Snad z toho vyjdeme se ctí


poslal Slim

3.9.2015  Štěpán Kučera  Právo Příloha – Salon

Islamolog Luboš Kropáček o uprchlické krizi:

Multikulturalismus nechápu jako ideál, ale jako faktický stav dnešního světa,“ říká Luboš Kropáček (1939), přední tuzemský islamolog, arabista a afrikanista. Jeho zatím posledním titulem je knižní rozhovor Po cestách kamenitých (s M. T. Zikmundem a J. Paulasem, Vyšehrad 2013).

* V šedesátých letech jste s expedicí Lambaréné navštívil řadu afrických zemí, od Egypta po Gabon. Zastavil bych se u zemí „černé Afriky“. Jak to tam vypadalo tenkrát, v době rané nezávislosti a jistě i velkých očekávání?

Osmiměsíční cesta přes dvanáct afrických zemí se zdravotní pomocí do Lambaréné pro mne nebyla první přímou zkušeností s Afrikou. Patřil jsem k té evropské mladé generaci, která upřímně vítala do mezinárodního společenství rychle přibývající nezávislé africké země a přála jim úspěšný rozvoj. Pustil jsem se do studia afrických dějin, jazyků a kultur a jako aspirant filosofické fakulty jsem dostal možnost navštívit Ghanu a Mali. Prvotní nadšení z nezávislosti pomalu opadávalo, vyvstávaly krizové momenty, vojenské převraty deptaly naději na demokratický vývoj. Náladu rozvážně kritických odborných kruhů vyjádřila tehdy pregnantně kniha Reného Dumonta Černá Afrika špatně vykročila. Přes to přetrvával opatrný optimismus a na naší cestě do Lambaréné v roce 1968 jsem se s ním setkával i na africké půdě.

* Existuje i dnes v černé Africe nějaká vyhlídka na to, že bude líp?

Situace se vždy lišila podle jednotlivých zemí. Za dobrý příklad bývá uváděna pokojná a prosperující Botswana. V roce 1994 prožila Rwanda otřesné týdny genocidního vraždění, zatímco v tomtéž roce v Jižní Africe dokázali pokojně přejít od apartheidního režimu k všeobecné demokracii,,duhového národa“. Netvrdím, že ustavili ideální poměry, ale určitě ukázali, že i velmi složité rozpory lze s rozvahou řešit. Dnešní krizi, projevující se tisíci běženců, vyvolaly a rozjitřily v několika zemích v různých směsích přírodní i sociální příčiny: ničivé sucho, bída, tyranie a násilí, bezprostřední ohrožení životů. Afričané čelili v dějinách těžkým přírodním podmínkám početnými rodinami, dnes se jim však trvající populační růst stal zároveň hrozbou. V zápase s nepřízní přírodního i sociálního prostředí si vypěstovali silnou fyzickou i mentální odolnost a převážně optimistickou náturu. Dnes ale ti, kteří již skutečně doma nemohou dál, potřebují pomocnou ruku. Ovšem je také pravda, že některé uprchlíky inspirují spíše lákadla evropské kvality života, o kterých je informují moderní sítě.

* Co například Eritrea, kde vládne tvrdá diktatura a jejíž občané tvoří velkou část současné imigrační vlny? Patří Eritrejci mezi ty, kteří „nemohou dál“ a mají v Evropě dostávat azyl?

Eritrejci se vyprostili z područí Etiopie třicetiletou válkou. Když v době téměř všeobecných liberalizačních změn dosáhli referendem v roce 1993 nezávislosti, v zemi se ujal moci autoritářský režim, který ji zatáhl do nové krvavé války s Etiopií v letech 1998 až 2000. Napětí a potyčky trvají dál, Eritrea nemá dobré vztahy ani s Džibutskem, o rozloženém Somálsku není třeba mluvit. Autoritářský režim prezidenta Afwerkiho pod záminkou stálé válečné hrozby dosud nedovolil celostátní volby, netrpí nezávislá média a obyvatele od 18 do 50 let, muže a neprovdané ženy, nutí do takzvané národní služby, která kombinuje vojenský výcvik s tvrdými nucenými pracemi. Tím se sice buduje infrastruktura a zabezpečuje hospodářský růst, ale spolu s hrubým přezíráním lidských práv to Eritreji vyneslo přiléhavé přirovnání k Severní Koreji. Lidi přistižené při pokusu o emigraci režim krutě trestá. Jeho oficiální mluvčí představují problém s utečenci jako převážně lživé spiknutí etiopských a jiných nepřátel. Krutost vládní moci kritizují i církve. Křesťanství, jež vyznává polovina obyvatelstva, už má dnes i mučedníky. Obecné důvody poskytovat Eritrejcům azyl zde tedy určitě jsou.

* Jak s mírným odstupem hodnotíte vlnu tzv. arabského jara? Nebyly myšlenky šířené často internetem nakonec příliš rychlé – rychlejší, než na co byly společnosti v severní Africe a na Blízkém východě připravené?

Ano, narazili jsme na citlivé místo churavějícího organismu. V zemích, kde v roce 2011 došlo k revolučním změnám, pociťovaly velké části společností, zvláště mládež, potřebu odstranit místní, již dávno přesluhující nejvyšší činitele. Jejich nekonečně dlouhou nehybnost považovaly za hlavní příčinu všeobecné sklerózy, která nedovoluje postoupit k lepší kvalitě života – třeba podle západních vzorů, o nichž mladé informoval internet a další rychle se šířící média. A tak do hry vstoupily sociální sítě. Řečeno zjednodušeně: na Facebooku se navzájem neznámí spoluobčané dohodli na potřebě změny, na Twitteru si řekli: Zítra v poledne na Tahríru a přes YouTube pak do světa vyslali obrazy demonstrujících davů. Mysleli jsme si, že to znamená cestu k široké občanské participaci na obrodě doposud vertikálně řízených společností. Brzy se ale ukázalo, že sociální sítě mohou využít i jiné síly, pevněji semknuté a lépe organizované než náhodně svolaný dav. A bohužel sociální sítě mohou sloužit také k šíření nenávisti – jak to ostatně dnes můžeme sledovat i u nás.

* Jak odpovídáte na argument, že v předchozích desetiletích jsme nechávali Afričany napospas jejich problémům – sám jste zmínil například genocidu ve Rwandě –, protože jsme je zkrátka neměli na očích, kdežto dnes, kdy se kvůli koridoru, vzniklém v Libyi po faktickém rozpadu tamního státu, uprchlíci dostávají k evropským břehům, za ně najednou cítíme zodpovědnost?  Neboli – neotvíráme oči příliš pozdě?

Obávám se, že je to složitější. Že západní svět je eticky bezradný, názorově nejednotný. Rozdílné zájmy a postoje přivodily vlastně už faktickou nečinnost za zmíněného vraždění ve Rwandě. Problém přílivu uprchlíků z Afriky nebo Asie se objevuje v politické publicistice i v beletrii dobrého půl století, byl už také pojat jako příznak apokalypsy. Dnes na nás bezprostředně tlačí. Názory se opět rozcházejí, v našem českém prostředí sledujeme zřetelný rozkol. Mně osobně se naprosto příčí silácké hulákání politika, který zubožené běžence neváhá označovat za,,hordy nájezdníků“. Namístě je zdravý rozum a neselhávající srdce. Pozorně přemýšlím o varováních papeže Františka před kulturou lhostejnosti. A také o závazcích, které máme vůči Evropě a hodnotám, o nichž tak rádi hovoříme.

* Zabýváte se výzkumem muslimských menšin v Evropě – co jste zjistil o možnostech jejich soužití s majoritou? Selhal koncept multikulturalismu, jak se o tom dnes často mluví?

Multikulturalismus nechápu jako ideál, ale jako faktický stav dnešního světa. Globalizace nás staví před podobné úkoly, ať vycházíme z jakéhokoliv kulturního zázemí. V duchu postmoderny nám pluralita setkávajících se kultur dokonce může život příjemně zpestřovat i myšlenkově obohacovat. Očima druhých můžeme lépe poznávat sami sebe a prohlubovat to, co nás vlastní kulturní kořeny naučily chápat jako dobré a správné. Umět žít s druhými je vlastně nutné vždy a všude, ať jsou cizinci, nebo našimi spoluobčany. A co se týká muslimských menšin v Evropě: lze bilancovat zkušenosti dobré i zlé. Média by neměla zanedbávat tu první, možná čtenářsky a divácky méně atraktivní skupinu. Většina muslimů se pragmaticky integruje do evropské společnosti a přebírá i její dobré hodnoty. Ty jim rozhodně nebrání smýšlet s úctou o vlastní rodině a o víře svých otců.

* V muslimských zemích jste mimo jiné tlumočil při návštěvách prezidenta Havla, který vás požádal o „systematický výklad islámu“. Setkal jste se s podobným přístupem u jiných českých politiků?

Dnes již netlumočím, se současnými politiky nepřicházím do styku a znám je jen ze zpráv v médiích. Řekl bych, že dnešní vzrušené klima kolem imigrantů dosti zřetelně prověřuje, kdo je kdo. Přímo do učebnic politologie by jako ilustrace k tématu populismu patřily postoje a výroky těch, kteří v honbě za voličskými hlasy vyzývají k nenávisti. Ano, je to ta nejsnáze vzbuditelná emoce, tisíckrát lacinější než odpovědnost. A proto zároveň oceňuji ty politiky, kteří se snaží nalézt cesty jak pomoci, i když často přešlapují značně nerozhodně. Byl bych rád, kdybychom jako Češi, jako křesťané, jako moderní evropský národ vyšli z této krize se ctí a s čistým svědomím.

***

Řekl bych, že dnešní vzrušené klima kolem imigrantů dosti zřetelně prověřuje, kdo je kdo

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Slimova pošta se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

128 reakcí na Snad z toho vyjdeme se ctí

 1. pepan napsal:

  není to sice o afrických „uprchlících“, ale o těch syrských, krutě strádajících v Maďarsku:

  To se mi líbí

 2. blbíš napsal:

  Poruším svoje předsevzetí, nemontovat se do diskusí a článků, které MI nic nepřinesly a kterým, ani vlastně moc nerozumím (tedy tomu, co jimi autoři zamýšleli sdělit).

  Jestli toto:
  …“v duchu postmoderny nám pluralita setkávajících se kultur dokonce může život příjemně zpestřovat i myšlenkově obohacovat. Očima druhých můžeme lépe poznávat sami sebe a prohlubovat to, co nás vlastní kulturní kořeny naučily chápat jako dobré a správné. Umět žít s druhými je vlastně nutné vždy a všude, ať jsou cizinci, nebo našimi spoluobčany…“,
  pak je to opravdu V SOUČASNÉ DOBĚ velice objevné a přínosné, …ale bohužel k ničemu!

  Jestli účelem bylo zanechat ve svém popisu Afriky tolik nápadných až zarážejících děr, pak účel byl splněn, ale já od tak vzdělaného a hlavně praxí zasaženého Kropáčka očekával, že blbíšovi pomůže ty díry spíše zaplňovat. Například už tím, že mě, Afričanů neznalý, vysvětlí v KONTEXTU SOUČASNÉ doby, v čem dělám chybu, když jsem přesvědčený, že např. ti zubožení Eritrejci ani my nebudeme ve vzájemném soužití šťastní a že z nešťastnosti pramenní řada fatálních problémů, které můžeme neřešené v reálu vidět třeba na předměstí Paříže. A jak se mám vypořádat s počty běženců, když i autor přiznává, že:…“ některé uprchlíky inspirují spíše lákadla evropské kvality života, o kterých je informují moderní sítě.“

  A proč bych měl:…“POZORNĚ přemýšlet o varováních papeže Františka před KULTUROU LHOSTEJNOSTI (jó, kdybych aspoň tušil, co je kultura lhostejnosti!)? A také o závazcích, které máme vůči Evropě a hodnotám…“ , když neumím být LHOSTEJNÝ ke svým menšinám, potřebným, nezaměstnaným apod., a zároveň o sobě vím (a nejen já, ale, jak jsem se nedávno dozvěděl, i OSN), že OBÉ prostě NEUMÍM!!!

  A co má co společného nezvladatelný, někým organizovaný exodus, se:…“ … zdravým rozumem a neselhávajícím srdcem…“?

  A konečné, jak si autor představuje:…“ vyjít z této krize se ctí a s čistým svědomím.“? . . . aha, to je vlastně autorovo přání, takže mně tedy nezbývá, než si také povzdechnout.

