Es ist die Religion, stupid!


Další příspěvek z vítajícího Německa. Pokud by se našel statečný člověk, nechť to přeloží do normálního jazyka

Je to náboženství, hlupáku!

Teroristé, kteří zavraždili dne 13. listopadu 2015 ve Francii, mluvili perfektní francouzsky, stejně jako gangu, který hrozil divadlo Bataclan před několika lety s eskalací, která by byla brutální realitou v 2015 listopadu Zde si můžete slyšet, jak dokonale skupina mluví francouzsky:

http://www.liveleak.com/view?i=4d8_1447514351

Není to jazyk, který určuje, zda se někdo dělá zlo! Hodnoty osvícenství, rovnost před zákonem, svobodu projevu, svobodu náboženského vyznání, svobodu volby a práva na pochybách, je třeba chápat v jakémkoli jazyce na světě.

Existují lidé, kteří žijí v Německu, na dvacet let, jí zahraniční potraviny, hovoří cizími jazyky, slaví zahraničních festivalech a žijí úplně na dně základního zákona. Jejich způsob života a jejich kultura nemají žádné znalosti německého jazyka s Základního zákona kompatibilní. I když žijí v paralelní společnosti, ale na žádném místě tato paralelní společnost nepřekračuje hodnoty německé ústavy. Tito lidé platí daně jako všichni ostatní!Pak jsou tu ovšem imámové, i když mluví plynně německy, ale vytesat do tohoto jazyka nejnechutnější, fundamentalistické kecy z otevřeného homofobie, sexismu brutální nenávistí vůči Židům. Problém tedy není jazykem! Je to také není otázka vzdělání a prosperity. Teroristé, kteří vraždili ve Francii, byl vzdělaní mladí muži z nechudých rodin.

Je to náboženství, hlupáku!

Mám mnoho křesťanských přátel. Když se jich zeptám, co si myslí o gay a misogynní pasáže v Bibli, mi říkají, že Bible je jen kniha, a nelze ji brát doslovně, a už vůbec ne jedna ku jedné, také by to také hodně hloupé věci v Bibli. Někteří z mých křesťanských přátel studovali a volat tuto užívání bible „historicko-kritické exegeze“.

Kdo se každé slovo bible doslova, nemůže být pro práva homosexuálů a rovnost žen! V zákoně křesťanů je 1. epištole Korintským:

 • 5a každá žena, která se modlí nebo prorocky mluví s nezahalenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je jí hlavou; je to jedno a totéž, jako kdyby byla ostříhaná.
 • 6Jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať se už také ostříhá. Je-li však pro ženu potupné dát se ostříhat nebo oholit, ať se zahaluje.
 • 7Muž si nemá zahalovat hlavu, protože je obrazem a odleskem slávy Boží, kdežto žena je odleskem slávy mužovy.
 • 8Vždyť muž není z ženy, nýbrž žena z muže.
 • 9Muž přece nebyl stvořen pro ženu, ale žena pro muže.

 

2,3 miliardy Křesťané jsou ve světě, což je téměř jedna ze tří obyvateli země! Většina křesťanů nedodržují všechny zákony evangelia! Jsou to dobří křesťané, přestože slepě nenásledují evangelium. 1,6 miliardy muslimů jsou na světě. A co o jejich postoj k Koránu?

Nezřídka se tvrdí, že útoky nemají nic společného s islámem, ale to je naprostý nesmysl! Samozřejmě, že útoky mají něco společného s islámem, stejně jako křížové výpravy, které měly něco společného s křesťanstvím a nacismus s Německem. IS je islámský stát, NSDAP vládl v německé říši! Ve všech sedmi zemí, kde se homosexualita trestá smrtí, je předepsáno islámskými vládami: Írán, Jemen, Saúdská Arábie, Mauretánie, Súdán, Spojené Arabské emiráty a Nigérie.

Svoboda náboženského vyznání je lidským právem! Lidská práva jsou nezadatelná!Dokonce i abscheulicheste zločiny nesmí způsobit muže jeho lidská práva jsou odepřen. Náboženská svoboda je právo definovat své vlastní náboženské víry volně. Toto právo musí být zbaven každého, včetně všech teroristů! Islamisté říkají jejich útoky „Alláh je velký!Mají proto vysvětlit zabíjet ve jménu Koránu.

Křížové výpravy, španělská inkvizice, lidé zničit dobyvatelé v Jižní Americe, pogromy v Evropě, Židé nenávidí Martin Luther, všechny tyto události mají něco společného s křesťanstvím. Stejně tak, samozřejmě, útoky ve Francii mít něco do činění s islámem!

Korán a evangelium jsou čteny a doma, po tom všem, téměř každý druhý Pozemšťané buď křesťan nebo muslim; Chci vědět, své sousedy. V obou knihách Ježíš přijde dříve, ale Ježíš neumírá na kříži v islámu. Evangelium je konglomerace různých autorů, často vzájemně odporujících. Korán, nicméně, má pouze jednoho autora s jasným záměrem. Byl to velitel!

Hlavní postavou evangelia je tesař, který chodí ven s prostitutkami, hříšníky a opilci. Často poskytuje lidem s vínem. Ježíš je hippie, který odmítne zasáhnout do velmi světské politiky. Hlavní postava v Koránu je bojovník se zálibou v manželek za deset let. On zaútočí jasně a násilím do světových záležitostí a prohlásil ve jménu Boha, jak nejlépe předkládat, a to dohromady. V evangeliu Ježíš zemřel na kříži bídně, ale Mohammad je splněn ze vzdáleného města do nebe. Myslím, že to je rozdíl, zda je hlavní postavou knihy je chudý tesař, který nešťastně zemře na konci, nebo velitel, který je spokojen po úspěšných bitev.

Takže pokud již křesťané se spoustou kreativity mohli odvodit bojovný náboženství v tlumočení z chudého tesaře, který pak může pouze muslimové interpretovat z řad úspěšného bojovníka?

Teroristé islámského státu
prohlašovali, že jejich akce byly inspirovány Mohammedem. Ten, kdo čte Korán, nmůže nesouhlasit.Islámský stát nemá jediné, co Mohammed neučinil.

