Kdo nemá ideologii


I v Rusku je „okurkáč“ – jinak si těžko vysvětlit, že jinak aktivní Politikus.ru publikoval v minulém týdnu tv. komentář světoznámého filmového režiséra Nikity Michalkova, který, ovšem, byl k vidění na tv „Besogon“ už před půlrokem? Michalkov tam velmi pochvalně citoval ruského historika Fursova. Napadlo mě, že jsem to už kdesi četl, poryl jsem se v archivu a našel původní zdroj – tedy rozhovor, který Andrej Fursov poskytl moskevskému časopisu „Kultura“ počátkem loňského prosince. Rozhovor proběhl v době 25. výročí historického setkání Gorbačova s Bushem starším na Maltě, které odstartovalo konec éry socializmu. Znovu jsem se začetl – a musím konstatovat, že Fursovovy názory neztratily po sedmi měsících na aktuálnosti ani fous… proto se s Vámi o ně podělím…

 „Údělem těch, kdo nemají ideologii – je piknik ve škarpě Historie“ – A.Fursov

Jak vidíte dnes události na Maltě?

Kapitulace Gorbačova a odevzdání socialistického tábora i SSSR, ke kterému došlo na Maltě 2.-3.prosince 1989, – to byl jej finální akt dlouhodobého procesu součinnosti části západní a části sovětské elity. V poválečném období se na Západě zformovala mladá a dravá frakce – korporatokracie (KPK). Hovořím o buržoazních úřednících, pracovnících tajných služeb, atd., těsně spojených s nadnárodními korporacemi a s finančním kapitálem. V průběhu několika desetiletí  se usilovně prodírali k moci a snažili se vytěsnit státně-monopolistický kapitál (SMK) a s ním spojený systém světových elit.

Strategie KPK ve vztahu k SSSR byla zásadně odlišná od SMK skupin, které se – počínaje rokem 1960 – snažily navázat dialog se sovětským vedením a našli u něj pochopení. Je zřejmé, že ani jedna se stran nebyla zcela upřímná, nicméně se snažily o dialog. V globalistických plánech KPK ovšem pro SSSR v „nádherném novém světě“ místo nebylo. A to tím spíš, že tento svět nemohl bez likvidace SSSR vzniknout. Představitelé KPK se dostali k moci na Západě na přelomu 70. – 80.let, a zahájili ofenzívu proti SSSR. Našli tam spojence – nebo, přesněji řečeno – podílníky: – v 70.letech se v SSSR zformoval početně nevelký, ale velmi vlivný sovětský segment světové KPK, kde se ocitli představitelé nomenklatury, tajných služeb, některých vědeckých struktur a stínové ekonomiky. Jestliže se KPK Západu snažila vytěsnit od moci SMK, pak KPK v SSSR se (s pomocí Západu) snažila odstavit od moci komunistickou stranu, změnit společenský systém a sebe změnit ve vlastníky dosud státního majetku. Ve druhé polovině 70.let byl vytvořen tým pro realizaci tohoto úkolu. Lidi vybírali nepříliš složité, ovšem ambiciózní, ale hlavně – umazané korupcí, aby byli lépe řiditelní, vydíratelní. To byl „gorbačovský tým“, jehož podstatná část ani netušila, o co jde.

Na přelomu let 1988-89 se Západ chopil procesu likvidace socialistického zřízení a změnil ho v demontáž samotného SSSR a jeho nadstátních struktur. Nikoli nadarmo viděla M.Allbright hlavní Bushovu zásluhu v tom, že „vedl rozpad Sovětského impéria“. A toho „vedení“ kulminovalo jeho prosincovým sekáním s Gorbačovem na Maltě.

Gorbačov tam přijel po svém setkání s Papežem a rusofob a sovětofob Jan Pavel II. mu zřejmě dal požehnání ke kapitulaci Ruska, o které Západ snil minimálně po čtyři století. Počínaje poslední třetinou 16.století se na Západě rozvíjely dva projekty vzetí Ruska pod kontrolu: protestantský (Anglie a od 20.století i USA) a katolický (Svatá Římská Říše/Habsburkové – Vatikán). Gorbačovovy návštěvy – nejdřív k Papeži a potom k Bushovi staršímu, jsou velmi symbolické. Ony potvrdily faktickou kapitulaci nejen SSSR, ale i Ruska. Není jasné, nakolik to chápal sám Gorbačov, ale jeho kumpáni, kteří byli se západním vedením v těsnějším kontaktu už před ním (např. Alexandr Jakovlev – tajemník ÚVKSSS), to chápali velice přesně. Vždyť právě posledně jmenovaný v jednom ze svých veřejných vystoupení prohlásil, že „…perestrojkou lámali tisícileté paradigma ruské historie…“. Gorbačov prezentuje první část onoho zlomu a Jelcin druhou. Začátek 21.století byl poznamenán protikladem mezi zachováním neoliberálního kurzu v ekonomice a obratem k suverenitě v zahraniční politice. Je jasné, že tento protiklad nemůže existovat dlouho: buď – anebo…

Chystá se Rusko k geopolitickému revanši (soudě podle Putinových slov o medvědovi a tajze..)?

Nemám ten dojem. „Krymské vítězství“ – to je určitě úspěch, zvláště na pozadí čtvrtstoletí  geopolitických ústupků. Vítězství to ale bylo vynucené. Byla to preventivní reakce na kroky protivníka. Rusko, zkrátka, nemělo jinou volbu: v opačném případě by se ke geopolitické porážce přidala i ztráta tváře. Celý svět, včetně nejbližších sousedů, by to pochopil tak, že od nynějška  kdokoli může Rusko použít jako rohožku. Současně ale Krym je pouhým bodem vyhraným v prohrané,  téměř 25 let trvající partii o Ukrajinu.  Nedokázali jsme na Ukrajině vytvořit reálnou proruskou sílu, skutečné spojence Ruska a nepodporovali jsme (mírně řečeno) na Ukrajině vznik masových vrstev orientovaných na Rusko, na ruský svět. Na druhé straně Američané, Západ byli ve vytváření protiruských „orků“ (viz. Cesta do Středozemě), ukronacistů, v šíření rusofobie a v zombírování obyvatelstva – vcelku velmi  úspěšní.

