K propadu čínského fondového trhu


Všimněte si, jak rázem ustoupily do pozadí všechny ostatní krize, o kterých se dosud vedla řeč. Dokonce i řecká krize si dala pauzu. To lze ale snadno vysvětlit, protože úhrnné ztráty čínského trhu (3 biliony USD) poněkud –   přesahují  řecký HDP .

Arménští protestanti, kteří si už vyžádali na vládě vše, na co si vzpomněli – také poněkud ochladli, a poněkud mění „ducha“. Velmi mnoho zpráv přichází z Ufy, ale když ukazují čínského lídra, sedícího vedle Putina, jak intenzivně vnímá to, o čem se jedná, že to vypadá, že není nic nad úspěšný rozvoj rusko-čínských vztahů, rozvoj BRICS a ŠOS. Jistě, zbývá k dořešení ještě pár otázek, ale ty jen málo rozptylují jeho soustředění.

Čína zažívá velmi vážný propad  fondového trhu. V roce 2014 se v Číně velmi rychle rozvíjelo neregulované marginální úvěrování. Do hry se zapojily miliony Číňanů – včetně žen v domácnosti a studentů. Množství účtů rostlo tempem 1 milion týdně, a obraty šanghajské a šenženské*) burzy dosahovaly až 200 mld.USD, tedy pětinásobku obratu newyorkské burzy. V důsledku toho vyrostl index šanghajské burzy od počátku roku do června o 2 tisíce bodů na více než 5200, nicméně k dnešku se propadl na 3.500, což je o více než 30%, tedy zhruba na úroveň počátku února t.r.

Čínská ekonomika, a můžeme o ní mluvit jako o socialistické, o tom, že tam vládne komunistická strana, že se někomu nedostává svobod – nicméně, je to ekonomika tržní, a když se propadá fondový trh, vyvolává to velké znepokojení. Tím spíš dnes, kdy xenofobie, neláska k Číně a obava z ní, jsou málem oficiální politikou velké části rozvinutých zemí, USA počínaje. Připomínám, že když Rusko bylo před několika lety  vstřícné vůči USA, vyvstalo dokonce téma přeformátování našich vztahů a bylo vidět výraz tváře ruských diplomatů, když zjistili, že jediným požadavkem USA vůči Rusku v rámci onoho přeformátování vztahů, bylo – rozhádat Rusko s Čínou. Čína je totiž pro současnou Ameriku nepřítel systémový a strategický, geopolitický, což ještě zesiluje fakt, že jde o hlavního ekonomického partnera USA. A skutečnost, že se dvě ekonomiky ocitají v takové symbióze, nikdy nikomu příliš neprospěla.

V roce 1913 – před 1.světovou válkou byla napsána úžasná práce, kde ekonom se skvělou profesní omezeností dokazoval, že nemůže dojít k válečnému konfliktu mezi Velkou Británií a Německem, protože jsou jejich ekonomiky absolutně propojeny.  Dnes se, samozřejmě, nejedná o válečný konflikt, ale o systémové soupeření ve světě. Války získaly nový charakter – charakter globální konkurence. A ta v sobě zahrnuje mnohé nástroje, včetně diverze. V současnosti se velmi pečlivě zkoumá, kdo konkrétně postrčil fondový trh. Když se na to podíváme, vidíme mnoho druhořadých drobných detailů, ukazujících, že to vlastně ani jinak dopadnout nemohlo. Propad byl nevyhnutelný. Otázkou bylo jen – kdy, a jak prudce. Nutno poznamenat, že se čínský stát vcelku zaslouženě pyšní svým způsobem regulace fondového trhu, od jehož obnovení (vznikl koncem 19.století) v roce 1990 byla absolvována nelehká cesta. Já si osobně vzpomínám na doby, kdy bylo možné vrhnou na burzu cokoli – jen, pokud vás přitom nechytí – protože procedura „listingu“ (prověrky validity účastníků) po jistou dobu vůbec neexistovala. Probíhaly tam i naprosto fantastické operace s akciemi podniků už dávno zbankrotovanýchČínská vláda vyvinula obrovské úsilí, aby podobným jevům učinila přítrž, aby odstranila nesolidnost, nepřesnost, i obyčejné „liberálně-reformátorské“ podvody. Je jasné, že se to stoprocentně nepodařilo. Kontrola podniků, vstupujících na burzu je velmi pečlivá, ale boj s insiderskými obchody, s manipulací trhem, manipulace dezinformacemi – tam jsou, jak by řekli kolegové v USA, ještě velké možnosti zdokonalení. Podstatné je ale to, že Čína, jakož i ostatní velké ekonomiky světa, je v podmínkách světové krize nucena nahrazovat propad zahraničních trhů domácí poptávkou a vléváním peněz do systému.

V krizi roku 2008 se Čína soustředila na modernizaci, a na většině svého území i na vytvoření infrastruktury. Proběhly mnohé smutné, a mnohdy až směšné případy. Bylo například postaveno nedaleko Šanghaje nádherné, moderní obrovské letiště, srovnatelné s letištěm pekingským, nebo stávajícím šanghajským, nicméně, jeho projektanti se poněkud spletli ve výpočtech, takže je dnes využito na necelé 1% a zajišťuje 2 lety denně (jeden z nich nákladní). Nehledě na to ale Číňané zmodernizovali infrastrukturu a jejich rychlovlaky jsou tím nejlepším, co na světě dnes je. Čína se ovšem rozvíjela tak rychle, že padla do pasti rozvinuté země, kdy komerční poptávka roste nedostatečně a je nutno ji kompenzovat rostoucí poptávkou státní – vléváním státních peněz, ale nejsou v masovém měřítku možnosti investovat do podniků přinášejících zisk. V takové situaci je nevyhnutelný růst nejrůznějších bublin – viz nemovitostní trh, což je ale nebezpečné i s hlediska státního, – ale protože stát vyvinul obrovské úsilí, aby se bydlení nestalo pro Číňany ekonomicky nedostupným – se tyto bubliny podařilo vypustit bez katastrof a zvláštních ztrát občanů. Bubliny vznikaly na všech trzích – sám jsem byl svědkem takové bubliny (nesmějte se) s komoditou česnek, bez kterého se čínská kuchyně neobejde a jehož cena najednou vyletěla 5x a překročila cenu masa! Svědkem obdobného jevu jsme nyní na fondovém trhu. Ale i tady stát s jistým předstihem učinil protiopatření v zájmu jistého změkčení propadu, kdy např. zakázal státním podnikům akcie prodávat a když byl propad příliš velký, byly tyto akcie vyváděny z trhu.

