K příčinám pádu malajsijského Boeingu


Vyšetřování příčin pádu malajsijského Boeingu nad východem Ukrajiny se táhlo dost dlouho. První zpráva mezinárodní komise byla šokující – vyvolala děsivý dojem, protože se v ní psalo, že letadlo bylo rozbito částicemi o vysoké energii – tedy nikoli motýly, ani drozdy, či jinými ptáčky, ani pasažéry zevnitř, ale cosi se s ním stalo a on se rozbil. Viníkem bylo Rusko – to bylo maximum Psaki*) „Já o tom nic nevím, ale vinno je Rusko…“. Tato chytrá žena, ze které si nezaslouženě dělali blázny (ale my také), jako z příkladu tuposti, určila mainstream zahraniční politiky na několik let, a bojím se, že na desetiletí dopředu. Připomenu, že hned po této informaci všechna masmédia kontrolovaná Západem – tedy skoro všechna světová, se utrhla ze řetězu a obvinila nás ze všech smrtelných hříchů. Při analýze mezinárodních masmédií vznikl pocit, že nikoli nějaký ministr obrany, ale že každý z nás osobně vyšel na pole s prakem, aby sestřelit toto malajsijské letadlo a zabil ty nešťastné lidi, a musí za to nést plnou osobní odpovědnost.

Poté genštáb ruské armády přistoupil k unikátnímu kroku, který pro něj není typický, když svolal tiskovou konferenci, na které položil velmi jednoduché a konkrétní otázky a naznačil, že má na tyto otázky i odpovědi.

                To, co se potom stalo, je vlastně důkazem neviny Ruska. Po zmíněných otázkách (promiňte mi moji fracouzštinu), kdy na nás pověsili všecky psy, okamžitě – jakoby kdosi cvakl vypínačem – zavládlo trapné ticho. Nikdo nás už z ničeho nevinil.

Protože ale Rusko nevedlo vlastní vyšetřování, protože opolčenci předali posbírané důkazy nikoli nám, ale „světovému společenství“, pomaličku začaly narůstat poznámky, že stejně za vše může Rusko, nebo aspoň opolčenci, ale Rusko může za to, že opolčenci s ním sympatizují.

Tato zpráva je velmi významná s hlediska vývoje této tendence. Vypadá velmi korektně, nečiní žádné závěry, ale přeloženo do ruštiny, – Boeing sestřelil „BUK“ – a tedy Rusové. Návrh této zprávy byl předložen všem zainteresovaným zemím, mezi nimi i Rusku, které k němu vydalo řadu podstatných připomínek.

Jde o to, že jsou dvě modifikace „BUKů“, z nichž stará modifikace, vyráběná v SSSR do roku 1986,   je ve výzbroji jen ukrajinské armády, zatímco nová modifikace výhradně ve výzbroji ruských ozbrojených sil poté, co generální konstruktér zbraně rozhodl, že životnost staré zbraně (po všech prodlouženích) je maximálně 26 let a zakázal jejich další používání v ruské armádě…

Koncern Almaz-Antej (AA)– jako největší a jediný expert přes „BUKy“ na světě, protože je jako jediný vyrábí, vydal zprávu, že letadlo mohl zasáhnout jen starý BUK (m.j. podle tvaru průrazů v plášti letadla – protože mají jiný tvar zasahujících částic). A po publikaci této zprávy počátkem tohoto roku, nikdo na světě, k tomu neměl připomínky, nikdo neprotestoval. Vzniká dojem, že si kdesi, kdosi uvědomil tento problém, sehnal devastující částice z nových BUKů, a jaksi je přisypal na hromádku – protože těchto částic je překvapivě málo… Zůstávají, v trupu, v konstrukci, v sedadlech, v tělech obětí – ale na podobný druh exploze se jich našlo neuvěřitelně málo… To za prvé.

Zpráva holandské komise hovoří jednoznačně o tom, že Boeing byl sestřelen BUKem nové modifikace… To je příšerné: – my sami jsme předali vyšetřování do cizích rukou, ruští experti byli zapojováni do vyšetřování a poctivě dodávali všechny nezbytné informace, a dokonce v předstihu vydali svoje připomínky k návrhu zprávy. Ovšem žádná zpětná vazba se nekonala! To, že jsme souhlasili se svou, řekněme, pomocnou účastí bez jakýchkoli práv – to byla, dle mého, obrovská chyba, která otevřela cestu falzifikaci. Je totiž velmi těžké si představit, proč se na počátku roku destruktivní částice od nového BUKu nevyskytovaly, ale najednou tam jsou…! To je, nicméně velmi vážné obvinění, jakkoli zatím skryté, které zákonitě vypluje na povrch. A to je daleko závažnější, než odkud konkrétně vyletěl onen BUK.

Principiálně důležité je, že holandská zpráva vůbec nepojednává okolnosti tragédie. Nejenže neodpovídá na otázky, nejenže je ignoruje – ona záměrně zamlčuje hlavní otázku, pokládanou už více než rok, a na kterou chybí odpověď.

 1. Stopy po střelách z palubního kanónu v trupu letadla. Tyto stopy byly mnohokrát ukázány na mnoha fotografiích a videích. Mohly zasáhnut už padající, nebo rozlamující se letadlo, nicméně, byly tam. Přesto holandská komise kategoricky tvrdí, že žádné palubní kanóny nebyly, byl jen BUK. Vůbec zamlčují, že v bezprostřední blízkosti Boeingu se pohybovala tou dobou tři letadla – tam byla civilní letadla, ale také minimálně jedna vojenský bitevník SU, řízený pilotem ukrajinského letectva – o kterém není ani zmínka, přestože je dokonce známo jeho jméno a příjmení.

 Jeho existence se naprosto ignoruje, a to nemluvím o svědectvích pracovníků letiště, odkud startoval, – kteří utekli do Ruska. Otázkou, co pohledávalo vojenské letadlo v blízkosti civilního dopravního letadla, se holandská komise nezabývala ani teoreticky.

Dále holandská komise oprávněně kritizuje, že Ukrajina neuzavřela vzdušný prostor nad oblastí bojových operací pro civilní letadla, ale zároveň poznamenává, že v zásadě lety civilních letadel probíhaly v bezpečných výškách. To je pravda – ovšem s jedinou výjimkou.

 1. Malajsijský Boeing z neznámých důvodů, paradoxně a nevysvětlitelně sestoupil do podstatně nižší letové hladiny. Oni zamlčují nejen příčiny, ale samotný fakt existence poklesu letové hladiny Boeingu. Přitom, nebýt tohoto poklesu, bylo by letadlo nedosažitelné jak pro BUKy, tak pro ukrajinské vojenské letadlo. Právě v době, kdy Boeing sestoupil do nižší letové hladiny, letěla mu vstříc raketa systému BUK a na hranici svých výškových možností vyletěl ukrajinský vojenský SU. Znovu opakuji – možná, že nesestřelil, možná, že to nebyl on, kdo střílel, možná, že to byla shoda okolností, nicméně holandská komise tuto odivnou událost z jakési zásady vůbec nezkoumala. Jestliže lidé – odborníci, kterým je svěřena odpověď na otázku, co se stalo, neodpovídají na otázku o podivnostech a naprosto tyto podivnosti ignorují, – znamená to, že na jejich poctivost je lépe zapomenout. Ačkoli už sama skutečnost, že všecky práce se vedly na vojenské základně NATO, protože v Holandsku údajně není podobný civilní objekt, umožňuje, s ohledem na pozici NATO v ukrajinském konfliktu, odhadnout míru poctivosti a solidnosti této komise.

 1. Chybí ale odpověď na zásadní otázku: – co se vůbec stalo s řízením tohoto Boeingu? Jde o to, že všechny mezinárodní linky jsou řízeny z Kyjeva a jen tam jsou dispečeři s odpovídající kvalifikací a jejich počet stačí na celou Ukrajinu – to není Frankfurt. Za celou historii ukrajinské nezávislosti byl jeden jediný případ, kdy bylo řízení jednoho jediného mezinárodního letu předáno dispečerům v regionu – a tou linkou byl malajsijský Boeing. Proč se tak stalo, k čemu došlo, že musel sestoupit na podstatně nižší letovou hladinu, proč mu vstříc vyletěl ukrajinský bojový letoun? Tyto otázky pro holandskou komisi neexistují ze zásady. Jestliže odborník začíná ignorovat realitu, znamená to, že formuje realitu, kterou potřebuje. K odpovědi, že za všecko může Rusko.

Přičemž se to neobešlo bez výsměchu a  bez zkreslování. Když se šéfa holandské bezpečnostní rady zeptali, co říká zprávě koncernu AA, ušklíbl se a odpověděl, že co může očekávat od lidí, kteří protestují proti zprávě půl hodiny před jejím vydáním. Úplně ignoroval už zmíněný fakt, že všechny zainteresované strany dostali návrh zprávy v předstihu. Tím byla zpráva ruských expertů shozena jako nekompetentní… A to je nezávislá zpráva vydaná špičkovými experty už před několika měsíci, která ukazuje co a jak se stalo v režimu reálného času. Co k takovému projevu „solidnosti“ šéfa komise dodat?

Je paradoxní, že právě v době tragédie se nad předmětným místem nacházela americká špionážní družice, která vše zaznamenala. Pokud by v pádu letadla mělo prsty Rusko, není pochyb, že by se údaje z této družice objevily ve velkém zvětšení ve všech světových masmédiích, která by je v nekonečném seriálu protáčela po celý minulý rok.

Vracím se ke zprávě. Pokud nebude zpochybněna fakty, nebude napadena ruským státem a ne jen společností AA, která se jen hájí před nespravedlivými sankcemi, které na ni byly uvaleny, dostane se nám kvazisoudního procesu. Mezinárodní tribunál se uspořádat nepodaří kvůli ruskému vetu v Radě bezpečnosti OSN, po němž se zvedla hysterická vlna požadavků na zbavení Ruska možnosti veta. Nějaké podobné přestavení proti nám sehráno bude.

