Fantómové Vestfálského míru


S radostí přidávám další překládek a těším se opět na „skvělý motor“  startující na první našlápnutí  😆

Je Rusko připraveno změnit pravidla světové hry?

 

Pravidla nynějšího systému mezinárodních vztahů vycházejí z dob před více než 350 lety.

Povstání Bohdana Chmelnického proti nadvládě tehdejší Rzeczy Pospolitej na území dnešní Ukrajiny začalo právě v roce kdy na západě Rzeczy Pospolitej, skončila jiná strašná válka, označovaná dnes jako válka Třicetiletá.

Celá generace Evropanů – od Španělska po Švédsko a od  Itálie po Skotsko – tehdy vedla do té doby nejkrvavější válku v evropské historii, ve které zahynulo kolem 800 tisíc vojáků a kolem 8 milionů civilistů – většinou v Německu, které bylo hlavním válečným polem Třicetileté války.

Třicetiletá válka byla nejspíš poslední náboženskou válkou v Evropě a s „konečnou platností“  vykovala právě ty národní státy, které dodnes známe. Právě Vestfálský mír v roce 1648 vnesl do mezinárodního práva tak neochvějná ustanovení, jako priorita národního zájmu, princip rovnováhy sil, přednost zájmů národních států, princip státní suverenity, práva státu vyžadovat nevměšování do svých věcí, rovnost práv států v mezinárodní politice i závazek plnit podepsané mezinárodní smlouvy.

Amorfní a velmi pružný systém religiózního a feudálního práva, v jehož rámci se Německo ocitlo ve válečném stavu s jinou částí své země, což vyvolalo příšerné oběti civilního obyvatelstva, byl definičně vystřídán dodnes fungujícím vestfálským systémem, od té doby mnohokrát upraveným. Nicméně nikdy nebyl demontován, nebo přehodnocen ve svých fundamentálních ustanoveních.

Několikrát v době katastrofálních změn a revolucí, v době Velké francouzské revoluce i v době Velké říjnové revoluce, se budova vestfálského systému sice zachvěla a praskala ve švech, nicméně obě výzvy ke “svornosti, rovnosti, bratrství“, nebo ke „světové proletářské revoluci“ se opíraly právě o ustanovení Vestfálské smlouvy. A někdejší vězni Bastilly, nebo komisaři v zaprášených mundůrech, byli případ od případu nuceni oblékat si diplomatický frak –  a zastupovat svoji vlast v onom „mezinárodním klubu“ národních států, který vytvořil právě „Vestfál“.

Označení obyvatel Donbasu, kteří podpořili referendum 11.května 2014, za „separatisty“ – pochází rovněž z roku 1648. Bez ohledu na faktickou nezávislost Donbasu na zbytku Ukrajiny, bez ohledu na vlastní ozbrojené síly, bezpečnostní a soudní systém, bez ohledu na postupné zavádění finančního, daňového a celního systému, se donbasské republiky nestaly subjekty mezinárodního práva, postaveného stále na zásadách vestfálského systému.

Podmínkou jakékoli suverenity, suverenity národního státu, je jeho vnější uznání, existence jisté rovnováhy sil, určující existenci nějaké pospolitosti lidí sdružených ve stát. V dnešním světě k tomu často postačí uznání pouhým jedním z účastníků mezinárodního práva: např. Turecká republika Severního Kypru, uznaná od roku 1974 pouze Tureckem. A Krym, bez ohledu na odmítání jeho nynějšího statusu světovým společenstvím, byl uznán Ruskem hned po ohlášení výsledků krymského referenda v březnu 2014.

Nicméně pro Donbas mezinárodní uznání zůstalo jen jakýmsi fantomem vzdálené budoucnosti. Rusko poté, co se v případě Krymu setkalo s velmi negativním ohlasem celého světového společenství, zvolilo v případě povstání na Donbasu opatrnější politiku a snažilo se slovy a v řadě případu i skutky, opírat o – před událostmi roku 2014 – existující „vestfálský“ status Ukrajiny jako platného národního státu.

Dnes už lze říci, že zvolený postoj měl a má své silné  stránky, ale existuje i řada neodstranitelných slabin, které stejně Rusko donutí v budoucnu přijímat nepříjemná opatření v daleko složitější situaci. Rusku se fakticky dostalo jen krátkého oddechového času a pár velmi skromných „aktiv“ v podobě DNR a LNR, ztratilo ale  příliš mnoho na území zbytku Ukrajiny, aniž by strategicky vyřešilo některý ze svých cílů.

Ta situace souvisí, obecně vzato, s tím, že konkurent a protivník Ruska na ukrajinském směru, USA, ve své reálné politice už dávno opustil zásady vestfálského systému, opírající se o národní státy a velmi úspěšně působí v rámci jiného paradigmatu, v čemsi připomínajícím počínání účastníků Třicetileté války. Ti také do značné míry přinutili tehdejší obyvatele Německa bojovat proti sobě navzájem, když je šikovně rozdělili na opačné strany katolicko-protestantské barikády.

