Schizofrenie


Vzhledem k mému bývalému novinářskému povolání, a ostatně i k tomu současnému, je jen logické, že většina mých kamarádů jsou novináři. Nikdy těch kámošů nebylo moc a jejich řady dál léty řídnou, ale nějací se ještě najdou. Říká se, že dobré i špatné vlastnosti se věkem vyhraňují a celá řada případů mi to potvrzuje.

Například můj kdysi velký rozhlasový kamarád Alexandr Pícha, zvaný Alan, s nímž jsem hodně zažil a moc jsme si rozuměli. Vždycky zbožňoval USA a nikdy mi to nevadilo. Ale najednou, když znám jeho extrémně pozitivní vztah k té zemi, mi začalo vadit, že právě on se stal od 1.8.2015 šéfredaktorem stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Nedá mi to, než si myslet, že to je jeden z kroků, o němž jsme slyšeli před časem – posílit „informování“ veřejnosti žádoucím směrem. Zde předkládám naprosto sterilní a nic neříkající rozhovor s Alanem v periodiku Syndikátu novinářů „Mediažurnál“ z letošního října:

Rozhovor se šéfem stanice ČRo Plus

Každý veřejnoprávní rozhlas potřebuje stanici mluveného slova
 Počínaje 2. listopadem bude mít Český rozhlas nový čtvrtý celoplošný okruh. Půjde o zpravodajsko-analytický kanál ČRo Plus, který nyní vysílá každý den od 6 do 10 hodin a od 16 do 24 hodin a šíří se na středních vlnách, v digitálních sítích a na FM (velmi krátké vlny, VKV) vlnách pražské Reginy. Posluchačům tak nabídne nonstop program mluveného slova. O změnách a vizích jsme mluvili s šéfredaktorem ČRo Plus Alexandrem Píchou.

 • Martin Melichar

8 • 3/2015 • mediažurnál • • • rozhovor

Čím se ČRo Plus odlišuje od ostatních stanic ČRo a jaké posluchače se snažíte oslovit?

Stanice ČRo Plus je zaměřena na aktuální publicistiku. Snaží se věci analyzovat do hloubky. Z tematických oblastí dáváme přednost politice, ekonomice, byznysu, kultuře, historii a vědě. Snažíme se oslovit posluchače, které bych zařadil do skupiny lapačů informací.

Stanice ČRo Plus se původně rekrutovala z bývalé české redakce BBC, zkuste porovnat dramaturgii

těchto stanic.

Po formální stránce najdeme u obou stanic řadu podobností, ale určitě je rozdíl v přístupu. Zatímco v případě BBC se jednalo o zahraniční vysílání, reprezentující informační politiku Velké Británie, ČRo Plus vytváří čistě nezávislé vysílání

s akcentem na českého posluchače. Podstatný rozdíl je v programové náplni, ČRo Plus není zaměřen pouze na politiku a aktuální dění v ekonomice, ale je zde řada pořadů, které se věnují vědě a technice. Připravujeme také třeba formát četby na pokračování, takové věci české vysílání BBC nemělo.

Během vašeho působení v pozici šéfredaktora má ČRo Plus projít zásadní proměnou. Asi tou nejvýraznější bude přechod na vysílání na VKV. Vysvětlete současný stav. Co se pro ČRo Plus změní?

Znamená to, že budeme mít o dost mladší skladbu posluchačů, což je dáno technologickými důvody. Středovlnné přijímače má hlavně starší generace, protože dnes se takové přístroje už moc nevyrábějí. Věřím, že pro řadu posluchačů to bude úplně nová stanice, protože zatím bylo možné ČRo Plus naladit na VKV pouze v éteru v Praze. Tady má stanice určitě obrovský potenciál. V současnosti je ČRo Plus dosažitelný na internetu a v aplikacích, jde

o nejdynamičtěji rostoucí stanici na nových médiích Českého rozhlasu. Částečně to bylo dáno tím, že se rozšířilo vysílání, jak ranní, tak odpolední. Hlavním důvodem je to, že posluchači v aplikacích a na desktopech dávají přednost

mluvenému slovu. Pokud rozšíříme ranní Plus na dopoledne a odpoledne, pevně věřím, že stoupne počet mladších posluchačů.

Jak byste charakterizoval typického posluchače ČRo Plus?

Sociologické studie ukazují, že nás budou poslouchat více muži. Půjde o lidi v sociologických „očkových“ kategoriích, to znamená, že pracují v rozhodujících pozicích a přispívají k tvorbě názorů. Jsou také situovanější. To předpokládají

studie, na druhou stranu naše stanice nebude elitářská. Budeme poskytovat kvalitní informace a analýzy, ale nezaměříme se pouze na vrstvu nejvzdělanějších lidí. Analýzy budou tvořit jádro vysílání. To znamená, že lidem, kteří

nemají čas nebo nechtějí znát podstatu věci, bude stačit třeba rychlé zpravodajství ČRo Radiožurnálu, kde je ale také zároveň kvalitní publicistika.

Nehrozí tedy, že si bude ČRo Plus konkurovat s Radiožurnálem, který má rovněž kvalitní publicistiku?

Naopak, budeme se doplňovat. Například na Hlavní zprávy a publicistiku z Radiožurnálu budou ve vysílání Plusu přímo navazovat pořady Radiofórum nebo Názory a argumenty. A máme také rozděleny úlohy a tematické oblasti.

Plus na rozdíl od Radiožurnálu vysílá pořady o vědě a téměř nevysílá o sportovních událostech. Radiožurnál zas vysílá hudbu a nevysílá pořady o historii a tak bychom mohli pokračovat.

Jak velký nárůst posluchačů si slibujete?

Považoval bych za úspěch, kdybychom měli 100 tisíc posluchačů denně. Zatím jde o obrovskou magii, protože si musíme uvědomit, že do éteru vstupujeme jako úplně nová stanice VKV. Český rozhlas nemá tak vysoké prostředky na

zaváděcí kampaň, jako mají soukromé stanice.

Potrvá zhruba rok, než budeme moci říct, že to jsou výsledky, které odpovídají reálným možnostem stanice a že je stanice dostatečně etablovaná. Hodně bude záležet na propagaci stanice a kvalitě programu.

Kromě přechodu na VKV mají na ČRo Plus nastat zásadní změny ve vysílání. Proč se k nim vedení ČRo rozhodlo a co se konkrétně chystá?

Stanice mluveného slova, zaměřená zpravodajsky a analyticky, je ozdobou každého veřejnoprávního rozhlasu. Když se podíváte směrem na Západ, najdete takovou stanici třeba v sousedním Bavorsku – B5 aktuell. BBC má dokonce dvě takové stanice: BBC 5 Live (zpravodajsky orientovaná) nebo BBC 4. Ve Spojených státech tento fenomén existuje od 60. let. Je na médiích veřejné služby, aby takovou stanici měla, protože zpravidla se tyto stanice netěší tak vysoké poslechovosti, jakou mají hudební rádia. Na druhou stranu jsou finančně velice náročné, takže se do takového byznysu komerční rádia nepustí. A pokud se do nich pustí, dělají různé kompromisy ve formě reklam a podobně.

Takže je určitě úlohou veřejnoprávního rozhlasu, aby vysílal kvalitní stanici nezávislou ekonomicky a politicky.

Jak se změní programová skladba ČRo Plus?

Největší změnou bude, že vyplníme prostor mezi 10. a 16. hodinou, kdy se zatím nevysílalo. Celá akce reprezentuje velkou restrukturalizaci celého obsahu. Řadu pořadů nebudeme vysílat v původních časech a není to samoúčelné. Původní časy byly nouzově přizpůsobeny tomu, že jsme právě neměli zmíněný vysílací prostor. Dominantu

zpravodajství budou tvořit polední hlavní zprávy, které budeme částečně přebírat od ČRo Radiožurnálu, stejné to bude se zprávami v 18 hodin a o půlnoci. Z Radiožurnálu si vezmeme zpravodajskou část s aktuální publicistikou, na tuto část už bude navazovat originální program ČRo Plus. Po zprávách ve 12 hodin

bude následovat analytické Radiofórum, kde se budou moct vyjádřit posluchači. Za zprávami v 18 hodin budou následovat Názory a argumenty, které se budou věnovat právě aktuálním tématům zpráv.

