Situace s běženci se bude jen zhoršovat


Ruský TV kanál Pravda.ru předevčírem besedoval na aktuální téma imigrantů – nejen v Evropě s historikem a sociologem Andrejem Fursovem. Přeložil jsem pro vás podstatnou část besedy…

Pr: Kde vidíte příčiny vln migrantů do Evropy, a je vše tak jednoduché, jak píší mnozí experti?

F: Ano a ne. Především je jasné, že běženců bude více než Evropany proklamovaných 500 tisíc, protože ti berou v úvahu jen ty, které jsou schopni spočítat. Pokud jde o Jordánsko a další země Blízkého Východu, které už k přílivu migrantů přivykly, jsou tu 2 momenty: – za prvé jde o běžence stejných etnických skupin, které nejsou cizí v rasově-etnickém ani kulturně náboženském smyslu. Pro Evropany jsou to lidé naprosto cizí. A v řadě evropských měst už vidíme, že tam i bez toho je hodně cizích obyvatel, z nichž 20-30% jsou původem z Asie a Afriky. Situace vypadá tak, že na jedné straně jsou sytí bohatí a staří bílí obyvatelé a vedle nich mladí, razantní a chudí představitelé odlišné kultury, náboženství – islámu. Tady se tedy zamotává uzel protikladů sociálních, náboženských a rasových – a to je sociální dynamit. Podíváte-li se např. na Marseilles, ta je rozdělena na dvě části, z nichž arabská část žije podle vlastních zákonů a francouzská policie tam zajíždí jen nerada… a takových enkláv je v Evropě čím dál víc. Nicméně existuje jistá křehká rovnováha, ve kterou teď ovšem přichází masa migrantů, která tuto rovnováhu nepochybně naruší.

Pr: Vy hovoříte o rovnováze. Já mám dojem, že Evropa vzdává své pozice a nejenže policie se vyhýbá, ale v některých místech Německa už neprodávají vepřové párky, zakazují krucifix, vánoční stromek na veřejnosti – aby neurazili jinověrce…

F: Rovnováha začíná být minulostí a je třeba dodat, že Evropané (EU) nedokázali ani do své Ústavy vtělit křesťanskou víru jako jednu ze základních hodnot. Mám za to, že jsme svědky jisté sociokulturní smrti Evropy, možná už i zádušní mše za ni, protože civilizace, která nedokáže zachovat svoji rasovou, kulturní a sociální identitu – to má spočítané. A svět se během dvou generací (50 let) dočká úplně jiné Evropy, naprosto nepodobné té, která tu byla 100 let předtím…

Pr: A je to dobře, nebo špatně? Srovnáváme-li s Velkým stěhováním národů ve 4. až 7.století, kdy do Evropy přišly naprosto nové kmeny, Evropa se změnila a nic moc strašného se nestalo.

F: Víte, nic strašného se nestalo pro ty, kteří žili 400 let poté, ale pro ty, kteří žili na začátku to strašné bylo, protože se zhroutila celá civilizace, nastoupila doba temna, civilizace byla vržena do minulosti, a např. v oblasti výrobně-technické dosáhla Evropa úrovně pozdní Antiky teprve ve 12.století. Teď je situace jiná, protože žijeme v industriální společnosti napěchované nejrůznějšími zbraněmi, a situace je mnohem nebezpečnější. Za vše je třeba platit. Na přelomu 16-17.století brala Evropa pod kontrolu národy Asie, Afriky a Jižní Ameriky, vykořisťovala je – a teď se jim ten bumerang vrací. A to v podstatě je trest za kolonializmus a další radosti 19.století. Americký spisovatel,) Ch. Johnson*) napsal trilogii románů Blowback(odveta), Utrpení Impéria a Nemesis. Především první z nich (vyšla v r. 2000) vyvolala mimořádnou pozornost po 11.9.11 – autor zde napsal, že Západu a především Americe, se dostane ve 21.století odvety za vše, co prováděl ve 20.století. Takže to, co se dnes děje v Evropě, je tím, co Johnson nazval Blowback – návratem bumerangu.

Pr: Nazval jste to odvetou za 20.století, ale co říkáte názorům, že jde o barevné revoluce, reakci již na kroky v 21. Století – Afghánistán, Irák, Libye.

F: To o čem mluvíte, je reakce už na konkrétní nedávné události, kdy Francie, Itálie, V.Británie zničily Kaddáfího, podpořily převraty v Tunisu, atd. Počátkem 90.let známý francouzský autor J.C.Rufin napsal zajímavou knížku „Impérium a noví barbaři“, kde napsal, že Evropa se musí modlit za severoafrické státy (Alžír, Tunis) – nárazníková pásma, která zadržují onen proud migrantů, a že musí všemožně podporovat jejich stabilitu. O Libyi nepsal, protože tam byla velmi pevná Kaddáfího vláda… Inu, Libyi rozbombardovali, Tunis byl první zemí „Arabského jara“, v Alžíru není situace také vůbec jednoduchá. Domnívám se, že tento proud běženců bude nepochybně dále sílit. Když se Američané rozhodli vytvořit „Velký Blízký Východ“ jako zónu nestability – „řízeného chaosu“, nepochybně velmi dobře věděli, že bude následovat pohyb migrantů a kašlali na to, protože k nim oni nepoběží – táhnou do Evropy, která je ekonomickým konkurentem USA…

Pr: Nebude tato situace přece jen vystřízlivěním pro Evropu, copak nechápe záměry Američanů?

F: A kdo by měl vystřízlivět? Především – Evropě vládne absolutně proamerická, jakási severoatlantická elita loutek typu Merkelové, Hollanda a jediné, co mohou Evropané proti nim postavit, je příchod k moci jiných sil pravicového typu (viz. Marin Le pen) a příliv migrantů nepochybně povede k posílení pravicových nacionalistických sil, což bude dále vyhrocovat situaci v Evropě – a to bude opět pro USA výhodné, protože v případě turbulencí v Evropě se kapitál přesune do USA.

Pr. Tak jak jezdím do Evropy, setkávám se s tím, že lidé, když vidí proamerické loutky v čele politiky i masmédií, nevěří v možnost korektních voleb…

F: Tak tomu skutečně je, ale jde o to, že jakmile se situace začne měnit a veřejné mínění se bude přiklánět na stranu pravé části politického spektra, nepochybně se lidé, kteří řídí svět, pokusí ochočit tyto nové strany a vsadit si na ně. Vezměte si historii třeba Německa, kde ve 20.letech Západ podporoval sociál-demokraty a ty kdo vedli Výmarskou republiku, aby po změně situace vsadil na Hitlera, pomohl mu k moci a nasměroval ho na SSSR…  a takových příkladů je řada. Jasné je jedno: – ta Evropa, kterou jsme znali v 70., 80. i v 90. letech není – vlastně už je po smrti.

Pr: Bude Evropa něco podnikat s tím přílivem migrantů?

F: Určitě bude. Především se bude snažit vytlačit migranty do bývalých pobaltských zemí SSSR, do Slovenska, Polska, České republiky, Bulharska, Rumunska. Na druhé straně – migranti tam nechtějí – oni chtějí do Německa. Ovšem postaví-li Němci tvrdou hráz, pak migrantům nezbude, než jít do východní Evropy a už dnes jsou vlády Estonie, Litvy a Lotyšska vystaveny silnému tlaku se strany EU. Dojde tak k paradoxní situaci, kdy ironií osudu oni, kteří příslušníky tamní ruské menšiny nazývali „něgr“(něgraždanin) – tedy méněcenný obyvatel, teď dostanou negry skutečné…

Pr: Dnes to vypadá tak, že některé země pomáhají běžencům v cestě k sousedům – nepovede to k rozkolu uvnitř EU? Ve světle toho vypadá obraz EU jako „země bez hranic“ dost strašně…

F: Ano, z jedné strany je strašná. Ale vzpomeňme si na Obamovu řeč v Londýně roku 2012, kdy řekl, že 21.století uvidíme vznik mnoha nových národnů – a mluvil o Evropě. A bude k tomu docházet cestou mísení – a tato vlna k tomu může výrazně dopomoci. Už velké stěhování národů přineslo vznik národů nových. Jakákoli sociální krize vyvolává vznik nových sociálních, etnických a náboženských skupin, které se následně staly novými národy. Nezapomínejme na to, že křesťanství v podobě, v jaké existuje v Evropě (katolicizmus, protestantizmus), se reálně ubránit islámu nedokáží. Takže, pokud se Evropané snaží vytvořit nějakou sociokulturní, nebo náboženskou opozici islámu v této sféře, může dojít k zajímavým mutacím a křesťanství samotné se může navrátit k nějakým neopohanským kultům (pokusy byly už ve 3.Říši). V každém případě Evropané, kteří budou chtít zůstat Evropany, budou muset hledat jiný štít a meč než křesťanství ve vztahu v islámu.