Lidé, kteří chtějí, aby nám prodat islám jako náboženství míru, nezřídka citovat tuto pasáž z páté súry v Koránu:

„Když někdo zachrání život lidí, je to jako kdyby zachránil celé lidstvo.“

Svědčí již ze štědré Audacity přesně vést tuto citaci jako důkaz údajné míru v Koránu. Výše citovaný verš je to v kontextu, který je všechno, jen ne klidný:

A kvůli tomuto jsme předepsali dítkám Izraele, aby ten, jenž zabije jednoho člověka – nikoliv pro pomstu na někom anebo za to, že šířil pohoršení na zemi – byl souzen, jako by zabil lidstvo veškeré. A aby ten, kdo oživí jednoho, byl posuzován, jako by oživil lidstvo veškeré. A přišli k nim již dříve poslové naši s jasnými důkazy, avšak mnozí z nich i potom se dopouštěli přestupků na zemi.

Toto přikázání je podle koránu na „Děti Izraele“, tedy pouze na Židy. Tento malý skutečnost by neměla skrývat, zejména proto, že stoupenci Mohameda je nabízen v následujících řádcích, brutální masakr. Citát v Koránu pokračuje takto:

A odměnou těch, kdož vedli válku proti Bohu a Jeho poslu a šířili na zemi pohoršení, bude věru to, že budou zabiti anebo ukřižováni či budou jim useknuty jejich pravé ruce a levé nohy anebo budou ze země vyhnáni. A těm dostane se hanby na tomto světě, zatímco na onom světě je očekává trest nesmírný

Ještě jednou:

Mohammed vysvětlil, že Židy neměli zabít. Ale pro jeho následníky platí, pokud někdo způsobí peklo na zemi, je třeba jej porazit!

„Peklo na zemi“ je, jak bych měl říct, poněkud vágní, nechci říci, zcela otevřený výkladu a interpretaci. Méně vágní, téměř konkrétní je Korán, když přijde na to, co dělat s těmi lidmi, kteří jsou příčinou „Pekla na zemi“: vyhoštění, ukřižování nebo střídavě ruce a nohy pryč, v závislosti na náladě a převažujících místní tradici.

To je bod, ve kterém je opodstatněný, že islám znamená mír. Mír je opravdu velmi pružný koncept! Pokud tomu tak je islámská mír, pak to, co jen z islámské války?

Je to islám, hlupáku!

To není rasismus to říct! Rasismus je úsudek o osobě kvůli jejímu etnickému původu. Nicméně, posouzení osoby, kvůli jeho přesvědčení a vyznání je kritika. Kdo bude soudit muslima, protože je Arab, je rasistický; ale kdo soudil Araba, protože je muslim, kritizoval jeho ideologii. Ti, kdo kritizují Žida, protože on je z židovské matky, rasista, ale pokud ho kritizovat, protože kolem Mojžíše je spousta legračních věcí, je Mel Brooks!

Pokud nesmí být kritizována ideologie,  je to totalita. Ať islámu, křesťanství, judaismu, nebo komunismu, právo kritizovat názory a legrace, zajišťují, že zůstaneme lidmi. Kdo říká, že voják Mohammed, který žil před půl tisíciletí, by neměly být karikován, ale mlčí, když se pekař proveden z Mekky, protože on se stal křesťanem, který je fundamentalistických fanatiků a má plný soustředěný útok si zaslouží kritiku.

Muslim, který přijímá Korán doslovně a orientuje svůj život po vražedných generálů z dávných dob, je přinejmenším stejně hloupý jako křesťan, který bere Bibli doslovně.

Islámský stát je tak islámský jako Německá říše byl Německá! V německé říši došlo k hnutí odporu, kteří viděli Bílé růže s názvem. Vaše letáky může být zrušen bez problémů přes islámského státu dnes. Ve svém třetí letáku:

„Dnešní“ stát „, ale je diktatura zla. „Víme, že na dlouhou dobu,“ slyším tvrdit, vás, „a my nemáme potřebu, že je to tu znovu držel na nás.“ Ale, já tě zeptat, jestli víš, proč ne naštvaný vás, proč tolerovat Víte, že tato pravítka okrádají postupně otevřené a skryté v jedné doméně svých práv za druhým, až jednoho dne nic nezůstane, ale také nic, ale mechanizované státní zařízení, které velel zločinci? Je vaše duše už tolik nižší než znásilnění, že zapomenete, že to není jen vaše právo, ale váš morální povinností k odstranění tohoto systému?

Ale když člověk již sebrat sílu, aby své právo požadovat, pak má jít dolů absolutní nezbytnost. Rádi bychom si zaslouží být rozptýleny po celém světě jako prach před větrem pokud nebudeme nás aufrafften v této dvanácté hodině a nakonec aufbrächten odvahu, že se od té doby chybí nám. Nepoužívejte skrýt svou zbabělost pod pláštíkem opatrnosti. Vzhledem k tomu, s každým dalším dnem, jak Stále váháte, protože nemáte odolat potěr pekla, tvoje chyba parabolickou křivku roste rovna výš a výš. „

V prvním pamfletu Scholls uvádí:

„Nezapomínejte, že každý národ si zaslouží režim snese!“

Nacionální Islamisté se neliší v nenávisti od nacistů. Nacisté uvrhl svět do světové války.

Je to ideologie, hlupáku!

Je na čase, aby byl islám ve své panovačnost rozbit jako kdysi křesťanství bylo rozrušeno. To je možné pouze vzděláním, kritikou, posměchem a pohrdáním! To, co svět potřebuje je více karikatur Mohameda, který jako Voltairovy karikatury přinesly do křesťanského světa chaos. Potřebujeme gestige kladiva, které rozdrtit islám, jak Nietzsche kdysi udeřil na křesťanství. Statečně z ničeho, proto nyní ocituji několik filozofů západu a vyměním pouze slovo „křesťan“ za„muslim“ od:

„Muslimská víra je od počátku oběti: oběť všech svobody, vší hrdosti, veškeré sebevědomí a ducha: zároveň zotročování a self-výsměch, sebemrzačení. Islám byl největší neštěstí lidstva. Mé jméno je islám jeden velký kletba je jedna velká nejniternější zkaženost, jeden velký instinkt z pomsty, za což v žádném případě jedovatý, tajemství, podzemní, dost malý -. Mé jméno je ten nesmrtelný vada lidstva „(Friedrich Nietzsche)