  Vím, že některé naštvu, když si pro sebe zařadím pana Kropáčka v tomto rozhovoru jako představitele mírnějších proudů, které se domnívají, že bez jejich názorů a apelů se neobejdu. Je to nemasný – neslaný, tak nějak v kategorii-aby řeč nestála-, okolo roku 2005 a ještě za řečnický pultík zasedání představitelů OSN. To jsou totiž jedni z HLAVNÍCH VINÍKŮ světových krizí!!!

  To se mi líbí

  • anonymouse napsal:

   Varování před kulturou lhostejnosti, zmínky o závazcích vůči komukoliv a čemukoliv, o neselhávajícím srdci, cti a čistém svědomí, … všecho snaha o vyvolání pocitu viny – vydírání působením na city. Logický klam pro odvedení pozornosti – řečené nijak nepřispívá k řešení aktuálního problému. Konkrétně „argumentum ad misericordiam“, z kategorie „red herring“ (shnilá ryba jejíž pach odvádí pozornost).

   Neboli, bez těchto – a jiných podobných – „názorů“ (a apelů) se dá obejít naprosto bez problémů. 🙂

   K tomu střípek z Twitteru:

   – [red herring] „Schválně, typněte si kdo tu spoušť zavinil v první řadě“
   – „Allah“

   To se mi líbí

   • blbíš napsal:

    … být Vámi, nezlehčoval bych to tak, nebo dokonce nepodceňoval bych to !!!
    Říká se tomu veřejné mínění a to není žádná legrace, to je velice vážná věc!!!

    To se mi líbí

    • anonymouse napsal:

     Já to (veřejné mínění) nepodceňuju. Alespoň si myslím, že ne. Naopak – z davů – ať už skutečných, nebo virtuálních – mám hrůzu! 🙂 (smajlík, ale beze srandy)

     Také si ale myslím, že je potřeba tyto metody odhalovat a pojmenovávat. Snad si pak alespoň část veřejnosti uvědomí, že (a jak) je manipulována.

     To se mi líbí

 3. Lex napsal:

  Po včerejší zkušenosti jsem měl v úmyslu delší dobu pauzírovat. Protože … no vlastně proč?
  Protože to jde nějak „šejdrem“. A v tom nepotřebuji jet.
  Ale když jste se zapojili vy dva, blbíš a anonymouse, a navíc vaše komenty jsou zcela v s souladu s mým názorem, tak ještě připojím poznámku, abych nebyl za sraba.
  Autor píše – „Řekl bych, že dnešní vzrušené klima kolem imigrantů dosti zřetelně prověřuje, kdo je kdo“.
  Což je, podle mě, jedna z kardinálních vět toho příspěvku přispěvatele tím článkem. Na tu jakoby otázka – „hú is hú“ je snadná odpověď, kdo je sám autor (naznačil ji sám Kropáček) – havlista a sluníčkář. Přesně takový, kterých v téhle době imigrační krize nám „je třeba“ (pozor, sarkasmus) nejvíce. Nejvíce jako odborníků k televizním diskusím, jak podávali stížnost Radě ČT (víte o čem mluvím – Samková contra ten multikulturalista, co ten multikult provozoval v praxi s tou svojí bývalou náměstkyní či asistentkou či čím to byla – vím ale čím byla později – mladou Kocábkou, než mu letos dala kopačko – nebo on jí, ani nevím, a je mi po tom prsd), aby tam „hloupě neplácala veřejnost“.

  Čímž vůbec nechci říct, že bych si Kropáčka nevážil jako vědce, jako účastníka expedice „Lambaréné“, jako autora knih, jako člověka vůbec.
  Jenom tím chci říct, že současná imigrační vlna je o něčem úplně jiném, než jak ji „rozumí“ on, než jak je zřejmě on schopen vůbec pochopit, CO SE DĚJE, wo co go – a jde přesně o tohle http://www.protiimigraci.cz/, s čímž já naprosto souhlasím.
  Také to v odpovědi na ony otázky dal zřetelně najevo, možná by bylo přesnější říct, že nedal najevo, že ví. On nepochybně zná Afriku minulých desetiletí. Obávám se ale, že neví nic o africkém rozflákání Američany, Brity a Francouzi. Není asi náhodou, že v jeho větách o tomhle není ani zmínka.

  Jinými slovy – máme-li ze současné situace vyjít se ctí, ale především se zachovanou civilizací či vůbec se zdravou kůží, je třeba, aby to nebyli tihle, kdo ty procesy budou řídit.
  Protože pak nás ochraňuj – chtěl jsem napsat Bůh, ale prdlačku švagrová, pak nás ochraňuj Alláh.

  To se mi líbí

  • Strejda Olin napsal:

   Opravdu „zapeklitá“ otázka. Kdo je ten, co současnou imigraci odmítá a kdo je ten, co s ní souhlasí? Protože otázku je nutné doplnit o ujasnění si pojmů:
   1) odmítání / souhlas s imigrací apriori?
   2) odkud, z jaké země imigranti přicházejí (tyto imigranty ne, tyhle ano?)
   3) proč dotyčný imigruje?
   4) když s imigranty souhlasit, potom s kolika?

   72% občanů je proti přijímání imigrantů a přesto se musí povinně účastnit na jejich zabezpečení. Je to demokratické, aby o tak závažné otázce rozhodoval za nás někdo v cizině, nebo jen politici, kteří konkrétně k tomuto nedostali mandát voličů?

   Takže, kdo jsou ti, co současnou imigraci odmítají a kdo ti, co s ní souhlasí?

   To se mi líbí

   • Strejda Olin napsal:

    Napsáno v BL již před 10 lety!!!
    http://blisty.cz/art/25678.html

    Nevěřím tomu, že více jak 10% přistěhovalců z Blízkého východu, Balkánu a Afriky se plnohodnotně integruje a přijme za své zákony hostitelských zemí EU a po staletí utvářený způsob života jejich obyvatel, ani životní, společenské, pracovní a sociální hodnoty, které my považujeme za samozřejmé.
    Příkladem budiž nejen stupeň integrace takových přistěhovalců do zemí Evropy již v minulosti, ale i naše zkušenosti s 600 letou integrací Cikánů na našem území. Toto úplně odlišné etnikum doslova odmítá přijmout náš způsob života a každá snaha o jejich integraci selhala a své stanovené cíle a záměry nikdy nenaplnila. Žije jich v ČR údajně na 300 tisíc a každý, kdo s nimi musí žít v jedné čtvrti, v jedné ulici, v jednom domě má nezáviděníhodné zkušenosti. Že všichni nejsou stejní? Prosím vás, jak velké je to procento?
    Multikulturalistické ideje jsou jen bludem, fantasmagorií a naprosto nereálné! Dříve nebo později zcela jistě rozvrátí celou společnost a povedou jen k násilí a radikálnímu nacionalismu.

    Tu a tam se objevuje názor, že celé toto „stěhování národů“ je cílevědomě řízeno z USA s cílem oslabit EU jako nebezpečného konkurenta. Ani nechci domyslet, že by to byla pravda.

    To se mi líbí

    • Minorita napsal:

     Ano, fyzicky existující příklad neochoty, vlastně odporu k přijetí evropského živ. stylu – tedy cikánská diaspora na evropském území – v průběhu 600-ti set let, je toho dost výmluvným existujícím argumentem. Promile tzv. jiných, těch „zdomácnělých“, je nejen ze statistického hlediska bezvýznamnou položkou.
     Jenže i eskalující požadavky a excesy tohoto etnika pro imigrační fanatiky schopné obětovat v rámci své svaté ostatní do „posledního muže“ nic neznamenají -> a to se dá říci, že Evropa je nejen tento rok vystavena hromadnému exodu bytostí, o nichž nic neví, bytostí, které jaksi samozřejmě sebou hrdě nesou nekompaktibilní náboženství + sociální návyky, žebříčky, strukturu a zvyky, jež začnou okamžitě budovat v hostitelské zemi ( organismu – stejně, jako parazit ) , agresivně se domáhajíce práva si dělat co se jim chce a zamlouvá, a před čím přece podle vlastně deviantních ( ať už z jakýchkoli důvodů ) imigračních aktivistů opouštěli vlastní země.
     Nebo-li cikáni jsou slabý čajíček proti tomu, s čím se máme v těchto zeměpisných šířkách setkat – na rozdíl od již mnohými projevy imigrantů „obdařených“ kvotačních zastánců z Německa, Francie a Británie – i ten v pozadí, tedy kluci za louží, nejen na okrajích „skleněných reklamních aglomerací“ sklízí ovoce svého přístupu ( taky se snaží co to jde exportovat fundamenty k dosažení podobného stavu do vazalské a jakékoli akce neschopné Evropy ).
     Je vcelku západoevropským fenoménem posledních dekád, jaká sorta osob se prodrala k moci, ovládla politické prostředí, zákonodárství, soudnictví, výkonnou moc,media, včetně akademické půdy, etc.
     Nejspíše budu asi potřen, když prohlásím, že tak děsivě antievropské, proti životním i existenčním zájmům vlastního obyvatelstva jednající, doslova vlasti a existenčně zrádné kreatury nebyly za 1000 let u moci, Nikdy nebyla Evropa svými vládci ( dnes bohužel centralizovaná ) nejen bez jakéhokoli odporu, ale naopak za oslavného ryku vydávána takovým šmejdem napospas nepříteli. Ano , nepříteli – nebo je to snad jinak ???
     A kořeny ? Liberalizace a s tím spojená vlastně relativizace zpětnovazebních mechanismů, samozřejmě především těch sociálně společenských, včetně filosofických. Souvislost se dá vysledovat i se stěhováním výrob do „levnějších regionů“ a následném vzestupu terciální sféry , nebo-li na jedné straně úbytek technicky vzdělané či alespoň prakticky orientované vrstvy ( a jejího vlivu na chod společnosti ) a nástupu virtuální až fanatické „všeobjímající lickoprávní filosofie“, jíž representují – alespoň zde – především novodobí „umělci a humanisté“ všeho druhu a ražení.
     Pro úplnost, stejný díl „zásluh“ mají na straně druhé „reformátoři“ všeho druhu, Goldmani i Chicago boys, nositelé těch jedině správných tržních receptů bez přívlastku.
     Pravda, někteří jsou bystřejší, než zaťatí lickoprávníci, a bijí na poplach …
     Aneb dvě strany stejné mince .
     Inu mimo jiné důsledek vlastní pohodlnosti – asi nám to patří.
     Pánbůh s námi …

     To se mi líbí

  • Laco G. mlynář napsal:

   No jo, jen další plkající pravdoláskař, žijící ve věži ze slonoviny, tento pan Kropáček. Všimněte si, že jako všichni jemu podobní se úzkostlivě vyhýbá uvést exaktní data. Když se jej tazatel ptá na výsledky soužití muslimů s majoritou, konkrétní odpověď neposkytne, vyhne se jí jako kluzký had, stejně jako ti šikovní politici žvanilové.
   Vy přece pane Kropáčku ta exaktní data dobře znáte, tak prosím, zeptám se i Vás jako se v poslední době ptám všech neužitečných, zbytečných a národu škodících pravdoláskařů:

   Ani nechci, abyste vysvětloval, proč ve francouzských velkoměstech jsou celé muslimské čtvrti, kam se bojí policie i co jen vjet autem, dtto Velká Británie.
   Stačí mi za Německo, kde dnes tak radostně vítají „uprchlíky“.

   Kolik je průměr rodilých Němců na sociálních dávkách a kolik muslimů?

   Kolik je nezaměstnaných rodilých Němců a kolik muslimů?

   Jaké procento je vysokoškoláků mezi Němci a jaké mezi muslimy?

   No to by pro začátek stačilo.

   P. s. : za české Vietnamce a Ukrajince. Pokud vím na dávkách a nahlášených nezaměstnaných v Česku asi 0,0000%. Školní docházka bez problémů, výsledky žáků a studentů lepší než u české populace. Proto na rozdíl od Cikánů, kteří na rozdíl od Vietnamců umí perfektně česky, si Češi Vietnamce a Ukrajince váží. O Cikánech smýšlejí s pohrdáním, oprávněně. Stejné jako s Cikány je to s muslimskou komunitou, jen s malými rozdíly.

