Dřív než dolar zemře, pořádně za sebou práskne dveřmi


Nečekané prognózy známého politika, vědce, podnikatele …                     

 Světové společenství čekají těžké doby. Jak se má chovat Rusko, aby si zachovalo ekonomický potenciál, finanční zdroje, technologický předstih? Na tyto a další otázky odpovídá akademik Ruské akademie přírodních věd a bývalý místopředseda ruské vlády V.P.Polevanov*).

 Vladimíre Pavloviči, na jaře 1995 jste v interview pro jeden z ústředních deníků řekl větu, která se stala legendární: „Vystoupil jsem předčasně, ale nikoli marně“. Jak se Vám podařilo nahlédnout, že ke změně dojde relativně brzy? Vždyť tenkrát málokdo věřil, že se dožijeme doby, kdy se mocenské orgány začnou zabývat offshory, nemovitostmi v zahraničí, zdroji nabytého majetku a luxusních věcí. A zdá se, že krok za krokem začínáme čistit „Augiášovy chlévy“…

 Po těch vystoupeních ke mně přicházeli lidé, děkovali a říkali: „Děkujeme, pochopili jsme, že ještě není všechno ztraceno“. Tou dobou byl morální princip důležitější než materiální – a to řádově. Naši spoluobčané vlastníma očima sledovali rozkrádání státu, ničení hospodářství, jak vše krachuje… A mnozí skutečně ztratili víru. A najednou, všem na očích, jeden ze členů vlády, navíc vicepremiér, začíná ostře vystupovat proti takovému kurzu. Přitom mu bylo jasné, že mu nedovolí nic udělat, že ho čeká neúspěch. Ale přesto vystupuje.

To je jen můj příklad. Byli ale i další a nebylo jich málo. Morální princip, jak věřím, sehrál obrovskou roli a pomohl mnohým lidem zůstat lidmi. Jistě, v té době z venku moje jednání vypadalo sebevražedně. Nacházelo se ale v proudu nálad našich lidí, kteří si zachovali víru v duchovní svorky Vlasti.

Dnes ale takové nálady zaznívají už z oficiálních míst …

 Dovolím si poznamenat pár klíčových momentů z Poselství prezidenta Putina Federálnímu shromáždění, jež, dle mého názoru, mají určující význam pro rozvoj země. Není od věci si je připomínat mi po půldruhém měsíci, aby orgány státní moci nezapomínaly: jde o program kroků na celý rok.

Putin jasně prohlásil, že je přívržencem konzervativních hodnot. To je mimořádně důležité. Vždyť všechny ty „progresivní“ vánky, která vnucuje Západ, jsou spojeny s koupí a prodejem. Tam společnost cíleně atomizují, cílevědomě útočí na instituce, které učí myslet, starat se nejen o sebe, ale i o bližní, – na církev a rodinu. A pokud se ve společnosti zakotví princip „každý sám za sebe“, pak je snazší člověka oblbnout, přeměnit lidi v poslušné stádo. Palbě kritiky byly vystaveny tradiční hodnoty, pouta spojující rodiče a děti. Tak zvaná juvenilní justice je trhá; právo mladistvých neopeřených mláďat pohnat před soud ty, kteří je počali, porodili a vychovávají je – to je naprosto absurdní. Není divu, že v takových podmínkách i katolický papež František vědomě zápasí o zachování křesťanských hodnot, a nikoli náhodou byl časopisem „Time“  zvolen člověkem roku.

Tento boj vyžaduje vytrvalé úsilí, protože dnes se v Evropě rozšiřuje hnutí LGBT – společenství lesbiček, gayů, bisexuálů a transvestitů. Z pocitu vlastní méněcennosti tito lidé vedou hyperaktivní způsob života a pokouší se vnutit svoje ubohé názory prakticky všem a jsou mimořádně agresivní.

„Ve světě, je nicméně čím dál více lidí podporujících naši pozici obrany tradičních hodnot, které po tisíciletí tvořily duchovní, mravní základ civilizace“, zdůraznil Putin.

*) – Vladimír Pavlovič Polevanov byl jedním z nejrychleji vyhozených členů ruské vlády. Jedním z prvních jeho kroků po nástupu do funkce  vicepremiéra a předsedy výboru pro správu státního majetku bylo, že nechal odebrat propustky do budovy vlády americkým „poradcům“. Byl tvrdým kritikem prováděné privatizace a jejího „šéfa“ vicepremiéra Čubajse. Mnohokrát byla v oběhu Čubajsova slova k němu:…“Proč Vás znepokojují osudy těch lidí? No dobrá. vymře nějakých 30 milionů. Prostě se nevešli do trhu.. Nemyslete na to – však oni vyrostou další..“ Po 2 měsících ve funkci ho prezident Jelcin na nátlak Američanů odvolal.

Protože Rusko s jeho velkou historií a kulturou má „staletou zkušenost s nikoli tzv. tolerancí, bezpohlavní a neplodnou, ale právě společným organickým životem různých národů v rámci jednotného státu“.

