V roce 2016 USA překročí Rubikon*)


Dle názoru prezidenta Centra systémových analýz a prognóz Rostislava Iščenka, překročí USA už v roce 2016 hranici nenávratna a poté si bude muset americká elita uvědomit krach americké státnosti jako jediného možného scénáře…

 

Paradox dnešní globální krize spočívá v tom, že v posledních pěti letech všechny aspoň trochu odpovědné a samostatné státy vynakládaly neuvěřitelné úsilí na záchranu Spojených států před finančně-ekonomickou a vojensko-politickou katastrofou, která jim hrozila a hrozí. Přitom to dělaly i přes neméně důsledné snahy USA o destabilizaci světového řádu oprávněně označovaného za „Pax americana“.

Vzhledem k tomu, že politika je hrou s nenulovým výsledkem, což znamená, že prohra jednoho nutně neznamená výhru druhého, má tento paradox logické vysvětlení. Krize kteréhokoli systému vzniká, když se její vnitřní organizace dostává do rozporu s objemem disponibilních zdrojů (tedy. Když se posledně jmenovaných začíná nedostávat na podporu normálního fungování systému v obvyklém režimu). Situace předpokládá minimálně tři základní varianty řešení:

 1. Reformování – když se vnitřní organizace systému evoluční cestou přivádí do stavu odpovídajícího zdrojové základně.
 2. Krach systému – když totéž probíhá cestou revoluce.
 3. Konzervace – když se represivní cestou odstraňují jednání strukturu ohrožující, ale vzájemné vztahy uvnitř systému se tvrdě konzervují na základě nerovnoprávných vztahů (není důležité, zda mezi třídami, stavy, kastami nebo státy).

Metodu konzervace se pokoušeli použít za čínské dynastie Ming a Qing a rovněž tokuhawovské Japonsko. Tato metoda úspěšně fungovala do začátku období kapitalistické globalizace (v 19.století). Obě východní civilizace, přestože vnitřně docela pevné, neodolaly srážce s technologicky vyspělejší (a tím i vojenskopoliticky silnější) evropskou civilizací. Japonsko našlo odpověď na cestě modernizace (reformování) už ve druhé polovině 19.století, zatímco Čína se na století pohroužila do propasti polokoloniální závislosti a krvavých občanských válek, než nová komunistická elita pod vedením Teng Siao-Pchinga dokázala zformulovat svou koncepci modernizačních reforem.

Tento příklad nás přivádí k závěru: – konzervace systému je možná pouze v případě, že je zajištěna před jakýmikoli nežádoucími akcemi zvenčí – tedy, že kontroluje globalizovaný svět.

Rozpor mezi koncepcí východu z krize, přijatou americkou elitou, a alternativní koncepcí, navrženou Ruskem, podpořenou Čínou a poté BRICS, a nyní už i významnou částí ostatního světa, spočíval v tom, že washingtonští politici vycházeli z existence možnosti plně kontrolovat globalizovaný svět a nasměrovat jeho vývoj na cestu, která se jim hodí. Proto, když narazili na vyčerpání zdrojové základny zajištění mechanizmů globální hegemonie, pokusili se otázku řešit metodou násilného potlačení potenciálních oponentů s cílem přerozdělit světové zdroje ve svůj prospěch.

V případě úspěchu by USA dostaly možnost zopakovat zkušenost konce 80. a začátku 90.let, kdy krach SSSR a jím kontrolovaného světového systému socializmu umožnil Západu vymanit se z krize cestou přerozdělení globálních zdrojů ve svůj prospěch. V nové etapě se jedná o přerozdělení už nikoli ve prospěch kolektivního Západu, ale výlučně USA. Tento tah poskytl systému čas, který bylo možno využít k zakonzervování nerovnovážných vztahů, přičemž ho rozhodující kontrola americké elity nad silovými, finančními a průmyslovými zdroji zajišťovala před nebezpečím lomu systému zevnitř, zatímco likvidace alternativních center moci zajišťovala systém před útokem zvenčí, když jej označovala za věčný (přinejmenším v dohledné době).

Alternativní přístup (nazvěme ho rusko-čínský) předpokládal, že budou společné zdroje systému vyčerpány dříve, než USA stihnou vytvořit mechanizmus konzervace své globální hegemonie. To následně vedlo k přepětí sil zajišťujících imperiální potlačení globální periferie v zájmech washingtonského centra a následně k nevyhnutelnému krachu systému.

Dokonce před pouhými dvěma sty-sto lety politici jednali podle zavedeného systému a začali si dělit dědictví další rozpadající se říše. Nicméně, globalizace nejen světového průmyslu a obchodu (jíž bylo dosaženo už koncem 19.století), ale hlavně světových financí, činí krach amerického impéria mimořádně nebezpečnou a nákladnou akcí pro celý svět. Obecně vzato, mohou Spojené státy pohřbít světovou civilizaci pod svými troskami.

V souvislosti s tím se v rámci rusko-čínského přístupu Washingtonu usilovně navrhuje kompromisní varianta, která předpokládá pomalé evoluční rozpouštění americké hegemonie, postupná reforma mezinárodních finančně ekonomických a vojenskopolitických vztahů na základě existujícího mezinárodního práva.

Americké elitě je navrhováno „měkké přistání“, při zachování významné části vlivu a aktiv, ovšem za podmínky postupné adaptace systému na existující reálie (jeho přizpůsobení existující zdrojové základně) s přihlédnutím k zájmům lidstva a nikoli jen jeho „nejlepší části“ v podobě „tří set rodin“, u kterých ve skutečnosti hrozí „smrštění“ do pouhých asi třiceti rodin. Je, koneckonců, vždycky lepší se dohodnout, než budovat nový svět na spáleništi starého. Tím spíš, že světová zkušenost s podobnými dohodami existovala.

Tam patří i praxe výkupu podniků od vlastníků při znárodnění namísto prosté konfiskace. Nebo také ruská zkušenost posledního desetiletí, kdy přesvědčili oligarchy (cestou adresných represí uplatněných vůči nanejvýš nenažraným a nechápavým z nich) k dělbě moci a příjmů s národem a státem. Výsledek, samozřejmě, neuspokojí radikály na obou stranách, ale zato se podařilo vyhnout občanské válce a rozvalu státnosti.

Americká elita (v každém případě její část, určující politiku USA) byla až do letoška přesvědčena, že její vojenskopolitická a finančně ekonomická moc postačí ke zlomení zbytku světa a zakonzervování hegemonie Washingtonu – a to cestou zbavení všech ostatních (včetně nakonec i lidu USA) reálné politické suverenity a jakýchkoli ekonomických práv. Důležitým spojencem pro ně byla eurobyrokracie – tedy kompradorská, kosmopolitická část elity EU, jejíž prosperita byla založena na integraci do transatlantické (kontrolované USA) struktury EU (ve které se teze o atlantické solidaritě stala geopolitickým dogmatem) a NATO, v rozporu se zájmy národních států – členských zemí EU.

Nicméně, ukrajinská krize, jež se protáhla déle, než bylo zpočátku plánováno, prudká vojenskopolitická aktivizace Ruska v řešení syrské krize (na níž USA neměly odpovídající odpověď) a, – to především, zrychlující nevytváření alternativních finančně ekonomických struktur, zpochybňujících pozici dolaru jako světové měny, to vše donutilo k aktivizaci část americké elity (která v posledních 15 letech byla prakticky odstraněna od vlivu na rozhodování) náchylné ke kompromisu.

Nedávná prohlášení Kerryho a Obamy kolísají mezi připraveností k vzájemně přijatelnému kompromisu – až po pokračování konfrontačního kursu, což svědčí o vyhrocení boje ve washingtonském establishmentu.

Výsledek tohoto souboje nelze odhadnout, protože až příliš velké množství oficiálních politiků a vlivných rodin spojilo svoji budoucnost s úsilím o konzervaci imperiální dominance, než aby se jí bezbolestně vzdali. Ve skutečnosti jsou v sázce mnohamiliardové majetky a celé politické dynastie. Nicméně, s naprostou jistotou lze konstatovat, že pro jakákoli řešení existuje určité „okno možností“. Tak například: okno možností, umožňujících USA měkce a kompromisně dosednout, se uzavírá.

Washingtonské elity nepochybně narazí na daleko složitější otázky, než před kterými stály před 10-15 lety. Zatím se ale stále jedná o přistání, i když tvrdší a dražší – ale stále ne o katastrofu.

Spojené státy se ale musí rozhodovat rychle. Jejich zdroje tají podstatně rychleji, než předpokládali autoři plánů na imperiální konzervaci. Ke ztrátě kontroly nad zeměmi BRICS se přidala plíživá, ale poměrně rychlá ztráta kontroly nad evropskou politikou a začátek geopolitického manévrování blízkovýchodních monarchií. Finančně ekonomické struktury BRICS, vytvořené Ruskem a Čínou se rozvíjejí podle vlastní logiky, a jejich rozvoj Moskva a Peking nebudou moci příliš dlouho brzdit v očekávání americké schopnosti dohodnout se…

Přibližně v roce 2016 bude Rubikon definitivně překročen a americké elity už ztratí možnost volby mezi podmínkami kompromisu a krachem. Jediné, čeho pak budou schopny –prásknout za sebou  dveřmi a stáhnout s sebou do propasti zbylý svět. Sebevražda se jim podaří docela jistě, ale problém zavraždění ostatní civilizace – to už není tak snadný úkol, dokonce ani s existujícími americkými zdroji. Ale, co zbude za rok – dva?

http://www.voltairenet.org/article189248.html

*) Rubikon – Řeka ústící do Jaderského moře severně od města Rimini. Řeka nese jméno antické řeky Rubikon, nicméně není jednoznačně potvrzeno, že se skutečně jedná o starověký Rubikon. Na ten kandiduje více toků v okolí, navíc se od dob antiky změnila řečiště. Římské právo zakazovalo kterémukoli vojevůdci překročit řeku se stálým vojskem. Řeka byla považována za hranici mezi římskou provincií Předalpské Galie a Itálií. Zákon tak chránil republiku před vnitřní vojenskou hrozbou. Když Julius Caesar v roce 49 př. n. l. řeku překročil, tento zákon porušil, čímž nevyhnutelně vyvolal ozbrojený konflikt – občanskou válku. Po překročení řeky se v bitvě u Farsalu střetl s Pompejem, porazil jej a stal se pánem Říma. Roku 46 př. n. l. byl zvolen diktátorem. Tím prakticky skončila Římská republika (Zdroj:Wikipedia)

hroch-hlava

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

107 reakcí na V roce 2016 USA překročí Rubikon*)

 1. vonrammstein napsal:

  Na tuhle měkkou variantu USA s maximální pravděpodobností nepřistoupí. Ne dobrovolně. Bylo by snad možné je k tomu pomocí téměř nediplomaticky brutální diplomacie donutit, ale pochybuju.