   To se mi líbí

   • Minorita napsal:

    🙂 … I Vy detailisto …

    To se mi líbí

   • vittta napsal:

    HE, HE…
    Jednou jsem tady psal, že někdy efektně zaprudím na EDUinu.
    To je kolaboranstká organizace, která má za cíl rozvrátit české školství a českou společnost pomocí inkluze ve vzdělávání.
    Ti by vám na ty otázky odpověděli hned.
    Zatím mluví o Cikánech, (lidech, ze soicálně nepodmětného prostředí, tam je i slovo Rom na hranici vulgárnosti)
    Takže ANO, muslimů je na těch dávkách např.10 x tolik jak Němců.
    Proč?
    Protože je Němci diskriminují ve všech oblastech života, od „kolébky do hrobu“.
    A máte to!

    To se mi líbí

 4. Slim napsal:

  Však jsem říkal, že „přijetí bude rozporné“. Já už za článek, který jsem ani nenapsal, dostal do zubů od rozčilené blízké příbuzné. Ta dobrá duše se domnívala, že poslední věta pod *** pochází ode mně. No, nečetla pozorně. 🙂

  Nemám potřebu článek bránit, obdiv k Havlovi a jistá vyhýbavost mi vadí, ale… Prozatím bych se rád našich vážných a jistě velmi praktických mužů rád zeptal, jak si konkrétně představují obranu. Armádu (kterou nemáme) na hranice, dráty a palbu? Nebo ozbrojit domácnosti, jak tu o tom často mluví milovník zbraní – a silných cigaret (lichéros a žitan to byl opravdu zážitek) a vůbec silných zážitků – kchodl? To že by šlo provést?? Hmm, hmm.

  A ve druhém kole přidám hypotézu, že jde o počátek stěhování národů (spolu)zapříčiněného klimatickými změnami. Ale to až potom, až se hledači pachatelů a národovci ještě trochu vyvztekají.

  To se mi líbí

  • Lex napsal:

   Slime,
   Vy víte, že Vás nemám rád (stejně jako nemáte rád Vy mne), a proto na Vás nereaguji, tím spíše se nezapojuji do debat s Vámi.
   Nicméně to neznamená, že Vás většinou nečtu, naopak. a když jste zmínil „stěhování národů“ – nevím, jak jste „mladý“, ale asi to nemůžete pamatovat – již „tehdy, za bolševika“, kterého jsme drželi u moci tím, že jsme ho všichni volili (a bodejť by ne) existovalo pojmenování „současných globálních hrozeb“. Jestli se nepletu, na prvním místě byla hrozba světového imperialismu, pak v nějakém pořadí hrozba světové nukleární války, hrozba globální ekologické katastrofy, a konečně hrozba „stěhování národů“.
   Ten „bolševik“ – jakkoliv se dnes tvrdí opak, vůbec nebyl blbý. Věděl přesně o čem mluví (jen se jeho činy často lišily od toho, co mluvil – což ale dneska nejen zůstalo, ale nabylo olbřímích rozměrů). Dokonce i ten vysmívaný Jakeš na Červeném hrádečku mluvil správně – pokud šlo o „socialistickou ekonomiku a politiku“, nikoliv o „vnitřního nepřítele“ – i když? – jenom o nějaké čtyři roky později než bylo třeba, a hlavně opět se slova rozcházela s činy. Ale to jsem odbočil.

   Nicméně, protože nás, hloupé (a dáváte to dost najevo) vyzýváte, abychom vysvětlili, jak bychom to udělali my, tak to obrátím. Nežádejte to po hloupých. Vy, jako chytrý, to jistě víte.
   Dejte „do placu“ své řešení, třeba se setkáte s aplausem nás, těch zbývajících.
   L.
   PS
   Václav Klaus za sebe to řešení naznačil, byť jen rámcově – jak jsem dal odkaz na jeho petici. A já jsem napsal, že s ním souhlasím (takže za mě už víte). On ten Klaus se zase v zahraničně politických otázkách moc nemýlil. Žel, většinou na to mnozí přicházejí s křížkem po funuse, i když „tehdy“ ho chtěli žalovat pro velezradu resp. zavírat do blázince a zbavovat způsobilosti k právním úkonům (a vůbec se za to ani dneska nestydí, naopak, opět nacházejí, „celebrity“ posluchače pro další své hověziny, jednu za druhou). Ten funus se konal už před řadou let. Jako příklad – podpis Lisabonské smlouvy či Římského statutu (u něho mohl klidně odkázat na dobu, kdy se k němu připojí náš vzor a přítel nejvěrnější na věčné časy a nikdy jinak – USA).

   No, a tak.

   To se mi líbí

   • Slim napsal:

    Já skoro se vším souhlasím, včetně hodnocení Klause v ZP. Není to ovšem všechno, je to ještě složitější. A řešení v této chvíli zřejmě nezná nikdo.
    Ale výzva se vztahovala k těm (k nimž se taky cítíte patřit), kdo tu o tom delší dobu a velmi silně mluví. Já jsem dosud zarytě mlčel, věda jak je to rozporné a kolik by se toho muselo říct – a pořád by to bylo jen o minulých dějích.

    Takže neuhýbejte, vždyť anonymouse už něco nadhodil.

    To se mi líbí

    • Lex napsal:

     Slime,
     já jsem výše napsal, že Vás nemám rád (a já vím, že Vy nemáte rád mě). Teď Vám prozradím, PROČ Vás nemám rád. Já totiž nemám rád lidi, kteří používají mnoho slov, ale „nezasmrdí“ vlastním názorem. Dokonce i ten článek jste uvedl (poslal) Bavorovi bez špetky svého postoje (možná jste něco Bavorovi sdělil, ale na skle není nic). A ještě se tím v 17.36 hrdíte. Já být tou Vaší známou, tak Vám „dám do zubů“ za to, že ani ta věta není od Vás, ne za to, že bych si myslel, že jste názor, se kterým nesouhlasím, vypotil.

     Takže buďte, prosím, tak laskav, a když už jste tu nechal zavěsit tak blbý článek (ne „blbý“ ve smyslu exaktního obsahu, ale blbý ve vztahu k problému vetřelectví, kterému čelí Evropská unie i nečlenské státy), neluďte po nás, kteří s ním nesouhlasíme, abychom uváděli návrhy našich řešení.
     Zkuste se tedy na prvním místě zeptat Kropáčka (vy vědci máte k sobě přece blízko), jímž tady operujete, jaké je jeho řešení.
     Pokud Vám neodpoví (sázím dolar proti bobu, že ne, že jen po sluníčkářsku žvaní),
     uveďte přece jen své řešení – jste k tomu do jisté míry povinen, když jste tu toho Kropáčka přismejčil.
     No, a pak to chtějte taky po „nás“ – i když po mě už nemusíte, já jsem se přihlásil ke Klausovi.
     A pokud byste nevěděl k čemu se hlásím, pak tedy k tomuhle –
     „vyzýváme českou vládu, aby
     – zabezpečila vnitřní bezpečnost a vnější nedotknutelnost hranic našeho státu všemi prostředky, které má k dispozici (včetně využití Policie a Armády ČR). Aby zajistila dodržování právního řádu naší země i přijatých mezinárodních závazků a nedopustila vznik chaosu, který v souvislosti s migrantskou krizí již v řadě zemí – včetně našich nejbližších sousedů – existuje;
     – na úrovni Evropské unie nepřijala žádné kvóty či podobná opatření, jimiž mají být migranti „přidělováni“ jednotlivým zemím EU (i proti jejich vůli), a aby se zasadila o to, že země, které tvoří „vstupní prostor“ pro imigrantskou vlnu, budou plnit své povinnosti, tedy vracet migranty do jejich zemí;
     – trvala na dodržování platných smluv v oblasti azylové politiky, odmítla nátlak na jejich změny usnadňující a stimulující imigraci a další, dnes diskutované mezinárodní závazky či právní normy podřídila schválení občany České republiky v referendu, nebo případně požádala o takový mandát v předčasných volbách.“

     To se mi líbí

     • Slim napsal:

      To by možná šlo. Kdybychom měli armádu. A kdybychom byli třeba ta Austrálie, nebo aspoň Británie. Jenže k tomu došlo na hranicích Schengenu. Pokud by je Maďaři opravdu zneprostupnili, necháte ty lidi v Srbsku? Makedonii? Řecku?
      Přitom Maďarsko i Řecko jsou vázány právem EU a mohou být předmětem (třeba později) výtek i něčeho horšího ze strany EU. Klausovské představy jsou poněkud pasé, vyřešit se to dá jen v rámci celé EU.

      To se mi líbí

      • Bavor V. napsal:

       Jenže celá unie se tváří, jako by se vlastně nic nedělo a pořád jen jedná a jedná a jedná a… Ale výsledek? Jediné, co by pomohlo, je restart unie. Na jiných základech a s jinými lidmi. Bez Endžíly, Duck Donalda či Junkerse.

       To se mi líbí

      • Lex napsal:

       Slime,
       buďte, prosím, tak laskav, a nekruťte se pořád jako slizký slimák, nemekteje pořád o tom, co kdo špatně, proč to nebo ono ne, a pochlapte se – aspoň jednou jedinkrát – a řekněte nám, jak byste na to šel Vy. Pochlubte se SVÝM názorem.
       Furt od Vás jen samé prázdné kecy.

       To se mi líbí

      • Slim napsal:

       Bavore, nemyslím si, že se unie se tváří, jako by se nic nedělo. Dělají, co dovedou a není to dost, toť vše. Na „restart“ asi sám nevěříte.
       Zdá se, že si někteří zdejší diskutéři myslí, že vyjadřovat pochyby znamená přát si sem imigranty. To tedy ani náhodou. Lex po všem svém duševním striptýzu a obvyklém dutém patosu nepřišel s ničím lepším, než s Klausovou peticí. Na té se asi mnozí shodneme a zrovna já jí klidně podpořím. Ovšem při vědomí, že formulace v ní jsou poněkud gumové a nepodaří se jí plně prosadit.
       To co udělala včera V-4, to vzepření se kvótám, byl rozumný tah, ale taky pochybuju, že to postačí. Ale snad aspoň krátkodobě. Takže jaké je řešení zatím nikdo neví, možná v rámci daných podmínek neexistuje
       Svalnaté řeči možná uleví na chvíli mluvčímu, ale to je tak všechno.
       Protože k razantní akci v Sýrii se nenajde konsenzus a stejně by to pak ještě znamenalo tu zemi dlouho sanovat. Prošla čtyřmi roky katastrofálního sucha a nakonec ještě občanskou válkou.

       Takže dnes už na klimatické faktory nedojde. 😉

       To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Slime
        na restart bohužel nevěřím. Ačkoli to je to jediné, co by mohlo Evropu jako takovou zachránit. Ale jestli se domníváte, že EU dělá co dovede, pak tedy nedovede nic rozumného. Jenom jednat a jednat a – ale to už tu bylo.

        To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       Slime, Vy absolutně sprostě lžete, navíc jako debil – velmi popíratelně.
       Každý tady přece ví – protože není nevzdělaný hlupák a umí číst v mnoha jazycích – že katastrofa Sýrie jistě není způsobena jakýmisi „klimatickými vlivy a čtyřmi léty sucha“ a už vůbec ne „občanskou válkou“. Je to prostě normální útok na Sýrii zvenčí, pomocí placených bojůvek a armád, jen chybělo vyhlášení regulérní války.

       Divím se, že se Vám vlastní poznámky neeklují – je to vrchol prolhanosti a sprostoty.
       Opravdový hnus. Vím, že jisté vzdělání máte, tak si projděte třeba několikaleté zpravodajství ANNA News na tytrubko.

       Ale je to marné na Vás apelovat, prostě lžete a víte o tom velmi dobře – tedy jděte do hajzlu, kteréne !

       To se mi líbí

      • Slim napsal:

       Ale jestli se domníváte, že EU dělá co dovede

       TO SE OPRAVDU DOMNÍVÁM.
       Velká očekávání prostě nejsou na místě. Unie není stát, ale zatím jenom něco silně rozhádaného, ještě ani ne na cestě k něčemu jako konfederace.

       To se mi líbí

     • kchodl napsal:

      Ano, budu se snažit. Omlouvám se za silné výrazy, neudržel jsem se.

      Je to celé o tom, že nemám potřebu odpovídat na sofistikovanou sprostotu a lhaní, vedené formálně slušným jazykem, obdobnými prostředky – zdá se mi to falešné a pokrytecké.

      Svým způsobem je to zneužití jazyka a vyjadřovacích schopností – psát nadávky, osočování a podpásové útoky nikoliv na názory, ale přímo na osobu – formálně nenapadnutelným způsobem. Příčí se mi odpovídat na to stejně, ale bez odpovědi to nechat samozřejmě nemohu.