Vladimír Putin dal jasně najevo, že se nepodaří nám vnutit vidění světa, které boří tradiční hodnoty „v rozporu s vůlí lidové většiny“. To jsem ochoten podepsat oběma rukama!

Dodnes nemohu zapomenout na fotografii v jistých holandských novinách, které mi padly do ruky v jednom pařížském hotelu. Na první straně dva důstojníci holandské armády v uniformě majora a plukovníka, uzavřeli zákonný sňatek v protestantském kostele. Tito lidé zostudili uniformu; taková armáda nikdy nikoho neochrání.

Západní Evropa dnes je fakticky – Římská říše období rozpadu. Caligula a jemu podobní – jsou u moci. Není divu, že barbaři relativně snadno obsadili kdysi mohutný stát. Přestože měl silnou armádu, rozvinutá silniční síť, silnou ekonomiku. Ta armáda ale neměla ducha, Římané se chtěli jen bavit, věnovat se člověku nepřirozenými zvrácenostmi. Proto také padla jejich říše pod náporem méně kulturních, zato ale bojovných a organizovaných kmenů.

Rusko se v podstatě dnes stalo lídrem normálního způsobu života ve světě. Majákem pro všechny rozumně uvažující plnohodnotné lidi. Východu se, sláva Bohu,  vzpomínaná „epidemie“ dotkla minimálně.

Nicméně, krize západní civilizace se nevyčerpává jen mravními příznaky. Ona zachvátila prakticky všechny stránky života – finanční, ekonomickou, sociální …

O deoffshorizaci se Putin zmínil právě včas. Mluvilo se o tom i dříve, ale teď už s její realizací otálet nelze.

Poslední dobou jsme zaznamenali dvě události, naší veřejností málo komentované. Americký FED provedl kontrolu depozita zlatých slitků ve Fort Knox a na Manhattanu. I anglická královna se nechala vyfotografovat na pozadí těchto slitků. Obojí bylo předvedeno jako doklad existence kvalitního zlata. FED připravil americkému Senátu šestnáctistránkovou zprávu, kterou senátoři nazvali profanací. Jen na jediné stránce se poznamenává, že dle dokladů zlato existuje. Autoři zprávy se ale ani neobtěžovali ho spočítat… Co z toho plyne?

Německo poslední čtyři roky usiluje o návrat 2.600 tun svého zlata uloženého v USA a v Anglii – marně. Pan B. Bernanke, jeden z předchozích předsedů FED se dokoktal do toho, že německé zlato USA sotva dokáží vrátit, protože jeho zásoby v New Yorku … byly zničeny uragánem!J Google, pravda, urychleně toto sdělení určené idiotům, smázl. Podle mého dnes je přinejmenším lví podíl onoho zlata zaměněn atrapami. V roce 2011 se USA pokusily takové atrapy podstrčit Číně. Ta ale podvod rychle odhalila a rozpoutala velký skandál. Tak zvaný „svobodný tisk“ ten podvod přešel, protože odhalení nebylo v jeho zájmu, přestože s hlediska žurnalistické profese to pro ně měla být „senzace století“. Jednalo se o záměně zlata pozlaceným wolframem, který má stejnou specifickou hmotnost, ale je nesrovnatelně levnější …

Už Karel Marx psal, že vzájemné klamání kapitalistů možné je, ale nemůže se stát systémem a prostředkem hromadění kapitálu. Muselo se stát cosi nepředvídatelné, jestliže nástroj, který považovali za výjimku z pravidel, pustili do oběhu …

Za prvé se chystá krach dolaru. Ale zlato je světový ekvivalent peněz. A proto je postupně převedli do bank pod kontrolou FEDu. Bude-li stát chtít prověřit zlaté rezervy, tak tam nebudou! Napíší další idiotské vysvětlení, jakože „popřemýšlíme, prošetříme a dojdeme k nějakým závěrům…“. Ale na začátku bude provedena rozsáhlá konfiskace aktiv. Na Novém Zélandu, v Kanadě, USA, Evropě byla přijata rozhodnutí, která se různě nazývají, nicméně jejich podstat je stejná: v zájmu záchrany problémových bank je nutno urychleně použít prostředky klientů. Řekněme, že jste si uložili do banky peníze, a tato banka je považována za problémovou, a před bankrotem je zachraňují penězi stejných vkladatelů, jakými jste vy. Takže v podstatě dochází ke konfiskaci peněz vkladatelů.

Naprosto skvěle byla tato metoda otestována na Kypru. Tento malý státeček potřeboval všehovšudy 16 mld.USD! Takže záchrana jeho finančně-ekonomického systému byla triviální věcí. Přesto ale EU zavázala Kypr ke konfiskaci vkladů přesahujících 100 tis.eur. A tyto peníze byly zkonfiskovány – třemi způsoby. Část vkladů převedli do bezcenných obligací banky. Další část vkladů byla zmrazena a bylo zakázáno je využívat. Zbytek byl rovněž zmrazen, ale je připravována jejich výměna za obligace banky. K tomuto tématu se vyjádřil prezident Putin, když poznamenal, že ruští vkladatelé neporušili ani jediný kyperský, či evropský zákon, ale ve vztahu k jejich vkladům je páchána naprostá bezzákonnost. Na Kypru ruští vkladatelé přišli o 8 mld.eur.

