Zeměpis terorizmu


-aneb, poměrně komplexní pohled M.Deljagina na situaci a její pozadí…

 Jsem ekonom – a dokonce jako takového se mě ptají, – proč právě Francie? Zdálo by se, že svět je obrovský. Ale teroristické akce, ke kterým v minulosti docházelo v Madridu, Bologni, v Londýně, New Yorku a ke kterým, nedejbůh, dojde ještě v dalších městech, nezasáhly naše srdce tak silně jako ty ve Francii.

Rusko je s Francií spojeno naprosto zvláštním způsobem, i když tím nejzvláštnějším způsobem jsme spojeni s Německem – ovšem, s Francií jsme posledních 200 let neválčili. Existuje ohromné množství kulturních vztahů. Naše kultury jsou příbuzné. Možná, že jsme nečetli celého Maupassanta, někteří vůbec ne, někteří kromě Tří mušketýrů nečetli z francouzské literatury nic jiného, neslyšeli o Voltairovi a Rossinim. Ale francouzská kultura, duch osvícenství se vpily do naší kultury, do naší kůže, francouzská kultura se stala základem té naší. Copak, koneckonců, udělal Puškin? – on napsal verše rusky tak, jak je psali Francouzi, udělal ruský jazyk stejně legálním a libozvučným pro vládnoucí vrstvy, jakým pro ně byl francouzský. Vždycky jsme vzhlíželi k Francii při hledání kulturních norem, při hledání uznání. Velký malíř M.Chagall, který odjel do Francie, nevytvořil podle mého už nic velkého. Nejlepší díla vytvořil ještě v Rusku a krátce po svém příjezdu do Francie, ale uznání se mu dostalo právě tam. A Francie pro nás není jen hlavní světové město kultury, stejně jako New York je městem finančním, ale místem, které je jakousi známkou kvality kultury. Ale když se Francie – snad ne nadlouho – stala symbolem terorizmu, vyvolalo to šok, strach, ale i velmi konkrétní otázky – proč právě Francie…

Inu, nejkonkrétnější odpověď leží, jako vždycky, na povrchu: – je to největší islámská země Evropy, protože tam žije více muslimů, než v kterékoli jiné evropské zemi, včetně zemí, ve kterých jsou muslimové původním obyvatelstvem a většinou.

Když se ptáme, odkud se muslimové ve Francii vzali, vzpomeneme si na koloniální války, útěk Francouzů z Alžírska, které nebylo kolonií, ale zámořským francouzským departamentem. Francouzi při útěku s sebou vzali všechny, kdo s nimi spolupracovali a komu od nové nacionalistické vlády hrozila smrt. Francie otevřela dveře i obyvatelům svých bývalých kolonií a v důsledku toho přijala obrovské množství migrantů. Tragédie Francie spočívá v tom, že s tímto přílivem obyvatel neudělala nic rozumného. Ve Francii historicky převládá ideologie, nejen demokracie, humanizmu a paradoxní pozornosti k menšinám, ale masové víry lidí (nejen politiků, nebo aktivistů nestátních organizací), obyčejných lidí v to, že menšina je nutně utlačována už proto, že je to menšina. A tak jsme si zvykli uznávat lidi, kteří tupě a cynicky vydělávají peníze na neštěstí jiných, tolerovali jsme tento cynický a mrzký byznys. Ve Francii to ale bylo masovou konstrukcí, že ten, kdo je v menšině, je vůči většině vždycky v právu, bez ohledu na to, jaká ta menšina je. Když se toto dělo v Americe, vyvolalo to protesty veřejnosti, příchod k moci Reagana, neokonzervativní revoluci, a vlnu vysmívání se Americe se podařilo utlumit.

Ve Francii k tomu ale v důsledku jistých kulturních příčin nedošlo. Ve Francii byl příliš silný náboj humanizmu, lásky člověka k člověku, a když přibíhaly menšiny, které někde utlačovali (z Vietnamu, Afriky, muslimských zemí Blízkého Východu, je tam ale ohromná diaspora Poláků, kteří tam pracovali v dolech ještě koncem 19.století, velká diaspora Ukrajinců, Arménů), Francie přijímala a dosud přijímá i naši imigraci. Ale ideologie, že každá menšina je v právu jen proto, že je menšinou, je absolutně příšerná, sebevražedná a neslučitelná s životem demokratické společnosti.

Zažili jsme to i v naší zemi, když velké množství ochránců práv vykřikovalo, že je-li menšina, pak ji většina zákonitě utlačuje, a proto je menšina vždy v právu. To, že tato menšina může být nepřátelskou, naši ochránci práv striktně odmítali a odmítají dosud.

Francouzská společnost se ale ukázala být méně pevnou než naše, onemocněla tolerastií, byla velmi náchylná k této myšlence. V důsledku toho tam vznikla celá společenství lidí, kteří jsou Francouzi nejen občanstvím, ale i rodem, kteří jsou jimi už ve třetí generaci. Ale nemají ten nejmenší vztah k francouzské kultuře a vlastně ani k Francii jako společnosti. Ve Francii vznikly obrovské migrantské enklávy, většinou arabské a muslimské. Jsou i další, ale politický problém vyvolávají jen ty muslimské. Lidé žijí z dávek, protože Francie je v jistém smyslu socialistickou zemí, kde USA dlouho usilovně bojovali proti příchodů komunistů k moci, aby socialisté – pokud se dostali k moci – nebořili kapitalizmus. V důsledku tohoto boje byl ve Francii vytvořen ohromný systém dotování chudých, kteří neměli práci, ale v důsledku tlaku zvenčí to tam přehnali a dotují i ty, kterým se pracovat nechce.