Samostatnou otázkou je, odkud byl vypuštěn BUK. Území, které označují západní a ukrajinská média – okolí města Sněžnoje, které tou dobou bylo pod kontrolou opolčenců – toto území především neodpovídá odborným balistickým expertízám, a opakovaným výzkumům provedeným AA. Nejdůležitější ale je, že v tomto regionu nikdo nikdy neviděl stopu BUKu – charakteristický sloup dýmu, velmi dobře i zdálky viditelný. Nejspíš je správná pozice AA, že raketa byla vypuštěna z území kontrolovaného ukrajinskou armádou. To potvrzují i analýzy radioprovozu, aktivity ukrajinské protivzdušné obrany a dalšími věcmi, na které ovšem západní komise zásadně nebrala zřetel.

Pokud vše půjde jako dosud, pokud se nebudeme aktivně hájit a budeme se nadále domnívat, že se pravda sama objeví, tuto pravdu zamlčí, zadupou a rozběhnou se soudní procesy proti Ruské Federaci…

Ve skutečnosti ale incidenty spojené s podobnými haváriemi a jejich zneužití v politických i finančních cílech tu byly i dříve. Nejzřetelnější, které s ještě všichni pamatujeme, bylo sestřelení korejského dopravního letadla Boeing 747 s 246 cestujícími a 6 členy posádky  1.září 1983.

Byla to velmi podivná událost, protože podle svědectví našich potápěčů, kteří vyzvedávali letadlo z mořského dna na hladinu – nebylo v něm ani stopy po cestujících…! Takže vzniká podezření, naši skutečně sestřelili letadlo vykonávající špionážní let. Velkou otázkou ale zůstává, proč tehdejší sovětské vedení neprotestovalo na nepředložilo důkazy, které mělo k dispozici, proč v tomto informačním boji strčilo hlavu do písku jako pštros, přičemž Andropov vyžadoval ode všech kontrapropagandu.. Odpověď neznáme, ale známe důsledky – tato tragédie byla velkolepě zneužita k démonizaci SSSR a jeho politickou porážku, která vedla k jeho zničení během perestrojky a následné demokratizace a glasnosti. Toto zničení SSSR bylo započato právě jihokorejským Boeingem.

Přitom se velmi jasně rozdělují země, které mohou všechno a ty, které nesmějí nic. V létě 1988 raketový křižník  USA  cynicky sestřelil v Hormúzském průlivu íránské civilní letadlo s tím, že si ho spletli se stíhačkou…zahynulo 290 lidí. Tu je ovšem stejně těžké splést si s dopravním letadlem, asi jako brouka se psem. Natolik je na přístrojích rozměrově odlišný. USA se nikdy neomluvily a teprve po osmiletých soudních tahanicích přistoupily na vyplacení 62 mil.USD za usmrcené lidi. Náhradu za letadlo nikdy nevyplatily.

Situace s malajsijským Boeingem by se mohla pro Rusko stát něčím podobným, jako byla situace kolem jihokorejského Boeingu pro SSSR. Já mám naprostou důvěru v odborníky z AA.. Situace je ale ve skutečnosti velmi nebezpečná. Chápeme, že otázkami ruského genštábu jsme všehovšudy jen získali čas. Mám takový pocit, že ten čas ztrácíme. A dnes ta hysterie, kterou si pamatujeme z druhé poloviny minulého roku, začíná znovu. Teď na nás pomalu ale jistě, jak se říká, věšet všecky smrtelné hříchy. Stále víc a víc. Naším úkolem, úkolem tátu i veřejnosti je, neustále od západních expertů (když už ti ruští nebyli k analýze situace připuštěni) požadovat odpověď na tyto jednoduché otázky: – proč byl Boeing řízen unikátně přes Dněpropetrovsk, proč snížil letovou hladinu, proč mu letělo naproti ukrajinské bojové letadlo, a kde jsou údaje americké špionážní družice, které zaznamenaly, co se stalo…?

Bez toho, abychom dostali nefalšované údaje v odpovědích, budeme obviněni z toho, že jsme sestřelili nejen tento letoun, ale i všecky další, které kdy spadly. To je záležitost informační války. Západ proti nám vede nejen ekonomickou, sankční válku, ale – a to hlavně – informačně-politickou válku. Jednotlivé epizody vyhráváme, ale situace s malajsijským Boeingem je pro nás velmi nebezpečná.

Zdroj: m.deliagin.ru

*) Jennifer Psaki – donedávna mluvčí ministerstva zahraničí USA

 Pozn.překl:

Experiment Almaz-Antej: (v originále)

https://www.youtube.com/watch?v=0chzWT5XSJk

Dnešní tiskovka Almaz-Antej: (v originále)

https://www.youtube.com/watch?v=j8_VSygcTCI

(shrnu pro vás hlavní výsledky experimentu provedeného AA):

 1. Při výbuchu, podle holandské verze máme: Levá strana kabiny – poškozená. Pravá strana kabiny – poškozená. Levé křídlo – nepoškozeno. Levý motor – nepoškozen.

 Při výbuchu podle ruské verze máme: Levá strana kabiny – poškozena. Pravá strana kabiny – nepoškozena. Levé křídlo – poškozeno. Levý motor – poškozen.

 Poškození na sestřeleném letadle: Levá strana kabiny – poškozena. Pravá strana kabiny – nepoškozena. Levé křídlo – poškozeno. Levý motor – poškozen.

 Mám-li parafrázovat Mahátma Gándhího, tak situace s Boeingem má všechny předpoklady proběhnout podle formule: „Nejdřív tě přehlížejí, pak se ti vysmívají, pak jsou nuceni tě citovat, následně jsou nuceni se s tebou přít. A potom zvítězíš…“
hroch-hlava

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

93 reakcí na K příčinám pádu malajsijského Boeingu

 1. NavajaMM napsal:

  Tá situácia s MH17 je zrejme veľmi nebezpečná aj pre niekoho z USA, ktorý už nemôže cúvnuť, lebo už to celé zašlo priďaleko. Svedčí o tom aj reakcia Donalda Trumpa. Ten má teraz v rukáve eso, o ktorom sám dúfa, že ho nebude musieť vytiahnuť.

  To se mi líbí

 2. Petrpavel napsal:

  Zajímavé, ale tohle ani nic jiného nikdo nevyvrátí ani neprokáže. Jen se v tom dá tu více, tu méně zasvěceně babrat.
  Zaujala mě úvaha v jednom diskusním příspěvku na OM : “ …Rusové i na Ukrajině i v Sýrii pomáhají jen těm, kdo si pomáhá sám bojem s nasazením života. Zvonit klíči, podepisovat petice nebo lajkovat na fejsbůcích opravdu nestačí….“ . Komentáře myslím netřeba …

  To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Taky z diskuse na OM, sdílím tento pohled na naše emigranty :
   “ …Zažil jsem padesátá léta,mému otci byl znárodněn prosperující obchod,sám jsem musel po matuře na šachtu,abych mohl být připuštěn k přijímací zkoušce na VŠ a za normalizace se vše jen v poněkud mírnější formě opakovalo. Nemohu vzpomínat na tato období mého života s nostalgií, přesto jsem rád,že jsem odolal nutkání emigrovat v srpnu ´68 a vyhnout se směšnému závěru života čs.emigrantů v USA.Utíkali před totalitou,aby na stará kolena zjistili,že přišla za nimi.
   Na návrat domů je pozdě a vyhlídky stále mizernější. Nezbývá jim,než si léčit svou znejistělou dušičku urážením těch,kterým v koutku duše závidí …“

   To se mi líbí

   • Rosťa napsal:

    To se mi líbí. Pravdu já rád.

    To se mi líbí

   • SPENTA MAINJU napsal:

    Já mám jiné zkušenosti, seznámil jsem se s jedním americkým důchodcem a ten sem šel jen proto, že se má dobře a jelikož žije sám a nechce být sám, tak se zatím usadil v ČR a chodí každý den do lázní a lepších podniků. A za své. Takže se má líp než lázeňští Arabové. Kvůli americké „totalitě“ neodešel, může se tam kdykoliv vrátit a chodí mu dost peněz, z nichž tu žije. Když se s ním dohadují pánbíčkáři, že prý nemá víru, tak říká, že má zeleného boha a že mu splní každé přání, tím má na mysli dolary, a opravdu, všichni je ochotně přijímají. Takže o žádné frustraci z americké „totality“ nemůže být řečí,
    Jediná pravda je že to co má u nás za své, by měl v Americe o dost dražší, ale je důchodce a dělá si co chce a když chce, tak do té Ameriky jede. Na totalitu si nestěžuje a zase, kdyby nebylo takových, tak jsou lázně prázdné a na úp další nezaměstnaní jak z lázní, tak z restaračních zařízení. Třeba včera jsme měli raut placený cizincem a každou hodinu se spotřebovalo deset tisíc peněžních jednotek a jídla a pití jako za časů říše v Bab Ila, jinak češi v lokále žádní, tak kdyby nebylo ciznců tak hospoda je zavřená a lidi z hospody na úp.
    Takže asi ta americká totalita není taková, aby vadila, spíš to je tak, že je pálí dobré bydlo a jediné, co je frustruje je, že nejsou již mladí a závistivě hledí, jak si užívají života mladí, co si zatím nepřipouští stáří . To je to hlavní – mládí a pak jde všechno skoro samo a i „totalita“ se nejeví jako totalita.Ty Vámi zmiňované mizernější vyhlíky jsou dány pouze jejich ubývajícím mládím, kdyby jim dal někdo tělo o 30 let mladší, řeči o totalitě se rozplynou jako dým nad pouští.