Můžeme čekat i úpravy večerního vysílání?

Ano, nejmarkantnější změnou bude zavedení četeb. Nepůjde však o četby z uměleckých děl, ale o politickou nebo filozofickou literaturu. Budeme se věnovat oblastem, kde se ČRo Plus pohybuje.

Budou s tím souviset také personální změny v rámci redakce?

Stanice se posílí hlavně o moderátory, editory a produkční. Standardní personál, který tu byl pro ranní Plus, se rozprostře do celého rozšířeného vysílání. Velká práce bude také na Centru zpravodajství a na Centru publicistiky, kde se musí posílit domácí i zahraniční zpravodajství. Posílí se také Redakce vědy a techniky. Není to jenom z důvodu, že toho budeme vysílat víc, ale také oproti současnému Radiožurnálu trochu změníme agendu. Chceme se zaměřit na makroekonomiku a byznys v globálním rozměru. I zahraničněpolitická témata budou o dost jiná.

Půjdeme i do oblastí, které sice nejsou posluchačsky atraktivní, na druhou stranu nás hodně ovlivňují. Aktuálně třeba problémy v Africe, které vyvolávají vlnu uprchlíků. Do hloubky půjdeme nejen k jevům kolem nás, ale budeme analyzovat i jejich příčiny.

Proporčně se budete víc věnovat domácí nebo zahraniční publicistice?

V konkrétních číslech odhaduji, že trochu větší podíl budou mít zahraniční zprávy. Hodně nás zajímá středoevropský prostor, který považujeme za domácí. Chceme také pokrývat teritoria, která nejsou středem zájmu jiných médií. Půjde

o Latinskou Ameriku nebo Asii. Celé to však vnímáme jako globální prostor. Ostré dělení mezi domácím a zahraničním nebude, protože všechno vložíme do širších souvislostí.

Co oblast kultury?

Nebudeme žádným způsobem vytvářet protiváhu vůči ČRo Vltava a ČRo D-dur. Hudbu, umění, četby a rozhlasové hry vysílat nebudeme, ale budeme mít kulturní publicistiku ve formě týdeníku.

Myslíte si, že kvalitní publicistika je v českých médiích v současné době zastoupena dostatečně?

Jsem přesvědčen, že zatímco ve zpravodajství je konkurence hodně veliká, v oblasti aktuální analytické publicistiky je na našem trhu tak trochu nika. Věřím, že ji s ČRo Plus vyplníme. Samozřejmě nepředpokládám, že budeme masovou

stanicí, protože lidé se chtějí především bavit. Přesto věřím, že pro většinového posluchače můžeme být stanicí druhé nebo třetí volby, pokud bude chtít vědět proč a jakým způsobem se věci dějí.

Jak chcete navýšení objemu zpravodajství finančně zvládnout? O kolik se zvýší rozpočet stanice?

Rozpočet samotné stanice se příliš nezvýší.

Úměrně rozšíření vysílacího času u nás bude pracovat jen víc moderátorů a editorů. Větší investice jdou do Centra zpravodajství a Centra výroby pořadů ČRo. Rozšíříme tým analytiků a dalších publicistů i zpravodajů. Bude to podpora

kvalitního programu Plusu, ale i dalších stanic rozhlasu.

Plánujete na stanici vysílat politickou satiru?

Ano, satirický pořad plánujeme vysílat v sobotu odpoledne. Těšíme se na něj, protože opravdovou politickou satiru rozhlasový éter už dlouho potřebuje.

Jedním ze tří „klíčových moderátorů“ stanice, jak píše Medižurnál v jiném článku stejného čísla, se stává Barbora Tachecí. Možná si myslíte, že ji znáte, ale asi těžko tak dobře jako já. Kdysi jsme k sobě měli opravdu velice blízko, snad to po více než dvaceti letech mohu napsat, blíže už to opravdu nešlo.

Bára, jak jí říkají přátelé, či Barča (jak jsem jí říkal já), měla vnímání světa velmi podobné s Alanem a ačkoliv jsem s ní pár let už nemluvil, nemyslím, že by se v tomto směru změnila.

Ištván Léko nebyl tak blízkým kamarádem jako dva výše uvedení, ale určitě hodně dobrý známý. Vždycky měl blízko k mediálnímu lobbingu, už když vedl týdeník EURO – za časů, kdy patřil list do sféry PPF. Pak vedl Babišovu internetovou Českou pozici a nyní je šéfredaktorem Lidových novin. Pokračovat asi nemusím….

To jsou jen tři příklady, mohl bych v takovém výčtu pokračovat dál.

Aby mi bylo rozuměno, ani v nejmenším nezpochybňuji inteligenci a odbornou erudici tří jmenovaných. A pořád je mám rád, leč moje pocity opravdu zavánějí schizofrénií. Jednostrannost z toho kouká jako šídlo z pytle.

Protože sleduji média asi ve vysoce nadstandardní míře, docházím k závěru, že jsme stále více vystavováni manipulačnímu tlaku. Zde několik příkladů z posledních dnů.

http://neviditelnypes.lidovky.cz/evropa-juncker-kupuje-reklamu-na-junckera-fij-/p_ekonomika.aspx?c=A151017_203147_p_ekonomika_wag

Informace někdy chtějí vypadat zcela nezaujatě, jenže pak nějaký šťoura vyhrabe, jak je to doopravdy:

http://ludekmazurek.blog.idnes.cz/c/480769/jste-rasiste-xeno-a-islamo-fobove-rika-ecri-na-zaklade-ceho-ma-spravne-informace.html

Někdy je praxe dosti bezskrupulózní, jak se mi jeví:

http://drunecka.blog.idnes.cz/c/480770/clovek-v-tisni-aneb-po-vsech-v-netisni-rizni.htmlhttp://drunecka.blog.idnes.cz/c/480770/clovek-v-tisni-aneb-po-vsech-v-netisni-rizni.html

Podobné informace, jaké zde namátkou uvádím, ale nenalezne běžný čtenář hlavních zpravodajských webů či (existuje-li ještě vůbec) tištěných novin. Takové informace je třeba si vyhledat.

My, staří psi, máme ještě z minulého režimu vypěstovanou rezistenci vůči oficiálním informacím, zavánějí-li nám manipulací. Mladá generace už nikoliv, ta je daleko snadnějším a také pro budoucnost významnějším cílem. Viz zde článek z Deníků Bohemia:

deník191015

Nápadně mi to připomíná moje školní léta, kdy jsme se učili o velkých školních činech malého V.I.Uljanova, či ještě spíše pasáž z Knihy:

„Poručík Dub byl v civilu profesorem češtiny a již v té době jevil neobyčejný sklon k tomu, aby všude, kde jen to bylo možno, mohl vyjádřit svou loajálnost. V písemných pracech předkládal svým žákům témata z dějin rodu habsburského. V nižších třídách strašil žáky císař Maxmilián, který vlezl na skálu a nemohl dolů, Josef II. jako oráč a Ferdinand Dobrotivý….
…. Velice dbal o to, aby všichni jeho žáci při císařských narozeninách a jiných podobných císařských slavnostech zpívali s nadšením rakouskou hymnu.“

Zajímavé je, že na regionální úroveň to (zatím) ještě moc nedorazilo. Ale i tak je to prostě, jak naznačuje titulek, celé spíše na zbláznění.

hudec

Příspěvek byl publikován v rubrice Krajanovy postřehy se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

97 reakcí na Schizofrenie

 1. strejda napsal:

  Hudče, když už jsme u objasňování, tak obecně víme, že za špatné chování přichází trest. A jistě považujeme za správné, když trest je neodvratný. Pokud je vina velká je i trest rozsáhlý. To je vše v pořádku a jistě tomu rozumíme. Problém je v tom, že historie probíhá v jiné časové dimenzi než život lidský. Češi se usadili v kotlince a vydrželi. Ale za mnohého života předků to nevypadlo nejlépe. Ještě dnes se restituují výsledky Velké války, ba dokonce Josefinských reforem. Přitom, musíme to přiznat, určitý pokrok je vidět. Nemyslím v technice, ale v lidské přirozenosti. Před sto lety mí předkové neměli žádnou možnost ani sílu se vymanit z bídy ve které byli odjakživa. Teprve 20. století a hlavně čas po druhé světové jim otevřel hranice. Studovali, vypracovávali se.
  Našim štěstím z hlediska poznání byla léta socialismu. V dobrém i zlém. Dovře jsme poznali manipulaci a lež a naše důvěra v autority byla podmíněná. Dnes se velmi dobře dokážeme orientovat. Nejen My tady, ale národ jako celek. A nejen ten český, každý který měl zkušenost s reálným socialismem. Je to vidět v současnost na obrovském odporu vůči snahám zničit společnost a předělat ji mnohobarevnou sadu lehce manipulovatelných jedinců. Na beztvarý amorfní a poslušný lid. Modlící se a pracující.
  A ani nové propagačně manipulační techniky to nezmění. Jen vzniknou nové bohatě honorované fleky pro režimní prominenty. Pro ty, kteří až se dějiny pohnou otočí jako korouhvička. Jako nějaká Bleška, Muška, Motýlek, nene Komárek. To je ono.
  Mají to nacvičené!