Pr: Zajímavé jsou dnes reakce některých lidí v Evropě, kteří jsou proti pracovním migrantům, ale tyto vítají. Mají je za jakési přechodné návštěvníky, kteří se později vrátí domů …

F: Imigranti se už nikam vracet nebudou a usadí se tam, kde je „čisto a světle“. Lepší je žít tam, kde je pohodlí, zejména když je nikdo nenutí pracovat a jsou štědře finančně podporováni. Krom toho se vlády tohoto barevného obyvatelstva bojí mnohem víc, než „svých“. Vzpomínám si, že v době před pár lety proběhly téměř současně protesty studentů v Paříži a arabských obyvatel jejího předměstí. Zatímco první – relativně pokojné demonstrace potlačili rychle a brutálně, na několikadenní řádění mladých Arabů spojené s pálením aut a rabováním zareagoval jeden z vysokých úředníků slovy – že studenti jsou davem individuí, každý sám za sebe, zatímco druzí jsou organizovanými skupinami, sociálně a nábožensky semknutými, se kterými je lépe si nezačínat… To opět hovoří o tom, že syté mozky nejsou těmi nejlepšími.

Pr: Kromě toho se hovoří o národech degenerujících a národech rostoucích – viz Gumiljev**)

F: Víte, já nejsem přívržencem Gumiljevovy koncepce, ale to, že Evropa už má za sebou vrchol svého rozvoje, je naprosto pochopitelné. Oni – naši evropští bratří – odjíždějí z trhu historie, neumí se bránit. Vzpomínám si na článek na internetu, kde se psalo, že na Slovensku lidé, které utlačují Albánci, se neobracejí na policii, která se bojí, ale na lidi, které nazývají ruskou mafií, a ta ty věci zařizuje… Takže společnost, která se nedokáže bránit a nedokáže uzemnit zdivočelého cizáka, taková společnost je odsouzena k zániku.

Pr: Většina z tamních obyvatel se narodila po válce, poté, co je osvobodili …

F: Toto je veledůležitý faktor. Mějme na paměti sociální zkušenost posledních 60-70 let, kdy se v Evropě pouze Srbsko a Rusko osvobodily samy. Ostatní si nejdřív lehli pod Němce – v přímém i přeneseném slova smyslu, a teprve pak přišli Rusové a na západě Angloameričané a ti je osvobodili. Takže vlastně ani nemají co slavit, protože oni nezvítězili.

Pr: Takže oni se vlastně ani neumí bránit.,

F: Vzpomínám si, že když jsem svého času poslouchal hudbu skupiny Rammstein a bavil se lidmi, měl jsem za to, že v generaci Němců vychované na této muzice vznikne jakési silné historické sperma – ale bohužel – nikoli.

Pr: Takže celé generace lidí sytých, přesycených, demoralizovaných, – nejspíš ani neví, co chtějí.

F:  Problém není ani tak v demoralizaci, jako spíš v tolerantnosti, kterou jim vštěpovali a vštěpují. – – a tolerance je medicínský termín označující neschopnost organizmu bránit se cizímu působení. Takže vypěstovali lidi tolerantní, ochotné položit hlavu pod sekeru…

Pr: Řekl jste, že se EU bude snažit co nejvíce imigrantů poslat na východ Evropy. Ti ale oznamují naprosto směšné cifry o imigrantech, které jsou ochotni přijmout – co se bude dít?

F: Jich se nikdo příliš vyptávat nebude. Občanka Merkelová bouchne do stolu, a oni vezmou, kolik bude třeba.

Pr: Co brání Evropě, aby zpřísnila zákony o migraci?

F: Ve společnosti vypěstovali změkčení vůle. Pokud zpřísní zákony, odpovědí budou vzpoury barevných ve městech – a koho proti nim postaví? Nějaké své evropské pluky bojovníků, které nemají a které se navíc bojí vytvořit, protože pokud by vytvořili takové oddíly třeba ve Francii, tak první, koho by tito smetli, by byla vláda typu Hollanda. A těchto lidí se evropské vlády bojí mnohem víc, než Arabů, od kterých se vykupují almužnami. Ovšem ti budou chtít stále víc …

Pr: Takže je všecko špatně…

F: Proč? Pro koho? To je přirozený historický proces. My se především musíme starat o silné Rusko a pevnou hranici. Pokud jde o stabilní Evropu… jistě, byla by dobrá – ale lidé tam se musí sami postarat o vlastní stabilitu. Neměli by podporovat Američany v ukrajinské krizi, … Oni sami boří svoji stabilitu. Hrozným úderem evropské stabilitě byla a  je ukrajinská krize, kde se angažovali Němci, Poláci – takže dostanu migranty. Byli to Evropané, kdo svrhli Kaddáfího, který Evropu objektivně chránil před přílivem migrantů – a tady to mají.

Pr: Domníváte se, že se Evropa vzpamatuje a zasadí se o ukončení války v Sýrii?

F: Jaká Evropa se má vzpamatovat? Německo – to je americký protektorát, britský establishment je součástí establishmentu anglo-amerického, Francie po napoleonských válkách už není velmocí, ale přívěškem anglosasů. Takže „probuzení“ je málo pravděpodobné. Američanům to vyhovuje – oni potřebují evropský trh.

Něco jiného je, že USA budou mít dost vlastních problémů s vlastními imigranty z Mexika a Latinské Ameriky. Tendence je taková, že vznikne velká Severní Amerika (USA, Kanada, Mexiko), kde budou bílí v menšině.

Takže 21.století nejspíš nebude jen stoletím krize systému kapitalizmu, krize Evropy, ale i krize bílé rasy. S evropskou civilizací se stala tragická věc: – oni se z civilizace práce a pracovní etiky, na čemž byl postavem protestantizmus a evropský hospodářský trhák 17-18.století, změnili v civilizaci odpočinku a spotřeby – a to je známka degenerace. Podívejte se, co se děje s trubci na konci sezóny: – včely jim ohryžou křídla a oni nemohou vzletět. S Evropany probíhá něco podobného – jim okusují jejich sociokulturní křídla …

*)  –  Chalmers Ashby Johnson  (1931-2010) – profesor University v San Diegu, ovšem také odborník CIA na  partyzánské války.
**) – Lev Nikolajevič Gumiljev (1912-1992) – sovětský historik, etnolog, spisovatel a publicista, syn básnířky Anny Achmatovové.

k tomu pozdrav z brlohu http://www.bueso.de/node/8211

hroch-hlava

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

85 reakcí na Situace s běženci se bude jen zhoršovat

 1. blbíš napsal:

  Všechno je relativní!
  1)
  Ještě VČERA zvací dopis Biľaka a spol. by klidně odsoudilo 99% našich obyvatel!
  2)
  Pod dojmem tohoto:
  http://www.blisty.cz/art/78876.html; a třeba tohoto http://vice.idnes.cz/novinari.aspx?idnov=2538 (víc Bavor nedovoluje); bych to DNES odhadoval už jen na 60%
  3)
  ZÍTRA už bude úplně stačit, když na těmi blbci znechuceného občana nastoupí Vandas, kterému bude úplně stačit, že nepropásne svou životní šanci a na kus transparentu napíše:
  NE EMIGRACI – ISLAM MIMO ZÁKON
  a bude vítěz předčasných voleb natotata a z vysoka Frau Markel a spol. z takto získaného postu může nasrat a ani nebude muset občanovi říkat co Klaus blahé paměti o tom utažení opasku, rádi to totiž znovu udělají a třeba o dvě dírky!!!
  4)
  když to po sobě čtu, říkám si: …“ a co ty bys udělal?………a co vy?

  To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   imigraci

   To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   nenapsal jsem to zřetelně, promiňte mi to, ale měl jsem na mysli:
   ….pod dojmem čtení toho zdrojového článku od Hrocha v porovnání s tím, co píší ti blbové v těch odkazech …

   To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Ten Palata píše že “ Krize s azylanty ukazuje, že Česká republika ani čtvrtstoletí po listopadu 1989 stále není západoevropskou zemí.“

   Jasně, Palato, a vyspělost země se pozná podle chování k homosexuálům a minoritám a kupodivu mezi tyhle debilní žvásty patří i chování k postiženým.
   No, k těm se opravdu chováme dost blbě, když se dneska i beznozí posílají do práce a bere se jim důchod, zatímco negři se tady budou válet jako prasata a to vše za pouhých 1,5 mld na příští rok.
   Jinak si všiměte, jak ten Palatka nenápadně zmiňuje Zemana a Sobotku, což je „pravicový“ pohled na uprchlickou problematiku.
   Levičáci zmiňují Karla a Vaška.( Rozumní lidé pojmenují všechny, ale pan prezident mezi devianty rozhodně nepatří)
   Jinak jsou ale devianti na obou straných stejní a operují stejnými bláboly.