    To se mi líbí

    • cobolik pacholik napsal:

     ja nevidel dochodkara z us v laznich,ale ja videl dochodkarov tu v tom skurvenom wall mart vsetkych tych zasranych fast food,ci stojacich na krizovatkach,co riadia bezpecny priechod deti do skol,ci jazdia tymy krabicamy zvane school bus a vozia tu malu holotu do skoly(pritom poniektory za tym volantom vyzeraju,jak by sedeli hrobarovy na lopate),ich nepali,ze nie su mladsi o rokov,ani totalita,musia makat,aby mali na platenie liekov a ucteniek,jasne,ze videl som tu aj takych nie je ich urcite vacsina,co maju lazne vo svojom dome s maserkou including.ked si niekto mysli,ze us dochodkar v cz spa,to dochodkovy ukazovatel v amerike,kuka cez velmi brudne okuliare.

     To se mi líbí

 3. kchodl napsal:

  Velmi pěkné, děkuji za překlad.

  Nejenže chybí informace od USA, Kyjeva, NATO, ale celý průběh událostí už od nehody byl ostudný.

  Napřed Ukroši blokovali ICAO lidi v Kyjevě, po dvou týdnech na místo dorazili lidi z OBSE – kteří na místě havárie samotném neměli vůbec co dělat, jejich zadáním mělo být jen potvrdit bezpečný přístup k troskám. Příbuzní cestujících se ovšem na místo dostali okamžitě, zcela bezpečně, z ruské strany hranice, protože přes Kyjev to nešlo, anžto naci režim je blokoval v Kyjevě, stejně jako vyšetřovatele z ICAO. První vyšetřovatelé na místě byli Malajci, po dvou týdnech, hned po OBSE, a byli ostřelování juntou hned na nádraží v Doněcku a během přepravy na místo trosek. Pak se čtyři měsíce nedělo nic, kromě odvozu mrtvých, o který se postarali opolčenci. Asi se čekalo, že místo trosek dobudou během ofenzívy Ukroši. Když se ofenzíva nepovedla a šance, že budou trosky zničeny, padla, nastal odvoz trosek, ale totálně chaotický a neprofesionální. Většina zůstala na poli až do prosince, pak v další etapě na jaře 2015 … a dosud je část trosek tam, něco dokonce nechali Holanďané odvézt do sběren, neměli o trosky zájem.

  Asi nikdo nepochybuje, že kdyby Amíci měli na záznamu BUK, hned by všechno publikovali a výše popsané peripetie by nenásledovaly. To vše vypovídá o průběhu sestřelu dostatečně, finální holandská zpráva je zcela absurdní a obskurní tečkou za dosavadními událostmi.

  Srovnávat MH17 s KAL007 mi připadá jako dost falešná analogie, protože situace je naprosto jiná. Dnes máme k dispozici nestranné fotografie z místa nehody, které se nedají popřít ani zfalšovat, a přístup všech přes internet zamezuje onomu informačnímu vakuu. Tuto kauzu nepůjde jen tak zamést či otočit proti Rusku – veřejné mínění BUKovou propagandu nežere. Čím více se v tom bude Západ vrtat, tím více bude celá kauza smrdět a povede pouze k zesměšnění a totálnímu znevěrohodnění celého západního mediálního mainstreamu.

  To se mi líbí

  • Cech napsal:

   Konečně pro mezinárodní organizace naprosto jasné stanovisko :
   “ Predseda OVV Tjibbe Joustra potvrdil, že traja členovia posádky letu MH17 boli zabití v kokpite po náraze rakety do Boeingu 777. „Vysokoenergetické objekty sa našli v orgánoch troch členov posádky v kokpite, povedal Joustra.
   Podľa jeho slov vyšetrovanie dokázalo, že stroj bol zasiahnutý hlavicou 9N314M, vystrelenou protilietadlovým systémom Buk.“
   Proto pokud něco takového přednesl předseda OVV Tjibbe Joustra potom jakékoli tvrzení viz :
   http://bignews2day.com/cs/news/osoboe-mnenie-kakie-ogovorki-rossija-i-ukraina-vnesli-v-otchetu-o-rejse-mh17
   Tak toto tvrzení je naprosto nepodložené, protože pokud jednoznačně předseda OVV prokázal sestřel pomocí 9N314M, tak má v ruce analýzy onoho motýlku vydolovaného z těla pilota a referenčního motýlku hlavice 9N314M od almaz-antěj (naprosto průkazný chemický rozbor).
   Takže američtí bořiči mýtů, zlikvidovali další Ruský mýtus.

   To se mi líbí

   • Jethro napsal:

    Hmm. Pokud … tak má …
    Přání otcem myšlenky.
    Asi vám uniklo, že v draftu zprávy se uvádělo jen „Buk“, potom, co se ozvali Rusové a zpochybnili tuto specifikaci, se ve finále objevil Buk M1…
    Jak jsem psal jinde – nevěřím jim ani nos mezi očima. Vnější indície jsou jednoznačné. Utajování důkazů ze strany „vyšetřujících“ – například komunikace s dispečery, černé skříňky. Pokud by to totiž neutajili, vyšlo by velmi rychle najevo, proč ten MH17 letěl jinudy (údajně bouřka), proč klesl na nižší letovou hladinu, proč ho řídil lokální a ne Kyjevský dispečink atp. O tom se asi kokpit vesele bavil s řídícími letového provozu. Že to tají – jednoznačné. Ta komunikace by nepodepřela oficiální výsledek, zveřejněný již dříve než před rokem americkou a ukrajinskou administrativou.
    Anebo jste to myslel ironicky? Potom se omlouvám.

    To se mi líbí

    • Rosťa napsal:

     Pan Cech tak píše vždy. U něj se velmi těžko rozlišuje, kdy to myslí vážně a kdy ne.

     To se mi líbí

    • Cech napsal:

     Tentokrát je to o tom, kdo tam ten podpis plácnul a garantoval tak výsledky celého ročního vyšetřování.
     Neboli jak pravda a láska v Holansku (tedy vastně v celé EU), opět jasně a jednoznačně zvítězila.
     Prostě pokud se někdo pod něčím tak důležitým podepíše, tak za tím stojí nejen on ale celá váha Holanska jako státu.
     No a proto jsem se rozepsal tak nějak zeširoka, o nezávislých výsledcích vyšetřovací komise, vedené Tjibbem Joustrou.
     Proto je nutné brát velmi vážně různá prohlášení našich ministrů (herců) včetně jejich rodinných příslušníků ze Suchdola.
     Proč, protože takto vedená mediální manipulace je stínově garantována státem, který ji vlastně zaštiťuje.
     Protože to není pouze předseda OVV Tjibbe Joustra ale jasná a nezpochybnitelná hodnověrnost a nezávislost celého systému mezinárodního vyšetřování dané kauzy.
     Proto to není herec v roli ministra ale ministr nějakého státu, který jasně a srozumitelně prezentuje jeho vnější politickou linii.
     Promiňte mi ale pokud opomeneme příslušnost a postavení nositelů těchto, více méně cílených a někdy i manipulačních výroků, potom zcela vědomě podporujeme cílenou masmediální manipulaci.
     Tož výrok Bc. Ferdy Omáčky z horní dolní, není výrok sedmiměsičního Bc. ministra atd.
     Proto přiřaďme váhu jednotlivým výrokům „možných“ masmediálních „manipulátorů“ a oni najednou zjistí, že masmediální manipulace pro ně již není taková psina jako doposud.

     To se mi líbí

     • Jethro napsal:

      Ale já pamatuju jednu působivou prezentaci nezvratných fakt na RB OSN – ty hromadné zbraně Saddáma. To bylo podpořeno nejvyšší autoritou, tedy jediným znalým, správným, pravdivým, ušlechtilým, atp. mírotvorcem na světě. A stejně to byla volovina. Tedy přesněji vědomá a Cimrman by řekl sprostá lež.

      To se mi líbí

 4. Petrpavel napsal:

  Něco pro naše zdejší slovenské přátele.
  Nezdá se vám divné, že o slovenské politice u nás pravdivě informuje jen faktický nástupce Rudého práva, o kterém se po sametu o oblibou říkalo „lže, jako když RP tiskne“?
  http://www.halonoviny.cz/articles/view/41008966

  To se mi líbí

 5. blbíš napsal:

  přehlédl jsem něco, když čtu, že:
  …“ v době tragédie se nad předmětným místem nacházela americká špionážní družice, která vše zaznamenala.“
  A ani slovo o ruské špionážní družici (!!!), nevěřím, že by Rusáci tak nebezpečný sektor bojů u svých hranic nemonitorovali z družic. Co si o tom myslíte? To je na hlavu také, ne?

  To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Není. Rusko totiž špionážní obrazové satelity s koncem Sojůzu přestalo téměř používat, nebylo proč. Obnovili to teprve nedávno a mají jich málo, nad Ukrajinou ani žádný mít v té chvíli nemuseli, tam jim stačí drony. A ty tam v době MH17 sestřelu ještě neměli, všechno se to tam teprve rozjíždělo.

   Je nutné si uvědomit, že aby takový satelit něco viděl ve slušném rozlišení – aby třeba viděl tak „malou“ věc jako je BUK, musí být blízko – na nízké oběžné dráze, tedy nemůže být stále nad jedním bodem povrchu – to je až geostacionární dráha asi 35 800 km nad rovníkem. Pozorovací satelity létají co nejníže – cca 150-500 km – většinou po dráhách s velkým sklonem k rovníku a aby neustále pokryly nějaký bod na zemi, musí jich být hodně.

   Tolik jich ani Amíci nemají, aby zajistili stálý dohled, snímkování se prostě provádí jen několikrát za den. Ale právě ve chvíli sestřelu Boeingu nad Ukrajinou jeden americký pozorovací satelit poslední generace prolétal.