  To se mi líbí

  • kočka šklíba napsal:

   Ano taky si tak vysvětluji dnešní dění v ČR, byli jsme dost vystaveni propagandě (ovšem v něčem se ukázalo, že zase ne tak moc), takže se dokážeme asi bránit. jenže bohužel mladí ne, ještě tak mladí kolem 20 let, ale ti žácci? Vždyt se to na ně hrne,a nemohu si pomoci, učitelé jsou a byli vždy ti, co v množství ne malém, jsou ti co ji to zase vtloukají do hlav.

   To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Já mám třeba dvě děti a ty aktivně, velice aktivně učím, poznávat svět.
    Holce je teprve 9….takže na to musím mazaně.
    Pokud se to mladí nenaučí, je to tím, že je to nenaučí dospělí.
    Do určité míry….společnost také dokáže učit.
    V každém případě, naše role, jako rodičů či prarodičů je zjevná.
    Nebát se a učit své potomstvo!

    To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Nevidím to zdaleka tak optimisticky jako Vy strejdo v předposledním odstavci.
   Dvěstětisíc lidí na Václaváku proti socialismu tehdy, a dvěstě lidí na Václaváku teď proti multikulturní manipulaci.
   Hodně a hodně beztvarý a amorfní lid! Teď, ne tehdy řed 25-ti léty ….

   To se mi líbí

   • strejda napsal:

    Petřepavle nebýt optimismu tak se musíme připravovat na KONEC. Bude zcela jiný svět, v nejlepším případě se 500 let vývoje ztratí. Není jiná alternativa. A flinty doma snad ochrání na chvíli rodinu, ale nezachrání společnost.
    Vzhledem k tomu, že se vše snad exponenciálně zrychluje, snad máme šanci pozorovat vývoj v přímém přenosu. Ale také to znamená, že rozhodnutí přijde v době dohledné a bude zcela převratové. Jaké, to ovšem nikdo netuší. Možná i konečné.

    To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Pekne ste to vystihli, strejdo.

   To se mi líbí

 2. kchodl napsal:

  Je to jako v roce 1938, právě zažíváme něco jako druhou republiku, i když poněkud normalizovanou. Fašismus je už nepokrytě vládnoucí politický systém, alespoň ve svých převodových pákách, tedy médiích a policii, armáda dosud odolává – jako vždy a všude. A jako každý správný fašismus je to srostlé se zločinem, od primitivních zlodějíčku a vrahounků ke zločinným bílým límečkům, kteří páchají zločiny všeho druhu téměř legálně nebo si je dokáží legalizovat zpětně či dokonce předem.

  Co je ovšem velmi neblahé, že fašismus se pomaloučku mění v cosi, co bych nazval anglo-americkým nacismem, z důvodu nedostatku lepšího termínu. A jeho stále zjevnějším cílem je podmanění si Evropy a další verze „Drang nach Osten“, ve které má být náš národ a ostatní „podřadné“ slovanské rasy použit jako beranidlo proti východu.

  Tihle lidé, hnáni kariérními ambicemi, ve své neuváženosti a nerozumu nasedli na tygra. Skončí velmi špatně, většina z nich. Už teď manipulují a zatajují, selektivně vybírají. Když by byli konfrontováni, asi by se urazili při obvinění ze lží. Oni přece nelžou ! Jo, o nic více než Goebbels, přece. Ten také vyloženě nelhal, pokud to nebyla velká lež. Mohou se vnitřně ještě považovat za novináře ? Asi těžko. Divím se, že doma ještě nerozbili všechna zrcadla.

  Z jejich práce se chce každému normálnímu, inteligentnímu a informovanému člověku zvracet. Sorta těchto lidí zničila Český rozhlas jako obdivovanou národní instituci. Rádio se stalo prostitutkou. Ne, to je příliš slušné ! Stalo se KURVOU. A to kurvou nacistickou, protinárodní, protilidskou. Protikulturní.

  Před lety rozhlas vysílal zajímavé věci, čtení z knih, dramatizace, publicistiku, cestopisy, umění, vědu, historii. Třeba „Toulky českou minulostí“ byly fenomenální. I hudba, dokonce i popík, měla úroveň – a dnes ? Michal David, Koller, … celá ta protekční banda nepslouchatelných pravdoláskařů. Český rozhlas byl národní instituce, se slavnou historií. To vše tito prolhaní zločinci zničili, ve jménu své kariéry se spojili s nepřítelem všeho. Zradili nejen naší zemi, zradili i kulturu, jazyk, humanitu.

  Když Pícha dokáže popsat žumpu, denodenně smrdící z kanálu jménem Radiožurnál, jako publicistiku a zprávy, nezbývá mi, než ho považovat za odpornou kreaturu. To je dostatečně vypovídající, bohužel předjímající i úroveň dalšího odpadního vedení z Římské ulice, tedy nového kanálu.

  Nelze nevzpomenout rok a půl „informování“ o ukrajinské zabijačce. To byl poslední hřebík do rakve. Vždy si přitom vzpomenu na Moravce, tedy Emanuela. Nebo Krychtálka.

  Řád věcí je ovšem takový, že do každého kanálu jednou dorazí deratizátoři. Zatím si krysy a potkani mohou libovat, jak všechno ovládají. Čím větší je zamoření, tím silnější bude deratizační akce – místo jedů se pak používá oheň, zvláštní druh autogénu s vysokoteplotním plamenem.

  Lidé se mění, zkrátka. Nejsou obětí svých ambicí, jak se někdy říká – tihle ne. Ti jsou pachateli.

  To se mi líbí

  • kočka šklíba napsal:

   Přesné, skoro, jen bych upřesnila tohle :“Vždy si přitom vzpomenu na Moravce, tedy Emanuela. Nebo Krychtálka.“ Já bych do toho klidně totiž zahrnula i dnešního Moravce, jasně je to takový jen pudl, ale je také stejný.

   To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Rád Vás čtu, palec nahoru, ale s tím Michalem Davidem jste se setsakramentsky seknul …
   Aspoň že jste ke Kollerovi nepřipojil Ringo Čecha 🙂 .

   To se mi líbí

   • okolojdoucí napsal:

    Ha, ha, on je ten Michal David vlastně „náš“. Nemůžu ho ani cítit, jeho poselství (z třetí galaxie) ke mě prostě nedoputovalo. Ale nebojte, o jeho jazzových začátcích a skutečných muzikantských kvalitách samozřejmě vím, lidské kvality nejsem s to posoudit.

    To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Michal David, přes jeho jazzové věci a nesporný talent, se vrhl na kolotočářskou muziku, v normalizaci to byla čirá odpornost. A je i teď, je to vrchol nevkusu, hudební hluk, patřící na pouť, ne do rádia. Jeho návrat do rozhlasu vypovídá o znovuprobíhající normalizaci. Ale je fakt, že je přísně apolitický, k ničemu se nevyjadřuje.

    Zbytek kapel, hraných ČRo, je angažovaná pravdoláskařská banda, občas (1:20) prostřídaná něčím normálním, co se dá poslouchat. Skutečné hudební pořady z ČRo byly vymýceny.

    Točí tam dokola 20 hrůz, celý den. I hudebně je například Radiožurnál úplně otřesný.

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Moje Bavorovna z nějaké nostalgie pouští kolem oběda rádio. Z výběru, který v naší kotlině máme, je nejlepší Impuls. Ale hudebně dokážu předem vytušit, co se bude hrát: Klus, Kryštof, Nohavica, Xindl a Jelen. V různém pořadí, ale stále stejné songy.

