Na Strakonickém panství roku 1840


Část čtvrtá – další jednotlivé obce

2) Drachkov (Drachkow) 1 hod. ZJZ od Strakonic, ves s 22 domy a 145 obyvateli, farní příslušnost Strakonice, má 1 kapličku.

3) Pracejovice, také Pračovice (Pratzowitz, Pratschowitz), 1 hod. Z. ze Strakonic, ves s 20 domy a 158 obyvateli, farní příslušnost Strakonice, má 1 kapličku a ¼ hod. opodál myslivnu.

4) Mutěnice (Mutienitz) ½ hod J. ze Strakonic, vlevo na Volyňce  ves s 23 domy a 146 obyvateli, farou Strakonice, má 1 statek, 1 stáj pro skopce, 1 panský mlýn s pilou.

5) Radošovice dříve Račovice (Ratschowitz), ¾ hod. ze Strakonic vpravo na Volyňce a Pasovské cestě, ves s 39 domy a 266 obyv., farou Strakonice, má 4 poddanské mlýny.

6) Přední Zborovice (Vorder-Zborowitz), 1 hod. J. ze Strakonic, vpravo na Volyňce a Pasovské cestě, ves s 25 domy a 171 obyv., farou Strakonice, má 1 kapličku a 1 podd.mlýn.

7) Sousedovice (Sausedowitz), 1 hod. JJZ ze  Strakonic, ves s 36 domy a 205 obyv., farou Strakonice, má 1 školu a ½ hod stranou 1 rasovnu.

8) Libětice (Libietitz), 1 hod JJZ ze Strakonic, ves s 30 domy a 180 obyv, farou Strakonice.

9) Přední Ptákovice (Vorder-Ptakowitz) ½ hod JV ze Strakonic, na svahu hory Srpská (Srpsko), ves s 25 domy a 137 obyv., farou Podsrp,  má poblíž 1 malou kapličku, která podle zdroje vynikající vody nese název Dobrá voda. Podsrp je k Předním Ptákovicím připsaná ves s 12 čísly ¼ hod. S. odtud na úpatí hory Srpská a na budějovické cestě. Má 1 farní kostel s vrchnostenskou patronací zasvěcený Bolestné Matce Boží (Schmerzhaften Mutter Gottes) a 1 školu. Základní kámen kostela byl 1748 velkopřevorem Václavem Jáchymem Čejkou z Olbramovic položen, stavba ale za následníků jeho Emanuela Václava Kajetána Krakovského hraběte z Kolovrat (Emanuel Wenzel Kajetan Krakovsky Reichsgrafen von Kolowrat) a Michaela Ferdinanda hraběte von Althann r.1775 dokončena. Od papeže Pia VI. kostel obdržel úplný odpustek. Farní administrátor je kněz maltézského řádu. Farou se spadají kromě Podsrpu a Předních Ptákovic nedaleké vsi Zadní Ptákovice, Kapsova Lhota, Modlešovice a Hajská. Při církevních svátcích Bolestné Matky Boží a Navštívení Panny Marie sem přichází řada poutníků.

10) Zadní Ptákovice (Hinter-Ptakowitz) ¾ hod. JV od Strakonic, ves s 16 domy a 89 obyv., farou Podsrp

11) Kapsova Lhota (Lhota Kapsowa) ¾ hod. JJV od Strakonic, J. od hory Srpská, ves s 20 domy a 127 obyv., farou Podsrp

12) Modlešovice (Modleschowitz), 1 hod. VJV od Strakonic, ves s 37 domy a 222 obyv., farou Podsrp.

13) Hajská (Hayska, Hagska, podle Schillera Heiska) ¾ hod. V od Strakonic vpravo na Otavě, ves s 16 domy a 88 obyv., farou Podsrp

