, kdo už tehdy chápal, pro ty, kteří by to nebyli schopni pochopit.
   Asfalte
   já jsem si rasy nevymyslel, za to může opravdu ten Darwin a jeho evoluční teorie. Ostatně i šlechtění jiných živočišných a rostlinných druhů probíhá hlavně proto, aby byly schopny přežívat v jiných podmínkách než ve svých původních.
   Tož tak.

   To se mi líbí

   • Asfalt napsal:

    Nevím, co odpovědět. Ano, podstata člověka je biologická. Přesto si mnozí myslí, že vedle biologického krmení jsou i jiné hodnoty. Ale třeba se mýlí a jste to Vy, kdo má pravdu, i když z vysoka „serete“ na „pavědy“.

    To se mi líbí

    • peter. napsal:

     Áno Asfalt! Iné hodnoty!
     Niečoo ako kultúrny marxizmus a multikulturalizmu?
     Každému koho zaujíma vysvetlenie týchto pojmov a to,ako spolu súvisia odporúčam toto video :
     http://gloria.tv/media/qhFRn272cHm

     To se mi líbí

    • anonymouse napsal:

     Ano, jsou i jiné hodnoty.

     Jenomže, i ty jiné hodnoty jsou vytvořeny mozkem, který podléhá biologickému vývoji. Tzn., ne nezávisle na té biologii.

     Pak jsou ty hodnoty samozřejmě podmíněny i kulturním prostředím, ve kterém vznikly – o tom žádná.

     Jenomže, i to kulturní prostředí podléhá evolučnímu (tzn. biologickému) vývoji, jako prvotnímu určujícímu faktoru. Protože, ty hodnoty musí v prvé řadě zaručit přežití a reprodukci. Nebo, vzato z opačné strany, pokud toto nezajistí, a jejich nositelé zaniknou, zaniknou s nimi i ty hodnoty. O tom taky žádná.

     Ideály humanity se podílely na vybudování evropské kultury. Proč – inu, proto, že hodnoty jako vzájemná pomoc, spolupráce a solidarita se ukázaly být evoluční výhodou; výhodou větší, než netolerance a dosahování cílů násilím.

     Jenomže se také může stát, že ty samé ideály humanity mohou tu evropskou (nebo i jinou) kulturu zničit – pokud se to přežene.

     K rasismu – no, ono jde spíš o kategorie „ingroup“ vs. „outgroup“. To lidi dělají, rozdělují své bližní do kategorií. Nezávisle na rase. Zkrátka, buď někdo patří k nám (pak se mu dostane solidarity a pomoci), nebo patří „k nim“ – a pak bude podroben přísnějším kriteriím. Ano, je to stereotypizace – ale i to je nástroj evolučního vývoje.

     A nedá se s tím nic dělat; pokud jsou tyto tendence někde násilně potlačeny (social engineering), vystrčí růžky někde jinde. Evoluci nelze zrušit výmysly sociologů (nebo jiných sociálních vědátorů); takovéto snahy budou časem eliminovány, vždy, a bez výjimky. Evoluční vývoj si už cestu najde.

     To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      Díky, právě jsem se v podobném významu chtěl ozvat, ale vy jste to napsal za mne a ještě lépe.

      To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      Jen bych rád doplnil. Nechce se mi hledat přesné údaje, ale většina podnětů vycházejících z mozku souvisí právě pouze s instinkty. Chůze, spaní, jídlo, sex, komunikace s ostatními etc. etc. Toho, co člověk lidský produkuje nad pudy, je opravdu velice málo. I když je to pro svět to nejdůležitější.

      To se mi líbí

     • Asfalt napsal:

      Ano, člověk je soubor genotypu a fenotypu.
      Ano, společenkské prostředí na člověka působí sociální kontrolou. Ano, někteří mluví i memech jako analozích biologického genu, jež ve společenském prostředí působí.

      Cituji: „Evoluci nelze zrušit výmysly sociologů (nebo jiných sociálních vědátorů); takovéto snahy budou časem eliminovány, vždy, a bez výjimky. Evoluční vývoj si už cestu najde.“
      Pokud mluvíte o sociálním darwinismu, pak ten pokud je mi známo, odmítal i sám Darwin (https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_darwinismus).
      Sociální darwinismus naposledy aplikoval Hitler a představte si, že se našli i takoví škaredí „vědátoři“, co ho pak prohlásili za zločince proti lidskosti.
      Pokud jsem vás špatně pochopil a mínil jste svá slova jinak, pak tento odstavec berte za bezpředmětný.

      Ano, také odmítám sociální inženýrství a nejsme v tom sami. Ale o sociální inženýrství tu vůbec nejde.

      Ano, nic se nemá přehánět. Platí to pro jedny i druhé.

      To se mi líbí

      • anonymouse napsal:

       Hmm, Reductio ad Hitlerum. Čisté a neředěné. 🙂

       https://en.wikipedia.org/wiki/Reductio_ad_Hitlerum

       Hezký! Fakt! 🙂

       ——

       K Darwinovi a jeho teoriím. Darwin svého času přišel s objevnou myšlenkou, na jejímž základě zformuloval hypotézu. Na té poté vznikla vědecká disciplína (na čemž se, jako zakladatel, i sám podílel).

       Jaké _konkrétní_ závěry Darwin učinil, s čím souhlasil a co odmítal však je, v kontextu této základní hypotézy, _irelevantní_. Ve vědě neexistují autority, ani v ní nezáleží na mínění většiny, a nezáleží ani na tom, co bychom snad rádi pokládali za správné či špatné. Tímto způsobem věda nefunguje. Jediné, na čem při rozhodování o pravdivostní hodnotě záleží, je zda závěry jsou v souladu s realitou (pozorováními, …) nebo zda jsou s ní v rozporu. Darwinovy ani Hitlerovy názory v tom nehrají roli.

       Pokud jde o mé tvrzení, které citujete, a jeho pochopení či nepochopení z Vaší strany – inu, možná by nebylo od věci pokusit se něco si nastudovat o evoluční psychologii (https://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_psychology – zvášť bych doporučil oddíl „Theoretical foundations“).

       O tom, že evoluční vývoj je primárním (resp. určujícím) faktorem i (mimo jiné) pro tvorbu hodnotových systémů existuje řada důkazů. Viz. např. reference na konci článku ve Wikipedii.

       To se mi líbí

      • Asfalt napsal:

       anonymouse:

       Reductio ad Hitlerum:
       No tak si tam místo Hitlera dejte nějakého jiného zločince či mafíána, když ten Hitler vadí 🙂
       Ano, uznávám, mírného argumentum ad misericordiam jsem docílit chtěl. Ale nic, co bych přepískl, to přece musíte uznát 🙂

       Nepovažuji za tak důležité, zda by Darwin sám s aplikaci své teorie do společenských věd souhlasil, nebo nesouhlasil. Své sdělení o Darwinovi jsem podal v tom smyslu, sociální darwinismus je překonán a již v době pokusů o naturalistické směry v sociologii tu byly názory proti němu. Šlo o způsob odmítnutí této teorie ne o Darwina jako takového.

       Jinak ve vědě autority existují, záleží i v ní na mínění většiny a někdy záleží i tom, co bychom rádi. Nemá to být, ale je to tak. Jde o perzonální subjektivní prvek, kterým trpíme všichni, jen někdo míň, druhý více. Nic není dokonalé.
       Pokud by věci fungovaly tak dokonale, jak uvádíte, pak by Galileo Galilei neshořel na hranici za to, co je dnes pravdou a Einstein nebyl ostouzen, než byla jeho teorie odbornou veřejností přijata. A to měl ještě štěstí, mnozí se uznání svých vědeckých teorií ani nedožili.

       Ano, o evoluční psychologii toho moc nevím. Je velký rozdíl v této teorii a teorií memu?

       To se mi líbí

      • peter. napsal:

       Že bol Galileo Gelilei upálený na hranici som fakt netušil.Bol som presvedčený,že zomrel slepý a chorý prirodzenou smrťou,na starobu.

       To se mi líbí

      • Asfalt napsal:

       peter:
       Ano, upálili Bruna.