     To se mi líbí

     • peter. napsal:

      Všetko,čo bolo a je v čsl.muzike dobré,vzniklo v „zlatých šedesátých“,potom(ale už pomenej) v 70-tich a 80-tich.Po roku 1989 …. ticho,tma,tunel…nič!

      To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       To není pravda, Kryl vydal svoje nové věci. A pak Nohavica, … spousta dalších – 90. léta byla skvělá. Zadrhlo se to až potom, to nastoupila ta nová normalizace. I teď jistě vznikají výborné věci, jen o nich prostě nevíme, doba tomu nepřeje, ale to podhoubí existuje.

       To se mi líbí

    • Strejda Olin napsal:

     Pouštíte se na tenký led. Co je to dobrá a špatná hudba? Je to rokenrol, bigbít, pop, folklor, klasika, dechovka, kántry, folk, džez, metal, punk, rap… ? Pro mě je třeba „hudba“ The Plastic People of the Universe naprosto neposlouchatelná, kdežto např. příslušníci pražské kavárny jsou z ní na větvi. To platí i o obrazech, sochách, architektuře, bytové kultuře, oblékání aj.
     Nebudu to dál rozvádět, jak říkám, toto téma je vstupem na tenký led a diskuse nekonečná.

     To se mi líbí

     • Jethro napsal:

      Michal David ve své době byl idolem mladé generace. Mafián byl kapelník Janeček a ne zpěvák David. No a že si ta mladá generace v dospělosti „svého“ Michala nostallgicky připomíná?
      Já také málem brečel na koncertu Jethro Tull, i když jsem vnímal, že už ten hlas není co býval, to buřičství už není co bývalo…
      Osobně bych Michala Davida neodsuzoval. Dělal a asi i dělá špičkový pop, nadělal (asi) slušné prachy, chová se slušně a (asi) apoliticky, hudbě – přinejmenším popíku – bezesporu rozumí, hraje, komponuje, na to někteří z těch správných nikdy v životě nedosáhli.
      Zakázaná hudba – podobně jako trezorové filmy. Předpokládám, že se tady rozsype sentimentální diskuse nad Hoří má panenko. Já to viděl jednou těsně po převratu a podruhé už to nepotřebuju vidět. Na druhé straně je spousta „brakových“ filmů, které si rád pouštím znovu a znovu – třeba namátkou Velkého blondýna, Afričana, Není co ztratit, raného Murphyho a mnoho dalších.
      Plastici? Slyšel jsem jednou po převratu, dál nemusím. Kocáb? Zpočátku zajímavé svou šíleností, dál nemusím.
      Proto ale nemlátím lidi, co se udělají nad panenkou nebo Bergmanem.
      Jeden z mála, který si myslí, že smí rozhodovat a mlátit ty ostatní po hlavách hlava nehlava je nějakej Just. Přesto je to vůl.

      To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       Je to věc vkusu, to máte pravdu.

       Chtěl jsem tou zmínkou o Davidovi hlavně říci, že se vrátila bezduchost normalizace. Že do rádia spousta kapel a muziky „nesmí“ a hrát se nikdy nebude, je to cenzura spojená s mafií.

       To se mi líbí

  • Strejda Olin napsal:

   Já s vámi Hudče souhlasím. Bohužel nejen vy tu popisujete jen stav. To mi připomnělo Marxovu 11. tezi o Feuerbachovi: „Filosofové svět jen různě vykládali, jde však o to jej změnit“.

   To se mi líbí

   • Strejda Olin napsal:

    Omlouvám se pánové oběma, Hudcovi i Kchodlovi.

    To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    🙂 !

    To se mi líbí

   • peter. napsal:

    Ale nie takto :

    To se mi líbí

    • vittta napsal:

     Podle mě to tak přesně je, i když jsem značně skeptický k jakýmsi vinníkům té situace, nebo taktiky, kterou daná situace vzniká.
     Nechce se mi totiž věřit, že nějaká Frankfurtská škola, tedy skupina levicových antinacistů, by jen tak-sama o sobě, dokázala pohnout vnitřním uspořádáním USA a tím následně celého světa.
     Ukázka Marxe a Engelse pak do toho vůbec nepatří, to jsou osoby z jiné doby a jejich cílem nemohla být destrukce společnosti, jak jí vidíme dnes, každý ideologický filosof řeší problémy světa pohledem své doby.
     Ti tam byli nacpáni kvůli jejich Židovskému původu, stejně jako jsem tam zahlédl Trockého.
     Domnívám se, že některé události stačí jen rozjet, a ony se sami radikalizují.
     Povolte buzerantům jeden pochod, a oni budou postupně chtít, aby normální lidé o své normálnosti drželi huby….už jak se ty jejich pochody jmenují-pochod HRDOSTI.
     Nač by měl být teplouš hrdý, na to, že je teplej?
     Nikdo nemůže za to, s jakou orientací se narodí-ale být hrdý by měl člověk být opravdu na jiné věci.
     Podle mě je každá lidská činnost vedena jakousi spontálností, začne se slovem Rom, a končí se u lidí, ze sociálně nepodmětného prostředí, boj za práva žen se změní v hysterický feminismus, práva dětí končí jejich tyranií vůči dospělým (ve jménu dětí tyranizují dospělí dospělé) ,práva zvířat jejich dosazením do poslaneckých lavic.(horší než mnozí lidští poslanci by nebyly), ani M.L.King by už dnes neseděl s bílými u jednoho stolu,protože by černí neměli zájem se „ponižovat“.
     Zkrátka, když se proti fenoménu nezakročí, ten sám o sobě roste, a nakonec ze strachu udá jeden normální člověk jiného normálního člověka jinému normálnímu člověku, a další normální člověk ho odsoudí a všichni zmiňovaní budou mít stejný normální názor na věc, za kterou půjde dotyčný sedět-a nikdo nebude vědět, koho se vlastně bojí.
     Jak s tím bojovat?
     Ve videu je na to návod….ten se mi pranic nelíbí, protože to je občanská válka, jenže…jde to ještě udělat jinak?
     A ta občanská válka bývá také kuriozní.
     To může na straně sluníček bojovat někdo, kdo sice sluníčkařením s hloubi duše pohrdá, ale zároveň se bojí třeba fašismu, takže si budou zase párat břicha lidé, se stejnými názory……

     To se mi líbí

    • vittta napsal:

     My se především nesmíme bát mluvit o svých pohledech na věc, a musíme se zbavit politického barvení.
     Někdo, kdo má nějak levicové smýšlení není nepřítelem někoho, kdo má smýšlení pravicové, máme nějaké obavy a nějaké cíle, nejsme děti, abychom si hráli na hodné a zlé pomocí politických barviček…musíme se naučit naslouchat….a sakra, nebát se!

     To se mi líbí

  • Minorita napsal:

   Trefná analýza Kchodl. Jen ten anglo-us nacismus už dávno není v poporodní fázi, ale jde o neskrývaný, dospělý fakt. Ani se nenamáhají to jakkoli skrývat.
   Správně nazýváte věci pravými jmény. Jen jsem pesimista ohledně té deratizace – v těchto zeměpisných šířkách spíše platí ono limonádové: Padouch nebo hrdina, vždyť jsme jedna rodina …
   Hrdinové – tedy Ti naši národní, jsou buď zapíráni, přehlíženi, ba i odsuzovánin, a veřejný, jasný odpor se v Bohemii nenosí – pobuřuje to 🙂 .
   Na eliminaci onoho lidského póvlu a odpadu, co se dnes hřeje u moci nevěřím – sázím
   na jejich schopnost měnit maskování a přežít, respektive spíše být „u toho“ v každém režimu -> tak, jak to bylo vždy, a nejen tady…

   To se mi líbí

   • Minorita napsal:

    PS: Omluva – > měla býti formulace: Trefná analýza Kchódle … O jedno rychlé kliknutí backspace navíc …

    To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    To si ten póvl myslí vždycky, že je to na věčné časy. I „tisíciletá říše“ trvala jen pár let. Doba se zrychluje.

    Navíc máme internet, s jeho archívy, dokumentující každé napsané slovo. To je horší než všechny archívy Gestapa a STB dohromady, nikdo z toho vládnoucícho a přisluhujícího póvlu se před budoucností neschová, na rozdíl od minulosti.