14) Radomyšl (Radomischel, Radomyssle), 1 ½ hod SSV ze Strakonic, poddanská trhová ves s 95 domy a 498 obyvateli, má 1 děkanský kostel sv.Martina biskupa, 1 děkanství a 1 škola,  vše pod patronátem vrchnosti. Místo bylo ve starých časech  samostatným zbožím, které r.1323 s tehdy již existujícím kostelem a statkem děkanskou nadací Viléma Bavora ze Strakonic maltézskému konventu darováno bylo. Podle knihy založení byl kostel již v 1384 obsazen řádným knězem. Na děkanský kostel byl r.1811 povýšen. Kromě děkana je zde osobní kaplan (obojí řádoví kněží). K faře přináleží kromě Radomyšle sousední obce Kaletice (Kalletitz), Rohozná (Rohozna), Podolí (Podoly), Klínovice (Klinowitz), Únice (Aunitz), Hubenov (Hubenow) a Zadní Zborovice (Hinter-Zborowitz), kromě toho z cizích panství Osek (Wosek), Malá Turná (Klein-Turna), Petroviče (Petrowitz) a Jemnice (Gemnitz) (zboží Osek), Domanice (Domanitz) a Černíkov (Černiekow) (panst. Štěkeň), Krašťovice (Kraschtowitz), Lískovice (Leskowitz), Láz (Laas), Rojice (Rogitz) a Velká Turná ‚Gross-Turna) (panst. Drhovle) a Třebohostice (Střebohostitz) (zboží Bratronice).  Roku 143 obdržel  trh od Jana ze Schwanberku právo oproti jiným panstvím podle svého s úroky nakládat. Roku 1516 byli měšťané velkopřevorem Janem z Rožmberka list svobodné odúmrtí a  právo nástupnictví a závěti. Konečně roku 1679 obdrželi od velkopřevora Ferdinanda Ludwiga von Kolowrat-Liebsteinsky  osvobození od naturální roboty za roční reluici (výkupná platba) 120 zl. Obec měla také správce trhu. Znakem je prostá orlice s korunkou na hlavě a maltézským křížem pod sebou. Obyvatelé žijí většinou ze zemědělství a provozují některá řemesla. O výročních trzích bylo již výše řečeno.  Asi ¼ hod. JV od města se na kopci na hřbitově tyčí pohřební kostel sv.Jana Křtitele,který má v klenbě latinský nápis, dle kterého velkopřevor Gundakar Poppo z Dietrichsteina je1 1736 vystavěl a vybavil. Nadále zůstáva pod patronací velkopřevora. Hřbitov pro celou radomyšlskou farnost je zde od roku 1784 založen.

15) Kalenice (Kalletitz)  ¼ hod. JZ od Radomyšle, ves se 3 domy a 14 obyv., farou do Radomyšle.

16) Rohozná (Rohozna) 1½ hod. SV od Strakonic, ves s 16 domy a 80 obyv., farou do Radomyšle.

17) Únice (Aunitz), 1½ hod. SSV od Strakonic, ves s 10 domy a 65 obyv., farou do Radomyšle, má ½ hod. vedle na Rýšovském potoku 1 podd.mlýn-

18) Hubenov (Hubenow), 1 hod.SSZ od Strakonic, ves s 17 domy a 119 obyv., farou do Radomyšle, má 1 myslivnu a v blízkosti vápencový lom.

19) Zadní Zborovice (Hinter-Zborowitz) 1¾ hod. SSZ od Strakonic, ves s 47 domy a 288 obyv., farou do Radomyšle, má 1 školu, kterou zajišťuje pomocný učitel.

20) Klínovice (Klinowitz) 1¼ hod. SSZ od Strakonic,ves s 24 domy a 142 obyv., farou do Radomyšle.

21) Podolí (Podoly) 1¼ hod. S od Strakonic ves s 16 domy a 100 obyv., farou do Radomyšle.

22) Slaník, 1 hod V od Strakonic, na levém břehu Otavy, ves s 24 domy  a 144 obyv., ze které 5 čísel strakonické  správě podléhá, farou do Štěkně, a má 1 statek a 1 panský mlýn s pilou.

23) Babín (Babin) 2 ¾ hod. ZSZ od Strakonic, ves s 29 domy a 174 obyv., farou do Horažďovic (stejnojm.panst.) má 1 poddanský mlýn

24) Veřechov (Weřechow) 2½ hod. Z od Strakonic, ves s 35 domy a 256 obyv., z nichž 6 domů pod panst.Horažďovické patří, farou do Horažďovic.

25) Kozlov (Kozlau) ), 1½ hod. Z od Strakonic, na pravém břehu Otavy, ves s 55 domy a 321 obyv., farou do Hoštic (panst.Hoštice), má 1 podd.mlýn s pilou

26) Horní Poříčí (Ober nebo Vorder-Pořitsch) 1½ hod. ZSZ od Strakonic, na Klatovské cestě vlevo na Otavě, ves s 39 domy a 256 obyv., farou do Hoštic (panst.Hoštice), má 1 podd.mlýn s pilou.