Takže mechanizmy konfiskace vypracovány jsou. Europarlament přijel zákon, podle něhož od roku 2016 problémové banky budou zachraňovány na účet vkladatelů. Přičemž Evropané rozdělili vkladatele na „spolehlivé“ a „rizikové“. Není těžké domyslet si, že ruští vkladatelé budou zařazeni do druhé skupiny a jejich vklady budou konfiskovány v první řadě. Kyvadlo konfiskace už bylo spuštěno: kvůli penězům zničili prosperující africkou zemi Libyi, zkonfiskovali všechny její účty. Dodnes jsou zablokovány syrské a íránské účty.

Všechny tyto rizikové jevy světové ekonomiky zdůrazňují nezbytnost, aby naše země upevnila svůj ekonomický potenciál. Západ se dnes nachází na hranici finančního krachu. Pokud ruští oligarchové chtějí, aby jejich peníze pracovaly a vklady nebyly v zahraničí konfiskovány, měli by je neprodleně převést z offshorů do ruských bank. K dispozici mají rok – rok a půl, ale ne víc.

Tyto ruské peníze v západních bankách – ve skutečnosti nebyly oligarchy vydělány, ale ukradeny. V době tzv. „privatizace“, „zástav“, „aukcí“ atd. Měly by se vrátit domů a pracovat pro Rusko.

Vladimír Putin už minulém desetiletí nedoporučoval tuzemským bankéřům spoléhat se na západní banky. „Utrápíte se polykáním prachu při běhání po soudech, až se budete snažit uvolnit blokaci svých vkladů…!“ – řekl prorocky ještě před Kyprem.

Vykládáte mi tu závažné věci… Jste si jist rozsahem nebezpečí, hrozícího naší zemi a jejímu byznysu? Vypadá to tak, že se Rusko bude muset spolehnout výlučně samo na sebe?

Znovu se nám dostalo potvrzení geniálnosti slov Alexandra III.: „Na celém světě máme jen dva věrné spojence – naši armádu a válečné námořnictvo“. Patřil by sem ještě třetí spojenec – masmédia, jako efektivní prostředek obrany našich národních zájmů a reálného obrazu sociálně-ekonomické stavu země. Ať se budeme jakkoli chovat a snažit přizpůsobit se Západu – ten nás vždycky bude považovat za svého protivníka. Už prezident Reagan řekl asi toho: dnes je mi úplně jedno, je-li Rusko naším spojencem; dnes jím je, zítra jím být nemusí. Má ve světě jedinečný potenciál schopný nás zničit; proto vždycky bylo a bude naším strategickým nepřítelem.

To je odpověď na otázku, proč Rusko, které žije v nepřátelském obklíčení, se musí především zabývat upevněním své obranyschopnosti. Je potěšitelné, že prezident Putin rozvoji armády věnuje mimořádnou pozornost. Bez ní by Rusko už dávno přestalo existovat. Zaplaťpámbu, že jsme si dokázali zachovat svůj jaderný potenciál, který nedokázali zničit ani zrádci Gorbačovova druhu.

Nepřeháníte?

Loni v dubnu skupina „nezávislých novinářů“ tzv. „Offshor -Leaks“začala věšet na internet zajímavé údaje, které údajně zjistila: v offshorech bylo zjištěno 130 tisíc společností a více než 140 tisíc fyzických osob. Tak se kdysi pololegální údaje se tak staly veřejným majetkem. Je už jasné, že se chystá budoucí konfiskace, chystá se přechod finančních prostředků ze „špatných“ offshorů do offshorů kontrolovaných západními společnostmi, především skupinami Rockefellerů a Rothshildů. Za prvé proto aby byly pod kontrolou, a za druhé proto, aby je časem bylo možno konfiskovat.

Odsud pramení snahy o převedení všech finančních operací do bezhotovostní formy, kterou začala propagovat naše „pátá kolona“. Nebude ani třeba tisknout peníze – přidá se nula – a je hotovo …

Není těžké odhadnout, že to povede k obrovské inflaci… Ke stagnaci výroby, ke stagflaci.

Ke všem radostem rozpadu. Než dolar zemře, řádně za sebou práskne dveřmi. Budou konfiskovány prostředky prakticky všech, společností a fyzických osob, které nepatří do seskupení Rotshildů-Rockefellerů. A – znovu opakuji – ruských v první řadě.

Prezident má naprostou pravdu, jestliže přijímá prvořadá opatření zaměřená na rozvoj výrobních sil v těchto nelehkých podmínkách a stimulaci ekonomického růstu. Jde především o zakládání vysoce technologických odvětví, prioritního rozvoje Sibiře a Dálného Východu. Tyto regiony jsou budoucností Ruska.