„Proč nejsem muslim: Nejhorší věc, o muslimské náboženství je jejich morbidní a nepřirozený postoj k sexualitě. Náboženství, pokud nejsou obnovena čas od času, jako stárnutí stromy. Islám v podobě jak ji známe má svůj čas. Chceme, aby nový formulář, který je v souladu s vědeckou komunitou je užitečná, a zatím pro dobrý život. Já říkám s plným přesvědčením, že organizované islámské náboženství hlavním nepřítelem morálního pokroku ve světě bylo a je. Islám se liší od jiných náboženství svou větší ochotu k pronásledování. Tvrzení, že islám měl povznášející vliv na morálku, může být zachována pouze tehdy, pokud budete ignorovat všechny historické důkazy nebo padělané. „(Bertrand Russell)

„Islám káže jen poddanství a podrobení. Jeho duch je tyranie pouze příznivý, než že by ne vždy porazit zisk z něj. Opravdové Muslimové jsou vytvořeny otroky. „(Jean-JacquesRousseau)

„Nemorální je islám.“ (Albert Camus)

Je to islamofobní?
Byl osvícenství kristofobní?

Je to náboženství, hlupáku!

Tapfer im Nirgendwo

Die Terroristen, die am 13. November 2015 in Frankreich gemordet haben, sprachen perfekt französisch, genauso wie die Bande, die dem Theater Bataclan vor einigen Jahren mit der Eskalation gedroht hatte, die im November 2015 brutale Wirklichkeit werden sollte. Hier kann man hören, wie perfekt die Bande französisch spricht:

http://www.liveleak.com/view?i=4d8_1447514351

Es ist nicht die Sprache, die darüber entscheidet, ob jemand böses tut! Die Werte der Aufklärung, die Gleichheit vor dem Gesetz, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Wahlfreiheit und das Recht auf Zweifel, sind in jeder Sprache der Welt zu verstehen.

Es gibt Menschen, die leben seit zwanzig Jahren in Deutschland, essen fremde Speisen, sprechen fremde Sprachen, feiern fremde Feste und leben doch voll und ganz auf dem Boden des Grundgesetzes. Ihre Art zu leben und ihre Kultur sind ohne Deutschkenntnisse mit dem Grundgesetz kompatibel. Sie leben zwar in einer Parallelgesellschaft, aber an keiner Stelle durchkreuzt diese Parallelgesellschaft die Werte der deutschen Verfassung. Diese Menschen…

View original post 1 939 more words

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Bavorovy poznámky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

108 reakcí na Es ist die Religion, stupid!

 1. Strejda Olin napsal:

  V 21. století je islám anachronismem, ideologií netolerance, xenofobie a holokaustu. Je v příkrém rozporu s chartou základních lidských práv a svobod, ke které se přihlásila většina vyspělých a civilizovaných států. V nemuslimských zemích by měl být postaven mimo zákon, jeho hlásání, šíření, praktikování a podpora zakázáno.
  Cožpak je možné v křesťanské, svobodné a demokratické Evropě přehlížet a strpět islámskou diskriminaci žen, mnohoženství a příbuzenskou plemenitbu, trestání smrtí, bičováním, kamenováním nebo amputací ruky, stavění Slova Božího nad zákon? Je možné legitimizovat tyranii ve jménu náboženské víry?
  V Saúdské Arábii nebo Spojených arabských emirátech je korán ústavou i zákonem. Každý cizinec má povinnost dodržovat tamní zákony a zvyky, nemůže žít z nějakých sociálních dávek, ale musí řádně a dobře pracovat, slušně se chovat, musí respektovat islámská pravidla, nebo zemi opustit. Nikdo s ním o tom nebude debatovat. Tak to je, tak to ber, nebo jdi odkud jsi přišel!

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Jenže jak tohle vysvětlit těm jejich místním zastáncům?

   To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Konfrontovat je s realitou.

    To se mi líbí

    • Cech napsal:

     To jste myslel jako realitou tou Bruselskou.
     Nejvýše postavená Češka ve strukturách EU, eurokomisařka Věra Jourová, říká, že jí prozatím nepřísluší hodnotit vystoupení Miloše Zemana na mítinku Bloku proti islámu během oslav 17. listopadu.
     Následně ovšem zkritizovala všechny, kdo se snaží přiživit na rozdmýchávání nenávisti vůči muslimům. A dodala, že výroky těchto lidí by mohly být v brzké době v rozporu se zákonem.
     Jourová varuje před tím, aby se zaměňovali jí podporovaní uprchlíci s teroristy.
     Stejně jako ministr spravedlnosti Robert Pelikán definoval to, že na mítinku jasně padaly výroky, které by mohly být v budoucnu stíhatelné.
     Stejně tak i Jourová tvrdí. Bouření se ve společnosti proti islámu, je nebezpečné a může být i dvojsečné, taková spirála se nakonec otočí i proti těm, kteří s ní začali.
     Bylo by dobré, aby každý člověk, který má normální přístup k životu a hodnotám, si uvědomil, že mluvíme o lidech, kteří utíkají před hrůzami války(z Afganistanu Kosova atd.).
     S tím, že to má samozřejmě svá rizika, kterých si musíme být vědomi a musíme jim umět čelit.
     Tož zkráceně, pokud nepřestanete s tím anti_islámizmem tak nastoupí i v Česku nové zákony za zachování současné „západní“ demokracie, které ANO bude podporovat.

     To se mi líbí

    • Minorita napsal:

     Souhlas vonrammsteine – ještě pořád by vyšlo levněji je povinně posílat na minimálně měsíční až čtvrtletní studijní pobyt, brigádu, stáž, poznávací zájezd,atd. ( jedno jak to nazveme ) do míst, destinací, kde by si v běžných rodinnách užili běžný život v muslimském prostředí – žádná Dubaj od tatínka, ani pláže v Egyptě či letovisko v Turecku -> pěkně do zapadlé vesnice nebo příměstské čtvrti …
     A bez prostředků, ať se ukážou …

     To se mi líbí

     • vonrammstein napsal:

      Přesně tak to myslím.

      To se mi líbí

     • kchodl napsal:

      „Hanča a Tonča“ takovým zaškolením prošly.
      Nevypadaly pak nijak šťastně.

      Být jejich fotrem, hovado z vysoké školy, které jim popletlo hlavy – a dál sluníčkářsky působí – by neslo svou zodpovědnost.

      To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Ale jsou už definitivně vykurýrovaný, ne?