   To se mi líbí

 2. blbíš napsal:

  . . . umíte si představit tu srandu při oficiálních rozhovorech o uprchlících, kdy EU socialistka Markel, která to před Vandasem rozjede, jako v pondělí před Němci:
  http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-ein-nationaler-kraftakt-13790248.html,
  že prožila kouzelný víkend s běženci a že už se u toho aktu dlouho tak národně silně nevzrušila
  …. a jestli by se Vandas taky z toho nechtěl udělat

  To se mi líbí

 3. cobolik pacholik napsal:

  pokial pobrezna straz skade priplava ta holota nezacne strielat ostrymy,pokial v pristavoch z kade tie lode vychadzaju na more nebudu bosovia od toho biznisu spolu so svojimi prizdisracmi nabity na koly za ziva,pokial neuvidi holota,jak sa ich spoluobcania,ci spoluverci topia a zufalo bojuju marne o svoj zivot,pokial sa nezacne svojim politikom hadzat granat do obyvacky,aby vedel,co su zaujmy jeho obcanov na ktore prisahal a nie jeho strany,budete za hovna v svojom dome,nalakuju vas iny chumaji a nabalia sa a vovedie do inaksej pakarny,cele 25 rokov to tam tak je,prisahaju a maju vas za hovno,stale sa tu o com kolvek pise riesi sa to tu slovne a nic,pokial sa vasej vlade ritka nezrastie bude po vas a co treba robit?zacat hadzat s kamenom,obycajny suter,mozno sa zozenie aj granat,ze som vysinuty?ze chore nedemokraticke,nezlucitelne s nejakym pravom ci cimkolvek co oni maju v tych skurvenych nazvoch,samy vidite jak oni robia a prisahali vam vernost,ze demokraticky vo vo volabach sa to zmeni,bo zvolite niekoho ineho,myslim,ze az tak obmedzeny nie ste,ale jak stale pisem nic sa nezmenio,bude sa tu pisat,presne jak za tej zasranej komuny,co sa toho nadristalo,skurvena komuna a teraz mnohym stisne pri srdci,ked sa pozru na stare casy,mne nie bo ja uz inde zvyknuty,ale cely cas ma zerie,ze som granat nehodil,ked dom rozbili,nic sa nemzni,ani deko pokial sa z rite nezdvihnete,skade viem,zo toho svojho zasrnaheo pestreho zivota.

  To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   Inde zvyknuty = tak nám asi nebudeš nic platnej, asi sedíš na riti dost daleko, soudě z Tvých velmi pozdních, časově posunutým, příspěvků, asi hóóódně daleko za tím zahnutým obzorem! Nejdřív jsem myslel , že se skrýváš v hlubokých výchoďárských hvozdech!

   To se mi líbí

   • Eva napsal:

    Je v USA, bude tam pro nás místo? Prý to tam taky růžové není, co se týče Afroameričanů.

    To se mi líbí

   • cobolik pacholik napsal:

    hele blbis trochen pana popravim,sam som tam bol docista hovno platny a za hovno hlavne v roku 1993 tesne pred tym,kym som sa na vsetko vysral a kopol do vrtule bo moji spoluobcania,vtedy neboli ani deko platny a teraz to docista smetie,bo som kukal jak puk a sliny mi z pyska prskali,ked som im vysvetloval jak mozu dopustit taky ojeb storocia a rozdelit moj dom,pri tej kuponovej som cul a nie som financne gramotny,len mam taky obycajny gazdovsko buransky kuk,ze taku zbojnicku basnicku to vsetci janosici,alibabovia,nikola sohaji so vsetkymi zbojnikmi a narodnymi hrdinami akejkolvek nacie nevymysleli,jak santa klaus pruzinsky a ten chuj,co mu ziarovka rypak rpozbila,boze,ze ho nezabila,to s tymy dvoma vecami sme si vylepili bilag obidve tie zasrane nacie pepici a cobolici,ked toto preslo,bez jedineho kamena,vedeli,ze prejde vsetko,som statny prislusnik dvoch nacii co zmenili,ale nie vo mne toto zabite vo mne na smrt,o ktorych mam barz slabu mienku co sa tyka ostatne 3 desatrocia a preukrutne ma to serie,ked som kukal na tu holotu z reichu jak sa ona spojila a mi rozdelili,jugose sa vrazdili a preco bo slovanska nacia to rozdeli aj hovno,bo sa da nalakovat v tom zasranom reichu bolo jasne,ze spojenie bude tu west volke holotu stalo tazke miliardy a nijaky chuj nepindal jak u nas,ze to sa na cobolov doplaca,bo glupi ,ze na pepikov makame,nikto nepovedal,ze to je normalka a v kope to nasa moc,coho nasi dedovia nad vybuch napalmu jasne,ze sa dalo a barz dobre,pokial nezacal demokratiky skurveny stranik,lepsi od toho od zvezdy robit svoj biznis,nepis mi,ze ja hovno platny,nemas sajnu co v tej sibnutej drotarskej palici koluje,co mi bolo od utleho hovniara vstiepane a formovalo moj kuk,po rokoch v riti,kde zijem,len sa mi potvrdilo,nevies s jakou zakernou kurvou dristas,ked ide o jeho dom,bojis sa o svoju holotu,co pokracovatelia tvojej mafie,budu museli trafit a mocno trafit,aj trafia,ze sa z toho poseru,ale preco,bo ty ja a vsetci,co tu piseme sme nedali rady zosaliet holotu,aspon ja a nakoniec vislo,ze som platny len sam pre seba,ze som zradca,ci svrab,mam v tej drotarskej riti,co si kto o mne pomysli ja dostal do tela tolko,kym som v tej riti zacal jakz takz zit,ze by stado bizonov zabilo,moj brat ked tu bol a videl jak ja robim s jakym nasadenim a kopa holoty takej jak ja to koukal jak alenka z risi divu,nepis,ze ja neplatny,bo ja sam na sebe vyskusal a zaplatil nasadenim,ze som malem puknul,ze tu machrujem,ci perim sa jak emu pstros?ja len viem,co mozem a pokial som dal rady vyskocit,ja vacsinu,co dristam rovnam so svojimi poznatkami zo svojho zasrneho zivota a kuku na ten bozi svet,ja obycajny vychodniarksy buran,ale kurva.
    PS.jasne,ze pisem z riti,cas rozdiel 6 hodin vychodneho pobrezia,daleko za obzorom,ale dusa moja bije cely cas pre to co zo mna tam bolo vyformovane a tu zakalene,na co pisem seriem.

    To se mi líbí

    • kočka šklíba napsal:

     My to ale víme a víme že jste čobolíku pořád s námi i když jste v USA, Blbíš Vás asi nezná. Ale pozná :). Pište co nejvíc :), ráda Vás čtu.

     To se mi líbí

    • kočka šklíba napsal:

     A nejen já určitě :).

     To se mi líbí

 4. okolojdoucí napsal:

  Děkuji za překlad, Bavore. Ono to je s těmi uprchlíky mnohem horší, než se zdá. Je to plán. Já toho nyní tak hodně zmiňovaného Pjakina občas sleduji, ale mnohem důležitější mi přijde to, co již mnoho let píše a říká právě Fursov. Přece jen, je to historik, žil i v USA a hlavně pracuje s prameny a hojně je cituje. Ty prameny jsou z velké části západní a je to síla. Mnoho let dozadu lze vystopovat tendence, jejichž odrazem, či praktickou realizací jsou právě různé EUROMEDy a „uprchlické krize“. Přidávám s omluvou odkaz na článek E. Kurase z roku 2010 (!), kde shrnuje, co se v té době teprve „chystalo“. http://euro.e15.cz/jak-zabit-civilizaci-821461

  To se mi líbí

 5. Cech napsal:

  To že Andrej Fursov pouze zopakoval některé části následného :
  http://aeronet.cz/news/analyza-ridici-procesy-globalniho-prediktora-a-jeho-uloha-v-soucasne-uprchlicke-krizi/
  Zde prosím to neznamená, že popis i když více méně Pjakinovský, se nezakládá na doposud reálných skutečnostech.
  Pouze ta definice GLOBÁLNÍ PREDIKTOR = ?
  ( Zde prosím se mi nedaří personifikovat tento pojem).
  Protože kdo je to; Bůh,Aláh,Jehova,Budha = > Zde opravdu každého zajímá konkrétno a to, kteří oligarchové jsou oním globálním prediktorem, když Rothschildy a Rockefellery řadíme do národní elity.
  Potom tyto pověsti je možné začít posuzovat reálně pouze za předpokladu, pokud bude Pjakin schopen jasně a jednoznačně personalizovat globálního prediktora :
  http://aeronet.cz/news/dve-kridla-globalniho-prediktora-aneb-kdo-nam-vladne-a-jak-ho-pozname/
  Tož takto mi to připadá, jako cílené zavádění mlhy, zakrývající postupný rozpad Ruska, tak aby nevyšlo na povrch, že je naprosto bezpečně a neomylně řízen z USA.

  To se mi líbí

 6. kchodl napsal:

  Díky Hrochovi za výborný překlad.