       To se mi líbí

      • Petr2 napsal:

       „Jinak ve vědě autority existují, záleží i v ní na mínění většiny (a někdy záleží i tom, co bychom rádi)“

       Máte samozřejmě pravdu, Asfalte, v tomhle i skoro všem ostatním, palec nahoru. 🙂

       V tomhle prostředí, kde vládnou „ubozí technici“ a jejich představy o Darwinovi, biologii, nebo humanitních vědách (hóóódně zvulgarizované mimochodem), se neprosadíte. Co čekat tam kde se „sere na (pa)vědu“ (za „pa“ označím pochopitelně to, co se mi nehodí, nebo zde spíš to, čemu nerozumím)?

       No a biologický determinismus – je dobře známo k jakému zatmění rozumu vedl..

       Pozdravujte naše génie, kteří se snaží zabodovat tím, že vám otlučou o hlavu překlep a ironicky vysvětlí rozdíl mezi Brunem a Galileem

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Hmmm…
       A co teda myslíte, Peter2, existují rasy nebo ne?
       To je totiž základ té diskuze.
       Když se vám nelíbí to „pa“, tak jak to vidíte?

       To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Ony existují humanitní vědy, například lékařství a pak pavědy, třeba sociologie (což nemá daleko k astrologii a podobným okultismům)

        To se mi líbí

      • anonymouse napsal:

       2 Asfalt.

       Reductio ad Hitlerum: na volbě mafiána nezáleží – je to tak jako tak jen proxy. Spíš jde o to, že tuto kartu vytahují obvykle diskutující ve stavu argumentační nouze. Diskuse pak buď skončí (v lepším případě), nebo se změní v pissing context – to podle úrovně diskutujících. Případně jsou přilákáni trollové.

       Pokud Vám tento typ argumentace vyhovuje – inu, proti gustu … 🙂

       Na zbytek odpověděl kchodl, přičemž lépe odpovědět snad ani nejde. Nemá smysl opakovat.

       To se mi líbí

      • oh napsal:

       Petře2, vybavuje se mi jisté období, kdy směřování sovětské biologie určoval jistý Trofim Lysenko většinou jednoho Stalina. Vzpomněl jsem si i na dobu, kdy naprostá většina věhlasných lékařů zastávala názor, že vzteklinu nelze léčit a podivný nápad jakéhosi chemika považovala za extrémně škodlivou pošetilost. Většina jaksi ve vědě nezaručuje pravdu a řídit se tím, co bychom rádi, bývá poměrně spolehlivý způsob, jak ze sebe veřejně udělat neschopného packala, i když často může nějaký čas trvat, než vaše packalství vejde ve známost.

       To se mi líbí

      • Petr2 napsal:

       OH,
       vaše příklady jsou správné (a dobře známé), ale nemají s věcí nic společného. Musíte polemizovat s tím, co Asfalt napsal a ne se svou představou.
       On neříkal, že většina má (VŽDY) pravdu, ale jen že na ní záleží. A hned v další větě připouští možné výjimky.
       Chtěl jsem ostatně jenom Asfalta varovat, že většina na tomto blogu není naladěna na nějakou jemnější diskusi (jak o tom svědčí i příspěvky, které se tu od rána objevily).
       Toť vše.

       To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Asfalt se první dopustil chyby, když přenesl biologické povídání o rasách do pofiderních sociologií. To, že „humanisté“ o rasách nehovoří ještě neznamená, že nejsou. Jsou a jde o to, aby zůstaly, protože každá rasa má své vlastní potřeby a svůj vlastní vývoj. Popírat to, je tím nejhorším rasismem všech dob.

        To se mi líbí

      • Petr2 napsal:

       On tvrdil, že rasy biologicky neexistují? Toho jsem si nevšiml.
       Že v hum. vědách působí ten pojem rozpaky je taky pravda ale důvod známe, je historický.

       Vaše mínění o pavědách jako je sociologie je směšné, ale to by nebylo na dnešní večer. Že k humanitním vědám patří lékařství – to jste mě rozesmál. Ale nechci vás ironizovat, chápu to spíš jako výsledek neschopnosti našeho technického školství.

       Myslím že mi to pro dnešek stačí 😦

       To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Fajn
        teď jste mi to nandal, bude se vám dobře usínat. Přečtěte si před spaním socioložku Rudou fenu a spěte sladce. Co tvrdil Asfalt je nepodstatné, protože on zamotal humanitní pochybnosti k biologii. Naprosto zbytečně a v podstatě blbě. Protože o to vůbec nešlo.

        To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Ptal jsem se málo konkrétně, nebo se mnou nemluvíte, Petře2?
       A Asfalt řekl-neřekl…
       Já jsem obyčejný buran z lidu, a víte, jak se tomu stylu, kdy někdo něco neřekl říká?
       Chytristika.
       Také takovým píšete……………

       To se mi líbí

      • peter. napsal:

       Asfalt:
       možno tento článok spôsobí,že svoje názory trochu prehodnotíte :
       http://www.stalose.com/item-24973-pre%C4%8Do-rasa-nie-je-soci%C3%A1lny-kon%C5%A1trukt

       To se mi líbí

      • anonymouse napsal:

       Petr2: „Chtěl jsem ostatně jenom Asfalta varovat, že většina na tomto blogu není naladěna na nějakou jemnější diskusi …“

       😀 😀 😀

       Parents Dedicate New College Safe Space In Honor Of Daughter Who Felt Weird In Class Once

       http://www.theonion.com/article/parents-dedicate-new-college-safe-space-honor-daug-50851

       To se mi líbí

    • oh napsal:

     Jistě, Asfalte, jsou i jiné hodnoty. Jen nějak nechápu, jak jich chcete dosahovat pomocí politické korektnosti a právních fikcí.
     A možná je už nejvyšší čas akceptovat, že jako jedinci jsme a zůstaneme různí a těšit se právě z té různosti. Právě různost nás, lidstvo jako celek, může obohacovat, zatímco snaha vtěsnat všechno do jedné standardní univerzální škatulky nás všechny degraduje na vzájemně zaměnitelné a snadno postradatelné bioroboty, bez ohledu na všechny Pakty o občanských a politických právech.
     Podstatnou součástí vědy je pochybnost a pokud tu pochybnost zakážete /vyloučíte třebas z důvodu politické korektnosti, nemáte už vědu, ale náboženství / ideologii. Nebo pavědu.

     To se mi líbí

  • Renard napsal:

   Ani já, Asfalte, asi dobře nerozumím tomu, o co vám jde. Měl bych se tedy spolu s panem Bavorem a mnoha přímo nejmenovanými cítit uražen, protože podle Vás patřím mezi ty, pro něž „je těžké pochopit analogii, natož nějakou abstrakci, a když není po jejich, chovají se jak pětiletí.“ Obvykle se urážet neneechám, ale tentokrát to přejdu a pokusím se o malou polemiku s Vašimi argumenty. Jen bych rád zdůraznil, že používání Wikipedie, zvláště té české, na argumentaci v oblastech sporných a ideologicky zatížených, připadá na oplátku naivní mně. Jsem opatrný i v případě, že tam hledám konkrétní údaje třeba z fyziky nebo matematiky, ale brát ji jako argument třeba v historii, zejména té nedávné, v politologii a podobných oblastech by mne nenapadlo ani ve snu.

   Za prvé mám pocit, že Vámi citované ustanovení Paktu o občanských a politických právech (čl. 2) je nesmyslné mimo kontext. Neříká totiž nic o tom, jak se ti jednotlivci na území státu dostali a co se rozumí pod pojmem jeho jurisdikce. Vzato do důsledků, třeba takový Daeš je podle toho v právu. Roztahuje se na území Sýrie, podléhá tedy její jurisdikci (i když si paralelně vytvořil vlastní), a proto je vláda prezidenta Asada povinna respektovat práva všech jeho jednotlivců bez jakéhokoliv rozlišení. Tedy i práva na sebeurčení podle čl. 1. Stejnou představu mají i mnozí migranti, přicházející dnes po statisících do států v Evropě a podléhajících tím pádem jejich jurisdikci. Pokud Vám to nepřipadá absurdní, tak asi diskuse nebude jednoduchá. Já jsem možná příliš jednoduchý na pochopení hloubky této abstrakce.