       To se mi líbí

      • Minorita napsal:

       Souhlas, a následky, zodpovědnost by se mu nenesla vůbec hezky …

       To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       To netuším, zda je to vykurýrovalo. Lidská psychika je divná a složitá věc.
       Stockholmský syndrom není vymyšlená ptákovina pro vyšší zisky psychologů, ale fakt.

       Tak třeba moje ex-děvenka byla kozomrdy dvakrát znásilněná, podruhé ji přitom málem zabili, a přitom ze svých fantazií o rovnosti kultur neslevila ani o píď. I když se ji zpočátku stávalo, že když vlezla do tramvaje nebo vagonu metra a tam bylo více přičmoudlíků, začala se klepat nebo dokonce omdlela. To pominulo, ale je na tyhle kretény z neziskovek vázána dlouholetými vztahy – je to něco na způsob praštěné sekty. Je to oběť sekty, něco podobného jako kdyby byla u jehovistů. Rozum je na to krátký.

       To se mi líbí

      • SPENTA MAINJU napsal:

       Já myslím, že je denně znásilňovala tlupa kozojebů a že to nikdy nepřiznají. A ta co vypadala po návratu „blahobytněji“ ta Hana Humpálová , tak ta asi byla více povolná, tak asi „toho“ měla méně, jelikož tvrdí, že uvěřila islámu a ta druhá se asi podvolila s odporem¨, proto vypadá jako o třicet let zestárnuvší indiánka, jež v 30 vypadají na 60.

       To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Církev svatá je (oponenty) pálila na hranicích, mulimové je podřezávají zaživa, náckové je umučili k smrti, či v lepším případě postavili ke zdi.
    Chtěl bych věřit tomu, že existují kultivovanější způsoby, ale nevím, nevím….
    Hodně mě napovídá třeba „faganův“ blog, s těmi lidmi není něco duševně v pořádku, a jak je přesvědčit, to opravdu nevím.
    Alepoň ne tak, aby nebylo pozdě…

    To se mi líbí

   • vittta napsal:

    http://www.blisty.cz/art/79985.html
    Asi to po dobrém nepůjde….

    To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   http://www.novinky.cz/domaci/387135-pravdolaskarska-plesniva-spindiro-nenavistne-komentare-necili-jen-na-mensiny.html

   Kvůli takovým, jako jste Vy, se do konce roku chudáci z Hate free Culture budou muset dopočítat ke třem milionům hate příspěvků. Styďte se!

   To se mi líbí

 2. peter napsal:

  Pripájam sa k p.Bavorovi s prosbou o lepší preklad.Z tohoto prekladu ktorý je tu uvedený,mi vychádza len to,že autorom článku musí byť homosexuálny,židovský multikulturalista.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Škoda, že to chápete takto. Podstatou je rozlišení pojmu rasismus. Že to není odsuzování podle ideologie – tedy islámu, ale pouze podle národnosti. A také to, že vyznavači Bible ji nečtou ortodoxně na rozdíl od vyznavačů Koránu.

   To se mi líbí

 3. Cech napsal:

  Nevím to je opravdu velmi složité ale domnívám se, že ten článek je opět záměrně Německy černo bílý.
  Vyznavači islámu typu Ramzana Kadyrova a vyznavači islámu typu Abú Ala al-Afri se velmi, velmi liší.
  Proto sunnitský islám, který slouží teokratické monarchii je tak odlišný.
  To zásadní zřejmě je, že islám je mnohem více nastaven na podporu monarchie jako státního zřízení proto ta jeho obliba „západními“ demokraciemi.
  Tož ten již náš další problém je, že nebyla stejně popsána ta „východní“ demokracie „severní“ demokracie a „jižní“ demokracie.
  Zřejmě proto je ten sunnitský islám, brán stejně jako naše „západní“ demokracie.
  Opravdu nevím ale mne to tak připadá.

  To se mi líbí

 4. vittta napsal:

  Souhlasím s výhradami k článku, ale jako určité vodítko…řekněme pro „lid“ se to použít dá.
  Přemýšlivý člověk to ale zřejmě opravdu vesměs uvidí jako určitý černobílý extrém, nebo jakési až účelové tvrzení.
  Pro „naší“ věc ale nelze bádat nad rozdíly mezi samotnými muslimy, (kteří se všichni drží koránu, a přece praktikují každý úplně jinak) či na oprávněností či účelovostí některých pasáží.
  Nepřítel je na hranicích, a to je téma dne.
  A jak jsem tady někde četl -kdo by risknul otrávený zákusek mezi tisíci neškodnými?
  To ať jsou za otrávené raději označeny všechny…aby se ještě někdo z čisté blbosti neotrávil tím jedním jediným.(i když tam byla řeč o 3-5 ks myslím..)
  Když jsme to četl, tak jsem si říkal, že vlivem mizerného překladu třeba špatně chápu ten celek, ale jak vidím, Peter i Čech dospěli k podobným dojmům, asi na tom něco bude.

  To se mi líbí

 5. Bavor V. napsal:

  Ještě jednou odkaz na Godotův příspěvek http://bavor.blogspot.cz/2015/11/islamofobie-pud-sebezachovy.html
  A k tomu komentář z G+
  Lubomír Čáslava16:56+1

  Jak může být trestná fobie? Třeba arachnofobie. Vidím pavouka a ječím hrůzou. Šup s tebou do basy hajzle. Co máš co mít hrůzu z milých pavouků?! 

  To se mi líbí

  • peter napsal:

   p.Bavor:
   Väčší problém ako s islamofóbiou..(.špatný výraz.Správne je moslimofóbia) mám s tým ,ako je u nás definovaný výraz „demokracia“.V jej u nás všeobecne platnej definícii je mimo iné aj táto veta cit.“ Práva (sloboda) väčšiny končia tam,kde začína sloboda menšiny“ kon.cit. Môj problém spočíva v tom,že nedokážem nikde( a verte mi,že som sa snažil),nájsť jasnú a jednoznačnú definíciu výrazu „sloboda“.Sloboda nemá jednoznačnú definíciu.Nemá ani presne určený rozmer.Preto mám z príchodu moslimov dvojnásobný strach.
   1- Mám strach z moslimských teroristov.A keby v každej tisícke imigrantov boli hoci len piati teroristi,tak by som mal strach o svojich blízkych,bol by som xenofób,islamofób,panikár aj potenciálny fašista.
   2 . Mám strach z tej neexistencie definície pojmu „sloboda“.Kto z nás vie čo všetko si pod tento pojem zahrnú moslimskí imigranti ktorí sa u nás usadia?Aký rozmer totiž dajú oni svojmu poňatiu slobody,tak presne o taký kus budem musieť ja ako príslušník väčšiny zľaviť z toho,čo si pod pojmom práva(sloboda) väčšiny predstavujem dnes.Že to tak funguje vidíme v západných štátoch s väčšou moslimskou komunitou.Táto komunita svoje nároky neustále stupňuje odvolávajúc sa pri tom na ľudské práva a SLOBODY.Vadia už aj vianočné stromčeky,koledy a kresťanské symboly…a pokračuje to.
   Prosím!Dokáže niekto z diskutujúcich pojem Sloboda ohraničiť nejakou jednoznačnou definíciou?