Rusofobskou a protiruskou konstrukci, existující dnes na Ukrajině, vytvořily USA převážně tak, že obešly na Ukrajině existující oficiální mocenské struktury. Po desetiletí prostřednictvím systému nekomerčních, neziskových společenských organizací, fondů, v rámci různých programů „kulturní“ a „vědecké“ výměny, vytvářeli alternativní realitu, alternativní náboženství, v jehož středu byl pro kteréhokoli z obyvatel Ukrajiny vystaven chrám a oltář mnohdy virtuálních „západních hodnot“. Na tento program pracovala celá ekonomická, politická a propagandistická mašinérie Západu, která vydávala za reálný život západního světa „snový obrázek“ hollywoodské varianty nalakované skutečnosti. Současně s tím vytvářeli obraz „vesmírného zla“ ve skutečné historii Ukrajiny, jež byla právě od roku 1648 neoddělitelně propletena s historií Ruského státu – nejdříve Ruského impéria, potom SSSR, a teď – Ruské Federace.

Záměna ideálů „jednotné rodiny slovanských národů“, apelujících na hodnoty jednotného národního státu všech obyvatel Ruska, Ukrajiny, Běloruska a všech, koho tato rodina stihla zapojit za 350 let na oběžnou dráhu své existence, byl prakticky úplně zrealizován obrázek turistického západního světa, obrázek hollywoodské pohádky se stal prakticky náboženským nástrojem „chtění do Evropy“, bez jakéhokoli racionálního vysvětlení, které často absentuje v náboženském obrazu světa.

Množství programů, které se v Rusku, zdaleka ne úplně a s velkým úsilím, podařilo ne-li zastavit, tak zpomalit, na Ukrajině zafungovalo na 100%: byla zničena vlastní vědecká škola v mnohých odvětvích, průmysl byl zredukován na 2-3 exportní odvětví, byl rozvrácen sovětský systém vzdělání a započata demontáž systému zdravotnictví, namísto skutečné historie a kultury vznikl groteskní mýtus a náhražková kultura „výšivky, hliněného džbánku a nabílené chalupy“.

V důsledku tohoto procesu se Rusku, které samo bylo zasaženo neduhem „náboženství západního blahobytu“ a nebylo schopno na ukrajinském směru nabídnout jako protihru jasnou ofenzivní koncepci, dostalo na ukrajinském území už naprosto neřiditelný proces, v jehož rámci část ukrajinského obyvatelstva prakticky zopakovala příběhy Třicetileté války a začala bojovat proti části jiné.

Přitom ruský vliv na Ukrajině v letech 2014-2015, se na rozdíl od dob Bohdana Chmelnického*), kdy se prakticky celá Ukrajina pod prapory „ruské víry“ (pravoslaví) zvedla proti útlaku „Řečí Pospolitou“a jejího katolictví, ukázal být kriticky oslaben pětadvacetiletou prací západního mechanizmu v ukrajinském prostoru. Prací, které prakticky nikdo nepřekážel, natož aby se jí rozumně postavil. Od situace, kdy protiruské nálady existovaly na základě referenda roku 1991 jen ve třech oblastech (Lvovská, Ternopolská a Ivano-Frankovská), sklouzlo Rusko do situace, kdy jasně proruskou pozici měly jen Krym a Donbas.

Mimo to je třeba říci, že právě sázka na „neporušitelnost hranic“ a „nevměšování do vnitřních věcí“ Ukrajiny dovedly ruskou politiku na Ukrajině do stavu, kdy instrumentář Ruska v ukrajinském směru byl kriticky omezen. Prakticky je dnes, řekne-li „a“ o příklonu k suverenitě Ukrajiny, Rusko nuceno říkat i „b“ –  když nazývá nejdřív „partnery“ a potom „přáteli“ kyjevské vrahy civilního obyvatelstva Donbasu. Které také vlastně – při takové logice -. není ničím jiným, než „separatisty“.

Jak z tohoto bludného kruhu ven?

Příklad takového odvážného činu Rusko předvedlo už v době známých událostí srpna roku 2008, když, jako odpověď na gruzínskou agresi, Rusko jednostranně uznalo nezávislost Abcházie a Jižní Osetije, přestože to, s hlediska západního světa, bylo hrubým porušením vestfálského systému mezinárodních vztahů. Je třeba ale připomenout, že Západ nejednou prokázat svou dvojí tvář a hrabivost ve využívání tohoto systému. Postačí připomenout příklad Kosova a rozdělení Jugoslávie, nebo dokonce rozpad samého SSSR, kde obecně došlo k porušení zásady neporušitelnosti poválečných hranic v Evropě, potvrzených v Helsinkách roku 1975, a které se dnes snaží inkriminovat Rusku v případě Krymu.

Rusko jistě může v tomto případě apelovat na Helsinský protokol, podle kterého hranice SSSR procházela na západ od Lvova, Ivano-Frankovska a Ternopolu.

Je nicméně třeba chápat, že jakýkoli podobný krok – a jako první prohlášení v tomto procesu se nepochybně nabízí uznání DNR a LNR jako subjektů mezinárodního práva (byť třeba jen jednostranným uznáním Ruskou Federací) – takový krok způsobí hlubokou krizi celého vestfálského systému světa. Z níž bude nepochybně obviněno Rusko stejně, jako Napoleona nebo bolševiky mnohdy důvodně vinili z vývozu jejich revolucí. Ale bez toho, abychom dnes podrobili zpochybnění neporušitelnost vestfálského systému tím, že budeme trvat na uznání faktického, a nikoli vymyšleného „zákonitě-tradičního“ stavu věcí na Donbasu, bude Rusko stále v situaci prohrávajícího a dohánějícího, který se pokouší souborem nástrojů 17. století působit na chod událostí století jednadvacátého.