Celý svět křičí o útěku kapitálu z Číny. Je ale třeba rozlišovat pojem útěk od pojmu investice. Jistě, s hlediska zkorumpovaného úřednictva jde o úprk , u vrstvy nejbohatších lidí  jde o útěk, nebo odliv ze země. Ale v zásadě jsou to zase investice. Čína je kouzelná m.j. proto, jak Číňané dokáží volit, jakým velkým heslem minulosti a současnosti je třeba se řídit teď, a které lze odložit stranou. Známé je někdejší heslo Teng Siao-pchinga**) – „Jít ven“ .  Číňané v obrovských objemech investují v celém světě. Obrovské peníze vložili do modernizace infrastruktury Latinské Ameriky, Afriky a vytlačili Západ z řady zemí – jen díky vržení katarského kapitálu na území Afriky se podařilo čínskou expanzi poněkud zpomalit. Vzpomínáte si, jak se do Ruska navážel celý západní svět za to, že se údajně zabývalo „energetickou diplomacií“? Že za to, že jim prodáváme plyn, chceme, aby nás uráželi jen o něco méně?

Objevil se termín „železniční diplomacie“. Číňané investovali významný kapitál do těžby surovin, pak se pustili do infrastruktury, a teď budují nové železniční tratě – a to jsou všecko také investice, které se ovšem navenek tváří jako odliv kapitálu z Číny. Jsou to desítky miliard USD investovaných všude po světě. Čína se stala třetím státem světa co do objemu přímých zahraničních investic. Jistě, v podmínkách krize 2008 byla na místě prvním – ale dnes jde o obrovské objemy velmi cílevědomě investované – to není odliv kapitálu, kterého by se měli obávat.

To ale neznamená, že je v Číně vše o.k.  Ani zdaleka ne. Čína má obrovské sociální problémy, o kterých západní odborníci hovoří mnoho a podrobně. Čína dělá totéž, co kdysi Japonsko nebo Jižní Korea – že prostřednictvím státních peněz, nebo úvěrů státních bank účelově směrovaných rozhodnutím státu, vytváří celá nová odvětví a směry rozvoje. Je přirozené, že některá z rozhodnutí byla chybná a příslušné úvěry jsou v kategorii špatných. V Číně se to mnohým nelíbí, ale existuje tam určitá demokracie, kdy regionální vlády požívají značné míry samostatnosti. Znám případ jednoho velkého moderního metalurgického podniku, který měl vyrábět velkolepou produkci – a vše k tomu bylo připraveno, když se ukázalo, že jeho provoz bude neúměrně zatěžovat životní prostředí – takže byl uzavřen. Byl budován regionálními úřady, na kterých zůstaly viset úvěry a obligace s investicí spojené.

A špatné úvěry se soustřeďují především ve starých podnicích,  jejich část je stále v majetku státu, a v regionálních rozpočtech. Ale západní analytik a byznysmen, uvyklý  západnímu pojetí hodnocení investic, se při pohledu na bilanci těchto podniků děsí.  Ale pravidla byznysu na Východě se od pravidel Západních liší. Velké dluhy, které by na Západě kterýkoli podnik potopily, nejsou na Východě zase tak katastrofálním problémem, protože tam je prioritou rozvoj a nikoli spekulace.

A také fondový trh, při veškeré rozvinutosti čínských tržních vztahů, není v Číně bázovým elementem rozvoje ekonomiky. Ano, mnohé podniky získávají prostředky z fondového trhu, ale to není americký fondový trh, který určuje tepotu země i národa, nicméně jeho spekulativní podstata se nezměnila. Ale není to základ, nýbrž nadstavba. Jeho propad je bolavým pro spekulanty, ale není vážným ekonomickým problémem, ani není samostatným ekonomickým problémem. Je spíš indikátorem jiných ekonomických problémů, i když ne určujícím. Přebytek spekulativních peněz je čas od času nutné pálit, aby nedestabilizovaly ostatní základní sektory ekonomiky.

Nicméně, je tu ještě závažný sociální problém, o kterém je třeba se zmínit. Střední třída Číny, to je podle různých hodnocení, více než 400 milionů lidí. Na čínském fondovém trhu je zapojeno kolem 90 milionu investorů, z nichž ne všichni náleží ke střední třídě. Mnozí z nich jsou jasně negramotní. Číňané jsou velmi náruživí hráči, a na to je postaveno mnoho různých byznys-schémat. Ale teď lidé, kteří hráli na šanghajské fondové burze, aniž by je zajímalo, o co se vlastně hraje, tito lidé, kteří přicházeli k brokerovi se žádostí, aby za ně vyplnil příslušný formulář, protože to sami neumí, ti lidé utrpěli obrovské ztráty, přičemž si na to mnozí vypůjčili. To není základním problémem čínské ekonomiky, ale lehce se to může stát problémem politickým. Protože přestane-li fondový trh růst, významná část, kromě finančních ztrát, utrpí i ztrátu naděje. V Číně se zformovala generace lidí, kteří každý den žili lépe než včera. A pokud značnou část z nich postihne krach snu, bude to mít velký vliv na zbrzdění rozvoje země a vyhrocení všech jejích dalších problémů. A těch je mnoho – kromě stárnutí populace, problémů s ekologií, a tedy i se zdravím, kromě šíleného rozevírání nůžek mezi chudými a bohatými, se kterým se zatím nepodařilo nic udělat, kromě korupce, kterou se nedaří omezit.  Čím víc proti ní bojujete, tím víc roste rozhořčení proti ní, takže – přestože třeba její úroveň snížíte, rozhořčení ve společnosti roste.

Přesto všechno ale Čína sní o znovuzískání té role ve světě, kterou hrála v 18.století, kdy představovala více než 1/3 světového HDP.

Národní sen, který je zakotven ve stranických a státních dokumentech, a který do vás buší z každé stěny zní, že se „… čínský národ musí stát velkým“. – to je stav duše téměř půldruhé miliardy lidí.

Ve světle tohoto není propad fondového trhu velkým problémem. Je třeba chápat, že Čína velmi citlivě vnímá hranice svého vlivu ve světě. Čína má velký vliv na světovou ekonomiku a politiku, ale nestačí si uvědomovat následky tohoto vlivu. Když čínští analytici rozebírají příčiny některých problémů, tak zjišťují ke svému překvapení, že je nezpůsobuje slabost, ale síla země a její příliš rychlý růst.

Čína se s tím vyrovná. Vyrovná se i s odporem prostředí – m.j. i s  krizí řízení, kdy na všech pozicích – kromě těch nejvyšších, nejsou vlastenci ale manažeři, kterým se dostalo přípravy v duchu západní stupnice hodnot, kteří Číně slouží ne proto, že je to Čína, ale protože se jim to vyplatí, aby byli bohatí a úspěšní.

Hospodářský růst Číny se bude zpomalovat a stáhne s sebou svět do globální deprese. Pokud bych ale řekl, že se k tomu Čína nepřipravuje, znamenalo by to, že nevím nic ani o Číně ani o Číňanech…

Zdroj: Michail Deljagin

*) – Šenžen (Schenzhen) – významné, více než 11 milionové finanční centrum v čínské provincii Kvantung.