      Dnešní veleduchové dokáží špinit všechno, samozřejmě slušně. Mají jistotu, že je nikdo neatakuje, neboť to je zajisté přes čáru. Kdysi v takových situacích následovalo vyzvání na souboj a prosté zapíchnutí nebo zastřelení – nebo vlastní smrt či těžké zranění. To mělo něco do sebe – jakkoliv to bylo „animální“ a nekulturní, alespoň to udrželo míru, která dneska není.

      Polepším se – ačkoliv nevím, zda to reálně je pozitivní či negativní – a děkuji za toleranci, která jistě není bezbřehá.

      To se mi líbí

  • anonymouse napsal:

   > jak si konkrétně představují obranu

   Po vzoru Austrálie?

   – přitvrdit a trvat na právu Evropy rozhodovat o tom kdo se do ní vůbec dostane, a kdy (což, pochopitelně, by znamenalo zvýšenou ostrahu hranic – včetně uznání, případně posílení, zátaras v Maďarsku, …)

   – to by, v důsledku, znamenalo ztrátu kšeftu pro pašerácké gangy, plus záchranu životů ve Středozemním moři

   Největší současný problém spočívá v tom, že zmatení sluníčkáři svými protesty proti téměř _jakémukoliv_ pragmatickému řešení vytváří situaci, ve které se autentičtí azylanti ztrácí v davu a nemají tudíž téměř šanci.

   To se mi líbí

   • strejda napsal:

    Přidávám to k Vašemu návrhu, ale jen systémově. Proč Maďarsko? Apropó, proč třeba Srbsko a Makedonie? Imigranti nejsou parašutisté a neskákají z letadel. Hranice EU je v tomto případě Řecko a Itálie. Tam je nutné hledat řešení. Imigranti v Maďarsku již před tím opustili bezpečnou zemi EU a posléze se vrátili do jiné.
    Poslouchám politiky, čtu diskuse i, bože můj, novináře a vidím, že jsou to vesměs jen slovní hrátky. Mluví se a kecá a čas běží. Panstvo nahoře má hroší kůži a lid dole se vybíjí ve vymýšlení nápadů. Ale tím nejhlavnějším je čas.
    A co se děje v reálném čase? Lid země Východu Evropy je nechce, umí si představit následky. Na Západě se staví slavobrány. A statisíce lidí jsou v pohybu. Zastavit ten pohyb chce také čas, ale ono se nic neděje. Počítá se kolik došlo lidí a nezajímá se o to kolik je jich na cestě a kde se další a další zdvíhají.
    Rozběhlo se něco, co nedokážeme ovlivnit ani zastavit. Bubny Mordoru zní a jsou blíž a blíž.
    Vždy se dá něco dělat a hodně zachránit. Ale musí to být činy. Páni s flintičkami co si hájí svůj dům jsou pro legraci. To je poslední krok před nevyhnutelným koncem.
    Ale to my víme.

    To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Slime, pro mě za mě, klidně můžete vzdorovat útočníkům třeba vlídným slovem nebo letáky „Násilí odmítáme“, jak je Vám milé či milejší.

   Osobně se spoléhám na něco účinnějšího. Proto mi nemusíte nasazovat psí hlavu a stavět mě do polohy extrému. Každý na to máme svůj názor.

   Ohledně ozbrojení domácností, to je samozřejmě poslední linie obrany. Čekal bych, že chápete, že jsme jako civilizace vyhráli hlavně tím, že se dokážeme spojit a usilovat o cíle i ve větších celcích než je rodina nebo domácnost. Například jako armáda o mnoha sto tisících lidech, podporovaných miliony.

   Zbytek Vašeho příspěvku jsou žvásty, na které je škoda reagovat. Jste idiot nebo co ?

   To se mi líbí

 5. brtnikvbrlohu napsal:

  Za pozornost stojí dnešní sloupek Kellera v Právu.

  To se mi líbí

  • Slim napsal:

   Co tam píše? Viděl jsem jeho článek DÁREK EUROSKEPTIKŮM ve středu. Varoval před „sjednocením pod pohrůžkou“.
   Nad ním byl Michal Mocek (ex-zpravodaj z Bruselu) VINÍK PRANÝŘUJE PROVINILCE (proti kvótám a Fabiusovi)
   a pod ním Pehe VÝCHOD EU TANČÍ NA HRANĚ (varující, že západní E. by se mohla na východní časem naštvat.

   Žádný nebyl dost konkrétní pro danou chvíli.

   To se mi líbí

   • kočka šklíba napsal:

    Je to pravda, Merkelová přesně tohle dělá, budou vypadat jako svatoušci a posléze jako zachránci, přesně. Je to chytrý člověk, velmi.

    To se mi líbí

    • oh napsal:

     Není.Chytrý člověk by zvažoval i následky svých činů. Merkelová je jen vychytralá – vidím v tom rozdíl asi jako mezi podnikatelem a podvodníkem.
     Navíc, i když migranty nuceně rozdělí po Evropě, jak zajistí, aby taky zůstali v zemi, kde být nechtějí – „dočasným“ zrušením Schengenu a volného pohybu osob po EU?
     A ještě jedna věc. Kdykoli se naskytne příležitost celý problém ještě zhoršit, neopominou ji eurokrati využít.
     http://nazory.euro.e15.cz/rozhovory/francis-namu-njoka-zapadni-investori-prohlubuji-potravinovou-krizi-755484

     To se mi líbí

      • jaa napsal:

       Právě tohleto, mne tak nějak nabíjí. že ta minulá éra se ujala. . vždyť to jsou bývaí dederoni, co se většinou taky nesmiřují s výsostným kapitalismem, co vědí, že se dá žít i jinak. Měli bychom si uvědomit, že právě ty státy tzv. východníhi bloku a ty pod tzv. patronací té šestiny světa už vědí, že to jde jinak po lidsku a po prozření a ochutnání americko -anglosaské demokracie, vědí že to není to pravé ořechové a že proti lidská bankovní oligarchie nemusí mít věčné trvání…. Čím hůř se budou lidi mít, tím rychleji se vše změní….. Ozývá se to ze všech stran… i když to naše/jejich mééédia nepřiznávají a tutlají a musí se to těžce hledat ale sláva netu…. lidi se domlouvají daleko rychleji. a nejsou na tech pazgřivcích závislí….

       To se mi líbí

     • kočka šklíba napsal:

      Rovněž jste nepochopil koho myslím, když jsem napsala chytrý člověk ;). Merkelová to ale nebyla.

      To se mi líbí

 6. Strejda Olin napsal:

  349 veršů Koránu o vztahu k nevěřícím:
  http://www.koranoislamu.cz/tema/nenavist-k-nemuslimum/

  To se mi líbí

 7. Strejda Olin napsal:

  Jak se žije křesťanům ve společenství s islamisty:
  http://www.mediaoislamu.cz/tema/krestane/

  To se mi líbí

  • Rosťa napsal:

   Doufám, že si v tom Slim počte a nebude sem už strkat moudra sluníčkových havloidů. Pokud jim nezabráníme v usalašení v republice, je po nás. Myslím, že prezident a exprezident mají víc rozumu, než celá armáda přechytralých vědátorů, co mlátí jen prázdnou slámu a mimo hloupého mudrování z nich nic racionálního nevyleze. Pan domácí promine.

   To se mi líbí

 8. Miluše napsal:

  Lexi,
  já si moc vážím Vašich znalostí, vysoce oceňuji úroveň Vašich komentářů a poučuji se z nich. Jenomže se mi zdá, že jste v poslední době změnil způsob komunikace, že příliš mentorujete, „známkujete“ a odsuzujete některé diskutující. Nějak mi to k Vám nesedí. Prosím, nemějte mi to za zlé a promiňte mi tu smělost. Vy i pan Bavor. Vždycky jsem si považovala zdejší atmosféru a doufám, že si ji ani v budoucnu nepokazíme.
  Ta složitá situace by nás neměla znesvářet.
  Jsem stará ženská, určitě starší než Vy a v Moskvě jsem taky byla, takže si můžu tuto poznámku dovolit 🙂

  To se mi líbí

 9. kočka šklíba napsal:

  Lexi prosím Vás, nemohl byste vysvětlit, mně, absolutnímu právnímu nedoukovi, jak je to se Schengenským prostorem ve vztahu k imigrantům? Vždy jsem si myslela, že pokud někdo se dostane do jeho působení, tak se bud ta země postará o jeho registraci nebo ho vrátí. Ted jsem zmatená. Dodržuje Madarsko, tedy spíš chtělo dodržovat, jeho pravidla? A Merkelová ne? A Rakousko? Mně to připadá, že Madarsko chtělo v rámci svých možností, ale ti „dobráci“ v Rakousku a Německu jaksi ne.
  A nezdá se vám všem zajímavé, že nějak utichly v našem mainstreamu zprávy z Itálie, Francie a Británie? Že by tam už davy imigrantů nesměřovaly? Že by se ti pašeráci poučili? Nevím, bud mainstream záměrně neinformuje o tamní situaci nebo se skutečně pašeráci lidí zaměřili na nejslabší článek, tzn. Řecko a posléze Madarsko.

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   kočko šklíbo, podívejte se na
   1. zdali je Řecko členem Schengenského prostoru JE!
   2. zdali imigranti do Maďarska vstoupili v Řecku do Schengenského prostoru a pak ho zase opustili. ANO!

   Co byste chtěla od Maďarska? Vždyť ti lidé již byli ve zcela bezpečné evropské zemi kterou za velké peníze opustili. Na hranicích Maďarska nemají imigranti – s výjimkou Kosovských Albánců – žádná práva. Ani ti utečenci před válkou.

   Hodně se toho namluví a napíše a málo se zajímá o fakta. Ale nejste v tom sama. naprosto stejní jsou i „profi“ novináři.

   To se mi líbí

   • kočka šklíba napsal:

    Asi jste mě nepochopil. Já Maďarům nic nevyčítám, naopak. Jen se ptám, zda Německo a Rakousko postupují v souladu s danými pravidly. Ptz tomu skutečně nerozumím. Tomu jak se chovají,. Je mně jasné, že zasáhnout a vůbec nepustit imigranty dál mají především Řekové a Italové. Ale jsou v Madarsku, které, se mně zdá, se snaží dodržovat určité úmluvy v rámci Shengenu, a Německo a Rakousko ne. Ale je to jen můj dojem, proto se Lexe ptám.

    To se mi líbí

 10. kočka šklíba napsal:

  kchodl napsal:
  6.9.2015 (00:48)
  ano Slim alespoň částečně lže v tomhle.
  Máte pravdu „že katastrofa Sýrie jistě není způsobena jakýmisi „klimatickými vlivy a čtyřmi léty sucha“ a už vůbec ne „občanskou válkou“. Je to prostě normální útok na Sýrii zvenčí, pomocí placených bojůvek a armád, jen chybělo vyhlášení regulérní války.“

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Vy se domníváte že protesty proti Assadovi vznikly „spontánně“? Tak jako Majdan, Hong Kong, Egypt či Libye?

   To se mi líbí

   • kočka šklíba napsal:

    Nevím jestli jste mě také nepochopil, ale já se to právě nedomnívám. Nechápu, jak jste na to přišel. Já souhlasím s kchodlem v tomhle. Takže žádné klimatické vlivy (případně minimálně) a občanská válka byla někým, a asi se shodneme na tom kým, vyvolána záměrně.

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Klimatické vlivy možná pomohly někomu k vyvolání syrského Majdanu. Nezavrhujte všechny možné okolnosti.

     To se mi líbí

     • kchodl napsal:

      Lži. Klimatické vlivy jistě nějaké jsou – Slunce se chová periodicky, etc…

      Hlavní pochopitelně je zničení a znemožnění funkce zavlažovací infrastruktury. Vyhazování do povětří vedení VVN, výměníkových stanic, elektráren – rozpad nebo alespoň poškození elektrifikační soustavy. A pak zničení čerpacích stanic, přehrad, zavlažovacích kanálů. Řídící sítě. Vyhnání expertů a vůbec všech lidí, kteří to vybudovali – spolu s cizími odborníky, třeba také z ČSSR – a kteří se o to dlouhá léta starali.

      No a potom to nějaký sluníčkář nazve „klimatickým vlivem“. Mě je z toho na zvracení.

      Stejná situace je v Lybii – tam měli největší zavlažovací projekt světa – 30 let veleúspěšný. A ten je nyní v troskách. Pouštní studně nefungují a celé regiony zmírají žízní a suchem. Kde rostla pšenice a dokonce rýže, je dnes opět jen poušť a severoafrická step.