   Pak jde ještě o satelity včasné výstrahy, které snímají v tepelné a infa oblasti hlavně starty balistických raket. A ty mají Rusové zaměřené na USA, NATO a přilehlé oceány, odkud mohou očekávat útok. Navíc jich mají kriticky málo, dokonce těsně před vypuknutím ukrajinské zabijačky nějaký ztratili díky poruše a tím byl jejich systém včasného varovnání hodně deklasován a de facto odkázán na pozemní radary.

   Navíc tyhle družice včasného varování tak malé rakety jako je třeba BUK vůbec nevidí, je to určeno na zachycení startů o hodně výkonnějších mezikontinentálních raket, maximálně raket středního doletu. Všechny menší rakety se monitorují jen pomocí pozemních a leteckých radarů, případně drony z „leteckých“ výšek, tj. do 25 km.

   To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Stačí sa pozrieť, ako sa pristupuje ku všetkým informáciám, ktoré Rusko predloží o MH17 – neberú sa vážne alebo sa ignorujú. Rusko pravdepodobne ešte má ďalšie dôkazy, ale nemá zmysel predkladať ich predčasne, kým v Európe prevláda jednostranná zaujatosť.
   MH17 nie je náhodná chyba. Je to dlho plánovaná operáca informačnej vojny a podozrievam aj vrcholných politikov EÚ, že o pozadí vedia viac, než verejne pripúšťajú. Keby sa to prevalilo, bol by to pre nich možno väčší úder ako islamistickí migranti.

   To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Přesně to si myslím také – že MH17 nebyla žádná náhoda, ale dlouhodobě a velmi „vysoko“ plánovaná a řízená operace. Gliwice XXX, provedená rukama Kolomojského gangu a jeho kliky v ukrošské vládě.

    Bylo to nachystané i informačně, na široké frontě. I ten „zpravodaj ČRo“ Martin Dorazín předtím informoval z Donbasu o sestřelech ukrošských letadel velmi neochotně a vždy až dlouho po, protože to byly úspěchy opolčenců a důkaz, že ukronáckové Donbas bombardují z letadel. A najednou, z ničeho nic, za tepla informoval o „sestřelu An-26“, několik minut po onom „Strelkovově tweetu“, aby pak s těžko skrývaným nadšením uvedl vše na pravou míru: „opolčenci sestřelili linkové dopravní letadlo“. Někdo mu evidentně vhodně krmil hlavu.

    I následná mediální žeň byla jistě předem připravená, včetně všech dezinformací, jakkoliv byly neprofesionálně zprasené – třeba ty různé ukrajiskou-americké SBU-CIA „odposlechy“ nebo „videa převozu BUKů“ sem a tam.

    Liked by 1 osoba

  • Bavor V. napsal:

   To je pouze poukaz na to, že ruskému satelitu se nevěří. Protože Rusové své snímky uveřejnili hned, včetně pozic BUKů. Ale bylo to považováno za padělek z Photoshopu.

   To se mi líbí

 6. blbíš napsal:

  Vidíte a já byl přesvědčený, že obě strany mají pod kontrolou špionážní rozlišení CELÉHO zemského povrchu po 24 hodin denně! Usuzoval jsem podle toho, že v létě, ležíc v noci na balkoně, jsem viděl jednu družici za druhou a protože člověk nikdy neví, tak jsem jim při průletech nad barákem raději mával a usmíval se. Asi jsem už úplně zblblej tím Hollywoodem!

  To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   smajlík a dík za vysvětlení, dobrou noc.

   To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Horší je, že zřejmě se podle Hollywoodu rozhodují i američtí politici, jak se zdá. Až k něčemu opravdu dojde, budou se hrozně divit, že jejich bojová letadla nejsou totálně neviditelná a že nemají lasery ani fejzry. A ochranné silové pole jim také nefunguje.

   Všechno je to ještě komplikovanější, když si vezmete, že takový pozorovací satelit je vlastně něco jako Hubble, ale s dalekohledem otočeným naopak, k Zemi. A nemá právě široké zorné pole, takže při každém průletu snímá jen úzký pás povrchu. Když byste měl rozlišení třeba metr na pixel, tak na pás široký 100 km by to muselo fotit šířku 100 tisíc pixelů. To je jako dvacet digitálních foťáků vedle sebe. Taková megačidla sice jsou, pro astronomii, ale vzniká z toho pak šílený objem dat – a ten je problém uložit, vyhodnotit, přenést na Zemi …

   Ty satelity mají čidla o hodně menší, a aby tam bylo něco skutečně vidět – třeba aspoň ten metr/pixel, berou jen určené zájmové oblasti, zdaleka ne celý povrch. Prostě si to obsluha nastaví, jaký bod na planetě chtějí vidět a když satelit letí někde poblíž, namíří tam dalekohled a vyfotí to.

   Taky je problém s oblačností, teplými větry a tak dále – atmosféra je potvora – stačí se podívat v letním dni na vzdálenou vesnici a uvidíte ji docela rozmazaně, jak se teplý vzduch hýbe, stoupá vodní pára a tak dále. To se kompenzuje „adaptivní optikou“, do jisté míry, ale úplně to také nejde. Kecy o čtení poznávacích značek ze satelitu nebo dokonce o času na hodinkách na zápěstí někoho, jsou prostě nesmysly – atmosféra nic takového nedovoluje, už jen z důvodu Raleighova rozptylu na molekulách vzduchu, o prachu nemluvě.

   Jojo, není to jako ve filmu, ani zdaleka.

   Ten americký satelit, o kterém je řeč, měl být nějaký ten nový pro včasné varování a podle všeho by měl umět vyhledávat odpaly raket a dokud jim hoří motor, tak i jejich dráhu. A měl by to umět i u menších raket, možná by mohl vidět i ten BUK, minimálně jeho start.
   V žádném případě si nepředstavujte, že Amíci mají fotku jak MH17 něco zrovna trefuje a jak to celé vybuchuje jako v kině. Jistě, náhody se stávají – mohli zrovna vyfotit něco zajímavého, ale pravděpodobnost takové náhody je mizivá.

   To se mi líbí

 7. Petrpavel napsal:

  Jak typické …
  „ … se navzdory vítězství babišovců nestal olomouckým primátorem. Sociální demokracie se totiž dohodla s ODS, lidovci a TOP 09. ..“

  http://www.novinky.cz/domaci/383590-policejni-stara-muze-nahrat-ano-feranec-premysli-o-navratu.html

  To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Jo, jo, měli jsme jednou kdysi střízlivého, poctivého a rozumného politika…a nepomohli jsme mu.
   “ ….Vše, co jsem v potu tváře a s velkým osobním nasazením v ČSSD v letech 2005–2010 vybudoval, se tak do dvou let /v termínu voleb do Sněmovny) zhroutí do prachu. …“
   http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Paroubek-Policejni-zasah-v-Olomouci-ustedruje-dalsi-tvrdy-uder-CSSD-403721

   To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Poctivej a rozumnej? 😀 Vy jste fakt komik 😀

    To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Jestli je to ironie, tak jsem ji na rozdíl od příspěvků pana Čecha nepochopil.

    Jen těžko najít většího mafiánského vykuka, povýšeného lumpa, nepřistiženého zločince z čachrů kolem magistrátních peněz, pražské magistrátní banky, všech možných tunelů na Magoši. A dále jeho přátelské vztahy s jistou grupou zločinců, které nevznikly včera. „Kdo z vás na to má ?“, to je fakt socan jak z učebnice.

    K tomu arogantní, neomalený, zhovadilý „papaláš“, obklopující se podivnými týpky jako je Tvrdík, hrobař ČSA a mnoha dalších věcí, servilně nosící páníčkovi deštníček. Něco tak odporného na naší politické scéně nebylo, i ten Kalousek je snad proti Paroubkovi jen slabý odvar. Jestli tenhle nácek „pozvedl“ ČSSD, tak to vypovídá cosi hrozného především o ČSSD a jejich oklamaných voličích, než o něm. Vždyť tu stranu prakticky zničil ! Zadlužil ji na dlouhá léta, vykopal mnoho schopných lidí, kteří znechuceni odešli nebo se stáhli do pozadí. A jaký to byl socan – vždyť se vždy dohodl s Kalouskem a ostatními kolaboranty, naprosto o všem.

    Dobře, že je pryč. Alespoň občas napíše zakyslý a podpásovými útoky otrávený článek na svém portálu, vypustí pár kapek jedu.

    No nic, socany nevolím a začítat s tím nebudu, takže to není moje věc.

    To se mi líbí

    • hans napsal:

     K tomu arogantní, neomalený, zhovadilý „papaláš“, … aha Špidla

     …Něco tak odporného na naší politické scéně nebylo, i ten Kalousek je snad proti Paroubkovi jen slabý odvar. … jasně, Paroubek si vyzkoušel hlasovací koalici s komunisty, kalousek ji jenom navrhovl.

     Vždyť tu stranu prakticky zničil ! … jasně, převzal ji od Špidly s 9% výsledku ve volbách a dovedl na místo nejsilnější strany

     Zadlužil ji na dlouhá léta, … ????

     vykopal mnoho schopných lidí, kteří znechuceni odešli nebo se stáhli do pozadí. … v čele se Špidlou, že. Ohromně schopní lidé: převzali od Zemana stranu sedící ve vládě, svobodně si vybírající partnery, s 30-35% volebních výsledků a za pouhé dva roky ji dovedli k otrocké závislosti na Kalouskovi a „katarských“ unionistech, s 9% v eurovolbách a sestupným trendem v preferencích. Kdyby nebylo Paroubka a ti vaši „schopní lidé“ zůstali u vesla ještě rok, tak by ČSSD předběhla i Strana přátel piva.