V každém případě, proces transformace státního zřízení, rozmývání národních států, probíhá v celém světě a Západ ho využívá ke svým cílům.

Bohužel, ukrajinská státnost, stejně jako státnost nezávislé Gruzie,  se staly pouhými loutkami v rukou Západu.

Zdroj: Alexej Anpilogov – Zavtra.ru

*) – Bohdan Chmelnický (1595-1657) – příslušník polsko-ukrajinské šlechty, vůdce kozáckého odporu vůči polsko-litevské nadvládě na Ukrajině, začal razit vlastní mince a prosazoval protipolskou diplomacii. Jeho tažení bylo provázeno krutým terorem. Důsledkem bylo uzavření tzv. Perejaslavské dohody, podle níž bylo území rozděleno mezi Moskevský stát a Polsko-litevský stát. Hranice šla přibližně podél toku řeky Dněpr a rozdělila Ukrajinu na tzv. „Levobřežní“ a „Pravobřežní“.

hroch-hlava

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

55 reakcí na Fantómové Vestfálského míru

 1. Cech napsal:

  Všechny tyto výlevy Anpilogovů, Piakinů a celého toho souborů současných popisovačů, mají pouze jedno společné, jak neobvinit Michaila Sergejeviče Gorbačova, jako jediného a naprosto jasného a nevratného hrobníka Ruska.
  Například Schultz nemá pochybnosti o tom, že v současné době na území Ukrajiny působí ruský vojenský personál.
  Dle jeho názoru součástí strategie Spojených států by měla být pomoc zemím východní Evropy, zejména v oblasti energetiky a to hlavně nahradit jak výstavbu elektráren, tak dodávku paliva pro JA.
  Pokud to nebude možné plynule zabezpečit, tak je nutné přinutit příslušnou zemi od výstavby JE či použití JE.
  Musíme usilovat o to, aby sousedi Ruska nebyli odkázáni na dodávky ropy a plynu a jaderného paliva, které se dávno stalo nástrojem vydírání.
  Když dokážeme zabezpečit svoji nadvládu v tomto v Evropě, vysvobodíme ji z této závislosti a zároveň dosáhneme toho, že Rusko ztratí všechna svá odbytiště, možná navždy, prohlásil Schultz.
  Proto ten nejsložitější masmediální manipulační tah, právě té „západní propagandy“ je v tom, že se podařilo celou likvidaci Ruska shodit na „nečekaně“ zemřelého bývalého ruského prezidenta Borise Jelcina (možná že se opravdu uchlastal k smrti ale to je tak s P = 0,4).
  Proto rozebírat se do nekonečna, jak fungoval Gorbačovův Jakovlev a jak se vlastně „nepodílel“ na demontáži a likvidaci Ruska je stejná práce, jako zabývat se dnes skutečným králem Šumavy užívajícím si své poklidné stáří v Chicagu.
  Proto všichni tito „komentátoři“ ve skutečnosti opravdu vidí naprosto neodvratný konec samostatného a nezávislého Ruska ale snaží se to alespoň pro ruského občana zabalit do současné USAEU politické utěrky.
  Opravdu DNR a LNR je jakousi překážkou pro expanzi na východ ale pro USAEU ne neřešitelnou.
  Pokud si doposud někdo nestačil všimnout, tak současnost např. i v Česku, kdy mzdy jsou při jasné konjunkci naprosto uměle tlačeny na minimum a majitelé mohutně investují do nákupu VP. Tak to je to vyčkávací období, na to aby bylo možné kompletně tento strojní park zanedlouho realizovat jak na Ukrajině tak v rozpadlých státech které zbudou po RF.
  Tož neobviňujme sice opilce ale jinak prostého mužíka Borisa Jelcina, ze spáchání něčeho co má na svědomí „Gorbačov a jeho Jakovlev“.

  To se mi líbí

  • Cech napsal:

   To samé ale zabezpečované v rámci coop .
   http://vasevec.parlamentnilisty.cz/skandalni-cenzura-na-facebooku

   To se mi líbí

   • K-k. napsal:

    i když Jelcina bych zrovna jako modrooké neviňátko neviděla… 😦

    To se mi líbí

    • Cech napsal:

     Já vím ale technologie manipulace je naprosto stejná, jako současný plánovaný tanec okolo Březiny.
     Odstartuje to Kalouskova Lenka.
     http://zpravy.aktualne.cz/domaci/havlin-je-bradacove-prvni-zarez-prijdou-ale-dalsi-kauzy/r~25e2305c368f11e5b1d8002590604f2e/
     No a samozřejmě to musí dodělat někdo jiný.
     http://zpravy.idnes.cz/havlin-zprosteni-viny-karel-brezina-korupce-f3n-/domaci.aspx?c=A150802_193835_domaci_aba
     Je to sice celé zabezpečované Íčkem ale je to právě ta kapesní ukázka jak je naprosto nezbytné mít policii a Justici (státní aparát na vodítku nebo jako v případě Jakovleva jej zbavit základních schopností).
     Prostě pokud „očistí“ (nahradí je svými naprosto adekvátními ale věci oddanými) Prahu od Janoušků,Březinů aj. třeba i se ztrátou Béma a nahradí je vlastními Červíčky, Bradáči atd. Tak naprosto v souladu se „současným bojem proti korupci“ si udrží jak policii tak i justici nezávisle na volebních výsledcích.