„Medvěd svoji tajgu nikomu nedá“ – to je skvělá fráze, ale po slovech musí následovat činy. Potvrzení plné suverenity vyžaduje nejen velmocenský kurs v zahraniční politice, ale i zavedení suverenity v ekonomické sféře (především finanční, bankovní) a sféře informační. Ale my máme banky napřímo zaregistrované u daňové správy USA, banky – v podstatě dceřiné struktury filiálek amerického FRS – a to je velmi vzdálené pojmu ekonomická suverenita. Pokud jde o masmédia, je dnešní situace o něco lepší než před 5-7 lety. V období ukrajinské krize dokázala prostátně orientovaná masmédia, poprvé v historii samostatné Ruské federace, překrýt média páté kolony. Je nicméně zřejmé, že prozápadní masmédia, jejichž názory  prakticky stoprocentně kopírují názory Státního departamentu USA, jsou stále aktivní. Z toho vyplývá, že státní suverenita není v této oblasti plně zajištěna. Všimněte si, jak Anglosasové bojují o informační suverenitu a úplně kašlou na slušnost. Nedávným příkladem jsou kroky Britů proti ruské agentuře „Russia Today“, které pohrozili vypnutím, pokud nezmění redakční politiku, což se naprosto nedá srovnat s naším přístupem  například ke stanicím „Echo Moskvy“ nebo „Dožď“.

A to už vůbec nemluvím o tom, že bitvu o suverenitu a velmocenské postavení náš oligarchický, finančně závislý a surovinový systém vyhrát nemůže. Kdysi Clinton řekl, že USA dovolí Rusku existovat, ale neodvolí mu být velmocí. Revanš Ruska – to je návrat velmocenského postavení, což na oligarchické a surovinové základně možné není.

Někteří nabízejí historické paralely,  jako porážka neokočovníků a Chazarije jako kníže Svatoslav, nebo vytýčení „mesiášské ideje“ (Moskva jako třetí Řím) Vasilijem III., případně „opričnina“(potření páté kolony) jako Ivan Hrozný a vytvoření alternativy západnímu systému, založené na myšlence sociální spravedlivosti – jako Stalin … ?

 Takže popořádku: – Mesiášské ideje se nevymýšlejí, ty se rodí v boji, během krizí. Neokočovníci a Chazarie – to jsou, chápu-li to správně, dnešní globalisté a jejich spojenci, přesněji – jejich agenti v Rusku. Porazit je skutečně lze – jen něčím jako byla „opričnina“. Ta je podmínkou vytvoření nové sociálně-ekonomické soustavy založené na sociální spravedlivosti. Nezbytné je především spravedlivé rozdělení národního produktu. Ale začít je nutno Ústavou. Na jedné straně je nutné uvést realitu do souladu s řadou jejích ustanovení (např. o tom, že Rusko je sociálním státem). Na druhé pak vyřadit ta ustanovení, která spatlali jelcinovští lokajové pod diktátem amerických „poradců“ (např. o přednosti mezinárodního práva před ruským). Ovšem, daleko snáze se to řekne, než udělá. „Udělat to“ – znamená vážný a nebezpečný boj, vyžadující politickou vůli a soulad skupinových zájmů se všenárodními.

V čem tedy spočívá „ruský zájem“, jestliže to nemá být reanimace minulosti, jako „SSSR 2.0“, nebo „Pravoslaví, Samoděržaví, Národovectví“, nebo křesťansko-islámský eurasijský socializmus bez procentních úroků? My nemáme obraz budoucnosti…

 To, že nemáme obraz budoucnosti a tím pádem ani strategii jeho dosažení, mě nepřekvapuje, protože nemáme ideologii – její zákaz máme dokonce zapsán v Ústavě. Ale USA ji mají, Čína ji má, stejně jako Japonsko a řada dalších úspěšných zemí. Bez ideologie nelze formulovat ani rozvojové cíle, ani obraz budoucnosti. Údělem těch, kdo ideologii nemají – je piknik ve škarpě Historie. Žádný projekt obrácený do minulosti, nebude fungovat. Nic nelze restaurovat – ani SSSR, ani Ruské impérium.

Je přitom šokující, že naše státní moc (nejspíš pod vlivem svého sociálního prapůvodu) se pokouší zavést následnictví právě Ruského impéria, které staví do protikladu vůči sovětskému období. Ovšem carské Rusko bylo slepou uličkou, zatímco SSSR řešil úkoly, na které samoděržaví nemohlo ani pomyslet. „Jsme zrozeni k tomu, abychom pohádku přetvořili ve skutečný příběh“ – to byl sovětský princip. Na rozdíl od Ruského impéria, posledních 50 let své existence SSSR nebyl na nikom závislý. Nebyl pouze státem, ale centrem systému alternativního světové soustavě kapitalizmu.  Nicméně, Sovětský svaz, při všech jeho úspěších – je minulostí. Je nutný nový model historického Ruska. Čas impérií minul, ovšem stejně tak i čas národních států, které nejsou schopny odolávat globálnímu totalitarizmu nadnárodních korporací a uzavřených nadnárodních skupin světového rozhodování a řízení. Nezbytné budou nové formy, něco na způsob útvarů podobných impériím, s populací minimálně 300 milionů (ekonomická soběstačnost v podmínkách současného „technologického systému“, při vší relativitě tohoto termínu.) Jádro vytvoří vojensko-průmyslový komplex, armáda, námořní flotila, tajné služby a reálně reformovaná věda. Impériu podobné útvary musí kombinovat hierarchicko-institucionální a síťový princip organizace a srůstat s územními enklávami, rozesetými po celém světě. Takový by měl být nový světový řád, jako alternativa anglosaskému kapitalizmu a psychoinformačnímu totalitarizmu globalistů, který tito podsouvají jako jeho záměnu. Považuji proto za chybu stavět proti globalistům eurazijský model jako regionální – světové hry se vyhrávají na světové aréně.

Znamená to, že se blíží světová bitva o Euroasii?

 Ona ale už na plné obrátky běží! Zase už „…sviští kulky a vybuchují granáty a nacističtí lumpové při špeku s pálenkou zrazují svoji zem“. A nemějme iluze: – tím, že okupují Ukrajinu a využívají ji jako předpolí, napadli nás – Rusko. Banderoukrajina jako kolonie USA – to je beranidlo Západu proti Rusku. Kdysi Konstantin Leontěv*) řekl, že Češi jsou zbraní, kterou Slované vybojovali na Němcích a obrátili ji proti nim. Dnes je aktuální říci, že ukrové – to je zbraň, kterou Západ vyrazil z ruky ruskému světu, aby ji obrátil proti němu, aby Slované zabíjeli Slovany. Kaše na naší západní hranici je zavařena vážně a nadlouho, a náš geopolitický protivník udělá vše, aby propojil ukrajinskou frontu s blízkovýchodní, vytvořením přechodné – kavkazské, od které se linie může táhnout do Střední Asie. Blíží se poslední Velká Štvanice epochy kapitalizmu. Naším úkolem je vyměnit si místo s lovcem, aby se on stal lovnou zvěří. Že je to kruté? Netřeba dráždit medvěda. Tajga je věc surová a medvěd je v ní i prokurátor i vykonavatel rozsudku…

*) Konstantin Leontěv – ruský diplomat, myslitel, spisovatel 2.poloviny 19.století.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