      Jo, může za to „antropogenní globální oteplování“, zřejmě. Takhle vylhanou story pouští do hlav idiotů – a ti jim to žerou a všude opakují. Moc pěkné.

      To nemíří na Vás, pane Bavore. Jen na ty bláboly v médiích (a místního prolhance).

      To se mi líbí

      • Bavor V. napsal:

       kchodle
       prosím o umírněnost a také o přemýšlení. Klimatické vlivy byly zmiňovány jako předchůdce „revoluce“, ne jako součást. To, že se dějí další svinstva i v této oblasti s počasím samozřejmě nesouvisí. A nebo se domníváte, že podobná paralela by mohla být s rokem ´48, kdy po klimatickém problému (suchý rok ´47) přišel Únor a komunisti pak likvidovali zavlažovací systémy?

       To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       Míchat do toho sucho v roce 1947 a komunisty, to je vážně jak dort pejska a kočičky.
       Proč ne třeba také výbuch nějaké sopky a následnou světovou neúrodu v 14. století ? Faraony ? Nebo mimozemšťany ?

       Nerozumím Vám: jak souvisí „vítězný únor, tedy vlastně Únor“ a zavlažování – pokud vím, zavlažovací systémy, systém meliorací a přehrad se stavěl v ČR hlavně v 50. a 60. letech – podle projektů, počínajících už v 19. století, na které do té doby nebyly peníze a energie. Že je postavili zrovna komunisti, je souhra okolností. Kterákoliv vláda by to udělala také, pokud by shromáždila dost prostředků, entuziasmu, politické podpory.

       Zkrátka, podivná argumentace. Copak se nikdy neoprostíme od poměřování všeho s bolševikem ? Tahle zastydlá protikomunistická šílenost mi připomíná počátek 30. let, kdy se oficiálně nevěnovala pozornost německému nacismu, ale neustále se vytahovaly z hrobu Habsburkové a R-U.

       V čem mám tedy být umírněný ? Žádné „klimatické jevy“ v začátku syrské „revoluce“ nebyly, je to prostě totální blábol. Ukažte mi nějaká relevantní data, statistiky, koincidenci.
       Žádná není.

       Mám tedy lhát, že za všechno může počasí ? Ne CIA, ne Pentagon, ne islámské schizma, ne Saudové, ne Katar a jeho plynové sny, ne Írán, ne Británie, Francie, Německo, … ?

       To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Ale vy přece spojujete věci a události nespojitelně. Já samozřejmě nevím, zda byl v Sýrii nějaký klimatický problém. Jen ho a priori nepopírám. A ani tím není popřen vliv ambasadorů určitých vlád, kteří mohli případné problémy snadno zneužít. A to nemá s dortem nic společného. Uznávám, že moje formulace byla trochu zmatečná.

        To se mi líbí

      • Slim napsal:

       „V Sýrii ale sucho, jaké tam staletí nebylo trvalo v letech 2007-10 a z vlastních pozemků vyhnalo půldruhého milionu lidí… uchýlili se z hladu na periferie měst a časem se začali bouřit“
       To tvrdí klimatolog jménem Holan z ČSAV v článku Sucho 2015: Ochutnávka budoucnosti, sobotní LN. Tvrdí tam ještě další hodně úderné věci, v podstatě o počínajícím stěhování národů z „Blízkého východu, severní Afriky i evropského Středomoří.“ Raději to sem ani nebudu dávat po zemětřesení, co tu vyvolal Kropáček.

       My samozřejmě vlastní „relevantní“ data nemáme, a tak se spoléháme na takovéto pofidérní zprávy; akorát si dosud pamatujeme, že letos bylo docela teplé léto a já osobně doufám, že aspoň příští rok takové nebude.

       To se mi líbí

      • oh napsal:

       Slime, když už jste začal, měl byste to podle mě i doříct.
       Osobně bych si rád přečetl nebo vyslechl Kropáčka při debatě s někým z odpůrců neomezeného přijímání migrantů, místo se sluníčkovým redaktorem Lickoprávního Práva. Z rozhovoru v Právu páchne vyhýbavost na kilometry daleko.
       A nezdá se mi, že by promptní dodávka amerických zbraní a instruktorů pro „povstalce,“ včetně džihádistů z celého světa, Sýrii postižené suchem s řešením klimatického problému nějak zvlášť pomohla.

       To se mi líbí

      • jaa napsal:

       Mnó Khodl … ono se ukáže narok – zda ty klimatické. mají či ne nějaké následky… … že ano…. Myslím, že společnost sakumprásk je dost nažhavená a hlavně ne naše… … že ano…..

       To se mi líbí

 11. Serža napsal:

  bohužel, tak nebo onak, při hledání řešení současné imigrační krize každý dřív nebo později dojde k tomu, že pro vyřešení je nutné zabíjet lidi. je otázkou, kdo k tomu řešení přijde jako první, zda vlády zemí EU, nebo imigranti. v každém případě je imho nejvyšší čas začít se učit, jak přežít…
  https://serzovo.wordpress.com/2015/06/17/jak-prezt/

  To se mi líbí

 12. Alena napsal:

  nepředpokládám, že pan Sobotka se zachová jinak, než jak se předvedl v rámci církevních restitucí. Nejprve předvolební sliby občanům, ty ovšem dosud nenaplnil. Přesně tak se zachová i při řešení imigrace.
  Jsem přesvědčena, že i v případě, že Evropa bude nadále imigranty přijímat s otevřenou náručí, může se ČR ubránit.
  To by vyžadovalo radikální řešení. Vystoupení z EU a NATO. Jiná cesta není, aspoň ji nevidím.

  Lze nastavit tvrdší podmínky pro imigranty v Evropě, ve spravedlivém stylu bez práce nejsou koláče. Nelze zřejmě zrušit neziskové organizace, které dostávají peníze mimo ČR, a vyloženě migranty lákají.

  Imigrace je plán a projekt, evropští politici ho nezruší.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Kolik jsme jako „lid“ udělali za poslední éru chyb? O dvou vím jistě. Zvonili jsme klíči a hlasovali pro EU.

   To se mi líbí

   • Alena napsal:

    velmi zajímavý článek ruské válečné zpravodajky. Tady jsme onálepkováni z druhé strany. Akorát ten libyjský doktor nemluví o chybě, ale naší vině
    …….Ale miestni obyvatelia majú paniku z nájazdu!“, – hovorím. „Gréci, Srbi, Maďari, Slováci, Česi tvrdia, že si to nezaslúžili! Nie je to ich vina, že sa celý Blízky Východ a Severná Afrika topia v krvi.“

    „Ako to!“, – zvolá doktor Ahmad a žltkasté bielky jeho obrovských afrických očí sa podlievajú krvou. „Nemám nič proti Srbom. ZATIAĽ. Ale Grécko, Maďarsko, Slovensko, Chorvátsko sú členmi NATO. Áno, oni nebombardovali moju krajinu, ale vari neprispievajú do vojenského rozpočtu NATO? Vari neposielajú svojich vojakov do Afganistanu a Iraku?

    Nepodarí sa im uniknúť trestu. NATO zalialo krvou celý Blízky Východ a teraz slabá Európa, ktorá vládu nad sebou odovzdala americkému Satanovi, bude zničená. Naše ženy budú rodiť deti. O päť rokov sa tvár Európy úplne zmení. Neteším sa tomu. Vážim si veľkú európsku kultúru a nechcem, aby tu namiesto kostolov stáli minarety. Ale bude to tak. Je to odplata. Inšalláh!“

    To se mi líbí

 13. čtenář napsal:

  přestaňte do sebe „kopat“

  a vyjděte z této diskuze se ctí.

  to bych si alespoň já přál

  To se mi líbí

 14. cobolik pacholik napsal:

  citam,kukam ja zijem v riti,kde sa to hemzi tou imigrantskou holotou ja jeden z nej,nikto sa ma neboji,jak sa boja pepici tam a nie len oni alahistov.jasne jak facka preco sa holota od koranu dala na cestu,bo niekto jej narusil jej zivot,toto iste je pre holotu europy,ktorej narusia zivot ty,ktory sa dali na pochod z akehokolvek popudu, a seriem na dovody,bo cesko vasa zem,vasa kultura,vas dom a len totalny debil bude reagovat inak jak sa reaguje a reakciou je zatial odpor,bo ked bude nenavist,ani sobotka to nezastavi,uz som pisal skor a ze to nemozno tak pisat ,ci kukat na vec z takeho aspektu,mam totalne na haku,bo nenavidim na smrt,ked je jasne ktora bije,nech ty,co tak vitaju tu holotu zo zeme alaha idu do tej zasranej saudi arabia,ci tam tak budu vitany.
  zase sa jasne nehovori,preco sa to tak stalo,preco ty ludia utekaju,ukazu malu fotku hovniara,ktory sa utopil,jasne strasne,ale mne nech neukazuju,nech ju ukazuju vladam,ktore k tomu ,ze ten maly hovniar sa niekde utopil,malo nejaku pricinu,to nie je utopenec z machace nejaky pepik,co sa stala nehoda,ten maly chlapec to nie je nehoda cechov,jak sa strazia hranice tej zasranej unie,to by tu v tej riti bolo latino uz jak saranci,zatial jak vsi,ale ves sa toleruje,bo vacsina robi,jak pisal mill man,zlutasek co docista iny od pepika vyzorom,kutlurou,zvykmi neni problem,chochol,tiez nie bo maka,cobol to tam doma,ja boha neviem ked kukam na tie news,bo americke tu to minimalne ukazuju pomaly vobec,maju tu divadilko z broadway zvane nove volby prezidenta,ich boys v 2006 zacali cestu slobody v iraq(poniektory to tu vedia,co som kukal jak tela),oni znesvarili suni a sia,oni so svojimi prizdisracmi dali do pohybu tu holotu,oni utopili toho maleho chlapca zo syrie,jeho matku a brata a nie cesi,ci hungare,ci srbi s cobolami,pokial vy tu budete pisat,jak ja a nedate jasne najavo,ze mate v pizde nejaku unijne zakony,bo v tych zakonoch mate do povedania tolko,co zid za okupace,pokial jasne nedate na javo,ze to vas kurva dom a kludne mozete zobrat aj 5000 tej alahistickej holoty,jedine,ze bude spievat ceskou pisnicku,co pravdepodbnost jak by tsunami uderilo na cesko,,nebude zo psa slanina jak cigan drista,bo mne jedno jaka strana vladne,ale tu uz ide o vas dom,o zauzivany sposob zivota v tej zasranej europe,zatial to neni turek pod viednou,hlavne ma vkurvia,ze neslusne hovorit,ze to vas kraj a vo vasom kraji plati vasa kultura,vasi kurvy zbojnicke,vas hus,vas vit a nie ali pasa z bagdadu,pokial jasne nedate najavo toto,co iste,ze nedate bo z [praxe vidim,budete v svojom dome za totalnych volov,teraz ste za volov ,ale potom uz totalny,ze co tu jebem mater o voloch,ja tiez vol niekde v riti,ale to nie moj dom,ja host,bo moj dom stal za hovno ja emigroval pred demokraciou nasho typu a zijem si svoju,jasne,ze mi to bars nepasuje,ale byt vol vo svojom dome a byt vol jak host v cudzej zemi to ma uz tak neserie,bo tam sa nerusi nic,vidiet jasne za tie roky,tak sa zamyslite,co ten jebany cobol tu drista.

  To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   . . . tak to jste propásl,
   psal jsem o tom v souvislosti s tím stanovým plachtovím připravovaného „městečka“ pro uprchlíky někde od Břeclavi. Ono to totiž všechno patří do hověziny made in EU !!!

   To se mi líbí

 15. blbíš napsal:

  Otázky:
  -Odkud jsi a proč jsi tady?
  -Co třeba víš o EU?
  -Víš, že ve školách, v úřadech a v zaměstnání není ve státech EU povoleno praktikování jakýchkoliv náboženských obřadů a zvyklostí, které jsou běžné v tvé zemi (oblékání, modlitby apod.)?
  -Víš, co budeš muset podstoupit, aby ses začlenil/a do společnosti a mohl/a tady žít a pracovat?
  -Co očekáváš od státu, do kterého jsi přišel?
  -Co tě přimělo vydat se na cestu a kdo ji zprostředkoval?
  -Kolik rodinných příslušníků s tebou přišlo, myslíš, že přijdou za tebou další?
  -Kdy předpokládáš, že se zase navrátíš do své vlasti?
  -Kolik tě stála cesta a jak dlouho v tvé zemi sis na cestu musel/a vydělávat?
  -Myslíš si, že Evropa je povinna se postarat o všechny tobě podobné běžence a proč?
  -Jsi si vědom/a, že když se nenaučíš jazyk a nebudeš pracovat, že tě stávající obyvatelé nebudou
  schopni dávat podporu ani bydlení, a proto se budeš muset vrátit?
  -Co umíš, abys mohl/a pracovat?
  -Co myslíš, kolik hodin denně a kolik dní v týdnu musí Evropan pracovat?
  -Proč jsi se nevydal/a do tobě nábožensky a zeměpisně bližších arabských zemí, kde není válka?