**) – Tneg Siao-pching – čínský vůdce v období konce 70. a počátku 90. let min.století. Prosazoval sociálně-tržní pojetí ekonomiky

hroch-hlava

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

48 reakcí na K propadu čínského fondového trhu

  • Hudec napsal:

   No jo, Řecko se drobátko uklidnilo, vrátí se Ukrajina. Výročí se nějaké vždycky najde.

   To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Už jsem četl předběžné výsledky zprávy Holanďanů a sestřeleném letadle.
    Ta sice bude zveřejněna až v půlce října, ale už se rýsuje….co, rýsuje, už se VÍ, že to byli povstalci, či přímo ruští vojáci, které dokonce možná Rusové sami zlikvidovali.
    No, takže co víc se tak může zveřejnit, že jo.
    Tak máme letadlo teď a za 3 měsíce zas.
    Ovčan musí být neustále ve střehu!
    http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/375134-letadlo-nad-ukrajinou-sestrelili-povstalci-tvrdi-nizozemska-zprava.html
    Jak to CNN ví, ví jen Bůh osobně.

    To se mi líbí

    • vittta napsal:

     No sakra……já reaguju na reakci k reakci, kterou sem dávám.
     Jak jsem uvedl, matou mě, matou, ovčan musí být furt ve střehu!

     To se mi líbí

    • jaa napsal:

     Ono, přání bývá otcem myšenky. Co ale nechápu, je, že když mají amíci tak úchvatný sledovací systém jak tvrdí a oblbují lid rozséváním strachu… že to vyšetřování trvalo celej rok a něco. Leda by…. no vzhledem k tomu, že nic zajímavého Holyvůd nevyrobil.. tož mne zajímá co ten rok dělali…. ač-li

     To se mi líbí

  • moskyt napsal:

   Zajímavý článek v ruštině (reakce na zprávu, která se objevila?) http://albert-lex.livejournal.com/68374.html a také tento článek http://www.imperiyanews.ru/details/dfade997-efe3-476d-a4d7-95e93bc53bed
   Zřejmě i v souvislosti s vyvíjející se situací kolem Boeingu odmítají Rusové a Číňani vytvoření mezinárodního trestního tribunálu.

   To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Velmi pěkné !
    Hezký je hlavně ten histogram velikosti střepin.
    Podle toho to byla izraelská raketa vzduch-vzduch Python.

    Ale pořád zůstává hodně zcela nevysvětlených věcí, například směry průstřelů, které jsou navzájem kolmé nebo v opačných směrech. Zevnitř vyražená skla kabiny, …

    Jedno vysvětlení by bylo kanón a raketa vzduch-vzduch dohromady.

    To se mi líbí

    • strejda napsal:

     To je přesná a velmi logická odpověď.

     To se mi líbí

    • moskyt napsal:

     Dotaz laika. Nemohlo dojít k vylétnutí skel směrem ven, po zásahu, náhlé dekompresi a deformaci konstrukce kabiny?

     To se mi líbí

     • kchodl napsal:

      Nemohlo. Je tam zvenčí tolik šroubů a je to natolik předimenzované, že ustřihnutí hlav šroubů je možné jen výbuchem v kabině. Ten přetlak by musel být moc velký, aby se něco takového stalo, a jinak než výbuchem v kabině vzniknout nemohl.

      Poškození kabiny střepinami je příliš lokální, takže velká raketa to být nemohla. Leda malá A-A, třeba zrovna ten Python. Nějaká raketa krátkého dosahu, naváděná na kabinu, tedy s obrazovým čidlem a digitálním zpracováním obrazu. Je otázka, zda to byl přímo ten Python, klidně mohlo jít o nějakou modernizaci staré R-62M, prostě malé rakety z rodiny R-60. Je známo, že s Izraelci spolupracovali Gruzínci a Ukrajinci. Přece jen od roku 1980 už uplynulo 34 let do katastrofy, takže je dost jisté, že střely byly několikrát modernizovány.

      Nicméně stopy střel z kanonu jsou na kabině také jasně patrné, průstřely z různých směrů, malé střepiny a průstřely od nábojů, vybuchujících až v kabině. A ta vyražená okna. Z pravé strany kabiny jsou vidět průstřely skrz – výstupy střel.

      Také to ohlušující ticho po celý rok kolem vyšetřování a blábolivé kampaně v médiích s profláknutými zfalšovanými fotografiemi BUKů, videi s převozem, … mluví samy za sebe.
      I účast Bellingcat pohádkářů, již předtím proslavených několika kauzami, asi nejvíce sarinovými dezinformacemi.

      Plus celý postup na místě pádu trosek, lži o blokování přístupu vyšetřovatelů, snaha Ukrošů o dobytí trosek – která pak vyústila v debakl kolem Debalceva, ukrošské ostřelování Malajců – prvních ICAO vyšetřovatelů na místě (po 14-ti dnech), …

      Holanďani dostali od Amíků v posledním roce několik nevysvětlitelných pozorností, například si úspěšně odvezli hodně svého zlata, deponovaného v NY. To se nikomu jinému ze Západu nepovedlo – zkoušeli to marně Němci i Francouzi, co je známo.

      Obrázek si může každý udělat sám.

      To se mi líbí

  • Slim napsal:

   Tak zatím je to jen „únik“. Jde zřejmě o zprávu ze CNN, Reuters to nemá

   To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Určitě na výročí vypukne další BUKovací kampaň. CNN to už začala, všechno pramení tam. Jistě povolají i kočičáka Higginse (Bellingcat) a další stokrát provařené týpky.

   To nic nemění na tom, že všechna známá fakta sestřel BUKem vylučují. Jsem zvědavý na závěrečnou zprávu, jak se z toho vylžou. Precedentů je dost – například KAL007 nebo TWA800 – u obou navzdory nezpochybnitelným důkazům vydalo ICAO zcela fantazijní výsledné řešení, na kterém se všichni dohodli. Média to pokryla, ačkoliv všichni od letectví věděli a vědí, že zprávy byly úplně vylhané.

   Peníze vyhrají, jako vždy, a 298 mrtvých to nevzkřísí, takže o nic vlastně nejde.
   Ledaže by Holanďané a Malajci překvapili, s čímž se asi moc počítat nedá, tlaky jsou moc velké. Že celé to „vyšetřování“ smrdí jak bolavá noha na dálku, je absolutně nestandardní když se to řekne slušně, propagandě v nejmenším nevadí.

   To se mi líbí

   • Slim napsal:

    Mimochodem, k jaké úpravě skutečnosti mělo dojít u KAL 007? Vím o jediné, ale tu snad (nevím) neudělala ICAO

    To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     K jaké úpravě skutečnosti došlo u KAL007 ? K totální.