45 reakcí na Kdo nemá ideologii

 1. NavajaMM napsal:

  Je zaujímavé, že koniec studenej vojny a rozpad ZSSR dezinterpretujú už obidve strany. USA dnes tvrdia, že šlo o víťazstvo v studenej vojne a že k tomu Gorbačova a ZSSR dotlačili. V Rusku to zas interpretujú ako konšpiráciu.
  Fakt je pritom to, že studená vojna už unavovala obidve strany a prakticky sa na jej ukončení dohodli obojstranne. ZSSR odpratal svoju armádu zo strednej Európy úplne dobrovoľne a nevynútene. Nikto(!) vtedy nečakal, že ZSSR o niekoľko rokov skolabuje.
  Gorbačov si potreboval uvoľniť ruky pre svoj grandiózny projekt perestrojky, ktorý ostal nepochopený, spoločnosť v ZSSR sa s ním nestotožnila a dnes sa k nemu už nikto nehlási. Dokonca aj sám Gorbačov sa o perestrojke vyjadruje skôr skromne.
  Z dnešného pohľadu, keď vezmeme do úvahy stúpajúce napätie medzi NATO a Ruskom, tie udalosti okolo konca studenej vojny nedávajú zmysel. Resp. nedávajú zmysel, ak veríme západnej propagande a považujeme Rusko za kontinuálne agresívne impérium.

  To se mi líbí

  • Cech napsal:

   Ba ne zánik SSSR díky Gorbačovovi je ten přelom, který nikdo nikdy nezvrátí.
   Naprosto všem je jasné že RF se rozpadne na několik proamerických státečků a potom možná nastane konečně likvidace asijské rozpínavosti.
   Proto je nutné chápat Putinovy snahy jako http://www.spv.sk/aktuality/pridte-zajtra-podporit-beh-wings-for-life .
   Putinovy je naprosto jasné, že jej čeká debakl ale pokud doběhne dříve, než bude zaplavena Čína tak svůj běh vyhrál.
   Proto jakým způsobem Michail Sergejevič Gorbačov zlikvidoval Rusko je velice dobře popsáno zde:
   http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/1329-tajemstvi-roku-1989-zvanivy-vesnicky-sekretar-gorbacov-jako-pouha-tvar-pro-davy-perestrojku-ridili-jini-z-kanady-konspiracni-teorie-nebo-opravdu-vsechno-bylo-jinak.htm
   Proto prosím nyní posuzujme RF jako zoufalou zemi, která díky Michailovi Sergejeviči Gorbačovi, může opravdu posloužit pouze jako zadržující destruktivní val.
   Tož může zachránit Čínu a asi i ázii ale bohužel nyní již nemůže zachránit sebe.

   To se mi líbí

   • NavajaMM napsal:

    Týmto teóriám o perestrojke riadenej z Ameriky verím asi rovnako ako dôkazom, že Neil Armstrong nikdy nestál na Mesiaci.

    To se mi líbí

    • Cech napsal:

     Já vím je to opravdu ale opravdu velká troufalost, nazývat Michaila Sergejeviče Gorbačova tím hlavním hrobníkem dokonce i bývalého území carského Ruska :
     Protože i ten Člověk v tísni to myslí naprosto ale naprosto dobře, i v tom Azerbajdžánu na Ukrajině a vlastně všude na celém světě.
     http://www.clovekvtisni.cz/cs/lidska-prava/zeme/azerbajdzan
     Protože např. podezírat Nikitu Sergejeviče Chruščova z toho, že byl Ukrajinec je naprostá lež jako věž, že ANO.
     No je to tak, Neil Armstrong stál na měsíci jestli se to Rusům líbí nebo ne.
     Zrovna tak Rusové vyhráli druhou světovou, jestli se to Američanům líbí nebo ne.
     To jediné v čem Rusové nyní zaostávají a dříve také zaostávali, více jak v kosmickém programu, je schopnost ohýbat dějiny a na to nyní tvrdě doplatí.
     Tož snad se mýlím ale budou li se chtít vysmeknout ze své plánované poroby, bude je to stát strašné strádání a kdoví zdali to ustojí.

     To se mi líbí

     • NavajaMM napsal:

      Je to, žiaľ, pravda. Gorbačov je hlavný hrobár ZSSR. Motivovaný jedine dobrými úmyslami. Ono ak dobrák naletí podvodníkom, nie je to nič hodné pochvaly a vždy si to ten podvedený zlizne aj od svojich.
      To ohýbanie dejín je absolútne spoľahlivý príznak, že dotyčná strana švindľuje a chystá nejakú špinavosť.

      To se mi líbí

      • Rosťa napsal:

       Nejspíš to vypadá, že z Gorbyho udělali vola s následky, které jsou nevratné. A svým národem je milován přibližně stejně, jako Venca Ruzyně u nás. Gorby za ten rozval dostal v devadesátým Nobelovku, Venca prd. Ale zase je v nějakém mausoleu v USA. A to se vyplatí.

       Líbí se 1 osoba

     • Rosťa napsal:

      Kolego Cechu, dávejte tam ty smajlíky, páč se v tom ani prase nevyzná. Chodí sem i lidi, kteří ten váš styl neznají a sežerou to i s navijákem 😆

      To se mi líbí

 2. Mainguard napsal:

  Rusko že nemá žádnou ideologii?! Má jich hned několik, jen si neumí z žádné pořádně vybrat. Obecně má tři, budeme-li brát vůbec nejfundamentalističtější odnož evropského křesťanství Ruskou pravoslavnou církev samu o sobě za ideologii…

  Pan Dugin už nějakou dobu razí za novou ideologii, údajně jedině úspěšnou v boji proti západnímu liberalismu, který je nebezpečný tím, že si tam mohou dělat lidé co chtějí, říkat co chtějí, souložit s kým chtějí, oblékat se či odhalovat se jak chtějí, ženy a zvířata nejsou vlastnictvím mužů a lidská a občanská práva jsou ústavně chráněna a stojí NAD jakýmikoli „národními“ zákony, národ a vlast jsou pojmy z dějepisného hororu minulého století a nikdo po nich dnes nevzdechne, každý se domluví s každým anglicky a nepotřebuje se identifikovat s mateřským jazykem jako by byl něčím výjimečným, volnost pohybu eliminuje sentiment s rodnou hroudou, obvykle lidé co ze svých rodišť zdevastovaných komunistickou výrobou mírové oceli anebo co živořili mezi velkovýkrmnami prasat a kravíny v polorozbořených domcích bez infrastruktury – vidí jasnou perspektivu v kosmopolitních velkoměstech informační společnosti.

  Takže ideologie proti liberalismu integruje kompilace hned několika ideologií 20.století, které západní Evropa má za totalitní a zločinné a tím je fašismus/nacismus a komunismus (v případě ruských neoimperiálních velmocenských šovinistů je to jednoznačně stalinismus).