     A jaký to byl socan – vždyť se vždy dohodl s Kalouskem a ostatními kolaboranty, naprosto o všem… tak to jistě mluvíte o Špidlovi a Sobotkovi, Paroubkova politika byla v nemalé míře opačná – proto se zcela otočila důvěra občanů…

     mimochodem, jistým indikátorem může být i to, že Paroubka pražská pravice nemůže vyvstát, zatímco na Sobotkovu podporu demonstrovala v ulicích…

     To se mi líbí

     • vittta napsal:

      Podle mě si Paroubek vzal větší sousto, než dokázal sežvýkat.
      To, co on se snažil dokázat, vyžaduje nadprůměrného politika, on byl jen průměrný.
      Jistě, i průměrný politik může nějakou dobu válcovat podprůměrné, ale z průměru se dostat nemůže.
      Dělal hloupé chyby, jeho oponenti ho rozkryli skvěle a on nedokázal vzdorovat.
      Rozkryli právě tu průměrnost, a především, Paroubek si tu průměrnost neuvědomoval a choval se jak nadprůměrný.
      To byla jeho největší slabina, dělal pak pod tlakem chyby, že mi zůstával rozum stát.
      Kdo z vás na to má, že?
      V jeho pozici je nyní Zeman, to si všiměte toho rozdílu.
      Stejná štvavá kampaň, stejné podpásové finty, ještě více mladých dospělo do volebního věku a staří a starší mnozí zemřeli, Zeman je na tom ještě hůř jak Paroubek.
      A co dělá?
      Vytírá si s oponenty prdel, červené karty dnes ukazují na náměstí 3 lidé, vypadají jako idioti.
      Je nadprůměrný.
      Zeman nebyl dobrý premier, ale jako prezident je skvělý.
      Považuji se za politického pozorovatele veskrze nezávislého, Paroubek mě zklamal, Zeman příjemně překvapil.

      To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       vitto, zkuste si ujasnit co by Zeman zmohl v ČSSD kdyby se býval při svém nástupu i kralování neopřel o to nejhorší co v ní bylo. Vzpomeňte jenom na ministry, fakt už jsem líný vyjmenovávat všechny ty kreatury od Fencla přes Schlinga, Lánského, Lachnita, Březinu, Tvrdíka až ke Grossovi, kterým poskytl výtah k moci. Jo, teď říká co chceme slyšet, ale tehdy?
       Paroubek se vzepřel mafiánům a jak dopadl?

       To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Tuhle charakteristiku beru.
       On tatíček Masaryk taky nechal bez povšimnutí střelbu do dělníků a za Štrougala se zdražovalo dětské oblečení …
       Problémem pro mě zůstává že ani tohle si většina nemyslí. I tady.

       To se mi líbí

     • kchodl napsal:

      Je asi zbytečné se o tom bavit, zkrátka máme každý rozdílný názor.

      Já ho mám na základě informací, které mám a vlastních zážitků, proto považuji Paroubka za čiré zlo, které je jen trochu jiné než Kalousek, koalák Němec, „borci“ z ODS a tak dále. Prostě jiná větev zločineckého gangu, … snad možná že je menší kolaborant než ti ostatní, ale jinak je jeden za 18 a druzí bez dvou za dvacet.

      S ideovou orientací pravice-levice to nemá vůbec co dělat, to je pro tyhle lidi jen výtah k moci a stejně dobře by se schovali za jezuity, jakobíny, NSDAP, VKS(b), ČSSD, ODS nebo SS, kdyby na to přišlo.

      Možná jeho čas ještě přijde – což se docela obávám. Je to naprosté hovado. Psychopat alias Koukolíkův deprivant.

      Se Zemanem ho srovnávat nelze, to je prostě absolutně jiná kategorie – jako srovnávat Al Caponeho s Einsteinem. Nebo s Roosveltem. Copak Al, to byl šikovný chlapík, mafie měla procent jak máku, voliči ji volili jaksi všeobecně, protože všichni kandidáti byli Ala.
      To je to samé.

      To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       A ještě musím napsat, jak Paroubek reprezentuje zrovna tu sortu odporných krys, která ovládla politiku – například v severních Čechách. To je pěkně vidět na kauze zastřelení toho místního zákulisního partajního bosse.

       Shodou okolností nepřímo znám toho kluka – přes společného kamaráda z armády, který ho zastřelil a teď sedí za vraždu – soud zcela bez důkazů vykonstruoval z ničeho nájemnou vraždu. Přitom to bylo úplně jinak – maník byl bývalý voják, zrovna bez práce, objížděl firmy a sháněl místo. Ve městě se ztratil, šel kolem baráku toho magora a chtěl se zeptat na cestu – a ten po něm sprostě vyjel a napadl ho, jako nějakého bezdomovce nebo tuláka. Maník vytáhl na sebeobranu – protože byl proti tomu vyžranému hovadu střízlík – elektrický paralyzér, který mu ten násilník vyrazil z ruky a bušil do něj dál. Tak vytáhl pistoli, ale ten mafián vůbec nereagoval a útočil dál, takže to zmáčknul.

       Je fakt, že tu situaci absolutně nezvládl, mohl spoklnout urážky, nesnažit se o vysvětlení a místo toho prchat. Jenže si pitomec řekl, že zákon je na jeho straně, slušnost také, tak proč by utíkal a nechal se buzerovat na veřejné ulici. No a bylo to.

       O tom, jakou rakovinou je prolezlý celý systém – a nejvíce se to rozbujelo za Špidly, Grosse a Paroubka – svědčí následné vyšetřování a proces.

       Paroubek je v tomhle hnoji jako doma – umí v tom chodit.

       To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Tak takovéhle argumenty žeru : Paroubek může za to, že váš přítel nosí nosí ssebou elektrický paralyzer a zbraň a při první slovní potyčce obé použil…
       Potvrdil jste mi mé mínění, o vás 🙂 .

       To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       Myslete si o mě co chcete, jak je ctěná libost.

       Nepsal jsem, že je ten „vrah“ můj přítel – viděl jsem ho jednou a mluvil s ním asi 2 minuty, jen zběžně, na nějaké akci, představil mi ho jeden kamarád, velel mu chvíli v armádě. Ani to, že za tuhle tragédii může Paroubek jsem nepsal. Ale Vy zjevně čtete nějak podivně mezi řádky a nalézáte tam, co není.

       Jen jsem narážel na poměry v Paroubkově ČSSD, o koho se opíral. Tu tragédii jsem uvedl jen jako ilustraci poměrů v politice, policii a soudnictví (a mafii), která vyvrhla své odporné nitro především za a po Paroubkovi. Začal to samozřejmě už Langer a další „hoši co spolu mluví“, ale ta banda nebyla zdaleka omezena jen na ODS, během „opoziční smlouvy“ a především během společného vládnutí na pražském magistrátu obě státostrany – ODS a ČSSD – vytvořily společnou mafii, napříč levo-pravého schematu.

       Paroubek je zkrátka jeden z těch, kteří se pohybovali v polosvětě konce 80. let, tyto kontakty a metody mu do jisté míry zůstaly. Nechci psát nic o Magistrátu ani o jeho působení na ministerstvu – pokud použijete Google, dozvíte se z veřejných zdrojů myslím více, než toužíte vědět.

       Tím je z mé strany tohle téma vyčerpané, nemám chuť v tom pokračovat.

       To se mi líbí

    • Petrpavel napsal:

     Žasnu kchodle jaké hlouposti dokážete o Paroubkovi vyprodukovat. Přesněji reprodukovat.
     Docela by mě zajímalo jací naši reální bývalí či stávající politici jsou ti vaši vzoroví? Taková věc hodně napoví. Děkuji za odpověď.
     Tipnu si předem : vy sám.

     To se mi líbí

     • kchodl napsal:

      Jo, tak hlouposti ?
      Máte značně selektivní vidění – slepotu, zdá se mi – v tom bude ten problém.
      Jediní politici ve vrcholové politice jsou Klaus a Zeman, ostatní jsou o několik úrovní níže, to je bohužel smutná pravda. Ve vrcholové politice to každého semele, ale slušní lidé zůstávají slušnými lidmi – v parlamentu jich plno dosud je. Jinak očekávám, že se konečně prosadí lidé z byznisu a místní správy, třeba z krajských úřadů, jako je například Hašek.

      Nepopírám, že Paroubek udělal spoustu dobrých rozhodnutí, to například Al Capone nebo Lucky Luciano taky. Jen je potíž s tím ostatním.

      Politik nejsem, nechci být a nebudu. Samozřejmě i zakládání, řízení, a někdy i krachování firem – bez toho to nejde, občas se to stane – nebo projektů je politika. Je to umění a věc, kterou se člověk učí celý život – máte odpovědnost za druhé. Problém je, že určité zkušenosti jsou nesdělitelné a člověk je nucen opakovat chyby, které učinili mnozí před ním – poučí se jen z vlastních. Mám toho za sebou v tomto směru tolik – tedy chyb – že zdaleka netrpím nějakou přehnanou narcistní vírou ve vlastní neomylnost.

      Ale nechci se hádat o Paroubkovi, ten mi nestojí za jediné další slovo. Jen mě zarazilo, že Vy, i když s Vámi ve většině věcí souhlasím, dokážete Paroubka vidět tak růžovými brýlemi.

      To se mi líbí

 8. Hudec napsal:

  To si přečtu až k večeru v klidu.