  Fursov bohužel dělá to samé, co západní „historici“, jen z ruské strany. Je to více propagandista a manipulátor, než historik. Asi se stýkal v USA s mnoha těmito lumpy, přečetl mnoho prolhaných knih a jejich metody mu přešly do krve. Navíc Evropu vůbec nezná – je to úplně stejné, jako když nějaký Brit nebo Amík píše o Rusku – jen v opačném gardu.

  Například ta teze o tom, že se Evropani „nechali osvobodit“. Nemělo snad Československo vlastní armády na Východě i na Západě ? Procentuální počet padlých byl větší než měla Británie, USA a mnoho dalších zemí anti-hitlerovské koalice. Poláci dtto. Teze o neschopnosti obrany Evropy zase připomíná podobné bláboly, které vedli Japonci ohledně „změkčilých“ Američanů před útokem na Perlovou zátoku – a pak se divili.

  Nicméně když z jeho článku odfiltrujete výše zmíněné, zůstává podstata sdělení – a v tom se myslím hluboce mýlí. Není o „konci bílého muže“, jak prezentuje.

  Stejné příznaky – včetně nízké porodnosti, odstavení funkčních lidí od řízení, vznik od reality oproštěné „elity“ a obslužných vrstev byly a jsou i v Japonsku a dalších zemích, včetně například Brežněvovského Sojůzu. Je to zkrátka indikace hluboké změny systému, která přichází, zcela fundamentální – změny výrobního způsobu, řekl by politický ekonom. Změna paradigmatu.

  Sociolog Hampl o tom píše ve včerejších Literárkách krátkou glosu – že opět vznikla vládnoucí „šlechta a její dvůr“, kteří s reálnou ekonomikou nemají nic společného. Když dáte najevo, že něčemu skutečně rozumíte – je jedno čemu, z oblasti reálného života – od počítačů po biochemii nebo ekonomiku nebo národohospodářství nebo vojenství nebo … – jste z řízení okamžitě odstaven do pozice poníženého sluhy. Jakási analogie řemeslníka nebo chovatele prasat v končícím, upadajícím středověku.

  Ani si nemyslím, že za vším je nějaký plán – určitě ne dlouhodobý – je to jen synergie různých proudů, v zásadě nahodilých. Kapitál neumí přemýšlet ani dlouhodobě plánovat, je to bestie bez mozku. Dělá stále ty samé chyby – věci, které mu přinesou zisk v krátkodobé perspektivě, není to žádný šachista. Je to poloslepý řidič, vidí jen na 30 metrů, takže pokud jede rychleji, v každé zatáčce havaruje.

  Takže například, abych zmínil něco z Fursovova rejstříku argumentů, investoval do bolševiků, aby získal Rusko s jeho zdroji – to se fatálně nepovedlo. Pak investoval do Hitlera, aby se konečně povedla ta věc s vykradením celé Evropy a následně s Ruskem, opět velká chyba. No a teď si hraje s islámem, tlačí na multi-kulti a další nesmysly. To také dopadne zcela opačně.

  Celý problém spočívá v setrvačnosti řízení moderní civilizace. Než si masy uvědomí, že je něco špatně. Než na ně přestane působit propaganda, která se svou prolhaností ukáže směšnou. Než proběhnou volby – obvykle je rychlejší převrat „elit“, které se pokusí uchovat si privilegia a tak naskočí na vlnu změn, ale téměř vždy selžou a jsou nahrazeny, většinou krvavě.

  Fursov by se mohl podívat třeba na rozklad sovětského systému, ze kterého obviňuje Západ. Zahnívalo to pod povrchem přes 20 let, než to vyvřelo ven, pak to šlo ráz na ráz. Symptomy to mělo skoro stejné. Faktem je, že celý Západ je dnes ve stádiu hlubokého Brežněvismu, abych použil k Fursovovi odpovídající terminologii.

  To se mi líbí

  • Alena napsal:

   pane Kchodl, před časem jsem uvažovala jako vy. Zlom nastal, když se objevily důkazy o tom, že 11.9.2001 byl zinscenován a budovy se zřítily zcela plánovitě. Ty důkazy jsou zveřejněny na internetu a jsou natolik závažné a zdrcující, že nikdo nemůže argumentovat konspiračními teoriemi či volat po vědeckém postupu.
   Když si domyslíte dosah všeho, je najednou zřejmé, že “ někdo“ to naplánoval sakra dopředu, a musel překonávat mnoho překážek ke zdárnému konci. Jak se změnila politika v Americe po tomto datu, všichni víme.
   Ne, nemohu ignorovat názory, že nás ovládá tajemná řídící struktura. Neříkám, že všemu slepě věřím, ale zároveň tuto skutečnost nemohu ignorovat.
   Zdá se , že pochod uprchlíků byl taktéž plánován hodně dlouho dopředu. Vládnoucí EU struktury po personální stránce jsou připraveny dobře. Pan Junker se překonával, potlesk z řad EU poslanců připomínal skandování a potlesk na sjezdu KSČ v bývalém režimu. Vše jde podle plánu.

   To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    Aleno, napsala jste to za mě, samozřejmé lépe, díky a palec nahoru 🙂

    To se mi líbí

   • Rosťa napsal:

    Je nemyslitelné, aby taková kvanta lidí disponovala financemi, které jsou potřeba k převozu do Evropy. Zajímavý článek od Kotrby.
    http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Stepan-Kotrba-Masova-migrace-K-moci-se-muze-prihlasit-armada-ktera-ukonci-slunickarske-blouzneni-Je-mozne-ze-vlna-migrantu-je-presunem-bojovniku-na-nase-uzemi-Co-kdyz-398220

    To se mi líbí

   • kočka šklíba napsal:

    Také mně připadá, že imigrantská tsunami byla připravována hodně dopředu. Tohle není možné přičíst jen tomu, že se najednou zvednou statisíce lidí a jdou do Evropy. A jejich chování, ačkoliv se nás naše vaše televize snaží oblbovat jak to jde, přece jen nemůže zastřít úplně, že se chovají spíše jako dobyvatelé než jako ubozí uprchlíci (jistě jsou výjimky). Tohle není žádná bezprostřední uprchlická vlna, tohle je naplánovaná a dobře připravená akce. Kým asi? Podle mého v tom hrají velkou roli právě Američané.

    To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Netvrdím přece, že není žádný plán – všichni mají plány. Ale že není obecný plán na zničení bílé civilizace. Všechny ty příznaky postihly jak sověty, amíky, tak dnes západní Evropu, stejně jako Japonsko. Tedy společensky a ekonomicky nejvyspělejší země světa.

    Ale jinak, samozřejmě že nynější uprchlická vlna je plán. Americký plán, především na zničení Assada, tím že mu seberou obyvatelstvo a tím i potenciální vojáky. Chtějí tím i zavalit EU, aby neměla roupy na odmítání TTIP. Jenže jak je vidět, všechno se totálně zvrtává. K Syřanům se přidali Iráčané a půlka Afriky. To pro změnu platí všichni sponzoři džihádu. Nakonec se to bezpochyby obrátí proti USA, protože tím ztratí svoje loutkové evropské vlády a vůbec jakýkoliv vliv na Evropu. Posílený Islámský stát nakonec zaútočí na Saudskou Arábii a okolní monarchie.

    To se mi líbí

   • Eva napsal:

    Balkánska cesta začala v lednu.
    Za půl roku své vlády dokázala Syriza napravit jen málo z nemocí, jimiž řecká společnost chronicky trpí. Zrušila alespoň záchytná střediska, v nichž řecký stát v rozporu s evropskou Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod věznil bez obvinění z trestného činu migrující běžence. http://blog.aktualne.cz/blogy/petr-uhl.php?itemid=25883

    To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Myslím, že pád „dvojčat“ nemusel být nutně součástí nějakého dlouhodobého plánu.
    Prostě chtěly USA získat podporu obyvatel k válečné kampani „někde“, případně k více válečným kampaním.
    To je horizont tak max.5 let, za tu dobu kouzlo spravedlivé války spolehlivě zmizí.
    Jak píše Kchol, kapitál dál nepřemýšlí.
    Omezení svobody, které v USA evidentně nastalo, může být jakýsi vedlejší produkt, protože kapitálu je vlastně k ničemu.
    Zeměpisně izolované USA nemají zapotřebí omezovat iluzorní nebo i skutečná práva svých občanů, ti se díky politické izolovanosti těžko zmůžou na nějakou revoltu, vlastně je ani nenapadne, propaganda je plně v rukou kapitálu.
    A oslabení Evropy jako dlouhodobý plán USA?
    No, možné to je, ale co by z toho konkrétně USA měly?
    Oslabit už tak slabou Evropu, která pomalu, ale jistě degeneruje sama.
    Zbytečnost.
    To už bych víc věřil tomu, že začala regulerní invaze islámu do Evropy, s cílem jí dobýt a ovládnout, nejprve politicky, a pak i vojensky, klidně bez jediného výstřelu.
    Jenže tady je problém.
    To by se totiž USA už nelíbilo.
    Protože islamizace Evropy s jejími průmyslovými a vědeckými zdroji by z ní udělala skutečnou velmoc, sice bez nás, nebo s námi jako otroky (námi-Evropany)- ale velmoc.
    Bílá Evropa velmocí nikdy nebude….dílem i proto, že se musí starat o určitý, omezený počet barevných nepřizpůsobivých, teploušů a ultrafeministek..ti spolehlivě zničí jakoukoliv teoretickou jednotu.
    Ovšem…v omezené míře, vysávat a rozhádat, to ano, přehnat to, to už ne, to nemůže být politický záměr.
    Zkuste se dívat na celé ty události víc ze široka.
    Je to spíše hromada nedotažených zhovadilostí, než nějaký cílený plán.
    Rozvrat Iráku, Afgánistánu, Lybie, pak najednou podpora ukrajinských fašistů, strašení Ruskem, pak najednou nic, rozvrat Syrie, neúčelná arabská jara, lákání migrantů, komiská hlasování v EP, kdy poslanci vesměs vůbec netuší, o co kráčí….
    Na každé té akci se vydělal nějaký peníz, ale ve výsledku to udělalo víc politické škody než užitku, leda to zase zařídilo okamžité a krátkodobé zisky….
    Já osobně nějaký tutový názor, co je vlastně pravda, nemám.