  To není nakonec nic nového, již hlavní aktér neomarxistické revizionistické „Nové levice“ tzv. Frankfurtské školy význačného soudobého německého levicového filosofa Jürgena Habermase, odmítajícího třídní nenávist jako prostředek nastolení rovnostářské společnosti a zároveň uzavřenost do tradičního nacionalismu vyzdvihujícího národní souručenství, bohatost tradic a výjimečnost „národního údělu“ (jak to o sobě tvrdí Rusové) označuje tento režim jako „rudý fašismus“.

  Jak píše Paul Austin Murphy …“Plainly, Habermas reacted against the frequent use of violence on the Left and instead emphasised ‚rational discourse‘, democratic institutions and the reliance on ‚conflict theory‘ (verbální synonymum třídního boje, pozn. Mainguard) to end political violence. Of course allied with that Leftist use of violence is its hatred of democracy and free speech; things which Habermas also noted. In fact, Habermas was an early user of the term ‚left-fascism‘.
  The term ‘left-fascism‘ also refers to a Leftism that often contradicts or goes against the allegedly ‚progressive ideals‘ which are supposed to motivate the Left generally. This can be shown by alliances with anti-islamist, misogynist and homophobist, support of anti-western terrorism and ‚street violence‘, Jew-hatred and so on.“

  O zdrojích renovované ruské ideologie spojující korporátní fašismus a komunistické státní samoděržaví s bigotním náboženstvím pravoslavné církve a šovinistickým nacionalismem, což má být „výběrem“ toho nejlepšího z fašismu (nacionálního socialismu) a komunismu obohacené o mystický národní a náboženský sakrální fetišismus, se bohatě dočtete na obskurním náckovském webu deliandiver.org – Délský potapěč právě od ideologie Eurosijství a antiliberalismu – pana Dugina.

  Nakonec současní vysoce postavení lidé v okruhu Putina jsou zakladateli pravicově extremistických stran, které byly posléze shledány jako jako ústavě odporující nenávist šířících militantních sekt a jako takové zakázány. Pánové jako Deljagin, Glazev nebo Rogozin se poté, co se pod putinovým povýšením do státně-rentiérských pašalíků, vzdali extrémního nacionalismu, jsou toho jasným důkazem. Pánové z KGB, kteří nikdy neusilovali o blaho sovětského lidu, ale jen o udržení moci věrchušky, ke které chtěli jako vyšší služební personál také patřit (už jen fakt, že mohli žít kryti diplomatickou imunitou různých „atašé“ a „kulturních přidělenců“, byla odměna, co šlo těžko v podmínkách sovětské ekonomické bídy permanentního nedostatku postbrežněvovské éry překonat). Proto také nastoupil Gorbačov a jal se Rusko demokratizovat. Jenže to jde jen u národů, co mají v genech úctu k individuálním právům lidí a co odmítají jakoukoli nadřazenost kolektivně vnímané, národní či třídní identity mas. Nicméně SSSR by stejně padl, protože tím, že jeho východní satelity NDR, Polsko a Maďarsko obalující jeho zranitelný podbříšek jako onen „Cordon sanitaire „ dávno demokratizovalo své režimy už v r. 1988, takže SSSR by musel udělat masivní invazi do celé střední Evropy a vyvraždit většinu lidí, co když nebyla okamžitě připravena emigrovat na Západ (jako lidé z NDR), pak by byla připravena bránit sen o západní demokracii a ekonomickém bohatství radikální občanskou neposlušností.

  To se mi líbí

  • Mainguard napsal:

   pardon tady mi vypadlo slovíčko….“(už jen fakt, že mohli žít kryti diplomatickou imunitou různých „atašé“ a „kulturních přidělenců“ na ZÁPADĚ, byla odměna, co šla těžko v podmínkách sovětské ekonomické bídy permanentního nedostatku postbrežněvovské éry překonat).

   To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Když vynecháte Rusko, pasuje to i na Polsko. Bigotní katolicismus, přehnaný nacionalismus trpící historií porobené a třikrát dělené země. Prostě zase vedle. Ta Rusofobie vás jednou zahubí 🙂

   To se mi líbí

   • Mainguard napsal:

    Ovšem, i na Irsko nebo Maltu by to v jedné této části sedělo. Jen s jediným rozdílem. Je tam politická pluralita a dodržovány základní občanská práva. Protestovat proti vládě, vyvíjet občanské aktivity skrze občanská sdružení, která čerpají granty z mezinárodních lidskoprávních agentur (řízených a kofinancovaných CIA samozřejmě: o:), je tam povoleno a součást tamní politické kultury. Nakonec to je tady u nás (vpovolené i fašistickým stranám jako Národní frontě Marie Le Penové zasedající v Evropském parlamentu přímo financované Putinem a nikdo je nevylučuje z politické soutěže jen proto, protože je neziskovka- ruský agent).

    To že tam lidé nepodporují tak vroucně homosexuály, obscénnost na veřejnosti a nahotu neznamená, že by tam někdo mohl v opozici proti tamním režimům dopadnout jako Pussy Riot, Magnitskyj, Chodorkovskij, Němcov ad. včetně vražd dnes už desítek protirežimních novinářů (kolem 35 jmen, všechny z opozičních deníků nebo alternativních bloggerů).

    Nakonec rusofobie, co to je? Existuje také čínofobie, kubofobie, venezuelofobie nebo KLDRofobie? Jestli ne, pak by bylo dobré si srovnat, co tyto země vzájemně spojuje, a jestli to není fobie, ale oprávněný odpor proti mocenské tyranii tam mentálně ukotvené (ano, i proti „demokraticky“ zvolené, stejně jako té l.p. 1933 v Německu), co odporuje morálním a kulturním hodnotám všech zemí euro-americké civilizace stejně jako je pro někoho nepřekročitelná svátost manželská, patriarchát či povinný strach před Božím hněvem či trestající rukou vůdce jednající jménem lidu:-)

    To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Snažíte se, ale kdo by to měl chuť číst….? Zkuste zase nějaký nový nick, pak se to možná na pár dní chytne.

   To se mi líbí

   • Rosťa napsal:

    Nechytne, ty jeho elaboráty jsou tak praštěné, že po dvou větách ho každý pozná a přestane to číst.

    To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    To už Fagan zkoušel, ale pokaždé se prozradí – jeho styl, pokud se to tak dá nazvat, je zkrátka nezaměnitelný.

    To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Konečně jste vytáhl na světlo toho ruského Satana Dugina, už se mi po něm stýskalo.
   🙂

   To se mi líbí

   • Mainguard napsal:

    No, jak jinak odpovědět na stesky ruského politruka který zpovídá ruskou prorežimní figurku tzv. proputinské, národně umělecky angažované kulturní fronty, když ona zmíní že v současném Rusku „nemají“ ideologii, tak pak je to stejné, jako kdyby si takový Martin Heidegger v roce 1939 stěžoval, že Německo nemá charismatického vůdce:-)

    Tak v takovém případě je dobré mu připomenout, jaké že to mají bohatě propojené a vzájemně se doplňující ideologie, ideology a nakonec i toho vůdce:-))))))))

    To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     Přesně tak, v tomto s Vámi souhlasím.
     Ten článek je prostě hrozný, absolutně politický a ideologický. Hrozné bláboly.