   Za druhé se mi zdá, že jste si vytvořil protivníka, proti němuž následně bojujete. Nevšiml jsem si totiž, že by ti, kdo nesouhlasí s přívalem nelegálních migrantů, používali rasistickou terminologii třeba na tzv. Syřany (z nichž, jak známo, řada pochází z Albánie, Pákistánu a dokonce z afrických zemí). Pojmy jsko islamista, potenciální terorista nebo – chcete-li – třeba kozomrd, jsou možná expresivní, ale vztahují se k místu původu, životnímu stylu, náboženství a kdovíčemu ještě, ale rozhodně ne k rase. Rasisty, popřípadě xenofoby (nebo jinými slovy, jejichž cílem je urazit) nazývají své odpůrce takzvaní sluníčkáři a jiní čulíci. Mimochodem, všimněte si rozdílu ve stylu slov, jimiž my, podle nich rasisté, xenofobové apod., titulujeme je. Nevím jak Vy, ale já na jedné straně cítím nenávist, zatímco na druhé jen pohrdání.

   Za třetí a poslední – skutečnost, že nějaký pojem je diskreditován, ve mně vyvolává jen útrpný úšklebek. Podle Vašeho přístupu bychom se totiž museli důsledně vyhýbat slovům jako pravda, láska, humanitární … a vlastně i spojení „lidská práva“.

   Vás osobně mám za odborníka a člověka přemýšlivého, a tak doufám, že jsem Vás nerozzlobil odlišným postojem a názorem, že tento Váš konkrétní příspěvek mi připadá „mimo mísu“.

   To se mi líbí

   • Asfalt napsal:

    Renarde,

    moje narážka: „Už vím, že pro některé zde je těžké pochopit analogii, natož nějakou abstrakci, a když není po jejich, chovají se jak pětiletí.“ patřila jen jednomu člověku zde a rozhodně se netýká Vás nebo Bavora, jehož jmenujete. Jde o člověka, kteřý zde psal, že mě nechce urazit, ale podařilo se mu to. S Vámi nebo někým jiným to nemá nic společného, Vy jste ke mně nikdy sprostý nebyl a přiznávám, že v mé citaci tak trochu jde o „osobní účty“ (jsem také jen člověk).

    Nepoužil jsem Wikipedi jako nějaký etalon pravdy, ale spíše jako důkaz pro svá tvrzení. Důkazy pak samozřejmě mohou být takové makové, pro i proti.
    To, co tvrdím, vyplývá z mých znalostí, které jsem nabyl vysokoškolským studiem humanitního oboru. Takto jsem byl vzdělán, s tímto názorem jsem se ztotožnil a tento názor zastávám.
    Nejsem hloupý, abych si myslel, že můj (ano, studiem převzatý) názor může být ten jediný. Mohou být jiné názory, ale ty prostě patří do jiného společenského prostředí (či režimu nebo jak to chcete nazvat). Pokud se tyto názory prosadí, bude uznávanou pravdou třeba něco jiného, ale dosud to tak myslím ještě není.
    Přitom prosím vemte na vědomí, že je rozdíl mezi přírodovědným a humanitním myšlením. Rozdílů je celá řada od různé logiky až po třeba prioritu formální pravdy (rovněž pro techniky naprosto nepochopitelná záležitost).

    Jurisdikce je oprávněnost k působnosti státní moci. Ta může být perzonální, teritoriální, věcná, terporální a funkční. Je vymezena zákonem a platí, že každý na území suveréna podléhá jeho monopolu moci, lhostejno, jak se jednotlivec na toto území dostal. Této moci samozřejmě podléhají migranti na nemohou mít žádný právní důvod se domnívat, že by tomu mělo být v jejich případě jinak. Mluvím o monopolu moci, kterou vykonává stát, a stát je legitimizován národem a jeho právem na sebeurčení, nikoli rasou.
    Právo na sebeurčení má jen a pouze národ, nikoliv národnost, rasa, etnikum, příslušníci Daeš (kteří nejsou národem – alespoň zatím jejich národ a potažmo státnost nikdo neuznal). Daeš jsou jen osoby soukromého práva, jež mají povinnost se podřídit monopolu státní moci suveréna území, na kterém se nachází.
    Snad jsem odpověděl dostatečně na Váš druhý odstavec.

    Nemyslím, že si vytvářím nějakého protivníka. Já jen oponuji něčemu, co mi připadá zbytečné, nemístné a taky z mého pohledu nevkusné (jistě, vkus je subjektivní kategorie). Důvody použití těchto přívlastků jsem se už pokusil vysvětlit.
    Ano, ti, kdo nesouhlasí s přívalem nelegálních migrantů (a já k nim rovněž patřím), snad doufám nepoužívají zatím rasistickou rerminologii. Ale pro nadužívání pojmu rasa platí to, co jsem uvedl v předchozím odstavci.
    Pokud se bráníme přílivu migrantů, pak nehájíme nějakou humanitně pochybnou rasu, ale svůj národní zájem (a nemluvím o nacismu, jak by mi podsunul Pehe). Mluvil bych proto o národu, nikoliv o rase. Mimochodem, když ta rasa dráždí dokonce i mě, pak si neumím představit, jak to musí cloumat (nebo mohlo by cloumat) třeba s někým jiným.

    K Vašemu předposlednímu odstavci sdělím, že jste asi přehlédl ty pragmatické důvody diskreditace rasy, jež byly uvedeny v původním příspěvku.

    Ne, za odlišný názor se nezlobím, naopak ho vítám, protože jen výměna názorů může být cenná. To však neplatí pro sprostotu (což se netýká Vás, jak jsem již uvedl). Jinak si ale nemyslím, že jsou mezi námi nějaké názorové rozdíly. Alespoň já Vašemu pohledu rozumím. Pokud nerozumíte Vy tomu mému, nepovažuji to za katastrofu.

    To se mi líbí

    • vittta napsal:

     To je podivný text, Asfalte.
     Sice píšete, že mohou být i jiné názory, ale v tom sdělení je nějak zakódovnáno, že sice mohou, ale jsou podřadné.
     Konkrétně píšete „. Pokud se tyto názory prosadí, bude uznávanou pravdou třeba něco jiného, ale dosud to tak myslím ještě není.“
     Jde mi o tu uznávanou pravdu, víte, tu pravdu uznáváte třeba vy a jiní, kteří jí vesměs nabyli na VŠ studiích, ale mám pocit, že většina občanů, s úplně stejnými teoretickými právy jako máte vy (ve smyslu ti, co uznávají tu „pravdu“) tuto „pravdu“ nejen neuznává, ale leckdy přímo odmítá.
     Připadá mi ješitné mluvit o uznávané pravdě, kterou uznává jen menšina, která navíc čím dál více kriminalizuje a leckdy doslova terorizuje většinu, onu pravdu neuznávající.
     Nacisty a komunisty ve svých dobrých dobách podporovala většina občanů, vy se od nich lišíte tím, že pomalu zavádíte stejné represe, ale podporujete jen sami sebe.
     Pak píšete o jurisdikci a jiných věcech s ní souvisejících, a píšte to složitě a vyznívá to tak, že zákon a smrt jsou pojmy, které neznají alternativy.
     Jenže jak smrt je smrt a vše živé zemře, tak zákon je naopak křehký a nestabilní, a vymýšlí ho ti, kteří jeho prostřednictvím vládnou, nebo ho minimálně křiví.
     A tak se stalo třeba, že v Mnichově se podepsal dokument, který popíral všechny zákony v té věci, do té doby platné, a jediný, kdo u toho plakal, bylo 8 000 000 nešťastných lidí uprostřed Evropy, a nikdo, NIKDO by si na to nevzpoměl, kdyby sami nedostali záhy podobnou medicínu.
     Tím chci říci, že pokud se někdo odvolává na nějaký zákon, např. o azylu a slučování rodin, pak to není proto, že zákon je zákon a nedá se s tím nic dělat, ale proto, že s tím nikdo nic dělat nechce, alespoň ne ti, co něco dělat mohli.
     A to je věc, která stojí nejméně za zamyšlení.