    To se mi líbí

    • Petrpavel napsal:

     Cílený plán nepříliš schopných, o to víc agresivních, domýšlivých a samolibých amerických politiků a byznysmenů dokáže produkovat jen hromadu nedotažených zhovadilostí. Přesto vítězí, hrubou silou, ale vítězí.
     Evropa nemá ani cílený plán, ani schopnější politiky, ani tu hrubou sílu.
     Islamisté se s Američany o ni jako o společnou kořist podělí …

     To se mi líbí

     • vittta napsal:

      Cha, ti a dělit se???
      Jeden za 18 a druhý bez dvou za 20.
      Krkouni a grázlové se nedělí, vítěz bere všechno!

      To se mi líbí

    • Ahele napsal:

     A oslabení Evropy jako dlouhodobý plán USA?
     No, možné to je, ale co by z toho konkrétně USA měly?
     Proč?
     Především je zacíleno na Rusko a poté na Čínu. Je potřeba zabránit sbližování EU (hlavně Německa) a Ruska. Protože EU+Rusko (+Čína) to by byl takový konkurent, že to by už neukočírovali. Navíc oni sami mají na EU zálusk viz. TTIP.
     Když se nepodařilo Rusko a EU vtáhnout do války přes Ukrajinu, přišel na řadu plán B. Oslabit EU (hlavně Německo) natolik, aby měla jiné starosti než se myslet na spolupráci s Ruakem a ta válka, ta nakonec může přijít stejně jako bonus. To už by se vidělo, podle toho co z toho vykvete. A celé je to proto, že je nutno zachránit dolar stůj co stůj coby světovou měnu, protože už tak se vezou a bez něj budou v háji..

     To se mi líbí

     • kočka šklíba napsal:

      No vždyt, sám jste to uvedl. A na to vše potřebují Evropu slabou, ne silnou přece. Stejně tak s dolarem, vždyt jinak by se mohlo začít obchodovat s eurem, myslíte že by to bylo nereálné? Já myslím, že ne, ovšem to by musela Evropa být silná, a to není. Navíc má v čele blbce nebo nějak prostě ovlivněné tak, aby se sebevražedně chovali.

      To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Ono to teoreticky může dopadnout i tak, že Evropu Amíci před negry ještě zachrání.
       Na to stačí jen 2 měsíce keců, jak je třeba zásadně dodržovat zákon, bez ohledu na barvu pleti a vyznání.
       To sice dnes tvrdí také, ale jde o kontext.
       Zatímco dnes je to myšleno tak, že dodržovat zákony musí bílí-zítra se to samé může vunucovat od černých.
       Kočko, je zásadní politická chyba, upnout se k jedné základní verzi vzniku současného stavu.
       Zde a mnohde jinde se mluví o USA jako hlavě lotroviny.
       Darebáci to jsou, ale za všechno také moci nemusí.
       Je to třeba brát v potaz jako teorii.

       To se mi líbí

     • vittta napsal:

      To jsou věci málo politicky reálné.
      Velmoci se nespojují.
      Mohou spolupracovat, ale nespojují se.
      Však ani EU není spojená.
      Mocnosti, které bývaly velmocemi spolupracují, ale nejsou spojené a i ta spolupráce je vedena vlastními zájmy.
      Jenže…islám může právě Evropu spojit, jazykově i silově.
      Islám potlačí národy a národnosti a primární se stane fundamentální náboženství.
      Pak se- vybaveni evropskými technologiemi, ani spojovat s nikým nemusí.
      Chápete, Ahele, oni získají ty nejmodernější jaderné zbraně- mimo jiné.
      Všiml jste si?
      Nás si nevšímají, jen okrajově, nechtějí ani do Rakouska.
      Chtějí do velmocí.
      Německa, Francie a Británie.
      A Švédska, brány na sever, za nerostným bohatstvím.
      Ne, USA se silná Evropa nemůže hodit.
      A islám jí udělá silnou, nechápu, proč se pořád tvrdí, že jí islám oslabí.
      V žádném případě, oslabí jí barevní běženci a extremní výmysly psychopatů-inkluze, juvenilní justice, gender zvrhlosti, sexuální deviace a jejich glorifikace.
      Jakmile ale jejich počet přesáhne kritickou hranici, stanou se z běženců nositelé síly a především zásadního jednotícícho prvku-islámu.

      To se mi líbí

      • kočka šklíba napsal:

       USA rozhodně potřebují Evropu slabou, ne samozřejmě zničenou zbraněmi, a co lepšího než „lidský materiál“ pro to použít? Začali Ruskem, S kým nejvíce spolupracovalo Rusko? S Německem. Vy nevíte jaké problémy to způsobilo a působí? V hospodářské oblasti?
       A pokračují dalším krokem, tzv. běženci, to prostě nemůže být jen náhoda. Tolik lidí? Tolik peněz, kdyby to byli opravdu jen chudáci utíkající před válečným šílenstvím? Vždyt na cestu by neměli ani mnozí Češi, tak jak to že jsou schopni zaplatit běženci? Bud neplatí, a nebo mají částky odněkud. Obojí je jasné.
       Je to, podle mého, jasný záměr, je to plánované, a kdo by jiný za tím byl?
       Navíc si znovu vezměte postoj EU , a také informování o imigrantech.nejdřív dá se říci jen z Itálie, pak z Calais, nyní ale z především z Madarska. Nebudte naivní.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Naivní?
       Já nejsem naivní, já ne.
       Koukala jste někdy na mapu Afriky?
       Eritrea je děsně blízlo….Saudské Arábii.
       Já si myslím, že to plánované být může, ale za ty nitky netahají USA ale Arabové.
       Staví mrakodrapy až do oblak a umělé ostrovy.
       Mají tolik peněz, že nevědí, co s nimi.
       A především, jsou jako mulimové povinni islám šířit.
       Tak ho….TŘEBA šíří.
       USA jim k tomu mohou dělat jen trapnou stafáž, protože ve své blbosti nemusí naprosto tušit, že ti pologramotní negři mohou dobýt svět, stejně jako jsem se já ještě loni smál při pohledu na mapu chalífátu IS.
       Jak by to mohli udělat?
       Bylo tam Německo, Francie…my ne, u nás to končilo.
       Nyní rozhodně vím, jak to lze udělat úplně v pohodě, ale nic víc nevím, jsou to jen doměnky.
       Já mám jen doměnky, já nemohu nikoho poučovat, já jenom píšu, co mě napadá.

       To se mi líbí

      • Ahele napsal:

       Ne, USA se silná Evropa nemůže hodit.
       A islám jí udělá silnou, nechápu, proč se pořád tvrdí, že jí islám oslabí.

       No a co píšu?
       přišel na řadu plán B. Oslabit EU (hlavně Německo) natolik, aby měla jiné starosti než se myslet na spolupráci s Ruskem. Zdůrazňuji spolupráci ne spojení, jak jste si to vyložil o příspěvek výš. A ta spolupráce byla úspěšně započata. Severní proud.
       Jižní proud (původně přes Bulharsko později přes Turecko) úspěšně zastaven.
       Sankce. Koho postihují? USA? Nikoli hlavně EU, především Německo. Naopak USA navyšují obchodní sporupráci s RF. Od počátku sankcí vzrostla údajně o čtvrtinu.
       Běženci to jen je taková pojistka navrch. S žádným konkrétním plánem. Stejně jako předcházející akce především USA (EU jako užitečný idiot) v Afg. , Iráku, Lybii, atd.
       Cíl? Způsobit chaos. Žádný konkrétní plán. Postupuje se systémem pokus omyl.
       Především je třeba za každou cenu oddálit pád dolaru a k tomu to spěje už několik desítek let zpět, teď to jenom nabralo vyšší obrátky, poněvadž čas se mu krátí..