     Nejvyšší soud x trafikanti, Helena Králová x Ritig a Nagyová a další a další, to jsou výsledky Právě těch dosazených a tvrdě pracujících Íčkovců.

     Prostě ne že je Havlín či Březina nějakej modrookej svatej ale není ochočený a nepodléhá přímému řízení jako nyní Lenka nebo Pavel.
     No a v případě Jakovlev je to pouze rozměrově několikanásobné.
     (гла́сность,перестройка) – > Tak ta označuje politiku „maximální otevřenosti o činnosti státních orgánů a minimálního potlačování svobod slova a informací“, což asi opravdu ano.
     No a to je to celé pokud mohlo svobodně šířit své „informace“ více jak 40 neziskovek a dalsích několik desítek organizací zabezpečujících 5_tou kolonu, tak prokalkulovaný výsledek na sebe nedal dlouho čekat.
     Tož Jelcina se nezastávám ani náhodou, to opravdu ale opravdu ne.Pouze budoucnost, kterou zabezpečil pro Rusko Gorbačov považuji za nezvratnou.

     To se mi líbí

     • K-k. napsal:

      takto chápáno, beru…

      To se mi líbí

     • strejda napsal:

      Nic není nezvratného. Naštěstí je celkový pohyb v čase nepředvídatelný, to již ví i meteorologové. Podobné je to v politice, ekonomice i morálce. Neznáme – a pokud ano, nedokážeme komplexně vyhodnotit – jak a kam vývoj spěje. Sotva jsme spadli do období bez historie, tak se nám svět stal převelice pestrým a plným dějů. Stejné je to i s Ruskem. S Gorbačovem to byl malér, ale osvobodil vlastní Rusko od budoucích velkých problémů s okrajovými zeměmi. Rusko versus Evropa přeplněná imigranty, to je konstelace kde je opravdu těžké si v horizontu jedné generace vybrat. Těžší to mají USA z pozice světového hegemona a četníka. Dopředu žádná cesta není a zpět je to vždy problém. Co udržet a co pustit.
      Čeká nás svět v pohybu a mnoho změn. Na jednu stranu zajímavé, ne druhou žádná sláva.

      To se mi líbí

     • Cech napsal:

      Promiňte ale ten výraz je natolik inovativní, že se s ním musím podělit :
      „státní zastupitelství konalo ve veřejném zájmu a nemělo cejch zametače kauz“
      Tak takto naprosto definované státní zastupitelství tj. jako zametače kauz tak to sedí.
      Poděkujme Kněžourkové i když bohužel kope, za neziskovou ziskovku, financovanou z prostředků za velkou louží neboli Janečkových Dienstbierovců.
      Tož každá nezisková ziskovka, je pro ziskuchtivé požehnáním.

      To se mi líbí

    • Cech napsal:

     No a když se něco nepovede tak se například postupuje takto :
     “ Já jsem sebe vývojem v posledních letech došel k takovému trošku radikálnějšímu názoru, že vlastně není jisté, jestli tahle země úřad prezidenta vůbec potřebuje a jestli nám spíš neplete hlavy.
     Tedy jestli bychom si s prezidentem neměli dát na jedno, dvě období preventivní pauzičku a trochu víc místo toho sami sebe pozorovat a přemýšlet o tom „.
     No prostě když to nevyjde podle našich záměrů, tak se prostě nějaká ta funkce na chvilku zruší a nebo se nějaká ta funkce na chvilku přidá (ministr pro lidská práva)aby to vyšlo podle našich závěrů.
     Tož pouze malá otázečka .
     Který sebe vývojář to nyní zruší funkci přímo voleného prezidenta, tak na 1 – 2 volební období ?

     To se mi líbí

     • Rosťa napsal:

      Já jsem zase vnitřním vývojem přišel na to, že právě současného presidenta naše země potřebuje. Co s tím mám, chudák, dělat?

      To se mi líbí

      • Cech napsal:

       No potom je nutné zdůvodnit naprosto podle KDU-ČSL zbytečné výdaje jako např :

       „Jsem moc rád, že nejsem jediný, kdo po zrušení této zcela zbytečné instituce veřejně volá. Stávající funkce prezidenta by si mezi sebou rozdělili další nejvyšší ústavní činitelé ČR tak, jak to naše Ústava předepisuje a bylo by „vymalováno“. Vláda ČR by přesídlila na Pražský hrad, kam historicky patří a „Strakovku“ by obsadila „Pražská vláda“ se svým úřednictvem a nemusela by platit drahý nájem ve „Škodově paláci“. Jsem si hluboce jist, že pro takto ušetřené peníze by se jistě našlo bohulibější uplatnění.“

       No a pokud si to takto KDU-ČSL prosadí, tak prostě Bělobrádek funkci prezidenta zruší jako opravdovou škodnou Česka.
       Co s tím chtějí Češi dělat, tak na to je bohužel již nyní pozdě, s velkou pravděpodobností neudělají nic.
       Tož prostě z nařízení vyšší moci nebudou mít prezidenta.

       To se mi líbí

      • Rosťa napsal:

       No, když to prosazují lidovci, tak s pomocí Bóží a Berndta Posselta to Bělobrádek určitě prosadí.

