Migrace


Češi byli odjakživa vstřícní k migrantům. To už jsem jednou psal. A zvaní cizích odborníků i pouhých pracovních sil je taktéž naší tradicí. Ale vždy se jednalo o skutečně potřebné  a nebo skutečně ohrožené. Například Sasové, Vlachové, později němečtí Židé, Řekové i třeba někteří Afričané. Ale vždy na základě dobrovolnosti a, buďme upřímní, i jako ideový boj o lidi „potřebných“ států. Ale  Hunové, Avaři, Tataři, Maďaři a Turci vzbuzovali vždy velký odpor. Protože se k nám vnucovali.  Jejich zvyky, chování i víra byly vždy v ostrém protikladu ke zvykům a víře evropské. A ti, kteří sem byly zváni, věděli, že se musí přizpůsobit a byli opravdu vděčni za poskytnuté přístřeší. To, že se nám Němci časem vymkli „z rukou“, by mělo být varováním.

Nechci se motat do Lexova hájemství, ale přesto si neodpustím drobnou poznámku. Současní lickoprávní právníci se pohoršují nad tím, že ilegální migranti jsou drženi pod zámkem. Prý je máme nechat jít kam chtějí. Jenže oni sem nepřišli legálně. Oni už samotným vstupem porušili zákony tohoto státu. Například zákon 216/2002 Sb. (Zákon o ochraně státních hranic)

§3  Překračování hranic

(1) Hranice lze překračovat za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána, (dále jen „mezinárodní smlouva“).

(2) Každá osoba překračující hranice je povinna se na vyzvání policie podrobit kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva.

(3) Za nedovolené překročení hranic se považuje

 1. a) jejich překročení mimo hraniční přechod,
 2. b) jejich překročení na hraničním přechodu v jiné než stanovené provozní době nebo překročení v rozporu s účelem hraničního přechodu,
 3. c) úmyslné vyhnutí se kontrole na hraničním přechodu, pokud zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

Kromě toho se dopouštějí dalších trestných činů, jako například  dle zákona 86/2015 Sb. (Trestní zákoník DÍL 5 TRESTNÉ ČINY NARUŠUJÍCÍ SOUŽITÍ LIDÍ )

§ 352 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci

(1) Kdo skupině obyvatelů vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Kdo užije násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán,

 1. a) kdo se spolčí nebo srotí ke spáchání takového činu,

§353 Nebezpečné vyhrožování

(1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

Jedná se o známé výhrůžky nijak zvlášť dobře placeným zaměstnancům záchytných zařízení. Není divu, že se pak těžko shánějí lidé na tuto nevděčnou práci.

I když bych tady také věděl o řešení. Máme přece množství „Neziskovek“, které se pomocí migrantů za velmi bohatou odměnu zaobírají. Tady by mohli uplatnit své znalosti získané pobytem v zemích, z nichž ti migranti přicházejí. Aspoň by se milióny do neziskovek vložené vrátily zpět tím, že by se o migranty nemusel starat stát. Vždyť ty organizace mají dost na to, aby chudákům ekonomickým uprchlíkům mohli zajistit jídlo, úklid, nabíjení telefonů i případné kapesné.

A na závěr ještě malá poznámka. Je třeba nesměšovat pojmy a neříkat ekonomickým migrantům uprchlíci. Tací totiž patří jednoznačně zpět, na rozdíl od skutečných uprchlíků válečných či skutečně politických.

A pokud se někdo domnívá, že jsem velikým odpůrcem migrace, pak si přečtěte tento článek: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/377172-lide-z-clunu-australie-migranty-z-polorozpadlych-barek-neprijima.html, kde bych rád zdůraznil tuto větu: Australský liberální premiér Tony Abbott závěry zprávy označil za politicky motivované a na otázku, zda cítí vinu za osud těchto dětí, jednoznačně odpověděl: „Ani v nejmenším.“ Jediný způsob, jak zastavit umírání, je zastavit čluny,“ ujistil.

http://bavor.blogspot.cz/2015/08/pozdrav-z-lazni-teplic.html

Odvážná Němka

Bavor podpis_rex2

Příspěvek byl publikován v rubrice Bavorovy poznámky se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

101 reakcí na Migrace

 1. tata napsal:

  Migrace je obrovský problém hlavně když si uvědomíte v jakých strašných podmínkách tam žijí a přelidněnost těchto krajin navzdory těch krutých podminek ano bohužel v mnohých případech na tom mají zasluhu politici západu.Je to prakticky neřešitelný problém s mnoha aspekty.TEN NEJZRADNĚJŠÍ JE………citový………nikomu nebo jen vyjímkám muže byt lhostejno,když vidí co se tam děje………jenže je velké nebezpečí že dopadnem jak po najezdu kobilek. ale……….ano to přirovnání je drsné ,necitelné bohužel s dost velkou pravděpodobností pravdivé.NAŠE ZVYKLOSTI A STANDART NAS změkčili nejsme zviklí už bojovat o holí život oni jo to množství nás převalcuje a masy se pohnuli oni bojují o holí život nemají co stratit my VŠE.NEPOMŮŽOU PLOTY,ZAKAZY.
  jediná naděje je zlepšit podminky tam ještě je trochu času jinak jsme v horizontu času skončili jako mnoho jiných civilizací před námi

  To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Jedinou nadějí je odložit politickou korektnost a nebát se v případě potřeby střílet. Čím větší ráží, tím lépe.

   To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Dal jsem +, aby bylo jasno, kde stojím.
    Nechci zabíjet, ale nechci být ani zabit……a jak se démon pustí z lahve, nikdy se tam nevrátí!
    Proto je lepší ho tam někdy držet i bajonetem!

    To se mi líbí

 2. Rudolf Knopp napsal:

  Tata… souhlas,ale zaujala mě Vaše čeština.

  To se mi líbí

  • tata napsal:

   mirně a slušně řečeno………na češtinu jsem bohužel debil……přečetl jsem tisice knih,řiká se že čtěním Vám vejde do krve u mně ani náhodou,už jsem se stím smířil a většina už taky…..někdo mi jedno napsal že mám asi nákou poruchu,disfunkci,je to spíš lenost pokusit se to napravit nikdo není dokonalí

   To se mi líbí

   • Hudec napsal:

    Já si původně myslel, že to jen tak hrajete. Ale časem jsem pochopil, že ne, že to je váš přirozený projev.
    Elegantní projev má svoje klady, ale mám-li volit mezi skvělým rétorem, vykládajícím blbosti, a vašimi nesprávně česky vyjadřovanými (většinou) rozumnými myšlenkami, pak raději vás. To dá rozum.

    To se mi líbí

  • Tony napsal:

   Raději sleduji co kdo píše a ne jak ….

   To se mi líbí

 3. tata napsal:

  Pana JÍROVCE STOHO CO oněm vim,budí dojem aspon pro mě slušného člověka co by měl člověk respektovat,protože na druhou stranu nepochopím že se dost často zminuje kamaráda KOHOUTA……. A TO JE FANATIK……….Je bohužel ovlivněn tím že oba emigrovali a srovnávají nesrovnatelné….emigrace s vychodního blogu byla o něčem jiném v mnoha směrech…….vtom nejpodstatnějším nehrozilo to co jsem drsně nazval ale myslím že dost pravděpodobné………najezd kobylek……ač má pravdu že na té situaci mají politici vinu……..byt ovšem natolik sebemrskači a napravit tu vinu tím že ,,zaniknem,, postupným naporem těchto vln……masy se dali na pochod nic je nezastaví tim sebemrskačstvím nic nevyřešíme.jen posílíme s čím nemohu souhlasit……….Hudec napsal:
  11.8.2015 (07:40) Jedinou nadějí je odložit politickou korektnost a nebát se v případě potřeby střílet. Čím větší ráží, tím lépe.
  To je to nejhorší těch lidí jako vy co se budou umět postavit je zlomek…….jediná možnost je to řešit tam,nikoliv je vysavat……protože pak nebudete myt čas nabíjet……..jedno že mi je konkretně nevysáváme ale naše společenství ano