Jestliže hovořím o Dálném Východě, nemám samozřejmě na mysli celé jeho území. Na severovýchodě žijí lidé dočasně, ale v Chabarovském kraji, Pomoří, Amurské oblasti, Židovské autonomní oblasti, a dokonce i v Jakutsku – tam všude lidé trvale žijí. Společně se Sibiří – to je zvláštní lid Ruska. Je to pasionární lid – jak by řekl Gumiljev*). Lid, který ví co chce, neztratil vůli, akceschopnost, umí překonávat obtíže a nepropadá panice.

Američtí politici – od Brzezinského po státního tajemníka – se uklidnit nehodlají: k čemu je prý Rusku takové bohatství? Tvrdí, že Sibiř a Dálný Východ jsou celosvětovým vlastnictvím, a Rusko jím nemůže samostatně disponovat …

Dnes nejen Dálný Východ a Sibiř, ale celé obrovské území Ruska s jeho infrastrukturou rozvrácenou po perestrojce a „šokovou terapií“ potřebuje zalidnění a obnovu. Je nutné, aby lidé osvojovali zanedbaná území, osídlovali je a stávali se jejich hospodáři.

Prezident vytyčil konkrétní lhůty pro řešení problémů rychlejšího a co nejméně byrokratického podělení všech obyvatel země stavebními parcelami. To je velmi důležité.

Domnívám se, že dnes musí každý obyvatel dostal svůj podíl země. Přinejmenším jeden hektar. A to bez ohledu na to, zda se chystá stavět… Dostane-li parcelu, většinou stavět bude.

Měli bychom přejít formování národa na principu usedlostí. Mnoho lidí by se s potěšením „rozptýlilo“ z megapolí, velkých měst, pokud by dostali pro usedlost, která by se dědila, hektar země. Protože 6-10-15 arů – to není usedlost, ale hektar … to je už vážná věc. K uskutečnění takového projektu máme půdy dostatek.

Rusko musí chápat, že západní stratégové mu přisoudili roli surovinového přívěsku a podle tohoto záměru má být zničeno. Ale každému rozumnému spoluobčanu v jakékoli funkci bych doporučil vzpomenout si na jednu známou zásadu: dělej co máš, a co se má stát, se také stane.

Nemá smysl se bát! Pokud se chováš slušně, děláš, co máš – pak je jistě Bůh s tebou. Bůh není v síle, ale v Pravdě…

Z internetového časopisu „Století“ – 24.08.2015:

http://www.stoletie.ru/rossiya_i_mir/_vladimir_polevanov_pered_tem_kak_umeret_dollar_gromko_khlopnet_dverju_991.htm

*) – Gumiljev Lev Nikolajevič (1912-1992) – syn známé básnířky Anny Achmatovové – uznávaný sovětský historik, archeolog, spisovatel.

hroch-hlava

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

25 reakcí na Dřív než dolar zemře, pořádně za sebou práskne dveřmi

 1. Jethro napsal:

  Četl jsem hned ráno a chtěl reagovat. Pak jsem to odložil v naivní víře, že mne do oběda ta depka přejde.
  Nepřešla.
  OT ale vlastně ani ne. Včera jsem se zájmem v TV shlédl dokument o tom, jak to bylo v CCCP – Gorbačov, Jelcin, pokus o převrat atp. O polovině z toho jsem nevěděl anebo už zapomněl. Je zajímavě znovu si vše připomínat. A navíc, na poměry ČT 🙂 se mi to zdálo docela podnětné a poměrně vyvážené. Dějí se to věci…

  To se mi líbí

 2. oh napsal:

  OT, ale musím si ulevit.
  Ještě včera jsem se divil, proč se vlastně Krnáčová, stejně jako každý pražský primátor po Bémovi, pokouší řešit problémy s OpenCard hlavně tím, že ten polofunkční předražený bastl Pavlíka Horolezce mermomocí drží při životě?
  http://zpravy.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/kellnerova-o2-si-brousi-zuby-na-opencard-ziskala-opcni-pravo-1223375
  Dnes se mi to zdá jasné – nenápadné a právně nenapadnutelné přesměrování toku peněz vyžaduje čas na pečlivou přípravu. .-(

  To se mi líbí

 3. vittta napsal:

  Tršoku mimo, ale….
  http://www.blisty.cz/art/78723.html
  Díky, Pane prezidente, kdyby vás měl chválit takový kretén v takové organizaci, něco by nemohlo být v pořádku!

  To se mi líbí

 4. vittta napsal:

  A tohle je čulíkovské unikum.
  Ta paní, která spontálně napsala tento text na konci napsala neuvěřitelnou a naprosto kolosální věc.
  „Stejně, jestli nás má tohle novodobé stěhování národů spláchnout, ráda bych se potápěla aspoň jako slušný člověk. – See more at: http://www.blisty.cz/art/78725.html#sthash.KkPiRhQF.dpuf

  Takže slušní člověci, potápějte se s Evropou slušně, jo??
  Nejslušněji tak, že to potápění podpoříte!