    Kdo se umaže více, má odkecáno. To je případ všech těch pravdoláskařů a amerických nácků z dnešního článku pana Hudce.

    To se mi líbí

    • oh napsal:

     My máme internet a jeho archivy – ale jenom dokud někdo (NSA?) neodstaví datové servery, na nichž jsou ty archivy uložené. Jenže oni zase mají nebetyčné sebevědomí, dvojitou hroší kůži a přes ní teflonový potah.
     Poskytnu vám jeden vzorek bez ceny:
     http://zpravy.aktualne.cz/domaci/dotykovy-stul-za-17-a-pul-milionu-lezi-na-magistratu-ve-skla/r~cd9848b871bd11e5b286002590604f2e/
     a také důkaz o kvalitě vnější ochranné vrstvy všehoschopných:
     http://zpravy.aktualne.cz/domaci/bem-moji-nastupci-okradli-v-pripade-opencard-prahu-o-miliony/r~fe87362873f211e5b3730025900fea04/
     Ten nevypadá, že by měl odkecáno, ten vypadá jako když chystá velkolepý návrat..

     To se mi líbí

    • Minorita napsal:

     Jak rád bych byl, kdyby to tak bylo Kchódle, ale ono stačí vypnout servery, jak trefně uvádí kolega oh. A nemusí se hned vypínat, stačí prostě data odstranit – již dlouhou dobu existují „čističi stop“ , firmy specializující se na ničení, mizení jistých uveřejněných dat, nemluvě o specialistech, kterými disponují mocenské složky jednotlivých států alá NSA .Největší chybou je podezírat kolaboranty, a celou tu parazitující vrstvu z hlouposti – naopak jsem přesvědčen, že s tím počítají a jsou připraveni.
     Internet je služba jako každá jiná, a dá se v momentě potřeby ( např. ohrožení ) odstavit, redukovat, znemožnit přístup pro běžné uživatele, atd. Stejně by to vypadalo v případě datových úložišť, telekomunikačních budov, rozhlasu, TV, atd.
     Je spojuje mimo prospěchu také to, že vědí, co chtějí a jak toho dosáhnout bez toho, že by se něčím nějak zvláště obtěžovali – nakonec běžný občan slouží bez problémů, hází jim to tam, přílišnou revoltu nemá rád, je dostatečně atomizován, a především ctí filosofii: Být tam já, dělám to taky ( zvrácená obdoba Stockholmského syndromu ) . Tedy popravdě v tomto případě bude záležet na zahraničí -> jako příklad vezměme bezproblémovou funkčnost protektorátu za panování RH ( a nehraji si na hrdinu – asi by mně tehdy pěkně cvakal zadek také ) .
     A to nezmiňuji to nejdůležitější – paměť masy, která si nepamatuje, co měla včera k snídani, a v místní podobě to bylo např. z mrtvých vstání VK po sponzorské aféře, a dá se hovořit i o pravděpodobném návratu Béma na výsluní. Nebo-li pravice v Bohemii by teoreticky po všem, co provedla za 25 let neměla Kchódle existovat ( třešinkou na dortu jsou církevní restituce ) – ale ono to tak není, drží si vliv či přímo ovládají mocenské složjky ( policii, justici, st. zastupitelství ) , část medií, bankovní sektor, hospodářskou oblast, v parlamentu se rochcapuje mega zloděj Kalousek, nastrukuje se jako kandidát na post prezidenta senilní nácek, atd.
     Pozor – havloid, sluníčkář by bez české fašisoidní pravice neexistoval, a naopak , jsou to dvě strany jedné mince.
     Samozřejmě se na této politicko-,ocenské řezničině podíleli kluci z levice zaštítění lidem a jeho potřebami především z ČSSD , což je o to odpornější. Ale i když to oproti rádoby konkurenci byli břídilové, přesto je synonymem korupce Rath – to jsou mi věci 🙂 -> a pak, že to nefunguje. Levice zde neexistuje, a to, co si levice říká, je spolek, který ví, že žije z drobků, které odpadnou ze stolu jiným – a také tak – jako vděčný psík, slouží …
     Jsem skeptik, velký skeptik …

     To se mi líbí

     • kchodl napsal:

      Máte pravdu, stará pravice ani levice u nás už není. Jsou to fašisté, jedni jak druzí, ČSSD přicmrdává a žere co spadne pod stůl. Havloidi jsou náckové, ti si s fašisty bezvadně rozumí, a jak píšete, jedni by bez druhých nemohli existovat.

      Přesto všechno jsem optimista, církevní restituce nejsou finální stav, černoprdelníci se z kradeného dlouho těšit nebudou. Stará fašistická pravice i levice ve volbách pohoří.
      Jen aby ještě nějaké volby vůbec byly. A pak také – jak říkal Stalin – nezáleží, jak kdo volí, ale jak kdo počítá.

      Nekdo to téma zkrátka při volbách zvedne, protože je s tím hrubě nespokojeno velmi mnoho voličů.

      Celkově odtrženost věrchušky kriticky roste, stejně jako koncem bolševismu. Brzy je nikdo nebude brát vážně, dělají k tomu všechny kroky. Stupňování propagandy je jeden z nich … a koukněte, kolik lidí si dnes kupuje noviny, jak klesla sledovanost ČT a tak dále.
      Když něco plácnou, většina lidí ví, že to asi bude právě opačně.

      Režim udělal jednu chybu: kde má svoje SA many ? Nemá. Ani banderovce, ani Lidové milice, prostě nic. Potrefená část mládeže z humanitních fakult a NGOs není schopná ani zablokovat prezidenta, neodváží se ani vystrčit nos.

      S vypnutím serverů, to je iluze lidí, kteří o tom nic neví. Je spousta kopií všeho, je to decentralizované z podstaty. Neexistuje centrální autorita, která by to mohla udělat – internet nemá ten „vypínač“ jako v South Parku. Pokud se cokoliv pokusí omezit, cenzurovat, mazat, že by to začalo lidem vadit, objeví se nové protokoly a služby a vše se přesune do šedé zóny a do šifrovaného podzemí. Ani Saudové nedokáží cenzurovat internet, ani íránští ajatoláhové. Ani Číňani. Celý internet téměř bez povšimnutí přešel na šifrovanou komunikaci už teď – všimněte si, že i stránky pana Bavora teď jedou přes HTTPS protokol – aby se nedal provoz tak jednoduše odposlouchávat.

      To se mi líbí

      • oh napsal:

       K vymazání nežádoucí informace není třeba vypínač k internetu. Stačí fyzický nebo právní přístup k firmě/serveru, kde jsou uložena. Záleží na tom, kdo chce mazat; Saudové, Číňani nebo ajatolláhové k tomu nemají ty správné možnosti. Ale někdo je má.
       http://www.zvedavec.org/komentare/2014/05/5996-proc-jsem-byl-nucen-uzavrit-lavabit.htm
       Nebo to půjde podle šablony Megaupload – ano, tamní pirátský obsah je dostupný i jinde, ale ti poctiví pitomci, co tam měli svá legální data a současně neměli zálohu jinde, tak ti mají smůlu – nebo prostě firma/úložiště bez pořádného vysvětlení skončí a ještě dostanou tajný soudní příkaz o tom držet hubu.
       Pak tu také máme autorská práva, DMCA, „právo na zapomnění,“
       http://www.lupa.cz/clanky/pravo-na-zapomneni-google-ma-smazat-i-odkazy-na-clanky-o-smazani-odkazu/
       a DRM nacpaný do specifikace html5 videa, což všechno jde krásně zneužívat k blokování nežádoucího obsahu a kdyby to nestačilo, klidně se vymyslí něco dalšího třeba na způsob odpovědnosti ISP za připojené klienty, což nutně povede k tomu, že místo internetu budu mít k dispozici intranet, co mě pustí jen na „zaručeně nezávadné“ stránky a bude mi blokovat porty pro veškerý „nenormální“ provoz. Ochotných právníků k vymýšlení pitomostí je značný přebytek.