   To se mi líbí

   • jaa napsal:

    No, já bych řekla, že je to něco podobného jako že: “ Pravda začíná tam, kde končí dosah českých mediií“ nebo že „Kde končí signál ČT tam začíná demokracie“.
    tedy pokud se nesesype ejůnie – bude to stejně zbytečné, protože už teď z větší části je svoboda, ač omílába furt dokola , je velice relativní – pro někoho platí – pro někoho ne. A jen čert ví proč

    To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    Nemám definici. Protože žádná svoboda neexistuje a nebude existovat. Je to prázdné slovo. Klacek na neposlušné, pamlsek pro nechápavé, prolhaná lež pro blbé.
    Co svět světem stojí není nikdo svobodným. Každý je svázán miliony příkazů, povinností, zvyků, nařízení, ususů, zákonů, autocenzurou apod. Jde vždy jen o to, zda ty všechny vyjmenované nutnosti slouží člověku k jeho povznesení či k jeho záhubě, dobře či špatně, zda jsou aspoň trochu spravedlivé pro všechny, když ne, aspoň pro většinu. Říká se tomu systém – režim.
    Svoboda je jenom hloupé slovo. a jeho naplnění věří jen hloupý

    To se mi líbí

    • peter. napsal:

     Petrpavel:
     Máte pravdu!Potom ale nastávajú problémy takpovediac historického významu.Ja som narazil na článok Karola Ondriáša,svetovo uznávaného vedca v obore molekulárna elektrofyziológia a komunistu,ktorý napísal článok o Stalinovi.O tom Stalinovi,ktorý je od nástupu Chruščova k moci vykresľovaný ako vedľa Hitlera najväčší zločinec v histórii ľudstva.On vraj pripravil milóny ľudí nie len o život,ale všetkých ľudí žijúcich v socialistickom bloku o SLOBODU.Boli sme všetci neslobodní a až novembrová revolúcia a Václav Havel nám tú slobodu navrátili.Tak sa chcem opýtať.Kto dal ľudstvu viac.Stalin alebo „bojovníci za slobodu“ ktorí bojovali za niečo,čo sa ani nedá definovať? Nad tým Ondriášovým článkom som dlho premýšľal.A či sa to niekomu páčiť bude alebo nie,súhlasím s ním do poslednej bodky.Aj keď som si vedomý toho,že si mnohí za to na mne schladia záhu
     http://kominternet.cz/subdom/teorie/1976_ondrias.html

     To se mi líbí

     • Petrpavel napsal:

      Presne peter, článek je top.
      Další Hitler už se objevil, jen ho ještě mnozí nevidí a další i vítají. Teď ještě najít Stalina …

      To se mi líbí

 6. Strejda Olin napsal:

  Ve světě je asi 1,6 miliardy lidí vyznávajících islám – muslimů. Z toho v Evropě bezmála 50 milionů!
  Rusko 14 milionů, Německo a Francie po 5 milionech, v ČR 10 až 20 tisíc. Kosovo je z 94% a Albánie z 80% muslimská.
  Téměř 90% všech muslimů jsou sunnité, zbytek jsou šíité (to podle toho, koho uznávají za následovníka Mohameda). Třeba taková Saúdská Arábie, kolébka islámu, je sunnitská, státní ideologií této absolutistícké monarchie je fundamentální islám – wahhábismus.

  Já vidím tři základní problémy se současnými (no… současnými, masově to trvá nejméně již 10 let!) migranty:

  1) jejich množství – stovky tisíc až miliony považuji za nemožné absorbovat bez trvalých negativních ekonomických, sociálních a politických následků pro obyvatele EU.

  2) jejich diametrálně odlišný způsob života, mentalita a neochota se plně integrovat, tendence vytvářet uzavřené enklávy až vlastní „islámské státy“ v hostitelském státě. Možnost úplné integrace, nebo dokonce asimilace je téměř nulová.

  3) jejich ortodoxní vyznávání islámského náboženství – návody, příkazy a doporučení koránu pro život jsou nadřazeny nad všechny ústavy a zákony, dogmatické chápání každého verše, každého slova koránu, každého činu Mohamedova. Přímo „geneticky“ je v každém muslimovi zakódován příkaz k džihádu – bránit víru, šířit víru slovem i mečem, cítit se nedřazeným nad jinověrci a nevěřícími, které přirozeně a bez jakýchkoliv výčitek pokládá za nepřítele a ne-lidi. Každý takový náboženský fanatik je potenciálním teroristou.

  To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Souhlas-až na ta čísla. V Německu je MINIMÁLNĚ šest milionů Turků. K tomu teprve připočítejte Neturky, jejichž přesný počet nikdo nezná.

   To se mi líbí

   • Strejda Olin napsal:

    Milion sem, milion tam 🙂
    Nějaká přesná a konkrétní čísla se nenajdou, různé zdroje se rozcházejí, do statistik jsou údaje všelijak připočítávány, nezahrnovány. Jednou je Turek přistěhovalec, podruhé cizinec, potřetí německý Turek, jindy řádný Němec. Zdá se, že není zájem na přesné evidenci, proto je to nějak zamlžováno, pojmy mají různé výklady, jeden údaj je z roku 2011, druhý 2014, jednou se vychází z odhadu, podruhé z toho, co o sobě lidé uvedou atd.

    To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     Odhady hodně podceňujou, což je hodně nebezpečné. Potřebujete vědět s maximální možnou přesností, kolik proti Vám stojí nepřátel. Bez toho je efektivní obrana skoro nemožná.