  To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Ano, „slušné“ ovce, to oni chtějí.

   Jako když židé pochodovali do plynových komor bez odporu, „ve vší slušnosti“, hlavně když je Mengele hezky pozdravil a esesáci jim na rampě pomáhali se zavazadly. Hodně židů se předtím intenzivně učilo německy, pokud již neuměli, aby se do nových pravidel co nejlépe zapojili. Kdo by se před transportem skrýval, falšoval jména, choval se „jako zločinec na útěku“, to by přece bylo neslušné. A shánět zbraně, zapojit se do odboje – ale počkat, tomu se přece říkalo „terorismus“, takže to také ne – to je neslušné, samozřejmě.

   Shrnuto, vše probíhalo slušně, prakticky kulturně, a pak najednou plynová komora, „zničeho nic“.

   Tohle je naprosto stejné. Je mi z těch hovad špatně.
   Jediná slušnost, která na tyto pitomce platí, je slušná rána do hlavy oblíbeným sportovním náčiním, například slušně tvarovanou baseballovou hůlkou. Na islamisty pak slušná střelba, ale excelentní střelba je samozřejmě ještě lepší.
   🙂

   Začínám si myslet, že Čulík už nedostává instrukce a peníze jen od britských tajných služeb, ale chodí si pro rozumy i někam do mešity. Nefinancuje ho nějaká sluníčková saudská nadace ?

   Je to natolik odporné, že to přestává být hnusné, ale začíná to být skoro zábavné, asi jako fekální humor. I když Blicí listy jsou spíše obdobou fekálního porna.

   Už ani to KáDéčko není tak absurdně zábavné, jako bývalo – někdy jsem měl pocit, že aspiruje na vstup mezi Pythony (MPFC) – dnes to upadlo někam mezi opičí řev šimpanze a gorily, na chytřejšího orangutana to nemá. Škoda.

   To se mi líbí

 5. kchodl napsal:

  Pěkné. Hlavně se mi ten chlápek líbí, že mu šlo o věc, a klidně se nechal vykopnout z vlády, místo aby zradil sebe, Vlast, … a nechal se koupit americkými mezinárodními zločinci – kteří by museli upustit nějaký ten chlup, než by ho odhodili mezi odpad.

  A také, že má pozitivní, budovatelský a podnikatelský pohled na věc, žádné skuhrání. Vidí skvělou budoucnost Ruska, když si „vyhrnou rukávy“ a půjdou do toho.

  Jeho myšlenka na přidělování půdy a „formování národa na principu usedlostí“ mi připomněla americké „Běž na západ, mladý muži !“ a přidělování půdy osadníkům a pionýrům.

  Dobře, že pan Bavor už odrazil Fagana, protože ten by jistě našel jinou historickou analogii, a sice nacistické heslo „Krev a půda“. Tím myslím hlavně Himmlerovo snění o „opevněných německých farmách“ na Východě, založených na otrocké práci podlidí a podpsů (to byl nikoliv rasově nevhodný pes, ale horší kategorie podčlověka), přidělovaných „hrdinům z SS“ jako poválečný přídavek k metálům. Po „Konečném vítězství“, samozřejmě.

  Být Fagan připuštěn, už by v mnoha příspěvcích natíral Rusko velkou štětkou na hnědo. Takovou krásnou narážku by si nemohl nechat ujít.
  🙂

  Jeden čas jsem si o těchto „osídlovacích“ programech hodně četl, hlavně od té doby, co mám jednu americkou kamarádku, profesionální historičku, která to učí na univerzitě a je v radách a výborech všech možných amerických muzeí, které se touhle celou etapou zabývají. Od pionýrských dob po vyhnání vlastníků a transformaci v „zemědělský průmysl“.

  Americké provedení totiž bylo – přes obrovské pozitivní efekty – také neobyčejně tragické a zlodějské, ba až státně-zločinecké (a to pro tuto chvíli pomíjím genocidu Indiánů). Jen za etapy „zcelování farem“ a zavádění velké motorové mechanizace koncem 20. a začátkem 30. let, zemřelo v přímém důsledku tohoto epochálního, státem krytého zločinu, prokazatelně přes 10 milionů lidí. Zastiňuje to i ukrajinský „holodomor“, což bylo něco velmi podobného – napřed stát lidem, kteří do té doby nic neměli, přidělil půdu – a když ji zvelebili, zase jim to ukradl. Jen v USA to neukradl přímo stát – ten to jen zabezpečil federální policií a armádou – ale banky a koncerny. Privatizace zisků, socializace ztrát – jako vždycky.