       To se mi líbí

     • jaa napsal:

      Jábych byla docela pro – ač-li hlavním šéfem nebude někdo z KDU/které kdo ví proč chce liška zrzavá přejmenovat/ , TOP, ČSSD, apod. Vždyť je zajímavé – že právě Sovětský svaz, který po dobu co neměl prezidenta – měl největší úspěch – elektrifikace, /přehrady/ , kolektivizace, industrializace, všichni – vzdělamní – zrušení negramotnosti, likvidace chorob- velký hospodářský růsz, vojenská výroba, vítezství ve II. sv. , dohnání ameriky v jaderném programu. Bombu měli za dva roky po Hirišimě. , přes Studenou válku – úspěchy v kosmickém prostoru, To všechno s nástupem Gorbyho skončilo a pak šli jen do kytek. Holt první prezident podělal co se dalo. Tak kdo ví, že by obě júnie došly na to že prezidentů po vzoru Sovětského svazu netřeba – tedy pokud budou odpovídající partajníci. Docela si myslím, že liška zrzavá, sob-otka, vč. hlavního agro so s tím zahrávají. I když poslední tím věkem jaxi taxi. Zbývající dva se možná docela poperou… jak to vypadá, protože dva ve vedení-/ jako v Rusku/ by u nás nefungovalo. – to nejde. :-)….

      To se mi líbí

      • Cech napsal:

       No já bych to s tou Sobotkou neviděl tak nadějně.
       http://www.novarepublika.cz/2015/08/sobotka-na-prodej.html
       a) Dienstbier to zaručeně neschválí.
       b) Kellner to opravdu platit nebude.
       Protože ta zásadní myšlenka je, že moc se musí obnovit NA základech jak moci světské tak duchovní.
       Tak jak to místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace na jednání České konference rektorů v Českých Budějovicích naprosto jednoznačně deklaroval.
       Rektory stroze seznámil se svým plánem personálních změn v Radě pro výzkum, vývoj a inovace i v Grantové agentuře ČR.
       Takže asi opravdu nebude ani Sobota, či v jiný příznivý den pro Českou autobusovou dopravu(ve zkratce ČSSD).
       Tož prostě sloužit Kellnerovi a Dienstbierovi je naprosto možné a také je to v naprostém souladu ale diktovat přitom svoji moc pro Čechy možná bude i pro Sobotku velmi obtížné.

       To se mi líbí

      • jaa napsal:

       já bych řekla, že pokud se socani nepochlapí a nedojde jim o co jde, tak brzy bude veselo. On totiž ten prvorepublikový hlavolam – sob + potřeba oráče = městečko v čechách – může mít docela problémy. Záleží na tom, jestli přesvědčí Agrostroj – aby zaplatil Bakalovi usádlení uprchlíků a Bakalových domech….. počítám, že by se začala hledaj konta v zahraničí a začalo se pátrat po důvodech..a pod. Protože jak jsem to sledovala – tohle může být to jediné čím jej služební pivo drží pod krkem. A sosanům by to konečně mělo dojít. cifix..

       To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Usádlit bychom je mohli. Bylo by to stylové a poměrně humánní.

       To se mi líbí

      • Cech napsal:

       Ba ne Bohúšovi jde v první řadě o úlevu pro své vodiče :
       http://archiv.ihned.cz/c1-64414400-cssd-vzdava-plan-zvyseni-dani-pro-firmy-babisovi-ale-vytyka-chyby-s-dph
       No a služební pivo to zpravidla řeší např: Nejednotnostní problém, který třeby nyní způsobil nižší šlechtic.
       Služební pivo má především tuto funkci :
       Češi díky jeho zákonům o obecném referendu budou pouze fascinovaně zírat, ale dění v Česku se účastnit nesmí.
       Účast na dění je totiž povinností zodpovědného a znalého Čecha, což běžný občan = Lůza není.
       Toto je ona čistá práce služ.piva neboli známého přirovnání amerického piva ke komáří moči.
       http://denikreferendum.cz/clanek/18956-dienstbierovo-nereferendum
       Protože toto no Bohúša si řídí oligarcha číšník.
       Tož sosanům to dojde pouze v jednom jediném případě a to pokud budou mít těch 8 % a méně.

       To se mi líbí

 2. Mainguard napsal:

  Pán se řídí Vestfálským mírem? A co třeba kanonické právo a Tridentský koncil? To je stejně dobově aktuální jako Vestfálský mír. Možná DNR a LNR obnoví čarodějnické procesy:-). Tedy pakliže zase jejich „skoroprezidenta“ někdo neodstřelí na nedělní promenádě.:-). Tomu pánovi, co chce konstituovat tyto dva obskurní městské státy, nemajicí žádnou oporu v historické analogii vývoje jakékoli evropské státnosti (a žijeme v Evropě, moresy, že si Turkmenbaši vyhlásí jeden místní region, třeba Humpolecko a Havličkobrodsko „samostatnými republikami“, pak jistě u něj snad lze, kde „slunce jeho jasné“ vládne bičem a důtkami, ale ne zde) bych rád připomněl, že je zde cosi co se jmenuje Charta OSN z r. 1951, která říká

  Zásady přátelských vztahů a spolupráce mezi státy
  V nejobecnější podobě jsou obsaženy v Chartě OSN
  VS OSN – rozvinulo a kodifikovalo v Deklaraci zásad mezinárodního práva (1970)