  To se mi líbí

 4. Lex napsal:

  „Pánbůh“ (rozuměj – „příroda“) když osídloval zeměkouli, kromě toho, že každému národu a podobně organizovaným lidským společenstvím, dal jednak kus zemského povrchu (na nás, žel, nezbylo ani moře, ani ropa), a jednak lidským stvořením těch národů nebo společenstvím tomu odpovídající genetickou, tedy somatickou i mentální výbavu, a třeba i barvu kůže, ačkoliv asi dodnes moc dobře nevíme, k čemu ta bílá, popelavá, žlutá, rudá a padesát odstínů hnědé slouží.
  A ta společenství – říkejme jim třeba „malé civilizace“ – si ty kusy země obdělávala a zvelebovala k obrazu svému a „v potu tváře chléb svůj vezdejší z ní dobývala“. Podle toho, jak se ta která „malá civilizace“ měla k světu, vznikaly i skutečné civilizace, například tam, co je dnes Čína, tam, kde je Mezopotámie, v prostoru And, v prostoru Středozemního moře, v pralesích i v pouštních krajinách. Mnohé z nich zanikly ve své původní podobě, většina z nich ale přetrvala v modifikovaných podobách a se vznikem novodobých států se také udržovaly v jejich hranicích nebo v hranicích několika tu více, tu méně států. Samozřejmě se vyskytla řada případů, kdy národy těch civilizací považovaly za potřebné svá území rozšířit. Hlavním důvodem byl majetek – samozřejmě ne pro chudé (kteří byli a jsou přirozenou součástí těch civilizací), ale pro bohaté, kteří tvoří špičku, vládnoucí oligarchii těm ostatním. K takovému poslednímu extrémnímu výboji došlo – a světe div se – právě v naší civilizaci, i když zde mělo jít o „bohatství pro všechny“ v rámci ideologie „národního socialismu“.
  Horším motivem k podmanění cizích území, než majetek je právě ona ideologie, včetně té současně nejfrekventovanější, náboženské.
  Ale zpět k vývoji, k progresi či regresi těch civilizací. Vývoj byl spletitý, v každém případě však všichni členové těch společenství patří k živočišnému druhu „člověk“ na stupni vývoje „homo sapiens sapiens“ (nerad, ale skoro o tom pochybuji). Moderní právní a humanitní teorie hlásají, že všichni tito „lidé“ jsou si rovni (ačkoliv každý vývoj je založen na nerovnosti, na jednotě a boji protikladů, a tak tomu bylo i s naší, rozuměj euroatlantickou civilizací, a je tomu dosud a jinak i stěží může být). Že jsou si lidé rovni, je tak jenom bonmot, jenom slovní hříčka na oblbnutí. Nicméně stala se základem pro ještě škodlivější postulát o tzv. „univerzalitě lidských práv“. Samozřejmě nemám na mysli anglickou listinu nazvanou „Magna charta libertatum“ z roku 1215, ani americkou Deklaraci nezávislosti Spojených států z roku 1776, ani francouzskou Deklaraci práv člověka a občana z roku 1789, nýbrž to, co vzniklo z uplatňování, rozpracování a dalšího rozvoje Všeobecné deklarace lidských práv přijaté Valným shromážděním OSN v prosinci 1948.
  Musím tu říct, že na těch listinách práv a svobod bych neviděl nic špatného, naopak. Jenže vznikly v „naší“ civilizaci, v civilizaci, která ty hodnoty v nich obsažené uznává a také vyznává. Jenže položme si otázku – uznávají a vyznávají je také příslušníci jiných „malých civilizací“, národů, kmenů, rodů, kultur, náboženství?
  To je první z otázek, spojených se současnou imigrací.
  A druhá otázka je ještě důležitější, ba přímo bazální. Jak jsem zmínil, každému z těch lidských společenství byl „přidělen“ kus povrchu matičky Země. Po tisíciletí jim byl vlastní, a to až tak, že lidé těch „civilizací“ jsou nakonec nejen tvůrcem těch zemí, ale na druhé straně sami jsou jejich produktem. Ten „produkt“ je velmi, velmi silně formován tisíciletou historií. Tomu odpovídá i jeho způsob myšlení, jeho víra, a především jeho způsob opatřování si materiálních prostředků potřebných pro život, jeho vztah k materiální, ať průmyslové nebo zemědělské výrobě a jeho postavení v jejím procesu. Nemalý význam má i obecně uznávaný vztah k násilí, ke zbraním, k životu jiných a konec konců i životu svému.
  Nebudu teď rozebírat příčiny, které v současnosti vedou k tomu, že se masy příslušníků těch jednotlivých „malých civilizací“, národů, rodů, kmenů etc. zvedají a rozhodly se jít tam, kde vědí, že se lidem vede materiálně nesrovnatelně lépe než dosud jim, a kde je i osobní svoboda člověka na podstatně jiné úrovni, než dosud znali. Žel, na druhé straně si ti lidé ne dost dobře uvědomují, že tohle všechno, kam se rozhodli jít (a to primárně ausgerechnet do těch úplně nejbohatších zemí), nespadlo z nebe, ale bylo vytvořeno po tisíciletí a především po poslední staletí tvrdé neutuchající dřiny a soustavné práce občanů těch zemí. Prací s usilovností a soustavností, kterou oni neznají a nemají ji ve svém „genetickém kódu“ (nerad, ale musím připomenout ságu cikánů, kteří do Evropy přivandrovali z oblasti Indie a Pákistán už před šestisty lety a tu výbavu, ačkoliv jsou občany těch zemí, nezískali dosud). A pro dokreslení zde dám úryvek z rozhovoru s PhDr. Jaroslavem Madlafouskem, CSc., průkopníkem etologie člověka –
  „Čím podstatným se tehdejší podmínky lišily od současných?
  Lidský mozek byl evolučně formován pro úspěšný život v malé předagrární soudržně organizované a spolupracující skupině, v níž se znal každý s každým. Posledních deset tisíc let člověk rozvíjel tímto mozkem na různých místech světa různé kultury. Mozek ale nebyl adaptován na větší skupiny, zejména ne na život ve společenství s různě propletenými zájmovými střety, s vysokou mírou anonymity a s citovou neutralitou až chladem ve většině mezilidských vztahů.
  Člověk tedy žije způsobem, pro který nebyl evolučně vybaven.
  Ano. A pro rodiče z toho vyplývá velmi závažná vychovatelská skutečnost, protože musí připravit své lidské mládě pro život v moderní, velké a složité společnosti s vysoce produktivní dělbou práce na základě schopností mozku, který se dotvářel před více než deseti tisíci lety pro život v dávné, malé a přehledné skupině, živící se lovem a sběrem. Z toho vyplývá, že rodičovství je nejen kvalifikovanou činností, ale i tvůrčím údělem.“ http://jakub.hucin.cz/sociobiologie.html A já se ptám – „Může mi někdo říci, jak ti lidé přišedší z tak odlišných – řekněme kultur – mohou někoho vychovávat v podmínkách a způsobem v duchu civilizací, kde se hodlají usadit?“

  Tož tak se to má s imigranty. Otázky právní, bezpečnostní, politické, mravní i další jsem v této souvislosti záměrně pominul. Nicméně ještě ocituji kousek s mého včerejšího e-mailu, kterým, jsem odpovídal zde dobře známému „strejdovi“ Olinovi – „…jsem přemýšlel, jak hloupí jsou ti demonstranti proti vetřelcům. Navrhnul bych jim, aby na demonstracích hlásali tenhle slogan – „Žádáme, aby stát zajistil dodržování svých zákonů všemi institucemi, politiky, občany a všemi, kdo se zdržují na území České republiky. Žádáme, aby stát zajistil i striktní dodržování zákona o pobytu cizinců a azylového zákona.“ – to by byla mela! Protože zákon to řeší naprosto striktně. Žádný „ekonomický“ imigrant (ať se tváří jakkoliv jako nějaký „uprchlík“), pokud se dostal na území státu jinak, než způsobem, který předpokládá zákon (tj. přes hraniční přechod na základě platného cestovního dokladu a víza, a v bezvízovém styku i bez něho), nemá v Česku co dělat.“ – jako bych věděl, o čem bude dnešní Bavorův článek.

  To se mi líbí

  • kočka šklíba napsal:

   Skvělé :).

   To se mi líbí

   • Lex napsal:

    Díky, kočko!
    Žel, pro většinu nezajímavé. Dlouhé. Většina si vystačí s hesly. Jakoby složité věci, aby byla postižena jejich složitost, šly říct několika větami.
    Ale – jak říkám – doba si vyžaduje rychlost, tj. i hesla, vedle „zážitků“ (adrenalinu) a konzumu (samozřejmě, aby člověk, hlavně mladý, byl „in“, pak toho, co „frčí“ v magazínech, v reklamě, v nejvyšší ceně… – jak to napsal Větvička – http://vetvicka.blog.idnes.cz/c/396062/Zkurvena-generace.html).
    Nejsem člověk pro „tuto dobu“.

    To se mi líbí

    • Hudec napsal:

     Ale ba né, to dokázal přečíst (bez problémů), i celkem povrchní hauptmann. A dává jedničku s hvězdičkou.
     Obávám se, že z návštěvníků zde u Bavora není člověkem pro tuto dobu snad nikdo.

     To se mi líbí

    • vittta napsal:

     Jak kde dlouhé, Lexi.
     Tady si to nejspíš většina lidí přečte.
     Jsou místa, kde je to spíše chat, tam tohle nečtou….
     Jinak se přidávám, skvělý text.

     To se mi líbí

  • Karamela napsal:

   Skvělé i u mně! Nicméně bohužel, domnívám se, že zánik eurocivilizace je nevyhnutelný. Nejen proto, že proud žádostivých, totálně zblbnutých migrantů se nedá zastavit, leda samopaly, a to si skutečně nedovedu představit a snad bych to ani doopravdy nechtěla, ale především proto, že naše MORÁLKA, ty naše vyzývané a uctívané HODNOTY jsou v pytli… Společnosti, kde učitel podle zákona o poskytování informací nesmí sdělovat známky dětí jejich rodičům, společnost, kde podle zákona o diskriminaci nesmíme říkat černoch, cigán a v podstatě už ani žena nebo muž, společnost, kde opuštění staříčci umírají v šílených LDNkách, ale leteckými speciály přepravujeme k ošetření neznámé cizí občany, společnost, kde bez uzardění akceptujeme reklamy od dámských vložek, prostaty, plísní na nohách až po erekci a zácpu, společnost, kde nám není svatá ani sebenejmenší intimita, společnost, kde nestačí, aby umělec uměl malovat, ale on to umění musí malovat aspoň pohlavním údem nebo krví nebo zvratky, společnost, kde úspěšnou a uctívanou celebritou je „vousatá žena“ v čele nechutných pride pochodů, tato společnost je dle mého soudu totálně zdegenerovaná a musí jednoznačně zaniknout. Na politicích vůbec nezáleží, protože samo obyvatelstvo už neví, co je pravda a co lež, co je správné a co je špatné, co mohu a nemohu a tak si to matka příroda srovná sama.

   To se mi líbí

   • Lex napsal:

    Lot a jeho dvě dcery by mohli vyprávět. Jeho žena ne, však víme, solné sloupy toho moc nenamluví /Mojž. 18-19/. „Historicita existence Sodomy a Gomory je stále předmětem odborné debaty v archeologických kruzích. Podle bible města ležela poblíž Mrtvého moře. Právě zde byla objevena archeologická sídliště, jejichž průzkum odhalil zničení spálením a stopy síry.“ https://cs.wikipedia.org/wiki/Sodoma_a_Gomora

    To se mi líbí

   • Hudec napsal:

    „….a to si skutečně nedovedu představit a snad bych to ani doopravdy nechtěla…“
    V tom je právě chyba. Ona dlouhá staletí patřila k evropským hodnotám i celkem nemilosrdná expanze.
    A ohledně sebeobrany? Evropa je, pravda, poněkud zdegenerovaná, ale to pramení z oficiálních preferencí sluníčkářů a spol. Obyvatelstvo je sice zlenivělé, ale škrtne-li správný „vůdce“ sirkou, je schopné akce. Alespoň doufám.
    Vracím se zde ke své myšlence „radikála“. Asi se bez něj neobejdeme.

    To se mi líbí

    • Karamela napsal:

     Ano – souhlasím. Jsem si vědoma, že i v tom je ta naše degenerovanost – že už se nedokážeme vybudit ani k sebeobraně. To už je proti pudu sebezáchovy, takže fakt konečná….

     To se mi líbí

    • Cech napsal:

     Nevím ale ta myšlenka,která se mi vtírá a neustále se vrací.
     Vzhledem k tomu že byla v minulém století Evropská elita donucena, tak vygenerovala na rozdíl od USA „EVROPSKÝ ŽIVOTASCHOPNÝ SOCIÁLNÍ STÁT „.
     Jak nedopustit sociální majdan na vlastním území (v Americe) za co nejnižší náklady ? Přetransformovat Evropský „vzor“ do vlastní podoby.
     Pokud uvážíme že ekonomové „mají pravdu“, když tvrdí, že se budeme muset rozloučit s modelem Evropského sociálního státu, pokud nemají postupně totálně zkolabovat veřejné finance evropských států, tedy bezesporu včetně našeho.
     No a pokud hraji o čas, tak potřebuji kolaps sociálního státu v poměrně krátké době.
     No a co zabezpečí bezpečný kolaps i těch současných zbytků sociálního státu ?
     No ano je to extrémní ekonomické přetížení sociální sféry.
     Na co je užitečný dobře instruovaný a často i dobře vycvičený emigrant ?
     No ano to je on, kdo zabezpečí zánik zbytků sociálního státu v téměř v reálném čase.
     Tož to poslední co mne napadá je opět otázka.
     Jaký je vztah Evropského sociálního státu a Evropské „demokracie“ ?
     Zanikne li sociální stát zanikne demokracie, toť bohužel pouze poučka.Dle mého mínění nikoliv, dojde pouze k naprosté Amerikanizaci současné Evropské „demokracie“ .
     Pokud bych potřeboval mít sociální zabezpečení Evropy na kolenou, jednal bych naprosto adekvátně.
     No prostě kdo umí, tak TO opravdu umí .