  U nás se stalo nakonec něco podobného, v moderní době dokonce dvakrát – jednou jako následek Masarykovské (Švehlovy, …) pozemkové reformy – legální vykradení provedli církve a církevní řády ve spolupráci s bankami za „stmívání“ první republiky a hlavně za druhé republiky. Druhá etapa byla po válce v pohraničí a na pozemkových držbách zrádců a kolaborantů. Noví majitelé dřeli do úmoru pár let, ti úspěšní byli „za odměnu“ prohlášeni za kulaky a zrádce lidu a v lepším případě jen vyhnáni, v horším skončili v base nebo na uranu. S továrnami „po Němcích“ to bylo stejné.

  Tyhle brikule vyvádí každý stát – i v současné ČR proběhla taková vlna, dokonce nejen v zemědělství, ale všeobecně. Po 90. roce dostali pozemky a továrny restituenti. Lidé si založili nové firmy, to je to samé. Kdo byl úspěšný, dočkal se finálního okradení – stát se „díval jinam“, pokud přímo nepomáhal – od bank a celosvětových koncernů. Občas dokonce zloděj i něco málo zaplatil, nebylo to úplně „na sucho a na nůž“.

  Moderní doba je rychlejší, a tyhle věci se dělají účelově, už od začátku to dirigenti směřují k velkému finále – „sklizni“. Je to notoricky známý postup. Třeba u nás to proběhlo zcela účelově, určití lidé věděli už v roce 1990, jak to bude vypadat v roce 2000 a co udělají v roce 2010. Měli to plánované, dopředu vyčleněné fondy na „nákup“. Nedělali to poprvé.

  A plánovalo se to dlouhodobě možná vždy – v některých případech. Například v jednom americkém muzeu jsem viděl analýzy napsané pro jakési konsorcium bank a velkých pozemkových „landlordů“, z roku 1890. V té době jistě netušili o mechanizaci za 40 let, ale dobře věděli, že přijdou ony „prachové bouře“ – mezi lety 1925-1935 – protože je to cyklický jev. A navrhovali použít těchto bouří k silovému vyvlastnění drobných majitelů a k radikálnímu snížení cen větších majetků. Byl tam i návrh „úvěrového programu“, který všechny dostane do závislosti, ze které v případě několika neúrod nebude úniku.

  To byl velmi třaskavý dokument, dokonce natolik, že originál neměli v muzeu ale schovaný kdesi neznámo kde. Protože tato otázka se dnes otevírá a je docela možné, že právníci z těch zločinců po 100 letech něco málo vytlačí.

  Můžete oponovat, že to vidím černě (zuřivě by možná napsal pan Slim), ale ne. Chápu, že to je normální životní cyklus: velké ryby žerou ty malé. Jenže by to mělo probíhat lépe – protože to pro všechny, i pro ty „zloděje“ je optimalizovanější. Nejlepší kšefty jsou ty win-win. Jenže to by tam nesměli sedět věčně nenažraní psychopaté – deprivanti by řekl docent Koukolík – kteří nechtějí jen vydělat – oni chtějí vydělat hned, co nejvíce a hlavně – chtějí protivníka (ano, kdokoli jiný není jen konkurent, je to „protivník“, používá se válečná terminologie) především ponížit a následně i zničit.

  Proč platit, když to jde beztrestně a legalizovaně ukrást, no ne ? To je ta moderní MBA „morálka“.

  Win-win strategie je odlišná: maličký „startup“, který je úspěšný, není zničen a vykraden, ale koupen koncernem za $100 mega. Tak to funguje ale jen v Kalifornii a Bostonu. I v USA to jinde může dopadnout všelijak.

  Stalo se letošní léto mému kamarádovi, s jeho 20+ let úspěšnou ICT firmou v ČR: (raději nejmenovaná) americká firma provedla tanečky a mazání medu kolem huby, začala jednání o odkupu – na základě toho si nechala předložit analytické účetnictví, databázi zákazníků a jejich historie, všechny interní informace – přes oběma stranami domluveného prostředníka, slovutnou světovou analytickou a účetně-poradenskou-auditorskou firmu. Mělo to být zcela anonymizováno, no jenže „to uniklo“, že. A pak z jednání americký koncern „odstoupil“, tajně předem přeplatil klíčové experty, zákazníkům firmy tajně nabídl na 3 roky takové slevy, že k nim musí přejít prostě z nutnosti. Ona slovutná auditorská firma dělá mrtvého brouka, drží basu s americkým predátorem, jak jinak. Právní analýza vychází přímo zoufale – není důkazů odkud data o provozu a zákaznících unikla, dokonce se mu právníci Amíků vysmívali, že jeho zákazníky našli třeba pomocí jasnovidectví, včetně všech podrobných údajů, ať jim zneužití dat dokáže. Mohl jim leda tak ustřelit hlavy – k čemuž neměl jednu chvíli příliš daleko.

  Co kamarádovi zbylo ? Zbytek nyní už života neschopné firmy, se závazky ke zbývajícím (30+) zaměstnancům, a, pochopitelně, nesplacené úvěry (naštěstí ne moc, byl extrémně opatrný). Vítej do reality, „úspěšný chlapče“. Zazvonil zvonec, pohádky konec.