     Na opačné straně to ovšem není o nic lepší, normální politologie téměř zmizela – jak se v USA blíží volby, všechno začíná připomínat blitky od Wolfowitze nebo z PNACu. Bude pár let zase trvat, než se tohle šílení přežene.

     To se mi líbí

 3. brtnikvbrlohu napsal:

  On ho ještě vůbec někdo čte??

  To se mi líbí

 4. Cech napsal:

  Promiňte je to trochu OT ale stojí to za to.
  Takto se nyní řídí Sobotka (alias když chci na jeho místo a nevím jak na to a na Brněnskou Justiční mafii si netroufám.)
  http://www.novinky.cz/domaci/376085-o-lidrech-cssd-nemaji-rozhodovat-clenove-ale-centrala-dienstbier-se-zlobi.html
  Neboli ke změně pořadí na navržené kandidátce je potřeba 30 procent preferenčních hlasů.
  No a to je Dienstbierova politická smrt.
  Prostě proti Haškovi je Dienstbier nulový soupeř ale když ho nezlikvidují nyní, tak má reálnou šanci se udržet i v následujícím období kdy bude ČSSD na těch 10 – 16 %.
  Jinak by Dienstbier skončil a to by znamenalo úplně jinou orientaci ČSSD a to je z hlediska KDU – ČSL a ANO totálně nepřijatelné.
  Tož uvidíme jaký je Hašek bojovník, možná se ČSSD oklepe za nějakých těch 10 -15 let, nebo nutně musí navždy jako řídící strana skončit.

  To se mi líbí

  • Rosťa napsal:

   Hašek má mezi lidem obecným v JM kraji poměrně slušný kredit a to i přes různé ataky z medií. Proto také ta zinscenovaná domácí zabíjačka. Bez ní by Sobotka nepřežil. A Dienstbier je pro socany taková železná koule na noze, které se nelze zbavit.

   To se mi líbí

 5. moskyt napsal:

  Článek o tom jak nejmenovaný poslanec EP školil nacistický pluk Azov. Jméno nezveřejnili, pouze fotky. Když si tu první zvětšíte, tak mám takový neodbytný dojem, že jde o jistého J. Š. Ten dojem se mění téměř v jistotu když si vzpomenu na ne tak starou zprávu, že se dotyčný setkal nedávno v Koprstánu s veliteli nacistických oddílů jako je Azov, Donbas, Ajdar atd. Článek http://www.politnavigator.net/deputat-evroparlamenta-prochital-lekciyu-dlya-komandirov-nacistskogo-polka-azov. a přímo fotočka http://www.politnavigator.net/wp-content/uploads/2015/07/11709880_1433259030335688_3028377623931803604_o Když fotografii zvětšíte, jsou zřetelně vidět nezaměnitelné štětiny.

  To se mi líbí

 6. kchodl napsal:

  Nechápu smysl těchto pseudo-historických článků – mimo zajištění živobytí pro autora – místo faktických ryze ideologických, takže je velmi zábavné, když za hlavní ruskou chybu pokládá absenci ideologie. Článek přitom není nic jiného, než ideologické blábolení.

  Aneb nikdo tak nemění historii, jako historici. Jenomže jenom zpětně, Orwellovské heslo „kdo ovládá minulost, ovládá i budoucnost“ je pouze literární fikce. Zajímavá myšlenka, ale nepravdivá.

  Legrační je, že Západ si při neustálém plánování rozpadu a zkázy Ruska nějak přestal všímat rozpadu a zkázy Západu, který postupuje ještě rychleji. Pokud nějaká ideologie opravdu spektakulárně selhala, je to západní ideologie „demokracie, svobody slova, prosperity, lidských práv“, která se stala svojí doslovnou parodií a antipodem, ve všech ohledech.

  Soft-power Západu je v čudu, definitivně. Chcípnul v irácké poušti při náletu B-52, byl rozbombardován v Jůgošce, otráven sarinem u Damašku, upálen v Oděse, zastřelen na Majdanu, dioxinován oranžovým agentem ve Vietnamu, Opičák mu ukroutil obě ruce. Je po něm, resuscitace nepomůže.

  Co by nemělo asi zapadnout, nedávno ve Finsku vláda vyhlásila, že se pokusí zavést onen nepodmíněný „základní příjem“, asi 1000 euro na osobu a měsíc. Je to logické východisko, při dnešní informatizaci a postupující robotizaci.

  Je to přesně ta sranda, které se směji již léta, a sice že posledním stádiem kapitalismu bude komunismus.

  To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Posledním stádiem socialismu mělo být původně stanné právo, ale nějak to kikslo, Hegenbart to neuřídil (ne že by se nesnažil).
   Kapitalismus se nám vyvíjí tímtéž směrem a občas mi to začíná připomínat ten film se Sylvestrem Stallonem, který hraje policistu probuzeného v budoucnosti. Ideální svět, kde se nesmí říci ani „do prdele“, aby nepřišel trest od velkého bráchy.
   Takže jedinec možná dostane minimální příjem a nebude muset/moci pracovat, ale jinak se ani neuprdne…..
   Ano, komunismus jako poslední stádium kapitalismu, a také správně komunisticky sešněrovaný. Všichni budou vědět co mají jíst (hlavně ne bůček – nebude), kdy mají chodit spát a kdy vstávat, co si mají myslet. Nechlastat, nešukat, nehulit. To raději nežít…..
   „V jednotě je síla!“

   To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Přesně tak.

    Rozdíl mezi socializmem jak ho známe od nás nebo ze Sojůzu a tím kapitalistickým komunizmem bude bohužel v efektivitě a počítačovém dohledu Velkého bratra. Možná se VB změní na svou jakoby snesitelnější variantu „Malého bratra“, který se nebude navenek projevovat tak násilně, ale zato bude absolutně úplně všude. Jak o tom píše Cory Doctorow (http://craphound.com/littlebrother/Cory_Doctorow_-_Little_Brother.pdf).

    Zcela jistě bude kapitalistický komunizmus mnohem horší, protože nebude potřeba, aby něčemu konkuroval. Než to vyhnije, bude to pravé peklo na Zemi.

    To mě přivádí k pěknému vtipu, jak se chlapa po smrti ptají, do jakého pekla chce, zda do kapitalistického nebo socialistického. On se ptá, co se tam dělá – takže v kapitalistickém je v pondělí vaří v kotlích, v úterý polévají žhavým asfaltem, ve středu do nich tlučou hřebíky, … V socialistickém je to prý úplně stejné. Ovšem maník chce do socialistického – protože po těch zkušenostech ví, že často nebude čím pod koltem topit, dojde asfalt, nebudou hřebíky, … a mimo to, socialističtí čerti to budou značně flákat.