  To se mi líbí

 2. blbíš napsal:

  Ani se neomlouvám, že …
  Poučen, že sem nesmím dávat některé odkazy (a já to respektuji), dávám vám sem, přátelé, něco hodně silného, však posuďte:

  „V pátek večer jste ukradli život výjimečné bytosti, lásce mého života, matce mého syna – ale nebudete mít svou nenávist. Nevím, kdo jste, a nechci to vědět – jste mrtvé duše. Pokud nás ten Bůh, pro kterého slepě zabíjíte, stvořil k obrazu svému, je každá kulka v těle mé manželky rána v jeho srdci. Takže ne, nedám vám dar své nenávisti k vám. Žádáte o to, ale reagovat na nenávist hněvem by znamenalo podlehnout stejné ignoranci, která z vás udělala to, co jste. Chcete, abych se bál, abych se díval na své své krajany s nedůvěrou, abych obětoval svou svobodu za zdání bezpečnosti. Prohráli jste.
  Viděl jsem ji dnes ráno. Konečně, po mnoha nocích a dnech čekání. Byla stejně krásná, jako když odešla v pátek večer, stejně krásná, jako když jsem se do ní beznadějně zamiloval před více než 12 lety. Samozřejmě jsem zdrcený žalem, přiznávám vám toto malé vítězství, ale to bude mít krátké trvání. Vím, že nás bude provázet každý den a že se najdeme v ráji volných duší, do kterého vy nebudete mít nikdy přístup.
  Jsme dva, můj syn a já, ale jsme silnější než všechny armády světa. Nemám víc času věnovat se vám, musím jít za Melvilem, který se probouzí. Má sotva 17. měsíců. Poobědvá jako obvykle, a pak si budeme hrát jako každý den. A po celý svůj život vás bude tento malý chlapec ohrožovat tím, že bude šťastný a svobodný. Protože ne, nebudete mít ani jeho nenávist.“
  ————————————————————-
  Velice lituji, že IQ těch náboženských fanatiků jim neumožní pochopit, jak hrůzostrašné opovržení se jim dostalo v těch pár dokonalých větách od toho silného chlapa, který prožívá nejhorší chvíle svého života, protože ztratil lásku, která pro něho byla(je) vším a po které zbylo prázdno a on najednou neví. Ví jen to, že musí dál, už proto, že na syna zbyl sám a syn nesmí poznat, že už nemá maminku. Neví, jak to bude zvládat, ale ví, že to zvládat musí. Být na místě těch pomatenců a jejich pomahačům, dával bych si veliký pozor na takové chlapy, protože na rozdíl od těch pomatenců nepotřebují hněv a nenávist k tomu, aby zajistili štěstí a svobodu pro své děti.
  P.S.
  Doufám, že nebudu muset projít stejným peklem, už proto přísahám, že dokud budu moci, moje vlast a rodina se mnou rozhodně může počítat, abych se mohl podívat Melvinům zpříma do očí!!!
  P.P.S.
  Ušetřete mne žvaněním o úžehu, dík!

  To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   pomahačů

   To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   Hrochovi samozřejmě patří omluva za vstup mimo téma!

   To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Dojemné, nicméně sluníčkářsky přiblblé. Velmi silně pochybuji, že je to autentické, jistě to je výplod nějakého pacifistického multi-kulti pomatence.

   Zkurvený Alláh tam nebylo ani jednou, jak je to možné ! Ani slovo o kozomrdech !

   Potlačit nenávist je samozřejmě dobré, ale neznamená to se jí zbavit. Spíš ji přetvořit. Když se chvějete vzteky, špatně se totiž míří.

   Také se blbě plánuje a člověk pak dělá zbytečné a často osudné chyby, protože podléhá emocím. Lítosti, výčitkám, vzteku.

   Jak se říká chlapovi, který necítí nenávist k vrahům své milované ženy ? A místo toho se opájí svou láskou k celému světu a ke své pacifistické vznešenosti ? Citově plochý hysterický psychopat, to je myslím to pravé slovní spojení. Z toho textu to přímo ční.
   Takže ještě jednou, pochybuji o autentičnosti té sračky. Smrdí z toho žumpálista na sto honů. Ale vládnoucí slovem, to musím uznat.

   To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Zapomněl jsem ještě na jeden postřeh, že mi to připadá jak sentence od nějakého buzíka. Ti jsou často takto podivně citově přepjatí a mají tendenci svoje city přepólovat jako magnet. Alespoň jeden můj kamarád, velmi chytrý a velmi teplý, tohle vždycky dělá.

    To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Blbíši, neberte můj výpad proti tomu textíku tak doslova, trochu jsem také pálil do vlastních řad, jak jste si doufám všiml s použitím mého oblíbeného multikulturního výrazu (goatfucker). 🙂

    Jsem možná nadmíru cynický, ale ze zkušenosti nevěřím ničemu co explicitně vyjadřuje vřelé city tímto přetočeným způsobem, téměř vždy je za tím něco podivného skryto.

    Určitá čast jistých osob (a teď nemyslím homosexuály) totiž těchto citových manipulací používá velmi často a s rozmyslem. Nevěřím něčemu, co každý měsíc krvácí a nechcípne, řekl by klasik. Tedy věřím samozřejmě, jak jinak – ale je to hezká věta.

    To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Aby bylo jasno, mé poznámky se týkaly jen té citace v uvozovkách, tedy první části textu nad čarou.

    To se mi líbí

   • blbíš napsal:

    S buzeranty, pravda, zkušenost nemám, ale až víc uzrajete (nemyslím to vůbec zle), tak poznáte možná tam někde uvnitř, nebo to prostě v sobě nějak vycítíte, že nenávist a hněv ztěžují a komplikují chladnokrevnou, dobře promyšlenou, nelítostnou, prachobyčejnou MSTU. Té bych byl myslím sakra schopen, prožít si něco podobného, co ten váš, když jinak nedáte, Kchodle, buzerant.
    P.S.
    jó ještě, fakt asi moc věřím a důvěřuji (jako všichni přitroublí důchodci 🙂 ) … tak i Vy, nedůvěřivý a ostražitý, můžete mít samozřejmě pravdu … ale o tom to stejnak nebylo, proto to P.P.S. … no nic, nemusí se pokaždé urodit, žejo?

    To se mi líbí

    • blbíš napsal:

     to o čem jste psal přece z toho vzkazu doslova čouhalo, Kchodle, bylo to do očí tak bijící, že jsem myslel, že se Vám a Vám podobným ubráním tím předhozeným P.P.S.
     Jste sakra přímej a střílíte hned „bez klidu v těle“ 🙂

     To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Tohle se řešilo i u fagana na blogu, měl jsem z toho podobný pocit.
    Ta holka, co to tam dala jako téma, ta žije ve Francii a byla z toho děsně na měko, jak to je ušlectilé.
    Mě napadla jiná věc, ten chlap-pokud vůbec existuje, protože že to je umělé mě napadlo na prvním místě- sice dojemně nemá nenávist, ale nějak u toho zapoměl,(nebo to zapoměli ti, co se u toho dojetím rozplývají) že i jiní muži mají své labutě, své dcery a syny, své rodiče.
    A tím, že proti teroru a jeho příčinám brutálně nevystoupí, ho tak trochu legalizuje.
    Někdo tady někde píše, možná právě vy, nechce si mi to hledat, že pologramostní čmoudi se těžko dojmou k slzám kvůli oduševnělému textu (něco v tom smyslu) serou na to, je jim to u prdele, bojí se jedině rány.
    Já také nechci nikoho nenávidět, a už vůbec nechci někomu ubližovat, natož nevinému.
    Ale tenhle čas nepřeje laskavosti k cizím, protože ti cizí jsou vesměs nepřátelští a to je JISTÉ.
    Radikalizovat své názory jsem byl donucen okolnostmi, abych pak nemusel koukat třeba na tu svojí labuť, jak leží v rakvi s děravou hlavou.
    To se raději budu dívat na jejich mrtvoly…..

    To se mi líbí

   • peter. napsal:
   • Rys Ostrovid napsal:

    „Jak se říká chlapovi, který necítí nenávist k vrahům své milované ženy ?“

    A ako by ste nazvali chlapa, ktorý má doma ženu, 3 dcéry v puberte a nechá si do domu nasťahovať (po hádke s manželkou) na noc 3 imigrantov, potom o tom napíše do novín článok, kde sa chváli, ako rozumno konal, lebo presvedčil manželku, aby ich zobrali len 3 (manželka totiž chcela piatich). Zdá sa Vám to neuveriteľné? Bohužiaľ, nemecká realita…

    Inak včera francúzsky premiér vyzval na „stopku“ v prijímaní utečencov z Blízkeho Východu a zavretie hraníc a na ich preberanie priamo z utečeneckých táborov, takže sa smeruje zrejme k tzv. pevným kontigentom, ktoré som tu onehdy zmieňoval. No a do toho ešte nemecký eurokomisár Oettinger vyhlásil, že za migračnú krízu je spoluzodpovedné nemecké azylové právo, ktoré z Nemecka robí magnet pre migrantov. Čo je číro-čistá pravda.