     Všechno bylo jinak – šlo o velkou americkou operaci pro testování sovětského PVO a sledování zkušebního odpalu tehdy nové rakety Topol, ve které bylo zapojeno několik radioelektronických letounů RC135, SR71, E3 Sentry, jako jejich eskorta pak několik nových F-15A. A KAL007 Korejských aerolinek, s vědomím jejich pilotů i vedení (nebylo to poprvé, Korejské aerolinky tuto roli plnily mnoho let). Start KAL007 byl o hodinu odložen, aby byl nad Ruskem současně s odposlechovou družicí Ferret-D. Kolem Sachalinu pak proběhla několikahodinová letecká bitva se sovětským letectvem, bylo sestřeleno – mimo KAL007 – mnoho dalších letadel.

     Výpravy potápěčů pak v okolním moři nacházeli zajímavé věci – dva vraky RC135, vystřelovací sedačku z F-15, kus titanového křídla z SR71. B747 byly ten den sestřeleny v oblasti dva – jeden KAL007 a druhý nákladní …

     Do ICAO zprávy pak – nepochybně po vzájemné sovětsko-americké dohodě – spíchli velmi chatrnou historku o navigační chybě – špatném nastavení autopilota – a následném sestřelu sovětskou stíhačkou.

     Pěkné je to v tom kanadském seriálu „Letecké katastrofy“, kde to má úplně absurdní průběh. Jak je to popsáno, se to stát nemohlo.

     O zbytku se mlčí, ale vyšlo několik knih – od francouzských a japonských potápěčů, kteří lovili trosky, také hodně sovětských pilotů, vojenských leteckých dispečerů, PVO obsluh, námořníků kteří se účastnili záchranných prací promluvilo a popsalo, čeho byli svědky.

     To se mi líbí

     • Slim napsal:

      Díky za shrnutí. Já o všech těch zdrojích vím, jenom si nejsem jist, že jim tak docela důvěřuju. JAKO LAIK se ale snažím o určitou rezervovanost.

      Ono je to do značné míry otázka míry ( 🙂 ). U Kennedyho kulky se mi situace zdá jasnější, jednou se kulka může odrazit, ale víckrát?? A jeden „zázračný“ střelec?

      Mě šlo spíš o to, jestli se ICAO vyjádřila k tomu, že Sověti sestřelili to civilní letadlo VĚDOMĚ, což byla ta propagandisticky nejsilnější původní verze amer. tisku i Reagana ?
      Myslím, že tahle verze brzy padla, ne?
      Že šlo o „detekční hru“ to bylo asi jasné hned, zvlášť když si připomeneme že KAL už měly podobný incident na Kole, v r. 78. Zase jako z udělání nad sovětskými raketovými instalacemi.

      To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       Přesně tak.

       Neříkám, že věřím všemu, co v téhle kauze píše ten frantík, ale část věcí určitě pravda bude. Včetně toho, že ten den bylo sestřeleno 11-13 letadel, byla to velká operace.

       Je například zcela nemožné, aby si zkušená posádka, v moderním letadle, nevšimla změny kurzu o 600 mil. Aby nedostala upozornění od řízení letového provozu, když opouštěla kurs, ještě v dosahu japonských radiolokátorů. Aby piloti neslyšeli volání na nouzové frekvenci 121.5 MHz. A plno dalších věcí – když „rekonstrukci“ v seriálu vidí i amatér s PPL a IFR doložkou, ví na 100%, že je to celé vylhané. A co teprve profesionální linkový pilot – ti se tomu vyloženě smějí.

       Jisté je, že Amíci do sovětského vzdušného prostoru létali špionážními letouny, krytými civilními linkami, od druhé poloviny 70. let docela běžně (po Helsinkách a dalších jednáních, kdy sovětčíci slíbili, že střílet nebudou). Jen pár dní před katastrofou KAL007 přeletělo nějaké letadlo Kamčatku, zcela nehlášeně. Zneužívali civilní letecké odpovídače vojenskými letouny, maskovali se za civilní linky, letadla v nouzi a podobně.

       BTW, stejnou věc občas dělají i teď, jako provokační lety k ruské hranici. Letí přímo do ruského vzdušného prostoru s vypnutým odpovídačem, následně zapnou zfalšovaný civilní a těsně před hranicí to otočí. Rusové proti nim startují hotovost a pouští radary raketových baterií. Prostě mapování PVO a radiová rozvědka. Před pár lety to Rusáky nasralo natolik, že se začali chovat k těmto idiotům agresivně a několikrát se málem stalo neštěstí. To samé dělají Amíci Číňanům, tam se už pár katastrof stalo. Jsou naprosto bohorovní a drzí jak opice. V posledních asi pěti letech už Rusové začali dělat Amíkům podobné věci a spustil se silný řev v médiích, ačkoliv žádné zákony a pravidla – na rozdíl od Amíků – neporušují (nefalšují civilní odpovídače a nekryjí se radarově civilními linkami).

       To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     Zabýval se tím mimo jiné také jeden žabožrout, pilot, potápěč a vyšetřovatel leteckých nehod v ICAO – Marcel Brun. Napsal pak o tom knížku. Michel Brun: Incident at Sachalin, Four Walls Eight Windows, New York 1995, ISBN 1-56858-054-1

     To se mi líbí

  • Cech napsal:

   No jo no ono také, ta stranická odpovědnost zavazuje, že ANO :
   http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Europoslanec-Zdechovsky-Dohoda-TTIP-neni-zadnym-strasakem-384311
   Proto jsem hlasoval pro rezoluci TTIP jako odpovědný člen KDU-ČSL.
   Tož je dobré se mrknout kdo z Českých byl proti jako odpovědný člen strany.

   To se mi líbí

 1. okolojdoucí napsal:

  Tak tenhle text je parádní „redakční“ reakcí na diskuzi. Všechna čest, Bavore!

  V mezidobí se situace zklidnila, masový výprodej zastaven. A to vše právě proto, že současné Čínské vedení má jasno v tom, co je v daném případě prostředkem či nadstavbou (burzovní spekulace) a co účelem či základem (alokace zdrojů, zhodnocení a ochrana úspor, prostě hospodářská stabilita). Paradoxem je, že takovýto, z pohledu západních ekonomických teoretiků, „morální hazard“ s důvěrou spekulantů, kteří vsadili na další propad burzy, paradoxně posiluje obecnou důvěru v burzu jako místo, kde se dají (přes fondy) zhodnotit i drobné úspory.

  Zajímavá je závěrečná úvaha o krizi řízení. Rozpor mezi veskrze „západním“, tj. individuálně utilitaristickým způsobem uvažování manažerů na nižší úrovni řízení, na rozdíl od „vlasteneckého“, tj. kolektivně utilitaristického (aspoň tak chápu čínskou „konfuciánskou“ politickou tradici já) chování elit, je pro nás v České republice těžko představitelný, natož pochopitelný. To spíš už ta burza bez listingu 🙂

  To se mi líbí

 2. Slim napsal:

  Ještě jedno OT, omlouvám se Číňanům.