     To se mi líbí

     • Asfalt napsal:

      Pravda je subjektivní a objektivní. Subjektivní je ta Vaše nebo moje, objektivní ta, co existuje nezávisle na našem vědomí. Věchny naše pravdy jsou více méně subjektivní, objektivní pravda je víceméně nepoznatelná. Např. myslýme si, že teorie relativity je pravdou. Fyzici ji sice prokázali experimenty, ale zda skutečně jde o absolutní objektivní pravdu, nikdo vědět nemůže. Za pravdu je považováno to, co vědecká komunita za pravdu prohlásila. Jde svým způsobem o subjektivní pravdu naší doby. Stejně tak bylo kdysi uznávanou a jistě i pokázanou pravdou, že Zem je placatá. Tato pravda již zapadla v prachu dějin jako mnéhé další. Zda stejný osud čeká i na teorii relativity, dnes nikdo vědět nemůže.
      V právu je to dnes jasné, pravdou je zákon, na kterém se usnese většina v Parlamentu.

      Moje pravda, kterou se tu snažím vysvětlit, spočívá jen a pouze v tom, že humanitní směry mají být rasově neutrální. Nejde o operand binární logiky, ale o zásadu hodnotové logiky, jež je uznávána naší době a prostoru. Neřekl bych, že zrovna nějak moc přímo se problém týká nějaké kriminalizace, o které mluvíte. Jistě však, rasové dělení může být prekurzorem rasové nesnášenlivosti a již podněcování k ní je trestné.

      „…zákon a smrt jsou pojmy, které neznají alternativy.“
      Ano, zákon je dogma, o kterém se nepochybuje. Souvisí to i se vztahem materiální a formální pravdy, o kterém jsem se již zmínil. Nepochybné dogma znamená, že pokud zákon řekne, že tráva je fialová, pak je tráva fialovou, i kdyby všichni věděli, že tráva je zelenou. Chápu, že tomu nebudete rozumět, ale jiným způsobem se desetimiliony lidí ve státě uřídit nedají.
      Ano, musí být snahou, aby materiální a formální pravda byly ve shodě. Pokud ale nejsou, formální pravda má přednost (v přírodních vědách je to naopak).
      Pokud zákon nařídí zákaz dýchání, pak bude plati zákaz dýchání. Jistě, dodržován takový zákon nebude (půjde o obsolentní zákon), ale platným bude, dokud ho opět většina nezruší.

      To se mi líbí

      • anonymouse napsal:

       Za pravdu je považováno to, co vědecká komunita za pravdu prohlásila.

       Nesmysl. Vědci nevyhlašují pravdy. Kdyby to dělali, nebyli by to vědci, ale ideologové.

       Věda se zabývá formulováním vědeckých teorií. Ty musí být testovatelné a nesmí být v rozporu s pozorováními. Pokud je teorie v rozporu s pozorováními, je buď opravena (doplněna, pokud nejde o fundamentální rozpor), nebo prohlášena za neplatnou. Definitivní (absolutní objektivní) pravdy neexistují.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Ano, tomu rozumí jen právníci a soudci.
       Na to musí být žaludek, odsoudit nevinného jen proto, že je takový zákon, nebo propustit vinného aby dál páchal své zločiny, jen proto, že je takový zákon.
       A pak řeknou : To my ne, takový je zákon.
       No a dneska se tak děje zrovna v souvislosti s uprchlíky, i když je fakt, že znásilňování v uprchlických táborech nebo třeba napadání a ničení kamionů leckdy těm samým lidem nevadí, i když zákon i zde hovoří jasně.
       Z toho vyplývá, že na práci kohokoliv, kdo se zabývá zákony musí být jen ten žaludek, to je jediný a hlavní požadavek.

       To se mi líbí

      • Asfalt napsal:

       anonymouse:

       Vědci sice nejsou ideologové, ale jsou to taky jen lidi. I věda je pak záležitost společenská se vším, co k tomu patří Jistě, v exaktních vědách je více toho objektivního prvku než subjektivního, ale to neznamená, že tam není.
       Ano, absolutní pravdy neexistují.

       vitta:

       Přeháníte, ale už o tom nechci mluvit.

       To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       Přečetěte si něco o filosofii a metodice vědy, pak zjistíte, jak se fatálně mýlíte.

       Předně, věda nehledá pravdu. To je asi pro Vás překvápko. Věda hledá vysvětlení. Teorie. Ty se považují za platné, dokud není experimentem prokázán opak. Slyšel jste vůbec někdy o Popperovi ? O falzifikovatelnosti ? O indeteminismu ? Zdá se mi, že Vás to minulo.

       O platnosti/neplatnosti teorie nerozhoduje, kolik a jak postavených šašků se domnívá, že je to „pravda“, ale pouze a jedině experiment.

       My vědci víme, že teorie relativity není pravdivá. Prokazatelně. Protože totiž jsou jisté experimenty, které teorie relativity nedokáže vysvětlit a výpočty nesouhlasí s experimentem. Teroie relativity nicméně platí v určitém rozsahu hodnot a případů – proto je to prokázaná a testovatelná teorie. To samé Newtonovy zákony, ty platí v menších rychlostech, zjednodušeně řečeno. Také nejsou pravdivé – v oblastech relativistických rychlostí, dokonce víme jak nejsou pravdivé – díky teorii relativity.

       Máte v tom prostě totální guláš.

       Sociologie měla být věda o lidech, o lidské společnosti. Víceméně je to průřezová věda, protože se týká všech aspektů člověka. A člověk má rasu – fyzicky, duševně. Genotyp, fenotyp, (memotyp).
       Takže sociologie pomíjející rasu bude zákonitě poněkud bláznivá disciplína, která se vědou nemá vůbec nic společného.

       Slovy rasově neutrální se původně myslelo to, že sociologie byla nestranná a žádné rase nenadržovala, snažila se být objektivní. Nikoliv že rasu prostě vyškrtnete a budete dělat, že nic takového neexistuje. Jako se to děje dnes.

       To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       Ještě jednou, protože Asfalte, Vy neuvěřitelně plácáte:
       „Za pravdu je považováno to, co vědecká komunita za pravdu prohlásila. Jde svým způsobem o subjektivní pravdu naší doby“ – to je šílený žvást.
       Ve vědě se nerozhoduje koncensem, ani tím, kdo má větší „vědecký“ vliv, jak se domníváte. Pak to totiž není věda. Neslyšel jste nikdy o Einsteinovi, kterému nacističtí idioti poslali dopis, že „většina německých vědců se shodla, že teorie relativity je chybná“ a Einstein na to řekl: „Proč většina ? Stačil by jeden, kdyby neplatila (tj. nebyla v souladu s experimentem)“.
       Jelikož všechny tyhle věci nevíte, měl byste na své vysoké škole požádat o vrácení školného – pokud tedy nejste akademicky vzdělaný rekreolog nebo něco podobného.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Nepřeháním, Asfalte, ale naprosto doslovně reaguji na vaš argument, že o zákonu se nepochybuje.
       Já o něm totiž klidně pochybovat mohu a myslím, že jsem k tomu jako občan oprávněn.
       Pokud nějaký zákon bude tvrdit, že je tráfa fialová, a já o tom nebudu pochybovat, pak nejsem občan, ale nesvéprávný debil!
       A pokud někdo bude ten zákon striktně naplňovat, mohu se tomu dokonce podle ústavy bránit, i když neznám přesně znění toho příslušného odstavce.