    To se mi líbí

  • Rosťa napsal:

   Blahé paměti, kdy na aktuálně stály diskuse za něco, měl jistý ing. Schlimbach zpracovánu teorii o základním příjmu pro každou osobu. Nejsem ekonom, takže nevím, zda by to fungovalo, ale k něčemu takovému dojít musí. Před léty někdy kolem půlnoci se v televizi k problému vyjádřila nějaká pomazaná hlava z EU. V dohledné době údajně bude potřeba pouze 20% práceschopného obyvatelstva. Co s ostatními? A válka to nevyřeší.

   To se mi líbí

  • Mainguard napsal:

   První 3 odstavce souhlas. S tou robotárnou si přečtěte polemiku na Britských listech nad knihou „Postcapitalism“ od Paula Masona. Zjistíte, že celá fikce s robotárnou a oba jako lidi co čichli k IT víme, že je to jen částečná pravda, ba dokonce opačný efekt bude pravdou, jako když se zaváděli stroje, pak dnes s jejich maximální aplikací máme snad větší nezaměstnanost než někdy okolo roku 1850, kdy Marx varoval dělníky, že jejich rozbíjení jim nijak více práce nezajistí, ale jejich větší kvalifikace a sebeorganizace.

   Taková digitalizace, bezpapírová kancelář, workflow, DMS s metadaty, fulltext s metadatiovým odkazem na kontextuálně spjatý výskyt (DMS už dnes umí vyhledat složku s významem „money lost“ nejen na soudničky, kde se píše, že někdo přišel o peníze nějakým podvodem, ale též na poslední vývoj burzy když při indexaci metadat přidáte ještě nadřízené memo pole – asset nebo property:-))))

   Filipika je tedy kde? To co říkám, už nějaký pátek, průmyslová deemployzace je stejně jako jeho fyzické přesunutí za levnou pracovní silou na Východ pro naše ekonomiky je preemptivně pojímána jako celkový pokles. Pro neekonomy. Zboží co bude vyrobeno roboticky, bude levnější, proto i my když budeme (oním my je myšlen dnes průmyslově exportující linkový dělník či lidský posunovač zboží na vozících Jungheinrich, který sám o osobě je vyloženě předurčen, aby byl nahrazen, protože on u této činnosti nemusí vůbec myslet, jen musí mít odhad a grif nakolik vytočit volant bez přeručkování si:-) a budeme je kupovat tedy i bez nutnosti růstu v platech pouze v přepočtu inflace. S čím máme taky dnes problém, ono se totiž pořád zlevňuje, a my chceme aby se zdražovalo a my měli prácui:-)))

   Co nám práci tedy dá? Když budou ti nadprůměrní, Gaussova křivka mluví jasně, i to, který region je nejbohatší v paritě HDP proti paritě kupní síly a které synergické efekty to multiplikuje (třeba jen investiční stavitelství, tedy ony „prázdné byty“, co je koupit jen na pronájem je Vám v Praze zaplatí kolem 12 let, resp. jejich cena od listopadu 1989 se v Praze zvedla průměrným tempem asi o 9% ročně a žádné bubliny – a že jich za 25 let bylo – Prahu coby nejvíce bohaté město včetně s minimální nezaměstnaností s trvale rostoucí cenou pozemků a bytů nic neudělalo) – dále mimo „uměle“ vytvářené výstavby (mimo té přirozené rozpínavosti o přistěhovalce z Východu – tím myslím bratja Moraváky:-) je to třeba trvale nízká nezaměstnanost (a to snad nemáme v Praze nějaké ty samoobslužné pokladny nebo snad IT v takové míře, že by se někdo díky tomu nepropustil?!) – takže pánové pořád uvízly v 20.století, století v mnoha ohledech startující zásadní kvalitativní přerod našich životů díky technologiím (vzniklých ponejvíce v meziválečné době a poté pak koncem 80.let – obě etapy drivoval kapitalismus coby stimul a zároveň neutuchající zdroj – motivace ekonomického chtíče:-), když nechápou, že roboti a stroje ať si jsou, my je nepotřeujeme jako nepotřebujeme vyrábět. Stačí vymýšlet, konstruovat. Integrovat – kontrolovat – operovat. Ony známé platformy pro KTERÉ jsou tu transakční systémy B2B, B2C a následné procesní zpětnovazebný maticový řetězec – input/output- controlling – operations (a tam spadají accounting, auditing, marketing, a vše to nehmotné ale nezbytné ještě předtím, než dělnikovi či robotovi – bude nějaká ta práce přidělena….Ano, asi tušíte to kouzelné slůvko – služby, services, Dienstleistung…..To, co tvoří naší ekonomiku nejbohatší na světě z 65-70%.

   Komoditizace a transfer výrobních procesů na segmentové složky a k nim přidaná služba (dražší leckdy sám výrobek) klasicky, za 200gr syrového řízku s 150gr vařených brambor zaplatíte asi v maloobchodní ceně suroviny, asi 30kč, když si jej necháte uvařit, přínést s uctivou úklonou, případně si necháte k tomu zahrát Mozartovu klavírní sonáta c dur, pak za toto zaplatíte 85kč.

   Takže každý den čekejte zánik kapitalismu či nějaký cybersocialismus či snad rovnostářství ala Základní nepodmíněný příjem /pro ten se v EU nenašlo dost podpisů pod petici aby se vůbec o něm hlasovalo coby o programu jednání v Evropském parlamentu/, jen Vám říkám, prožijete zbytek života ve zklamaném marném očekávání a možná si jej „z nudy“ zkrátíte sám…Odkazy vám rád na odborné analýzy rád dodám.

   P.S. Že ten kapitalismus je pořád pašák proti státem řízenému kapitalismu je důkazem nový propad čínské burzy za jediný den o 8,5%. Jo když už ani intervence soudruhů nepomáhají, pak jak by snad Pjakin řekl, pomůže už jen válka. Ale znáte pana Pjakina, ten by předpověděl čínskou sametovou revoluci i kdyby měl první čínský disident být propuštěn jen za dobré chování resp jako dárek k jeho 99.narozeninám:-)

   To se mi líbí

   • Mainguard napsal:

    Určeno jako uctiva poklona pro pana kchodla, zapomnel jsem dodat:-)

    To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     Poklona též 🙂

     Tak jistě, Zednář (P.M.) mluví v mnoha věcech poněkud z cesty, protože píše o problémech, o kterých často nemá ani páru.

     Například, že se dá oddělit výzkum a vývoj od výroby, to je iluze, která jak vidíme v realitě, obecně příliš neplatí. V USA si to mysleli také – a vida, například celý elektrotechnický průmysl včetně vývoje je už pryč. Stejné je to se strojírenstvím, s výjimkou vojensko-průmyslového komplexu. V těchto věcech prostě musí být zpětná vazba – a ta se nedá plně nahradit spojením po internetu, protože jde o celý komplex vazeb, od profesních po sociální. Nehledě na synergické a postranní efekty. Jakmile se stane nějaká práce ultramobilní, jako je například softwarové inženýrství, lepší je zaměstnat za desetinu ceny Inda nebo Číňana než drahého domácího pracovníka v USA. Proto nakonec v nevýrobních zemích nezůstane ani ten vývoj – a na výzkum nebudou peníze. Už teď si Amíci trpce stěžují, že platí základní a aplikovaný výzkum, ale plody už trhají jinde. Bohatství se přestěhuje tam, kde je výroba.