  Rathova obhajoba je dokončena na
  http://vasevec.parlamentnilisty.cz/clanky/david-rath-zaverecna-rec-druha-cast

  Je to opět dlouhé.

  „Spolupracující obviněná ing. Salačová uvedla (č.l. 6130) – s hejtmanem jsem hovořila 3x a nikdy ne o provizi.
  Spolupracující obvinění ing. Salačová na otázku 9. srpna 2014 – zda provizi vnímala tak, že bude předána nějaké úřední osobě, aby něco činila, nebo nečinila. Odpovídá:
  Úřední osobou myslíte dr. Ratha? Jestli jsem to tak vnímala? Tak to jsem asi tak nevnímala.
  Otázka : Víte o tom, že by dr. Rath něco konal, nebo naopak se nějakého jednání zdržel, aby umožnil průběh ovlivnění veřejné zakázky rekonstrukce zámku Buštěhrad tak jak je tento průběh popsán v obžalobě?
  Odpověď ing Salačové: myslím, že ne „

  To se mi líbí

 3. Mainguard napsal:

  Tak takovýhle joke může postnout jen ruský „ekonom“ co nedávno vyrostl z extremistických holinek a dal se na ekonomii…Podle toho, jak se Rusku daří, se dá předpokládat, že to nebude „jen“ vina zlého, zkaženého, bohatého a rozmařile arogantního západu, ale místních „kádrů“..:-)

  Takže pár ideologických fazet, které opravdu s globálními finančními toky, ani STANDARDNÍM fungováním burzy nemají nic společného, a jsou spíše jen šamanským pjakinovským zaříkáváním „zlých duchů západu“:-) Pro pana okolojdoucího co nevěří několika analýzám západních ekonomických portálů a odborných časopisů, ale věří pobočníkovi prvního tajemníka „jevó rukovoďítěla“..:-)

  a) Investoři jsou negramotní – mohou si za to sami! (Na druhé straně hodný stát na čele s ÚV KSČ chrání negramotné dělníky před „vykořisťováním“ brokerů! Probůh, kdo je na vině na negramotnosti čínského proletáře, Wall Streete, nějaká ta „Broker Consulting“ Ltd. anebo postmaoistický STÁT, a proč je pouští tam, kde jim by měl být vstup zakázán, stejně jako opilci řídit vůz, když navíc neumí číst ani psát?!)

  b) Rok 1913 a ideologické diverze stále přeživá a projevila se jistě i teď v roce 2015 jako pozůstatek řízení starých struktur (Onasis, Rockefeller etc.) nebo je to přesně opačně, státem řízená „hra na trh“ došla přirozeného kolapsu?

  c) Investice oněch proletářů navíc učiněné prostřednictvím „pákování“ tak to považovat za „státem regulovaný morální hazard“ – TAK to už hraničí s výroky typu, že Hitler byl liberál co podporoval individualismus a boj proti státnímu kolektivismu

  d) Zmínku o státem „potvrzené“ investici do nové výměny kolejových vozidel, která v případě fondů investujících do státem garantované investice do drážní infrastruktury jako první zkrachoval a přinesl i pár sebevražd viz níže – tak to bych panem Deljaginem v souvislostí s pádem burzy snad ani nezmiňoval…

  Samozřejmě za každou větou by se dalo odhalit ideologický putinismus nemající s reálnou situací na čínské burze nic společného a jejíž krach byl způsoben na jedné straně státními zásahy a na druhé netečností k tomu, že jak minule správně řekl kchodl, investiční bankovnictví nepatří do rukou negramotným proletářům, ale poněkud více vzdělaným (a tím nutně povýšeně arogantním) lidem nejen nutně ze Západu, kde předtím zmínil 300ta letou tradici (tady USA vzdává zbytečně vysoký hold, zase tak dlouho tam funkční burza není), zatímco pan Deljagin tvrdí, co stát dělá pro regulaci burzy. Přitom to co udělal, bylo až v momentě, kdy nastal nekontrolovaný pád (viz níže)

  Tady v jednom článku z britského ekonomického portálu Business Insider pár fakt, která jsem si dovolil využít proti nehoráznostem pana Deljagina v této mé reakci

  China’s ruling Communist Party has made it clear that it has a mortal enemy: social unrest.
  Separately, it has also made it clear that the Chinese people should be heavily invested in the stock market. (je zajímavé jak se komunisté bojí protestů lidu proti okrádání/vykořisťování, já myslel, že toho se mají bát především buržousti:-)

  Last week, Chinese authorities enacted new rules to try to curb margin trading and short selling. This after a 32-year-old man borrowed four times his investment in China Railway Rolling Stock Corp Ltd., lost $280,000 when the stock fell 30%, and then jumped to his death. (ano, pane Deljagine, minulý týden, to jsou ta „dlouhodobá opatření“ regulace burzy a vidíte, k čemu to vedlo, kolejová vozidla by asi kupoval kdo? Kdo provozuje v Číně železnici?)

  It’s not hard to see how this situation could get ugly when the market falls. According to data collected by Bloomberg, 60% of China’s new traders stopped going to school at junior high. Over 6% can’t read. (toto pro kchodla, parafrází slov majora Borovička z Takonového proporu ala R.Skamene: „Ani za 40 let od Tengova otočení kormidla ke „komunistické verzi“ kapitalismu nedokázalo čínské komunistické vedení některé soudruhy naučit tak složité dovednosti jako naučit se číst a psát, ale investovat na burze ano:-)

  A dangerous game
  It’s not hard to see why this is dangerous. It’s also not hard to see why China is playing this game. Its economy has been slowing for about a year, and this time, unlike the country’s last economic scare in 2009, Chinese banks can’t swallow a bunch of bad corporate debt from unproductive companies (especially in the property sector) and government-infrastructure investments. (Takže hra „na pád“ má odepsat toxická aktiva čínských polostátních bank nebo je to „jen“ spontánní proces těch co s nimi obchodují?)

  Read more: http://uk.businessinsider.com/falling-chinese-stocks-could-bring-social-unrest-2015-6?r=US#ixzz3g2TgWC2x

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Přesně jak jsem očekával. Fagan se chytne a začne perlit. To jsem psal Hrochovi jako odpověď na zaslaný článek :lol

   To se mi líbí

   • st.hroch napsal:

    …měl jste pravdu, pantáto. A chytil hned na první našlápnutí …:-))

    To se mi líbí

   • oh napsal:

    Jednu věc bych hrozně rád viděl, pane Bavore. A to jistého hlavního strážce, jak se učí tak primitivní věc, jako číst a psát v čínském rozsypaném čaji. Určitě by trumfnul i toho českého studenta ze starého vtipu.