       To se mi líbí

      • "etnolog" napsal:

       Teď jste řekl dost v jednom textu rozporuplnou řeč, teorie relativity, již dávno není „teorie“, jak třeba teorie beztřídní společnosti, ale dávno holá skutečnost. Kdyby se jen považovala za teorii, a ne za skutečnost, nebyly by GPS a jiné věci, kdyby se nepoužívaly její výpočy, tak můžete GPS zahodit, i celou geodezi)i místo v ČR byste měl souřadnice odpovídající v Biskajském zálivu, je to jen historický název, a navíc, v čem si protiřečíte, že zpochybňujete její možnou univerzálnost, každý den je dokazováno, pozoováním, že to je záležitost dalého dosahu,takže se dokazuje „sama“ čili univezálně přes celý vesmír, podobně jako gravitace, ale to bez znalostí vyšší matematiky humanisti nepochopí.
       A je mnohokrát i z nejvzdálenějších končin doložená.
       Prostě, kdio ji zpochybňuje, tak si lže sám sobě, veškerá navigace se bez ní neobejde, a nelze ji ignoovat, tak jistě, asi ji ignorovat je něco podobného, jako třeba domnívat se, že auto s abs nepodlehne smyku.
       To chce učit se a matika není pro každého, hlavně humanisti jsou rádi, že se s ní nepotkávají ale její výdobytky tak rádi užívají.
       Takže milý pane, máte v tom mezery, fyzici si nic nemyslí ani se nedomnívají, ale celá průmyslová odvětví ji již dávno používají v praxi. Kdyby to byla jen plytká teorie, nepoužívala by se v průmyslové výrobě. Takže ještě jednou GPS ji používá a není to žádný experiment, ale průmyslově vyráběný přístroj , který se bez ní neobejde. Ani dnešní geodezie, ale nemá smysl se bavit s lidmi odmítajícími či neschopnými porozumět matice
       Je stejně tak prokázaná, jako třeba gravitace, ale věřit jí nemusíte, ale ti co skáčí s nuselského mostu tak ji nezpochybňují, nedomnívajíse, že skáčí do peřin.

       To se mi líbí

    • Hudec napsal:

     Jedné věci určitě nerozumím, a to:
     „Rozdílů je celá řada od různé logiky až po třeba prioritu formální pravdy“.
     V mládí jsem se logikou trochu zabýval vzhledem ke studijnímu oboru, ale nechápu vás. Máte na mysli různou logiku jako třeba různou geometrii (Euklidovskou/neueklidovskou)?
     Pokud ano, pak ovšem musíte vyslovit nějaké zcela nové axiomy té své „nové logiky“ nebo vůbec nějaký její nějaký nový prostor. Mimolidský?
     Netajím se tím, že takové nové pojetí logiky, „pro techniky naprosto nepochopitelné“, je mi záhadou.
     Máte na mysli nějaký úplně nový „čtvrtý“ logický prostor?
     No nazdar, tedy…
     Nebo jak? Dosavadní logika neplatí a budujeme logiku novou?

     To se mi líbí

     • Janika napsal:

      Vím o logice časové a logice prostorové. Obtížné k pochopení, na internetu to nehledejte.

      To se mi líbí

     • kchodl napsal:

      Coby ubohému „technikovi“ – tak říkají exaktním vědcům všichni ti „lepší humanitně vzdělaní lidé“ – mě zůstaly výšiny páně Asfaltových kognitivních procesů poněkud enigmatické až mysteriózní – Fagana tady nemáme, ten by to napsal jistě leště lépe (a připojil by Freudovský rozbor, výklad snů, studii o mém neutěšeném dětství, studii o mém zajisté zastaralém rezavém bazarovém automobilu, několik citátů a spisek slovutného německého profesora na téma rozmnožování chroustů).

      Nešťastník Asfalt totiž míchá dohromady jablka a hrušky přímo mixérem v režimu turbo. Jak se říká, nikdy se nebavte o rozumu s právníkem. To je jako pokoušet se běžet v hlubokém bahně. Podle několika příznaků podezírám Asfalta, že je právník, jelikož vynáší apriorní soudy o věcech, o kterých nemá nejmenší ponětí, zato velmi autoritativně.

      Logiku dokáže zkombinovat s „prioritou formální pravdy“, což je ryze právnický termín, nemající s logikou (ani pravdou) vůbec nic společného. Jde o zásadu, uplatňovanou ve „sporných řízeních“. Je to zkráceně a zjednodušeně postup, kdy se soud spokojí s tím, co o věci již je formálně zjištěno – tedy je třeba ve spise, ale už se nepátrá po „materiální pravdě“, tedy co se opravdu do detailu stalo. Je to zásada ze stejné kategorie jako třeba známá „in dubio res“.

      Nemá to nic společného s logikou, ať už mluvíme o výrokové (matematické) logice, sylogistické logice, modální logice, temporální logice, … v kybernetice pak třeba binární logice, fuzzy logice, …

      Paní Janika zřejmě myslela onou časovou logikou onu logiku temporální. No dobře, je to významově to samé – ale není, protože „temporální logika“ je terminus technikus, kdežto „časová logika“ neznamená nic.

      Myslím, že záhada podivné Asfaltovy věty je vyřešena. Je to blábol.

      To se mi líbí

   • vittta napsal:

    To jste napsal móc hezky, Renarde, o té nenávisti a tom pohrdání.
    I když musím uznat, že se nějak pomalu sunu od toho pohrdání také k té nenávisti.
    Snad mě lehce může omluvit to, že jsem si s tou nenávistí nezačal…..

    To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   A co tím chtěl básník říci ?

   Připadá mi to jako skrytá výhrůžka panu Bavorovi, pěkně sviňsky formulovaná krysím stylem „já nic já muzikant“. Tedy „příště držte hubu a nic se vám nestane“. Když tedy pominu stejně půvabně „skryté“ urážky – to se mi zdá až faganovité a velmi žlučovité.

   To Vaše rozdělování na nepřijatelný rasismus v humanitní pavědě a mlčky trpěný v exaktní vědě, to je legrace největší. „Rasový realismus“, to jsem málem upadl pod stůl. To jste vymyslel sám nebo to odněkud pochází ? Je to kodifikovaný terminus technikus ? Rád bych znal pramen, možná tam bude i něco o rasovém symbolismu, rasovém modernismu, rasovém existencialismu, například.
   🙂

   S tímhle dělením mi připomínáte afghánské kozomrdy, kteří jsou schopni upálit člověka za koukání na televizi, jelikož dálkové zobrazování lidských bytostí Alláh zakazuje, ale s klidem používají televizní CCTV kameru a monitor na dálkový odpal nastražené nálože nebo řízení protitankové rakety. Je zakázáno cokoliv, o čem se nepíše v Koránu nebo v hadísech, ale AK47 a RPG7 jsou přesto „in“. Neměli by mít správní džihádisté jen dýky, meče a oštěpy ?

   Takže už to mám: máte názory jako talibanec. Takové dvojkolejné myšlení mě prostě fascinuje. Doublethink, nic jiného. S tímhle se budete cítit v jakékoliv totalitě jako ryba ve vodě.

   Doufám, že jste schopen pochopit analogii a abstrakci: neberte to doslova, neznamená to, že Vás bude někdo okamžitě humanitárně bombardovat z dronu. Ale znáte to, nakonec to sám píšete panu Bavorovi: „víte, že na světě jsou i pitomci“.

   To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Pročetl jsem celé vlákno. A co mi zůstalo jako pro mě podstatné? Toto, cituji :
   “ …Pokud se bráníme přílivu migrantů, pak nehájíme nějakou humanitně pochybnou rasu, ale svůj národní zájem (a nemluvím o nacismu, jak by mi podsunul Pehe). Mluvil bych proto o národu, nikoliv o rase. …“.
   Já bych ještě raděj mluvil o státu, ne o národu či dokonce rase. Český stá, ČR, se má bránit a ubránit (jinak je nám státnost k ničemu) přílivu migrantů, o které většinově jeho občané nestojí, rasa nerasa, národ nenárod.

   To se mi líbí

 9. kopelman napsal:

  Pěstování endemitů mělo vždy hodně nadšenců. Vyžaduje ovšem trpělivost, zvlášť u takové potvory, jakou je člověk. Proto nějakých sto let v pěstování člověka nic neznamená a jde jen o zlomek pěstitelské sezóny. Říká se, že dobrý obrázek dokáže sdělit víc než tisíc slov. Dovolím si odkázat na jeden takový, který dává do souvislostí, proč teď Hollande lítá jak hadr na holi, proč USA cvičily teroristy z ISIS v Jordánsku a mnoho dalších proč. Věřím, že nadšence do lidských endemitů potěší.