     To se mi líbí

  • Minorita napsal:

   Prostě jsou nekompatibilní, a dobytek z nich dělá množství – jakmile jich je více, už vyřvávají a budují usilovně to, před čím prý utíkají, co vzlykajíce pomlouvali – chalifát a středověké kozomrdí krvavé tmářství.
   Jednak je ta jejich krvavá víra o 600 let mladší, a především národy a civilizace vyznávající tuto víru neprošli etapou oddělení státu od církve, neprošli dostatečně dlouhým osvíceneckým obdobím, které vyvolali jejich učenci, umělci, filozofové, vědci, neprošli tech. revolucí – vlastní technickou revolucí probíhající po mnoho generací, ne tou dovezenou, ale vlastní, neprošli nepokoji nebo procesy, které by byly důkazem celospolečenských změn díky vyjmenovaným procesům -> a to vše v řádu staletí …
   1400 let, hory mrtvých a moře krve pro havloida není argument -> on to přece myslí dobře , a nedej bože s ním nesouhlasit ..
   Konflikt tedy nehrozí pouze mezi čmoudy všeho druhu ( zbytek se ochotně přidá ) a domácími, ale reálný je rozkol i mezi bílými, tedy mezi realisty a sluníčkáři, havloidy a naivními idioty.
   Normálně uvažujícímu jedinci, kterému je IQ dovolí chápat souvislosti a pochopit zákon akce a reakce, který vnímá realitu , temnou realitu marných pokusů podpořených neuvěřitelnými investicemi a zničující absolutní tolerancí implantovat středověk do společností evropského typu. Navíc oni mají problémy kdekoli – i kdyby vládli Indiáni, budou kozomrdi stejný rozkladný živel jako v našem případě.
   Smutné je, že po dobrém to nepůjde nejen s nimi, ale i domácí pátou muslimskou kolonou … A díky jim to teprve vygraduje …

   To se mi líbí

   • Strejda Olin napsal:

    +1

    To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    „…Smutné je, že po dobrém to nepůjde nejen s nimi, ale i domácí pátou muslimskou kolonou … A díky jim to teprve vygraduje …““
    Stojí za zopakování, je to jádro a zároveň řešení problému, ale jak na to prakticky? Občanská válka? Když české armádě a policii velí muslimská kolona… Když militantnímu NATO s čl. 5 velí muslimská kolona…

    To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     Proč myslíte, že české armádě a policii velí muslimská kolona? To bych si rád přečetl.

     To se mi líbí

     • Petrpavel napsal:

      Je to pouhé konstatování skutečnosti kterou tady opakujeme(te) všichni stále dokola : postupy a výstupy české vlády a vedení PS a senátu lze obecně zařadit do kolonky „pátá kolona“ muslimů u nás. A vedení uvedených, směrem odzhora dolů řrigidně řízených, útvarů státu je jimi jmenováno a ideologicky řízeno.

      To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Jo tak. Ale já znám celkem dost policajtů a pár vojáků osobně a všichni smýšlejí jako většina z nás tady. V tom je naděje. Kdyby šlo opravdu do tuhýho, budou na naší straně.

       To se mi líbí

      • Minorita napsal:

       Armádu, tedy to, co z ní zbylo bych z nějakých sympatií vůči musulmanům nepodezříval, a spousta policajtů je na straně rozumu . Obě dvě složky to nemohou a nesmí veřejně vyhlašovat, a asi jako v každém společenství je možné očekávat „černé ovce“ hlásící se ke kolaborantské menšině. Ale celkově spíše počítám s tím, že budou na straně rozumu – v momentě lámání chleba.

       To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Přesně o tom mluvím. Kdyby došlo na nějaký „natvrdo“. nepůjdou proti nám, ale proti nim. Většina.

       To se mi líbí

      • Minorita napsal:

       To nebylo na Vás vonrammsteine – měl jsem rozepsaný koment a vložil ho nepozorně po tom Vašem 🙂 …

       To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       To je fuk, k žádné komunikační katastrofě nedošlo 🙂

       To se mi líbí

 7. peter napsal:

  Vojny označované ako „náboženské“si často tento prívlastok nezaslúžia.Vždy išlo o mocenské záujmy vládnucich elít a cirkevných hierarchov.To sa týka tak krížových výprav ktoré boli vo svojej podstate lúpežnými výpravami,podobne tak vojny proti albigénskym (katarom) alebo o 30 ročnej vojny v Európe (katolíci vs.protestanti).Náboženstvo však vždy spoľahlivo poslúžilo ako dôvod (casus belli) k vyvolaniu vojny.Spomína sa často Osmanská ríša ako dôkaz toho,že účelom vojen vedených moslimami je násilné šírenie – expanzia Islamu do neislamských krajín.Ale ako si potom vysvetlíme správanie sa Saladína ku kresťanom po dobytí Jeruzalema:
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Saladin
  Ako sa mohlo stať,že na Balkáne,na území Uhorska aj na juhu Slovenska ostalo zachované kresťanstvo a nepoškodené pravoslávne aj katolícke chrámy aj po 350 ročnej nadvláde Turkov? V Kosove zničili tisícročné pravoslávne chrámy až prišelci z Albánska,ale tí už boli nainfikovaní islámskym radikalizmom..Teda preto by som ja náboženstvo neoznačoval za pravú príčinu ani bojov a vojny na Blízkom východe,ktorá mimochodom prebieha už od začiatkov Izraelsko – Palestínskeho konfliktu.Pravda je jednoduchá.Jedna strana sa snaží vyvolať nenávisť u Európanov k Islamu ako k náboženstvu, cez radikálnych a sfanatizovaných islamistov, aby ospravedlnila svoje zavádzanie“demokracie“ v Líbyi,Sýrii Iráku a v Afganístane pri čom starostlivo utajuje zločiny proti ľudskosti ktorých sa pri tom dopúšťala a dopúšťa.Druhá strana zase prostredníctvom imámov a kazateľov účelovo hlása moslimom túžiacim po pomste len tie časti (súry) z koránu,ktoré hovoria,že povinnosťou moslima je zabíjať už ani nie tak kresťanov,ako Európanov a Američanov. Ľudia medzi sebou bojujú,zomierajú a neuvedomujú si,že tým plnia korytá sviniam,ktoré ich do tých vojen nahnali.

