Jak s ropou…?


Michail Deljagin

Já nemám tak často potěšení sdělovat vám příjemné zprávy, ale dnes přece jen… cena ropy dost podstatně stoupla. Od začátku října o 10% ale teď, doslova za půl dne stoupla hned o celých pět procent – ze 49 na 52 USD za barel.  Tento růst pokračoval a vznikl dojem, že se situace s ropou zlepší a spolu s tím se zvýší i příjmy. Ačkoli, prognózovat cenu ropy je velmi těžké. Jsou prognostici dobří, jiní jsou zase horší, ale od roku 2000 se nikomu nepodařilo trefit budoucí cenu dvakrát po sobě… Proto, když posloucháme řeči o prognóze, tak velmi často se prognostici uchylují k lexikonu věštkyň.

Ještě v červnu minulého roku stála ropa 115 za barel a zdálo se, že to není hranice. Potom začala zlevňovat a doletěla k 47 dolarům. A právě, když všichni sborem volali, že brzy to bude 20 nebo 30, trend se obrátil a ropa podražila na 67 USD, aby se poté propadla na 42. Pak se počátkem října ustálila na 52 USD, aby pak od 49 startovala vzhůru. Na pozadí toho jsou skutečně velmi směšná očekávání jako taková.  Nicméně jsou některé základní parametry, které cenu ropy určují, ovšem tyto faktory se mění. Jsou faktory silnější a slabší, a když rostou ty silnější, na významu nabývají slabší faktory.

Kdysi nás učili, že na trhu jsou hlavní poptávka a nabídka. Ale už při pouhé návštěvě obchodu pochopíme, že tomu tak docela není. Že jsou tržní síly závažnější, hlubší, podstatnější než nabídka a poptávka, a které je řídí. Nicméně prvním bázovým faktorem je nabídka a poptávka a my vidíme, že skutečně v posledních letech vzhledem kdy byla ropa drahá, poptávka převyšovala nabídku. A zvykli jsme si poslouchat panické výkřiky analytiků, že nejenže jsou veškeré kapacity v Americe nabity ropou, že takty stojí nevyložení na přístupech k přístavům, protože není ropu kam uložit, aby se najednou se objevily zvěsti o tom, že se v USA zásoby ropy snižují.

Dnešní svět žije očekáváními a očekávání a ta jsou mnohdy větší než událost sama.

Ve skutečnosti proběhl obyčejný technologický cyklus. Pokud je zboží drahé, má smysl do něj investovat, tedy investovat do těžby ropy ve složitých podmínkách na šelfech, z břidlic, bituminózních písků Kanady. Vrhá se sem kapitálů, prudce roste těžba, probíhá předzásobení, po čemž cena klesá, investice se snižují nebo úplně zastavují, po jisté době vzniká deficit a obyčejný kapitalistický cyklus se obnovuje. Anticyklická regulace namířená na překonání tohoto cyklu, obecně vzato, nefunguje, protože přirozenost trhu na jedné a lidskou na druhé straně, v kapitalistické společnosti ještě nikdo nezměnil. A nejen to. To, že dnešní trhy jsou trhy očekávání, jen zhoršuje situaci, protože očekávání se mění rychleji než reálný vztah nabídky a poptávky, jsou chaotičtější a méně předvídatelné. Euforie pokračuje ještě nějakou dobu poté, kdy se trhy obrátily a poté je rychle střídá zoufalství, které dále zhoršuje pád cen. Tedy to, co jsme viděli úplně nedávno.

            Je třeba ještě vzít v úvahu, že žádná technologická informace není jednoznačná a musíte být skutečným odborníkem pro pochopení celé její šíře. Zatímco neodborníci přeskakují se strany na stranu, aby následně upadali do různých psychických stavů. Klasickým příkladem toho je objem zásob. Největší zásoby ropy na světě nemá vůbec Saudská Arábie, ale Venezuela. Její smůla je ale v tom, že 74% její ropy je tzv. těžká ropa, která je obtížně těžitelná, která je ale zajímavá jako surovina pro chemii. Protože ale se ropa prodává zatím pořád především jako zdroj paliva, není těžká ropa aktuálně zvlášť zajímavá. Na třetím místě, co do objemu zásob ropy je Kanada, ale 94% její ropy je v bituminózních píscích, které se dosti těžko těží. Když se díváte na zásoby ropy, zdá se vám, že je vše o.k. a že ropa bude věčná, zatímco pohled na zásoby snadno dostupné ropy vás z toho slastného  vytržení rychle vyvede a přiměje vás rvát si vlasy nad tím, že brzy všechno skončí.