Od půli první dekády tohoto století otřásaly Francií mnohatisícové demonstrace mládeže, která požadovala zvýšení sociální podpory, stipendií, ale máme-li to přeložit do srozumitelné řeči, požadovali právo nepracovat. Statisícové demonstrace práceschopných chlapců a děvčat požadovaly právo nepracovat. Francouzská společnost se tehdy projevila silněji, k moci se dostal Sarkozy, ke kterému se dosud Francouzi staví skepticky, ale on byl ministrem vnitra a musel potlačit masové protesty, které ve skutečnosti byly vzpourou na hranici povstání v arabských předměstích Paříže. Ti lidé skutečně nejen zapalovali auta, ale i zabíjeli policisty. Do mnohých předměstí se policie dosud bojí vstoupit. Sarkozy problém vyřešil neuvěřitelně humánním způsobem: – nechal vypnout bankomaty ve vzbouřených předměstích a zavřel tam celý systém sociální podpory. A tak otcové emigrantských arabských komunit pochopili, že pokud budou jejich děti takto pokračovat, tak se školy neotevřou, jim se nedostane vzdělání a ztratí jakoukoli životní perspektivu. Arabské matky zase pochopily, že aby si vybraly dávky, musely by jít do jiné čtvrti, tři sta metrů dál – a to je daleko, ale i nebezpečné, mj. proto, že existovalo a existuje nepřátelství mezi různými muslimskými komunitami, které na svém území cizáky nestrpí. Tak Sarkozy zastavil nepokoje. Za sebe můžu říci, že nechal propustit i podstatnou část příslušníků arabských menšin, pracujících na francouzských letištích, protože na ně bylo mnoho stížností, že obtěžují bílé ženy, šikanují je, přičemž zneužívali skutečnosti, že jsou pracovníky bezpečnostní služby, ale také toho, že jakýkoli pokus o sankci okamžitě s úspěchem označili za rasizmus. A za tuto, po všech stránkách humánní operaci Sarkozyho veřejnost označovala za nadmíru krutého člověka – taková je francouzská veřejnost.

Když islámští teroristé rozstříleli redakci Charlie Hebdo, nepronásledovala justice je, ale občanskou společnost – i s porušením zákona. Francií otřásly mítinky solidarity „Jsem Charlie“ – také se vysmívám cizím hodnotám a lidem. No, a důsledek podobné tolerastie máme před očima.

A dnes, po teroristických akcích, se masovým trendem na sociálních sítích staly výzvy k vypalování mešit. Ve Francii je 2.200 mešit a modliteben, což je velmi mnoho, ale zdaleka ne ve všech hlásají radikální islamizmus a fundamentalizmus a netoleranci. Na druhé straně teprve po příšerných teroristických akcích francouzský premiér promluvil o tom, že ne všichni imámové a muslimští kazatelé jsou slučitelní s francouzským zákonodárstvím! Je to o to podivnější, že už hodně dávno selhala idea multikulturalizmu, která je základem veškerých vztahů francouzského státu k menšinám. I Merkelová, i Cameron, dokonce i Sarkozy mluvili o tom, že multikulturalizmus je mrtev, a to dost dávno, v letech 2010-11. Multikulturalizmus je skutečně od základu zrůdný, jako ideologie je to způsob zničení Evropy, přeměny jejich států v potrhanou pokrývku různých komunit. Jediný příklad úspěšné etno-kulturní politiky – vytvoření jednoho národa z rozdílných etnických elementů (pomineme-li SSSR, a USA v období do počátku 70.let min.století) – je Švédsko. Tato nešťastná země, která se nevzpamatovala z válek s Ruskem, půldruhého století byla ve stavu hluboké deprese, rozsáhlé emigrace – především do Ameriky. Ale počátkem minulého století došlo k tragické situaci, kdy se lidé začali hromadně opíjet do té míry, že se mnoho dětí začalo rodit s různými defekty. Takže po 2.světové válce z hromadného alkoholizmu vyrostl švédský socializmus. Bylo třeba naředit krev a k tomu bylo třeba mnoho migrantů – jedno odkud, hlavně, aby ani jejich dědové a babičky nebyli alkoholiky. Švédský stát našel geniální formu – začal lákat všechny. Jakmile země začala vydělávat peníze na poválečné obnově Evropy, a předtím na válečné neutralitě, investoval prostředky nejen do sociální pomoci, ale i do kultury, aby se Švédsko stalo lákavou zemí. Když tam přijížděli lidé, nebo celé rodiny, poskytovali jim bezplatně k dispozici bydlení, aby se tam uchytili. Až začnou vydělávat peníze, aby si mohli pořídit vlastní bydlení – ovšem maximálně vzdálené od míst, kde žili jejich krajané, aby maximálně srostli s prostředím. Tento systém fungoval do konce 90.let, kdy ho smetla šílená vlna imigrace. Do té doby tam nebyla etnická ghetta. Jediné vzniklo, když socialisté přišli k moci a řekli, že to není humánní, protože lidé mají žít tam, kde chtějí – ovšem velmi rychle tuto nepodařenou myšlenku vzali zpět.