       To se mi líbí

      • Minorita napsal:

       Vždy mně kolego Kchodle vlijete optimismus do žil 🙂 , a upozadíte skeptika uvnitř. Jen ta realita mne pak klepne přes prsty 🙂 .
       Kéž by došlo k šikovnému a účinnému uchopení mnohých témat – pokaždé jsem zvědav, kdo že bude oním odvážným sebevrahem, a NIKDO NIC. A pokud se pokusí, je ihned eliminován v zárodku ať už „klasickými demokratickými dinousary“ nebo vlastními, náhle prozřelými spolustraníky.
       Veřejnost je jakovždy naprosto pasivní, jako po aplikaci dávky kvalitního zboží od dobrého dodavatele. Aneb o ničem neví, nic se neděje, všechno je OK, a kdyby bylo lépe , tak to vrací 🙂 . Píši to po letitých zkušenostech s reálnými výsledky souboje: nespokojené komentáře versus nejen volební realita.
       Dle mne stará fašistická pravice ( a levice ) nejen přežije, ona posílí novou krví, novými štvavými kampaněmi, neskrývanou podporou z venčí, nebo šikovnou metamorfosou, k čemuž přispěje svým dílem hodnotově zdecimovaná a vyprázdněná levice, nedůvěryhodná třeba už jen kvůli církevním restitucím ( to pro to, abychom nemuseli jmenovat sloupec taktických ústupů z pozic …) .
       U těch fláterníků – líbilo by se mi, kdyby se kolo dějin otočilo, a černoprdelníci by byli bez, ale v reálu to tak nebude, jsme vlivová zóna US + Germánie, a takto by to nešlo. Druhou možností je, že by s darovaným sami flanďáci zatočili ve spolupráci s modrými a fialovými kolaboranty – ale nepodceňujme černoprdelníky. A černoprdelníci nejsou afektovaný, průhledný a fanatický Bělobrádek – to je užitečný ….
       Souhlas s tím, že mnohé markanty se podobají těm z r.1989, ale na rozdíl od tehdy k ničemu nedojde – obecně se prostě lidu vede fajn, viz volební výsledky. Vše dokreslují počty protestujících, množství zůčastněných na protestních akcích – ta čísla jsou kolaborantům k smíchu, a hnojometská ČT se ani nemusí snažit.
       Nebo-li jakýkoliv odpor je v prenatální fázi – nyní může zafungovat co by katalyzátor jedině fatální imigrační vlna, ovšem jen tehdy, kdy dojde včas jinde k rasantním změnám, které poslouží jako mustr , podpora pro zdejší zdravé podhoubí.
       Dále je tu neustále ona ambasáda, a stačí jeden či o něco více telefonátů … Tedy zatím nezapočítaný faktor vymanění se z vlivu, překonání gravitace …Do hry by muselo vstoupit
       Režim zatím SA many, SS a Gestapo nepotřebuje – společnost klape tak jak má, a pár „provokatérů“ na tom nic nezmění – to zvládne stávající represivní a sledovací aparát.
       A podobné složky by ihned mohl dodat kolaboranty dosazený správce 🙂 – když už se historie převrací, že …
       Navíc mimo torza armády mají pod palcem zbylé bezpečnostní složky, i když samozřejmě můžeme pochybovat, do jaké míry budou tito těm kreaturám v momentě represí sloužit. Ale všichni musí živit rodiny, splácí hypotéky, půjčky, atd, a exekutor není zrovna spásná jistota.
       S těmi servery – nešlo mi o nějaké vypnutí alá světlo na chodbě. Vím o decntralizaci – spíše mi šlo o fakt, že není problém přístupná data pro BUF omezit, omezit počet osob , které mohou mít službu aktivní ( což by bylo nejjednodušší z tech. hlediska – zablokovat služby už na DSLAMech z dohledového pracoviště po předchozím zadání ), popřípadě náležitě poupravit data, která jsou přístupná. Důvody k omezení se najdou vždy, a vlastně záleží na libovůli vlád – pokud se situace přiostří, počítejme i s tímto.
       Pokud dokáží kolaboranti zajistit filtraci a sledování ksichtoknihy kvůli imigraci ( Facebook ), pokud je možné masivně sledovat mailovou korespondenci ( NSA ), je to , o čem mluvím pouze jednoduché a účinné řešení

       To se mi líbí

 3. Petrpavel napsal:

  OT, leč aktuální :
  Moc takovýmto dohodám nerozumím a nefandím, ale chápu, že Rusové museli nějak eliminovat agresivitu Američanů v jimi napadené Sýrii …
  Je to podobně absurdní jako kdyby v roce 1945 při osvobozování Československa podepsal Stalin (a SSSR) dohodu s Hitlerem (a Německem) … Jeden útočník, druhý osvoboditel.

  http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/383995-rusko-a-usa-podepsaly-dohodu-o-letech-nad-syrii.html

  To se mi líbí

  • Jethro napsal:

   Já bych tak nepanikařil. Podstatnou částí dohody jsou údajně komunikační frekvence, pravidla chování a horká linka. Velmi rozumné, pokud RF nechce rozpoutat přímý střet s USA.

   To se mi líbí

 4. Petrpavel napsal:

  Když pukaly ledy …
  Ale pozor!
  Jsme teprve někde v šedesátémdruhém, čeká nás šedesátýsedmý a šedesátýosmý, a zákonitě taky šedesátýosmý a šedesátýdevátý (velmoc jako velmoc), pak dlouho nic a teprve po dlouhé době (zřejmě delší než tehdy) osmdesátýdevátý a pak teprve tučná devadesátá léta.

  To se mi líbí

 5. okolojdoucí napsal:

  Hudče, Vy to máte opravdu v ruce! Osobní zkušenost, krutý a přitom nekonfrontační (jak to dáváte dohromady, ví Bůh) styl, odkazy „na komoru“ a ještě se umíte en passant „pochlubit“ s Barčou. Prostě článek za pět (hvězd), tj. jedním slovem „excellent“! Děkuji Vám.

  To se mi líbí

 6. Berkowitz napsal:

  ČRo Plus (dříve 6) jeví se býti naprostou žumpou. Vystupují tam se svými komentáři takoví znalci, jako je jevrej Jefim Fištejn (dále netřeba jmenovat), kdy předem vím co bude říkat a za co je vlastně placen. Dnes jsem byl překvapen velmi přesným komentářem k situaci v Syrii, naši žumpálisté se mohou stydět :
  http://1url.cz/B6hk

  To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Markvart je borec, měl jsem to potěšení osobně. Když takového chlapa vidíte, pochopíte, jaká sabotáž bylo rozbití podníků zahraničního obchodu, jaká katastrofa to byla pro náš průmysl. Všechny průmyslové země totiž takové koordinační podniky mají, menší firmy zkrátka nemohou jednat samostatně dost efektivně, navíc to sdílí náklady a obrovsky zvyšuje profesionalitu, „váhu“, politický lobbing, vazby k obchodním částem ambasád – další věc, kterou kolaboranti v čele s Kchááárlem zrušili (kdysi v 90. letech jsem se mihnul kolem kryptografie obchodního spojení na vznikající Česká centra, tj. obnovené obchodní a kulturní zastoupení na ambasádách – bylo to moc kvalitní, NSA a další západní tajné služby to nemohly dešifrovat, tak nás havloidi vykopli).

   To se mi líbí

   • strejda napsal:

    Jen popisujete to, co bylo cílem. Když se likviduje, tak je nutné se zaměřit na vše. I na ducha a sílu národa a státu. Vždy se najdou ochotní a vždy se najdou s porozuměním naslouchající.

    To se mi líbí

  • Slim napsal:

   Pěkné, střízlivá hodnocení, pán o tom hodně ví. Poslal mi to někdo už ráno, ale až teď jsem přečetl.
   Zaujala mě mj. ta věta o strašení Íránem a holokaustem.. a něco mi to připomnělo 🙂 .
   A netalentovaní, přihlouplí evropští politici, to je holá skutečnost. Viz role Evropy v ukrajinské válce.
   Bohužel to vypadá, že dlouhé období míru vede k negativnímu výběru politiků

   To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Nejen politiků. Starý aforismus praví, že válku vyhraje ta strana, která si nechá dříve pozabíjet všechny mírové vysoké důstojníky. Nebo se o to přičiní někdo osobně, například Stalin.

    Tento problém měli všechny válčící strany, tak či onak. Hitler naříkal, že neudělal před válkou to samé, co Stalin, ale to bylo už pozdě, navíc to nebyl hlavní faktor, válku náckové prohráli už v prosinci 1941, zbytek byly jen peripetie.