  Slyšel či viděl (nebo znáte odkaz) někdo se zdejších sebepoškozovatelů, co sledují mainstream či bednu, že by uveřejnili někde „obyčejné“ rozhovory s těmi „většinovými“ (nikoli vybranými) zuboženými. Mě by zajímaly odpovědi těch evidentních IQ –tykve, co např. sem dal na videu nick pepan. Taky by mě zajímaly odpovědi těch nemluvných ošátkovaných žen.

  To se mi líbí

 16. Strejda Olin napsal:

  Po desetiletí slyším kecy o demokracii, svobodě a lidských právech, o tržní ekonomice a svobodném obchodu. O tom, jak zlé to bylo v socialismu za ostnatým drátem, jak strašná byla vláda jedné strany, jak jsme byli deptáni politikou Kremlu, jak jsme nemohli tohle a nesměli tamto, že patříme do Evropy a jak bezvadné to bude, až se vrátí poměry první republiky.
  25 let uteklo jako voda a já mám pocit, že jsme přešli z bláta rovnou do hnoje. Nejenom, že domácí poměry jsou otřesné kam se jen člověk podívá, ale ukazuje se, že ten vychvalovaný svobodný a demokratický euroatlantský cirkus totálně selhal.
  Jedna politická strana je horší jak ta druhá, svobodně zvolení zástupci místo vůle a potřeb lidu a společnosti plní vůli bohatých a mocných, vedou kuloární boje, intrikují, uzavírají pochybné koalice, štvou jeden proti druhému, téměř všude vládne korupce a klientelismus, rozkrádají, odkloňují a tunelují se veřejné peníze, vše se předražuje, není práce a ta, co je, je mizerně placená. Obecně se tomu říká bordel a každý soudný člověk ví, co se pod tím skrývá.
  Co přinesly různobarevné revoluce a africké jaro dobrého? Jak tyto revoluce osvobodily a pozvedly obyčejného pracujícího člověka? Jak se zlepšily jeho životní podmínky, jak se zvýšila jeho životní úroveň, bydlení, vzdělání, zdravotní péče, zaměstnanost, bezpečí, jeho svobody a práva? Jak politický pluralismus, svobodné volby a kapitalistická ekonomika po odstranění totalitních a diktátorských režimů zkvalitnily životy stamilionů lidí? Jsou snad dnes tyto „osvobozené“ národy šťastnější, bohatší, spokojenější a žijí v míru a bezpečí?
  Nenabyl jsem dojmu, že revoluční změny na konci 20. století a na počátku nového tisíciletí byly pokrokové. Možná je to tím, že se spíš jednalo o kontrarevoluce.

  Současná situace ve světě je potvrzením selhání kapitalistického systému, neschopnosti prostřednictvím demokratických principů a politiky lidských práv a svobod zajistit světu mír, perspektivu, růst životní úrovně a všestranný rozvoj všech členů společnosti.

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Kapitalismus potřebuje trh.
   Vemte si, že…řekněme u nás je 7 000 000 lidí, kteří něco vydělají.
   Nějakou částku X.
   Mohou utratit zase jenom tuto částku X.
   Tolik teorie.
   Pak někdo přišel na to, že kromě částky X mohou lidé utratit to, co vydělají (X) + to, co si půjčí.(Y)
   Kdo by myslel na to, že to budou muset vracet, trh je třeba TEĎ.
   Jenže částka Y se zdá být pomalu vyčerpána.
   Co tedy dál?
   Když přijmeme 1 000 000 barevných, a každému dáme (kdovíodkud) částku Z, posílí se kupní síla v našem regionu právě o tu částku.
   Lidé tedy utratí částku X+Y+Z.
   Je to vlastně jednoduché.
   „Někdo“ vytvoří umělé konzumenty.
   Opravdu si myslíte, že kapitalismus selhal?
   To, čemu se říká uprchlická krize je ve skutečnosti možná úplně obyčejný kapitalismus.
   Ten neselhal.
   A že to celé jednou selže?
   Koho by to zajímalo, vždyť po nás přijde potopa!
   Nebo….válka.
   Kapitalismus má ještě jeden trumf-válku.
   To se máme na co těšit….

   To se mi líbí

 17. Strejda Olin napsal:

  Většina (možná že všichni) uprchlíci tvrdí, že utíkají před násilím, mučením, zabíjením, bombardováním. Zkrátka před válkou, která ohrožuje jejich životy, zničila jejich domovy.
  Žili ve stálém strachu o svůj život, o hladu, žízni, v rozbitých domech, na ulici, v nepohodlí a bez jakékoliv pomoci.
  Člověk by řekl, že života mimo dosah těch hrůz a nebezpečí za hranicemi Afghánistánu, Sýrie, Eritreje atd. v bezpečí uprchlických táborů, kde dostali střechu nad hlavou, jídlo a zdravotní péči, si budou považovat, že budou šťastní, že jsou naživu a nic jim nehrozí. Opak je pravdou!
  Už nechtějí být jen v bezpečí, už si kladou podmínky kde budou žít, už jsou nespokojeni v táborech, už protestují proti tomu či onomu, násilím si vynucují své požadavky. V samém počátku nového života v nové zemi místo vděčnosti a pokory dělají problémy a nerespektují zákony a nařízení. Mají zato, že vše se jim musí podřídit, že je naše povinnost jim vyhovět.
  Jen havloidní sluníčkář a pomatený multikulturalista věří tomu, že se tito lidé plně integrují, že budou dbát zákonů a respektovat kulturu a zvyklosti hostitelské země, pochopí, že již nejsou doma a že musí svůj život radikálně změnit. Že to je cena za bezpečí, které doma neměli. Nic není zadarmo, za vše se musí něčím platit.

  Neumím si vůbec představit, kde ty statisíce lidí budou bydlet, za čí peníze dostanou byty a domy, kde vezmou vybavení domácností, když jsou v EU tisíce bezdomovců a rodin žijících v nedůstojných domovech, protože stát jim nepomůže podle pravicové zásady, že stát tu není od toho, aby se o někoho staral, že si každý musí pomoci sám, že sociální systém není dojná kráva ani bezedná pokladnice.

  Nejsem schopen pochopit, co ty statisíce lidí budou dělat, jak budou získávat prostředky k živobytí, když v EU jsou miliony kvalifikovaných nezaměstnaných, když neznají jazyk, nemají kvalifikaci a mnozí jistě ani základní vzdělání. Kdo a za jakých podmínek je zaměstná? Bude v místě s pracovní příležitostí dost volných bytů a naopak tam, kde volné byty jsou bude tam i dost pracovních příležitostí? Co budou dělat lidé starší 40, 50, 60 let?

  Nikdo z politiků a obhájců přistěhovalectví mi ještě neřekl, jak bude řešena lékařská péče o lidi, kteří nejsou pojištěni a jak bude postaráno o seniory a nemohoucí, když nikdo z nich do sociální a zdravotní pokladny nedal doposud ani korunu a v nejbližších letech nedá?

  V zemích EU jsou jistě statisíce a možná miliony „vlastních“ občanů, kteří ne vlastní vinou žijí na nebo pod hranicí chudoby, nemají dobré nebo vůbec žádné bydlení, nejsou dlouhodobě schopni sehnat práci. Jsou tu statisíce lidí, kteří jsou ve své nemoci odkázáni na milodary a charitativní sbírky. Jsou tu miliony seniorů živořících z nízkých penzí po celoživotní poctivé práci. Zavírají se dětské domovy, ruší se nemocnice, leckde chybí lékaři, je nedostatech pečovatelských domovů pro seniory, v LDN se čekají fronty na lůžko a jejich vybavení je mnohdy na úrovni R-U špitálů a najednou se najdou miliardy korun (euro) na starostlivou péči o tisíce imigrantů. Že to bude na úkor vlastních občanů je nabíledni.

  Vsadím se, že platit se to všechno nebude z peněz multimilionářů a miliardářů, těch, co pobírají vysoce nadstandardní platy se to citelně nedotkne. Omlouvám se za výraz, ale odserou to zase jen obyčejní občané, dělníci, sedláci, zaměstnanci a senioři. Jim se nutně zhorší životní úroveň, protože na zabezpečení života a potřeb tisíců přistěhovalců se peníze v pokladně, kde je dluh téměř 2 biliony korun, prostě najít musejí. Když chci někam dát, musím jinde sebrat.

  O tom, jaké další problémy s komunitami imigrantů s největší pravděpodobností a po zkušenostech ze západní Evropy v budoucnu dojde, nebudu ani zmiňovat. Věřící muslim je něco jiného než věřící katolík. Islamismus je jiný než křesťanství. Korán je jiný než Bible. V bezproblémové soužití muslimů, Arabů a Afričanů s námi Evropany já prostě nevěřím.
  Jestli je někdo opačného názoru, má na to samozřejmě právo (nejsme všichni stejní), ale jestli se toho dožiju, rád bych si s ním v roce 2025 na toto téma pokecal. Jestli se ukáže, že jsem se v roce 2015 mýlil, rád se všem imigrantům omluvím.

  To se mi líbí

 18. blbíš napsal:

  Dal jsem to i pod „Pradědečka na hlídání od Knappa“ – ono to tam taky patří:

  Zrovna dneska mi dali do ruky nakojeného kojenečka od mé nejmladší dcery a řekli jí: „děda tě bude hlídat, aby si tě taky užil“ . . . jako by zapomněli, že jsem ji při jejím příjezdu před obědem už jednou obdržel se slovy „ať si tě děda užije“ …tak jsme si to zase vzájemně užívali a hlídali se za občasného blinknutí a všelijakého toho standardního kroucení před finálním krknutím, ublinknutím a prdnutím, pak teprve se holka uklidnila a usnula v ztuhlém obětí mých paží. Mám ty chvíle klidné, odevzdané důvěry moc rád, ale tentokrát jsem v pohodě nebyl. Tu pohodu, rozprostřenou kolem toho spícího drobečka, narušoval v paměti uvízlý útržek verše z vygooglovaného Koránu :
  .
  …“v ten den nebudou nevěřícím majetky ani děti jejich proti Bohu nic platny a stanou se palivem pro oheň“ …

  Ne, nicku Čtenáři /čtenář napsal 6.9.2015 (09:09):“ Přestaňte do sebe „kopat“ a vyjděte z této diskuze se ctí. To bych si alespoň já přál“/,NE pane Kropáčku z Lambaréne,
  přát si můžete co chcete, ale se CTÍ UŽ TO URČITĚ NEPŮJDE !!! Moje vnučka nikomu k otopu sloužit nebude, na to vemte jed !!!

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Proboha proč útočíte na čtenáře? On přece není Kropáčkem a za obsah článku nemůže. Jen vyjadřuje totéž co si myslím já. Držme si své názory , ale k oponentům se chovejme slušně. Tady my sami mezi sebou.

   To se mi líbí

   • anonymouse napsal:

    No, a teď si představte co se asi tak může dít až si vjedou do vlasů Evropané s nově příchozími. Když ani Češi na jednom blogu nedokáží spolu komunikovat.

    Přitom, aby se dalo něčeho dosáhnout, je potřeba stanovit si cíle (kompromisní, jak jinak, protože téměř nic nebude vyhovovat úplně všem) a dohodnout se v první řadě _sami mezi sebou_.

    Jenomže, akce všeho druhu končí jak? Lidi se sejdou, zanadávají si, vypustí páru, … a … ???

    Pokud se lidé nědokáží dohodnout, Evropa to má spočítané.