Jiné úspěchy nejsou, protože pokus o vytváření národa je sociálním inženýrstvím. Musíte lidi potlačit v jejich přirozených sklonech, protože pokud budou žít izolovaně od většinové společnosti, je to pro ně sice jednodušší, ale výsledkem bude, že jejich děti nebudou plnohodnotnými občany oné země, nositeli její kultury. Budou ublíženými, utlačovanými dětmi migrantů, jak jsme to viděli ve Francii a nebudou mít budoucnost. Kromě podpalování aut včera a teroru dnes. A to je reálný problém. Francouzští politici, a nejen levicoví, podpláceli migranty tím, že jim dávali občanství, podpory a úlevy jen proto, aby pro ně hlasovali. To není jen francouzský problém. Něco podobného lze zaznamenat i v USA, kde Demokratická strana je stranou menšin, které podplácí a díky tomu se jí docela daří.

Ve Francii se to ale stalo pravidlem základní politické kultury. A když Sarkozy stoupl na malíček (nikoli migrantům jako takovým, ale jejich politickým lobbistům), spojili se proti němu všichni. Jistěže Sarkozy není anděl. On je jedním z černých lidí ve francouzské historii, protože to byl on, kdo zvedl tu obrovskou imigrační vlnu, která zaplavila nejen Francii, ale Evropu jako celek. A to jen proto, že měl konflikt s Kaddáfím, který mu následně pohrozil, že zveřejní údaje o tom, že od něj Sarkozy dostával peníze na volební kampaň a ty peníze přijímal, což je ve Francii trestný čin. Proto se Sarkozy postavil do čela křížové výpravy proti Libyi, která tuto zemi nejen zničila, ale vyvolala obrovskou vlnu uprchlíků – vzpomeňte si na italský ostrov Lampedusa, který je blíž k Africe než k Evropě, aby následně podstatnou část z nich Francie přijala, což v té souvislosti bylo korektní.

A v důsledku celé té politiky zahrávání si s migranty a s diasporami, vůdci diaspor, s ohledem na své postavení, nechtějí integraci, protože jejich moc je založena právě na neochotě migrantů k integraci. Právě toto přináší těmto lídrům moc a peníze. Odtud onen masový pocit pohrdání migrantů hostitelskou zemí a jejími obyvateli. Oni se považují za nové dobyvatele, kteří jsou povoláni k jejímu pokoření. Tyto diaspory jsou objektivně nepřáteli Francie.

Když mi v polovině 90.let jedna velmi rafinovaná dáma, která jakmile to bylo možné, emigrovala z tehdejšího barbarského SSSR do blahoslavené a civilizované Francie, tak tato dáma mi s hrůzou líčila, jak v tradiční francouzské vesnici, kde vše bylo jako za starých dob a kde žili skuteční Francouzi, po pouhých dvou letech jejího života tam, ve vesnici – zakázali tradiční svátek svěcení meruněk, který tam slavili už od 14.-15.století. To proto, že když naposledy oslavovali, arabští výrostci ze sousední vesnice, kde bylo jejich ghetto, přišli s noži a pořezali místní. Ovšem, francouzský stát místo toho, aby tyto výrostky zavřel, dal na vědomí, že jsou malí a neznalí místních zákonů a proto je nutné být vůči nim tolerantní. Celá francouzská politická kultura je postavena na podřizování většiny menšině, protože koncem 19.století to bylo správné a politicky korektní.

Toto duchovní otroctví je neslučitelné s existencí Francie a právě toto velmi přesně pochopili teroristé. Francouzské tajné služby bývaly jedněmi z nejlepších na světě. Zejména za socialistů se ale udála kádrová katastrofa. A to do té míry, že po teroristických akcích začali propouštět i velmi důvodně podezřelé z terorizmu. Oni věděli o jejich konkrétním podílu na teroristické akci, ale propouštěli je… a to mi hlava nebere.

V příštích prezidentských volbách  se velmi pravděpodobně utkají Sarkozy a M.Le Pen. Sarkozy nejspíš zrežíruje svoje vítězství podobně, jako minule proti jejímu otci, kdy postavil voliče před volbu: – řekněte, zda já nebo on! A dokonce i jeho odpůrci hlasovali proti Le Penovi, protože „měl špatnou pověst“. Marien Le Pen se bude muset velmi snažit, aby vyhrála. Doufám ale, že žádný z těch, kdo se podíleli na zničení Francie, kdo se podíleli na přeměně Paříže v centrum příživnictví, v klaku migrantů neochotných k integraci, i kdyby mohli, – že ani jeden z nich nedostane možnost stát se francouzským prezidentem. Doufám, že tam přijdou k moci francouzští vlastenci…

Zdroj: www.deljagin.ru

hroch-hlava

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

115 reakcí na Zeměpis terorizmu

 1. vonrammstein napsal:

  Perfektní analýza. Taky myslím, že Le Pen má životní šanci. Francouzi nebudou mít problém s tím, že je to ženská.