     To se mi líbí

     • kočka šklíba napsal:

      Ano téměř shodný názor s mým komentářem níže.

      To se mi líbí

     • Lex napsal:

      Myslím, že tohle je naprosto scestná myšlenka – místo bílé kuličky černá krychlička. Leda bychom si ohledně přílivu imigrantů vybrali mezi dvěma alternativami, které zatím bereme vážně v úvahu, totiž že v případě africké a asijské imigrace jde 1. o příliv ekonomické náplavy NEBO že 2. jde o islámskou rozpínavost a kolonizaci Evropy.
      Jenže my ten příliv posuzujeme jako množinu obou těch prvků, dokonce jsem náchylný se domnívat, že v případě afrických muslimů jde primárně o tu druhou variantu. A s tou žádný sociální stát nemá co do činění. Nebo snad islámská kolonizace Evropy ve středověku měla něco společného se „sociálním státem“?
      Jak „sociálním“ státem byla po staletí a je Amerika? Až Obama, trochu. A USA jsou plny imigrantů, tak plny, jak se nám ani nesní. Dokonce i z těch „sociálních“ států Evropy, i EU, i od nás – nebo je tu snad někdo, kdo v okruhu své rodiny nebo známých nemá nikoho v USA, kdo tam odešel po „velvetu“?
      Nicméně, pokud jde o omezení sociální funkce konkrétně našeho státu, nebyl bych proti pokud jde o zrušení prakticky všech tzv. neziskových organizací na „podporu“ toho nebo onoho, včetně tzv. „genderových“ anebo zaměřených na „rekvalifikaci“. Těch cecíků, přes které se privatizují „veřejné“ peníze, je příliš, příliš mnoho. Zatímco adresné pomoci až tak moc není, nejde-li např. o adresnou pomoc majitelů „ubytoven“.

      To se mi líbí

      • kočka šklíba napsal:

       Nevím, možná to chápeme, to co nepsal Cech, každý trochu jinak. Já v Cechově příspěvku vidím vysvětlenou právě tu snahu USA Evropu pokud možno rozvrátit. Rozvrátit vše, co jde. K tomu se přece imigranti dobře hodí. Další takovou docela vážnou záležitostí je TTIP.

       To se mi líbí

      • Cech napsal:

       Možná opravdu scestná myšlenka ale mne se jeví sociální stravenkový a soukromě zdravorní Americký systém, jako něco na co si zde budeme velmi těžce zvykat.
       Ten začínající přeliv střední vrstvy z Ameriky do Evropy opravdu fungoval.
       Samozřejmě že ne k nám ale poměrně hojně do Francie atd.
       No a to není lopata, která odchází to je zpravidla něco s VŠ co by muselo doma makat jako pokladní v supermarketu.
       No a když tato vrstva zkonstatovala, že v Evropě se dá žít lépe než doma, tak pouze diletant DienstbieroSobotkova střihu by to dokázal přehlížet.
       Protože Amerika opravdu má města duchů, která se množí ne že ne, tak s tím musí něco podniknout.
       Tož opravdu možná jen scestná myšlenka ale současný poučený emigrant jako úder po sociálním státu(likvidace veškerých finančních rezerv, použitelných k zmírnění sociálního napětí), opravdu neznám nic lepšího.

       To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     Hlásím se do služby.

     To se mi líbí

    • vittta napsal:

     Ještě jsme silní.
     Nedáme se, sakra, snad i ti mladí nejsou tak zbabělí.
     A nejsme už sami, Skopčáci, Rakušáci, Maďaři, Slováci, Dánové ale dokonce i Švédové nebo Britové….
     Né že bych jim věřil, těm jde vždycky jen o sebe, ale snad se vítr obrací.
     Zbytek už musíme sami.

     To se mi líbí

     • vonrammstein napsal:

      Ještě pár let potrvá, než dojdou iluze úplně všem. Snad ještě nebude pozdě.

      To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Všiml jsem si té fotogalerie.
       Pěkný výkon.
       Není ještě letos někde nějaká akce?
       Ty iluze….oni iluze dochází rychleji, než přichází chuť k boji.
       Ale něco se udělat musí, to by mělo každému dojít, samo to „nezmizí“.
       A to „něco“ je minimálně demonstrace síly a ochoty jí použít.
       I ve svých zemích, když ti vypatlaní debílci tu sílu (leckdy) tak ochotně používají u nich.
       Teď jsem někdy četl, že na Slovensku by měla být dobrovolná vojenská služba, základní výcvik na 3 měsíce, to mi přijde jako dobrý nápad…..

       To se mi líbí

 5. Rudolf Knopp napsal:

  Karamela…………..to je krásný.
  A omluva tatovi.Nemyslel jsem to zle. Ten obsah je fajn.dík za pochopení.

  To se mi líbí

  • tata napsal:

   proč byste se měl omlovat………napsal jste to nejšetrněji jak bylo možno…….a já se kvuli pravdě neurážím psal jsem to mockrát že to je ostuda a lenost minimálně při troše snahy to dát do vyhledávače hrubek ale to by už nebylo impluzivní,píšu tak nák co se mi vyrojí v hlavě……..dobrá vymluva na lenost
   KARAMELA
   oba to máte skvělé….LEX SAMOZŘEJMĚ TAK NAK PRO MÉ chápaní moc jakoby pravnickou mluvou,vy spíš čemu rozumím vic,přece jen sem lopata…….nemyslím si LEXI ŽE pro většinu nezajimavé jsem přesvedčen že naopak………asi jste myslel většinu mimo blog tam možná ano………myslím že tato mladá generace bohužel pozná tvrdý dopad…..ta doba se přibližuje strašně rychle……a je čím dál min času stím něco udělat…podle mě to už TO nezvládnou ploty ,izolace ,střelba……….ale zlepšení podminek tam….ale jak když používáme vrahy na podporu svých cilů……….viz islámské hnutí proti Asadovi,nebo Ukrajina TĚCH PŘIKADŮ JE MRAKY…….jen v současnosti jsou tak nejvic křiklavé……proto jsem pesimista že se to dá změnit

   To se mi líbí

   • Lex napsal:

    Dá se to, tato, změnit. Jen je třeba vyházet tu iluminátskou svoloč, která ovládla EU, včetně té naši, Sobotka nesobotka (já vím, že patří k těm umírněnější, ale patří k NIM), Kalouskovce, žel zřejmě i Zelené a podobná uskupení.
    Dá se to, tato, změnit. Jakkoliv je Orbán pravičák, tak je to dneska on, kdo ukazuje, že to jde. Dokonce je to dneska pravice, která hlášením se k tradičním hodnotám, dokonce i k Rusku, ukazuje, že by to šlo.
    Přirozeně by to ale znamenalo i revidovat svůj postoj k reálné říši zla, která je těmi ilumináty presentována jako etalon dobra.
    Zkuste tohle – jakkoliv je každou takovou věc třeba brát s rezervou – http://www.nadhlad.com/content/invazia-cernochov-je-platena-americanmi
    Ale MY jsme ještě nezapomněli na telefonát madam Noland velvyslanci na Ukrajinu „Musíme Evropu vyfakovat!“

    To se mi líbí

    • tata napsal:

     ZAJIMAVÝ
     Odkaz,zní to neuvěřitelně ale u těch chorých mozků je vše možné.Sobotka je mi ukradenej i když to vypadá že se ho zastávám,jen neskousávám když jsou fakta intenpretovana ve skreslené formě.V připadě ORBÁNA SI NEMYSLÍM ŽE TO JE TO čím se to vyřeší,nemám dostatek informací co činí jestli se nemylím staví plot……..nemyslím že nás ploty ochrání viz jihoafrická republika,je to jen pozdržení,nevěřím ani nakým pravicovým hodnotám……..ty jsou zjednodušeně řečeno vždy o peníze ,peníze..at to stojí co to stojí jen spravedlnost pro někoho….viz třeba propíranej BAKALA..LEXI já jsem přece jen levičák srdcem vtom asi nikdy nebudu objektivní…..podle mě tento problém se musí řešit aby se tam dalo žit. je to v zajmu nás všech je to muj pohled nemusí byt spravný

     To se mi líbí

     • Lex napsal:

      Tato,
      ne Orbánův plot, ale Orbánova politika, filozofie politiky nezdeformované hnilobnou politickou korektností, to je oč tu běží u pravičáka Orbána (podobně u pravičáka Petra Hájka, ale i Václava Klause a spol.). A kupodivu, má podporu veřejnosti. Jak je to u nás se sobotkovskou politikou a její podporou občany?
      Moje oblíbené – „faleš, farizejství, filcky“.

      A že „tento problém se musí řešit aby se tam dalo žit“ – to jako kdo to má řešit? Vy, já, běžný daňový poplatník v Česku, na Slovensku, v Rakousku, Maďarsku, Polsku atd…?
      Kdo u nás koncem předminulého a začátkem minulého století řešil bídu většiny obyvatelstva? A to ti lidé, pokud měli to štěstí, pracovali dvanáct hodin denně, jako polootroci za polootrockou mzdu, bez jakéhokoliv sociálního zabezpečení. Dostali jsme se z toho jen a jen vlastním přičiněním a soustavnou dřinou, nikdo nám materiálně nepomohl, ani ten Marshalův plán jsme nepřijali (což plně chápu). Ani jsme je nevysávali jako koloniální dominia (jako většinou Velká Británie, Francie, Itálie či Německo).
      Jsou to je oni, kdo se musí vzchopit. A to tam u nich, ne se připrdět k nám jako ekonomická náplava, a co víc, připrdět se právě většinově ti, kdo by měli stát v čele boje s domácím svinstvem, tj. mladí a silní muži – a jak je vidět z jejich ekonomického zajištění pro nový domov, i docela movití.
      Kdo z těch muselmanů tehdy bojoval proti nacistickému řádění proti celé Evropě, ba i v Asii a částečně na africkém kontinentu? Kdo z nich pomáhal při našem osvobození?
      Ti, kdo je v současné době terorizují a vytvářejí jim „nesnesitelné“ podmínky, jsou JEJICH vlastní SPOLUOBČANÉ (byť na počátku byla částečně americká agrese).