  To se mi líbí

  • jaa napsal:

   Ono je docela možné že ty bývalé koloniální země, jaksi taksi na své triko neumí. Akorát Nizození se ch\tilo drog,, jináě zavin. Proto taky ta snaha zavést znovu kolonie , nebo alespoň pod jejich správu… Viz voda v Lynii a koneckonců u i nás… jo frantíci…

   To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Mám pocit, že paleontológovia v tom začínajú mať hokej.

   To se mi líbí

   • Strejda Olin napsal:

    Mám stejný dojem. Projel jsem na toto téma (rasy, rody, původ člověka, vývoj člověka ap.) internet a mrknul se na iks článků, definic, názorů, významů a teorií. Co autor, to jiný názor, často si protiřečí, různé teorie a pojmosloví.
    Jestli jsem správně pochopil, tak předci člověka se vyvinuli v Africe, nejméně ve dvou etapách někteří z nich odešli do Evropy, různě se vyvíjeli, zanikali, křížili mezi sebou atd. Zásadní a určující pro vývoj člověka byly přírodní a klimatické podmínky, se kterými musel bojovat, naučit se přežít, chránit se. Tu více, tu méně a jinde to zřejmě ani nebylo nutné, protože podmínky byly ideální (teplo a dostatek potravy).
    Živočišný druh člověk moudrý (moderní) má několik ras, které si jsou jako druh rovné, ale nejsou stejné. Nelze však z toho vyvozovat, že některé rasy jsou hodnotnější a nadřazené a mají právo se k ostatním chovat násilnicky a diskriminačně. Současně je nesprávné si nalhávat, že soužití lidí různých ras v jednom prostoru je bezproblémové a já si myslím, že dokonce nemožné.

    To se mi líbí

    • strejda napsal:

     Máte pravdu, to nastudování stálo za to. Lidé jsou si rovni, jsou si velmi podobni. Vycházejí z jednoho kořene. To znamená, že v současné době je nejpodstatnější jejich tisíciletý vývoj v reálném prostředí. Tam se adaptovali po všech stránkách do pro život nejvhodnější podoby.
     Z toho vyplývá, že multikulturní teorie není vadná, ale je špatně aplikovaná. Vietnamci se v české populaci „rozpustí“ za tři generace. Jiným to bude trvat deset generací a ještě jiným i více. Splynutí a tím i vzájemné obohacení je možné jen v určitých kvantech. Jakmile se překročí kritická hranice, egalizování se zastaví a někdy i zvrátí. Ideální je přímé míšení, nikoli pouhá adaptace. Znám několik velmi vzdělaných a moudrých lidí, i můj lékař je takový, kteří jsou po otci černí, ale výchovou a mentalitou – po mamince – jsou Češi jako poleno.
     Konec konců Tomio Okamura, Korejec dotčený Japonskem a poloviční Čech, je podobným příkladem.
     Míšení musí být přirozené, pak má během času úspěchy. Vidíme to na latinské Americe, Mulati, mestici, zambové. A další směsi. Pokud je nucené, vede to ke katastrofám.
     Miluji svíčkovou, ale nikdy si nedám dvojitou porci nebo dokonce plný hrnec. A tak by to mělo být i s míšením a soužitím. Střídmost.

     To se mi líbí

    • NavajaMM napsal:

     Dnes je to vo vede, strejdo Oline, rovnaké ako v TV. Už im nejde v prvom rade o vedeckú pravdu, ale o citácie (sledovanosť), t.j. prachy.

     To se mi líbí

 10. peter. napsal:

  Pravdepodobne všetci tu diskutujúci majú prečítanú prácu P.Bakaláře-Tabu v sociálních vědách.
  Preto sa v tomto príspevku nechcem na ňu odvolávať,skôr ma zaujímali reakcie odbornej verejnosti a recenzie na túto knihu.Bakalář o tom napísal ďalšiu prácu,ktorú nazval “ Pŕíbeh Tabu v sociálních vědách“ a v nej,myslím si že poctivým spôsobom uverejňuje jak negatívne ohlasy,ktoré autor hneď komentuje,tak aj pozitívne recenzie od uznávaných vedcov a autorov prác s touto tematikou.Musím napísať,že ma presvedčili skôr tie recenzie,ktoré hovorili o práci P.Bakaláře pozitívne.Len ma zaujíma a obraciam sa preto na „Asfalta“ s otázkou: K čomu slúži tá tzv.politická korektnosť,prečo je dôležité utajovať zjavné pravdy a ako to môže poslúžiť tím,kvôli ktorím sa „politická korektnosť“ zaviedla? Veď takýto prístup k pálčivým otázkam marginalizovaných menšín im môže skôr uškodiť ako pomôcť.Predstierať,že správanie sa napr.Rómov je také isté ako správanie sa majority,utajovanie všeobecne známych skutočností o spôsobe života väčšiny z nich, len odsúva riešenie tohoto problému,ktorý tu zjavne existuje a naviac to vzbudzuje v majorite nedôvera a negatívne emócie.V čom teda spočíva zmysel toho,že síce budeme uznávať ,že z hľadiska prírodovedcov ľudské rasy reálne existujú, ale pri tom jedným dychom budeme tvrdiť,že z humanitárneho hľadiska to nie je pravda?Čoho sa bojíte?Je za tým len obava z narastajúceho antisemitizmu alebo aj niečo iné?Ja som celý život pracoval ako veterinár a myslím,že o genetike,plemenách a o plemenárskej práci niečo viem.Tak sa mi prieči ak by niekto začal tvrdiť,že síce existujú teplokrvné aj chladnokrvné kone, ale všetko sú to kone a všetky majú rovnaké predpoklady a schopnosti pracovne sa uplatniť v rovnakých činnostiach.

  To se mi líbí

  • Strejda Olin napsal:

   +1
   S politickou korektností začali Američané.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%A1_korektnost

   To se mi líbí

  • Asfalt napsal:

   „K čomu slúži tá tzv.politická korektnosť,prečo je dôležité utajovať zjavné pravdy a ako to môže poslúžiť tím,kvôli ktorím sa „politická korektnosť“ zaviedla? “
   Nevím, nejsem politik.

   „V čom teda spočíva zmysel toho,že síce budeme uznávať ,že z hľadiska prírodovedcov ľudské rasy reálne existujú, ale pri tom jedným dychom budeme tvrdiť,že z humanitárneho hľadiska to nie je pravda?“
   Bylo to zde probíráno už z různých stran. Nevím, jak už to říci lépe. Preskripce není deskripce. Každé řešení má to, čemu matematici říkají okrajové podmínky či jak. Znamená to, že výsledek platí jen v tom a tom oboru platnosti. Určitý integrál má výsledek platný odsud pocut, dál ne. Závěr tvrdící existenci rasy platí v definičním oboru přírodních věd, dál ne.
   Rasa je definována čistě biologickými prvky, jak proboha, tyto biologické prvky chcete napasovat třeba do práva, pane????? To mi teda vysvětlete! Právními subjekty jsou fyzické osoby a právnické osoby. Nikoliv fyzické osoby s placatýma ušima, fyzické osoby s kulatýma ušima a právnické osoby. Právo nezná placaté uši, proto nemůže znát ani rasu, když je rasa definována čistě biologickým prvkem.
   Stejně tak jako biologie nezná právnickou osobu, která je pouhou právní fikcí, právo nezná rasu. Nikdy by mne pak nenapadlo tvrdit, že biologové lžou, když existenci právnických osob popírají, přestože v právu zjevně existují.

   Prosívás pěkně, je to opravdu tak těžké pochopit?

   To se mi líbí

   • NavajaMM napsal:

    Páni, prepáčte, že sa vám do toho miešam, ale hovoríte mimobežne. Jeden o voze, druhý o koze a pritom máte obaja svojim spôsobom pravdu.
    K Petrovi by som dodal ešte toľko, že tá „politická korektnosť“ škodí samotnému subjektu (napr. Rómom), lebo celkom neguje ich vlastný pohľad na seba a na svet. Ako keby sme my (biela populácia) tento svet stvorili a vedeli o ňom všetko.