     Pár prosperujících „fabless“ firem není projevem nového trendu, ale výjimkou, z různých důvodů.

     Robotizace a nasazení ICT je velký problém už teď – protože sice díky ní vzniká ohromné množství nových míst – více než zaniká, ale pouze pro vysoce kvalifikované pracovníky, kdežto uvolnění lidé neseženou jinou než podřadnou práci „ve službách“, typu smažení hamburgerů nebo venčení psů či domácích posluhovaček. Je to ostatně dobře vidět v amerických statistikách o zaměstnanosti – nová místa jsou převážně v „domácích službách“. To je trend ekonomiky třetího světa, ne vyspělé země. Časem to způsobí takové sociální napětí, že to společnost úplně rozloží a civilizace se propadne do chaosu.

     Proto je docela možné, že onen „nepodmíněný základní příjem“ přijde rychleji než by kdo čekal. Nesouvisí to nijak s ideologií, jde prostě o technologickou změnu, podobně jako byla průmyslová revoluce.

     To se mi líbí

     • Mainguard napsal:

      Ve většině máte pravdu, ale to už tak bude s tím transferem dělníků do služeb, resp. s novými místy pro vysoce kvalifikované. Proto taky koncept informační společnosti, která sama o sobě má přispět k rozšíření informatiky i do oborů právě těch služeb.

      Doprava, dispečinky mající 24/7/365 jsou dnes už u většiny „maintanance“ služeb, nejen u SW aplikací, autoasistenční služby jsou dnes standard, z výtahů už nevyprošťují hasiči, ale máte tam tlačítko jako alert na smluvní techniky držící online support, logistika jede 24hod. nákladové terminály a mimo ty šoupače krabic, měl byste vidět logistiky u takového Maersku, ti jedou na směny a pro každé časové pásmo jsou na všech světadílech non-stop služby, pracující s traceabilitou zásilek a aktualizující tracking zásilek mezi jednotlivými termínály aktualizujících jejich skutečnou cestovní pozici na webech o stavu zásilky, mající mapovaný pohyb všech dopravních prostředků kde se zboží přepravuje atd. Tady je IT právě tím, které generuje online support na bázi informačního servisu a to musí dělat pořád lidé a je jich zapotřebí spousta.

      Ohledně výzkumu to v USA nebude snad tak horké, protože tam rostou počet míst, registrovaných patentů i platů. Zde

      http://www.breitbart.com/california/2015/03/20/silicon-valley-job-growth-at-highest-level-since-dot-com-bubble-burst/

      Nicméně v USA se rozjíždí nový byznys, který pořád přehlížíte jako fyzikálně nemožný narůst do skutečně velkých rozměrů. A hleďme, ona ta fyzika není překonávána, ale jde vždy o ekonomickou efektivitu. Ta má samozřejmě také své limity, ale růst instalovaných energetických kapacit obnovitelných zdrojů roste meziročně o 50%, zatímco ty tradiční nerostou vůbec resp. o 1%. Nebudu-li zmiňovat frackování, které bude samostatnou bublinou, která už pomalu splaskává, pak vývoj v oblasti OZE má jasný prim jako nejrychleji rostoucí segment vědy a výzkumu aplikovaného rovnou do ekonomiky.

      Zde

      http://www.renewableenergyworld.com/articles/2015/04/renewables-account-for-75-percent-of-new-us-generating-capacity-in-first-quarter-of-2015.html

      Bylo by toho ještě dost, kde nemáte úplně přesně informace a kde si kapitalismus a jeho dnes už přírodně dané zákony trhu a efektivity a tím agregované poptávky (tady jde multiplikace do ekonomiky jak jsem se snažil naznačit výše, i opačným směrem) napříč krizím a automatizaci razí svoji cestu. Růst může být nastartován prostě zlevněním vstupů OPEX, nejen propuštěním, naopak fixní náklady dokáží více klesat než ty variabilní a ty ze své podstaty naopak rostou, když ty jsou prostředkem pro rozšiřující se poptávku a tedy produkci:-). Výše platů a počet zaměstnanců je pak jasným důkazem toho, že šetřit se dá právě na vyšší efektivitě hmoty, než lidského kapitálu. Tady má socialistická scholastika pravdu, že spokojený zaměstnanec resp. zvyšování zaměstnanosti jako sociálního elementu společenské koheze má zásadní vliv a je tedy správnou investicí. To kapitalista ví a nevyřeší mu to vše outsourcovat do Číny, neřkuli. že tam teď splaskává jedna velká státně dirigistická bublina, státního plánováni (do značné míry privatizované zahraničními firmami, které sbalí fabriku stejně rychle jako vy stan v kempu před rychle se blížící bouřkou). A neuhasily to státní intervence, jak jsem referoval výše.

      Poslední poznámka, vývoj nezaměstnanosti v USA od roku 1948 dodnes se pohybuje bez ohledu na linearitu multiplikace zavádění průmyslové automatizace ve vlnách podle světové ekonomické situace, především danou vývojem ceny ropy a politické situace a stimulů, které v mnoha ohledech udělovali politici.

      Nejnižší hodnota 1954, Truman a Marshall rozjeli poválečný boom zapojením své ekonomiky do obnovy Evropy, nejhorší, v r. 1983 krátce po druhém ropném šoku rok před nástupem do úřadu Ronalda Reagana, dnes po dalších 30 letech, POLOVIČNÍ, tedy nějakých 5.4%.

      Kdepak, pokrok včetně nástupu IT a internetu zaměstnanost nezvýšil, ale zachoval spíše konstantní cyklické výkyvy. Vše najdete na portálu statistického oddělení amerického úřadu práce Bureau of Labour Statistics.

      Pěkný večer.