      Dosavadní svět fungoval a musí fungovat na bázi STÁTŮ či jejich společenství, mezi nimiž vztahy jsou určovány mezinárodním právem a chování uvnitř států právem vnitrostátním.
      Nemůžeme přijmout tezi, že by státy měly přestaly plnit své funkce, byť ty funkce jsou již dost nahlodány globální podobou kapitálu.
      Tedy, můžeme jim pomáhat s obnovou jejich zemí podobně, jako tomu bylo v Iráku či v Afganistánu. Hlavní díl odpovědnosti a práce ale musí ležet na nich samých. Prostě musí zahodit samopaly a chopit se krumpáčů, lopat, kladiv, srpů a kos. A makat a naučit se uživit se vlastní silou a v kvalitě, na kterou stačí. Musí si zvyknout na to, že „natažená ruka“ není výrobní nástroj a že jim zadarmo nikdo nic nedá.
      Žel, tohle je jistě chiméra. Protože oni se nezmění. Asi jako část našich spoluobčanů. Náboženskou a kmenovou či rodovou válku mají tak zažranou pod kůži, že jim je bližší než „obyčejná“ práce.
      Nicméně – když toho nebudou schopni, skutečně nezbude, než se tomu přizpůsobit těžkou obranou vnějších hranic. Jsou to oni, kdo si musí uvědomit, že jde o krky, že se rozhoduje o bytí a nebytí.
      Na tu ochranu vnějších hranic Evropy (EU) už přišli i její potentáti a vyčleňují na to prostředky. Zatím málo. Bude to stát násobně víc.

      A ještě nakonec – podmaňování tu bylo odjakživa. Hlavně ve jménu „boha“, ať se jemnuje jakkoliv. Je tomu 920 let, co papež Urban II. vyslal první „křížovou výpravu“ k osvobození Jeruzaléma od muslimů. A pak ty křížové výpravy pokračovaly a na muslimském území vznikaly „křižácké státy“. Jenže staletími se situace obrátila a islám nejen osvobodil svá dosavadní území, ale začal si podmaňovat jižní i střední Evropu i kusy Asie (a dnes už i západní a severní Evropu). I na našem území najdeme stopy po nich. Podařilo se je vytlačit zpět a situace se jakž takž stabilizovala.
      To předchozí podmaňování i vyhánění mělo ale vždy podobu války armád. Leč muselman změnil taktiku. Jak řekl alžírský prezident Boumedienne v roce 1974 – „Zalidníme Evropu našimi dětmi. Porazíme bezvěrce dělohami našich žen!”. Podařilo se to v bratrském Srbsku, kde kosovští Albánci takto získali majoritu a pak podporu Západu k vytvoření svého státu ukradením Kosova z unitárního Srbska.
      Teď se ten plán začal uskutečňovat masově v srdci Evropy.
      A spoléhají, že quasihumanismem zblblí evropští vládci proti nim nezvednou zbraň ani ve smrtelném nebezpečí.
      Doufám, že se přepočítali.

      To se mi líbí

      • kočka šklíba napsal:

       No ono je zde ještě jedno „proč“? A já nevím, co si o tom mám myslet. A to otázka USA a jeho agresivní politiky.
       Z a prvé je opravdu zvláštní, že většina těch imigrantů jsou mladí a zdá se že i dobře a zdravě vypadající mladí muži.
       Za druhé, že by všichni měli tolik peněz? Vždyt doprava do Evropy není nijak levná.
       Za třetí, není podezřelé, že USA dlouho odposlouchávali/jí politiky v EU? Mají na ně něco? Já se domnívám, že ano.
       Možná proto ta vstřícnost politiků EU vůči imigrantům, protože je to v zájmu USA. A že je je jasné.

       To se mi líbí

      • Lex napsal:

       Kočko,
       nenamlouvejme si nic. Víme oba, že jedny zdroje (řada zdrojů) poukazují na možný původ těch peněz od Islámského státu (z vyrabovaných bank a z prodeje ropy – komu, to je další věcí) a zdroj, na který jsem dal výše odkaz a teď ho zopakuji – http://www.nadhlad.com/content/invazia-cernochov-je-platena-americanmi – tvrdí, že peníze pocházejí zprostředkovaně od americké administrativy.

       To se mi líbí

      • tata napsal:

       Lexi
       O Orbanovi prdlajs vim……asi VÁM nerozumím ale příklad Hajka.Klause……….dejme tomu v otázce migrace ziskávaj body……jako ale komplexní politiky to beru vyhánět čerta dáblem………a něvěřim jim je to muj dojem nemohu vám učině argumentovat jim bych se já osobně nesvěřil do rukou…….pro mě to je jako zaprodat duši dáblu……..nebo volání siren.zpočátku sladké ale ty konce…….děkuji ja osobně nechci………

       To se mi líbí

      • Lex napsal:

       No, tato, vidím, že to skutečně bude o tom „asi VÁM nerozumím“.
       Takže marně.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Tato, je blízko doba, kdy bude potřeba nechat na chvíli „levici“ a „pravici“ spát.
       Hádat se můžeme zase v míru.
       Tady budeme buď „my“, nebo „oni“.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Také je klidně mohou platit šejkové, protože Alláh jim dal peníze, které jim prýští ze země a oni nevědí, co s nimi.
       A jsou to také mulimové, co mají v podstatě povinnost, šířit islám, ať už se tváří jakkoliv.
       Mě je divná jiná věc.
       Asi si vesměs shodneme, že ty peníze z 90% nepocházejí ze zdrojů těch migrantů.
       Pokud jim je někdo dal nebo půjčil, má určitě zajištěné, že je dostane zpět.
       Je jenom jedna cesta, jak ty prachy nechtít zpět.
       Prostě je dostanou jen za to, že budou kolonizovat, ani se jim nemusí nic říkat.
       Místní imám s pomocí vylízaných sluníčkářů už pak poradí, jak se domáhat i práv, která ani neexistují, např. právo na to, nedodržovat zákony dané země-což je kupodivu zvláštní druh „práva“, které kolonisté mají.
       Z práce peníze vracet nebudou, ta tady není.
       Z dávek také ne, ty jsou navíc nejisté, a tedy rizikové.
       Zbývá ta kolonizace jako taková, a organizovaný zločin.

       To se mi líbí

      • tata napsal:

       vittta napsal:
       12.8.2015 (16:46)
       Trochu mě mrzí že na upřimnou odpověd třeba LEX REAGUJE TAK NÁK IRONICKY.
       Přitom jsem to vysověně psal že to neumím argumentačně vysvětlit,je to muj osobní pohled.
       Nezlobte se nejde o to nechat levo pravé vidění……..jde oto nakolik mužete věřit TAKOVÝM Hajkům ,Klasum věřit,že to je jen v hodné téma…na prosazení toho co jso představitelé…….neumim to vysvětlit……pokusim se příměrem…………..něco jako hoštapler KOHOUT……ZBLBNUL hodně lidí ve VARNSDORFU……..ŠLI ZA NÍM JAK OVCE……..BY JSEM z mála co před nim varoval,parkrát jsem málem dostal přes držku……a taky by se dalo říct na čem to stavěl bylo 80 procent pravdy……..ale proč to on řikal,brojil,mělo uplně jiný vyznam……což konečně nakonec i řekl naplno v radiu…….VODIL JSEM SI LIDI JAK NA PROVAZKU,ŽRALI MI Z RUKY……….VOLNÁ INTERPRETACE.
       mIGRACE je vážný problém……..jenže aby to nestálo vic……….nezlobte se pro mě to je vyhnaní čerta dáblem

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Věřit ale nemůžeme nikomu.
       Nejde o Hájka nebo Klause, jde o všechny politiky.
       Chvíli jsem sledoval alternativní weby, nikdy jsem to před tím nedělal….
       Co jsem viděl, mě překvapilo.
       Alternativní mediální scéna je v troskách, migranti jí zničili, hezky se zkrátka kecá, když je názor stejný, podobný, nebo když se mu dá nějak vyhnout.
       Ale tady….
       Jedna věc je ale velice pozitivní.
       Ukázalo se, kdo je kdo.
       A ukáže se to v reálu, až už nebude možné, vypolitikařit se z jasného názoru.
       Myslím, že pak zbude pár těch, co nezradí, a my bychom asi neměli koukat, jaký je jeho politický názor, resp. jestli je příznivcem jakési „pravice“ či „levice“, myslím si, že takový člověk se v kritické chvíli ani nikam hlásit nebude a pujde s kůží na trh.
       My ale nesmíme koukat na jeho minulost, nebo jí alespoň nedávat zásadní význam.
       Jak říkám, hádat o blbostech a mlátit prázdnou slámu můžeme zase v míru.
       Nyní je třeba se zbavit aktuální hrozby a nějak se sjednotit.
       Zatím nelze nic-moc dělat, ale nějakým způsobem bychom měli být připravení.

       To se mi líbí

      • Jan napsal:

       Kdo z těch muselmanů tehdy bojoval proti nacistickému řádění proti celé Evropě, ba i v Asii a částečně na africkém kontinentu? Kdo z nich pomáhal při našem osvobození?

       V této větě se velmi hrubě mýlíte, V Severní Africe bojovalo v řadách Britů i Francouzů proti Afrikakorpsu spousta černošských a kabylských vojínů například v řadách cizinecké legie. Například čsl letci se někteří do Anglie dostali přes okupované francouzské kolonie, kde byli chvíli v řadách černošských a berbeských vojáků, pak s velkou oklikou se dostali teprve do Anglie.

       Ale pravda, byli tam ti černoši a Tuaregové asi z donucení, jako vojáci bývalé francouzské koloniální armády, co měla v řadách místní obyvatele a pak byli nuceni na rozkaz bojovat proti maršálu Rommelovi.
       Hodně těchto tuaregských, berberských a kabylských vojáků měl i jistý generál Karel z Galie později prezident.
       Další nejspíš asi z části také musulmani (což obyvatelé Indonézie také bývají) bojovali proti Japoncům například na územích okupované Holandské Indočíny se zajatými a uprchlými australskými a novozélandskými vojáky , třeba jak je Cocs Bazar a jinde .

       Je divné, že vzhledem k Vašemu věku tohle nevíte, nebo spíš jste pominul. Ale tím se nezastávám imigrantů, tehdy byla jiná situace.
       Nakonec, hodně bývalých afrických koloniálních vojáků (Tuaregů, Berberů a dalších) pokud ještě žijí, dostávalo a možná dostává vojenský důchod, jelikož si jej vysloužili, i v bojích ve Severní Africe.