  To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Diagram situace
   Zdá se vám těžko srozumitelný konflikt na Blízkém východě? Pokus o stručné vysvětlení: My podporujeme irácký státní aparát v boji proti IS (Islámský stát). IS je náš nepřítel. Ale IS je podporován Saúdskou Arábií, která je náš přítel. Syrský president Asad je náš nepřítel a my podporujeme boj proti němu. Ale nepodporujeme IS, co proti němu bojuje, protože IS je náš nepřítel. Írán je náš nepřítel, ale Írán podporuje iráckou státní armádu, která je náš spojenec, v boji proti IS. Takže někteří naši spojenci podporují naše nepřátele a někteří naši nepřátelé jsou naši spojenci. Někteří naši nepřátelé bojují proti jiným našim nepřátelům a my potřebujeme aby prohráli, ale zároveň nechceme, aby naši druzí nepřátelé vyhráli. Protože když budou nám nepřátelské síly poraženy, může se stát, že vítězné jednotky budou pro nás ještě horším nepřítelem. Už je vám to jasné?
   (Zdroj: Neviditelný pes)

   To se mi líbí

  • Cech napsal:

   Zde se bohužel ukazuje, že tato Německá rezerva, určená původně k hladkému převzetí české ekonomiky do Německých rukou, nyní usilovně hledá další zdroj příjmů.
   Proto prosím je celkem zábavné sledovat Robejškovy veletoče v posledních 2_ou letech, kdy naše ekonomika je pod plnou kontrolou nadnárodního kapitálu.
   Tím nedostatkem, za který je zřejmě Robejšek doma v Německu popotahován je ten mnohem menší podíl, který Němci urvali, od toho který byl jednoznačně vědecky zpredikován.
   Geneze Robejškova vměšování se do záležitostí Česka ve prospěch Německa, je lehce prokazatelná celou historii jeho tvorby na A.cz .
   Proto si dovoluji upozornit na to, že Robejška ANO ale přes filtr, který opraví pootočení jeho polarizace dané jeho zaměstnavatelem doma v Německu.

   To se mi líbí

 2. peter. napsal:

  S USA to asi naozaj nevyzerá dobre.Za chvíľu budú môcť ten plot na hranici s Mexikom odsrániť,lebo ako sa zdá,prišlo k reverznému chodu v migrácii Mexičanov
  http://zpravy.tiscali.cz/celem-vzad-vic-mexicanu-ted-z-usa-odchazi-nez-tam-prichazi-268928

  To se mi líbí

 3. Strejda Olin napsal:

  Také se vám zdá, že čím dál tím víc slyšíte z úst politiků, komentátorů a politologů (spíš by se mělo říkat politruků) názory, které jste sami hlásali již v době, kdy byly naprostým tabu?
  „To jsem říkal už dávno“, říkám si v duchu. Jen si vzpomeňte, co jste sami říkali a psali již před rokem, třemi nebo více lety. A co v té době hlásal mainstream a politici, kterým jsme dali povinnost a právo hovořit za nás, prosazovat a bojovat za naše zájmy. „Já o voze a ty o koze“, řekla by babička.
  Říká se tomu také „odtržení od mas“ a „zrada důvěry“.
  Věrchuška i lid si žili každý svým životem a pomalu, ale jistě se mezi nimi prohlubovala propast. Nejen u nás v Česku, ale v celé Evropě.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Koukněte se na datum, kdy bylo nahráno Ortelovo album Mešita. Jen tak, abyste věděl, že máte absolutní pravdu.

   To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Pane Bavore, jak dlouho existuje například web eurabia.cz ? Asi 10 let, od EUROMEDu a dalších pakáren, od prvních článků pana Benjamina Kurase, od začátku vypalování škol ve Švédsku, od pálení aut v Paříži, …

    Celou tu dobu na to mainstream – a nejen on – nahlížel jako na prudce extrémistické a málem zločinecké stránky. Hlavním obsahem přitom nebyly nějaké přiblblé komentáře, ale sdílení zamlčovaných fakt.

    Třeba o situaci ve Skandinávii.

    To se mi líbí

  • st.hroch napsal:

   Jistě, já jsem o tom například, již před lety, hovořil s panem okresním hejtmanem… 🙂

   To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Jelikož jsem byl zase odkázán na televizní zprávy přináším radostnou zvěst : už evropští politici začínají chápat 😦 .
   Třeba taková Merkel : nemůžu citovat doslova, ale parafrázujíc z jejího proslovu oznámila ČT, že už nalezla příčinu uprchlické krize! Není v tom, že je „rozvorán“ sever Afriky a Střední východ a že muslimy pozvala do Evropy, jak si myslíme my hlupáci, ale příčina je ve špatných podmínkách v utečeneckých táborech. Věřte, nevěřte, tak to zaznělo… příčina je ve špatných podmínkách v utečeneckých táborech.
   Příčina a následek v chápání evropských „elit“ … Konečně spokojen Oline (myslím to samozřejmě ironicky)?
   A my to musíme poslouchat a povinně ctít, jinak jsem fašisti, komunisti a xenofobové a závistivci.
   Stejně jako slyšíme řeči Sobotky o tom, jak bude poučovat čínského předsedu vlády a prezidenta země s tisíciletou kulturní tradicí o lických právech, jak nějaká G7 nebo HO9 chystá další sankce vůči Rusku za to že východní Ukrajina plánuje svobodné demokratické volby, jak studenti neměli po celý den 17.11. 2015 čas ani místo k oslavě Dne studentstva kvůli Zemanovi a tak budou slavit snad někdy zítra a just na Albertově (nevšimli si, že oslava už dáno proběhla, včas a jinde, za účasti pamětníků), jak Krym je bez dodávky elektřiny poněvadž jaksi bouchly samy stožáry VVN na Ukrajině, jak MPSV navrhuje snížit doplatky na bydlení o 5%, takže už cikánské rodině, co to plácám, bossovi ubytovateli, nebude na bydlení v kúče zvané ubytovna doplácet stát, tedy my, 12.500.-Kč,ale jen necelých dvanáct tisíc…
   Tohle jsou důsledky toho že si občas k jídlu pustím televizi, a to jsem si ještě dnes kvůli volbě účastníků nemohl pustit ani Partii na Primě, natož Moravce. Komouš nebo fašista, jsme jedna rodina, jsme obětmi. Jak říkat těm dnešním in?