    Len nezabúdajme popri tom všetkom na to najpodstatnejšie: do tejto fázy sme sa mohli dostať len vďaka zúrivému odporu V4, ktorá stále naťahuje čas a bráni sa kvótam. Ak by to nebola robila, už v septembri, najneskôr v októbri by boli schválené trvalé povinné kvóty, problém by sa riedil medzi celú Európu a mašinéria by šla ďalej v nezmenenej podobe. Áno, vážení, Vyšehrad zachraňuje Európu, či sa to podarí je síce vo hviezdach, ale zaslúži si to určite rešpekt.

    To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Už ten pojem tu zmínil Minorita, myslím v debatě o těch dvou zajatých našich muslimkách v Pákistánu. V tomto vyjádření blbíši spatřuji spíš stejný klasický stockholmský syndrom, tedy jistou nemoc, než dobrý návod k správnému přístupu. Teoreticky možná takový postoj dovoluje tomu člověku přežít, vysvětlit si, ale z pohledu celé společnosti je, myslím, taková tolerance nezdravá. Opovržení se dotkne poctivého a slušného, ne hajzla.
   Ale je dobře, že jste to sem dal, zajímavé téma.

   To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Asi to nenapíšu tak natvrdo jako kchodl, ale….
   1. Nechápu /je mi cizí/ jak může normální chlap hodný toho jména vylévat takovéto svoje city na veřejnosti.
   2. Přikláním se tedy k názoru, že tento text není původní, ale že jde o PR práci, pro mnohé jistě dobře odvedenou.
   3. City máme všichni, ale ne vždy je dobře nechat se jimi ovládnout. A cynismus je pozitivní vlastnost, je-li jí dosaženo na základě životní zkušenosti a nikoliv jen a pouze četbou či výchovou.
   4. Můj tatínek říkával: „První hnutí mysli je nutné potlačit. Bývá nejušlechtilejší…“

   Poznámka na okraj/pro odlehčení:
   I hlas může být cynický – svojí barvou, dikcí, nejen obsahem vysloveného. Nejkrásnější příklad – už zesnulý herec Adamíra (tuším, že Jiří). Excelentní. Zkuste si představit, jak by ten diskutovaný text četl on, jste-li toho schopni. To by byla existenciální nádhera!

   To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Adamíra, tak to bylo vážně pěkné.
    🙂

    To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    Co to zkusit nechat přečíst Genzerovi nebo Suchánkovi v dalším díle Partičky. Nebylo by ani třeba ani domixovávat smíchy, dodali by jistě v hojné síle sami věrní diváci ve studiu.

    To se mi líbí

 3. kchodl napsal:

  Díky za překlad, ale mám dojem, že ten článek je už nějaký ten pátek na světě – už jsem ho totiž četl. Nebo možná něco velmi podobného. Nevyšlo to už na Sakerově blogu ? Mám dojem, že ano.

  Podstata je asi v něčem jiném – že úroveň civilizace, tedy výroby a vědy už překročila možnosti současného systému společnosti. To zákonitě povede, jako vždy při takovém technologickém skoku, k přesunu majetku a tím faktické moci od jedné skupiny ke druhé.

  V dějinách lze systémově vysledovat dvě protichůdné tendence. Jedna spočívá ve stupni kontroly zdrojů – byl to lovecký revír, pak půda, pak stroje, nyní znalosti a kreativita. Opačně jde nezávislost oněch zdrojů a pracovní síly jako zdroje. Stupeň kontroly stále klesá, zatímco nezávislost zdroje a pracovní síly stále stoupá.

  Feudalismus byl vázaný na půdu, společnost vedli pozemkoví vlastníci. Feudálové řídili první poslední, rozhodovali doslovně o dýchání svých nevolníků. Nebylo to mobilní. Lidé byli absolutně závislí na půdě.

  Průmyslová revoluce tohle uvolnila, vlastníci strojů je mohli přesouvat, nebyli vázáni na místo, ale již nekontrolovali dělníky na tak krátkém laně, společnost byla svobodnější.

  Informační revoluce a prudký rozvoj vědy a technologií změnily i tohle. Výroba znalostí se už moc vlastnit nedá, šíří se jako informace velmi snadno, nelze to jen tak vlastnit jako něco hmotného. Zatímco nezávislost kreativních znalých lidí je skoro absolutní.

  Takže celkově vzato, společenský systém se prostě potýká s tím, že dochází k fundamentální změně. Nastává samozřejmě postupně, v některých oborech už proběhla, v některých to bude trvat ještě pár století. Například ve výrobě hmotných věcí dokud někdo nevymyslí funkční nanotechnologie, prostě nějaký univerzální stroj na „výrobu všeho ze všeho“, potud bude tato přeměna skončena. Ono z feudalismu se nestal kapitalismus také za den, že.

  Postupný ekonomický úpadek USA a „Pax Americana“, tedy americké moci, tak nenastává jen z důvodu, že není kam expandovat, co vykrást a koho ožebračit. Je to důsledek rozvoje světa. Rozvoje telekomunikací, počítačů, globální dopravy, globálních výrobních norem a standardů, celosvětové kultury a tak dále.

  A co je důležité, nejde o hru s nulovým součtem – jak si myslí apokalyptická část různých věrozvěstů. Nemusíte nikomu nic vzít, aby bylo někomu co dát. Jak budou jednotlivé kdysi zanedbané a nevzdělané oblasti „informatizovány“ – ve smyslu zciviilzovány na dnešní vrcholnou úroveň, zároveň poroste produktivita a kvalita života ruku v ruce. Tedy téměř – je jisté, že nejbohatší 1% brzy radikálně zchudne, už jen v důsledku sociálních bouří a revolucí, které to celé budou provázet. Stačí se podívat, čím procházely dějiny při změně z feudalismu ke kapitalismu, to bude podobné.

  Spolu s tím vším – s těmi dvěma základními protichůdnými tendencemi – lze vysledovat ještě jednu zákonitost – a sice stále rovnoměrnější rozložení majetku ve společnosti. Za feudalismu vlastnilo vše jen pár lidí, právně vzato bylo všechno krále. Ale s postupem doby se vlastnictví a s ním i moc, práva a kvalita života dostávalo k čím dál širší populaci. Jakmile se tento trend v rámci systému otočil a místo distribuce bohatství začalo zase docházek k jeho centralizaci, systém byl vyčerpán a byl nahrazen novým, vyspělejším. Dnešní hromadění majetku bohatými a chudnutí chudých je prostě příznakem základní výrobní a systémové krize, která vyústí ve společenskou přeměnu.

  Nevím, jak bych tu krizi měl nazvat, protože je skutečně fundamentální. Možná „kybernetická“ ? Protože to souvisí s kybernetikou, rychlostí výměny informace a regulací systému.

  Samozřejmě, pominul jsem pár nepodstatných maličkostí, jako třeba kdo v rámci tohoto procesu bude šťastně žít a kdo zemře. Ale jelikož z dlouhodobého hlediska jsme všichni stejně mrtví, tak je to skoro jedno.
  🙂

  NIc, prostě už mě nebaví malovat čerta na zeď, jak 1% při zániku své moci vyhladí lidstvo a podobné žvásty. Koho to baví, ať ti to nalistuje v Kellerovi nebo jiném bláznovi. Sorry.
  🙂

  To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Kchodle, jak vám v mnohém věřím a souhlasím, tak v tomto ne.
   Dovolím si, nikoli ve zlém, zvláště váš závěr označit vašimi slovy výše : „Dojemné, nicméně sluníčkářsky přiblblé“.
   V hodnocení stávající společnosti a jejího vývoje věřím spíš Kellerovi. Dřívější uzavřené komunity, panství, státy, dokázaly zvládnout alespoň sporadicky revoluční změnu a staly se ostrůvky naděje i pro ty zbývající, dnes při technické a technologické celosvětové ovladatelnosti to půjde těžko. A pokud ano, pak ta naděje je jinde, ne pro nás. Ta jednota USA a EU (a ČR, vnímána slovy Sobotků, Stropnických, Pavlů, Babišů…kdo jiný bude kdy mluvit a jednatza nás? Nikdo) je zdrcující. Já ani vy nežijeme v Číně či kdekoli jinde na světě, my žijeme tady. Ano, já nejsem ten kdo by chtěl či uměl utíkat, v tom je můj problém. Budu si ho s mě podobnými devíti celými devíti desetinami milionů u nás muset vyžrat až do dna, zato jedna desetina milionu bude ještě vysmátější.

   To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Pane kchodle, ten vývoj spoločnosti a ekonomických vzťahov ste načrtli veľmi zjednodušujúco ako marxisti. To, čo ste vyjadrili jednou vetou, že „z feudalismu se nestal kapitalismus také za den“ v sebe skrýva fakt, že súčasný kapitalizmus dodnes nie je celkom očistený od feudálnych vzťahov. Feudálne vzťahy sú v ňom zakorenené vo väčšej miere, než sme ochotní odhadovať a stále našu spoločnosť silne ovplyvňujú, lebo vplyvným osobám sú tieto vzťahy výhodné. Rozvinutý („reálny“) kapitalizmus nepohrdne ani otrokárskymi vzťahmi a to aj dnes, nielen pred 150 rokmi v USA.
   Kapitalizmus neprerobil celú spoločnosť „na svoj obraz“ tak, ako to bolo v ambíciách komunistov. Jadro súčasnej globálnej krízy je práve v liberalistickom postoji, že je správne a žiadúce, aby sa indivíduá starali hlavne samy o seba, a že je správne, aby globálnu spoločnosť riadila samoorganizácia chaosu.