    To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Asfalte
    ale to vy jste do biologie zatáhl humanismus. Z hlediska biologie prostě ty rasy jsou, ať si sociologie a právo říká co chce. Čili jsme se tu celou dobu bavili s prominutím o hovně.

    To se mi líbí

   • peter. napsal:

    Právo nepozná rasu?A ako to potom je keď trestný zákoník obsahuje zákon o hanobení rasy,náboženstva….. atď.? Ak sa takýto skutok stane,nasledujú všetky úkony ktoré právo vyžaduje a končí to súdom,ktorý dotyčného odsúdi((alebo neodsúdi)na základe uvedeného zákona.Takže právo musí poznať rasu.Sociológia rasy pozná tiež ako to vyplýva z reakcií sociológov na spomínanú Bakalářovu knihu.A psychológia ktorá patrí k humanitným vedám definuje tak isto rasy.Tak ktoré humanitné vedy napoznajú rasu?

    To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Nezapomeňte to napsat Jiřímu Jírovcovi. Ten totiž tvrdí, že černoši v USA jsou za identické trestné činy trestáni přísněji, než běloši. Rasista vošklivej.

    To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Nedivte se, Asfalte. Vy totiž stejně jako minule načnete všechno nějakou poznámkou o nepřípustnosti zohlednění „rasy“ – a opravdu se tím nemyslí nic nacistického, ale prostě genetická, kulturní, … odlišnost jednotlivých lidských rodů, skupin, … – v rámci humanitních i exaktních věd.

    Načež jste už minule doufám pochopil, že to je pitomost, protože například v medicíně se černoši musí léčit jinak než běloši – u některých chorob – nebo jsou k nějakým diagnózám více profilovaní. Takže jste to akceptoval u exaktních věd, což je s přihmouřením oka medicína.

    Ale nadále to odmítáte třeba v sociologii. A když jste utloukán argumenty, najednou z ničeho nic začnete mluvit o právu, ve kterém se „schováte“. Přtom o právu nebyla od začátku vůbec řeč – navíc právo není věda, je to právo. OK, sice existuje cosi jako „právní věda“, ale to je docela něco jiného.

    Pochopte, že právní zákonitosti a pravidla ve vědě neplatí. Jde o úplně nesouvisející oblasti. Možná se v pár bodech a hlediscích stýkají, ale to je okrajová záležitost.

    To pak není divu, že si nerozumíme. Chápu doufám, co se snažíte říci: že právo musí být rasově, nábožensky, kulturně, … nestranné. Ať je někdo bílý, žlutý, černý, zelený nebo modrý, zákony pro něj platí stejně – to je jedna ze základních zásad, rovnost před zákonem. Ano, to nikdo přece nerozporuje, v tom se „dobýváte do otevřených dveří“.

    Chápu, že nechcete mít v právním spisu rasu – aby nedocházelo k ovlivnění, protože lidé jsou jen lidé a mají předsudky, které by z hlediska práva mít neměli – jenže to samé nemůžete chtít třeba po lékaři, protože ten pokud tam nebude mít napsané, že se jedná o černocha, ho může jedním předpisem na lék proti vysokému tlaku zabít. A takových věcí je mnohem více, než ve své právní omezenosti – každý odborník je omezený – vůbec tušíte.

    To se mi líbí

 11. K-k. napsal:

  OT: Pane Bavore, pošta…

  To se mi líbí

 12. vonrammstein napsal:

  http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/388157-pri-strelbe-v-kalifornii-14-mrtvych-unikaji-mozna-tri-utocnici.html

  Ty střelce už snad posílá Obama, aby si to omezení zbraní vynutil. To není normální.

  To se mi líbí

 13. vittta napsal:

  Asfalte, pořád se mi honí hlavou Vaše- a ten výraz považuji za správný- zaslepenost.
  Už dávno mě napadlo, že se nehodím pro funkci soudce, protože některé věci bych prostě nedokázal, a když, pak jako soudce Óoka z jedné pohádky, která mi utkvěla v paměti tak, že při podobné situaci ten příměr používám.
  Zde máte návod, jak na to:
  To našel jeden prostý občan v lese starce, a žaloval u soudce Óoky, že je nelidské, aby někdo odvezl do lesa starce, a nechal ho tam zemřít.
  Ukázalo se, že to byl otec jednoho boháče, který pravil toto:
  Ještě loni otec jakž takž byl k něčemu, ale letos je z něj více škody, jak užitku, tak jsem ho naložil a odvezl do lesa.
  ŽÁDNÝ ZÁKON MI TO NEZAKAZUJE.
  Óoka se zamyslel, a pozval zúčastněné na druhý den s tím, že boháč má vzít sebou svého syna.
  Pak řekl:
  Je skutečně pravda, že zákon nic takového nezakazuje (při čemž se obyčejný občan pořádně rozčílil) a tedy rozhodl takto:
  Každý může nepotřebného starce odhodit do lesa, ale musí ho tam dopravit v ebenových nosítkách, polstrovaných hedvábím a vykládaných stříbrem.
  Tu se boháč vyděsil a vykřikl, že taková nosítka jsou nesmírně nákladná.
  Soudce mu ale vysvětlil, že v jeho rodině se taková nosítka vyplatí, protože je rozhodně bude potřebovat jeho syn, který hnedle vzrušeně vykřikl:
  Kdy, pane, kdy?
  Co si to dovoluješ, nevděčníku, zařval otec-a pak všechno pochopil a dobře to dopadlo.
  Ne vždy ale v praxi každý něco tak rychle pochopí, a tak jsou nákladná ebenová nosítka dobrý způsob, jak neporušit zákon, ale silně ztížit jeho praktické naplnění.

  To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   vittto, znám skoro stejný příběh, ovšem poněkud … japonský.

   V této verzi to začalo stejně, ale druhý den pokračovalo jinak. Nechat staré nemohoucí rodiče v lese zemřít hlady a zimou sice žádný zákon nezakazoval, ale krmit lovnou zvěř lenního pána lidským masem byl těžký zločin, trestaný useknutím hlavy a propadnutím majetku. Jelikož šlo pouze o zločin ve stádiu pokusu, soudce se spokojil jen s hlavou onoho boháče. Starý pán se vrátil domů a protože ho vnuk měl na rozdíl od svého otce rád, žili spolu šťastně až do smrti.

   Japonské poučení z této miniatury je takové, že právo je gumové a dá se uplatnit téměř libovolně, když je chuť a vůle.

   To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Co asi jednou budou dávat naši potomci za poučení z naší doby?
    Co je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi?
    To už tady vlastně bylo, sakra—a už je tu tu zas.
    Vždycky se najde dost ochotných, kteří jovovi dovolují, a volovi ne, a mluví u toho o nezpochybnitelnosti zákona.
    Ta moje pohádka je také japonská.
    Z toho vyplývá, že tam měli dost divné zvyky….

    To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     Jo, to je vždycky. Proto se rozumný člověk drží od těch „dost ochotných“ tak daleko, jak jen může.

     Japonci jsou vůbec divní, jaksi všeobecně. Ale současně v mnoha věcech neuvěřitelně skvělí. Je to opravdu jiná kultura, od základu. Řeší spoustu věcí úplně jinak než my.

     To se mi líbí

 14. NavajaMM napsal:

  Pekný príbeh.

  To se mi líbí

 15. Asfalt napsal:

  Petr2:
  Díky Petře.
  Hodně se tady změnilo. Dříve tu byli lidé, kteří něco věděli a jimž šlo o diskuzi. Ti zmizli a začínám mít dojem, že možná z důvodu příchodu jiných. Serioznost a názorovou výměnu nahradilo sprosťáctví a další problémy.

  To se mi líbí

  • anonymouse napsal:

   „Dříve tu byli lidé, kteří něco věděli a jimž šlo o diskuzi.“

   Pokud někdo prohlásí, že při vytváření/formulaci vědeckých teorií hraje roli (jakoukoliv!) názor většiny, určitě nejde o člověka, který „něco ví“ o vědeckých metodách, a pravděpodobně i o vědě vůbec.