   To se mi líbí

 4. Strejda Olin napsal:

  KORÁN A ISLÁM
  Video s titulky. Vřele doporučuji.

  To se mi líbí

 5. kchodl napsal:

  Situace v Sýrii se pořád stupňuje. Rusko dál mohutně bombarduje strategickými bombardéry, s použitím stealth křídlatých střel Ch-101 a vysoce nadzvukových (M5) Ch-15, hlavně pás u Turecké hranice, kde Turci provozují „logistická centra“ a nejspíš tam mají i velení svých džihádistů. Při začátku ruských náletů ze strategických bombardérů tam byly sestřeleny dvě staré střely Ch-55 – asi PVO raketami z Turecka, načež Rusové začali používat svoje modernější stealth varianty. A nakonec, po obletu Tu-160 celé Evropy a přeletu Středozemního moře, i ty Ch-15. Následovala demarše turecké diplomacie, takže jim to asi velmi silně vadilo – z jejich chráněné zóny si Rusové nic nedělají.
  V pondělí má být Putin v Teheránu, čímž se stávají pověsti o chystané společné operaci s íránskou armádou zase o něco pravděpodobnější.

  To se mi líbí

  • Rosťa napsal:

   Až to tam Rus téměř vyčistí, tak se s velkým humbukem Amík přidá. Jak v druhé světové.

   To se mi líbí

   • joda napsal:

    Co furt máte s těmi Rusy? Vy se nedíváte na ČT a tudíž nevíte, že proti IS bojuje široká koalice v čele se Spojenými státy?

    To se mi líbí

    • oh napsal:

     Nedíváme, dbáme varování: „Zpravodajství ČT škodí zdraví!“

     To se mi líbí

    • Rosťa napsal:

     ČT 24 jsem „vygumoval“ z předvoleb, abych nemusel chodit do kuchyně pro zažívací sodu a ostatní stanice ČT sleduji minimálně a zprávy vůbec. Žiji v nevědomosti.

     To se mi líbí

    • Minorita napsal:

     🙂 Bodujete Jodo 🙂

     To se mi líbí

     • Alena Z napsal:

      Já jsem ČT odhlásila. Jde to, formulář dostanete na poště, kde rušíte též poplatek v SIPO.
      Ovšem já se nedívám ani na jiné kanály, prostě nemám televizi.
      Ale je to úleva!

      To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       Přesně jako my doma. Jen monitory k počítačům a na filmy projektor a plátno.
       Teprve když se člověk té prokleté bedny, tedy dnes placky, zbaví, zjistí, jaké to bylo prokletí. Rozvrhovalo to lidem čas – večerníček v 18:30, zprávy v 19h, film v 22h. Ráno do práce nevyspalí a unavení, protože cokoliv zajímavějšího dávali v půlnoci. No a s tím je konec. Je to přežitek, v dnešní době internetu, stahování filmů, koukání na tytrubku kdekoliv z čehokoliv kdykoliv – ale jen pokud chcete a máte náladu.
       To samé platí o tisku, novinách a časopisech.

       Masmédia nejsou dosud mrtvá, jsou nemrtvá. Zombie.

       To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Amen.

       To se mi líbí

 6. peter. napsal:

  Toto sa bude asi najviac blížiť pravde o teroristickom útoku na hotel v Mali.
  Ibi Majga je Malijčan dlhodobo žijúci na Slovensku.Úspešne sa živil v našom showbiznise
  http://www.hlavnespravy.sk/exkluzivny-rozhovor-z-najznamejsim-malijcanom-ibim-maigom-o-teroristickom-utoku-v-hlavnom-meste-mali/710965

  To se mi líbí

 7. Rosťa napsal:

  Proletěl jsem si net a velmi mě zaujal článek z Hájkova protiproudu. Ten chlap není úplně blbej. A mě dost štve, že jsem části socanů věřil. No, lepší prohlédnout pozdě, než vůbec.
  http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/2081-utok-na-prezidenta-zemana-kavarna-kooptovala-socialisty-jako-uzitecne-idioty-bombardovani-hradu-podle-not-bruselu-a-londyna-ci-premier-je-sobotka-mame-hole-ruce-a-volebni-hlasy.htm

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Jo…
   Proto bych navrhl, aby každý, KAŽDÝ, než vhodí svůj volební hlas, dobře přemýšlel.
   Jde mi o to, aby se jedinec rozhodl dle aktuální situace, ne podle jakýchkoliv stranických či pravolevých klíčů.
   Podle mě je důležité podpořit především prezidenta.
   To už dávno žádný národ neměl, aby mohl své naděje vkládat do svého prezidenta…
   Jsme o krok napřed, a dokazuje to, že volby mohou změnit mnohé.
   Však to tady nějak aktuálně ještě protřesem!