  Zásada nepoužití síly
  Povinnost každého státu vystříhat se ve svých mezinárodních stycích hrozby silou nebo použití síly, jak proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti jiného státu, tak i jiným způsobem, který je neslučitelný s cíli OSN útočná válka zakládá zločin proti míru.
  Zákaz propagandy jako způsobu přípravy agrese
  Zákaz použití síly za účelem porušení existujících mezinárodních hranic (podobně i mezinárodní demarkační linie), nebo jako řešení sporů o území nebo hranice

  Zákaz hrozby silou
  Zákaz ozbrojených represálii
  Zákaz organizování nepravidelných jednotek nebo ozbrojených band ke vtržení na území jiného státu, podněcování občanských nepokojů nebo teroristických aktů
  Zákaz okupovat vojensky území jiného státu, ostatní státy nesmí uznat za legální žádné takové územní zisky

  K dodržování této povinnosti mohou přispět i nepřímo i některá jiná opatření států (odzbrojení, snížení mezinárodní napětí a posílení důvěry mezi státy), měla by pokračovat jednání k uzavření univerzální mezinárodní smlouvy o všeobecném odzbrojení pod účinnou mezinárodní kontrolou posilování systému kolektivní bezpečnosti předvídaného Chartou OSN.

  *******
  Co se týče oné západní propagandy, jak se žije na Západě, hodně Rusů to poznává a uživá si na vlastní kůži, protože masivní emigrace Rusů po nástupu Vladimíra Putina na Západ je důkazem „ruského“ blahobytu a „bídy Západu“…

  „Russia’s official statistics service, Rosstat, states that 186,382 Russians left the country in 2013 and 122,751 in 2012. These numbers represent a significant increase over the 36,774 that left in 2011 and the 33,578 in 2010. Furthermore, some experts doubt the veracity of Rosstat’s numbers, alleging that the actual numbers could be much higher. The sharp uptick in emigration is likely due to Russia’s growing international political isolation under Vladimir Putin. This demographic trend echoes the brain drain that followed the collapse of the Soviet Union in the early 1990s.“

  No a poslední důvody? Přece sankce a mezinárodní izolace nám pomáhají! I když o takovouto pomoc bych nestál, protože by to znamenalo, že patříme mezi chudé a zaostalé země. Což ať si kdo chce říká o „západní propagandě“ v Evropě není a Rusové co každý rok opouštějí Rusko to dobře vědí, ale hlavně – nikdo se nechce vracet! Proč? Asi proto, jak zpívá David Koller a Lucie – „Už se nechcem nikdy vracet, kde nám bylo mizerně.“

  More and more Russians slipping below poverty line as recession bites

  As Russia’s economy continues to slide into recession under the effect of Western sanctions and falling relative incomes, figures published by Russia’s state statistics bureau Rosstat show that 16 million people, or 11 percent of the population, found themselves below the poverty line in 2014.

  However, Russian experts claim that this figure is far too low: The Rosstat statistics are merely the official data, which analysts traditionally see as unreliable. They warn that the official figures underestimate the problem and that in 2015 almost one in five Russians may find themselves in dire financial straits.

  http://rbth.com/society/2015/06/04/more_and_more_russians_slipping_below_poverty_line_as_recession_bites_46625.html)

  Zdroj: Russia Beyond The Headlines (RBTH) is a multilingual news and information resource that offers news, comment, opinion and analysis on culture, politics, business, science, and public life in Russia. The resource is sponsored by the Rossiyskaya Gazeta, the Russian government’s official newspaper.

  Takže snad to není „pátá“ kolona, když pisálci reportují přímo Putinovi a ruskému úřady pro censuru a škodlivé informace a podvratnou činnost „Roskomnazdor“.:-)

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Já to věděl.Na první dobrou…

   To se mi líbí

  • Mac napsal:

   tradiční záplava narcistních kydů, které nikdo, ale skutečně nikdo nečte
   není to kapku frustrující – vyblít takových písmenek, takovou energii s vědomím, že se v tom budu rochnit jenom já sám?

   To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Já jsem si to přečetl, je to tentokrát celkem slabota.
   Od srdce jsem se zamál výňatku Charty OSN, jmenoviotě když jsem jí v rychlosti zkoumal z realitou politických tahů těch, kteří se jí ohánějí.
   Jen se mi nelíbilo….no, posuďte sám:
   „….sankce a mezinárodní izolace nám pomáhají….“
   Citíte to?
   To „NÁM“.
   To se tam vysloveně nehodí, raději se držte více konkrétního označení „MNĚ“.

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Ještě za Stalinova života vznikla tato písnička. Nedejte se zmást názvem a kdo to umíte, pozorně sledujte text. Ostatně je pod tou písničkou napsaný.

    To se mi líbí

 3. Rosťa napsal:

  Rádio Jerevan hlásí
  Emigranti v Bělé se vzbouřili, protože jim nechutná jídlo. Po osobní inspekci ministr Chovanec rozhodl, že protesty jsou oprávněné a proto ministerstvo neprodleně k nápravě neúnosného stavu vyzve Zdeňka Pohlreicha. Chybějící finance se vyčlení s povodňové daně. „Pohroma, jako pohroma“, říká pan ministr.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Na mezinárodní události to vliv nemá a zbytek nechte na Rusku. Tady to určitě nikdo řešit nebude.