       To se mi líbí

 6. Joda napsal:

  Už jsem to jednou psal, tak jen stručně.
  V polovině 60-tých let jsem byl na besedě, bylo to krátce po Kubánské krizi, takže zákonitě padl dotaz „Bude 3. světová válka?“
  Odpověď činovníka ČSM zněla překvapivě : „Pokud, nedej Bože, vypukne třetí světová válka, nebude to válka východu proti západu. Nebude to ani válka severu proti jihu, nebude to ani válka černých proti bílým, nebude to ani válka šikmookých proti rovnookým. Bude to válka hladových proti najedeným“.
  Vždy, když jsem si na to vzpomněl, přemýšlel jsem, jak se ti hladoví dostanou přes Bospor a Gibraltar. V roce 2015 jsem dostal odpověď. Oni se nezabývali nějakými úžinami, vzali to rovnou přes Středozemní a Egejské moře. Zatím přišli beze zbraní. Asi si je opatří až na místě.

  To se mi líbí

 7. vonrammstein napsal:

  Abbot má recht. I tady takoví žijí. Ale byl jim odebrán hlas.

  To se mi líbí

 8. kočka šklíba napsal:

  Vitto souhlasím jen zčásti s tímto: „Jak říkám, hádat o blbostech a mlátit prázdnou slámu můžeme zase v míru.
  Nyní je třeba se zbavit aktuální hrozby a nějak se sjednotit.“
  Ptz Klaus a jemu podobní dokázali tento stát částečně rozvrátit už dříve. Je pravda, že jsem s ním ve dvou případech souhlasila, v otázce Kosova a v otázce RuskoxGruzie. Nicméně v ČR udělal takovou škodu, že je téměř nenapravitelná. I když zrovna v otázce imigrace bych mu věřila, ale mnoho pravičáků jen využívá nynější situace k vlastnímu prosazení.

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Těžká doba může žádat daleko větší oběti, než „přijetí“ např. Klause.
   Já to píšu jenom předběžně, měli bychom na tohle myslet.
   Dokud ale považujeme za nepřijatelné …třeba nějaké sblížení s Klasuem (i když jsem tedy mluvil spíše obecně) tak si myslím, že nejsme ještě připraveni.

   To se mi líbí

 9. tata napsal:

  vittta napsal:
  12.8.2015 (20:34)
  Věřit ale nemůžeme nikomu.

  proč bych teda měl věřit jim?

  My ale nesmíme koukat na jeho minulost, nebo jí alespoň nedávat zásadní význam.

  aha,nezlobte se pak bych se musel vzdát všeho co považuji za duležité,za jen jedno nebezpečí,kde ale to co navrhují oni……..v dlouhodobém horizontu nic nevyřeší……….jen to odalí,navic si budete muset připustit ty drastické nasledky,obrnit se nevnímat ty mrtvé bude jich dost….ne musite vyřešit ten problém tam

  To se mi líbí

  • Lex napsal:

   Tato,
   víte, co to byla „lidová fronta proti fašismu“?
   Pokud jste nestudoval ML a Dějiny MKDH (my jsme studovali, neboť to byla povinná součást studií – a nelituji toho, jako nelituji ničeho, co jsem se kdy učil a studoval), pak dodám stručnou definici – “ Lidová fronta předpokládá trvalejší spojenectví se všemi silami, které jsou schopny aktivně klást odpor bezprostřední hrozbě fašismu.“.
   Rozumíme? Je-li společnost v ohrožení svých bazálních zájmů, jdou stranou pojmy jako levice, pravice apod., pokud jedni i druzí jsou ochotni se spojit k obraně těch bazálních zájmů.

   Promiňte, witto, že jsem vstoupil do vaší diskuse.
   L.

   To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Buďte připraven na horší věci, Tato.
   A problém, obávám se, nemůžeme řešit tam.
   Není jak.
   Jak můžeme pomoci Eritrei, Syrii či Afgánistánu?
   Možná „jsme“ tam ty války vyvolaly,ale oni si v klídku pokračují sami.
   A pušky a náboje jim za prachy vždycky někdo dodá…s tím nehnou ani státy.
   Kromě toho…..ten problém zřejmě není tak úplně chudoba, nebo válka, jak se nám snaží vnutit.
   Ten problém je šíření islámu.
   Nechci tvrdit, že to vím, nebo že jsem pan chytrolín s patentem na pravdu, ale s touto variantou bychom měli počítat a nespoléhat na to, že se jakési naše (nám vnucované) „viny“ smyjí penězi a prošlým jídlem, které budeme dodávat do nějakých blíže nespecifikovaných zemí, kde se za to a tím budou živit utečenci, kteří na ta místa urazili stovky a tisíce kilometrů.

   To se mi líbí

   • tata napsal:

    Panové
    Já se ani nesnažil vyvracet VÁM Váš pohled nebo ho kritizovat jako chybný ,jen sem definoval svuj pohled……u Hajka jsem přesvedčen tim co se prezentuje je kousek o hnědého moru. Mám obavy že to přeroste……..takže ne nestudoval ale tato věta……….
    Lidová fronta předpokládá trvalejší spojenectví se všemi silami, které jsou schopny aktivně klást odpor bezprostřední hrozbě fašismu.“.

    naopak ja se domnivám že ty zárodky fašismu pustíme ze řetězu,lidi v těchto dobách jsou nachilní slyšet jak je nutné se stou hrozbou vypořádat za každou cenu,všemi prostředky,je rozdil zde dám opět přirovnání…….jestli v ROMSKÉ OTÁZCE třeba já chci stejná prava ale stejné povinosti,ano je mi proti srsti když ty ruzní humanisté šermují rasismem jen když chcete stejná práva a nechcete tolerovat že je máme za každou cenu chápat……..ovšem na druhé straně ne aby to sklouzlo ktěm věcem co už dost silí že budem tolerovat opravdový rasismus……..to znamená ne posuzovat čin ale barvu.

    MÁM podezření že toto je uměle podporováno,nafukováno aby pravě k moci dostal proud který vyustí právě vten fašismus…….já tam ty prvky vidím.
    JAK JSEM NAPSAL není to vubec polemika s VÁŠÍMI názory za každym nastolením krajní meze,s KAŽDYM bez vnimání jeho minulé činosti je nebezpečí že aniž si to uvědomíme budem ten fašismus podporovat

    To se mi líbí

    • kočka šklíba napsal:

     Souhlasím bez výhrady, také z toho mám obavy.

     To se mi líbí

     • vittta napsal:

      Já z toho mám také obavy.
      Ale co tedy vlastně dělat?
      Máme se víc bát fašismu, což je termín, který je široký, nebo multikulturismu a islámu, který je aktuální s svou násilností a agresivitou si pomalu přestává zadávat s hitlerovskýcm nacismem, vč. typicky nacistického šovinismu?
      A čeho se máme bát víc?

      To se mi líbí

      • kočka šklíba napsal:

       Obojího stejně přece :). A obojí je pro nás smrtelné. Vy byste radši chtěl spolupracovat s nacisty a fašisty? Já tedy ne. A islám a nabalené problémy přitahují přece nejvíce řešení fašistického typu. Tak to děkuji, je mně pak jedno, jestli skončím tak nebo tak, obojí je nebezpečné, smrtelně. Alespoň pro mě.

       To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Jenže já se zase bojím toho, že se budeme tak dlouho rozdělovat, až už nebude koho sjednotit. A nejde o to, zda fašisty či nefašisty, ale o to, zda vpravo-vlevo spolu, aby se právě ti fašisti nemohli dostat do čela. A proto radši Hájka než Bartoše, radši Okamuru než toho DSSS.

        To se mi líbí

      • tata napsal:

       KOČKO
       SOUHLAS………CHÁPU co se snaží Vitta řici ty moje reakce nejsou vubec snahou mu nák oponovat ale už připustit a rozhodovat se co je horší je pro mě osobně nepřijatelné…to by akorát vedlo že dejme tomu zapomene na fašismus nebot migrace je momentálně nebezpečnější……to je podle mě chyba podepsat slouvu s DÁBLEM ŽE MI vyžene čerta,to se v horizontu času vymstí……aspon já to tak vnimám………i když jsem zastáncem vybrat si menší zlo když nejde jinak……..fašismus pořád považuji za to největší a jak jste napsala……….ta migrace přimo nabizí vzrust popularity lidí s fašistickými sklony a metodami a lidi na to dost slyší………než se nadějem mame zde nového kníráče.
       muže byt že to vidím špatně ale ja do svého NÁZOROVÉHO tabora takového HÁJKA NECHCI

       To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Vážení, vážení, vy si tady vybíráte Hájke nebo Bartoše, Okamuru nebo Vandase, levici nebo pravici… Říkáte tomu výběr menšího zla. Co takhle jiné „zlo“?
       Zkuste si položit otázku : byla by aktuální otázka migrace v Česku kdyby zde posledních 25 let vládla KSČM, byla by tato otázka aktuální kdyby zde vládla předlistopadová KSČ? Nebyli by náhodou přes naše hranice puštěni jen ti které si tady přejeme pro jejich pracovní výkony a jejich morální a názorové přednosti, museli bychom – za naši vládu ! – tzv. řešit, jinými slovy blafat o zadělaném průšvihu, situaci kterou stejně nemáme možnost ani schopnost změnit?
       Ano, máme vládu jakou si zasloužíme. Dokážeme jenom planě diskutovat a nedokážeme mnohdy správné a výstižné myšlenkové pochody přetavit do potřebného účinného projevu svobodné vůle. „Oni“ to ví …

       To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       P.S. Že se někomu nelíbily málo průchodné státní hranice? Jenomže vždy platí : něco za něco. Každá mince má dvě strany. Lépe žít celý život v jednom městě (když to přeženu) a moci jen občas vyjet, než bydlet v jenom bytě (když to přeženu) s africkými a asijskými militantními muslimy (to se chystá) a militantními cikány a militantními křesťany (to už nám bylo vnuceno jako státní doktrína).

       To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Idealizujete dobu, která byla před více než 25ti roky. Ale dnes by (teoreticky) bylo hodně věcí stejně jinak a ne jako před ´89. Nostalgie je pěkná věc, ale realita je také nutná. Prostě vše má svůj vývoj a ani pokud by tu dál vládla jedna strana, by to nebylo stejně, jako „tehdy“. Takže je zbytečné tady takto vzlykat.