   To se mi líbí

 8. Rosťa napsal:

  Už jsem to sem jednou dal a toto je z jiného zdroje a to je asi ten důvod, proč Bohúš i s ostatními socany vletěl do náruče Pražské kavárenské.

  To se mi líbí

  • Rosťa napsal:

   Na konci jsou i další zajímavosti. Moc mě pobavil výkřik: „Nežerte kebab“ 😆

   To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Tak už chápu, že Zavorálka bolí raději noha a ta Mogerýnijová že raději nepřijala. Chléb a sůl jí tu nečekaly.

   To se mi líbí

  • Zdena napsal:

   Při sledování toho průvodu mne napadaly různé myšlenky. Jedna z nich: V mainstreanu ani ťuk. Ta „jejich“ ČT, plná pravdy a lásky, bude lidi tak dlouho štvát, až to tady špatně dopadne i bez vetřelců. Polínka pod kotel začíná přihazovat i vláda vedená néčím, co si říká premiér. Lidi volají po demisi takové vlády. Co ale pak dál? Je zde někdo, kdo by je mohl nahradit?. Jímá mne pomalu úzkost, když se nad tím zamyslím.
   Právě těm, o kterých píšu nahoře, budu dávat vinu za to, když to u nás zhnědne. Protože nespokojení, vystresovaní a zoufalí lidé, pak budou dělat zoufalé věci, bude stačit jen málo, aby je nějaký křikloun k tomu popostrčil…

   To se mi líbí

 9. peter. napsal:

  Vážení diskutéri!
  S hrdosťou vám oznamujem,že Francúzsko oficiálne požiadalo Slovenskú republiku o pomoc v boji proti terorizmu.Takže strašná hrôzu naháňajúca Slovenská armáda, spolu s ruskými a čínskymi jednotkami „speznas“(možno priberieme aj Iráncov),nastupuje do boja proti ISIL.Len mám obavy,že keď sa túto správu dozvedia bojovníci IS,tak od strachu zahodia zbrane a dobrovoľne sa vzdajú Asadovi a všetka sláva potom pripadne jemu:

  http://www.hlavnespravy.sk/francuzsko-poziadalo-slovensko-o-vojensku-pomoc-v-boji-proti-terorizmu/711109

  To se mi líbí

  • Rosťa napsal:

   Peter, tak teď to dostane ty správné grády.

   To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Dejte si bacha, peter! Váš text je poněkud československý….

   To se mi líbí

   • peter. napsal:

    Hudec:
    Neviem síce v čom,ale sľubujem vám,že všade budeme rozširovať ideu československej vzájomnosti.Naši víťaziaci vojaci každému zajatému islamistovi povedia „A to máte vy kurvy ešte šťastie,že neprišla aj armáda Českej republiky“.

    To se mi líbí

    • peter. napsal:

     Hudec:
     Možno by pomohlo,keby ste nám požičali aspoň 2 „Pandury“.Keby to nebolo z nejakého dôvodu možné,tak nám pošlite aspoň10 tisíc kusov ich fotiek.My by sme ich potom vyhadzovali ako letáky z nášho „kukuruznika“ (Polikarpov – 2) medzi bojovníkov IS.To by celkom iste tak narušilo ich bojovú morálku,že by sa vzdávali po tisíckach.

     To se mi líbí

     • Rosťa napsal:

      Dva pandury vám půjčit nemůžeme, protože hájí americké zájmy kdesi v Agfu.

      To se mi líbí

      • oh napsal:

       Stejně by si museli vybírat, jestli chtějí pandury plovoucí a průstřelné nebo neprůstřelné a neplovoucí. Pro poušť by to nemusela být těžká volba, ale je třeba myslet i na možnost rychlého ústupu bez dopravního letectva.
       Ovšem máme nadbytek L-159. Sice budou muset mechanici nejdřív vyhnat z motorů a pilotní kabiny pavouky a trošičku přeleštit překryt kabiny, ale při troše snahy by z nich neměly samovolně odpadávat kanóny.

       To se mi líbí

      • Minorita napsal:

       1+ Prima glosa Rosťo 🙂

       To se mi líbí

      • Rosťa napsal:

       Minorito, já už si připadám, jak v blázinci. Teď jsem zase kdesi četl, že Sobotka, z Boží vůle premiér, jede do Číny zajišťovat investice a bude hovořit o lidských právech. Lze předpokládat, že vše, co tam Zeman urovnal, ten superultrapablb rozmrdá. Proč lidé ve vysokých funkcích nemusí mít lékařské potvrzení způsobilosti od dr. Davida? Proč to není v Ústavě?

