Co prozradily matriky


matrika

I v matrikách je zajímavé čtení. To jsem takto otevřel Knihu narození farního úřadu Střelohoštického a pročítal. Vybral jsem si poslední dostupnou knihu z naprosto jednoduchého důvodu. V knihách předcházejících jsem číst nedokázal. Jednak kvůli zmatení jazyků, ale hlavně proto, že písmo těch dob předchozích bylo naprosto nerozluštitelné.

Nejprve samozřejmě seznámení s listy zápisů. Pro záznam je vytvořen dvojlist údajů. Zapisuje se v tomto pořadí: Den narození, den křtu, křtící osoba. Následuje jméno pokřtěnce. A první zajímavost. Nepochopil jsem systém, ale některé dívky jsou zapisovány v podobě české, například Marie Mašková, dcera Josefa Maška, nájemníka z Hoštic. Jiné dívky v podobě německé, například Antonie Brynda, dcera chalupníka z týchž Hoštic.

Pokud dítě nedožilo určitého věku, ještě v témže zápisu je označeno datum úmrtí. Většinově se děti dožívaly dvou až tří let, ale Anna Kozák, narozená 1.října 1882 zemřela až 8.5 1893, tedy v jedenácti letech a i toto datum je poznamenáno u zápisu o narození.

Celkem zajímavý je údaj u Rudolfa Vojíka z Hoštic, který se narodil 21.října 1882. U něj je poznamenáno i datum úmrtí 28.III.1957 v Kozlově, tedy ve věku 75 roků. A na téže straně je podobný údaj i u dalšího pokřtěnce. Jen zemřel o sedm roků dříve. Pozdější úmrtí se už tak pravidelně nezapisuje.

Další sloupečky zaznamenávají  církevní příslušnost, pohlaví a „vlastnosti“. Pod tímto pojmem se ukrývá zda je dítě manželské nebo nemanželské.

Za sloupečkem, který evidoval děti mrtvě narozené je kolonka pro otce. V případě dětí nemanželských se otec zapisuje jen pokud sám o to požádá a dítě za vlastní uzná a potvrdí to dva svědci. To je případ právě oné Anny Kozák, kdy otcovství a dceru za vlastní uznal František Kozák, chalupník z Dolopoříčí.

Dále je uvedena matka, poté místo bydliště, dále kmotrové včetně zaměstnání. Jako poslední je uvedena bába, která dítě na svět přivedla včetně údaje, že byla zkoušená. Tedy byla pro bábu řádně vyučena. Pod tímto pojmem si nepředstavujte něco jako vyučení řemeslu, ta bába se musela opravdu „učit“ naprosto jiné dovednosti porodní.

U jiné nemanželské dcery Anny Bulínové jsou také uvedeni svědci uznání otcovství. Jenže u jednoho je přímo připsáno „čti Nejedlý Matěj“. Farář tak uvedl svědkovo jméno v podobě čitelné, na rozdíl od vlastního nečitelného podpisu. I tato vysvětlivka se vyskytuje často, více však u kmotrů.

Doba přála i několika křestním jménům, takže i rolník Vojtěch Vlk z Kozlova nechal svoji dceru pokřtít na Františku Barboru Vlk. Bohužel dívenka si jmen mnoho neužila, protože zemřela 14 dní po narození. To dcera správce velkostatku Julia Skály si svých více jmen užila do sytosti. Byla pokřtěna Antonie Augusta Gabriela Skálová. Zato církev si ji neužila, protože 15.XII.1925, tedy ve věku 42 roků z církve vystupuje a je nadále bez vyznání.

Další dívka, která se mohla pyšnit několika křestními jmény byla dcera Hoštického sládka  Maxmiliana Prokopa Františka Aloisie Barbora Prokopová.

Jinými dětmi s více jmény byli syn majitele hoštického uměleckého mlýna Jaroslava Fürsta Jaroslav Josef František Fürst a dcera Miloslava Alžběta Marie Fürstová.

Povšimněte si, že všichni hrdí otcové, kteří měli určité postavení, nechali své dcery pokřtít českým tvarem příjmení.