        To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Kočko, myslíte si, že islamisté nenesou prvky fašismu a nacismu?
       Tady se to maintreamově prezentuje tak, že buď si vybereme fašismus, nebo kolonisty.
       Ale nevybíráme si v kolonistech tu nejhorší možnou formu fašismu, tedy absolutní stát s fundamentálním systémem, s náboženskou policií a nezbytným náboženským šovinismem, o kterém se Vandasovi nezdá ani ve snu?
       Co jsme ochotni obětovat,abychom zabránili nástupu jakéhosi „fašismu“, který reprezentuje u nás pár pomatenců, kteří se hodí jen na to, aby se jimi strašili ctihodní občané?
       Vandas a jeho DSSS nemá podle mě ve volbách šanci za žádných okolností, smete ho někdo chytřejší, někdo jako Okamura, který zdaleka nereprezentuje nějaký ultraextrém a už vůbec ne rasový, sám není rasově čistý, když na to přijde.
       Zkuste o tom přemýšlet, zkuste se podívat na politickou realitu, na politické činy „fašistů“ jako byl Haider nebo ten plešatý Holanďan…(oba už nežijí)
       Žádné koncentráky se nekonaly….byť nechci tvrdit, že by se nekonaly, kdyby tito upevnili svou moc až moc.
       Zkuste se nebát jen slov, či podivných politických označení, nemajících s realitou společného nic.
       Putina také přirovnávají k Hitlerovi, a připojejí Krymu k záboru ČS pohraničí v říjnu 1938.
       Jsou to jen kecy, strašení iluzí.
       Putina se ale nebojíte, proč se být nějakých imaginárních fašistů?
       nepodceňovat, sledovat-ale nebát se.
       To bych řekl, že je dobrá cesta.

       To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Máte Bavore pravdu že je zbytečné lidem připomínat skutečnosti staré 25, nebo i 70, natož víc, let. Vzlykají tady všichni diskutují, nebo snad je tu nějaký reálný návrh na vyřešení migrační vlny? Pravda, jsou tu i „skvělé“, jistě reálné, návrhy vzít každý z nás do ruky zbraň …
       Bohužel člověčí přirozeností je schopnost nechat se ovládat, vnutit pohled na věc, názor. Ne náhodou je nadčasová pohádka Císařovy nové šaty. Ano, dnešní „císařové“ mají pravdu : komunisti jen kradli a zavírali, dnešní vládci pracují pro nás.
       Jste vážně tak slepý a pochybujete i o tom, že by KSČM či KSČ připustila takovou zhovadilost jako dotační politika EU nebo nechráněný šengenský prostor? To není nerealistické snění, to je konstatování vycházející ze sledování politiky té které strany. A něco málo by možná zvorali víc než stávající vládnoucí strátostrany ( i když, rád bych se dočetl co například…). Nechte mi možnost vybírat si podle své nátury 🙂 .

       To se mi líbí

    • kočka šklíba napsal:

     Ještě jeden diskusní příspěvek z aktuálně, od diskutéra, který mně není sympatický, ale tady uhodil, podle mého, hřebíček na hlavičku:
     „..netvrdím, že zde chce přímo křesťanský stát, ale všimněte si jak jeho postoje konvenují s postoji katolické církve, nejen na Slovensku, v Polsku a Maďarsku, ale i u nás, nejen, co se týká např. náboženského klíče pří výběru těch čistých, ale i těch správných pořádků. Nevím, jestli jste zaznamenal, hodnotové, postojové spojení konzervativních katolíků právě s typy jako je Konvička v duchu „Čechy Čechům, křesťany křesťanům“, resp. s dělnickými stranami bez ohledu na jejich směr. Sám konvička se opírá o jakési křesťanské misie, které by přegumovávali hlavu muslimům a takých podobných žvástů vyprodukoval kopec.“
     Já Konvičku nečtu, takže to nemohu posoudit, ale domnívám se, že imigranti jsou také vlastně „boží požehnání“ pro určité směry katolíků. Nakonec Bělobrádek to naznačil, a to je jen vlastně umírněný katolík ve srovnání s typy Semín a spol.

     To se mi líbí

    • vittta napsal:

     Na to je velice složitý pohled.
     Fašismus se bude v praxi projevovat jak?
     Je známo,že v Evropě byly ve 20 století 3 fašistické státy, Španělsko, Portugalsko a Itálie.
     Možná by se takto dalo označit i Polsko, ale fašismus je pojem dost široký.
     Jen dva státy se účastnily války a jen jeden v roli vysloveného agresora,i když Polsko bylo také agresor, zrovna ve vztahu k ČSR.
     Země demokratické a pokrokové a hodné válku umožnily, což je zejména Francie a Británie.
     Ta romská otázka,..ale oni dodržují zákony.
     I pro ně zákony platí, jako pro každého jiného.
     Oni jen vědí, na co mají právo a také vědí, jak ho vymoci…a že se jich policie a justice bojí, aby nebyli nařčeni z fašismu a rasismu…to je výsledek budoucnosti v malém.
     Možná je k likvidaci soicálního státu potřeba právě „boj“ s fašismem, snížit dávky a různé jiné prebendy sociálního státu lze jen neadresně (tedy pokud by se cokoli měnilo, tak nejhůř to dopadne na Čechy, protože ti nevědí, jak se domoci svých práv a jsou navíc trapně bílí, takže se jich ani policie,ani justice nebojí) nebo adresně, tedy konkrétně Romům.
     Tady by nastal rasismus, a to se přece nesmí, je to špatné…ale proč je to špatné, nikdo neřekne, leda snad, že jsou si lidé rovni a…
     No a až přijde do země tisíce přistěhovalců, problém, který máme s Romy (to slovo nemám rád) se zmnohonásobí a jakákoliv sociální změna nejtvrději dopadne zase na naše lidi.
     Takže se třeba může stát, že buď zavedeme rasovou segregaci v sociálních prebendách, nebo o sociální stát přijdeme-a následně i o náš stát národní.
     Při čemž pracující člověk jiné rasy by nesměl mít problémy žádné, ostatně i nepracující.nerovnost před zákonem by nebyla rasově odlišitelná, jen v tom sociálnu.
     Takže by tito lidé třeba neměli motivaci mít tolik dětí…
     Já nechci, aby to vypadalo, že propaguji fašismus, ale bych bych rád, kdyby se každý podíval na tuto problematiku i z tohoto nepříjemného úhlu, protože tohle je prostě realita a když se o ní nebudeme bavit, aby nás někdo neoznačil za fašisty a rasisty, tak jí nezměníme.
     A také…můžeme si třeba jednou vybrat.
     Buď rasově odlišené výhody sociálního státu (což se dá nazvat fašismem, ale také se to tak nazývat nemusí) nebo ztráta vlastní země a plná islamizace do 50-100 let.
     Evropa na západ od nás si vybrala, ale…velké úspěchy nemá, násilí (a rasovému zvlášť) se stejně nevyhnula, jen dostávají po hubě bílí.(a jejich zákony)
     Dánsko teď zavedlo, že sníží sociální dávky imigrantů na polovic.
     Neznám přesně tu formulaci, ale….to už JE rasově odlišená záležitost.

     To se mi líbí

 10. Lex napsal:

  Jan napsal 12.8.2015 (21:30)
  „Kdo z těch muselmanů tehdy bojoval proti nacistickému řádění proti celé Evropě, ba i v Asii a částečně na africkém kontinentu? Kdo z nich pomáhal při našem osvobození?
  V této větě se velmi hrubě mýlíte, V Severní Africe bojovalo v řadách Britů i Francouzů proti Afrikakorpsu ….“

  Jane,
  já vůbec nepochybuji, že píšete o skutečné podobě jejich zapojení do války. Ani to nezpochybňuji. Ale nosnou větou z té citace je ta „Kdo z nich pomáhal při našem osvobození?“. Ne tam u nich, v jejich státech na jejich kontinentech, ale u nás v Evropě, v Sovětském svazu, Polsku, Jugoslávii, konec konců ve Francii i na ostrovech Velké Británie, ba v samotném Německu na předpolí Berlína?.
  Ta logika je jednoduchá – bylo by přirozené, že kdyby Islamský stát terorizoval státy Evropské unie, že ty státy by svými armádami bojovaly u sebe doma svými armádami.
  Ale tady tihle, kteří se vtírají do zemí EU s cílovými zeměmi především v Německu, Velké Británii, Švédsku aj., utíkají z vlastních zemí kde proti nim vede Islamský stát válku a ta válka má být důvodem jejich odchodu. Je tedy jejich základní povinností se Islámskému státu, jako tomu subjektu, který je vraždí a decimuje, postavit – TAM U NICH DOMA. Namísto toho, aby tam u nich doma s Islamským státem bojovaly aarmády EU a USA, a oni z toho couvali tím, že se infiltrují sem.
  Lze to pochopit, nebo zase ne?

  To se mi líbí

 11. Lex napsal:

  Cech napsal: 12.8.2015 (23:39)
  „Možná opravdu scestná myšlenka ale mne se jeví sociální stravenkový a soukromě zdravorní Americký systém, jako něco na co si zde budeme velmi těžce zvykat. …. .“

  Cechu,
  tu scestnost Vaší myšlenky v původním komentáři vidím primárně v tom, že ze současné mizérie viníte evropský „sociální stát“. Sociální stát, ten výdobytek dolních stovek milionů občanů Evropy, který si vymohli na kapitálu. Ba ne, Cechu, není to „sociální stát“, kdo je vinen za současnou mizérii. Tím viníkem je naprosto nespravedlivé rozdělování výnosů z ekonomických činností mezi vlastníky kapitálu a prodejci pracovní síly. Vlastníci kapitálu na to mají systém – kapitalistickou ekonomiku, která je schopna reálně fungovat jen za předpokladu existence nezaměstnanosti, jenž snižuje cenu práce na jejím trhu. A tak – alegoricky pojato – se ono rozdělování výnosů děje podobně jako v počátcích kapitalismu – a vlastně až do konce třicátých let minulého století, kdy cena pracovní síly byla stanovena téměř jen ve výši nákladů na její reprodukci, kdežto zisky šly k majitelům kapitálu, kteří si žili nesrovnatelně luxusně – známe to z dobových filmů a knih.
  Co se změnilo od té doby? Principiálně nic. V realitě však ano. Práce se stala neskonale produktivnější, především díky vědeckotechnickému rozvoji. Produktivita práce a tím také tvorba výnosů mnohonásobně narostla, což s přirozeným rozvojem společnosti znamenalo i významný růst sociálních standardů pracujících. Ale nesrovnatelně vyšší růst „sociálních“ standardů majitelů kapitálu a jejich obslužných elit, pro něž to znamená, že jediné procento lidí na této Zemi vlastní více než padesát procent celkového bohatství a méně než deset procent nejbohatších vlastní více jako devadesát procent veškerého bohatství. A nůžky se dále rozevírají.
  Takto „přerozdělované“ výnosy pak znamenají na jedné straně zcela nepotřebný luxus, stavby neuvěřitelně drahých paláců v podobě mrakodrapů sloužících zase jen oněm vlastníkům kapitálu, výstavbu přepychově koncipovaných umělých ostrovů, stavbami třeba největších krytých sjezdovek v lokalitách s horkým prostředím, pořizování soukromých letadel, jachet a sídel oligarchů vyšperkovaných zlatem a drahým kamením, a mohl bych pokračovat, zatímco „prodejci pracovní síly“ (teď píšu o nás) odkládají uzavírání biologických svazků a plodění děti proto, že nemají na to, aby získali možnost bydlení, nemají zajištěné zaměstnání, a pokud ho mají, pak je důležitější budovat si jistotu postavení v něm, než vytvářet rodiny.
  A k tomu všemu je ono nespravedlivé rozdělování výnosů zneužíváno k podmaňování si celých států cestou jejich „úvěrování“, takže suverenita těch států byla nahrazena totalitou ekonomické oligarchie a politika státníků představuje vlastně již jen manévrování v rámci mantinelů oné ekonomické totality.