       To se mi líbí

      • Minorita napsal:

       Rosťo souhlas – jako by idiocie v horních patrech politiky byla nezbytným a žádoucím doplňkem. A s velkou pravděpodobností ten „kudrnatý“ ňouma pohřbí nebo silně zkomplikuje to, co pracně dohodl Zeman.
       Kdyby raději místo poučování jiných pouštěl na Petříně draky … 🙂

       To se mi líbí

     • Strejda Olin napsal:

      Možná by se mohl hodit OT-810 Hakl, pár by se jich určitě našlo. To by kozomrdi čuměli na drát, asi my si mysleli, že na ně odněkud zpoza duny vyrazil Romell. To bychom tam pěkně zamíchali kartama 🙂

      To se mi líbí

    • blbíš napsal:

     …no co, povídat mohou, což o to, ale aby vám tam na tom Slovensku ještě něco zbylo na hlídání vašich hranic

     To se mi líbí

  • st.hroch napsal:

   Inu, obávám se, že „koalici“ velice oslabí prohlášení prezidentů Lotyšska, Litvy a Estonska, že nevstoupí do koalice s nepřátelským Ruskem v boji proti ISIL….
   Tož, třeste se, váleční štváči…!
   viz.: http://politikus.ru/events/63444-o-tom-kak-latviya-litva-i-estoniya-nasmeshili-ves-mir.html

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Tak to je ale průšvih. Asi ty islamisty bez nich neporazí 🙂

    To se mi líbí

   • jaa napsal:

    Další důkaz , že blbost je nekonečná….

    To se mi líbí

   • Hudec napsal:

    Jára Cimrman, když nedostal zakázku na stavbu Panamského průplavu, ačkoliv už měl objednané nářadí (sto tisíc trakařů, sto tisíc lopat a sto tisíc krumpáčů) a složenou operu Panama ke slavnostnímu zahájení provozu v průplavu, uštědřil vládě USA alespoň morální políček! Na sjezdu abiturientů benešovské reálky prohlásil, že veřejnou produkci své opery Panama nikdy nepřipustí.
    Zdá se, že v Pobaltí je náš Jára vzorem 🙂

    To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     To sice jo, ale tam svýho Járu da C. berou smrtelně vážně.

     Když se té podobnosti s Járou zasmějete, riskujete přesdržku. Třeba rodný dům J. Rainise (1865-1929, nejvýznamější lotyšský básník, dramatik a překladatel) v Majori, to je u Jurmaly, u těch pláží. Podobnost s rodným domem Járy byla zarážející, i ten řez peřinou a dýmku nacpanou tabákem tam měli.

     To se mi líbí

 10. vittta napsal:

  Jo,jo, já to říkal, fakticky.
  A nebyl jsem sám….
  Chuj s tím, kdybych se býval mýlil, mohl tady být klid.
  V každém případě ty volby rozhodnou o budoucnosti světa…ty francouzké.
  V současné době mi není moc jasné to, co zase blnou.
  Razie stíhá razii a co je nejlepší, razie jsou úspěšné.
  Tedy ve frankofonní oblasti…
  Tak buď se konečně někdo chytil za nos, což by bylo velice dobré, nebo
  dělají „zagorky“ a připravují nějakou sviňárnu na vlastní nebohé občany, a ten debilní nápad se za pár měsíců zákonitě dostane i k nám…

  To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Jasně, je to jen divadlo.

   Hrdinná policie sebere ty, které má už 10 let v šuplíku a půlka jich jsou jejich agenti. Všichni poberou prémie a dostanou metály. Načež státní moc prohlásí že teď už je bezpečno, zakáže „hate speech“ – což v jejich výkladu bude znamenat zákaz kritiky islámu a státního fašismu – a sebere občanům kvéry. A zakáže jim i pindat na webu – což ovšem bude kontraproduktivní, a místo umírnění to probudí opravdovou nenávist. Tím bude dobře nakročeno k „velkému nebezpečí“. Pak už bude stát „oprávněn“ zavést koncentráky. A aby se občanstvo nebouřilo, udělá se nějaká válka – kdo kritizuje státní moc za války, je vlastizrádce a bude uvězněn nebo rovnou popraven.

   Vždycky to probíhá stejně.

   To se mi líbí

 11. Bavor V. napsal:

  A jak to je asi mezi Tureckem a Sýrií? https://nocheinparteibuch.wordpress.com/2015/11/21/syrische-armee-rollt-terroristen-in-den-turkmenen-bergen-von-latakia-auf/
  aneb jak pravil strejda gůgl ve druhém odstavci
  Turkmeny, aby v představivosti tureckého prezidenta Erdogan něco jako předvoj směrem k nové výstavby zaniklých 100 let před Osmanské říše. Z tohoto důvodu podporuje Erdogan režimových turkmenské milice v Sýrii pravidelně s tím nejlepším, že Turecko má nabídnout má, jako jsou těžké a moderních zbraní, výcvik u speciálních jednotek turecké armády, bohatých a robustních jako možné asistenty a přímé palebné podpory pravidelnými tureckých vojenských jednotek. V provincii Latakia projížděl Erdogan na podporu své milované Turkmen brigád šikovné teroristické asistentů mimo jiné žoldáků ze syrské Al-Kajdá odnož Nusra zepředu a ze Zenztralasien dovezeno členy, mimo jiné, OSN, USA, EU, ​​Čína a Rusko jako teroristická organizace zakázala Al-Káida odnož Turkestánu islámské strany. To není tak patrné, že v provincii Latakia bojovat zejména válka zkušený jednotek Al-Káidy stránek odkazovaných z oblíbených Erdogana, že teroristé pan tu a tam FSA vlajkami před kamerami. Díky extrémně robustní turecké podpory pro tyto teroristy, který zahrnoval mimo jiné, že Turecko přeshraniční sestřelil syrské letadla a vrtulníky, to byla syrská armáda dlouho nemožné sousedí s provincií Turecka a vojensky stejně náročná jako hornatá a často zalesněný, terén východních turkmenské hor v severovýchodní části provincie Latakia osvobodit z terorismu.