    To se mi líbí

 7. NavajaMM napsal:

  Práve včera som náhodou narazil na tento citát:
  Žurnalistika znamená otištění toho, co si někdo jiný nepřeje vidět otištěné. Všechno ostatní je public relations.“ George Orwell.

  To se mi líbí

 8. vittta napsal:

  Jediné, co se dá poslouchat, je „s mikrofonem za hokejem“.
  I když….třeba i tam se chystají změny.
  Nějak včera jsem četl na novinkách článek o vlastnostech auta Lada Niva.
  Dozvěděl jsem se mnohé o SSSR a jejich okupaci naší země, a jak to bylo zlé, a další zajímavosti.
  Jaksi mimoděk dokonce i o vlastnostech toho auta.

  To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Četl jsem to taky. Bylo to psané hodně tendenčně, ale na druhou stranu taky celkem vtipně.

   To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Ten „historický“ výklad kolem toho nevadil?
    O ten totiž šlo, ne o vlastnosti Lady Nivy, které tak nějak každý, kdo má o ní zájem zná.
    Prostě propagandistický článek, maskovaný jako automobilová recenze.

    To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     Bylo to tak půl na půl. A každej opravdu Nivu nezná. Možná Vás to překvapí, ale spoustě lidí je pod třicet. Nemůžete tak úplně brát jako propagandu, že ruskýmu mužikovi do stepi stačí, zatímco na evropských silnicích to stojí za hovno. To je totiž holej fakt.

     To se mi líbí

     • vittta napsal:

      To je ale terenní auto.
      Viděl jsem recenci o defendroj….také že stojí za hovno, že už prostě nevyhovuje, nemá třeba couvací čidla….(jak může někdo v lese potřebovat couvací čidla, to mi hlava nebere)(mám Gaze, to by ty vocasové teprve čuměli, jak se řídí auťák, když jim Defendr přišel málo pohodlný)
      Ale že by negrovi do Afriky stačil tam rozhodně neříkali.
      Přitom…..také by to určitě bylo vtipné.
      Ale ta propaganda v tom textu byla stejně trošku jinde…

      To se mi líbí

 9. tata napsal:

  Hodně z vás zde zminuje respektive srovnává z propagandou minulou a vtom směru že jsme více imuní proti této.
  ZMINIL BYCH JEDEN FAKT který zde nezazněl ale je to rozhodující fakt…………za vším hledej peníze.

  TED odolávat byt imuní je pro mnohé mnohem složitější zvláště když si chtějí udržet nakou uroven.
  Konečně mužem se to dočíst mezi řádky,chodí sem nebo po internetu plno osobností…….kteří sice jako anonimové vystupují kriticky,to samé si ale nemohou dovolit skutčně…….vtom mají vyhodu lopaty jako já lopatu vám nevemou a cancat si mužu oproti minulému cokoliv je jim to jedno.

  dřive jste přece jen až na vyjímky kdy šlo o život mohl zachovat vic tu,, tvář,,……….protože dřiv když jste stěch vyšin spadnul třeba k lopatě,zase jste si tolik nepohoršil mnohdy naopak…….dnes je to sakra sešup………ty nužky se sakramensky rozevřeli………zachovat ,,tvář,, dneska sakra bolí…to je ten vlastně hlavní duvod a rozdil proč ta masáž dnes je učinější…………moc pěněz vždy většinově zvitězí nad ideali

  To se mi líbí

  • Strejda Olin napsal:

   Přesně tato! Když se to nepřehánělo, skončil remcal „u lopaty“, ale ne na ulici. Často si u té lopaty vydělal víc, než někde v kanclu. Herec skončil u filmu a v TV, ale ne v divadle. Takový Havel, když už si moc otevřel hubu, skončil jako prominentní mukl, ale jinak si žil i na dnešní poměry nadstandardně. A nejen on. Dnes mají lidé půjčky, hypotéky, děti na studiích, vysokou životní úroveň a mnozí také pěkné pracovní fleky a to už je sakra důvod držet hubu a krok, být loajální a poslušnej, zpívat nebo raději iniciatvně halekat jak na lesy písně svých chlebodárců.

   To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Chtěl jsem při čtení taky napsat, vidím že už to tu jednou je : ale co, tak tedy znova – přesně, tato!
   Jasné a srozumitelné vysvětlení a shrnutí proč mnozí „remcalové“ jsou remcaly jen ne netu a v soukromí.
   A nejen to, když se mnohý člověk zamyslí co SÁM díky proběhlým 25-ti létům získal (čert vem společnost, že?) a co by mohl popřípadě ztratit, tak se těžko chce vážně měnit systém …

   To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Pěkné. Kolik škol, autobusů, vlaků, knihoven, … zapálí ve Švédsku kozomrdi každý rok, to žumpa samozřejmě nepíše. Jen těch škol je několik set ročně. Jisté je jenom to, že dnešní žháře ubytoven bude policie hledat, kdežto na islamistické vypalovače škol kašle.

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Jen doplním, že je to od našeho velice speciálního tiskového experta. A jemu patří poděkování za naprostou většinu výstřižků, které se buď zde nebo v obrazárně objeví.

    To se mi líbí

 10. strejda napsal:

  Co mně irituje, že tu nemáme uprchlíky z Libanonu. Podívejte se na jejich Miss 2015. Tolik krásy neuvidíte ani u nás.
  http://cz.sputniknews.com/foto/20151021/1447138/miss-libanon-2015-krasa-blizky-vychod.html
  Pravda, mám rád černovlásky. Myslím, že místo mužů by k nám měli dovážet ženy. Jednu bych si vzal na starost s plným zaopatřením. Ale musely jich být desetitisíce, aby mně tu moji někdo neukradl, případně nez…. . Znáte české chlapy! 🙂

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Jen ať si tam zůstanou.
   Mě stačí ty naše…
   Horší je, že v každém národě jsou ženy krásné i ošklivé, a ty ošklivé se hůře chytají, jenže mají stejné touhy.
   Takže se dají snadno zneužít, nějaký negr jim nabulíkuje, jak je miluje a ony mu podlehnou, vezmou si ho….
   A máme ho tady i s jeho familií!!!

   To se mi líbí

 11. Minorita napsal:

  Hezký příklad pane Hudče, aktuální. Chápu, jde o Vašeho známého – jinak je zralý na naprosto jiné pojmenování …
  Je vidět, že komunikace je Vaší doménou 🙂 .

  To se mi líbí

 12. Rosťa napsal:

  Novinář je zaměstnanec, stejně jako třeba soustružník. Dostanou zadání a podle toho píší nebo obrábějí. Pokud by se novinář nevlezl do úhlu pohledu a soustružník do tolerance ve výkresu, budou oba bez práce. Jak prosté, Watsone.
  Pokud lže Steigerwald, Fendrych, popřípadě celé to stádo šafropalatovitých v novinách, tak je mi to jedno. Kdo chce ty žvásty číst, je to jejich volba a jejich peníze. U veřejnoprávních medií mi to jedno není. Nevidím totiž jediný důvod, proč bych ten jejich úhel pohledu měl spolufinancovat. A to ze zákona. Jistě by nás bylo víc, kdo by místo víček od petek raději tyto peníze vrazil do děcek, ke kterým se osud nezachoval nejlíp.
  Rádio si pouštím jen v autě a při zprávách vypínám. A jak už tu zaznělo, člověk už vpodstatě vycítí, která píseň bude následovat. Doblba dokolečka.
  Ještě bych přidal domněnku, že M. David není klasický havloid, jak jsem někde výše četl. Ale mohu se mýlit. Jinak jeho písničky jsou vtíravé jak Pitralon a asi tím pádem nemusí otáčet každou korunu. Ale já raději Gillana nebo „Čoplinku“. I ten Plant je jedlej. A když popík, tak Tom Jones. A Aznavoura v rádiu nepustí a nepustí. To spíš Xindla. Ten je jedlej a úspornej. Jedna melodie do půl oktávy, naštěstí má každá písnička jiná slova, jinak by si člověk myslel, že recituje furt to stejný.

  To se mi líbí

 13. Rosťa napsal:

  Ještě se vetřu. Na PL má prof. Keller článek a moc se mi líbila tato pasáž. Nu, líbila, to je spíš tragédie.