   To se mi líbí

  • K-k. napsal:

   no a co má bejt, Mainguarde?

   To se mi líbí

   • Mainguard napsal:

    Co by na stejnou situaci rekli lide vasich politickych preferenci stat se to poradci predsedy vlady z ery Topolanka nebo Necase? To neni otazka, jen konstatovani, protoze to samozrejme vim…Proto ten citat od baby Kelisovy vcelku vystihuje tu nutnou rozpolcenost zastancu Putinova rezimu z rad tzv.“levicovych“ zastancu socialni spravedlnosti a boje proti korupci….:-)

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Mám drobnou radu. Jeďte do Ruska a žalujte tam přímo na místě na Putinova poskoka. Protože naše místní OČvTŘ se tím rozhodně zabývat nebudou. Tamní to třeba bude zajímat.

     To se mi líbí

    • oh napsal:

     Sice bych mohl zajet do Brna na Jezuitskou 4, ale obávám se, že na rozdíl od jistého bývalého „cajta“ bych se nedostal ani přes vrátnici a jindy tak aktivní Igor Stříž by v případě mého podnětu na stíhání Putinova poradce nevolal Bradáčovou, ale nejbližší psychiatrii s dotazem, zda jim neschází pacient. 😯 🙂

     To se mi líbí

    • Mac napsal:

     co to tady slabomyslně žvatláte, pane kolego?
     Ruskej mluvčí je placenej z ruskýho rozpočtu, kterej je placenej ruskými daňovými poplatníky. Takže nám je to srdečně fuk, jestli mají Rusáci v tomto bordel.

     Různí Řebíčci, Dalíci a Nagyovky ale kradou ve financích ČR, které platíme MY, takže nás to samozřejmě zajímá.
     Jste blbej nebo navedenej, když tady argumentujte takhle pitomě?

     To se mi líbí

  • karel napsal:

   Nic nového… Asi tak, jako co je zajímavého na tom, že někdo nosí oblečení a boty se třemi proužky, koupené za cenu o málo větší ceny oděvů a bot s proužky čtyřmi? Jsou prodejny, které „cinknuté“ značky prodávají, že?! Omlouvám se Vám za příliš prozaický příspěvek k Vašim sofistikovaným úvahám s patřičnými množstvími odkazů, aby Vám bylo uvěřeno. Místo takto složitých úvah byste mohl psát jednoduše: Rusko je země s protiobčanským režimem a Vladimír Vladimírovič Putin je dobrý na to, aby takovému systému vládnul! A pokračoval dále, jako ten starořímský senátor. Parafrázuji: “ Proto musí být zničeno!“ Parafrázuji dále: “ I s Vladimírem Vladimírovičem Putinem!“ Bylo by to pro Vás méně náročné. A jednodušší pro Vaše čtenáře!

   To se mi líbí

 4. Mainguard napsal:

  Nojo, holt Putinovi „vlastenci“. Když se říkalo, „a v Americe zase bijí černochy, nikdo netušil, že tamní „totalita“ vygeneruje jednoho z nich na post nejvyšší. Rusové, zdá se, se u Američanů učí časem zpátky, teď jsou někde u Ku-klux-klanu, je otázka kdy začnou vyvěšovat vlajku Konfederace.
  🙂

  Several LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) rights supporters have been arrested in the Russian city of St. Petersberg.

  Several ex-paratroopers, who were celebrating Russian Airborne Troops’ Day, attacked the supporters.

  “We will beat up all these gays, we will beat them up. We are airborne troops, we are from the 76th Air Assault Brigade,” said one.

  „Zmlátíme všechny takové (jako jsou oni), budeme je bít . Jsme (přeci) výsadkáři.:-)

  http://www.euronews.com/2015/08/02/lgbt-activists-arrested-in-russia-amid-paratrooper-celebrations/

  Jak to bylo v Německu ve 20.letech, kdy se Áda (zatím neúspěšně) pokusil o mnichovský pivnicový puč? Röhm a jeho hnědí takhle běhali po Mnichově a bili socialisty v době Výmarské republiky. Proč se „pokrok“ v Rusku fašizuje směrem k dobám, kdy člověk nebyl člověkem nebyl-li správného národa, víry, třídy či snad sexuální orientace hrdelní zločin na něm spáchaný byl omlouván ve prospěch zachování „čistoty“ národy a jeho tradic?

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Von je fakt blbej!!!!

   To se mi líbí

   • Mainguard napsal:

    Vždycky mi potěší intelektuálně a filozoficky promyšlená úvaha, zcela a bezezbytku reprezentující hloubku vzdělanostního a estetického cítění dotyčného místního „levicového“ diskursu coby etalonu putinské úrovně demokracie :-)))

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Je skoro pod úroveň reagovat na blbce, ale ještě jednou a polopaticky. Co se děje v Rusku, děje se v Rusku a my na to máme vliv jako na válcování chroustů. Můžeme si tu vykřikovat jak chceme, ale to je tak všechno, co můžeme udělat. Úplně stejně, jako můžeme ovlivnit bankovní zloděje v USA. Takže reagovat na hovadinu, kterou sem fagani cpou skoro nemá smysl. Takže o inteligenci faganů svědčí všechny reakce. Čili filosoficky dokázáno: Fagan je blbec.