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Jak může dolar padnout?
       Hodně se o tom mluví, jako že už už padne, ale jak by to bylo teoreticky možné?
       Celé hromady bankovek dolarů jsou rozesety na celém světě, dolary se dá platit všude.
       Jak může padnout?
       Oslabit už tak slabou Evropu přílivem (vnitřně) silných je hloupé, ale možné.
       Německo je nějakým způsobem vydíráno, aby bralo útočníky, nebo se zbláznilo.
       Jiná možnost není.
       Pokud se zbláznilo, pak je nevyzpytatelné, a nevyzpytatelný stát může spolupracovat s kým chce kdy chce zcela bez předchozích signálů.
       Blázni jsou neovladatelní.
       Pokud je vydírané, pak se dá vydírat i ohledně Ruska, nemusí se jim cpát migranti pod stejným vydíráním.
       Možná je naší největší slabinou, že všechno víme a pracujeme pak s tím, co víme.
       Já osobně sám sobě dávám otázky.
       Proč se děje tohle a proč tamto, co z toho kdo může mít a jaký to může mít dopad?
       Odpověď ve smyslu nějaké pravdy mi nikdo nedá, ostatně…myslím si, že jí neznají ani strůjci událostí minulých, přítomných a budoucích.
       Ale na základě názorů jiných lidí si utvářím pohled na svět.
       Já-na rozdíl od mnohých jiných, nevím, na koho ve skutečnosti dopadají sankce a nechápu, jak to někdo může VĚDĚT.
       Já nevím, jestli je Evropa skutečně slabá a USA těsně před zhroucením, a nechápu, jak to někdo může VĚDĚT.
       A plno jiných věcí nevím.
       Vy mi tady s Kočkou píšete, že se mýlím, a že to píšete a že já tomu nějak nevěřím, nebo to nechápu, nebo co.
       Já vím, co mi píšete, chápu to a rozumím tomu.
       Chápete a rozumíte tomu, co jsem napsal já?
       Já nejsem proti vám, já jenom dávám do placu jiný pohled, ale vy ho nechcete vidět.
       Protože PRAVDU už ZNÁTE!
       A já jen nechápu, jak jí můžete znát.

       To se mi líbí

      • Ahele napsal:

       „Celé hromady bankovek dolarů jsou rozesety na celém světě, dolary se dá platit všude.
       Jak může padnout?“

       Dolar (či petrodolar) jako SVĚTOVÁ (to možná bylo potřeba zdůraznit) měna může padnout. Jestli padne či nepadne to je oč tu běží. Proč by nemohl? Může být nahrazen Eurem nebo jinou měnou nebo zlatem. Jedním z důvodů odstranění Hussaina v Iráku bylo, že začal obchodovat za Eura. Totéž Kaddafí.
       Čína se poslení měsíce fofrem dolarů zbavuje a nakupuje ve velkém zlato. Totéž Rusko
       a nejspíš i další státy. Byla založena banka AIIB před nedávnem. Některé státy, především asijské, přešly poslední dobou ve vzájemném obchodu na vlastní měny.
       Proč asi? Zdrojů, kde se to bylo možné dočíst bylo a je spousta.

       „Já nejsem proti vám, já jenom dávám do placu jiný pohled, ale vy ho nechcete vidět.
       Protože PRAVDU už ZNÁTE!
       A já jen nechápu, jak jí můžete znát.“

       Totéž. Diskutujeme. Já si dávám do souvislosti informace, které mám k dispozici, stejně tak vy. Znát pravdu? Neznám. Tu nezná nikdo.

       To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Vitto, chápu zvažování, nepřiklánění se k jedné pravdě, pochybování. Ale vše musí jednou skončit, jsou okamžiky kdy člověk si musí říct ano nebo ne, jsem z toho a toho důvodu na té a té straně. Musí, i když chybu nelze vyloučit. Pokud k ní dojde, musí si umět ji přiznat a snažit se ji napravit. Neustálé pochybování (“ …říkám sice tak, ale možno i onak…“) vede sice k úspěšnému komentování, člověk se vlastně nikdy nemůže splést, ale ničeho nedosáhne – účinný je, myslím, postup : rozhodování, získávání informací, vyhodnocení, závěr a jasná volba.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Ahele, zlato nemůže nahradit dolar.
       Tolik zlata na světě není, dokonce ho není ani 1 jediná setina, možná tisícina nebo miliontina potřebného oběživa.
       Čína se dolarů zbavuje, ale dolar stoupá.
       To nemá ekonomickou logiku, byť se v makroekonomice nevyznám.
       Celkově se v ní ale nevyzná asi nikdo, protože ještě nikdo mi neodpověděl, na některé mé všetečné dotazy.
       Hlavně jak to s těmi penězi vlastně je, protože plno lidí je má za barevné papírky a čísla v počítači-ale zkuste si bez těch čísel nebo papírků dát pivko…
       A o tom to je, dolar garantuje supervelmoc, zřejmě v úpadku-ale pořád supervelmoc.
       Proto se v něj věří v mezinárodním obchodu, USA na to zase takový vliv asi nemají, protože papírových dolarů je obrovské množství, USA samotné to množství v jiných zemích prostě nemohou ovládat.
       Dolar nejspíš mohou položit pouze samotné USA.
       A jiné země nemohou těmi hromadami papírových dolarů vyvolat v USA inflaci (ty dolary jsou inflační, kdyby se dostaly do USA) protože USA je tam prostě nepustí.
       To je ta finta-vytisknout je a pustit do světa za suroviny a zboží mohou, zpět je nepustí a z toho může pramenit jejich bohatství.
       A obchodníci, než by riskovali v jiné měně, raději vsadí na jistotu, protože dolar jim zajišťuje potřebnou stabilitu v obchodech.
       A navíc, hegemon vždycky bude, obchod v Juanech nebo Eurech nic nezmění, i když vy to vysvětluje otázkou.
       Proč asi?
       No-to bych rád věděl, proč asi?
       Pro srandu králíkům, protože možná mezi sebou obchodují v jejich měnách (a nedivil bych se, protože pro směnárníky je to zlatý důl a směnárníci mohou být totožní s politiky) ale základní obchody v energiích a surobinách se provádějí stejně v dolarech.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Petřepavle, zdá se vám, že jsem se vymezil málo?
       Jsem jedním z mála, kdo mluví i o střílení, jako o nejzašší, ale možné variantě.
       Každý migrant v tomto smutném období je můj nepřítel.
       Protože VÍM, že sem nepřišli s přátelskými úmysly, alespoň určitě 75% z nich a nikdo není schopen to poznat.
       Je tedy třeba je sem pokud možno nepouštět.
       Ale ta příčina….tam jsem opatrný, na to mám příliš málo informací, abych nemusel pochybivat.

       To se mi líbí

      • Ahele napsal:

       „A o tom to je, dolar garantuje supervelmoc, zřejmě v úpadku-ale pořád supervelmoc.
       Proto se v něj věří v mezinárodním obchodu, USA na to zase takový vliv asi nemají, protože papírových dolarů je obrovské množství, USA samotné to množství v jiných zemích prostě nemohou ovládat.“

       No právě, že (petro)dolar garantuje supervelmoc, avšak pouze do té doby pokud ta supervelmoc supervelmocí je. A o to kráčí. Bez petro(dolaru) bude pravděpodobně po supervelmoci. Na množství dolarů ve světe má USA (tedy FED, což je soukromá banka nikoli státní a v tom je to kouzlo) vliv naprosto zásadní. Viz. kvantitativní uvolňování 1,2 či dokonce už 3? Neexistuje ve světě jiný stát, který si může tisknout vlastní měnu ničím nepodloženou kromě USA. Prostřednictvím (petro)dolaru ovládají světový obchod.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       A ještě k té Lybii a obchodu v Eurech.
       Mám doma arabský denár, je z ryzího zlata o váze 7,77 g-tedy čtvrt unce.
       I o nich se mluvilo.
       Dejme tomu, že by se začalo obchodovat v energiích a surovinách v Eurech…co by se reálně stalo?
       Bylo by to pro obchodníky výhodné-nebo nevýhodné?
       Obchodníci serou na politiku, kdo platí, tomu prodají a potřebují stabilní platidlo na svoje kšefty.
       Nepotřebují risk-zbytečný.
       Navíc, jak jsem psal, množství tiskutých dolarů je zřejmě inflačních, ale zpět do USA se nedostanou, to je dáno výhodnou zeměpisnou polohou USA a přísnými kontrolami.
       Jenže zpět do EU se dostane úplně všechno….neumí zastavit ani negry.
       Je to dvousečná zbraň, protože kdo by pak měl doma biliony papírových EUR, mohl by inflací EU totálně položit.
       Proto si myslím, že i pro EU je obchod v dolarech výhodný, ať už se v alternativních pohledech hlásá cokoliv.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Ááááále….
       Každý stát si může tisknout nekryté měny, kolik chce.
       Musí to ale hlídat, aby nedošlo k inflaci.
       Tedy pokud to právo má.
       Víte, jak prý probíhají prakticky i intervence?
       Tisknou se koruny a za ně se kupují Eura.
       To by znamenalo, že někdo bude mít velké množství naší měny.
       Tu teoreticky může vrhnout na náš trh a způsobit inflaci.
       Jenže to by je musel házet z letadla.
       Jinak… ve sklepech bank žádnou inflaci způsobit nemohou.
       To jsou právě ty dotazy….a nikdo neví, jak to přesně je.