  Ještě přihodím pár slov k těm ruským osidlovacím programům, i to má svou minulost, mám ruského přítele, který se toho účastnil za Gorbyho. Jako pokusný opičák, jak on říká.

  To se mi líbí

   • Cech napsal:

    Kchódlův příspěvek není o tomto :
    https://www.czub.cz/cz/catalog/86-ozbrojene-slozky/OS-SR/CZ_750_S1_M1.aspx
    Kchódl se snaží vysvětlit proč je naprosto nutné toto :
    http://www.novinky.cz/domaci/379370-armadni-odstrelovaci-dostanou-nove-velkorazni-zbrane.html
    Bohužel tu 750 já osobně mám opravdu rád, protože umí s těmi 6_ti vteřinami počítat asi nejlépe.
    Tož život je bohužel úplně o něčem jiném než o spolehlivosti,přesnosti,účelnosti a dostupnosti.

    To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Příhodná výbavička, třeba na jednání „s americkým investorem“ či jiná loupežná přepadení. Lepší samozřejmě je, bránit se předem, systémově.

    Už dávno jsem tomu okradenému navrhoval, ať osobní aktiva převede pod holandskou firmu. A svou počítačovou firmu pod kalifornskou nebo alespoň americkou. Ne kvůli okrádání státu na daních – jak vždy začnou křičet všichni socani – ale kvůli ochraně majetku a práv. U nás totiž není ani jedno.

    Teď chudákovi hrozí, kromě zániku firmy – ten je neodvratný – také totální ukradení všeho co má. Rodinný dům má ten „blb“ psaný na sebe a manželku, jako fyzické osoby. Prý že má předmanželskou smlouvu, firmu má jako s.r.o. a nic tedy nehrozí.
    Proč neměl barák a další aktiva napsaný na holandskou nebo off-shore firmu ? Protože je to „složité a drahé“. A věřil českému právu.

    Haha, chyba lávky. S.r.o. není dávno s ručením omezeným, jednatelé ručí veškerým majetkem, za určitých okolností – a ty nyní nastanou. Předmanželská smlouva nebo rozdělený majetek manželů je cár papíru, od té doby co exekutorští státem legalizovaní loupežníci „upravili“ zákony. Ani rozvézt se nepomůže, o dům, pozemky, chalupu jednoznačně přijdou. Jde jen o to, jak strašlivě, jestli 1:10 nebo 1:2 (nakolik je okradou banky, právníci a exekutoři). Když budou zlodějům iniciativně sami pomáhat a rychle všechno prodají dohodou – „s pistolí v zádech“ – ztratí možná jen polovinu ceny, ne devět desetin.

    A to vše v případě, že se ke všemu postaví čelem, nebude se snažit firmu marně zachránit atd. Jenže to neudělá, není toho schopen, psychicky a sociálně. Takže s největší pravděpodobností skončí jako zkrachovalý bezdomovec. Faktický samozřejmě ne, bude bydlet u dětí nebo někde.

    Také jsem mu kdysi říkal, ať si založí s.r.o. v Kalifornii a svou českou firmu „prodá“ do Kalifornie (své nové firmě). Pak by ho totiž ten americký koncern nemohl okrást tímto stupidním způsobem. I kdyby to udělali nějak sofistikovaněji a povedlo se jim to, mohl by pak žalovat ČR v rámci „ochrany investic“ a vysoudil by – v krátké době – v mezinárodní arbitráži všechno zpátky nebo tučnou finanční náhradu.

    Nejsem právník, takže je možné, že v pár detailech to je poněkud jinak, ale „prodávám, jak jsem nakoupil“.

    To se mi líbí

 6. okolojdoucí napsal:

  Díky za překlad! A Kchodle, hrozně rád bych s Vámi polemizoval, ale není o čem. Svět ovládli sociální darwinisté, i v tom u nás tradičně idealizovaném/zatracovaném Rusku je jich víc než dost.

  O americkém „zcelování“ farem a poměrech na současných velkofarmách vím z vyprávění kamaráda, američana s ukrajinskými předky, který v Iowě pravidelně brigádničil při sklizních. Přiznávám, že jsem mu zpočátku příliš nevěřil, ale ono to zas takové tajemství není. Jen jsme tu o tom zatím moc neslyšeli.

  V poslední době si často vzpomenu na film Michael Clayton a své pocity z něj. „I want more…“

  To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Ano, to je dobrý film.

   O amerických farmářích je také pár pěkných filmů, špatný není třeba ten „Řeka“, tam hraje Sissy Spacek a MadMax, ještě než se zbláznil do Ježíše. Je to krutý způsob života, česká vesnice je proti tomu ráj na Zemi.