   To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Souhlas.
    Chtěl jsem tím jen říci, že úpadek USA a Západu v sobě skrývá Fénixe. Nový systém postupně roste z popela toho starého. Ale není to všechno najednou, jde to postupně obor po oboru, oblast po oblasti a vrstva po vrstvě.
    Ahoj, je to silné zjednodušení, jako všechny generalizace. I dnes jsou vztahy občas otrokářské, feudální – ke skutečnému kapitalismu jsme se nedopracovali, socialismus (bolševismus) to naproti tomu bral řízeně všechno od podlahy.

    Liked by 1 osoba

    • kchodl napsal:

     Aha, píši z mobilu a zapomněl jsem vyřadit doplňování slov. Příšerná věc.
     Místo „Ahoj“ mělo být „Ano“.

     To se mi líbí

     • NavajaMM napsal:

      Pochopil som to a „Ahoj“ uprostred vety je ako úsmev. 🙂

      To se mi líbí

     • Hudec napsal:

      Pane kolego, výše jsem psal, že nechápu, když se chlap nechová jako chlap. Tím ale netvrdím, že chlap nemá žádné slabé stránky, třeba trochu/dost ješitnosti. Z toho vyplývá, že je alespoň občas rád pochválen, podrbán pod bradou. Takže zde:
      ČTK teď píše, že podle Amíků sestřelili Rusa dvě turecké F 16, ale až v prostoru mimo Turecko. Tureckem Rus proletěl 17 sekund. Vy jste to tu psal včera a náramně jste se sekl – psal jste o 10 až 15 sekundách. To jste zase ujel. Nejspíš nemáte družici, co? 🙂

      To se mi líbí

    • NavajaMM napsal:

     Áno, ten Fénix je jediná nádej. Ešte nemám potuchy, čo sa z toho vykľuje, ale už neverím, že „liberálny kapitalizmus“ sa dožije konca storočia.
     Dokonca si myslím, že „kapitalizmus“ je v skutočnosti len prechodný systém a nemá schopnosť a potenciál na to, aby vydržal storočia ako niektoré systémy pred ním.

     To se mi líbí

    • Petrpavel napsal:

     Nirvány již bylo dosaženo, máme svobodu! Kapitalismus, feudalismus nebo otrokářství, to vem čert, na tom nám přece nezáleží. Klidně do otrokářství, ale svobodného 🙂 . Fénix je na věčné časy zahrabán a zavržen.
     „Signatáři Charty se shodli na tom úvodním prohlášení, jakmile padl komunistický režim, tak bylo naplněno. Protože takové věci, jako že by třeba děti nemohly kvůli postojům svých rodičů studovat, to je dneska už nesmysl. To, o co nám šlo nejvíc, byla svoboda. A svobody je dosaženo. Takže v tomhle ohledu jsme byli plně úspěšní. I když samozřejmě netvrdím, že my jsme svrhli komunistický režim. Ale pevně doufám, že jsme k tomu přispěli a že jsme přispěli také k rehabilitaci té společnosti, která se tak trpně podřídila normalizaci po 68 roce,“ uvedla jedna z mluvčích z roku 1985 Petra Šustrová.

     To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Nevím, možná byl Saker rychlejší, ale od něj to není – čímž se přiznávám k autorství podkladu

   To se mi líbí

 4. Petrpavel napsal:

  Už i novinky.cz rozšiřují xenofobii, žalovat je šmejdy a se Zemanem a s námi všemi do lochu!
  http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/387323-sedmnactiletou-rakusanku-ktera-se-pridala-k-is-ubili-k-smrti.html

  To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Spáchám trestný čin: Dobře jí tak.

   To se mi líbí

   • blbíš napsal:

    ale fuj Hudče, moc jste mne zklamal, mluvíte o 15 a 17 letých dětech. Vy jste byl samozřejmě v té době po všech stránkách vyvinutej s ustáleným světonázorem, to Vám tak žeru! Když přece jenom nebyl, tak předpokládám, že tam byl Váš otec a ten Vám takovou vrazil, že jste se přestal naklánět stranou. Takže to Vaše:“Dobře jí tak“… směřujte laskavě k jejich rodičům … fakt jste mne zklamal 😦 .

    To se mi líbí

 5. Hudec napsal:

  Omlouvám se panu Hrochovi, ale on ví, že jinak to tu nejde, občas doba publikovaný materiál přebíjí.
  Několikrát jsem se tu u Bavorů zmínil, že jsem celkem polákofil, byť nepřehlížím ani jejich nectnosti. Možná si pamatujete, jak jsem tu přinášel v době, kdy ukrajinská krize ještě někoho zajímala, informace z jejich pár webů o tom, že třeba nejsou všichni Poláci úplní idioti. A teď mě fakt rozesmáli:

  http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/polska-premierka-odstranila-vlajky-eu-polsku-vladne-konzerva/r~d1b5734c92da11e58c6b0025900fea04/

  To se mi líbí

  • Cech napsal:

   Nevím v tomto se plně prozatím neorientuji ale dle některých indícii EU nechce podpořit natož uplatnit nároky Polska na Ukrajinské územi.
   No a na druhou stranu, nikterak přímo nebrání ty nároky Ukrajiny, na připojení části Polska ke svobodné Ukrajině.
   Viz :
   http://www.rodon.cz/print/clanek.php?id=3950
   Proto také zřejmě Poláci, kteří jsou na prvním místě více pragmatičtí než my, se postupně snaží EU vysvětlit, co je pro ně do budoucna žádoucí a co budou po EU vyžadovat.
   Tož nejedná se o nic strašného vždyť Poláci svým způsobem již nyní :
   a) Mají svého unijního prezidenta.
   b) Zabezpečují aby jakékoli rozhodnutí EU bylo ve prospěch Polska.
   No a ty vlajky to je dle mého, pouze metoda řízení neboli směrování hlasujících EU Jourů aby zvedali ruku tehdy, pokud to Polsko potřebuje.

   To se mi líbí

   • strejda napsal:

    Polsko je v zajetí fenoménu jménem POLSKO. Staletí se bojí imperiálního Ruska a bojují s ním. A jak to tak bývá u stereotypů, nedokázali se přizpůsobit nové situaci po vzniku Ukrajiny. Rusko a Moskva je daleko a čistě teoreticky by nemělo být soupeřem, spíše spojencem. Za několik generací tomu tak bude. Ovšem jaké bude Polsko není příliš jasné. Základem animozity vůči „Moskalům“ byla vždy ukrajina (tedy okrajové oblasti obývané Ukrajinci). Ten problém zmizel ale objevila se Ukrajina. A ta převzala se vším všudy úlohu „Moskala“. Ale to Polákům ještě nedošlo, drží se svých stereotypů až do zničení vlastního státu. Konec konců, my Češi tisíc let sedící v jednom ďolíku a peroucí se o jeho okraje jim nemůžeme rozumět. Polsko je putující stát bez historických hranic na západě, jihu a vlastně i na severu. Západ si v současné době stabilizovalo, na východě pokračuje v sebevražedné politice vytvoření ukrajinského klínu k ničení Ruska. Ovšem možnosti Ruska nekonečně přesahují možnosti Polska. A přitom se upevňuje – alespoň mentálně – odvěký polský nepřítel Ukrajina. Je to vše naprostý krach polské politiky a brzy bude dělat starosti celé EU. Nemluvě o tom, že být Rusem, tak moc dobře vím co dělat abych uvolnil tvořící se železný kruh. A Rus umí myslet několik kroků dopředu.
    Ale Polsko je na tom ještě fajn. Katastrofa čeká na pobaltské státy s výraznou ruskou menšinou. Vylidňují se a NEEXISTUJÍ zdroje pro doplnění obyvatelstva. My máme k dispozici dobře se adaptující Ukrajince a Rusy, případně Slovany z Balkánu. To pobaltským státům chybí. Časem se dobrovolně připojí k Rusku, samospádem. Velmi pravděpodobně již v tomto století.

    To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Bavil jsem se o tom s Poláky předminulý víkend. Nemají žádný zájem o tehdy zmiňovaná území.

    To se mi líbí

 6. brtnikvbrlohu napsal:

  Zajímavé hodnocení, ono to docela koresponduje s tím co je slyšet už delší dobu – otázka nástupu další Kondratěvovy vlny, vztah ekonomiky – tj. základny k nadstavbě – a konečně i to s čím si nevěděli rady klasici – asijský výrobní způsob – potvrzuje se že základna výrobní vztahy dané technologiemi, technikou se stejně nakonec prosadí, a potvrzuje to i základní zákony dialektiky. Škoda že už není mezi námi Bondy. A obrovská škoda, že „soudruzi“ nepochopili podstatu Marxe – ale to je brekot nad rozlitým mlékem -ona současná věrchuška na tom není intelektuálně líp, spíš ještě o několik levelů hůř. Škoda – asi by na tohle téma byla zajímavá debata s carem – oni ti „silovnici“ – co zřejmě za nim stojí – to tak zřejmě chápou a chtějí se vyhnout řešení rozporů revolucí. Pro nerevoluční vývoj je šance – ale jak se píše – a mluví o tom třrba i Valenčík – okno se zavírá.

  To se mi líbí

   • Hudec napsal:

    Ale že to trvalo, než se to u sluníčkářů začalo alespoň trochu obracet. Mám čerstvé a ověřené informace z bavorského pohraničí na Šumavě, z osobního kontaktu. Místní jsou nesmírně naštvaní, zatím tomu dávají průchod jen večer v hospodě.
    Dva dlouholetí belgičtí přátelé mého nejbližšího kamaráda, už žádní mladíci (61 a 67 let) sedli do auta a přijeli si do Čech odpočinout, úplně frustrovaní z dlouholeté nečinnosti své vlády. Tvrdí, že má důchod 1000 euro, imigranti dostávají prý 1200 (neověřoval jsem). Můj dlouholetý dobrý známý z fitka, policajt v zásahovce, vypráví o nebetyčné nasranosti německých policajtů, s nimiž jeho jednotka udržuje dlouholetou „družbu“.
    Tohle vybublá na povrch a vonět to nebude. Řekl, bych.

