Kde byl ústav na ochranu osobních údajů?


Za císaře pána Jeho veličenstva Franze Josefa I. roku 1910 bylo provedeno sčítání lidu a nejdůležitějších domácích zvířat podle stavu ze dne 31.prosince 1910.  Pro tento účel byly vydány sčítací archy, které v jednotlivých domácnostech a domech vyplňovali sčítací komisaři. Zjevně  byly archy vydávány podle národnostního charakteru obce.  V porovnání se současnými statistickými údaji se pochopitelně císařská komise zajímala o zcela jiné údaje než dnes. Zajímavější je ovšem skutečnost, které údaje byly do sčítacího zaznamenávány. Vzhledem k tomu, že zaevidované archy byly patrně značkami a poznámkami znehodnoceny, převedu jeden takový arch do čitelné podoby, tedy vypíši vše potřebné.

Strana 1  byla úvodním Archem popisným. Zde byly zaznamenány tyto údaje:

 

 1. Zdali jsou pod uvedeným číslem ještě samostatná, k obývání sloužící vedlejší stavení a kolik?
Hlavní budova Vedlejší stavení Vedlejší stavení Vedlejší stavení
Sluší-li k otázce přisvědčili, budiž učiněna kolmá čárka v příslušném sloupci
2.Zdali dům (vedlejší stavení) slouží toliko k obývání?
3.Zdali dům (vedlejší stavení) slouží hlavně k obývání a vedle toho také k jiným účelům?
Když „ano“ zdali jsou tyto vedlejší účely a) rolnické a lesnické?
b) živnostenské (čítajíc k nim obchod a dopravu)?
c) jinaké (zejména veřejné)?
4.Zdali dům (vedlejší stavení) slouží hlavně k jiným účelům a toliko  vedle toho také k obývání ?
Když „ano“ zdali jsou tyto vedlejší účely a) rolnické a lesnické?
b) živnostenské (čítajíc k nim obchod a dopravu)?
c) jinaké (zejména veřejné)?
5. Zdali jest dům (vedlejší stavení) určen k dočasnému nebo trvalému obývání vlastníka nebo jeho rodiny?(K otázce 5 buď i tenkrát přisvědčeno když kromě vlastníka nebo jeho rodiny také nájemníci dům obývají

 

scit1910-1

Strany 2 a 3 sloužily k zaznamenání údajů o obyvatelích příslušné domácnosti a to v těchto kolonkách:

Na straně druhé:

Sl.1a číslo bytu

Sl.1b postupné číslo osob ku každé domácnosti náležejících

Sl 2 Jméno a to jméno rodinné (příjmení), jméno (křestní), predikát šlechtický a stupeň šlechtický

Sl.3 Příbuzenství nebo jiný poměr k majetníkovi bytu, podnájemníkovi atd. potažmo k přednostovi domácnosti

Sl.4, 5 Pohlaví

Sl.6,7,8 Rok, měsíc a den narození

Sl.9 Rodiště, politický okres, Země

Sl.10 Domovské právo /příslušnost), místní obec, politický okres, země,státní příslušnost

Sl.11 Vyznání náboženské

Sl.12 Rodinný stav, zda svobodný, ženatý, ovdovělý, soudně rozvedený nebo zda manželství rozloučením zákonně jest rozloučeno, toto toliko u nekatolíků

Sl.13 Řeč obcovací

Znalost čtení a psaní, tedy Sl.14 umí čísti i psáti  nebo Sl.15 umí jen čísti

Tělesné snad vady, tedy Sl.16 na obě oči slepý nebo Sl.17 hluchoněmý

 

Na straně třetí:

Sloupec Povolání, zaměstnání, výdělek, živnost, obchod, výživa, zaopatření

V tom: Hlavní povolání na němž životní postavení, výživa nebo příjem zcela nebo hlavně spočívá

Vedlejší výdělek tj. vedle hlavního povolání neb od osob bez hlavního povolání  provozovaná činnost výdělková

V tom:

 

Hlavní povolání koncem roku 1910

Z toho: Sl.18 přesné označení oboru hlavního povolání

Sl.19 Postavení v hlavním povolání (poměr majetkový, pachtovní atd., služební nebo pracovní apod.)

Sl.20 Označení závodu (podniku, úřadu) ve kterém se vykonává hlavní povolání.

 

Hlavní povolání konce roku 1907

Z toho: Sl.21 přesné označení oboru hlavního povolání

Sl.22 Postavení v hlavním povolání (poměr majetkový, pachtovní atd., služební nebo pracovní apod.)

 

Vedlejší výdělek

V tom: Sl.23 Přesné označení nynějšího oboru vedlejšího výdělku

Sl.24 Postavení ve vedlejším výdělku (poměr majetkový, pachtovní atd., služební nebo pracovní apod.)

Sl.25 Zdali se vedlejší výdělek provozuje současně s hlavním povoláním nebo střídavě s ním, snad v jiné roční době a ve které

 

Sloupec Nemovitý majetek v tuzemsku

Z toho: Sl.26 rolnické nebo lesnické pozemky

Sl.27 Domy a jinaký nemovitý majetek, domácí a ozdobné zahrady.