            Zásoby ropy jsou vysoce koncentrované. Na 10 nejsvětščích ropných zemí připadá 85% světových zásob. A mezi nimi na 3 země připadá přes 40% světových zásob ropy. To předurčuje velmi ostrou, bezohlednou a bolestivou konkurenci v boji o ropu. Říkejme si co chceme o vyspělé civilizaci s vysoce organizovanými lidmi, o vysokých ideálech, ke kterým spějeme – v boji o ropu žádná pravidla nejsou.

Rusko bylo vlastně pionýrem v dobývání ropy. První těžní vrt, připomínající ty dnešní, byl uskutečněn v naší zemi v roce 1848 na Apšeronském poloostrově, jeho hloubka byla 21 metrů. Prvniamerické naleziště bylo otevřeno v roce 1878 v Texasu. Počátkem 20. Století jsme těžili přes polovinu světové těžby a zahraniční kapitály, které se usadily na našich nalezištích, patřily k vládcům tehdejšího světa. Revoluční činnost v Rusku většinou sponzorovali jejich konkurenti. Nikoli náhodou se první ruská revoluce zvlášť energicky rozvinula a velmi bolestně probíhala právě na nalezištích kolem Baku.

Proto, když nám dnes začínají vyprávět o svobodě a rovnosti, o tom, že si Rusko nevede dobře na Sibiři, že by bylo dobře převzít Sibiřská naleziště pod mezinárodní kontrolu, protože svět bude těžit lépe než Rusko, musíme mít na mysli, že se boj o ropu vede naprosto bezohledně, je osou světové politiky, dokonce i dnes. Velmi dobře si pamatuji, jak v roce 2002 byl proveden roztomilý průzkum, který dokazoval, že ropa v Rusku skončí v roce 2014. Měli jsme už pomalu rok být na suchu. Ne proto, že by vědci udělali nějakou chybu nebo hloupost, ale proto, nedostupná těžitelnost naleziště je derivátem ceny. A ropa, kterou má smysl těžit při 27 USD/barel a ropa, kterou má smysl těžit při 50 (nehledě už při 100) dolarech, to jsou naprosto odlišné objemy ropy. Proto po pádu ceny ropy také ohromné množství nalezišť obtížně těžitelné ropy na šelfech nebo v píscích, se buď zastavilo, nebo pokračovalo ve ztrátové těžbě v očekávání lepších časů. Nabídka a poptávka jsou tedy jen částí trhu. Odborníci tvrdí, že současná cena ropy je ovlivněna nabídkou a poptávkou jen asi z 1/3. A tady vidíme otočku. Země OPEC, které kdysi kontrolovaly polovinu světové těžby, teď kontrolují jen 30% a nalézá se na hranici rozkladu, ale odborníci tam zůstali. Ti řekli, že investice se tam v roce 2015 sníží o 134mld USD, tedy o 22%. A to je velmi vážné a bolestivé snížení, které ukazuje, že se kapitál odvrátil od těžby ropy a tedy se dá očekávat (nikoli na 100USD), ale  jisté její zdražení.

            Druhým faktorem, který ve skutečnosti má dnes na trh ropou rozhodující vliv, je činnost finančních spekulantů. Jde o to, jakkoli nepříjemné je to říkat, že ropa je tím nejspekulativnějším ze spekulativních komodit na světě. Zvykli jsme si vyslovovat „brent“, ale té se těží jen kolem 20mil.tun ročně. To je, jako byste světovou cenu obilí určovali výlučně podle obilí vypěstovaného, řekněme ve Stavropolském kraji – dokonce ani to ne. To se dělá záměrně – výlučně proto, aby byl trh co nejzranitelnější vůči spekulacím, přičemž je to „krev ekonomiky“. Před tím byla „krví války“ a předtím byla hlavní surovinou pro výrobu výbušnin, takže je už půldruhého století výjimečně důležitou surovinou. A při tom všem je nanejvýš spekulativní surovinou s velmi nestálou cenou. Je dobře vědět, že regulace trhu ropy od 30.dož 60.let minulého století se uskutečňovala na základě kartelových dohod, pak to byla rovnováha zájmů OPEC a ostatních zemí, takže volné určování ceny ropy začalo až ve druhé polovině 80.let, kdy Saudská Arábie porušila všechny svoje závazky v rámci OPEC a zdvojnásobila těžbu, aby spolu s USA uštědřila ránu Rusku. To se sice podařilo, ale regulace trhu se rozsypala. Klíčovou roli tedy hrají spekulanti. Ale jestliže ještě v roce 1998 v době tehdejší krize 88% kupců futures na ropu byli ti, kteří zajišťovali reálné, fyzické dodávky ropy, tedy těch, kdo se nechtěli věnovat spekulaci, ale chtěli se jen zajistit proti nejrůznějším technologickým zádrhelům a poruchám v dodávkách, – spadl na všehovšudy 40%, tedy více než dvakrát. Hlavními hráči se stali spekulanti, z nichž po 1/3  jsou formální spekulanti, orientující se na formální kritérie, dále spekulanti institucionální, kteří nakupují ropu jako součást různých indexů a kteři se zaměřují jen na zdražení ropy a zbytek jsou volní spekulanti, kteří hrají střídavě na růst a pokles ceny. A od té doby jejich podíl stále roste.