    To se mi líbí

    • Cech napsal:

     No vybublá nevybublá to je otázka, protože ONI mají JUSTICI.


     Záznam o podezření, že se vysokoškolský učitel a vědec Martin Konvička z Bloku proti islámu se dopustil trestných činů vyjadřováním o islámu a muslimech, sepsala státní zástupkyně OSZ v Jablonci nad Nisou Věra Nováková.
     Státní zástupkyně Věra Nováková již dříve úspěšně zorganizovala úspěšný puč proti Renatě Vesecké.
     Provedla to následovně :
     Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Jablonci nad Nisou Věra Nováková v roce 2010 zorganizovala mezi státními zástupci petici za to, aby se odvolaná nejvyšší státní zástupkyně již nikdy nevrátila do své původní funkce vedoucí státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, s naprostou mediální dovedností, těch 178 podpisů z 1300 zástupců vydávala jako většinu.
     Jednoznačně se takto postavila proti Renatě Vesecké za údajný podíl na nezákonném ovlivnění v „kauze Čunek“.
     Tento krok ji vyšel a ministru Pospíšilovi se prostě nic nepodařilo.
     Nyní se ji opět podařilo zahájit vyšetřování ve věci slovních projevů přírodovědce z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Martina Konvičky.
     Díky paní Věře Novákové mohly orgány činné v trestním řízení Martina Konvičku za výroky proti islámu a muslimům obvinit z podněcování nenávisti vůči skupině osob a omezování jejich práv a svobod.
     Dozor nad trestním stíháním vykonává Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích.
     No a vynikající je, že celá řada podpisů z těch 178 je právě z Českých Budějovic.
     Tož tak a vůbec nezáleží zdali bublá či nebublá.

     To se mi líbí

  • Cech napsal:

   No možné to asi je, protože Turecko prostě pouze nedopustí, aby i na Syrském území nebyly zohledňovány jeho zájmy.
   Pokud prostě bude Moskva zohledňovat zájmy Ankary a nebude bombardovat to co nemá, tak se vztahy opět dostanou k normálu.
   No a pokud prostě bude Moskva ignorovat zájmy Ankary a bude létat tam kde je zájmový prostor Turecka tak ji potom Ankara ty její letadla bude sestřelovat.
   Tož Turci se takto vyjádřili již dříve tomu ruskému velvyslanci,takže vlastně nic nového.

   To se mi líbí

   • brtnikvbrlohu napsal:

    Nebo někteří začali cvakat desítku drát 🙂

    To se mi líbí

   • strejda napsal:

    Turkům umylo hlavu NATO. Těžce. Samozřejmě verbálně to bylo jiné, jak také jinak. A Rusům se otevřely dveře k vystupňování své vojenské přítomnosti. Jak technikou, tak taktikou a i územní bezpečností. Syrské pohraničí bude nyní „kontrolováno“ o to houževnatěji a tvrději. Jistě nedojde k pozemnímu vpádu ale život se tam stane nesnesitelným. Podobné to bude v dalších oblastech a jednou spadne na syrskou půdu i nějaká turecká helikoptéra, která tam nemá co dělat. A vnitroturecké problémy dostanou nový náboj. Kurdský problém bude opravdu problémem.
    A my? My s v tom vezeme a pokud to bude rozumné, budeme informováni slovně, pokud nebude, budeme informováni kontaktně. Naše hodnota je jen a jen v tom, že jsme na té správné straně a ne na té nepřátelské.
    Pokud se to dá shrnout, tak si bílý muž vede v této době neobyčejně špatně. Historie nic takového nepamatuje.

    To se mi líbí

    • lujjza napsal:

     Rozhovor s Özgörem Ünlühisarcikli, tureckým analytikem a ředitelem americké nevládní organizace German Marshall Fund.

     http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Sestreleni-ruskeho-letadla-vyvolalo-v-Turecku-nadseni-409865

     „Ruské letouny dlouho narušovaly turecký prostor v oblasti Černého moře. Takže v Turecku už to nějakou dobu bylo téma. Sestřelení letadla tedy vyvolalo v turecké společnosti nadšení“ (…..)

     Na druhou stranu si však prý uvědomují, že Turecko je členským státem NATO. „Důležitý bod je, že poprvé člen NATO sestřelil ruské letadlo. Ruské letouny narušovaly vzdušný prostor Turecka i dalších členských států Aliance v poslední době velmi často,“ dodává analytik.Proto věří, že Rusko případ uzavře bez následků. (…..)

     „Pro Turecko bude nyní riskantnější provádět jakékoli operace v Sýrii. Oblast kolem Aleppa vypadá, že se o ni bude bojovat. Turecko a USA se chystaly v tomto regionu provádět údery proti Islámskému státu a podle toho, jak se Rusko rozhodne odpovědět, se tato operace může stát velmi riskantní,“ uvedl.

     Na dotaz, koho Turecko považuje za hlavní spojence, odpověděl: „Samozřejmě že na mezinárodní scéně jsou to USA a Severoatlatnická aliance. Uvnitř Sýrie jsou umírněné opoziční skupiny jako Ahrár aš-Šám v okolí Aleppa. A hlavními spojenci jsou syrští Turkmeni.“ Dodejme, že právě syrští Turkmeni zabili ruského pilota poté, co se katapultoval ze sestřeleného letadla.

     To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     Bohužel se nedá pochybovat o tom, že Turci měli všechno schválené Amíky, alespoň nějakými jejich kruhy, které mají zájem na prudké eskalaci a větší válce, aby zakryli totální katastrofu dosavadní americké blízkovýchodní politiky. Protože i ten největší idiot teď vidí, že Amíkům na Blízkém východě už zbývá jen „sbohem a šáteček“. Kufr, loďka, Fašington.

     Také je jisté, že od NATO a realistických amerických kruhů dostali Turci řádný pojeb. Protože celá akce se sestřelem letadla královsky posloužila Rusům, takové PR v celém světě a zadarmo, to se jen tak nevidí. Pitomí Turci ještě ukazují v televizi, jak se jejich kozomrdi upřímně radují.

     Rusku to prakticky umožnilo uzavřít syrský vzdušný prostor PVO systémy a stíhačkami, bez jediného slova proti od celého Západu. A vyhladit celé teroristické zázemí u tureckých hranic, které mělo sloužit coby logistická základna pro zásobování marše „umírněnců“ na Rakka a Damašek, kdyby se to povedlo. Bez těch krásných videí vraždění pilota na padáku, vláčení mrtvoly a nabídky na prodej těla by mediální žumpa při bombardování „umírněných Turkmenů“ řvala jak postřelená.

     NATO se od tureckého dobrodružství celé distancuje, protože bojovat za Turky je dnes to samé jako bojovat za ISIL. A všem je jasné, jak by takové angažmá dopadlo.
     Pokud Turci něco udělají, jsou v tom sami za sebe, přes veškeré NATO kecy pro média.

     Turci mají silné letectvo, proti ruským letadlům v Sýrii by nepochybně zvítězili, byť s velkými ztrátami, ale smetli by je – už jen početně. Jenže samotná S-400 – jedna jediná baterie s 8-12-ti odpalováky by byla schopna se postarat o cca 100 tureckých letadel při každé srážce. Dalších pár desítek by mohl zajistit křižník Moskva a jeho PVO systém S-300F. Ale to by byl jen začátek, protože není pochyb, že zbylá turecká letadla by se neměla jaksi kam vrátit, protože z jejich letišť by se mezitím stala vysokoteplotní plasma.

     Ruská vojenská doktrína totiž přesně vymezuje použití taktických jaderných zbraní jako první, i v reakci na konvenční útok. Rusové jistě mají taktické jaderné rakety a bomby na křižníku Moskva, na několika ponorkách a kdoví kde ještě. Dolet na každé turecké letiště nebude delší než 3 minuty. V okamžiku hromadného startu bojových letadel z tureckých letišť se začnou odpařovat nejen letiště, ale i ostatní turecké vojenské instalace. Rusové jistě váhat nebudou, dali to jasně najevo. O takových věcech se nežertuje ani není třeba fakta opakovat 10x.

     Kdyby k tomu došlo, nestalo by se dál nic, vojensky. Je celkem jisté, že nikdo z NATO by nechtěl chcípnout, a všichni by dělali mrtvé brouky. Všechny západní vlády by padly, protože vyděšení a do běla nasraní obyvatelé by je za tuto bláznivou, Západem vyvolanou eskalaci začali věšet na kandelábry.

     V důsledku toho všeho teď budou turečtí piloti chodit nějaký čas pěšky. Po NATO „poradě“ vyhlásil ten jejich vchní kozomrd zákaz startů bojových letadel všeobecně. Turecké letectvo smí používat jen kola.

     Amíci mohou jen čumět, jak se jejich a turečtí umírněnci mění v mrtvoly a popel.
     Vážně skvělá turecká akce ! Jestli nakonec nebude ten Erdogan další Putinův agent – všechno by tomu nasvědčovalo.

     To se mi líbí

     • joda napsal:

      Zdá se, že si Turci začínají uvědomovat, že přestřelili. Nějaký šéf od letectva se vyjádřil, že prý nevěděli, že letedlo, na které střílí je ruské!

      To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       Včera Turci publikovali nahrávku oněch „varování“ ruským letadlům a jasně se tam mluví ke strojům startujícím z Hmejminu, což je letiště, používané pouze Rusy. Takže buď je nahrávka falešná nebo ten chlapík od letectva lže.