U dítěte se zaznamenával i takový údaj, že je pohrobkem, jako například Anežka Šatrová z Hoštic.

Jiným údajem byla změna vyznání. Například Karel Mrcek, který se narodil 24.února 1883 byl dle úředního zápisu z církve vypsán. V kolonce je sice vypsáno číslo jednací i to, že se tak stalo v Plzni, ke kterému datu se to stalo, zapsáno není. Naopak dle dopisu z Hostýna se do lůna církve římsko-katolické vrátila Božena Kaňková, roz.Metličková. Stalo se to dne 28.VII.1924. Stejně tak učinil dne 30.prosince 1934 Václav Berka, v té době žijící ve Strakonicích.

Josef Vachuška má pro změnu zapsáno, že se roku 1909 oženil s Marií Křešničkovou. I těchto zápisů je kromě oddací knihy zde uvedeno hodně.

V knize narození se zapisují i děti mrtvě narozené, pouze beze jména a tedy bez křtu. A samozřejmě bez křtícího faráře.

Karel Heřman, který se narodil 30.června 1883 má také zajímavý zápis. Chlapec zemřel 27.7.1884 „na cestě z Bremen do Baltimore, dle udání v Brémách“.

12.ledna 1884 se narodil a byl křtěn jako nemanželský syn František Kubeš, syn dcery mlynáře. Umírá hned druhý den po křtu.

Pokud se dítě narodilo jako nemanželské, ale brzy zemřelo, bylo to pro všechny v té době určité osvobození, i když možná i jako trest za početí mimo svazek manželský. Ale jak se asi žilo těm, kteří se dožili dospělosti a navíc to byli dva chlapci – dvojčata. Tak se stalo 18.února 1884 Josefu a Karlovi, nemanželským synům Josefy Holečkové. Tady je zajímavé, že u nemanželských dětí, které nemají uvedeného otce, kniha neuvádí ani jejich příjmení.

Jiná nemanželská dcera Otilie Zeis, narozená 28.dubna 1884 byla výnosem c.k.místodržitelství v Praze dne 2.dubna 1913, tedy ve věku 29 let, zapsána jako manželská Františka Rybáře, truhláře z Blanska. U matky pak uvedeno, že „zmíněná matka tohoto nemanželského dítěte  je manželka Františka Rybáře, která od svého pravého manžela Františka Rybáře s cizím mužem přes 6 roků v konkubinátu a tolik roků od svého manžela odloučeně žije“.

12.září roku 1885 se narodil  Josef Boř. Ten se roku 1920 nechal úředně přejmenovat na příjmení Borsch. I tento fakt matrika zapisuje. Ze všech zde zapsaných Bořů byl tento jediný.

Zato František Škarka, narozený 20.listopadu 1891 se dne 24.března 1924 nechává úředně překřtít na Vladimíra. Do matriky bylo také tak zapsáno.

Matriční kniha končí rokem 1895 a je poslední, která je veřejně přístupná. Je to zřejmě proto, že z dětí zde zapsaných už dnes nikdo nežije. Naopak matriky další budou přístupné až po roce 2045.

Bavor podpis_rex2

Příspěvek byl publikován v rubrice Strakonice se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

35 reakcí na Co prozradily matriky

 1. jaa napsal:

  -Matriky se zveřejňují až 100 a 75 let po posledním zápisu dle druhu -/ narození, sňatků/úmrtí/, kdy jsou uloženy do státních archivů a postupně digitalizovány. , . Do té doby jsou na místních matrikách a jen tak něco na informaci pro zájemce:

  http://www.volani-rodu.unas.cz/matriky-z.html

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Styl zápisu do matrik vycházel z osobnosti správce farnosti. Někdo zápisy odbýval, jiný byl velice pečlivý. A tak i posílal zprávy o svatbě či úmrtí na rodnou matriku. Některý zapisoval do matrik osobně, jiný to nechával na kostelníkovi. Některý měl zájem na přesnosti, jinému to bylo zcela jedno. Můj pradědeček změnil za svůj život šestkrát grafickou podobu jména. byly záměny i-y, r-l, zdvojování ll, rr. Narození, porody dětí, svatba, úmrtí. Někdy se našly i rozdíly v jednom zápisu při identifikaci pokolení, otec – syn. Pro studium matrik se musí velmi často použít heuristické postupy.
   Staré písmu, kurent, není problém. Problémem je nízká úroveň psaní. Církev měla problémy sehnat kvalitní duchovní a tak nebyly výjimky nevalně vystudovaných farářů. Občas to připomíná dislektiky. Problém to přináší především u příjmení. Ostatní slova se velmi často opakují. Musí se hledat v okolních zápisech. Z matrik starých 50 až 150 let se dovíme hodně. Z dnešních listin – rodných a úmrtních listů se dovíme pramálo. Dostáváme se na úroveň před josefinské a tereziánské reformy. Nechal jsem si k některým originálním rodným či úmrtním listům vystavit druhopisy a jen zírám na obrovský rozdíl.
   Každopádně jsou ale matriky zdrojem obrovského množství rodinných informací. Mnohdy jediných, které po určité osobě zůstaly. Zajímavé je třeba i hledat zápisy ve kterých předek vystupuje jako svědek či kmotr. Tam jsou i autentické podpisy.

   To se mi líbí

 2. jaa napsal:

  Ale víte co mi tak nějak? Prý muselo být potvrzení o tom, že do 4 kolena je aríjec. Při té „kvalitě“ záznamů, by bylo docela zajímavé vědět – jak to církev vedla – zda byla s němci domluvena. Jistě, na vesnicích se to dalo zjistit či ověřit pouhou pamětí, ale ve větších, městysech nebo městech zhola nemožné, tak jestli měli vytypováno komu dát potvrzení a komu ne? A od čeho to záviselo – výše majetlů, horlivost, sousedská řevnivost….
  Já našla v matrikách i „mrtvorozené“ děti ,zajímavá „povolání“ vztahy,- zřejmě to záviselo na poslušnosti toho kterého farář. Hm a jeden můj děda – záznam nemá vůbec. Jeho staršíhio bratra a mladší sestru jsem našla ale jeho ne – ač jsem propátrala rodiště prabáby, okolní dědiny , i tehdy dostuopnů nemocnice. nebyl. Ale ten exkurz do jistorie je opravdu zajímyvý…
  Dpbré téma… díky

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Nemohu posuzovat jiné, ale třeba kvalita záznamů v matrice fary Střelskohoštické by prokázala arijský původ hodně hluboko. Ale jak jsem uvedl. Dnes se to těžko čte, protože je to jednak písmem, ale i česko-německo.latinsky, a na to už musí mít jeden čas, znalosti a hlavně štěstí při luštění.

   To se mi líbí

  • K-k. napsal:

   Ano, to potvrzení muselo bejt, nevím, jestli u všech, ale u státních zaměstnanců ano – táta byl za války zaměstnanej jako telegrafní dělník u protektorátní pošty. Sice zcela bezvýznamné místo, dělník, co stavěl telegrafní sloupy, ale když se s mamkou brali, tak tohle potvrzení oba museli mít.
   Matriky původně byly psány „jak měl pan farář náladu“ – nebo taky jak ji neměl, takže u nejstarších matrik je velmi nejisté, jaké údaje se v nich najdou. Až Josef II. vedení matrik sjednotil http://www.genea.cz/informace/rady-do-zacatku/matriky-v-prubehu-staleti/ – ale jak se zdá, tak nálada pana faráře v tom stejně občas hrála roli. 😉
   Většina rodopisců se tudíž s rodokmenem dostane právě k Josefu II. a pak v tom starším zmatku ztroskotá…