A ve světě hraje spekulativní kapitál velmi důležitou roli. Roste nestabilita, která se zvyšuje v důsledku uvědomělých snah, aby bylo co nejvíc spekulativních kapitálů, které by se bály všeho a skupovaly by americké cenné papíry a pomáhaly sanovat americký státní dluh. Bez toho Amerika nepřežije a bez ní nepřežije současná ekonomika. Je ale zřejmé, že americké cenné papíry se záporným výnosem nejsou nejlepší investicí, tak ti, kteří si mohou dovolit zariskovat, utíkají především k ropě.

Loňský pád cen ropy ze 115 na 47 USD za barel by vyvolán tím, že USA zastavili tzv. kvantitativní uvolňování – tedy volný tisk ničím nekrytých dolarů, jejich ekonomika sílila v důsledku břidličné revoluce a oni do ní přestali takové peníze vlévat. Přestali lít měsíčně desítky mld. dolarů do ekonomiky, ale peníze jsou věcí, která má snahu se vždy někam přelít. Tyto peníze se tedy přesměrovaly na spekulativní trhy a logicky i na trhy ropou. A když spekulativní působení na ropu sláblo, tak zlevnila více než dvakrát – jen proto, že se změnila makroekonomická politika USA.

Pak se vzpamatovala, a z docela podstatného důvodu. Jde o to, že americký ropný průmysl, ne břidličný, ale celé ropné odvětví je rentabilní (s přihlédnutím ke všem nákladům) při ceně 60 USD za barel. Takže, aby bylo ziskové, musí mít, bez ohledu na technologický pokrok a všechny úspěchy, cenu 65 dolarů. Všechno, co je níže, funguje se ztrátou. Jistě, USA jsou bohatou zemí, její ropné společnosti jsou bohaté a mohou se přeúvěrovat a pomocí různých finančních operací nevykazovat ztrátu. Nicméně ji tak, či onak mají.

Jistě, snížení cen ropy bylo nezbytné v zájmu vnitroodvětvových cílů, konsolidace břidličné ropy a plynu. Vždyť do té doby je mohl těžit prakticky kdokoli, kdo měl peníze a skupina lidí, kteří se složili, řekněme po 2 mil.USD mohli v klidu čerpat břidličnou ropu se slušným ziskem. Byl to vysoce konkurenční trh a proto, aby ho mohly monopoly shrábnout pod sebe, bylo výrazné snížení ceny nutné. Takže probíhá vymítání malých středních firem z trhu.

Navíc se v Americe rozjíždí volební kampaň a ropné společnosti tradičně podporují republikány a domnívám se, že vládnoucí demokraté s potěšením podkopávají jejich finanční bázi. To ale nejde donekonečna. Proto ceny zamířily vzhůru a dosáhly 67 USD za barel. A dál došlo k následující epizodě: USA a Irán, za naší výrazné pomoci, se dohodly o zrušení sankcí a iránská ropa začala proudit na trh a v důsledku toho cena poklesla až na 42 dolarů. Protože ale Američané jsou zainteresováni na relativně vysokých cenách, začala se cena znovu zvedat.

Nicméně, neměli bychom zapomínat, že po všech zmíněných faktorech začíná působit i faktor nahodilosti. Bývají to technologické havárie, chyby ve výpočtech, náhlé zištné navýšení zásob, – teď zafungovaly dvě  věci. Nynější růst cen ropy byl na jedné straně vyvolán tím, že v USA se najednou začaly snižovat zásoby,  a všichni, kteří pochopili, že se budou snižovat, protože se tam omezuje vlastní těžba, zjistili, že to co se prognózovalo, k tomu i dochází – a to je vždycky nečekaná novina, která velmi silně útočí na nervy. Tím druhým je začátek ruské operace v Sýrii proti islámským teroristům.

I tady jsou dva faktory: – někdo se bojí, někdo propadl panice, někdo vyčkává, že Rusko rozšíří zónu útoků i na Irák. Což nelze vyloučit, pokud nám k tomu Irák dá mandát, ale v každém případě i kdyby souhlas nedal, tak samo očekávání, že naše rakety mohou přiletět k teroristům v Iráku, podstatně působí na růst světové ceny ropy. A to ze dvou důvodů. Prvním je, že ekonomickým základem IS není trh s otroky, ale tzv. krvavá ropa. IS pašuje svoji ropu přes Turecko i přes Kurdy, a druhým kanálem je, s prominutím, Izrael. Tato ropa přichází na světový trh a prodává se za dumpingové ceny. Když světová cena byla 67 USD, ropa IS stála mezi 20-40 USD za barel, a dnes se prodává kolem 15 USD. To samozřejmě negativně působí na světovou cenu, protože to je levné zboží, které lze prodat fakticky za jakoukoli cenu. Dost podstatná část té ropy, která je považována za americkou břidlicovou, je ve skutečnosti onou krvavou ropou islámských teroristů.