27) Svaryšov (Swarischow) 1½ hod. JJV od Strakonic na cestě do Prachatic, ves s 19 domy a 129 obv., farou do Hoštic (stjm zboží)

28) Zedraž (Zedrasch, Sedraž) 1½ hod. JJV od Strakonic na Prachatické cestě, ves s 3 domy a 17 obyv., farou do Hoštic.

29) Milíkovice (Millikowitz) mezi oběma předchozími, ves s 18 domy a 97 obyv., farou do Hoštic.

30) Úlehle (Aulehle)1¾ hod. JJZ od Strakonic, ves s 21 domy a 117 obyv., farou do Čestic (Čestitz) (stejnojm.panst.)

31) Radkovice (Radkowitz) 2 hod. JJZ od Strakonic, ves s 19 domy a 114 obyv., ze kterých 5 domů patří panst.  Volyně, farou do Čestic.

32) Mukařov (Mukarow) 1¼ hod ZJZ od Strakonic, ve s 23 domy a 139 obyv., farou do Kraselova (Krasilau) (zboží Němčice (Niemtschitz))

33) Smiratice (Smiratitz) 1 hod. JZ od Strakonic, ves s 12 domy a 60 obyv.,farou do Kraselova

34) Švejcarova Lhota (Schweizer-Lhota) 1¼ hod JZ od Strakonic, ves s 16 domy a 104 obyv., farou do Kraselova

35) Mnichov (Michow) 1½ hod. SZ od Strakonic, ves s 77 domy a 496 obyv., ze kterém 1 dům (½ hod. mimo ležící svobodný statek Borek) patří panst.Horažďovice, farou do Katovic (panst. Střelohoštice)

36) Krty (Krt, Krta) 1¼ hod. SZ od Strakonic na Rýšovském potoce, ves s 22 domy a 150 obyv., farou do Katovic, má 1statek, 1 ovčín a u rybníka panský mlýn.

37) Hradec (Hradetz) od Krt oddělen jen hrází rybníka, ve s 24 domy a 168 obyv., farou do Katovic

38) Novosedly (Newosed) 1½ hod. Z od Strakonic na cestě do Sušice (Schüttenhofen), ves s 48 domy a 307 obyv., farou do Volenic zboží Ohrazenice (Wolenitz, Gut Wohraženitz)

39) Sloučín (Slautschin, Slaučin) 1¼ hod. Z od Strakonic, s 6 domy a 46 obyv., farou do Volenic, má 1 vrchnostenský selský dvůr

40) Koclov (Kotzlow) – (nespojovat s Kozlovem viz výše č. 25) 1½ hod. Z od Strakonic, ves s 18 domy a 100 obyv., farou do Volenic, má 1 mlýn

41 Zvotoky (Swotok, podla Schallera také Zvobotok) 2¼ hod. JZ od Strakonic, na malém potoku, ves s 44 domy a 260 obyv., farou do Volenic. Z této vsi patří 7 domů zboží Onrazenice, 8 domů zboží Němčice  14 domů panst. Volyně.

42) Strašice (Straschitz, Stražice) 3 hod. JZ od Strakonic, ve s 53 domy a 314 obyv., farou do Volenic má 1 školu a ¼ hod stranou 1 mlýn. Z této vsi patří 13 domů zboží Němčickému, 9 domů zboží Ohrazenickému  1 dům zboží Vojnickému (Wognitz)

43) Mečichov (Metschichow, Mečychow) 3 hod  SZ od Strakonic, ves s 65 domy a 401 obyv., farou do Záboří (Zaboř) panství Lnáře (Schlüsselburg). Má 1 soukromou školu s obcí vydržovaným učitelem.

44) Nahošín (Nohoschin) 2 ¾ hod SZ od Strakonic, ves s 18 domy a 75 obyv., ze kterého 1 dům patří zboží Bratronice, farou do Záboří.

45) Doubravice (Daubrawitz) 2½ hod SSZ od Strakonic, ves s 53 domy a 317 obyv., farou do Záboří

43) Vlkonice (Wlkonitz) 4 hod. JZ od Strakonic, ves s 51 domy a 367 obyv., farou do Vacova (Watzau) zboží Přečín (Přetschin), má  ¼ hod stranou 1 mlýn.