  A Vy tady o sociálním státu. Úplně stejně, jako právě ti vlastníci kapitálu, kterým nic a nikdy není dost, a přitom právě jsou to oni, kdo ten stát vykořisťují nejvíce cestou privatizace výnosů a socializace ztrát. Nechte si vykládat o finanční krizi po roce 2007, zejména v USA. Jestli státy v něčem opravdu selhávají, pak je to právě ona regulace toku výnosů, jejíž insuficience tohle umožňuje.

  To se mi líbí

  • kočka šklíba napsal:

   Já tedy nevím, ono se Cechovi kolikrát dost špatně rozumí, ale tentokrát bych netvrdila, že je v rozporu s Vámi ani se mnou. Podle mého netvrdí, že :“tu scestnost Vaší myšlenky v původním komentáři vidím primárně v tom, že ze současné mizérie viníte evropský „sociální stát“. “ Tvrdí, že právě sociální stát je trnem v oku USA a samozřejmě oligarchům na celém světě a že ho tedy potřebují rozbít, k tomu se běženci přece hodí dobře.
   Ono se k tomu přikročilo už dříve, vždyt víme jak se pomalu očesávájí sociální výhody jak u nás tak i jinde. Jenže to jde pomalu. Takhle to půjde o hodně rychleji. A oni budou přitom vlastně nevinní. Udělají to ti debilové ve vlastních vládách a v EU. Ted jde jen o to, zda za nějaké výhody pro sebe, nebo jestli jsou vydíratelní, podle mě obojí. Pár jich bude jen blbých.

   To se mi líbí

   • Lex napsal:

    Kočko,
    já jsem Cechův text pochopil jako kritiku našeho „sociálního státu“, jako kritiku fenoménu, který sem – do EU – táhne imigranty.
    Je možné, že při složitosti koncepce Cechových textů, kdy se mnohdy stěží rozlišuje, co je myšleno vážně a co je ironie nebo dokonce sarkasmus, jsem se v jeho originální myšlence ztratil a že Cech ve skutečnosti – stejně jako já – OBHAJUJE náš sociální stát.
    V tom případě je chyba na mé straně, že nejsem dostatečně bystrý, a proto

    OMLOUVÁM SE
    Cechu, že jsem o Vašem textu napsal, že jde o „naprosto scestnou myšlenku – místo bílé kuličky černá krychlička“.

    Nicméně, kočko, nevím nakolik souhlasí s logikou, že USA potřebují rozbít evropský „sociální stát“. USA potřebují být ekonomickým i vojenským hegemonem světa. Potřebují nemít rovnocenného konkurenta a už vůbec ne někoho ještě většího, než jsou sami. Sociální rozměr státu zvyšuje nároky na náklady k dosahování výnosů, a tedy SNIŽUJÍ konkurenceschopnost. To je mantra, kterou od novodobé buržoasie a jejich pravicových poskoků slyšíme a čteme dnes a denně (nenamítám, že to tak venkoncem není, jen je otázka, k čemu mají výnosy sloužit – ziskům buržoasie /vlastníkům kapitálu a jejich obslužným elitám/, nebo proporcionálně všem, kteří se na tvorbě těch výnosů podílejí?
    A teď napíšu myšlenku, kterou jste jistě ještě nikde nečetla a neslyšela.
    Na tvorbě oněch „výnosů“ se totiž nepřímo i přímo podílejí i všichni ti nezaměstnaní, socky, budižkničemové etc. etc., kteří žijí z dávek onoho sociálního státu.
    Především ti nezaměstnaní tím, že snižují cenu pracovní síly, což je to hlavní. Protože tím zvyšují efektivitu ekonomického procesu jako takovou.
    Za socialismu nebyly sociální dávky v dnešní podobě, nýbrž své „dávky“ si musel každý vydělat svou prací v zaměstnání. Tak existovala umělá přezaměstnanost, která jednak šla k tíži zaměstnavatelů v podobě mzdy, jednak snižovala efektivitu, a tím i produktivitu, práce s dopadem na konkurenceschopnost.
    Od tohoto břímě novodobé kapitalistické podnikatele stát osvobodil a celé náklady na „udržování“ téhle vrstvy občanů převzal na svá bedra. Zaměstnavatelům už tito lidé nepřekážejí, naopak, jsou pro ně nezbytní – jak už jsem napsal, jako reduktor ceny pracovní síly a jako její „zásobárna“.
    Ti zbývající „socky“, budižkničemové a další, včetně důchodců napojených na sociální systém, se na tvorbě těch výnosů podílejí jako „spotřebitelé“. Výnosy vznikají jen „průchodem“ zboží trhem. Bez spotřeby by nebylo výnosů.

    No, ale to jsem se rozkecal nad rámec „migrace“.

    To se mi líbí

    • kočka šklíba napsal:

     Ano Lexi, uvidíme, zda Cech myslel spíše obhajobu sociálního státu nebo ne :). Třeba se vyjádří později. Já mu také mnohokrát nerozumím :), takže není vyloučeno, že jsem pochopila špatně já.
     K ostatnímu co jste napsal nemám výhrady, spíše naopak, ale domnívám se, že obyvatelé Ameriky zas nejsou v konečném důsledku tak hloupí a viděli, že přece jen v dobách krize, ale nejen, je na tom Evropa a jeho obyvatelstvo poněkud lépe. Proto museli ti za oponou vymyslet neco, začalo to Ukrajinou, Ruskem, nemohli přece připustit spolupráci Ruska s Evropou. Proč až ted? Ptz fakticky už je skoro celá Evropa v EU a ty státy, které nejsou, jsou bud okrajové nebo spolupracují s EU.
     Takže ono rozložit zbytky sociálního státu v Evropě, především právě v Německu a spol., ptz u nás si ho rozkládáme už dávno sami, například, je podle mého v zájmu USA. A pořád se nemohu oprostit od TTIP, ptz to bude, pokud bude přijata, také katastrofa.
     Jinak jen pište, já Vás moc ráda čtu :).

     To se mi líbí

     • Cech napsal:

      Zde se budu muset omluvit jak Lexovi tak i Vám kočko šklíbo.
      Protože to co jsem opomenul, je popsat souvislost mezi sociálním státem a účasti občanů na rozhodování o něm a na druhé straně současnou cílenou deformaci neziskových organizací participujících (přicucnutých na státní cecík) na jeho dosavadním fungování, místo podpory jeho funkčnosti směřující k rozšiřování prostoru pro individuální volbu, vedoucí ke zvýšení osobní motivace příjemců služeb a na kontrole jejich kvality.

      No a v tom je ta zásadní odlišnost Evropy a Ameriky.

      USA se vyvíjela v tomto směru poněkud odlišně zde se podařilo eliminovat účast občana na řízení státu, téměř pouze a jen na částečnou účast ve volební kampani.
      Díky propracované masmediální manipulaci, která úspěšně obchází onoho do všeho kecajícího občana a posouvá jej do pozice primární vady „demokracie“.
      Výsledek je naprosto super, občané přeci musí fascinovaně zírat ale opravdového dění se účastnit nesmí.
      No a přichází ta podstatná část, snižovat cenu pracovní síly umí Ukrajinec více jak velmi dobře ale bohužel tento jedinec není schopen efektivně vycucnout sociální systém, tak jako arabský přistěhovalec.
      Protože zpravidla Ukrajinec aj. přichází jako pracovní síla a velmi často i legálně.

      „Mimo to že USA potřebují být ekonomickým i vojenským hegemonem světa. Potřebují nemít rovnocenného konkurenta a už vůbec ne někoho ještě většího, než jsou sami.“

      Proto USA nepotřebují (v žádném případě za současných mezinárodních podmínek ani mesmí) mít sociální nepokoje na vlastním území.
      Kroutit rukama mohu pouze a jen tehdy, pokud mám doma klid na práci.Proto také nepotřebuji žádného konkurenta v úrovni zabezpečení reprodukce pracovní síly.
      Nezaměstnanost je sice nutná ale ! v případě nad skutečných ne deklarovaných 10 % se snižuje kvalitativní úroveň reprodukce pracovní síly !
      Prostě pokud se narodí génius tak nedostane vzdělání a svoji genialitu utopí v tom, že bude bezproblémový „nezaměstnaný“.
      No a pokud si bude chtít Evropa po zrealizování násunu africké imigrace, zachovat elementární prvky sociálního státu, tak bude muset pumpovat set sakra mnohem více procent z HDP do sociálna jako doposud (no a bude to stále málo a málo, až se i ty elementární prvky sociálního státu jednoduše zhroutí).
      No a za velkou louží budou mít klid na práci, protože na celé zemi nebude žádný rozdíl v zabezpečení lůzy v Evropě a lůzy v USA.
      Tož je to mnohem širší než pouze vnímat vlnu uprchlíků sponzorovanou z USA.
      http://www.novarepublika.cz/2015/08/kdo-organizuje-invazi-uprchliku-do.html
      Protože z pohledu USA, je to velmi účinná sebeobrana a velká naděje do budoucna.

      To se mi líbí

 12. Petrpavel napsal:

  Lidi, já po delší době zase kouknu k Bavorovi, pěkná zajímavá věcná diskuse, ale … sakra, mám já tohle zapotřebí? Není lepší chodit domů (do chaty) po setmění, pustit si a hned rychle vypnout Události komentáře, ulehnout a nevědět zhola nic o vývoji v tom příšerném „svobodném a demokratickém“ světě bez hranic a bez jakýchkoli zábran?
  Jenomže rozčilovat se musím pořád. Předevčírem u nás spadla prázdná stodola kterou jsem před dvěma léty prodal k přestavbě pro rekreaci, nic zajímavého, majitel bude jistě rád že nemusí bourat, počítal s tím. Nebude mít ale určitě radost z humbuku, a zřejmě i z placení divadla které následovalo, které rozvířil místní debil, jinak zaměstnámím policista, který volal všude možně, organizoval „pomoc“, a to tak, že přijelo, na místo došli pěšky, několik hasičských vozidel, několik vozidel rychlé záchranné služby, policisté, starosta, dva psi z Prahy hledající neexistující zavalené osob. Okolo stodoly se motali dva policisti, dva hasiči a ostatní desítky účastníků „záchranné“ akce posedávaly na mezích okolo a čekaly co se bude dít. Když psi zjistili že nikdo nebyl zavalen, což ostatně bylo vidět od začátku při pohledu mezi trámy okem, „zabezpečili“ páskou okolí a odjeli. Na dovršení všeho nás pak informovali známí že úspěšný a náročný zásah policistů, hasičů a záchranářů pochválila Prima ve svých zprávách (odkaz neumím, Iprima zprávy, 11.8.2015 asi ve 23:00 vysílacího času). Nedivím se, že našim záchranným složkám chybí peníze …

  To se mi líbí

 13. kočka šklíba napsal:

  Bavore v tom s Vámi souhlasím (myslím Váš příspěvek ve 13:02), jenže mnoho pravičáků má velké sklony k fašizmu, nevím, že by zrovna Hájek nebo Okamura, ale jak píši, mnozí. Někteří jsou fašisté již dávno, viz Semín a spol. A tahle situace jim hodně nahrává. A pro mě je nepřijatelná jak většina imigrantů tak fašisté. S těmi se spojovat ani za nic.