To je také drobný detail k pochopení toho, proč USA tak vzrušeně dýchají při podívané, kterou jim v Sýrii poskytujeme. Na druhé straně bojovat s teroristy a zabíjet je, samozřejmě nezbytné, ale málo efektivní. Ale daleko jednodušší je zbavit je prostředků k existenci, a poté válka skončí sama.

Pro zničení IS nestačí jen zabíjet maniaky, proto je nutné podpálit ropná pole, odkud těží svoji ropu a tím zpod nich vyrazit ekonomickou základnu. Dokonce, i když Rusko záměrně ropná pole bombardovat nebude, nedá se vyloučit, že jedna raketa zabloudí – a to se stává nejen na vojenských cvičeních a dokonce i v USA.  Zapálit naleziště je jednoduché – ale uhasit je, to vyžaduje odborníky a speciální techniku. Taková možnost v zásadě existuje, a chápání této možnosti vede tomu, že se ceny ropy ve světě zvedají. To neznamená, že zítra bude ropa stát 115 dolarů. To znamená, že se během roku bude pohybovat k úrovni 60-65 USD za barel.

Ne náhodou jsem začal tím, že prognózovat ceny ropy je velmi složité – na dveřích mé kanceláře visí tabulka: „Projekty perpetuum mobile druhé generace a prognózováním cen ropy se nezabýváme!“. Nicméně existují věci, které je třeba přinejmenším chápat: -světové trhy ropou, jako nemnohé trhy na světě, hledí vzhůru…ceny ropy budou pomalu klesat. Doufám, že náš boj s terorizmem bude mít pozitivní vliv i na tyto trhy. Že nejen pomůžeme zachránit miliony lidí, pomůžeme zachovat stát Sýrie, ale i relativně normální světový pořádek. Vždyť USA díky drahé ropě za poslední dva roky zvýšily těžbu ropy o 30% a stali se jedním z největších producentů ropy na světě. Nebylo by správné, kdyby tuto svoji těžbu ztratily. Protože výroba se má rozvíjet – dokonce i v USA.

Michail Deljagin _ 151008

Zdroj: www.deljagin.ru

hroch-hlava

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

47 reakcí na Jak s ropou…?

 1. kchodl napsal:

  Díky za překlad panu Hrochovi, je to výborný článek.

  Dlouhodobě se potvrzuje, že většina věcí, kolem kterých se točí média, je postavená na hlavu nebo jsou to pouhé mýty, ale hluboce zažité. Takže například ono Reaganovské snížení cen ropy, mající za výsledek finanční kolaps sovětské říše, je pitomost: v SSSR dělal vývoz ropy 3% HDP. Ale propaganda tenhle směr razila, takže je to „pravda“, navzdory skutečnosti a statistikám.

  To je podobné, jako právě zveřejněná zpráva o sestřelu MH17: není lepšího důkazu, že MH17 nebylo sestřeleno BUKem, než tento schizoidní pamflet. 4 úlomky z bojové části BUKu, navíc bez objasnění původu – „kde se vzaly tu se vzaly“. Ani nebyly analyzovány, co do složení, a porovnány s materiálovými analýzami z jiného BUKu. Tak jak to poznali, že je to z BUKu ? Zřejmě z kávové sedliny, podle vyjádření komise to prý nebylo potřeba. Proč jich není několik stovek nebo alespoň desítek ? Svatá prostoto. Ignorování všeho „nevhodného“, co vyvrací BUKovou pohádku. Vydává se to za zprávu ICAO – stačí to porovnat s jinými ICAO zprávami o nehodách, aby měl i laik jasno. Tedy pokud si nevyberete zprávu o TWA800, tam to bylo podobné, ale neomalené drzosti zprávy o MH17 nedosáhli. Psali to zřejmě PR „experti“, ale žádný vědec, technik nebo letec. Termínu „forenzní věda“ to dává zcela nový a neotřelý obsah. Chybí už jen tvrzení, že voda obvykle teče do kopce. A jako na potvoru USA družice zrovna zázračně osleply. A co průstřely, stopy na plášti letadla, několik navzájem kolmých směrů letu „fragmentů z BUKu“ ? Co téměř nezasažený plech stropu kabiny, který by to měl odnést nejvíce – byl nalezen, ale na sestavených troskách jaksi chybí. Takových věcí je „tisíc“. Přesto se bere „MH17 sestřelený BUKem“ jako hotová a nezpochybnitelná věc – kdo tvrdí něco jiného, je zřejmě blázen nebo placený Putinův agent. To všechno po 15-ti měsících „vyšetřování“.