       Klonil bych se ke lhaní šéfa tureckého letectva, protože typ letadla se dá jasně poznat z radaru a elektromagnetických emisí. Su-24m3 je o kus větší letadlo než Mig-23 používaný Syřany, má dva motory místo jednoho a tak dále.

       Turci věděli moc dobře co dělají, čekali tam na Rusy, kteří do oblasti létali bombardovat celý týden. Na tom samém místě sestřelili Syřanům několik letadel, konkrétně Mig-23 a vrtulník Mi-8, byla to jejich oblíbená léčka.

       To se mi líbí

     • strejda napsal:

      Velice dobrá analýza, jako vždy. Je potěšením ji číst. Opravdu to vypadá jako Rusy objednaná provokace. 🙂 Něco takového se platí stamiliony dolarů. A oni to mají za pakatel. Jenže, co chtít od Turka, když mu rozmlátíte tisíc autocisteren. Jistě byly na leasing. A v tom svatém nadšení se rozjel tak, až se sám začal divit. A pak plný hrůzy zabrzdil bez ABS.
      Osobně si myslím, že je Američanům blivno z takového spojence.
      A jak píšete, Rusové mají bianco šek. Nemusí příliš spěchat, pěkně s rozvahou vyčistí Sýrii u hranic SILOU. A Turek na to bude koukat. Nic jiného mu nezbude. Přes hranice se nechodí ani na pivo, jak právě vzkázal. A v cizině sestřelovat letadla je precedens k nezaplacení. To ještě nikdo nezhodnotil. Ale vrátí se to s lichvářskými úroky. A jestli Rusové váhali s podporou Kurdů, tak si to začnou rozmýšlet. Nevyhodí ale naráz všechny trumfy, nemusí. Ale Západ jistě pochopí o co jde. Je to tak, jak kchodl analyzuje. Jsme na špatné straně a doplatíme na to.

      To se mi líbí

 7. Rosťa napsal:

  Je to sice málo, ale aspoň něco. Toho druhého se podařilo zachránit. Skvělá práce a ode mě obrovský dík profíkům.

  МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российский и сирийский
  спецназ успешно завершил операцию по спасению штурмана бомбардировщика
  Су-24 ВВС РФ, сбитого во вторник в Сирии, сообщил в среду глава военного
  ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
  „Операция завершилась успешно. Штурман доставлен на нашу базу. Жив, здоров“, — сказал министр на заседании коллегии Минобороны.

  Министр отметил, что операция продолжалась 12 часов, и поблагодарил
  „всех наших ребят, которые с огромным риском работали всю ночь“. „В
  03.40 мск они завершили эту работу“, — отметил Шойгу.

  To se mi líbí

   • Cech napsal:

    Nevím ale asi se nepřepočítal pouze chladně kalkuluje, protože nyní konečně bude vzdušný prostor nad Sýrii náležet Sýrii a ne všem ostatním.
    No a mohlo by se stát, že nějaká horká hlava s F16 přelétne hranici jako včera a škoda té F16 ona přeci není zadarmo.
    No a až Rusové vychladnou a NATO je poněkud zpacifikuje, tak teprve potom tam pošle znovu ty F16.
    Tož Erdogan je pravděpodobně trochu pragmatik.

    To se mi líbí

    • strejda napsal:

     Hodně se tím incidentem změnilo. Rusko si otevřelo dveře. Teoreticky to vypadá, že si sestřelení u Erdogana objednalo. Rusové jsou v Sýrii na pozvání demokraticky zvolené vlády. A ta si jistě přeje ochranu svých zájmů i hranic. Rusové si přivezou S-400, což je o stupeň kvalitnější než S-300. A nikdo nebude vážně protestovat. A každé turecké letadlo bude sledováno, udělá chybu a půjde k zemi. A jistě spadne na syrskou zem. Tedy vše OK.
     A umírněná opozice se nejeví až tak moc umírněně. Bude možné ji z pohraničního území vybít. Se vším všudy. Není to velké území a ohledy jaksi půjdou stranou. Vždyť to znáte …….každý má právo své území bránit.
     A NATO? Kdo by chtěl za Turka umírat?
     Co takhle udělat nábor mezi uprchlíky a vytvořit syrskou mírnou legii. Sto tisíc vojáků by se našlo. Jen je problém co s tím. Proti komu by bojovali, když by zbraně nepodali? A v Evropě by se vyzbrojit nemohli.

     To se mi líbí

     • kchodl napsal:

      Přesně tak. Erdogan si teď může začít říkat Vladimir Putinovič Erdogan.
      🙂

      To se mi líbí

      • strejda napsal:

       Vy jste excelentní analytik. Podumejte, co znamená sestřelení letadla nad cizím územím. Ten bitevník dostal zcela jistě ránu v Sýrii. Bez ohledu na to zda těch 17´ byl nebo nebyl v Turecku. Ono z toho totiž vyplývá, že je přípustné do určité vzdálenosti od hranic ničit bojové cíle na území nepřítele. To je tak obrovská změna v myšlení, že se s ní ještě nepracuje. Ovšem dává naprosto netušené možnosti.
       Turek poj.b.l co mohl. Teď se bude plazit jako skunk.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       A co když je to tak, že Turecko vyprovokovali jeho spojenci, třeba ti evropští, aby se ho zbavili, nebo aby mu alespoň pořádně zavařili?
       I Němci s Francouzi mohou mít kvalitní tajné služby, jejichž akce jejich vlastní „volení zástupci“ naprosto nepochopí, ale stejně podepíší?
       Podle mě se Němčouři a Francouzi smějí, až se za břicho popadají-na turecký úkor.
       Nasraní Rusové zadupou do země turecké islamistické spojence, a nejen že Francouzi a Němčouři ušetří prachy, ale ještě se těm blbým Turkům pomstí za to originál cigošské vydírání.
       Protože ať jsou Němci s Francouzi jak chtějí trapní, pořád jsou víc jak regionální mocnost Turecko.
       Klidně jim to mohly posvětit i USA, nebo třeba jen přimhouřit očko.
       Francouzi a Němci se kvůli USA dost ponížili před Ukrajinci, kteří je politicky znemožnili, jako nějaké usmrkance.
       Tak si schladí žáhu alespoň na těch Turcích, protože nechat se urazit 2x za tak krátkou dobu, je přecijenom trošku moc.

       To se mi líbí

      • oh napsal:

       Když před časem syrská PVO sestřelila turecký F-4 při „mírumilovném výletu“ do Sýrie, Turci a konkrétně Erdogan si stěžovali horem dolem, jak je na ně Assad zlej: „Krátkodobé narušení hranice nemůže nikdy posloužit jako důvod k útoku”, to prý je v rozporu se všemi mezinárodními normami. Tehdejší generální tajemník NATO, Mlha Rasmussen, veřejně vykládal cosi o „naprosto nepřijatelném jednání a dalším příkladu lhostejnosti syrských orgánů k mezinárodním normám.“
       http://www.bbc.com/news/world-middle-east-18584872
       Zato dnes, po turecké akci, mají NATOtajemník Stoltenberg a jistý mírový nobelista plná ústa tzv. oprávněné obrany: „Turecko, jako každá země, má právo na obranu svého území a svého vzdušného prostoru..“
       Protože tak křišťálově čisté charaktery, jako Stoltenberg a onen mírový nobelista, by určitě nešířily účelové lži, je zřejmé, že mezinárodní normy se za ty tři roky dost podstatně změnily… 😀

       To se mi líbí

      • kočka šklíba napsal:

       Vy se vittto pořád tak nějak snažíte omlouvat ušáky. Ale oni to museli vědět, není to jen můj názor, přečtěte Štefce na PL. Nakonec kchodl to taky píše.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Kočko, já jen koukám i jinam.
       Proč by o tom USA musely vědět?
       Nemusely.
       To nemůže nikdo vědět.
       Když Sakašvilli napadl ruská vojska v Osetii, nevěřím, že o tom USA věděly, v každém případě nevěděli všechno.
       Také tam ta Kondolíza vyrazila jak o závod, co to tam ten blbec vyvádí.
       USA se mi zdají někdy až příliš snadný cíl, když se hledá vinník čehokoliv.
       „Za to mohou USA a USA samozřejmě nikdo nezničí, takže se vlastně nedá nic dělat“.
       Já si také myslím, že USA za všechno mohou, spíše za „všechno“.
       Jenže…já si to jen myslím, nevím to.

       To se mi líbí

      • kočka šklíba napsal:

       No podle mého a nejen podle mého, to věděli ;). Možná o dobrodružství v Gruzii nevěděli, i když tedy taky pochybuji, ale o tomhle ano, je to člen NATO a prostě přečtěte si toho Štefce, nebudu Vám to zde znovu psát. nakonec i jak jsem psala, i kchodl to dokládal.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Kočko, věděli nebo nevěděli, držte si nadhled, což znamená, že máte otevřená zadní vrátka možnosti, že o tom nevěděly.
       Oni všichni, nejen USA, hrají své hry.
       A přečíst si Štefce…no, ale já si nečtu pravdu, jen něčí názor, či analýzu.
       Pravda se musí hladat, neustále.
       Když budete jen přijímat, byť by byly ty názory sebelepší, nebudete víc, jak konzument.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       A také berte v úvahu, že USA věděly….ale co to je USA?
       V III.říši byly dva špionážní útvary, Sicherheitsdienst a Abwehr.
       Do jisté míry se neměli rádi a dělali si určité naschvály, což tedy III.říši dost oslabovalo.
       V USA to může být podobné.

       To se mi líbí

      • kočka šklíba napsal:

       Už okecáváte a píšete nesmysly vittto ;).