   To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Na potvrzení byly zvláštní rodné a křestní listy a také oddací. Bylo tam méně údajů, byly ve formátu A5. Tehdy a ještě méně v dávnějších dobách, nebyla migrace příliš velká. Byl také institut domovské obce a tak byli lidé dohledatelní. Byla to ale velká zátěž pro církev, která to dostala jako správce matrik zákonem nařízeno. Těch formulářů se dochovalo málo, vlastně jen ty, které se nepoužily. Dnes jsou ale cennou pomůckou při hledání přímo v matrikách.
   Pro jaa. Nenalezený zápis znamená nějakou odchylku od zavedeného života. Občas se ztrácí úmrtí, člověk se mohl odstěhovat. U svateb je lepší hledat v bydlišti nevěsty. Nejhorší je to s narozením. Tam mohou být chyby v jménech, také vynechání v indexu. Z nějakého důvodu mohla rodička odjet k příbuzným a podobně. A zápisy před rokem 1800 bývají velmi stručné a musí se sestavovat celé tabulky vztahů, hlavně když ještě nebyla čísla popisná.
   Jen dodatek. Stejně zajímavé jsou sčítací archy ze sčítání obyvatel. Skvělé jsou z roku 1921. Jsou uloženy na OkA. Některé je již skenují, jinak je nutné si do příslušného OkA dojet. Podobné jsou i pražské konskripce (pobytové karty) 1948-1914. Ty jsou navíc skvěle zpracovány. Dají se také z klidu domova hledat legionáři i padlí a ztracení z Velké války.
   Hledáte, hledáte a najednou místo mlhavého jména máte skutečný příběh. Jeden z příbuzenstva zkusím sepsat.

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Ještě lepší jsou archy z roku 1910. Ty jsou mnohem podrobnější. A vůbec nejzajímavější je jejich porovnání. Jak se lidé v obci měnili, odcházeli a přicházeli, rodili a umírali. 10 let je opravdu zajímavá doba.

    To se mi líbí

    • strejda napsal:

     Ano, máte pravdu. Léta 1910-1921 byla zcela přelomová s svět se změnil. Ale rok 1910 má již šance v matrikách. Rok 1921 ne. Je ovšem právo u přímých předků požádat o placený výpis (20-30 Kč) pokud je matrika ještě na matrikovém úřadu. Někde vydají za 100 Kč i druhopisy. Pro ozdobu, je na nich mnohem méně než na výpisech.
     Ochrana osobních údajů je dnes velice silná a dost znemožňuje získat nějaké informace. Na druhou stranu je digitalizace až neskutečný pokrok. Pro nás starší je to souboj s časem, který prohrajeme. Jde jen o skóre.

     To se mi líbí

     • brtnikvbrlohu napsal:

      Bohužel je to souboj s časem, někdy ale pomůže i neskutečná náhoda je rozdíl mezi městem a vesnicí – ve městě ledaskde existují seznamy majitelů domů hodně daleko do minulosti – před rok 1600. Pokud se týká mne tak tak nejstarší zmínka mého předka je v Zemských deskách k roku 1598 – kdy si prodávající zeman při prodeji svého zboží vymínil že dcera mého praprapra… předka není předmětem prodeje (služebná?).
      Staré rodné a oddací listy z doby okupace jsou také výborný materiál pro začátek – pohodlně se tak řeší skok do digitalizovaných fondů. A úplně zlatou žílou pak může být text někoho kdo se rodopisem zabýval již v minulosti.
      A nemusí to být zrovna Jiří Felix –
      vzpomínaný i zde:

      Překlady a komolení příjmení

      Uvedli jsme v NŘ. již několikráte doklady toho, jak libovolně nakládali se jmény poddaných vrchnostenští úředníci a jak hojné jsou překlady z češtiny do němčiny i naopak. Je také známo, že se mnohá jména změnila chybami ve psaní nebo při čtení (na př. Dobrovský z Doubravský, Duffek z Dušek, v němž bylo š psáno zdvojeným dlouhým T). Několik dalších dokladů uvádí Jiří Felix v Časopisu Rodopisné společnosti IX až X, 1937—1938, 126—127. Tak byla jedna větev rodiny Glasrů (z níž pochází i herečka Marie Glaserová) r. 1772 v Horšovském Týně přejmenována na Sklenář, Felixové se r. 1700 objevují jako Šťastní, naproti tomu byl poděvouský Hořký přejmenován na Pittera. Jméno Vuchtrle (jehož nositelem byl i vynikající náš legionářský důstojník) vzniklo písařským omylem z Buchterl.
      (zdroj-http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3404)

      jehož rukopis mi umožnil sestavit ucelenou linii od roku 1680. Skláním se před jeho památkou.