  To se mi líbí

 9. Jethro napsal:

  Přiznám se, že při čtení komentů k té zprávě o MH17 (na čtení originálu nemám čas, výbavu ani nervy), mne opět chytá depka. Z celé kauzy vyčnívají zcela základní logické nesrovnalosti a vědomá ignorance faktů jak pověstná sláma z bot.
  Namátkou vzdálenost hlavice od kokpitu při výbuchu, směr letu fragmentů, náhlá a tragická ztráta veškeré komunikace s piloty, díry po kulkách, co nejsou díry, po roce nalezená část hlavice a čtyři fragmenty z novéhu Buku, tělo pilota, co někdo pitval aby odstranil stopy Buku a tři stovky stop Buku tam údajně nechal, a spousta dalších. Ale hlavně, odpověď na otázku otázek „kdo z toho měl prospěch“.
  Protože jsem člověk mírně pozitivní, předpokládám, že světoví vládci od úrovně místní vlády nahoru nejsou nositeli íkvétykve – alespoň někteří – a proto musí mít přinejmenším stejné pocity jako já. Řada z nich navíc .
  Z toho mám tu depku.
  Je viditelné, že lež, zkreslování a zamlčování jsou standardem západní (asi nejen) politiky na všech, i těch nejvyšších úrovních. Prostě, jsou to hajzli (nebo -ové?) a nás mají za ovládanou masu debilů.
  Nejhorší je, že i přesto, že ta manipulace je zcela zřejmá a očividná, spousta ovcí jim na to skáče a s náboženským zápalem hlásá „já věřím, že mají pravdu“.
  Opravdu jsem byl dlouhá léta přesvědčen, že nám za socialismu o západu lhali a z politického školení na vojně se mi zvedal žaludek i koutky úst. Bohužel, jak už tady kdosi kdysi napsal, říkali nám pravdu a to ještě ne celou. Skutečnost je o mnoho horší. O mnoho horší, než ji sami amíci popisují v onom filmu Vrtěti psem, který jsem považoval za skvělou scifi komedii a dnes nemám sílu na to koukat, protože jde patrně o – byť jen částečné – poodkrytí skutečných praktik a morálky jejich nositelů.

  To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Áno, je to na depku. Že nás naviac majú za úplných debilov, čo si nevedia dať dokopy dve a dve.

   To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    Vsadím se, že víc než polovina ovčanů-debilov by v průzkumu řekla, že letadlo sestřelili Rusové na pokyn Putina. To je ta realita, ne tady 😦 .

    Liked by 1 osoba

    • Petrpavel napsal:

     No vidíte, jak je to jednoduché. Stačí když se to naučím nazpaměť, budu to papouškovat bez přemýšlení, bez hledání relevantních informací, a budu in, budu v hlavním proudu, budu tím zvýhodňovaným, obletovaným a uznávaným schopným tohoto režimu. Ještě mi to bude chvíli trvat, dělá mi problém přesvědčit sama sebe že existuje jediná pravda, ta režimní, ale snad se to poddá. Pak mi bude blaze. Krásný a pohodový to život.
     http://www.novinky.cz/komentare/383608-komentar-kdo-muze-za-syrske-uprchliky-jiri-pehe.html

     To se mi líbí

    • NavajaMM napsal:

     To je, žiaľ, pravda. Pritom jediná možnosť, ako v budúcnosti podobné incidenty vylúčiť, je nekompromisne pomenovať tých, čo túto akciu naplánovali, uskutočnili a umožnili. A dať jasne najavo, že sa ani v budúcnosti nič nepodarí ututlať.

     To se mi líbí

    • vittta napsal:

     Řeknou to jen ti, co to tak chtějí vidět, nebo ti, co jim je to jedno.
     Naopak ti, co to tak vidět nechtějí to neřeknou, ani kdyby to viděli na vlastní oči.
     S tím je ale třeba počítat.
     To prostě začíná ….už třeba na nějakých blozích.
     Někdo někomu smaže komentář, že je rasictický. Tečka.
     Nebo ho někdo za rasistický označí a žene to k soudu…teď něco na těch PL.
     Toho bude čím dál víc, nakonec ty soudy nebudou dělat nic jiného, než zkoumat, co je rasistické a co ne.
     Teď jsem poslouchal….v metru v Praze je nějaká retrokampaň, jeden vůz soupravy se už asi 30 let, nebo kolik, jmenuje „Černá huba“.
     Nějaká kráva, nějaká romská aktivistka až z New Yorku, to napadla jako rasistické…komické.
     Zkrátka, všudypřítomné kecy začínají dole, pokračují výš a výš, a bez uzardění se to používá i u tak závažné události, jako je sestřel civilního letadla.
     Vsadím se, že plno těch Holanďanů, co to zkoumali, tomu i věří.
     Vytěsnili z hlavy realitu a ponořili se do vlastních představ….Svět je plný debilů, na všech stupních, kopáčem kanálů počínaje, a ministerským předsedou konče.
     Jen ten kopáč nemůže udělat takový průser….

     To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      Abyste se nedivil. I krumpáčem lze přeseknout mezinárodní kabel. 😆

      To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Možná jste napsal něco s hlubším smyslem.
       I na malém blogu lze docílit velkých úspěchů, pokud náhoda dá, a zrovna tam je poblíž nějaký ten mezinárodní kabel.
       Jenže…jako jsou páky na opravu prokoplého kabelu, tak jsou páky na zlobivý blog.
       Kurva kam se to vlastně řítíme…Merkelová chce blokovat FB, vrchní soudy řeší kecy v diskuzích pod články, někteří blogeři cenzurují texty a banují přispěvatele, ze strachu, nebo i vlastního přesvědčení, autocenzura začíná být samozřejmostí….
       A lidé už pomalu bez virtuálna neumí komunikovat, alepoň ti mladí ne.
       Svoboda slova jde nějak do prdele, Pane Bavore….to je k pláči.
       Čeho se ještě dožijeme………………

       To se mi líbí

      • Cech napsal:

       No prostě to chce bezletovou zónu jako nad Libií a bude klid.
       http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/6778-kandidat-na-prezidenta-usa-ruska-letadla-v-syrii-bych-sestreloval
       Protože Rusko na to aby vyhlásilo bezletovou zónu nad Sýrii prostě nemá a v tom je ten základ úspěchu USA.
       Takže Rusové si budou hrát v Sýrii tak dlouho, dokud se Američani nenaštvou a nevyhlásí nad Sýrii bezletovou zónu.
       Potom sestřelí všechna Ruská letadla a zlikvidují Asáda a nastolí demokracii navzdory Ruské rozpínavosti ve světě.
       Tož závěr je jednoznačně ve všech známých případech ve prospěch USA, tak o co se ten Putin ksakru snaží.

       To se mi líbí

      • Ahele napsal:

       „Utratili jsme strašnou spoustu peněz a prolili spoustu americké krve, abychom zničili SSSR. “ říká ten janek v odkazu na ac24, a já se ptám, ale, ale? kdepak jste prolili tu spoustu krve? konkrétně?, že by přiznání k tomu, že celá léta neděláte nic jiného než abyste se dostali Rusku na kobylku? že jste rozesírali svět na všech světových stranách právě z tohoto důvodu? a kolik krve v tom případě bylo té neamerické?

       To se mi líbí

     • vittta napsal:

      No, tady to máte.
      Za uprchlickou vlnu může Rusko, a aby to nebylo tak anonymní, je jmenován i Putin.
      Počátky migrační vlny jsou až do r.1970…SSSR to zavinil.
      Kde se pak ale vzali všichni ti syrští doktoři a inženýři?
      To je krutý režim nechával studovat, nebo…ani se mi to nechce vyslovit-nebo že by kolaborovali se samotným Asadem, potažmo Ruskem?
      Pehe je samozřejmě debil, jestli je to debil od přírody, nebo jestli je jen debilem za prachy, těžko říci, asi kombinace obého..
      Ale v čem se vlastně jeho slint liší od zprávy o pádu toho letadla?
      http://www.novinky.cz/komentare/383608-komentar-kdo-muze-za-syrske-uprchliky-jiri-pehe.html

      To se mi líbí

      • Bavor V. napsal:

       Pehe být kopáčem, tak by ten mezinárodní kabel přeseklo, i kdyby mu to zakazoval ředitel telekomu.

       To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Vidím to jinak 🙂 : Pehe by mezinárodní kabel přesekl kdyby mu to nařídil a dobře zaplatil ředitel telekomu, o vlastní vůli by ani nekop´!

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Co Peheho nakopat do prdele, když už jsem se tak opřeli do toho kopání?

       To se mi líbí

      • Jethro napsal:

       Pehe z něčeho musí žít a kromě publikace těch šíleností nic, co by bylo zdrojem peněz – pokud teda nedědil po bohaté prababičce z ciziny – nevidím.
       Proto se zdá být zjevné, že ty hrůzy píše za prachy na objednávku. A pro koho? …
       Yes, we can.

       To se mi líbí

 10. peter. napsal:

  Keď som to správne pochopil,tak rozdiel medzi starým Bukom ktorý má UA a novým,ktorý je vo výzbroji RF,spočíva v tvare fragmentov ktoré majú po výbuchu ničiaci účinok.Líšia sa tvarom a aj otvory na trupe by mali zodpovedať tvaru týchto fragmentov.V článku sa píše,že fragmenty z novej rakety boli nájdené v troskách lietadla v malom množstve.Moje otázky teda znejú :
  Zodpovedajú všetky otvory na trupe lietadle fragmentom zo starých „Bukov“alebo sú tam aj otvory po fragmentoch z nových.
  Ak holandskí vyšetrovatelia dodatočne pridali k troskám fragmenty z nových „Bukov“,odkiaľ ich vzali?
  Disponujú Rusi jednoznačnými dôkazmi o prítomnosti UA „sučka“v kritickom čase v blízkosti zostreleného lietadla?Existuje nejaká medzinárodná inštitúcia,nejaký súdny dvor alebo niečo podobné,ktorá by na žiadosť RF musela zodpovedať aj Rusmi kladené otázky a rozhodnúť s konečnou platnosťou o vinníkovi?Kto môže definitívne rozhodnúť o vinníkovi?

  To se mi líbí

 11. Slim napsal:

  Pěkný článek, shrnující celou záležitost. Dík za překlad.
  Hlavní malér je, že Rusko vypadlo z vyšetřovací komise a ztratilo přímý přístup k důkazům. Nevím, jestli tomu mohlo zabránit.