  Cena ropy je manipulována. Cena zlata je manipulována. Trh je manipulován natolik, že vlastně žádným trhem není. Máme tržní hospodářství, které je zcela závislé na přerozdělování všeho druhu, vypatlanostech typu „zelená energie“ a AGW, na všemožných parodiích na racionální plánování. Vládní „ekonomové“ s vážnou tváří tvrdí, že negramotní islámští migranti nám „zachrání důchody“.

  Tomu všemu se už nejde ani smát.
  Děljagin by si měl na kancl pověsit spíš papír „Ničím racionálním se už nezabýváme, protože pro tento svět je to zbytečné házení perel sviním. Kartářka sedí vedle, astrolog přes ulici“.

  To se mi líbí

  • st.hroch napsal:

   Na Deljaginově blogu je dnes pekný shrnutí kauzy Boeing. Čekám na Pantátův názor na potřebu překladu, pokud se hodí, dnes ho přeložím…

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Byl jsem pryč, takže až teď. Ano.

    To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Už se těším.
    Protože…jak nadhodil Kchodl, co dokázali Holanďané vypotit, to je k nevíře.
    A to zdaleka nevíme všechno….
    Z mrtvého kapitána „někdo“ vyjmul střepiny, aby zamaskoval…aby prostě něco zamaskoval.
    Střepiny mají tvar motýla, což je typické pro BUK…ještě že jich měl chudák v těle dalších 350.
    To už mohli Rusové to tělo rovnou někde zahrabat a tvrdit, že letadlo spadlo samo, protože pilot si skočil před letem na hajzl a tam ho zamkla uklízečka, placená Porošenkem, bylo by to stejné.
    Čím se straší, tím méně se divím…
    Ale ten stav, kdy nevím, jestli se mám válet smíchy, nebo plakat, ten mi nějak zůstává…

    To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Ještě jsem to nečetl, asi počkám na ten Váš překlad. Ohledně té holandské zprávy, je to natolik plné totálních nesmyslů, že pouhý seznam by překročil rozsah příspěvku na blogu.
    Přečetl jsem to, včetně všech dodatků – a je to zcela absurdní dílko.

    Stále platí všechny argumenty, které jsem k tomu psal před rokem a něco – nic z toho nebylo uspokojivě vysvětleno – spíš zatemněno a rozmělněno, případně zcela ignorováno.

    Ruská „analýza“ z Almaz-Antej v žádném případě netvrdí, že MH17 byl sestřelen BUKem – všude je tam slůvko „pokud“. Připadá mi, že je to velmi účelové, zaměřené jako anti-propaganda proti západní verzi BUKové pohádky – jakoby počítali s tím, že vyvracet BUKovou propagandu je předem zbytečné, tak alespoň zpochybňují místo startu a trajektorii letu rakety. Snaží se argumentovat – velmi pofidérně – že „pokud BUK“, letěl by zprava od Ukrošů, ačkoliv bouchnul zleva a lehce nad. Zbraňoví experti, které znám, si ťukají na čelo, protože přibližovací zapalovač při navedení na nemanévrující cíl dá signál k výbuchu při určitém přiblížení, ne až po minutí cíle – taková funkce tam samozřejmě také je, ale není primární.

    Ostatně, stačí se podívat na ta A-A videa z pokusného výbuchu u kabiny z IL-86 a porovnat to s tím, jak vypadají trosky MH17. A to ještě podotýkám, že holandská komise poněkud mlží se vzdáleností výbuchu od letadla – 1 metr je šílenost, to by kabina byla totálně na sračky, 35 kg hexogenu udělá svoje.

    Nepochybuji, že to není konec celé kauzy, jen konce začátku. Je to brutálně manipulované od první minuty. „Vyšetřování“ je parodie, odporující zdravému rozumu a jakékoliv pravdě a spravedlnosti. A také většině předpisů ICAO.

    To se mi líbí

  • oh napsal:

   Nevím, co se vám furt nelíbí na zprávě o nehodě letu TWA800. To byl náhodou velice povedený kousek, protože tam určení příčiny exploze alespoň dává smysl. Je velmi malá pravděpodobnost, že by výpary z paliva spolu se vzduchem v nádrži vytvořily právě tu správnou koncentraci na výbušnou směs, ale teoreticky se to tak stát mohlo.. Ale neviditelná a neslyšitelná protiletadlová raketa odpálená z „nevímeodkud“ a čistě náhodou všechny primární přehledové radary kolem, ať civilní nebo vojenské, jsou mimo provoz.. už je mi to jasné; byl to meteorit.