    To se mi líbí

   • blbíš napsal:

    Shrňme si to, pane Bavore – nepovedlo se – KAŽDÝ ČTEME JINAK!
    Já to čtu tak, že čtenářovo přání vyjevil v úvodním článku Kropáček! Pravda, Kropáček apeloval na jakousi NÁRODNÍ čest, čtenář zase apeloval na čest zde DISKUTUJÍCÍCH, Vy zase na SLUŠNOST probíhajících diskusí. Nebudu psát o mém marném, Vámi zcela nepochopeném, pokusu dát do souvislosti mého spícího kojence s veršem z Koránu o otopu z našich dětí pro boha, kterého se ti zubožení NIKDY nezřeknou a čtenářovým přáním z toho všeho nějak VYJÍT V DISKUSÍCH SE CTÍ. Takže to řeknu naplno! ŽÁDNOU ÚCTU, NATOŽ SLUŠNOST, SI NEZASLOUŽÍ TI, KDO TAKOVOU VÍRU VYZNÁVAJÍ! A pokud se spolu s čtenářem i Vy domníváte, že se dá na základě probíhajícího arabského exodu vést i DISKUSE SE CTÍ o v Koránu jednoznačně popsaném soužití věřících s nevěřícími, pak právě proto Vám zopakuji znovu, co už jsem jednu napsal:
    …“přát si můžete, co chcete, ale se CTÍ UŽ TO URČITĚ NEPŮJDE !!! Moje vnučka nikomu k otopu sloužit nebude, na to vemte jed !!!“
    Že to čtete tak, že:
    … „Proboha proč útočíte na čtenáře? On přece není Kropáčkem a za obsah článku nemůže. Jen vyjadřuje totéž, co si myslím já…“,
    pak je to jen a pouze Vaše věc!

    A pokud máte obavy o některé zde holubičí povahy, co si myslí totéž co Vy, pak jediným řešením je se velkým obloukem vyhýbat tak třaskavým tématům a zařazovat podobná témata, jako o tom hulení, nebo o těch milých veverkách … a bude pokoj od blbíšů, Kchodů, Lexů, anonymousů, coboliků pacholiků a podobně smýšlejících. Tedy, aspoň si myslím, když si je dovoluji brát do huby!
    Druhým řešením je, vyrazit mě z Bavorova!

    P.S.
    nedovolím si ani naznačit, že to palivo v podobně mého kojence bylo mnou použito úmyslně, neboť jsem doufal, že si ho dáte do souvislosti s veršem z Koránu a s tím ubohým utopeným syrským kloučkem! Ale to už by vyžadovalo jistou představivost čtenou mezi řádky, která u některých zřejmě končí u té vyžadované inkriminované CTI a SLUŠNOSTI.

    To se mi líbí

    • cobolik pacholik napsal:

     ked budu palit nasich hovniarov,bez najmensieho citu budem palit ich hovniarov,bo nie vsade islam rovnaky taka malajzia,ci indonezia to vlada drzi na uzde hoci casom tam buchne,takze tych sikmookych to by som nepalil bo oni nevyznavaju tu cast koranu do puntiku,ale tych co blizsie nas ,to za jedneho upiect za ziva minimum 100,hoci myslim,ze trebalo upiect za ziva tych kym narusili tej holote od alaha ich pokoj,bo treba sa vzit do situacie takeho alahistu,obycajnu holotu,ked mu dron znacky lockhead,trafi do toho jeho stanu a vybije mu malu holotu,ani sa mu necudujem,ze by nas staval na hranicu,hlavne nasich malych,aby nas bolelo jak jeho bolelo a naisto nevyznaval palenie,bo nemal preco,ale ked prepukne nenavist bude trebalo palit,vtedy sa nebude kukat na povod,preco tak holota cini,len po rokoch sa to bude tu rozoberat,jak mi rozoberame sudet holotu,jak sa k nim zachovalo a pritom nikto z tej doby nezazil ani deko.nestartovat sa a zachovat jasnu hlavu,aby ked nastane palenie ,aby to odsejpalo hoci vekly manitou otvori holote oci(co mocno pochybujem) a ukaze,koho treba posadit na rost,aby drujhy pamatal,ze netreba lakovat holotu,hoci jeho holota bude v bespeci,je tazko z toho vyjst,ludia,ktory sa samy zucastnovali lynch,to moda v hindustan to vatsinou normalna holota a nevedela vysvetlit svoje konanie,bo preco?bo nenavist je mocnejsia od nejakeho citu a ked ta dostane priestor to berie dobre znivo,treba kus kkunut aj na tych hadrakov,co im dron zabil ich blizkych a maju na haku,jak taliban,tak ibn aladina,ci el husajna,chcu vidiet nasu holotu na pekaci,nic som nove nenapisal,bo to ide s namy storocia a nevieme ,ktora holota bude palena viac,ci menej,ale z nasej zasranej historie to prikladov do bludu,v tom je human jednicka s hviezdickoutakze dumam netreba sa dat velmi vyprovokovat,ale keby zacalo tak plnit dodavky v paleni na sto pro,historici potom upravia,jak teraz sa upravuje,co je najhorsie na tom,ze zase zarve len kopa nevinnej holoty,co sa dala zmanipulovat slovom vlast,honor jak to kurva nenavidim.

     To se mi líbí

     • jaa napsal:

      Mno čobolíku, obávám se že ten Váš optimismus ohledně Malajsie a spol. vydrží jen do momentu než amíkům poteče do bot – díky té plánované Malajsijské měně podložené zlatem . Víte nevěřím na náhodu a ta létadla zmizevší krátce po tom, co Malajsie odmítla svěřit své zlaté rezervy do opatrování MMF se zdůvodněním státně bezpečnostních důvodů mi jako náhoda nepřijdou. .. ukrajinský zlatý poklad zmizel do ameriky, teď vylezlo najevo že i v Moldávii jaksi taksi… – Kdopak to těm MOldavanlm pověděl že many many jsou fuč. a nikdo neví kde??? hmm… jo.. ameirké bankovní elity … uff…

      To se mi líbí

    • čtenář napsal:

     blbíš,
     no jo,jenže ten,kterému to bylo určeno v první řadě(Kchodl) je nakonec také holubičí povaha,pokud se jedná o jeho známého.

     To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Nebojte se, pochopil jsem i to vnouče, zachoval bych se asi stejně, ale nemusíte kvůli tomu napadat čtenáře. Ten jen chtěl trochu vzájemné úcty tady mezi námi. A já chci totéž. Tady, mezi nám, abychom si nadále mohli říkat „Bavorovi přátelé“

     To se mi líbí

  • anonymouse napsal:

   Takhle nějak bych si představoval příslušníka elity národa.

   On je teda ale fakt, že elity ještě nevymřely – jen jim prostě není, v dnešní době, kdy se různí poskoci předhánějí v tom kdo bude více PC, dopřáváno sluchu. V Britských listech takové názory nemají šanci. Což mne pouze utvrzuje v názoru, že Britské listy (a všechny podobné slátaniny) tomuto národu – a veřejnému diskursu vůbec (BL i vzhledem k tomu, že nyní publikují i v angličtině) ŠKODÍ.

   Je potřeba o problémech diskutovat pragmaticky. Což nijak nevylučuje ani lidský přístup, ani pomoc azylantům, ani cokoliv dalšího, na čem se lze dohodnout. Nicméně, adekvátní analýza je základ.

   Jak je koneckonců vidět i z úryvku díla jiného národního velikána, samotného Járy Cimrmana:

   „To není pravda, ještě taky říkal ‚včil jsme v řiti, včil jsme v řiti‘. A to jste náčelníkovi zatajili.“

   „Tak uznáš snad, že jsou slova, která se do svatého ucha říkat nedají. Včil jsme v řiti. To nešlo, tohleto.“

   „A jak se má náčelník správně rozhodnout, když se mu tají, kde jsme?“

   🙂

   To se mi líbí

 19. blbíš napsal:

  Jsem xenofob, stále však ještě ne nenávistný!
  Ministryně školství Kateřina Valachová chce, aby se žákům vysvětlovalo, co je xenofobie, aby děti měly v rámci vzdělávací soustavy dostatek informací k tomuto novému fenoménu, aby byl boj s xenofobií účinný.
  WIKI:
  Xenofobie je projev chování, který spočívá v nedůvěře, odporu a nepřátelství ke všemu cizímu. Vedle lidských jedinců je pozorována i u dalších živočichů. Je to forma strachu ze všeho neznámého, především z cizinců a všeho cizího (tedy z projevů odlišných kultur, zemí, náboženství, apod.), resp. všeho, co přichází z ciziny, případně co je (co pochází) mimo vlastní sociální útvar (skupinu, podnik, kmen, národ, stát apod.) Tento strach MŮŽE přejít až v nenávist.

  Opravte mě, nebo rovnou do mě. Ta definice je z mého pohledu v pořádku a opravdu nechápu snahu toho blbství vůkol nás s ní bojovat, pokud nezačala platit ta poslední věta z té wikidefinice. Když jsem četl Bibli, dalo se s textem polemizovat, povídat, souhlasit i nesouhlasit, mít stejný pocit, jako při čtení pohádek a konec konců ho odložit, aby se k němu dalo někdy vrátit. Ta Kniha knih mi nic nepřikazovala, dokonce jsem měl pocit, že počítá i s tím, že ji i nenávratně odložím. No, a když čtu nyní Korán, všechno se ve mně stáhne do jakési obranné pozice, do nepříjemného sevření. Jsem ve střehu přesně tak, jako když jsem šel do klukovské rvačky, o jejímž výsledku nebylo předem rozhodnuto. Jenže o rvačce jsem věděl, že jednou skončí a že, když bude nejhůř, tak mi táta mezi pohlavky tu rozbitou hlavu i zašije, ale z těch textů v Koránu, jako by se zdvihali stále a stále noví protivníci a vyzývali mě do dalších a dalších rvaček s tím, že když je nepodstoupím, dostanu ránu a ta určitě bude poslední. Trestání a opovrhování, takové poselství mi zatím čtení Koránu přináší. Nějak se z toho, na rozdíl od Knihy knih, vytrácí člověk a jeho člověčenství, které si každý s sebou vláčí celým životem a měl by se snažit ho kultivovat a zušlechťovat po celou jemu vyměřenou dobu.

  Jsem xenofob, o tom asi žádná, ale stále ještě necítím NENÁVIST. Můj problém je v tom, že ale NECHCI čekat, než přijde to MŮŽE obsažené v té poslední větě wikidwfinice, až se Korán vyznávající a praktikující zuboženci vykrystalizují v tom beznadějném čekání v ubytovnách, až jejich mysl se „zmátoří“ z nuceného nicnedělání, až uhodí mrazy a pro ně dlouhé období zimy, až pozvednou svoje požadavky nad požadavky původních obyvatel, až více zarogantní ti již dnes arogantní mladící házející po těch, kdo jim podávají chléb a vodu nadávky a PET lahve, až zjistí, že nejsou tím pupkem světa, který jim byl slíben a který Korán hlásá.

  NECHCI a NESOUHLASÍM už proto, že nás zastupují mládenci a děvenky bez dostatečného mandátu a životních zkušeností tak potřebných k rozpoznání zla a nebezpečí. Ještě furt necítím nenávist, ale cítím nepřátelství a nedůvěru k lidem, kteří se sami svým intelektem NIKDY nedopracují k poznání, že člověčenství v Koránu neobsažené, je na překážku vzájemného soužití!

  Mé člověčenství je založeno na respektu, nikoli na ústupku, ten jsem ochotný nyní podstoupit prohlášením. Buďte vítáni vy zubožení, ale musíte jasně vědět, že každá NÁVŠTĚVA a POMOC jednou SKONČÍ bez jakéhokoliv nároku na mě! A ty, kdo ani to nechápeš, hledej pomoc jinde!

  To se mi líbí

  • anonymouse napsal:

   Ale ne. To je NESMYSL!!

   Wikipedie [https://cs.wikipedia.org/wiki/Fobie] uvádí:

   „Fobie (z řeckého slova „fobos“) je úzkostná porucha charakterizovaná chorobným, _bezdůvodným_ strachem z věcí, situací nebo lidí.“ (A v angl. verzi: „A phobia is a type of anxiety disorder, usually defined as a persistent fear of an object or situation in which the sufferer commits to great lengths in avoiding, typically disproportional to the actual danger posed, often being recognized as _irrational_.“)

   Analogicky, „Xenophobia is the _unreasoned_ fear of that which is perceived to be foreign or strange.“ [https://en.wikipedia.org/wiki/Xenophobia]

   (Pozn. – zvýraznění jsou moje.)