  Ti „motýlci“ se našli snad jenom 2! A zřejmě vzhledem k pochybnostem o jejich původu Rusové volají po jejich chemické analýze.

  Kchodlovo vysvětlení o družicích a dosahu radarů bylo potřebné. Škoda, že se – kvůli utajení – o těchto „technikáliích“ víc nepíše. Stále mě napadá, jestli někdo přece jenom nemá v rukávu trumfa, ale to je asi zbytečné. Aspoň Rusové by s tím už byli přišli.

  Nerozumím tomu, proč další kolo (viníka) bude vyšetřovat policie. Která, holandská? A jak to navazuje na toto vyšetřování?

  To se mi líbí

  • Cech napsal:

   Nezlobte se být v kůži Rusů tak čekám.
   Pro tento případ to Rusové nazvali držet někoho v rukavicích z ježčí kůže.
   Prostě až holandská neboli americká policie předloží důkazy o sestřelení raketou s hlavicí 9N314M a to s jasným důkazem neboli s oním příslušným snímkem z US družice, na což se zřejmě čeká, tak předložím naprosto nezvratný fakt ze sled PVO.
   Protože PVO prostředky Ruska musely fungovat na více jak 100% neboť Ukrajina ohrožovala točkama opolčence.
   No a takový pěkný záběr ze sledovací kamery, to bude něco proti pracímu prášku na půdě OSN.
   Tož uvidíme jak se to ve finále podaří, doufejme jen, že to bude ta našimi médii tolik očekávaná bomba.

   To se mi líbí

 12. ji5 napsal:

  Holandská komise předložila typickou zprávu o letecké katastrofě. To znamená, snaží se zjistit, co se stalo a vyvinit leteckou společnost, výrobce letadla a řízení letového provozu. To znamená sejmout z nich finanční odpovědnost za následky a případně technicky náročné a finančně nákladné úpravy na letedlech.

  Závěrečná zpráva je vždy kompromisem, který zohledňuje zájmy zúčastněných stran. Za zprávu je odpovědný hlavní vyšetřovatel, který některé argumenty může a nemusí přijmout. To se například stalo v případě havarie egyptského letadla, které spadlo do Atlantiku. Komise připisovala vinu pilotovi s tím, že několikrát pronesl něco na způsob „bože, bože“. Jenže překladatelé tvrdili, že to neznamenalo, že se pilot odevzdává do rukou božích, ale že to šlo o bědování typu, proboha, co se děje“ nebo v atheistickém pojetí „(cosi) je v prdeli“. Tato námitka je v závěrečné zprávě a Egypt nikdy nepřijal odpovědnost za případnou chybu a nebo sebevražedný úmysl svého pilota.

  Holandská komise je samozřejmě pod silným politickým tlakem, protože je těžké byť jen naznačit, že letadlo sundala Ukrajina a že tedy americká vláda bez důkazů obvinila Rusko. Proto ze zpráva nezabývá ukrajinskými letadly, která mohla být v blizkosti Boeingu. A tedy ani výslechem údajně identifikovatelého pilota, který jedno z těch letadel měl pilotovat.

  Vinu by měl určit mezinárodní tribunál. Jenže ten by byl pod stejným politickým tlakem. Proto budou Rusové jeho zřízení vetovat v RB OSN.

  Po katastrofě jsem psal o dohodě z roku 1991, která uváděla Rusko jako základního vyšetřovatele všech leteckých katastrof, k nimž v budoucnu dojde na území bývalého SSSR. Pokud jsem to napsal i do Poznámek, získaly tím primát mezi medii. Možná i mezi světovými.

  Vytlačení Ruska z vyšetřovací komise bylo nejspíš dáno obviněním, které okamžitě vznesli Američané. Následovala další obvinění, například kvůli černým skříňkám, které v první fázi a přesně v rámci oné dohody získali Rusové.

  Určení viny se bude protahovat tak dlouho, až to přestane být pro svět zajímavé. Ukrajina zatím nevyšetřila ani střelbu na Majdanu, ani upálení lidí v Oděse.

  To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Formulácia „BUK ruskej výroby“ je asi maximum, čo si vyšetrovacia komisia, napriek politickému tlaku, môže na základe dôkazov dovoliť povedať o podiele Ruska na zostrele MH17.

   To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   To je pravda, většina ICAO vyšetřování z poslední doby se zvrhla právě tímto směrem – vyvinit výrobní koncerny, „mocné“ letecké společnosti (se státem v zádech) a ŘLP.
   V praxi to vede k tomu, hodit všechno na ty, kteří se bránit již nemohou – na mrtvé piloty, případně na lidskou chybu v servisu nebo navedení.

   Každá na nehodě zúčastněná země může vydat vlastní verzi zprávy, pokud se závěry hlavního vyšetřovatele nesouhlasí – což se v praxi parkrát stalo, například v případě Egypt Airu, jak uvádíte, kdy to svedli na piloty, jako jsou obvykle zvyklí. Přece by nešlo, aby náhrady pozůstalým platil Boeing nebo Airbus. 😦

   Původní hlavní účel těchto vyšetřování je ale jiný – zjistit, co se stalo a jak, a vyvodit z toho důsledky v předpisech, aby se podobná věc nemohla opakovat.

   Že je za prostor bývalého SSSR, za státy sdružené v SNS, letecky z hlediska ICAO vyšetřování odpovědná ruská komise leteckých nehod, moskevský MAK, je široce známo, zdaleka jste to nepsal první. Většina lidí kolem letadel to samozřejmě ví. Ono je to také z toho důvodu, že nikdo jiný nemá ani odborníky, všechno bylo v době SSSR centralizované do Moskvy a dosud to tak zůstalo.

   To se mi líbí

 13. Petrpavel napsal:

  My …ové jsme si kdysi mysleli, že režim vyhazujícící nesouhlasící s ním máme jenom v Československu. Ze záložky knihy David Graeber – Revoluce naopak :
  „…D.G. je americký antropolig, aktivista a anarchista… Je známý pro svou angažovanost v hnutí Occupy Wall Street, za což byl vyhozen z Yaelovy univerzity.“

  To se mi líbí

 14. Petrpavel napsal:

  Nevěřím tomu, že to opravdu řekl, ale je to pravda :
  http://outsidermedia.cz/putin-k-washingtonu-mate-kasi-namisto-mozku/

  To se mi líbí

 15. peter. napsal:

  V odkaze z presskonferencie „Rosaviacie“ vysvetlil Oleg Storčevoj všetky podvody ktorých sa dopustila holandská vyšetrovacia komisia pri zostavovaní záverečnej správy.Článok je dlhý,je k nemu aj video v ruštine,no dáva odpovede na väčšinu otázok a dohadov které odznievajú v tejto diskusii.
  http://www.kp.ru/daily/26445/3316261/#close

  To se mi líbí

 16. Rosťa napsal:

  No a Roberts to vzal z jedné vody načisto. Obzvlášť se mi líbí ten odstaveček o novinářích.
  http://outsidermedia.cz/p-c-roberts-zprava-o-padu-letu-mh17/

  To se mi líbí

 17. kchodl napsal:

  Sice to souvisí s MH17 jen okrajově – všechno souvisí se vším – ale je to aspoň mrazivě zábavné:
  http://zahranicni.eurozpravy.cz/blizky-vychod/134220-zazenme-rusko-do-baziny-burcuje-americky-jestrab-mccain/

  To se mi líbí

  • Cech napsal:

   Naprosto rozumný postup pro USA je to co navrhuje John McCain, opravdu je to samozřejmě, že né poslední ale jedna z posledních šancí zlikvidovat Rusko v přímém přenosu a navíc ještě silou.
   Na Ukrajině to bezesporu bude vyžadovat Patriot s US obsluhou a nějaké ty síly Marine Corps.Bezesporu to nebude problém a horníci z Donbasu se asi již totálně chytat nebudou.
   No a v Sýrii zase :

   S tím že výpomoc v rámci NATO bude nevyhnutelná.Toho se ale naše armáda nemusí obávat, protože naše armáda, je na tuto eventualitu již dávno připravena a vycvičena.
   Takže nezbývá než to neprodleně spustit, již včera bylo pozdě jak zkonstatoval i pentagon.
   Tož uvidíme jak to US Marine Corps v Sýrii a na Ukrajině roztočí.

   To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Tady také platí Dichtung und Wahrheit. To se mu to povídá když nemá žádnou odpovědnost. Je to, bohužel, typicky americké. Dát ránu a pak se divit co se stalo a nevědět co dál.
   Krásný je příklad Afghánistánu. Sověti se tam zamotali když chtěli eliminovat americké zasahování. To se jim nepovedlo a nakonec vycouvali. Ale Američané si nedali pokoj a dnes jsou v Afganistánu zapleteni bez šance na odchod. Spíš vypadá, že je tam Rusové nalákali a oni jin skočili na špek. A krvácí, krvácí. US Army i Afghánci.

   To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Je to tak idiotské, až je to směšné.

    S Afghanistánem máte pravdu – i když propaganda to podává opačně, v dlouhodobém pohledu máte samozřejmě pravdu Vy. Je to věc anglo-ruského soupeření v Afghanistánu, které se táhne až do 19. století.

    V porovnání se současným americkým „pořádkem“ se samotným Afgháncům nejeví sovětské časy tak špatně. Každopádně to nadlouho Afghanistán „imunizuje“ od jakékoliv anglo-americké propagandy. Amíci se tam drží jen silou, sami nemohou ze základen ani vystrčit nos.

    Dopadá to tam jako všude na Blízkém východě, přesně jak křičí McCain – Amíci to prohráli, ovšem ze zcela jiných důvodů, než jaké uvádí ten psychouš.