   Německý eko-energetický zázrak v kostce:
   http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/nahrada-za-jadro-nemecke-uhelne-elektrarny-jsou-nejspinavejsi-v-eu-1178820
   Emise loni v Německu vzrostly o 1,6 procenta, uvedlo spolkové ministerstvo životního prostředí.
   http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/nahrada-za-jadro-nemecko-spusti-nejvice-uhelnych-elektraren-za-20-let-961673

   To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Nejsem zdaleka sám, komu se zpráva o TWA800 vůbec nelíbí. Letecké palivo Jet A1, které se používá, je kerosen, tedy letecký petrolej. Ten nebouchá, pokud nemá vyšší teplotu, nedá se ani zapálit. Klidně si můžete v nádrži svítit sirkami. Pravděpodobně to vysvětlení havárie TWA800 zní jen laikům, piloti a lidi od letadel si mohli hlavy ukroutit, když to Amíci publikovali.

    A to hlavní – sesbírané trosky, sestavené v hangáru, zcela jednoznačně ukazovaly zásah tyčovou hlavící PVO rakety SM.2. Má to bojovou část typu „continuous rod“, tedy propojené tyčové segmenty z těžkého kovu – slitin s wolframem nebo ochuzeným uranem, které při výbuchu vytvoří expandující kruh, který cíl „překrojí“ vejpůl. Což se přesně stalo tomu letu TWA800.

    To se mi líbí

    • oh napsal:

     On v kapalném stavu nebouchne ani obyčejný benzín. Výbušná je pouze směs výparů se vzduchem a ještě jen za správného poměru vzduchu a výparů. Když správný poměr nemáte, buď se nestane nic, nebo to „jen“ hoří. Takže, pokud nutně potřebujete důvod a nemůže/nesmí/ jím být protiletadlová střela ani bomba na palubě, je zpráva o TWA800 slušně odvedená práce.
     Tu holandskou zprávu zatím jen zběžně prolistoval, ale připadá mi to spíš jako pokus, jak mnoha slovy neříct nic důležitého.

     To se mi líbí

  • peter. napsal:

   To se mi líbí

 2. Rosťa napsal:

  Jako technik jsem ekonomikou nepolíben a jsem z toho všeho volajako zmetený. Když začala singrovka čachrovat s kačkou, tak jeden ekonom ( např. prezident ) tvrdil, že je to prasárna a druhý ( např. Dlouhý ) kontruje, že ten první tomu nerozumí, přičemž oba mají VŠE. Z výše uvedeného článku mám dojem, že ekonomika je okultní věda přímo závislá na tom, kolik zbytkového cukru se v dané kávové sedlině nachází a podle toho také výsledná prognóza vypadá. Asi sem už přestanu chodit. Včera měla Helča Langšádlovic narozky a nikdo z vás ji nepopřál. To jste to dopracovali.

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Já bych jí klidně popřál, ale nevěděl jsem, že měla narozeniny a také nevím, kdo to je….

   To se mi líbí

   • Rosťa napsal:

    To je ta fešanda z topky. Taková tmavovlasá Lucka Borhyová. Pro pěkné ženy já mám slabost. V topce jsou si vědomi, že pěkné zboží prodává a tak tam je samý manekýn. Třeba Vlasta Parkán. Toho taky neznáte?

    To se mi líbí

    • vittta napsal:

     Toho znám.
     Ten hezky zpívá, a dokonce tak hezky, že určitě vyhrál kdysi festival politické písně v Sokolově.
     Není to ta pindule, co chtěla zničit Moskvu jaderným požárem?
     Jinak v té TOPce mají také takovou vznešenější češtinu, nejen krásné lidi.
     Huhly,huhly, huhly, co myslíte?

     To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     Nejlepší z té partičky je takový ten dědula. Nemá ani maturitu, ale „hovno“ říká strašně inteligentně a noblesně. 🙂

     To se mi líbí

    • Minorita napsal:

     🙂 Joooo, Helča, to je materiál … Ano, skoro Lucka bruneta 🙂 … Navíc jeden model vedle druhého 🙂 – > oni jsou nejen krásní, ale taky také tak chytří 🙂 …

     To se mi líbí

     • Ahele napsal:

      Myslíte asi tak nějak jako toto rčení?
      „Matfyzák je chytrý a krásný. Matfyzačka je také chytrý.“

      To se mi líbí

    • Rosťa napsal:

     Mám takový dojem, že si z těch ušlechtilých zás tupců děláte srandu. A oni by i duši z nás vypustili. Pardon, patří tam …. za nás vypustili. Člověk si to po sobě nepřečte a ……

     To se mi líbí

  • st.hroch napsal:

   Především – ekonomika není věda – studoval jsem ji…:-)

   To se mi líbí

  • Antimon napsal:

   „…..ekonomika je okultní věda přímo závislá na tom, kolik zbytkového cukru se v dané kávové sedlině nachází …. “ super definice. Vidím to úplně stejně. Možná právě proto, že jsem také technik 🙂

   To se mi líbí

 3. Petrpavel napsal:

  Doba vře, je dáváno do protikladu náboženství křesťanské a muslimské, vyslovují se obavy o ztrátu jakýchsi západních křesťanských hodnot, které, ano, jsou známy v knižní podobě, ale můžu-li mluvit za sebe, neznám jejich naplnění v běžném životě křesťana a křesťanské církve. Stejně tak v pojetí kdejakého státu který se honosí křesťanskou tradicí. Snad jen protestanti na severu splňovali teorii s praxí.
  O muslimech raději pomlčím.
  Není na tom východ se svými náboženstvími přece jenom lépe? Není to pozůstatek něčeho lepšího než jsou „západní hodnoty“? :

  http://mixka.rajce.idnes.cz/Konfucius/

  Není trochu i tohle výsledek toho, že „…školství japonské postavilo se na základy vychovatelství zemí západních …“ (psáno l.p. 1913!) ? :

  http://www.easyinvest.cz/10-nejzadluzenejsich-statu-ve-svete/

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Já nevím, ale za křesťanskou tradici považuji třeba vánoce, úctu k ženě a podobné každodenní zvyklosti, které muslim nesnáší. A tady je ten základní boj tradicí. I v tom, že náboženství nezasahuje do života křesťana více, než je ochoten mu sám dovolit, zákony jsou sice nedokonalé, ale nenáboženské etc.

   To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    Chápu co chcete říci, ale : dnešní konzumní vánoce, dnešní úcta k ženě (nemá původ v křesťanství) jako výdobytek křesťanství?
    Žádné náboženství nezasáhne přímo do života člověka pokud mu to sám nedovolí. Jenom nepřímo prostřednictvím státní politiky , a tam se muslimové snaží stejně usilovně jako křesťané. Že by do mého života nezasáhly zákony, např. o církevních „restitucích“? Že by se Duka nemotal kde jen je to možné se svou křtitelnicí? Nedá se říct.
    Ale já nemám v úmyslu porovnávat křesťany a muslimy, jednoduše se mi ty konfuciánské zásady jeví přijatelnějšími pro budoucí běh světa než jakékoli jiné.

    To se mi líbí

   • Hudec napsal:

    Vánoce jsou svátek pohanský. Odjakživa.

    To se mi líbí

 4. blbíš napsal:

  …já sedět za tím odpalovacím knoflíkem Buku, tak bych s těmi mými podobně postiženými kolegy v tom velínu Buku mířil hodně vedle! Jen uvažte, civilní letadlo s tolika nevinnými, to mi prostě rozum nebere…a lampasák, ten by na mě mohl křičet jak by chtěl = vedle je vedle a on by s tím stejně prdlajs nenadělal … a asi by mně také došlo, že po úspěšném výstřelu nás stejně někde někdo v koutě oddělá!
  …jako věrný divák seriálu „Letecké katastrofy“ jsem Holanďany velice zklamán, ale oni asi nemohli forenzně pracovat, když jejich papaláši s Ukrajinci podepsali smlouvu o „zveřejňování“ … vím, neomlouvá je to, museli na to mít žaludek! Ale souhlasím s Kchodlem, že to bude pokračovat a Porošenkova klika za to jednou ponese osobní odpovědnost, aspoň doufám
  .

  To se mi líbí

  • Ahele napsal:

   Mám za to, že se jedná o událost ražení JFK Dallas a 911 NY. A že tedy s pravděpodoboností hraničící s jistotou se nikdy nedozvíme, jak to bylo a co vyšetřovatelé opravdu zjistili. My starší určitě ne a obávám se, že ani ti mladí, vždyť od atentátu na JFK už uplynulo přes 50 let a informace jsou tajeny dál, i když je spousta indicíí, že tak jak to bylo vyšetřovateli podáno, to ve skutečnosti být nemohlo.

   To se mi líbí

   • Slim napsal:

    Třeba jo. Onehdy jsem někde četl, že dallaské dokumenty by měly snad být uvolněny ve 2017. Nemůžu se akorát dopočítat proč zrovna tehdy, Že by se vyšetřování uzavřelo v r. 1967.
    Jo, a dnešní článek je docela pěkný, obsahem i stylem

    To se mi líbí

   • Hudec napsal:

    Mladým už to je úplně jedno.