    Prováděl se jednou zajímavý výzkum. Studenta Harvardu se ptali, za jak dlouho by se naučil čínsky. Student se zamyslí a řekne: „Čínština je velmi těžký jazyk, i sami Číňané se jej učí dlouho. Možná bych jej zvládl za pět let.“
    Pak se na to samé ptají studenta Moskevské univerzity. Ten jim odpoví: „Pokud bych studoval velmi intenzivně, věřím, že za dva roky mluvím čínsky.“
    Posledním dotazovaným byl student českého matfyzu. Ten se nejdřív zeptal: „A jsou na to skripta?“
    „Samozřejmě, že i na čínštinu jsou skripta…“
    „Tak za tři dny, ale ta poslední noc bude fakt záhul…“

    To se mi líbí

    • Mainguard napsal:

     Myslíte, že japonština je lehčí než čínština? Přesto Japonsko je v rankingu gramotnosti o dosti daleko před Čínou… Čím si pan „sinolog“ oh vysvětluje tuto disproporci resp. kde čínští soudruzi dělají proti japonské buržoazii fungující pod poválečným americkým protektorátem chybu?

     https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_literacy_rate

     To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      Fagane, víte jaký je rozdíl mezi japonštinou a základní čínštinou?

      To se mi líbí

     • oh napsal:

      Kde udělali čínští soudruzi chybu, je zjevné – nepozvali si všeználka Mainguarda, aby jim vysvětlil, jak na to.
      A když se domáháte sinologa, na jednoho vám dám odkaz.
      http://blisty.cz/art/30211.html
      A nedá mi to, abych vás nepraštil ještě Kotrbou: „Jen hlupák si může myslet, že mandarínská čínština je „svým“ jazykem všech Číňanů a dovozovat z toho, že polovina obyvatel nejlidnatější země je pologramotných, neboť „neumí mluvit svým jazykem“. Ten hlupák pracuje v Hospodářských novinách a používá šifru onl.“
      http://blisty.cz/art/30133.html
      Teď už jsou takoví dva.

      To se mi líbí

  • okolojdoucí napsal:

   Přecházíte až do nesrozumitelnosti a hlavně, polemizujete sám se sebou, resp. s tím, co v textu, ani v mém komentáři (když už mě zmiňujete) není, ale budiž, Mainguarde.

   Standardní burza je dnes co? Víte, jak se ještě donedávna kotovalo v Londýně zlato? Máte představu, jak je ve skutečnosti (ne)obchodováno fyzické zlato?
   Četl jste někdy něco o manipulacích trhu na tzv. „vyspělém“ Západě? LIBOR, HFT nebo US bonds, když už zmiňujete ty „globální finanční toky“. Dávám sem první tři odkazy, které na mě vypadly, ale o těchto věcech už se píšou i romány, to asi víte sám.
   http://www.monckton.com/commission-fines-banks-libor-euribor-manipulation-cartels-decision/
   http://www.ft.com/cms/s/0/c0349552-f2d8-11e2-a203-00144feabdc0.html#axzz3g2qTedYm
   http://www.washingtontimes.com/news/2014/jun/29/baffled-by-belgium-burst-of-us-bond-buying-raised-/?page=all

   Termín „morální hazard“ má v ekonomii určitý význam, ostatně jeho tvůrci jsou laureáty Nobelovy ceny. Podle Vaší reakce jste nepochopil napsané, morální hazard se týkal omezení uvalených v důsledku hlavně na ty, co spekulovali na pokles, tj. velkých hráčů, navíc to vše bylo zmíněno jako paradox. Každopádně jste si toho Hitlera mohl odpustit.

   Vlastně skoro není s čím polemizovat, ale ten poslední citovaný odstavec ohledně nebezpečné hry je zajímavý. Znovu se zamyslete nad průběhem pohybu na šanghajské burze, vzestup a pád, jakož i výrazný nárůst objemu transakcí, to vše je záležitostí posledních 8-9 měsíců. Jak chcete v takové časové perspektivě uvažovat toxicitu aktiv a náhlou snahu se jich zbavit? Díval jste se na největší (co do objemu obchodů) zalistované tituly a jejich výsledky?

   To s těmi „ideologickými fazetami“ je dobré, takové přiléhavé.

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    jen dva odkazy, jen dva

    To se mi líbí

   • Mainguard napsal:

    Morální hazard jsem zmínil jako dodatek k tomu, čeho se můj odstavec týkal naprosto přesně. Půjčit si na investici do státní infrastruktury a pak zkrachovat, tak nevím jaké lepší „pojištění“ a spoléhání se na něj coby údajnou jistotu a nemít na paměti riziko vlastního řízeného pádu burzy státem a tím i šebeposkození jako vyrážení klínu klínem – tak to je KLASICKÝ ukázkový příklad morálního hazardu v prostředí, kde stát svými zásahy vystupuje jako Deus ex machina. Ti co údajně spekulovali jednali asi tak, jako by „spekuloval“ broker při nákupu akcií ČEZu před dostavbou Temelína:-) Jak může stát zamezením spekulací snížit hodnotu svých vlastních akcií o 30% do rozvoje železnic?

    CRRC Corporation Limited (China Railway Rolling Stock Corporation) is a Chinese state owned rolling stock manufacturer.[1] It was formed on 1 June 2015 with the merger of China CNR Corporation and CSR Corporation Limited

    Myslím si, že k tomuto není víc co dodat a opravdu jestli toto chcete obhajovat jako programové selhání státu ve prospěch nějakých vyšších ideálů či bojem proti finančnímu imperialismu USA, pak okolojdoucí, nemá smysl spolu dále debatovat. To si pak popovídáte s panem Bavorem lépe nad tím, kdo s kým, proti komu atd….

    Before leaving the world, I wish to say I concede defeat. With capital of 1.7 million yuan and four-times margin, I bet the entirety on China Railway Rolling Stock Corp (CRRC). I have only myself to blame, nobody else.”

    So reads the suicide note left by a 32-year-old stock market speculator from Hunan who jumped to his death in early June after losing his life savings within two days. The man took out a huge loan worth four times his own capital from a ‘grey market’ lender. Believing the government’s gargantuan ‘One Belt, One Road’ plan was a sure fire bet, he staked everything on the state-owned railway carriage builder.

    China’s share prices have begun to recoil on the growing realisation they have hit extreme levels and this turnaround has been reinforced by the government’s crackdown on margin trading in recent weeks, which by reducing liquidity in the market has punctured the bubble. The collapse in share values since the middle of June – falling almost 19 percent in two weeks – was the worst since 1996. Only the Greek stock market was more volatile in this period. According to the Wall Street Journal China’s market correction “has wiped away US$1.25 trillion in market capitalisation, an amount roughly equal to the size of Mexico’s economy.”

    http://chinaworker.info/en/2015/07/03/10641/

    Vážím si vaší snahy o jakous takous oponenturu ale tady jste evidentně vedle a to už jen proto, že interpretaci Deljaginových blábolů prostě nelze seriózně obhajovat. To bychom se museli setkat nad hodnocením této události od někoho jiného než Putinova státního podržtažky pro věci politické, který tam chválí čínskou burzu pod ochranou státních regulací a pád akcií přičítá hlouposti negramotného plebsu či jakýchsi spekulantů pocházejících z nějaké starožidovské plutokratické líhně z počátku min. století.