       To se mi líbí

      • Ahele napsal:

       P.S.
       „Tisknout“ neznamená, že jsou v ooběhu biliony papírků. Dnes se to provádí stisknutím tlačítka na PC.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       To je jedno jak se to provádí, to je jen technický detail.Dříve se to dělalo zase tak, že se to vytěžilo ze země, jako tady v Kutné hoře, nebo se to dovezlo z kolonií, jako ve Španělsku.
       Tam mimochodem byla obrovská inflace v 16 století.
       Ve zlatě.
       Bylo ho prostě moc na tam „malý“ svět.
       Španělé ho neuváženě dávali „lidu“ tak, že válčili, takže se peníze dostali k žoldákům a vojenským zásobovačům všeho druhu.
       Jako kdyby dneska někdo přidal VŠEM lidem třeba 20% k platu.
       Co by se stalo?
       Měli by se lidé o 20% lépe?
       Ne.
       Podle mě by to hnulo ekonomikou, protože lidé by ty prachy utráceli, ale za 1/2 roku by se všechno o 20% zdražilo.
       Proto se také přidává jen někomu.
       Nebo….nebo se někomu ubere.
       Viz.EET.

       To se mi líbí

  • st.hroch napsal:

   Já bych toho Fursova zase tak nepodceňoval: viz.: „http://gloria.tv/media/VyzotcUwWQx“

   To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Historik, který říká takovéhle věci: „… se v Evropě pouze Srbsko a Rusko osvobodily samy. Ostatní si nejdřív lehli pod Němce – v přímém i přeneseném slova smyslu …“ u mě není historik, ale debil.

    Státy a národy nejsou děvky, aby si pod někoho lehaly.

    Navíc to není pravda ani obsahově – Srbsko se neosvobodilo samo, Rusko také ne.
    V prvním případě to byl hlavně důsledek stažení nacistů z Balkánu, ve druhém nešlo o Rusko, ale o Sovětský svaz, ve kterém sice Rusové byli početně ve většině, ale zdaleka ne sami.

    Jinak s jeho vývody víceméně souhlasím, jen nesnáším tu arogantní sprostou formu. V jeho případě z pozice velkoruské propagandy a mesianismu.

    To se mi líbí

    • Eva napsal:

     A kdo letos oslavoval 70 let ukončení 2.WW? My moc ne, jen Zeman letěl do Moskvy. Stačily ty kecy o obsazení Rudou armádou a nikoliv osvobození.

     To se mi líbí

    • Minorita napsal:

     No Kchodle, právě že jsou to děvky, ne že ne. V přeneseném slova smyslu určitě – Tisíckráte se můžeme přít o to, že jde o pol. reprezentaci, ale nejde zdaleka jen o ně. Něco na mentalitě asi bude .Nemám s tím problém, a jde vlastně o pojmenování, definici kolaborace – všichni vědí, o co jde.

     To se mi líbí

 7. čtenář napsal:

  ať se taky můžeme rozčílit nad něčím jiným než jsou ti uprchlíci.

  Výbor požaduje prověřit připojení všech lidí k datovým schránkám

  Praha – Sněmovní hospodářský výbor pověřil ministerstvo vnitra zapracováním studie, která má prověřit možnost připojení všech občanů do systému datových schránek. V současnosti jsou datové schránky povinné pro státní úřady a právnické osoby a nepovinné pro podnikající soukromé osoby. Cílem návrhu je sjednocení forem komunikace mezi státem a občany, uvedl jeho předkladatel, předseda hospodářského výboru Jan Pilný (ANO).

  http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/telekomunikace/zpravy/vybor-pozaduje-proverit-pripojeni-vsech-lidi-k-datovym-schrankam/1253747

  To se mi líbí

  • oh napsal:

   http://www.lupa.cz/clanky/datove-schranky-povinne-pro-vsechny-nahravka-ministerstvu-vnitra/
   Osobně soudím, že všichni pachatelé datových schránek by zasloužili… *)

   *) omlouvám se, ale na dostatečně spravedlivý trest jsem dosud nepřišel.

   To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Začal bych klasickým „nakopáním do prdele“.
    Také patřím mezi ty, kteří všechny tyhle pitomé a převratné novinky přímo „žerou“!
    Ale myslím si, že si lidé nějak poradí, jen si vemte, jak pozitivní ohlasy má i tady EET.
    Nikoho nebere, že správa EET je megakšeft pro grázly, proti kterým je nebohá kadeřnice, co dělá někomu vlasy bez účtenky jen…jen….ani nemám tak bezvýznamné pojmenování.
    A zvýšený výběr daní?
    Ha,ha,ha….že prý solidárnější….leda k těm výše uvedeným grázlům, nebo k negrům, kterým je nutno…tedy bude nutno- udělat náš svět hezký.

    To se mi líbí

    • čtenář napsal:

     ano,ale následně otočit o 180° a nepřestávat.

     i když,taky nevím,jestli by to byl odpovídající trest

     To se mi líbí

    • Alena napsal:

     pane vittto, pokud spravedlivý výběr daní bude platit pro všechny, proč ne EET? Pokud je to pouze bič na malé podnikatele, a na ty velké se pohlíží optikou- já pán, ty kmán, je to špatně

     To se mi líbí

     • čtenář napsal:

      výběr daní pro všechny nikdy neplatil a nikdy platit nebude,ať s EET anebo bez ní

      uvedení chytráci dluží FÚ 200milionů

      Jeden z předních ruských armádních odborníků Valerij Pavlovič Česnokov několik let vedl zajímavý soukromý byznys v Česku. Přebral ho od „Rathova“ manažera Filipa Bušiny. Výsledek? Veřejné zakázky za 5,8 miliardy a pak insolvence. Kauzu společně mapovaly servery HlídacíPes.org a biztweet.cz.

      V roce 2011 stavební firma CGM Czech ještě vykazovala miliardový obrat, nyní je v konkurzu. Přes 300 věřitelů se domáhá bezmála 700 miliónů korun. Z toho více než 200 miliónů finanční úřad Královéhradeckého kraje. Ještě vloni v létě, ačkoli byla již v insolvenčním řízení, získala firma CGM Czech například zakázku za 33 miliónů na opravy domu v centru Brna.

      http://hlidacipes.org/podnikani-ruskeho-armadniho-experta-v-cesku-miliardy-ze-zakazek-stamiliony-dluhu/

      To se mi líbí

     • vittta napsal:

      Čtenář má pravdu, Paní Aleno.
      Spravedlivý výběr je čistá teorie na úrovni pohádek, sebraných Boženou Němcovou.
      Jakákoliv, zdůrazňuji, JAKÁKOLIV akce, ať už zvýšení pokut v dopravě nebo kdekoliv jinde, došlápnutí si na placení daní, kontroly čehokoliv…to vše se bude týkat především nás, běžných občanů.
      Těch velkých a největších se to dotkne buď vůvec, nebo jen okrajově.

      To se mi líbí

    • čtenář napsal:

     vitto,
     perlička

     Legalizace prostituce je na spadnutí. Jak asi holky vyřeší EET?

     Legalizace prostituce nejspíš vždycky bude kontroverzním tématem. Na tom, jak se k němu jednotně stavět, se nově dohodli delegáti organizace na ochranu lidských práv Amnesty International. Byl to tvrdý boj, po kterém zvítězil postoj, který je pro úplnou dekriminalizaci prostituce. Nyní bude organizace přesvědčovat vlády celého světa, aby její hledisko přijaly. Je tedy možné očekávat, že téma, se kterým si naši politici již tradičně vůbec nevědí rady, bude opět více zaznívat v Evropské unii i v Česku. Jak by měla zmíněná dekriminalizace vypadat?

     http://www.zivnostenskelisty.cz/clanky/2745-legalizace-prostituce-je-na-spadnuti-jak-asi-holky-vyresi-eet
     —————————–
     Amnesty International prohlásila prostituci za lidské právo

     Naše světové hnutí takto připravuje cestu k politickým opatřením, která by hájila lidská práva sexuálních pracovníků“, uvedl Salil Shetty, indický generální tajemník Amnesty International.

     Lidská práva zažívají svůj historický den, objasnil generální tajemník organizace, který bude nadále ovlivňovat naši agendu v této kritické oblasti.

     http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22249

     To se mi líbí

     • vittta napsal:

      Politické prostitutky už legální jsou, tak se konečně dočkají i naše štětky.
      I když to bude určitý problém, protože si myslím, že hodně kurev nebude mít v ČR státní příslušnost, nebo čistý trestní rejstřík.
      To bude ještě legrace,to vám povím…….