    To se mi líbí

    • blbíš napsal:

     v tom je ten smysl pozvolného uvolňování utajovaných informací

     To se mi líbí

    • Rosťa napsal:

     Já mladý nejsem a je mi také jedno, kdo JFK zastřelil i když byl fešák a ta jeho taky. Onassis si smlsnul. Nicméně JFK nechtěl být pozadu za jinými USA prezidenty a chtěl napadnout Čínu. Naštěstí mu to poradci rozmluvili.

     To se mi líbí

  • palosino123 napsal:

   Ani náhodou, odpovědnost se vypaří/la. Máme štěstí, nejsme v podobně krizových situacích. Jinak doufejte dál…Nic si z toho nedělejte, nejsem o nic horší…Jinak Kchodlova argumentace je spíše o nostalgii po dávných cestách CCCP a sofistikovaných obsesích vojenskou technikou…

   To se mi líbí

   • blbíš napsal:

    ….opět zde?
    Ale jak Vás čtu, tak zjišťuji, že ti „… Češi Vám to zase znechucují…“, žejo? Možná kdyby Kchodl MH17 pojal ve verších, možná byste si mohl všimnout jeho jisté technické argumentace (netvrdím, že správné), ale argumentovat CCCP = to je slabota, básníku, fakt slabota!!!

    To se mi líbí

    • palosino123 napsal:

     Konspirační teorie mají jednu velkou výhodu i nevýhodu, nedají se potvrdit, ani vyvrátit. Argumenty jsou zbytečné jako nošení dříví do lesa. Mně vadí, že v duchu „není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu“, vzejde odkudsi taková malá nevinná pomluvička a už se vrtí psem. Jinak se tomu taky říká manipulace. Těm sestřeleným, vlastně, sestřelení bývají v leteckých soubojích, tedy zavražděným je jedno, jestli letadlo sundal nějaký Buk nebo Mig, navedený Ukroš nebo zlitý Opolčenec. O ně už vlastně nejde. Příbuzné odškodní, identifikace zřejmě nebyla zapotřebí, skuteční vykonavatelé byli uklizeni do Moskvy, popř, Kyjeva, ale nejpravděpodobněji někde pod zem, mezi břízky a zbývá spousta barevných popisů záludností světa politiky, vědy a techniky. Pravda se nehodí ani jedněm.
     Tihle „vrtiči“ dobře vědí, že jsme jenom lidé, kteří potřebují věřit, věřit i mýtům, navzdory racionálnu i převažujícím důkazům, rozhodovat se, a zredukovat záplavu informací na černou a bílou. Číst tvrzení, že si Američané sami odpálili Dvojčata, letadla byly hologramy alá Coperfield, pasažéři virtuální bytosti, svědčí spíše o chorých mozcích autorů. Kchodlovy technikálie a erudice ve všem možném aspoň zaujmou. A že by rád viděl, jak se vina přiklání na stranu Kyjeva, aniž bych cokoli podsouval? Ale dyť být v nějaké kamándě je taktéž hluboce lidsky přirozené. Dětská hra.
     Nakonec bude třeba Ukrajinu propagandou z obou stran v povědomí veřejnosti globálně dehumanizovat (podlidi, kteří si neumí vládnout v nefunkčním státě), stáhnout se, odstřihnout od západní Evropy (furt lepší utečenec odtamtud než muslim-ti se dokonale dehumanizují sami), Rusko jim nepomůže, vytvořit nárazníkovou zónu a umýt si ruce. My to mysleli dobře, jak jinak…koho by zajímal nějaký ukrajinská lid…ať si tam ve jménu národa dělají, co chtějí.

     To se mi líbí

   • Rosťa napsal:

    Já si dnes dávám Modrý portugal. Co vy?

    To se mi líbí

 5. Bavor V. napsal:

  Tak je to tady. Za 2 hodiny a 9 minut je tu Deljagin a vyšetřování MH17.

  To se mi líbí

  • peter. napsal:

   Nepochybujem o tom,že Rusi dokážu,že to lietadlo nezostrelili ani oni,ani „opolčenci“.Predložia nespochybniteľné dôkazy no to je tak všetko,čo môžu urobiť,pokiaľ sa neobrátia na medzinárodný súd,resp.tribunál pre vojnové zločiny.Druhá strana všetky dôkazy zmetie zo stola a neustále ako verklík bude opakovať,že na vine sú povstalci ktorým pomáhalo Rusko.Čo sa s tým dá robiť?Dúfať,že medzinárodné organizácie budú chcieť ukázať na pravého vinníka je naivné,podobne ako je naivné,že USA niekedy priznajú vinu za pád WTC.

   To se mi líbí

   • Rosťa napsal:

    Peter, i na tom Západě jsou lidé myslící. Možná je jich méně, než u nás, ale ten červík pochybnosti hlodá i u nich. V Evropě lidé nejsou tak natvrdlí jako naši současní bratři za oceánem.

    To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.