      Platí ale že štěstí přeje připraveným. A vyplatí se i udělat si cestu do rodné vísky praotců.

      To se mi líbí

      • Jethro napsal:

       Občas mám bádací záchvat a pak „pálím“ desítky hodin hledáním. Něco jsem o tom psal u našeho přítele viz
       https://vlkovobloguje.wordpress.com/2012/08/11/kutiluv-koutek-iv-rodokmen-zaklady-vytvareni/
       A co mne nejvíc při bádání dostalo? Jména po chalupě v Jižních Čechách. Prostě synek se přiženil do chalupy (třeba Bavorů) a od té doby mu říkali Bavor – a bohužel to také často psali do matrik – přinejmenším úmrtí, ale nejen 🙂

       To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Tak tady vás musím opravit. Například kronika Hudcovy obce Novosedly uvádí krásný seznam stavení. Například č.12 „U Zítků“, majitel V.Šíma s manželkou, č.22 „U Nováčků“, původně „U Kozáků“, majitel J.Křešnička, statek patřil původně rodu Michálků, dnes majitelů č.2. A takto je popsána celá ves.

        To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Bohužel jsem zatím narazil na matriky, kde rok 1910 byl pouze průběžný a ne koncový. Takže opět bez digi.

     To se mi líbí

 3. tata napsal:

  protože reakce se tykala mě a přislušnou reakci na mě tam sem četl až ted zareaguji zde.
  na…….Dovedete splácat vše do kupy. Menstruace, monstrance,
  NEJSEM zrovna TEN mezi námi dvěma co ignoruje fakta a něco splácává.
  Vubec sem nepopíral že část viny má rozhodně i SOBOTKA,I ten odkaz co jste dal je bohužel jen období CO sobotka……..a to VÁM BOHUŽEL STAČÍ……..TU VINU MAJÍ i všechny nasledné vlády…..ale už ignorujete začátek jsem jen lopata ale co vim jestli vlastnite 49 procent akcií mnohé už nejste schopen vubec udělat……….když chcete psat o splácaní………nastudujte si o tom…….jenže to se VÁM NEHODÍ…….PAK BYSTE HOLT MUSEL UZNAT že ta hlavní vina byla před tim……….ano ty potom už jen hasili ano špatně…..už jen mužem spekulovat jestli záměrně nebo z hlouposti…..ty chyby se táhli všemi vladami……….skuste si otom přečist a vyvratit ty fakta

  To se mi líbí

  • kočka šklíba napsal:

   Tato ptz tento text je o něčem jiném,ale měla bych odpověd na Váš poslední příspěvek pod Glosarium (přišla jsem sem až nyní), tak jistě se najde příležitost kde Vám napíši a zodpovím alespoň jednu z otázek.

   To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Tato
   Rosťu už jsem napomínal,aby do vás neryl. Tak vy zase nechte ostatní. Máte každý kus pravdy a zbytek se asi stejně nedovíme. Jen se tady budeme hloupě pošťuchovat.

   To se mi líbí

   • tata napsal:

    Bavore já ale předkládám fakta……..vubec nereji……..diskuze jsou o tom ……….mimochodem vubec jsem to nebral jako rití do mě jen jako slabou oponenturu bez jasných protiargumentů——–pak by neměla cenu žádná debata.
    PÍŠETE mate každy dil pravdy……….jenže já mu jeho dil pravdy od záčátku nevyvracím….že dil viny má i ČSSD,DOKONCE I ZEMAN…….dokonce i PAROUBEK……kterého použil jako argument……….každá nasledná vláda mohla udělat vice———NEDOZVÍME se přesné pozadí kdo si nahrabal jako u každého tunelu……duležité je ale kde byl položen základ toho podvodu a ten rozhodně čssd na triku nemá…..s největší pravděpodobností se někteří na tom přiživili byl to jeden s velkych podvodů a nese dodnes………..já jako lopata nechápu že stím nejde něco udělat ještě dnes………pravda bude že i dnes asi nemá nikdo zájem to napravit jen hledat body pro svuj polit boj.Nezlobte se ALE KOREKTNÍ NENÍ TO HÁZET že defakto hlavní vinik je SOBOTKA……..TO ty znamá fakta jasně řikají

    To se mi líbí

   • Jos napsal:

    Sorry Bavore,omlouvám se, je to mimo a bohužel diskuse je tam už zavřená, ale Rosťa 9.8.2015 (16:53) v diskusi k článku o Kramářovi uvedl toto:“„Premiér Sobotka by měl v této věci projevit mimořádnou aktivitu, protože Ministerstvo financí pod jeho vedením a za sekundování jeho osobního přítele Radka Pokorného připravilo OKD včetně 44 tisíc hornických bytů k prodeji v roce 2004, tedy v době Grossovy vlády, která prodej na podzim téhož roku schválila.“ Bohužel je to nepravda, jinými slovy lež jako věž. Typická ukázka jak se podvádí a manipuluje v mediích,hlavně za účelem dehonestace levice. Vláda totiž prodávala minoritní podíl, přesně 45,9%, akcií na akciové společnosti OKD. A to je sakra rozdíl. Majoritní vlastník už dávno předtím postupoval proti minoritnímu vlastníku – státu, tvrdě a zbavil ho veškerého podílu na rozhodování. V roce 2002 vyhodil z orgánů společnosti OKD všechny zástupce státu a nahradil je svými lidmi. Sobotka prodával vlastně minoritní balík akcií se kterým stát nemohl dělat vůbec nic a jejichž cena rychle klesala. Takového černého Petra. který mu zbyl v ruce. A i ty byty v té době většinově vlastnil Karbon Invest, Koláček a spol a potom Bakala. Nikoliv stát. Viníci jsou dávno jasní. Dlouhý, vlády v 90. letech a hlavně Fond národního majetku, který to mohl zastavi v letech 1997-1998.Jenže jaksi „zapomněl“ svolat včas valnou hromadu. A potom starostové, kteří Koláčkovi a Karbon Investu prodali akciové podíly měst a obcí na OKD a tím umožnili soukromému vlastníkovi vlastnictví více než 50% podíl akcií. Jenže to se pro současné politické hrátky nehodí a tak bakalo-babišomedia a někteří politici řvou na Sobotku. To se jim hodí. A někteří občané se od nich nechají zmást a řvou společně a jedním hlasem s podvodnými prospěcháři.

    To se mi líbí

  • tata napsal:

   stoho jasně vyplívá že v případě SOBOTKY……….UŽ HASIL je vzniklé ,těžko se dá posoudit když znate jiné tunely myslím jejich propracovanost…….třeba ty znalecké posudky jestli mohl ještě nák zasadně zasahnout……když oba nepopírame že je to taky banda zloděju a prospěchářů……….ale zde jsou jasné začátky za které on nemohl

   To se mi líbí

   • jaa napsal:

    No nemohl?…. a copak tak je asi náplní práce -STÍNOVÉHO MINISTRA … hmm

    To se mi líbí

    • tata napsal:

     To nemužete myslet vážně………stinovej ministr je akorát kašpárek………i kdyby tu funkci vykonával s naprostou zodpovědností……..ted to odlehčím……tak by to bylo asi jako když žertuji a řikám……….já mam v domácnosti hlavní slovo řeším duležité věci jako sledovat jaky diplomat nás bude zastupovat v tanzanii a moje žena ty podružnosti,kam pojedem,co se udělá,co koupí……..asi vté dimenzi muže něco stinovej minist ovlivnit

     To se mi líbí

     • jaa napsal:

      Tato, promiňte, ale nešlo o hrušky či jabka. Tohle se připravovalo už dlouho a tak ať už se ve funkci čekatele na funkci příští flákal nebo navazoval kontakty pro dobu příští je docela fuk. Určitě se o tom mluvilo a docela určitě o tom věděl první a poslední, – určitě víc než Paroubek, protože ten jej tam měl na to – aby právě tohle ohlíádal. Nebo si myslíte že jej tam měl kvůli zubící se pleši??neznalost neomlouvá- zvlášť na takových postech a na takovém objemu peněz a majetku. Jako údajný právník by měl vědět, že LITERA SCRIPTA MANET. a taky že o tom věděl, vlastně potvrdil sám, když prožvejkl – že „ústně bylo “ přislíbeno/dohodnuto“…… a že Bakala morálně zklamal. Bohužel morálně a nejen to zklamal právě Sobotka…. bohužel.. to neokecáte.
      Nevím, jestli si myslel že se na to nepříjde – přišlo, že se psavci a lidi budou bát o tom mluvit – čis respetkem k funkci – – psavci se bojí- možná za úplatu, lidi zatím ne. a respekt k funkci – tu už nemají skoro žádné funkce ve státní správě… Tož tak.
      Jo a i když šmejdy nesnáším a myslím si , že patří za katr… Bakala dělal je to co by dělal každý, nebo alespoň většina. …… využíval cizí – buď blbosti nebo chtivosti peněz… máte na výběr.
      A nic ve zlém – to jsou bohužel fakta….. bez příkras..

      To se mi líbí

      • tata napsal:

       jos,bavor
       ale to V
       mých odkazech je……..proto jsem reagoval………těžké když někdo otom nechce přečist na co dáte odkaz.

       že BAVORE……….Tak vy zase nechte ostatní.

       To se mi líbí

 4. tata napsal:

  JAA
  přečtěte si JOS KDYŽ SE NENAMÁHÁTE MOJE ODKAZY…….

  To se mi líbí

 5. jaa napsal:

  Hmm tato, já nepotřebuji ke svému zhodnocení celého maléru -itinerář.na 50 stránek. …. docela stačí základní pravidla. Pravda je nejsnáz k nalezení právě v těch jednoduchých základních pravidlech. A pokud nejsou dodržována – je co je….
  Hlavní je to LITERA SCRIPTA MANET…. A to, či alespoň význam, by měl jako právník vědět…. v tom je pes zakopaný. že jej pominul z jakýchkoliv důvodů… je jeho věc… nikoliv mého hodnocení.

  To se mi líbí

 6. Rosťa napsal:

  Nechtěl jsem se k tomu vracet, protože to nemá cenu, ale vidím, že tu emoce cloumají davem. Mé info pocházejí od přítele přímo z doby, kdy parlamentil a také přímo od Paroubka, který to sepsal takto
  http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Jiri-Paroubek-Proti-Bakalovi-je-i-Kozeny-zabar-392676

  Na článku je jasná věta

  Kdo může za to, že to tak dopadlo?
  Sobotka (s Pokorným) je jedním z nejvýznamnějších smutných hrdinů v celém příběhu. Je přitom irelevantní, zda byl „plně“ zapojen, anebo „jen“ užitečný idiot.

  K této větě bych si dovolil napsat, že takoví lidé na klíčových místech nemají co dělat.

  A pokud jde o mě, tak ve svém komentu jsem jasně napsal, že je v tom umazaná i pravounská vláda. Těm nic nevyčítám, ty jsem nevolil, ti se prezetovali vždy jak gauneři a jejich voliči to věděli. Asi byli s jejich gazdováním spokojeni.
  Toto je má poslední reakce na dané téma.

  To se mi líbí

 7. tata napsal:

  OK
  MLČÍM

  To se mi líbí

  • Jos napsal:

   Nemlčte tato, máte totiž pravdu.
   Rosťa i jaa se řídí dojmy, fakta nepotřebují. Oni si našli svého negra a teď už ho jen mlátí. A skutečný pachatel se směje.

   To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.