       To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Turecko asi „někomu“ pěkně naletělo.
    Turků mají i ostatní členské země plné zuby, což se ostatně dalo čekat.
    Teď si toho i všimli, mnozí možná s údivem.
    Jo, jo, to vydírají EU, dělají zagorku, že nám sem pošlou další pakáž, když jim nedáme prachy…a pak se diví, když jim to někdo s chutí vrátí.
    Ona Merekelová nebo Holland jsou možná blbí jak necky,ale jsou také ješitní, a vyděrače poznají i oni.
    A Turecko vydírá především je….

    To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Podle všeho dostali Turci vyčiněno zpoza oceánu, takže dnes odpoledne zrušili zákaz letů a poslali do vzduchu 18 letadel F-16 na krytí jižní hranice. Zjevně si hrají s ohněm.
    Amíci – někteří – totiž tu válku Ruska a Turecka velmi potřebují. Aby to zamaskovalo jejich blízkovýchodní debakl.

    Asi to hlavní kozomrd potřebuje také z vnitropolitických důvodů, protože turečtí islamisté oslavují sestřel ruského letadla a chtějí další.

    Evropské země to zcela jistě nepodporují, zaútočit na jadernou supervelmoc se nedá. A všichni se děsí, kdyby byla válka, nejméně 50 milionů Turků by prchlo do EU, převážně Německa, Rakouska, Itálie, Francie, Švédska, Británie. Takže už vidím, jak státy NATO radostně zvedají ruku pro válku s Rusem v Sýrii a Turecku, kvůli Amíkům a Saudům.

    Nehledě na to, že ani velké turecké letectvo nemá proti ruskému raketovému PVO šanci. Navíc Rusové mohou kdykoliv přiletět přímo z Ruska přes Černé moře, které kompletně ovládají, se stovkami stíhaček a bombardérů a rozsekat Turecko na padrť klidně i konvenčními zbraněmi. Na Turecko mohou pěkně střílet křídlaté rakety třeba i z Krymu.
    Pokud by NATO jen vystrčilo nos, dostane do něj taktickou jadernou zbraní.

    Turecko je také absolutně závislé na Rusku v surovinách, mnoho miliard jejich rozpočtu dělá ruská turistika, vývoz potravin a textilu a dalších výrobků. Ekonomicky se rozhádat s Ruskem je pro ně naprostá hospodářská katastrofa.

    Takže buď Turci definitivně zešíleli nebo je to jen prázdné gesto a nic se dít nebude.

    To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     Stejně tak machrovali Amíci s NATO ohledně Gruzie nebo Ukrajiny. A co udělalo NATO s Gruzií a Ukrajinou ? Vůbec nic.

     To se mi líbí

     • Minorita napsal:

      Až na to Kchodle, že nikdy před tím se v Bohemistáně nepřipravovala novela branného zákona týkající se mobilizace + paragrafy kopírující legislativu z minulého režimu ohledně informací a cizinců, atd. – nakonec odkaz tu někde je. Až taková sranda stylu – zabili jste mi strejčka, tu máte přes držku, a ten „vyplacený“ tedy Turek potažmo Amík drží pysk – to rozhodně není.
      By jste si jist tím, že Evropa do toho nepůjde, protože jednak jsou elity přizdisráči a snad mají ještě alespoň zbytek zdravého rozumu. No , zbabělci to jsou, bezpochyby, ale chování EU leaderů během posledních dekád či dekády, jejich mopslíkový styl vůči hegemonovi, zjevné spolupodílnictví na uprchlické vlně, připravovaná legislativa a otevřená podpora nácků kdekoli spíše signalizuje, že jsou schopni zpacifikovat své obyvatelstvo a časem ( to může být velmi rychlé ) vtáhnout obyvatelstvo do ozbrojeného konfliktu – né, že ne.
      V r.89 by i při „pohodové“reakci tehdejších bezpečnostních složek k žádné změně nedošlo – policajti a tajní by měli vše rychle vyřízené – kdyby chtěli. A armádu vynecháme.
      S takovým sametem ale Kchodle nyní nepočítejte, doutná to na vícero místech, a plebs bude reagovat revoltou maximálně na kozomrdy nebo jejich excesy -> pokud se rychle přijme legislativní krytí výše zmíněných věcí, tak nebude problém případné potížisty rychle a otevřeně eliminovat.
      Navíc se to může začít s.r.á.t. dominovým efektem, aby se případné evropské nepokoje eliminovali dle vtipu o tom pacientovy s bolavou nohou, koncem pracovní doby, vypíchnutím oka a odkázáním na oční …
      Znovu jsme u toho, co lze těžko odhadnout -> kam až ušatí + jejich spojenci na mnoha místech zajdou.
      Že jsou za louží velkohubí, často vypatlaní kovbojové je fakt, že jim stoupá testosteron kvůli volbám je fakt, že nejsou zvyklí být takto vypráskáni je fakt, a že jsou schopni naprosto všecho pro dosažení svého cíle, že jsou schopni velkých obětí na nic netušících vlastních je také fakt – rozum je bohužel asi to poslední, s čím se dá u nich počítat.
      Tady se neustále počítá s tím, že ta sebranka u moci má pud sebezáchovy, respektive disponuje alespoň jakous takous mírou empatie -> a to je dle mne omyl. Jde jen o to, kdy internacionální squadra psychopatů definitivně převáží už tak nakloněné rameno vah stability …

      To se mi líbí

      • kočka šklíba napsal:

       No já s Vámi dá se říci souhlasím, jen s poslední větou ne, to nejsou psychopati, tedy ne v první řadě, ale dobře zaplacení hajzlové.

       To se mi líbí

      • blbíš napsal:

       Z čeho ČERPÁTE, či z čeho USUZUJETE, že SE TADY počítá (KDO?), že:
       „ta sebranka u moci má pud sebezáchovy, respektive disponuje alespoň jakous takous mírou empatie “
       nerozumím tomu?

       To se mi líbí

      • kočka šklíba napsal:

       On s tím právě Minorita nepočítá jsem pochopila 😉

       To se mi líbí

      • Minorita napsal:

       Blbíši, to bylo obecné označení, a popravdě jsem to směřoval do místních diskuzí, kdy často zaznívá, že si to či ono díky vylplývajícím fatálním následkům nedovolí. Myslím si, že to tak není, a pod mediálními laskavými maskami užitečných idiotů ( mám na mysli evropské představitele ) jde o téměř všehoschopné jedince – nebude pro ně problém přepólovat osobnost – ostatně to dokázali v mnoha případech ( Jugoslávie, Irák, Libye, Ukrajina, atd. ) . Nepodceňujme je a zároveň nepřeceňujme. Hraje se vabank, klidně vsadí cokoli …

       To se mi líbí

 8. lujjza napsal:

  „… dále zdůrazňuje Kommersant, může Turecko omezit plavbu ruských lodí průlivy Bospor a Dardanely, což bude mít mimo jiné dopad na zásobování letecké základny Hmeimim v Sýrii. Avšak podle Konvence z Montreux z roku 1936, která upravuje režim plavby zmíněnými průlivy, se Ankara může pro podobný krok rozhodnout jedině v tom případě, že bude mít za to, že jí hrozí válka. A dokonce i v takovém případě bude svoboda obchodní plavby zachována, i když s určitým omezením. Úplný zákaz může Turecko vyhlásit jen v tom případě, že samo vstoupí do války.!

  Více: http://cz.sputniknews.com/byznys/20151125/1760914/kreml-tvrda-opatreni-vuci-turecko.html#ixzz3sVObprQ9

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Pokud by Turecko vstouplo do války s Ruskem a uzavřelo úžiny, tak přijde okamžitě o 20% populace a úžiny budou pro vojenské lodě otevřeny. To Turci jistě vědí a tak jsou podobné analýzy zcela zbytečné.

   To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Turecko nemůže nikam „vstoupit“, Turecko může jen dostat pořádně do držky.
    Rusové to tam mají kousek, za chvíli by tam nebyl kámen na kameni…toumoderní US metodou humanitárního bombardování.

    To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     Nezapomínejte, že je v NATO. To si Rus nedovolí. Je mnohem silnější, než se donedávna myslelo, ale ne tak silný, aby si mohl dovolit válčit s celým NATO. Což by ostatně znamenalo horkou Třetí světovou, o což nestojí vůbec nikdo.

     To se mi líbí

     • vittta napsal:

      To platí pouze pokud by bylo Turecko napadeno, ne pokud Turecko někoho napadne.
      No a znáš to….jestli je někdo napaden, nebo napadl, o tom rozhodují politici….

      To se mi líbí

     • kchodl napsal:

      To není pravda. Rusko je mnohem silnější než NATO včetně USA, na euroazijském válčišti – a o to jde. V konvenčních zbraních nemá vybavení pro velký útok, jen pro velkou obranu. NATO je na tom opačně, protože jediná zbraň, která u něj stojí za zmínku, je letectvo. Námořnictvo USA se nedá počítat, protože by se jednalo o kontinentální válku. Zásadní ovšem je, že Rusko dalo najevo, že v případě napadení okamžitě ve velkém použije taktické jaderné zbraně. Těch má nejvíce na světě, asi 2000 na nosičích a minimálně 3000 rozmontovaných ve skladech. USA by jistě nepoužili své strategické zbraně, protože to by znamenalo jejich vyhlazení odvetným ruským úderem – kvůli Evropě by se do jaderné války nepustili. Taktických náloží mají asi 500.

      Takže válka v Evropě nebude, i kdyby se Rusové rozhodli celé Turecko přeorat bombami ze severu na jih a ze západu na východ. Nikdo po Turecku ani nevzdechne. NATO spojenci podle článku 5 pošlou „podle svého uvážení a možností“ tak nanevýš pár obvazů.

      To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Chtěl bych mít Vaši jistotu. Amíci si nikdy nezvykli prohrávat-bez ohledu na to, kolikrát už od různejch partyzánskechj guerril (protože co jinýho proti nim celou dobu válčí, s výjimkou Druhý světový?) dostali na prdel a táhli domů se svěšenejma ušima. Obávám se, že jsou nepoučitelní a snad všechny jejich větší mise nesou neklamnej nádech hromadný sebevraždy.