    To se mi líbí

    • okolojdoucí napsal:

     Nastudujte si, co je v ekonomických úvahách míněno termínem „morální hazard“, jinak opravdu nemá moc smyslu diskutovat. Odkazy Vám dávat nebudu, přetáhl bych limit.

     Článek i diskuze se týkala akciového trhu, indexu, nikoli sázky na jeden konrétní titul. To, že tato Vámi citovaná investorská sebevražda se proměnila ve skutečnou, je osobní tragédie, kterou je nemístné politizovat či dokonce spamovat.

     Programové selhání státu jako boj s americkým imperialismem, Putinův podržtažka a jeho bláboly, to už je na mě příliš vzdálené od tématu i věcné diskuze vůbec. Mějte se hezky.

     To se mi líbí

     • Mainguard napsal:

      Díky za doporučení, já vás naproti tomu rád poučím a použiju na to jen jeden krátký odkaz. Jako by to řekl ten pán pár dnů po kolapsu čínského trhu, přitom je to 6 let staré. Sedí jako hrnec na zadek.

      Bývalý náměstek ministra zahraničí USA James K. Glassman varuje před nebezpečím morálního hazardu, který v současnosti neúměrně roste s tím, jak vlády zachraňují nezodpovědně jednající společnosti. Dnešními záchrannými opatřeními podle Glassmana dáváme najevo, že neodpovědně riskujícím se nakonec vždy dostane pomoci, čímž možná zakládáme na další krizi.

      http://www.revuepolitika.cz/clanky/1173/hazard-moralniho-hazardu

      Mějte se.

      To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Pobavil jste mě, Fagane.

   Hlavně tím „STANDARDNÍM fungováním burzy“. Pokud vím, to je chování plné podvodů, maskování všech možných bublin, politického a vládního zasahování, insider tradingů, skupování akcií vlastní firmy na úvěr – nejlépe ještě pákovaně, čas od času mohutného státního zásahu ve prospěch podniků „příliš velkých na pád“, periodické propagandy následované oškubáním malých akcionářů a pologramotných idiotů, … Prostě slušně formalizovaný zločin, nejlépe v rámci zákona. Tomu se říká u nás na Západě BURZA, případně svobodný trh a obchod. Nejste pak obětí různých burzovních mafií a zločinců, korupce, vládního banditismu – kdepak, to je ta „neviditelná ruka trhu“, není se na koho zlobit 🙂

   S těmi 300 lety jsem to myslel všeobecně, pro zkušenosti západní civilizace s veřejně obchodovanými akciemi a podíly z čehokoliv – tedy s něčím jako burza. Kdyby se šlo do historie, tak třeba islám má také něco jako burzu, dokonce starší než Západ, protože oni podíly používají místo úroků, které mají zakázané (což mělo původně křesťanství také).
   Číňané pokud vím nikdy nic takového neměli, asi to bylo při jejich hazardní povaze moc nebezpečné a tudíž neživotaschopné.

   Jak je vidět – Číňané se pořád učí za pochodu, ale nejsou úplně pitomí, protože se nenechali oškubat obchody na krátko při propíchnutí bubliny a prostě to zastavili. Určitě moc zarmoutili všechny lehkoživné západní spekulanty (včetně jednoho mého kamaráda), kteří na ně teď dští síru kudy chodí.

   Že vláda myslí i sociálně, nenechá lidi oškubat jak kuřata, to je myslím klad – v kladné konotaci bychom to nazvali křesťanské, v záporné – jako Vy – komunistické. Ani americká vláda nenechala ze všech lidí se špatnou hypotékou udělat bezdomovce, když praskla hypotéční bublina, ale zastavila obchodování a všechny ty podvody zamázla novými emisemi. Takže vlastně to samé v bleděmodrém. Taky jste je obviňoval z komunismu ?

   V soutěži společenských systémů o nevzdělání a negramotnost, zdá se mi, že by s Čínou určitě vyhrála ona nejvyspělejší země na světě, stát silných a odvážných, výjimečných a nenahraditelných. V poslední generaci je tam funkčně negramotných minimálně 10% lidí, podle jiných studií 30%.

   Každopádně Číňani burzu milují, je to přesně podle jejich gusta – něco mezi pokerem, matjongem a ruskou ruletou – tak to chápou, jsou z té věci absolutně nadšení. Když mrknete žluťákovi na smartphone, určitě tam bude mít pár aplikací na Forex, komodity, asi všechny burzy drahých kovů a diamantů co jich ve světě je, protože to je fascinuje ze všeho nejvíce.

   Pákování mají obzvláště rádi, kdo má větší leverage, je větší borec, ostatní pak ztratí tvář. Jsou schopni si sebevražedně vypůjčit na svůj desetiletý plat od lichváře a hodit to všechno na 25x páku – ani jim to nepřijde divné. Tak se jich chová většina, lhostejno, zda je to pologramotný taxikář nebo absolvent Ivy League univerzity.

   To se mi líbí

   • Mainguard napsal:

    Proboha co to kecáte, jste cynik, anebo jen nechápete ale namísto hodnocení produktů amerického Lockheed Martin se pletete do oboru kterému zbla nerozumíte…

    „Že vláda myslí i sociálně, nenechá lidi oškubat jak kuřata, to je myslím klad – v kladné konotaci bychom to nazvali křesťanské, v záporné – jako Vy – komunistické. Ani americká vláda nenechala ze všech lidí se špatnou hypotékou udělat bezdomovce, když praskla hypotéční bublina, ale zastavila obchodování a všechny ty podvody zamázla novými emisemi. Takže vlastně to samé v bleděmodrém. Taky jste je obviňoval z komunismu?“

    Ten pán se ZABIL, protože investoval do státního podniku vedeným ÚV KSČ, jehož akcie po intervenci toho samého ÚV KSČ zkrachovaly. Altruisti jedni hájící zájmy lidu:-ú)

    To se mi líbí

    • Cech napsal:

     No von. ten Kchódl bohužel má – > to jak se to dnes nazývá nevím, ale dříve se tomu říkalo pravda.
     Burzovní spekulace
     • burzovní spekulace slouží ke snaze získat výhodu nad svým protihráčem zákonnými prostředky s myšlenkou, že jsme v dané oblasti lepší a na základě tohoto vlastního úsudku jednáme
     • spekulace na burze je zcela zákonná a morální záležitost
     rozdělujeme dvě skupiny burzovních spekulací:

     a) investoři, kteří spekulují na vzestup cen: bulls ( býci)
     b) investoři, kteří spekulují na pokles cen: bears ( medvědi)
     burzovní spekulace
     Stádia kursů cenných papírů
     a) traiding market: tento trh je charakterizován kolísáním cen v relativně úzkém rozmezí
     b) trending market: trh s vyhraněným trendem, kdy cena stoupá či klesá pomalu, ale bez výkyvů
     c) changin market: označuje periodu, v niž se mění uvedené fáze, tedy cena se mění periodicky
     Základní typy cyklů
     a) ekonomické cykly: Konratěvův cyklus
     b) sezónní cykly: používají se v obchodování se sezónními komoditami
     c) astronomické cykly: cykly určují postavení měsíce a hvězd
     d) cykly specifické pro určitý druh cenného papíru
     e) teorie Fibonacciho čísel
     No nevím jak bude spekulovat Jacob oproti Ah-Kumovi.
     Tož to se nazývá svobodná soutěž a je to naprosto v souladu s mezinárodním právem.
     Bohužel v současné době Jacob oprati Ah-Kumovi prohrává na celé čáře.

     To se mi líbí

     • moskyt napsal:

      A k tomu ještě měsíční cykly, i když ty se zřejmě už těch přerostlejch bankovních dorostenek asi netýkají. 😉

      To se mi líbí

     • Mainguard napsal:

      Stát, který obchoduje titul svého vlastnictví NA JÍM (tedy alespoň podle pana Deljagina) odpovědně REGULOVANÉ burze, nemůže přeci ZÁROVEŇ dopustit spekulaci s titulem co sám vlatní ANIŽ by byl sám spekulantem, nemyslíte…?.

      To je elementární logika faktu, že když je obchodovaný titul a regulátor jedna a tatáž osoba, nelze ZÁROVEŇ REGULOVAT a SPEKULOVAT:-))))))

      To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     🙂
     Čím dál větší sranda.

     Dojímáte se nad tragédií jednoho čínského spekulanta, ale kolik takových si vzalo život díky vládám Holandska, Británie, Francie, USA, … ? Kolik takových akcí udělaly státními regulacemi řízené soukromé západní firmy nebo přímo státní západní firmy ? Nesčíslně.
     To je riziko investora, že prodělá. Daly snad čínské železnice černé na bílém závazek, že jejich akcie půjdou pořád jen nahoru ? Jistěže ne.

     To se mi líbí

     • Mainguard napsal:

      Mohli zamezit spekulaci s nimi tím, že by jimi neobchodovali. To je logika toho, kdo sám nechce aby jeho vlastní majetek byl vyhoněn do umělé výše a zároveň tvrdit, že spekulace reguluje (Deljagin). Neexistuje žádný státní regulátor zemí Holandska, Británie, Francie USA, který by na burze obchodoval svoje státní podniky…..možná proto, že tyto státy, žádné státní podniky nemají a když nejsou obchodovány na burze.:-).

      Fannie Mae a Freddie Mac nakonec stát oddlužil. Fed kvůli nim neodepsal celou burzu jako soudruzi „altruističtí“ komunisté chovající se přesně naopak než jak Vy líčíte, kchodle, jako onen pověstný vlk z Wall Street. Ten ale jednal sám za sebe a ne za všechny občany i ty, co mu své peníze nikdy nesvěřili. A propos obě banky vracejí „lidu“ USA svůj dluh.

      …“Americké hypoteční agentury Fannie Mae a Freddie Mac vydělaly ve druhém čtvrtletí celkem 5,6 miliardy dolarů (zhruba 117 miliard Kč). Plyne to z dnešních zpráv obou organizací. Svůj zisk obě instituce vlastněné federální vládou předají ve formě dividend ministerstvu financí USA.

      Americká vláda v roce 2008 obě hypoteční agentury, které nahromadily obrovské množství rizikových hypoték, zachránila před krachem částkou téměř 188 miliard dolarů. Podle podmínek dohody o záchranném programu musí obě agentury většinu zisků vrátit daňovým poplatníkům. S nynější splátkou bude mít federální pokladna od obou institucí zpět celkem 218,7 miliardy dolarů.“

      http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2699244/fannie-mae-a-freddie-mac-vydelaly-56-mld-usd-predaji-to-vlade.html

      Ale to propagandisté jako Deljagin povídajících něco o vrazích z Vol Strýtu ani netuší, což je horší, protože on na rozdíl od Vás, kchodle, by vážně měl…

      To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       Co třeba ještě něco o Duginovi ? Nějak ho zanedbáváte, poslední dobou. Myslel jsem, že je to Váš oblíbenec. Divil bych se, kdyby v tom také neměl prsty.
       🙂

       To se mi líbí

    • Cech napsal:

     No vono jinak se to správně Finsky řekne ; Ehdottomasti suunnattu petoksesta äänestäjiä.
     http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/zive-online-recko-krize-eurozona-pondeli-13-cervenec/r~eabbaf4c2b0511e5ba38002590604f2e/
     Tak jen dále a dále tímto houštím, ke zdárným výsledkům jako v N*D*P.
     Tož svět se mění, bohužel pouze akce zůstávají stále na svém místě.

     To se mi líbí

 4. Slim napsal:

  NA ROZBÍHAJÍCÍ SE PRÁZDNINY SE TOHO DĚJE AŽ NEPŘÍJEMNĚ HODNĚ.

  Tak ještě přidám jednu příjemnou a starou. Miruna a Alí kopou kolem sebe v předtuše penze.

  JP píše:
  Musím říci, že mě nepříjemně překvapila hysterie a osobní útoky zejména M. kalouska a M. Němcové.
  http://vasevec.parlamentnilisty.cz/domaci-politika/babis-vcera-vyhral-vysoko-na-body

  To se mi líbí

 5. pepan napsal:

  nechcu Vás rušit v zasvěcených disputacích, no připadá mi to tak trochu unfair. Zatímco ČR bude držet sankce proti agresivním Rusákům i kdyby se mělo neprodejný, právě nadojený mlíko vylívat do kanálů, tak se kolébka demogracie a arbitr lickejch práv všude ve světě, ale hlavně ne u nich doma, za tou velkou louží aktivně miliskuje s alkoholickým a nereformovatelným Putino-Stalinovým pronárodem:

  V té cizácké hatmatilce zaznívají neuvěřitelné nechutnosti, třebas: „…dzej vós bródrs in árms“ a podobně. Asi by sme měli ty sankce přtvrdit, když přítel z nejvěrnějších tak hanebně selhává.

  To se mi líbí

 6. Bavor V. napsal:

  Jak to pravil ten starý rabi? Že je všechno jinak. MMF popřel vlastní zprávu, která čínský akciový trh kritizovala.

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.