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Saladin byl ovšem jen jeden….
   A islám je bezprostřední příčinou současného stavu, byť samozřejmě války jsou vyvolávány z různých důvodů.
   Ale zkuste takto vyprovokovat budhisty….asi by to tak snadné nebylo.
   Jenže já mám ještě jednu hodně provokační teorii.
   Každá rasa má takové nábožensví, jaký je její genetický potenciál.
   A někteří lidé prostě mají islám, protože by třeba v budhismu nedokázali žít, neuspokojoval by je.(zjednodušeně řečeno, ale jako nástin to stačí)

   To se mi líbí

    • peter napsal:

     vittta:
     Vieru ľudia asi potrebujú keď je na svete toľko náboženstiev a veriacich.
     J.P.Sartre povedal po návrate zo ZSSR.“Komunizmus je krásna myšlienka! No skúste zobrať ľuďom Boha a koľko miliónov ľudí zostane bez nádeje.Poznám jedného človeka,ktorý bol významným funkcionárom KSČ na mestskej úrovni.Mával prednášky o ateizme,vysmieval sa svojim veriacim známym a ak zistil,že niektorý komunista si dal pokrstiť dieťa alebo sa mu syn ženil v kostole,tak bolo zle,nedobre.Napriek tomu,nemožno o ňom povedať,že to bol zlý človek.Mnohým pomohol.Potom mu vážne ochorel syn,chodil do nejakej piatej alebo šiestej triedy ZŠ a našli mu nádor na mozgu.Na Slovensku sa to operovať nedalo,tak ho odoperovali vo vojenskej nemocnici v Hradci Královém.Mať toho komunistu mu povedala aby sa každý deň modlil za toho svojho syna.A on naozaj prosil Boha o pomoc.Skončilo to tak,že synček vyzdravel,všetko sa vrátilo do kolají,len ten človek sa zmenil.Začalo sa o ňom hovoriť,že chodí do kostola až v L.Mikuláši,čo je od nás okolo200 km.
     To,čo serie mňa je cirkev.Jej postoje,honba za mamonom,pedofília a homosexualita,zločiny ktoré za sebou ťahá celou svojou históriou a stále v nich pokračuje.Serú ma svojou nenažratosťou pri reštitúciách ich preláti,ktorí už dávno na Ježišovo učenie zabudli a už len zneužívajú jeho odkaz.Česť výnimkám samozrejme.

     To se mi líbí

     • vonrammstein napsal:

      Věř, a víra tvá tě uzdraví. Dost známý a dost pravdivý citát, poněkud nepochopitelně občas vztahovaný na placebo. V Církvi je jistě dost špatných lidí, kteří něčeho zneužívají. Ale většina je dobrých. Vím to, žiju v tom.
      V každé větší společnosti se vyskytujou černé ovce. Čím je společnost větší, tím víc jich je. A Církev je obrovská.
      A teď mi odpovězte upřimně: Je podle Vás víc vrahů, buzerantů, pedofilů, zlodějů, kurev a násilníků víc mezi věřícími, nebo mezi ateisty? Procentuálně. A netahejme do toho islám.

      To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Tohle bych si tedy neodvážil tipnout…

       To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Tak přestaňte polykat placebo.

       To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       Tipoval bych, že to bude stejné. Jen se možná v rámci církve neprojevují. I díky důrazu křesťanských církví na morální hodnoty, jakkoliv je to nezřídka uplatňováno jen slovně, ale skutky jsou poněkud jiné. Halíka a Duku podezřívám, že mají na noze kopyto.

       Ono vždycky platí ono „pravidlo 80/20“. I mezi profesory je 80% idiotů, jen jiného druhu.
       To ostatně bylo vidět v neděli na „simulaci 17.11“ na Albertově a Václaváku.

       V dnešní době bych možná čekal, že mezi nábožensky inklinujícími bude možná i větší procento „ne zcela vyrovnaných“ lidí, protože víra a hlavně ta komunita kolem ní jim dává něco, co by jinak neměli, ve svém běžném životě, třeba z důvodu nějaké osobní nedostatečnosti nebo nepřízni osudu. Či díky své psychopatologii. Jenže to se dá říci i o spolku zahrádkářů, modelářském kroužku či střeleckém klubu. Tím samozřejmě nechci ani náznakem říci, že věřící lidé jsou nějak divní nebo nedostateční.

       To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Halík má kopyto určitě. Odpoledne Vám tu odpovím obšírněji, máte v mnohém pravdu. Teď už na delší texty nemám čas.

       To se mi líbí

      • peter. napsal:

       Vonramstein:
       Buzeranti a pedofili sú medzi klérom RKC percentuálne určite zastúpení násobne viac ako v bežnej populácii a medzi kňazmi v ostatných cirkvách, ktoré nemajú uzákonený celibát.Porovnávať podiel kriminality medzi ateistami a veriacimi sa nedá,lebo nikto nepozná počet ateistov na svete. Verím,že je na svete o mnoho krát viac agnostikov ako ateistov.Zrejme ich počet v porovnaní s veriacimi(mám na mysli všetky náboženstvá a sekty aké len na svete existujú + agnostikov) bude štatisticky nevýznamný pre seriózne vyhodnotenie ktoré požadujete vo svojej otázke.
       Navyše neviem,čo máte na mysli pod pojmom „kurva“.Lebo osoba ponúkajúca sexuálne služby sa u nás nazýva prostitútka,prostitút,šľapka,fľandra….A výrazom „kurva“ označujeme väčšinou charakter človeka.

       To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Tak dneska ne, pánové, omlouvám se. Mám za sebou hodně pernej den a myšlenky nesoustředím. Tím se z toho slibu ovšem nehodlám vyvlíknout. Vzhledem k vašim častým výpadům vůči Církvi se k tématu dostaneme zas velmi brzy.

       To se mi líbí

     • vittta napsal:

      Víra je víra, a církev je církev,Peter.
      A zneužití víry k politickým cílům je ještě jiná věc.
      Ani muslimové nejsou jistě stejní, ale momentálně jsou zneužití.
      K čemu konkrétně a komu to má posloužit není úplně zřejmé.
      Ale vnitřní rozklad Evropy toho rozhodně bude důsledkem.
      Nevím, co jaké míry to bude vyhovovat třeba USA nebo sionistům, nebo Rusku, nebo…co já vím, koho všeho za tím lidé vidí.
      Ale světovládným ambicím islámu to určitě vyvohovovat bude, to je jisté!
      A ty ambice budou-bez kompromisů.
      Dneska už totiž, bohužel, nevede islámské bojovníky Saladin.