    To se mi líbí

 18. peter. napsal:

  Zo dňa na deň viac a stále viac demokracie! Vpred ku svetlejším zajtrajškom!
  http://svobodnenoviny.eu/pokud-nebudete-akceptovat-uprchliky-tak-se-odstehujte-rika-guverner-nemecke-obce-svym-obcanum/

  To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Ten článok … neverím vlastným očiam.

   To se mi líbí

   • peter. napsal:

    NavajaMM:
    Čo si po prečítaní toho článku myslíte o nemeckej demokracii a o právach väčšiny vs práva menšín?

    To se mi líbí

    • NavajaMM napsal:

     Čo si myslím? To, čo sa dialo v tom mestečku nie je demokratické ani vo sne. Tak ako reagoval ten guvernér, tak reagujú riaditelia na apely zamestnancov, keď ich zhora nekompromisne tlačí vedenie: „Ak sa vám nepáči, môžete ísť. Nikoho tu držať nebudem.“ (Asi tak.)
     Rovnako, len o niečo uhladenejšie, reagoval Kiska voči občanom Gabčíkova.
     Rovnako reagujú aj mnohí amerikanofili – „nepáči sa ti, choď do Ruska, Sibír je veľký, zmestíš sa“.
     *
     Napadá ma tá Ezopova bájka o somárovi, čo chcel silou-mocou ísť smerom k priepasti. Keď už ho gazda nevládal držať, tak mávol rukou: „Tak si maj svoje víťazstvo“.
     *
     Ak ste narážali na našu minulú diskusiu o demokracii, tak podľa mňa už existencia väčšiny a menšiny indikuje nedemokratickú situáciu. V tom Nemecku, keby šlo o demokraciu, nemá guvernér právo ignorovať ani jeden hlas z pléna. A čo sa týka tých migrantov, tí zatiaľ nie sú členmi spoločenstva v mestečku…
     Nemám rád delenie ľudí na menšiny. Sú psíčkari, hubári, vozíčkari alebo blondínky menšina? Často sa k nim chováme inak, majú aj určité výsady v určitých situáciách, ale nie preto, že sú menšina. Zvyčajne preto, že sme navzájom k sebe slušní. A tak nejako si predstavujem demokraciu. Ako všeobecnú vzájomnú slušnosť.

     To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Velice divný článek. Co je to regionální guvernér? V Německu? Někdo si nedal mnoho práce. Blbý překlad pro zcela jiné publikum. Podobné je to i s počty. I u nás jsou malé obce a mají u sebe velké kriminály. Nebo velká letiště, doly a kde co. A tak, když už tábory musí být, díky za ně, přece nenechají uprchlíky se toulat po zemi, tak se musí využít nějaké málo potřebné objekty. A ty jsou tam, kde jsou. Třeba i na hranici Čech.
   O tom všem v článku není ani písmeno. Je až únavné se takovými články prokousávat. A zdaleka nejhorší je, že se těmi podivnostmi přehlcuje systém a ztrácí se v něm podstatné údaje. Kdo je obeznámen se způsoby manipulace, tak ví co taková planá a bezcenná kampaň znamená a co to přinese. No a ostatní se budou za čas jen a jen divit. Jsou jen spotřebním materiálem. Zní to odporně a bude s tím velký nesouhlas, ale na věci to nic nemění. Jsou i jiní odborníci než Klvaňa, Pánek, Štětina a pražská kavárna. To jsou jen šašci pro pobavení davu.

   To se mi líbí

 19. peter. napsal:

  Lavrov musí mať nervy zo železa.Raz už sa síce neovládol a hrubým spôsobom poslal vtedajšieho britského ministra ZV Millibanda do teplých krajín ale zmáknuť tohoto holandského smrada a zachovať si pri tom povesť diplomata,na to už musí byť človek naozaj odolný
  http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/370974-moskva-sa-stazuje-na-holandske-ultimata-ohladom-letu-mh17/

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Někteří západní politici hrají hru na pány a kmány. Oni jsou zajisté pány. A o tom, kdo je kmán rozhodují oni. Hranicí je Šumava a Český les. Tomu tak bylo, je a bude. Nic nového. Podle toho se musíme chovat my, Rusové i Ukrajinci ale i Poláci 🙂 Protože je to axiom, je zbytečné o tom diskutovat nebo se zlobit. Je ale potřebné na to reagovat. I když možnosti jsou malé, ale v krizových situacích mohou být účinné. Obzvlášť nyní. Jistě to ví Orbán a Fico. Ale i Zeman.

   To se mi líbí

   • peter. napsal:

    Strejda:
    Umarova zmluva!
    Dejiny sa opakujú,len vládnuci zmrdi sú stále rovnakí:
    http://pravyprostor.cz/o-roli-evropskych-elit/

    To se mi líbí

    • strejda napsal:

     petere, tak to je jiné kafe. Skutečný článek, který má zaniknout v obrovské marasmu tisíců zcela bezcenných článků a zpráv. Mimo větu „Neuvěřitelná tupost a zbabělost těchto našich tak zvaných elit vychází tedy z neznalosti historie“ se kterou nesouhlasím je to skvěle napsáno a obstojí proti veškeré kritice. A ta věta? Nejedná se o tupost a zbabělost (i když ta tam samozřejmě je v míře obvyklé, tedy ohromné), ale o hamižnost a touhu po moci za každou cenu. Každá cena na úkor kohokoli je jim dobrá.
     Těší ten velký optimismus na konci. Jistě, naděje je vždy a proto se ji snaží zničit a rozmělnit. Rozsévat hrůzu, lamentování, popisovat drobnosti a detaily a tak zakrýt úmysly. Ale musíme se připravit na to, že to bude proces bolestivý a nedemokratický. Musíme se připravit i na to, že se bychom se nakonec rádi vrátili pod bezpečí nově příchozích. To, co na nás čeká poté, neznáme. Známe ale své elity, nebojme se, že by nebyly zase v čele. Budou nás pacifikovat pro potřeby své.

     To se mi líbí

     • palosino123 napsal:

      No, Hus byl především těžce protirežimní. Kdepak Bůh, odpůrcům…šlo jediné: moc, prebendy, prachy. I Zikmund to tak chápal…pak už to je o krajnostech (nedobrovolném BDSM). Aúúú! Ale existují inspirativnější dějiny lidstva. S pacifikovaním pro své potřeby si polibte prdel, strejdo!

      To se mi líbí

 20. Hudec napsal:

  1. Poděkování Hrochovi za (nejen tento) překlad článku.
  2. Hlubokosklon kchodlovi, neb on od začátku upozorňoval na možnost sestřelení letadla palubními zbraněmi ukrajinského SU, tuším SU 25.
  3. Pravdu o sestřelu nám asi nebude dáno poznat nikdy, budeme se pohybovat jen v mantinelech domněnek.
  4. Nepotrpím si na spiklenecké teorie, ale tady mi to prostě vychází, že to bylo ušito jako provokace se snahou hodit to na Rusko a vyvodit z případu dalekosáhlé důsledky,ale vyšlo to jen mediálně – a to ještě ne úplně (my zde jsme toho důkazem). Když to nešlo úplně na Rusko, tak se to chtělo hodit na oplocence, ale také to moc nevyšlo. Tak to půjde spíše do ztracena, řekl bych.
  5. Možná, že to někdo od psacího stolu dobře vymyslel, ale realizaci svěřil komusi zcela nekompetentnímu a podle toho to dopadlo. Zemřelo 300 lidí, ale plánovaného cíle vlastně nebylo tak úplně dosaženo. Kolaterální ztráty, které plánovače nikdy nezajímaly, nezajímají a zajímat nebudou.
  6. V mém oboru celá tahle kauza jen potvrdila to, co už dávno víme – naše západní média jsou zcela a naprosto zmanipulovaná. Ruská možná také, ale ta k nám nedoléhají v tak ohlušujících decibelech.

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Jasné, stručné, rozumné a jistě velmi blízké pravdě.

   To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Pane Hudec, k Vášmu bodu 4. mám dobré dôvody si myslieť, že to bolo myslené tak, ako sa to povedalo na začiatku – vinní sú opolčenci a Rusko v druhom rade, lebo ich podporuje. Do dvoch týždňov po zostrele začala generálna ofenzíva proti opolčencom. V polovici augusta (srpna) mali naozaj namále, v jednej zo štvrtí Luhanska už viala ukrajinská vlajka. To, že sa po víťazstve plánuje mohutná masová čistka, to sme vtedy všetci vedeli, Ukrajinci sa tým veľmi netajili. Čo myslíte, nebola by taká obdoba holokaustu príliš veľkým sústom pre verejnosť v EÚ? Po zostrele MH17 by to už väčšinovo považovala za spravodlivú a primeranú odplatu.

   To se mi líbí

 21. strejda napsal:

  Jak rozumíte tomuto titulku v Deníku.cz?
  „Turecká letadla sestřelil blízko syrských hranic neznámý dron“
  Já tak, že nějaký dron sestřelil minimálně dvě turecká letadla. Proboha, co to v redakci mají za tupce. Vždyť ani češtinu neumí. Chyba se může stát, ale nikdo to ještě neopravil. Má vůbec smysl se za takovou kulturu angažovat?

  To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Malé „a“ jim vypadlo, jinak byste tomu rozuměl naprosto správně. Ovšem neudivilo by mě, kdyby se tam zjevilo malé „y“. Taky nechápu, proč a odkud ty pologramotný tupce do redakcí tahaj. Neměla by být kruciální kvalifikací novináře perfektní znalost rodného jazyka? No asi už ne. Když zabloudím na Novinky nebo Reflex, blil bych. Ani elementární shoda podmětu s přísudkem těm kriplům nic neříká.

   To se mi líbí

   • kočka šklíba napsal:

    To proto, že už nemají korektory, dříve, před rokem 1989, byli všude, ve všech tištěných médiích i agenturách. Ne že by se občas chyba nevyskytla i tenkrát, ale bylo to spíše výjimečné a ten bugr pak ;).

    To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.