   Na obavách z nebezpečí představovaných Islámem není nic _bezdůvodného_ či _iracionálního_. Ty obavy jsou naopak založené na pozorování a analýze reality (zhoršující se situace ve všech evropských metropolích ve kterých vzrostl počet muslimských imigrantů nad určitou hranici) a jsou tedy naprosto _racionální_ (protože založené na rozumovém vyhodnocení fakt) a _opodstatněné_. Takže, nejde o fobii/xenofobii.

   Sluníčkáři celého světa se spojili, aby dali slovům a slovním spojením nový, upravený význam, tak, aby tento vyhovoval jejich agendám.

   Termín „xenofobie“, jakkoliv dává smysl ve spojení s _iracionálním_ strachem z cizího, je v souvislosti s obavami ze současné vlny islámské imigrace manipulativní. Tečka.

   Je potřeba všem takto zmanipulovaným termínům navracet význam původní, a sluníčkářské PC úlety uvádět na pravou míru všude, kde to je možné.

   To se mi líbí

   • anonymouse napsal:

    Ještě dodatek.

    Ten sluníčkářský význam termínu „xenofob“ navíc podsouvá nositeli této nálepky _úmysl_ (špatný, jak jinak).

    Na rozdíl od původního významu slov končících na -fobie. Ty mají význam _diagnostický_, pro označení iracionálního strachu z něčeho (strach z výšek, nebo z pavouků, nebo i z toho „cizího, potenciálně nepřátelského“, člověk jistě nemá proto, že by tak nějak chtěl, že ano).

    To se mi líbí

   • anonymouse napsal:

    A ještě dodatek pro pobavení (stále z Wikipedie):

    Dictionary definitions of xenophobia include: „deep-rooted, irrational hatred towards foreigners“ (Oxford English Dictionary; OED), and „unreasonable fear or hatred of the unfamiliar“ (Webster’s). The word comes from the Greek words ξένος (xenos), meaning „strange“, „foreigner“, and φόβος (phobos), meaning „fear“.

    Hmmm. Takže:

    – xenos = strange, foreigner (neznámo, cizinec)
    – phobos = fear (strach)

    Z čehož JASNĚ plyne že jde o „hluboce zakořeněnou iracionální _NENÁVIST_ vůči cizincům“. 🙂

    Jo, až bude. Oxford English Dictionary pro srandu králíkům. Zdá se, že se někdo někde přidal ke sluníčkářům. 🙂

    Pro srovnání, překlad Google Translate:

    https://translate.google.com/#el/en/%CF%86%CF%8C%CE%B2%CE%BF%CF%82

    To se mi líbí

   • blbíš napsal:

    …no nic, anonymousi, počkám si na vnučky, jaký výkladový manuál přinesou ze školy od té trhlé Valachové! Oč jsem to měl já lehčí, jedinou pravdu měla strana, pak Rudé právo a když jsem si dovolil být drzej, tak mě srovnal učitel občanky, který chodil v modré svazácké košili, rádiovkou s anténkou a na retku zavěšenou proklatě kouřící lípu (mimo hodiny, kalhoty si už nepamatuji). Ten by na nějaký ten původní význam slov končících na -fobie, který mají význam _diagnostický_, pro označení iracionálního strachu nešel určitě tak daleko, jako Vy na wikipedii, protože dokázal kolem sebe rozpoutat ne iracionální, ale doslova zcela reálný peklo a to z fleku.

    To se mi líbí

  • Strejda Olin napsal:

   Ano, zcela jistě přijde doba, kdy naši potomci budou platit za naše chyby a budou se ptát – proč jste s tím souhlasili, proč jste nic nedělali, proč jste drželi hubu a krok? Co jim na to odpovíme?
   Potomci přistěhovalců do Francie, Německa, VB aj. žijící v periferních ghetech a etnických čtvrtích jsou nespokojení se svým životem „cizáků a přivandrovalců“, těžko shánějí práci a uplatnění, bouří se, protestují, demonstrují „za svá práva“! Svůj původ, svoji kulturu, zvyky a náboženství sebou vláčejí jako přítěž, která jim brání být plnohodnotnými Němci, Francouzi nebo Brity. Stále existuje MY a ONI.
   V přírodě jsou jednodruhová hejna, stáda a tlupy a cizí druh mezi sebe nepustí. Mezi lidmi se po tisíciletí utvářely rody, klany a národy, vázané k sobě místem, klimatem, přírodními podmínkami, společnou prací i ochranou, stejným jazykem, kulturou, způsobem života, tradicemi, zvyky a vírou. Vytvořily své státy vymezené střeženými hranicemi, společnost se zorganizovala podle svých zákonů, mají své vůdce, panovníky, prezidenty, vlády a parlamenty. Svět se po staletích stěhování, válek a násilí uspořádal do řádu, který s problémy, ale fungoval. Najednou nám tu někdo káže o multikulturalismu, o prospěšnosti míchání ras a etnik, o tom, jak se navzájem obohacují, zpochybňuje funkčnost národních států. Ano, buďme bratry, mějme se rádi, spolupracujme, obchodujme, navštěvujme se, žijme spolu v míru, ale každý ve své domovině. Tak jako sousedé v jednom domě, ale každý ve svém bytě. Udělejte z paneláku jeden velký byt bez dveří a zámků, kde každý bude žít jak, s kým a kde se mu zlíbí, kde někdo bude pracovat a platit náklady, zatímco jiný bude jen utrácet a flákat se a celé to společenství „přátel a bratrů“ se rozpadne v anarchii a chaosu. Ideologie multikulturalismu je stejně zrůdná a nebezpečná, jako ideologie Hitlerova národního socialismu nebo Stalinova komunismu.
   Německo má dnes 81 milionů obyvatel a kalkulovaný počet 800 tisíc přistěhovalců nepředstavuje ani 1%, v Česku by to jedno procento představovalo 15 tisíc přistěhovalců a v celé EU by to bylo 5 milionů. Z tohoto pohledu nám, prý, nic nehrozí. No, kdyby zůstalo jen u těch 5 milionů… ale co se stane za 20/30 let? Jedna žena v EU rodí v průměru méně než 1,5 dítěte, Egypťanka 3,4, Turkyně 2,5, Syřanky 3, Afričanky cca 6 dětí. A je tu ještě nedávno zmiňovaný příklad s kuličkami (přírustek obyvatel v inkriminovaných zemích je tak velký, že EU ani při nejlepší vůli není schopna všem ohroženým lidem pomoci). Imigrační multikulti politika prostě nic neřeší, je víc špatná než dobrá.

   To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Tak já se přiznám, že tu nenávist začínám už pociťovat.
   Je ale pravda, že kromě migrantů začínám nenávidět debilní evropské politiky.
   Vlastně….už je po čertech silně nenávidím!

   To se mi líbí

 20. vittta napsal:

  Zprávy z blázince, aneb kterak Merkelová (a Německo) něco chce, ale zároveň se o to „něco“ chce podělit s ostatními.
  I násilím.
  http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/379891-merkelova-musite-byt-solidarni-a-ukazat-pravou-tvar-evropy.html

  To se mi líbí

 21. vittta napsal:

  Bulvární snílek závidí úspěch konkurenci.
  http://www.blisty.cz/art/78850.html

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   (jen pro silné žaludky)

   To se mi líbí

   • cobolik pacholik napsal:

    to nie je pre silne zaludky,ale holota co ma tak 50 vesny za sebou,bo ta mladsia nema sajnu,take clanky to ma zohreju na zaludku,jak mne sa pridaju,specialista od koulicky hovori,ze si spominat na minulost a chrani to pred alzheimer a perkinson,kym zacnem chcat a srat pod seba,taky clanok z tych blistu,to krasna spomienka,na mlade a vecne casy,to mi hned dava do pozoru tu salenu palici vychodnara a hned pripomenie,ze k….i este nevymreli,toto,co pise ten srandista na tych blistoch to pre mna dobre,to nie je blb,ale herst ober blb.ja tiez blb svojim sposobom,vlastne kazdy,ale vacsina si dava pozor,aby nebola herst blb,ten pozor vobec nedava,ten beha jak pojaseny s flagou polmesiaca,solou a chlebom vitat tu holotu,ze odhodia flasu s vodou to na znak prostestu to dobre,kedysi som cital,ze 300miliony malej holoty umrie na svete,kym zacne chodit,bo nema cistej vody a nikdy sa do syta nenazerie este aj hladne umrie,hlad najvacsia kurva,bo zazil som,to kovanej sudruh z 50 rokov nebol az taky spakareny jak ten idiot,no nic velky manitou ma kazdeho rad…

    To se mi líbí

   • Jethro napsal:

    Je srandovní, jak se z Čulíka, který se kdysi dal číst, stal zaslepený tmářský fanatik. Nebo je to smutné? Možná přímo děsivé?

    To se mi líbí

    • K-k. napsal:

     a komedie pokračuje. https://vlkovobloguje.wordpress.com/2015/09/08/vlk-je-blazen-a-jen-nesoudni-jedinci-ctou-kosu/ (Omlouvám se panu Bavorovi a prosím, aby to pro tentokrát nesmazal.)
     Čulík už je vážně někde u dna.

     To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      Čulíkovská paranoia dosahuje stále vyšších hodnot. Pro tentokrát udělám výjimku a odkaz nechám. Jako důkaz Čulíkovské stupidity (tentokrát skutečně jako diagnosa)

      To se mi líbí

      • K-k. napsal:

       Děkuji… 🙂

       To se mi líbí

      • anonymouse napsal:

       Jak to tak vypadá, kruh se uzavírá (jestli je to vůbec kruh – začínám o tom poslední dobou pochybovat). Od diktatury jedné strany k diktatuře liberalismu (resp., těch, co si říkají „liberálové“ – hlavně v USA, příp. vzývají „liberální“ hodnoty). V každém případě se při prosazování svých – údajně liberálních – hodnot se bez metod diktatury nedokáží obejít.

       A to šílenství se šíří celosvětově, a to do všech oblastí života. BL jsou jen prodlouženou rukou – nesmírně iniciativní, ale jinak jen jednou z mnoha.

       Potíž je, proti diktatuře jedné strany lidi protestovali, zatímco tuto novodobou diktaturu „liberálních hodnot“, zdá se, zatím většinově spíš akceptují.

       To se mi líbí

  • K-k. napsal:

   božíčku, to je ale blb! 😀

   To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   I mladý Klaus si cení PL, takže kecy nějakého šmoka z blicích listů se asi redakce nedotknou.

   To se mi líbí

 22. anonymouse napsal:

  Zřejmě má na mysli tento článek (který PL označují za REPORTÁŽ):

  „Probudím se po půlnoci a vidím pohybující se stíny. Všude odpadky i lidské exkrementy. I tak mluví Maďaři o uprchlících“

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Probudim-se-po-pulnoci-a-vidim-pohybujici-se-stiny-Vsude-odpadky-i-lidske-exkrementy-I-tak-mluvi-Madari-o-uprchlicich-397584

  „REPORTÁŽ Exkrementy, zápach moči, všude odpadky. Maďaři jsou zděšení uprchlickou vlnou, …“

  Že by si nevšiml, že ve skutečnosti jde o reportáž??? Nebo mu možná vadí, že „nenastavili zrcadlo“???

  To se mi líbí

 23. kočka šklíba napsal:

  Vím , že vlkovo bloguje zde není moc vítáno, ale přečíst si přírodovědce pod posledním diskusním námětem stojí za to. A myslím, že by i to bylo řešení.

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Píše o zavedení apartheidu, že jo.
   No to by bylo řešení, ale co na to sluníčkáři a nadace Václava Havla?
   A co na to psí smečka Dagmar?

   To se mi líbí

   • Miluše napsal:

    Ta pronesla, že Václav by se o imigranty určitě postaral. Nevím, jakým způsobem, to nesdělila. Asi ho znala jen z té lepší stránky 🙂 .

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Ubytoval by je na Hrádečku a naučil je chlastat.

     To se mi líbí

     • oh napsal:

      Myslíte, že by Venca Letiště dokázal na Dagmar navlíknout burku? 🙂

      To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       … a utratit psy (nečistá zvířata) ?

       To se mi líbí

      • blbíš napsal:

       ale fuj, Kchodle, . . . UTRATIT?
       V souvislosti s uvítacími procedurami si máte vzít příklad z Vidláka, který své stávající venkovské vořešstvo řešil touto vojenskou hláškou :
       ….“PROVÉST UPGRADE SVÝCH PSŮ…“
       P.S.
       jako nepoužitelný ženista ji však dovedu ocenit!

       To se mi líbí

      • Strejda Olin napsal:

       Venca Letiště 🙂
       Tak to jsem ještě neslyšel a moc mě to rozesmálo.

       To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.