      To se mi líbí

    • vittta napsal:

     Asi vědí proč.
     Jsou to také jen lidé a nic není dokonalé.
     Ale nevím o období, kdy by zrovna budhisté měli nějaké imperiální choutky, jak tomu je u islámu.
     Také se zdá pravděpodobné, že evropské imperiální choutky nebyly dílem křesťanství, ale spíše obyčejné nenažranosti.
     Né že bych se chtěl zrovna křesťanů nějak zastávat.
     Ten islám je v tomto nejspíš opravdu dost specifický.
     Co by dělali japonští šintoisté, kdyby nebyli v uzavřené komunitě na ostrovech, těžko říci, ale v každém případě do toho šli s velkou vervou, sotva jim to situace umožnila.
     Možná ani ty ostrovy nebyly tou hlavní překážkou, ale dějiny Japonska jsou krvavé a mydlili se mezi sebou, co to dalo, celá staletí, tak neměli na výboje čas.

     To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Na tom genetickém potenciálu a náboženství něco je. Stačí kouuknout třeba na Japonce.
    A v kontrastu k tomu na Araby.

    To se mi líbí

  • Strejda Olin napsal:

   Křesťanství je monoteistické, tzn. že vyznává jen jednoho boha, a je misijní, tzn. hlásání a šíření víry. V době svého vzniku před dvěmi tisíci lety to byla naprostá „novinka“, něco nevídaného a neslýchaného. Tehdejší pohanská náboženství byla polyteistická, vzývala více bohů, nadpřirozené bytosti, přírodní duchy, duchy zemřelých, duchy zvířat, rostlin, přírodních živlů ap. a byla víceméně vázána na určitý kmen, národ, vymezovala se příbuzensky a místně. Křesťanství bylo tedy po všech stránkách úplně jiné.
   Domnívám se, že vždy šla církev (ve smyslu právnické osoby) ruku v ruce se světskou mocí, posvěcovala i obhajovala ji, více či méně se sama stávala mocí. Každá moc světská i církevní je nemožná bez moci ekonomické. S bohatstvím roste moc a moc přináší větší bohatství. Proto expanze, proto války, proto šíření víry slovem i mečem, proto i šíření demokracie a civilizace bez skrupulí, po dobrém nebo po zlém. Vždy jménem někoho, nebo něčeho. Cui bono?

   To se mi líbí

   • peter napsal:

    Strejda Olin:
    Kresťanstvo podobne ako islam vznikol z judaizmu.Všetky tri náboženstvá sú monoteické od svojho vzniku.Vedci predpokladajú,že židia si mohli monoteizmus osvojiť počas svojho pobytu v starom Egypte kde faraón Achnaton zaviedol monoteizmus s jedným bohom ktorý mal mano Aton.Toto však trvalo len počas života Achnatona a po jeho smrti sa Egypt vrátil k polyteizmu.
    Pravdu máte v tom,že keď cisár Konštantín Veľký v roku 313 n.l Milánskym ediktom zrovnoprávnil kresťanstvo a v r.325 už bolo kresťanstvo štátnym náboženstvom tak potom sa už kresťanstvo zmenilo na oporu mocných.Začali žiť v symbióze.Svetská moc a crkev.Svetská moc potrebovala cirkev a cirkev zase svetskú moc.Žili a do dnes žijú v symbióze.Proti pospolitému ľudu a vo svoj vzájomný prospech.Cirkev je do dnes verným spoločníkom svetového kapitálu.Už jej dávno nejde o učenie Ježiša a jej božstvom sa stalo zlaté teľa.Nemá problém spojiť sa ani s mafiou,ako vidno z průseru,ktorý sa práve v týchto dňoch rieši vo Vatikáne.

    To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Náboženská válka se tak jmenuje, protože podstatou je expanze náboženství.
   Má to samozřejmě i mnohé další stránky – takže třeba za muslimskými výpravami do střední Evropy byli žabožrouti, kteří mulimskou verbež vyzbrojili moderními kanony, postavili jim slévárny na děla a střelný prach, manufaktury na pušky, šavle a výstroj.
   Francouzská šlechta a vznikající buržoazie to brala jako boj se španělským fundamentalistickým katolicismem, a hlavně ekonomický a politický boj s Habsburky.

   Musulmani sice zabrali Konstantinopol, jedno z tehdejších center vzdělanosti a kultury, ale za dalších 200 let dokázali tuto kořist ve formě vzdělanosti, knihoven, univerzit, technologií, … zcela promarnit. A těžko se bojuje proti o 200 let modernějším zbraním a doktrínám. Byla to natolik nefunkční společnost, že bez janičářů ve státní správě a vojsku nedokázali ani zajistit dodávku vody a jídla, natož organizovaně válčit.

   Prostě nic nového, islám byla vždy totální anti-civilizace.

   To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Kdybych byl důsledný, pak Janičáři byli geneticky jiní, než běžné rasy muslimů.
    Né že bych nějak extra věřil různým rasovým teoriím, ale…bylo to tak.

    To se mi líbí

 8. vonrammstein napsal:

  http://www.novinky.cz/domaci/387183-praha-v-obavach-z-terorismu-slavnostni-rozsviceni-vanocniho-stromu-radeji-bez-lidi.html
  Příští rok už tam žádnej stromeček nebude, muslimy to uráží a navíc by na něj mohli hodit bombu.

  To se mi líbí

 9. Petrpavel napsal:

  Zdá se, že o slovenském ÚSTR-u už se pravda u nás smí psát, kdy se správné hodnocení v médiích konečně vyjeví i toho českého?
  http://www.lidovky.cz/schneider-ustav-pameti-naroda-prekonava-stb-fz7-/nazory.aspx?c=A151113_104643_ln_nazory_sij

  To se mi líbí

  • Minorita napsal:

   Ano, a drtivou většinu argumentů z jeho řádků je možné číst zde vcelku dlouhou dobu, a některé jsou již notně vousaté -> vyřčené již kdysi buď těmi, kdo správně tušili, nebo po podobných extempore těch sluníčkářských spojenců jinde …
   Ml. Klausovi to pálí, a je jedině dobře, že neváhá pojmenovat věci pravými jmény ( a to je ještě hooodně velký diplomat ).

   To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.