      To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Jednou k tomu dojde, ale já se toho doufám nedožiju. Znám hodně lidí, pro které je jenom poslání mailu velký problém. A jsou mladší než já. Natož nějaká DS.

   To se mi líbí

 8. danaver napsal:

  Kdyby kapitál plánoval dlouhodobě, musel by počítat s lidmi. Takhle plánuje jen zisky. A ty jsou – no úžasné. Možná obsahově nejsou vždycky přesně to co zrovna teď právě chtěl, ale když jedete buldozerem, tak vás nějaký špatný výjezd ze zatáčky nerozháže.
  Fursov neříká že jsme nebojovali, ale má pravdu v tom, že Evropa nemá sílu, státní sílu, bránit se přímému ohrožení, a navíc ani nevěří že o ohrožení jde. Místo diskuze nad tímto tématem jen okřikuje nedůvěřivce.
  No, dalo by s říct že bojuje za nějaké ty evropské hodnoty, za lidská práva.
  Jeden z běženců v táboře volal do kamery – tady je takový bordel, nikdo tady neuklízí, kde jsou ta vychvalovaná lidská práva!
  Zdá se mi že oni vidí lidská práva jako práva bílého muže – otrokáře – užívat si, a nechávat se obsluhovat, a přijímají je za své.
  Něco bude jinak, ne že ne 🙂

  To se mi líbí

 9. Petrpavel napsal:

  Považuji se (právem) za politicko-ekonomického-historického-sociologického primitiva. Nečtu už – programově! – víc než jsou diskusní příspěvky tady a občas nějaký článek na netu, když mě zaujme titulek nebo jméno autora.
  Jak je tedy možné, že vývody, odvolávky, prognózy, závěry jistě sečtělého a informovaného autora článku přísně souzní s vývody, prognózami a závěry mými, laickými? Může to být tím, že existují principy, možno jim říkat morální, principielní, všelidské, které rozdělují lidi na ty a na ty, ne na dobré a špatné, ale na ty kteří se chtějí domluvit, sblížit se, spolupracovat, a na ty kteří se zásadně domluvit nechtějí, chtějí jen vítězit, pokořit, ovládnout?
  Ač vždy rád čtu kchodla, tady jsem na straně autora článku.

  To se mi líbí

 10. oh napsal:

  Jakmile je možno obviňovat Rusko, naše elitní sdělovadla jsou hned v pohotovosti.
  Bacha na ruský ponorky, jsou úplně všude!
  http://echo24.cz/a/wdbge/zahadna-ruska-ponorka-tentokrat-ji-honi-britove
  Vsadím se, že o poněkud opožděné vysvětlení incidentu tihle echo profíci přes propagandu zájem mít nebudou.
  http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/britske-ministerstvo-obrany-to-nebyli-rusove-ale-my/

  To se mi líbí

 11. Strejda Olin napsal:

  Zajímalo by mě, jaký názor na to mají lidé ve věku 18 – 45 let. Tedy ta nová, zdravá, silná a perspektivní generace. Máte o tom někdo nějaký šajn?

  To se mi líbí

  • Cech napsal:

   Podle H&T by si ten pobyt v islámské rodině přálo vyzkoušet 40 % mladých žen.

   Pouze 60% mladých žen se zamyslelo nad úlohou ženy podle islámu a z nich je kategoricky pouze polovina rezolutně proti, tj. pouhým 30% tedy bude činit problém plnit úkoly podle islámských pravidel.
   Tož pouze časem se uvidí kolik takových těch nepřizpůsobivých děvčat budou muset islámští specialisté převychovat.

   To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Oline, nevím jaký názor na to mají mladí lidé, dovedu posoudit jen své nejbližší rodinné okolí – a tam je jen věk 18-45, s cizími už jsem se dávno přestal o politice bavit.
   Tak tedy : ti naši mají stejný názor jako my dva, ale ve škole a v práci platí „mlčeti zlato“, „držet hubu a krok“ a v den voleb je volební místnost v protějším domě pro ně strašně daleko …

   To se mi líbí

   • Strejda Olin napsal:

    V mém okolí jsou lidé v tomto věku z našeho pohledu úplně zpitomělí, o věcech diskutují jen s použitím frází, co ve škole a v médiích slyšeli. V podstatě ale mají vše na háku a jen papouškují žvásty o demokracii, svobodě, totalitě ap. Řekl bych, že jsou to havloidi. Patří zatím mezi ty, kteří mají dobrou práci, vcelku se jim daří (s maximální péčí rodičů) a ještě „nenarazili“. Děsí mě, že takových je většina.

    To se mi líbí

  • cobolik pacholik napsal:

   hned mam odpoved pre olinecka,18 rocny az do 30 to kuknu do telefonu,co pisu spravny a ty starsi su z toho navetvy,vsetvi potom budu kukat jak puky,udela jse novy viteznej unor,ci iny rocny mesiac a na dalsie roky bude zabespecena dalsia oblbovacia pakaren,staci kuknbut do nasej historie,tu netreba mat sajnu a myslim,ze som neodbocil od reality bars,tak chytry borec,jak pan to by mal vediet,jasne,su vinimky,ale to su taky jak milgram zlata v sto tonach hlusiny.

   To se mi líbí

   • cobolik pacholik napsal:

    napisal som hned, a vobec som necital uz reakcia na clanek olinecka,ale v celku stejna trefa,mna by zaujimalo,kolko takej holoty jak my duma jak my a kolko by hodilo sutrem ,viem vsetko tu starsi,ci su reumatici a maju polovicku klbov v hajzlu,ja by som tie sutre rychlo podaval a ktory este slabsie vidia navadzal kricanim,ktory aj nachluchly tych aj ustavoval,myslim vyzerali by sme pre tych nalakovanych jak hospic na nacviku vzbury…

    To se mi líbí

 12. anonymouse napsal:

  Nová vlna migrantů toužících po životě v Evropě na útěku z Iráku:

  http://mobile.nytimes.com/2015/09/09/world/middleeast/iraq-migrants-refugees-europe.html

  Povzbuzeni nedávnými zprávami, které ukazují jak jejich krajané a známí utíkají před válkou v Sýrii do Evropy, mnozí Iráčané vidí novou příležitost jak se dostat ven.

  Tyto zprávy se lavinovitě šíří smartphone aplikacemi jako Viber a WhatsApp, jejichž prostřednictvím Iráčané sledují migranty kteří se dostali do Německa, kde je uvítala Angela Merkelová, čímž se stala pro mnoho Iráčanů hrdinou. Příběhy, které se Iráčané od svých příbuzných v Evropě doslechnou jsou často plné nadšení a možností.

  „V Evropě se k vám budou slušně chovat, dostanete dům, peníze, postarají se o vaše zdraví,“ řekl Ali Hattam Jassim, 37, jehož bratr nedávno přijel do Belgie.

  To se mi líbí

  • anonymouse napsal:

   Rozhořčovat se nad morálními prohřešky druhých je přece to vůbec nejjednodušší, čeho se lze dopustit. Dá se to zvládnout i bez stopy myšlenky a dokáže to i úplný budižkničemu. Mnozí si tím mohou i vydělávat na živobytí.

   🙂 🙂

   Disklajmer: já _nevím_, čím se Kohout konkrétně živí – ale nepřekvapilo by mě, kdyby značná část z jeho aktivit byla založena na podobných blábolech.

   Přitom, imigrační a azylovou politiku (a potažmo bezpečnost) nelze přece založit na podobných emocionálních výlevech (ani nad fotkami, ani nad ničím jiným). Ty mají za úkol pouze manipulovat míněním veřejnosti.

   A vypadá to, že Evropa nad bezpečnostní stránkou vůbec neuvažuje. Nelze v té souvislosti ani prohlásit, že by ji exekutiva snad nějak podcenila – zdá se spíš, že jim myšlenky na bezpečnost vůbec, ani náznakem, nepřišly na mysl. Totální nedostatek kompetence – snad s výjimkou honby za hlasy voličů.

   O vygumovanejch sluníčkářích už vůbec nemluvě, tam je škoda slov…

   To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Kohout je mimořádně odporný a svinský člověk.
   Na iluzorní bídě těch útočníků si dělá svojí sluníčkovou zrádcovskou karieru.

   To se mi líbí

  • vittta napsal:

   A nejvíc se těším, až si bude Kohout otvírat hubu na islám, protože si ve své blbosti myslí, že jsou útočníci hodnější jak my.
   A oni mu jeho pokryteckou hubu nabodnou na plotovou plaňku-i s hlavou!

   To se mi líbí

 13. kchodl napsal:

  Tak už „jsme si“ kvóty schválili v EP.

  To se mi líbí

  • anonymouse napsal:

   Čím větší vzorek, tím větší naděje, že se výsledek podaří „zprůměrovat“ lidskou blbostí.

   Na tomto principu funguje EU již mnoho let – tak proč by neměla zrovna teď.

   To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.