  Naše efektivita práce je někde na 70 procentech německé a průměrné platy jsou zhruba na čtvrtině těch německých. Pokud by se ten obrovský rozdíl snížil, zahraniční firmy po vyčerpání daňových prázdnin od nás ihned odejdou někam, kde mají mzdy ještě nižší. Jak to chcete změnit, když jsme se stali montovnou pro Německo, když naše doly se dostaly do rukou různých Bakalů a 98 procent bankovnictví je v cizích rukou? Zbavili jsme se námořnictva a teď se zbavujeme zbytku civilního letectva, naše síť velkoobchodů byla vytlačena cizími supermarkety, a to, co zbylo, jsme věnovali církvím. Dát recept na prosperitu v rozdané a rozkradené zemi – to by bylo nepochybně na Nobelovu cenu v oblasti kouzelnictví.

  To se mi líbí

  • Minorita napsal:

   Kdyby jen na prosperitu 🙂 … Spíše jde o jiný generální problém: jsme ( bezpochyby ) gastarbeiteri ve VLASTNÍ zemi ? To není vtip, stejně jako fakta o tom, že českého, domácího, je poskrovnu , a bude hůř …

   To se mi líbí

   • Rosťa napsal:

    Mrzí mě, že s vámi musím souhlasit. A jak říkal v „zlatých devadesátých“ Míra Sládek: „Jestli to tak půjde dál, staneme se cizinci ve vlastní zemi“. Hm, jestli ten člověk nakonec neměl pravdu?

    To se mi líbí

    • Minorita napsal:

     Měl, samozřejmě, že měl … Nižší úrovní je podrobení obyvatelstva, další level je získání, parcelace území … Kdokoli tomu napomáhá a napomáhal, měl by být souzen …

     To se mi líbí

     • Rosťa napsal:

      Já bych s vámi souhlasil, ale kde vezmeme tolik kriminálů? A kdo ty pazgřivce bude v té báni živit?

      To se mi líbí

      • Minorita napsal:

       Věřte, že by 90% z těch parchantů okamžitě jako chameleoni přehodili zbarvení, a tepali by do bezvědomí „staré poměry“ 🙂 -> tak , jak se v dějinách , a tady obzvláště, dělo a děje …

       To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Trefa, Minorito! 🙂

       To se mi líbí

 14. Rosťa napsal:

  Jo, ještě mě zaujala ta debata Khodla s ostatními o paměti národa a o tom, jestli v budoucnu se na ty prašivce alespoň ukáže prstem. Já nevím, kdo z nich má pravdu,ale moc by mě ta ulička hanby potěšila a rád bych se jí dožil. První by bezesporu měl jít Urban s Krychtálkem, v závěsu B. Doležal s Pehem, Steigerwald s Palatou, Drozd s Hvížďalou ( pardon, to je jeden a tentýž pazdrát ) a tak by to pokračovalo, až by to zakončilo Šídlo s Moravcem. U Drozda Hvížďaly asi dojde k protestu, protože bude chtít jít ruku v ruce s Moravcem, ale nevím, co na to Pospíšil.
  Myslím, že na tu „elitu“ by se dalo vybírat i vstupné. To bych rozdělil – dospělí 10 Kč, děti a vojáci polovic, Langšádlová, Němcová, Filipovská a Černochová vstup povinný. A pokud by nechtěly, tak přivézt antonem.

  To se mi líbí

  • Minorita napsal:

   🙂 Langšádlová by měla být tou dobou buď zavřená, nebo tou uličkou opakovaně procházet také. Navíc patří k iniciátorům, obhájcům církevních restitucí, a za to by se mělo zavírat , na dlouho, včetně zabavení majetku – i rodinného. Uplatnit exekuci tak, jak je ta špína ušila na ovčany.
   Ulička hanby je málo, to by jim bylo pro smích, a nelze z nich dělat hrdiny.

   To se mi líbí

   • Rosťa napsal:

    Langšádlovou nikdo do krimu nezavře, protože není příčetná. Náš právní řád to nedovoluje. A I. David ji také nechce na kliniku, protože tato její duševní nedostatečnost je jako jediná nakažlivá a není na to lék. Rozneslo se to blbství po celé Topce a nikdo si s tím zatím neví rady. Ale souhlasím s tím, že napáchaná svinstva by se měla v budoucnu řešit. A jak říkáte, stejně jak to nalajnovali nám „dole“. A bez pardonu.

    To se mi líbí

    • Minorita napsal:

     Ta dúra je fanatik, kovaný fanatik, které by by kriminál seděl jako něco na hrnci. Takových IQ je ta sekta plná – špíny kopec. Eliminovat – jediné řešení …

     To se mi líbí

  • Rosťa napsal:

   Omlouvám se Krychtálkovi, má tam být Krystlík, nebo jak se ta krysa jmenuje. Krychtálek byl tuším voják, takže hluboká omluva.

   To se mi líbí

 15. Petrpavel napsal:

  Nenadávejte těm zvoleným, nadávejte těm kdo je tam zvolili. A volte takovéto :
  http://www.halonoviny.cz/articles/view/41098378

  To se mi líbí

 16. peter. napsal:

  Je to irónia.Ale keď sa nad tým zamyslím,tak musím konštatovať,že minulý režim mal aspoň víziu budúcnosti a snažil sa za ňou ísť.Po novembri 1989 nevidím žiadnu víziu budúcnosti pre naše štáty.A keď aj nejakú víziu ponovembrové vlády mali alebo majú,tak tie siahajú len od volieb do volieb a sú špecifické tým,že sa týkajú výlučne vlastného prospechu vládnucej garnitúry a jej mecenášov.

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Petere souhlasím s Vámi ale v jednom se mýlíte. Dnešní „elity“ mají vizi. Velkou! Udržet se u koryta.

   To se mi líbí

   • NavajaMM napsal:

    Strejdo, je v tom rozdiel. Kedysi sa maľovali vízie dlhodobé. Na desiatky rokov dopredu. Tá „vízia“ elít sa potĺka od kvartálu po kvartál, v najlepšom po najbližšie valné zhromaždenie akcionárov.
    Dnes dlhodobo rozmýšľa len ľud. (Ako splatím tú 20-ročnú hypotéku? Ako to mám zariadiť, aby som na dôchodku neostal na krku deťom, však ani ten starobinec pre mňa si nebudú môcť dovoliť. A pod.)

    To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Samozřejmě, ve směřování, ve vizi, v zásadách je cesta k lepšímu. Nemusí se dařit podle představ, jsme lidé chybující, ale vize, ta musí přetrvávat i přes těžká období. Studená válka hodně přibrzdila rozvoj.
   Dnes spolupracujeme s dřívějšími studenoválečníky. Na naší zkáze. Vyhráli oni, zatímco my mnozí ještě jásáme nad svou porážkou nevěda o ní.

   To se mi líbí

 17. vittta napsal:

  http://www.novinky.cz/krimi/384081-ridice-u-hradu-kost-vydesil-clovek-ktery-vedl-na-retezu-muze-v-latexu.html

  Tohle je super.
  Jde konkrétně o tenhle odstavec a použití slova „xenofobie“.

  „Německá televize zmiňovanou reportáž odvysílala v době, kdy se xenofobie ve stále větší míře projevuje i mezi širokou veřejností. „

  To se mi líbí

 18. brtnikvbrlohu napsal:

  Ráno ve zprávách (8,00) na ZDF bylo publikovaný varování aby odpůrci migrantu zůstali doma – že proti nim bude se vší rozhodností zasahováno, hlavně aby je nenapadlo blokovat dálnice a železniční tratě – sic – — pročpak až tak ????

  Apropo – dost mne překvapilo že pod odkazem na na Bratislavskou demonstraci Syřanů se debatovalo o ledasčem ale o podstatě článku jaksi nee. Byť obsahoval zajímavé in formace – i když by je chtělo dát do kontextu ještě s jiným pramenem.

  To se mi líbí

 19. brtnikvbrlohu napsal:

  A ještě k vypnutí internetu – neuskutečnitelné – vedlo by to ke totálnímu kolapsu – prostě by nic nefungovalo, současná společnost je na něm tak závislá – jako komunikačním prostředku – že si to nikdo jaksi nelajzne – a jeho vlastnosti umožňují nezachytitelné možnosti komunikace, ev zahlcení zase těch sledovatelů.

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.