 

Sloupec přítomnost k 31.prosinci 1910

V tom: přítomný Sl.28 dočasně, Sl.29 trvale, Sl.30 trvale přítomní udejte zde počátek nepřetržitého dobrovolného pobytu v obci od roku

Nepřítomný Sl.31dočasně, Sl.32 trvale

Sloupec 34 Místo kde se nepřítomný zdržuje osada, místní obec, politický okres, země

Sloupec 35 Poznámka

Takže takto to opravdu vypadalo.

scit1910-2 scit1910-3

 

Na straně čtvrté byly údaje o dobytku. Tady si můžete prohlédnout příslušnou stránku sčítacího archu. Zajímavostí ještě bylo, že pro některá místa se první stránka nevyplňovala, zejména ve městech.

scit1910-4

Samozřejmě se k celému sčítání v obci vypisoval ještě Arch sběrací.

ArchSberaci

O jedenáct roků později se arch sčítací poněkud zjednodušil, zejména strany 2 a 3 obsahovaly pouze 20 sloupců, vypadly údaje majetkové, dotaz na vedlejší výdělek a přítomnost v době sčítání. Údaje, ze kterých by se pracovníkům v nadpisu zmiňovaného ústavu jistě dělalo velice nevolno, však zůstaly. Takže ani vláda císaře pána, ani vláda  tatíčka Masaryka se nějakou ochranou údajů nezabývala.

Bavor podpis_rex2

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Bavorovy poznámky se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

3 reakce na Kde byl ústav na ochranu osobních údajů?

 1. Hudec napsal:

  No to je pro mne pecka!
  V seznamu uvedený Martin Hudec byl můj pradědeček, kterého samozřejmě nepamatuji, a jeho tehdy čtyřletý syn Jaroslav byl můj dědeček. Toho později pradědeček vydědil, když si vzal chudou děvečku Boženu Kopáčkovou z Krejnic (asi nemanželskou), která sloužila u statkáře Pavelce ve sloučeni. Na Hudců statku potom hospodařil Karel Chval. Když jsem tam chodil jako dítě někdy na návštěvu, už nežil. Dědova sestra Marie si vzala Požárka (křestní nevím, za mne už také nežil), což je v Novosedlech velmi tradiční příjmení. Měli statek přímo na dolní návsi. Měli dva syny, starší emigroval někdy v 60.letech do Německa, mladší Láďa vystudoval práva v Praze – toho jsem znal. Myslím, že se do Novosedel vrátil a žije tam, ale nevím jistě.
  Celé to zní jako z červené knihovny, zejména když ještě doplním, že moje zmíněná babička až do smrti jen v tom nejlepším vzpomínala na službu u Pavelců ve Sloučeni, kam přišla někdy kolem roku 1926. Poprvé tam poznala, co to je nemít věčně hlad a statkářka ji naučila šít na šicím stroji, což babičku později léta živilo. Když se vdávala (našel bych přesně, ale není to důležité) někdy před rokem 1930, statkářka Pavelcová jí vybavila domácnost použitými věcmi ze své zámožné domácnosti – babička hlavně vzpomínala na ložní prádlo.
  Táta neměl toho svého dědečka (a mého pradědečka) Martina Hudce rád, prý to byl hrozný skrblík a závistivý člověk. Krkoun a zlomyslný hajzlík. Typický novosedelský sedlák, takových tam bylo moc. Babička z toho měla legraci, když potom museli všichni do družstva (které, mimochodem, existuje dodnes). Možná proto byl táta celý život naopak grand, někdy až moc.
  Nu, zde nabyla naplnění moje oblíbená hláška z jedné detektivky: „Vida, archivy vydaly svá tajemství“.
  Díky, Bavore!
  🙂

  To se mi líbí

 2. Bavor V. napsal:

  Archivní údaje jsou často velice zajímavé. Momentálně se chystám do Knihy narození. I tam jsou zajímavosti. Jenže tady se mineme, protože jsem ty zajímavé poznámky a údaje našel v matrice farního úřadu Střelohoštickém a tam Novosedly nespadaly.

  To se mi líbí

 3. M-T napsal:

  V našem městě (tehdy asi 3500 obyvatel) se také dochoval výkaz o počtu obyvatelstva a počtu dobytka dle stavu k 31. 12. 1910. Pro zajímavost uvádím počet dobytka (asi se mi to nepovede úhledně přepsat):
  koně 265 ks
  hovězí dobytek 656 ks
  prasata 1504 ks
  kozy 334 ks
  husy 298 ks (kolik to pak bylo na jaře asi housat?)
  slepice 5422 ks
  kachny 58 ks
  jiný dobytek 60 ks (snad ovce?)
  úly včel 90 ks
  Králíci, holubi a psi nejsou zmíněni, asi nebyli předmětem sčítání nebo za dobytek nebyli považováni. A to všechno pilo a žralo několikrát denně! Konaly se samozřejmě dobytčí trhy. Co se snědlo, bylo samozřejmě v bio kvalitě 🙂 . Chlévská mrva na pole, zajisté mračna much – ptačí potrava … Naprosto nemám představu, kolik dobytka, pakliže vůbec nějaký, se chová dnes. Tak to bylo, doba se velmi změnila.

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.