  To se mi líbí

 12. lujjza napsal:

  http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/14595-silena-zrada-vlada-pokracuje-je-tohle-opravdu-mozne-opravdu-si-to-lide-nechaji-od-vlady-libit-a-budou-porad-volit-cssd-hnuti-ano-a-kdu-csl-.aspx
  Tomio Okamura v článku mj. píše:
  „Navíc tato vláda včera zamítla návrh zákona, aby bylo výslovně v zákoně stanoveno, že je čeština úředním jazykem v České republice. Přitom by byl takový zákon velmi důležitý,….“

  To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Pěkné.
   Ale ještě lepší je myslím tohle:
   http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Uplne-vse-ze-skutecneho-17-listopadu-Zemanuv-mozek-je-uprchlik-Plebejsky-narod-Muslim-na-Vaclavaku-To-co-bylo-v-Parizi-je-stara-ruska-taktika-409422

   Havloidi a skuteční euro-náckové si udělali vlastní 17. listopad. Nechybělo mávání ukrajinskými vlajkami svobodných ukrajinských nacistů, promluva muslima z Kavkazu, celebrování muslimské imigrace a multi-kulti, cvičení rektoři a další skvělá čísla. A jako doprovod si pustili Kubišku. Co chtít více ? Jenže přes veškerou snahu včetně svážení studentů z Brna autobusy jich tam bylo tam 1500 (na Václaváku, na Albertově možná o trochu více, cca 3000).

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Nejhezčí byl úvod, kdy mezi prvními se přišel „poklonit“ Chemický Míra.

    To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Zástupkyně studentů Barbora Stuhlová uvedla, že svoboda musí platit pro všechny obyvatele téhle planety. Myslím, že by jí a podobným imbecilům silně prospěla exkurze na Mírov, do Dobřan a na podobná motivační místa. Myslím, že by se to „pro všechny“ velmi rychle redukovalo.

    To se mi líbí

    • oh napsal:

     Dotyčná osoba za „obyvatele této planety“ zřejmě považuje pouze ty, co hlásají stejné pravdy, jako ona. Její svoboda se netýká Zemana ani jeho voličů, netýká se lidí, co nekřičí dost hlasitě „welcome, refugees!“ a už vůbec nějakých „potrhlých ozbrojených militantů,“ zatvrzele odmítajících kulturní obohacování nebo dokonce proputinovských temných žilek. To nejsou obyvatelé, ale jen hloupé překážky na cestě k multikulturnímu ráji, které musí být odstraněny s maximální rozhodností demokratury.

     To se mi líbí

    • kočka šklíba napsal:

     A to proč zrovna na Mírov a Dobřan? Předpokládám, že neměla na mysli vrahy. Neslyšela jsem jí, tak mně nepodsouvejte , že s ní souhlasím, ale Mírov, těžcí zločinci?

     To se mi líbí

     • vonrammstein napsal:

      Pro všechny znamená prostě pro všechny. Žádnou výjimku neuvedla.

      To se mi líbí

      • Minorita napsal:

       🙂 A ať je ráda, že je v Čechách -> taková koloniální basa ve Francouzské Guyaně by odhodlané akademické svobodnici mohlo způsobit …něco … 🙂

       To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Třeba v krajním případě i poučení?

       To se mi líbí

      • Minorita napsal:

       Ale to by se stalo prosím opravdu pouze v tom nejkrajnějším případě 🙂 . Hrdinka raději skupinově vyvolává nebožtíky – myšlen VH 🙂 . Hromadným okultismem by se to myslím dalo nazvat, že 🙂 ? Inu ve vzdělanosti – v jejích nositelích, je prý budoucnost …

       To se mi líbí

     • Minorita napsal:

      Kočko, nevhodně jste v jejím případě použila slovo či obrat: na mysli 🙂 … Rozum, myšlení do toho netahejte, ti s tím nemají nic společného – > jako v tom vtipu oni tam nebyly a nejsou.. Zatím ji omlouvá mládí a manipulační šablona, ale popravdě z ní a jí podobných mám docela strach – její mládí bude za chvíli víte kde, slečna té špíně lehce přijde na chuť – nese to finančně, profesně, mediálně, mocensky , politicky, a najednou bum – krasavice inteligentní samam dobrovolně stojí na barikádě vedle Langšádlové a Mirka a statečně bojují za tu svobodu a demokracii pro všechny ( Mirkovi se nedivím, ten by měl sedět alespoň na tom Mírově 🙂 ) . .

      To se mi líbí

   • Minorita napsal:

    Souhlas, Havloidi se klasicky předvedli na 2 místech … Složení a program se dal očekávat , obscénní bratříčkování s muslimskou vírou, atd… Fajn bude, až jim kolemjdoucí jen tak vlepí facana nebo je rovnou trefí dobře mířenou, a budou nerušeně pokračovat dál …

    To se mi líbí

 13. Zdena napsal:

  http://www.novarepublika.cz/2015/11/plebejci-lokajove.html

  Na Nové republice je k nedělnímu dostaveníčku na Albertově vynikající článek od Ivana Davida. Tleskám mu.

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.