     To se mi líbí

     • Mainguard napsal:

      Jestliže se nemáme starat o to, co se děje v Rusku, proč sem zprávy o Rusku od prominentů Putinova režimu denodenně dáváte, když se pak k nim nesmíme vyjadřovat řkouce, že se nás to netýká? Krom nadávek nemáte schopnost argumentovat alespoň elementárně logicky. Je symptomatické, že ti co tady mají weby coby informační buletiny ruské prorežimní propagandy se vyjadřují k zprávám zpochybňující jakoukoli demokratičnost tohoto režimu, jako když Jakeš řekl onu památnou větu o pěrestrojce, „že ani v Rusku si s tím nevědí úplně rady“…:-).

      Vaše nadávky jsou zcela jasným důkazem o Vaší úrovni, která mentálně zcela odpovídá vašim ideologickým hodnotám coby typu lidí, pro které sociologie používá starý marxistický signifikant „lumpenproletariát“ a můžete si jej dovolit, protože na veřejnosti si to netroufnete. Jinak si poslužte dle libosti, jestli se Vám tím uleví…

      To se mi líbí

      • Bavor V. napsal:

       No Fagane
       protože nedosahujeme vašich inteligenčních kvalit a nejsme schopni s vámi komunikovat na stejné úrovni, bude nejlepší, když půjdete oblažovat někoho jiného. Doufám že vaše inteligence vám umožní pochopit, že příští příspěvek už bude mazán.

       To se mi líbí

      • K-k. napsal:

       Tak budiž!
       A musím uznat, že dohnat vás k tomuhle řešení, to chce hodně úsilí!

       To se mi líbí

      • Mac napsal:

       ehmmmm
       co jste nám to chtěl vlastně povědít, vypatlanej tlachale?
       jo, už vím – že jestli se chceme podívat na sebe večer do zrcadla, musíme uspořádat masovou demonstraci a na ní ukázat červené karty mluvčímu Putina….
       ale to jste na špatné adrese, tyto kratochvíle organizuje výhradně US embassy

       To se mi líbí

    • Cech napsal:

     Bohužel tak nějak je nutné začlenit onen ETALON.
     Etalon – > je ztělesněná míra, měřidlo, referenční materiál nebo měřicí systém, určený k definování, realizaci nebo reprodukování jednotky nebo jedné nebo více hodnot veličiny k použití pro referenční účely.
     Používá se výhradě k reprodukování a uchovávání jednotky (resp. jejího násobku či dílu) fyzikální (popř. technické) veličiny.
     Má požadované (a zpravidla předepsané) technické a metrologické vlastnosti a je vybaven předepsanou dokumentací.
     Je navázán na etalony metrologické instituce nebo mezinárodní etalony a na základě stanovení (vyhodnocení) vybraných technických a metrologických vlastností vyhlášen jako etalon,v předepsaných lhůtách je periodicky znovu pravidelně kalibrován.
     Je příslušnou metrologickou institucí evidován jako etalon.
     Je používán stanoveným způsobem a určenými osobami, přičemž se o používání vede záznam.
     Je uchováván na stanoveném místě. Podobně jako je etalon uchováván, je podle určitých zásad ošetřován a kontrolován.
     Druhy etalonu
     a) primární etalon,
     b )sekundární etalon,
     c) státní etalon,
     d) národní etalon,
     e) mezinárodní etalon,
     f) hlavní etalon, referenční etalon, hlavní podnikový etalon,
     g) pracovní etalon,
     h) svědecké etalony,
     ch) porovnávací etalon,
     i) navazovací etalon,
     j) samostatný etalon,
     k) skupinový etalon.
     Tož nyní prosím dle výše vypsaného členění etalonu, začlenit putinskou úroveń demokracie.
     Opravdu je to nutné, protože jinak si pod etalonem putinovské úrovně demokracie můžeme představovat cokoli, proto to začlenění je naprosto nezbytné.

     To se mi líbí

    • oh napsal:

     Mainguarde, diskutovat s vámi má asi stejný význam, jako diskutovat s přeskakující gramofonovou deskou. Jediné rozumné jednání v takovém případě je zvednout ramínko přenosky, desku vyhodit a pustit něco normálního.
     O hloubce vašeho vzdělanostního a estetického cítění celkem dobře svědčí intelektuálně a filozoficky promyšlené kopírování odstavců cizích textů a vytrvalá snaha montovat do všeho základní rovnice vašeho „světového názoru“ komunisti+SSSR=Rusko,
     Putin=Zlo;
     USA=Dobro.
     včetně vámi standardně užívaného slovníku, který IMO nesvědčí o snaze diskutovat.

     To se mi líbí

     • kočka šklíba napsal:

      Přesně, já ho četla ze začátku, ale prostě nejde :).

      To se mi líbí

     • Mac napsal:

      na druhou stranu je poměrně povzbuzující – při pohledu na texty tohoto exempláře – registrovat, jak to s ním jde s kopce. Bývaly doby, kdy fakánek napsal elaborát, který byl alespoň vzdáleně k věci a měl -navzdory CTRL-C, -V – nějakou logickou nit.

      To se o jeho paranoidním blábolení v poslední době rozhodně říci nedá 🙂

      To se mi líbí

    • Minorita napsal:

     A na to na všechno přišel strážní ochránce naprosto, ale naprosto sám … Panebože, do čeho jsi to duši dal …

     To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.