   Pravou americkou farmu, ne nějaký ten falešný podnik pro lidi z města a pro turisty, jsem viděl u rodiny mé sekretářky, někde v Montaně. To byla skutečně síla. Ale lidé byli šťastní, moc přátelští a fajn. S jejím bráchou jsem byl pak v horách lovit vysokou – marně, protože už bylo půl sezóny pryč a zvěř v čudu – a na rybách. Vyprávěl mi, jak se jim narodila holčička nějak komplikovaně, což je stálo strašně peněz, museli se proto vrátit zpátky k rodičům na farmu. Tam po letech na dítě něco spadlo nebo někam spadla, letěl pro ni vrtulník, to ji zachránilo život – a několik operací a roční pobyt v nemocnici zaplatila nějaká nadace, dokonce ji prý spravili i nějakou zbývající dětskou vývojovou vadu, v 15-ti letech. Takže už dluží špitálu jen asi 400 tisíc. A prý, zda by se něco tak skvělého mohlo stát v ČR ? Tohle je pravá AMERIKA, kámo, nejlepší země na světě. Byl z toho nadšený a dojatý, málem při tom vyprávění vyvěšoval americkou vlajku.

   Radši jsem mu na to neříkal nic, napadlo mě třeba to, že kdyby u nás holka ve 14-ti měla tu „koňskou nohu“ nebo co to bylo, tak by její dětský, dorostový lékař, učitelé a rodiče seděli v kriminále, za zanedbání povinné péče – to by vůbec nepochopil. Ani to že tohle všechno je u nás v rámci standardního zdravotního pojištění a nic se nedoplácí – to by mi nevěřil. Nebo že i u nás má záchranka vrtulníky, dokonce že plošné pokrytí a ucelený systém jsme měli jako jedna z prvních zemí na světě, mám dojem že druzí nebo třetí, už počátkem 80. let – to už bych byl přímo „crazy man“. Letecká záchranka, za bolševika ?

   No a kromě toho, říci Amíkovi, že AMERIKA není zrovna GREAT úplně ve všem, když má v ruce ostře nabitou kulovnici, není zrovna záblesk intelektu. Jsou na těch žvástech nezdravě závislí, stačí cokoliv nepatrně zkritizovat a hned přijde dotaz „proč nenávidíš AMERIKU“.

   To se mi líbí

   • okolojdoucí napsal:

    Jo, jo, třeba taková československá předrevoluční pediatrie, to by bylo téma. Člověka přitom napadá, pro koho ti naši zas.aní komunisté vlastně pracovali. O co jim šlo, jak se dnes říká.

    Jinak jsem si všiml, že jste (nejen u Bavora) poslední dobou docela „přitvrdil“. Ale nedivím se, ani trochu.

    To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     Přitvrdil, protože snaha o kompromis, „měkká vyjádření, ohledy, takt, úctu ke starším a životním zkušenostem a spoustu dalších věcí, které jsem považoval přinejmenším za základní slušnost mezi lidmi, vzdělanými zvláště, vůči psychopatům nefunguje.

     A nejen vůči nim, nefunguje ani vůči neustálé a všudepřítomné manipulativní propagandě, která se nás snaží doslova „rozebrat na kousky“, rozložit, znejistit, obvinit ze všeho možného, pejorativně onálepkovat, většinu názorů potlačit, přeřvat, zesměšnit.
     Nezarazí se před ničím, žádná tabu už neplatí. Z mainstreamu se tyto věci přenášejí všude, i do blogů a názorů lidí, od kterých byste to nečekal ani ve snu.

     Nejde jen o názory, ale i o metody. Manipulace, dryáčnické zneužívání soucitu, lásky k lidem, důstojnosti, …

     Tomu všemu nelze čelit nějakým „možná ano, za určitých podmínek“. Musíte říci rovnou hlasitě NE, protože ony „určité podmínky“ nebudou nikdy splněny. Dokonce je ani neměli v úmyslu splnit, je to jen „vyjednávací finta“. A pokud náhodou ano, tak jen na chvilku – v dalším kole je omezí nebo rovnou zruší.

     Dalo se vyjednávat s nacisty ? Šlo s nimi uzavřít kompromis ? Tak tohle je to samé.

     To se mi líbí

     • vittta napsal:

      To je hodně procítěný text.
      A je to pochopitelné, žádný kompromis nikdo neudělá, pokud nenazve kompromisem, že se mu ve všem ustoupí.
      „Oni“ už bojují, lidé se teprve probouzí.
      Přijdou zlé časy Kchodle, velice zlé…..
      Já jsem také takový nebyl, jako jsem nyní.
      Ale je to (zatím) politická nutnost, nic mezi není!

      To se mi líbí

     • okolojdoucí napsal:

      Ano, naše řeč budiž ano, ano, ne, ne, ten čas nastal. Jen jestli se nám podaří proplout mezi Skyllou a Charybdou. Však víte, jak se dnes pracuje s informacemi a emocemi a jak křehká hranice je mezi zásadovostí a zaslepeností.

      Zlé časy, ale velká výzva! Osobně probíráme v nejbližším okolí možnost autentického obnovení federace se Slováky „zdola“. Není čas na malichernosti, společně máme větší šanci přežít. Shodujeme se v tom Češi, Slováci, téměř bez výjimky, stejně se nás nikdo neptal, když jsme se dělili.

      To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.