      To se mi líbí

      • Mainguard napsal:

       pardon…“Kdepak, pokrok včetně nástupu IT a internetu NEzaměstnanost nezvýšil, ale zachoval spíše konstantní cyklické výkyvy.“

       To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       Promiňte, že odpovídám až dnes.
       Opožděně přeji též pěkný večer, ehmmm tedy ráno 🙂

       Obecně spíše souhlasím, s tím, co píšete nahoře, než že nesouhlasím. Ale, …

       Jistě, nemám o všem přesné informace, nejsem vševědoucí ani takové ambice nemám, 🙂 . Problém je v tom, že člověk se snaží generalizovat a odhalit jakýsi vzor („pattern recognition“) na základě informací, které má – ale ty jsou často jednostranné nebo zmatečné, případně zcela falešné. A navíc je každý ovlivněn okolím, svou minulostí, …

       Vynášet o všem apriorní soudy je ovšem tak zábavné, že nelze odolat 🙂

       Ekologistické „podnikání“ v OZE je jistě pro aktéry ohromně výhodné, stačí se podívat na sluníčkové životy českých solárních baronů a baronek – jistě někoho takového také znáte. I v USA se tahle blbárna pochopitelně chytila, jen co prolobovali zločinecké zákony jako u nás nebo v Německu či Holandsku. To nic nemění na tom, že fyzikálně je to nesmysl, a tím i ekonomicky – v širším rozměru. Náklady prostě vždy někdo musí zaplatit, oběd zadarmo neexistuje (druhá termodynamická věta, v podání pro inženýry ekonomie a managory, MBA, sociology a další ichtelygenty 🙂 ).

       Počet patentů v USA je jistě vysoký, to je dáno vším možným – ale statistika ukazuje, že soustavně klesá a v minulém roce byl předstižen Čínou a okolím, kde naopak počet patentů rok od roku raketově roste.

       Nezaměstnanost v USA je jako ve všech prolhaných režimech – a těžko najít prolhanější zemi než jsou dnešní USA – jen vykouzlené číslo, protože metodika se průběžně mění, aby byly výsledky takové, jaké mají býti. Bráno podle kritérií ze 70. let, je skutečná nezaměstnanost kolem 25% nebo vyšší, jak kde, samozřejmě – USA jsou obrovská země, některé části jsou jak z idealistického sci-fi o krásném novém světě, některé připomínají Albánii kříženou se středověkem pod vládou Vlada Napichovače (Drákuly) – i Kimův gulag proti tomu je docela dobré místo k životu.

       Ohledně současného kapitalismu – pokud tedy mluvíme o korporátních monopolech či oligopolech – obávám se, že osvícené vedení typu Forda nebo Bati, kteří dovedli pečovat o zaměstnance, protože věděli jak cenný je „lidský kapitál“ – je absolutní výjimkou. Pár takových „ostrůvků pozitivní deviace“, jak říká pan prezident, jsem sice viděl, ale zbytek korporátního světa spíše připomíná – a čím déle tím více – onen příslovečný Kimův gulag, kde jsou všichni povinně šťastní, mají dost rýže a všeho.

       Když se podívám okolo sebe po korporaci (Oracle), zdá se mi, že s koncentrací všeho do velké megafirmy se manažerské pseudo-řízení, pravidla, nálada, … nepěkně blíží všem nešvarům a lumpárnám „rozvinutého socialismu“. A místo aby to spělo k lepšímu, neustále se to zhoršuje – všechny vnitřní snahy o změnu působí stejně legračně jako Husákovsko-Štrougalovské plky o „racionalizaci“, „chozrasčot“ a nakonec „pěrestrojku“. Zákony prof. Parkinsona prostě fungují, a McMurphy byl optimista.

       🙂

       Přeji hezký den.

       To se mi líbí

 7. blbíš napsal:

  . . . „ náš geopolitický protivník udělá vše, aby propojil ukrajinskou frontu s blízkovýchodní, vytvořením přechodné – kavkazské, od které se linie může táhnout do Střední Asie. . . „

  Po čertech správný postřeh, jen bych si dovolil přidat, že ta linie je projektována trochu širší, než autor uvádí. První fáze byla zahájena, neb se podařilo uvést lidi do pohybu!!!

  Hlavně ale, že lásky bezední Bohúšovci a jim podobní to mají pod kontrolou, trotlové. Chci Bohúše, rychlokvašku Chovance a Němečka vidět, jak to budou mít pod kontrolou, až pár od dětství proočkovaných Somálců hromadně zachrchlá v těch jimi připravovaných ubytovnách.

  To se mi líbí

 8. Miluše napsal:

  OT: V Praze dnes zemřel světově uznávaný pianista Ivan Moravec. Bylo mu 84 let. Jsem přesvědčena, že Slim přispěje s nějakou zvukovou vzpomínkou na tohoto umělce.

  To se mi líbí

  • Slim napsal:

   Tady jsem!
   Mé počítačové možnosti jsou dovolenkově omezené.

   Moravce jsem zažil vícekrát na koncertě a vážil jsem si jeho poctivosti a snahy o dokonalý, vytříbený zvuk.

   Zkusme Sukovu Píseň lásky . (Možná že zítra toho stačím víc..)

   To se mi líbí

 9. oh napsal:

  Je to sice OT, ale musím to ze sebe pustit ven.
  A je to tu zase. Turci a Američani se „údajně“ dohodli na vytvoření nárazníkové/bezletové zóny v Sýrii. Tedy budou nadále předstírat boj proti IS a mezitím si amíci v klidu budou z tureckých základen útočit na svůj aktuální „zdroj veškerého zla“ Asada a turecká armáda se pod kouřovou clonou „boje proti IS“ bude moci věnovat vlastní oblíbené činnosti – zabíjení Kurdů, aby se někdo, ochotný a schopný proti IS skutečně bojovat, musel věnovat také jiným činnostem, například jak vůbec zůstat naživu.
  http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/nova-turecka-valka-proti-kurdum/
  A je to tu zase. Podle ČT oznámil Wall Street Journal, že momentální zdroj veškerého zla, Asadova Sýrie, se nevzdala všech chemických zbraní a část jich ukryla.. V tomto případě naše milé veřejnoprávní oblbovadlo bohužel nelhalo.
  http://www.wsj.com/articles/mission-to-purge-syria-of-chemical-weapons-comes-up-short-1437687744
  Jak si můžete povšimnout, spisovatelé z WSJ opět zresuscitovali již z Iráku dobře známé mobilní laboratoře na výrobu ZHN. (Zjevně vybavené tak pokročilou technologií Stealth, že je nikdo nikdy okem nespatřil.) A tak mi nezbývá, než se zeptat: „Jak moc blbý je průměrný američan, když si o něm tamní takynovináři myslí, že ochotně spolkne dvakrát stejnou návnadu i s navijákem?“

  To se mi líbí

  • Rosťa napsal:

   Je tu varianta, že Amík je buď blb, nebo grázl. Ve výsledku je to bohužel riziko pro celou zeměkouli a ten, kdo tu „kolébku demokracie“ donutí, aby přestala zabíjet, by měl nárok na Nobelovku. I když i ona je totálně zprofanovaná ( EU, Obama ).

   To se mi líbí

 10. oh napsal:

  Ještě jedno OT.
  Nevyhlášená soutěž o to, která NGO bude coby „cizí agent“ jako první vykázána z Ruska, má svého vítěze. Bůhvíproč se jím stala National Endowment for Democracy. 😉
  http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/nezadouci-moskva-poprve-zakazala-cinnost-zahranicni-nadaci-1213789
  To bude zase řevu. 🙂

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.