Kromě toho patří panství Strakonice části vesnic ze sousedních panství:

47) Záhorčice (Zahortzschitz) zboží Němčické, 1 dům

48) Hoslovice (Hoslowitz) stejn.jm.zboží 7 domů

49 Čábuzy (Čabus) zboží Přečínské 1 dům,

50) Krejnice (Kregnitz) zboží Ohrazenické 8 domů

51) Kejnice (Kognitz) zboží Žichovické (Schichowitz) 2 domy,

52) Čimice (Zimitz) stej.jm.panst. 26 domů ; a

53) Soběšice (Sobieschitz) stej.jm.panst. 9 domů.

Bavor podpis_rex2

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Strakonice se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

8 reakcí na Na Strakonickém panství roku 1840

 1. Hudec napsal:

  Na první pohled je zajímavé, kolik lidí žilo v jedné usedlosti. Byly to tak početné rodiny, nebo + nějaká čeleď?
  Zde veřejně děkuji panu Bavorovi za to, co mi poslal e-mailem. Elektronickou podobu obecní kroniky z „mých“ Novosedel. To bude krásné počtení.
  Strašně zajímavé je to, že už před řadou staletí jsou tam uváděna jména obyvatel, jejichž nositelé tam žijí dodnes. A také ta jména „po chalupě“, která s oblibou používala moje babička (nar.1908). Takže moje kamarádka Růženka Požárková (to je jedno z těch tradičních jmen) byla pro ni „burianů“ atd.
  Také je tam čitelné, jak mizely doškové střechy (mnohdy požárem) až začátkem 20.století.
  Roztomilý starý svět, ostatně i ten „můj“ před nějakými padesáti až třiceti lety.
  Ještě než nastala ta sucha posledních týdnů začuchal jsem a tipnul si, že budou lišky. Vyrazil jsem a byl na sebe pyšný. V lese ani houba (fakt ani prašivka), ale lišek za tři hodiny velký koš. Skvělý tělocvik – asi tak milionkrát se ohnout a zase narovnat… Najednou jsem se tam zarazil a spočítal, že tam chodím na houby 55 let – začal mě tam vodit můj katovický dědeček, velký to houbař, který zapříčinil, že moje maminka (tedy jeho dcera) dodnes houby nejí, jak jimi byla v dětství přesycená. Posadil mě vždycky do sedačky před sebe na bicyklu, dojeli jsme zkratkou přes obecní les do Sloučeně (přes potok bývala lávka, kde je jí konec, dnes tam nikdo nechodí ani nejezdí, všichni mají auta), tak kolo jen tak opřel o strom a šup do lesa.
  Kurnik, už jsem jak ten kronikář….:-)

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Při sčítání lidu (taky o tom budu psát) se zapisovala i čeleď, takže v jedné usedlosti bylo třeba 11 osob k započtení.

   To se mi líbí

   • K-k. napsal:

    teď jsem si tady trošku započítala a ty počty obyvatel se mi nezdají tak vysoké. Ale ještě to nemám shrnuté – takže za chvíli dodám. 😉

    To se mi líbí

    • K-k. napsal:

     Tááákže počet obyvatel na dům:
     do 5 obyvatel 2 obce
     5-6 obyvatel 16 obcí
     6-7 obyvatel 18 obcí
     nad 7 obyvatel 6 obcí
     Výjimky jsou u Modlešovic, kde vychází ani ne jeden člověk na dům (není to nějaký překlep? Nedovedu si to jinak vysvětlit) a u Slaníku, kde vychází 3,4 obyvatel na dům.

     Když to porovnám s Mosteckem, které jsem z tohohle hlediska zpracovávala jako takové „boční téma“ diplomky, tak se to příliš neliší. (Tyhle čísla byly, myslím, k r.1870 – nechce se mi tu diplomku hledat.) Most a Litvínov byly pochopitelně někde jinde, ale vesnice vycházejí zhruba takhle – mění se to až vzestupem dolování, kdy počet obyvatel v obcích kolem šachet prudce stoupá až na 23 i víc lidí na čp. (Protože sedláci předělávali schlíby a stodoly na ubytovny pro horníky.) Později ty počty obyvatel na dům zas mírně klesají.

     To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.