       To se mi líbí

      • strejda napsal:

       Khodl je výborný analytik. Jeho závěry jsou velmi akceptovatelné. Mně těší, že se shodujeme a přitom já vycházím z jiných premis. Nemám zdaleka tak kvalitní znalosti vojenských technologií jako kchodl. Pro mně je podstatný geopolitický vývoj posledních více než dvě stě let.
       Vojensky je na evropském válčišti Rusko nejsilnější, obzvlášť při faktu, že nemá na vojenském zničení a obsazení Evropy zájem. Taková blbost je nenapadne. Naopak Evropa by ráda viděla rozbité a rozdrobené Rusko. Za této situace je Rusko neporazitelné. A Američané jistě mají raději vlastní košili než evropský kabát. A navíc, je tu ČÍNA. A Turecko se začíná stávat nemocným mužem na Bosporu. Tu roli dobře zná.
       Vnitřní rozpory narůstají a hrozí rozkolem společnosti. Ono je lehké některé procesy rozběhnout, viz třeba Hitler v Německu, ale zastavit se nedají, musí dojít k totálnímu krachu. A Turecko se začíná hýbat. Lepší ho společně zastavit včas. Dokud to jde.

       To se mi líbí

      • kočka šklíba napsal:

       Tady tak si nejsem jistá a souhlasila bych spíše s vonrammsteinem tedy. Amíci prostě nejsou zvyklí prohrávat, na druhou stranu, Turecko? Šli by do toho kvůli němu?

       To se mi líbí

      • oh napsal:

       Kočko, do Vietnamu Amíci vlezli kvůli vymyšlenému incidentu, který použili pouze jako záminku, veřejně ospravedlňující předem připravené akce. A víceméně pouze proto, že nikdo příčetný nedokázal včas zarazit idioty, nasáčkované na důležitých místech rozhodovacího žebříčku. Tak proč by nějaká další parta idiotů nevlezla do Turecka – vždyť Rusko je, jak dobře ví každý US strážce svobody a demokracie, „obr na hliněných nohou, do kterého stačí jen trochu strčit…“

       To se mi líbí

      • kočka šklíba napsal:

       Ano, musí tam být opravdu šílenci a Obama je jen jejich loutka, to je jasné. Nakonec když nevyhráli ani nad Vietnamem, myslí si snad že porazí Rusko, debilové, jenže ono i jde i o nás, bohužel.

       To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Já nevim. Prostě mi sedí v zátylku takovej blbej pocit, že to nebylo všechno. Tohle bylo nějak moc blbý i na Turka. Že má v záloze něco, co ještě nevytáhl a bude na tom velikejma písmenama napsáno PRŮSER. Snad se pletu.

       To se mi líbí

      • blbíš napsal:

       mám taky takové tušení, vonrammsteine, že to nebude všechno, ale věci se dávají do pohybu:
       http://cz.sputniknews.com/svet/20151125/1761297/rusko-komplex-s-400-syrie-hmeimim.html
       http://cz.sputniknews.com/svet/20151125/1765291/turecko-20-tanku-syrska-hranice.html
       Turecko se začíná obnažovat v tom Syrském „osvobozeneckém boji“ a Rusáci ho svléknou i s slipy až po toho Sauda, co ho v nich skrývá.

       To se mi líbí

 9. lujjza napsal:

  Je to OT, ale nerada bych, aby to zapadlo http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Nela-Liskova-Cesky-armadni-poradce-haji-zajmy-USA-nikoli-nas-vlastencu-Buh-s-nami-409831

  Jedná se o poslední tři odstavce článku (tam, kde se začíná mluvit o doktríně „Steel Rose“ – ještě jsem o ní neslyšela, je možné, že mi to uniklo….. víte o tom někdo něco?):

  „(…..) Pan Cimburek by měl místo lživých výroků na adresu Československých vojáků v záloze raději objasnit jedno z největších svinstev, které se na nás chystá a to je doktrína „Steel Rose“ !

  Toto vyjádření by veřejnost jistě zajímalo. Česká republika by měla být na základě doktríny „Steel Rose“ schopna povolat do zbraně 250,000 mužů do 10 kalendářních dnů od vyhlášení signálu „Echo 1″ (signál NATO k povolání rezerv). Z toho 35,000 mužů by mělo být schopno přesunu na vzdálenost 10,000 km do 72 až 96 hodin. Uvážíme-li, že dnes se přesuny na dlouhé vzdálenosti počítají maximálně ve stovkách vojáků, je číslo 35,000 mužů naprosto výmluvné, že doktrína „Steel Rose“ nepočítá s ničím jiným, než s regulérním mohutným válečným přesunem všemi prostředky, po zemi, po cestách, po železnicích, vzduchem i po moři.

  A především je zarážející to, že se s návratem a podporou kontingentu nepočítá ! Toto zjištění vyplývá z dokumentů doktríny, která nijak neošetřuje logistiku druhého sledu, tedy potravin, zásob a paliv frontových útvarů, komunikačního zázemí a zdravotního ošetření. Z toho vyplývá zcela zřetelně, že by měli být lidé obětováni za zájmy USA !!! Takže zjednodušeně, pošleme naše lidi k ruským hranicím na smrt, aby nebyli obětováni vojáci armády USA. To by stálo určitě za pravdivé vysvětlení (…..)“

  To se mi líbí

  • Cech napsal:

   No toto je známo již dávno a proto jsme také na rozkaz ANO_ČSSD odhlasovali vytvoření sanitárního koridoru.
   Velení US vojsk v Evropě, potřebuje do přední frontové linie, při válečném tažení na východ zkrátka „kanónfutr“ do čela fronty, tedy vojska, která utrpí těžké ztráty prvotního úderu tedy „ram fight“.
   A je naprosto pochopitelně Američané to nemohou být, protože frontové ztráty amerických hochů by veřejnost v USA nevydýchala.
   Proto je tu Polsko, proto jsou tu Pobaltské státy, a proto je tu Česká republika.
   Ten plán je jasný: po změně branného zákona, který musí umožnit odvádět i dívky, se doktrína Steel Rose začne po vypuknutí operací na východě uplatňovat následovně :
   Polsko,Slovensko atd.taktéž i Česká republika, poskytnou brance a rezervisty v počtu cca.2 milionů mužů, které pošle NATO na frontovou linii doteku v Pobaltí a na Ukrajině.
   Je na tom snad něco nepochopitelného ?

   To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Áno, máte pravdu, toto treba pripomínať. To je hmatateľný dôsledok politiky „radšej sa mýľme s USA ako by sme mali mať pravdu s Ruskom“. Sami sme sa hromadne nominovali na Darwinovu cenu (keď už na tú Nobelovku nie a nie dosiahnuť).

   To se mi líbí

  • strejda napsal:

   To je jeden z mnoha problémů, které se zametají pod stůl. Nadšenci píší o tom kolik planeta uživí lidí, ale nevidí vedlejší škody. Lidí je prostě moc. Víc než moc. Jediné řešení je naprosto radikálně snížit porodnost v rozvojových zemích. Ve vyspělých také, ale tam vesměs již poklesla pod reprodukční obnovu. To znamená každému zajistit živobytí, aby nebyl závislý ve stáří na dětech. Ku podivu podle studií na to zdroje jsou.
   Uprchlická vlna k tomu dává velký podnět.

   To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Já nevím, ale asi by bylo dobré autory výzkumu zařadit mezi lovnou zvěř.

   To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Ale „ilustrační foto“ je velice povedené. Chateaubriand na barevném pepři, zřejmě.
   Jedno z jídel pojmenovaných francouzsky, které mohu.

   V každém doktorovi je kus Mengeleho, to je dávno známá věc. Jediní legální sérioví vrazi, kam se na ně hrabou obchodníci s vínem a kořalečníci. Zabijí více lidí než Bin Ládin a ISIL dohromady – divím se, že se nemocnice bombardují tak málo.

   Ohledně životního prostředí bych navrhoval přírustek hovězího dobytka a prasat kompenzovat úbytkem ekologistů. Sušení prý dobře hoří, což by dále snížilo uhlíkovou stopu, nemuselo by se pálit tolik fosilních paliv. Dokonce bych řekl, že se jedná o obnovitelné zdroje, jelikož blbců bude vždycky dost, kromě toho je blbost věčná, tudíž z definice dokonce nekonečný zdroj.

   Díky za inspiraci s tím šatobrijánem, je nutno využít příležitosti, dokud je to ve sluníčkové EU ještě legální. K tomu by sedlo nějaké těžké francouzské červené, třeba z Medocu. Voní po švestkách. To se mi zdá jako dobrá kombinace. Jako zákusek flambované švestky na koňaku. A koňak, následovaný doutníkem. To vypadá jako slušný program na večer. Dokonce i blondýnám by to mohlo vyhovovat.

   To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Je to dlouhé, ale fakt to stojí za přečtení.

   To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Zajímavost k on-line zpravodajství A.cz.
   12:43
   Turecko
   Turecký prezident Recep Erdogan odmítl ruské obvinění, že jeho země kupuje ropu a plyn od Islámského státu. „Kdo toto tvrdí, musí to dokázat,“ řekl prezident. Podle něj je hlavním zdrojem financí a zbraní Islámského státu syrský režim Bašára Asada.

   To se mi líbí

   • NavajaMM napsal:

    Na tom je kus pravdy. Nie je náhodou tá ropa, s ktorou Daeš obchoduje, z nálezísk, ktoré sú de iure sýrske?
    Podobný nápad mal aj ktorýsi z bývalých slovenských ministrov vnútra. Tvrdil, že hlavnými financovateľmi mafie sú podnikatelia, ktorí platia výpalné a preto ich treba potrestať.

    To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.