   To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Je vaší chybou Asfalte, že si o sobě mnoho myslíte a o druhých naopak málo.
   Asi nevíte, že mnohdy jedna věta řekne a znamená víc než sáhodlouhé odněkud opsané či pracně sesmolené tvrzení.
   Nevíte zrovna tak, že ne každý má čas a chuť sáhodlouze rozebírat něco, co zasahuje jen úzký okruh čtenářů a co zajímá okruh ještě menší.
   Nevíte, že existují témata pro život podstatná a témata nepodstatná.
   Nevíte, že „sprosťáctví“ může být ne projevem vadného charakteru, ale někdy i projevem zoufalství z nepochopitelné tuposti protivníka.
   Hlasité přemýšlení o druhých, ne o diskutované záležitosti, není dobrou vizitkou. Začněte u sebe.

   To se mi líbí

  • Petr2 napsal:

   Asfalte, ten pokles úrovně, který zminujete vidím taky. Ačkoliv si tu čtu jen občas, postrádám tu některá „dobrá jména“ z dřívějška.

   Je to škoda, ale asi nevyhnutelné, dobré věci obvykle nevydrží

   To se mi líbí

 16. Asfalt napsal:

  Bavor V. napsal:
  2.12.2015 (21:46)
  Asfalte
  ale to vy jste do biologie zatáhl humanismus. Z hlediska biologie prostě ty rasy jsou, ať si sociologie a právo říká co chce. Čili jsme se tu celou dobu bavili s prominutím o hovně.

  Do jaké biologie, Bavore? Vy ji ve svém článku někde vidíte? Já tedy ne. Vy jste nepodal žádné pojednání z biologie, ale čistě humanitní uvahu. Já pak tvrdím a vzdy jsem jen tvrdil, že do takových úvah rasy nepatří. Jak je to v biologii nevím, vím jen, že tam jsou rasy popsány, ale i tak se o ně vedou spory.
  Nemyslím si, že v daném problému jde jen tak o „hovno“.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Asfalte
   veškerý popis článku vychází z pouhých biologických vlivů. Vliv životního prostředí je prostě biologický fakt. Biologickým zákonům podléhá téměř vše, a to, že ten biologický základ celé úvahy nevidíte (nebo snad nechcete vidět), to je váš osobní problém. Mne nějaká sociologie, zejména presentovaná Rudými fenami, nic neříká, tam se neorientuji. Ale biologicky ty rasy jsou a jejich vývoj s ohledem na životní prostředí je prostě nepopiratelný. To ale neznamená, že nějakou rasu zavrhuji, potlačuji či preferuji. Top by bylo rasistické. Teorie ras z hlediska biologie je neoddiskutovatelná. Nebo si snad myslíte, že lední medvěd a baribal jsou totéž?

   To se mi líbí

 17. Asfalt napsal:

  peter. napsal:
  2.12.2015 (22:14)
  8 1
  Právo nepozná rasu?A ako to potom je keď trestný zákoník obsahuje zákon o hanobení rasy,náboženstva….. atď.? Ak sa takýto skutok stane,nasledujú všetky úkony ktoré právo vyžaduje a končí to súdom,ktorý dotyčného odsúdi((alebo neodsúdi)na základe uvedeného zákona.Takže právo musí poznať rasu.Sociológia rasy pozná tiež ako to vyplýva z reakcií sociológov na spomínanú Bakalářovu knihu.A psychológia ktorá patrí k humanitným vedám definuje tak isto rasy.Tak ktoré humanitné vedy napoznajú rasu?

  Ne, právo „nepozná“ rasu, právo v tomto případě zná jen jazyk, kterým komunikuje. Zde češtinu a její obecné, popř. přírodověné pojmy (vedle těch právních). Stejně tak najdete slovo „benzen“ v zákonech o živ. prostředí, aniž by tento název právo aprobovalo. Stejně tak najdete „houbu“ v zákoně o lesích, aniž by právo kategorii houby „poznalo“ v diskutovaném smyslu.

  Ukázku právních subjektů, které právo „pozná“ máte zde, rasa v nich ani žádných jiných není a nikdy nebyla, tedy možná vyjma fašismu ( http://mpv.juristic.cz/30500/pojem/mpv2.html ).

  Jistě, „sociologie“ rasu „pozná“. Z http://www.dejinysociologie.cz/naturalisticke-proudy/
  vybírám:

  Rasově – antropologická škola

  sociální život a kulturu vykládají na základě antropologických faktorů
  rasy si nejsou rovny
  sociální chování je ovlivněno dědičnými faktory
  míšení rasy je škodlivé
  nutná eliminace nižších ras

  Představitelé: A. de Gobineau, H. S. Chamberlain, G. V. de Lapouge, O. Ammon

  Ujišťuji vás pak, že pokud budete dnes někde psát např. o té eliminaci nižších ras jako ty „sociologické“ zdroje rasové školy, to právo, které rasy skutečně „nepozná“, vás nechá zavřít. To není vyhrožování, to je prostý fakt, paragrafy si dohledejte sám. Žádné schovávání se za nějakou „sociologii“ ani Bavorovu „biologii“ vám nepomůže.

  Uvedené je jen příkladem, věřím že na ultrapravicových extrémistických serverech dalších takových „sociologických“ a jiných teorií bude hafo.

  PS: Netvrdím, že zrovna vy chcete slabé rasy eliminovat, aie ti po vás už to třeba chtít budou.

  To se mi líbí

 18. peter. napsal:

  Asfalt:
  Keď som sa vás opýtal na „politickú korektnosť“,tak ste odpísal,že o tom neviete nič,lebo vy nie ste politik.Pritom vo vašom prípade ide zjavne o rasového egalitaristu vychádzajúceho zo sociálnej konštrukcie rasy.Petr2 napísal,že pojem rasa vyvoláva v humanitných vedách rozpaky,čo je spôsobené minulosťou(zrejme má na mysli holokaust),takže si myslím,že ak neviete nič o „politickej korektnosti“tak by ste o neexistencii pojmu „rasa“ v humanitných vedách ani nemal písať.Lebo ak toto slovo z humanitných vied vypadáva,tak je to a priori dôsledok „Politickej korektnosti“
  A keď sa tu už oháňate paragrafmi,ja som nikde vo svojich príspevkoch nepoužil nič čo by aj vzdialene mohlo pripomínať „elimináciu“ nejakej slabšej rasy.
  Ale poraďte mi,ako sa mám správať ja beloch,kresľan,Slovák a Európan keď niekto otvorene vyhlasuje,že biela rasa je rakovinou histórie ľudstva,keď niekomu prekáža,že sever Nemecka je príliš biely alebo keď predstaviteľ vtedy vládnej strany v Izraeli (Šas) o mne napíše,že ja nie som človek ale iba hovado ktoré Boh stvoril len preto, aby som mohol slúžiť židom.Čo hovorí právo na takéto výroky?
  Asfalt!A ak vám vadí nízka intelektuálna úroveň diskutérov na tomto webe,tak načo vy výnimočne inteligentný génius a Bohom vyvolený človek sem vôbec leziete?

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Peter, prosím od vykazování z hodovní síně jsem tu já. Děkuji.

   To se mi líbí

   • peter. napsal:

    p.Bavor:
    Nevykazoval som nikoho.Len som položil Asfaltovi,ktorému svojim intelektom nevyhovujú tunajší diskutéri,prečo sa s nimi vôbec zahadzuje.Išlo o otázku nie o vykazovanie.Vykazovať niekoho nemám vo zvyku.Ale nemôžem nechať bez odpovede to,ak niekto povyšuje svoje intelektuálne schopnosti nad moje.Áno vzťahujem Asfaltovo vyjadrenie „o sprosťáctve ktoré spôsobilo odchod tých,ktorí niečo vedeli a preto sa dalo s nimi diskutovať“,na seba lebo v poslednom čase som tu ako sa zdá nový len ja.Ja sa snažím nikoho neurážať a tak dúfam,že oprávnene očakávam,že nikto nebude urážať ani mňa.

    To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.