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Jak si překládáte pojem „fašismus“, Kočko?
   Také se mi zdá,že máte dojem, že máte na výběr a že to budete vy, kdo zvolí svou budoucnost.
   Ale já si myslím, že ani vy, ani já, o tom dávno nerozhodujeme.
   Buď budeme bojovat (a boj začíná chápáním svých politických oponentů a jednocením postojů), nebo zemřeme jako otroci.
   Nikdo se nás nebude ptát, doba přinese události, před kterými nepůjde utéct.
   Jediné, co SNAD nám bude dopřáno, jestli budeme bojovat, nebo ne.
   Spoléhat na milost vítězů (a my nevyhrajem bez boje) je smrtonostá záležitost.
   Já nevím, jak racionáslní, nebo iracionální je tohle úvaha.
   Ale raději bych byl připraven-alespoň psychicky- na ten nejhorší scénář.

   To se mi líbí

 14. kočka šklíba napsal:

  vittta napsal:
  13.8.2015 (14:33)
  Odpovím zde, ptz by to bylo už moc dlouhé a špagetové :).
  1) Nevím jestli prvky nacismu a fašismu, ale jsou stejně nebezpeční. Tedy ti, co už nyní jsou teroristé, ti ostatní asi ne, nicméně by byli, jako většina Němců za 2. světové války, bud tiše přihlížející nebo tišší podporovatelé, zase většina, jistě ne všichni. A ptz sem imigrují převážně mladí a dobře živení muži , je ta pravděpodobnost velmi velká. To je první věc. Samozřejmě, že výhrad k nim mám mnohem více, ale ptal jste se na toto.
  2) Nevšimla jsem si, že by mainstream takto přistupoval k problému, ten nám zde jen nadává do xenofobů a rasistů.
  3) Podle mého se mýlíte v tom, že fašismus je jen pár pomatenců, navíc imigrační vlna je živnou půdou pro přesně tyto tendence.
  4)V odstavci 4 si odporujete, ano, na koncentráky nebyla doba, však ani Hitler s nimi nezačal okamžitě, Vy sám píšete, že nechcete tvrdit :“byť nechci tvrdit, že by se nekonaly, kdyby tito upevnili svou moc až moc.“ No a co kdyby ano? Pak už ale bude pozdě.
  5) Putina se nebojím, a to z mnoha důvodů, například proto, že není fašista, že chtěl spolupracovat, že byl dotlačen do současné situace, našlo by se toho víc. Ale hlavně ptz fašista není, což se o mnoha jiných u nás říci nedá.Není totiž jen Vandas.

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Mě nejde o vyvracení argumentů kdo je a kdo není fašista.
   Jde mi čistě o přemýšlení, my nejsme političtí oponenti, vemte si, jak byste se dávno hádala s nějakým echt pravičákem.
   Je ale dobré podotknout, že fašismus žádné koncentráky ve své historii nemá, tvrdé pronásledování politických oponentů samozřejmě ano, vč. jejich vražd.
   Jenže…to mají islamisté také a pochybuji, že by v agresivitě byli mírnější jak fašisté.
   A Bohužel, na agresivitu platí od určitého bodu jen agresivita.
   Tak já nevím….co tedy navrhujete?
   Ještě ty koncentráky-až tady budou, bude pozdě.
   A…já dodám, že až tady budou přistěhovalci, bude také pozdě-a můžeme je mít i s těmi koncentráky, oni to také umí….

   To se mi líbí

   • Lex napsal:

    No, řekl bych, že tu kdokoliv brojí proti fašismu a hodně, hodně ve skutečnosti má na mysli jeho produkt – národní socialismus jako ideologii NSDAP.
    Jenže to nebylo totéž, že.
    Česká odnož fašismu v podání Národní obce fašistické na čele s Radolou Gajdou byla v období demokratické první republiky parlamentní (výrazně menšinovou) stranou ve dvou po sobě volebních obdobích a měla také jednoho senátora.
    „Národní obec fašistická se inspirovala italským fašismem, který přizpůsobovala českým podmínkám. Požadovala silný národní stát založený na korporativním principu.“ https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_obec_fa%C5%A1istick%C3%A1 Možná, kdybychom blíže poznali jejich program, nemalá část z nás by se v něm našla.
    Ano, je to extrémistická ideologie, o tom žádná.
    A co je islamismus, se kterým ti vetřelci do EU i k nám přicházejí? Nesrovnatelně extrémnější a brutálnější ideologie.
    Přítel „přírodovědec“ o situaci u nás píše jako o období „protofašismu“, tedy o takové podobě společnosti, v níž je hluboce zakořeněno jeho podhoubí a otevřený fašismus z něho vzejde – určitě dříve než revoluční komunismus, jeho antipod.
    Anebo si myslíme, že se s tou smrtelnou hrozbou (v případě trvajícího nezvládaného přílivu islamistů) bude Evropa schopna vypořádat jinak, než extrémními prostředky?
    Jen za cenu zániku Evropy a jejích hodnot.
    To si snad přejeme? – pro sebe už ne, my už to asi nějak doklepeme, ale pro naše potomky?
    A nejsem ochoten akceptovat tvrzení té krávy, jejíž fotka s cedulí tu byla, a jí podobných, kteří tu svou pozvolnou smrt podporují.
    😦

    To se mi líbí

    • vittta napsal:

     Tak to vidím…
     Co si vzpomínám, tak Národní obec fašistická stála na straně obrany republiky v r.1938 a pak byla dokonce zakázaná, minimálně byla odsunuta úplně do politického zapomění.
     Německý nacismus byl jiné kafe, extrémní byl zejména jeho šovinismus, takže němečtí nacisté sami sebe totálně zbavili spojenců
     Nesnášenlivost a nadřazenost nacismu je pak podobná spíše náboženskému fundamentalismu, byť ten nemusí být postaven na rasové podstatě, jenže nacismus nebyl nábožensví a na něčem být postaven musel.
     Takže kdybych měl osobně k něčemu přirovnat v současné době nacismus, pak spíše než DSSS by to bylo právě toto zcela extrémní přistěhovalectví, při čemž přistěhovalci nijak nehodlají naše zákony vůbec brát na vědomí, pokud se tedy nejedná o jejich práva, ty na vědomí berou.

     To se mi líbí

 15. Bavor V. napsal:

  Něco málo k zamyšlení ze Strakonicka http://bavor.blogspot.cz/2015/08/mame-se-bat-ano.html

  To se mi líbí

  • Lex napsal:

   Bavore,
   v těch článcích není nic jiného, než co tu píšeme už měsíce. Liší se jen tím, že je původně vytištěn na bílém papíře koptem (stejně ho ale čteme s displeje jako to, co napíšeme sami). Nevím, jaké má „Nové Táborsko“ nebo jak se ten tisk jmenuje, čtenost a jaká je čtenost našich článků zde (případně jinde, abych nejmenoval, kde to jde denně kolem pěti tisíc).
   Ale i tak je ten článek dobrý tím, že nám říká, že i někdo jiný píše to co my a na rozdíl od nás se podepíše.

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Lexi
    to je týdeník, který vychází v modifikacích na Strakonicku, Písecku, Táborsku, Milevsku, takže čtenost po polovině našeho kraje. A já jsem právě proto dal tu stránku, protože jsem chtěl ukázat, že podobné názory opravdu nejsou menšinové, ale že vláda je dneska v pozici extremistické menšiny.

    To se mi líbí

  • Jos napsal:

   Tedy pane Bavore mně ten Jánský připomíná typického liberálního komsomolce. Ty kecy o přerozdělovámí, pak o tunelářích, ale vůbec mu nedošlo, že skutečné přerozdělování a pouze ve svůj prospěch provozují tuneláři. Nevidím jediný důvod proč tomu člověku věřit.

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Teď vůbec nechápu, co napadáte. Ostatně podstatou je pouze souhlas s fejetonem, který se negativně vyjadřoval k přijímání migrantů. A jeho ekonomický pohled naopak kritizuje současný stav. Nic neobhajuje.

    To se mi líbí

    • Jos napsal:

     Mrkněte na druhý sloupec poslední odstavec, plky o socialistickém přerozdělování jsou asi uprostřed.

     To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      Tak to si to spíše přečtěte pořádně vy. A v celé souvislosti.

      To se mi líbí

      • Jos napsal:

       No právě, ty souvislosti mu ale ani trochu nehrají.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Četl jsem si to.
       Ten autor je nejspíš pravicově orientovaný, ale co na tom konkrétně nesedí?
       Evropa skutečně přerozděluje-a nikdo dávno nedokáže říci, kde na to vlastně bere a jaký je klíč a kolik stojí agenda, s přerozdělováním spojená.
       Kapitalismus je sice systém, kdy silnější bez skrupulí požírá slabšího a je to z „pravicového“ pohledu pozitivní, ale o čisté zlodějině to není.
       A tunelování je zlodějina.
       Ten člověk používá spojení „socialistické přerozdělení“, což asi není vhodné, protože podle mě na tom slavném přerozdělování zase tolik „socialistických“ prvků není, spíše se těm chudší hází zcela nesocialisticky ohlodaná kost, ale- ta kost je ještě i tak pořádně mastná, zřejmě díky obrovskému technologickému rozvoji.
       Protože…někde ty praktické výsledky být musí, když dneska práci 30 lidí na celý den udělá stroj za 2 hodiny.
       Jde podle mě pouze o podvědomý politický podtext.
       Jinak, osobně ty pravičácké tržní démony moc nemusím, ale teoreticky vzato, tak úplně mimo mísu také být nemusí, podle mě není kapitalismus sám o sobě špatný, pokud- pokud je pod důslednou kontrolou státu a stát je silnější jak soukromá firma.
       Což dnes, jak každý ví, dávno není pravda.
       Jenže…to je zase jiný diskuzní šuplík.

       To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.